Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk!"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban LAP Honlapunkra A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Mi magyarok, magyarként összetartozunk A Nemzeti Összetartozás Napja Június 4-én, immár hagyományosan, a Kutyavár romjainál álló országzászlónál rendezte Trianonra emlékezõ ünnepségé Érd város önkormányzata. Immáron másodszor a Nemzeti Összetartozás Napját tartottuk, az új parlament egyik elsõ döntésének megfelelõen. T. Mészáros András beszédében a következõket mondta: Nem tudhatjuk pontosan, hogy mi járt Lloyd George brit miniszterelnök, vagy az olasz delegáció tagjainak fejében, amikor Apponyi Albert gróf beszédét követõen a békeszerzõdés újratárgyalását kérték. Látták-e maguk elõtt Liverpoolt, mint írországi, vagy Dovert, mint franciaországi kikötõvárost, látták-e maguk elõtt Velencét, az osztrák várost, vagy Torinót, francia városként. Mi láttuk és látjuk Kolozsvárt romániai, Kassát szlovákiai, vagy Szabadkát szerbiai Felsõõrt osztrák településként. És a példák hosszan sorolhatók. Újratárgyalási kezdeményezésük rávilágít arra, hogy emberi szemmel, de a gyõztesek szemével nézve is vállalhatatlan döntés született. Európa a nagybetûs Európa mégis vállalta. Nem csoda hát, hogy a Nobel-díjas John Keynes közgazdász így fogalmazott a békeszerzõdéssel kapcsolatosan: Európa gazdasági helyzete addig meg nem javul, míg a versaillesi békét revízió alá nem vesszük! A revízió, a békeszerzõdés revíziója egyfajta korhangulat T. Mészáros András polgármester az emlékezés koszorújával volt, annak szükségességét számtalan gondolkodó és politikus fogalmazta meg. Nem lehet csodálkozni azon, hogy a leginkább érintett magyarság ezt sokszorosan felerõsödve érezte és élte át. Nem provincialista, hanem emberi látásmód húzódott meg e gondolat és szándék mögött, annak a kornak a látásmódja. A mi korunk is megteremtette a maga hangulatát problémáival és sikereivel együtt. Kezdve a szovjet és kommunista uralomtól, a sztálinista alkotmányon, 1956-on át a rendszerváltozáson át, egészen december 5.-ig és napjainkig. A magyar nemzet egysége a határon túli magyarsággal együtt ma válaszra váró kérdés. A nemzeti összetartozás napjának törvénybe foglalása a válasz megteremtése, megfogalmazása érdekében tett nagyon fontos lépés. (Folytatás a 3. oldalon) BANNER elhelyezhetõ. Várjuk megrendelésüket! Kihirdették az érdi szennyvízcsatorna hálózati tender eredményét Lezárult az ajánlatok értékelése az érdi csatornahálózat kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárásban. A Bíráló Bizottság megfogalmazta javaslatát, amelyet azonban a szabályok szerint még jóvá kell hagynia az illetékes kormányszervnek is. A kedden délelõtt megtartott eredményhirdetés alapján a következõ ajánlattevõk nyertek: Érd Nyugat: DSS Érd Konzorcium Tagjai: Duna Aszfalt Kft. SADE Magyarország Mélyépítõ Kft. Swietelsky Magyarország Kft. Érd Kelet: ÉRD KEA Konzorcium Tagjai: Közgép Építõ- és Fémszerkezetgyártó Zrt. EuroAszfalt Építõ és Szolgáltató Kft. COLAS-ALTERRA Zrt. Az eredmény kihirdetését követõen 10 nap az ú.n. szerzõdéskötési moratórium. Amennyiben ez alatt nem érkezik jogorvoslati kérelem, szerzõdést lehet kötni a nyertes kivitelezõvel. Amennyiben nincs akadálya a szerzõdéskötésnek, haladéktalanul nekifoghatnak az építési munkáknak. Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk! Böjte Csaba ferences szerzetes idén februárban írta meg Szent István-terv címû tanulmányát, amely Erdély Tündérkertté alakítását célozta meg. Az érdi Környezetvédõ Egyesület, a civil szervezetek sorában elsõk között fogalmazta meg javaslatát, hogy ne csak Erdélyben, hanem egész Kárpátmedencében induljon el a mozgalom május 20-án Hende Csaba honvédelmi miniszter és Csaba testvér Budapestre szervezett fórumot A mi ügyünk címmel, ahol elõadást tartottak rajtuk kívül még Balog Zoltán országgyûlési képviselõ, Makovecz Imre építész, Mõcsényi Mihály tájépítész és László Tamás országgyûlési képviselõ, XV. kerületi polgármester. A négy fõ témakörben Tündérkert, Szépház, Népmûvelés és Gyermekvédelem szekcióüléseken a meghívottak is kifejthették véleményüket. Az érdi Környezetvédõ Egyesület elindítja saját kezdeményezését a Szent István-terv keretében: Jelszavunk: Végtelen a tér, mely munkára hív! (Madách) Pünkösd van. Amikor Jézus szétküldte a tanítványokat a világba, hogy tanítsanak, kereszteljenek, szolgálják az embereket, egyikük sem kérdezte, hogy mennyi pénzt fog ezért kapni. Csaba testvér azt mondja, hogy az élet olyan mint egy kirakós játék: ha valahol van egy árva gyermek, biztos van máshol egy házaspár, aki gyermekre vágyik. Csak össze kell õket hozni. A gondolatot folytatva biztos van Érden olyan idõs ember, akinek nincs gyermeke, unokája és vannak olyan családok, akiknek gond elmenni munkába vagy moziba, mert nincs kire hagyni a csöppséget. Biztos van olyan ház Érden, ahol nem tudják megjavítani a kerítést vagy a nyílászárót, mert nincs rá Böjte Csaba a budapesti fórumon pénzük, de hissszük van olyan mesterember, aki szívesen, önzetlenül segítene. Hátha van valaki, aki szeretne megtanulni kötni, fõzni, énekelni, táncolni vagy számítógépezni és akad valaki aki szívesen megtanítaná. Lehet, hogy valahol kidobják az élelmet, máshol pedig éheznek. Hozzuk össze õket! Kérjük az érdi civil szervezeteket, vállalkozókat, iskolákat és egyéb intézményeket, nyugdíjasokat, hajléktalanokat, mozgássérülteket, cigányokat, munkanélkülieket, háziasszonyokat, diákokat, egyszóval mindenkit, aki vállalna önkéntes munkát, hogy jelentkezzen adatbázisunkba névvel, elérhetõséggel, felajánlással mi az amit tudna adni, vállalni, mi a szakmája? Vagy mi az amit kér? Mi összehozzuk õket! Senkitõl nem kérünk el sem fogadunk pénzt, kizárólag saját munkát, idõt vagy terméket. A nehéz gazdasági helyzetre, a fásuló, sárdobáló, közönyös világra legyen válaszunk az összefogás, az önzetlen segíteni akarás. Mutassunk példát a városnak, az országnak önkéntes felajánlásokkal! Jelentkezni lehet folyamatosan ben az vagy postán a 2030 Érd, Bölömbika u 6. címen. Az Egyesület honlapján figyelemmel kísérhetik a történéseket: Csaba testvér három fõ csoportban fogalmazta meg észrevételeit, javaslatait: I. Csodálatos tájak vannak a Kárpát-medencében. De sajnos az utóbbi idõben nagyon sok seb is éktelenkedik szülõföldünkön. Gaz, mocsok, rendezetlenség rútítja az utak, a patakok mentét. Felhagyott földek, düledezõ tanyák, gondozatlan, letarolt erdõk, sok-sok olyan látvány várja a jövõ-menõ embert, ami szomorúsággal tölthet el. Sajnos, mint egy fertõzõ betegség, csak terjed ez a gondozatlanság. II. Városainkba, falvainkba jó megérkezni, hisz az épített örökség mit õseinktõl kaptunk, a jól átgondolt utcasorok, ízlésesen kivitelezett házak és középületek között, otthon érezheti magát az ember. De nem kell sokat nézelõdni, sajnos szembetûnnek falvainkban, városainkban, az oda nem illõ, düledezõ, romos házak, át nem gondolt átalakítások. III. Kárpát-medencében jó az emberekkel szóba állni, hisz nagyon sok a vendégszeretõ, kíváncsi, tiszta szemû, dolgos ember. Jó betérni az otthonokba, leülni, elbeszélgetni az emberekkel, rácsodálkozni az egyszerû népi bölcsességre, találékonyságra. Sajnos napjainkban, a kötelezõ iskolai oktatás ellenére is, sok a mûveletlen, tanulatlan ember. Õk nem nagyon tudnak kiigazodni a huszonegyedik század útvesztõjében, kudarcaik elõl az alkoholba menekülnek, vagy egymást hibáztatják, vádolják. Nagyon sokan depresszióba süllyedve, önmagukba zárkózva várnak, hátha megszólítja õket is valaki. Mások meg a tudatlanság sötétségében tapogatózva, türelmüket veszítve, egyre agresszívabban keresik helyüket a világban. A tények sokszor elkeserítõek, a feladatok sokak szerint meghaladják az erõnket, képességeinket, de mégse hagyhatjuk ernyedten, hogy a folyamatosan pergõ hétköznapok szétmarják rendezett világunkat. Tisztségünk, Isten adta feladatunk nem elgyászolni, passzívan elsiratni lassan olvadó értékeinket, hanem megõrizni, alázattal továbbépíteni társadalmunkat, mindaz mi számunkra fontos, mit õseink ránk hagytak, mi életünk részeként meghatároz bennünket. Éppen ezért, kisebb testvéri alázattal megfogalmaztam néhány megoldásjavaslatot. (Folytatás az 5. oldalon)

2 2 Ki érti ezt? Jog és kiváltság Azt mondják a huszonöt év szolgálati viszony után nyugdíjba vonuló rendvédelmiek, hogy ez szerzett joguk. Vagyis egyrészt joguk, másrészt ezt valahol és valahogy szerezték. Valószínûleg nem Isten adta jog ez, hiszen ha körülnézünk Európában, nem sok olyan országot találunk, ahol életerõs fiatalemberek az átlagnyugdíj kétszereséért pihenhetik ki esetenként amúgy sem túlságosan megerõltetõ éveiket. Ha jól belegondolunk, rájöhetünk arra, hogy ez nem szerzett jog, hanem kiváltság. Mi a jog? A jog a társadalmi normák egyik típusa. A jog kifejezést mind a jogtudományban, mint a köznyelvben több értelemben használjuk, épp ezért sokféle jog meghatározással találkozhatunk. Legáltalánosabban úgy határozhatjuk meg a fogalmát, hogy a jog olyan magatartási szabályok (normák) összessége, amelyek keletkezése állami szervekhez kötõdik, azokat az állam bocsátja ki, a társadalomban általánosan kötelezõek, és érvényesülésüket az állami szervek végsõ soron kényszerrel biztosítják. A jog fogalmát két értelemben használhatjuk: jelenti egyfelõl a jogosultságot, az alanyi jogot, tehát azt, hogy bizonyos személynek cselekvési lehetõsége van. Mi a kiváltság? A kiváltság (privilégium) a szónak tágabb értelmében minden kivételes jog, minden eltérés a rendes vagy közönséges jogtól. A kivételes jog lehet kedvezõ vagy hátrányos aszerint, hogy az érintett jogait a közönséges joggal szemben kitágítja vagy megszorítja. A kedvezõ kiváltságot, ha mindenkire kiterjed, aki a törvény által feltételezett állapotban van, jogkedvezménynek nevezik. Szorosabb értelemben kiváltságon csak azt a kivételes jogot értjük, mely bizonyos meghatározott személy, dolog vagy követelés javára vagy kárára kivételt tesz a közönséges jog alól. A személyre szóló kiváltság privilegium personae; a dologra vagy követelésre szóló kiváltság privilegium rei. A kiváltság lehet igenleges, azaz bizonyos, másokat nem illetõ elõjog, vagy nemleges, azaz mentesség a nem kiváltságolt állampolgárokat terhelõ valamely kötelesség alól; adható továbbá ingyen vagy bizonyos ellenszolgáltatás mellett. Ha jobban belegondolunk, a kiváltság mindenki által érthetõen lefordítva azt jelenti, hogy a társadalom többi tagjával szemben valakivel vagy valakikkel kivételeznek. A kiváltságot jutalomként vagy ellenszolgáltatásként kapták a történelem során egyes közösségek, társadalmi csoportok, és ezek a kiváltságok mindig is ütközõpontokat jelentettek. Hogy egy egyszerû, közismert példát mondjunk: a nemesi kiváltságok eltörlése volt az 1848-as forradalom egyik célja. Sokak számára nem ért még véget a Kádár-rendszer, a szocializmusban kiharcolt kiváltságaikat féltékenyen õrzik, csak ma már egyre nehezebb elhitetni a másfél millió adófizetõ munkavállalóval, hogy kötelességük finanszírozni a szocializmus hûséges szolgálatáért szerzett kiváltságokat. A józan, munkájukat szeretõ rendõrök, tûzoltók nem is óhajtottak sohasem negyvenévesen nyugdíjba vonulni, de félresikerült szabályozókkal érdekeltté tették õket, mert így nyugdíjuk ráadásul magasabb is lett, mint a fizetésük. Ezeknek a kiváltságoknak elérkezett a végórájuk. Egész egyszerûen finanszírozhatatlanok. Egy megfelelõen kidolgozott életpálya modell azonban kárpótlást nyújthat. Bohóckodás Bohócforradalmat hirdettek a rendvédelmiek szakszervezetei, és utána sürgõsen egyeztettek az MSZP-vel. Természetesen nem politikai okokból, a világért sem. Mint ahogy a Fideszre leadott szavazatok visszavonására való felszólításban sincs semmi politika, mondták, és Mesterházy Attila sûrûn bólogatott erre. Bohóckodnak a rendvédelmisek, és ehhez a bohóckodáshoz csatlakoztak az évekig alvó baloldali szakszervezetek, a malaccá hízott Borsikkal és az MSZOSZ vezetõivel az élen. Itt az idõ, gondolták, megmutatni magukat, mert az MSZP-SZDSZ kormányok regnálása alatt természetesen minden rendben volt. Akkor nem kellett például a némely multilánc személyzeti politikája ellen tiltakozni, hogy rendszeresen próbaidõre vették fel a dolgozókat, utána elküldték õket, megspórolva így a járulékokat. Az összeszerelõ üzemekben minimálbérért foglalkoztatott asszonyok érdekében sem kellett megszólalniuk, azzal is minden rendben volt. A Magyar Bálint-Hiller István duó által utcára küldött rengeteg pedagógus sem érdemelt érdekvédelmet. Bezzeg most mielõtt tudnák, mi ellen tiltakoznak máris utcára szólítják a pedagógusokat. Hiába, kitört újból az osztályharc. Az új alkotmány, kiegészítve majd az idén még elfogadandó sarkalatos törvényekkel, alighanem végképp beteszi az ajtót a múlt emberei mögött, a szemétdombra kerülnek eszméik után az eszmék követõi is, és ezt akarják most mindenáron megakadályozni, vagy legalább megnehezíteni, hogy addig is még kaparhassanak némi zsákmányt. Elvtársak, konyec! Vitrio L. A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19 MANAGER KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: 2030 Érd, Budai út Telefon: 06-20/ Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , Ügyfélszolgálati Irodája a Budai út szám alatt. Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 8-tól 16 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-20/ , 06-20/ Érdi Városi Polgárõr Egyesület 2030 Érd, Fûtõ u. 41. Macsotay Tibor elnök Ügyfélfogadás: minden hónap elsõ péntekén óra között. Diszpécserszolgálat: 0-24 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-30/ , , Jelentkezz tagnak! Milyen lesz 2030-ban? Kérdések Csõzik Lászlóhoz Kedves Laci! Az utóbbi hónapokban figyelmesen követtem az új Közgyûlésben tevékenykedõ új csoportokat így titeket is. Az utóbbi idõben megismert állásfoglalásokból számomra megdöbbentõ módon úgy tûnik, hogy a címben feltett kérdésre nincs válaszod, elképzelésed. Azonnal el is mondom, miért gondolom így. Azt hiszem, akkor gyúlt ki az igazi vészjelzõ nálam, amikor a Batthyány Terv elsõ fordulós vitájában felvetetted, hogy akár törvénysértõ is lehet a gazdasági program a tervezett formában. Azt már a bizottsági-részönkormányzati viták során is úgy láttam, hogy egyesületi-frakció álláspontotok, hogy valami ürügyet kell találni ahhoz, hogy miért lehessen rásütni az Érd fejlõdését szolgáló gazdasági programra a rossz bélyegzõt. Arra a programra, amely egyébkétn tartalmaz sok olyan célkitûzést, amit ti magatok is megfogalmaztatok a választási kampányban. Világos beszéd helyett különbözõ kifogások keresése zajlott. De azt álmomban sem gondoltam volna, hogy törvénysértésnek minõsítitek azt, hogy egy önkormányzat röviden és tömören összefoglalja céljait, célkitûzéseit és számbaveszi, hogy milyen anyagi erõforrásai vannak ezek elérésére. Egyébként pont úgy, ahogyan azt az önkormányzati törvény elõírja. Meg voltam gyõzõdve, hogy a Batthány Terv következõ szakaszának megalkotása alkalmas lesz arra, hogy pontot tegyünk az elmúlt másfél év lélekromboló helyi közéleti vitáira. Véget ér az ökölrázás, az odamondogatós olcsó populizmus és demagógia kora, a helyi közélet kriminalizálása és visszatérhetünk az alkotó mindennapokhoz. A felelõs és elõretekintõ értékteremtéshez. Biztos voltam benne, hogy a gazdasági programalkotás során visszajöhet az az együttmûködési kultúra, amely évekkel ezelõtt megvolt itt a városban és amelynek kialakításában volt szerencsénk részt venni. Minden adott volt ehhez és kiváló lehetõség lett volna arra is, hogy a város elõtt álló közép- és hosszú távú célok felszabadítsák az alkotó energiákat és mindenki hozzátehesse sajátos céljait. Láthattad: volt olyan ellenzéki képviselõ (nem is egy), aki a program, a célkitûzések tartalmát nézte és felül tudott kerekedni az üléspont kérdésén. Bizonyára emlékszel még arra, amikor a Városközpont projekt esetén (még ban) a mûszaki tartalom meghatározása és a többi hasonlóan fontos döntésekben egy olyan grémium állt össze, amelyben minden frakció, minden csoport részt vett. Közösen egyhangúan döntöttek úgy vezetõ és ellenzéki bizottsági elnökök, alpolgármesterek, frakcióvezetõk, hogy milyen legyen a projekt, mit valósítson meg a város az 1,2 milliárdos EU-s projektbõl. Manapság mintha nem mindenki vállalná akkori döntéseit, akkori véleményét... Nem hallom, hogy bárki ellenzéki oldalról kiállna és megerõsítené: ez egy jó projekt, közös döntésünk volt és nem útépítés (vagy valami más helyett) helyett készül, hanem egy EU-s pályázati lehetõséget használ ki. Egy kicsit csodálkoztam, hogy nem volt érdemi mondanivalód, mondanivalótok. Harmincasként úgy gondoltam, hogy a mi nemzedékünknek is van felelõssége abban, hogy milyen lesz a városunk, gyermekeink, testvéreink, szüleink városa. Ha valaki nem tudja támogatni, akkor mondjon mást, mondjon alternatívát! De a tartózkodom nem egy felelõs döntés ebben a helyzetben. Ugyanis meggyõzõdésem, hogy van felelõsségünk abban, hogy a következõ években milyen lesz Érd, milyen pályán halad tovább a város. Hogy mást ne mondjak, hogyan vészeli át a város a bizony sok kellemetlenséggel járó csatornázási programot, annak építési munkáit. Hisz ez a II. Batthyány Terv egyik fõ célkitûzése: Érden a csatornázás évtizedek óta várt megvalósítása. Ennél a témánál ért a második meglepetés, amikor újból elõjött a korábbi pártos attitûd. A csatornázási projekt 2007 óta tartó megfeszített munka után eljutott oda, hogy a sok mérnöki, pályázatírói munka után már építeni is lehet. Bizonyára emlékszel, hogy ban azért futott zátonyra a projekt (és azért késett legalább 4 5 évet és kell kétszer akkora önrészt fizetni az ingatlantulajdonosoknak), mert akkor úgy döntöttetek, hogy inkább a fõváros csinálja, mert az úgy jobb lesz. Nem lett jobb után azonban kemény munka árán sikerült leválni a fõvárosi projektrõl, hogy felgyorsíthassuk és olcsóbbá tehessük a térségi csatornázási projektet. Amikor errõl kellett dönteni, a Közgyûlésben az MSZP-s képviselõk nem mertek nyíltan szembemenni a város számára nyilvánvalóan létfontosságú döntéssel. Ezért azt választották, hogy gyorsan kikapcsolták a szavazógépet, mintha ott se lennének. Így nem mondtak se igent se nemet. Titokban talán arra spekuláltak, hogy hátha mégis megbukik az egész és akkor õk diadalmasan mondhatják majd: mi elõre megmondtuk! Legalább fél éves csúszást okozott a csatornázási programban az is, hogy ban úgy történt meg a vízmû privatizáció, hogy az Brüszszel számára nem volt elfogadható. (Emlékszel még, akkor hogy szavaztál?) A városvezetés ennek nyomán most kényszerpályán volt, de sikerült értelmes megállapodást kötni a magántulajdonosokkal a csatorna szolgáltatás visszavásárlásáról. Így jövõre új csatornaszolgáltató lesz. Hisz te is tudod, hogy Brüsszel kikötötte: koncessziós pályázatot kell kiírni a szolgáltatás ellátására. Rengeteg munka árán sikerült összeállítani egy olyan kiírást, amely valós garanciákat nyújt arra, hogy a helyi közösség reális ellenõrzést tudjon gyakorolni a víziközmû vagyon mûködtetõje felett és reális csatornadíjak legyenek. Laci, mi volt a valódi oka annak, hogy Pénzügyi Bizottsági elnökként tartózkodtál a bizottsági szavazáson, majd a Közgyûlésen ennek a napirendi pontnak a tárgyalása elõtt távoztál és nem is szavaztál? Egy ilyen fontos ügyben nem lehet azt mondani ebben a pozícióban hogy nincs véleményem. Szerintem vagy kiáll valaki egyértelmûen és támogatja vagy ha nem tartja jónak a pályázati kiírást akkor javaslatot tesz annak jobbítására. Ha ez sem megy, lehet egyértelmûen ellene is szavazni. Számomra nagyon sok a hasonlóság azzal az esettel, amikor a szocik kikapcsolták a szavazógépüket egy hasonlóan fontos szavazásnál. Menekülés a felelõs döntés elõl. Az SZDSZ pannonpuma miniszterének kedvenc cégei már régóta itt köröznek Érden: zsákmányt remélnek. Eddig sikerült visszaverni õket, de a csatornázási programban néhányan közülük már okoztak némi késedelmet. Amikor e sorokat írom, még nem tudjuk, de hamarosan kiderül: megtámadják-e újból a hálózatépítés közbeszerzését? Ha igen, az újabb húzás-halasztás kinek lesz jó szerinted? Lehet-e a két kapura való játékot hosszútávon játszani? Meggyõzõdésem, hogy felelõtlen az a stratégia, amely arra játszik, hogy langyos tartozkodom -al majd csak ki lehet húzni pár évig és arra spekulálni, hogy a nehéz de felelõs döntésekkel elégedetlenek szimpátiáját egy-két jól irányzott mondattal be lehet söpörni a következõ választáson. Ezzel szemben látható, hogy kellenek a megalapozottan és felelõsen kitûzött a város és városlakók életminõség javítását szolgáló célok. Hisz mint azt mottóként megfogalmaztuk céltalan hajósnak nem kedvez a szél! Az elmúlt négy év bizonyította, hogy korábbi idõszakokhoz képest milyen fejlõdést tud generálni egy jól végiggondolt fejlesztési terv. Úgy gondolom, hogy ha majd visszatekintünk évtizedes távlatból, akkor mindenki látni fogja: Érden jól elkülöníthetõ a csatornázás elõtti és csatornázás utáni korszak. Más város lesz utána, mint volt elõtte minden szempontból. A Batthyány Terv az, amely egyrészt megteremtette a lehetõségét, hogy az óriási léptékû jó irányú változás bekövetkezzen. Másrészt szintén ez mentén kell cselekednünk, hogy a változás lendületét kihasználjuk és a csatornázás után is tartani tudjuk a fejlõdés ritmusát. Már most kell készülnünk, hogy 2014 után milyen EU-s pénzek lesznek elérhetõk. Most is kell dolgozunk azon, hogy amint lecseng a válság Érd vonzó befektetési célpont legyen az értékteremtõ vállalkozásoknak. Laci, milyen lesz Érd 2030-ban? Szólok, hogy nincs addig sok idõ... Röpke 18 év hamar el fog repülni... A most születettek akkor már érettségizni fognak... Túl azon, hogy szervezünk majd egy jópofa fesztivált (mert ugye az irányítószámunk is ennyi...), mit gondolsz, hogy fognak élni a város lakói? Milyen lesz az infrastruktúra? Milyenek lesznek a város iskolái? Milyen lesz a helyi közélet hangulata? Mennyibe fog kerülni Érden lakni? Milyen gazdasága lesz? Milyen munkahelyek lesznek Érden? Ezek túl fontos kérdések ahhoz, hogy azt mondhassa egy felelõs harmincas: tartózkodom. Mit szólsz, Laci, nem lenne egyszerûbb és célszerûbb ezekre a kérdésekre keresni a választ? Üdvözlettel: SIMÓ KÁROLY

3 3 A Nemzeti Összetartozás Napja (Folytatás az 1. oldalról) Az erõszakos területi szétválasztás kiinduló dátuma, azaz június negyedike a nemzeti összetartozás napjaként újra értékelhetõvé és megalapozottá tette a Trianonban szétszakított magyarság sorskérdését. Azt hiszem, hogy egy jó válasz született. Talán az egyetlen helyes válasz: mi magyarok, magyarként összetartozunk. Mi hoztuk ezt a döntést és senki el nem veheti tõlünk. A szomorú az, hogy évtizedek elhallgatása és kifordult propagandája szükségessé tette. Szomorú, hogy egyáltalán vita legyen olyasmirõl, ami más szerencsésebb történelmû nemzetek esetében magától értetõdõ. De voltak - és sajnos vannak köztünk olyan politikusok, akik nem támogatják, - sõt mindent megtesznek ellene - az összetartozás gondolatát. Talán emiatt is: ma már nincsenek vezetõ pozícióban. Az új Alkotmány tovább erõsítette a nemzeti szolidaritás gondolatát. Az új alaptörvény már nem azt írja csupán elõ, hogy figyelemmel kíséri a határon túli magyarság életét az anyaország, hanem ennél továbbmenve megfogalmazza a felelõsségvállalást. Aktívabb, életszerûbb, a magyarság közösségének ügyét felvállaló passzus ez. Olyan, ami illik hozzánk. Ahhoz a néphez, amely a határok bármely oldalán él is, oly sok közös A megemlékezésen részt vevõk egy csoportja vagy hasonló megpróbáltatáson ment át. Sem az európai, sem az amerikai diplomáciára nem számíthattunk 1920 tragikus idõszakában, s azóta sem nagyon, de most már deklaráltan számíthatunk egymásra, magyar a magyarra. Együtt erõsebbek, együtt sikeresebbek leszünk. Összetartozunk! Isten áldd meg a magyart! A polgármester után Aradszki András országgyûlési képviselõ beszélt a gyásznapról. Beszédében szólt arról, hogy a békediktátum nem békét, hanem békétlenséget és szenvedést hozott. Most, évtizedekkel utána a lelkünkben kell megteremteni a békét, és vissza kell adni az elvesztett magyarságtudatot. Ezért is fontos az új alkotmány prambuluma, amely hangsúlyozza, hogy mi, magyarok egy család, egy nemzet vagyunk. Stencinger Norbert a történész szemével idézte fel az akkori történéseket. A beszédek mellett rövid ünnepi mûsort adtak a VMG diákjai, majd a megjelentek megkoszorúzták az emlékmûvet. Egy nap a megtartó magyar hazáért Képes beszámoló a sóskúti Lovasudvarból Trianon gyásznapján az idén is a sóskúti Gál tanyán rendezték az Egy nap a megtartó magyar hazáért összejövetelt, ahol lovasbemutatókat, harci bemutatókat és egyéb hagyományõrzõ játékokat láthattak az érdeklõdõk, valamint igényes népmûvészeti termékeket, élelmiszereket is vásárolhattak. A gyerekek roppantul élvezték a szalmában ugrálást Törökbálinti hagyományõrzõ táncosok és Gál Péter Miféle oldalak?... Ha nem változtatsz, úgy élsz holnap is, mint tegnap Érdekes lenne megtudni, hány olyan, magát jobboldali gondolkodóként meghatározó ember mondja, hogy az igazi demokráciához bizony elengedhetetlenül szükséges, hogy legyen egy erõs és kontrollra képes baloldal is egy országban. Ehhez még hozzá szokták tenni, hogy az aztán tisztességes baloldal, meg igazi szociáldemokrata legyen, meg hiteles személyiségek alkossák. A magukat baloldalinak vallók meg szinte csak jelzõs szerkezetben tudják elképzelni még a baloldal szó használatát is. Úgy, mint liberális, modern, progresszív. Kinyilvánítva, hogy ami a társadalmi haladással bármilyen összefüggésbe hozható, az a baloldalisághoz tartozik. Amibõl meg nyilván következik az ellentétje is, a konzervatív, retrográd, ósdi, az újdonsággal szembehelyezkedõ, az meg jobboldali. Aztán ha ezeken a mezsgyéken haladunk tovább, elég hamar eljutunk odáig, hogy a szeretõiket gyakran váltók modernek. A hûségesek konzervatívok. A hagyományos emberi értékek mentén élõk úgyszintén. Ide tartozik ugye a vallásosság, a férfi és nõi szerepek hagyományos használata, a nemzeti öntudat, a családon belüli szerepek elfogadása. Az ellentettjei: az ateizmus modern dolog, tehát baloldali, a homoszexualitás az ugyan nem modern, hisz egyidõs az emberiséggel, de egyenragúvá tétele a normális férfinõ kapcsolattal, na az már modern, tehát csak baloldali lehet. Idegen civilizációk, idegen értékrendek megjelenése egy-egy társadalomban, az is régi dolog, de egyenrangúsítása az adott társadalom értékrendjével, az már nemcsak, hogy modern, de az már a modernség csimborasszója, az már maga a liberalizmus. Tessék elképzelni, hogy a modern, úgynevezett tömegdemokráciákban ezen választóvonalak mentén határozzák meg még mindig magukat mindazok, akik bármilyen módon politikával foglalkoznak. Meg van ennek a kapitalizmusnak elnevezett termelési rendszer kezdetitõl fogva az alapja. Még a baloldaliság igazi õsatyái, a két nagyszakállú Marx és Engels adták meg a muníciót hozzá, amit csak megerõsített a harmadik õsatya a kisszakállú, viszont jó kopasz Vlagyimir Uljanov, akit leginkább Lenin néven ismer a történelem. Szóval nevezett urak azt találták ki, hogy a társadalmi osztályhoz való tartozás alapján két nagy csoportra lehet felosztani a társadalmat. Az egyik osztály a termelõeszközök tulajdonosai a burzsoák, a másik pedig csupán a munkaerejét tudja csereeszközként felajánlani, õk a proletárok. A két osztály állandó harcban áll egymással, közöttük kibékíthetetlen úgynevezett antagonisztikus ellentét feszül. A burzsoázia fenn akarja tartani a burzsoá államot, tehát konzervatív, és mivel az angol parlamentben az elnöknek jobb oldalt foglaltak helyet, õk lettek a jobb oldal. Velük szemben meg ott vannak a szüntelen fejlõdés hívei, akik szocializálással kívánják orvosolni a társadalmi bajokat, és a fenti okfejtés alapján, mivel az elnöknek baloldalt foglaltak helyet, hát belõlük lett a baloldal. Ja és el ne feledkezzük a kisszakállú kopaszról, a Leninrõl, aki (mivel ugye, a két társadalmi osztály között szerinte kibékíthetetlen volt az ellentét) úgy oldotta fel a feszültséget, hogy amikor a proletariátus hatalomra jutott Oroszországban, nekiállt és szisztematikusan likvidálta a másik osztályhoz tartozókat. Már csak a modernség okán is. Talán sikerült a kedves olvasónak észrevenni, száz százötven kétszáz éves dolgokról van éppen szó. És még mindig képesek komoly tudósok, újságírók is ezen fogalmak mentén meghatározni magukat, és besorolni az embereket, a választókat. Mindkét oldalon. Hadd áruljak el egy titkot a kedves olvasónak, légyen magát akár jobboldalinak, akár baloldalinak valló. Elment a vonat! Mind a jobboldali, mind a baloldali. Ami maradt, az legfeljebb a régi, üres állomásépület, a régi plakátokkal, régi menetrendekkel. Aki akár jobb, akár baloldalon tartalmat akar keresni, csak erõsen meghágva tudja a régi fogalmakat használni. Példáért nem is nagyon kell messzire menni. Tessék csak megnézni a vén francia bakkecskét, aki pár hete le akart teperni egy szállodai szobalányt, de rajtavesztett. Most azt ne akarjuk kinyomozni, mennyiben volt ez az öregúr természetes gerjedelme, vagy éppen politikai ellenfelei gusztustalan manõvere. Sokkal érdekesebb ebbõl a szempontból, hogy Dominik Strauss Khan a Nemzetközi Valuta Alapnak, az IMF-nek, mint a Föld nevû bolygó sötét hatalmának az elnöke volt. És mint ilyen, hatalmában állt országokkal és földrajzi régiókkal mindazt megtenni, amit az illetõ szállodai alkalmazottal is megkísérelt megtenni. Az igazi csavar még mindig nem ezen tények bármelyike, hanem sokkal inkább az, hogy õ volt a franciaországi baloldal elnökjelöltje. Pont annyira hiteles baloldali egy ilyen ember, mint a kocsisorról apáca rendfõnöki állásra aspiráló örömleány. Jó egy évvel ezelõtt Magyarország abba a kegyelmi állapotba került, hogy el tudott feledkezni a jobb- és baloldali megosztottságról. Nem nagyon volt ez választási téma, de az emberek ösztönösen megérezték, hogy már réges-régen nem ott vannak a frontvonalak. A haladást, a baloldaliságot, a progressziót védelmezõ lózungok már nem hatottak. Mint ahogyan sok értelme a jobboldali jelszavaknak sem lett volna. Az emberek akkor ráéreztek, hogy gyökeresen változtatni kell, mert mitõl lenne más és jobb az a jövõ, amelynek az alapjait ugyan a mában kell lerakni, de az semmiben sem különbözik azoktól a múltbeli leszerepelt megoldásoktól, amelyek elõidézõi mai bajainknak. Ha még nem sikerült eddig felismerni, Magyarországot nem egy jobboldali, konzervatív politikai erõközpont vezeti, tessék alaposan végig gondolni az elmúlt egy évben történteket. Mindezek fényében talán sikerül egy kicsit más reflektorfénybeli megvilágításba helyezni a rendvédelmi szakszervezetek egyik csoportjának kezdeményezését a bohócforradalomról. Amikor ez az írás olvasható lesz, már azt is tudni fogjuk, hány embert sikerült nevezett csoportnak a régi reflexek, a régi jelszavak alapján mozgósítani. Azok a számok sokat elõre jeleznek majd Magyarország jövõjérõl. Visszatérünk-e az osztályharchoz, vagy magunk mögött hagyjuk a jobb és baloldal vircsaftját, és nemzeti érdekeink újrafogalmazásával kilábalunk az elmúlt évtizedek mocsarából? KOPOR TIHAMÉR

4 4 Vakáció Szabó Lõrinc verse boldogságot áraszt, örömöt, hiszen itt a vakáció, a szabadság, a gondtalan reggeli felkelés, a választások lehetõsége felsorolni nem is lehet mi minden, ezt általában akkor vesszük észre, mikor nagyszülõk leszünk. Szabó Lõrinc költõ sorait szavalva engedett ki az iskolából Mészáros Sándor igazgató bácsi az elsõ, a legelsõ nyári vakációra: Drága jó iskola,/ iskola udvara,/iskolapad,/hurrá, ma sok gyerek/öröme nagy!/kifelé rajzik a /siserehad, /csak az fáj kicsit,/hogy te most szüretig/árva vagy./. Igazgató bácsi arcán látszott neki kicsit valóban fáj, hogy reggel nyolckor nem kell a katedrája mellé ülnie, de azért mosolyogva folytatta: Meg a bizonyítvány!/hurrá hahó:/három jelest mond,/a többi jó./leckénk ezután/ a nyár meg az erdõ,/a hegy meg a tó./hurrá a tanító/ néni, bácsi/puszilnivaló,/hisz õ maga / mondja,/hogy:/áci, káci akáci/ nála is jobb a vakáci-/ó-ó-ó!/szervusz hát, iskola,/iskola udvara,/könyv,lecke,pad-/visszajön õsszel/új szeretettel/a siserehad!/. Az én elsõ nyári szünidõm, nagyon régen volt, az is lehet, a képzelet varázsolja mesebelivé. Aztán jöttek szépen a többiek Zudorf Endre tanárom mielõtt az osztályból kiengedett volna anynyit mondott: A játék mellett, pihenésként azért olvasatok is. Csanádi János tanárom arra buzdított bennünket, hogy a nagyszüleinket kérdezgessük, meséltessük. Fazekas József tanárom ugyancsak nagyapáink történetei révén akarta, hogy minél többet tudjunk a múltról, mert az az igazi történelem hangsúlyozta. Csáky Apollónia tanárnõ legalább egy vers olvasásra kért bennünket, hogy lelkünk a tikkasztó melegben hûsöljön a lírában. Ficzay Dénes tanárom az iskola ablakán kitekintve nézte Arad házait, nagyot sóhajtva mondta: Aztán nyitott szemmel járjanak a nyáron, és mindent, de mindent raktározzanak el, kitudja mivé lesz ez a világ, ez a város, ez az iskola. Legalább legyen mire emlékezniük. Bizony magázott bennünket Ficzay Dénes tanár úr, mert szerinte, aki felvételizett és bejutott a középiskolába az már tudja mit akar és a középiskolának rangja volt, a diákjai büszkék lehettek magukra, és éppen ezért tartásuk is kellett, hogy legyen. A vakációról is kedves tanáraim jutnak eszembe, no és az ízek, a dinnye zamata, nagyanyám túrósbuktája, az illatok, a harmatos hajnali séta nagyapámmal a határon, a libapásztorkodás, meg a varjúpásztorkodás, lubickolás a Fekete-Körös vízében. Ezek voltak az én nyári vakációim. Sok szép emlék. Most is szépek a nyarak, most is van vakáció, most is vannak nagyszerû pedagógusok, akik vigyázzák tekintetükkel tanítványaikat, akik nagy kacajjal vetik magukat a nyár bódító szabadságába, ahogyan Csukás István írja: Elõ sárkány, elõ labda,/szállj az égnél magasabbra./gyere, állj be a csapatba,/estig ne is hagyd abba!/vár a víz és vár a partja/vár a nyári rét, a tarka,/szívünk dobog, a bõrünk barna,/ki erre fut, ki meg arra./. Nyár van, fel lehet fedezni Érdet, a Fundoklia-völgyet, a Beliczay-szigetet, a Kakukkhegyet a Czabai-kertet és még annyi szépségét, nevezetességét e városnak. Csuka Zoltán a következõket írja: Megáll a kert,/ vaskosan, zölden./ Dõl már a nap, de a kert/hisz a jövõben./hízik az ágakon/ ragyogó csillagok ezre,/hozza gyümölcsét a nyár/ az õsszel kötekedve./dühösen nyugszik a nap,/azt mondja: mindhiába!/nyüzsgõ kozmosz a kert,/s feleli: nem hiába!/. Itt a nyári vakáció, nagyon remélem, sok boldogságban lesz részük a most vakációzóknak, igazi szép nyarat, jó pihenést, mint ahogy a költõ írja Dõl már a nap, de a kert/hisz a jövõben./ akárcsak az ifjúság, mert a jövõben hinni kell, csak úgy tudunk tervezni, élni, meg átélni, haladni. FELHÍVÁS FEKETEGYARMATI SÁNDOR ASzepes Gyula Mûvelõdési Központ (Érd, alsó u. 9.) ÉRDI TÁRLAT címen (a megszokott Téli Tárlatnak megfelelõ módon) képzõmûvészeti kiállítást szervez az Érden és környékén (Diósd, Törökbálint, Százhalombatta, Tárnok) élõ hivatásos kiállító mûvészek számára. A kiállítás a volt Gesztelyi ház felújításával kialakított új Érdi Galéria megnyitó tárlata. A kiállítás megnyitására augusztus 20-án 17 órakor kerül sor. A tárlatra legfeljebb három alkotás (festmény, grafika, térben megjelenõ mû) nyújtható be, maximum 1 m-es, szobrok, installációk stb esetén 1,00 x 0,60 x0,60 m-es méretekben. Az elmúlt két éven belül készült munkákat várunk. A kiállítási anyag válogatását szakértõ zsûri segíti. Beadási határidõ: június án óráig (A korai idõpontra a kiállításhoz készülõ katalógus elõmunkálatai miatt van szükség) A leadás helye: Szepes Gyula Mûvelõdési Központ (Érd, alsó u. 9.) Elõzetes jelentkezését a következõ elérhetõségeken fogadjuk: Telefon: Kéri Mihály: 06-20/ vagy Szepes Gyula Mûvelõdési Központ: 23/ /110 mellék Aterveknek megfelelõen zajlanak Érd új városközpontja kialakításának munkálatai, Érd Megyei Jogú Város városközponti akcióterülete attraktivitásának valamint funkcionális mûködésének fejlesztése címû nyertes pályázata alapján (KMOP / B2f ). Az Önkormányzat kulturális programokkal, ünnepélyes keretek között tervezi átadni a megújuló intézményeket és az új Fõteret. Mind a Magyar Földrajzi Múzeum, mind a Gesztelyi-ház felújításának munkálatai 90%-os készültségben vannak. A Múzeumok Éjszakájának napján a múzeum újra fogadni tudja majd a látogatókat. A leendõ új Városközpont területén zajlik a buszmegállók átépítése, az akadálymentesített rámpák kiépítése. Elkészült a burkolt felületek szegélykövezése, elkezdõdött a kõburkolatú járdák, rámpák kialakítása, emellett elkezdõdtek a növény kihelyezési, kertészeti, fásítási munkák. Megkezdõdött a Budai úton a vakvezetõ sávval is ellátott gyalogátkelõhelyek kialakítása és ugyanezen kialakítási munkák a Béketéri csomópontban is hamarosan elkészülnek. Az új Fõtér átadása augusztus 20-án, egész napos fesztivál keretében lesz majd. Az eseményen mások mellett olyan sztárvendégek lépnek fel városunkban, mint Wolf Kati, a Kaláka együttes, Szentpéteri Csilla, Molnár Ferenc Caramel, a Swetter együttes, az Elsõ Emelet, valamint a Kowalsky meg a Vega. Központban a város Célegyenesben az új városközpont építése Partnerek voltak a halak Eredményes horgászverseny az ÉRD ÉS Környéke Horgászegyesület szervezésében Új helyszínre, új reményekkel indultak az Érd és Környéke Horgászegyesület tagjai a Dunaharaszti határában lévõ Joker tóra június 06-án, a hagyományos, Mike László emlék horgászversenyre. Vajon egy fizetõs tavon, ahol elvileg több a hal, mint a víz, milyen eredményeket érhetnek el horgászaink? tettük fel a kérdést. Bár a hangulat mindig jó,, azért a verseny sava-borsa a fárasztás, a nagy hal fogása. A legtöbb induló már egy órával a kezdet elõtt a helyszínen kémlelte a vizet, majd rövid köszöntõ és némi célzóvíz elfogyasztása után kezdetét vette a nagy megmérettetés. És láss csodát, már az elsõ órában is voltak eredményes versenyzõk, igaz voltak pechesek is. Ez utóbbiak nem készülve a nagy testû halakra, egy-egy gitárhúrként lyezettje értékes horgászajándékokat kapott, de külön elpattant zsinórvég hallatán egy halk morgással konstatálták, hogy egyenlõre bizony a halak gyõztek. riás Berényi Dániel is 5 kg-os pontyáért. Így Õ az aján- díjban részesült a legnagyobb halat fogó ifjúsági kategó- Feltûnõ és örömteli volt, hogy Ballon Máté, ifi horgász egymás után hívta a mérlegelõket, miközben a mel- 4. helyezés díjaként kapott orsóval komplett új szerelésdékba kapott horgászbottal és az ifi 2, abszolút összetett lett ülõ öreg sporiknak kapásuk sem volt. Elõször csak hez jutott. múló szerencsének tartották a sikert, de a végsõ elszámolásnál kiderült, hogy a 14 db, összesen 29,75 kg összsú- részvevõje is, Verba Laci bácsi, aki egyedül állóan há- Külön díjban részesült továbbá a verseny legidõsebb lyú fogási eredménnyel Máté jogosan lett az abszolút elsõgottrom különféle nemes halat ( pontyot, tokot és csukát ) fo- Ezzel megelõzte a nõi elsõ helyezett Kozma Ferencnét, Terikét, aki 5 db pontyot zsákmányolt ( 12 kg ), de a résztvevõ családtagoknak is kedvet csináljunk az egyéb De, hogy a többiek se szomorkodjanak, no meg a férfi kategória gyõztesét Hancsovszky Jánost ( 7 db, 18 rendezvényeinkhez is, a hagyományoknak megfelelõen kg ) is. értékes horgász ajándékokat sorsoltunk ki a horgászverseny hivatalos részének lezárásaként, majd átadásra ke- A házigazdák által készített ebédet követõen az eredményhirdetés meggyõzött mindenkit, hogy a Joker tó jó rültek a Fisch.hu internetes áruház Ft értékû vásárlási utalványai. A támogatást köszönjük. (A korábban tá- választás volt. A kultúrált környezet, a baráti hangulat mellett a halak is a versenyzõk oldalán álltak. Nem véletlen, hogy mind a 7 induló gyermek horgász fogott halat, A jó hangulatra, a tó halbõségére jellemzõ, hogy töbvozóknak postán juttatjuk el a megérdemelt utalványt.) összesen 206 db-ot. E kategóriában Szacski Máté volt a ben maradtunk egy délutáni horgászatra is, melyen egy legeredményesebb 66 db hallal, így õ vehette át az elsõ 8,3 kg-os tükrös is horogra került ponty- és toktársai mellett-ebben a mondatban kétszer van ponty!. helyezettnek járó horgászbotot. Persze a hagyományoknak megfelelõen minden gyermek díjazásban részesült, Az eseményrõl további képeket láthatnak az egyesület honlapján ( ), ahol egyben szíves melyhez Kovács Gábor (Bear-Impex Kft.) sporttársunk által felajánlott kis plüss ajándékot is kaptak. Köszönjük. invitálás is olvasható a következõ közös rendezvényre, a Az eredményhirdetés külön színfoltja volt, amikor a július 02-i Duna-parti zenés Családi Napra és Halászléfõzõ fesztiválra, ahova minden horgász és nem horgász ba- legfiatalabb résztvevõ ( igaz még csak horgászjelölt) a 4 hónapos Horváth Miron, Édesanyja ölelése közben átvehetett egy bébi kapásjelzõt. vezetõi. rátot, ismerõst szeretettel várnak az egyesület tagjai és Gabelics Tamás örökös tiszteletbeli elnöktõl, és a vezetõség tagjaitól a különbözõ kategóriák összesen 23 he- Horgászegyesület SOLTI GÁBOR Érd és Környéke elnöke

5 5 Az alpolgármester naplójából Nem elég a célt látni! Valamikor régen a tengereket járták hajóikkal az arab kereskedõk. Szállítottak márványt, fûszert, olajat, bort, bõröket és textiliát, nehéz árukat és könnyebbeket. Szállítottak kis tömegû-, de nagy értékû árukat, és nagy tömegûeket, amelyek értéke tömegükhöz képest jóval kisebb volt. Amikor rájuk tört a vihar, akkor a szállított áru egy részét a tengerbe kellet dobni, hogy a hajót, a hajó utasait, és az áru egy részét megmentsék. Ekkor veszekedés tört ki közöttük, mert mindenkinek volt egy érve, hogy miért ne az õ áruját, hanem a másik kereskedõ áruját áldozzák föl. Késõbb felismerték, hogy a hirtelen ötlet nem mindig jó ötlet. Megegyeztek a hajó indulása elõtt abban, hogy veszély esetén milyen sorrendben szabadulnak meg az árutól, hogy így megmentsék a többit, és a károsultakat a többiek kártalanítják. Ennek az volt az eredménye, hogy megmaradt a hajó, megmaradt az emberi élet, és megmaradt az értékesebb, kisebb tömegû áru. Ezt a mûveletet, ezt az egyezséget hívták az arab kereskedõk haváriának, ami kicsit pontatlan fordításban közös hajókárt jelent. Az élet más területén is elõfordul, hogy egy közösség viharba kerül, és áldozatot kell hozni, hogy a közösség megmaradjon, és a lehetséges legkisebb kárral hajózza át a vészes idõt. Ezt nem haváriának, hanem a szervezett társadalom jól felfogott érdekbõl történõ cselekedetének hívjuk, és ezért mindenkor az erre a célra megválasztott, azaz a társadalom által kijelölt személyek a felelõsek. Kik õk? A kormányzat, a képviselõk, képviselõ testületek, az önkormányzatok. Manapság is ilyen vészterhes idõket élünk, amikor elkerülhetetlen, hogy valamilyen tehermentesítést hajtsunk végre, de természetesen közmegegyezéssel meghatározva a károsultak lehetséges kártalanításának mértékét, azaz a teher szétosztását a társadalom különbözõ csoportjai között. Vegyünk egy példát! Senkinek nem kell fizetni, vagy nagyon keveset kell fizetni ugyanazért a szolgáltatásért. Igen ám, de a szolgáltatás mértéke nem korlátlan, azaz nem mindeninek jut az olcsó szolgáltatásból, akinek arra szüksége van. Ekkor megjelenik a társadalomnak azon csoportja, amely üzleti alapon mûködik. Õk többszöröséért kapják azt a szolgáltatást, amit a többiek ingyenesen vagy csaknem ingyenesen kapnak, igaz, jobb minõségben. Vagyis lesznek olyanok, nem is kevesen, akik kiszorulnak az olcsó szolgáltatásból. Ismerjük azt a jelenséget, hogy az olcsóbb szolgáltatás eléréséért megindul a harc, ami kapcsolatok keresését, kapcsolatok felhasználását jelenti azoknak, akiknek erre módjuk van. Akiknek erre módjuk nincs, azok kénytelenek igénybe venni az üzleti alapú szolgáltatást, vagy egyáltalán nem tudják igénybe venni. Igen ám, de jellemzõen éppen azoknak nincs kapcsolata, akiknek szerényebbek az anyagi lehetõségei. Ebben az esetben lesz egy csoport, aki kiszorul az olcsóbb szolgáltatásból, nem tudja igénybe venni a drágábbat, tehát a társadalmi egyenlõség az õ számára távoli fogalommá válik. Ha most átszervezzük a szolgáltatást oly módon, hogy nem ingyenes, és nem nagyon olcsó, hanem egy szerény, csaknem mindenki által megfizethetõ áron nyújtjuk, akkor már majdnem mindenki igénybe tudja venni a szolgáltatást. Azon kevesek, akik még ezen a méltányos áron sem tudják igénybe venni a szolgáltatást, azok számára létezik a szociális háló, melynek forrásai az adományok, alapítványok, és egyéb hozzájárulások. A szolgáltatások árán kívül nézzük a szolgáltatások talán legfontosabb jellemzõjét, a minõséget! Ismert tény, hogy minõséget csak megfelelõ áron lehet elérni. A megfelelõ árat pedig elõ kell teremteni! A minõség ára a közösség hozzájárulásából adókból -, valamint azokból a szerény összegekbõl tevõdik össze, amit a szolgáltatást igénybe vevõk megfizetnek. A végeredmény az lesz, hogy mindenki, akinek a szolgáltatásra szüksége és igénye van, a szolgáltatást kiváló minõségben igénybe tudja venni, megvalósul az egyenlõ esély, és nem lesznek lemaradt, leszakadt emberek, embercsoportok. Ez az egyedül lehetséges útja azon magyar és európai cél elérésének, hogy mindenkinek legyen esélye az életre, a minõségi életre, a tartalmas emberi létre. Az esélyegyenlõség megteremtése ma kiemelten fontos a gyermekek esetében, mert a gyermekek bölcsõdei, óvodai és iskolai ellátását, nevelését és oktatását a nagy általános színvonal emelésével kell biztosítani az egyenlõtlenséget szülõ elit-, és az ingyenes alacsony minõség helyett. Váci Mihálytól idézek, aki tanító volt és a következõ képen fogalmazott: Nem elég a célt látni; járható útja kell! Nem elég útra lelni, az úton menni kell! Nem elég jóra vágyni; a jót akarni kell! És nem elég akarni; de tenni,tenni kell! Kedves Olvasó! TÓTH TAMÁS Ha otthonában, munkahelyén elektronikus formában szeretné újságunkat megkapni már a nyomdai megjelenést megelõzõ nap, jelezze az és a következõ számtól elküldjük Önnek. Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk! (Folytatás az 1. oldalról) 1. A rendezett világot, csak a bölcs emberi erõfeszítés teremtheti meg. Nincs nagyobb érték, mint az otthont adó szép, rendezett szülõföld, a békés, szeretõ, vér szerinti család, mely szervesen, ezer szállal épül bele a népbe, amelybõl vétetett, s amelynek minden tagja testvér, barát, hisz õk vannak veled a bajban, az örömben. Néped fiai a te testvéreid, õk segítettek mint orvosok, hogy megszülessél, és fogták kis, gyámoltalan kezed, hogy megtanuld a betûvetést, a mindennapi kenyérkeresésben õk a munkatársaid. Néped fia gyermekeit a gyermekeidnek adja, hogy családot alapítsanak, és az örömben apatársad lesz, így minden rokona immár a te rokonod is. A nép mely itt él, ezer szállal kötõdik egymáshoz és a szülõföldhöz, így mi mind összetartozunk, egymásnak jóban-rosszban társai vagyunk. 2. Mint keresztény ember, hiszek a Teremtõ gondviselõ jóságában! Hiszem, hogy szeretetbõl született létünk egy óriási kirakójáték, melynek minden darabja megvan, csak alázatosan, kitartó tervezéssel mindennek meg kell keresnünk a helyét, szerepét. A puzzle minden egyes darabjára szükség van, senki, semmi sem fölösleges. Türelemmel, nyugodt, bölcs munkával minden kérdés megoldható. Hiszem, hogy kitartó munkából, békés összefogásból, világunk újjászülethet, megszépülhet. Nem kell senkit leírni, kiutasítani, összetörni. 3. Munkánkban nem vagyunk magunkra, mert Gondviselõ Istenünk és Szent István királyunk által, népünk oltárára emelt Magyarok Nagyasszonya Pátrónánk velünk van. Hiszem, hogy az életet szolgáló szeretet, ha az alázat útján jár, Isten irgalmából célba is ér. Népünk útja nem torkollt zsákutcába. Hiszem, hogy tovább lehet menni is azon az úton, melyen népünk ezer éve jár, s melynek távlatai a végtelenbe vesznek. Konkrét javaslatok: Lakjuk be az egész tájat! Szülõföldünk legyen egy csodaszép park. A szépség, a rendezettség, reális igénye a ma emberének, ezért legyen hát kész áldozatokat is hozni érte! A táj, a természet mindannyiunké. Miért csak a ház elõtt van virágos kiskert? Miért kellene annak véget érnie a települések határainál? Milyen szép lenne ha a falvainkat, városainkat összekötõ utak mentén, orgonabokrok és aranyesõk nyílnának a csúf dudva helyett! És persze nemcsak a fõutak mellett, hanem a kis mellékutak szélén, meg a folyók, patakok partján. És milyen jó lenne ha bölcs tájépítészek vezetésével minden megtisztulna, megszépülne és virágba borulna? Gondolom, hogy nagyon sokan megszavaznánk egy 2-3 százalékos tündérkert-adót, azért, hogy lakható és szép legyen szülõföldünk. Persze ennek a kialakítása nagyon sok emberi találékonyságot, szellemi, és fizikai erõt igényel. Az iskolákban, természetesen az elméleti szakok mellett, fajsúlyosan kéne megjelenjen a biológia, a kertépítés, az esztétika. A felhagyott legelõk, letarolt, kopár erdõrészek újraerdõsítését is kitûzhetné célul maga elé a társadalom. Így nagyon sok ember nem segélybõl tengõdne, hanem visszaszokna az egészséges, természetközeli élethez. A felnövelt erdõk kitermelésével, munkájuk hoszszú távon hasznossá válna társadalmunknak, és pár év múlva megtérülne az ebbe fektetett energia. Megtisztulna, megszépülne a táj, a légkör, és az ország megújuló energiához jutna. A roncsautó program mintájára be kellene vezetni a roncsház programot. A lakók kérésére, a helyi önkormányzatok, a szakembereik bevonásával megállapítanák, hogy mely házat nem érdemes javítgatni, hogy mi szorul bontásra. Jó lenne, ha minden önkormányzatnak néhány típusterve lenne olyan házakról, melyek beleilleszkednek annak a vidéknek a hagyományaiba, melyek szépek és fõleg a családok által fenntarthatóak. E tervek közül választhatnának a családok, melyeket így sokkal könnyebben lehetne engedélyeztetni a költségek tört részéért. A közoktatás fontosságát, létjogosultságát senki nem kérdõjelezi meg. Számomra olyan döbbenetes, hogy a tanügy, mely a Kárpát-medencében sokkal több mint százezer fõt foglalkoztat, az iskolából kikerült felnõttek lelki, szellemi képzésével egyáltalán nem foglalkozik. Ma egy iskolából kikerült felnõtt, a családokat atomjaira szaggatott világunkban teljesen magára van hagyatva. Így történhet meg, hogy oly sok fiatal, a munkahelyen való elhelyezkedés, a családalapítás, az otthonteremtés nehéz feladatait nem képes eredményesen megoldani. Szörnyû látni azt, hogy sok szép értelmes ember, a termékeny, fiatal éveit tanácstalanul tölti el, a kényszerszingliség szellemet és lelket õrlõ labirintusában. A tudatos népnevelés olyan örömök felé kell a figyelmünket irányítsa, amibõl rengeteg van, és amibõl mindenkinek bõségesen jut, aki igényli. Olyan boldogságforrásokat kellene a figyelmünkbe ajánljon ez a "testület", mint a szeretet, a jócselekedet lelket felemelõ, tiszta öröme, vagy a szépség, a mûvészi alkotás semmihez sem fogható belsõ ragyogása, a családi élet, a gyermekvállalás új horizontja stb. Fontos lenne létrehozni - talán a tanügy-minisztérium égisze alatt - egy tanárokból, lelkészekbõl, mûvészekbõl, sportolókból, újságírókból álló tiszteletre méltó felnõttképzõcsoportot, mely átgondolná, kidolgozná az egyházak, a média bevonásával népünk szellemi, lelki nevelését. Az adónkból fenntartott közmédiák tévé, rádió, újság feladata lenne, közérthetõen megvitatni egyegy kérdéskört, minden oldalról megvilágosítani, hogy a hallgatók, a nézõk a maguk reális kérdéseikre reális válaszokat kapjanak. Olyan témák, kérdések legyenek bemutatva az emberiség nagyjainak fényében, melyek átsegítik õket a mindennapi gondok, nehézségek útvesztõjén. Az állam kiadhat elérhetõ áron szellemi, lelki, tudományos értékeket hordozó könyveket, folyóiratokat. Sok érték és kincs halmozódott fel az elmúlt évszázadok során népünk, az emberiség életében, melyeket mindenki számára hozzáférhetõvé kellene tenni. Az internet világában lehetõség van olyan szellemilelki asztalok, honlapok megterítésére, melyek mellé nyugodt lélekkel bárki odaülhet. Záró vallomás: Írásomat, ezt a néhány ötletet, népem és a nekünk adatott szülõföld iránti ferences szeretettel, vitaindítónak szánnám. Egyfajta elõrenézésnek! Mert biztos vagyok benne, hogy nem lehet a múltba visszamenni, meg nem is érdemes, mert lehet, hogy a múlt megszépült, de ha a történészeket megkérdezzük kiderül, hogy az sem volt aranykor. Az aranykor, Isten országa, elõttünk van! A semmibõl indult élet a folyamatos kibontakozás által Istenünk karja felé tart. Csak elõttünk van út, mögöttünk kõkemény történelem van, melyet vállalunk, de amelybe visszamenni nem lehet. Lépteinket a gondviselõ jóság irányítja, és nekünk, mint a sziklamászónak a következõ fogást csak magunk elõtt, a felfelé vezetõ úton kell keresnünk. Nem a siránkozás, a nyafogás, hanem a közösen vállalt munka parancsát kaptuk Istenünktõl. A bizalom, a keresés parancsát, melyre hiszem, hogy Teremtõnk áldását adja! Amikor a Magyar Köztársaság Középkeresztjét adományozták, ott ültem az elsõ sorban, és végig arra gondoltam, hogy mostanig volt mentségünk a passzivitásra, mondhattuk, hogy nem lehet, hogy nem engedik. Azáltal, hogy munkánkat a legmagasabb fórumon elismerték, éreztem, hogy a lámpa zöldre váltott. Ha nem indulunk, akkor joggal fognak ránkdudálni és szájtátisággal vádolni bennünket az utánunk jövõ korosztályok. Cselekedni kell, induljunk el! Konkrét lépések Az elsõ lépés a megtisztítás, a rendrakás! A második a szép tavaszban a terek feldíszítése virágokkal, bokrokkal. Persze ehhez már engedély is kell, egyeztessetek a polgármesterekkel, tanácsosokkal, tájépítészekkel, hátha kis festékkel, néhány paddal, facsemetékkel a segítségetekre sietnek. A harmadik lépésben szervezhetnénk egy-egy kis ünnepséget, melyben a hatóságokkal is egyeztetve nevet adnátok annak a kis parknak, zöldövezetnek amelyet rendbe raktatok. A negyedik lépés, ez hosszú, de nagyon szép feladat a gondozás, egész évben rendben tartás. Természetesen ha az elsõ három lépés szépen, szervezetten megtörtént, könynyebb dolgunk lesz, mert nehezebb a szemetet eldobálni rendezett környezetben, mely egy köztiszteletnek örvendõ személy nevét viseli, mint egy gazos senki földjén. Könnyebb lesz rendet tartani és a munkához társakat találni, mert az együtt végzett becsületes munka öröme megszenteli a lelket, és közösséget teremt. Hiszem, hogy egy ilyen szép rendezett kis zöldterület néhány paddal közösségeket, barátságokat is fog szülni, és ebben a felbolydult világban ez nagyon fontos. A fák, a bokrok, ahogyan cseperednek, ahogyan ágaik összehajolnak hiszem, hogy ugyanúgy a közelben lakó emberek is szépen egymásra találnak, végül is ez egy nagyon fontos cél. Szülõföldünk szép tereit lakjuk be, töltsék meg az emberek! Miénk itt a tér, mert mi nõttünk itt fel énekeltük annak idején. Miénk itt a tér, mert mi szedtük rendbe, mi gondozzuk, mondhatjuk szeretettel, büszkén! Merjetek elindulni, és meglátjátok, hogy mennyi társatok lesz szép, nemes céljaitok valóra váltásában.

6 6 VIRÁGOS ÉRD, VIRÁGZÓ KERTEK, UTCÁK Az érdi Környezetvédõ Egyesület 2011-ben meghirdeti a Virágos Érd, virágzó kertek, utcák mozgalmat a Szent István-terv keretében. Az elõzõ években létrejött Virágos Érd ötletét felkarolva és kicsit tovább gondolva indítjuk útjára a felhívásunkat, arra gondolva, hogy ne csak a kertünket ápoljuk, hanem az utcát, teret, lakóhelyünk környezetét is. Kérjük jelentkezzenek olyan lakóközösségek, utcák, magánszemélyek szeptember 15-ig az címen, akik vállalják, hogy rendben tartják a hozzájuk közel álló teret, utcát, kertet. Szeptember 15-tõl október 15-ig a Környezetvédõ Egyesület tagjai és az általunk felkért szakemberek zsûrizni fogják a pályázók által gondozott területeket és október 21-én a Földünkért Világnap alkalmából eredményt hirdetünk, a legszebb kertekrõl, utcákról, terekrõl készült képekbõl kiállítást szervezünk. A legszebb, legrendezetebb területek gondozóit jutalmazzuk, hogy mivel az még meglepetés, hiszen várjuk gazdaboltok, virágkertészetek és más vállalkozók felajánlásait is. Mienk itt a tér, varázsoljuk virágossá, élhetõvé. Fotó: Adorján József

7 7 Városi pedagógusnapi ünnepség június 6-án délután a Bolyai János Általános Iskolában tartották Érden az idei pedagógusnapi ünnepséget. Az ünnepségen megjelent T. Mészáros András polgármester, Tóth Tamás alpolgármester, Kéri Mihályt, az Oktatási és Mûvelõdési Bizottság elnöke, a bizottság tagjai és az érdi pedagógusok. KONYHABÚTOROK KÉSZÍTÉSE Ádám Ferenc BÚTORASZTALOS 06/ Apedagógusok köszöntésére iskoláink és óvodáink gyermekei készültek ünnepi mûsorral. Felléptek a Lukin László Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény diákjai, a Szivárvány Óvoda Nyuszi csoportja, a Móra Ferenc Általános Iskola 1. és 4. osztálya, a Kincses Óvoda Pom-pom tánccsoportja, majd T. Mészáros András köszöntötte ünnepélyesen a pedagógusokat. Hagyományosan pedagógusnapon kerülnek átadásra a város által adományozott Érd Közoktatásáért Díjak. Az Érd Közoktatásáért Díj azoknak a személyeknek és közösségeknek adományozható, akik kiemelkedõ eredményt értek el az óvodai, iskolai és intézeti oktató-nevelõ munkában, a tehetséggondozás területén. Magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerû és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában. Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése úgy döntött, hogy 2011-ben az Érd Közoktatásáért Díjat Krakkóné Nagy Zsuzsannának, a Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda óvodapedagógusának, és Barits Pálnak, a Kós Károly Szakképzõ Iskola igazgatóhelyettesének adományozza. Krakkóné Nagy Zsuzsanna pályáját a Felsõ úti Óvodában kezdte óta dolgozik a Meseház tagóvodában. A Meseház alapítvány elnökeként majd kuratóriumi tagjaként végzett munkájával nagyban hozzájárult az óvodába járó gyerekek egészséges neveléséhez, a környezeti feltételek megteremtéséhez: a szülõket összefogva, az alapítványon keresztül megszépült az óvodai udvar és a belsõ játszószobai környezet. Krakkóné Nagy Zsuzsanna életvitele példaértékû: becsületes, felelõsségteljes, szerény. Szakmai munkáját a gyermekszeretet hatja át. Nyitott az újra. A munkához való viszonya pozitív, lelkesen keresi az újabb lehetõségeket, módszereket, amelyekkel eredményeket érhet el a gyermeknevelésben. Tudatos, felkészült munka jellemzi, mellyel segíti a gyermekek sokoldalú fejlesztését. Barits Pál 1986 óta dolgozik pedagógusként tõl a Kós Károly Szakképzõ Iskola pedagógusa, tól mûszaki igazgatóhelyettes. Feladata a szakképzés szervezése, felügyelete, szakmai vizsgák szervezése, lebonyolítása, ellenõrzése. Elévülhetetlen érdemeket szerzett az iskola fennmaradásáért vívott küzdelemben, melynek eredményeként újra fejlõdik az iskola. Munkásságának köszönhetõ az informatika vívmányainak beépítése az intézmény munkájába, s az ehhez kapcsolódó szakmák meghonosítása. Hatékonyan közremûködött a Corvinus TISZK-hez kapcsolódásban, illetve a TISZK megszervezésében. Azoknak a tanítóknak, óvónõknek, akik oklevelüket 50, 60, 65 valamint 70 éve szerezték meg és a nevelõ-oktató munkában legalább 30 évet eltöltöttek, arany, gyémánt, vas illetõleg rubin díszoklevél adható. Az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola által adományozható jubileumi oklevelek átadására minden évben Vácott, az ünnepélyes tanévnyitás alkalmával kerül sor. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata is elismeréssel adózik ezen pedagógusoknak, akik egy teljes életpályát gyermekeink oktatásával-nevelésével töltöttek. Ebben az évben három Érden élõ pedagógus kaphat díszdiplomát: Csölle Antalné, Gazdag Ferencné és Papp Sándor István. Csölle Antalné 65 évvel ezelõtt, a Budapesti Állami Brunszvik Teréz Óvónõképzõ Intézetben szerezte pedagógusi oklevelét. Az Apor Vilmos Katolikus Fõiskolán vasoklevelet fog kapni. Gazdag Ferencné 50 évvel ezelõtt a Gyõri Felsõfokú Tanítóképzõ Intézetben vette át pedagógusi oklevelét, aranyoklevelet fog kapni. Papp Sándor István szintén 50 évvel ezelõtt szerezte meg pedagógusi oklevelét a Debreceni Állami Maróthi György Tanítóképzõben. Õ is aranyoklevelet fog kapni. Az ünnepi mûsor további elõadásokkal folytatódott: a Bolyai János Általános Iskola 2.b osztályos tanulói polkát adtak elõ, majd modern tánc következett a 2. c osztály elõadásában. Zenés diabolo szám következik Szabó Dóra, a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 6. osztályos tanulója zenés diabolót adott elõ, majd Treszkai András, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola 8. osztályos tanulója kalotaszegi legényest táncolt. Király Viktória, a Vörösmarty Gimnázium 9.d. osztályos tanulója mesélt, a Teleki Sámuel Általános Iskola tanulója, Kóra Sára verset mondott. Varga Ivett, Rózsa Ivett, Karmacsi Rita, Horváth Brigitta és Király Bernadett modern táncbemutatót tartottak, a Kós Károly Szakképzõ Iskola tanulói, Balogh Attila és Kosik Boldizsár rap zenét adtak elõ. A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola 8. osztályos tanulója, Erényi Júlia részletet adott elõ az Abigél c. musicalbõl, végül a Dzsungel könyve c. musicalbõl két részlet következett a Batthyány Általános Iskola és Sportiskola 8.b osztályának elõadásában. A Fidesz Nyugdíjas Tagozata minden hónap második csütörtökén este 6 órakor összejövetelt tart az Összefogás Székházban, melyre szeretettel vár minden érdeklõdõt! A derûrõl Közelítések Hamvas Béla gondolkodásához 9. ASzepes Gyula Mûvelõdési Központ adott otthont a kistérség civil szervezeteinek részvételével megrendezett május végi eseménynek. Az Érdi Kistérségi Többcélú Társulás szervezése nyomán létrejött rendezvényen e két szó partnerség és együttmûködés valódi jelentéssel telt meg a rendezvény helyszínén megjelentek jóvoltából. A konferencia témájából fakadóan több kiválasztott civil szervezet mutatta be a kistérség érdekében végzett áldásos munkáját, melybõl az önkéntes tevékenység kihagyhatatlan alkotóelemet képez minden tekintetben. Ez a belsõ indíttatású motiváltság az, ami minden embert idõset, gyermeket egyaránt hozzásegít a testi-lelki kiteljesedéshez, ami által hozzájárulhatunk mind környezetünk, mind saját magunk fejlõdéséhez. A rendezvény második részében megtartott vitafórum keretében a fiatalok önkéntes tevékenységbe bevonásának esélyeirõl szólt a párbeszéd, melynek aktualitását bizonyítja az új közoktatási törvénytervezetben szereplõ órás közszolgálat is, angyos április. A szemben le- dombon a mandula és az Lvõ õszibarack virágzik. Az ég kék, egészen pacsirtadal-kék, a ritka és világos ágak között. A borsó éppen virágzásnak indul, a barna földön gyermekzöld csírafoltok, a saláta, a kelõ bab, répa, petrezselyem. A levegõ könnyû, mint egy ismeretlen üde forrás vize. (A magyar Hüperion) Hamvas Béla ilyen költõi stílusban tud írni a kertrõl, növényekrõl, madarakról, fákról, a könnyed derûrõl, ami a természetben eltölti a lelket. A kert számára mélység és egyértelmûség, a derû otthona. Mindent lehet hazudni, még az örömet is, egyedül a derût nem. Mert a derû a teljes álarctalanság. A derû nem lehet maszk. Túl mélyen van ahhoz, hogy az lehessen... (A magyar Hüperion) A kert a vendéglátás színtere. Együtt üldögélni a barátokkal a diófa alatt, keveset enni, beszélgetni és bort inni. Idilli órák ezek. Elbûvölõ, ahogyan Hamvas az ételekrõl ír. Kedvencem: A rántottlevesrõl írott esszéje. A normális élet az, ami az ételek között a rántottleves. Semmi különös. Szenzáció nélkül. Messze túl azon, hogy valaki szereti, vagy sem. Az ember a nap bármely szakaszában eheti, reggelire, ebédre, vacsorára, forrón, langyosan vagy hidegen... A rántottleves mindennemû feszültség nélkül való étel, ami különösen szeretetreméltó benne, hogy szelíd és egyszerû... A rántottlevestõl gyomrát még senki nem rontotta el. Mindenesetre van aszszony, elég ritka, aki annak, hogy mit fõz, teljes tudatában van, az ilyen asszony rántottlevesében a földanya íze határozottan felismerhetõ. Ilyesmit meleg szív nélkül készíteni nem lehet. Következzék most egy áhítatos óda a fakanálhoz: Kedves fakanál, fehér kõrisfából készült nemes, karcsú kanál, te tudod, hogy alázatod engem sohasem tévesztett meg, amellyel oly egyszerû munka elvégzésére hûségesen felajánlottad magad. Mindig csodáltalak finom vonalaidért, kedves fejedért, amely olyan, mint egy virág. S hogy hasznos vagy, nem vezet félre, csak növeli hozzád való megmagyarázhatatlan ragaszkodásomat. (A konyhakert) Ez után a könnyed, tréfás hang után következzék egy másfajta idill: Azt mondják, hogy a fülemüle éneke szerelmi dal. Biztosan nem az. Ha napkeltekor felébredek, szememet nem nyitom ki, fülemmel a madár hangját megkeresem és hallgatom. A hangból tudom, hogy az ég derült, de keleten van egy kis fehér bolyhos felhõ, a fû harmatos, a szõlõtõkék virágzani kezdtek, az apró legyek már el is lepték és enyhe délkeleti szél lebeg. Ez az, amit Orpheusz mond, az éneklõ világ. Ember erre a zenére nem képes... (Cseresznyét szedni) Mint olvashattuk fentebb és az eddigi közelítésekben is, Hamvas Béla közérthetõ, érzékletes stílusban tudott írni a legmélyebb problémákról, a legelvontabb filozófiai kérdésekrõl., de az élet legapróbb csodáit is meglátta, feltárta. Megrendítõnek és egyben felemelõnek találom, hogy õ, akit kiszorítottak a szellemi életbõl, aki Bokodon, Tiszapalkonyán raktárosként dolgozott, nem volt megkeseredett ember. Tudott örülni a létezés csodáinak, a természet szépségeinek, szerette az egyszerû ételeket s fõként szerette a bort. Errõl kitûnõ könyve A bor filozófiája tanúskodik: A bornépek nem világtörténeti, hanem aranykori hagyományban élnek. Ez a magatartás a bor egyik leglényegesebb alkotóelemének, az idillolajnak a következménye. A borországok és borvidékek mindig idillikusak. Sétálj az arácsi és a csopaki szõlõkben, menj fel a Badacsonyra vagy a Szentgyörgy hegyre, a Somlóról mint érettségi feltétel. A fórum során mind a civil szervezetek, mind a jelenlévõ középiskolai képviselõk egyetértettek abban, hogy a fiatalok önkéntességre ösztönzése minden téren támogatandó, és ennek érdekében szívesen lennének partnerek egymás számára. A Civilek és önkéntesség konferencia lebonyolításával egy idõben nem is szólva, barangolj a kiskõrösi vagy a csengõdi kertek között, és minderrõl kétségtelen tapasztalatot fogsz szerezni. A szõlõtáblák között lágy füves utak, mint csendes patakok folydogálnak. A pincék bejárata elõtt hatalmas diófa, még a legforróbb nyárban is hûs. Olyan helyek, hogy az ember bárhol megállna, leülne, letelepedne, s azt mondaná: itt maradok. S esetleg anélkül, hogy észrevenné, ott érné a halál. És végül következzék egy rövid idézet magáról a borról. Minden borunk közül a somlai számomra a nincs tovább. Mindjárt megmondom, miért... Nos, a somlai számomra az a szoláris bariton, de szimfonikus hímbor, amely a legmagasabb teremtõ spiritualitás olaját tartalmazza, éspedig boraink közül egyedülálló tömény tisztaságban. Ezért gondolom, hogy minden bor ugyan társas, és igazi lényét csak akkor tárja fel, ha közösségben isszák, a somlai a magányos itala. Annyira tele van a teremtés mámorának olajával, hogy csak kellõen elmélyedt, végleg elcsendesült, kiegyensúlyozott magányban szabad inni. A somlairól (az eredeti, õsi, ma már ritka, csaknem fehérarany, száraz, tüzes somlairól van szó) egyébként még azt kívánom elmondani, hogy bár minden komolyabb hegyi bor inkább a negyvenen felüli kornak, min a fiatalságnak felel meg, a somlai az aggastyán bora. A bölcsek bora, azoké az embereké, akik végül is megtanulták a legnagyobb tudást, a derût. BAKA GYÖRGYI Partnerség és együttmûködés A színpadon felszólalt Wieslaw Kapel, Lubaczów Körjegyzõségének polgármestere egy másfajta együttmûködés is született. Az Érdi Kistérségi Többcélú Társulás és a lengyelországi Lubaczów Körjegyzõség között megkötött együttmûködési megállapodás célja a kapcsolatok elmélyítése, aminek eredménye egy több területet átfogó együttmûködés tervezete lett, mely hosszútávon mindkét térség elõnyére válhat.

8 8

9 9 Épített értékeink a múltból 2. Pogány emlékek: a rejtélyes kaptárkövek és fülkék Érden és környékén Érd természetvédelmi, kulturális ritkaságai a kaptárkövek és kaptárfülkék. Ilyen képzõdmények különbözõ kõzetekben Magyarországon Érden kívül a Pilisben (pomázi Holdvilágárok, Pilisvörösvár, Pilisborosjenõ, Solymár, Szentendre), Bükkben (Eger, Szomolya környékén) és a Zempléni-hegységben találhatók. Elõfordulnak riolit- és andezittufában, mészkõben, ritkábban dolomitban és homokkõben. Érden mészkõben keletkeztek illetve emberi kéz alkotta õket kaptárfülke, cukorsüveg formájúra. Elõször Kubinyi Ferenc õslénykutató tárt fel kaptárfülkéket 1865-ben Szomolyán. Azóta folyik a vita a kutatók között a titokzatos kõfülkék funkciójáról, koráról, alkotóikról. Figyelembe kell venni, hogy a fülkék funkciói az idõk során és helyenként is változóak lehettek. Mindegyik feltevés mellett lehet érveket felsorakoztatni, de ezek nem mindegyike helytálló. A kérdés tehát bonyolult. Vajon méhkaptárul használták, miként a népi elnevezés sugallja? A régi magyar nyelvben a kaptár tárolóedényt is jelentett. Volt hely, ahol megtalálták a fülkéket fedõ kõlapokat, rajtuk a méhek kivágott járataival (röpnyílás) és viaszmaradványokat is leltek. A középkor írott forrásai nem szólnak a méhészet ilyen formájáról. Kõlap vagy falap lehetett méhek tartása nélkül is, de ezek elpusztultak. A befaragott keret azonban ezek létére utal. Mihály Péter szerint a lyukak léleknyílásként is értelmezhetõk. Netán urnatemetkezés céljait szolgálták? Az urnatemetkezés feltevése sem igazolható. Van, ahol cseréptöredékeket találtak a fülkék közelében. Ezek azonban nem az urnatemetkezés bizonyítékai, hiszen áldozhattak is bennük. Netán pogányok áldozóhelyei voltak? Reálisabbnak tûnõ elképzelés, hogy a fülkék kultikus célból áldozati tárgyak, kegytárgyak tárolására készültek. Állatcsontok, hamumaradványok az áldozatbemutatás maradványai lehetnek. A fülkék legtöbbjének tájolása érdekes módon a Nap felé mutat. Van, ahol a fülkék belsejében kereszt alakú jel látható. Dr. Gyarmati János néprajzkutató mutatott be egyszer éppen múzeumunkban olyan Bolíviában látott fülkéket, amelyek az inkák Napisten kultuszát szolgálták. A kereszt néhol a pogány kultikus hely utólagos megszentelését szolgálhatta. Tudjuk, hogy Jézus születését is azért tette az egyház karácsony napjára, mert az már addig is a feltámadó Nap ünnepe (téli napforduló) volt. Feltételezhetõen a pogány avarok és más még nem keresztény népek, így a magyarok is használhatták a fülkéket. A köveknél, forrásoknál való áldozást hiába tiltották a törvények, még I. István király után is sokan hódoltak e szokásnak. I. László törvénye egy ökörrel büntette õket. A Vata-féle pogány lázadás (1046) következtében került hatalomra I. Endre, akinek utódja, I. Béla (1060) aztán végleg leszámolt a maradék pogánysággal. A kaptárfülkék Érd környékén az alábbi helyeken lelhetõk fel: Kopasz-hegyen (Érdliget), a diósdi Szidónia-hegyen, a diósdi Rádióadó és a Gizella utca közötti völgyben, Érd-parkvárosban a Mecseki úttól nyugatra, a sóskúti Kálvária-hegyen és a Funduklin-völgyben (Halottak völgyében) illetve távolabb Biatorbágyon, Budakeszin. Az érdi kaptárköveket a 19. század végén fedezték fel és írták le (Halaváts Gyula 1896-ban.) Az Érd környéki kaptárkövek szorgos kutatója volt Halász Árpád, s õ írta le és fotózta végig a környék kaptárköveit Sóskúttól Diósdig a legrészletesebben. A Szidónia-hegy beomlott kis barlangját is feltárta ben. Ennek bejáratánál is van egy kaptárfülke. A barlangot késõbb Balázs Dénes geográfus, a Magyar Földrajzi Múzeum alapítója térképezte fel társaival.(lsd Földrajzi Múzeumi Tanulmányok ) Újabban Mihály Péter publikációiból nyerhetõ a legalaposabb kép a kaptárkövek témájáról. (Lsd. Földrajzi Múzeumi Tanulmányok ) A kaptárkövek és fülkék védettség alá helyezését Pest Megyében Halász Árpád érte el 1981-ben. Ez a védelem a kõképzõdményeket fokozottan veszélyeztetettnek minõsítette és eszmei értéküket akkoriban 15 ezer forintban határozta meg. Ez a védelem legalábbis papíron vonatkozott a kaptárkövektõl számított 5 méteren belüli területre is. A határozat megtilt illetve a természetvédelmi hatóság engedélyéhez köt mindennemû emberi beavatkozást, építkezést e területen belül. Elõírja, hogy az objektumok környékét Természetvédelmi terület feliratú táblákkal kell megjelölni. Balázs Dénes hívta fel a figyelmet egy 1991-ben írt tanulmányában, hogy ezt vagy nem hajtották végre vagy a táblák idõközben elkallódtak. A kaptárköveket és fülkéket nem csak a természetes erózió pusztítja el. Az emberi tudatlanság vagy felelõtlenség legalább olyan nagy veszély. Védelmükben emelt szót Kerékgyártó Árpád tanár Elpusztultak a kaptárkövek címmel az Érd és Vidéke egyik évi számában. A mai Lõcsei út melletti völgy szikláiban lévõ kaptárkõ telepesek általi elpusztításáról írt és a megmaradt egynek kért kegyelmet. A kaptárkövek fokozott védelmét ritkaságuk, érdekességük, idegenforgalmi vonzerejük mellett a tudomány érdekei is indokolják, hiszen elpusztulásuk esetén végleg megszûnne az esély, hogy titkukat valaha valaki sikerrel fejtse meg. KOVÁCS SÁNDOR 30 éves az ÉRDekes NÉGYes! risztusi korba lépett iskolánk di- Még nem itt tanítottam Kákújságja ben, mikor Novoth Kálmán igazgató úr biztatására Petró Judit kolléganõ néhány tanulóval (Pál Adri, Marti Rozalicska-Lelkecske, Lakatos Marika, Bettenbuck Andris, Bandzi Szilvi, Szántó Böbe, Dongó Kati, Matkó Gabi, Szabó Zsuzsi) megalapította az ÉRDekes NÉGYest: a cím szójátéka az intézmény akkori hivatalos nevére utalt, az Érdi 4.Számú Általános Iskolára (1994-ben vettük fel a Batthyány Általános Iskola nevet). Egy év múlva engem bíztak meg a fõszerkesztõi tisztséggel. Az elmúlt idõszakban elõfordultak ugyan hosszabb-rövidebb megszakítások, közben név- és tanárváltások is történtek, de mindig újra s újra rám talált ez a feladat. Lánykori nevét is visszakapta az újság: régi diákjaim emeltek szót érte (jogosan), nekik a gyerekkorukat jelentette ez a cím. Nem vehettem el tõlük. Végigsimítok az évfolyamonként bekötött példányokon Mennyi írás! Mennyi tehetséges gyerek nõtt föl ez idõ alatt! Mi lett belõlük? Van köztük pedagógus, ügyész, jogász, történész, népmûvelõ, orvos, üzletember, sportoló megannyi fontos és hasznos tagja a társadalomnak. Van, aki csak jó apuka, anyuka, nem lett a szavak embere, se költõ, még csak újságíró se. És mégis: hiszem, hogy a közös újságszerkesztés (a viták, a kirándulások, a mûtermi, a színházi, a szerkesztõségi látogatások), az együtt írt interjúk, a riportok életre szóló élményt adtak, formálták személyiségüket, és nyitottá, érzékennyé váltak az élet eseményei iránt. Õk is szívesen emlékeznek. Minden év más jellemzõket hozott, mert minden stáb mást tartott fontosnak, mint az elõzõ: a különbözõ érdeklõdésû gyerekek más arculatúvá formálták a lapot. Büszke vagyok rájuk. Szép, hosszú, nagy ívû munka van mögöttünk. Számtalan diák alsós korában kezdett érdeklõdni, és nyolcadikig kitartott. Egyéni, senkivel össze nem keverhetõ, sajátos stílust alakítottak ki maguknak. Mennyire szerettem friss-harsány humorukat, szellemességüket, bölcsességüket, gazdag fantáziájukat, ötletelésüket az egyre igényesebb, választékosabb fogalmazásukat, lényeglátásukat! Nem igazán publicisztikai mûfajokat olvashatunk, ha belelapozunk az egyes számokba, inkább élmények színes leírását, verseket, esszéket, a szépirodalomhoz sorolható történeteket, de van azért tudósítás, hírek sokasága. Beszámoltunk az iskolában és környezetünkben folyó élet csaknem minden területérõl. Sose akartam mûfaji keretek közé szorítani a szárnyaló képzeletet. Engedtem, hadd fejezzék ki magukat minél gazdagabban, úgy, ahogy szeretnék kötöttségek nélkül. Cenzúrázni sose kellett. A tanév elsõ szerkesztõi ülésén megbeszéltük az etikai szabályokat, és a legkisebbek is könnyûszerrel azonosultak minden kitétellel.. Nekem se szabták meg, miként írhatunk. Köszönöm is az iskolavezetõségnek, különösen Rozgonyi János igazgató úrnak, hogy hagyott a saját erkölcsi elveim szerint szerkeszteni. Számomra is meghatározó volt ez az idõszak. Mindig igyekeztem elrejtõzni, nem szerepelni név szerint, ha pedig elkerülhetetlen volt, megelégedtem a puszta utalással. Nem az én újságom volt, hanem a gyerekeké, az õ fórumuk, megnyilatkozási lehetõségük. Ennek ellenére benne vagyok, az én stílusom, igényem, ízlésem felismerhetõ remélem. Szeretettel gondolok a közremûködõ iskolatitkárokra: Nórára (Belme Györgyné), a diktálósgépelõs-nevetõs délutánokra Aztán rengeteg munkát vett le a vállamról Kósa Mónika, a régi tanítvány, a maga precíz, kiszámítható szakmai tudásával, megbízhatóságával. Fél szavakból értettük egymást, a ki nem mondott, a még el se döntött ötleteimet is megvalósította. Viki (Keulné Kiss Viktória) érkezése nagy megkönnyebbülést jelentett, hamar bele is tanult a teendõkbe. Még nem volt ideje kibontakozni. Aztán a segítõ kollégák! Elsõsorban Mazumelné Kiss Éva tanítónõt illeti a hála, aki az alsós (fõleg a 4. osztályos) fogalmazásokat hozta hétrõl hétre. Az õ szakmai felkészültsége, gondoskodása, az utánpótlás kinevelése fontos szerepet tölt be évek óta. Ügyszeretete magasra tette a mércét az alsóban is. Mazumel Ferencnek pedig azért jár a köszönet, mert megtanította az esztétikus nyomdai szerkesztést. Tinka Lajos a sportéletrõl és az eredményekrõl tudósított lelkiismeretesen, Szabó Margité volt minden, ami fotó és rajz, Tóth Zsuzsáé pedig a könyvtárban lebonyolított versenyek sokasága, Fenyvesi Anita pedig az egészen kicsik munkáját inspirálta Mindenkinek van valami szívügye, és ez így van rendjén. Jó volt együtt dolgozni Stencinger Norberttel, akivel éveken át közösen szerkesztettük a márciusi különszámot, hogy a Batthyány-napokra valami különlegeset alkossunk. Ezután minden alapunk megvan arra, hogy áttérjünk az elektronikus sajtóra. Bízzunk benne, hogy folytatódik az általunk megalapított Jó tanuló jó sportoló kitüntetésünk, és rangot jelent, ha valakinek megítéljük. A Bíró András által meghirdetett vers- és prózaíró-pályázat is hagyománnyá vált immár, és kiemelt elismerést hozott a nyerteseknek. 30 év! Szomorkodni kéne, hogy így repül az idõ? Melyik iskola büszkélkedhet közel s távol ilyen hosszú élettartamú diákújsággal? Gyerekek, 30 év! Erre szokták mondani: gombócból is sok! DARÓCI LAJOSNÉ fõszerkesztõ Érdi IRKA Az Érdi Irodalomkedvelõk Klubja kiadásában megjelent az Érdi IRKA irodalmi-kulturális folyóirat elsõ száma Daróci Lajosné szerkesztésében

10 10 Civil szervezetek petíciót adtak át Orbán Viktor miniszterelnök részére a tököli repülõtéren felújított repülés ellen Térségi társadalmi szervezetek május 8-án, elektronikus levélben fordultak Orbán Viktor miniszterelnökhöz, hogy az új kormány támogassa azt a ben benyújtott és azóta is megválaszolatlan petíciójukat, amelyben 6280 ember (és szervezeteik) aláírásukkal azt kérték az akkori miniszterelnököktõl, hogy a kormány ne támogassa a tököli, volt katonai reptéren ben felújított repülést és reptérré való átminõsítését. A levelet írott formában június 8- án, szerdán 15:30 órakor adták át a Miniszterelnöki Hivatal képviselõjének a Parlament I-es kapujánál. A tét az itt élõk számára rendkívüli: visszatérhetnek-e ahhoz az közötti aranykorhoz, amikor a szovjet katonai repülések négy évtizedes zajterrorja után a szovjet hadsereg kivonulásával a reptéren gyakorlatilag abbamaradtak a repülések, és amelynek következtében emelkedõ telekárak mellett a térség óriási fejlõdésnek indult, vagy marad-e a reményvesztettség és az õrület, a reptéren folyó fel- és leszállások, a mûrepülések és az állandó gyakorló-oktató körözések, valamint a ráadásként kapott autó-, motorversenyek és edzések miatt. A 14 évig tartó csendkárpótlásunk ideje alatt, többek közt állami ösztönzésre a reptértõl méterre lévõ laktanyákból Tökölön egy ezer lakásos lakótelep létesült, és a már meglévõ, a repteret születése pillanatában körülölelõ, a kifutópályától méterre kezdõdõ halászteleki, szigethalmi, illetve a egy-két ezer méterre kezdõdõ szigetszentmiklósi, érdi, százhalombattai kertvárosi övezetek tovább bõvültek. Mindenkinek logikus volt, hogy ez a hely a lakóházak extrém közelsége, a védõtávolságok hiánya miatt a repülésre mind repülésbiztonsági, mind zajvédelmi, mind egészségvédelmi okok miatt alkalmatlan, korábban is csak az embertelen szovjet rendszer miatt volt lehetséges, tehát többé, az európai magyar demokráciában ilyen nem lesz. Az itt élõknek ez a meggyõzõdése dõlt romba egy pillanat alatt, amikor 2004-ben a létesítmény privatizációjakor felmerült a repülés felújításának a rémképe. Ez ellen, fél évvel a döntés elõtt azonnal nagyszabású lakossági, önkormányzati tiltakozás kezdõdött, 1280 aláírással, a szigethalmi önkormányzat támogatásával, amelyben már akkor részt vettek más települések lakói, szervezetei is. Még Tököl önkormányzata is ellenezte a repülés felújítását, és egy a nélküli logisztikai központban gondolkodott. Az akkori állam ennek ellenére eladta az ingatlant, méghozzá úgy, hogy hozzájárult a repülés megvalósításához. A tiltakozások tovább folytatódtak több városban tartott közmeghallgatásokon, fórumokon, félpályás útlezárásos demonstrációval, újabb aláírásgyûjtésekkel, petícióval a környezetvédelmi miniszterhez 2007-ben, majd ben a miniszterelnökökhöz. A kormány számára is van tétje a döntésnek. Folytatja-e elõdei nemtörõdömségét, akik a demokratikus Magyarországon azt hitték, megengedhetik maguknak, hogy ne válaszoljanak ennek a sok ezer szorongatott, bajban lévõ embernek a kérésére, mintegy illusztrálva rossz emlékû gazdasági miniszterük botrányos és arrogáns aranyköpését, miszerint a békákat sem kérdezik meg a mocsár lecsapolásáról, vagy a nemzeti együttmûködés szelleméhez méltóan meghallgatja õket, és segít nekik olyan multimilliárdos tulajdonosokkal szemben, akik közül az egyik nyíltan így viszonyul általában a beruházásai akadályát képezõ õslakosokhoz: Mi nem képviseljük az embereket,..., Mi itt, mint tudják, a profitért vagyunk. Mi egy szabad vállalkozás vagyunk, Az állami hatóságok azok, akiknek meg kell védeni önöket.. A kérdés az, hogy az új magyar kormány képes-e legalább annyira Petíció a tököli repülõtér ellen megvédeni polgárait életük, életminõségük veszélyeztetõivel szemben, mint a nem túl tehetõs indiai kormány a néhány ezres dondria kondh törzset, szentnek tartott (lak)helye miatt egy bauxitbánya konszernnel szemben, vagy a kifejezetten szegény kongói kormány néhány száz hegyi gorilla élõhelyét egy olajfúró vállalattal szemben, vagy mint legutóbb, Magyarországon, a veszprémi, Fideszes önkormányzat a szentkirályszabadjai reptér leállításával, nem a saját, hanem a reptér környezetében lévõ települések lakóit, akikrõl a város tiszteletreméltó polgármestere, Porga Gyula úr így nyilatkozott:... ami talán még az üzleti megfontolásoknál is fontosabb a megyeszékhely nem kíván a környezõ települések lakóinak kinyilvánított véleményével szemben fejleszteni. (Pedig azok a települések nem néhány száz méterre vannak a reptértõl, mint térségünkben, hanem jóval messzebbre.) Valami ilyesféle nemzeti együttmûködésre volna szükség itt, a mi szûkebb pátriánkban is, de magában az országban is. Ehhez kérik a petíció újra átadói Orbán Viktor miniszterelnök segítségét. És azért is tõle kérik ezt, mert a repterek ügyében talán egyetlenként olyasmit nyilatkozott (2010. szeptember 29-én, a Vas Népének), ami alapján úgy véljük, õ érti a probléma lényegét, azt, hogy mi a fontos a gazdasági kérdések megítélésében is: Adódik a kérdés: vajon tényleg szükség van-e ennyi reptérre? Az igazi kérdés azonban az, hogy az ott élõ embereknek kellenek-e ezek a repterek. A petíció szövege az Élhetõ Környezetünkért Egyesület honlapján olvasható: ÉLHETÕ KÖRNYEZETÜNKÉRT EGYESÜLET ÉRD-ÓVÁROS SZENT MIHÁLY ALAPÍTVÁNY SZÁZHALOMBATTAI FALUVÉDÕ EGYLET SZÁZHALOMBATTAI KÖRNYEZETVÉDÕ EGYESÜLET Kapcsolat: Félmilliónyian Csíksomlyón Félmillió magyar zarándok érkezett az idén a Csíksomlyói búcsúba. A szabadtéri szentmisén Spányi Antal székesfehérvári püspök a hit melletti kiállásra, áldozatvállalásra és erkölcsi megújulásra buzdította a búcsú résztvevõit. Úgy fogalmazott: felelõsséget kell vállalni egymásért, a nemzetért, a hitért és az egyházért. A püspök beszédében kitért az új magyar alkotmányra. Elmondta: a magyar nép nem kíván beleszólni más nép életébe, de a magyar nép is tudja, mit akar, és õ sem szorul arra, hogy mások kényszerítsék rá vágyaikat, akaratukat, akár félelmeiket. Így alkottuk meg a magyar alkotmányt, amelyben ki mertük mondani a házasság Istentõl rendelt törvényét és az élet védelmét. Nem szabad félnünk, megijednünk, mert tiszta a szándékunk, nemes és jó az akarat mondta Spányi Antal. Rámutatott: az utódoknak törekedniük kell arra, hogy méltók legyenek az olyan nagy elõdökhöz, mint például Szent István, Szent Imre és Szent László, és akárcsak ez utóbbiaknak, a mai embereknek is szembe kell szállniuk azzal, ami tûnhet modernnek, lehet hangzatosan csábító, de végül ártalmas, és nem az épülésükre, hanem romlásukra szolgál. Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az emberek emeljék fel tekintetüket a világból Jézusra és Máriára, hiszen csak azok igazán boldogok, akik tudnak még felfele nézni, és tudják, hol keressék életükre, gondjaikra a megoldást. A püspök arra buzdította a résztvevõket, hogy ápolják a családi kötelékeket, örömmel fogadják a gyermeket, és óvják az életet a fogantatástól a természetes halálig. Hozzátette: fel kell ismerni, és el kell fogadni, hogy felelõsek vagyunk sorsunkért, jelenünkért, jövõnkért. Nincs idõ a sajnálkozásnak, tehetetlenségnek, a panaszkodásnak, hiszen lehetõségek nyíltak elõttünk, amelyekkel élni kötelességünk jelentette ki. A ma lehetõsége, az összefogás ereje képes új irányba állítani a magyarság sorsát, és megteremtheti annak lehetõségét, hogy a következõ nemzedékeknek úgy adjuk át azt az örökséget, amit kaptunk, hogy õk többre jussanak. De ehhez el kell vetni az önzést mondta a püspök -, és vállalni kell a felelõs gondolkodásból fakadó áldozatot. Spányi Antal hangsúlyozta: a felemelkedés feltétele az erkölcsi megújulás, ennek útját kell járniuk kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A szertartáson félmillió zarándok vett részt, akik a Kárpát-medencébõl és a világ számos pontjáról érkeztek. A prédikáció közben az idén is eleredt az esõ, de a résztvevõk a helyükön maradtak, példásan hallgatták végig a szentmisét. (MTI ) Nyílt nap az Imre tanyán Június ötödikén elsõ alkalommal rendezték meg Tárnokon az Imre Tanya lovas iskolában a nyílt napot. A rendezvény része a Nyitott lovardák országos programnak. Mindenki ingyen lovagolhatott Az ügyességi verseny gyõztesei Vasárnap reggel van. Izgatottan autózunk az Imre Tanya felé. Érdet elhagytuk, és már látszik is, ott van, bal oldalt látom, már gyülekeznek az érdeklõdõk. Siessünk anya! Pista bácsi már biztos vár! mondja a lányom, ki napok óta erre a napra készül. Pista bácsi fogad minket. Gyerünk, lányok gyerünk, mindjárt kezdõdik, a verseny mondja, a többiek gyülekeznek körülötte. Õ a mi edzõnk, Szakály István. Sokat köszönhetünk neki, õ tanított meg minket lovagolni, idõt, energiát nem sajnálva. Elkezdõdik a lovas háziverseny és sorra pörögnek az események. Nyergelik a lovakat a sétalovagláshoz. Egyre több felnõtt és gyerek várja, hogy lóra ülhessen ingyen. Ingyen, hisz ma van az Imre Tanya Lovas iskola nyílt napja! Délig tartott a verseny és a sétáltatás, akkor a lovak mentek enni. Mi is megéheztünk, finom illat száll a levegõben. Gabi néni finom bográcsgulyást fõzött. Egy-kettõ asztalhoz ülünk. Csupa jó dologgal készültek a rendezõk. Lehetett érmet verni, oklevelet készíteni. Ebéd után, míg a pacik pihennek, táncház kezdõdött. A Napocska néptánc csoport táncolt Mohácsiné Lõrincz Hortenzia vezetésével. Nagyon jó volt, sokan csatlakoztunk a táncosokhoz, szép nagy kör alakult ki. Tánc után citerazene következett. A Százszorszép és a Nefelejcs citerazenekar közös produkcióját láthattuk Khöler Erzsébet vezetésével. Ezek a kis mûvészek az Andretti Károly mûvészeti iskola növendékei, köszönjük nekik, hogy eljöttek hozzánk az Imre Tanyára. Kettõ óra kezdõdnek a lovas bemutatók. Cowboy lányok vonultak be a pályára 8 lóval, láthattunk karusszelt is látványos elemekkel fûszerezve. Majd lovas kaszkadõrök jelentek meg, akik mindenféle pozícióban tudnak lovagolni, hihetetlen dolgokat mûveltek. Ezután egy igazi magyar huszár hölgy jelent meg lovával és kápráztatta el a közönséget. A hab a tortán Szakály István western lovas bemutatója volt. Lovát, Kemírt könnyedén irányította akár kantár nélkül is. Csodálattal néztük. Most értettük meg, amit Pista bácsi szokott mondani nekünk: lehet élni ló nélkül, de minek. Vége lett a bemutatóknak, nagyon színvonalas mûsor volt. Közben, ha jól láttam, a gyerekek végig lovagoltak mögöttünk a fedeles pályán. Ennyi boldog gyerekarcot! Hát igen, õket fõleg ez érdekli, nagy a sikere a sétalovaglásnak. Lassan esteledett, jött a vacsoraidõ a lovaknak. Jól elrepült ez a nap. Remélem, máskor is megszervezik, és lesz még ilyen szép napunk az Imre Tanyán. Köszönet Szakály Istvánnak és a szervezõknek. EGY SZÜLÕ TOLLÁBÓL Ne hagyja tönkremenni pótolhatatlan családi emlékeit! FIGYELEM! Az oly kedves felvételeket hordozó mágnesszalagok élettartama a végéhez közeledik! Mielõtt végleg az enyészeté lesz, kérje a digitalizálásukat! Videó- és hangfelvételek, fényképek digitalizálása kedvezõ árakon és fõleg professzionális minõségben! Videofelvételek: S-VHS, VHS, S-VHS-C, VHS-C, Digital8, Video8, HI8, Betamax, Video2000, mini DV, stb. Hangfelvételek: Hangkazetta, orsós szalagok, bakelit lemezek, stb. Fotók (képek, diák): Papírkép (max. A3 méretben), negatív, dia Érd környékén az anyagokért házhoz megyünk! További részletek honlapunkon: Érdeklõdni lehet: Tel: ,

11 11 Röplabda Országos bajnokság ELSÕ hely! Május én Szolnokon az Országos Mini Kupán járt a Delta Röplabda Sportegyesület kis mini és szuper mini korosztályú lány csapata. Szombati nap folyamán a szuper minisek játszottak. Már korán reggel indultak a Kõrösi Általános iskola elõl, hogy nyolc órára a verseny kezdésére leérjenek. 17 csapat nevezett ebben a kategóriában az ország minden tájáról. Elsõ ellenfélként mindjárt a hazai Szolnok csapatával hozta össze a sors a Deltásokat. Ebben a korosztályban a január 1. után született lányok játszhattak. Az érdi csapatban négy lány volt, akik ez évben születtek, ketten pedig jóval korábban, 2002-ben és 2004-ben. A szabályok azt írták elõ, akik az elsõ játékrészben a pályán voltak azok közül ketten a következõ szettben nem játszhatnak, kötelezõ cserét kell végrehajtani, a harmadik szettben viszont már bármelyik játékos szerepeltethetõ. 3-0 arányban nyertek a Deltások, majd egy hosszabb szünet következett számukra négy mérkõzés erejéig. A szünetet követõen zsinórban egymás után négy meccset játszottak és bizony mind a négyet megnyerték. Ebbõl az öt meccsbõl négyet 3-0-ra egyet pedig a Gödöllõ ellen 2-1 arányban. A szokásosnál is nagyobb terhelésnek kitett lányok nagyon szépen állták a sarat, pedig a csarnokban bizony fullasztó meleg párás levegõ sem segítette õket a játékban. De a Geiszler Mirjam-Pölz Martina tengelyhez, akik végig játszották az összes mérkõzést remekül csatlakozott Dobos Dóra és Szondi Laura Kitty, illetve a második játékrészekben Szabó-Balczer Vanda és Csörgi Evelin. Az ötödik mérkõzésük után megint egy hosszabb szünetre került sor, ami jól is jött, hogy a levegõn egy kicsit felfrissüljenek a lányok. Ekkor már tudható volt, hogy a döntõ mérkõzést a Deltások játsszák csak az ellenfél kiléte volt még bizonytalan. Végül a Szeged- Miskolc párharcból a Szegediek kerültek ki gyõztesen és nézhettek szembe a döntõben az érdi alakulattal. Nehezen indult a mérkõzés a Deltások számára, mert ugyan a szünet nagyon jól jött a sok mérkõzést követõen, de egy kicsit ki is zökkentek a játékból. Az elsõ tíz pontig a Szegediek vezettek, majd egyre jobban felvéve a mérkõzés ritmusát a 20. pontnál már egyenlõ volt az állás és a véghajrát a Deltások bírták jobban, így megnyerték az elsõ szettet. A második játékrésznél a kötelezõ cseréket követõen Mirjam és Martina mellé Evelein és Vanda mentek fel a pályára. A két kicsi lány egész napos bravúros teljesítményét minden csapat szájtátva figyelte, de sajnos erre a késõ órai mérkõzésre már nagyon elfáradtak. Hiába volt Mirjam és Martina önfeláldozó játéka és példamutató segítõkészsége, sajnos ebben a játékrészben a Szegediek erõsebbnek bizonyultak. 1-1-s állásnál következhetett a mindent eldöntõ harmadik játszma. Újra az elsõ négyes lépett pályára és küzdeni tudásból jelesre vizsgáztak nál a Szegediek edzõje idõt kért, de még ez sem tudta kizökkenteni a lányokat a koncentrálásból. Végül re a Deltás lányok megnyerték a döntõ játszmát és ezzel az egész tornát. Szuper mini országos bajnokcsapat lett! Gratulálunk a lányoknak: Geiszler Mirjamnak (csapatkapitány), Pölz Martinának, akit a torna legjobb játékosává választottak, Szondi Laura Kitynek, Dobos Dórának, Szabó-Balczer Vandának, Csörgi Evelinnek. Kedves Szülõk! Értesítjük önöket, hogy nyári úszótábort szervezünk június 14-tõl heti turnusokban. Legfontosabb tudnivalók: minden nap óráig tartjuk foglalkozásainkat ebédet és uzsonnát biztosítunk egy tábori nap ára 2900 Ft/nap Részletes programunk: tábor nyitás/gyülekezõ a Gárdonyi Géza Általános Iskolánál reggel 7.30-tól tábor zárás napi 2x 60'perces úszás reggel,illetve délután A két úszás között, napközben szakemberek irányításával sport foglalkozások. (Sorverseny, labdajátékok stb ) Helyszíneink: uszoda, udvar, tornaterem A foglalkozások helyszíneit az érdi Tanuszoda (Érd, Szent László tér 1.), valamint a Gárdonyi Géza Ált. Iskola (Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b) biztosítja. Turnusok idõpontjai: június 14- június 17., Június 20- június 24., Június 27- július 01. Július 04- Július 08., július 11- július 15., július 18- július 22. július 25- július 29. (Jelentkezés : folyamatosan,de legkésõbb az adott turnust megelõzõ héten) Befizetés: Június 20-tól minden Hétfõn óráig az uszodában Fülöp Henriettnél. Várjuk jelentkezését!!!!!! Érdeklõdni és jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet Fülöp Henriett, +36/

12 12 Az érdi Horvát Kisebbségi Önkormányzat folytatja Táncházát! ÁGICS KATINKA tanárnõ vezetésével délszláv táncokat tanítanak a volt II. Lajos Általános Iskola épületében minden hónap 2. péntekén délután 6 órától. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak! TELEPHELY kiadó, Érd külterületén a régi 70-es út mellett, az M7-M6 autópályától 1,5 km-re, kamionok, tehergépkocsik, buszok, egyéb gépek részére. Telefon: 06-30/ Tisztelt Szülõk! Szennyvízszállítás 24 órán belül Örömmel értesítjük Önöket, hogy az Érd, Szent László tér 1. szám alatt megnyílt tanuszodában úszásoktatás indult gyerekek részére. Várjuk szeretettel óvodás és általános iskolás gyerekek jelentkezését délutáni foglalkozásainkra, hogy helyben megismerhessék a víz és az úszás élményét. Célunk, hogy kedvezõ áron, magasan képzett szakoktatóink segítségével, személyre szabott kezdõ és haladó csoportos rendszerben, szakszerûen és biztonságosan tanulhassák meg gyermekeink a különbözõ úszásformákat az egyik legegészségesebb sportágban. A szolgáltatás alkalmankénti ára 1000 Ft/fõ, mely tartalmazza a csoportos foglalkozás árát, valamint az uszodabelépõt is. Csoportok részére kedvezményes szállítást is biztosítunk. Reméljük, hogy szervezésünkben sok új úszóreménységgel fog Érd városa is gazdagodni, és sokan érzik majd magukénak gyermekeink közül ezt a helyben rendelkezésre álló egészséges mozgásformát. Munkatársunk várja jelentkezését vagy érdeklõdését az alábbi telefonszámon: Fülöp Henriett, A SZIPPANTHAT Konzorcium tagja Miért fizetné ki az egész fuvart, ha nem kell! Fizessen m 3 -enként! Az autóinkon ezt is ellenõrizni tudja, korrekt szintjelzõ berendezésen Tevékenységeink: Szennyvízszállítás, duguláselhárítás, csatornatisztítás nagynyomású WOMA gépkocsival, szennyvízaknák nagynyomással való átmosása, tisztítása. Veszélyeshulladék szállítása: autómosók, olajos iszap, konyhai zsírfogók. Fülöp 2004 Csatornatisztító Kft. Telefon: (23) , Megjelentetés száma (ahányszor a hirdetést kéri):.. Töltse ki a kupont nyomtatott, olvasható betûkkel, majd vágja ki a szelvényt! A kivágott hirdetési kupont és a rózsaszínû utalvány ellenõrzõ szelvényét tegye borítékba és küldje el címünkre: Érdi Lap Ügyfélszolgálat, 2030 Érd, Budai út Lapzártánk a megjelenést megelõzõ hét péntek óra. A hirdetés ára 20 szóig 1400 Ft + áfa, majd szavanként 100 Ft + áfa. Keret, vastagon szedés: 300 Ft + áfa. A szerkesztõség a számlát postán juttatja el Önhöz. Ehhez kérjük, adja meg a nevet, címet, amire a számlát ki tudjuk állítani:

13 13 HIRDETÉSFELVÉTEL: Szatmári Mónika: , Tel./Fax: , Érdi Lap Ügyfélszolgálat: 2030 Érd, Budai út (Régi központi gyógyszertár épületében) SZOLGÁLTATÁS Fakivágást, gallyazást, fûnyírást, fûkaszálást, telektisztítást, sövénynyírást, kertépítést, kertészeti munkákat, öntözõrendszer telepítést, kerítés-, járdaépítést, térburkolást vállalok igényesen, precízen, referenciákkal, saját gépekkel. Hulladékot, nyesedéket elszállítom / Ács, kõmûves, burkoló, festés, víz-, fûtés-, villanyszerelés, mázolás, gipszkartonszerelés, dryvit szigetelés, térkövezés, faipari építmények. Minden munka egy kézben! Masszázs Érden elérhetõ árakon. 30 perc: 2200 Ft, 60 perc: 3300 Ft, 90 perc: 4400 Ft. 3 fõ esetén házhoz is megyek! Bejelentkezés: Bútorszövet, szivacs, mûbõr, autókárpit, kárpitozás a SZÖVETKALMÁRNÁL. Érd, Leányka u. 6. Tel.: Fékdob, féktárcsa szabályozás, futómûjavítás. Tel.: Magasnyomású, vegyszeres szõnyegtisztítás kedvezõ árakon szállítással. Tel.: Mûanyag és fa nyílászárók karbantartása, javítása, átalakítása korszerûsítése utólagos hõ-, hang és por elleni szigeteléssel. Ingyenes felméréssel. Bakos István, Villany bojlerek vízkõmentesítése, javítása, karbantartása hétvégén és ünnepnapokon is. Jelentõs árammegtakarítást eredményez. Tel.: , Csökkentse gázszámláját! Érden és környékén napkollektorok szerelését vállaljuk garanciával már Ft-tól. Tel.: Duguláselhárítás garanciával! Ne bontson, hívjon! Kamerás hibamegállapítás. Belsõ és külsõ lefolyórendszerek tisztítása minden nap. Nyugdíjas kedvezmények. Tel.: Ruhajavítás. Minõség és alacsony árak. Szûkítés, felvarrás, cipzár csere, ruhavarrás méretre Költöztetés, teherfuvarozás, bútorszállítás. Tel.: Konténerrendelés. Sitt-, lom-, szemét-, zöldhulladék szállítás m 3 -es konténerekkel. Tel.: Redõny, reluxa, szúnyogháló rendszerek beszerelése, javítása garanciával. Egy darabért is kimegyünk! Hétvégén is! Tel.: , Duguláselhárítás non-stop, garanciával, bontás nélkül, díjtalan kiszállás. Vízvezeték szerelés, gyorsszerviz. Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! Tel.: SZIPPANTÁS! TO-NO Bt. várja megrendelésüket! Megbízható, udvarias személyzet, pontos munkavégzés! Tel.: 06/ vagy 06/ féle laminált padló Csókás vízvezeték szerelõ. Szerelések, javítások, dugulás elhárítás falbontás nélkül R-600-as géppel Lakatosmunkák azonnal! Kerítések, kapuk, rácsok, korlátok A-Z-ig. Garanciával elsõ osztályú minõségben megfizethetõ áron: Tel.: , Duguláselhárítás, víz, gáz, központifûtés-szerelés, WC-k, mosdók, tartályok, szifonok cseréje. Megbízhatóan garanciával. Tel.: Szennyvízcsatorna építés kedvezményes áron! Telken belüli kiépítés, felkészítés az utcai bekötésre, útátfúrással is. Tel.: ÁLLÁS Érdi állványüzembe présbeállító lakatost és AWI hegesztõt felveszek. Érdeklõdni 8-16 óráig Diósdi könyvelõirodába gyakorlott mérlegképes könyvelõt keresünk. Érdeklõdni: Faluhelyi Zsolt, MUNKÁT KERES Gyakorlott, okleveles babysitter gyermekfelügyeletet, idõsgondozást vállal akár hétvégén is. Több gyermek, esetleg sérült gyermek, idõs ember nem probléma. Tel.: INGATLANT KÍNÁL, KERES Ház - Vidék: Erdõkövesden, a Mátrában eladó 2 db rossz állapotú ház telekáron. Hatalmas gazdálkodásra alkalmas terület, 1,5 millió, festõi környezetben Garázs: Az érdi lakótelepen eladó egy garázs, 21,5 m 2, 1,5 millió Ft. Felújított házban van, jó szomszédokkal Nyaraló: Harkány, társasüdülõben eladó egy berendezett 28 m 2 -es garzon szállodaszerû elrendezésben, 4,5 millióért, hatalmas udvarban, amit a gondnok mûvel meg A Spárnál, Érden eladó 2 társasházi lakás. Az egyik 2 szobás, a másik 3 szobás, vöröstéglából épült, nagy udvarral Új családi ház eladó! Érden, 200 négyszögöles telken, 66 m 2 -es beépíthetõ tetõtérrel, nappali, amerikai konyha, 2 félszoba, fürdõ, gardrób szoba, cirkó fûtéssel, gázzal, terasszal eladó. 16 millió forint / Elcserélném budapesti VII. kerületi, I. emeleti, 58 m 2 -es lakásom lakótelepi lakásra Érden. Megegyezünk! Tel.: Érden, a Vöcsök utcában üres 220 négyszögöles építési telek eladó. Irányár 4 millió Ft. Tel.: Eladó Érd központi, kertvárosi 2 szobás vályog építésû családiház, 1159 m 2 -es rendezett, új családi ház építésére alkalmas telekkel 14,5 M Ft-ért. Tel.: Diósdon, energiatakarékos társasházban tulajdonostól összkomfortos lakás eladó 6,5 m-tól 13 m- ig napkollektorokkal. Újszerû, szép, biztonságos környezetben. Tel.: , , Érdi ingatlanok az interneten ingyenes hirdetéssel: KIADÓ INGATLAN - kínál, keres Kiadó Érd közepén, aszfaltos út mellett egy 33 m 2 -es, kertre nézõ, összkomfortos, klimatizált garzon, kábeltévével, internettel, kocsibeállással. Érdeklõdni: 06-20/ Üzlet: Sóskúton és Tárnokon eladó vagy kiadó egy jól bevezetett üzlet a falu közepén, tõkehiány miatt. Érdi üzlet is kiadó. Tel.: Albérlet kiadó Érd központjában 1-2 személynek. Külön bejáratú szoba, konyha zuhanyzó, bútorozott Ft rezsivel. Tel.: Megbízható, kertszeretõ, agilis embernek kiadó családi ház Termál Szálló környékén karbantartás fejében hosszú távra. Tel.: Érdligeten, jó közlekedéssel albérlet kiadó, 2 fõ hölgynek Érd-Parkvárosban kétszobás lakás kiadó. 55 m 2 összkomfortos, csatornázott, parkosított udvar, kaució szükséges. Rendezett, biztonságos környezet, jó közlekedés. Tel.: Érden kiadó összkomfortos lakás, külön mérõórákkal, gépkocsi beállóval bútorozva vagy anélkül. Tel.: , Eladó vagy bérbe adó. Érd központjában 1500 m 2 -es, ipari tevékenységre alkalmas ingatlan, több raktárépülettel, teljes közmûvel, ipari árammal. Irányár: 50 M Ft. Bérleti díj megállapodás alapján. Tel.: m 2 -es ipari területet bérelnék hosszú távra vagy megvennék. Tel.: OKTATÁS, TANFOLYAM Angol nyelvtanítás Parkvárosban kezdõtõl a nyelvvizsgáig. Tel.: Angol nyelvoktatás gyermekeknek olcsón. Tel.: Napsugaras nyári rajziskola! Egy hetes kurzusok, grafika, festészet, mûvészetterápia éves korig. Információ és beiratkozás: , Eltés biológus hallgató biológia emelt szintû érettségire való felkészítést, általános és középiskolás tanulók részére kémia korrepetálást vállal. Tel.: , TÁRSKERESÉS körüli egyedülálló, vékony testalkatú, szenvedély nélküli hölgyet keresek társnak komoly kapcsolatra. Tel.: EGÉSZSÉG Spirituális gyógyító. Több technikával gyógyítok: bioenergetikus, reiki mester, kristály-, akupreszszúra terapeuta. Beállítom test harmóniáját, megszabadítom függõségeitõl, szervezetét méregtelenítem. Hívjanak bizalommal! Tel.: Születési számaink, mint energiaminták menynyire akadályok, vagy támogató erõk életünk jelen szakaszában. Ezek ismerete csodálatos eszköz önmagunk és családunk jobb megértéséhez. Tanácsadás, oldás idõpontegyeztetéssel: RÉGISÉG Diplomás régiséggyûjtõ készpénzért vásárol régi könyveket, 60 évnél idõsebb rádiókat, jelvényeket, kitüntetéseket, érmeket, porcelántárgyakat, képeslapokat, kisbútorokat, mindenféle antik tárgyat. Tel.: GELLÉRT GALÉRIA Kp-ért vásárolok Régi bútorokat, festményeket, órákat, porcelánokat, perzsaszõnyegeket, ezüst tárgyakat, könyveket, bizsukat, régi pénzérméket, kitüntetéseket, stb. és teljes hagyatékot. Üzlet címe: Bp., XI. ker., Bartók B. út TELEFON: , EGYÉB Eladó: nõi KTM 26-os kerékpár Ft, Miele elöltöltõs mosógép, 120 l-es fagyasztó szekrény Ft/db. Érd.: Intenzív Úszásoktatás indul kezdõ gyermekek részére! Június közepétõl, intenzív, heti 5 alkalmas úszásoktatásra várjuk jelentkezését! Az oktatás idõpontja: Hétfõtõl- Péntekig óra között Helyszíne: Érd Szent László tér- tanuszoda Az úszásoktatás egyhetes ára 5000 Ft (testvérkedvezmény érvényesíthetõ) Befizetés: Hétfõnként óra között Jelentkezni lehet az alábbi telefonszámon: Fülöp Henriett (06/ ) Elsõ Érdi Úszó Egylet Laminált padlók már 990 Ft/m 2 -tõl Svédpadlók 30% kedvezménnyel nagy választékban Minden laminált padlónkhoz ajándék szegélyléc és alátétfólia. Az akció június 1-jétõl június 30-ig illetve a készlet erejéig tart. Bruttó árak és forintban értendõek Érd, Budafoki út 14. Tel.: Nyitva: H-P Szo Veszprém, Házgyári út 24. Tel.: 88/ Nyitva: H-P Szo Kedves Érdi Polgárok! Várjuk Önöket az Összefogás Egyesület székházában (Alsó u. 8.) minden szerdán 18 órától. Találkozhatnak önkormányzati képviselõkkel, a város vezetõivel, a polgári oldal aktivistáival, tájékozódhatnak a város életérõl. A Fidesz Érdi Szervezete

14 14 TÁRNOKI TÜZÉP Tüzelõanyagok AKCIÓS napi árakon Tûzifa: 1900 Ft/q-tól Szén: 2300 Ft/q-tól Fabrikett: 5500 Ft/q-tól Legjobbat a legolcsóbban egyenesen a feldolgozótól Telefon: 23/ , mobil: 20/ KELL EGY JÓ CSAPAT! Az ÉTV-ÉRDI VSE NÕI KÉZILABDA SZAKOSZTÁLYA szeretettel várja utánpótlás csapataiba a kézilabda iránt érdeklõdõ lányokat. Jelentkezés és érdeklõdés: 2000-és fiatalabbak, szivacs-kézilabda KISGERGELY CSILLA, Tel.: as korosztály OLÁHNÉ BALOGH TÜNDE, Tel.: os korosztály HAVRIL KÁROLY, Tel.: EU támogatásból valósul meg az Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmódprogramok a Sipos Autókereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nél. A2003-ban országgyûlési határozattal elfogadott Nemzeti Népegészségügyi Program "Egészséges Munkahelyekért" mozgalma azt a célt tûzte ki, hogy a munkahelyek, mint együttmûködõ partnerek, a kötelezõ munkaegészségügyi, munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi intézkedéseken túl, a dolgozók hosszú távú egészségfejlesztését is szolgálják. Ennek a célnak megfelelõen, a Sipos Kft olyan egészség-fejlesztõ és szemléletformáló életmód-programok fejlesztése mellett kötelezte el magát, amelyekkel (amellett, hogy a munkahely is az egészség fejlesztésének színtere lesz) elérhetõ, hogy dolgozók a tanult lélektani technikákkal, megváltozott hozzáállással, tudatos és aktív alakítói legyenek saját lelki állapotuknak, és azon keresztül egészségüknek. Ezzel elõsegítve testi-, lelki- és szociális életminõségük javulását, szûkebb emberi környezetük jobb közérzetét, cégünk hatékonyabb mûködését, és - áttételesen - hazánk mentálhigiénés és gazdasági helyzetének javulását is. Érd, "Sajnos munkatársaink körében szubjektíven is érzékelhetõ a bizonytalansággal, feszültségekkel, olykor alulmotiváltsággal és rossz közérzettel jellemezhetõ negatív légkör. Másrészt elõzetes felmérésünkben objektíven is kimutatható volt a kiegyensúlyozott élethez, a jó életminõséghez nélkülözhetetlen fejlett megküzdési képességek, az ún. pszichológiai immunrendszer igen alacsony szintje"- mondta Nagyné Sipos Ildikó, a Sipos Kft Ügyvezetõ Igazgatója- "Ebben szeretnénk nekik segíteni, és az imént bemutatott kedvezõtlen helyzeten kívánunk változtatni a tudományos eredményekkel igazolhatóan hatékony, komplex pályázati programunkkal. Erre munkatársaink fogékonyak, határozott igényük van a változásra, a mentális és életmódbeli megújulásra. A projekt lebonyolításának 6 hónapos idõtartama alatt minden munkatársunk megtanulhat valamilyen feszültség-kezelõ technikát, és kialakíthat egy új szemléletmódot " A projekt Ft-os európai uniós valósul meg. Haszonélvezõi a Sipos Kft dolgozói és azon közvetlen társas környezetük (ügyfelek, kollégák, családtagok, barátok, rokonok), akik saját akaratukból és odaadással részt vesznek a projekt egyes elemeiben..a Kollegák napi szinten szembesülnek azzal, hogy egyedül lassan képtelenek megbirkózni a gazdaság és a társadalom által rájuk rakott terhekkel, ezért várják a segítséget, hogy egy jobb minõségû élettel, a közvetlen és a közvetett környezetük hasznos tagjává válhassanak. Bõvebb információ: Név: Nagyné Sipos Ildikó Cím: 2030 Érd, Iparos u 34. Telefon: 23/ Nálunk olcsóbb! DEKOROK: 540 FT-TÓL SÖTÉTÍTÕK: 650 FT-TÓL Több száz minta közül választhat, pénztárcabarát árakon A RIMINYÁKI ÚT 79-BEN. Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig: 9 órától - 18 óráig szombaton: 9 órától - 12 óráig Telefon: Web: Közületeknek különleges kedvezmények! Dr. Szegedi László állatorvos Rendelõ: Érd, Orchidea u. 6. Telefon: Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, péntek: de. 8 10, du ig, csütörtök: de ig GYORS HITEL! Jelzálog hitelek, hitel kiváltások Államilag támogatott hitelek új és használt ingatlan vásárláshoz Céges és egyéni vállalkozói hitelek akár kezdõ vállalkozásoknak is ingatlan fedezettel *** Könyvelés olcsón Adótanácsadás Veszteséges cégek, vállalkozások fejlesztése és szaktanácsadása Elérhetõség: ; TÁRSASHÁZKEZELÉS Lakás zöldkártya készítés Nem elégedett jelenlegi közös képviselõjével? Ne féljen váltani! Szeretné, hogy otthonára mérnök, közgazdász és pénzügyi szakemberek vigyázzanak? Forduljon hozzánk bizalommal! Kérjen árajánlatot az alábbi elérhetõségeink valamelyikén: Tel.: +3630/ Százhalombatta Kodály Z. sétány 14/a A MINÕSÉG MÉG SOKÁIG MEGMARAD, AMIKOR AZ ÁRAT MÁR RÉG ELFELEJTETTÉK (Herry Gordon Selfridge)

Böjte Csaba. Szent István-terv

Böjte Csaba. Szent István-terv Böjte Csaba Szent István-terv Kárpát-medence közös hazánk, így természetes, hogy elfogultan, szívünkben sok-sok irgalommal szemléljük saját világunkat. De ha őszinték akarunk lenni, akkor a csodálatos

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

HÍRLEVÉL Augusztus/1

HÍRLEVÉL Augusztus/1 HÍRLEVÉL Augusztus/1 Köszöntjük Kedves Olvasóinkat! Már hetek, sőt hónapok teltek el a legelső nagyszabású bemutatkozó rendezvényünk, a Közös Ebéd óta, de a munka azóta sem állt meg. A választások közeledtével

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben!

VERSENYSZABÁLYZAT. PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben! VERSENYSZABÁLYZAT PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben! Papír- és Nyomdaipari Szövetség - elsősorban tagvállalatai bevonásával

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL. EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL. EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Ellenőrző albizottságának 2014. február 12-én, szerdán, 10 óra 10 perckor

Részletesebben

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése Pető Csilla Parlamenti képviselő Nagyvárad 2009 decembere A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A). Parlamenti tevékenység B). Területi

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Köszöntöttük az Édesanyákat! Május 7.-én a halászlé főző találkozó délutánján a község önkormányzata, és képviselő testülete nevében Vella Zsolt polgármester köszöntő szavaival és a gyerekek kedves kis

Részletesebben

H.D.Napfény Kft. marketingterve

H.D.Napfény Kft. marketingterve H.D.Napfény Kft. marketingterve Egy 10 milliós ország és egy 15 milliós nemzet. Budapest - Magyarország fővárosa. 2014-at írunk. Az ország gazdasága folyamatosan változik. Magyarország teljes mértékben

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

2014. Október 4. www.futafok.hu VERSENYKIÍRÁS 2014.09.11.

2014. Október 4. www.futafok.hu VERSENYKIÍRÁS 2014.09.11. 1 2014. Október 4. www.futafok.hu VERSENYKIÍRÁS 2014.09.11. 2 FUTAFOK 2014 KERÜLETI FUTÓVERSENY VERSENYKIÍRÁS Időpont: 2014. október 4. Helyszín: Campona főbejárat Útvonal: Campona főbejárat előtti parkoló

Részletesebben

Érd, a 30 éves város. Füzesi András: Múzeumkert. Duna-Art Fotó Klub 2009.

Érd, a 30 éves város. Füzesi András: Múzeumkert. Duna-Art Fotó Klub 2009. Érd, a 30 éves város Füzesi András: Múzeumkert Duna-Art Fotó Klub 2009. Ba Norbert: Körfogás fényekkel Kiadja a Duna-Art Fotó Klub Érd, 2009 Felelõs kiadó Adorján József Szerkesztette: Adorján József és

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros ának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

Egy hét a kedvencemmel

Egy hét a kedvencemmel PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tisztelt Igazgatók, Igazgatónők, Pedagógusok! A környezeti nevelés és a felelős kisállattartás fontosságának hangsúlyozására a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatot hirdet

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

A Cashflow Hatékonysága

A Cashflow Hatékonysága A Cashflow Hatékonysága GR: Horváth Zoltán Cashflow Mérnökkel beszélgetek. A cashflow hatékonysága a mai téma. Hogyan lehet vajon egy cashflow-t jól, optimálisan működtetni? Nagyjából tudom, hogy mennyi

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra

Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Alulírott tanuló a(z) iskola osztályos tanulója a./ tanévben az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak: területen órában területen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. április 15. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése. ALUTA NÍVÓDÍJ 2010 A pályázat kiírója Az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) hagyományainak megfelelően nyilvános pályázatot hirdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Toporci Madonna a Szent Imre kápolnában

Toporci Madonna a Szent Imre kápolnában Page 1 of 6 Hírek Köz-élet Színes/kavalkád Kultúra Toporci Madonna a Szent Imre kápolnában veszport.hu 2013.11.21.21:25 Alsóperén, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. ajándékát, a Toporci Madonnát, Márfi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Iktatószám: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ripka András Emberjogi tanácsnok Napirendi pont:... ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Tárgy:

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Mozgástér. Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program

Mozgástér. Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program Mozgástér Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program A hajléktalan emberek számára a munkavégzés növelheti annak a lehetőségét, hogy enni és inni tudjanak, kapcsolatokat teremtsenek, megbecsülést

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2010. 08. 26. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-27/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL)

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) Árpád-ház program: ma jönnek Házi Péter Fehérvár A városba érkezik ma az Árpád-ház program szakmai testülete: mi lesz a Nemzeti Emlékhellyel? Az Árpád-ház

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok!

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! "És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik Ők, akik örökségbe kapták : Ilyen nagy dolog a Szabadság?" Fogalmazta meg az 1956-os forradalom

Részletesebben

2015. JÚLIUS 1. Semmelweis Napi Ünnepi Nagygyűlés Tudósítás percről percre

2015. JÚLIUS 1. Semmelweis Napi Ünnepi Nagygyűlés Tudósítás percről percre 2015. JÚLIUS 1. Semmelweis Napi Ünnepi Nagygyűlés Tudósítás percről percre 12:00 A szervezők zöld műtős köpenyben gyülekeznek a Jászai Mari téren, izzítjuk a molinókat, a zászlókat, a kémcsöveket a Kossuth

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!)

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!) HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP Bizonyára sokan ismerik Józsué könyvéből azt a részt, amikor Józsué szavára "megállt a nap" majdnem egy napi hosszra, hogy legyen idő befejezni a csatát. Mese? Legenda?

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat!

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat! Honlapkészítés egyszerűen Tegyük tisztába a dolgokat! Az Internet beépült a mindennapjainkba A technikai fejlődésnek és a szélessávú Internet elterjedésének köszönhetően ma már weboldalak milliárdjai között

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.01.28. Rendkívüli ülés 14:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.01.28. Rendkívüli ülés 14:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.01.28. Rendkívüli ülés 14:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

A Te környezettudatos házad hogy fog kinézni? 2010-12-15

A Te környezettudatos házad hogy fog kinézni? 2010-12-15 Rajzverseny óvodásoknak 2011-ben is A Te környezettudatos házad hogy fog kinézni? 2010-12-15 Ilyen volt ilyen lett... Egy spontán rajz, aztán mese a környezettudatos házról, és jöhet a világmegváltó alkotás.

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pusztazámor község részéről jelen vannak: Pátrovics Benedek polgármester, dr. Andrásfalvy András Ders képviselő. Bereczkiné Ulehla Anna

Jegyzőkönyv. Pusztazámor község részéről jelen vannak: Pátrovics Benedek polgármester, dr. Andrásfalvy András Ders képviselő. Bereczkiné Ulehla Anna Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. február 14-i Sóskút Község Képviselő-testületével közös testületi üléséről Helye: Sóskút tanácsterme Jelen vannak: csatolt

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum. Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.hu Szakmai beszámoló A Karacs Ferenc Múzeum csillagos éjszakája-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-17/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Hogyan válasszunk rendszergazdát?

Hogyan válasszunk rendszergazdát? Hogyan válasszunk rendszergazdát? Milyen szempontok alapján hozzunk döntést, ha el akarjuk kerülni az esetleges buktatókat? Kiadás: 2012/02 Készítette: Tamás Bence, itvezeto.hu Copyright 2012 Tamás Bence

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3.

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. 2011 ((V.. ÉVFOLLYAM)) 8.. SZÁM www..ttmamk..hu A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN Hungarikumszeminárium (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. oldal) Berekai Éva

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság A nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottsága

Részletesebben

1 ÉLETPÁLYA ÉPÍTÉSI ISMERETEK A 12. ÉVFOLYAM

1 ÉLETPÁLYA ÉPÍTÉSI ISMERETEK A 12. ÉVFOLYAM 1 ÉLETPÁLYA ÉPÍTÉSI ISMERETEK A 12. ÉVFOLYAM XII.A.6.8/5. GYŰJTEMÉNY Mai feladatok 1. Nagynevű kereskedelmi ügyfelünknek elromlott a számlázási programja. A programot tőlünk vették, a mi vállalatunk informatikusai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Van jogom, de még sincs (esszé)

Van jogom, de még sincs (esszé) III. díj Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Bakos Rebeka: Van jogom, de még sincs (esszé) Szabadka, 2014. november 24. 1 Az idei év nyarán eltűnt, többszörösen fizikailag és szexuálisan

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor?

Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor? Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor? Hogyan lehet sokkal nagyobb a fűtésköltség, mint azt Ön várta? Nádas Krisztián Ön ingatlanvásárlás előtt áll Talán már ki is nézte a megfelelőt:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestület a napirendekre tett ajánlást 12 igen szavazattal elfogadta. Sóki László képviselő megérkezett!

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestület a napirendekre tett ajánlást 12 igen szavazattal elfogadta. Sóki László képviselő megérkezett! 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 18-án 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október 10-én

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 30.116/2014. Javaslat a PÁR-BESZÉD - Partnerségben Salgótarjánnal elnevezésű projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! a Siketek

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny fővédnöke:balczó ANDRÁSa Nemzet Sportolója A verseny célja: Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG ORSZÁGOS SERDÜLŐ ÉS IFJÚSÁGI FIÚ EGYÉNI, SPRINT ÉS ÖSSZETETT EGYÉNI BAJNOKSÁG 2014-2015. ÉVI V E R S E N Y K I Í R Á S A A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Szakági Szövetsége /továbbiakban:

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30- i ülésére Tárgy: Zirc város helyi védelem alatt álló, építészeti öröksége körébe tartozó ingatlanainak és területeinek

Részletesebben

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal Egyéni fejlesztési terv minta Általános rész Fejlesztési terv készítője: Fejlesztési tervért felelős személy neve: Kit Mikor Hogyan értesítek Egyéb Feljegyzések Projektmenedzser Projektben lévő fiatal

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben