14613/15 kn/kz 1 DGG 2B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "14613/15 kn/kz 1 DGG 2B"

Átírás

1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 27. (OR. en) 14613/15 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők Bizottsága (II. rész) / a Tanács CADREFIN 77 PECHE 449 FSTR 81 RECH 288 POLGEN 172 JAI 920 REGIO 96 ENER 407 FC 81 MI 764 ECOFIN 924 MAR 158 ENV 741 COMPET 547 TRANS 386 AGRI 617 Előző dok. sz.: 13528/15 CADREFIN 68 FSTR 71 POLGEN 159 REGIO 87 FC 72 ECOFIN 818 ENV 662 TRANS 350 PECHE 403 RECH 258 JAI 799 ENER 372 MI 677 MAR 135 COMPET 483 AGRI 553 Biz. dok. sz.: Tárgy: COM(2015) 366 final Az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégia A Tanács következtetései (2015. november 27.) Mellékelten továbbítjuk a delegációknak az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégiáról szóló tanácsi következtetéseket, amelyeket a Tanács a november 27-én tartott ülésén fogadott el /15 kn/kz 1 DGG 2B HU

2 MELLÉKLET A Tanács következtetései az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégiáról (EUSALP) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, (1) EMLÉKEZTETVE az Európai Tanács december i következtetéseire 1, amelyben felkérte a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve dolgozza ki az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégiát (a továbbiakban: a stratégia); (2) TUDOMÁSUL VÉVE az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégiáról szóló bizottsági közleményt 2, és ELISMERÉSSEL ADÓZVA a Bizottságnak a közlemény elkészítése során folytatott széles körű konzultációért; Általános megfontolások (3) EMLÉKEZTETVE a makroregionális stratégiák hozzáadott értékéről szóló, október 22- i tanácsi következtetésekre 3, valamint arra, hogy a Tanács javaslata értelmében az új makroregionális stratégiák kidolgozásának mérlegelése során meg kell bizonyosodni a következőkről: a) stratégiai jelentőségű, különös szükség van arra, hogy a makrorégiók szintjén folytatott eredményesebb magas szintű együttműködés révén kerüljön sor a közös feladatok megoldására és a lehetőségek kiaknázására, b) az EU részvétele megfelelőnek minősül, továbbá ezáltal megerősödnek a meglévő uniós horizontális szakpolitikák, c) az uniós és makroregionális szintű többletérték felmérése tényadatok alapján történik, d) az érintett tagállamok és részt vevő régióik egyértelműen kifejezik politikai akaratukat egy effajta megközelítés mellett; 1 EUCO 217/13. 2 COM(2015) 366 final: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégiáról /13 ADD /15 kn/kz 2

3 (4) EMLÉKEZTETVE a makroregionális stratégiák irányításáról szóló, október 21-i tanácsi következtetésekre 4 ; (5) FELISMERVE azokat a lehetőségeket, amelyek a makroregionális stratégiákban rejlenek, amelyek adott földrajzi területen, ahol tagállamok és harmadik országok egyaránt találhatók, integrált keretként szolgálnak a közös kihívások kezeléséhez és a megerősített együttműködés előnyeinek kihasználásához, illetve a Szerződésekben meghatározott célkitűzések teljesítésének segítéséhez, ezen belül is többek között az Európai Unió gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának a fokozásához, ezáltal támogatják az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósítását és különösen a növekedés és munkahelyteremtés előmozdítását; (6) HANGSÚLYOZVA különösen azt, hogy a meglévő és a jövőbeli makroregionális stratégiák az integrált és a helyi sajátosságokat előtérbe helyező megközelítés révén az érintett területeken a területi kohézió megvalósításának fontos eszközei; (7) HANGSÚLYOZVA, hogy a makroregionális stratégiák azon az elven alapulnak, hogy nem járhatnak új uniós források felhasználásával, új formális uniós struktúrák kialakításával, illetve új uniós jogszabályok megalkotásával, továbbá hogy a stratégiák a meglévő pénzügyi források optimálisan felhasználásának, a fennálló intézmények megfelelőbb igénybevételének és a hatályos jogszabályok hatékonyabb végrehajtásának eszközei; (8) NYOMATÉKOSÍTVA, hogy a szubszidiaritás és az arányosság elvének tiszteletben tartásával koordinálni kell a területi kohézióra hatással lévő, vonatkozó uniós szakpolitikákat, illetve az uniós, a nemzeti, a regionális és a helyi szakpolitikákat; (9) HANGSÚLYOZVA, hogy a makroregionális stratégiáknak eredményorientáltnak kell lenniük, konkrét eredményekre kell vezetniük, és biztosítaniuk kell az elszámoltathatóságot; / /15 kn/kz 3

4 Az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégia (10) EMLÉKEZTETVE arra, hogy a stratégia kb. 80 millió embert fog érinteni hét állam 48 régiójában, mely államok közül öt uniós tagállam (Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország és Szlovénia) és kettő nem uniós tagállam (Liechtenstein és Svájc); (11) JÓVÁHAGYJA a bizottsági közleményben foglalt stratégiát, és TUDOMÁSUL VESZI a közlemény mellékletében szereplő cselekvési tervet, amelyet a Bizottság a tagállamokkal együttműködésben dolgozott ki a részt vevő államokkal és régiókkal folytatott nyilvános konzultáció alapján, amelybe minden érintett nemzeti, regionális és helyi szintű partnert és érdekelt felet bevont; (12) TUDATÁBAN VAN az érintett területeknek a stratégiában bemutatott közös nehézségeivel és stratégiai jelentőségű különös szükségleteivel; JAVASOLJA, hogy a stratégia erősítse meg a szolidaritást és a szinergiákat a hegyvidéki területek, a nem hegyvidéki területek, a városi területek, a vidéki területek és az Alpokat körülölelő peremterületek között; ELISMERI, hogy a makroregionális stratégiák hozzáadott értékéről szóló, október 22-i tanácsi következtetéseknek 5 megfelelően a stratégia többletértékkel rendelkezik; (13) ÜDVÖZLI valamennyi érdekelt nemzetközi, nemzeti, regionális és helyi szervezet és közösség aktív együttműködését az olyan területeken, amelyeken az érintett felek közös érdekében álló tevékenységeket lehet meghatározni, figyelembe véve a civil társadalom kezdeményezéseit is; HANGSÚLYOZZA, hogy a stratégiában amely a részt vevő hét állam és 48 régió közötti hosszú politikai, adminisztratív és technikai folyamat eredményeként jött létre egyértelmű politikai szándék jut kifejezésre, és MEGJEGYEZVE, hogy a makroregionális stratégiákkal kapcsolatos folyamat mindig dinamikus TUDOMÁSUL VESZI, hogy a stratégia a jövőben továbbfejleszthető; (14) NAGYRA ÉRTÉKELI, hogy a stratégia az Alpok-régió előtt álló kihívásokra összpontosít, és három olyan tematikus szakpolitikai területet jelöl ki, amelyek a legfontosabb makroregionális kérdésekkel foglalkoznak, nevezetesen a következőkkel: 1. gazdasági növekedés és innováció, 2. mobilitás és összeköttetés, 3. környezet és energiaügy, továbbá horizontális politikaként az irányítás és az intézményi kapacitás; 14613/15 kn/kz 4

5 (15) ELISMERI az Alpok-régió előtt álló, a stratégia cselekvési tervében leírt kihívásokat, ideértve a demográfiai trendeket, különösen az öregedés, a hegyvidéki területek alacsony népsűrűsége és az új migrációs modellek együttes hatásait, továbbá a környezetnek, a biológiai sokféleségnek és az ott élők életkörülményeinek az éghajlatváltozással és annak várható következményeivel szembeni nagyfokú kitettségét; (16) HANGSÚLYOZZA, hogy az Alpok-régió az Európán belüli központi fekvéséből kifolyólag több uniós szakpolitika vonatkozásában is fontos minden EU-tagállam számára, különösen az alábbi területeken: az Alpok-régió amely Európa legdinamikusabb régiói közül is magában foglal néhányat támaszkodhat magas versenyképességére, és tovább javíthatja a már jelenleg is meglévő adottságokat, mint például az innovációs képességet és a turizmusban rejlő komoly lehetőségeket, mégpedig a kulturális és a természeti örökség megőrzésére és értékének növelésére építve, így növelve a foglalkoztatást; a fenntartható közlekedési infrastruktúráknak, valamint azok régión belüli intermodális összeköttetésének és átjárhatóságának a javítása, ami egyértelműen együtt járna a kibocsátáscsökkentéssel, segítve ezáltal az északi és a déli területek, valamint a keleti és a nyugati területek közötti kiegyensúlyozott fejlődést; az Alpok biológiai sokféleségének fenntartása azáltal, hogy megőrizzük annak épségét és ökológiai egységét. A stratégia keretében végrehajtandó tevékenységeknek és projekteknek hozzá kell járulniuk a COP21-en meghatározandó célok eléréséhez, ideértve a karbonszegény gazdaságra való átállás támogatását, valamint az éghajlatváltozás mérséklésének és az ahhoz való alkalmazkodásnak, illetve az eredményes katasztrófakockázat-kezelésnek és -megelőzésnek az előmozdítását is; (17) KIEMELI annak fontosságát, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatok alakuljanak ki a központi területek és a nagyvárosok között annak érdekében, hogy fenntartható és kiegyensúlyozott modelleket alakítsanak ki az energiaügy területén, továbbá tekintettel az Alpok-régió környezetének rendkívüli sebezhetőségére megőrizzék és hatékonyan hasznosítsák a természeti erőforrásokat; (18) ISMÉTELTEN MEGERŐSÍTI, hogy a stratégia pénzügyi szempontból semleges abban az értelemben, hogy koordinált megközelítés révén a meglévő eszközök és alapok hatékonyabb és eredményesebb felhasználását célozza; 14613/15 kn/kz 5

6 (19) TUDOMÁSUL VESZI, hogy a stratégia kidolgozásakor a következőkre építettek: számos, a régióban már jelenleg is működő együttműködési struktúra keretében hosszú idő alatt gyűjtött tapasztalatok, ideértve például a következőket: Alpesi Egyezmény 6, az Alpesi térség INTERREG-program és egyéb ad hoc struktúrák; a meglévő makroregionális stratégiák tanulságai: korlátozott számú problémára és/vagy lehetőségre kell összpontosítani; a részt vevő államok, valamint a regionális és helyi hatóságok részéről biztosítani kell a felelősségvállalást, az elkötelezettséget és a vezető szerep felvállalását; megbízható irányítási és vezetési rendszert kell biztosítani a kezdetektől fogva a feladatok és a szerepek egyértelmű meghatározásával; a október 18-án Grenoble-ban elfogadott, Az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégia végrehajtásáról szóló politikai állásfoglalás, amely kiemeli az Alpokrégió államainak és régiónak arra vonatkozó közös szándékát, hogy támogassák egy, az Alpok-régióra vonatkozó uniós stratégia kidolgozását; az alpesi országok és régiók december 1-jei Milánói Nyilatkozata, amely kiemeli a majdani stratégia jelentőségét abban, hogy az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel összhangban, valamint a régió kulturális és természeti örökségére építve testreszabott hozzájárulást nyújtson a régió növekedéséhez; a 2014 júliusa és októbere között közel 400 résztvevő közreműködésével folytatott nyilvános online konzultáció és annak eredményei; (20) HANGSÚLYOZZA, hogy a stratégia elindításának időpontja egybeesik az európai strukturális és beruházási alapok as programozási időszaka végrehajtásának kezdetével, ami segít a releváns szakpolitikai intézkedéseknek és programoknak a stratégia támogatása céljából történő mobilizálásában; EMLÉKEZTET arra, hogy a as jogalkotási csomag lehetővé teszi, hogy a makroregionális stratégiák adott esetben jobban beépüljenek az érintett uniós szakpolitikai programozásokba és e szakpolitikák végrehajtásába; 6 Az Alpesi Egyezmény az Alpok fenntartható fejlődése és védelme érdekében létrehozott nemzetközi szerződés, amely 1995-ben lépett hatályba, és amelyet az alpesi országok (Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország, Liechtenstein, Monaco, Szlovénia és Svájc) és az Európai Unió erősítettek meg /15 kn/kz 6

7 Belső irányítás (21) ÜDVÖZLI a Milánói Nyilatkozatot és azt a kötelezettségvállalást, melynek értelmében meghozzák az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy javítsák az uniós, az állami, a regionális és a helyi szinten rendelkezésre álló források koordinációját, szem előtt tartva azt, hogy csak úgy lehet a polgárok számára is kézzelfogható eredményeket elérni, ha lehetővé válik a különböző tervezési szintek közötti szinergiák kibontakozása. A részt vevő államok és régiók minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy kihasználják a as pénzügyi keretben rejlő lehetőségeket. ; (22) FELKÉRI a Bizottságot, hogy: a. a részt vevő államokkal, valamint a regionális és helyi hatóságokkal partnerségben, továbbá a szubszidiaritás és az arányosság elvével összhangban továbbra is töltsön be vezető szerepet a stratégia stratégiai koordinálásában azokon a területeken, ahol közreműködése egyértelműen többletértéket képvisel; és gondoskodjon arról, hogy a stratégiát a releváns uniós szakpolitikai kezdeményezésekben és a programok tervezésekor figyelembe vegyék; b. a részt vevő államokkal, valamint a regionális és helyi hatóságokkal együttműködve támogassa a stratégia céljait és a jóváhagyott intézkedések végrehajtását, különösen azáltal, hogy előmozdítja a meglévő uniós alapok és eszközök közötti koordinációt, és szorosan együttműködik a stratégia megvalósításához és finanszírozásához nélkülözhetetlen érintett pénzügyi intézményekkel; c. segítse elő a stratégiában részt vevő harmadik országok teljes körű és tényleges szerepvállalását; d. mozdítsa elő, hogy az Alpesi Egyezmény is szerepet kapjon a stratégia végrehajtásában annak érdekében, hogy az Alpok védelme és fenntartható fejlődése, valamint a szinergiák kiaknázása terén építeni lehessen az egyezmény végrehajtása során szerzett tapasztalatokra; e. egyebek mellett az Eurostat támogatásával segítse elő megbízható és összehasonlítható adatoknak a megfelelő statisztikai szinten történő összegyűjtését a régióval kapcsolatban, továbbá támogassa megfelelő ellenőrzési és értékelési eszközök kidolgozását, és ehhez adott esetben vegye igénybe a Bizottság közvetlen irányítása alá tartozó technikai segítségnyújtási alapokat is; 14613/15 kn/kz 7

8 f. mozdítsa elő, hogy a stratégia végrehajtásának valamennyi szakaszában aktívan részt vegyen minden releváns partner és szereplő, ideértve a lényeges együttműködési struktúrákat, a nem kormányzati szervezeteket és intézményeket, a szociális és gazdasági partnereket, a civil társadalmat és a magánszektort; (23) FELKÉRI valamennyi szereplőt, hogy a stratégia végrehajtása során felelősségi körének megfelelően gondoskodjon a rendelkezésre álló nemzeti és uniós források leghatékonyabb felhasználásáról; ezen források közé tartoznak: a. a as időszakra szóló európai strukturális és beruházási alapok és a Szerződésekben meghatározott célkitűzések teljesítését segítő programok, figyelembe véve azok sajátos természetét, céljait és irányítási struktúráját, továbbá teljes körűen tiszteletben tartva a már elfogadott programok tartalmát; ezen belül is mindenekelőtt az Alpesi térség programnak segítenie kell a stratégia végrehajtását és irányítását, mégpedig az e célra meghatározott prioritások és előirányzott finanszírozás útján; b. az Európai Stratégiai Beruházási Alappal összefüggésben rendelkezésre álló lehetőségek; (24) FELKÉRI valamennyi szereplőt, hogy felelősségi körének megfelelően gondoskodjon a stratégia céljainak és eredményeinek kellő láthatóságáról, azok kommunikálásáról, valamint az azokkal kapcsolatos szemléletformálásról; (25) FELSZÓLÍTJA a stratégiában részt vevő tagállamokat arra, hogy: a. országukban teremtsék meg a stratégia végrehajtásához és az uniós többletértékének kihasználásához szükséges alapvető feltételeket, beleértve a politikai támogatást, kötelezettségvállalást, a vezető szerep felvállalását és a felelősségvállalást is, figyelembe véve a Tanácsnak a makroregionális stratégiák irányításával kapcsolatos nézeteit; 14613/15 kn/kz 8

9 b. továbbra is biztosítsák a vonatkozó szakpolitikák és finanszírozás nemzeti, regionális és helyi szintű összehangolását, beleértve adott esetben és a rendeletekkel összhangban a stratégiának az európai strukturális és beruházási alapokból a as időszak során társfinanszírozott programokba és más vonatkozó uniós programokba való beépítését is, és gondoskodjanak arról, hogy a stratégiában foglalt célkitűzéseket és intézkedéseket megfelelően és kölcsönösen figyelembe vegyék az érintett nemzeti, regionális és helyi szakpolitikák és programok tervezésekor és végrehajtásakor; c. a stratégia kellő időben történő elindítása céljából a Bizottsággal és a stratégiában részt vevő többi uniós tagállammal partnerségben dolgozzanak ki egy olyan hatékony többszintű irányítási rendszert, valamint olyan hatékony és eredményes eljárásokat és szabályokat, amelyek fokozzák a stratégia végrehajtásának folytonosságát, láthatóságát és a mellette való elkötelezettséget, mindezt oly módon, hogy összhangban legyen a december 1-jei Milánói Nyilatkozattal és a makroregionális stratégiák irányításával kapcsolatos tanácsi állásponttal, továbbá teljes körűen tiszteletben tartsa a részt vevő államok intézményi és alkotmányos berendezkedését, valamint közigazgatási struktúrájuk sajátosságait és hatásköreit; d. ösztönözzék és könnyítsék meg, hogy a stratégiában részt vevő nem EU-tag harmadik országok teljes körűen és ténylegesen szerepet vállalhassanak a stratégia végrehajtásának valamennyi szintjén és valamennyi szakaszában, különösen a konkrét intézkedések és projektek meghatározásában; e. gondoskodjanak a partnerségi elv tiszteletben tartásáról és teljes mértékű érvényre juttatásáról azáltal, hogy előmozdítják az érintett partnerek és érdekeltek, köztük a vonatkozó együttműködési struktúrák, a fennálló kormányzati és nem kormányzati regionális szervezetek, a szociális és gazdasági partnerek, a civil társadalom többek között a nemzeti és regionális parlamentek útján és a magánszektor aktív részvételét a stratégia végrehajtásának összes szakaszában, ezáltal megteremtve a szinergiákat és lehetővé téve az ismeretek megosztását; 14613/15 kn/kz 9

10 f. biztosítsák a régió valamennyi szintjén az érdekelt feleknek a tevékenységekben való részvételét, értékeljék az eredményeket, konzultáljanak a módosított tevékenységekről, és adott esetben dolgozzanak ki új megközelítéseket; Uniós szintű irányítás (26) HANGSÚLYOZZA annak fontosságát, hogy az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégia végrehajtásában valamennyi uniós tagállam, továbbá valamennyi transznacionális, regionális vagy helyi szinten érdekelt fél szükség szerint megfelelően részt vegyen; (27) FELKÉRI a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a makroregionális stratégiák közötti megfelelő koordinációt és különösen azt, hogy adott esetben lehetőség legyen a makroregionális stratégiákon átívelő projektek és partnerségek kidolgozására; (28) NAGYRA ÉRTÉKELI az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégiában részt vevő államok és fontosabb partnerek az irányú elkötelezettségét, hogy ismereteiket és a bevált gyakorlatokat megosszák Európa más hegyvidéki régióival és területeivel, és FELKÉRI az említett hegyvidéki területeket, hogy aktívan vegyenek részt ezekben a tevékenységekben; (29) FELKÉRI a Bizottságot, hogy gondoskodjon a bevált gyakorlatoknak egyfelől az Alpokrégióra vonatkozó európai uniós stratégia, másfelől a már létező és jövőbeli egyéb stratégiák közötti cseréjéről, emellett vonja a stratégiát a makroregionális stratégiákkal foglalkozó magas szintű csoport hatás- és tevékenységi körébe, továbbá mérlegelje, hogy az EU makroregionális stratégiáinak 2009 óta tartó fejlődése fényében hogyan lehetne javítani a csoport hatékonyságát; (30) HANGSÚLYOZZA annak fontosságát, hogy az EU intézményeit a Bizottság rendszeres jelentései alapján szisztematikusan bevonják a stratégia végrehajtásába, ellenőrzésébe és értékelésébe; 14613/15 kn/kz 10

11 (31) HANGSÚLYOZZA, hogy elkötelezett amellett, hogy figyelemmel kísérje a stratégia végrehajtását, és ennek érdekében az illetékes előkészítő szerveinek szintjén SZÁNDÉKÁBAN ÁLL megvitatni a stratégia végrehajtása terén elért eredményeket, hogy arról adott esetben jelentés is készülhessen; (32) FELKÉRI a Bizottságot, hogy 2016 végétől kezdődően kétévente készítsen jelentést az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégia végrehajtásáról, valamint NYUGTÁZZA a Bizottság azon szándékát, miszerint 2016 végétől kezdődően kétévente összevont jelentést fog készíteni az összes makroregionális stratégia végrehajtása terén elért eredményekről, és abban a különböző stratégiák sajátosságait figyelembe véve ajánlásokat tesz majd arra vonatkozóan, hogy miként lehetne esetleg továbbfejleszteni a stratégiákat és azok cselekvési terveit és/vagy hogyan lehetne javítani vagy optimalizálni végrehajtásukat /15 kn/kz 11

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 10449/16 SOC 421 EMPL 280 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága a delegációk Előző dok. sz.: 9891/16 SOC 384 EMPL 259 Tárgy:

Részletesebben

8831/16 eh/ju 1 DG C 1

8831/16 eh/ju 1 DG C 1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 12. (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. május 12. Címzett: a delegációk Előző dok. sz.:

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a spordiplomáciáról szóló, a Tanács november i ülésén elfogadott tanácsi következtetéseket.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a spordiplomáciáról szóló, a Tanács november i ülésén elfogadott tanácsi következtetéseket. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 23. (OR. en) 14279/16 SPORT 79 FREMP 180 RELEX 932 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. november 22. Címzett: a delegációk Előző

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

2006. június 1., csütörtök: FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA

2006. június 1., csütörtök: FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. május 30. (30.05) (OR. en) 9806/06 OJ/CONS 31 SOC 271 SAN 149 CONSOM 43 TERVEZETT NAPIREND Küldi: Az EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK (FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLPOLITIKA, EGÉSZSÉGÜGY

Részletesebben

106. plenáris ülés április 2 3. A Régiók Bizottsága ÁLLÁSFOGLALÁSA

106. plenáris ülés április 2 3. A Régiók Bizottsága ÁLLÁSFOGLALÁSA 106. plenáris ülés 2014. április 2 3. RESOL-V-012 A Régiók Bizottsága ÁLLÁSFOGLALÁSA A TÖBBSZINTŰ KORMÁNYZÁSRÓL SZÓLÓ EURÓPAI CHARTÁRÓL Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A CENTRAL EUROPE (KÖZÉP-EURÓPA) Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága /

Részletesebben

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2011/0276(COD) 2.4.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, április 29. (05.05) (OR. en) 8843/10 AUDIO 16 CULT 35 RECH 137 PI 44

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, április 29. (05.05) (OR. en) 8843/10 AUDIO 16 CULT 35 RECH 137 PI 44 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. április 29. (05.05) (OR. en) 8843/10 AUDIO 16 CULT 35 RECH 137 PI 44 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész) Címzett: a Tanács Előző dok. sz.:

Részletesebben

15412/16 anp/kf 1 DGD 1C

15412/16 anp/kf 1 DGD 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 12. (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. december 8. Címzett: a delegációk

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015.

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. január INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8948000000,0 9000000000,0 8000000000,0

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 8. (17.12) (OR. en) 17226/09 RECH 454 SAN 359

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 8. (17.12) (OR. en) 17226/09 RECH 454 SAN 359 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. (17.12) (OR. en) 17226/09 RECH 454 SAN 359 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Előző dok.: 16129/1/09 RECH 426 SAN

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/2132(BUD) Véleménytervezet Giovanni La Via (PE560.

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/2132(BUD) Véleménytervezet Giovanni La Via (PE560. Európai Parlament 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 20.7.2015 2015/2132(BUD) MÓDOSÍTÁS: 1-17 Giovanni La Via (PE560.881v01-00) Az Európai Unió 2016-os pénzügyi

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. július 7. (OR. en) 11267/04 CORDROGUE 59 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: a COREPER/Tanács Tárgy: Tervezet - Tanácsi állásfoglalás

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26.

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26. Brüsszel, 2011. január 10. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE 2011. január 26. 6. PONT AZ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁSOK (EGTC) PLATFORMJÁNAK LÉTREHOZÁSA Előterjesztő: a főtitkár

Részletesebben

A Tanács (Ecofin) következtetései az Európa 2020 stratégiáról

A Tanács (Ecofin) következtetései az Európa 2020 stratégiáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. június 9. (11.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács (Ecofin)

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2016.9.19. JOIN(2016) 40 final 2016/0290 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösség és

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.22. COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem)

Részletesebben

A LIFE Program és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása

A LIFE Program és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása A LIFE Program és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása Olti Máté osztályvezető I. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. április 28. I. A LIFE Program A LIFE az Európai Unió pénzügyi finanszírozási

Részletesebben

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation Nyitrai Emese Klímapolitikai referens III. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. Szeptember 1. Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 4. (OR. en) 12874/16 ADD 4 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 3. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014. augusztus 26. Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról Általános információk A partnerségi megállapodás öt alapot

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT TERÜLETI BEFEKTETÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013 decemberében

Részletesebben

Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe

Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe EU KONTEXTUS Lisszaboni Szerződés 196 C. tagállami hatáskör szolidaritás elve szubszidiaritás elve egységes fogalom hiánya humanitárius segítségnyújtás normál

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6.

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. A Duna Régió Stratégia kezdetei Igény a tagállamok (8) és

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 138 final 2014/0078 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból. NATURA 2000 FINANSZÍROZÁS EU finanszírozási lehetőségek a 2014-2020 időszakban 2013. Szeptember 10 Marczin Örs természetvédelmi

Részletesebben

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.1.: A kohéziós és strukturális alapok felhasználása Magyarországon 2007 és 2013 között Milyen szabályok vonatkoznak az Unió kohéziós

Részletesebben

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében Welcome! This is an online publication within the CHAMP-project with virtual pages that can be turned with the mouse or by clicking on the navigation bar Az éghajlatváltozáshoz való hatékony alkalmazkodáshoz

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az Európai Bizottság 2011 októberében elfogadta a 2014 és 2020 közötti kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási javaslatokat

Részletesebben

1. A népegészségügyi munkacsoport megvitatta és jóváhagyta a mellékletben foglalt tanácsi következtetéstervezetet.

1. A népegészségügyi munkacsoport megvitatta és jóváhagyta a mellékletben foglalt tanácsi következtetéstervezetet. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 17. (23.11) (OR. en) 16709/11 SAN 239 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)/a Tanács A FOGLALKOZTATÁSI,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

TERVEZETT NAPIREND Ülés: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) ÜLÉSE Időpont: március 5., péntek (10.30) I (1)

TERVEZETT NAPIREND Ülés: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) ÜLÉSE Időpont: március 5., péntek (10.30) I (1) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. március 2. (03.03) (OR. en) 6980/10 OJ CRP1 9 TERVEZETT NAPIREND Ülés: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) 2310. ÜLÉSE Időpont: 2010. március 5., péntek

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

A Duna, Central Europe és INTERREG Europe együttműködési programok bemutatása szeptember

A Duna, Central Europe és INTERREG Europe együttműködési programok bemutatása szeptember A Duna, Central Europe és INTERREG Europe együttműködési programok bemutatása 2015. szeptember INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8 948 000 000 9 000 000 000 8 000 000 000 7 750 000 000 7 000 000

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0177(APP) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0177(APP) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 17.7.2012 2011/0177(APP) VÉLEMÉNYTERVEZET a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről a Költségvetési Bizottság részére

Részletesebben

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Proposal for a A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai

Részletesebben

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0282B (COD) 15577/17 ADD 1 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

12606/16 eh/zv/zv/eh/ju 1 DG B 1C

12606/16 eh/zv/zv/eh/ju 1 DG B 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 27. (OR. en) 12606/16 SOC 565 EMPL 375 ECOFIN 837 EDUC 302 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a szociális védelemmel foglalkozó bizottság az Állandó Képviselők

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 8. (OR. en) Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) Intézményközi referenciaszámok: 2016/0010 (CNS) 2016/0011 (CNS) 5827/16 LIMITE PUBLIC FISC 14 ECOFIN 71 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett:

Részletesebben

Az EGTC-k jövője. Esztergom, 2012. december 6.

Az EGTC-k jövője. Esztergom, 2012. december 6. Az EGTC-k jövője Esztergom, 2012. december 6. Az EGTC-k Európában Az EGTC-k Magyarországon Az EGTC-k jövőjével kapcsolatos kérdések 1. A jogi keretek változása 2. Finanszírozási kérdések 1. A jogi keretek

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.1.7.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.1.7.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.7. C(2013) 9651 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.1.7.) az európai strukturális és beruházási alapok keretében megvalósított partnerségre

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 17. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok IV. LIFE Klímapolitikai Tréning 2017. február 16. Kovács Barbara LIFE Éghajlat-politika alprogram Nemzeti kapcsolattartó I. A LIFE program

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak az Európai Tanács fenti ülésén elfogadott következtetéseket.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak az Európai Tanács fenti ülésén elfogadott következtetéseket. Európai Tanács Brüsszel, 2016. március 18. (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 FEDŐLAP Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Tárgy: Az Európai Tanács ülése (2016. március 17. és 18.)

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész) Címzett: a Tanács Előző dok. sz.: 16566/08

Részletesebben

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája 2013. október 4. Budapest Szepesi András Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája - 1998 Az EU-ban nincs közös erdészeti politika,

Részletesebben

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Szeminárium: "Hogyan alkalmazható a sikeresebb szociális párbeszéd rendszerek "bevált gyakorlata?" Magyarország, 2016.ápr.21. Ruairi Fitzgerald, ESZSZ

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az EU Kína vám-együttműködési vegyes bizottságban az Európai Unió engedélyezett gazdálkodói programja

Részletesebben

Az EU Duna RégióStratégia (EUDRS) és az energia prioritási terület Joó István Főtanácsadó EU Duna Régió Stratégia Külügyminisztérium

Az EU Duna RégióStratégia (EUDRS) és az energia prioritási terület Joó István Főtanácsadó EU Duna Régió Stratégia Külügyminisztérium Az EU Duna RégióStratégia (EUDRS) és az energia prioritási terület Joó István Főtanácsadó EU Duna Régió Stratégia Külügyminisztérium Magyar Energia Szimpózium Budapest, 2012. október 4. A Stratégiáról

Részletesebben

2. Az elnökség a jelentésben figyelembe vette a delegációk megjegyzéseit, és azt december 3-án benyújtotta az Állandó Képviselők Bizottságának.

2. Az elnökség a jelentésben figyelembe vette a delegációk megjegyzéseit, és azt december 3-án benyújtotta az Állandó Képviselők Bizottságának. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. december 4. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 JELENTÉS Küldi: Címzett: az elnökség a Tanács Előző dok. sz.: 16120/1/14

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 1-26. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/2132(BUD) 20.7.2015. Véleménytervezet Reimer Böge (PE560.

MÓDOSÍTÁS: 1-26. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/2132(BUD) 20.7.2015. Véleménytervezet Reimer Böge (PE560. Európai Parlament 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2015/2132(BUD) 20.7.2015 MÓDOSÍTÁS: 1-26 Reimer Böge (PE560.817v01-00) az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéséről

Részletesebben

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2013.3.12. COM(2013) 145 final 2011/0268 (COD) Javaslat az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.12. COM(2016) 574 final 2016/0271 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és az afrikai és madagaszkári léginavigációs biztonsággal foglalkozó ügynökség (ASECNA)

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 4. (OR. en) 8681/16 DENLEG 41 AGRI 240 SAN 173 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. május 4. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT

III. (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT C 271 E/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.10.7. III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI PARLAMENT A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. február 28. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D031424/03

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

Duna Transznacionális Program. Budapest, 2015 március 26.

Duna Transznacionális Program. Budapest, 2015 március 26. Duna Transznacionális Program Budapest, 2015 március 26. Tartalom - Danube Transznacionális Program: területi fókusz, prioritások és specifikus célok, költségvetés, ütemezés - Duna Program (DTP) Duna Stratégia

Részletesebben