TÖBB MINT EGY GYÓGYSZER, AVAGY A NEO CITRANNAL KAPCSOLATOS MARKETING TEVÉKENYSÉG ELEMZÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖBB MINT EGY GYÓGYSZER, AVAGY A NEO CITRANNAL KAPCSOLATOS MARKETING TEVÉKENYSÉG ELEMZÉSE"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Nemzetközi marketing szakirány TÖBB MINT EGY GYÓGYSZER, AVAGY A NEO CITRANNAL KAPCSOLATOS MARKETING TEVÉKENYSÉG ELEMZÉSE Készítette: BUDAI MARIANNA Budapest, 2004.

2 Köszönetnyilvánítás Hatalmas köszönet illeti főiskolai konzulensem, Szántó Szilvia tanszékvezető helyettest lelkiismeretes munkájáért, segítőkészségéért, támogatásáért. Köszönöm, hogy a szakmai tanácsaival és praktikus útmutatásaival, ötleteivel folyamatosan segítette a munkám, hozzájárulván szakdolgozatom elkészüléséhez. Köszönettel tartozom külső konzulensemnek, Klebovich András gyógyszerészközgazdásznak, hogy hasznos és kellemes konzultációkkal; valamint számos gyógyszerpiaci információval, patikai adattal élménnyé változtatta a szakdolgozatírás procedúráját. Köszönöm a segítséget a munkám támogató gyógyszerészeknek és asszisztenseknek, akik véleményükkel, tapasztalatukkal és patikai forgalmi adataikkal segítették elő a dolgozathoz szükséges információk összegyűjtését. Hálás köszönetet szeretnék mondani a szüleimnek és a húgomnak, hogy a főiskolai félévek során mellettem álltak és állnak, elképzeléseimben támogatnak és a biztos, nyugodt családi hátteret biztosítják tanulmányaimhoz/ munkámhoz. Nélkülük ez a szakdolgozat sem születhetett volna meg! 2

3 Tartalomjegyzék KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS...2 TARTALOMJEGYZÉK...3 BEVEZETÉS...5 A GYÓGYSZER MINT KÜLÖNLEGES ÁRU...8 A HAZAI OTC- PIAC ÁTTEKINTÉSE...11 AZ OTC-PIAC PESTEL-ELEMZÉSE...15 Az OTC- szerek piacán érvényesülő politikai és gazdasági hatások Az OTC- szerek piacán érvényesülő demográfiai, társadalmi-kulturális hatások Az OTC- piacot befolyásoló technológiai, környezeti és jogi faktorok VERSENYHELYZET ELEMZÉS A MEGFÁZÁS ELLENI OTC- SZEREK PIACÁN...21 A megfázás gyógyszereinek piaca A Porter-féle öt erő modell...23 A FORRÓITAL POROK MARKETING MIXE (4P)...30 Termékpolitika Árpolitika Értékesítési csatorna Neo Citran a patikai forgalomban Megkérdeztük gyógyszerészeinket Kommunikáció Neo Citran az Interneten NOVARTIS AG...49 Novartis Hungária Kft A NEO CITRAN SWOT- ANALÍZISE

4 RP., INFORMÁCIÓ, AVAGY PRIMER KUTATÁS A NEO CITRANRÓL...56 Kutatási terv Hipotézis Konceptualizáció és operacionalizáció Célcsoport és mintavétel Kutatási módszer A PRIMER KUTATÁS EREDMÉNYEI...61 A gyógyszerekkel való viszonyunk (Szim)patikus pirula,- választás a gyógyszertárban Elvárások a megfázás elleni szerek piacán Ízlések és pofonok,- a nátha elleni szerek sokfélesége Van aki forrón szereti, a forróital porok piaca Mikor és ki vásárol? Neo Citran a számok dzsungelében Következtetések ÖSSZEFOGLALÁS...77 MELLÉKLET...80 Rövidítésjegyzék Kérdőív: Recept nélkül kapható megfázás elleni gyógyszerek A hatóanyagok rövid ismertetése Táblázatok Ábrák IRODALOMJEGYZÉK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 4

5 Bevezetés Én.. esküszöm, hogy a megszerzett gyógyszerésztudományi ismeretek birtokában hivatásomat a legnagyobb lelkiismeretességgel fogom gyakorolni és hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Az egészség védelmét és a betegek gyógyulását mindenek elé helyezem. Mint a gyógyító munka részese ismereteimet csakis embertársaim egészségének védelmére és helyreállítására fogom fordítani júniusában vettem át a gyógyszerész diplomámat, mellyel együtt humánus szemléletet, empátiakészséget is kaptam, amely egy életen át elkísér majd munkám során, s amelyet leginkább az előbb idézett gyógyszerészi eskü fejez ki. Az orvosegyetemi, kicsit misztifikált gyógyszermarketing előadás után még úgy gondoltam, hogy marketing nélkül is kerek tudomány a gyógyszerészet, melynek egyébként is csak egy kis szeletét képezi a tőke, a gyógyszerekkel való kereskedelem, és az ahhoz szervesen kapcsolódó marketing. A főiskolán kapott szemlélet azonban merőben más volt: a gyógyszer termékké alakult, amelynek igenis szüksége lett a marketingre; s be kellett látnom, hogy a profit a gyógyszeriparban is az egyik fő motivációs erő, csakúgy, mint az élet más területein. A főiskolai félévek során a két szemlélet folyamatosan közeledett egymáshoz, s gondolataimban egyre inkább kezdtek egymás komplementereivé válni. Ma már tudom, hogy a gyógyszereknek, legyenek azok receptkötelesek vagy vény nélkül kaphatóak, szükségük van a marketingre, mert anélkül életképtelenek a piacon. A XXI. században legalább annyira alkotója a marketing egy tablettának, mint a benne lévő hatóanyag. Hiszem, hogy a gyógyszermarketinggel a termékek piaci versenyén keresztül, a betegek megelégedettségéért, a gyógyulni vágyók érdekeiért szállunk síkra; s bízom benne, hogy magas szintű szakmai tudással, kellő elkötelezettséggel, hivatástudattal és kreativitással sokat tehetünk az életminőségük javításáért, gyógyulásukért. Szakdolgozatomban az OTC- gyógyszerpiac egyik legnagyobb és dinamikusan 5

