JELENTÉS. a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről T/11020/ augusztus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 0443 T/11020/1. 2004. augusztus"

Átírás

1 JELENTÉS a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0443 T/11020/ augusztus

2 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító szám: V0035 Az ellenőrzést felügyelte: dr. Csapodi Pál főtitkár Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: dr. Lévai János általános főtitkárhelyettes Az ellenőrzést vezette: Horváthné Menyhárt Erika osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Bojtos Rózsa tanácsadó dr. Somorjai Zsoltné számvevő tanácsos Göller Géza főtanácsadó Szabó Balázs számvevő Nagyné Lakhézi Éva számvevő Bálint Józsefné címzetes főmunkatárs 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Simon Ákosné főigazgató-helyettes Az ellenőrzést vezette: Horváth Sándor főcsoportfőnök-helyettes Norczen Győzőné osztályvezető főtanácsos Tolnai Lászlóné osztályvezető főtanácsos Dr. Csépán Mária Magdolna igazgatóhelyettes Pongrácz Éva osztályvezető főtanácsos Hámoriné Maróti Györgyi osztályvezető főtanácsos Szabóné Farkas Katalin osztályvezető főtanácsos Az összefoglaló jelentés összeállításában közreműködtek: Eötvös Magdolna számvevő Fehérné Jagasich Mariann számvevő Juhászné Szima Mária számvevő tanácsos Dr. Pósch Gábor főtanácsadó Szilágyi Gyöngyi főtanácsadó Éva Katalin főtanácsadó Ferencz Katalin számvevő Séra Andrásné főtanácsadó Dr. Sipos Dóra számvevő tanácsos Szilágyi Zsuzsanna tanácsadó Farkas László főtanácsadó Fogarasi Miklós főtanácsadó Molnár Bálint számvevő Szabó Erzsébet számvevő tanácsos Az ellenőrzést végezték: Dr. Antal Zoltán külső munkatárs Balla Józsefné tanácsadó Barát Stefánia külső munkatárs Brázai Miklós külső munkatárs Boncz Eszter számvevő gyakornok Csányi Istvánné külső munkatárs Asztalos Gézáné Dr. külső munkatárs Dr. Baloghné Sebestyén Éva számvevő Bartha Gyula külső munkatárs Beck Miklós számvevő Burenzsargal Narantuja számvevő Dr. Csermák Judit külső munkatárs Balázs Melinda számvevő Bamberger Mária tanácsadó Bata Zsuzsanna külső munkatárs Dr. Béhm Imre tanácsadó Csanády Zita külső munkatárs Dancsóné Kuron Ildikó számvevő Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 Dombovári Nóra számvevő Eötvös Magdolna számvevő Fehérné Jagasich Mariann számvevő Fodor Edit számvevő Gömöri József számvevő tanácsos Haáz Andorné külső munkatárs Hegedűs Miklós külső munkatárs Hollós Jánosné külső munkatárs Dr. Jakab Kornél számvevő gyakornok Jiling Sámuel számvevő gyakornok Karsai Lászlóné tanácsadó Kiss Józsefné külső munkatárs Konorót Zsuzsanna számvevő Magyar Sára számvevő gyakornok Molnár Bálint számvevő gyakornok Nagy Ákos számvevő Dr. Pálok László külső munkatárs Polyák Ferenc számvevő Séra Andrásné számvevő tanácsos Stadlerné Hantos Beáta külső munkatárs Szávai Tamás főtanácsadó Székely Ibolya tanácsadó Szöllősiné Hrabóczki Etelka főtanácsadó Tóthné Nagy Éva számvevő Dr. Vass Gábor számvevő tanácsos Vörös Lászlóné Dr. külső munkatárs Zakar László számvevő Dr. Domján Eszter számvevő tanácsos Éva Katalin főtanácsadó Fekete Győr László számvevő Fogarasi Miklós főtanácsadó Görgényi Gábor számvevő gyakornok Gál Erika számvevő gyakornok Hegedűsné Erdélyi Piroska tanácsadó Horváth József számvevő Jáger Lajos számvevő Juhász József Gábor számvevő Kecskés József külső munkatárs Dr. Knapp József külső munkatárs Koska János külső munkatárs Major Gizella külső munkatárs Molnár Katalin számvevő gyakornok Nagy József főtanácsadó Pető Krisztina számvevő gyakornok Dr. Pósch Gábor főtanácsadó Sinka Zoltán Lajos számvevő gyakornok Szabó Erzsébet számvevő tanácsos Szentesiné Tuka Margit külső munkatárs Szilágyi Gyöngyi főtanácsadó Temesvári Zoltán külső munkatárs Vacsora Erika számvevő Váriné Kádár Margit külső munkatárs Vörös Katalin külső munkatárs Zaroba Szilvia számvevő Dormán István Zoltán számvevő gyakornok Farkas László főtanácsadó Ferencz Katalin számvevő Franczen Lajos számvevő gyakornok Gyarmati István számvevő tanácsos Hajduné Sipos Erika számvevő Hites Anita külső munkatárs Huszárné Borbás Melinda számvevő gyakornok Dr. Jártas Ágnes számvevő Dr. Juhászné Szima Mária számvevő tanácsos Kincses Erzsébet Eszter számvevő Knoppné Szabó Ildikó számvevő Krémó Márkné számvevő tanácsos Dr. Mészáros Leila számvevő gyakornok Dr. Morvay András számvevő Patai Tamás számvevő tanácsos Dr. Pintérné Csermák Jolán külső munkatárs Dr. Princz János külső munkatárs Dr. Sipos Dóra számvevő tanácsos Szabóné Simai Mária számvevő Szerdahelyi Anita külső munkatárs Szilágyi Zsuzsanna tanácsadó Tompa Miklós külső munkatárs Varró Margit külső munkatárs Verő Tünde számvevő Winter Zsuzsa számvevő

4 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Az ellenőrzést felügyelte: dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Sepsey Tamás főigazgató helyettes Németh Péterné főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Farkas László osztályvezető Németh Gábor osztályvezető Turnheimné Lakos Zsuzsa főcsoportfőnök helyettes A számvevői jelentések feldolgozásában és a jelentés összeállításában közreműködtek: Ambrus Lajos tanácsadó Benn Imréné számvevő tanácsos Dr. Boda Sándor számvevő tanácsos Dr. Csapó Anna tanácsadó Dr. Csikai Zsolt főtanácsadó Dér Lívia számvevő tanácsos Dr. Fátrainé Zsebedics Katalin tanácsadó Dr. Fülöp László számvevő tanácsos Hadházy Sándor számvevő tanácsos Hegyes Mária számvevő Humli Tamásné számvevő Iszakné Dóczé Katalin számvevő Kersmajer Ágota számvevő tanácsos Kisgergely István gyakornok Dr. Klapcsik László főtanácsadó Komlósiné Bogár Éva számvevő tanácsos Kozma Gábor számvevő Dr. Marosi Gyöngyi számvevő tanácsos Nagy Istvánné dr. számvevő tanácsos Papp József számvevő Preller Zsuzsanna számvevő tanácsos Remeczki László számvevő tanácsos Baloghné Dakó Eszter számvevő Bialkó Zsolt számvevő tanácsos Borbély Zsuzsanna főtanácsadó Csepreginé Tancsik Erzsébet számvevő Csiszárné dr. Kosik Mária számvevő tanácsos Dr. Ernst László főtanácsadó Fercsik Gyula főtanácsadó Groholy Andrásné Hangyál Márta számvevő Harsányi Imréné számvevő Horváth Mária számvevő Huszár Sándorné számvevő tanácsos Kalmár István számvevő tanácsos Keszthelyi Zoltán számvevő Kispálné Wiedemann Györgyi tanácsadó Koczor László számvevő Kopaczné Horváth Zsuzsanna számvevő tanácsos Maczekó Károly főtanácsadó Maróti Sándor számvevő tanácsos Nagy Sándorné számvevő tanácsos Dr. Pál Lehelné főtanácsadó Puskás Balázs számvevő Renkó Zsuzsanna számvevő tanácsos Benczik Lászlóné számvevő tanácsos Bíró Zsolt számvevő Dr. Botta Tibor számvevő tanácsos Csényi István számvevő Csuti Lajos számvevő tanácsos Ébner Vilmosné főtanácsadó Fodor Tivadarné számvevő tanácsos György Árpád számvevő tanácsos Dr. Hegedüs György főtanácsadó Horváth Zoltán György számvevő Hütter Erzsébet számvevő Kerezsi Pál számvevő tanácsos Kéri Péter számvevő Dr. Kiss Károly számvevő tanácsos Koltay Zsoltné számvevő Korsósné Vígh Andrea számvevő tanácsos Major Lászlóné számvevő tanácsos Nagy Attila számvevő tanácsos Nyikon Zsigmondné számvevő Péntek László főtanácsadó Reichert Margit számvevő Ritecz Tibor számvevő

5 Somogyiné dr. Legény Mária számvevő tanácsos Szihalminé Kovács Zsuzsanna számvevő Dr. Tóth András főtanácsadó Szabó Zoltán számvevő tanácsos Dr. Telkes Imre számvevő tanácsos Tóth Péter számvevő Szalontai Miklós számvevő Timár József főtanácsadó Tóthné Salamon Ildikó számvevő tanácsos A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések címe A helyi önkormányzatok egyes pénzügyi befektetésekkel történő gazdálkodásának ellenőrzése 0318 A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának átfogó ellenőrzése 0319 A kötött felhasználású támogatások évi felhasználásának ellenőrzése 0331 A helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott évi címzett- és céltámogatások igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése 0332 Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési törvényjavaslatáról 0241 Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0329 Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési javaslatáról 0338 Vélemény és javaslatok a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához

6 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK JAVASLATOK 19 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 57 A) A ZÁRSZÁMADÁSI DOKUMENTUM TÖRVÉNYESSÉGI ÉS SZÁMSZAKI ELLENŐRZÉSE A törvényjavaslat paragrafusai és törvényi mellékletei Bevételi és kiadási főösszegek, mérlegek A központi költségvetés hiányának finanszírozása, adósságának törlesztése A helyi önkormányzatok Járadékfizetési kötelezettség alóli mentesítés Törvényekben kapott egyes felhatalmazások, illetve előírások teljesítése A dokumentum tartalma, szerkezete Az ÁPV Rt. költségvetési előirányzatainak teljesítése Általános és céltartalék Kormányzati rendkívüli kiadások Az állami kezességek A többéves kihatással járó döntések bemutatása Az állami vagyon bemutatása Az elkülönített állami pénzalapok A társadalombiztosítási alapokra vonatkozó előírások A zárszámadási dokumentum külső és belső egyezősége A központi költségvetésre vonatkozó adatok megjelenítése Kormányzati beruházások A helyi önkormányzatokra vonatkozó adatok megjelenítése A társadalombiztosítási adatok megjelenítése Fejezeti indokolások összeállítása 71 1

7 B) HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS 73 B.1. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI SZINTJE 75 B.1.1. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS A központi költségvetés évi törvényi előirányzatainak teljesítése, a hiány alakulása A központi költségvetés finanszírozása, a kincstári egységes számla likviditása A központi költségvetés finanszírozási igénye A központi költségvetés tényleges finanszírozása A központi költségvetés közvetlen előirányzatai A központi költségvetés közvetlen bevételei Vállalkozások költségvetési befizetései Fogyasztáshoz kapcsolt adók A lakosság befizetései Pénzintézeti társasági adó Bányajáradék A Magyar Nemzeti Bank költségvetési kapcsolata A koncessziós díj bevételek A központi költségvetés közvetlen bevételei elszámolásainak megbízhatósága Az APEH és a VP informatikai rendszerei Az APEH és a VP főkönyvi és analitikus adatainak egyezősége Az APEH és a VP hatáskörébe tartozó nemzetgazdasági számlákon realizált adó- és vámbevételek, valamint visszautalások elszámolása A köztartozások behajtására tett intézkedések Az adóhátralékok behajtására tett intézkedések Végrehajtói letéti rendszer Fizetési könnyítés, méltányossági jogok gyakorlása A vámhatóság által kezelt vám- és adótartozások behajtására tett intézkedések A központi költségvetés közvetlen kiadásai A közvetlen kiadások teljesítésének eljárási rendje Az előirányzatok felhasználása A központi költségvetés kamatelszámolásai, tőkevisszatérülései, az adósság- és követeléskezelés költségei A központi költségvetés terhére vállalt kezességek A központi költségvetés általános tartalékának és céltartalékának felhasználása 126 2

8 3.5. A központi költségvetés közvetlen kiadásai elszámolásainak megbízhatósága Az előirányzat-módosítások szabályszerűsége, dokumentáltsága Országgyűlési hatáskörben Kormányzati hatáskörben Fejezeten belüli hatáskörben Felügyeleti hatáskörben Intézményi hatáskörben A fejezeti költségvetések végrehajtása A fejezetek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése, az előirányzat-maradványok alakulása A bevételi előirányzatok teljesítése A kiadási előirányzatok teljesítése Előirányzat-maradványok alakulása A költségvetési intézmények finanszírozása Az előirányzat-felhasználási keret megnyitása, felhasználása A központi költségvetési szervek tartozásállománya, köztartozásai A kijelölt fejezetek, fejezeti jogosítványú költségvetési címek beszámolóinak megbízhatósága A kijelölt intézmények elemi beszámoló jelentéseinek megbízhatósága Igazgatási címek, alcímek elemi beszámoló jelentéseinek megbízhatósága A fejezetek által ellenőrzött elemi beszámolók megbízhatósága A fejezeti kezelésű előirányzatok szabályozottsága, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése, elszámolásainak megbízhatósága A fejezeti kezelésű előirányzatok szervezeti, gazdálkodási szabályozottságának egyes kérdései A bevételi előirányzatok teljesítése A kiadási előirányzatok teljesítése A fejezeti kezelésű előirányzatok elszámolásainak megbízhatósága Letéti számlák A központi letéti számla Fejezeti letéti számlák A korábbi ÁSZ ellenőrzések megállapításaival kapcsolatban tett intézkedések 168 3

9 B.1.2. ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK MUNKAERŐPIACI ALAP Az MPA költségvetési beszámolója Az MPA pénzügyi helyzete A bevételek teljesülése Az MPA évi kiadásai A munkaerőpiaci szervezetek működése KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP A KNPA költségvetési beszámolója Az Alap évi költségvetésének végrehajtása A Kht. tevékenysége WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP 177 B.1.3. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Az Ny. Alap és az alapkezelő (ONYF) költségvetési beszámolói Az ellátási szektor beszámolójának vizsgálata A működési szektor beszámolójának vizsgálata Az Ny. Alap pénzügyi helyzete A költségvetési bevételek teljesülése Az Ny. Alap járulék és hozzájárulás bevételei A központi költségvetésből származó bevételek Egyéb bevételek Az Alap költségvetési kiadásai Az ellátási kiadások alakulása Az ellátásokhoz kapcsolódó egyéb kiadások A kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszert érintő nyugdíjpolitikai intézkedések 2003-ban Az alapkezelő ONYF működési költségvetésének végrehajtása A működési költségvetés vizsgálatának módszere A működési költségvetés bevételei Költségvetési kiadások A Kvtv. által nevesített célok megvalósulása Az előirányzat-maradvány alakulása EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Az E. Alap és az alapkezelő (OEP) költségvetési beszámolói Az ellátási szektor beszámolójának vizsgálata A működési költségvetés beszámolójának vizsgálata Az E. Alap pénzügyi helyzete A költségvetési bevételek teljesülése 194 4

10 Az E. Alap járulék- és hozzájárulás bevételeinek alakulása A központi költségvetés megtérítései, hozzájárulásai Egyéb bevételek Az Alap költségvetési kiadásai Rokkantsági nyugellátások Pénzbeli ellátások Gyógyító megelőző egészségügyi ellátás A költségvetési előirányzat teljesülése Az egészségügyi dolgozók 50%-os béremelésének végrehajtása A finanszírozási szabályok változása A célelőirányzat felhasználása Gyógyszerkiadások Az E. Alap egyéb természetbeni ellátásai Az irányított betegellátás modellkísérlete Méltányosságból megállapított ellátások Az ellátásokhoz kapcsolódó egyéb kiadások A kötelező egészségbiztosítást érintően 2003-ban hozott intézkedések Az OEP működési költségvetésének végrehajtása A működési költségvetés vizsgálatának módszere A működési költségvetés bevételei Költségvetési kiadások A Kvtv. által nevesített célok magvalósulása Az előirányzat-maradvány alakulása 209 B.2. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS HELYI SZINTJE, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK A Kvtv. mellékleteiben meghatározott központi támogatások elszámolásának szabályszerűsége A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatoknak nyújtott támogatás A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatás, valamint a pénzügyi gondnok díja A működésképtelen önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatás 223 5

11 1.4. A helyi önkormányzatok színházi támogatása A működtetési és a művészeti tevékenység támogatása Színházak pályázati támogatása A normatív kötött felhasználású támogatások Címzett- és céltámogatások Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó összegének meghatározása A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése A Kvtv-ben előirányzott, önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó összegének év végi alakulása és elszámolása A helyi önkormányzatok előző évi elszámolása és ellenőrzése során megállapított eltérések rendezésének szabályszerűsége A könyvvizsgálati kötelezettség teljesítésének országos tapasztalatai 245 MELLÉKLETEK számú A helyi önkormányzatok állami támogatásainak és hozzájárulásainak alakulása 2. számú A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó alakulása a költségvetési törvény 4. számú melléklete szerint 6

12 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE AEÉ Adó és Ellenőrzési Értesítő Áfa. Általános Forgalmi Adó ÁFSz Állami Foglalkoztatási Szolgálat ÁHH Államháztartási Hivatal Áht. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény AIK Agrárintervenciós Központ ÁKK Rt. Államadósság Kezelő Központ Rt. ALB Alkotmánybíróság Ámr. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet APEH Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal APEH-SZTADI Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Számítástechnikai és Adatfeldolgozó Intézet ÁPV Rt. Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Art. Az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény ÁSZ Állami Számvevőszék ÁSZ tv. Az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény ÁSZTl Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára AT A tb alapjairól és azok évi költségvetéséről szóló é. LXXXIV. törvény BÉRHIKI Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz BIR Bíróságok BM Belügyminisztérium BM KGF Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóság BM utasítás 4/2003. (BK 6.) BM utasítás a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásával kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokról Bszi A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi LXVI. törvény Cct. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló évi LXXXIX. törvény Cct. Vhr. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának, a céljellegű decentralizált támogatásának igénybejelentési, döntéselőkészítési és elszámolási rendjéről, valamint a Magyar Államkincstár finanszírozási, elszámolási és ellenőrzési feladatairól, továbbá a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai feladatairól szóló 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet CÉDE támogatás Céljellegű decentralizált támogatás EBB Európai Beruházási Bank EBRD Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank E. Alap Egészségbiztosítási Alap ESzCsM Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 7

13 Etv. EU EXIMBANK Rt. EVA FA FH FHB FKA Flt. FMM FÖMI FPMNYI FVM GDP GFS GKM GVH GYED GYFA GyISM Gyvt. Hgt. HM Hszt. és Htsz. IBRD IH IHM IM IM-BV IT Kht. Jöt. KAC KAIG Kbt. KE KEHI KESZ Kft. KfW Kht. Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló évi XXIII. törvény Európai Unió Magyar Export-Import Bank Rt. Egyszerűsített Vállalkozási Adó Munkaerőpiaci Alap Foglalkoztatási Alaprésze Foglalkoztatási Hivatal Földhitel- és Jelzálogbank Munkaerőpiaci Alap Fejlesztési és Képzési Alaprésze A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Földmérési és Távközlési Intézet Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Bruttó Hazai Termék Government Financial Statistics Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdasági Versenyhivatal Gyermekgondozási díj Gyártmányfejlesztési Forgóalap Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény Honvédelmi Minisztérium A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank Információs Hivatal Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Minisztérium Büntetés végrehajtási Szervezet Információs Társadalom Informatikai és Távközlési Szolgáltató Közhasznú társaság A jövedéki adóról szóló CIII. törvény Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat Kiemelt Adózók Igazgatósága (APEH) A közbeszerzésekről szóló évi XL. törvény Köztársasági Elnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Kincstári Egységes Számla Korlátolt Felelősségű Társaság Kreditanstalt für Wiederaufbau (Újjáépítési és Hitelbank) Közhasznú társaság 8

14 Kincstár Magyar Államkincstár KIR Központi Illetményszámfejtő Rendszer Kjt. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény KKC Kis és középvállalkozási célelőirányzat KMÜFA Kis és középvállalkozási célelőirányzat KNPA Központi Nukleáris Pénzügyi Alap KOMT Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa Korm. Kormány KSH Központi Statisztikai Hivatal Kt. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény KT Közbeszerzések Tanácsa KTK Kincstári Tranzakciós Kód Ktv. A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény KüM Külügyminisztérium KvVM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVI Kincstári Vagyoni Igazgatóság Kvtv. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi LXII. törvény LÜ Legfőbb Ügyészség MALÉV Magyar Légiközlekedési Részvénytársaság MAT Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete MÁK Magyar Államkincstár MBH Magyar Bányászati Hivatal ME Miniszterelnökség MeH Miniszterelnöki Hivatal MEHIB Rt. Magyar Exporthitel Biztosító Rt. MEH IKB Miniszterelnökség Informatikai Kormánybiztosság MEH KÁ Miniszterelnöki Hivatal Közigazgatási Államtitkár MeHVM Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter MEKÜF Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága ME-MKGI Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága MEP Megyei Egészségbiztosítási Pénztár MFB Magyar Fejlesztési Bank MH Magyar Honvédség MK Munkaügyi Központ MKK Rt. Magyar Követeléskezelő Rt. MKÜ Magyar Köztársaság Ügyészsége MLI Kht. Magyar Lakásinnovációs Kht. MNB Magyar Nemzeti Bank MNYP Magánnyugdíjpénztár MOL Rt. Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság MPA Munkaerőpiaci Alap MSH Magyar Sportok Háza 9

15 MTA NBH NBSZ NFA NKÖM NFT NKÖM rendelet Ny. Alap NYUFIG OAH OBH ObmT OECD OEP OFA OGY OGYH OK OKF OKRI OLÉH OM OMAI OM NKFP ONYF ÖNYP OTIVA Ötv. PKN PM PNSZ RA RJGY SZCSM Szja. SZMSZ Szoctv. Szt. TAKISZ Magyar Tudományos Akadémia Nemzetbiztonsági Hivatal Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Földalap Program Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Fejlesztési Terv 13/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról (2004. II. 28-ig volt hatályos) Nyugdíjbiztosítási Alap Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Országos Atomenergia Hivatal Országgyűlési Biztosok Hivatala Országos Bűnmegelőzési Tanács Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Országgyűlés Országgyűlés Hivatala Országimázs Központ Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Kriminológiai Intézet Országos Lakás-, és Építésügyi Hivatal Oktatási Minisztérium Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága Oktatási Minisztérium Nemzeti Kutatás-, Fejlesztési Program Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Önkéntes Nyugdíjpénztár Országos Takarékszövetkezeti Intézmény Védelmi Alap A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Pénztárak Központi Nyílvántartása Pénzügyminisztérium Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Munkaerőpiaci Alap Rehabilitációs Alaprésze Részvényesi Jogok Gyakorlója Szociális és Családügyi Minisztérium Személyi Jövedelem Adó Szervezeti és Működési Szabályzat A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény A számvitelről szóló évi C. törvény Területi Államigazgatási és Közigazgatási Információs Szolgálat 10

16 TÁH TB alapok TERKI támogatás Területi Igazgatóság TH TkB. Tprt. UFCE UKIG VP VPOP VPOP ÜMSZ VPÜSZK WMA zárszámadási törvény Az Államháztartási Hivatal Területi Államháztartási Hivatala, június 30-ig fennálló szervezet, a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságainak jogelőd szervezete Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás A Magyar Államkincstár megyénként szervezett Területi Igazgatósága, amelyek a TÁH jogutódjaként, június 30-tól fennálló szervezetek, a évi XXXVII. törvény 3. -a alapján Történeti Hivatal Tárcaközi Bizottság A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság Vám- és Pénzügyőrség Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának Ügyviteli és Működési Szabályzata Vám- és Pénzügyőrség Ügyvitelszervezési és Számítástechnikai Központja Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap A Magyar Köztársaság és évi költségvetésének évi végrehajtásáról szóló évi XCV. törvény 11

17

18 VE-2-008/2004. BEVEZETŐ A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről rendelkező évi LXII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtásáról készített törvényjavaslatot és a döntéshozatalhoz szükséges információkat a Kormány az éves zárszámadási dokumentumban terjeszti az Országgyűlés elé. A évi költségvetés zárszámadásának számvevőszéki ellenőrzése a Magyar Köztársaság Alkotmányának 32/C. (1) bekezdése, az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (1) bekezdése, illetve az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 53. és 120/A. -aiban kapott felhatalmazások alapján történt. Az Állami Számvevőszéknek (ÁSZ) a zárszámadás ellenőrzéséről készített jelentése államháztartási alrendszerenként foglalja össze az előterjesztett dokumentumnak, a költségvetési bevételek és a kifizetések elszámolásainak, valamint a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok érvényesülésének ellenőrzéséről szerzett tapasztalatokat. Az ellenőrzésben 211 munkatárs vett részt, öszszesen ellenőrzési napot fordítva a feladat elvégzésére. Ezen ellenőrzési kötelezettség az ÁSZ legnagyobb volumenű feladata, amely az éves ellenőrzési kapacitásunk 24%-át köti le, költségigényét tekintve éves költségvetésünk 19%- át jelenti. A kapacitás-felhasználás az előző évit 16%-kal haladja meg, melynek oka a tanúsító típusú zárszámadási ellenőrzés mélységének és lefedettségének kiterjesztése. A Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentés két kötetből áll. Az első kötet tartalmazza az ellenőrzés legfontosabb megállapításait és javaslatait, valamint a zárszámadási dokumentum törvényességi és számszaki ellenőrzésére és az államháztartás alrendszereire vonatkozó részletes ellenőrzési megállapításokat. A második kötet (Függelék) a költségvetési fejezetekre, az elkülönített állami pénzalapokra és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaira és a helyi önkormányzatok költségvetési kapcsolataira vonatkozó megállapításokat tovább részletezi, példákkal támasztja alá. 13

19 BEVEZETŐ Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a költségvetés végrehajtásában jog- és hatáskörrel rendelkező szervek az államháztartási és az éves költségvetési, illetve az azt módosító törvényekben kapott felhatalmazásuk keretei között, az előírásoknak megfelelően jártak-e el; az állami költségvetés teljesítését bemutató adatok valósághűen tükrözik-e a évi pénzügyi folyamatokat és az egyes pénzügyi műveletek miként befolyásolták a költségvetés pozícióját; az ÁSZ stratégiájában és az azt megerősítő 69/2002. (X. 4.) és 35/2003. (IV. 9.) OGY határozatban foglaltak szerint vállalt körben 1 végzett, megbízhatóságot tanúsító pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzések alapján a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásáról szóló törvényjavaslat adatai megbízható és valós képet nyújtanak-e; a zárszámadási dokumentum előterjesztése megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak, adattartalma segíti-e a költségvetési év lezárásához szükséges rendelkezések meghozatalát. A központi költségvetési alrendszeren belül helyszíni ellenőrzésre került sor valamennyi költségvetési fejezetnél 2, fejezeti jogosítványú költségvetési címnél, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelőinél. A Kincstári Egységes Számla központilag teljesített bevételi és kiadási pénzforgalmát (beleértve a nemzetközi elszámolásokat, a belföldi államadósság költségvetési elszámolásait, a költségvetés nemzetközi hitelfelvételeit és a külföldi, valamint a belföldi adósságának törlesztését), a privatizációs bevételt, az egyes pénzműveletek hatását, továbbá az általános és céltartalék felhasználásával kapcsolatos és egyéb, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokat, valamint az előirányzat-megnyitások alakulását a Pénzügyminisztériumnál és a Magyar Államkincstárnál (Államháztartási Hivatalnál) vizsgáltuk. A Pénzügyminisztériumnál, az Államadósság Kezelő Központ Rt.-nél a költségvetés hitelkapcsolatait és finanszírozását ellenőriztük. A költségvetés fő bevételi forrásait jelentő adóbevételek előirányzatainak teljesítését, valamint a kintlévőségek csökkentése érdekében tett intézkedések eredményességét az Adó- és 1 A zárszámadás adatai megbízhatóságát tanúsító pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzést végeztünk az alkotmányos fejezeteknél, a fejezeti jogosítvánnyal rendelkező költségvetési címeknél a fejezetek által felügyelt intézményi körből az igazgatási címeknél, a fejezeti kezelésű előirányzatoknál és a nemzetgazdasági elszámolásoknál. 2 Az ÁSZ költségvetési beszámolóját az intézmény elnökének döntése szerint pályázat alapján kiválasztott, külső auditáló szervezet vizsgálta. A jelentést amely az ÁSZ gazdálkodásáról szóló beszámolót hitelesítő záradékkal látta el az Országgyűlés elnöke és a Számvevőszéki bizottság elnöke részére megküldtük. A Függelék A/V. pontjában a könyvvizsgálói záradékot bemutatjuk. 14

20 BEVEZETŐ Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál (APEH), a vám-, adókiszabási és behajtási tevékenységet pedig a Vám- és Pénzügyőrségnél (VP) értékeltük. A évi központi költségvetés bevételi főösszegéből (4938 Mrd Ft) a nemzetgazdasági elszámolások 4399 Mrd Ft-ot reprezentálnak, amit teljes körűen auditáltunk. A fejezetek ellenőrzési körébe tartozó intézményi kör bevételeiből (539 Mrd Ft), a fejezetek mintegy 57 Mrd Ft-ot auditáltak. A központi költségvetés évi kiadási főösszege (5671 Mrd Ft) 72,8%-át ellenőriztük a zárszámadási adatok megbízhatóságát tanúsító pénzügyiszabályszerűségi ellenőrzés módszerével 3. A évi zárszámadás ellenőrzésekor újonnan belépő feladat volt a GKM, az FMM és az OM fejezetek fejezeti kezelésű előirányzatainak, valamint a ESZCSM és a BM fejezet (23. cím) nemzetgazdasági elszámolásainak financial auditja. Ezzel teljes körűvé vált az ÁSZ stratégiájában az e típusú ellenőrzésre kijelölt kör lefedése. A kiadási főösszeg 27,2%-ának megbízhatósági ellenőrzése a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint a fejezet felügyeletét ellátó szerv feladata, amit azonban szintén e rendelet alapján legkésőbb 2010-ig kell teljes körűen teljesíteni. Jelenleg a kiadási főösszeg 3,5%-át fedték le a fejezetek pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzéssel. Az állami költségvetés zárszámadási ellenőrzése keretében, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az ÁSZ a különböző hibák, szabálysértések, nem megfelelően alátámasztott elszámolások miatt a számvevői jelentésekben nevesítette a személyi felelősséget (BM, OM, IHM fejezeteknél). A év zárszámadásának ellenőrzési tapasztalatai ismételten bizonyították, hogy a nemzetközi sztenderdeken alapuló, az ÁSZ által kidolgozott módszertan következetes alkalmazása megfelelően biztosítja a hibák feltárását, az Országgyűlés hiteles tájékoztatását, a döntések szakmai megalapozását. A fejezetek által végzett a felügyelt intézményi kört érintő pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzések száma 19-ről 46-ra nőt, figyelemmel azonban az intézmények számára (közel 800 intézmény) további komoly erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy a Kormány 2010-re megteremtse a zárszámadás teljes kö- 3 Az ÁSZ a központi költségvetés végrehajtásának ellenőrzési modelljéül a legjobb nemzetközi gyakorlatot, az ún. financial audit típusú ellenőrzést adaptálta. Ennek lényege, hogy beszámolási területenként, kockázatelemzésre épülő mintaválasztással az elszámolások szabályszerűségéről és ezen belül a költségvetési törvényben történő felhatalmazások követéséről mondunk véleményt. Ez az ellenőrzési modell és az ahhoz tartozó eszközrendszer alkalmas arra, hogy az ÁSZ 95%-os bizonyossággal, 2%-os lényegességi küszöb (a kiadási főösszegre vetített elfogadott hibahatár) mellett független és megbízható véleményt adjon az Országgyűlés számára a zárszámadási törvényjavaslatban kimutatott bevételek és kiadások teljességéről, felmerüléséről, mértékéről és szabályszerűségéről. A évi pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés keretében a lényegességi küszöböt 3%-ról 2%-ra szigorítottuk. Az 1%-pontos lényegességi szint csökkentés a magas kockázati besorolású ellenőrzéseinknél jelentős többletfeladatot jelentett. (A fejezetek jelenleg még 3%-os lényegességi küszöbbel dolgoznak.) 15

ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek

ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek 2008. ÉVI. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. -ában foglaltak alapján

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

9928 Jelentés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről Összefoglaló és javaslatok (1. sz.

9928 Jelentés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről Összefoglaló és javaslatok (1. sz. 9928 Jelentés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről Összefoglaló és javaslatok (1. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló megállapítások Javaslatok

Részletesebben

Min keresztül? ÁLLAMHÁZTARTÁS. Áht. ALAPELVEI GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KAPCSOLATA 2015.02.25. Államháztartáson keresztül

Min keresztül? ÁLLAMHÁZTARTÁS. Áht. ALAPELVEI GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KAPCSOLATA 2015.02.25. Államháztartáson keresztül Min keresztül? GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KAPCSOLATA Államháztartáson keresztül Adók Járulékok Ktgvetési támogatások pályázatok DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II.1. 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II.1.

Részletesebben

Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak.

Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító szám: V0293 Az ellenőrzést felügyelte: Dr. Csapodi Pál főtitkár Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Kékesi László főtitkárhelyettes

Részletesebben

- 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés

- 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés - 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának

Részletesebben

2013. évi. törvény. I. Fejezet A 2012. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

2013. évi. törvény. I. Fejezet A 2012. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 2013. évi. törvény a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 0824 T/6133/1 2008. augusztus. Dr. Kovács Árpád elnök

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 0824 T/6133/1 2008. augusztus. Dr. Kovács Árpád elnök JELENTÉS a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0824 T/6133/1 2008. augusztus Dr. Kovács Árpád elnök 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

9999 Az Állami Számvevőszék 2000. évi ellenőrzéseinek célkitűzései és címjegyzéke

9999 Az Állami Számvevőszék 2000. évi ellenőrzéseinek célkitűzései és címjegyzéke 9999 Az Állami Számvevőszék 2000. évi inek célkitűzései és címjegyzéke Az k témaválasztását a törvények által meghatározott kötelezettségeken kívüli körben a nemzetgazdaságban kibontakozó folyamatok és

Részletesebben

A Visegrád Város Önkormányzat 2/2010. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről

A Visegrád Város Önkormányzat 2/2010. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről A Visegrád Város Önkormányzat 2/2010. (II. 11.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 0928 T/10380/1 2009. augusztus. Dr. Kovács Árpád elnök

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 0928 T/10380/1 2009. augusztus. Dr. Kovács Árpád elnök JELENTÉS a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0928 T/10380/1 2009. augusztus Dr. Kovács Árpád elnök 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetési javaslatáról. 0550 T/17700/1. 2005. október

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetési javaslatáról. 0550 T/17700/1. 2005. október VÉLEMÉNY a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetési javaslatáról 0550 T/17700/1. 2005. október 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító szám: V0191 Az ellenőrzést felügyelte:

Részletesebben

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft 6640 Csongrád, Csemegi Károly. u. 6. Tel: 63/570-130, Fax: 63/570-132 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

1. számú előterjesztés

1. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató Felterjesztett neve Munkahelye, beoszása Sinkáné dr. Csendes Ágnes Szabó Károly Nagy Sándor Dr. Kőrösi Margit Mamuzsics Gábor Lajos Bancsi Attila Rácz Róbert Dr. Asztalos Gézáné Dr. Ferenczy Judit Katalin

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről 1 Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2008. (IV. 25.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2008. (IV. 25.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2008. (IV. 25.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés)

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK 2004. é v i 2005. é v i BEVÉTELEK teljesítés teljesítés I. hó /előzetes/ %-a előirányzat I. hó % % Társasági adó 448 708 28 564 6,4% 467 802 23 536 5,0%

Részletesebben

3. számú napirendi pont. Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat

3. számú napirendi pont. Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat 3. számú napirendi pont Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat Összefoglaló Az államháztartási törvényjavaslatról T/5069. számú Benyújtó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter A törvényjavaslat

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetérõl

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetérõl Független könyvvizsgálói jelentés Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetérõl a Képviselő-testület részére Készült: Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselő-testület

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tabajd Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének tárgyalása

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006.

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3628/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére PÁPAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELNÖKHE 8500 PÁPA, Csáky L. u. 12. 1. E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére Tárgy: Pápai Többcélú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Eplény Községi Önkormányzatnál 2011. évben végrehajtott ellenőrzésekről Előadó: Fiskál

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 1016 T/1062/1 2010. augusztus. Domokos László elnök

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 1016 T/1062/1 2010. augusztus. Domokos László elnök JELENTÉS a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 1016 T/1062/1 2010. augusztus Domokos László elnök 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Önkormányzatok gazdálkodása

Önkormányzatok gazdálkodása Önkormányzatok gazdálkodása Ökopolitika az önkormányzatokban az Ökopolisz Alapítvány képzése Írta: Nagyházi György Önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők 6. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi. A 6. pozíció

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

1. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 111/2015

1. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 111/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 111/2015 Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének 2. sz. módosítása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin

Részletesebben

OST MUNKABIZOTTSÁGOK CÍMLISTA

OST MUNKABIZOTTSÁGOK CÍMLISTA OST MUNKABIZOTTSÁGOK CÍMLISTA 1.A hivatalos statisztikai szolgálat keretében végrehajtott adatgyűjtések közötti tartalmi átfedések elkerülését vizsgáló munkabizottság: tel: 795-5811) Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évben lefolytatott átfogó ellenőrzésének megállapításaira

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/144-30/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési rendelettervezetérõl

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési rendelettervezetérõl Független könyvvizsgálói vélemény Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési rendelettervezetérõl a Képviselő-testület részére Készült: Kerekegyháza Város Önkormányzatának megbízása alapján

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása Az előterjesztés száma: 29/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11.-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetéséről Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki.

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki. 1 Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (III. 26.) sz. rendelete a költségvetés és zárszámadás mérlegeiről, valamint a költségvetési szervek elemi beszámolójának a rendjéről és tartalmáról

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 1117 T/3927/1 2011. augusztus. Domokos László elnök

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 1117 T/3927/1 2011. augusztus. Domokos László elnök JELENTÉS a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 1117 T/3927/1 2011. augusztus Domokos László elnök 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet. a 2013.évi zárszámadásról 1..

5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet. a 2013.évi zárszámadásról 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet a 2013.évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 335/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

Göller Géza főtanácsadó Bálint Józsefné címzetes főmunkatárs. 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Göller Géza főtanácsadó Bálint Józsefné címzetes főmunkatárs. 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító szám: V0256 Az ellenőrzést felügyelte: Dr. Csapodi Pál főtitkár Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Kékesi László főtitkárhelyettes

Részletesebben

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetési javaslatáról. 0736 T/3860/1. 2007. október

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetési javaslatáról. 0736 T/3860/1. 2007. október VÉLEMÉNY a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetési javaslatáról 0736 T/3860/1. 2007. október 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító szám: V0315 Az ellenőrzést felügyelte:

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben Hajdúhadház Városi Önkormányzat jegyzője a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkavállalóit

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről Könyvvizsgálói vélemény Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről Készült: az Önkormányzat megbízása alapján a Képviselő-testület részére szerződéses kötelezettségem

Részletesebben

A számvevői jelentések feldolgozásában és a jelentés összeállításában közreműködtek: Borbély Zsuzsanna főtanácsadó Nagy Istvánné dr.

A számvevői jelentések feldolgozásában és a jelentés összeállításában közreműködtek: Borbély Zsuzsanna főtanácsadó Nagy Istvánné dr. JELENTÉS a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele és elszámolása felülvizsgálati tevékenységének ellenőrzéséről

Részletesebben

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról . számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő testület! Az elmúlt években az a

Részletesebben

1. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: E 76/2015

1. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: E 76/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: E 76/2015 Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének 1. sz. módosítása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete. Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete. Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők 3. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2010. július 6-ától I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 5/2012. (IV. 26.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben