2012. március 1. Civil szervezetek információs lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. március 1. Civil szervezetek információs lapja"

Átírás

1 SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉGI március 1. Civil szervezetek információs lapja CIVIL FÓRUM VI. évfolyam 1. szám megjelenik negyedévente 500 példányban TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMOK A ÉVI VÁLTOZÁSOKRÓL A kistérség több településén is lesz tájékoztató fórum annak érdekében, hogy a civil szervezetek minél felkészültebben kezdhessék a évet. A év első negyedévi civil fórumainak főbb témái: 1. A Civil Törvény általános ismertetése (fogalmak). 2. Szervezeti formák, a nyilvántartásba vétel és a változások bejelentése, feltételek, közhasznúság. 3. Működés (változások a számvitelben könyvvitel módja, beszámolók letétbe helyezése stb.), törvényességi ellenőrzés, megszűnés. 4. Nemzeti Együttműködési Alap, mint új támogatási rendszer. Minden fórum után lehetőséget biztosítunk a személyes tanácsadásra, ezért érdemes nem csak a szervezet vezetőjének, hanem a gazdasági és jogi ügyekért felelős személynek is eljönni. Helyszínek és időpontok: :30 Fertőd, Madách sétány 1. J. Haydn Zeneiskola :00 Lövő, Fő u. 32. Szolgáltató és Kulturális Központ Ezeken a rendezvényeken való részvétel ingyenes! A szövetség tagjai számára, a ai KIM rendezvény korai időpontjára (10-16h) tekintettel külön tájékoztatót tartunk: Március 22-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel Sopronban, a Perkovátz Ház Daruka Termében 18:30-kor vacsorával. A rendezvényen a szövetség tagjai számára a részvétel ingyenes! A nem tagszervezetek számára a részvételi díj személyenként Ft, amely tartalmazza a vacsorát is. Kérjük a szervezeteket, hogy jelentkezésüket a mellékelt jelentkezési lapon jelezzék!

2 BESZÁMOLÓ KÖZZÉTÉTEL/LETÉTBE HELYEZÉS január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely a évi CLXXV. törvény 30. -a szerint letétbe helyezte beszámolóját. A civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznú jogállású szervezet esetén a közhasznúsági mellékletet is az adott üzleti év mérlegfordulóját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni. A civil szervezet a letétbe helyezési kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben (2011. évi CLXXXI. törvény) meghatározott módon tesz eleget. Ezen törvény 39. (1) bekezdése alapján a beszámolót, közhasznúsági mellékletet az Országos Bírósági Hivatal részére kell megküldeni, mellyel a szervezet letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz. Az érintett civil szervezet beszámolójának és a szükséges mellékletének papír alapon való letétbe helyezését az OBH 1363 Budapest, Pf. 24. postacímre való beküldésével teljesítheti. (Fenti szabályokat nem kell alkalmazni a évi költségvetési forrás terhére nyújtott támogatás tekintetében a sportról szóló évi I. törvény szerinti szervezetekre.) Ennek megfelelően a évben az államháztartási támogatás kiutalásának feltétele a beszámoló és a közhasznúsági melléklet letétbe helyezésének igazolása. KETTŐS KÖNYVVITELI KÖTELEZETTSÉG A KÖZHASZNÚ SZERVEZETEKNEK (2) A civil szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet Szövetségünk tagszervezetei számára a Civil Agenda Alapítvány végzi kedvezményes áron a számviteli (könyvelési feladatokat), de szolgáltatásaikat bármely más civil szervezet is igénybe veheti. Amely szervezet számára az Országos Bírói Hivatalnak beküldendő eredménylevezetés/mérleg elkészítése okoz gondot, nekik is segítenek. Az árakról tájékoztató a mellékletben.

3 KÖZHASZNÚSÁG - VÁLTOZÁSOK A Civil Törvény újra szabályozta a civil szervezetek közhasznú jogállását, azonban az elv (és néhol a szabályozás szövege is) megmaradt, változás, hogy további feltételrendszerrel bővült a közhasznú jogállás megszerzése és megtartása. A létesítő okiratokban fel kell tüntetni, hogy a szervezet által végzett tevékenység milyen jogszabály (törvény, rendelet) alapján állami vagy önkormányzati feladat, azaz miért minősül közhasznúnak. Ez egy kicsit megnehezíti a szervezetek dolgát, hiszen ki kell gyűjteni a hatályos jogszabályok (akár az önkormányzati rendeletek közül) az(oka)t, mely(ekk)el alátámasztható a szervezet közhasznú tevékenysége. A közhasznú jogállás megtartásához további két szempont-rendszernek kell megfelelni a szervezetnek. Mindkét feltételrendszer három-három pontból áll. Amennyiben egy-egy szempontnak megfelel a szervezet, akkor szerezheti illetve tarthatja meg a közhasznú jogállást. 1. Gazdálkodás (két év átlagában): a) az átlagos éves bevétele több, mint egymillió forint, vagy b) az összesített adózás utáni eredménye ne legyen negatív, vagy c) a személyi jellegű kiadásai érjék el az éves ráfordítás 10%-át. 2. Társadalmi hasznosság a) a központi költségvetési forrás ne érje el a bevételek felét (ebbe a normatíva nem számít bele), vagy b) a személyi jövedelemadó 1%-a, az adományok és tagdíjak összesen az elmúlt egy évben legalább 10%-át adják a teljes bevételnek, vagy c) legalább 10 szerződéses önkéntese legyen a szervezetnek az elmúlt évben. Azok a szervezetek, amelyek jelenleg közhasznúak, még két évig azok is maradnak, a törvény hatálybalépését (2012. január 1.) követő két évben kell megfelelni a fenti szempontrendszereknek. C.E IMPRESSZUM Sopron-Fertőd Kistérségi Civil Fórum Civil szervezetek ingyenes információs lapja Kiadja: Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Szerkesztőség: A szövetség elnöksége Felelős főszerkesztő: Bognár Béla elnök Elérhetőségeink: Sopron, Magyar u Sopron, Pf.: 217. Telefon: / Honlap: E- mail: LNysz: 163/0070/1/2007

4 ÖNKÉNTESSÉG A én hatályba lépett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv) módosította az önkéntes törvény fogadó szervezetekre vonatkozó paragrafusát, mely értelmében minden civil szervezet fogadó szervezetté válhat. Azaz a Civil törvény a módosította a Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvény (Köt.) 3. d) pontját, mely a lehetséges fogadó szervezetek típusait sorolja fel. A módosított paragrafus eltörli azt a korlátozást, mely értelmében ez idáig csak és kizárólag a közhasznú és kiemelkedően közhasznú szervezetek fogadhattak önkéntest a Köt. alapján a civil szervezetek közül. A módosított paragrafus értelmében ezentúl a nem közhasznú szervezetek is önkéntest fogadó szervezetekké válhatnak, és érvényesíthetik a törvényben nevesített kedvezményeket. A nevezett módosulás sok civil szervezet munkájára lehet hatással, ráadásul jellemzően olyanokéra, melyek sok esetben alacsony költségvetésből gazdálkodnak, és nem rendelkeznek jelentős működési költséggel vagy fizetett alkalmazottakkal, azaz a munkájuk nagy részét önkéntesek bevonásával valósítják meg. A módosított paragrafus a civil szervezetek által régóta jelzett anomáliát oldja fel, és nyújt lehetőséget a nem közhasznú szervezetek számára is a Köt. alá való bejelentkezésre. Ezentúl a nem közhasznú civil szervezetek is adómentesen tudják elszámolni az önkéntesek munkája kapcsán felmerült költségeket és járulékokat. Az önkéntes fogadó szervezetnek a bejelentő lapot a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak eljuttatnia. Fontos, hogy ezt az önkéntesek fogadása kapcsán csak egyszer kell a szervezetnek beküldenie és az önkénteseket nem kell egyenként regisztrálnia. Honlapunkon az önkéntes regisztrációhoz szükséges nyomtatvány letölthető, illetve részletes útmutató, tájékoztató is olvasható. onkentes.szovetseg.eu

5 MEGHÍVÓ A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége ezúton meghívja tagszervezetei képviselőit a március 22-én 17 órakor Sopronban, a Perkovátz Ház Daruka termében (Széchenyi tér 12. Kapualjból nyíló bejárat) tartandó Civil Tájékoztató Fórum című rendezvényére! A szövetség tagjai számára a részvétel ingyenes! A nem tagszervezetek számára a részvételi díj Ft. Tervezett program: 1. 17:00 h Az új civil törvény és a végrehajtási rendeletek (általános ismertetés, fogalmak, mit és hogyan szabályoz) 2. 17:30 h Civil szervezeti formák, jogállások (előnyök, hátrányok és feltételek /pl. közhasznúság/) 3. 18:00 szünet (vacsora) 4. 19:00 Egyesületek, alapítványok jogszerű működése (változások a számvitelben /a könyvelés módja/, letétbe helyezés stb.) Ellenőrzés (törvényesség: bíróság-ügyészség-nav-pályázat, szervezet és/vagy jogállás megszűnése megszüntetése) 5. 19:30 A Nemzeti Együttműködési Alap, (az új működést is segítő pályázati rendszer) A rendezvényen való részvétel március 20-ig előzetesen befogadott regisztrációhoz kötött! A helyszínen nem lehet regisztrálni! A befogadott regisztráltak listája a honlapon naponta frissül.

6 Regisztrációs lap Szervezet neve: Résztvevő neve: Elérhetőség/ei: A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetségének tagjai vagyunk, nem fizetünk. Nem vagyunk tagjai a Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetségének, a személyenkénti regisztrációs díjat: banki átutalással készpénz-átutalási megbízással (csekkel) előre fizetjük. Alulírott szervezeti képviselő kijelentem, hogy a befogadott regisztrációmat követően a részvételi szándék visszavonására ig van lehetőség. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a regisztráció megtörtént, de szervezetünk képviselője nem vesz részt a rendezvényen, az Ft személyenkénti regisztrációs díjat (tagsági jogviszonytól függetlenül) a szervezetnek meg kell fizetni. Kelt:,.. -n. A regisztrációs lap eljuttatható március 20-ig: -ben: telefaxon: / postán: SFKCSZSZ H-9401 Sopron, Pf képviselő aláírása

7 FELHÍVÁS! A civil szervezetek január 1-jétől az új jogszabályok hatályba lépése miatt megnövekedett adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében a Civil Agenda Alapítvány (együttműködésben a Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetségével és a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetével), Győr-Moson-Sopron Megye területén, kedvezményes áron végez ügyviteli feladatokat (párt)politikamentes, meghatározóan vállalkozási tevékenységet nem végző civil szervezetek számára. 1. Egyszeres és kettős könyvvitel (A civil szervezetek speciális igényeinek és a rájuk vonatkozó egyedi szabályozások alapján és a szükséges analitikák, kimutatások, jelentések /államháztartási források SZJA 1% stb. /elkészítése.) 2. Létesítő okiratok aktualizálása (Pl. közhasznúság kapcsán) 3. Szabályzatok elkészítése, frissítése (Szervezeti- és működési, pénzügyi, iktatási, adatvédelmi stb.). A civil szervezeti életben szerzett tapasztalatok megosztásával, a helyi, kistérségi és megyei együttműködések bevonásával támogatja alapítványunk a szerződött szervezeteket. Igény szerint a pályázatok menedzselésével vagy azok egyes szakaszaiba való bekapcsolódásával (pályázatírás projekt menedzsment támogatások elszámolása) hozzájárulhatunk a szervezet sikereihez. A NAV, az ügyészség és a pályázatkezelő szervezetekkel való együttműködések során szerzett tapasztalataink segítenek abban, hogy az Önök szervezete számára sem jelentsen problémát egy esetleges ellenőrzés. Alapítványunk közhasznú jogállású szervezetként működik, az elvégzett feladatokat kedvezményes díjazásért látja el. A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetségével és a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Győr- Moson-Sopron Megyei Szervezetével kötött megállapodás alapján ezen szervezetek tagszervezetei (Pl. a könyvelés éves díjából Ft) kedvezményben részesülnek. Áraink: Alapítványunk az árakat a szerződő szervezetek anyagi kondícióihoz igazítva, az elvégzett feladatokkal arányban állapítja meg. Kérjük, kérjen árajánlatot munkatársainktól és/vagy használja a honlapunkról letölthető ár kalkulátorunkat. Fontos! Felhívjuk a szervezetek figyelmét, hogy kapacitásunk véges, ezért az egyes kötelezettségek időbeli teljesítése (pl. éves beszámolók, közhasznúsági jelentések bírósághoz való megküldése, kettős könyvvitelre történő átállás stb.) érdekében, még időben vegyék fel kapcsolatot munkatársainkkal. Elérhetőségek Iroda címe Telefon/fax Ügyvezetés: H-9400 Sopron, Gazda u / Könyvelés: H-9400 Sopron, Kölcsey u / Pályázatok: H-9400 Sopron, Magyar u / Menedzsment: H-9400 Sopron, Király J. u / Győri iroda: H-9002 Győr, Pf.: / Postacím: ASA H-9401 Sopron, Pf.: 217. Honlap:

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről Összefoglaló az Új Civil Törvényről -Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Vonatkozó jogszabályok - Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Alkalmazott jogszabályok A számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Sztv) 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 2014. november Szentgyörgyi Magdolna Fontosabb hatályos jogszabályok 2011. ÉVI CLXXV TÖRVÉNY AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL, A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL, VALAMINT A CIVIL

Részletesebben

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Témák Jogszabályi környezet Civil szervezetek elválasztása a vállalkozói szervezetektől Fogalmak Cél szerinti

Részletesebben

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása közhasznú státus és szervezeti forma szerint 2010. Közhasznúvá

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása közhasznú státus és szervezeti forma szerint 2010. Közhasznúvá A közcél, a közfeladat és a közhasznúság összefüggő rendszere, a jellemző közfeladatokat tartalmazó jogszabályok, a közhasznú jogállás megszerzésének és megőrzésének időzítése, tekintettel a megfelelő

Részletesebben

- megfelelő. erőforrás

- megfelelő. erőforrás Civil szervezetekre vonatkozó adózási szabályok Készítette: Czapkó Tiborné Tájékoztatási Osztály Fogalmak Civil szervezet a civil társaság (Ptk. 578/J. ), A Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés és telepítés... 3 Közhasznúsági melléklet... 4 Források,

Részletesebben

AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA. Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5.

AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA. Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5. AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5. Új jogszabályok: 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók. Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea

A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók. Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea Gazdálkodást érintő 2012. január 01. után hatályba lépett jogszabályok

Részletesebben

Ptk. Legfontosabb változásai. Egyesületek, alapítványok

Ptk. Legfontosabb változásai. Egyesületek, alapítványok Ptk. Legfontosabb változásai Egyesületek, alapítványok 2014. március 15. napján hatályba lép az új Ptk., ezzel együtt módosul a civil szervezeteket érintő joganyag Merőben új jogi szemlélet rendszertanilag

Részletesebben

AZ ALAPSZERVEZETEK GAZDASÁGI MUNKÁJÁHOZ

AZ ALAPSZERVEZETEK GAZDASÁGI MUNKÁJÁHOZ TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPSZERVEZETEK GAZDASÁGI MUNKÁJÁHOZ Jogszabályi háttér Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

A civil törvény végrehajtásának és a Nemzeti Együttműködési Alap működési tapasztalatai

A civil törvény végrehajtásának és a Nemzeti Együttműködési Alap működési tapasztalatai A civil törvény végrehajtásának és a Nemzeti Együttműködési Alap működési tapasztalatai Emberi Erőforrások Minisztériuma Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell?

TÁJÉKOZTATÓ. Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell? TÁJÉKOZTATÓ Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell? Hatályon kívül helyeztek számos olyan jogszabályt, melyek korábban az alapítványok,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

Normaszöveg kiegészítés a Hogyan kellene módosítani a civil szervezetekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket? koncepcióhoz

Normaszöveg kiegészítés a Hogyan kellene módosítani a civil szervezetekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket? koncepcióhoz Normaszöveg kiegészítés a Hogyan kellene módosítani a civil szervezetekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket? koncepcióhoz ahol a [törölt szövegrészek szögletes zárójelek között, félkövérrel szedve],

Részletesebben

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba?

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba? Köt. 3., 11-13. Azok a szervezetek és intézmények, amelyek úgy döntenek, hogy a Köt. által létrehozott közérdekû önkéntes jogviszony keretein belül kívánnak önkénteseket foglalkoztatni, kötelesek bejelentkezni

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Egyéb szervezeti (nonprofit) szakterület 2012. 2012. A tematika összeállítói Mészáros László [1.1. fejezetpont]

Részletesebben

A civil szervezetek 2012. évi beszámoló-készítési és társaságiadóbevallási

A civil szervezetek 2012. évi beszámoló-készítési és társaságiadóbevallási A civil szervezetek 2012. évi beszámoló-készítési és társaságiadóbevallási kötelezettségéről Az új civil szervezetekkel kapcsolatos szabályozás jelentősen megváltoztatta a közhasznúság feltételeit. A jogszabályváltozást

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben