Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata"

Átírás

1 Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata 2009/7 8 XIX. évfolyam 7 8. szám A tartalomból: Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő. 2 Jogértelmezés Az Alkotmánybíróság önkormányzatokat érintő döntései 7 Területfejlesztés és építésügy Világörökség és kortárs építészet a történeti városkép kezelése Bécsi Memorandum A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium hirdetménye a évi Kós Károly Díjak adományozásáról 14 Turizmus és sport Az ÖM Turisztikai Szakállamtitkárság és a Magyar Turizmus Zrt. Közleménye Újabb lépés a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek létrehozásában. 15 Az ÖM Turisztikai Szakállamtitkárságának hírleveléből 16 Pályázati lehetőségek Az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatai 29 Közösségi programok. 33 Pályázati hírek 34 Jelentések, tájékoztatók Küzdelem a vidéki szegénység és társadalmi kirekesztés ellen című nemzetközi konferencia. 38 Tájékoztató az Európai Parlament július közötti alakuló üléséről Szemben a felhőszakadás következményeivel, készülve az árra Lakosságvédelmi intézkedések a hőségriasztás miatt 42 Tűzgyújtási tilalom három megyében. 43 Aki nem hiszi, járjon utána! 44 Aktuális hírek Hazai hírek 45 Nemzetközi hírek 50 Eseménynaptár, képzések Események, képzések előrejelzés 55 Események, képzések beszámolók 57 Elérhetőségek Önkormányzati Minisztérium 65 Önkormányzati forródrót. 65 Közszolgálati forródrót 65 Doppinginformációs vonal. 65 Felhívás 65 Állami főépítészek 66 A kiadásért felel: Dr. Forgács Imre önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Kiadja: Duna Palota Kulturális Kht. Készült a kiadó DTP stúdiójában Tel.: Fax:

2 2 Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő Hazai jogszabályváltozások A nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról A jogszabály száma és címe: évi XLVIII törvény a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról. A jogszabály lényege: Egyszeri, kis összegű, vissza nem térítendő állami támogatás bevezetése a gazdasági válság hatásaként krízishelyzetbe került családok számára. A támogatás iránti kérelmet a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, az erre rendszeresített formanyomtatványon, augusztus 1-je és november 30-a közötti időszakban nyújthatja be. Hatálybalépés: augusztus 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 84. szám (2009. június 22.) A hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről A jogszabály száma és címe: évi LII. törvény a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről A jogszabály lényege: A hivatalos iratok elektronikus kézbesítése technikai hátterének biztosítását az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltató végzi, mely elektronikus kézbesítési tárhelyet tart fenn, amelyhez a kézbesítési folyamatban részt vevő feladó és címzett számára biztosítja a hozzáférést. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a hivatalos szerv az elsőként megküldött hivatalos iratát papír alapon azzal a kiegészítő tájékoztatással kézbesítteti a címzett részére, hogy beadványát a hivatalos szerv részére elektronikus úton is benyújthatja. A hivatalos szerv az elektronikusan kézbesíteni rendelt hivatalos iratát a címzett részére a hivatali kapun keresztül kézbesítteti. Az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltató a hivatalos iratot a címzett ideiglenes tárhelyén helyezi el harminc napra. A címzett a részére elektronikus úton megküldött hivatalos iratot ügyfélkapuján belépve veheti át. A címzett az átvétel előtt megismerheti legalább a feladó nevét, a hivatalos irat tárhelyére történt érkezésének időpontját, valamint a kézbesíteni rendelt hivatalos irat jellegétől függően, illetve ha az rendelkezésre áll annak ügyszámát (egyéb azonosítószámát) de magát a hivatalos iratot nem. A hivatalos szerv a hivatalos iratát saját hivatali kapuján keresztül kézbesítteti a másik hivatalos szerv részére. Hatálybalépés: január 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 85. szám (2009. június 23.) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról A jogszabály száma és címe: évi LIV. Törvény az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. törvény módosításáról A jogszabály lényege: A módosítás előírja, hogy az autóbusszal, közforgalmú közlekedés keretében végzett menetrend szerinti belföldi és nemzetközi személyszállítás tekintetében a törvényt a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint a 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel együttesen alkalmazható. A módosítás előírja, hogy a 1370/2007/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jelentéstételi kötelezettséget az önkormányzat a felelősségi körébe tartozó közszolgáltatási tevékenységről a tárgyévet követő május 31. napjáig készíti el. A jelentést az önkormányzat a honlapon vagy a megyei napilapban teszi közzé. A törvény módosítja a belső szolgáltató fogalmát, rendelkezik a közszolgáltatási szerződés, a közvetlen odaítélés, továbbá a közszolgálati kötelezettség, közszolgálati ellentételezés szabályairól Hatálybalépés: december 3. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK. 85. szám (2009. július 23.) A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról A jogszabály száma és címe: évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról A jogszabály lényege: A módosítás kb. száz törvényt módosít a Ket. és a szolgáltatási irányelv kapcsán, többek között az árak megállapításáról szóló, a helyi adókról szóló, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló, a szociális

