E l ő t e r j e s z t é s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s"

Átírás

1 1 / 7 E l ő t e r j e s z t é s Makó és Térsége Fejlesztési Kht. Makó Széchenyi tér Tel/fax: 62/ Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a Makó és Térsége Fejlesztési Kht. tevékenységéről Melléklet: 1.sz.:Szervezeti felépítés 2.sz.:Pályázatok Makó Tisztelt Képviselő-testület! A makói kistérség településeinek önkormányzatai a fejlesztési feladatainak koordinálására, a közös összehangolt tervezésre, az egységes érdekképviseletre és érdekérvényesítésre megalapították a Makó és Térsége Fejlesztési Közhasznú Társaságot. A Kht. alapfeladatai nem változtak, hozzá kell járulnia a fejlesztésekhez, a közös tervezésekhez a gazdaság-, terület- és vidékfejlesztés koordinációs tevékenységének ellátásán keresztül a vállalkozási övezet és az ipari park menedzseléséig. A Makó és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás a Fejlesztési Kht. megalapításával és annak időszerű fejlesztésével a hazai és Európai Uniós követelményeknek és elvárásoknak mindinkább megfelelni képes menedzsment szervezet, intézményes háttér létrehozását teremtette meg. Szervezet és képzés Különösen aktuális és meghatározó feladatként jelenik meg a területfejlesztés a Kht. számára, hiszen az EU csatlakozás és a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény módosítása átrendezi a területfejlesztés eddigi felépítését, feltételrendszerét. A feltételrendszer főként a struktúrát és a képzett humán erőforrást jelenti. A kistérségek az uniós reform alapjai. Az EU-ban a területfejlesztés a térségi versenyképesség növelését és a felzárkóztatást, a különbségek mérséklését jelenti, amihez a forrásokat strukturális alapokból biztosítja. A strukturális alapok fejlesztési forrásainak elérése döntő kihívás a kistérség számára. A kistérség az a legkisebb keret, amivel sikeresen lehet pályázni a strukturális alapokra, a Fejlesztési Kht. pedig ezek megvalósításában kap nagy szerepet. A feltételrendszer humán erőforrását illetően megkezdődött a Fejlesztési Kht. tevékenységi körébe kerülő munkatársak EU integrációra és a strukturális alapok fogadására orientált képzése. A feltételrendszer struktúrájának és humán erőforrásának megteremtésénél a cél a Fejlesztési Kht. mint közreműködő szervezet akkreditációja a strukturális alapok fogadására. A Makói Kistérség az országos területfejlesztési programban a kijelölt modell-, illetve minta kistérségek között szerepel. Ennek minden szempontból megfelelő munkaszervezete a Fejlesztési Kht, amely már most modellértékűen valósította meg és működteti azt a szervezeti struktúrát, amely majd minta lehet más kistérségeknek a később felállítandó munkaszervezetek számára. Ennek megfelelően a Fejlesztési Kht. keretén belül működik a SAPARD vidékfejlesztési menedzser, a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatal kistérségi megbízottja, valamint a Tourinform Iroda. A Fejlesztési Kht. munkaszervezeti keretében integráltan végzi feladatait a Makó Város Önkormányzatának Innovációs Irodája, amely struktúra még a kijelölt minta-kistérségek vonatkozásában is követendő példa. Az Önkormányzati Területfejlesztési Társulásoknak a kistérségi kamarák vállalkozói munkaadói oldal és a civil szféra legitim képviselőjével való későbbi bővítése eredményezi majd a Kistérségi Fejlesztési Tanácsok létrehozását. A Fejlesztési Kht. a kistérségi kamara megalakulása óta elnökségi tagként részt vesz annak munkájában, az IPOSZ-Makói Ipartestülettel és a Marosmenti Vállalkozók Szövetségével

2 2 / 7 utóbbinak tagjaként is - együtt végzi a Fejlesztési Kht. gazdaságfejlesztési munkáját, valamint a Makói és Kistérségi Civil Szövetség létrehozásában, szervezésében és koordinálásában is részt vállal a Fejlesztési Kht. Ennek megfelelően a Fejlesztési Kht. már most rendelkezik azokkal a szervezeti és kapcsolati kompetenciákkal, amelyek a minta kistérségi program kapcsán másutt majd ezután kerülnek kialakításra a Kistérségi Fejlesztési Tanácsok és azok munkaszervezetével a Kht.-k szervezése okán. A Makó és Térsége Fejlesztési Kht. szervezeti és humán fejlesztése az Európa Pályázati Előkészítő Alap (PEA) ablakai és az EU Stukturális Alap követelményeinek való megfelelés irányában fog elsősorban történni, egyrészt a Kistérségi Fejlesztési Mintatérségek keretei között, másrészt önálló fejlesztésben. A kistérség fejlődésének középpontjában a térség-település potenciáljának lehető legteljesebb kihasználása áll, mely elérésében az önkormányzatok tevékenysége, az egymással, a kormányzattal, a gazdasági szereplőkkel, a civil szférával való együttműködése kulcsszerepet kap. Az Európai Unióhoz való csatlakozásra való felkészülésnek, majd EU tagként az EU-n belül az önkormányzat sikeres működtetésének alapfeltétele a megfelelő tájékozottság az elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése. Az EU kihívásaira való felkészülés, valamint az EU fejlesztési forrásainak minél nagyobb mértékű elérése jegyében a kistérség polgármesterei felsőfokú önkormányzati menedzsment és polgármesterképző kurzuson vesznek részt. A polgármesterek és a Fejlesztési Kht. menedzsmentjének képzése, felkészítése a strukturális alapok fogadására esélyt és lehetőséget teremt a fejlesztési források minél nagyobb mértékű elérésére a Makói Kistérség számára. Vállalkozási Övezet A Makó és Térsége Vállalkozási Övezet menedzselése a Fejlesztési Kht. számára összetett feladatot jelent. Egyfelől a vállalkozási övezet mint terület- és gazdaságfejlesztési eszköz potenciáljának minél kedvezőbb pozícióba hozása, másfelől a vállalkozási övezetben működő vállalkozások fejlesztésének segítése és a befektetések ösztönzése a feladata. A kistérség mint területfejlesztési társulás és a vállalkozási övezet földrajzilag-területileg lefedik egymást. A vállalkozási övezet a területfejlesztésnek egy olyan speciális eszköze, melyet az EU tagországokban is igénybe vesznek, így hazánk EU tagságát követően ezen térségek támogatására mód nyílik. A versenysemlegesség elvének feladásával meghatározott időre a legmagasabb támogatást és különleges gazdasági előnyöket biztosít a kormány az adott térségbe betelepülő vagy a térségben új befektetéseket végző vállalkozásoknak. Az állam központi forrás kiemelt pályázati és alanyi jogú támogatás bevonásával segíti a vállalkozási övezetet. A vállalkozási övezetek központi, intézményi struktúrája, az övezetekre vonatkozó támogatáspolitika és kedvezményrendszer megújításra szorul. Ennek legfőbb oka egyrészt, hogy a hazai rendszer nem volt konform az EU-s szabályozással, másrészt a működő tőke nem tekintette beruházásra érdemes területnek, valamint az övezeteket menedzselő szervezetek struktúrája és finanszírozása sem volt megoldott. A vállalkozási övezetek EU-konform megújítását végző munkákban a Fejlesztési Kht. szerepet vállalt és vállal a jövőben is. Ez jelenti a vállalkozási övezetek támogatására irányuló célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló rendelet kidolgozásában és a vállalkozási övezetekről szóló törvénytervezet koncepciójának előkészítésében való részvételt. A törvénytervezet kidolgozásában a kormányzati oldal mellett részt vesz a Magyarországi Vállalkozási Övezetek Országos Szövetsége. E törvénytervezeti munkában a Fejlesztési Kht. ügyvezetője mint a Szövetség alelnöke és a déli övezetek képviselője vesz részt. A vállalkozási övezeti státushoz köthetően, e státuson keresztül elérhető forrás és program segítségével lehetőség nyílik egy schengeni határmenti telepítésű, a Balkánra és Kis-Ázsiára kitekintő logisztikai fejlesztés elindítására. A vállalkozási övezeti státus megfelelő törvényi, költségvetési, kiemelt kormányzati befektetés ösztönzési háttérrel az, ami megkülönböztetést tud adni a Makói Kistérségnek. A hosszas előkészítés után elfogadott 4./2003.(V.8.) MeHVM rendelet lehetőséget teremt a befektetőknek közvetlen beruházási támogatás nyújtására, infrastruktúra kiépítésére, ingatlanfejlesztésre, technológiai fejlesztésre, munkahelyteremtésre. A évre meghirdetett Vállalkozási Övezet Célelőirányzat támogatási forrására több makói, ill. kistérségi vállalkozás nyújt be pályázatot szeptemberben, elsősorban technológiafejlesztésből adódó munkahelyteremtés címén. Szintén e formából fog elkészülni a Makó és Térsége Vállalkozási Övezet középtávú, az Európai Unió kritériumrendszerének megfelelő fejlesztési programja. Ez a dokumentum

3 3 / 7 azért is fontos és nélkülözhetetlen, mert csak ennek birtokában lehetséges lehívni az EU forrásokat a strukturális alapokból a vállalkozási övezetben. E meghatározó jelentőségű támogatási források az Európai Unió forrásait is magába foglalóan elérhetőségének, befogadásának és kezelésének intézményes hátterét teremti meg és adja a Fejlesztési Kht. megfelelő színvonalú és struktúrájú kialakítása. Az Európai Unió forrásainak elérése azért meghatározó, mert e nélkül nem vagy csak igen korlátozott mértékben lehet majd segíteni a gazdaság- és területfejlesztést, másrészt a hazai támogatási források nagy része az EU források társfinanszírozásaként, ahhoz kötődően fog megjelenni. Makói Ipari Park A Makói Ipari Park a Cím minősítést 1998-ban kapta meg a Gazdasági Minisztériumtól. E minősítés birtokában lehetőség nyílt infrastrukturális beruházásokhoz, valamint betelepülő vállalkozások beruházásaihoz, fejlesztéseihez állami támogatási források igénybevételére. Az infrastruktúra részleges kialakítása nem központi, hanem decentralizált megyei területfejlesztési keretből valósult meg. A Gazdasági Minisztérium Ipari Park Cím minősítés megszervezésétől folyamatosan rendelkezésre álló központi pályázati lehetőségek kihasználatlanok maradtak mindezidáig, mivel az infrastruktúra részleges kiépítettsége gátló tényezőként hatott mind a városi, térségi, mind a térségen kívüli befektetői érdeklődés számára. A hiányzó infrastruktúra megépítése önkormányzati szerep- és tehervállalással meg fog történni és 2004-ben már rendelkezésre fog állni. A teljes infrastruktúra kialakítása, valamint az Ipari Park Inkubátorház építésének megkezdése átbillenti a holtponton a betelepüléseket, beruházásokat. Az Inkubátorház évi átadásával a mikro- és kisvállalkozások részére termelőfelület is rendelkezésre fog állni. A befektetési szándék hiányának másik alapvető oka a közlekedési infrastruktúra, az autópálya hiánya. Az autópálya építésének közelségbe kerülése komoly befektetői érdeklődést fog indukálni a Makói Ipari Park vonatkozásában. A vállalkozási övezeti státusz, illetve a törvény évi életbe lépése a Makói Ipari Park számára is új fejezetet jelent, hiszen a kormány külön forrásokat rendel a vállalkozási övezetekben levő ipari parkban történő beruházásokhoz és befektetés-ösztönzésekhez. A makói vállalkozási övezet és ipari parkjának különleges, egyedi gazdaságföldrajzi helyzetéből fakadóan lehetőség nyílik 2004-ben egy komplex logisztikai fejlesztés elindításához. Marketing tevékenység Befektetési ingatlanok nemzetközi vására A vásárokon és a hozzájuk kapcsolódó rendezvényeken Makó, a Makói Ipari Park, Vállalkozási Övezet és Kistérség promóciós anyaggal vett és vesz részt. REAL-ESTATE Budapest ( INDUSTRIA-hoz kapcsolódó ) REAL-ESTATE München ( ITD-H Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.) REAL-LOCATION Lipcse ( MPVT Magyar Privatizációs és Vagyonkezelési Társaság ) Üzletember találkozók A Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. által szervezett rendezvényeken való részvétel. ITD-H Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. A Makói Ipari Park és a Makó és Térsége Vállalkozási Övezet befektetés ösztönzési kiajánlása az ITD-H hálózatán és adatbázisán keresztül a befektetők felé. Magyarországi és határmenti vásárokon való részvétel Az EXPO-kon és a hozzájuk kapcsolódó üzletember találkozókon Makó, a Makói Ipari Park,Vállalkozási Övezet és a Kistérség promóciós anyaggal és személyes képviselettel vesz részt 2003-ban. SZEGED-EXPO és a hozzá kapcsolódó üzletember találkozó CSABA-EXPO és a hozzá kapcsolódó üzletember találkozó

4 4 / 7 SZABADKA-EXPO és a hozzá kapcsolódó üzletember találkozó TEMESVÁR-EXPO és a hozzá kapcsolódó üzletember találkozó Sajtóban való megjelenés Népszabadság ( Dél-Alföldi Régió melléklet ) Világgazdaság ( Makó melléklet ) Magyar Hírlap ( Ipari Parkok, Vállalkozási Övezet melléklet ) Bussines Journal ( Ipari Parkok, Vállalkozási Övezet fejezet ) Kapcsolat a vállalkozásokkal A Fejlesztési Kht. feladata a kistérségi vállalkozások fejlesztésének, piacra jutásának és piaci szereplésük segítése. Ez az információ közvetítéssel, pályázati lehetőségek igénybevételével valósul meg. A Fejlesztési Kht a pályázati lehetőségek közvetítésén túlmenően a pályázó igényétől függően elkészíti a pályázati anyagot, végzi a pályázat menedzselését, gondozását. Több közös rendezvény, fórum került megrendezésre, ahol a meghívott előadók ismertették az aktuális gazdasági információkat, programokat, egyben konzultációs lehetőséget biztosítva a térségi vállalkozóknak. A Marosmenti Vállalkozók Szövetsége most már második alkalommal a Fejlesztési Kht. közreműködésével együttműködve rendezte meg a kistérségi vállalkozások bemutatkozási lehetőségét is megteremtő Makó-Expo vásárt, amelyet mindig szakmai konferenciák kísértek. A Makó-Expo kistérségi jellegén túlmenően fokozatosan fog erősödni annak regionális és országos jelentősége, valamint a határon kívüli, román, szerb és német kapcsolatok bevonásával nemzetközi kiterjesztése. A Phare támogatással megvalósuló Makói Inkubátorház és Üzleti Szolgáltató Központ projektben szintén teret kap a Makó-Expo, ami ezen túlmenően további EU támogatások bevonásának lehetőségét is segítheti a jövőben. A Makó-Expo vásárt mindig szakmai konferenciák kísérik, a kistérséget is érintő aktuális témákat érintően, neves kormányzati és tudományos előadók bevonásával. Így került sor logisztikai, majd környezetgazdálkodási konferencia megrendezésére. A területfejlesztés reformja során a vállalkozói szektor is szerepet fog kapni a regionális területfejlesztésben, egyrészt a kamarák, másrészt a vállalkozói munkaadói képviselet részvételével. E szerepre való felkészülésben és megfelelő betöltésében segítséget nyújt a Fejlesztési Kht. A Fejlesztési Kht. részt vesz az intézményes háttér megszervezésében és megteremtésében. A Fejlesztési Kht. részt vesz a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Makói Kistérségi elnökségének munkájában, és együttműködik a Marosmenti Vállalkozók Szövetségével és az IPOSZ-szal, a Makói Ipartestülettel. A vállalkozói szektor integrálásával a létrehozásra kerülő Kistérségi Fejlesztési Tanács meghatározója lesz a kistérség gazdasági és területfejlesztésének. A Fejlesztési Kht. részt vesz a Makó Város Önkormányzata Vállalkozásfejlesztési Bizottságának munkájában, a Bizottság állásfoglalásainak, határozatainak kialakításában. A Vállalkozásfejlesztési Bizottság a Fejlesztési Kht-val közösen kialakítja az önkormányzat által létrehozott vállalkozásfejlesztési alap felhasználásának szabályait, amely kiegészíti, illetve hatékonyan segítheti a vállalkozásokat más pályázati források elérésében, különös tekintettel a Vállalkozási Övezet célelőirányzat hosszú távú támogatási lehetőségeire. Határmentiség A kistérségi területfejlesztés meghatározó eleme a határmenti régiófejlődés segítése. Ennek térszerkezeti és funkcionális alapja a romániai Nagyszentmiklós központtal és a magyarországi Makó központtal kialakított mikro-eurorégió. A Határmenti Partnerségi Bizottság, a Bizottság koordinációs tevékenységét végző titkárság a Fejlesztési Kht. szervezetében működik. Aláírásra került egy terület- és gazdaságfejlesztési együttműködés a Makó és Térsége Fejlesztési Kht. ( Makó )és a Most-híd Térségfejlesztési központ ( Szabadka ) között. A Fejlesztési Kht. feladata a magyar-román-vajdasági hármas határmentiségből adódó gazdasági-területfejlesztési kapcsolatok felépítésén túlmenően egy olyan mikro-euroregionális együttműködés és partnerség kialakítása, amely hosszú távon esélyt adhat EU támogatások megszerzésére is.

5 5 / 7 Nemzetközi kapcsolatok A Makói Kistérség nemzetközi gazdaság- és területfejlesztési kapcsolatainak építése és menedzselése a Fejlesztési Kht. feladatai között releváns. Együttműködés alakult ki a Németországi ( Drezda központú ) PPC Plan Projekt Control GmbH gazdaságfejlesztő szervezet és a Fejlesztési Kht. között. Az együttműködés keretében a kistérségnek lehetősége lesz az EU források elérésére irányuló jártasság megszerzésére, a fejlesztési projektekhez EU források bevonására. Az együttműködés kiterjed önkormányzatokat, vállalkozói szférát és civil szervezeteket érintő programok, projektek megfogalmazására, kidolgozására és megvalósítására egyaránt. A Makói Kistérség képviseltette magát a Zittau-i Expón, ahol önkormányzati, vállalkozói és gazdaságfejlesztési területen megtörtént a kapcsolatfelvétel, és megfogalmazódott néhány projektnek a lehetősége környezetgazdálkodás, turisztika, vállalkozási marketing területen. Civil kapcsolatok A Fejlesztési Kht. segítette és segíti a civil szféra szerveződését, a térségi civil egyesületek összefogását, koordinálását, a Nemzeti Civil Alapprogram építését és megvalósulását. Közreműködik a Makói Kistérségi Civil Szövetség létrehozásában, a területfejlesztésben a civil szövetség helyének és szerepének kialakításában. A Fejlesztési Kht. fórumok szervezésével is segíti a civilek szerveződését. Ezt a feladatot a vidékfejlesztési menedzser látja el. Aktív kapcsolat alakult ki a térségi polgármesterekkel, civil egyesületi vezetőkkel és a lakossággal. Nagy az érdeklődés a civil szervezetek részéről a különböző, számukra kiírt pályázati lehetőségekről. A térségi kapcsolatrendszer kiépítése megkezdődött. A Makói Civil Szövetség megalapítása és bejegyzése az alapszabály elfogadásával a közeljövőben megvalósul. Vidékfejlesztés A kistérség vidékfejlesztési feladatainak koordinálása a Fejlesztési Kht. fontos feladata, hiszen Makón és környékén mindig meghatározó volt a mezőgazdasági tevékenység. A vidékfejlesztési menedzser a Fejlesztési Kht. szervezetébe integráltan végzi munkáját a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felé történő beszámolási kötelezettség mellett. A vidékfejlesztési feladatok igen széleskörűek. A feladatok nagy része az induló SAPARD program megvalósítása köré koncentrálódik. A SAPARD hivatal akkreditációja után a program menedzselése és gyakorlati megvalósítása igen jelentős feladat.a SAPARD pályázat kiírásával megteremtődött a lehetősége egy EU konform rendszer megismerésének és begyakorlásának. A SAPARD program mellett, azzal párhuzamosan természetesen más, a vidékfejlesztéshez köthető fejlesztések koordinálása is feladat. A kistérségi agrárium fejlesztésének kikerülhetetlen területe az Európai Uniós elvárásoknak is megfelelő kistérségi Termelő és Értékesítő Szervezet (TÉSZ), amely kistérségi szerepvállalásának kialakításában, a struktúra megteremtésében közreműködik a Fejlesztési Kht. A Fejlesztési Kht. kapcsolatban van a Csongrád Megyei Agrárkamarával, a Csongrád Megyei Agrárinformációs Szolgáltató és Oktatásszervező Kht.-val is. Az utóbbival közös programként elindította egy agrárinformációs rendszer kiépítését, amely a kistérség mezőgazdasági vállalkozásait segít az információhoz való hozzájutásban. A kistérség mezőgazdasági szereplőinek Európai Uniós felkészítése feladatot jelent a Fejlesztési Kht. számára. Ennek egyik eleme az Útban az Európai Unió felé felkészítő képzés lebonyolítása. Nagyon fontos a térségben élő lakosságot tájékoztatni a mezőgazdasággal kapcsolatos fontos, aktuális információkról, ennek nagyon hatékony fóruma a Mezőgazdasági Téli Esték programsorozat. A rendezvénysorozat az Európai Unióhoz való csatlakozásra történő felkészülést is segíti. Az előadások során a mezőgazdasággal foglalkozó termelők, gazdálkodók tájékoztatást kaptak az aktuális pályázati lehetőségekről, az EU agrárszabályozási rendszeréről.

6 6 / 7 A vidékfejlesztési menedzser feladata kistérségi tájékoztatók szervezése, amely az elmúlt fél évben 20 alkalommal meg is történt. A tájékoztatók témája igen széleskörű volt: Mezőgazdasági Téli Esték (2003-ban 6 alkalom), Magyarország az Európai Uniós csatlakozás küszöbén (6 alkalom ), Makói Civil Fórum, Makói Kistérségi Civil Fórum, Dél-Alföldi Regionális Önkormányzati Fórum, A Kormányzat Civil Stratégiája, Nemzeti Civil Alapprogram, Agrárinformációs rendszer a makói kistérségben, Környezetgazdálkodás XXI. századi kihívásai és az erre adható kistérségi válaszok címmel. Idegenforgalom, turizmus A Makó és Térsége Tourinform Iroda március 21-én kezdte meg működését a Fejlesztési Kht. szervezetében. Az iroda megnyitásával lehetőség nyílt a rendszeres információ szolgáltatásra makói és a térségi települések szállásairól, vendéglátó, kiállító és idegenforgalmi egységeiről, programkínálatáról, természeti és épített értékeiről. Az országos Tourinform hálózat több mint 140 irodájába jutnak el a rendszeresen frissített, karbantartott kistérségi, makói adatok. A non-profit tourinform irodák központi, szakmai koordinátora és felügyelője a Magyar Turizmus Rt. A tourinform irodák marketingjének koordinálását a Magyar Turizmus Rt. Regionális marketing igazgatóságai végzik. A tourinform iroda alapvető tevékenysége az információgyűjtés és -közlés a képviselt terület turisztikai szolgáltatásairól, programjairól, természeti és építészeti értékeiről, azok népszerűsítése, és a statisztikai adatok közlése a Magyar Turizmus Rt. marketing igazgatósága felé. A tourinform iroda tevékenységi köre a programszervezés, vásárokon és kiállításokon való részvétel, kiadványok készítése és terjesztése. A tourinform iroda havi rendszerességgel begyűjti a városi, kistérségi programokat, ezek alapján programlapokat jelentet meg, amelyeket a Magyar Turizmus Rt. hálózatán keresztül eljuttat az ország valamennyi tourinform irodájába. Egy kiadványsorozat első példányaként Kirándulások a Maros-völgyében címmel megjelent a Makót és a kistérség településeit ismertető színes képanyaggal illusztrált turisztikai leporelló. A tourinform iroda nyári időszakban hosszított nyitva tartással működik. A Makó és Térsége Tourinform Iroda jól működő kapcsolatrendszert alakított ki az országos tourinform irodák hálózatával, a térség programszervezőivel, művelődési házaival, művészeti vezetőkkel, turisztikai idegenforgalmi vezetőkkel, vendéglátókkal és szállásadókkal. Megtörténtek az első lépések a határmenti, nemzetközi, főleg testvérvárosi turisztikai kapcsolatok kiépítésére. A Magyar Turizmus Rt. a tourinform irodákat működésük, tevékenységük alapján évenként minősíti, kategóriákba sorolja. A Magyar Turizmus Rt. a Makó és Térsége Tourinform Irodát a legutóbbi minősítés alapján az előzőnél magasabb kategóriába sorolta. A Makó és Térsége Fejlesztési Kht. megalakulása óta igyekezett megfelelni mind a feladatellátást, mind a szervezeti felépítését illetően a terület- és gazdaságfejlesztésből adódó elvárásoknak. A Fejlesztési Kht. számára a közeli jövőt illetően alapvető kihívás, hogy a város és a kistérség milyen mértékben tud majd hozzáférni az EU Stukturális Alapjaihoz, melynek alapja a szervezet és humán háttér megfelelő szintű fejlesztése, kialakítása és a kapcsolati rendszer kiépítése. Az Üzleti és Szolgáltató Központ tartalommal való feltöltése és működtetése, az Inkubátorház vállalkozások szolgálatába állítása, az Ipari Park betelepítésének megkezdése a teljes infrastruktúra kialakítását követően nagyon fontos feladat a Fejlesztési Kht. számára. A szervezeti fejlesztés alapvetően a pályázati források elérhetőségét és kihasználtságát főként a megnyíló Srukturális Alapokat megcélozva fogja erősíteni. A Fejlesztési Kht. alapvető feladata továbbra is a terület- és gazdaságfejlesztés, a vállalkozásfejlesztés és a munkahelyteremtés segítése. Makó, szeptember 11.

7 7 / 7 Szász György ügyvezető igazgató

Makó és Térsége Fejlesztési Kht. Tárgy: Tájékoztató a Makó és Térsége 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Fejlesztési Kht. működéséről Tel/fax: 62/210-708

Makó és Térsége Fejlesztési Kht. Tárgy: Tájékoztató a Makó és Térsége 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Fejlesztési Kht. működéséről Tel/fax: 62/210-708 1 / 8 Makó és Térsége Fejlesztési Kht. Ügyvezetőjétől Tárgy: Tájékoztató a Makó és Térsége 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Fejlesztési Kht. működéséről Tel/fax: 62/210-708 Makó Város Önkormányzati Képviselő

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I/65-1/2010/1 Tárgy: EGTC-s pályázatok benyújtása Üi.: Muntean Júlia Melléklet: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Budapest, 2010. december

Részletesebben

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot.

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 1.) A Tisztségviselői Kabinet főbb feladatai a.) Általános feladatok: Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 109/2012. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére a Baranya Megyei

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Tartalom 1. Az ITD Hungary tevékenységérıl nagyon röviden

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Székhelyén Tárgy: Dél-Alföldi Turisztikai Klaszterbe

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Újdonságok a területfejlesztés és a as időszak előkészítése területén

Újdonságok a területfejlesztés és a as időszak előkészítése területén Újdonságok a területfejlesztés és a 2014-2020-as időszak előkészítése területén Towards an Effective Regional Resource Allocation TERRA Szakmai workshop Szeged, 2013. január 18. Tóth Róbert, fejlesztési

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA SZEREPE A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN,

A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA SZEREPE A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN, SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA SZEREPE A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN, GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN BUZÁS LÁSZLÓ REGIONÁLIS IGAZGATÓ ELŐZMÉNYEK 2011-ben létrejött a Széchenyi

Részletesebben

KÖFOP A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI

KÖFOP A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI ELŐZMÉNYEK 2011-ben létrejött a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. a Promei Nonprofit Kft. jogutódjaként a Nemzeti

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

Intézményfejlesztési projektek eredményes tervezése és megvalósítása a közszférában

Intézményfejlesztési projektek eredményes tervezése és megvalósítása a közszférában 1996 PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Közhasznú Társaság 2009 PROMEI Nonprofit Kft. Az Európai Uniós csatlakozás hazai intézményrendszerének részeként feladatai: modernizációs

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

Helyszín, Rétság 2011. június 16.

Helyszín, Rétság 2011. június 16. Kezdetek és bővülés Helyszín, Rétság 2011. június 16. 1 Mi a cél? A turizmus versenyképességének növelése A látogatók megelégedettségének javítása A desztinációhoz köthető információkkal való ellátottság

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

2016 FEBRUÁRI HÍRLEVÉL

2016 FEBRUÁRI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2016 FEBRUÁRI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a gyakorlatban Miért jó a helyi termék? szakmai konferencia- 2013.02.21., Szentgyörgyvár Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 137 MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Bátaszék Város Önkormányzatával E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás

Részletesebben

K+F+I befektetési portfólió kialakítása Hajdú-Bihar megyében weboldal segítségével című projekt bemutatása. Lövei Attila projektmenedzser

K+F+I befektetési portfólió kialakítása Hajdú-Bihar megyében weboldal segítségével című projekt bemutatása. Lövei Attila projektmenedzser K+F+I befektetési portfólió kialakítása Hajdú-Bihar megyében weboldal segítségével című projekt bemutatása Lövei Attila projektmenedzser A Hajdú Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. tevékenysége

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére E-mail: rtdm@rtdm.hu Előzmények PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére A Börzsöny és Nyugat-Nógrád turizmusában érdekelt és érintett szereplők

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló Tartalmi összefoglaló Összefogással a térség felzárkóztatásáért magyar ukrán területfejlesztési együttműködés második fázis című szeminárium 2007. április 16. Projekt kód: 2007/1/EC/21 Dátum: 2007. április

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata mely elfogadásra került 2011. január 26-án a Kompetencia Tanács alakuló ülésén, az alapító tagok egyhangú szavazata által, azzal a feltétellel, hogy az érvényes

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Tájékoztató. a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács évi tevékenységéről

Tájékoztató. a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács évi tevékenységéről Ikt. szám: 25-14/2017/222 Heves Megye Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Tisza-tó

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

"M8 Szabadszállás Vállalkozói Inkubátorház" Projekt Zárórendezvénye

M8 Szabadszállás Vállalkozói Inkubátorház Projekt Zárórendezvénye Szabadszállás M8 Ipari Park A Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok Szövetségének tagja "M8 Szabadszállás Vállalkozói Inkubátorház" Projekt Zárórendezvénye Hantos Zoltán Elnök Magyar Tudományos-

Részletesebben

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal 2009. június 3. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Területfejlesztés és a vidékfejlesztés kapcsolódási pontjai Békés megyében. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területfejlesztés és a vidékfejlesztés kapcsolódási pontjai Békés megyében. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területfejlesztés és a Gyebnár Péter a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Békés megyei referense A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat feladata: a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról I. Előzmények Az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke előírja a tagállamok számára a nemzeti vidéki hálózatok létrehozását, melynek határideje 2008.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes 2013. február 07. Magyar Innovációs Szövetség Tevékenység: műszaki, technológiai innováció érdekképviselete, érdekérvényesítés innováció

Részletesebben

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Civil Információs Centrum általában az Emberi Erőforrás Minisztérium szakmai partnere

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program. Szarvas, 2011. Február 16.

Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program. Szarvas, 2011. Február 16. Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Szarvas, 2011. Február 16. Magyarország részvétele a határon átnyúló együttműködési programokban Magyarország 1995 és 2003 között a PHARE

Részletesebben

A Magyar Építőipar Kht. fejlesztési javaslata

A Magyar Építőipar Kht. fejlesztési javaslata A Magyar Építőipar Kht. fejlesztési javaslata 257 A Magyar Építőipar Kht. fejlesztési javaslata A Magyar Építőipar Közhasznú Társaságot az Európai Uniós csatlakozásra való hatékonyabb felkészülés érdekében

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben