REZONANCIA KÍSÉRLET TÖBB SZABADSÁGFOKÚ REZGİRENDSZEREKEN. Laboratóriumi gyakorlat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REZONANCIA KÍSÉRLET TÖBB SZABADSÁGFOKÚ REZGİRENDSZEREKEN. Laboratóriumi gyakorlat"

Átírás

1 SZÉCHENY STVÁN EGYETEM MŐSZAK TUDOMÁNY KAR ALKALMAZOTT MECHANKA TANSZÉK REZONANCA KÍSÉRLET TÖBB SZABADSÁGFOKÚ REZGİRENDSZEREKEN Laboratóriui gyakorlat A érés tárgya: A érés célja: reonancia jelenségének beutatása gyengén kapcsolt rendsereken, a regırendser elhangolása a) a regırendser saját-körfrekvenciáinak becslése sáítással b) a rendser elhangolása töeg ódosításával Egy regırendser sajátfrekvenciájával egegyeı gerjestés esetén a regırendserbe a bevitt energia fokoatosan felhaloódik, aely a regés elodulási aplitúdójának növekedését eredényei Regéstani tanulányainkból iseretes, hogy a regırendser töeg és rugó paraétereitıl függı sajátfrekvencia és gerjestı frekvencia egyeése esetén lép fel a reonancia jelensége dealiált rendser állandósult gerjestése esetén a aplitúdó tart a végtelenbe Aonban ha a regırendserbe a reonancia frekvencián csak véges nagyságú energiát visünk be, akkor a éslelt legnagyobb aplitúdó arányos les a bevitt energia nagyságával A valóságos regırendserben indig jelen van energia elnyelést bitosító csillapítás (súrlódás, légellenállás) is, aely ég állandósult gerjestés esetén is véges nagyságú aplitúdót eredénye Ha a gyengén kapcsolt regırendser több aonos egy sabadságfokú rendsert foglal agában, akkor egyetlen ilyen egy sabadságfokú rendsert nyugali helyetébıl kiodítva (kedeti elodulással, kedeti sebességgel) a többi gyengén kapcsolt aonos sajátfrekvenciájú rendsert is fokoatosan növekvı aplitúdójú reegésre késteti Míg a többi gyengén kapcsolt de lényegesen eltérı sajátfrekvenciájú rendser, gyakorlatilag nyugaloban arad Egy regırendser töeg és c rugalas paraétereinek egváltotatásával a rendser sajátfrekvenciája elhangolható Ha külön-külön, vagy egyserre növeljük a paraéterek értékeit akkor a sajátfrekvencia lefelé-, ellenkeı esetben a paraétereket csökkentve felfelé hangolható el A két paraéter ellenkeı értelő váltotatásakor elérhetı, hogy a sajátfrekvenciája ne váltoik eg Egy sabadságfokú csillapítatlan rendser sajátkörfrekvenciája egyserően sáítható: = c A kísérlet össeállítása A kísérlet össeállítását a ábra utatja Egy erev testnek tekinthetı acélból késült, téglalap selvényő, vísintes tartót gui bakokkal táastunk eg Sietrikus kiostásban a rúdho párosával különböı hossúságú függıleges acél drót konolok vannak erısítve Mindegyik konol végén aonos nagyságú töeg (5g) van rögítve

2 ábra Egy sabadságfokú elodulás gerjestéső rendser Figyeljük eg, ha egy töeget a tartó rúd tengelyére erıleges odítunk ki és agára hagyjuk, akkor a rá jelleı sajátfrekvenciával ked el reegni Rövid idı úlva at vessük ésre, hogy a eredetileg nyugaloban lévı sietrikus párja növekvı aplitúdóval reegni ked, vagyis létre jön a reonancia jelensége Mivel a rendserbe csak véges nagyságú energiát visünk be a adott töeg kitérítésével, így a reonancia során a aplitúdó is véges arad Továbbá egfigyelhetı, hogy a bevitt energia a sietrikus párok köött egyás köött vándorol és a valóságban jelen lévı csillapítás (légellenállás, energia elnyelés a gui bakban) iatt a legnagyobb aplitúdó fokoatosan csökken Lényeges, hogy a töeget a vísintes tartó rúd tengelyére erılegesen térítsük ki, ert ekkor képes csak a erevnek tekinthetı rúdra csavaró nyoatékot átvinni a nyoaték a vísintes acél rudat tengely irányban váltakoó elıjellel nagyon kis söggel forgatja ai gerjestésként jelentkeik a többi konol befalaási pontjában A erevnek tekinthetı rúd bitosítja a többi konol és töeg által alkotott regırendser egyes eleei köött a laa csatolást Aennyiben egy töeget a rúd tengelyével egy irányban térítünk ki, akkor ne ésleljük a reonancia jelenséget, ugyanis tartórúd ilyen irányú ogása sinte teljesen korlátova van, a kapcsolat a regı konolok köött ár olyan gyenge, hogy a gyakorlatilag elhanyagolható

3 A kísérleti össeállításban sereplı konolok rugóállandója A hajlító regéseket végı karcsú rúd (a függıleges drót konol) rugóállandóját, a konol végén alkalaott F koncentrált erı hatására létre jött elodulásból sáíthatjuk A 90 o kal elforgatott odellt a ábra utatja y A B F y x l M h Fl x ábra A konol terhelése és hajlító igénybevétele Feladatunk, hogy a anyag és geoetriai (E,l,d) adatokból határouk eg a konolos rúd c d π rugóállandóját A kör kerestetset ásodrendő tehetetlenségi nyoatéka =, a 6 M x = F l x A rugalas sál konol entén a nyoaték függvény ( ) ( ) differenciálegyenlete: M = = = d v h F v" l x dx E E h ( ) A kerestetsetek sögelfordulása: M h( x) F x v' = ϕ( x) = dx+ ϕ o = lx ( l) E 0 E = A köépvonal y irányú elodulása: M h( x) F x x v= dx dx+ v o = l l ( l) E 0 E 6 = A rúd végének (B pont) lehajlása: Végül a konol rugóállandója: v B F l x Fl = = E 6 E c v F l E = B =

4 A egy sabadságfokú regı rendser A rúd (drót konol) végére erısített töegrıl feltételeük, hogy lényegesen nagyobb, int a rúd töege Eért jó köelítéssel a rúd töegét elhanyagolva a c rugóállandójú konol és a végén felerısített töeg egy sabadságfokú regırendsert alkot A egy sabadságfokú rendser sabadregéseinek ogásegyenlete és a kedeti feltételek y ɺɺ B+ yb = 0, yb( t= 0) = y Bo, vb( t= 0) = y ɺ B( 0) = y ɺ Bo c Beveetve a = jelölést a saját körfrekvencia négyetének jelölésére, a c ogásegyenlet egoldása a kedeti értékekkel kifejeve: ybo yb( t) = ybo cos( t) + ɺ sin( t) Minket elsısorban a háro különböı hossúságú, de aonos átérıjő konol végére erısített töeggel (5g) alkotott regırendser saját körfrekvenciája érdekel, aely a követkeı forulával sáítható: = = = = c l l 6l E E d π E

5 REZONANCA KÍSÉRLET GYENGÉN CSATOLT REZGİRENDSZEREKEN Laborérés jegyıkönyve Név, hallgatói kód sert a egy sabadságfokú regırendser töege, váltsa át [kg] értékegységre! = g = kg Mérje eg a konol átérıjét ( φ d ), és a éretet adja eg []-ben is! φ d = = Sáítsa ki a kör kerestetset inercia nyoatékát! Mérje eg a konolok l ( i,,) i d π = = = 6 = hossát (befalaástól a töegköéppontjáig)! l = = l = = l = = N A konol rugalassági odulusa adott, a értéket váltsa át értékegységbe! 5 N N E= 0 = Határoa eg egy-egy regırendser sáítással becsült saját-körfrekvenciáját, és sajátfrekvenciáját! = = f= = H l rad π E = = f = = H l rad π E = = f = = H l rad π E

6 Határoa eg sáítással, hogy ekkora p pót töeget kellene a l hossúságú konolra ég rögíteni, hogy a sajátfrekvenciája egegyeék a leghossabb l hossú konol sajátfrekvenciájával! A eredényt a alábbi képlet és a elııekben eghatároott felhasnálásával állíthatja elı = l ( + p) E = kg= g p A pót töeg felhelyeése után végeen kísérleteket a egyes töegek kitérítésével, és egfigyelését röviden írja le! Mérje eg a leghossabb konolon ogó töeg periódus idejét A töeg kitérítése után stopper órával érje a eltelt idıt ( t n ) és sáolja a periódusok sáát (n) A egfigyelést addig végee, aíg a regıogás egfigyelhetı tn T = = [ sec] f = = =H n T Elektroágneses külsıgerjestés alkalaásával is végeen őseres érést! üser f = H f = H f üser = H üser Mi lehet a ért és sáolt sajátfrekvencia köötti eltérések oka? Gyır, 0 aláírás

Tudnivalók. Dr. Horváth András. 0.1-es változat. Kedves Hallgató!

Tudnivalók. Dr. Horváth András. 0.1-es változat. Kedves Hallgató! Kérdések és feladatok rezgőmozgásokból Dr. Horváth András 0.1-es változat Tudnivalók Kedves Hallgató! Az alábbiakban egy válogatást közlünk az elmúlt évek vizsga- és ZH-feladataiból. Időnk és energiánk

Részletesebben

Mérd fel magad könnyedén!

Mérd fel magad könnyedén! Mérd fel magad könnyedén!. Töltsük ki arab számokkal a kipontozott helyeket úgy, hogy igaz legyen az alábbi mondat: Ebben a mondatban... db -es,... db -es,... db 3-as,... db 4-es,... db 5-ös,... db 6-os,...

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 12. évfolyam Juhász Zoltán TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A laboratórium

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam 33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása A feladatok helyes megoldása maximálisan 10 pontot ér. A javító tanár belátása szerint a 10 pont az itt megadottól

Részletesebben

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Miskolci Egyetem Mőszaki Földtudományi Kar Mikoviny Sámuel Doktori Iskola PhD - kutatószeminárium dr. Szepesházi Róbert PhD-hallgató Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Szemináriumvezetı dr. Greschik

Részletesebben

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó Mechanika Kinematika A mechanika a fizika része mely a testek mozgásával és egyensúlyával foglalkozik. A klasszikus mechanika, mely a fénysebességnél sokkal kisebb sebességű testekre vonatkozik, feloszlik:

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése

Részletesebben

11. Ballisztika.doc XI. A BALLISZTIKA

11. Ballisztika.doc XI. A BALLISZTIKA XI. A BALLISZTIKA A ballisztika a lőfegyverek működésével foglalkozó tudomány, tárgyalja mindazon kérdéseket, amelyek a lövéssel összefüggenek. A lövés jelenségeivel, annak törvényszerűségeivel foglalkozik

Részletesebben

Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL

Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL Tartalomjegyzék Bevezetés 9 Előszó..................................... 9 Hogyan használjuk ezt a könyvet?..................... 11 Jelölések....................................

Részletesebben

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk:

20.B 20.B. Annak függvényében, hogy a kimeneti feszültség, vagy a kimeneti áram értékét próbáljuk állandó értéken tartani megkülönböztetünk: 20.B Alapáramkörök alkalmazásai Stabilizátorok Mutassa be a soros és a párhuzamos stabilizálás elvét! Ismertesse a Zener-diódás elemi stabilizátor kapcsolás felépítését, mőködését, értelmezze jelleggörbéjét

Részletesebben

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény elektromágneses sugárzás, amely hullámjelleggel és korpuszkuláris sajátosságokkal is rendelkezik. A fény hullámjellege elsősorban az olyan

Részletesebben

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse.

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse. Előszó,,Ha az ember magára tekint, először a testét látja, azaz bizonyos anyagmennyiséget, amelyet a magáénak mondhat. De hogy megérthesse, hogy mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette

Részletesebben

Kiadandó feladatok, Fizika 1.

Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kinematika 1. Egy követ h = 125m magasról kezdősebesség nélkül leejtünk. Ezután 1 másodperccel utána dobunk egy másik követ függőlegesen lefelé irányuló v o kezdősebességgel.

Részletesebben

Mérd fel magad könnyedén!

Mérd fel magad könnyedén! Mérd fel magad könnyedén! 1. Töltsük ki arab számokkal a kipontozott helyeket úgy, hogy igaz legyen az alábbi mondat: Ebben a mondatban... db 1-es,... db 2-es,... db 3-as,... db 4-es,... db 5-ös,... db

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Fourier-sorok. Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia. 2010. április 7.

Fourier-sorok. Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia. 2010. április 7. ME, Anaĺızis Tanszék 21. április 7. A Taylor-polinom ill. Taylor-sor hátránya, hogy az adott függvényt csak a sorfejtés helyén ill. annak környezetében közeĺıti jól. A sorfejtés helyétől távolodva a közeĺıtés

Részletesebben

4. Oszcillációk Első észlelések

4. Oszcillációk Első észlelések 4. Oszcillációk Első észlelések A Nap felszíni oszcillációinak vizsgálata 1960-ban indult Leighton észleléseivel, aki egy szellemes spektrohelioszkópos eljárást követett. Az ionizált bárium 4554 Angström

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

A két- és többdimenziós Fourier sor és Fourier integrál (II. rész)

A két- és többdimenziós Fourier sor és Fourier integrál (II. rész) A két- és többdimenziós Fourier sor és Fourier integrál (II. rész) Cebe László Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Összefoglalás ^ / Cikkünk első részében a szinusz függvények két- és többdimenziós

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ.

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ. 3.14.1. Antennák a) Alapfogalmak Az amatőr rádióállomás antennájának a feladata kettős: adáskor az adó által előállított rádiófrekvenciás teljesítményt elektromágneses hullámok formájában kisugározza,

Részletesebben

Az amplitúdómoduláció (AM) Amplitúdó moduláció esetén a vivő hullám pillanatnyi amplitúdója a moduláló jel pillanatnyi amplitúdójával arányos.

Az amplitúdómoduláció (AM) Amplitúdó moduláció esetén a vivő hullám pillanatnyi amplitúdója a moduláló jel pillanatnyi amplitúdójával arányos. Az aplitúdóoduláció (AM) Aplitúdó oduláció esetén a iő hullá pillanatnyi aplitúdója a oduláló jel pillanatnyi aplitúdójáal arányos. u = [ + cos( ωt)]cos( ωt). Egyenlet Apl. Modulálatlan iőhullá időfüggénye

Részletesebben

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI FİOSZTÁLYA Dinamikus tömörségés teherbírásmérés kistárcsás könnyő ejtısúlyos berendezéssel Terjedelem: 24 ÚT 2-2.124:2005

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

Anizotrópfázisú NMR. Mérések szilárd és részlegesen rendezett fázisban

Anizotrópfázisú NMR. Mérések szilárd és részlegesen rendezett fázisban Magyar Kémiai Folyóirat - Előadások 143 Anizotrópfázisú NMR. Mérések szilárd és részlegesen rendezett fázisban Szalontai Gábor, a kémiai tudományok doktora Veszprémi Egyetem, NMR laboratórium gabor.szalontai@sparc4.mars.vein.hu

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nukleáris fizika II. rész

Nukleáris fizika II. rész Fizikai Intézet Dr. Paripás Béla Nukleáris fizika II. rész Miskolc, 015 Tartalomjegyzék 1. Ionizáló sugárzások külső és belső természetes forrásai... 3. Az anyag hullámtermészete... 7 3. A határozatlansági

Részletesebben

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai MÛHELY FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Esély la tol ga tás a fel vé te li el já rás 2012-es vál to zá sa i nyo mán Garai Or so lya Szinte már axióma, hogy

Részletesebben