3 Jogszabályváltozások 3 igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, a közoktatásról szóló, a környezet védelmének általános szabályairól szóló, a vízgazdálkodásról szóló, területfejlesztésről és a területrendezésről szóló, a természet védelméről szóló, az egészségügyről szóló, a temetőkről és a temetkezésről szóló, a hulladékgazdálkodásról szóló, a kereskedelemről szóló törvényt. Hatálybalépés: szeptember 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 88. szám (2009. június 26.) Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról A jogszabály száma és címe: évi LVII. törvény az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról Módosított jogszabályok: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló évi LIII. törvény, a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló évi LVIII. törvény módosítása. A jogszabály lényege: A módosítások célja az építési beruházások megvalósításával kapcsolatos eljárások egyszerűsítése, az adminisztratív terhek csökkentése, új, egyszerűbb és gyorsabb eljárásfajták választhatóságának lehetősége, az eljárásokat esetenként lényegesen időben elhúzó hatásköri viták megelőzése. Hatálybalépés: október 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 88. szám (2009. július 26.) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól A jogszabály száma és címe: évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól A jogszabály lényege: Ha az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a szolgáltató szolgáltatási tevékenységének letelepedés keretében történő megkezdéséhez, folytatásához és igénybevételéhez nincs szükség engedélyezésre vagy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének a bejelentésére. A valamely más EGT-államban letelepedett, ott jogszerűen szolgáltatási tevékenységet folytató szolgáltatónak a Magyar Köztársaság területén való, határon átnyúló szolgáltatásnyújtásához ha az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet a közrend védelme, a közbiztonság, a nemzetbiztonsági és honvédelmi érdekek védelme érdekében, továbbá közegészségügyi vagy környezetvédelmi követelmények érvényesítése céljából a határon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan kifejezetten eltérően nem rendelkezik nincs szükség engedélyezésre, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének a bejelentésére vagy bármilyen tanúsítvány, hatósági bizonyítvány vagy igazolvány meglétére. A szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató szolgáltatásai szabadon, az adott esetben a Magyar Köztársaság területén letelepedett szolgáltatók szolgáltatásainak igénybevételére előírtakkal azonos feltételek szerint vehetők igénybe. Hatálybalépés: július 2. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 94. szám (2009. július 8.) A közteherviselés átalakítását célzó törvénymódosítások A jogszabály száma és címe: évi LXXVII. törvény a közteherviselés átalakítását célzó törvénymódosításokról A jogszabály lényege: A jogszabály az alábbi szakterületek jogszabályainak módosítását tartalmazza: 1. rész: A személyi jövedelemadót, társasági adót és az osztalékadót, az egyszerűsített vállalkozói adót és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást érintő módosítások 2. rész: Az általános forgalmi adót, a jövedéki adót és az energia adót érintő módosítások 3. rész: A helyi adókat, az illetékeket és a gépjárműadót érintő módosítások 4. rész: Az adózás rendjéről szóló törvényt érintő módosítások 5. rész: A társadalombiztosítás pénzügyi alapjait és a munkaerőpiaci alapot megillető egyes befizetéseket érintő módosítások 6. rész: A magánnyugdíjat és a magánnyugdíj pénztárat érintő módosítások 7. rész: A számvitelt érintő módosítások 8. rész: Az államháztartásról szóló törvényt és a nemzeti kulturális alapot érintő módosítások 9. rész: A pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló törvényt érintő módosítás 10. rész: A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló törvényt érintő módosítás 11. rész: Az állami vagyonról szóló törvényt érintő módosítás 12. rész: A biztosítókat és a biztosítási tevékenységet érintő módosítások 13. rész: a szövetkezetekről szóló törvény érintő módosítások 14. rész: Az illetékekről szóló törvényt érintő módosítások 15. rész: A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló törvényt érintő módosítások

4 4 Jogszabályváltozások 16. rész: Egyéb módosítások Hatálybalépés: július 9. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK. 95. szám (2009. július 8.) Egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról A jogszabály száma és címe: évi LXXVIII. törvény az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról A jogszabály lényege: A jogszabály előírja, hogy adóköteles a törvényben meghatározottak szerinti lakóingatlan, vízi jármű, légi jármű, nagy teljesítményű személygépkocsi. Azt is szabályozza a törvény, hogy a törvényben nem szabályozott kérdésekben az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni. A jogszabály meghatározza az adó tárgyára, adó alanyára, adófizetésre kötelezettre, az adófizetés keletkezésére, megváltozására és megszűnésére, az adó felfüggesztésre, az adó alapjára, mértékére, az adókedvezményre, a kétszeres adózás kizárására, az adómentességre vonatkozó szabályokat. A törvény előírja, hogy teljes személyi mentességben részesülnek többek között a helyi önkormányzatok és azok társulásai, a települési, területi és országos kisebbségi önkormányzatok. Hatálybalépés: július 9. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK. 95. szám (2009. július 8.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról A jogszabály száma és címe: évi LXXIX. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, valamint egyes szociális tárgyú törvények módosításáról. A jogszabály lényege: Módosításokat tartalmaz többek között a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működésére, a családi pótlékra, a nevelőszülői hálózatra, a védelembe vételhez kapcsolódó jegyzői intézkedésekre vonatkozóan, bevezetésre kerül a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának lehetősége, továbbá a gyermekvédelmi igazgatási bírság. Hatálybalépés: szeptember 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 95. szám (2009. július 8.) Az adózás rendjéről A jogszabály száma és címe: évi LXXXI. törvény az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény módosításáról A jogszabály lényege: A módosítás új bekezdéssel egészíti ki az Art át. A rendelkezés szerint, ha az önkormányzat rendelete így rendelkezik, az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő bejelentés, bevallás illetve adatszolgáltatás az önkormányzat által közzétett módon, elektronikus úton is teljesíthető. Az önkormányzati rendelet előírhatja, hogy az adószámmal rendelkező adózó a bejelentést, bevallást illetve adatszolgáltatást elektronikus úton teljesíti. Hatálybalépés: július 15. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK. 97. szám (2009. július 14.) Az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról A jogszabály száma és címe: 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról A jogszabály lényege: Az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértéke az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény 82. (1) bekezdés szerinti erdővédelmi járulékalap rendeletben meghatározottak szerinti szorzata. Ha a jogellenesen kitermelt faanyag mennyisége az eljárás során helyszíni felméréssel nem állapítható meg, a bírság alapjául szolgáló fatérfogat mennyiségét az Országos Erdőállomány Adattár adatainak alapulvételével az erdészeti hatóság állapítja meg. Hatálybalépés: július 10. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 93. szám (2009. július 6.) A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról A jogszabály száma és címe: 69/2009. (VI. 18.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról A jogszabály lényege: A Közép-Magyarország, az Alföld és Észak-Magyarország, valamint a Dunántúl régióban működő termelői szervezetek nemzeti támogatást vehetnek igénybe évi működési alapjuk kiegészítésére. A jogszabály meghatározza egyebek mellett a támogatás legnagyobb mértékét. A rendelet alapján nyújtott támogatás felhasználása jogszerűségének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal látja el. Hatálybalépés: június 21. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 82. szám (2009. június 18.)

5 Jogszabályváltozások 5 A kezességvállaló intézmény által csoportmentességi rendelet alapján vállalt kedvezményes díjú készfizető kezesség szabályairól A jogszabály száma és címe: 70/2009. (VI. 19.) FVM rendelet a kezességvállaló intézmény által csoportmentességi rendelet alapján vállalt kedvezményes díjú készfizető kezesség szabályairól A jogszabály lényege: A kezességvállaló intézmény által nyújtott kedvezményes díjú kezesség igénybevételére jogosult a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény szerint nyilvántartásba vett vagy legkésőbb a kezességvállalási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtott törvény szerinti kis- és középvállalkozás (a továbbiakban: KKV), valamint őstermelő. A rendelet meghatározza többek között a kedvezményes díjú kezesség igénybevételére nem jogosultak körét, illetve azt, hogy a kedvezményes díjú kezességvállalás mely célokat szolgáló piaci hitelekhez nyújtható. Hatálybalépés: június 22. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 83. szám (2009. június 19.) A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, előállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenőrzésének részletes szabályairól A jogszabály száma és címe: 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, előállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenőrzésének részletes szabályairól A jogszabály lényege: A rendelet hatálya a hazai ökológiai termelésre, forgalmazásra és jelölésre vonatkozó nemzeti eljárás rendjére, a tanúsító szervezet hatósági elismerésére és felügyeletére, továbbá működési feltételeire terjed ki. Az ökológiai termelést, feldolgozást, forgalmazást végző gazdasági szereplő(k) szakmai ellenőrzését és a minősítő tanúsítvány e rendelet szerinti kiadását az MgSzH Központ által elismert tanúsító szervezetek végzik. A jogszabály meghatározza egyebek mellett a gazdasági szereplő feladatait, az MgSzH Központ feladatait, illetve a tanúsító szervezet feladatait, valamint az összeférhetetlenségi szabályokat. Szabályozza továbbá a jogutódlást és a jogkövetkezményeket. Hatálybalépés: július 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 91. szám (2009. június 30.) A szőlőtermelési potenciálról A jogszabály száma és címe: 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálról A jogszabály lényege: A szőlőtermelési potenciálról szóló jegyzék elkészítése a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal feladata. A hegybíró minden tudomására jutott, engedély nélküli telepítést, illetve kivágást nyolc munkanapon belül bejelenti a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ részére. Az MgSzH Központ kivágás esetén huszonkét munkanapon belül, telepítés (ideértve a pótlást és a fajtaváltást is) esetén a vegetációs időszakban helyszíni ellenőrzést végez, és a jegyzőkönyv egy példányát tíz munkanapon belül megküldi az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága részére. A jogszabály meghatározza még többek között az ültetvénytelepítésre és -kivágásra, az újratelepítési jogokra, a telepítési jogtartalékból való értékesítésre, illetve a telepítési jog nélkül végzett telepítésre vonatkozó szabályokat. Hatálybalépés: július 18., augusztus 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 99. szám (2009. július 17.) A Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről A jogszabály száma és címe: 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről A jogszabály lényege: A rendelet hatálya a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseinek végrehajtásában, biztosításában vagy szervezésében közreműködésre kötelezett szervezetre, személyre terjed ki. A légvédelmi készenléti repülés olyan az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló jogszabályban meghatározott honvédelmi célú, műveleti repülés, amely rendeltetése szerint az ország légterének oltalmazása és területének védelme érdekében végrehajtott repülés, vagy az ilyen repülésre történő felkészülés érdekében végrehajtott repülés. A rendelet meghatározza többek között a rádióösszeköttetésre, közleményváltásra, a légvédelmi és a légiforgalmi irányító szolgálatok közötti együttműködésre vonatkozó szabályokat, valamint a felkészülés rendszabályait. Hatálybalépés: július 11. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 78. szám (2009. június 11.)

6 6 Jogszabályváltozások Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről A jogszabály száma és címe: 14/2009. (VI. 3.) IRM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet módosításáról A jogszabály lényege: A bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvét az At. 26/E. -ában meghatározott anyakönyvvezetők mellett a körzetközponti feladatokat ellátó más települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője vezeti. Egyebek mellett elsősorban e feladat ellátásával kapcsolatban került sor több módosításra (pl. az egyes anyakönyvek megkülönböztető betűjelzésének, több bélyegző használatának, az anyakönyvi bejegyzések sorrendjének, a családi állapot bejegyzésének szabályai stb.), így az anyakönyvvezetői közreműködési szabályok megállapítására a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél. Szabályozza a jogalkotó a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvének, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatokkal összefüggően más anyakönyvek utólagos bejegyzések rovatába történő bejegyzések teljesítésének feltételeit. Hatálybalépés: július 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 75. szám (2009. június 3.) A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról A jogszabály száma és címe: 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról A jogszabály lényege: A rendelet hatálya a tűzoltó technikai terméket, illetve a tűz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést gyártó, forgalmazó magánszemélyekre, jogi személyekre, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteire terjed ki. A termék tanúsítását külön jogszabályban foglaltak szerint kijelölt tanúsító szervezet végezheti, jogszabály, honosított harmonizált szabvány vagy műszaki követelmény előírásai szerint. Ezek hiányában a tűzvédelmi biztonságossági műszaki követelményeket az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állapítja meg. A tanúsítvány kiadásához szükséges vizsgálat elvégeztetéséről, valamint a tanúsítvány beszerzéséről a gyártó vagy forgalmazó köteles gondoskodni. Hatálybalépés: július 26. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 102. szám (2009. július 23.)

7 Jogértelmezés 7 Az Alkotmánybíróság önkormányzatokat érintő döntései A Gyvt. nem ad felhatalmazást arra, hogy az önkormányzatok a gyermekvédelmi támogatás megvonását, annak feltételeit szabályozzák, valamint hogy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosultság feltételeit meghatározzák, illetve szűkítsék. [1173/H/2008. AB határozat, 1360/H/2008. AB határozat] Az Alkotmánybíróság két önkormányzat gyermekvédelmi támogatásokat szabályozó rendelete alkotmányossági vizsgálatát végezte el. Az önkormányzati rendeletek támadott rendelkezéseiben a képviselő-testületek a gyermekvédelmi támogatások megvonásának eseteit, illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásból történő kizárás feltételeit állapították meg. Az Alkotmánybíróság szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) a gyermekvédelmi támogatások tekintetében kizárólag arra hatalmazta fel a települési önkormányzatok képviselő-testületeit, hogy rendeletben szabályozzák a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mértékét [21. (1) bekezdés], a hatáskörükbe tartozó ellátást kiegészíthetik és más pénzbeli támogatásokat is megállapíthatnak [18. (2) bekezdés], továbbá megállapítják a hatáskörükbe tartozó ellátásoknál az igazolás és a nyilatkozat tartalmát, a benyújtás részletes szabályait, az elbírálás részletes szempontjait, a jövedelemszámításnál irányadó időszakot [131. (1) bekezdés]. A többi pénzbeli és természetbeni ellátás (így például a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és az óvodáztatási támogatás) vonatkozásában a Gyvt. nem tartalmaz felhatalmazást helyi jogalkotásra. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Gyvt. nem adott felhatalmazást arra, hogy az önkormányzatok egyrészt a gyermekvédelmi támogatás megvonását, annak feltételeit szabályozzák, másrészt, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosultság feltételeit meghatározzák, illetve szűkítsék. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az ilyen tartalmú önkormányzati rendeleti szabályozás ellentétes a Gyvt. előírásaival, így az érintett szakaszok az Alkotmány 44/A. -ának (2) bekezdését sértik, ezért azokat megsemmisítette. Nem ad felhatalmazást az Sztv. arra, hogy az önkormányzat a szociális ellátások igénylésének törvényi feltételeit bővítse, s így ezek körében a szociális jogosultságot előidéző okokat értékelje. [1437/H/2008. AB határozat] Az Alkotmánybíróság az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletének (a továbbiakban: Ör.) az átmeneti segély folyósítására vonatkozó és a családban élők nem rendelkeznek [Sztv. 4.. (1) bek. b) pont szerinti) vagyonnal szövegrésze, továbbá a méltányossági közgyógyellátást érintően a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladja, valamint és a kérelmezőre tekintettel ápolási díjat állapított meg szövegrészei alkotmányellenességét állapította meg. Az Alkotmánybíróság a 29/2002. (VII. 2.) AB határozatában rámutatott arra, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 32. -ának (3) bekezdése kizárólag arra hatalmazza fel az önkormányzatokat, hogy az Sztv. eltérő rendelkezése hiányában csak az önkormányzati pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait állapítsák meg. Nem ad azonban felhatalmazást az Sztv. arra, hogy az önkormányzat a szociális ellátások igénylésének törvényi feltételeit bővítse, s így ezek körében a szociális jogosultságot előidéző okokat értékelje. Az átmeneti segély megállapításakor figyelembe vehető törvényi feltételeket az Sztv a tartalmazza. E szakasz rendelkezései az önkormányzatok számára a törvényben meghatározottakon túli további feltételek megállapítására csak annyiban adnak felhatalmazást, hogy az átmeneti segély átmeneti pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, illetve az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár megállapításánál az önkormányzatnak rendeletében úgy kell szabályozni a jövedelemhatárt, hogy az az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedül élő esetén annak 150 százalékánál alacsonyabb nem lehet. Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület az Sztv a által adott felhatalmazáson túlterjeszkedve az átmeneti segély

8 8 Jogértelmezés folyósíthatóságának további feltételeként előírta, hogy a családban élők nem rendelkezhetnek az Sztv. 4. -a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyonnal, az Alkotmánybíróság az Ör. érintett szövegrésze alkotmányellenességét állapította meg, és azt megsemmisítette. Az Sztv ának (3) bekezdése a méltányossági alapú közgyógyellátás feltételeinek önkormányzati rendeletben történő megállapítása korlátjaként úgy rendelkezik, hogy az önkormányzat rendeletében a) az egy főre számított havi családi jövedelemhatárt úgy kell szabályozni, hogy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékánál, egyedül élő esetén annak 200 százalékánál alacsonyabb jövedelmet, továbbá b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértékeként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 százalékát meghaladó összeget jogosultsági feltételként nem lehet előírni; a szociális rászorultság további feltételeit az önkormányzat a helyi viszonyoknak megfelelően szabályozza. Az Ör. a törvényi korlátot átlépve, a méltányossági alapú közgyógyellátásra jogosultság egyik feltételét az Sztv a (3) bekezdésének b) pontjában foglaltakkal ellentétben úgy állapította meg, hogy arra az a szociálisan rászorult személy jogosult, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 százalékát meghaladja. Az Ör. és a kérelmezőre tekintettel ápolási díjat állapított meg szövegrésze pedig a méltányossági alapú közgyógyellátás megállapíthatóságának az Sztv.-ben foglaltakon túli további feltételét írta elő. Tekintettel arra, hogy az Ör. érintett szövegrészei ellentétesek az Sztv ának (3) bekezdésében foglaltakkal, az Alkotmánybíróság megállapította azok alkotmányellenességét és a szövegrészeket megsemmisítette. A helyhasználat értékét nem befolyásoló szempontok (mint például az árusított árucikkből származó magasabb bevétel) alapján megállapított kirívóan magas helyhasználati díj a piacon (vásáron) árusítók között olyan megkülönböztetést eredményez, amely alkotmányellenes. [452/B/2005. AB végzés] Az Alkotmánybíróság az önkormányzat vásár- és piactartásról szóló rendeletének (a továbbiakban: Ör.) indítvánnyal támadott szakaszai alkotmányellenességét állapította meg, és azokat megsemmisítette. Az Ör. egyik támadott rendelkezése árusok kitiltására hatalmazza fel a piacfelügyelőt. A kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) szabályozza a kereskedelmi hatóság hatásköreit. A vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vkr.) 4. -ának (1) bekezdése a jegyzőt jelöli ki kereskedelmi hatóságként a Vkr. alkalmazásában a Kertv. 9. -ának (1) és (5) (6) bekezdésében foglalt hatáskörök gyakorlása tekintetében. A Vkr. 9. -ának (3) bekezdése emellett felsorolja a Vkr.-ben foglalt feltételek teljesülésének ellenőrzésére felhatalmazott államigazgatási szerveket is. A április 12-éig hatályos vásárokról és a piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: RVkr.) 7. -ának (1) bekezdése alapján a vásárok és piacok rendjének megtartását a jegyző, a piacfelügyelő és az erre kijelölt más hatóságok ellenőrizték. A 7. (3) bekezdése lehetővé tette a piac fenntartója számára, hogy a piac rendjét megszegőt legfeljebb három hónapra kitiltsa a piac területéről. Az RVkr. 7. -ának (3) bekezdése azonban már szeptember 29-én hatályát vesztette, ezt követően tehát már nem adott felhatalmazást arra, hogy a helyi önkormányzat a piacfelügyelőnek ilyen hatáskört adjon. A hatályos rendelkezések alapján ugyancsak kizárt, hogy a piacfelügyelőt ilyen hatáskörrel ruházza fel a képviselő-testület. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a piac területéről kitiltás hatáskör megállapítására magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel ellentétesen került sor, emellett a hatályos Kertv. 9. -ával, valamint a Vkr. 4. -ának (1) bekezdésével, illetve 9. -ának (3) bekezdésével is ellentétes, ezért a rendelkezést alkotmányellenesnek minősítette és megsemmisítette. Az Ör. indítvánnyal támadott másik rendelkezése a piaci, vásári magatartási szabályok megszegőivel szemben rendel el pótdíj -fizetést, ami a napi helyhasználati díj 200 százalékának megfelelő összeg. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a pótdíj a vásári és piaci árusítás helyére, idejére és feltételeire vonatkozó magatartási szabályok megsértőivel szemben megállapított szankció. A pótdíj a vásári és piaci rend szabályainak megsértéséhez fűződik. A helyi önkormányzat a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Sztv.) felhatalmazása alapján állapíthat meg szabálysértési tényállást. Az Sztv ának (2) bekezdése meghatározza, hogy az önkormányzati rendeletben megállapított pénzbírság legmagasabb összege harmincezer forint. Így, ha a helyi önkormányzat a rendeletében foglalt kötelezettségek megszegését szabálysértésnek minősíti, csak az Sztv.-ben meghatározott összegű pénzbírságot állapíthatja meg. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az Ör. bár nem minősíti a megjelölt magatartásokat szabálysértésnek tartalmilag szabálysértésről rendelkezett. A megállapított pótdíj pedig miután a szabálysértés szankciójaként állapít meg a hivatkozott rendelkezések megsértőivel szemben fizetési kötelezettséget valójában az Sztv. szerinti pénzbírság. Az Ör. nem rendelkezett azonban konkrétan a szankcionált magatartások szabálysértéssé minősítéséről, aminek következtében a rendelkezés ellentétes az Sztv. 1. -ával. Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 79. -a alapján szabálysértésnek minősül, ha a vásár és piac fenntartására, jellegére, helyére és idejére vonatkozó szabályokat megszegik, valamint szabálysértést követ el az, aki a vásáron vagy a piacon jogszabály megszegésével árusít vagy szolgáltató tevékenységet végez. Mindkét esetben a közterület-felügyelő jogosult helyszíni bírságot kiszabni, melynek összege hatvanezer, illetve százezer forint. Maga-

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

1. Szervezeti és működési szabályzat. 834/B/2003. AB határozat

1. Szervezeti és működési szabályzat. 834/B/2003. AB határozat Az Alkotmánybíróság 2006-ban hozott döntéseinek tematikus összefoglalója Az Alkotmánybíróság döntései a helyi döntéshozók és a törvényességi ellenőrzést végzők számára egyaránt zsinórmértékül szolgálnak.

Részletesebben

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17 III. évfolyam 2 3 A köztartozások behajtásáról 3 Az Ámr. költségvetési szerveket érintő főbb változásairól 5 Az ebtartási rendeletek felülvizsgálatáról és az eboltás új szabályairól 6 Szakmai segítségnyújtás

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

A helyi közszolgáltatások szervezése

A helyi közszolgáltatások szervezése DICSŐ LÁSZLÓ Dicső lászló A helyi közszolgáltatások szervezése A helyi közszolgáltatások szervezése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége DICSŐ LÁSZLÓ A helyi közszolgáltatások

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

Szerkesztőségi ajánlás

Szerkesztőségi ajánlás Szerkesztőségi ajánlás Az Alkotmánybírósági Szemle első számának márciusi megjelenése nem maradt visszhang nélkül. A visszajelzések között voltak érdeklődők, elismerők, de akadtak olyanok is, amelyek a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CLVII. törvény A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA

REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA [A koncepció az új repülésről szóló törvényben szabályozandó tárgyköröket, alapelveket tartalmazza. Meghatározza az átfogó módosítás tartalmát, és az egyes tárgykörökben

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Budapest, 2012. június

Budapest, 2012. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7675. számú törvényjavaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nagytarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(II.25.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól egységes szerkezetben Nagytarcsa

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTMÉNYADÓ MŰKÖDÉSÉNEK PROBLÉMÁI

A HELYI ÉPÍTMÉNYADÓ MŰKÖDÉSÉNEK PROBLÉMÁI DR. BOKROS ANDREA * A HELYI ÉPÍTMÉNYADÓ MŰKÖDÉSÉNEK PROBLÉMÁI Az építményadó helye, szerepe az adórendszerben A helyi önkormányzat az államháztartás helyi szintjét alkotja, annak egyik alrendszere. Autonómiájának

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával Dr. Mikó Zoltán: Agrár-, és vidékfejlesztési igazgatás 2008. 2008. július Bevezetés Hazánk agrárgazdasága, és ezzel együtt az agrár-, és vidékfejlesztési igazgatása 2004. évi EU csatlakozás óta jelentős

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont 1. EU irányelvek és a hatályos magyar jogszabály Jogi háttér "... lisszaboni európai tanács kiemelte a digitális, tudás alapú gazdaság felé történő elmozdulásban rejlő növekedési, versenyképességi és munkahelyteremtési

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben