Kedves Országos Mediációs Egyesület -i Tagtársunk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Országos Mediációs Egyesület -i Tagtársunk!"

Átírás

1 Országos Mediációs Egyesület 2012 július HÍRLEVÉL Kedves Országos Mediációs Egyesület -i Tagtársunk! Az Egyesület, visszatérve hagyományaihoz, újra indítja a Hírlevelét, amelyet szeretnénk negyedévente megjelentetni. TARTALOM: A évről 2 Tagsági ügyek 3 Mediációs konferencia szervezése 3 Szakmai munkacsoportok 4-5 A 2012 májusi OME közgyűlés és konferencia 6-8 Közgyűlés május 31-én az Országos Mediációs Egyesület (a továbbiakban: OME ME) megtartotta szokásos éves konferenciáját és közgyűlését, melynek helyszíne idén a Hungexpo I. épület, Kerámia terme volt. A konferencia előadásairól rövid összefoglalót a Hírlevél utolsó részében olvashatnak. A konferencián és közgyűlésen hozzávetőleg 50 fő vett részt. A közgyűlés elfogadta az OME évi Szakmai és Pénzügyi Beszámolóját, illetve meghatározta a év fő céljait. Kapcsolattartás Az OME székhelyének változása folyamatban van, így a Bp. XI. kerület Hauszmann Alajos u. 1. sz. a. postacím már nem él. Kérünk minden tagot, hogy megkereséseit Gulyás Kálmán Alelnök úrnak címezve a címre küldje. Az elektronikus kapcsolattartás miatt kérjük, hogy a tagok elérhetőségük változását szintén küldjék meg számunkra.

2 2. oldal OME HÍRLEVÉL 2012 JÚLIUS A év fő meghatározói Új elnökség Az Országos Mediációs Egyesület Elnöksége a évi közgyűlésen megújult. Az OME Elnökség tagjainak szakmai önéletrajza az OME honlapján (www.mediacio.hu megtalálható Az új Elnökség: dr. Tatár Jeromos ügyvéd, mediátor, az OME elnöke dr. Gulyás Kálmán jogász, mediátor az OME alelnöke Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat dr. Hatvani Erzsébet jogász, az OME alelnöke MKT Helyreállító Igazságszolgáltatási Szekció elnöke EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon igazgatóhelyettes Gyengéné dr. Nagy Márta csoportvezető bíró, Szegedi Városi Bíróság GEMME (Európai Bírák Csoportja a Mediációért) tag Illés Veronika mediátor dr. Jeles J Judit ügyvéd Budapesti Ügyvédi Kamara mediációs kollégium vezetője dr. Törzs Edit jogász, szakreferens (büntetőügyekben való közvetítés) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igzságügyi Szolgálata European Forum for Restorative Justice, kutató Szakmai munka Az Elnökség, áttekintve az Egyesület több mint 10 éves működését, egyrészt fontosnak tartja megtartani az évek során kialakult jó szakmai hagyományokat, továbbvinni a folyamatban lévő projekteket, másrészt szeretné gazdagítani a tevékenységét, saját keretein belül új lehetőségeket keresni a mediáció magyarországi megerősítésére. Ennek érdekében az első évben az Elnökség folyamatos egyeztetést folytatott, melynek fő témái a tagsággal kapcsolatos nyilvántartások, a jogszabályból fakadó kötelezettségek, illetve az aktuális feladatok áttekintése voltak, valamint az Elnökség legfontosabb célként a rövidés hosszú távú feladatok meghatározását, az OME missziójának és stratégiájának megalkotását tűzte ki. Az OME honlapján megtalálható az eddigi munka rövid összefoglalója: /aktualis.html

3 OME HÍRLEVÉL 2012 JÚLIUS 3. oldal Tagnyilvántartó lap Az Elnökség és a tagság közötti kapcsolatot szeretnénk interaktívvá tenni, az évenkénti közgyűlés és konferencia mellett év második felétől több fórumot teremteni a találkozásokra, a tapasztalatok átadására. A mediáció egyre több területen való megjelenése az Egyesületen belül is igényelheti a specializálódást, a jövőben belső szakmai csoportok lehetséges kialakítását. Ennek érdekében kérjük, hogy a honlapon megtalálható és letölthető ún. tagnyilvántartó lapot töltsék ki és ben juttassák vissza. Az adatok nem mindegyikére kötelező a válaszadás, de a kapott információk nagy segítséget jelenthetnek abban, hogy pontosabb képet alkothassunk a tagok szűkebb vagy tágabb szakmai területéről, érdeklődéséről, a várható igényekről programjaink, feladataink tervezésénél. Tagdíjak Segítségét kérjük továbbá a A tagdíjat az alábbi tagsági viszony alapjául bankszámlára kell átutalni, szolgáló tagdíj (6000/Ft/év) a tag nevének rendezésében. Kérjük, az megjelölésével: elmaradt évi, illetve lehetőség szerint a évi tagdíj rendezését. Tagdíj fizetés: Országos Mediációs Egyesület Magyar Közösségi Bank (MagNet), Szakmai konferencia szervezése A közgyűlésen felmerült annak igénye, hogy az évenkénti egy találkozás mellett amely a közgyűlésre, illetve az egyes ágazatok szakmai beszámolójára ad alkalmat legalább egy alkalommal az OME szervezzen szakmai konferenciát is. Különböző ötletek merültek fel, amelyek egy része arra vonatkozott, hogy lehetne konferenciát szervezni egy-egy ágazathoz kötődően pl. gyermekvédelem, gazdasági ügyek, stb. Felmerült az az ötlet is, hogy egy ún. szakmaközi konferenciának átfogó témát adni, pl. hogy hogyan lehet az egyes mediációs ügyekben a terelést hatékonyabban alkalmazni, akár jogszabályi szinten, akár szakmai protokollok segítségével. A konferenciát februárra tervezzük. Várjuk a témajavaslatokat, ötleteket októberig Hatvani Erzsébet címére com

4 4. oldal OME HÍRLEVÉL 2012 JÚLIUS Szakmai munkacsoportok A Közgyűlés, elfogadva az Elnökség javaslatát 3 munkacsoportot alakított meg (Stratégiai, Alapszabály alkotó és Kommunikációs munkacsoport). A munkacsoportok célja, hogy segítsék az Elnökség munkáját és minél hatékonyabbá tegyék az OME kitűzött céljainak megvalósítását. A munkacsoportokhoz az egyesületi tagok közül bárki csatlakozhat, vezetőjük/kapcsolattartójuk a közgyűlésen elfogadott személyek. A munkacsoportok tevékenységének első időszaka október 30-ig tart, amely alatt vállalják, hogy legalább két alkalommal találkoznak, a megbeszélésekről (a jelenlévők nevével, elérhetőségével együtt) emlékeztetőt készítetnek, a találkozások eredményét, illetve javaslataikat írásban összefoglalják és október végén megküldik az Elnökség számára. A munkacsoportok vezetői, illetve delegáltjai november közepén megtartandó Elnökségi ülésen bemutatják javaslataikat és közösen meghatározzák a munka folytatásának lehetőségeit, irányait. A munkacsoportok működésének második időszaka januártól - márciusig tartana, majd az eredmények bemutatására a évi, májusi közgyűlésen kerülne sor. A munkacsoportokba a vezetőknél folyamatosan lehet jelentkezni, a hatékony munkavégzés miatt olyan tagok jelentkezését várjuk, akik folyamatosan részt tudnak venni a munkában. Alapszabály alkotó munkacsoport Kommunikációs munkacsoport Vezető/kapcsolattartó: dr. Jeles J Judit elnökségi tag, ügyvéd Budapesti Ügyvédi Kamara mediációs kollégium vezetője, A munkacsoport célja, hogy az Új Civil törvény (2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról) szellemében áttekintse az OME Alapszabályát és ennek megfelelően, illetve a további javaslatokat figyelembe véve szövegszerű módosítást készítsen elő a évi közgyűlésre, ahol ezt a tagsággal kell elfogadtatni. A munkacsoportnak még nem volt ülése, várhatóan szeptember és október hónapban tervez találkozást. Örömmel várja a munkacsoport azokat, akik ebben szívesen részt vesznek, esetleg más civil munka kapcsán ebben van jártasságuk. Jelentkezéseket dr. Jeles Juditnak kell küldeni. atanet.hu Vezető/kapcsolattartó: S. Tóth Márta LINEO International Consulting, ügyvezető A stratégia tervezés során az Elnökség a stratégiai tervek részeként a 3 évre vonatkozó prioritások között jelölte meg a kommunikációt, az alábbiak szerint: Kommunikáció: rendszeres információgyűjtés, információgyűjtés és terjesztés ágazatonként, hírlevél a tagság felé, kifelé, szakirodalom gyűjtése, szakmai konferenciák szervezése, éves beszámoló kiküldése politikai döntéshozók és jogalkotók számára, honlap rendszeres frissítése, ismeretterjesztés: tv-s, rádiós szereplések, újságcikkek, szóróanyagok, sajtókapcsolatok erősítése A munkacsoport ebben szeretne támogatást nyújtani. A munkacsoportnak még nem volt ülése, várhatóan már nyáron is terveznek találkozást. Örömmel várja a munkacsoport azokat, akik ebben szívesen részt vesznek. Jelentkezéseket S. Tóth Mártának kell küldeni.

5 OME HÍRLEVÉL 2012 JÚLIUS 5. oldal Stratégiai munkacsoport Vezető/kapcsolattartó: Deák Éva, Partners Hungary, ügyvezető Összefoglaló a stratégiai munkacsoport első ülésének eredményeiről A Partners Hungary Alapítvány irodájában - Deák Éva, Fazekas Márta, Katonáné Dr. Pehr Erika és Kiss Miklós - részvételével, június 14-én megtartotta első megbeszélését az OME stratégiai munkacsoport. Munkájuk alapját részben a már eddig elkészült évi stratégiai tervezési anyagok, részben az általuk ekkor megfogalmazott ötletlista adta, melyhez az OME Elnökség, illetve a munkacsoport várja a tagok javaslatait az Elnökség által kiküldött Emlékeztető szerint, hogy azokat a további tervezésbe beépíthesse. (Az OME honlapján a fentiek szerint a Startégiai tervezésről szóló emlékeztető megtalálható, a javaslatokat kérjük a címre küldeni.) A munkacsoport a tényleges tervezési folyamatot, az organikus szervezetfejlesztésben Beacons módszerként ismert eljárás szerint végzi, amit Kiss Miklós bocsátott az OME rendelkezésére. A Beacons modell 7 jellemzője alapján - küldetés; alapelvek; célok; emberek; szervezet; folyamat, erőforrások- az első ülésen az eddigi anyagokat újrastrukturálása és kiegészítése történt. A stratégiai munkacsoportnak a munkáját a többi munkacsoporttal összehangolva kell végeznie, mert a stratégia horizontálisan átíveli, összefogja és meghatározza az egyesület munkáját. Az OME tagok rendszeres jelenléttel, előzetes bejelentkezés esetén - bármikor tudnak csatlakozni a stratégiai munkacsoporthoz, azzal, hogy az első alkalommal a részvétel - a folyamatba való beilleszkedés érdekében - megfigyelő státuszban történik. A Stratégiai munkacsoport következő találkozójának időpontja: július 19. csütörtök, ( óráig), helyszín: Partners Hungary Alapítvány irodája. Bejelentkezés: július 15-ig.

6 6. oldal OME HÍRLEVÉL 2012 JÚLIUS Rövid beszámolók a május 31-i OME konferenciáról A Bírósági mediáció esélyei a jövőben (dr. Nagy Márta, OME elnökségi tag, Szegedi Városi Bíróság csoportvezető bíró) A konferenciát üdvözölte dr. Handó Tünde,, az OBH Elnöke, aki az előadását külföldi útja miatt nem tudta megtartani, de dr. Nagy Márta előadásában beszámolt az OBH Mediációs Munkacsoportjáról. Az alternatív konfliktuskezelési eljárásoknak, különös tekintettel a mediációra, a bírósági eljárásokban való alkalmazására az Európai Unió Miniszterek Bizottsága már 1999-ben, Tampere-ben tartott tanácskozásán ösztönözte a tagállamokat. A 2002-ben, Brüsszelben megjelent Zöld Könyv a polgári és kereskedelmi ügyekben alkalmazható mediációs eljárás vonatkozásában fogalmazott meg ajánlásokat a tagállamok részére, mely alapját képezte a polgári és kereskedelmi ügyekben alkalmazandó mediációs eljárás egyes aspektusairól szóló, évi 52.sz. EP/ET Irányelvnek. Az Irányelvben foglaltak ösztönzőleg hatottak a hazai jogalkotási - és alkalmazási folyamatokra is. Magyarországon március március 1. között zajlott le az országos mediációs kísérleti program első üteme (OME közreműködésével), melynek célja a mediációs eljárás megismertetése és népszerűsítése volt a hazai bíróságokon. Az Országos Bírósági Hivatal irányításával 2012 áprilisától kezdte meg működését a Mediációs Munkacsoport, melynek feladata a kísérleti programok második ütemének az elindítása, a lehetséges jogszabály alkotási irányok kijelölése, és a bírók, ügyvédek, bírósági vezetők képzésének kidolgozása a mediáció további népszerűsítése mellett. A hamarosan hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv Családi Jogi könyve a házassági bontójogban és a szülői felügyelet rendezése iránti eljárásokban jeleníti meg a mediációt. Az első esetben a bíró javasolhatja a feleknek a mediátorral való találkozást, az utóbbiban kötelezheti a feleket erre. A mediáció bírósági eljárásokban való olcsóbb hozzáférhetőségét elősegítheti a jövőben a "bírósági közvetítők" alkalmazása, mely feltételrendszerének kidolgozása folyamatban van. A munkaügyi mediáció (dr. Kovács Géza, az MKDSZ igazgatója) A munkaügyi mediáció elsőszámú gazdája az 1996-ban létrejött Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat. A szolgálat legfontosabb jellemzői: a jelenleg hatályos Munka törvénykönyve IV. részében részletezett kollektív munkaügyi vitákban jár el, partnerei munkáltatók (és érdekképviseleteik), valamint munkavállalói képviseletek (szakszervezetek, üzemi tanácsok); a Nemzeti munkaügyi Hivatal szervezeti keretei között működik; állami szolgáltatást nyújt, a felek számára díjmentesen; országszerte 80 mediátort tartanak nyilván, az MKDSZ listáján, tehát nem főállásúak; rendszeres és magas szintű képzést biztosít mediátorainak. A munkaügyi mediáció sajátosságai: jellemzően érdekviták fordulnak elő; a konfliktusok jellemzően kollektív jellegűek, azaz nem egy munkavállalót érintenek, hanem kisebb vagy nagyobb közösségeket; a viták zömmel erősen összetettek és a vitarendezés is relatíve - hosszabb időt igényel, ezzel együtt is a legtöbb vitát sikerül 8 napon belül rendezni; jellemző mediátori technika: a felek különválasztása, és a mediátor tartja közöttük a kapcsolatot; az esetek száma relatíve alacsony, amelynek fő oka az, hogy a gazdasági szervezetek (illetve a konfliktusok résztvevői) nem szívesen tárják fel kívülállóknak a rájuk nézve kedvezőtlennek tűnő információkat.

7 OME HÍRLEVÉL 2012 JÚLIUS 7. oldal A büntetőügyek területén végzett mediáció évi tapasztalatai (Kóta Tünde, osztályvezető Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata) Kóta Tünde bemutatta a január 1-jei szervezeti integráció Pártfogó Felügyelői Szolgálatra (Szolgálat), ezen belül a büntetőügyi mediációs szakterületre gyakorolt hatását, a kialakult kettős irányítású intézményi struktúrát. Jelezte, hogy a évben a mediátori kapacitás szűkült. Már nincs lehetőség az ügyvéd mediátorok díjazására, így munkájukat kizárólag önkéntesként végezhetik. A mentori főtanácsadó közreműködését is nélkülözni kell, így a regionális mentori rendszer különböző szintjeinek a működése is megnehezült. A Szolgálat ügyszámai általánosságban is nőnek (2011-ben pl. több mint 96 ezer folyamatban lévő ügyük volt), és ezen belül különösen emelkedik a közvetítői eljárásra utalt ügyek száma (a évhez képest több mint 34%-kal). Így a évben a Szolgálat mediátorai közel 6 ezer közvetítői ügy ellátásáért feleltek. Az ügyszámok ilyen mértékű növekedése a korábbi évekhez képest is kiemelkedő, elsősorban az eljárásjogi szabályok változására és a jogintézmény ismertségének a javulására vezethető vissza. Az ügyeknek immár 92%-a érkezik az ügyészségektől, megállapítható tehát, hogy a jogalkalmazók a jogalkotó szándékával harmóniában, valós diverziós eszközként kezelik a mediációt. Továbbra sincs lényeges növekedés azonban a mediáció fiatalkorúak ügyeiben történő alkalmazása terén, az ilyen ügyek száma a évbe is mindössze 11%-a az összes érkezett közvetítői ügynek, amelyek 82%-ában jön létre megállapodás a terheltek között. Bár a jogintézmény eredményességének semmiképpen nem fokmérője, mégis érdekes adat, hogy 2011-ben, kizárólag anyagi jóvátételként több mint 285 millió Ft-ot fizettek meg a terheltek a sértettek számára, annak ellenére, hogy az előző évekhez hasonlóan a megállapodások többségében szerepel nem anyagi jellegű jóvátétel. Az előadó hangot adott meggyőződésének, hogy pl. a szakmai fejlődés, az érdekképviselet biztosításában a polgári és a büntető tagozat egységében működő OME szerepe egyre meghatározóbb.

8 8. oldal OME HÍRLEVÉL 2012 JÚLIUS Tájékoztató az Országos Közvetítői Listáról (dr. Kiss Károly, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) dr. Kiss Károly felhívta a figyelmet a közvetítői törvénybe január 1-től bevezetett szakmai képzési kötelezettségre. Az azóta névjegyzékbe vett személyeknél ez már feltétel volt, míg a korábbiak esetében két éves átmeneti időszakot adott a jogalkotó; ez január 1-én járt le. A tárca egy körlevélben melynek a közel kétezer főnek történő kipostázása éppen folyamatban van kérte a közvetítőket, hogy aki elmulasztotta volna e speciális szakmai képzettsége lejelentését, az mielőbb tegye meg. Aki nem kívánja elvégezni a képzést, az a névjegyzékből törlésre fog kerülni. Mivel több, a törlést kifejezetten kérő visszajelzés is érkezett, így a jövőben feltehetően csökkenni fog a közvetítői kar létszáma, de ezzel egyidejűleg képzettebb, elhivatottabb is lesz; ez egybecseng a jogalkotó szándékával is. About Our Organization A körlevélben megemlítésre került még a névjegyzékben szereplő adatok frissítésére, és a statisztikai adatok éves lejelentésére vonatkozó kötelezettség (a névjegyzék és a bejelentő nyomtatvány on-line elérhetősége: mert e két területen is elmaradások, hiányosságok vannak. Dr. Kiss Károly jelezte, hogy az irányadó 63/2009. IRM rendelet szerint (on-line elérhetősége: valamennyi közvetítőnek továbbképzési kötelezettsége van. A kreditpontokról szóló igazolásokat összegyűjtve, az öt éves időszak végén kell megküldeni a minisztériumnak (a megküldéskor az öt év újra kezdődik). A közvetítés jövőjével kapcsolatos hallgatói kérdésre (egy képző intézmény várta tevékenységük pozitív megerősítését) dr. Kiss Károly elmondta, hogy a statisztikai adatok emelkedő ügyszámot mutatnak. Az, hogy sok közvetítőnek évek óta nincs ügye ( idén sem kértek fel ), az is oka lehet, hogy az illető passzív ; pl. környezetében sem tudják róla, hogy közvetítő, illetve, hogy mit is csinál. Ez érthető, hiszen a közvetítés egy viszonylag új jogintézmény Magyarországon. De éppen ezért az újdonsággal kapcsolatos ismeretek terjesztésében, az esetleges félelmek legyőzésében és az emberek együttműködésbe vetett hitének megerősítésében (érdemes egy asztalhoz ülnie vitapartnerével) a közvetítőknek nagyobb szerepet kell vállalniuk; a képző intézmények erre is kitérhetnek az oktatás, illetve a továbbképzés során. Kövessen minket a Facebookon is! A hírlevelet készítette: Hatvani Erzsébet alelnök Törzs Edit elnökségi tag

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...8 1. A bíróságok igazgatásának új rendszere...9 2. Az OBH elnökének igazgatási tevékenysége...10 2.1. Stratégiai

Részletesebben

A mediáció a társadalom választása Konferencia Aix-en-Provence-ban (2013.07.02.-2013.07.06.)

A mediáció a társadalom választása Konferencia Aix-en-Provence-ban (2013.07.02.-2013.07.06.) A mediáció a társadalom választása Konferencia Aix-en-Provence-ban (2013.07.02.-2013.07.06.) Az Európai Bírák Mediációs Egyesülete (GEMME) az idén negyedik alkalommal rendezte meg a bírósági mediációról

Részletesebben

Polgári jogi szekció. Témaszám: 18. Jelige: valore

Polgári jogi szekció. Témaszám: 18. Jelige: valore Polgári jogi szekció Témaszám: 18 Jelige: valore 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 4-5.oldal 1. Mediáció és más vitarendezési eljárások 1.1 Különbség más vitarendezési eljárásoktól 6.oldal 1.2 A mediáció előnyei

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő Tisztelt Olvasó! A Magyar Bírói Egyesület 2008 decemberében megújult vezetése és a választmánya is állást foglalt az egyesület tájékoztatási tevékenységének megújítása mellett. Az információcsere felgyorsítása,

Részletesebben

Felnőttképzés új szabályozása. Rendszerhibák és javításuk. Szakiskolai tanulók képzési útjai. EQAVET minőség. Resource Kit és a pályaorientáció

Felnőttképzés új szabályozása. Rendszerhibák és javításuk. Szakiskolai tanulók képzési útjai. EQAVET minőség. Resource Kit és a pályaorientáció Felnőttképzés új szabályozása Rendszerhibák és javításuk Szakiskolai tanulók képzési útjai EQAVET minőség Resource Kit és a pályaorientáció Interjú Mayer Andreával Gyakorlati képzés nagyvállalatnál A tanulószerződés

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2003 1 Szerkesztette: RITTER ILDIKÓ az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa és Dr. FELVINCZI KATALIN A Nemzeti

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

EGY LÉPÉS ELÔRE KÉRDÔÍVES FELMÉRÉS A CIVIL KAMARÁRÓL. Egy lépés elôre Kérdôíves felmérés a Civil Kamaráról

EGY LÉPÉS ELÔRE KÉRDÔÍVES FELMÉRÉS A CIVIL KAMARÁRÓL. Egy lépés elôre Kérdôíves felmérés a Civil Kamaráról B1 EGY LÉPÉS ELÔRE KÉRDÔÍVES FELMÉRÉS A CIVIL KAMARÁRÓL B2 Barabás Miklós, Európa Ház Sebestény István, Civitalis Egyesület Nagy Renáta, Civitalis Egyesület A kiadványban megjelentetett elemzés a 2009.

Részletesebben

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Bevezetés Az ELFT Közgyűlése 2011. május 21-én elfogadta egy, a

Részletesebben

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 10. szám 2004. október

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 10. szám 2004. október A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 10. szám 2004. október A TARTALOMBÓL: E számunk szerzői DR. HATVANI ERZSÉBET, KÓTA TÜN- DE, BLAHA MAGDOLNA, JAKUCS ANNA, VÁRI ESZTER, MEZEI ISTVÁN, ILLÉS

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1173 Budapest, Újlak u. 106. email: csskbp17@ enternet.hu 25-71-624, 25-85-181 (fax) web: www.cssk17.hu Éves

Részletesebben

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1.

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1. Ajánlás Semmilyen törvény nem mûködik, ha az állampolgárok nem szólhatnak bele a szabályozás kialakításába, amennyiben viszont igen, a törvény céljai nemcsak kifejezik az állampolgárok akaratát, hanem

Részletesebben

A BÜNTETŐ ÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG

A BÜNTETŐ ÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG A Partners for Democratic Change International tagja A BÜNTETŐ ÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI MAGYARORSZÁGON - 2008 - Budapest 2 A büntető ügyekben alkalmazható

Részletesebben

56. Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 56. szám 2014. április

56. Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 56. szám 2014. április 56. Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 56. szám 2014. április Hírsugár Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 56. szám (2014. április) ISSN 1417-8257 Felelős kiadó: Bujtás

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

Helyreállító szemlélet a gyakorlatban: modellek Európában és Magyarországon

Helyreállító szemlélet a gyakorlatban: modellek Európában és Magyarországon Helyreállító szemlélet a gyakorlatban: modellek Európában és Magyarországon I. Elvek és elméletek Dr. Fellegi Borbála, PhD Foresee Kutatócsoport (Magyarország) Kapcsolat: borbala.fellegi@foresee.hu Jelen

Részletesebben

Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók. Szakszervezeti Szövetsége. IX. Kongresszusának dokumentumai

Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók. Szakszervezeti Szövetsége. IX. Kongresszusának dokumentumai Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége IX. Kongresszusának dokumentumai Budapest, 2014. március 26. Tisztelt Küldöttársak! Kedves Barátaim! Tőlem megszokott módon és szóhasználattal,

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Köszönjük! Aktuális. 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok. Szervezetfejlesztés. Forrásszerzés, Pénzügy

Köszönjük! Aktuális. 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok. Szervezetfejlesztés. Forrásszerzés, Pénzügy Aktuális Köszönjük! Hôs 1% 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok 3. oldal 4. oldal Szervezetfejlesztés Céges fogalomtár 6. oldal Forrásszerzés, Pénzügy Átalakuló 1%-os törvény

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

2 0 1 3. s z e p t e m b e r 12.

2 0 1 3. s z e p t e m b e r 12. M A G Y A R I G A Z S Á G Ü G Y I A K A D É M I A B í r á k é s i g a z s á g ü g y i a l k a l m a z o t t a k k é p z é s é n e k m e g ú j í t á s a I n t é z m é n y i S t r a t é g i a 2 0 1 3. s

Részletesebben