Több, mint Opera! PÁLYÁZAT. a Magyar Állami Operaház (MÁO, Opera) főigazgatói álláshelyének betöltésére. írta: Ókovács Szilveszter

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Több, mint Opera! PÁLYÁZAT. a Magyar Állami Operaház (MÁO, Opera) főigazgatói álláshelyének betöltésére. írta: Ókovács Szilveszter"

Átírás

1 Több, mint Opera! PÁLYÁZAT a Magyar Állami Operaház (MÁO, Opera) főigazgatói álláshelyének betöltésére. írta: Ókovács Szilveszter Budapest, november 28. 1

2 Tartalomjegyzék Személyes motiváció 3 Helyzetértékelés 1. - az operajátszás SWOT-analízise 6 Helyzetértékelés 2. a balettjátszás SWOT-analízise 9 Vezetői koncepció 11 Művészeti, szakmai koncepció és tervezés 15 Alkotótársak 23 Alapító Okirat 23 Szervezeti és Működési Szabályzat 25 Költségvetés és évadtervezés 26 Belső szabályozás 28 Jogszabályi környezet 29 Foglalkoztatás 29 Stratégia a gazdasági szervezet hatékony működtetésére 33 Marketing, PR és kommunikációs stratégia 35 Bel- és külföldi szakmai kapcsolatok 39 Gazdálkodási stratégia 45 Összegzés 48 Mellékletek 51 2

3 Személyes motiváció Több, mint Opera! (dilemmák felütésül) A Magyar Állami Operaház valóban több, mint Opera és azt gyanítom, nemcsak számomra. Akkor is, sőt főleg akkor az, ha mai nevét komolyan vesszük. Magyar, mert magyarságunk egyetlen, a műfajnak dedikált operaházaként teremtették eleink, s így minden magyar ember magaskultúrájáért felelősséggel tartozik. Állami, mert ugyan királyinak épült, de amit e jelző 1884-ben hordozott, ma is igaz: az Opera sehol a világon nem tudja magát eltartani létéhez központi akarat, állami vagy civil közösségi forrás kell, s akkor kinyerhetők a közösség hasznai is. Operaház, mert opera- és balettjátszásra termett, erre a legalkalmasabb, e szerepre predesztinálja a nemzet itt összpontosított legnagyobb művészi potenciálja is. Máris visszaérkeztünk a tételmondathoz: e hatalmas múlttal, feladattömeggel és művészi erőforrással többnek kell lenni a Sugár úti palota puszta összművészeti alkotóházánál és produkciógyáránál, turistatömegeket csalogató zenei Halászbástyájánál. Míg e sorokat írom, biztosan én lehetek a legbüszkébb az Opera nyolc boldogságára : a magyar nemzet legnagyobb és legrégebbi zenekara, énekkara, legnagyobb (és egyetlen klasszikus) balettegyüttese, repertoárja, leghatalmasabb (két) színházterme, előadásszáma, nézőszáma, bevétele mind itt összpontosul. És mindez vezet el a hagyományosan és a műfaj erőforrás- és anyagigényéhez illő, okkal legnagyobb állami támogatásig. A patina miatt és az artisztikus fegyvertár birtokában, különösen pedig a globalizált értékvesztés idején nagy küldetés a mienk ban az Erkel Színház is munkába áll, tavasztól 80 előadás erejéig, ám ősztől már teljes gőzzel folyik ott is az évad. Összesen mintegy ezer munkatárssal köztük csaknem hétszáz zene-, ének-, tánc-, képző- és iparművésszel a magyar nemzet egészét kell besugároznunk. Minden rész-cél fontos fénynyalábja e sugárzásnak: az egyetemes remekművek műsoron tartása, a múlt érdemes magyar darabjainak büszke felmutatása, a kortárs irodalom rendszeres szemlézése, a magyar művészeti jelen inspirálása és befogadása mellett el kell jutnunk vidéki városokba, külhoni magyarokhoz ugyanúgy, mint koprodukcióval, vendégjátékkal vagy programcserével a távolabbi világba. Önző kötelességünk nevelni a későbbi operaközönséget: óvodást, diákot, egyetemistát, nem engedni el az aktív koron túlnőtt, keresettől elesett idős 3

4 rajongók kezét. Gondolni a konzervatívnak mondott ízlésre is, amely az Opera illusztratívnak felfogott műfajaitól a téma vagy kompozíció keletkezésének korát várja színpadra, és a feltétlen történetmesélést, de közben egyre inkább haladni a jövő operafanjainak más valósága, s a színház lényege felé, amely mindig a befogadó jelenidejét reflektáltatja a múlt vagy képzelet adekvát, nem múló érvényességű történeteire, érzelmeire, dilemmáira, figuráira nem torzítva az örökérvényű művek eredeti üzenetét. Mivel a legszebb magyar épületek egyike az Ybl-palota, és a magyar színházművészetnek is messze hord a híre, várjuk az építészet és az opera külföldi tisztelőit a produkciók értékéhez igazított, magas árakon de nem fordulhat elő, hogy kispénzű belföldi vagy külhoni magyar diák, nagycsaládos vagy nyugdíjas ne juthasson be akár az Operaházba is. Természetesen bevételorientált állami intézményként kötelességünk fél szemünket a kasszán tartani, de nem lehetünk elefántcsonttorony, ahová nem hallik fel a jótékonyság és a társadalmi szerepvállalás parancsa. Felfogható állami karitásznak is az Opera nagyvonalú eltartása, ugyanakkor fel kell tárnunk működésünknek a szellemi-lelki hasznokon túli akár járulékos gazdasági profitját is, erőfeszítéseket kell tennünk a hazai mecenatúra megerősödéséért, a szponzoráció Operához illő módjainak és hajlandóságainak közelítéséért. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a világban meghonosodott autentikus játékmódot és a repertoár változásait: időről időre jusson színpadra a régizene is specialisták és különleges hangszerparkjuk révén, de ne tévesszük szem elől, hogy modern zenekari hangzáshoz épült, nem kamara méretű terekben dolgozunk, és fontos, valamint kifizetődőbb is idővel rezidens együtteseinkkel megszólaltatni e műveket. Játszani eredeti nyelven, de vígoperákat akár magyarul is, hisz úgy nagyobb erővel találnak utat a magyar szívekhez. Otthon lenni a színpadi előadások mellett a zenekari hangversenyek, oratóriumok és kamarakoncertek és -balettek, dalestek és szólókoncertek világában is. És időnként a táncos lábról is le kell rúgni a spicc cipőt. Egyszerre kell a magyar zenei és táncélet legnagyobb centrumának közművelő szerepét vállalnunk, ez kötelességünk és korparancs is: muszáj kimozdulnunk a rosszul sznob módon vagy lenézőn hirdetett az összművészet szent temploma szerepből, ahová vagy amelynek közelébe sokan nem is mernek jutni. Új típusú, a műfajt nem deheroizáló, ám nagyszerűségét modern eszközökkel hirdető marketingtámogatás kell, dinamikus és kitárulkozó kampányok, jelenlét az utcán, az iskolákban, a médiában, a kibertérben és a társadalomban, még a civil szférában is mindig nemet mondva a bulvár és a szakmaiatlan, az opera és a balett nívójához méltatlan tálalásnak. Több széttartó útpár mentén rajzolunk tehát kört: mindre képes, és mindre elszánt a Magyar Állami Operaház. Képes különbséget tenni, kérdéseket szofisztikáltan megközelíteni, megtalálni a vállalhatóság mezsgyéit, képes tehát nem végletesnek lenni. Van erőnk, tehetségünk, közönségünk és lendületünk, komoly kormányzati 4

5 ígéret szerint lesz kiszámítható forrásunk, és ha számunkra pozitív döntés születik, időnk is mindehhez. A részletekről szól a következő terjedelmes irat. Zenei tanulmányaim, művészi aktivitásom, médiatapasztalataim és az Opera szervezetében eltöltött összesen bő öt esztendő, a vezetői munka és a kormánybiztosi tevékenység nyomán felkészültnek érzem magam a feladatra. Az elmúlt egy évben újra közvetlen közelről kísérhettem figyelemmel a intézmény működését, stabilizálhattam helyzetét, alakíthattam ki a stábot, s végezhettünk el együtt jó néhány, a rendszerváltoztatás óta halogatott átalakítást. A fenti motivációs szövegben foglalt művészi dilemmák feloldásában továbbra is támaszkodni kívánok Héja Domonkos mb. főzeneigazgatóra és Solymosi Tamás mb. balettigazgatóra, valamint a két terület monitorozásában, tapasztalat-átadásában Marton Évára, a XX. század legnagyobb magyar operaénekesére és Nagy Ivánra, a világ balettjátszását legalaposabban ismerő magyar táncművészre: mindkettejükre művészeti főtanácsadóként Magam pedig a nagy előd Bánffy Miklóshoz igyekszem igazítani léptem, amikor az imént taglalt széles spektrumú tevékenységet, egyben a Magyar Állami Operaház működésének új, harmadik évezredi alapokra helyezését irányozom elő: eközben sosem fogom politikai konzervativizmusomat az ízlésbélivel összekeverni. Sződliget, november 28. 5

6 Helyzetértékelés 1. - az operajátszás SWOT-analízise Erősségek a munkatársak szokatlanul nagy többsége szakmailag felkészült, nagy tapasztalattal és erős színház iránti elkötelezettséggel bír (ennek ellenkezője meg fog jelenni a gyengeség oldalon is): az itt dolgozók többsége mély elkötelezettséggel szolgálja a színházat, együtt él annak mindennapjaival, ismeri és tiszteli a művészeket és általában a művészetnek ezt a legkomplexebb, éppen ezért legnehezebben befogadható műfaját, ami ha egyszer hatott rád, többé nem tudod kivonni magad a hatása alól; színházi összetartás, a színház szeretete, a színház normál élettől eltérő munkarendjének akceptálása, rugalmas alkalmazkodás a gyakori változásokhoz; a művészek többsége (beleértve a korrepetitorokat, zenekari művészeket is) beszél nyelveket, így a külföldi vendégművészekkel is megértik egymást; az utóbbi 2 évben jelentős változások kezdődtek nyelvtudás kapcsán a játékmesterek és rendezőasszisztensek körében is, de a helyzet még korántsem megnyugtató; a jelenlegi vezetés megtörte a művészvilágtól végképp idegen közalkalmazotti rendszert, ez jelentős felbolydulást eredményezett, amelynek hatásai lassan lecsillapodnak, megteremtődött ezzel együtt a piaci értékrenden alapuló működés lehetősége; a művészek egzakt teljesítményen alapuló, szakszerű és a piaci igényeknek megfelelő kitűzésére való hajlandóság a es évad tervezésében már jóval erősebben megmutatkozik, mint a korábbi években; a zenekarban hallható változásokat idézett elő a meghallgatás, s általában a zenekari igazgató, a főzeneigazgató és a főigazgató folyamatos figyelme; a kórusból lassan kikopnak a kottát gyengén olvasó tagok, zeneileg és hangzásban is tudnak egészen szép megoldásokkal élni; nekik is érdemes koncerteket szervezni; a korrepetitor-gárdánk nem kiegyenlítetten ugyan, de nagyon jól felkészült és elkötelezett; a kottatárnak igen jót tett az elmúlt 2 év: rend van, mindenben azonnal, jól és kedvesen intézkednek; 6

7 Gyengeségek a múlt és a közelmúlt beidegződései még mindig igen erősen meghatározzák a tárak betartási, sajátos érdekérvényesítési hajlandóságát és összetartását. Létezik szakmai összetartás is, de sajnos annál sokkal erősebb a szociális/szakszervezeti összetartás; eddig nem jutott figyelem az énekesek pályájának gondos felépítésére; a játékmesterek és rendezőasszisztensek, valamint a karmesterek még most sem mindenki üti meg a magasabbra tett mérvét sem szakmailag, sem hozzáállásban; a karmesterek esetében megtehetjük, hogy nem kérjük fel őket, de az ún. rendezői tár tagjai közalkalmazottak; a művészeken és a korrepetitorokon kívül a többi tárban igen gyenge a nyelvtudás; nagy nehézséget okoz ez játékmesterek és rendezőasszisztensek esetében, akik nem tudnak a külföldi vendégművészekkel kommunikálni; az énekkarban a meghallgatás, valamint a folyamatos szakmai felügyelet nem hozta meg a kívánt mértékben szükséges változásokat; a munkaerő-kihasználás a művészek esetében meglehetősen hektikus volt mindmáig; ennek oka a gyakori vezetőségváltás és a mindenkori vezetés nem feltétlenül egzakt, a művészeti teljesítményen alapuló döntései; Lehetőségek egy szakmailag magas szintű, minden tekintetben megbízható vezetés hosszú távú kinevezése nagy lehetőség a dalszínházban megkezdett átalakítások továbbvitelére; a fejlődéshez elégséges és jól előrelátható, megbízható pénzügyi háttér biztosítása nagyot lendíthet a piaci lehetőségek jóval hatékonyabb kiaknázására; megfelelő és állandó pénzügyi háttérrel a minőségi elvárásaink is nagyobbak lehetnek; ez a folyamat elkezdődött, de még igen az elején tartunk; földrajzi elhelyezkedésünk, az ország és Budapest látványosságai elég vonzóak ahhoz, hogy sokan látogassanak ide; a nemzeti turizmusért felelős állami vezetőkkel, valamint vezető turisztikai cégekkel szorosabbra kell fűzni a kapcsolatunkat és ki kell alakítani egy egészséges és hasznos koncepciót; az Operaház mint építészeti látványosság is jelentős vonzerővel bír; erős hadjáratot kell indítanunk annak érdekében, hogy minél több magyar is látogassa a Házat; iskoláknak lehetővé kell tenni a kedvezményes látogatást, amelybe kulisszatitkokat is bele kell foglalni (betekintés próbákba, díszlet- és jelmezkészítésbe amolyan hogy készül az opera programok); 7

8 vannak gyerekprogramjaink, de azok egy bizonyos korosztályra fókuszálnak és nem foglalkozunk elegendő mértékben leendő közönségünk tudatos felkészítésével; elindult vagy előkészítés alatt áll több nagyon fontos kezdeményezés e témában (OperaKaland, OperaAkadémia, Gördülő Opera, Hangoló); össze kell hangolni a Zeneakadémiával és a Művészetek Palotájával történő együttműködésünket; Veszélyek amennyiben a fenntartó nem biztosítja a szükséges szakmai és pénzügyi állandóságot, nem lehetséges a piaci feltételeknek való megfelelés; a repertoárunk legnagyobb része régi, ódivatú rendezés, ha nem tudunk korszerű és sikeres rendezésű, látványos, ugyanakkor egyszerűen színpadra varázsolható darabokat felmutatni, nem tudjuk a fiatalokat megnyerni a műfajnak, amely végül is a műfaj lokális halálához vezet; az elmúlt 20 évben vészesen amortizálódott a magyar zeneoktatás; fiatal művészeink egy része nem megfelelően felkészült sem énektechnikailag, sem zenei ismeretek és igényesség tekintetében; nem érzékelik, hogy a mai operajátszásban már nem divat csak nagyjából azt énekelni, amit a szerző leírt; nem tartunk lépést a világgal a színészi teljesítmény terén sem; ez csak részben fogható az oktatásra (a Zeneakadémia színészmesterség-oktatása például jó); ebben nagy szerepe van annak, hogy nincs elég és elég képzett operarendezője Magyarországnak (ezért is kell kísérleteznünk a társműfajok érzékeny alkotóival); 8

9 Helyzetértékelés 2. a balettjátszás SWOT-analízise Erősségek jellemábrázolás, szerepformálás, előadói tehetség: e téren előadói vénánk és tehetségünk a színpadon egyedülállóvá teszi a Magyar Nemzeti Balettet; Magyarország egyetlen és legnagyobb klasszikus balettegyüttese a mienk; sokoldalú repertoár (klasszikus balett, táncjáték, modern darabok, kortárs klasszikus balettek, nemzetközi és hazai koreográfiák, drámai művek és víg darabok, mesebalettek is; a világon páratlan, legendává érett, 62 esztendős hagyományú Diótörő-előadás; Gyengeségek a klasszikus balett minőségi követelményeinek nemzetközi szinten csak a balett technika magasabb minőségű birtoklásával lehetséges megfelelni; eddig a Magyar Állami Operaház nem tudta garantálni azt a premierszámot, amely a fiatal, ideszerződő művészek számára vonzerővel bírt volna, a társulatot pedig állandó magas szinten tartotta volna; a repertoár változatossága nem volt garantált; a balettegyüttes sokoldalúan használható tagságának létszáma nem elégséges két színház ütemes és megbízható kiszolgálásához sem balett, sem operabetét-fronton; a társulat átlagéletkora még mindig magas az európai gyakorlathoz képest; a pályáról távozó művészek kivezetése csak részben megoldott (balettjáradék); Lehetőségek gyakori próbatánccal, külföldi audíciókkal feltölteni a Magyar Nemzeti Balett létszámát; fiatalítani az együttest, amely így alkalmas lesz minden táncfeladatnak magas szinten megfelelni; a magyar táncélet igazodási pontjává válni (Pas de trois, Pas de quattre, Új Táncélet c. lap kiadása); 9

10 kivívni az Opera műsorán belüli minimum 4 premier lehetőségét (3 egész estés, 1 kamaramű, modern est 3 egy felvonásos koreográfia); a fenti megoldással és megfelelő bérezéssel, juttatásokkal, pályamodellel itt tartani a Magyar Táncművészeti Főiskolán, a legmagasabb szintű vendégművészek időnként meghívásával Budapesten is bemutatni a világszínvonalat, s azt is, hogy mi illeszkedni tudunk ehhez a színvonalhoz; vendégjátékok, koprodukciók vagy programcserék útján a világban is képviselni az összetett magyar balett hagyományt; Veszélyek az állami támogatás vagy a vezetés változásai miatt nem sikerül stabil hátteret teremteni a balett együttes mögé sem, így elveszítjük legjobb balett művészeinket és a frissen végzett tehetségeket; a létszámbővítés elmaradásakor nem tudjuk teljesíteni az évadban előírt kötelezettségeket, az Opera vendég együttesekre szorul, külföldi szereplés egyeztetése lehetetlenné válik; a pályamodell elmaradása esetén visszaesik a balett hivatás most sem túl erős vonzereje; a pénzhiány miatt elmaradó nagy kortárs klasszikus balettek híján a repertoár egyhelyben áll, elszürkül, a világ trendjétől lemarad, a társulat leül. 10

11 Vezetői koncepció Alapvetően határozza meg az Opera sorsát, milyen döntéseket hozunk a felütésben (Több, mint Opera!) vázolt kérdések kapcsán? Milyen legyen tehát a következő öt év Operája, merre induljon el? Legyen magyar. Nincs más ehhez fogható intézmény, legkiválóbb művészeinknek itt kell megmutatkozniuk művekkel, számukra legalkalmasabb szerepekkel. Az opera és a balett sikeres magyar darabjait különös becsben kell tartanunk, hisz ezek senki másnak nem fontosak a világon, mint ahogy magyarságukban a magyar művészek sem csekély számú kivételtől eltekintve. Máshol nem szempont, hogy sok magyar legyen a színlapon, nálunk pedig az nem szempont, hogy a világban bolyongó művészek permutációi révén gyakorlatilag ugyanazt játsszuk, mint Európa vagy Amerika bármely tetszőleges színpadán. Anyagilag sem bírnánk (erről majd lentebb), de egyetlen magyar intézményként a nemzeti kultúra érdeke is ez. Külön mondatot érdemel a magyar tehetségek kibontakoztatása: a Zeneakadémia, a Táncművészeti Főiskola partneri kapcsolata mellett folyamatos előénekléseket, próbatáncokat kell hirdetni, és keresni kell a kapcsolatot a másik három művészképző egyetemmel is. Legyen állami. A 2002-ben 6.4 milliárd forintra emelt támogatási összeg értéke tizenegy évvel később 60%-ot meghaladó indexált infláció, a rezsiköltségek teljes elszabadulása és a gazdasági világválság (fizetőképes kereslet zuhanása, jegyárak stagnálása) mellett 10 milliárd fölé tehető. Célul kell kitűzni, hogy növekvő ütemben, 2018-ra az Operaház és az Erkel Színház dotációja legalább a 2002-es (tehát 16 esztendővel korábbi!) értéket elérje: ennek szintje 13 milliárd körül lesz a most ismeretes inflációpálya alapján. Az állam továbbra is első kultúrintézményeként tekintsen az Operára, amely összművészeti centruma, nagykövete és szimbóluma is annak, aminek Magyarországot látni és láttatni szeretnénk. A magyar muzsika elsőrangú exportcikk, az Opera pedig egy álom, amelyet nem szabad szertefoszlatni. Legyen operaház. Bármennyire is nyitjuk ki kapuit, ne kelljen majd egyszer kufárokat onnan kikergetni: az opera és a balett, a magasszintű vokalitás, zene és tánc értékeit ne engedjük devalválódni, sose rugaszkodjunk el alapvető küldetésünktől, a két kitüntetett műfaj továbbörökítésétől. Legyen társulati színház. Sokan és néha szándékkal értik félre: a közalkalmazás nem egyenlő a társulati léttel. A határozatlan idejű szerződések elkényelmesítik a versenysporthoz hasonlatos pályán lévő ének- és táncművészeket, az intézményt pedig kényszerpályára taszítják: a már kevésbé intakt művészeket az ország első színházában se nézők elé küldeni, se munka nélkül eltartani nem felelős magatartás főleg úgy, hogy közben tehetséges művészek tömege elől álljuk el a bejutás útját. A 2012-es változás, a közalkalmazás énekesi és karmesteri megszűnte ugyanakkor nem jelenti a társulatban gondolkodás végét, sőt. Egy önmagát képző, teljes szereptudással felvértezett szuverén művészcsapat alkothat csak igazán nagyot 11

12 próbákon és színpadon. Mindehhez koncentráltabb munka, nagyobb fegyelem, több pontosság, felnőtt felelősségérzet és mély önismeret szükséges, amelyekből nagyobb minőség és jelentősebb jövedelem fakad, s amelyekre válaszul az intézmény akár többéves szeződéseket is kínál. (Lásd a világ vezető operaházainak hasonló gyakorlatát, vagy idehaza az összes színházét, zenei területen pedig a Budapesti Fesztiválzenekar kétéves megújítású szerződésrendszerét, amely úgyszintén a megújuló minőség garanciája.) Társulatként tekintünk ezután is az Opera színpadain megforduló művészekre: az 1-es pont miatt is létezni fog, semmiképp sem tűnhet el a magyar énekesek társulati összetartozásának tudata. Legyen repertoárszínház. Mivel a két operai műfaj édes terhét, s így a felelősséget is jószerivel magunk hordozzuk a magyar nyelvterületen, az irodalom minden értékes darabját elő kell adnunk. Időről időre megjelenhetnek a racionalitás bülbülszavú hirdetői, akik kimutatják a stagione játékmód előnyeit, de nekik nem szabad hinni: nagy sorozatokkal feleannyi produkció kínálható Magyarországnak, és előbb szürkévé, majd lehetetlenné válik a bérlet-permutálás. Legyen semi-stagione játékrendszerű. A repertoárszínház nagyszámú produkciójának rendezett, kiszámítható beforgatása csak semi-stagione módszerrel lehetséges. Ez a szisztéma biztosítja a hozzáférést (2-3 hétig megy egy darab), a változatos műsort (bármelyik három napban 2 produkció látható) és a gazdaságos próbaszakaszt (5-ös, 7-es sorozatokig coverelt egyetlen szereposztás, 8-as, 12-es etapokban dupla szereposztás). Legyen nyitott. Minden szerepre a lehetséges legjobb magyar kitűzést kell megkeresni, sőt, rendszeresen haza kell hívni az életvitelszerűen külföldön dolgozó magyar énekeseket, táncosokat és karmestereket, rendezőket, ám ha nincs megfelelő hazai művészünk, hívjunk külföldi vendéget, de akkor csakis az első vonalból a hazai közönség örömére, a magyar társulat javára. Szükséges egy vendégkeret létrehozása, amelynek fogyását tervezni, figyelni kell. Legyen sokszínű. A klasszikus színrevitelek közül a sikerült és népszerű előadásokat meg kell tartani, az Opera az újító szellemiség deklarálásával sem állhat be egyetlen stílusirányzat mögé. Törekedni kell a műfaji felfedezésre: opera vonalon a két zenetörténeti véglet, a preklasszikus és barokk, illetve a posztmodern és kortárs művek időről időre történő beemelésével meg kell adni közönségünknek és művészeinknek is a szélesebb tájékozódás, a kánonok újraírásának lehetőségét. Nem feladata azonban a Magyar Állami Operaháznak bizonyítottan sikertelen művek fogalmazásával törődnie: főleg az opera mainstream repertoárját érintő klasszikaromantika időszakából származó opuszok közül a valódi értéket és népszerűséget hordozókat kell játszani: a remekműveket tehát. A balettnél fontos szempont Magyarország híd-szerepének kihasználása: az orosz és a francia baletthagyomány közt félúton mindkettőre fogékonynak maradni, rendszeresen játszani azon klasszikus műveket, amelyeket csak a Magyar Nemzeti Balett tud eltáncolni hazánkban, ezeken legyen a fő hangsúly, de minden évben lehetőséget kell adni a 12

13 népszerű magyar táncjátékok és modern kifejezési módok bemutatására is. Továbbá arra is, hogy a világban futó klasszikus technikájú mai kompozíciók is költséges voltuk ellenére időről időre eljuthassanak hozzánk. Legyen gazdaságosabb. Az intézmény végre vegye komolyan, hogy csak három óra alatt felépíthető díszletet fogad el, csak időben lerakott terveket fizet ki, csak igazolt fontosságú munkákat ismer el. Az intézmény művészeti vezetése érvényesítse azt a felismerést, miszerint spórolósabb, praktikusabb világ érkezett el, amelyben az absztrakciót leginkább megkövetelő műfajok (opera, balett) színpadára nem megatonnás épített díszlet, hanem ravasz világítással és (akár holografikus) vetítésekkel segített, stilizált minimálkulissza lép, amely nemcsak könnyebben kezelhető, de sokszor olcsóbb is a lassan letűnő realista építményekhez képest. A trend itt világos: az Opera sem halogathatja tovább a váltást: így is 8-10 évbe telhet, mire a mai repertoár lecserélhető. Legyen korszerű. Ma már nem létezhet modern operaüzem a klasszikus játszóhelyen kívüli üzemház (adminisztrációs központ), zenekari próbaterem, integrált díszlet-, jelmez- és kelléktárnak és az ezeket előállító egységeknek otthont adó ún. integrált Műhelyház nélkül. Az Opera ezért nem teheti meg, hogy ne készítsen terveket egy budapesti állami ingatlanon épülő vagy kialakítandó Műhelyház és Próbacentrum programjára. E létesítménynek az Operaház felújításának kezdetére kell elkészülnie (2015. június 1.) Legyen proaktív. Mint a legnagyobb kulturális intézmény menjen elébe a kihívásoknak: a helyzetéből és speciális műfajaiból fakadó előre tervezés miatt úgyis az Operának kellene fürkésznie a legtávolabbi jövőt. Jelenleg az intézmény még épp csak lemaradását igyekszik ledolgozni színészi és színházi technikákban, repertoárban, ám a lendületnek meg kell maradnia, és nemcsak a színházi trendek óhatatlan változására, de a társadalmi mozgásokra, ünnepekre, rítusokra is reagálnia muszáj az Operának. Nem mindenre, nem a kisebb jelentőségű vagy tiszavirágidejű fordulatokra, de a szignifikáns témákra igen. (Csak egy szándékosan periferiális téma: míg a budapesti maratonfutás egyik ékessége az operaházi zenés stáció immár két éve piláteszt viszont nem kell benne oktatni, mint ahogy aerobicot vagy ír szteptáncot sem lett volna illő ötlet anno.) Hogy e tizenegy ponton kívül még mi és milyen legyen az intézmény, arról álljon itt az Opera alapműködésétől (opera- és balettjátszás) eltérő arcainak vázlatos rajzolata: egyetlen magyar klasszikus balett társulat (Magyar Nemzeti Balett) legelső magyar szimfonikus zenekar (Budapesti Filharmóniai Társaság) legnagyobb magyar kórustársaság (Budapesti Operakórus) 13

14 egyetlen opera- és koncertprofilú gyermekkórus (Operaház Gyermekkara) kamarazenei potenciál (Musica e parole) vokális központ (Dalszínház utcai dalestek, oratóriumok, mesterkurzusok) képző- és iparművészeti alkotóház (díszlet-, jelmez-, kellékgyártás, OpeRajz) pedagógus-képzőhely (OperaAkadémia) stúdió és kiadó (OperaTrezor) országos operai központ (Primavera, Pas de Trois, OperaFórum) médiacentrum (Opera magazin, Ki nyer ma?, Összművész, Táncélet) társadalmi partner (Mindenki Operája, Keresztények Parsifalja, KismaMatiné, Útravaló, Határtalan Opera, Ludovika Napja, Gördülő Opera, BOE, Normafa-Piknik, Zene- és tánctanári kártya, OperaFüred) jótékonysági csomópont (Gyermekmentő, Ökumenikusok, Lions Club, Zongoraáriák, Kiskarácsony) utcai látványosság és találkahely (OperaCafé, Évadnyitány, Maratonok, Díva(t)bemutató, díszkivilágítás, SzfinxFagyizó) műfaji hagyományőrző pont (OperaDigiTár, OperaArchív) kiállítóhely (Vörös Szalon, Királyi Galéria) ünnepek háza (nemzeti gálaestek, Szabadságra hangolva, Diótörő Fesztivál, Magyar Opera Napja, Újév az Operában, OperaKarácsony) virtuális szolgáltató (OperaClick, OperaTéka, honlap, OperaPédia) idegenforgalmi látványosság (Operavezetés, Diplomata-éj) exkluzív vendéglátóhely (OperaVacsora, Székely Bertalan-terem, nagyterasz, foyer, színpad) ismeretterjesztő intézmény (Hangoló, Királyi Képcsőház, OperaFilmklub) értékesítő pont (OperaShop, OperaInfo) inspiráló intézmény (opera- és balettpályázatok, nyitány- és versmeg-rendelések, képzőművészeti pályázat a vasfüggönyökre) Magyarország nagykövete koprodukciók) (turnék, vendégszereplések, Collegium Opericum, gyermek- és ifjúsági centrum (Zengető, Hangszervarázs, Makaróni, balettvezetés, OperaKaland, Opera Nagykövetei, gyermekkuckó) 14

15 művészeti díjak otthona (Csillagóra: Magyar Állami Operaház Kamaraénekese-cím, Magyar Nemzeti Balett Étoilja-cím, Örökös Tag, Mesterművész, Seregi-éj, Kisdíjak) társasági rendezvényhelyszín (Operabál, Takarékosság Napja, Éjszakai Denevér, sajtótájékoztatók, OperaLobby Club) Művészeti, szakmai koncepció és tervezés Az Opera mint intézmény évadtervének tükröznie kell a felütésben (Több, mint Opera) megadott szélső értékeket éppúgy, mint a masszív repertoár remekműjellegét. A hagyományok és a kialakult munkamódszerek, a terhelhetőség és a közönség igénye alapján az Opera általános előadásszámában 1:2 és 1:3 közötti értéken szerepel az operaegyüttes és a Magyar Nemzeti Balett fellépéseinek aránya. Ez a szám nem egyenletes eloszláson alapszik: évad elején a balett még kevésbé harckész, hisz formába kell lendülniük a nyári leállás után, ami zenésznekénekesnek fiziológiailag egyszerűbb. Decemberben viszont a hatalmas közönségnyomás miatt annyi Diótörőt kell táncolniuk, hogy visszaleng az inga. Új évad tervezésénél megannyi szempont játszóhelyek száma, állapota, művészeti tárak létszáma, alkalmassága, szolgálatszáma, műszaki lehetőségek, szcenikai kapacitás végessége, díszletépítés-bontás problematikája, mit, mivel és mivel nem kérdésköre, más színházak tervei, műtípusok arányai vagy a forduló trendek elé feltétlen sorolom a művészi elképzelést. Azt az ívet és/vagy tematikát, amely az évadnak arcot és értelmet ad, amely egyiket a másiktól megkülönbözteti, és végső soron a színháznak is egyéniséget, külön minőséget ad. A művészi tervezés speciális szempontja ekkor még a közönség különben szent, és minden vitát könnyedén eldöntő nézetét is felülírja. Az a művészeti vezetés, amely nem meri a színház óhatatlanul hangos érdekérvényesítői fölött deklarálni saját művészi elképzeléseit, vagy a tárvezetők, vagy a statisztikák foglya marad, és épp azt nem tudja megvalósítani, amiért odakerült: saját elképzeléseit. Az évad tervezése tehát a fő ív elképzelésével indul, a többieknek ehhez kell kreatívan alkalmazkodniuk, mint kabáthoz a gombok. Mi 2011 őszén készen kaptuk első évadunkat: igényes, szép terv volt, de pénz és idő hiányában, megfelelő alkotócsapatok nélkül bukásra ítéltetett. Premiereket voltunk kénytelenek elhagyni, felújítással helyettesíteni. A 2012/13-as évad már a mienk, de vállaltan az átmenet évada. A vezetés négy tagja első nyilvános szereplésén (évadnyitó társulati ülés) négy célt említett, amely felé az átmenet idején máris elindultunk, s e napig lépdelünk: Erkel Ferenc révén is legyen a nemzeti operajátszás a kultúra zászlóshajója (1, kormánybiztos), a budapesti Operában már rég nem erős Richard Strauss-repertoár visszahozatala és továbbépítése (2, főzeneigazgató), 15

16 a balettegyüttes klasszikus vonalának erősítése régi és új klasszikus sztárbalettek bemutatásával (3, balettigazgató), az Erkel Színház játékra alkalmas állapotra történő felújítása (4, műszaki-produkciós igazgató). Talán Erkel Ferenc esetében nem kell sokat érvelnem, miért fontos nemzeti identitásunk miatt is színpadon, élő, megújított formában őrizni annak a szerzőnek műveit, aki a semmiből teremtette meg a romantikus magyar operát, aki minden erejét a magyar zene szervezésének szentelte (karmesterként, kórus- és zenekaralapítóként, zeneakadémiai tanárként, Liszt barátjaként, de még sakkmogulként és fiai révén is), aki egyedülálló módon a zenetörténetben valamennyi operájának témájául a magyar történelem eseményeit vette, így nemzeti mitológiánk továbbfejlesztésében is elévülhetetlen érdemeket szerzett. És cseppet sem utolsó mondatként: minden ellenkező híresztelés dacára remekműveket alkotott! Strauss esetében nyilván más az ok: a Magyarországhoz miként a német kultúra maga ezer szállal kötődő XX. századi zseni benne van az operatörténet elmúlt 400 évének tíz nemzetközi legnagyobbjában, hiányzása a budapesti repertoárról illetve műsorból mégis praktikusnak mondható. Ugyan ki szeretné a bonyolult művek előadatását sürgetni, ha van könnyebb út is? Strauss viszont rengeteget járt itt, vezényelte az Operaház együtteseit, darabjai pillanatok alatt és sikerrel kerültek színpadra a Sugár úti palotában. Az Arabella nyolcvan, az Ariadné és az Árnyék nélküli asszony minimum negyven éve nem járt Magyarországon, miközben a világ operakánonja abszolút befogadta már Strausst. Művei ma is újszerűek, mélyek és differenciáltak, a zenekar és énekeseink számára is új kihívást, nagyobb szakmai tudásszintet jelentenek. S ha a Strauss-repertoár hat darabosra felépítve, a 150. születésnapra kifuttatva igazi Strauss-fesztiválban csúcsosodhat ki, a felépülés és kikopás éveit számolva-becsülve minimum tíz évre biztosítottuk egy fontos szín, egy fontos szerző jelenlétét az Operában. Mindezek szellemében előremutató produkcióként mutattuk be idén ősszel Erkel Hunyadi Lászlóját, és tavasszal a tavalyi Arabella után Strauss Ariadnéja is színpadunkra költözik. 140-nél több magyar énekművész, közöttük számos debütáns lép az Opera színpadaira, kevesebb, de nívós külföldi énekest és karmestert szerződtettünk. Az előadások száma 30%-kal növekedett, sok kísérőprogramot szervezünk az opera ügyének társadalmasítása érdekében, az intézmény marketingjéről szerencsére mások beszélnek szuperlatívuszokban, így nekem nem szükséges írnom róla. Míg e sorokat papírra vetem, az Erkel Színház kivitelezési pályázatának óvása felett mond elsőfokú ítéletet a Közbeszerzési Döntőbizottság: ha úgy alakul, akár e hét végén megkezdődhet a munka a II. János Pál pápa téren. Jelen évad a kettős bicentenárium miatt a Verdi/Wagner nevet kapta, ennek szellemében Bolygó hollandi-bemutatóval, újragondolt Parsifallal, Ring-pályázattal, szerző-tematikus kiállításokkal és utcai zenemaratonokkal, 11 különböző Verdiművel, köztük egy budapesti bemutatóval (Stiffelio) és 2013 őszén még egy Falstaffpremierrel, valamint kolozsvári koprodukcióban Álarcosbálra és Verdi-Schiller 16

17 triógiára is készülünk. Játszunk szláv darabot (Anyegin) és francia barokk operaritkaságot is (Rameau). A Magyar Nemzeti Balett az utóbbi tíz év egyik legfontosabb bemutatóját abszolválta J. Cranko új küllemű Anyeginjével, tavasszal pedig ugyancsak modern klasszikus estet visznek színpadra: Jiri Kylian, Wayne Eagling és Lukács András koreográfiáit bemutatva. A következő év a straussi évforduló jegyében telik: a hat operából a korábbi három (Elektra, Rózsalovag, Salome) már év közben visszatér, és május végén a vadonatúj Ányék nélküli asszony és az utóbbi két évben bemutatott Arabella és Ariande Naxosban mellé lép egy Strauss-fesztivál erejéig, amelynek végén a szerző születésnapján szobrot is avatunk az Opera sarkánál. Mutatunk be kortárs magyar operát, másik szlávot hozunk vissza, újabb barokk ritkaság, a tricentenáriumát ünneplő Gluck Magyarországon sosem járt műve is színpadra kerül, bővül a Mozartrepertoár a Varázsfuvolán túl egy kuriózummal is, és újra látható Háry János is az Erkel kulisszái közt. A kurrens balettek közül McMillan Manonja és a hynde-i Víg özvegy kerül a Magyar Nemzeti Balett repertoárjára. A két nagy színházterem előadásszáma 420 fölé nő, a Zeneakadémia Kistermének belépésével kamaraoperai játszóhely is nyílik, a Gördülő Opera pedig vidéki városokba és külhoni magyar centrumokba is elviszi a magas minőségű opera- és balettelőadásokat. Évi 75 ezer középiskolás valamennyi kilencedikes eljut operaelőadásra, száznál több egyéb foglalkozást és kiselőadást tartunk kisebbeknek. (Részletek a mellékletben december 31-ig láthatók.) Az Operaház önmagában nem fedi le az általam elképzelt opera fogalmat, a nagybetűs Opera intézményt. Opera = Operaház + Erkel Színház + karamaopera- és -balettprofil + nyitott rendezvények. E képlet alapján a következő művészi-strukturális elhatárolások adódnak: A Magyar Állami Operaház (Ybl-palota) 1260 férőhely, évi mintegy 250 db nagytermi opera- és balettelőadás, minimum 6 bemutató (3 opera, 2 balett, 1 régizene-opera) minimum 30 különböző produkció forgatása semi-stagione rendszerben évi 100 egyéb rendezvény (zenekari, gyermek- és ifjúsági etc.) Az Andrássy úti Ybl-palota minden, jelenleg tapasztalható szakmai probléma és nehézség ellenére a magyar operakultúra legfontosabb centruma, nemzetközi hírű 17

18 letéteményese. Az épület kulturális-művészeti funkciója mellett fontos társadalmiszociológiai funkciót is hordoz; reprezentatív közösségi színtér. Az 1980-as évek elején lezajlott rekonstrukció után napjainkban ismét időszerűnek látszik az Andrássy úti épület felújítása, ütemes korszerűsítése. Erre azonban meggyőződésünk szerint csak a felújított Erkel Színház átadása, valamint a kamaraoperai funkciók megszilárdulása után kerülhet sor, akkor is csak hosszú nyári szünetekkel, teljes bezárás nélkül. A Magyar Állami Operaház (Ybl-palota) a következő öt évben is hagyományos értelemben vett repertoárszínház marad, s ezáltal az eredeti nyelvű, tradicionális operajátszás otthona, miközben bemutatóinak és egyéb rendezvényeinek köszönhetően az új, korszerű irányzatok és a modern opera- és balettrepertoárnak is meg kell jelennie kínálatában. Az Ybl-palota reprezentatív intézmény, amelynek azonban egyetlen társadalmi csoportot sem szabad kirekeszteni: a külföldieket vonzó standard előadások hazai viszonylatban magasnak számító jegyárai mellett gyerekeknek és nyugdíjasoknak szóló előadásokkal, matinékkal, kedvező áron kínált bérletekkel, az eddiginél rugalmasabb bérletkonstrukciókkal lehetővé kell tenni, hogy a korlátozott anyagi lehetőségekkel rendelkező operabarátok is eljussanak az Operaházba. A repertoárszínházi jellegnek megfelelően a Magyar Állami Operaház az elmúlt évtizedekben bemutatott legkiválóbb előadásokat tartja folyamatosan műsorán. A jelenleg műsorra tűzhető mintegy produkció közül megítélésünk szerint egy évadban darabot lehet repertoáron tartani, egy darabból átlagosan 6 előadással, a több helyütt említett semi-stagione játszási struktúrában. A repertoárszínházi jelleg és a gazdag programválaszték megtartása ellenére az Yblpalotának az eddiginél markánsabb, karakteresebb arculatot szeretnénk adni, aminek a repertoár összeállításában, az új premierekben, a szereposztásokban és mindenekelőtt az előadások színvonalának emelkedésében kell megmutatkoznia. A premierek között minden évadban kell lennie legalább 1 autentikus előadású barokk vagy preklasszikus operának, lehetőség szerint egy kortárs magyar operának és 2 balettnek. Az Andrássy úti épületben évadonként 254 előadással (ebből 7 premierrel) számolunk, ami azt jelenti, hogy a szükséges próbanapok és karbantartási időszakok gondos megtervezése mellett a magas költségszinten működő, de jelentős bevételtermelő képességgel rendelkező Ybl-palota intenzív kihasználására törekszünk. 18

19 Az Erkel Színház 2000 férőhely évi 173 nagytermi előadás minimum 4 bemutató (3 opera, 1 balett) minimum 20 különböző produkció műsorba forgatása évi 45 OperaKaland előadás két sorozatban évi 45 befogadott előadás Az Erkel Színház a 2007/2008-as évad óta már nem nyitotta meg kapuit elkerülhetetlenné vált az immár II. János Pál pápa téri teátrum felújítása. A Kormány a 1393/2011. (XI. 18.) Korm. határozattal elrendelte, hogy a Színház előadás tartására alkalmas állapotra történő felújítását meg kell kezdeni, az ehhez szükséges 1,7 milliárd forintos forrást a évi költségvetési törvényjavaslatban kell biztosítani. A Kormány továbbá a 27/2012. (III. 6.) rendeletében az Erkel Színház előadás tartására alkalmas állapotra történő felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. Az Erkel Szíház felújítási munkálatai a fentieknek megfelelően a napokban megkezdődhetnek. A közönség előtti megnyitása egy ún. ideiglenes játszási periódussal terveink szerint 2013 márciusában kezdődik, az élesre állás pedig 2013 őszén indulhat. A megnyíló Erkel Színháznak az lesz az elsődleges feladata, hogy eredeti, népoperai funkcióját XXI. századi kontextusba helyezve minél szélesebb közönségréteghez juttassa el a populáris, de minőségi operakultúrát. Az Erkel olyan nézőkre (köztük sok fiatalra) számít majd, akik szívesen néznek látványos és mozgalmas musical- és rockopera-produkciókat. Ezt a közönségcsoportot jórészt magyar nyelvű, látványos, ugyanakkor magas művészi minőségű előadásokkal szeretnénk megszólítani. A repertoár gerincét operák alkotják majd, de a kínálatban balettnek, operettnek, táncjátéknak vagy akár igényes musicalnek vagy zenés játéknak, (befogadott) rockoperának, komoly és könnyű műfajú koncerteknek is meg kell jelennie. Az Erkel Színházban évadonként előadással, ebből 4 premierrel számolunk. Megítélésünk szerint egy évadban legfeljebb 20 produkciót lehet repertoáron tartani, produkciónként maximum 10 előadással. 19

20 Az Erkel Színház a Magyar Állami Operaház társintézményeként működése idején egyedülálló helyet foglalt el a fővárosi illetve hazai színházi életben. Kiváló adottságokkal rendelkezik: megközelítőleg 2000 férőhelyes nézőterével, kiemelkedő akusztikájával, jó megközelíthetőségével rendkívül fontos szerepe lehet újra a magyar közönség zenés előadásokhoz juttatásában. A színház újbóli üzembe helyezése révén ismét elláthatja azt a kulturális közfunkcióját, amelynek bezárása óta (2007) nincs képviselője sem a fővárosban, sem az országban. Az Erkel Színház újbóli megnyitása hiánypótló szerepet tölt be a hazai kulturális életben, mivel szándékaim szerint közoktatási, közművelődési küldetést is felvállalva nyitja meg kapuit az OperaKaland Program és más projektek bevezetése révén. Az egyik legfontosabb program: az OperaKaland Az OperaKaland célja, hogy minden érettségit adó magyar köznevelési intézmény 9. évfolyamos diákja eljusson az Erkel Színházba, ahol életre szóló opera- vagy balett élményben részesül anyagi körülményeitől függetlenül. A program megvalósítására kiszemelt időszak színházi évadonként/tanévenként két, napos előadási blokkot foglal magában: a tervek szerint egy őszi (október) és egy tavaszi (május) sorozatot. Az előadások kezdési időpontját az adott előadásra látogató diák-csoportok igényeihez, iskoláinak Budapesttől való távolságához igazítjuk: matiné illetve délutáni előadásokban gondolkodunk. A programban elsősorban magyar zeneszerzők műveit kívánjuk közvetíteni a diákok részére: Hunyadi László, Bánk bán, Háry János, János vitéz, Székely fonó, esetleg modernebb hangvételű művek is, mint például a Mario és a varázsló (Vajda J.), sőt, a távolabbi jövőben akár erre a célra külön megrendelt kortárs opera. A későbbiekben a tapasztalatok függvényében a program bővülne magyar nyelven előadott (illetve magyar nyelven feliratozott) népszerű olasz, francia, német etc. operákkal is. Szintén a tervek között szerepel az Operakaland repertoárjának táncművekkel való bővítése is. Az Erkel Színház ideális helyszín a program számára. A színház 2000 férőhelyes, hatalmas közönségforgalmi terei ideális helyszínt biztosítanak a fiatalok befogadására. Az Erkel Színházban felállításra kerülő titkárság keretein belül működő 2-3 fős iroda elláthatja a szervezéssel járó feladatokat; A program sikerének egyik legfontosabb kérdése a diákok utaztatásának gördülékeny megszervezése. Ebben nagymértékben számítunk az érintett önkormányzatok hathatós természetbeni illetve anyagi segítségére, illetve a MÁV vagy a távolsági busztársaságok támogatására, és mindeképpen a Budapesti 20

A MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ BUDAPEST ALAPÍTÓ OKIRATA MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ BUDAPEST

A MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ BUDAPEST ALAPÍTÓ OKIRATA MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ BUDAPEST A MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ BUDAPEST ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Felelősséggel. szellemi kincseinkért. az E.ON vállalati mecenatúrája kulturális és oktatási területen

Felelősséggel. szellemi kincseinkért. az E.ON vállalati mecenatúrája kulturális és oktatási területen Felelősséggel szellemi kincseinkért az E.ON vállalati mecenatúrája kulturális és oktatási területen A magyarországi E.ON vállalatcsoport elkötelezetten támogat kulturális eseményeket, oktatási és kulturális

Részletesebben

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Fesztiválok Kollégiumának alapvető küldetése, hogy a hazai rendezvénykínálatot a magyar nemzeti kultúra szerves

Részletesebben

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. 2012. június 30. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumának alapvető küldetése,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y BEMUTATKOZÁS A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y A Hip Hop International Hungary alapítóinak sikerült először megszerezniük az MTV zenés tv-csatornán közelmúltban futott, népszerű America

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

Színpadi szórakoztatás

Színpadi szórakoztatás Központi Statisztikai Hivatal Színpadi szórakoztatás 2012. szeptember Tartalom Színházak... 2 Színházi előadások... 2 Színházlátogatások... 3 Táncegyüttesek... 7 Hangversenyek... 7 Jelmagyarázat Elérhetőségek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2012. május 16 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2012. május 16 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-319/2012. ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2012. május 16 -i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 2012. évi kulturális

Részletesebben

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása NTP-EFP-14 A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetés az

Részletesebben

Szakközépiskolai Párhuzamos Szakképzés Helyi tanterve

Szakközépiskolai Párhuzamos Szakképzés Helyi tanterve Ikt.sz: 1/c. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Agenda 1. A múlt elemzése 2. A turizmuspolitikai irányítás megteremtése 3. Új típusú stratégiai

Részletesebben

Iskolánk az első középfokú intézmények között, 2000/2001-es tanévben kezdte meg a ruhatervezéssel összefüggő művészeti oktatását.

Iskolánk az első középfokú intézmények között, 2000/2001-es tanévben kezdte meg a ruhatervezéssel összefüggő művészeti oktatását. KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK: Általános iskola 8. osztályos tanulóinak: 01: Divat- és stílustervező képzés OKJ 54 211 02 02: Textilműves képzés OKJ 54 211 08 01: DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ PÁRHUZAMOS KÉPZÉS OKJ száma:

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

Zöld Óvoda címpályázat

Zöld Óvoda címpályázat Zöld Óvoda címpályázat Miért jó zöld óvodának lenni? Müllerné Nagy Krisztina Miért jó Zöld Óvodának lenni?» Komoly szakmai rangot jelent, mit csak egy önként vállalt megmérettetéssel lehet elérni, hiszen

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentés

2011. évi Közhasznúsági jelentés 2011. évi Közhasznúsági jelentés Pécs, 2012. március 4. Dr. Szalai Anikó elnök 1 Tartalom Tartalom...2 1. Számviteli beszámoló...3 2. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról...3 3. A vagyon

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

KEKSZ PROGRAM SZABÁLYZAT

KEKSZ PROGRAM SZABÁLYZAT A KEKSz Program célja KEKSZ PROGRAM SZABÁLYZAT 1. Olyan - a szűken vett tanuláson kívüli - tevékenységek szervezése és rendszerezése, amelyek az iskola diákjainak fejlődését, szociális érzékenységét, és

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! A 140 éves iskolánk nevelési célját a Bonus intra, melior exi Jó emberként lépj be, s még jobbként távozzál jelmondat fejezi ki. Intézményünk szellemiségében ötvöződik

Részletesebben

Kedves Orgonabarátunk! Tisztelettel megköszönjük regisztrációját!

Kedves Orgonabarátunk! Tisztelettel megköszönjük regisztrációját! Kedves Orgonabarátunk! Tisztelettel megköszönjük regisztrációját! Engedje meg, hogy pár sorban tájékoztassuk a tervezett fesztiválról és arról, hogy a rendezvény sikere és nívója érdekében, milyen módokon

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN 2015 C Főépület C épület 1. emeleti terasz Kilátás a Kupolából Múzeumunk a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő és a helyszínhez

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi beszámolóhoz A közhasznú minősítésű Fészek Művészklub már 112 éve az országban, de a világban is egyedülálló összművészeti művelődési központként és most már befogadó színházként

Részletesebben

Z O C I Á L I S É S K U L T U R Á L I S T Á M O G A T Á S I P O L I T I K A

Z O C I Á L I S É S K U L T U R Á L I S T Á M O G A T Á S I P O L I T I K A A Felosztási Szabályzat 8. melléklete artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület S Z O C I Á L I S É S K U L T U R Á L I S T Á M O G A T Á S I P O L I T I K A 2014. 1 I. A Támogatási Politika kialakításának

Részletesebben

TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001 pályázati projekt

TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001 pályázati projekt Hiánypótló program a pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási edukációban 2012-ben megkezdte működését a Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja (O.K. Központ) TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001

Részletesebben

Mesterkurzusok. ének - hegedű furulya/fuvola csembaló - kamarazene historikus táncok

Mesterkurzusok. ének - hegedű furulya/fuvola csembaló - kamarazene historikus táncok 30. RÉGI ZENEI NAPOK ESZTERHÁZA/Fertőd 2014. június 21-28. Mesterkurzusok ének - hegedű furulya/fuvola csembaló - kamarazene historikus táncok A 30. Régi Zenei Napok rendezvénysorozatára a Filharmónia

Részletesebben

SIGNATUM Kommunikációs Kft. Referencia füzet

SIGNATUM Kommunikációs Kft. Referencia füzet Referencia füzet Elérhetőségeink: SIGNATUM Kommunikációs és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 4033 Debrecen, Herpay Gábor utca 12. Tel.: +36 30 943 12 11 +36 30 991 29 32 email: signatum@gmail.com

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

A /2008. (XI. 27.) Kgy határozat melléklete

A /2008. (XI. 27.) Kgy határozat melléklete A /2008. (XI. 27.) Kgy határozat melléklete KÖZHASZNÚ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (képv.: Dr Fodor Tamás polgármester) 9400 Sopron, Fő tér 1. sz. adószám:

Részletesebben

Támogatási összeg (Ft)

Támogatási összeg (Ft) 1. Pécsi Férfikar Pécs Bartók Béla Férfikar részvétele az III. Isztambuli Nemzetközi Kórusversenyen és fesztiválon Isztambul 900 000 2. Budapesti Vonósok a Budapest XI.ker Budapesti Vonósok külföldi Olaszország/

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/4. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/4. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/4. szám Tisztelt Klaszter Tagok! A pályázati intézményrendszer szerkezeti átalakításának eredményeként a 2004-2006-os Gazdasági Versenyképességi Operatív Program (GVOP) projektjeinek,

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

Study tour: Europa Cantat Junior Bergen 2014

Study tour: Europa Cantat Junior Bergen 2014 Study tour: Europa Cantat Junior Bergen 2014 Idén június 30.-a és augusztus 6.-a között rendezték meg az Europa Cantat Junior 2014 Kórusfesztivált a norvégiai Bergen városában. A fesztiválon 800 énekes

Részletesebben

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t.

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t. Zeneszalon Alapítvány 2008. évi szakmai beszámolója 2008-ban folytatódott a Chopin koncertsorozat az MTA-ban. A Zeneszalon Alapítvány közönségszervezésben segített biztosítani a koncertek látogatottságát.

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

Ahol kinyílik a világ

Ahol kinyílik a világ 2014 2015 Ahol kinyílik a világ AZ OPERAHÁZ ÉVADKAMPÁNYA SAJTÓGYÛJTÉS MTV Ma Reggel 2014.04.14. RTL Klub Híradó 2014.04.09. RTL Klub Fókusz 2014.04.09. TV2 Tények 2014.04.09. TV2 Tények éjjel 2014.04.09.

Részletesebben

Regisztrációs adatlap

Regisztrációs adatlap Regisztrációs adatlap 1. A fesztivál hivatalos neve:.. 2. A fesztivál honlapjának címe:... 0 - nincs honlapcím 3. A fesztivál szervező hivatalos neve :.. címe: város.....utca házszám telefon száma: e-mail

Részletesebben

a) börze (erre iskolai osztályokat várunk) b) szakmai fórum (erre az oktatási intézmények közszolgálatos felelőseit, intézményvezetőit várjuk)

a) börze (erre iskolai osztályokat várunk) b) szakmai fórum (erre az oktatási intézmények közszolgálatos felelőseit, intézményvezetőit várjuk) Tisztelt Intézményvezetők, kedves Kollégák! A Pro Kultúra Liszt-központja egy Közösségi Szolgálati Börzét szervez a soproni középiskoláknak. Részvétel esetén 2 óra igazolható az érettségihez szükséges

Részletesebben

Általanos Médiaajánlat

Általanos Médiaajánlat Általanos Médiaajánlat 2014 Kik vagyunk mi? Az RC Creative Media 2014 május elején indította útjára az RC News online magazint, amely tervei szerint a legújabb internetes magazin kategóriát képviseli.

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program Dr. Csányi Sándor 2005-ben magánvagyonából 1 milliárd forintos alaptőkével, létrehozta a Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítványt.

Részletesebben

ART QUARTER BUDAPEST (AQB)

ART QUARTER BUDAPEST (AQB) ART QUARTER Az Art Quarter Budapest egy privát kezdeményezésből született, független kulturális intézmény, egy dinamikusan fejlődő kortárs művészeti központ, melynek tevékenysége szerteágazó. Helyet adunk

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az adományozható iskolai díjak kritériumrendszere Tartalom 1. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum ( Iskolánkért a magyarországi

Részletesebben

Ki megy át a tehetséghídon?

Ki megy át a tehetséghídon? Ki megy át a tehetséghídon? A Tehetséghidak Programról Szolnok, Tehetségfejlesztés a gyakorlatban konferencia 2013. május 30. Grosschmid Péter alprojektvezető Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin Kulturális Magazin MÉDIAAJÁNLAT 2015. A Magazinról Tisztelt leendő Hirdetőnk, Partnerünk! Az Kulturális Magazin 2014 januárja óta napi rendszerességgel tájékoztatja olvasóit a kulturális élet hazai és

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

Kamarabalett Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés

Kamarabalett Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés Kamarabalett Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés 2013. április 30. Készítette: Az egyszerűsített éves beszámolót a Shepherd Business Brokers Kft mérlegképes könyvelője állította össze, könyvszakértő azt

Részletesebben

MAGUNKRÓL A MÚLT ÉS A JELEN. Fiatalokat célzó rendezvénymárkánk, afféle anyabrand, melynek égisze alatt több rendezvénysorozat is fut.

MAGUNKRÓL A MÚLT ÉS A JELEN. Fiatalokat célzó rendezvénymárkánk, afféle anyabrand, melynek égisze alatt több rendezvénysorozat is fut. 1 MAGUNKRÓL A MÚLT ÉS A JELEN Budapesti székhelyű cégünk immár 6 éve foglalkozik a 16-28 közötti korosztályt célzó rendezvények szervezésével. Jókai téri irodánkból évente közel 200 rendezvény megszervezését

Részletesebben

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag Lehetőségek kiaknázása, igényfelmérés Saját tulajdonú csarnok, megfelelő infrastruktúrával Utánpótlás

Részletesebben

II. Önbesorolás alapján választott kategória (jelölje "X" -szel)

II. Önbesorolás alapján választott kategória (jelölje X -szel) EMMI - színházak és táncegyüttesek működési támogatása 2014. I. Pályázó szervezet neve: Kerekasztal Társulás II. Önbesorolás alapján választott kategória (jelölje "X" -szel) 1. kategória: Alkotóműhely

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása)

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 Tel/Fax.: +36 73 510-407;+36 30 641 3859 E-mail: balazs@kapronczai.hu; www.kapronczai.hu ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) 1.Az

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. 9021 Győr, Városház tér 1. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. 9021 Győr, Városház tér 1. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.... napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat kulturális intézmények szállítói részére történő előlegek kifizetésének engedélyezésére

Részletesebben

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7 Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Hitvallás "Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1 A sepsiszentgyörgyi Osonó Színházműhely egy olyan független alternatív színház, amely szellemi műhelyként teret ad a fiatal alkotók kortárs színházi kísérleteinek. A létrejövő előadásokon

Részletesebben

FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás

FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás Előadó: Erdélyi Krisztina Marketing és Pr csoportvezető Tudta-e Ön a FŐKERT Nonprofit Zrt. 1867. évi alapítása óta áll a főváros szolgálatában? a zöldterületek

Részletesebben

"A Kultúra Magyar Városa 2006" cím

A Kultúra Magyar Városa 2006 cím A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma együttműködésben a Belügyminisztériummal, a Külügyminisztériummal, a Magyar Turisztikai Hivatallal, a Megyei Jogú Városok Szövetségével, valamint a Kisvárosi

Részletesebben

Zeneakadémia esettanulmány Martoncompetition.hu 2014. Június. Martoncompetition.hu. Dátum: 2014. június

Zeneakadémia esettanulmány Martoncompetition.hu 2014. Június. Martoncompetition.hu. Dátum: 2014. június Zeneakadémia esettanulmány Martoncompetition.hu Dátum: 2014. június 1 Zeneakadémia Világra szól! A jól ismert szlogenhez méltó, világra szóló kampánnyal kívánta beharangozni a Liszt Ferenc Zeneművészeti

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

Trilógia című meghívásos verseny megrendezésének támogatása fiatal koreográfusok számára 25 1 000 000

Trilógia című meghívásos verseny megrendezésének támogatása fiatal koreográfusok számára 25 1 000 000 Miskolci Nemzeti Miskolc Trilógia című meghívásos verseny megrendezésének támogatása fiatal koreográfusok számára 25 1 000 000 Kortárs Táncért és Jelelő ért 0 ker. A Frenák Pál Társulat Oda munkacímű új

Részletesebben

KAZINCBARCIKA Térségarculat-fejlesztési projekt. Kutatási összefoglaló KAZINCBARCIKA. Térségarculat-fejlesztési és márkaépítési projekt

KAZINCBARCIKA Térségarculat-fejlesztési projekt. Kutatási összefoglaló KAZINCBARCIKA. Térségarculat-fejlesztési és márkaépítési projekt KAZINCBARCIKA KAZINCBARCIKA Térségarculat-fejlesztési projekt Térségarculat-fejlesztési és márkaépítési projekt Kutatási összefoglaló A nem kazincbarcikaiak spontán asszociációi a városról A kazincbarcikaiak

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

A kérdés ezek után a következőképpen hangzik: Ki nézi meg a reklámokat a tévében? Egyáltalán, "nézik-e" a reklámokat vagy csak "látják" az emberek?

A kérdés ezek után a következőképpen hangzik: Ki nézi meg a reklámokat a tévében? Egyáltalán, nézik-e a reklámokat vagy csak látják az emberek? Műhely Ki nézi meg a reklámokat a tévében? Bevezető Nézői oldalról vizsgálva az elmúlt éveket, a televíziós reklámpiac nagyléptékű változásainak éveit tudhatjuk magunk mögött. Az országos kereskedelmi

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel MITTE Communications A MITTE Communications az iparági területek működését értő és támogató csapatával megkerülhetetlen résztvevője a

Részletesebben

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása:

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása: Google AdWords ügynökség kiválasztása: hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Még több hasznos info» www.klikkmarketing.hu Google AdWords ügynökség kiválasztása:

Részletesebben

2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KSH 23560220900457208 2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET Győr, 2014.03.24. Szilasi Péter Tamás Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 2013.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Múzeumok Éjszakája Esztergom Párkány 2015. rendezvényről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Múzeumok Éjszakája Esztergom Párkány 2015. rendezvényről SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Múzeumok Éjszakája Esztergom Párkány 2015. rendezvényről Az esztergomi múzeumok (Duna Múzeum, MNM Vármúzeuma, MNM Balassa Bálint Múzeum, Keresztény Múzeum) a Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

A Magyar Állami Operaház által értékesített jegyek és bérletek adásvételére vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (rövidítés: Vásárlói ÁSZF)

A Magyar Állami Operaház által értékesített jegyek és bérletek adásvételére vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (rövidítés: Vásárlói ÁSZF) Magyar Állami Operaház H-1061 Budapest, Andrássy út 22. adószám: 15309439-2-42 telefon:1/814-7-100 A Magyar Állami Operaház által értékesített jegyek és bérletek adásvételére vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVRŐL

A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVRŐL A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVRŐL A jelentést az Egyesület közgyűlése, egyhangúlag elfogadta, 2010. június 10-én. 1. Tartalmi beszámoló az Egyesület

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Dr. Vilmányi

Részletesebben

A NESsT küldetése és tevékenységei

A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást fenntartható társadalmi vállalkozások támogatása és fejlesztése révén. NESsT Portfolio

Részletesebben

Streetball challenge. Tájékoztató anyag

Streetball challenge. Tájékoztató anyag Streetball challenge Tájékoztató anyag 2011 Adidas Streetball Challenge 2011. Néhány szó a játékról, amely rövid idő alatt meghódította a világot és Magyarországot is. A Streetball, a kosárlabdázás őshazájából,

Részletesebben

2015. április 14. Budapest ISZEF Nemzetpolitikai munkacsoport ülése

2015. április 14. Budapest ISZEF Nemzetpolitikai munkacsoport ülése Garbai Ádám elnökségi tag beszámolója Eseménynaptár 2015. március 1. 2015. május 1. Időpont Helyszín Esemény 2015. március 6. Budapest HÖOK Elnökségi ülése 2015. március 6. Budapest HÖOK Választmányi ülése

Részletesebben

Építs teljesítmény-központú kultúrát!

Építs teljesítmény-központú kultúrát! Építs teljesítmény-központú kultúrát! A Terra Nova egy interaktív, saját élményű szimulációs játék, amely valós szervezetek működését modellezi. A szimuláció minimum tíz, de akár több száz fős csoportoknak

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

KÖZÉPFOKÚ SZAKMAI KÉPZÉS

KÖZÉPFOKÚ SZAKMAI KÉPZÉS KÖZÉPFOKÚ SZAKMAI KÉPZÉS ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A képzés szabályozásának jogi háttere A Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti iskola szakközépiskolai képzésének szakmai programja a a közoktatásról szóló,

Részletesebben