TÖBB MINT EGY GYÓGYSZER, AVAGY A NEO CITRANNAL KAPCSOLATOS MARKETING TEVÉKENYSÉG ELEMZÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖBB MINT EGY GYÓGYSZER, AVAGY A NEO CITRANNAL KAPCSOLATOS MARKETING TEVÉKENYSÉG ELEMZÉSE"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Nemzetközi marketing szakirány TÖBB MINT EGY GYÓGYSZER, AVAGY A NEO CITRANNAL KAPCSOLATOS MARKETING TEVÉKENYSÉG ELEMZÉSE Készítette: BUDAI MARIANNA Budapest, 2004.

2 Köszönetnyilvánítás Hatalmas köszönet illeti főiskolai konzulensem, Szántó Szilvia tanszékvezető helyettest lelkiismeretes munkájáért, segítőkészségéért, támogatásáért. Köszönöm, hogy a szakmai tanácsaival és praktikus útmutatásaival, ötleteivel folyamatosan segítette a munkám, hozzájárulván szakdolgozatom elkészüléséhez. Köszönettel tartozom külső konzulensemnek, Klebovich András gyógyszerészközgazdásznak, hogy hasznos és kellemes konzultációkkal; valamint számos gyógyszerpiaci információval, patikai adattal élménnyé változtatta a szakdolgozatírás procedúráját. Köszönöm a segítséget a munkám támogató gyógyszerészeknek és asszisztenseknek, akik véleményükkel, tapasztalatukkal és patikai forgalmi adataikkal segítették elő a dolgozathoz szükséges információk összegyűjtését. Hálás köszönetet szeretnék mondani a szüleimnek és a húgomnak, hogy a főiskolai félévek során mellettem álltak és állnak, elképzeléseimben támogatnak és a biztos, nyugodt családi hátteret biztosítják tanulmányaimhoz/ munkámhoz. Nélkülük ez a szakdolgozat sem születhetett volna meg! 2

3 Tartalomjegyzék KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS...2 TARTALOMJEGYZÉK...3 BEVEZETÉS...5 A GYÓGYSZER MINT KÜLÖNLEGES ÁRU...8 A HAZAI OTC- PIAC ÁTTEKINTÉSE...11 AZ OTC-PIAC PESTEL-ELEMZÉSE...15 Az OTC- szerek piacán érvényesülő politikai és gazdasági hatások Az OTC- szerek piacán érvényesülő demográfiai, társadalmi-kulturális hatások Az OTC- piacot befolyásoló technológiai, környezeti és jogi faktorok VERSENYHELYZET ELEMZÉS A MEGFÁZÁS ELLENI OTC- SZEREK PIACÁN...21 A megfázás gyógyszereinek piaca A Porter-féle öt erő modell...23 A FORRÓITAL POROK MARKETING MIXE (4P)...30 Termékpolitika Árpolitika Értékesítési csatorna Neo Citran a patikai forgalomban Megkérdeztük gyógyszerészeinket Kommunikáció Neo Citran az Interneten NOVARTIS AG...49 Novartis Hungária Kft A NEO CITRAN SWOT- ANALÍZISE

4 RP., INFORMÁCIÓ, AVAGY PRIMER KUTATÁS A NEO CITRANRÓL...56 Kutatási terv Hipotézis Konceptualizáció és operacionalizáció Célcsoport és mintavétel Kutatási módszer A PRIMER KUTATÁS EREDMÉNYEI...61 A gyógyszerekkel való viszonyunk (Szim)patikus pirula,- választás a gyógyszertárban Elvárások a megfázás elleni szerek piacán Ízlések és pofonok,- a nátha elleni szerek sokfélesége Van aki forrón szereti, a forróital porok piaca Mikor és ki vásárol? Neo Citran a számok dzsungelében Következtetések ÖSSZEFOGLALÁS...77 MELLÉKLET...80 Rövidítésjegyzék Kérdőív: Recept nélkül kapható megfázás elleni gyógyszerek A hatóanyagok rövid ismertetése Táblázatok Ábrák IRODALOMJEGYZÉK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 4

5 Bevezetés Én.. esküszöm, hogy a megszerzett gyógyszerésztudományi ismeretek birtokában hivatásomat a legnagyobb lelkiismeretességgel fogom gyakorolni és hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Az egészség védelmét és a betegek gyógyulását mindenek elé helyezem. Mint a gyógyító munka részese ismereteimet csakis embertársaim egészségének védelmére és helyreállítására fogom fordítani júniusában vettem át a gyógyszerész diplomámat, mellyel együtt humánus szemléletet, empátiakészséget is kaptam, amely egy életen át elkísér majd munkám során, s amelyet leginkább az előbb idézett gyógyszerészi eskü fejez ki. Az orvosegyetemi, kicsit misztifikált gyógyszermarketing előadás után még úgy gondoltam, hogy marketing nélkül is kerek tudomány a gyógyszerészet, melynek egyébként is csak egy kis szeletét képezi a tőke, a gyógyszerekkel való kereskedelem, és az ahhoz szervesen kapcsolódó marketing. A főiskolán kapott szemlélet azonban merőben más volt: a gyógyszer termékké alakult, amelynek igenis szüksége lett a marketingre; s be kellett látnom, hogy a profit a gyógyszeriparban is az egyik fő motivációs erő, csakúgy, mint az élet más területein. A főiskolai félévek során a két szemlélet folyamatosan közeledett egymáshoz, s gondolataimban egyre inkább kezdtek egymás komplementereivé válni. Ma már tudom, hogy a gyógyszereknek, legyenek azok receptkötelesek vagy vény nélkül kaphatóak, szükségük van a marketingre, mert anélkül életképtelenek a piacon. A XXI. században legalább annyira alkotója a marketing egy tablettának, mint a benne lévő hatóanyag. Hiszem, hogy a gyógyszermarketinggel a termékek piaci versenyén keresztül, a betegek megelégedettségéért, a gyógyulni vágyók érdekeiért szállunk síkra; s bízom benne, hogy magas szintű szakmai tudással, kellő elkötelezettséggel, hivatástudattal és kreativitással sokat tehetünk az életminőségük javításáért, gyógyulásukért. Szakdolgozatomban az OTC- gyógyszerpiac egyik legnagyobb és dinamikusan 5

6 növekvő szegmensének, a meghűlés elleni szerek piacának a tanulmányozását tűztem ki célul. Szeretném tudni, mennyire érzik az emberek sajátjuknak a gyógyszeres terápiáról való gondoskodást, az öngyógyítást egy olyan banális megbetegedés esetén, mint a meghűlés, nátha- és mennyire igyekszenek a gyógyszergyárak erre megoldást kínálni. Különösen érdekes ez napjainkban Magyarországon, ahol alig több mint 10 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy recept nélkül lehet gyógyszert vásárolni; napjainkban pedig a televíziótól a patikai magazinokig minden igyekszik hatékony gyógyírt kínálni problémáinkra. Fel kívánom vázolni a hazai piacon jelenleg érvényesülő főbb tendenciákat, valamint a piacot befolyásoló politikai, gazdasági, szociális, demográfiai, technológiai és jogi faktorokat. A meghűlés elleni OTC- szerek piacán érvényesülő versenyt a Porter-féle öt erő modell alapján értékelem. Választ keresek arra, hogy a fogyasztókban, betegekben milyen kép alakult ki a gyógyszerpiac meghűlés elleni szereinek szegmenséről, hogyan kategorizálják a vásárlók a különféle megfázás elleni készítményeket. Érdeklődéssel vizsgálom, hogy mennyire (el)ismertek körükben a nagy múltra visszatekintő, nagyszüleink által is alkalmazott szerekkel szemben a gyógyszertechnológia újdonságainak számító, a magyar piacon az elmúlt évtizedben megjelent forróital porok. Fókuszpontba a Novartis gyógyszergyár Neo Citran forróital porát helyezem, mely a felnőttek és a gyermekek számára kombinált készítményeivel igyekszik megoldást kínálni a meghűlés komplex tünet-együttesére. A munkám során elkészítem a Neo Citran marketing mixét, és vizsgálom a gyógyszerrel kapcsolatos marketing tevékenységet. A szekunder kutatást kiegészítendő, kérdőíves megkérdezéssel igyekszem felmérni a márkaismertséget, a fő vásárlók körét, elvárásait, preferenciáit; próbálom megismerni az emberek véleményét a Neo Citrannal kapcsolatban Keresem arra a választ, hogy mi a Neo Citran nyilvánvaló népszerűségének az oka, és mivel magyarázható az, hogy egyetlen kiszereléssel és egyetlen ízzel (szemben a Coldrex illetve Fervex forróital por készítményeivel) a hazai forróital porok óriása a Neo Citran. 6

7 Végül elvégzem a jövőre vonatkozóan stratégiai irányvonalakat mutató SWOTanalízist, azaz próbálok receptet alkotni a Neo Citran jövőbeni sikere érdekében. 7

8 A gyógyszer mint különleges áru Amellett, hogy az eddig gyógyíthatatlan betegségek kezelésére szánt hatóanyagok és gyógyszerek kifejlesztésén töretlenül, elszántan és lelkesen dolgoznak a laboratóriumi kutatók, a már meglévő gyógyszerek tökéletesítése is szakadatlanul folyik. Előbbiek eredményeként százával jelennek meg a piacon az újabb és újabb készítmények segítve a beteg emberek gyógyulását, vagy javítva életminőségüket. E nemes cél mellett, mely már az ókor óta jellemzi az orvostudományt, s amelyet leginkább egy latin mondás fejez ki, mely szerint: a beteg üdve mindenek előtti, azaz Salus aegroti suprima legis este, nem szabad elfeledkeznünk az érem másik oldaláról sem. Orbán István szerint, minthogy a gyógyszergyártás nyereségvágyból elkövetett gazdasági tevékenység., a profit, érthető módon, központi szerepet játszik ebben az iparágban is. A gyógyszereket kutatják, gyártják és kereskednek velük, s mindez (nem kevés) haszonnal kecsegtet. Napjaink piaci versenye a gyógyszeripart sem hagyta érintetlenül, egyre nagyobb és nagyobb számban jelennek meg a hatalmas, fuzionált gyógyszergyárak új termékeikkel a piacon, és a követő pozíciójú gyógyszergyárak a generikumok gyártásával próbálnak nyomdokaikba lépni. A világ gyógyszerpiaca dinamikusan növekszik ben a gyógyszergyárak 11 %-os növekedést produkáltak a megfigyelt 13 kulcspiacon. Igaz, ez a növekedés 7-8 %-ossá szelídült 2002-re, mégis azt mondhatjuk, hogy az új készítmények folyamatos piacra kerülése miatt a piaci növekedésnek nincs reális alternatívája. Az öt vezető európai piacon (Németország, Franciaország, Olaszország, Egyesült Királyság, Spanyolország) az előző években mutatott 8-9 %-os növekedés csökkent és 2002-ben 6 %-ot valamivel meghaladó lett. A magyar gyógyszerpiac sem függetleníthető a nemzetközi tendenciáktól és legfeljebb rövid ideig zárható el az új termékek elől; illetve a hazai gyógyszergyártók is előbb-utóbb fellépnek termékeikkel az európai és a távolabbi piacokon. Évről évre közeledik egymáshoz a volt szocialista blokk országainak gyógyszerpiaca és az európai gyógyszerpiac. Az elmúlt években a magyarországi növekedés az európai átlagot jóval meghaladó mértékű volt ben az előző évek növekedéséhez hasonlóan 17,9 %-os 8

9 növekedés következett be. Szakértői előrejelzések 2004-ig 12-15%-os növekedést prognosztizáltak 1. Marketingszempontból a gyógyszert is árunak kell tekintenünk. Különféle megközelítésekből szemlélve a gyógyszert azonban rájöhetünk arra, hogy mennyire komplex áruval állunk szemben. Sok szempontból különbözik ugyanis a piacon jelenlévő egyéb termékektől, s ez teszi szükségessé azt, hogy speciális szempontokat vegyünk figyelembe a gyógyszerekkel folytatott marketingtevékenységünk során. Olyan különleges áruról van szó, mely széles népréteget érint, és amely amennyire hatásos, annyira veszélyes is lehet a használójára, ha annak alkalmazása nem megfelelően történik,- érdekes módon az alulfogyasztás és a túlfogyasztás egyaránt káros következményekkel járhat. Ez utóbbi miatt a fogyasztásösztönző módszerek alkalmazása komoly veszélyeket hordoz(hat) magában. Szükség van arra, hogy a gyógyszerek útját a gyártástól a betegig/ fogyasztóig való eljutásig végigkísérjük és szigorúan szabályozzuk. A gyógyszer speciális csomagolást és tárolást feltételez, az áru kezelése szakértelmet igényel. A gyógyszerek forgalomba hozatalának a feltétele a törzskönyvezés és a forgalomba hozatali engedély megszerzése 2. A disztribúciós csatorna utolsó láncszeme a gyógyszertár, ahol csak szakemberek végezhetik a gyógyszerek expediálását (kiadását). Egy gyógyszertári vásárlási szituáció is különböző a megszokott vásárlási helyzetektől, mert a patikában a beteg csak kvázi vásárló: vényköteles gyógyszer esetén ugyanis a hatás- és mellékhatás-spektrumot figyelembe véve az orvos dönt arról, hogy a betegnek mit kell szednie; nem receptköteles gyógyszerek esetén ellenben már több információval rendelkezik a beteg, azonban a szakszerű ismereteinek hiánya miatt a választásnál a gyógyszerész tanácsaira is támaszkodik. A gyógyszer értéke- legyen az vényköteles vagy vény nélkül kiadható- nehezen megfogalmazható, hiszen az ember életét, egészségét védi, gyógyít. Egyéb termékekkel összevetve gyógyszerek vásárlása esetén kis vásárlásról van szó, viszonylag magas 1 Ismét dinamikusan nőtt a gyógyszerpiac: Szabóné Dr. Streit Mária: Gyógyszermarketing, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest,

10 egységáron 2. A gyógyszerek egy része társadalombiztosítási támogatást élvez, tehát a beteg csak hozzájárul annak költségeihez és nem kell az áru piaci értékének megfelelő árat kifizetnie érte. A Patika Magazinban megjelent egyik cikk címe is erre az érdekes szituációra utal: Az egyik felírta, a másik kifizette, az icipici pedig mind bevette 3. A recept nélkül vásárolható gyógyszereknél, azaz OTC (over the counter) készítményeknél a helyzet kicsit piacibbnak tekinthető, mert itt a választásnál az árak is jelentős szerepet játszhatnak, ugyanis ezen szerek támogatást nem élveznek, azok árát 100%-osan a beteg fizeti meg. Az OTC szerek piaca teret enged a marketing- és marketingkommunikációs eszközök szélesebb körű alkalmazásának, aminek nap mint nap szemtanúi is vagyunk. A különböző napilapoktól kezdve a televízióig, a patikákban fellelhető ismertetőanyagoktól az internetes oldalakig, minden ajánl nekünk valami hatásos gyógyírt égető problémánkra. Valósággal a bőség zavara kerít bennünket hatalmába, ha arról van szó, hogy mivel csillapítsuk lázunkat, melyik pirulát vegyük be fájdalom esetén, vagy mivel enyhítsük a megfázás kellemetlen tünetegyüttesét. Minden bizonnyal az intenzív reklámtevékenység is szerepet játszik abban, hogy a gyógyszerek közül az Algopyrin mint fájdalomcsillapító, a Béres csepp mint vitamin, és a Coldrex mint megfázás elleni gyógyszer a vezető 17 márka között szerepel- egy a Below The Line Magazinban megjelent felmérés alapján. A márkák ismertségi versenyében az Algopyrin 8., a Béres csepp 11., és a Coldrex 14. helyezést ért el, ugyanis az emberek 27%-a Algopyrinre gondol, ha fájdalomcsillapítóról van szó, 22%-a Béres cseppre, ha vitaminkészítményről, és 100 emberből 19-nek a Coldrex jut eszébe, ha a megfázás elleni szerek termékkategóriát említjük meg 4. 3 Az egyik felírta, a másik kifizette, az icipici pedig mind bevette, Patika Magazin, A vezető 17 márka Magyarországon, Below The Line Magazin,

11 A hazai OTC- piac áttekintése Magyarországon a vény nélküli gyógyszerek piacán jelentős változások történtek az elmúlt évtizedekben. A hazai és külföldi készítmények száma egyaránt rohamosan emelkedett, engedélyezetté vált a reklámozás, a betegek egyre több információt kapnak a termékekről, amelyet egyre fokozottabban igényelnek is. Napjainkban hetente 2 millió doboz vény nélküli medicina kerül eladásra a patikákban. Vegyük szemügyre a hazai OTC- gyógyszerpiac jellegzetességeit, különös tekintettel a megfázás elleni szerek piacára! A vény nélküli gyógyszerek 2002-ben a teljes gyógyszerpiacból dobozszámban 33%-ot képviseltek. Ez 101 millió doboz medicina recept nélküli eladását jelentette 36 milliárd forintos termelői áron. Tehát az egy lakosra jutó gyógyszervásárlás, amennyiben hazánk lakosságát 10 millióra taksáljuk, évi 10 doboz. Megállapítható, hogy a növekvő reklámköltések ellenére 2002-ben kevesebb doboz gyógyszer fogyott, mint 1998-ban, amikor 11,2 doboz gyógyszert vásárolt átlagosan egyetlen lakos. Ezt a csökkenést valamelyest ellensúlyozni látszik az a tény, hogy a vásárlók egyre inkább a nagyobb kiszereléseket részesítik előnyben. Azonban az eladások értékét vizsgálva az OTC- termékek piacán intenzív növekedést tapasztalunk, amit alátámasztanak a következő adatok is: 1994-ben még csak 7,3 milliárd forint, 2000-ben pedig már 26 milliárd forint volt termelői áron a forgalmuk 5. A növekedés magyarázható a külföldi drágább készítmények térnyerésével illetve a gyógyszerek áremelkedésével, amelynek mértéke az elmúlt években magasabb volt az inflációnál 6. Az OTC- gyógyszerek dobozonkénti átlagára 2002-ben 356 Ft volt, ami 111%-os áremelkedést jelent az 1998-as 168 Ft-os dobozonkénti átlagárhoz képest 7. Miközben ennyire markáns növekedésről beszélünk az OTC- szerek piacán, el kell különítenünk az OTC- termékek között az érett és a fejletlen szektorokat. Az 5 pharmafelax, MIS Consulting, Változások a felszín alatt,

12 elmúlt néhány év adatai alapján egyértelműen a fájdalomcsillapítók és megfázás elleni készítmények forgalmazása tűnik a leginkább sikeresnek. Méretét tekintve ez a legnagyobb piac az OTC piaci kategóriák között, és a növekedési üteme is az egyik legjelentősebb 6. Az érett OTC- csoportba tartoznak ezenkívül a vitaminok, étkezési kiegészítők,- amelyek már elevenen élnek a köztudatban mint a patikákban recept nélkül megvásárolható termékek. Ezzel szemben a gyermekcipőben járó OTC- szektorhoz sorolhatók a bőrápolási és felnőtt szájápolási termékek ill. a nyugtató-és altatószerek egyes típusai, amelyek még kiaknázatlan lehetőségekkel kecsegtetnek. A leggyengébben az emésztésre ható készítmények piaca szerepel, s ez a szegmens nem is tűnik a gyártók számára vonzónak 6,8. Az előbbi csoportosítást erősíti meg az OTC- termékek 2002-es hazai értékbeli eladást figyelembe vevő rangsora, mely szerint az első 8 befutó közül 5 fájdalomcsillapító (1., 3., 4., 7. helyezettek) ill. megfázás elleni szer (6. a rangsorban), 3 pedig vitaminkészítmény (I. táblázat). I. táblázat: Az OTC- márkák hazai rangsora a 2002-es értékbeli eladást tekintve 9 Az OTC gyógyszermárkák rangsora 1. Algopyrin (Sanofi-Synthelabo) 2. Béres Csepp (Béres Rt.) 3. Aspirin (Bayer) 4. Quarelin (Sanofi-Synthelabo) 5. Centrum A-Z (Wyeth) 6. Neo Citran (Novartis) 7. Flector (Ibsa) 8. Supradyn (Roche) Jellegzetes tendencia a vény nélküli gyógyszerek piacán, hogy újabb és újabb 7 Borjádi Györgyi, Juhász Péter: Marketingpirula recept nélkül, Galenus Kiadó, Budapest, old. 8 The Market for OTC Healthcare in Hungary (793144), Tekintélyes Béres pozíció az OTC piacon. MIS Consulting Rt

13 gyógyszerformákkal és egyre több tünet kezelésére alkalmas hatóanyag-kombinációjú gyógyszerekkel lépnek piacra a gyártók. 10 évvel ezelőtt még ritkán használt gyógyszerforma volt számunkra a pezsgőtabletta, mely napjaink rohanó világában vitamindússá és pezsgővé teszi napjainkat. A forróital por szintén újítás a gyógyszertechnológia területén. Megszokott volt, hogy nátha esetén elmentünk az orvoshoz, aki orrcseppet, lázcsillapítót, köptetőt, köhögéscsillapítót és vitamint rendelt nekünk, aztán a sok gyógyszert kiváltottuk a gyógyszertárban. A 90-es évektől ugyanezt recept nélkül is megvásárolhattuk, igaz jóval drágábban. Aztán a modern kor elvárásainak megfelelően megjelentek a kombinációs készítmények, melyek gyógyírt jelentenek a megfázás valamennyi tünetére. Szinte 5 az 1-ben jellegű termékekkel kúrálhatjuk magunkat (pl. Neo Citran, Coldrex Hot Rem Blackcurrent ill. Lemon). A teljes piaci lefedettség érdekében a gyártóknak senkiről nem szabad megfeledkezni. A személyre szabott/ individuális gyógyszerelés napjaink orvostudományának is egyik fontos célkitűzése. E két szempont együttes érvényesülését tükrözik az OTC- palettán egyre nagyobb számban jelenlévő, speciálisan időseknek vagy gyerekeknek szánt termékek, melyek speciális dozírozásukkal, összetételükkel, gyógyszerformájukkal különböztetik meg magukat a felnőtteknek szánt gyógyszertársaiktól (pl. Neo Citran forróital por gyerekeknek, Centrum Silver). Úgy tűnik, a gyógyszertechnológiai bravúrok tárháza kimeríthetetlen, ami folyamatosan újabb feladatokkal látja el a gyártókat az OTC- szerek K+F-je területén is. S hogy utánpótlásból se legyen hiány, folyamatosan kerülnek át addig csak vényre beszerezhető szerek a recept nélküli kategóriába. Ez az átsorolás, angol nevén switch, a nyolcvanas évektől indult Európában és az Amerikai Egyesült Államokban rohamos fejlődésnek. Hazánkban kicsit megkésve következett be az OTC- kategóriába való átsorolási láz ben 134 OTC- szerünk volt, rá 10 évre már 764-gyel büszkélkedhettünk 10. Az átminősítések kezdeményezői a gyártók illetve a gyógyszer-engedélyezési hatóságok. Az 1998 szeptemberében elfogadott Európai Uniós direktíva szerint 13

14 ( Guideline on changing the classification for the supply of a medicinal product for human use ) csak azon termékek válhatnak recept nélkül megvásárolhatóvá, melyek eleget tesznek bizonyos biztonsági előírásoknak, azaz: - a kelleténél hosszabb alkalmazásuk nem okozhat károsodást - megfelelő alkalmazás mellett nem lehetnek komoly mellékhatásai, ill. amennyiben mégis fellépnek, ezeknek meg kell szűnniük az adagolás felfüggesztése után - az alkalmazás indikációjának egyértelműnek kell lennie - nagy szerepet kap az átfogó és jól érthető termékismertető 11. A hazai OTC- piac előbb részletezett változásait dióhéjban összefoglalva, egy táblázat adataival szeretném szemléletessé tenni (II. táblázat). II. táblázat: A hazai OTC piac változásai 11 Év OTC- gyógyszerforgalom termelői ár alapján 26,0 36,0 (Mrd Ft) OTC %- os részarány a teljes gyógyszerforgalomból (termelői áron) 12,8 12,0 10 Az OTC- készítmények számának alakulása, , Borjádi Györgyi, Juhász Péter: Marketingpirula recept nélkül, Galenus Kiadó, Budapest, old. 14

15 Az OTC-piac PESTEL-elemzése Az OTC- szerek piacán érvényesülő politikai és gazdasági hatások Az európai és a magyar gyógyszerpolitika arra irányul, hogy a gyógyszereket igazolható minőségben, biztonságban és hatásosan olyan áron tudja hozzáférhetővé tenni, amelyet a társadalom és a betegek meg tudnak fizetni 12. Az egészségügyi kiadások évről évre nőnek, egyre inkább deficitet okozva a költségvetésben. Ez visszavezethető a lakosság növekvő átlagéletkorára, az öregedő népességre, amely egyre gyakrabban igényel egészségügyi ellátást. Emellett több és egyre drágább gyógyszer közül válogathatunk, s az emberek a terápiás lehetőségek teljes skálájának elérhetőségét várják el,- mind magasabb komfortszinten. A növekvő egészségügyi büdzsé Magyarországon is, éppúgy, mint Európa-szerte problémát jelent az állam számára. Hazánkban 2002-ben a GDP 6,3%-át fordították egészségügyi kiadásokra 13. Az Egészségbiztosítási Alap I-III. negyedévében 152,6 milliárd Ft-ot költött gyógyszerre, s ez az összes kiadásának 18,9%-át jelentette. Még nem végleges adatok szerint 2003 I-III. negyedévében ugyanezen összeg már 185,1 milliárd Ft-ra rúgott, és az összkiadás 18,6%-át tette ki I-III. negyedévében az egy lakosra jutó átlagos gyógyszertámogatás Ft volt, míg ugyanez egy évvel későbbre Ft-ra növekedett 14. Jogosan merül fel a kérdés: Miként lehet fedezni a kiadásokat vagy megfékezni azok további növekedését? Tovább kellene emelni az egészségügyi biztosítási hozzájárulást?- ez nehezen kivitelezhetőnek és visszhangoktól terheltnek tűnik. Maradék megoldásként a lakosság öngyógyítás irányába való terelése adódik. Mivel az OTC- termékekre nincs társadalombiztosítási támogatás, ily módon gátat lehet szabni a 12 Az európai országok gyógyszerpolitikája, 13 Pharmacy in Hungary, Gyógyszerészi Hírlap, XV. évf. 1.szám, január 14 OEP Summary Data,

16 gyógyszerre fordított állami kiadások emelkedésének. A terelés eszköze a vényköteles szerek OTC- kategóriákba való átsorolása (switch). Mi is történik tulajdonképpen? A betegre hárítják a készítmény teljes árának a megfizetését, tehát látszólag többe kerül mindenki számára a saját egészsége. Mi a különbség a switch előtti és utáni állapot között? Nem indirekt módon (adóként), hanem közvetlenül kell a gyógyszer árát a patikában megfizetnünk. A kormányok és az egészségbiztosítók költségcsökkentési törekvései a gyártókat a vényre kapható készítményeik számának csökkentésére késztetik, ennek ellensúlyozására a gyógyszergyárak igyekeznek pozícióikat erősíteni a vény nélküli szerek piacán. 15 éve a gyógyszergyártók jelentős része számára nem volt perspektíva az OTC-piac, a vény nélkül kapható szerek gyártását nem akarták tevékenységükbe integrálni. Ma egyre nagyobb a versengés az OTC-piacon, számos új arc jelenik meg egyéb iparágakból is, hogy aktív szereplőként lépjen fel az OTC-piacon pl. Nestlé. A magyarországi tendencia, mely már a 90-es évek elejétől az OTC malmára hajtja a vizet nem más, mint a nem támogatott, azaz vény nélkül kapható szerek forgalmazásának az ösztönzése, a vényköteles szerek vény nélkülivé való átsorolásának ésszerű támogatása 15. Ha a hazai 1993-as és 1999-es gyógyszerforgalmi adatokat összevetjük, megállapítható, hogy 6 év alatt a lakossági gyógyszerkiadások 409%-kal nőttek, míg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által nyújtott össztámogatás mindössze 176%-kal emelkedett. Ha az OEP gyógyszerárakhoz való hozzájárulási mértékét vizsgáljuk, csökkenő tendenciát tapasztalunk. Az 1993-as 77,2%-os összes támogatási szint 1999-re 66,3%-ra zsugorodott, és a tendencia tovább folytatódik napjainkban is Borjádi Györgyi, Juhász Péter: Marketingpirula recept nélkül, Galenus Kiadó, Budapest, old 16 Magyarországi gyógyszerforgalmi adatok, Családorvosi Fórum, 2000 szeptember,

17 Az OTC- szerek piacán érvényesülő demográfiai, társadalmi-kulturális hatások Az OTC- készítmények egyre szélesebb körben való elterjedése és az öngyógyítás fokozódó térnyerése egymást indukáló folyamatok. Az öngyógyítás növekvő súlya úgy tekinthető, mint a problémák kezelésének az alapellátásról az önellátásra történő áthelyeződése a kisebb és tartós egészségügyi kérdések terén. Az öngyógyszerelés fogalomkörébe tartozik az is, hogy a családtagok, barátok, ismerősök számára ajánlunk, vásárolunk OTC- szert. Ezen átmenet gördülékeny megvalósításában jelentős szerep hárul az egészségügyi alapellátásban dolgozókra, az ő hozzáállásukra, a gyógyszerész-orvos kapcsolatok fejlettségi szintjére. A siker azonban leginkább attól függ, hogy a betegek maguk mennyire képesek és mennyire érettek magukra venni az öngyógyítás terheit. Lényeges leszögezni, hogy az öngyógyszerelés nem jelent szükségszerűen öndiagnózist is, hiszen az OTC- termékek vásárlásában nem elhanyagolható az orvos ill. a gyógyszerész szerepe 17. A hazai vásárlók 33%-a kér tanácsot az orvosától, 38 %-a a gyógyszerészétől az adott vény nélkül kapható gyógyszer vásárlása előtt 18. Az elmúlt években a magyar OTC- piacon tapasztalt jelentős növekedés a legfőbb bizonyítéka annak, hogy a hazai betegekben él az igény az öngyógyszerelésre. Ily módon az OTCgyógyszerek egyre több hasonlóságot mutatnak a fogyasztási cikkekkel, és egyre távolabb kerülnek a vényköteles szerektől, melyek alkalmazásába a barátok, ismerősök beleszólása legálisan nem jelentős. A gyógyszerpiacot érzékeny szabályozóként befolyásolja a lakosság demográfiai összetétele és annak változásai. A jelenleg hazánkban zajló változások tulajdonképpen a nyugat-európai, már korábban megtörtént és még mindig zajló demográfiai változások kópiái. A lakosság öregszik, a várható élettartam örvendetesen nő- egyrészt köszönhető 17 Dr. Simon Kis Gábor: A gyógyszeres terápia reneszánsza II. Az öngyógyszerelés és az öngyógyítás, mint a gyógyszeres terápia dinamikusan fejlődő területe, Gyógyszerészet Kért-e valaha tanácsot vény nélkül kapható termék vásárlása előtt?,

18 ez a gyógyszeres terápia fejlődésének, másrészt pedig visszavezethető arra, hogy egyre kevesebb gyermek születik. Előbbiek, amellett, hogy a szociális háló, különös tekintettel az egészségbiztosítási (magán)pénztár(ak) reformját sürgetik, a gyógyszerpiacra is hatnak. A civilizációs betegségek gyakoribbá válása mellett a korral együttjáró megbetegedések száma (csontritkulás, magas vérnyomás, különféle demeciák stb.) megnő. Ez a vényre kapható szerek piacának erős súlypontbeli változásai mellett az OTC- szerek piacát is érinti. Eddig mellőzött termékcsoportok kezdhetnek el felvirágozni (oszteoporózis megelőzésére szolgáló szerek, agyi keringést serkentő gyógyszerek stb.). Előbbi változások a meghűlés elleni szerek piacán minimális változást idézhetnek elő mindössze, mivel a meghűlés, nátha a kort illetően nem válogatja meg áldozatait. A XXI. század modern, felgyorsult világa új fogyasztói igényekkel jelenik meg az élet valamennyi területén. A legtökéletesebbre, a hatásosra, a tuti biztosra, az individuálisra vágyunk, mely lehetőleg azonnal és egyszerűen elérhető. Nincs ez másképp az OTC- szerek piacán sem. Mint az a paracetamol tartalmú Saridon elsősorban fejfájás csillapítására pozícionált fájdalomcsillapító, reklámjából is kiderül: nincs idő a fájdalomra. Ugyanez érvényesül a megfázás elleni szerek piacán is: elvárjuk a gyógyszeripartól, hogy kínáljon számunkra megfelelő gyógyírt ezen banális problémára. Nem engedhetünk meg magunknak egyhetes ágyban fekvést, amikor pár nap alatt lehetséges a tünetek enyhítése. Egy további trend, hogy egy terméktől több funkciót vár el századunk fogyasztója. A hazai piac bármely területén megfigyelhető, hogy a multifunkciós termékek megjelenése mindig felkelti a vásárlók érdeklődését. Jó, ha egy mikrohullámú sütő grillezni is tud Kényelmes, ha a sampon egyidejűleg balzsamként és kondicionálóként is funkcionál A vényköteles gyógyszerek között is terjednek a kombinációk, így próbálják meg újraéleszteni régi, jól bevált márkáikat a gyógyszergyártók. Mindössze egy tabletta, ami azonban tartalmazza a vérnyomáscsökkentőt és a vizelethajtót is A trend elérte az OTC- szereket is,- hiszen sokkal kényelmesebb egyetlen doboz Neo Citrant vásárolni, mint egy doboz orrcseppet, egy doboz fájdalomcsillapító tablettát, 1 levél C-vitamint, plusz mindezek mellé főzni még egy pohár teát is. Nagyszüleink talán 18

19 csodálkoznának ezen az elkényelmesedésen Ugyanakkor napjainkban egy másik tendencia is folyamatban van. A külső környezeti ártalmak, a mesterséges világ mű dolgaitól való megcsömörlés a természet felé irányítja a figyelmet. Vágyunk az eredendően tisztára, a természet csodálatos kincseire. Ennek eredményeként reneszánszukat élik a természetes gyógymódok, a drogériák és patikák polcain egyre nagyobb számban vannak jelen gyógynövény eredetű készítmények. A természet patikája végtelen, gyógyírt kínál számos kórra. Az alternatív terápia, a homeopátia térhódítása is megfigyelhető. A visszatérés nagyszüleink módszereihez sokak számára a mai szennytől való megszabadulást jelenti. Sok szülő görcsösen ragaszkodik a vizes ruhás borogatáshoz vagy a priznichez, és ódzkodik a gyógyszeripar akár fél grammos paracetamol- pirulájától is. Részben ennek tudható be, hogy a betegek mindössze 52%-a szed meghűlésére valamilyen gyógyszert; míg influenzánál ugyanez az arány 56% 19. Az OTC- piacot befolyásoló technológiai, környezeti és jogi faktorok A marketingkörnyezet tárgyalásánál nem szabad megfeledkeznünk azon piacon lévő intézményekről, melyek segítik, felügyelik a gyógyszerek gyártásával, forgalmazásával kapcsolatos kérdéseket. Magyarországon valamennyi gyógyszert, beleértve az OTC- szereket is, csak törzskönyvezést követően lehet forgalomba hozni. A törzskönyvezést az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) végzi. Az elmúlt évek kedvező változása a törzskönyvezési idő jelentős lerövidülése, ami egyben azt is jelenti, hogy egy potenciális konkurens készítmény pár hónap leforgása alatt beléphet a piacra. Vény tehát nem kell, cégérre viszont szükség van; azaz igény van az OTC- szerek reklámozására. A vény nélküli szerek reklámozására vonatkozó egyik legfontosabb szabályozó a 22/2001. (VI.1.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek, 19

20 gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények és tápszerek reklámozásáról és ismertetéséről. A rendelet 3. -a értelmében OTC- szerek reklámozása engedélyezett, azonban a fogyasztási cikkek hétköznapi reklámjaival szemben speciális előírásoknak kell megfelelni a reklámoknak. Valamennyi reklámnak tartalmaznia kell az alábbi figyelmeztetést: A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!. Szabadtéri reklámhordozón vagy sajtótermékben a reklámnak jól olvashatóan, jól látható helyen, vízszintesen elhelyezve, a háttérből kiemelve, a sajtótermék megjelenésének nyelvén, szabadtéri reklámhordozón magyar nyelven kell tartalmaznia a figyelmeztetés szövegét. A figyelmeztetés szövegének le kell fednie a teljes reklám területének legalább 10%-át, amennyiben magyar egynyelvű a reklám. Rádióban legalább 5 másodperc kell legyen a jól érthető, magyar nyelvű figyelmeztetés időtartama. Televízióban a képernyőszöveg időtartama minimum 5 másodperc kell legyen, mialatt a figyelmeztetésnek érthetően, magyarul el is kell hangzania Taylor Nelson Sofres Modus eü-i piackutatások hírlevele, I., /2001. (VI.1.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények és tápszerek reklámozásáról és ismertetéséről 20

21 Versenyhelyzet elemzés a megfázás elleni OTC- szerek piacán A megfázás gyógyszereinek piaca Ahhoz, hogy pontosan meg tudjuk határozni a termékünk versenytársait, felmérjük a jelenbeli piaci tendenciákat, felkészüljünk a közeljövő kihívásaira, ismernünk kell a gyógyszerünk helyét az OTC- készítmények között; és tudnunk kell azt, hogy mekkora és milyen külső hatásoknak kitett piaccal rendelkezünk. A gyógyszerek közötti elhelyezés legegyszerűbb módja az anatómiai, terápiás és kémiai szempontok alapján kialakított ATC-kód lehetne, ahol könnyedén megtalálhatnánk a termékünk helyét,- a fájdalomcsillapítókon belül a paracetamol tartalmú készítmények között 21. A betegek azonban nem terápiás csoportokban gondolkodnak Praktikus az egyes betegségekkel együtt járó tünetek kezelésére szolgáló készítményeket egy csoportba összevonni. Esetünkben a megfázás, nátha tüneteinek kezelésére szolgáló készítmények jönnek szóba, melyek nagyon különbözőek lehetnek. Ide tartoznak az orrdugulás elleni szerek, a köptetők, a köhögéscsillapítók, a lázat- és fájdalmat, izomelnehezedés érzését csökkentő szerek, a C-vitamin pótlást biztosító vitaminkészítmények. Amennyiben a gyógyírünk konkurenciáját tágabb értelemben véve vizsgáljuk, akkor a versenytárs fogalmába nem csak OTC- készítmények fognak beletartozni, hanem vényköteles szerek, gyógynövénykészítmények, gyógyteák, alternatív terápiás megoldások, homeopátiás gyógyszerek és egyes élelmiszerek is. Azonban a millió versenytárs közül ki kell választanunk azt, amelyik leginkább konkurense a termékünknek. Ennek megállapításában segítségünkre lehet a gyógyszerünkhöz való hasonlóság mértéke, az ár, a másik készítménnyel kapcsolatban folytatott kommunikáció mértéke, a termék jelenlegi forgalma és forgalmának változása. A Neo Citranról lévén szó, igazán közeli termékekre az egyszerre több tünetet enyhítő patikaszerek között lelünk, melyek gyógyírt ígérnek egyidejűleg a lázra, a 21 Gyógyszer Kompendium, OGYI, Budapest,

22 fájdalomra, az orrdugulásra és a torokfájásra, s emellett még a megfázás időszakában oly fontos szerepet játszó C-vitamin beviteléről is gondoskodnak. A mindezen kedvező hatásokkal rendelkező ún. multiszimptómás szerek azonban különböző gyógyszerformákban (pezsgőtabletta, tabletta, forróital por) kerülnek forgalomba. S ha a forróital-porok piacán kutakodunk egy picit, akkor láthatjuk, hogy a Neo Citrannal analóg szer a Coldrex Hot Rem Blackcurrent por, a Coldrex Hot Rem Lemon por és a Fervex cukormentes granulátum oldathoz. A Coldrex forróital-por készítményei felnőtteknek szánt adagolásban találhatók meg a patikák polcain. A Neo Citran és a Fervex ellenben gyerekdózisú készítményekkel is gazdagítja a nátha és megfázás tüneteinek mérséklésére szolgáló gyógyírek palettáját (Melléklet 1,2,3. táblázat) (1. ábra). 1. ábra: A Neo Citran versenytársai (saját ábra) Egyéb OTC lázés fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentők pl. Aspirin, Algopyrin OTC paracetamol készítmények pl. Rubophen OTC multiszimptómás forróital-porok OTC orrdugulás elleni szerek OTC multiszimptómás pezsgőtabletták pl. AspirinPlusC Gyógynövénykészítmények Különféle tünetek kezelésére szolgáló vényköteles Neo Citran Coldrex Hot Rem B./L. Fervex OTC köptetők, köhögéscsillapítók Vitaminkészítmények C-vitamin Homeopátia, alternatív gyógymódok Vitamindús élelmiszerek Gyógyteák pl. kamilla Zöldség, gyümölcs 22

23 A Porter-féle öt erő modell Az adott iparágon belül, ahol dolgozunk, szükséges ismerni a verseny feltételeit alakító tényezőket. Iparágon azon vállalatok csoportját értjük, melyek azonos fogyasztói igényt kielégítő terméket állítanak elő, hasonló beszállítókkal és vevőkkel dolgoznak. Esetünkben a megfázás elleni kombinált OTC- szerek (forróitalporok és esetleg pezsgőtabletták) gyártóit kell tüzetesebben megvizsgálni. Az elemzésre a Porter- féle modell a legalkalmasabb (2. ábra) ábra: A Porter- féle öt erő modell Potenciális piacra lépők Beszállítók A versenytársak közötti verseny Fő vásárlók Helyettesítő terméket gyártók Iparágon belüli verseny A megfázás elleni (kombinált) szerek piacán nem sok cég osztozik. Mindenekelőtt meg kell említenünk a Novartis-t (Neo Citran) illetve az ő szemszögükből szemlélve a versenyt a fő versenytársakat: a GlaxoSmithKline-t (Panadol, Coldrex 22 M. Porter: Versenystratégia, Akadémiai Kiadó, Budapest,

Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? kommunikációs vezetője

Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? kommunikációs vezetője Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? Mihálszki Zsuzsa Kantar Media kommunikációs vezetője Márkus Ádám IMS Health Magyarország OTC-vezető Tematika Kik vagyunk,

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index SAJTÓKÖZLEMÉNY - azonnal közölhető 2014. szeptember 2. Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index Az online kiskereskedelem hat legnagyobb szektora az év első hat hónapjában, együttesen

Részletesebben

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Bogsch Erik 2011. december 14. Richter Gedeon Nyrt. Innováció-orientált, vertikálisan integrált, magyarországi központú multinacionális

Részletesebben

Amit a gyógyszerárakról tudni érdemes

Amit a gyógyszerárakról tudni érdemes Amit a gyógyszerárakról tudni érdemes Ma már tízszer annyi gyógyszer kapható, mint néhány éve. Ez pedig nemcsak azt jelenti, hogy megközelítőleg 4500 különböző néven, mintegy 1000 gyógyszerhatóanyag segíti

Részletesebben

Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila (MGYK)

Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila (MGYK) Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila (MGYK) 2015.05.30. Bp.szakképzés 1 A gyógyszerellátás célja és feladatai a gyógyszertári vállalkozások szemszögéből 1. nap (február

Részletesebben

1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VJ-60/2005/24. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a GlaxoSmithKline Kft. (Budapest) ellen fogyasztók

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

Marketing-gondolkodás Gyógyszer(tár)marketing. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Budapest

Marketing-gondolkodás Gyógyszer(tár)marketing. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Budapest Marketing-gondolkodás Gyógyszer(tár)marketing Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Budapest 1 Előadásvázlat: A marketing lényege A marketingterv alkotóelemei

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ. HERBÁRIA Cukordiétát kiegészítõ. filteres teakeverék 20 x 1,5 g (Herbária Zrt.)

BETEGTÁJÉKOZTATÓ. HERBÁRIA Cukordiétát kiegészítõ. filteres teakeverék 20 x 1,5 g (Herbária Zrt.) BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielõtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, múló panaszokat kezelhet

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/24 Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Árbevétel Nyereség Fejlődés, presztízs 2/24 Hozam Árbevétel Bevétel HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG

Részletesebben

Forráskivonás a gyógyszeriparból

Forráskivonás a gyógyszeriparból Forráskivonás a gyógyszeriparból Napi Gazdaság konferencia 2010. szeptember 29. Bogsch Erik elnök MAGYOSZ Tartalomjegyzék Hazai gyógyszergyártók nemzetgazdasági szerepe Kormányzati célok Finanszírozás

Részletesebben

Hogyan kerülhetnének az étrend-kiegészítők az orvosok termék-palettájára?

Hogyan kerülhetnének az étrend-kiegészítők az orvosok termék-palettájára? Hogyan kerülhetnének az étrend-kiegészítők az orvosok termék-palettájára? Dr. Rácz Anna Orvosi ajánlás: jelentős és tartós felhasználás-növekedés, mert a beteg megtanulja, továbbadja. Egyszeri orvosi ajánlás

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

x. országos patika nap Időpont: 2013. június 5. (szerda) Helyszín: az ország összes patikája MÉDia kiemelt téma: MozgásszervI Megbetegedések

x. országos patika nap Időpont: 2013. június 5. (szerda) Helyszín: az ország összes patikája MÉDia kiemelt téma: MozgásszervI Megbetegedések x. országos patika nap Időpont:. június 5. (szerda) Helyszín: az ország összes patikája ajánlat MÉDia kiemelt téma: MozgásszervI Megbetegedések X. országos patika nap Időpont. JÚnIUs 5. (szerda) Helyszín

Részletesebben

2437-06 Gyógyszerkiadás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2437-06 Gyógyszerkiadás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat II. típusú diabetesben szenvedő beteg vércukorszint mérő készüléket vásárol orális antidiabetikum mellé. Magyarázza el a betegnek, hogyan működik az általa vásárolt készülék! Tájékoztassa a

Részletesebben

KUTATÁS CÉLCSOPORTJA: 18-59 ÉV KÖZÖTTI NETEZŐ LAKOSSÁG 800 FŐS ORSZÁGOS REPREZENTATÍV MINTA ONLINE KÉRDEZÉS: 20 PERCES KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL

KUTATÁS CÉLCSOPORTJA: 18-59 ÉV KÖZÖTTI NETEZŐ LAKOSSÁG 800 FŐS ORSZÁGOS REPREZENTATÍV MINTA ONLINE KÉRDEZÉS: 20 PERCES KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL 11 12 1 2 10 3 9 4 8 5 7 6 KUTATÁS CÉLCSOPORTJA: 18-59 ÉV KÖZÖTTI NETEZŐ LAKOSSÁG 800 FŐS ORSZÁGOS REPREZENTATÍV MINTA ONLINE KÉRDEZÉS: 20 PERCES KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL LAKOSSÁGI SZEGMENTÁCIÓ EÜ. ATTITŰDÖK

Részletesebben

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1.

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. MI A MAGYAR ÉLELMISZER? A VM már egy éve próbálja megfogalmazni, de még ma sincs rendelet róla A VM

Részletesebben

gyszertárbanrban (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1

gyszertárbanrban (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1 Étrend-kiegészítők k a gyógyszert gyszertárbanrban Hankó Zoltán (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1 Vázlat 1. Modellkorrekció 2011. január 2. A lakossági gyógyszerellátás helyzete 3. A gyógyszertár

Részletesebben

Dr. Szántó Szilvia. Marketingkörnyezet

Dr. Szántó Szilvia. Marketingkörnyezet Dr. Szántó Szilvia Marketingkörnyezet Az előadás témái 1./ Marketingkörnyezet jellemzése 2./ A mikrokörnyezet alkotóelemei 3./ A makrokörnyezet jellemzése Marketingkörnyezet Azok a külső tényezők és erők,

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Csupor Dezső

TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Csupor Dezső GYÓGYNÖVÉNYEK A Csupor Dezső TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Gyógynövény Szakosztály Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet

Részletesebben

Étrend-kiegészítő szegmenst érő piaci hatások és folyamatok Magyarországon

Étrend-kiegészítő szegmenst érő piaci hatások és folyamatok Magyarországon Étrend-kiegészítő szegmenst érő piaci hatások és folyamatok Magyarországon Márkus Ádám 2014.03.27. Ügyfeleink és Partnereink támogatása Információ forrása Információ kezelés Magas szintű elemzések Technológiai

Részletesebben

A választás szabadsága és nehézsége fogyasztói szokások változása a rendszerváltástól napjainkig

A választás szabadsága és nehézsége fogyasztói szokások változása a rendszerváltástól napjainkig A választás szabadsága és nehézsége fogyasztói szokások változása a rendszerváltástól napjainkig Feiner Péter, az Országos Kereskedelmi Szövetség elnöke, a SPAR Magyarország Ker. Kft. ügyvezető igazgatója

Részletesebben

BÉRES DÍSZDOBOZOS TERMÉKEK

BÉRES DÍSZDOBOZOS TERMÉKEK BÉRES DÍSZDOBOZOS TERMÉKEK Termék Megnevezés Akciós Fogyasztói Ár Megtakarítás Béres Porcerő Forte filmtabletta (2x60) duopack fémdobozban 10026 Ft helyett 6999 Ft -30,2% 3027 Ft Béres Porcerő Ginzeng

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények reklámozásáról és ismertetéséről

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények reklámozásáról és ismertetéséről 64/2003. (X. 31.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények reklámozásáról és ismertetéséről A gazdasági reklámtevékenységről szóló

Részletesebben

A Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének tudományos konferenciája

A Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének tudományos konferenciája A Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének tudományos konferenciája A gazdasági válság hatása az Étrend-kiegészítők piacára Márkus Ádám Consumer Health Manager, IMS Health Budapest,

Részletesebben

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS SIKERES BESZÁLLÍTÓVÁ?

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS SIKERES BESZÁLLÍTÓVÁ? MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS Nagyné Miske Margit ügyvezető igazgató NATURTEX Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft. RÖVID TARTALOM 1. Néhány mondat a NATURTEX

Részletesebben

IPARI KÖTELEZETTSÉGEK I. 2. Fenntartás - Módosítások. Módosítások. Módosítás típusai

IPARI KÖTELEZETTSÉGEK I. 2. Fenntartás - Módosítások. Módosítások. Módosítás típusai IPARI KÖTELEZETTSÉGEK I Gyógyszerek törzskönyvezése: 1. új gyógyszer tk beadványa 2. fenntartás 3. felújítás 4. kivonás Dr Szabó Mónika BAYER Hungária Kft Törzskönyvezési vezetı 2. Fenntartás - Módosítások

Részletesebben

GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA

GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA GYÓGYSZER-PROMÓCIÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA Dr. Maklári-Papp Judit ügyvéd együttműködésben a Réti, Antall és Madl Ügyvédi Irodával 2007. február 22. Reklámozási szabályok rendszere ágazati szabályozás Korábbi

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó

31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz A saját farmom mindig zöldebb című pályamunkában részletesen be kell mutatni egy elképzelt, vagy már működő gazdaságot.

Részletesebben

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Budapest, 2008. január 29. A magyar internet-használók 82 százaléka vásárolt már valamit a világhálón. Legtöbben

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN BIG PICTURE (MEME) Vörös Csilla 2014. November 12. TARTALOM Változások kora - Helyzetkép Időeltolásos tévénézés TV+ Kitekintés Jövőkép 2 VÁLTOZÁSOK KORA HELYZETKÉP 2014. OKTÓBER:

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Lyxio 200mg por bels.old. 30x. Alkalmas a légutakban lévő sűrű, viszkózus váladék oldására. Bioeel Fenyőrügy méz szirup 150g

Lyxio 200mg por bels.old. 30x. Alkalmas a légutakban lévő sűrű, viszkózus váladék oldására. Bioeel Fenyőrügy méz szirup 150g ACC HOT 200mg por bels.oldat 20x 1867 Ft 1599 Ft Lyxio 200mg por bels.old. 30x 1186 Ft 999 Ft TriActin Wick citrom ízű por bels. oldat 5x 1229 Ft 1045 Ft hatóanyag: acetilcisztein hatóanyag: acetilcisztein

Részletesebben

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva.

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. 1210-06 Modul (Szépségszalon létrehozása, gazdálkodása, marketingje) 4. pontjának részletes

Részletesebben

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei ORAFLOR A szájflóra kutatás innovatív termékei A szájflóra A szájban élő organizmusok összessége. A szervezet egészségi állapotának egyik fontos tényezője és tükre Elsődleges feladata a védelem. Folyamatosan

Részletesebben

Éltető Balaton-felvidék

Éltető Balaton-felvidék Éltető Balaton-felvidék 60 település, 40 ezer lakos Kb. 4500 vállalkozás (több mint 90% mikro, ennek közel 80%-a egyéni vállalkozás) Több mint 20 ezer szálláshely (85% Balaton part és Kapolcs) Kiemelkedően

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-12. hó. 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9.

Richter Csoport. 2014. 1-12. hó. 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9. Richter Csoport 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9. Összefoglaló 2014. I-IV. IV. negyedév Konszolidált árbevétel: -3,4% ( ), +0,5% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

Online gyógyszerforgalmazás

Online gyógyszerforgalmazás Online gyógyszerforgalmazás Dr. Fittler András, Ph.D. egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerészeti Intézet,,Webáruházak, webshopok és webpatikák - egészséggel kapcsolatos termékek online értékesítése'

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 Képviselő cég neve, címe:... Beadás dátuma: (OEP tölti ki) Ügyintéző neve, elérhetősége:... Munkahelyi telefon (fax, e-mail, mobiltel.):...

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem Dr. Piskóti István Marketing Intézet Disztribúciós mix A marketing (értékesítési, disztribúciós) csatorna kialakítására, működtetésére

Részletesebben

eredményeinek összesítése

eredményeinek összesítése Burgenland és Nyugat-Magyarország kiskereskedelmi tevékenységet végző vállalkozásai körében végzett rejtett értékelési tesztek eredményeinek összesítése 2012. július A viszgálat CÉLKITŰZÉSE Az infrastruktúra,

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Aspirin Plus C pezsgőtabletta. acetilszalicilsav/ aszkorbinsav

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Aspirin Plus C pezsgőtabletta. acetilszalicilsav/ aszkorbinsav Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Aspirin Plus C pezsgőtabletta acetilszalicilsav/ aszkorbinsav Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót,

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Aspirin 500 mg tabletta acetilszalicilsav

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Aspirin 500 mg tabletta acetilszalicilsav Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Aspirin 500 mg tabletta acetilszalicilsav Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit 1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit napjainkban, a marketing sajátosságait a kereskedelemben! 7.

Részletesebben

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója 1 A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója Hatóanyag/hatóanyagcsoport paracetamol ATC N02BE01 Érintett készítmény(ek) Magyarországon Paracetamol Teva 10 mg/ml oldatos infúzió (MAH: Teva Gyógyszergyár Zrt.,

Részletesebben

A receptírás szabályai

A receptírás szabályai A receptírás szabályai Az orvosi vény A recept (vény) az orvos előírása, mellyel a gyógyszeres terápia vagy betegség megelőzése céljából gyógyszert, ill. gyógykezeléshez szükséges sebészeti kötözőszert,

Részletesebben

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában

Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában Bikfalvi Istvánné Magyarországi Üdítőital-, Gyümölcslé- és Ásványvízgyártók Szövetsége Zöldség és gyümölcslevek

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

enet Telekom: Jelentés az internetgazdaságról Karácsonyi vásárlási láz a neten

enet Telekom: Jelentés az internetgazdaságról Karácsonyi vásárlási láz a neten enet Telekom: Jelentés az internetgazdaságról Karácsonyi vásárlási láz a neten 2012 enet. Minden jog fenntartva enet Internetkutató és Tanácsadó Kft. Postacím: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. www.enet.hu

Részletesebben

Egészség és versenyképesség: együtt vagy egymás ellen?

Egészség és versenyképesség: együtt vagy egymás ellen? Egészség és versenyképesség: együtt vagy egymás ellen? Folláth Györgyné ügyvezető igazgató és Szöllősi Réka tanácsadó Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 2012. március 22. A hazai élelmiszerfeldolgozók

Részletesebben

E-Shopping Report 2012 Internetes vásárlási trendek Magyarországon

E-Shopping Report 2012 Internetes vásárlási trendek Magyarországon Internetes vásárlási trendek Magyarországon Kutatási ismertető 2012. augusztus KutatóCentrum 1036 Budapest, Lajos u. 103. Tel.:+36 (1) 373 09 36. Fax: +36 (1) 373 09 54. Az e-vásárlást kipróbálók, az online

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

A hagyományos élelmiszergyártó KKV-k versenyképességének növelését elősegítő élelmiszerlánc menedzsment módszerek és innovatív értékesítési stratégiák

A hagyományos élelmiszergyártó KKV-k versenyképességének növelését elősegítő élelmiszerlánc menedzsment módszerek és innovatív értékesítési stratégiák A hagyományos élelmiszergyártó KKV-k versenyképességének növelését elősegítő élelmiszerlánc menedzsment módszerek és innovatív értékesítési stratégiák Papp Attila fejlesztő mérnök, oktatási felelős 2009.

Részletesebben

MAGYAR-SZLOVÉN ÜZLETI LEHETŐSÉGEK. Dr. Várvölgyi Tímea KGSZ Sárvári Gellért asszisztens

MAGYAR-SZLOVÉN ÜZLETI LEHETŐSÉGEK. Dr. Várvölgyi Tímea KGSZ Sárvári Gellért asszisztens MAGYAR-SZLOVÉN ÜZLETI LEHETŐSÉGEK Dr. Várvölgyi Tímea KGSZ Sárvári Gellért asszisztens Csatlakozás az EU-hoz: 2004. május 1. Euró bevezetése: 2007. január 1. Terület - Összes 20 273 km² - Víz (%) 0,6 Népesség

Részletesebben

Direkt Marketing Agytágító

Direkt Marketing Agytágító Direkt Marketing Agytágító 2011. október 13-14. Direkt marketing praktikák az integrált kommunikációban Babarczi Joli Babarczi Jolán / babarczi.jolan@t-online.hu Az agytágítás első lépései 9.00-től 10.20-ig:

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Hidrasec 100 mg kemény kapszula racekadotril

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Hidrasec 100 mg kemény kapszula racekadotril Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Hidrasec 100 mg kemény kapszula racekadotril Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Az üzleti terv lehetséges céljai

Az üzleti terv lehetséges céljai Az üzleti terv minden vállalkozás legfontosabb dokumentuma. Fő kritériuma, hogy legyen szakszerű és egyben közérthető. Lehetőleg optimista lelkesedést tükrözzön, derüljön ki belőle az ügy iránti elkötelezettség.

Részletesebben

Kertész Balázs. Szinapszis Kft. A Piackutatás Napja - 2009. Budapest, 2009. május 4.

Kertész Balázs. Szinapszis Kft. A Piackutatás Napja - 2009. Budapest, 2009. május 4. Kertész Balázs Szinapszis Kft. A Piackutatás Napja - 2009 Budapest, 2009. május 4. Tartalom Környezeti hatások 2009-ben 1. Gazdasági válság van: Társadalmi rétegek még jobban szétválnak (vesztesek és nyertesek)

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

A gyógyszerészi szerepkör változásai a XX. században

A gyógyszerészi szerepkör változásai a XX. században A gyógyszerészi szerepkör változásai a XX. században XII. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetem Szeged, 2015. július 9-12. Dr. Kata Mihály prof. emer. Tartalomjegyzék, azaz amivel nem foglalkozom pl. gyógyszerészképzés,

Részletesebben

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Felnıtt beteg C-vitamin tartalmú készítményt szeretne kérni Öntıl. Tájékoztassa

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

Tények a magas vérnyomásról

Tények a magas vérnyomásról 4 Magas vérnyomás Dr. Rath Cellular Health TM sejtegészségi ajánlásai a megelőzéshez és a kiegészítő terápiához Tények a magas vérnyomásról: Dr. Rath sejtegészségi ajánlásai - Egészségi előnyök a betegek

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

A dohányszárítás elmélete és gyakorlata

A dohányszárítás elmélete és gyakorlata A dohányszárítás elmélete és gyakorlata A mezôgazdaság mûszaki fejlesztésének tudományos kérdései 92. Gondozza Az MTA Agrártudományok Osztálya Agrármûszaki Bizottsága Szerkesztô Sembery Péter egyetemi

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben

QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás

QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezetének GYÓGYSZERÉSZ A GYÓGYSZERÉSZETBEN Továbbképző program 2009. október 14. QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás Bagi Zoltán ügyvezető igazgató Minőségbiztosítás

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Egy magyar családi cég versenyben a multinacionális óriásvállalatokkal a globális dohánypiacon. Nyíregyháza, 2014.09.05.

Egy magyar családi cég versenyben a multinacionális óriásvállalatokkal a globális dohánypiacon. Nyíregyháza, 2014.09.05. Egy magyar családi cég versenyben a multinacionális óriásvállalatokkal a globális dohánypiacon Nyíregyháza, 2014.09.05. A Continental Cégcsoport A dohánymagvetéstől az értékesítésig lefedi a teljes vertikumot

Részletesebben

É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg. Kiss Katalin, Szinapszis Kft.

É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg. Kiss Katalin, Szinapszis Kft. É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg Kiss Katalin, Szinapszis Kft. Tények amiket már tudunk Penetráció: idősek körében dinamikusan bővül Az egészségügyi információk

Részletesebben

Magyar Nemzet: Eladták a Gardeniát 2011. augusztus 25.

Magyar Nemzet: Eladták a Gardeniát 2011. augusztus 25. Nyomtatott sajtó: Magyar Nemzet: Eladták a Gardeniát 11. oldal Megvásárolta a győri Gardenia Csipkefüggönygyár Nyrt. felszámolójától a márkanevet és a hozzá kapcsolódó jogokat a Rovitex Homedeco Group,

Részletesebben