6 növekvő szegmensének, a meghűlés elleni szerek piacának a tanulmányozását tűztem ki célul. Szeretném tudni, mennyire érzik az emberek sajátjuknak a gyógyszeres terápiáról való gondoskodást, az öngyógyítást egy olyan banális megbetegedés esetén, mint a meghűlés, nátha- és mennyire igyekszenek a gyógyszergyárak erre megoldást kínálni. Különösen érdekes ez napjainkban Magyarországon, ahol alig több mint 10 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy recept nélkül lehet gyógyszert vásárolni; napjainkban pedig a televíziótól a patikai magazinokig minden igyekszik hatékony gyógyírt kínálni problémáinkra. Fel kívánom vázolni a hazai piacon jelenleg érvényesülő főbb tendenciákat, valamint a piacot befolyásoló politikai, gazdasági, szociális, demográfiai, technológiai és jogi faktorokat. A meghűlés elleni OTC- szerek piacán érvényesülő versenyt a Porter-féle öt erő modell alapján értékelem. Választ keresek arra, hogy a fogyasztókban, betegekben milyen kép alakult ki a gyógyszerpiac meghűlés elleni szereinek szegmenséről, hogyan kategorizálják a vásárlók a különféle megfázás elleni készítményeket. Érdeklődéssel vizsgálom, hogy mennyire (el)ismertek körükben a nagy múltra visszatekintő, nagyszüleink által is alkalmazott szerekkel szemben a gyógyszertechnológia újdonságainak számító, a magyar piacon az elmúlt évtizedben megjelent forróital porok. Fókuszpontba a Novartis gyógyszergyár Neo Citran forróital porát helyezem, mely a felnőttek és a gyermekek számára kombinált készítményeivel igyekszik megoldást kínálni a meghűlés komplex tünet-együttesére. A munkám során elkészítem a Neo Citran marketing mixét, és vizsgálom a gyógyszerrel kapcsolatos marketing tevékenységet. A szekunder kutatást kiegészítendő, kérdőíves megkérdezéssel igyekszem felmérni a márkaismertséget, a fő vásárlók körét, elvárásait, preferenciáit; próbálom megismerni az emberek véleményét a Neo Citrannal kapcsolatban Keresem arra a választ, hogy mi a Neo Citran nyilvánvaló népszerűségének az oka, és mivel magyarázható az, hogy egyetlen kiszereléssel és egyetlen ízzel (szemben a Coldrex illetve Fervex forróital por készítményeivel) a hazai forróital porok óriása a Neo Citran. 6

7 Végül elvégzem a jövőre vonatkozóan stratégiai irányvonalakat mutató SWOTanalízist, azaz próbálok receptet alkotni a Neo Citran jövőbeni sikere érdekében. 7

8 A gyógyszer mint különleges áru Amellett, hogy az eddig gyógyíthatatlan betegségek kezelésére szánt hatóanyagok és gyógyszerek kifejlesztésén töretlenül, elszántan és lelkesen dolgoznak a laboratóriumi kutatók, a már meglévő gyógyszerek tökéletesítése is szakadatlanul folyik. Előbbiek eredményeként százával jelennek meg a piacon az újabb és újabb készítmények segítve a beteg emberek gyógyulását, vagy javítva életminőségüket. E nemes cél mellett, mely már az ókor óta jellemzi az orvostudományt, s amelyet leginkább egy latin mondás fejez ki, mely szerint: a beteg üdve mindenek előtti, azaz Salus aegroti suprima legis este, nem szabad elfeledkeznünk az érem másik oldaláról sem. Orbán István szerint, minthogy a gyógyszergyártás nyereségvágyból elkövetett gazdasági tevékenység., a profit, érthető módon, központi szerepet játszik ebben az iparágban is. A gyógyszereket kutatják, gyártják és kereskednek velük, s mindez (nem kevés) haszonnal kecsegtet. Napjaink piaci versenye a gyógyszeripart sem hagyta érintetlenül, egyre nagyobb és nagyobb számban jelennek meg a hatalmas, fuzionált gyógyszergyárak új termékeikkel a piacon, és a követő pozíciójú gyógyszergyárak a generikumok gyártásával próbálnak nyomdokaikba lépni. A világ gyógyszerpiaca dinamikusan növekszik ben a gyógyszergyárak 11 %-os növekedést produkáltak a megfigyelt 13 kulcspiacon. Igaz, ez a növekedés 7-8 %-ossá szelídült 2002-re, mégis azt mondhatjuk, hogy az új készítmények folyamatos piacra kerülése miatt a piaci növekedésnek nincs reális alternatívája. Az öt vezető európai piacon (Németország, Franciaország, Olaszország, Egyesült Királyság, Spanyolország) az előző években mutatott 8-9 %-os növekedés csökkent és 2002-ben 6 %-ot valamivel meghaladó lett. A magyar gyógyszerpiac sem függetleníthető a nemzetközi tendenciáktól és legfeljebb rövid ideig zárható el az új termékek elől; illetve a hazai gyógyszergyártók is előbb-utóbb fellépnek termékeikkel az európai és a távolabbi piacokon. Évről évre közeledik egymáshoz a volt szocialista blokk országainak gyógyszerpiaca és az európai gyógyszerpiac. Az elmúlt években a magyarországi növekedés az európai átlagot jóval meghaladó mértékű volt ben az előző évek növekedéséhez hasonlóan 17,9 %-os 8

9 növekedés következett be. Szakértői előrejelzések 2004-ig 12-15%-os növekedést prognosztizáltak 1. Marketingszempontból a gyógyszert is árunak kell tekintenünk. Különféle megközelítésekből szemlélve a gyógyszert azonban rájöhetünk arra, hogy mennyire komplex áruval állunk szemben. Sok szempontból különbözik ugyanis a piacon jelenlévő egyéb termékektől, s ez teszi szükségessé azt, hogy speciális szempontokat vegyünk figyelembe a gyógyszerekkel folytatott marketingtevékenységünk során. Olyan különleges áruról van szó, mely széles népréteget érint, és amely amennyire hatásos, annyira veszélyes is lehet a használójára, ha annak alkalmazása nem megfelelően történik,- érdekes módon az alulfogyasztás és a túlfogyasztás egyaránt káros következményekkel járhat. Ez utóbbi miatt a fogyasztásösztönző módszerek alkalmazása komoly veszélyeket hordoz(hat) magában. Szükség van arra, hogy a gyógyszerek útját a gyártástól a betegig/ fogyasztóig való eljutásig végigkísérjük és szigorúan szabályozzuk. A gyógyszer speciális csomagolást és tárolást feltételez, az áru kezelése szakértelmet igényel. A gyógyszerek forgalomba hozatalának a feltétele a törzskönyvezés és a forgalomba hozatali engedély megszerzése 2. A disztribúciós csatorna utolsó láncszeme a gyógyszertár, ahol csak szakemberek végezhetik a gyógyszerek expediálását (kiadását). Egy gyógyszertári vásárlási szituáció is különböző a megszokott vásárlási helyzetektől, mert a patikában a beteg csak kvázi vásárló: vényköteles gyógyszer esetén ugyanis a hatás- és mellékhatás-spektrumot figyelembe véve az orvos dönt arról, hogy a betegnek mit kell szednie; nem receptköteles gyógyszerek esetén ellenben már több információval rendelkezik a beteg, azonban a szakszerű ismereteinek hiánya miatt a választásnál a gyógyszerész tanácsaira is támaszkodik. A gyógyszer értéke- legyen az vényköteles vagy vény nélkül kiadható- nehezen megfogalmazható, hiszen az ember életét, egészségét védi, gyógyít. Egyéb termékekkel összevetve gyógyszerek vásárlása esetén kis vásárlásról van szó, viszonylag magas 1 Ismét dinamikusan nőtt a gyógyszerpiac: Szabóné Dr. Streit Mária: Gyógyszermarketing, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest,

10 egységáron 2. A gyógyszerek egy része társadalombiztosítási támogatást élvez, tehát a beteg csak hozzájárul annak költségeihez és nem kell az áru piaci értékének megfelelő árat kifizetnie érte. A Patika Magazinban megjelent egyik cikk címe is erre az érdekes szituációra utal: Az egyik felírta, a másik kifizette, az icipici pedig mind bevette 3. A recept nélkül vásárolható gyógyszereknél, azaz OTC (over the counter) készítményeknél a helyzet kicsit piacibbnak tekinthető, mert itt a választásnál az árak is jelentős szerepet játszhatnak, ugyanis ezen szerek támogatást nem élveznek, azok árát 100%-osan a beteg fizeti meg. Az OTC szerek piaca teret enged a marketing- és marketingkommunikációs eszközök szélesebb körű alkalmazásának, aminek nap mint nap szemtanúi is vagyunk. A különböző napilapoktól kezdve a televízióig, a patikákban fellelhető ismertetőanyagoktól az internetes oldalakig, minden ajánl nekünk valami hatásos gyógyírt égető problémánkra. Valósággal a bőség zavara kerít bennünket hatalmába, ha arról van szó, hogy mivel csillapítsuk lázunkat, melyik pirulát vegyük be fájdalom esetén, vagy mivel enyhítsük a megfázás kellemetlen tünetegyüttesét. Minden bizonnyal az intenzív reklámtevékenység is szerepet játszik abban, hogy a gyógyszerek közül az Algopyrin mint fájdalomcsillapító, a Béres csepp mint vitamin, és a Coldrex mint megfázás elleni gyógyszer a vezető 17 márka között szerepel- egy a Below The Line Magazinban megjelent felmérés alapján. A márkák ismertségi versenyében az Algopyrin 8., a Béres csepp 11., és a Coldrex 14. helyezést ért el, ugyanis az emberek 27%-a Algopyrinre gondol, ha fájdalomcsillapítóról van szó, 22%-a Béres cseppre, ha vitaminkészítményről, és 100 emberből 19-nek a Coldrex jut eszébe, ha a megfázás elleni szerek termékkategóriát említjük meg 4. 3 Az egyik felírta, a másik kifizette, az icipici pedig mind bevette, Patika Magazin, A vezető 17 márka Magyarországon, Below The Line Magazin,

11 A hazai OTC- piac áttekintése Magyarországon a vény nélküli gyógyszerek piacán jelentős változások történtek az elmúlt évtizedekben. A hazai és külföldi készítmények száma egyaránt rohamosan emelkedett, engedélyezetté vált a reklámozás, a betegek egyre több információt kapnak a termékekről, amelyet egyre fokozottabban igényelnek is. Napjainkban hetente 2 millió doboz vény nélküli medicina kerül eladásra a patikákban. Vegyük szemügyre a hazai OTC- gyógyszerpiac jellegzetességeit, különös tekintettel a megfázás elleni szerek piacára! A vény nélküli gyógyszerek 2002-ben a teljes gyógyszerpiacból dobozszámban 33%-ot képviseltek. Ez 101 millió doboz medicina recept nélküli eladását jelentette 36 milliárd forintos termelői áron. Tehát az egy lakosra jutó gyógyszervásárlás, amennyiben hazánk lakosságát 10 millióra taksáljuk, évi 10 doboz. Megállapítható, hogy a növekvő reklámköltések ellenére 2002-ben kevesebb doboz gyógyszer fogyott, mint 1998-ban, amikor 11,2 doboz gyógyszert vásárolt átlagosan egyetlen lakos. Ezt a csökkenést valamelyest ellensúlyozni látszik az a tény, hogy a vásárlók egyre inkább a nagyobb kiszereléseket részesítik előnyben. Azonban az eladások értékét vizsgálva az OTC- termékek piacán intenzív növekedést tapasztalunk, amit alátámasztanak a következő adatok is: 1994-ben még csak 7,3 milliárd forint, 2000-ben pedig már 26 milliárd forint volt termelői áron a forgalmuk 5. A növekedés magyarázható a külföldi drágább készítmények térnyerésével illetve a gyógyszerek áremelkedésével, amelynek mértéke az elmúlt években magasabb volt az inflációnál 6. Az OTC- gyógyszerek dobozonkénti átlagára 2002-ben 356 Ft volt, ami 111%-os áremelkedést jelent az 1998-as 168 Ft-os dobozonkénti átlagárhoz képest 7. Miközben ennyire markáns növekedésről beszélünk az OTC- szerek piacán, el kell különítenünk az OTC- termékek között az érett és a fejletlen szektorokat. Az 5 pharmafelax, MIS Consulting, Változások a felszín alatt,

12 elmúlt néhány év adatai alapján egyértelműen a fájdalomcsillapítók és megfázás elleni készítmények forgalmazása tűnik a leginkább sikeresnek. Méretét tekintve ez a legnagyobb piac az OTC piaci kategóriák között, és a növekedési üteme is az egyik legjelentősebb 6. Az érett OTC- csoportba tartoznak ezenkívül a vitaminok, étkezési kiegészítők,- amelyek már elevenen élnek a köztudatban mint a patikákban recept nélkül megvásárolható termékek. Ezzel szemben a gyermekcipőben járó OTC- szektorhoz sorolhatók a bőrápolási és felnőtt szájápolási termékek ill. a nyugtató-és altatószerek egyes típusai, amelyek még kiaknázatlan lehetőségekkel kecsegtetnek. A leggyengébben az emésztésre ható készítmények piaca szerepel, s ez a szegmens nem is tűnik a gyártók számára vonzónak 6,8. Az előbbi csoportosítást erősíti meg az OTC- termékek 2002-es hazai értékbeli eladást figyelembe vevő rangsora, mely szerint az első 8 befutó közül 5 fájdalomcsillapító (1., 3., 4., 7. helyezettek) ill. megfázás elleni szer (6. a rangsorban), 3 pedig vitaminkészítmény (I. táblázat). I. táblázat: Az OTC- márkák hazai rangsora a 2002-es értékbeli eladást tekintve 9 Az OTC gyógyszermárkák rangsora 1. Algopyrin (Sanofi-Synthelabo) 2. Béres Csepp (Béres Rt.) 3. Aspirin (Bayer) 4. Quarelin (Sanofi-Synthelabo) 5. Centrum A-Z (Wyeth) 6. Neo Citran (Novartis) 7. Flector (Ibsa) 8. Supradyn (Roche) Jellegzetes tendencia a vény nélküli gyógyszerek piacán, hogy újabb és újabb 7 Borjádi Györgyi, Juhász Péter: Marketingpirula recept nélkül, Galenus Kiadó, Budapest, old. 8 The Market for OTC Healthcare in Hungary (793144), Tekintélyes Béres pozíció az OTC piacon. MIS Consulting Rt

13 gyógyszerformákkal és egyre több tünet kezelésére alkalmas hatóanyag-kombinációjú gyógyszerekkel lépnek piacra a gyártók. 10 évvel ezelőtt még ritkán használt gyógyszerforma volt számunkra a pezsgőtabletta, mely napjaink rohanó világában vitamindússá és pezsgővé teszi napjainkat. A forróital por szintén újítás a gyógyszertechnológia területén. Megszokott volt, hogy nátha esetén elmentünk az orvoshoz, aki orrcseppet, lázcsillapítót, köptetőt, köhögéscsillapítót és vitamint rendelt nekünk, aztán a sok gyógyszert kiváltottuk a gyógyszertárban. A 90-es évektől ugyanezt recept nélkül is megvásárolhattuk, igaz jóval drágábban. Aztán a modern kor elvárásainak megfelelően megjelentek a kombinációs készítmények, melyek gyógyírt jelentenek a megfázás valamennyi tünetére. Szinte 5 az 1-ben jellegű termékekkel kúrálhatjuk magunkat (pl. Neo Citran, Coldrex Hot Rem Blackcurrent ill. Lemon). A teljes piaci lefedettség érdekében a gyártóknak senkiről nem szabad megfeledkezni. A személyre szabott/ individuális gyógyszerelés napjaink orvostudományának is egyik fontos célkitűzése. E két szempont együttes érvényesülését tükrözik az OTC- palettán egyre nagyobb számban jelenlévő, speciálisan időseknek vagy gyerekeknek szánt termékek, melyek speciális dozírozásukkal, összetételükkel, gyógyszerformájukkal különböztetik meg magukat a felnőtteknek szánt gyógyszertársaiktól (pl. Neo Citran forróital por gyerekeknek, Centrum Silver). Úgy tűnik, a gyógyszertechnológiai bravúrok tárháza kimeríthetetlen, ami folyamatosan újabb feladatokkal látja el a gyártókat az OTC- szerek K+F-je területén is. S hogy utánpótlásból se legyen hiány, folyamatosan kerülnek át addig csak vényre beszerezhető szerek a recept nélküli kategóriába. Ez az átsorolás, angol nevén switch, a nyolcvanas évektől indult Európában és az Amerikai Egyesült Államokban rohamos fejlődésnek. Hazánkban kicsit megkésve következett be az OTC- kategóriába való átsorolási láz ben 134 OTC- szerünk volt, rá 10 évre már 764-gyel büszkélkedhettünk 10. Az átminősítések kezdeményezői a gyártók illetve a gyógyszer-engedélyezési hatóságok. Az 1998 szeptemberében elfogadott Európai Uniós direktíva szerint 13

14 ( Guideline on changing the classification for the supply of a medicinal product for human use ) csak azon termékek válhatnak recept nélkül megvásárolhatóvá, melyek eleget tesznek bizonyos biztonsági előírásoknak, azaz: - a kelleténél hosszabb alkalmazásuk nem okozhat károsodást - megfelelő alkalmazás mellett nem lehetnek komoly mellékhatásai, ill. amennyiben mégis fellépnek, ezeknek meg kell szűnniük az adagolás felfüggesztése után - az alkalmazás indikációjának egyértelműnek kell lennie - nagy szerepet kap az átfogó és jól érthető termékismertető 11. A hazai OTC- piac előbb részletezett változásait dióhéjban összefoglalva, egy táblázat adataival szeretném szemléletessé tenni (II. táblázat). II. táblázat: A hazai OTC piac változásai 11 Év OTC- gyógyszerforgalom termelői ár alapján 26,0 36,0 (Mrd Ft) OTC %- os részarány a teljes gyógyszerforgalomból (termelői áron) 12,8 12,0 10 Az OTC- készítmények számának alakulása, , Borjádi Györgyi, Juhász Péter: Marketingpirula recept nélkül, Galenus Kiadó, Budapest, old. 14

15 Az OTC-piac PESTEL-elemzése Az OTC- szerek piacán érvényesülő politikai és gazdasági hatások Az európai és a magyar gyógyszerpolitika arra irányul, hogy a gyógyszereket igazolható minőségben, biztonságban és hatásosan olyan áron tudja hozzáférhetővé tenni, amelyet a társadalom és a betegek meg tudnak fizetni 12. Az egészségügyi kiadások évről évre nőnek, egyre inkább deficitet okozva a költségvetésben. Ez visszavezethető a lakosság növekvő átlagéletkorára, az öregedő népességre, amely egyre gyakrabban igényel egészségügyi ellátást. Emellett több és egyre drágább gyógyszer közül válogathatunk, s az emberek a terápiás lehetőségek teljes skálájának elérhetőségét várják el,- mind magasabb komfortszinten. A növekvő egészségügyi büdzsé Magyarországon is, éppúgy, mint Európa-szerte problémát jelent az állam számára. Hazánkban 2002-ben a GDP 6,3%-át fordították egészségügyi kiadásokra 13. Az Egészségbiztosítási Alap I-III. negyedévében 152,6 milliárd Ft-ot költött gyógyszerre, s ez az összes kiadásának 18,9%-át jelentette. Még nem végleges adatok szerint 2003 I-III. negyedévében ugyanezen összeg már 185,1 milliárd Ft-ra rúgott, és az összkiadás 18,6%-át tette ki I-III. negyedévében az egy lakosra jutó átlagos gyógyszertámogatás Ft volt, míg ugyanez egy évvel későbbre Ft-ra növekedett 14. Jogosan merül fel a kérdés: Miként lehet fedezni a kiadásokat vagy megfékezni azok további növekedését? Tovább kellene emelni az egészségügyi biztosítási hozzájárulást?- ez nehezen kivitelezhetőnek és visszhangoktól terheltnek tűnik. Maradék megoldásként a lakosság öngyógyítás irányába való terelése adódik. Mivel az OTC- termékekre nincs társadalombiztosítási támogatás, ily módon gátat lehet szabni a 12 Az európai országok gyógyszerpolitikája, 13 Pharmacy in Hungary, Gyógyszerészi Hírlap, XV. évf. 1.szám, január 14 OEP Summary Data,

16 gyógyszerre fordított állami kiadások emelkedésének. A terelés eszköze a vényköteles szerek OTC- kategóriákba való átsorolása (switch). Mi is történik tulajdonképpen? A betegre hárítják a készítmény teljes árának a megfizetését, tehát látszólag többe kerül mindenki számára a saját egészsége. Mi a különbség a switch előtti és utáni állapot között? Nem indirekt módon (adóként), hanem közvetlenül kell a gyógyszer árát a patikában megfizetnünk. A kormányok és az egészségbiztosítók költségcsökkentési törekvései a gyártókat a vényre kapható készítményeik számának csökkentésére késztetik, ennek ellensúlyozására a gyógyszergyárak igyekeznek pozícióikat erősíteni a vény nélküli szerek piacán. 15 éve a gyógyszergyártók jelentős része számára nem volt perspektíva az OTC-piac, a vény nélkül kapható szerek gyártását nem akarták tevékenységükbe integrálni. Ma egyre nagyobb a versengés az OTC-piacon, számos új arc jelenik meg egyéb iparágakból is, hogy aktív szereplőként lépjen fel az OTC-piacon pl. Nestlé. A magyarországi tendencia, mely már a 90-es évek elejétől az OTC malmára hajtja a vizet nem más, mint a nem támogatott, azaz vény nélkül kapható szerek forgalmazásának az ösztönzése, a vényköteles szerek vény nélkülivé való átsorolásának ésszerű támogatása 15. Ha a hazai 1993-as és 1999-es gyógyszerforgalmi adatokat összevetjük, megállapítható, hogy 6 év alatt a lakossági gyógyszerkiadások 409%-kal nőttek, míg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által nyújtott össztámogatás mindössze 176%-kal emelkedett. Ha az OEP gyógyszerárakhoz való hozzájárulási mértékét vizsgáljuk, csökkenő tendenciát tapasztalunk. Az 1993-as 77,2%-os összes támogatási szint 1999-re 66,3%-ra zsugorodott, és a tendencia tovább folytatódik napjainkban is Borjádi Györgyi, Juhász Péter: Marketingpirula recept nélkül, Galenus Kiadó, Budapest, old 16 Magyarországi gyógyszerforgalmi adatok, Családorvosi Fórum, 2000 szeptember,

17 Az OTC- szerek piacán érvényesülő demográfiai, társadalmi-kulturális hatások Az OTC- készítmények egyre szélesebb körben való elterjedése és az öngyógyítás fokozódó térnyerése egymást indukáló folyamatok. Az öngyógyítás növekvő súlya úgy tekinthető, mint a problémák kezelésének az alapellátásról az önellátásra történő áthelyeződése a kisebb és tartós egészségügyi kérdések terén. Az öngyógyszerelés fogalomkörébe tartozik az is, hogy a családtagok, barátok, ismerősök számára ajánlunk, vásárolunk OTC- szert. Ezen átmenet gördülékeny megvalósításában jelentős szerep hárul az egészségügyi alapellátásban dolgozókra, az ő hozzáállásukra, a gyógyszerész-orvos kapcsolatok fejlettségi szintjére. A siker azonban leginkább attól függ, hogy a betegek maguk mennyire képesek és mennyire érettek magukra venni az öngyógyítás terheit. Lényeges leszögezni, hogy az öngyógyszerelés nem jelent szükségszerűen öndiagnózist is, hiszen az OTC- termékek vásárlásában nem elhanyagolható az orvos ill. a gyógyszerész szerepe 17. A hazai vásárlók 33%-a kér tanácsot az orvosától, 38 %-a a gyógyszerészétől az adott vény nélkül kapható gyógyszer vásárlása előtt 18. Az elmúlt években a magyar OTC- piacon tapasztalt jelentős növekedés a legfőbb bizonyítéka annak, hogy a hazai betegekben él az igény az öngyógyszerelésre. Ily módon az OTCgyógyszerek egyre több hasonlóságot mutatnak a fogyasztási cikkekkel, és egyre távolabb kerülnek a vényköteles szerektől, melyek alkalmazásába a barátok, ismerősök beleszólása legálisan nem jelentős. A gyógyszerpiacot érzékeny szabályozóként befolyásolja a lakosság demográfiai összetétele és annak változásai. A jelenleg hazánkban zajló változások tulajdonképpen a nyugat-európai, már korábban megtörtént és még mindig zajló demográfiai változások kópiái. A lakosság öregszik, a várható élettartam örvendetesen nő- egyrészt köszönhető 17 Dr. Simon Kis Gábor: A gyógyszeres terápia reneszánsza II. Az öngyógyszerelés és az öngyógyítás, mint a gyógyszeres terápia dinamikusan fejlődő területe, Gyógyszerészet Kért-e valaha tanácsot vény nélkül kapható termék vásárlása előtt?,

18 ez a gyógyszeres terápia fejlődésének, másrészt pedig visszavezethető arra, hogy egyre kevesebb gyermek születik. Előbbiek, amellett, hogy a szociális háló, különös tekintettel az egészségbiztosítási (magán)pénztár(ak) reformját sürgetik, a gyógyszerpiacra is hatnak. A civilizációs betegségek gyakoribbá válása mellett a korral együttjáró megbetegedések száma (csontritkulás, magas vérnyomás, különféle demeciák stb.) megnő. Ez a vényre kapható szerek piacának erős súlypontbeli változásai mellett az OTC- szerek piacát is érinti. Eddig mellőzött termékcsoportok kezdhetnek el felvirágozni (oszteoporózis megelőzésére szolgáló szerek, agyi keringést serkentő gyógyszerek stb.). Előbbi változások a meghűlés elleni szerek piacán minimális változást idézhetnek elő mindössze, mivel a meghűlés, nátha a kort illetően nem válogatja meg áldozatait. A XXI. század modern, felgyorsult világa új fogyasztói igényekkel jelenik meg az élet valamennyi területén. A legtökéletesebbre, a hatásosra, a tuti biztosra, az individuálisra vágyunk, mely lehetőleg azonnal és egyszerűen elérhető. Nincs ez másképp az OTC- szerek piacán sem. Mint az a paracetamol tartalmú Saridon elsősorban fejfájás csillapítására pozícionált fájdalomcsillapító, reklámjából is kiderül: nincs idő a fájdalomra. Ugyanez érvényesül a megfázás elleni szerek piacán is: elvárjuk a gyógyszeripartól, hogy kínáljon számunkra megfelelő gyógyírt ezen banális problémára. Nem engedhetünk meg magunknak egyhetes ágyban fekvést, amikor pár nap alatt lehetséges a tünetek enyhítése. Egy további trend, hogy egy terméktől több funkciót vár el századunk fogyasztója. A hazai piac bármely területén megfigyelhető, hogy a multifunkciós termékek megjelenése mindig felkelti a vásárlók érdeklődését. Jó, ha egy mikrohullámú sütő grillezni is tud Kényelmes, ha a sampon egyidejűleg balzsamként és kondicionálóként is funkcionál A vényköteles gyógyszerek között is terjednek a kombinációk, így próbálják meg újraéleszteni régi, jól bevált márkáikat a gyógyszergyártók. Mindössze egy tabletta, ami azonban tartalmazza a vérnyomáscsökkentőt és a vizelethajtót is A trend elérte az OTC- szereket is,- hiszen sokkal kényelmesebb egyetlen doboz Neo Citrant vásárolni, mint egy doboz orrcseppet, egy doboz fájdalomcsillapító tablettát, 1 levél C-vitamint, plusz mindezek mellé főzni még egy pohár teát is. Nagyszüleink talán 18

19 csodálkoznának ezen az elkényelmesedésen Ugyanakkor napjainkban egy másik tendencia is folyamatban van. A külső környezeti ártalmak, a mesterséges világ mű dolgaitól való megcsömörlés a természet felé irányítja a figyelmet. Vágyunk az eredendően tisztára, a természet csodálatos kincseire. Ennek eredményeként reneszánszukat élik a természetes gyógymódok, a drogériák és patikák polcain egyre nagyobb számban vannak jelen gyógynövény eredetű készítmények. A természet patikája végtelen, gyógyírt kínál számos kórra. Az alternatív terápia, a homeopátia térhódítása is megfigyelhető. A visszatérés nagyszüleink módszereihez sokak számára a mai szennytől való megszabadulást jelenti. Sok szülő görcsösen ragaszkodik a vizes ruhás borogatáshoz vagy a priznichez, és ódzkodik a gyógyszeripar akár fél grammos paracetamol- pirulájától is. Részben ennek tudható be, hogy a betegek mindössze 52%-a szed meghűlésére valamilyen gyógyszert; míg influenzánál ugyanez az arány 56% 19. Az OTC- piacot befolyásoló technológiai, környezeti és jogi faktorok A marketingkörnyezet tárgyalásánál nem szabad megfeledkeznünk azon piacon lévő intézményekről, melyek segítik, felügyelik a gyógyszerek gyártásával, forgalmazásával kapcsolatos kérdéseket. Magyarországon valamennyi gyógyszert, beleértve az OTC- szereket is, csak törzskönyvezést követően lehet forgalomba hozni. A törzskönyvezést az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) végzi. Az elmúlt évek kedvező változása a törzskönyvezési idő jelentős lerövidülése, ami egyben azt is jelenti, hogy egy potenciális konkurens készítmény pár hónap leforgása alatt beléphet a piacra. Vény tehát nem kell, cégérre viszont szükség van; azaz igény van az OTC- szerek reklámozására. A vény nélküli szerek reklámozására vonatkozó egyik legfontosabb szabályozó a 22/2001. (VI.1.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek, 19

20 gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények és tápszerek reklámozásáról és ismertetéséről. A rendelet 3. -a értelmében OTC- szerek reklámozása engedélyezett, azonban a fogyasztási cikkek hétköznapi reklámjaival szemben speciális előírásoknak kell megfelelni a reklámoknak. Valamennyi reklámnak tartalmaznia kell az alábbi figyelmeztetést: A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!. Szabadtéri reklámhordozón vagy sajtótermékben a reklámnak jól olvashatóan, jól látható helyen, vízszintesen elhelyezve, a háttérből kiemelve, a sajtótermék megjelenésének nyelvén, szabadtéri reklámhordozón magyar nyelven kell tartalmaznia a figyelmeztetés szövegét. A figyelmeztetés szövegének le kell fednie a teljes reklám területének legalább 10%-át, amennyiben magyar egynyelvű a reklám. Rádióban legalább 5 másodperc kell legyen a jól érthető, magyar nyelvű figyelmeztetés időtartama. Televízióban a képernyőszöveg időtartama minimum 5 másodperc kell legyen, mialatt a figyelmeztetésnek érthetően, magyarul el is kell hangzania Taylor Nelson Sofres Modus eü-i piackutatások hírlevele, I., /2001. (VI.1.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények és tápszerek reklámozásáról és ismertetéséről 20

21 Versenyhelyzet elemzés a megfázás elleni OTC- szerek piacán A megfázás gyógyszereinek piaca Ahhoz, hogy pontosan meg tudjuk határozni a termékünk versenytársait, felmérjük a jelenbeli piaci tendenciákat, felkészüljünk a közeljövő kihívásaira, ismernünk kell a gyógyszerünk helyét az OTC- készítmények között; és tudnunk kell azt, hogy mekkora és milyen külső hatásoknak kitett piaccal rendelkezünk. A gyógyszerek közötti elhelyezés legegyszerűbb módja az anatómiai, terápiás és kémiai szempontok alapján kialakított ATC-kód lehetne, ahol könnyedén megtalálhatnánk a termékünk helyét,- a fájdalomcsillapítókon belül a paracetamol tartalmú készítmények között 21. A betegek azonban nem terápiás csoportokban gondolkodnak Praktikus az egyes betegségekkel együtt járó tünetek kezelésére szolgáló készítményeket egy csoportba összevonni. Esetünkben a megfázás, nátha tüneteinek kezelésére szolgáló készítmények jönnek szóba, melyek nagyon különbözőek lehetnek. Ide tartoznak az orrdugulás elleni szerek, a köptetők, a köhögéscsillapítók, a lázat- és fájdalmat, izomelnehezedés érzését csökkentő szerek, a C-vitamin pótlást biztosító vitaminkészítmények. Amennyiben a gyógyírünk konkurenciáját tágabb értelemben véve vizsgáljuk, akkor a versenytárs fogalmába nem csak OTC- készítmények fognak beletartozni, hanem vényköteles szerek, gyógynövénykészítmények, gyógyteák, alternatív terápiás megoldások, homeopátiás gyógyszerek és egyes élelmiszerek is. Azonban a millió versenytárs közül ki kell választanunk azt, amelyik leginkább konkurense a termékünknek. Ennek megállapításában segítségünkre lehet a gyógyszerünkhöz való hasonlóság mértéke, az ár, a másik készítménnyel kapcsolatban folytatott kommunikáció mértéke, a termék jelenlegi forgalma és forgalmának változása. A Neo Citranról lévén szó, igazán közeli termékekre az egyszerre több tünetet enyhítő patikaszerek között lelünk, melyek gyógyírt ígérnek egyidejűleg a lázra, a 21 Gyógyszer Kompendium, OGYI, Budapest,

22 fájdalomra, az orrdugulásra és a torokfájásra, s emellett még a megfázás időszakában oly fontos szerepet játszó C-vitamin beviteléről is gondoskodnak. A mindezen kedvező hatásokkal rendelkező ún. multiszimptómás szerek azonban különböző gyógyszerformákban (pezsgőtabletta, tabletta, forróital por) kerülnek forgalomba. S ha a forróital-porok piacán kutakodunk egy picit, akkor láthatjuk, hogy a Neo Citrannal analóg szer a Coldrex Hot Rem Blackcurrent por, a Coldrex Hot Rem Lemon por és a Fervex cukormentes granulátum oldathoz. A Coldrex forróital-por készítményei felnőtteknek szánt adagolásban találhatók meg a patikák polcain. A Neo Citran és a Fervex ellenben gyerekdózisú készítményekkel is gazdagítja a nátha és megfázás tüneteinek mérséklésére szolgáló gyógyírek palettáját (Melléklet 1,2,3. táblázat) (1. ábra). 1. ábra: A Neo Citran versenytársai (saját ábra) Egyéb OTC lázés fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentők pl. Aspirin, Algopyrin OTC paracetamol készítmények pl. Rubophen OTC multiszimptómás forróital-porok OTC orrdugulás elleni szerek OTC multiszimptómás pezsgőtabletták pl. AspirinPlusC Gyógynövénykészítmények Különféle tünetek kezelésére szolgáló vényköteles Neo Citran Coldrex Hot Rem B./L. Fervex OTC köptetők, köhögéscsillapítók Vitaminkészítmények C-vitamin Homeopátia, alternatív gyógymódok Vitamindús élelmiszerek Gyógyteák pl. kamilla Zöldség, gyümölcs 22

23 A Porter-féle öt erő modell Az adott iparágon belül, ahol dolgozunk, szükséges ismerni a verseny feltételeit alakító tényezőket. Iparágon azon vállalatok csoportját értjük, melyek azonos fogyasztói igényt kielégítő terméket állítanak elő, hasonló beszállítókkal és vevőkkel dolgoznak. Esetünkben a megfázás elleni kombinált OTC- szerek (forróitalporok és esetleg pezsgőtabletták) gyártóit kell tüzetesebben megvizsgálni. Az elemzésre a Porter- féle modell a legalkalmasabb (2. ábra) ábra: A Porter- féle öt erő modell Potenciális piacra lépők Beszállítók A versenytársak közötti verseny Fő vásárlók Helyettesítő terméket gyártók Iparágon belüli verseny A megfázás elleni (kombinált) szerek piacán nem sok cég osztozik. Mindenekelőtt meg kell említenünk a Novartis-t (Neo Citran) illetve az ő szemszögükből szemlélve a versenyt a fő versenytársakat: a GlaxoSmithKline-t (Panadol, Coldrex 22 M. Porter: Versenystratégia, Akadémiai Kiadó, Budapest,

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. GÁL-KNIPPEL BARBARA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011. A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERPIAC ÁTALAKULÁSA 2007 ÉS 2010 KÖZÖTT A NŐGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK TÜKRÉBEN Értekezés

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás, Levelező tagozat Export Import szakirány AZ ÁRKÉPZÉS SZEREPE PROFITORIENTÁLT VÁLLALATOKNÁL, ÁRKÉPZÉSI MEGODÁSOK

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

MINDENRE VAN KÉSZ ÖTLETE?!

MINDENRE VAN KÉSZ ÖTLETE?! Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány MINDENRE VAN KÉSZ ÖTLETE?! AVAGY A PRAKTIKER LEHETSÉGES MARKETING

Részletesebben

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába e-book Pulay

Részletesebben

VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN?

VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN? Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2014. november 26. VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN? Does it make

Részletesebben

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól?

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 53-73. o. Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Somosi Sarolta 1 Az Európai Unió

Részletesebben

Magyarország 2025 Lehet másként is?!

Magyarország 2025 Lehet másként is?! Magyarország 2025 Lehet másként is?! Vezetői összefoglaló Nováky Erzsébet, az MTA IX. Osztály Jövőkutatási Bizottságának elnöke Budapest 2008. március Bevezető gondolatok és köszönetnyilvánítás A jövőt

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat Public relations szóvivői szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat Public relations szóvivői szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat Public relations szóvivői szakirány A COCA-COLA HBC MAGYARORSZÁG KFT. ÉS A PEPSICO FÁÜ ZRT.

Részletesebben

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Indulj el! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Köszöntő Mindenkinek van egy álma vagy legalábbis ötlete, elképzelése arra vonatkozóan,

Részletesebben

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv vitairata. Vélemény és javaslatok

Az Új Széchenyi Terv vitairata. Vélemény és javaslatok GKI Gazdaságkutató Zrt. Az Új Széchenyi Terv vitairata Vélemény és javaslatok Az Új Széchenyi Terv hosszú távú gazdaságfejlesztési stratégiát előkészítő dokumentumként igyekszik elszakadni a választási

Részletesebben

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Reklám szakirány MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Készítette: Kis Katalin Budapest,

Részletesebben

magyar egészségügy Zöld könyv

magyar egészségügy Zöld könyv magyar egészségügy Zöld könyv Tartalomjegyzék Mi a zöld könyv? 4 6+! 4 I. Általános rész 6 Mi valósult meg eddig az egészségügyi reformból 6 Miért? 6 Dilemmák világszerte II. Részletes rész 1 3 1) Valódi

Részletesebben

Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon

Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon II. évfolyam (2007) 1. szám 37 73. oldal http://www.kormanyzas.hu Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon SZALAI ÁKOS NAGY BALÁZS SZALAI PÉTER Magyarország azon országok közé tartozik,

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Második, átdolgozott kiadás Készült az Öngondoskodás A Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány támogatásával

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAI ÉS MENEDZSMENTJE

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAI ÉS MENEDZSMENTJE BOROS SZILVIA- MONDOK ANITA- VÁRHELYI TAMÁS AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAI ÉS MENEDZSMENTJE Szolnoki Főiskola 2012 AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAI ÉS MENEDZSMENTJE Szerkesztette: Dr.Kóródi Márta,

Részletesebben

Exluzív interjú Malcolm Harbourral, az EP fogyasztóvédelmi bizottsága elnökével Különbséget kell tennünk minőség és biztonság között

Exluzív interjú Malcolm Harbourral, az EP fogyasztóvédelmi bizottsága elnökével Különbséget kell tennünk minőség és biztonság között OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu VIII. év fo lyam 4. szám 2011. április Könnyítettek az örökbefogadáson 3. oldal Tudatosan vásároljunk

Részletesebben

Munka és fogyasztás, avagy mire jó a vasárnapi séta 1

Munka és fogyasztás, avagy mire jó a vasárnapi séta 1 Berki Erzsébet Munka és fogyasztás, avagy mire jó a vasárnapi séta 1 Ha a fényűzés nem is helyes módszere valamely gazdasági élet fenntartásának vagy előmozdításának, de arra alkalmas, hogy kezében, igézetében

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT. A környezeti adók hatása és a környezeti számvitel kiemelt kérdései

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT. A környezeti adók hatása és a környezeti számvitel kiemelt kérdései Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek Tanszék Műszaki menedzsment PhD Program TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT A környezeti adók hatása és a környezeti

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Tisza-tó marketingkommunikációja

Tisza-tó marketingkommunikációja Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Tisza-tó marketingkommunikációja Készítette: Kiss Éva Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezető A Tisza-tó bemutatása Primer Kutatás Területi

Részletesebben

A S.C. Antibiotice S.A. részvényeinek fundamentalista elemzése

A S.C. Antibiotice S.A. részvényeinek fundamentalista elemzése XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14-16 A S.C. Antibiotice S.A. részvényeinek fundamentalista elemzése Készítette : Málnási Zita- Klára Babeş- Bolyai Tudományegyetem

Részletesebben