KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évről"

Átírás

1 Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: Somogyudvarhely, Hunyadi utca évről

2 TARTALOM A szervezet alapadatai Számviteli beszámoló Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Cél szerinti juttatások kimutatása A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

3 1. A SZERVEZET ALAPADATAI Elnevezés: Képviselő: Szépné Czippán Noémi Székhely: Somogyudvarhely, Hunyadi u. 46. : Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Közhasznúsági bejegyzés száma: Pk.6.16/27/1.

4 Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: Somogyudvarhely, Hunyadi utca Számviteli beszámoló KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 211. üzleti évről Készítette: Varga Miklós Reg.szám: Készítő aláírása:

5 Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának MÉRLEGE Sorszám a A tétel megnevezése b 211. ÉV Előző év c Előző év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban Tárgyév e 1 A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6 B. Forgóeszközök (7-1. sorok) I. KÉSZLETEK 8 II. KÖVETELÉSEK 9 III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sor) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 1 1 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor)

6 Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának EREDMÉNYKIMUTATÁSA 211. ÉV Sorszám a 1 A tétel megnevezése b A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Előző év c 21 7 adatok eft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai d e Közhasznú célra, működésre kapott támogatás a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítástól 7 e) egyéb, ebből 1%: 126 eft 211. évben Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) 21 7 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) 1. Anyagi jellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredmény (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) a vállalkozás vezetője

7 Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának EREDMÉNYKIMUTATÁSA 211. ÉV Sorszám a 33 A tétel megnevezése A. Személyi jellegű ráfordítások b Előző év TÁJÉKOZTATÓ ADATOK c Előző év(ek) módosításai d adatok eft-ban Tárgyév e Bérköltség ebből: - megbízási díjak 36 - tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások 4 C. Továbbutalási céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatás 455 a vállalkozás vezetője

8 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Az alapítvány 211-ben - központi költségvetési szervtől, - elkülönített állami pénzalaptól, - helyi önkormányzattól, - kisebbségi települési önkormányzattól és mindezek szerveitől támogatást kapott Ft Ft - Ft - Ft A költségvetési támogatást az alapítvány az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységeire használta fel. A működési költségek az alábbiak szerint alakultak: ALAPANYAG FELHASZNÁLÁS EGYÉB ANYAGFELHASZNÁLÁS ÁRAMDÍJ VÍZDÍJ VÉDŐITAL DÍJA IRODASZEREK, NYOMTATVÁNYOK TAKARITÓ ESZKÖZÖK Egyéb anyagköltség Bérleti díj JAVÍTÁSI, KARBANTARTÁSI KTG POSTAI ÉS TELEFON KTG. HIRLAP, FOLYOIRAT, SZAKKÖNYV SZÁLLÍTÁSI RAKODÁSI KTG. REKLÁM, HIRDETÉS PROPAGANDA KT OKTATÁSI KTG Könyvelési költség TV ELŐFIZETÉSI DÍJ ÜZEMORVOSI DÍJAK EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLG. Internetszolgáltatás díja Étkeztetési szolgáltatás BANKI JUTALÉKOK BIZTOSITÁS GENERALI DAS Jogvédelmi Biztosító 1. Anyagi jellegű ráfordítások Összesen: Ft Ft Ft Ft 414 Ft Ft Ft 3 Ft Ft Ft Ft 1 69 Ft 3 8 Ft Ft 5 Ft 78 Ft Ft 8 86 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

9 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról BÉRKÖLTSÉG SAJÁT GÉPKOCSIHASZNÁLAT REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁR. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK MUNKAADÓI JÁRULÉK Start kedvezménye járulék 2. Személyi jellegű ráfordítások Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

10 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Megnevezés Előző év eft Tárgyév eft Különbözet eft Saját tőke INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 1 1 TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

11 5. Cél szerinti juttatások kimutatása Az alapítvány 211-ben cél szerinti jutattást nem adott.

12 6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása eft 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítástól e) egyéb, ebből 1%: 126eFt 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel

13 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása Az alapítvány vezető tisztségviselőinek (kuratórium, felügyelő bizottság) semmiféle támogatást vagy juttatást (sem pénzben, sem természetben) nem adott.

14 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A szervezet 211. évi működésének szöveges bemutatása: Somogyudvarhelyen közel 115 fő lakos él. A Dél-Dunántúli régióban a Csurgói kistérség 18 településének a tagja, mely a 48 leghátrányosabb helyzetű kistérség egyike. A népesség korösszetétele igen kedvezőtlen. Ebben az alacsony születésszám mellett az átlagosnál rosszabb halálozási mutatók felelősek, és az elvándorlás is nagy szerepet játszik. A település egyre elöregedik. A szociális ellátórendszer diszfunkcionális működése egyfelől költséges megoldás, másfelől a megszokott lakóhely elhagyására, jelentős életmódbeli és környezetbeli változtatásra készteti a rászorulókat. A települési hátrányokat tovább súlyosbítja a helyben elérhető intézmények, szolgáltatások, lehetőségek hiánya, melyet a többségében funkcionálisan gyenge kisvároshálózat sem képes kompenzálni. Az anomáliákat enyhítik azon nem állami szereplők, melyek önként vállalt feladatként nyújtanak segítséget. A közösségi munka módszereivel, támogatásával elindulhatnak helyi önszerveződési folyamatok melyek eredménye lehet önsegítő csoportok, civil kezdeményezések megvalósítása. Jelenleg a az a meghatározó civil szervezet a településen, amely tág körben, minden korosztály részére tervezett fejlesztést, problémamegoldást, segítséget. Közhasznú szervezetünk 27. év őszén alakult. Főként szociális területen (gyermekek nappali ellátása) működünk, de minden lehetőséget megragadunk, melyek válaszolhatnak a helyi igényekre évben működő tevékenységek: - Csigabiga Családi Napközi, 7515 Somogyudvarhely, Hunyadi u. 46.; - Csigabiga (2) Családi Napközi, 7515 Somogyudvarhely, Hunyadi u. 46.; - Csicsergő Családi Napközi, 97 Szombathely, Igló u. 28.; - Csicsergő 2. Családi Napközi, 97 Szombathely, Igló u. 28.; - Mesesziget Családi Napközi, 8372 Cserszegtomaj, Gagarin u. 28.; - Fecsegő Tipegő Családi Napközi 1., 9485 Nagycenk, Rákóczi u. 67.;

15 - Fecsegő Tipegő Családi Napközi 1., 9485 Nagycenk, Rákóczi u. 67.; - Varázslak Családi Napközi, 75 Nagyatád, Rákóczi u. 4/A.; - Varázskuckó Családi Napközi, 75 Nagyatád, Rákóczi u. 4/A; - Potter Családi Napközi, 7515 Somogyudvarhely, Hunyadi utca 19.; - Rozmaring Idősek Klubja, 7515 Somogyudvarhely, Hunyadi utca 46.; - Képességfejlesztés karate edzéssel, óvodás és általános iskolás korosztály részére; - Képességfejlesztés zeneművészeti eszközökkel gyermekek számára; - Idősek napja és az Idősek Farsangja elnevezésű rendszeresen visszatérő események megszervezése az idősödő korosztály számára; - Kukoris Hagyományőrző Kör (amatőr színjátszás), 7515 Somogyudvarhely(országos Ezüst minősítés amatőr színjátszás területén); - Pozitív Rockzenekar menedzselése; 211. december 31-én az alkalmazotti létszámunk 15 fő. Együttműködünk más, hasonló területeken működő civil szervezetekkel, vállalkozásokkal és települési önkormányzatokkal. Szervezetünk állami normatív támogatásokból, pályázatokból, ellátási szerződés útján megvalósuló szolgáltatások díjából és a folyamatosan jelen lévő önkéntesek bevonásával működőképes. Tulajdonunk: irodai felszerelések, számítógépek, nyomtató-fénymásoló, kamera, fényképezőgép, bútorok, kis értékű eszközök. Jelentős önkéntes csapattal valósítjuk meg programjainkat, akik lelkesen, időt és energiát nem sajnálva tesznek meg mindent az élhetőbb és élménydús mindennapokért.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15.

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15. Lelenc Kutyamentő Egyesület 2013.évi Közhasznúsági jelentése Csömör, 2014. május 15. 1. Az Egyesület adatai Név: Lelenc Kutyamentő Egyesület Székhely: 2141, Csömör, Mező utca 45. Adószám: 18706244-1-13

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Székhelye: 1089. Budapest, Golgota u. 3. Közhasznú jogállása: Közhasznú szervezet. Adószáma: 18297296-1-42 Egyesület képviselője: Majoros Kende Fővárosi Törvényszék 11.Pk.63.867/1990. A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag NAGY Családi név Első utónév További utónevek KÁROLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben