JELENTÉS. a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről T/11020/ augusztus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 0443 T/11020/1. 2004. augusztus"

Átírás

1 JELENTÉS a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0443 T/11020/ augusztus

2 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító szám: V0035 Az ellenőrzést felügyelte: dr. Csapodi Pál főtitkár Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: dr. Lévai János általános főtitkárhelyettes Az ellenőrzést vezette: Horváthné Menyhárt Erika osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Bojtos Rózsa tanácsadó dr. Somorjai Zsoltné számvevő tanácsos Göller Géza főtanácsadó Szabó Balázs számvevő Nagyné Lakhézi Éva számvevő Bálint Józsefné címzetes főmunkatárs 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Simon Ákosné főigazgató-helyettes Az ellenőrzést vezette: Horváth Sándor főcsoportfőnök-helyettes Norczen Győzőné osztályvezető főtanácsos Tolnai Lászlóné osztályvezető főtanácsos Dr. Csépán Mária Magdolna igazgatóhelyettes Pongrácz Éva osztályvezető főtanácsos Hámoriné Maróti Györgyi osztályvezető főtanácsos Szabóné Farkas Katalin osztályvezető főtanácsos Az összefoglaló jelentés összeállításában közreműködtek: Eötvös Magdolna számvevő Fehérné Jagasich Mariann számvevő Juhászné Szima Mária számvevő tanácsos Dr. Pósch Gábor főtanácsadó Szilágyi Gyöngyi főtanácsadó Éva Katalin főtanácsadó Ferencz Katalin számvevő Séra Andrásné főtanácsadó Dr. Sipos Dóra számvevő tanácsos Szilágyi Zsuzsanna tanácsadó Farkas László főtanácsadó Fogarasi Miklós főtanácsadó Molnár Bálint számvevő Szabó Erzsébet számvevő tanácsos Az ellenőrzést végezték: Dr. Antal Zoltán külső munkatárs Balla Józsefné tanácsadó Barát Stefánia külső munkatárs Brázai Miklós külső munkatárs Boncz Eszter számvevő gyakornok Csányi Istvánné külső munkatárs Asztalos Gézáné Dr. külső munkatárs Dr. Baloghné Sebestyén Éva számvevő Bartha Gyula külső munkatárs Beck Miklós számvevő Burenzsargal Narantuja számvevő Dr. Csermák Judit külső munkatárs Balázs Melinda számvevő Bamberger Mária tanácsadó Bata Zsuzsanna külső munkatárs Dr. Béhm Imre tanácsadó Csanády Zita külső munkatárs Dancsóné Kuron Ildikó számvevő Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 Dombovári Nóra számvevő Eötvös Magdolna számvevő Fehérné Jagasich Mariann számvevő Fodor Edit számvevő Gömöri József számvevő tanácsos Haáz Andorné külső munkatárs Hegedűs Miklós külső munkatárs Hollós Jánosné külső munkatárs Dr. Jakab Kornél számvevő gyakornok Jiling Sámuel számvevő gyakornok Karsai Lászlóné tanácsadó Kiss Józsefné külső munkatárs Konorót Zsuzsanna számvevő Magyar Sára számvevő gyakornok Molnár Bálint számvevő gyakornok Nagy Ákos számvevő Dr. Pálok László külső munkatárs Polyák Ferenc számvevő Séra Andrásné számvevő tanácsos Stadlerné Hantos Beáta külső munkatárs Szávai Tamás főtanácsadó Székely Ibolya tanácsadó Szöllősiné Hrabóczki Etelka főtanácsadó Tóthné Nagy Éva számvevő Dr. Vass Gábor számvevő tanácsos Vörös Lászlóné Dr. külső munkatárs Zakar László számvevő Dr. Domján Eszter számvevő tanácsos Éva Katalin főtanácsadó Fekete Győr László számvevő Fogarasi Miklós főtanácsadó Görgényi Gábor számvevő gyakornok Gál Erika számvevő gyakornok Hegedűsné Erdélyi Piroska tanácsadó Horváth József számvevő Jáger Lajos számvevő Juhász József Gábor számvevő Kecskés József külső munkatárs Dr. Knapp József külső munkatárs Koska János külső munkatárs Major Gizella külső munkatárs Molnár Katalin számvevő gyakornok Nagy József főtanácsadó Pető Krisztina számvevő gyakornok Dr. Pósch Gábor főtanácsadó Sinka Zoltán Lajos számvevő gyakornok Szabó Erzsébet számvevő tanácsos Szentesiné Tuka Margit külső munkatárs Szilágyi Gyöngyi főtanácsadó Temesvári Zoltán külső munkatárs Vacsora Erika számvevő Váriné Kádár Margit külső munkatárs Vörös Katalin külső munkatárs Zaroba Szilvia számvevő Dormán István Zoltán számvevő gyakornok Farkas László főtanácsadó Ferencz Katalin számvevő Franczen Lajos számvevő gyakornok Gyarmati István számvevő tanácsos Hajduné Sipos Erika számvevő Hites Anita külső munkatárs Huszárné Borbás Melinda számvevő gyakornok Dr. Jártas Ágnes számvevő Dr. Juhászné Szima Mária számvevő tanácsos Kincses Erzsébet Eszter számvevő Knoppné Szabó Ildikó számvevő Krémó Márkné számvevő tanácsos Dr. Mészáros Leila számvevő gyakornok Dr. Morvay András számvevő Patai Tamás számvevő tanácsos Dr. Pintérné Csermák Jolán külső munkatárs Dr. Princz János külső munkatárs Dr. Sipos Dóra számvevő tanácsos Szabóné Simai Mária számvevő Szerdahelyi Anita külső munkatárs Szilágyi Zsuzsanna tanácsadó Tompa Miklós külső munkatárs Varró Margit külső munkatárs Verő Tünde számvevő Winter Zsuzsa számvevő

4 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Az ellenőrzést felügyelte: dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Sepsey Tamás főigazgató helyettes Németh Péterné főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Farkas László osztályvezető Németh Gábor osztályvezető Turnheimné Lakos Zsuzsa főcsoportfőnök helyettes A számvevői jelentések feldolgozásában és a jelentés összeállításában közreműködtek: Ambrus Lajos tanácsadó Benn Imréné számvevő tanácsos Dr. Boda Sándor számvevő tanácsos Dr. Csapó Anna tanácsadó Dr. Csikai Zsolt főtanácsadó Dér Lívia számvevő tanácsos Dr. Fátrainé Zsebedics Katalin tanácsadó Dr. Fülöp László számvevő tanácsos Hadházy Sándor számvevő tanácsos Hegyes Mária számvevő Humli Tamásné számvevő Iszakné Dóczé Katalin számvevő Kersmajer Ágota számvevő tanácsos Kisgergely István gyakornok Dr. Klapcsik László főtanácsadó Komlósiné Bogár Éva számvevő tanácsos Kozma Gábor számvevő Dr. Marosi Gyöngyi számvevő tanácsos Nagy Istvánné dr. számvevő tanácsos Papp József számvevő Preller Zsuzsanna számvevő tanácsos Remeczki László számvevő tanácsos Baloghné Dakó Eszter számvevő Bialkó Zsolt számvevő tanácsos Borbély Zsuzsanna főtanácsadó Csepreginé Tancsik Erzsébet számvevő Csiszárné dr. Kosik Mária számvevő tanácsos Dr. Ernst László főtanácsadó Fercsik Gyula főtanácsadó Groholy Andrásné Hangyál Márta számvevő Harsányi Imréné számvevő Horváth Mária számvevő Huszár Sándorné számvevő tanácsos Kalmár István számvevő tanácsos Keszthelyi Zoltán számvevő Kispálné Wiedemann Györgyi tanácsadó Koczor László számvevő Kopaczné Horváth Zsuzsanna számvevő tanácsos Maczekó Károly főtanácsadó Maróti Sándor számvevő tanácsos Nagy Sándorné számvevő tanácsos Dr. Pál Lehelné főtanácsadó Puskás Balázs számvevő Renkó Zsuzsanna számvevő tanácsos Benczik Lászlóné számvevő tanácsos Bíró Zsolt számvevő Dr. Botta Tibor számvevő tanácsos Csényi István számvevő Csuti Lajos számvevő tanácsos Ébner Vilmosné főtanácsadó Fodor Tivadarné számvevő tanácsos György Árpád számvevő tanácsos Dr. Hegedüs György főtanácsadó Horváth Zoltán György számvevő Hütter Erzsébet számvevő Kerezsi Pál számvevő tanácsos Kéri Péter számvevő Dr. Kiss Károly számvevő tanácsos Koltay Zsoltné számvevő Korsósné Vígh Andrea számvevő tanácsos Major Lászlóné számvevő tanácsos Nagy Attila számvevő tanácsos Nyikon Zsigmondné számvevő Péntek László főtanácsadó Reichert Margit számvevő Ritecz Tibor számvevő

5 Somogyiné dr. Legény Mária számvevő tanácsos Szihalminé Kovács Zsuzsanna számvevő Dr. Tóth András főtanácsadó Szabó Zoltán számvevő tanácsos Dr. Telkes Imre számvevő tanácsos Tóth Péter számvevő Szalontai Miklós számvevő Timár József főtanácsadó Tóthné Salamon Ildikó számvevő tanácsos A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések címe A helyi önkormányzatok egyes pénzügyi befektetésekkel történő gazdálkodásának ellenőrzése 0318 A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának átfogó ellenőrzése 0319 A kötött felhasználású támogatások évi felhasználásának ellenőrzése 0331 A helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott évi címzett- és céltámogatások igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése 0332 Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési törvényjavaslatáról 0241 Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0329 Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési javaslatáról 0338 Vélemény és javaslatok a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához

6 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK JAVASLATOK 19 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 57 A) A ZÁRSZÁMADÁSI DOKUMENTUM TÖRVÉNYESSÉGI ÉS SZÁMSZAKI ELLENŐRZÉSE A törvényjavaslat paragrafusai és törvényi mellékletei Bevételi és kiadási főösszegek, mérlegek A központi költségvetés hiányának finanszírozása, adósságának törlesztése A helyi önkormányzatok Járadékfizetési kötelezettség alóli mentesítés Törvényekben kapott egyes felhatalmazások, illetve előírások teljesítése A dokumentum tartalma, szerkezete Az ÁPV Rt. költségvetési előirányzatainak teljesítése Általános és céltartalék Kormányzati rendkívüli kiadások Az állami kezességek A többéves kihatással járó döntések bemutatása Az állami vagyon bemutatása Az elkülönített állami pénzalapok A társadalombiztosítási alapokra vonatkozó előírások A zárszámadási dokumentum külső és belső egyezősége A központi költségvetésre vonatkozó adatok megjelenítése Kormányzati beruházások A helyi önkormányzatokra vonatkozó adatok megjelenítése A társadalombiztosítási adatok megjelenítése Fejezeti indokolások összeállítása 71 1

7 B) HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS 73 B.1. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI SZINTJE 75 B.1.1. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS A központi költségvetés évi törvényi előirányzatainak teljesítése, a hiány alakulása A központi költségvetés finanszírozása, a kincstári egységes számla likviditása A központi költségvetés finanszírozási igénye A központi költségvetés tényleges finanszírozása A központi költségvetés közvetlen előirányzatai A központi költségvetés közvetlen bevételei Vállalkozások költségvetési befizetései Fogyasztáshoz kapcsolt adók A lakosság befizetései Pénzintézeti társasági adó Bányajáradék A Magyar Nemzeti Bank költségvetési kapcsolata A koncessziós díj bevételek A központi költségvetés közvetlen bevételei elszámolásainak megbízhatósága Az APEH és a VP informatikai rendszerei Az APEH és a VP főkönyvi és analitikus adatainak egyezősége Az APEH és a VP hatáskörébe tartozó nemzetgazdasági számlákon realizált adó- és vámbevételek, valamint visszautalások elszámolása A köztartozások behajtására tett intézkedések Az adóhátralékok behajtására tett intézkedések Végrehajtói letéti rendszer Fizetési könnyítés, méltányossági jogok gyakorlása A vámhatóság által kezelt vám- és adótartozások behajtására tett intézkedések A központi költségvetés közvetlen kiadásai A közvetlen kiadások teljesítésének eljárási rendje Az előirányzatok felhasználása A központi költségvetés kamatelszámolásai, tőkevisszatérülései, az adósság- és követeléskezelés költségei A központi költségvetés terhére vállalt kezességek A központi költségvetés általános tartalékának és céltartalékának felhasználása 126 2

8 3.5. A központi költségvetés közvetlen kiadásai elszámolásainak megbízhatósága Az előirányzat-módosítások szabályszerűsége, dokumentáltsága Országgyűlési hatáskörben Kormányzati hatáskörben Fejezeten belüli hatáskörben Felügyeleti hatáskörben Intézményi hatáskörben A fejezeti költségvetések végrehajtása A fejezetek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése, az előirányzat-maradványok alakulása A bevételi előirányzatok teljesítése A kiadási előirányzatok teljesítése Előirányzat-maradványok alakulása A költségvetési intézmények finanszírozása Az előirányzat-felhasználási keret megnyitása, felhasználása A központi költségvetési szervek tartozásállománya, köztartozásai A kijelölt fejezetek, fejezeti jogosítványú költségvetési címek beszámolóinak megbízhatósága A kijelölt intézmények elemi beszámoló jelentéseinek megbízhatósága Igazgatási címek, alcímek elemi beszámoló jelentéseinek megbízhatósága A fejezetek által ellenőrzött elemi beszámolók megbízhatósága A fejezeti kezelésű előirányzatok szabályozottsága, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése, elszámolásainak megbízhatósága A fejezeti kezelésű előirányzatok szervezeti, gazdálkodási szabályozottságának egyes kérdései A bevételi előirányzatok teljesítése A kiadási előirányzatok teljesítése A fejezeti kezelésű előirányzatok elszámolásainak megbízhatósága Letéti számlák A központi letéti számla Fejezeti letéti számlák A korábbi ÁSZ ellenőrzések megállapításaival kapcsolatban tett intézkedések 168 3

9 B.1.2. ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK MUNKAERŐPIACI ALAP Az MPA költségvetési beszámolója Az MPA pénzügyi helyzete A bevételek teljesülése Az MPA évi kiadásai A munkaerőpiaci szervezetek működése KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP A KNPA költségvetési beszámolója Az Alap évi költségvetésének végrehajtása A Kht. tevékenysége WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP 177 B.1.3. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Az Ny. Alap és az alapkezelő (ONYF) költségvetési beszámolói Az ellátási szektor beszámolójának vizsgálata A működési szektor beszámolójának vizsgálata Az Ny. Alap pénzügyi helyzete A költségvetési bevételek teljesülése Az Ny. Alap járulék és hozzájárulás bevételei A központi költségvetésből származó bevételek Egyéb bevételek Az Alap költségvetési kiadásai Az ellátási kiadások alakulása Az ellátásokhoz kapcsolódó egyéb kiadások A kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszert érintő nyugdíjpolitikai intézkedések 2003-ban Az alapkezelő ONYF működési költségvetésének végrehajtása A működési költségvetés vizsgálatának módszere A működési költségvetés bevételei Költségvetési kiadások A Kvtv. által nevesített célok megvalósulása Az előirányzat-maradvány alakulása EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Az E. Alap és az alapkezelő (OEP) költségvetési beszámolói Az ellátási szektor beszámolójának vizsgálata A működési költségvetés beszámolójának vizsgálata Az E. Alap pénzügyi helyzete A költségvetési bevételek teljesülése 194 4

10 Az E. Alap járulék- és hozzájárulás bevételeinek alakulása A központi költségvetés megtérítései, hozzájárulásai Egyéb bevételek Az Alap költségvetési kiadásai Rokkantsági nyugellátások Pénzbeli ellátások Gyógyító megelőző egészségügyi ellátás A költségvetési előirányzat teljesülése Az egészségügyi dolgozók 50%-os béremelésének végrehajtása A finanszírozási szabályok változása A célelőirányzat felhasználása Gyógyszerkiadások Az E. Alap egyéb természetbeni ellátásai Az irányított betegellátás modellkísérlete Méltányosságból megállapított ellátások Az ellátásokhoz kapcsolódó egyéb kiadások A kötelező egészségbiztosítást érintően 2003-ban hozott intézkedések Az OEP működési költségvetésének végrehajtása A működési költségvetés vizsgálatának módszere A működési költségvetés bevételei Költségvetési kiadások A Kvtv. által nevesített célok magvalósulása Az előirányzat-maradvány alakulása 209 B.2. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS HELYI SZINTJE, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK A Kvtv. mellékleteiben meghatározott központi támogatások elszámolásának szabályszerűsége A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatoknak nyújtott támogatás A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatás, valamint a pénzügyi gondnok díja A működésképtelen önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatás 223 5

11 1.4. A helyi önkormányzatok színházi támogatása A működtetési és a művészeti tevékenység támogatása Színházak pályázati támogatása A normatív kötött felhasználású támogatások Címzett- és céltámogatások Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó összegének meghatározása A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése A Kvtv-ben előirányzott, önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó összegének év végi alakulása és elszámolása A helyi önkormányzatok előző évi elszámolása és ellenőrzése során megállapított eltérések rendezésének szabályszerűsége A könyvvizsgálati kötelezettség teljesítésének országos tapasztalatai 245 MELLÉKLETEK számú A helyi önkormányzatok állami támogatásainak és hozzájárulásainak alakulása 2. számú A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó alakulása a költségvetési törvény 4. számú melléklete szerint 6

12 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE AEÉ Adó és Ellenőrzési Értesítő Áfa. Általános Forgalmi Adó ÁFSz Állami Foglalkoztatási Szolgálat ÁHH Államháztartási Hivatal Áht. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény AIK Agrárintervenciós Központ ÁKK Rt. Államadósság Kezelő Központ Rt. ALB Alkotmánybíróság Ámr. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet APEH Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal APEH-SZTADI Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Számítástechnikai és Adatfeldolgozó Intézet ÁPV Rt. Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Art. Az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény ÁSZ Állami Számvevőszék ÁSZ tv. Az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény ÁSZTl Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára AT A tb alapjairól és azok évi költségvetéséről szóló é. LXXXIV. törvény BÉRHIKI Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz BIR Bíróságok BM Belügyminisztérium BM KGF Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóság BM utasítás 4/2003. (BK 6.) BM utasítás a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásával kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokról Bszi A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi LXVI. törvény Cct. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló évi LXXXIX. törvény Cct. Vhr. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának, a céljellegű decentralizált támogatásának igénybejelentési, döntéselőkészítési és elszámolási rendjéről, valamint a Magyar Államkincstár finanszírozási, elszámolási és ellenőrzési feladatairól, továbbá a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai feladatairól szóló 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet CÉDE támogatás Céljellegű decentralizált támogatás EBB Európai Beruházási Bank EBRD Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank E. Alap Egészségbiztosítási Alap ESzCsM Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 7

13 Etv. EU EXIMBANK Rt. EVA FA FH FHB FKA Flt. FMM FÖMI FPMNYI FVM GDP GFS GKM GVH GYED GYFA GyISM Gyvt. Hgt. HM Hszt. és Htsz. IBRD IH IHM IM IM-BV IT Kht. Jöt. KAC KAIG Kbt. KE KEHI KESZ Kft. KfW Kht. Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló évi XXIII. törvény Európai Unió Magyar Export-Import Bank Rt. Egyszerűsített Vállalkozási Adó Munkaerőpiaci Alap Foglalkoztatási Alaprésze Foglalkoztatási Hivatal Földhitel- és Jelzálogbank Munkaerőpiaci Alap Fejlesztési és Képzési Alaprésze A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Földmérési és Távközlési Intézet Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Bruttó Hazai Termék Government Financial Statistics Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdasági Versenyhivatal Gyermekgondozási díj Gyártmányfejlesztési Forgóalap Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény Honvédelmi Minisztérium A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank Információs Hivatal Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Minisztérium Büntetés végrehajtási Szervezet Információs Társadalom Informatikai és Távközlési Szolgáltató Közhasznú társaság A jövedéki adóról szóló CIII. törvény Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat Kiemelt Adózók Igazgatósága (APEH) A közbeszerzésekről szóló évi XL. törvény Köztársasági Elnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Kincstári Egységes Számla Korlátolt Felelősségű Társaság Kreditanstalt für Wiederaufbau (Újjáépítési és Hitelbank) Közhasznú társaság 8

14 Kincstár Magyar Államkincstár KIR Központi Illetményszámfejtő Rendszer Kjt. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény KKC Kis és középvállalkozási célelőirányzat KMÜFA Kis és középvállalkozási célelőirányzat KNPA Központi Nukleáris Pénzügyi Alap KOMT Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa Korm. Kormány KSH Központi Statisztikai Hivatal Kt. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény KT Közbeszerzések Tanácsa KTK Kincstári Tranzakciós Kód Ktv. A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény KüM Külügyminisztérium KvVM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVI Kincstári Vagyoni Igazgatóság Kvtv. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi LXII. törvény LÜ Legfőbb Ügyészség MALÉV Magyar Légiközlekedési Részvénytársaság MAT Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete MÁK Magyar Államkincstár MBH Magyar Bányászati Hivatal ME Miniszterelnökség MeH Miniszterelnöki Hivatal MEHIB Rt. Magyar Exporthitel Biztosító Rt. MEH IKB Miniszterelnökség Informatikai Kormánybiztosság MEH KÁ Miniszterelnöki Hivatal Közigazgatási Államtitkár MeHVM Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter MEKÜF Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága ME-MKGI Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága MEP Megyei Egészségbiztosítási Pénztár MFB Magyar Fejlesztési Bank MH Magyar Honvédség MK Munkaügyi Központ MKK Rt. Magyar Követeléskezelő Rt. MKÜ Magyar Köztársaság Ügyészsége MLI Kht. Magyar Lakásinnovációs Kht. MNB Magyar Nemzeti Bank MNYP Magánnyugdíjpénztár MOL Rt. Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság MPA Munkaerőpiaci Alap MSH Magyar Sportok Háza 9

15 MTA NBH NBSZ NFA NKÖM NFT NKÖM rendelet Ny. Alap NYUFIG OAH OBH ObmT OECD OEP OFA OGY OGYH OK OKF OKRI OLÉH OM OMAI OM NKFP ONYF ÖNYP OTIVA Ötv. PKN PM PNSZ RA RJGY SZCSM Szja. SZMSZ Szoctv. Szt. TAKISZ Magyar Tudományos Akadémia Nemzetbiztonsági Hivatal Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Földalap Program Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Fejlesztési Terv 13/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról (2004. II. 28-ig volt hatályos) Nyugdíjbiztosítási Alap Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Országos Atomenergia Hivatal Országgyűlési Biztosok Hivatala Országos Bűnmegelőzési Tanács Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Országgyűlés Országgyűlés Hivatala Országimázs Központ Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Kriminológiai Intézet Országos Lakás-, és Építésügyi Hivatal Oktatási Minisztérium Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága Oktatási Minisztérium Nemzeti Kutatás-, Fejlesztési Program Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Önkéntes Nyugdíjpénztár Országos Takarékszövetkezeti Intézmény Védelmi Alap A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Pénztárak Központi Nyílvántartása Pénzügyminisztérium Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Munkaerőpiaci Alap Rehabilitációs Alaprésze Részvényesi Jogok Gyakorlója Szociális és Családügyi Minisztérium Személyi Jövedelem Adó Szervezeti és Működési Szabályzat A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény A számvitelről szóló évi C. törvény Területi Államigazgatási és Közigazgatási Információs Szolgálat 10

16 TÁH TB alapok TERKI támogatás Területi Igazgatóság TH TkB. Tprt. UFCE UKIG VP VPOP VPOP ÜMSZ VPÜSZK WMA zárszámadási törvény Az Államháztartási Hivatal Területi Államháztartási Hivatala, június 30-ig fennálló szervezet, a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságainak jogelőd szervezete Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás A Magyar Államkincstár megyénként szervezett Területi Igazgatósága, amelyek a TÁH jogutódjaként, június 30-tól fennálló szervezetek, a évi XXXVII. törvény 3. -a alapján Történeti Hivatal Tárcaközi Bizottság A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság Vám- és Pénzügyőrség Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának Ügyviteli és Működési Szabályzata Vám- és Pénzügyőrség Ügyvitelszervezési és Számítástechnikai Központja Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap A Magyar Köztársaság és évi költségvetésének évi végrehajtásáról szóló évi XCV. törvény 11

17

18 VE-2-008/2004. BEVEZETŐ A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről rendelkező évi LXII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtásáról készített törvényjavaslatot és a döntéshozatalhoz szükséges információkat a Kormány az éves zárszámadási dokumentumban terjeszti az Országgyűlés elé. A évi költségvetés zárszámadásának számvevőszéki ellenőrzése a Magyar Köztársaság Alkotmányának 32/C. (1) bekezdése, az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (1) bekezdése, illetve az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 53. és 120/A. -aiban kapott felhatalmazások alapján történt. Az Állami Számvevőszéknek (ÁSZ) a zárszámadás ellenőrzéséről készített jelentése államháztartási alrendszerenként foglalja össze az előterjesztett dokumentumnak, a költségvetési bevételek és a kifizetések elszámolásainak, valamint a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok érvényesülésének ellenőrzéséről szerzett tapasztalatokat. Az ellenőrzésben 211 munkatárs vett részt, öszszesen ellenőrzési napot fordítva a feladat elvégzésére. Ezen ellenőrzési kötelezettség az ÁSZ legnagyobb volumenű feladata, amely az éves ellenőrzési kapacitásunk 24%-át köti le, költségigényét tekintve éves költségvetésünk 19%- át jelenti. A kapacitás-felhasználás az előző évit 16%-kal haladja meg, melynek oka a tanúsító típusú zárszámadási ellenőrzés mélységének és lefedettségének kiterjesztése. A Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentés két kötetből áll. Az első kötet tartalmazza az ellenőrzés legfontosabb megállapításait és javaslatait, valamint a zárszámadási dokumentum törvényességi és számszaki ellenőrzésére és az államháztartás alrendszereire vonatkozó részletes ellenőrzési megállapításokat. A második kötet (Függelék) a költségvetési fejezetekre, az elkülönített állami pénzalapokra és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaira és a helyi önkormányzatok költségvetési kapcsolataira vonatkozó megállapításokat tovább részletezi, példákkal támasztja alá. 13

19 BEVEZETŐ Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a költségvetés végrehajtásában jog- és hatáskörrel rendelkező szervek az államháztartási és az éves költségvetési, illetve az azt módosító törvényekben kapott felhatalmazásuk keretei között, az előírásoknak megfelelően jártak-e el; az állami költségvetés teljesítését bemutató adatok valósághűen tükrözik-e a évi pénzügyi folyamatokat és az egyes pénzügyi műveletek miként befolyásolták a költségvetés pozícióját; az ÁSZ stratégiájában és az azt megerősítő 69/2002. (X. 4.) és 35/2003. (IV. 9.) OGY határozatban foglaltak szerint vállalt körben 1 végzett, megbízhatóságot tanúsító pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzések alapján a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásáról szóló törvényjavaslat adatai megbízható és valós képet nyújtanak-e; a zárszámadási dokumentum előterjesztése megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak, adattartalma segíti-e a költségvetési év lezárásához szükséges rendelkezések meghozatalát. A központi költségvetési alrendszeren belül helyszíni ellenőrzésre került sor valamennyi költségvetési fejezetnél 2, fejezeti jogosítványú költségvetési címnél, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelőinél. A Kincstári Egységes Számla központilag teljesített bevételi és kiadási pénzforgalmát (beleértve a nemzetközi elszámolásokat, a belföldi államadósság költségvetési elszámolásait, a költségvetés nemzetközi hitelfelvételeit és a külföldi, valamint a belföldi adósságának törlesztését), a privatizációs bevételt, az egyes pénzműveletek hatását, továbbá az általános és céltartalék felhasználásával kapcsolatos és egyéb, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokat, valamint az előirányzat-megnyitások alakulását a Pénzügyminisztériumnál és a Magyar Államkincstárnál (Államháztartási Hivatalnál) vizsgáltuk. A Pénzügyminisztériumnál, az Államadósság Kezelő Központ Rt.-nél a költségvetés hitelkapcsolatait és finanszírozását ellenőriztük. A költségvetés fő bevételi forrásait jelentő adóbevételek előirányzatainak teljesítését, valamint a kintlévőségek csökkentése érdekében tett intézkedések eredményességét az Adó- és 1 A zárszámadás adatai megbízhatóságát tanúsító pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzést végeztünk az alkotmányos fejezeteknél, a fejezeti jogosítvánnyal rendelkező költségvetési címeknél a fejezetek által felügyelt intézményi körből az igazgatási címeknél, a fejezeti kezelésű előirányzatoknál és a nemzetgazdasági elszámolásoknál. 2 Az ÁSZ költségvetési beszámolóját az intézmény elnökének döntése szerint pályázat alapján kiválasztott, külső auditáló szervezet vizsgálta. A jelentést amely az ÁSZ gazdálkodásáról szóló beszámolót hitelesítő záradékkal látta el az Országgyűlés elnöke és a Számvevőszéki bizottság elnöke részére megküldtük. A Függelék A/V. pontjában a könyvvizsgálói záradékot bemutatjuk. 14

20 BEVEZETŐ Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál (APEH), a vám-, adókiszabási és behajtási tevékenységet pedig a Vám- és Pénzügyőrségnél (VP) értékeltük. A évi központi költségvetés bevételi főösszegéből (4938 Mrd Ft) a nemzetgazdasági elszámolások 4399 Mrd Ft-ot reprezentálnak, amit teljes körűen auditáltunk. A fejezetek ellenőrzési körébe tartozó intézményi kör bevételeiből (539 Mrd Ft), a fejezetek mintegy 57 Mrd Ft-ot auditáltak. A központi költségvetés évi kiadási főösszege (5671 Mrd Ft) 72,8%-át ellenőriztük a zárszámadási adatok megbízhatóságát tanúsító pénzügyiszabályszerűségi ellenőrzés módszerével 3. A évi zárszámadás ellenőrzésekor újonnan belépő feladat volt a GKM, az FMM és az OM fejezetek fejezeti kezelésű előirányzatainak, valamint a ESZCSM és a BM fejezet (23. cím) nemzetgazdasági elszámolásainak financial auditja. Ezzel teljes körűvé vált az ÁSZ stratégiájában az e típusú ellenőrzésre kijelölt kör lefedése. A kiadási főösszeg 27,2%-ának megbízhatósági ellenőrzése a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint a fejezet felügyeletét ellátó szerv feladata, amit azonban szintén e rendelet alapján legkésőbb 2010-ig kell teljes körűen teljesíteni. Jelenleg a kiadási főösszeg 3,5%-át fedték le a fejezetek pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzéssel. Az állami költségvetés zárszámadási ellenőrzése keretében, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az ÁSZ a különböző hibák, szabálysértések, nem megfelelően alátámasztott elszámolások miatt a számvevői jelentésekben nevesítette a személyi felelősséget (BM, OM, IHM fejezeteknél). A év zárszámadásának ellenőrzési tapasztalatai ismételten bizonyították, hogy a nemzetközi sztenderdeken alapuló, az ÁSZ által kidolgozott módszertan következetes alkalmazása megfelelően biztosítja a hibák feltárását, az Országgyűlés hiteles tájékoztatását, a döntések szakmai megalapozását. A fejezetek által végzett a felügyelt intézményi kört érintő pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzések száma 19-ről 46-ra nőt, figyelemmel azonban az intézmények számára (közel 800 intézmény) további komoly erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy a Kormány 2010-re megteremtse a zárszámadás teljes kö- 3 Az ÁSZ a központi költségvetés végrehajtásának ellenőrzési modelljéül a legjobb nemzetközi gyakorlatot, az ún. financial audit típusú ellenőrzést adaptálta. Ennek lényege, hogy beszámolási területenként, kockázatelemzésre épülő mintaválasztással az elszámolások szabályszerűségéről és ezen belül a költségvetési törvényben történő felhatalmazások követéséről mondunk véleményt. Ez az ellenőrzési modell és az ahhoz tartozó eszközrendszer alkalmas arra, hogy az ÁSZ 95%-os bizonyossággal, 2%-os lényegességi küszöb (a kiadási főösszegre vetített elfogadott hibahatár) mellett független és megbízható véleményt adjon az Országgyűlés számára a zárszámadási törvényjavaslatban kimutatott bevételek és kiadások teljességéről, felmerüléséről, mértékéről és szabályszerűségéről. A évi pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés keretében a lényegességi küszöböt 3%-ról 2%-ra szigorítottuk. Az 1%-pontos lényegességi szint csökkentés a magas kockázati besorolású ellenőrzéseinknél jelentős többletfeladatot jelentett. (A fejezetek jelenleg még 3%-os lényegességi küszöbbel dolgoznak.) 15

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 1016 T/1062/1 2010. augusztus. Domokos László elnök

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 1016 T/1062/1 2010. augusztus. Domokos László elnök JELENTÉS a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 1016 T/1062/1 2010. augusztus Domokos László elnök 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról. 1025 T/1498/1 2010. november. Domokos László elnök

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról. 1025 T/1498/1 2010. november. Domokos László elnök VÉLEMÉNY a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról 1025 T/1498/1 2010. november Domokos László elnök 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító szám: V0483 Témaszám:

Részletesebben

FÜGGELÉK. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez. Együtt kezelendő a T/3927/1 sz.

FÜGGELÉK. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez. Együtt kezelendő a T/3927/1 sz. FÜGGELÉK a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez Együtt kezelendő a T/3927/1 sz. jelentéssel 2011. augusztus Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember JELENTÉS a belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés szabályszerűségének a zárszámadási ellenőrzésbe bevont központi költségvetési intézményeknél lefolytatott ellenőrzéséről 1298 2012. szeptember Állami

Részletesebben

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről 0603 2006. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-09-055/2005-2006. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 12112 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0016-170/2012.

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december JELENTÉS a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről 1031 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3. 2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az egyensúlyjavító intézkedések ellenőrzése- Az egyes egyensúlyjavító intézkedések és azok hatása a költségvetés végrehajtására című ellenőrzésről 15031 2015. február Állami

Részletesebben

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2002. szeptember 0234 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért

Részletesebben

VÉLEMÉNY. a 2015. évi költségvetésről Vélemény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

VÉLEMÉNY. a 2015. évi költségvetésről Vélemény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNY a 2015. évi költségvetésről Vélemény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról 14221 T /1794/11 2014. november Állami Számvevőszél< Iktatószám:

Részletesebben

VELEMENY. a 2016. évi költségvetésről Vélemény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

VELEMENY. a 2016. évi költségvetésről Vélemény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK VELEMENY a 2016. évi költségvetésről Vélemény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról 15094 T/4730/5 2015. május Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0835-807

Részletesebben

JELENTÉS. a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről JELENTÉS a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről 13097 2013. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0009-339/2013.

Részletesebben

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről 1107 2011. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0711 2007. június

JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0711 2007. június JELENTÉS a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0711 2007. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-17-042/2006-2007.

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS. 0807 2008. május

JELENTÉS. 0807 2008. május JELENTÉS az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetnél a közoktatási feladatok finanszírozására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 0807 2008. május 2. Államháztartás Központi Szintjét

Részletesebben

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december JELENTÉS a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről 1034 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-036/2010.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14098 2014. június

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14098 2014. június ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ' a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 14098 2014. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0119-088/2014. Témaszám: 1154 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről. 1111 2011. augusztus

JELENTÉS. a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről. 1111 2011. augusztus JELENTÉS a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről 1111 2011. augusztus. 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Az Állam és az Állami Vagyon Működését Ellenőrző

Részletesebben

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről JELENTÉS a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről 1035 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november JELENTÉS a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről 12102 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-2016-180/2012. Témaszám: 1039 Vizsgálat-azonosító szám: V0572 Az

Részletesebben

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 2009 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság é v k ö n y v 2009 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes

Részletesebben

JELENTÉS. 1024 2010. szeptember

JELENTÉS. 1024 2010. szeptember JELENTÉS a fogyatékos személyek támogatásában részt vevő nonprofit szervezeteknek nyújtott nem normatív állami támogatás és ingyenes állami vagyonjuttatás felhasználásának ellenőrzéséről 1024 2010. szeptember

Részletesebben

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről 0549 2005. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Tartalomjegyzék I. Költségvetési gazdálkodás, közpénzügyek ellenőrzése... 6 1. Az Alaptörvény közpénzügyi rendelkezései... 6 a. központi költségvetés... 7 b. nemzeti

Részletesebben

JELENTÉS. a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről. 0908 2009. április

JELENTÉS. a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről. 0908 2009. április JELENTÉS a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről 0908 2009. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2007-83/2008-2009.

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről

JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről 0349 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Pénzügyi

Részletesebben