ÚTMUTATÓ. Központi Statisztikai Hivatal. a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel 2012 H S F M jelű kérdőívek kitöltéséhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ. Központi Statisztikai Hivatal. a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel 2012 H S F M jelű kérdőívek kitöltéséhez"

Átírás

1 Nyilvántartási szám: Központi Statisztikai Hivatal ÚTMUTATÓ a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel 2012 H S F M jelű kérdőívek kitöltéséhez KSH Életmód,- foglalkoztatás- és oktatásstatisztika főosztály Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya 2012

2 MOTTÓ: A FELVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ ADATOK MINŐSÉGE AZ ADATGYŰJTÉS SORÁN DŐL EL, AZ ÖSSZEÍRÓK MUNKÁJA KULCSFONTOSSÁGÚ. Kedves kollégák, forgassák rendszeresen ezt az útmutatót, melyet az összeírás során felmerülő problémák megoldására és az adatgyűjtés szakszerűségének biztosítására állítottunk össze. Reméljük, hogy segíti azt a nehéz és sokoldalú ismereteket kívánó munkát, ami Önökre hárul. Az Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya munkatársai 2

3 Bevezető 2009-től a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel (HKÉF) keretében kerül összeírásra az eddigi két külön felvétel: a Háztartási Költségvetési Felvétel (HKF) és a Változó Életkörülmények Adatfelvétel (VÉKA) A kiválasztott háztartások 4 évig maradnak a felvételben. Ezt az indokolja, hogy így arról is képet tudunk kapni, hogy négy év alatt hogyan változott a megkérdezett háztartások életszínvonala, mennyiben módosult a háztartásaik összetétele és azok, akik elköltöztek, jobban vagy rosszabbul élnek-e, mint a korábbi háztartásaikban, családjaikban. Ezt hívjuk panel felvételnek. A felvétel eszmei időpontja: március 1. 0 óra 0 perc. Az éves kikérdezés nyomtatványai: 1. HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL CÍMKÁRTYA, HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI KÉRDŐÍV H TÍPUSÚ, 2012 (Jövedelmi referencia év: 2011) 3. HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL FOGYASZTÁSI KÉRDŐÍV F TÍPUSÚ, 2012 (Referencia év: 2011) 4. HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL SZEMÉLYI KÉRDŐÍV S, 2012 (Jövedelmi referencia év: 2011) 5. HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL KIEGÉSZÍTŐ MODULJA M, 2012 H F S M A két külön felvétel összeolvadása miatt a 2012-es éves kikérdezésnél először válaszoló új háztartások a KERDCSOP=2 (HTIP=1) csoportba tartoznak. Az előző éves kikérdezésben már részt vett háztartások pedig a KERDCSOP=2, 3 értéket is felvehetik. A KERDCSOP értéke előrenyomtatva szerepel a Címkártyán. Az összeíró ennek alapján tudja, hogy milyen típusú kérdőíveket kell kitöltenie a háztartásnál. Személyi kérdőívet S csak a 16 éves és idősebb személyekről kell kitölteni (1995-ben vagy korábban születettekről). Akkor sikeres a lekérdezés, KERDCSOP=2 esetén, a kitöltött CK mellett, van egy kitöltött F, H kérdőív, és legalább egy kitöltött Személyi kérdőív S, továbbá a kikérdezéshez kapcsolódóan a Modul, azaz M kérdőív kitöltése is szükséges. KERDCSOP=3 esetén, a kitöltött CK mellett, van egy kitöltött H kérdőív, és legalább egy kitöltött Személyi kérdőív S, továbbá a kikérdezéshez kapcsolódóan a Modul, azaz M kérdőív kitöltése is szükséges. 3

4 I. fejezet HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL CÍMKÁRTYA, 2012 Általános megjegyzések A Címkártya egy nyilvántartási lap, ami a felvételben résztvevő háztartások, illetve ezek személyeinek az azonosítására szolgál, valamint a háztartásszerkezetben történő változások regisztrálását látja el. A címkártyán jelöljük így többek között a háztartások címében, személyi összetételében és a háztartástagok alapvető jellemzőiben bekövetkezett évenkénti változásokat, s itt tartjuk nyilván a kérdezés sikerességére vonatkozó információkat is. Minden felvételben szereplő háztartásnak rendelkeznie kell legalább egy kitöltött címkártyával, illetve ha egy háztartás az előző évi kérdezés óta elköltözött a korábbi címéről, akkor legalább kettővel. Fontos azonban, hogy egy-egy címkártyán mindig csak egyetlen háztartás adatai szerepelhetnek. A következőkben a címkártya kitöltésének menetére, illetve az ehelyütt található változók tartalmára vonatkozó információkat foglaljuk össze. A címkártya kitöltésének menete A kikérdezés során, a címkártyán szereplő válaszlehetőségeket nem szabad felolvasni, a kapott válasz(ok) alapján kell a bekódolást elvégezni! A címkártya két nagyobb háztartási, illetve személyi szintű egységre bomlik. Először a háztartási szintű adatokat kell megadni, majd ennek fényében a háztartás tagjaira vonatkozó információkat. Az első oldalon a háztartási szintű azonosítók és a háztartási szinten értelmezendő kérdések kaptak helyet, a második oldal a háztartásban található személyekre vonatkozó adatokat tartalmazza. Mielőtt a címkártya kitöltéséhez hozzákezd, ellenőrizze a háztartást: a személyi részen felsoroltak közül, legalább egy, 16 éves vagy idősebb személy jelenleg is tagja e a háztartásnak? Ha a személyi rész üres, a kapcsolattartó személy adatával ellenőrizze, hogy a kiválasztott háztartást találta e meg? 1. Ha talált egyező, 16 éves vagy idősebb személyt, ill. a kapcsolattartóként jelölt személy előző évben tagja volt a háztartásnak, kezdheti a kérdezést. 2. Ha nincs ilyen személy, de sikerült megtudni mi történt a háztartással, folytassa a címkártya kitöltését és nem sikerült megtudni mi történt a háztartással, akkor, A háztartás együttműködése (EGYUTM) nél válassza a sikertelen (20), a Sikertelen (meghíúsult) kikérdezés oka nál A háztartás nem a célsokasághoz tartozik (50) válaszlehetőséget, és ezzel vége a kérdezésnek. Ha mind a címkártya személyi része, mind a kapcsolattartóra vonatkozó rész üres, azt a háztartást kell lekérdezni, amelyet a címen talál. Mely kérdőíveket kérdezzük? (KERDCSOP) A címkártya (és az egész felvétel) kitöltésének menetére vonatkozóan az első fontos információt a KERDCSOP változó tartalmazza, amit minden háztartás esetében előre nyomtattunk től csak 2, 3 kód szerepelhet. E változó alapján derül ki, hogy a kérdezőnek az adott háztartás kikérdezéséhez mely dokumentumokat kell használnia. A címkártya kitöltésének a menetére vonatkozóan fontos, hogy a KERDCSOP=2 és HTIP=1 4

5 háztartásokat, költözés esetén nem követjük, így ezeknél a címkártya bizonyos változóit nem kell kitölteni. Ki kell tölteni, háztartási szinten ezen a háztartások esetében az együttműködésre (EGYUTM), illetve sikertelen kérdezés esetén a meghiúsulás okára vonatkozó (MEGHI) kérdést. Személyi szinten, e háztartások személyeinél nem kérdezzük a változásokra vonatkozó kérdéseket, vagyis a Háztartástagság változás blokkban található VALTOK, RB150 és RB140 változókat. Ha a KERDCSOP=2 és a HTIP=2, és a teljes háztartás, vagy bármely követendő tagja elköltözik, akkor a követett háztartásnál a KERDCSOP=3 ra változik. Azonosítók A háztartási azonosítókat a címkártya jobb felső sarkában található rovatban előre nyomtattuk. Ezek a felvétel egész négy éves periódusában változatlanok maradnak, alap esetben ezekkel az összeírónak nincs dolga, kivételt képeznek a következő esetek: 1. eset: korábban már kérdezett háztartás esetén, ha a háztartás egésze, vagy 2. eset: a háztartásból egy (vagy több) személy elköltözött. Ha az 1 2 pont valamelyike fennáll, akkor a kérdezőnek a következő módon kell eljárnia: 1. eset: Az egész, korábban már kérdezett háztartás elköltözött A már kérdezett (tehát legalább egy éve a felvételben résztvevő) háztartások esetében előfordulhat, hogy az egész háztartás elköltözött. Ekkor az eredeti címkártyán az azonosítókat változatlanul kell hagyni, jelölni kell a megfelelő helyen, hogy az egész háztartás elköltözött, s ha sikerült megtudni, fel kell írni a háztartás új címét. Az új cím felkeresésekor azonban új címkártyát kell kitölteni és a háztartási azonosítókat a következő módon kell megváltoztatni: ha településen belül költözött a háztartás, akkor a CIMAZ, MUSZ, SZLOK és LSOR, KSOR kivételével minden azonosítót változatlanul át kell másolni az új címkártyára (MEGYE, TERUL, HSOR, FIXAZON, SPLIT). A KSOR változó esetében az eredeti címkártyán lévő 0-s érték helyett 1-est kell beírni (illetve ha több költözés is volt, akkor rendre 1-gyel nagyobb számot), a CIMAZ, MUSZ értékét a LAKOS adatbázisból kapjuk a cím berögzítése után, a SZLOK és LSOR változókat pedig üresen kell hagyni. ha nem településen belül történt a költözés, akkor csak a FIXAZON, SPLIT és HSOR változók maradnak változatlanok. A MEGYE, illetve TERUL kódot az új cím alapján kell megadni, CIMAZ, MUSZ, SZLOK, LSOR, KSOR esetében pedig az előző pontban leírt eljárást kell alkalmazni. A követés miatt az eredeti címkártyát is csatolni kell az új címhez kitöltött címkártyához, és minden személyt, aki az eredeti címkártyán szerepelt, fel kell tüntetni a költözés miatt kitöltött új címkártyán. Amennyiben egyetlen személyt sem sikerül megtalálni az elköltözött háztartásból, akkor ez háztartási színtű meghiúsulásként kezelendő és így ebben az esetben szükségtelen a korábbi háztartástagok adatainak átmásolása. 2. eset: A háztartásból egy (vagy több) követett személy elköltözik Ha az eredeti háztartást sikerült kikérdezni, de a háztartás elmúlt évben regisztrált tagjai közül legalább egy követendő személy (KOV=1) elköltözött, akinek a címe ismert, akkor őt az új címen kell összeírni. A követendő személy (és az új címen vele együtt élők) így új háztartást alkot(nak), amelyhez új címkártya kitöltésére van szükség. (Fontos, hogy kiválás esetén, az új címen csak azt a háztartást kell összeírni, amelyben a követett személy található akkor is, ha több háztartás található az adott címen). Az új címkártyán a háztartási azonosítókkal a következő feladatokat kell elvégezni: 5

6 a FIXAZON, illetve HSOR változó megegyezik az eredeti háztartás azonosítójával, ezt egyszerűen át kell másolni az eredeti címkártyán található pl. 00-s 1 értékű szétválási kódot (SPLIT) a kivált háztartás esetében 21-re kell változtatni. Ha több személy válik ki, akik különböző címekre költöznek, akkor több új háztartás képződik, amelyek esetében a 22, 23 stb. kódokat kell használni. a KSOR azonosító értékét a kivált háztartások címkártyáján 1-re vagy eggyel nagyobbra kell változtatni. Ha a kivált háztartást tovább kell követni, mert a megadott címről év közben továbbköltöztek, akkor a KSOR változóban jelölni kell, hányadik címen követtük a háztartást. a háztartás címére utaló azonosítók esetében (CIMAZ, MEGYE, TERUL, SZLOK, LSOR) attól függően, hogy az új háztartás településen belül, vagy más településre költözött, az előző, 2-es pontban leírtak irányadóak A cím adatai Az előrenyomtatott címet kell felkeresni. Ha a feltüntetett közterület (út, utca stb.) neve, illetve a házszám megváltozott, a háztartás költözése nélkül (az utcát átnevezték, átszámozták), akkor a megfelelő kinyomtatott adat alá/fölé kell beírni a változást. A kapcsolattartó adatai Új háztartás esetén a kapcsolattartó mezőben a háztartás egy kiválasztott felnőtt tagjának (16 éves vagy idősebb) az adatai szerepelhetnek, amely a háztartás beazonosításához szükséges. A kiválasztott személy nevét (monogramját, rövidített nevét), születési évét, hónapját és nemét adjuk meg. Ha a háztartás a továbbiakban mást szeretne kapcsolattartónak, a kiválasztott háztartástag nevét és telefonszámát kérjük beírni a megfelelő helyre, a beírt szöveg fölé. A telefonszámot 06 nélkül, körzetszám, / (per), telefonszám formában kérjük (pl. 72/345678, 1/ , vagy 20/ )! Követett háztartás esetén, ha a jövőben mást szeretnének kapcsolattartónak (csak háztartástag lehet!), mint aki előrenyomtatva szerepel, kérjük a megfelelő helyen javítsák a nevét, telefonszámát. Ha van e mail címe, és azt megadja a kapcsolatteremtéshez, a megfelelő helyre, olvashatóan kérjük beírni. Felkeresési időpontok Rögzíteni kell a felkeresés időpontját, akkor is, ha kérdezés nem történt (pl. a címet megtalálta, de éppen senki sem tartózkodott otthon). Négy felkeresés jelölhető, ami azt jelenti, hogy legfeljebb négyszer kell kimenni a címre, a sikeres kitöltés érdekében, törekedve arra, hogy a személyi kérdőívet az válaszolja meg, akiről szól. Az 1 9 számoknál használjanak vezető 0 ákat. Az óra beírásánál kérjük, a 24 órás jelölést használják, tehát például a délután 5 óra az 17 óra legyen. A háztartás típusa (HTIP) A háztartás típusa változó fontos kérdezéstechnikai információkat tartalmaz. Ehelyütt jelöljük (előrenyomtatva), ha egy adott háztartás az új mintarészhez tartozik (HTIP=1), vagy ha a címkártyán megadott címen már korábban is részt vett a felvételben (HTIP=2). A HTIP=1 háztartásokat, költözés esetén nem követjük. Ha a KERDCSOP=2 és HTIP=2, és a teljes háztartás, vagy bármely követendő tagja elköltözik, akkor a követett háztartásnál a KERDCSOP=3 ra változik. Ha valamely, a felvételben már a korábbi években is résztvevő háztartásból kiköltözik egy személy, illetve ha az egész háztartás elköltözik, akkor új címkártyát kell felvenni és a kérdezőnek az új címkártyán jelölnie kell, hogy az egész háztartás új címre költözött-e (HTIP=3), vagy csak egy egy személy vált ki 1 ez az érték lehet 81, 82,, 91, 92,, 01, 02,,11, 12,, 6

7 és alakított egy új háztartást (HTIP=4). Összeírónak tehát csak új címkártya esetén kell ezt kitölteni és a kód 3 vagy 4 lehet. A háztartás együttműködése (EGYUTM) A kérdezés első fontos lépése a háztartás együttműködési készségének megállapítása. Ha a háztartás vállalja a válaszadást (EGYUTM=10), akkor a kérdezés a címkártya másik oldalán található háztartástagokra vonatkozó ismérvek lekérdezésével folytatódik. Ha a háztartás valamilyen okból nem működik együtt (EGYUTM=20), akkor a következő (MEGHI) változóban meg kell adni a kérdezés sikertelenségének okát. Sikertelen (meghiúsult) kikérdezés oka (MEGHI) Ha a háztartás együttműködése akadályokba ütközik, akkor itt meg kell adni a sikertelenség okát. A MEGHI változóban felkínált válaszlehetőségek közül csak egyet lehet választani. Ha MEGHI 32, vagyis, ha az együttműködés sikertelenségének nem oka az, hogy az egész háztartás elköltözött, akkor a kérdezés ezen a ponton véget ér. Ha sikerül megtudni, mi történt a háztartással, annak ellenére, hogy nem talált senkit a felkeresett címen, akkor a MEGHI=32, és a következő, a költözés jellegére vonatkozó információkat meg kell adni. Költözés (KOLT) Ha a háztartás legalább egy személyéről ismert, hogy magánháztartásba költözött, akkor a KOLT változóban az 1-es értéket kell megjelölni. Ha a további válaszlehetőségek nem egyértelműek, mert nem minden háztartástag költözött azonos helyre, akkor azt a kódot válassza, amely több személyt érint. Ha ennek alapján továbbra sem egyértelmű, akkor a kisebb kódot használja. Ha a KOLT=2,3,4, akkor vége a kérdezésnek. Az új cím adatai Ha az elköltözött háztartás új címét (esetleg címeit) sikerült megtudni, akkor A cím ismertsége kérdésnél jelölni kell. A személyre vonatkozó adatok üresen maradnak, a cím részletes adatait be kell írni. Ha a címet nem sikerült megtudni, akkor ennek jelölése után a kérdezés befejeződik. Amennyiben nem költözött el az egész háztartás, de van olyan követendő személy, aki évközben kiköltözött a háztartásból (ezt a címkártya Háztartás tagság részében VALTOK=1 kóddal kell jelölni), akkor e személy(ek)nek az új címét is itt kell megadni, természetesen a személyre vonatkozó azonosító adatokkal együtt. Személyek adatai Ha a háztartás együttműködik, akkor a címkártya személyekre vonatkozó adatait ki kell tölteni a háztartás minden tagjára vonatkozóan. Ez mindenekelőtt azzal a feladattal jár, hogy meg kell győződni arról, hogy mely személyek tagjai a háztartásnak a felvétel eszmei időpontjában, illetve amennyiben az adott személy még nem rendelkezik vele személyi azonosítót kell képezni neki. A címkártyán előre nyomtatjuk a legutolsó kikérdezés, illetve az újonnan az éves kérdezésbe bekerült személyeknél a naplóvezetés során ismertté vált háztartástagokat. A felvétel során, ha új személyt kell felvezetni a tagok közé, azt minden esetben ellenőrizni kell, szerepel e a felsoroltak között? Ha igen, nem szabad új azonosítót készíteni, és a rá vonatkozó adatokat a megfelelő sorban kell kitölteni. Sorszám (SZSOR) A személyi sorszám a kérdezés során a címkártyán és a kérdőíveken szereplő személyeket kapcsolja össze. A kérdezés és a rögzítés technikai mezője. 1. Személyek demográfiai adatai Következő kiadható sorszám 7

8 Itt tüntetjük fel azt a kétjegyű számot, amelyet az első újonnan felvett személy FIXSZ képzésekor kell felhasználni (helye a képletben, lásd lejjebb., SZSORSZ). A további új személyek felvitelekor ezt kell rendre 1 gyel növelni. Személyazonosító (FIXSZ) A személyek azonosításának kulcsváltozója a FIXSZ, amelyet akkor kap meg minden személy, amikor először felvesszük vele a kapcsolatot, s amely a felvétel négy éves periódusában szigorúan változatlan marad. A FIXSZ egy 10 számjegyből álló komplex azonosító, amely egyrészt a háztartás bizonyos azonosítóit foglalja magába, másrészt pedig az adott személy háztartáson belüli sorszámát. A FIXSZ így a következő módon épül fel: FIXSZ = FIXAZON (5 számjegy) + HSOR (1) + SPLIT (2) + SZSORSZ (2) A kérdezés során, a háztartás típusától függően a személyek azonosításánál és FIXSZ kitöltésénél a kérdezőnek különböző módokon kell eljárnia. A különböző esetek A háztartás típusa (HTIP) változó segítségével különíthetők el egymástól. Új háztartás (HTIP=1) A felvételbe újonnan bekerülő háztartások már vezettek Naplót. Azok közül a személyek, közül, akik a Napló vezetésekor tagjai voltak a háztartásnak, és a címkártya készítésekor ismertek, azonosító személyt választunk ki. Ennek a személynek az adatait a Kapcsolattartó adatai nál adjuk meg. Felkereséskor ellenőrizni kell, hogy az azonosító személy az elmúlt évben, illetve jelenleg tagja e a háztartásnak? Ha sem az elmúlt évben, sem jelenleg nem tagja a háztartásnak, akkor vissza kell lépni A háztartás együttműködése részhez, EGYUTM=20, MEGHI=50 után vége a kérdezésnek. Ha tagja, vagy az elmúlt évben tagja volt a háztartásnak, akkor a kérdezőnek minden személyt fel kell vezetnie a címkártyára, aki a kérdezés eszmei időpontjában a háztartás tagja. Ezeknek a személyeknek az előbb ismertetett szabályok szerint FIXSZ azonosítót kell képezni, tehát az erre kialakított helyre sorrendben fel kell vezetni a háztartása FIXAZON, HSOR, SPLIT kódjait, illetve az azonosító utolsó két számjegyeként a Következő kiadható sorszám mal kezdve folyamatosan, sorszámozni kell. Ezután ki kell tölteni, a további rá vonatkozó kérdéseket is. Ha semmilyen személyre vonatkozó adat nem szerepel a címkártyán, akkor a feltüntetett címen megtalált háztartást kell lekérdezni, és az előző pont szerint kell eljárni. Már kérdezett háztartás az előző évi címen (HTIP=2): Olyan háztartások esetén, amelyek már a korábbi év(ek)ben szerepeltek a felvételben, előrenyomtattuk minden olyan személy FIXSZ azonosítóját, illetve alapvető demográfiai adatait, akik a korábbi években tagjai voltak a háztartásnak. Az összeírónak e személyekkel kapcsolatban mindenekelőtt az a feladata, hogy meggyőződjön arról, hogy jelenlegi is háztartástagok-e. Ezt a TAGE változóban kell jelölni. Ezután a tagi státusz függvényében ki kell tölteni a blokk többi rá vonatkozó változóját is. Ha új a korábbi években még nem tag személyek kerültek e háztartásokba (újonnan beköltözött, született), akkor e személyeket fel kell vezetni a címkártyára, a megadott szabályok szerint azonosítót kell képezni, felhasználva a Következő kiadható sorszám ot, illetve a többi rá vonatkozó változót is ki kell tölteni. Követett háztartás új címen (HTIP=3) Ha az egész háztartás új címre költözik, akkor (a háztartási azonosítók kapcsán már leírt módon) új címkártyát kell kitölteni, amelyre fel kell vezetni a korábbi személyeket a korábban megképzett személyi azonosítókkal. Az újonnan bekerülő személyek azonosításával kapcsolatban az előzőekben leírt szabályok az irányadóak. 8

9 Kivált háztartás (HTIP=4) Ha egy (vagy több) a korábbi években összeírt, követendő személy az eredeti háztartásából elköltözik és új háztartást képez, akkor e háztartásoknak (a háztartási azonosítók kapcsán már leírt módon) új címkártyát kell kitölteni. Ezen új címkártya személyi táblájába először az ide költöző követett személy(ek) adatait kell felvenni, a korábban már megképzett személyi azonosítójával (FIXSZ). E személyek számára nem szabad új FIXSZ-t képezni! A kivált háztartásokba bekerülő új személyek számára az első pontban megadott szabályok szerint azonosítót kell képezni. (Lásd példák: eredeti háztartás és kivált személy háztartása esetén!) Demográfiai változók (SZNEV, SZEV, SZHO, NEME) E kérdések kitöltése értelemszerű. Azon személyek esetében, akiknél ezek az adatok a korábbiakban már ismertté váltak, e mezőket előrenyomtattuk. Kérjük, hogy a Családi és keresztneve oszlopba csak személyneveket írjanak, a családban betöltött szerepét az arra vonatkozó mezőben kérjük feltüntetni! Amennyiben névváltozás történik (pl. férjhez megy, férj nevét veszi fel a követett személy), módosítsa a mezőt, s kérjük külön is jelezze, hogy a következő felkereséshez javítani tudjuk. 2. Háztartástagság Követni kell e? (KOV) Ez a mező jelöli, hogy a személyt, abban az esetben, ha új címre költözik, fel kell-e keresni az új címen is, kivételt képeznek az új háztartások (HTIP=1), mert az új háztartások elköltöző tagjait nem követjük!. E mezőt a már ismert személyeknél előrenyomtattuk. Az új háztartások esetében (HTIP=1) minden 14 évet betöltött (1997- ben vagy korábban született) személyt követendő személynek kell jelölni, tehát KOV=1- es értéket kapnak. Azok a személyek, akik nem a háztartás első éves kikérdezésekor, hanem a rákövetkező évek valamelyikében csatlakoznak a háztartáshoz életkoruktól függetlenül nem követendő személyek, vagyis KOV=0 értéket kapnak. Fontos, hogy minden személynél az első éves kikérdezéskor eldől, hogy követendő személy-e, s ezt a státuszt a kérdezés következő éveiben is megőrzi. Tagja-e a háztartásnak? (TAGE) E változót a címkártyán szereplő összes személyre vonatkozóan ki kell tölteni. A tagsági státusz megállapításához minden esetben a felvétel eszmei időpontját kell figyelembe venni. Amely személyeknél TAGE=0 és KOV=0, minden rájuk vonatkozó kérdést figyelmen kívül kell hagyni. Ha TAGE=0 és KOV=1, akkor a változást jelölni kell a CK n. Ki kell tölteni a Háztartástagok adatai, és a Háztartástag változás oszlopait (ELHO, FGAKT, VALTOK, RB150, RB140) 3. Háztartástagok családi adatai E változókat minden az eszmei időpontban háztartástag személyre vonatkozóan ki kell tölteni (TAGE=1). A család összetétele (CSSOR, CSAP, CSAL) A család sorszáma (CSSOR) a háztartásban található különböző családok elkülönítésére szolgál (valamint a családi állás, különösen a párkapcsolat, besorolását segíti). Úgy kell kitölteni, hogy az azonos családba tartozó személyek egyforma sorszámot kapjanak. Az első család személyei 1-es értéket kapnak, s ha több család is található a háztartásban, akkor rendre a 2-es, illetve 3-as sorszámot kell kiosztani. A családi állapot (CSAP), illetve családi állás (CSAL) változókat a családon belül (tehát az azonos CSSOR értékkel rendelkező személyekhez viszonyítva) betöltött szerep alapján, értelemszerűen kell kitölteni. 9

10 A háztartásban lakik e Háztartási kapcsolatok (APLAK, APSOR, ANYLAK, ANYSOR, TARSLAK, TARSSOR) Meg kell adni, hogy az adott személy apja, anyja, vagy társa szerepel-e a háztartásban, s ha igen, akkor személyi sorszáma (SZSOR) megadásával meg kell jelölni, hogy melyik ez a személy. 4. Háztartástagok adatai Minden személynél ki kell tölteni! Hány hónapig élt a háztartásban? (ELHO) E mezőben meg kell adni, hogy az adott személy hány hónapig volt a háztartás tagja a jövedelmi referencia-időszakban, vagyis a kérdezést megelőző évben. Fő gazdasági aktivitása 2012 ben? (FGAKT) A Gazdasági aktivitási kódok alapján be kell írni e személyek fő gazdasági aktivitását. A CK n megadott négy kód valamelyikébe kell besorolni a személyeket. Dolgozik, jövedelmet biztosító tevékenységet végez (1): alkalmazásban álló, vállalkozó, segítő családtag, alkalmi munkás, szülési szabadságon levő (TGYÁS), közhasznú foglalkoztatott Munkanélküli (2): ellátástól függetlenül, aki magát annak tartotta Nyugdíjas (3): öregségi, rokkantsági, özvegyi, korengedményes stb. Egyéb inaktív (4): gyed-en, gyes-en, gyet-en lévő, tanuló, háztartásbeli, egyéb okból nem dolgozik stb. Az év legnagyobb részében végzett tevékenység alapján kell besorolni 5. Háztartástagság változás (VALTOK, RB150, RB140) Új háztartásoknál (HTIP=1) üresen marad! Az előző kérdezéskor összeírtak, akik már nem találhatók itt (VALTOK=1,2,3,4,8), illetve az újonnan a háztartáshoz csatlakozók (VALTOK=5,6,7) esetében be kell írni a változás okát és idejét. A változás okai 1-től 8-ig terjedő kódot kaphatnak, a követés miatt az elés visszaköltözéseket külön-külön csoportokba soroljuk. Azoknál a személyeknél, akik magánháztartásba költöztek (VALTOK=1), meg kell adni az elköltözött személy új címét az Az új cím adatai rovatban (első oldalon). Az a személy, aki egy mintaháztartásból (másik Címkártyán már szerepelt, és előző évben egy másik háztartás tagjaként kérdezték) az éppen kérdezett háztartásba költözött, 5-ös kódot kap. Fontos, hogy változásról csak azon háztartások esetében beszélhetünk, amelyeket már a tavalyi évben is felkerestünk és a változást mindig az előző évi éves kikérdezéshez viszonyítva kell értelmezni. Ki válaszolt a személyi kérdőívre? (VALSZEM) Minden személyről ki kell tölteni, aki az eszmei időpontban tagja a háztartásnak (TAGE=1). Személyi kérdőívet a háztartás minden 16 éves vagy idősebb tagjáról ki kell tölteni, törekedve arra, hogy az válaszoljon a kérdésekre, akiről a kérdőív szól. A címkártya e rovatában meg kell adni a személyi kérdőív megvalósulására vonatkozó információkat. A 16 évesnél fiatalabb személyek esetében mindig 9-es (senki, mert 16 év alatti személy) kódot kell alkalmazni, a többi esetben pedig értelemszerűen kérjük a változó kitöltését. A háztartás március 1-jén és később született tagjainak oktatással és neveléssel kapcsolatos adatai Ezt a táblázatot minden jelenleg a háztartásban élő március 1-jén vagy később született gyermekről ki kell tölteni, mivel náluk a kor meghatározása az eszmei időponthoz kötődik. A táblába fel kell vezetni a gyermek személyi sorszámát (SZSOR), és a rá vonatkozó adatokat fel kell jegyezni. Ha 4 nél több ilyen gyermek van, folytató 10

11 címkártyát kell készíteni, amelyre csak az azonosítókat kell átmásolni (Címazonosító,, Összeíró kódja), és folytatni kell a táblázat kitöltését. A gyermekek körébe a nem vérszerinti gyermekeket (örökbefogadott, nevelt gyermek) is bele kell érteni, és akkor is ki kell tölteni, ha minden oszlopba 0 kerül. A kérdések kitöltésénél a kikérdezés idejéhez közel eső olyan átlagos hetet kell figyelemben venni, amikor nem volt óvodai, iskolai szünet, amikor a gyermek nem volt beteg, nem utazott el valahova stb. A teljes hétre vonatkozó idővel el kell számolni, tehát, ha a gyermekre hétvégén vigyázott valaki pl. nagyszülő, akkor azt is jelölni kell a megfelelő helyen. Ha kevesebb, mint 1 órát töltött valamivel a gyermek, akkor 1-et kell kódolni. Az iskola, óvoda stb. által szervezett programokra történő közlekedést, ha azt tanár, óvónő stb. felügyeli az iskolában, óvodában töltött időnek számít. Ebbe a blokkba a szülőkkel töltött időt nem kell elszámolni, mivel alapvetően a szülök feladata a gyermek felügyelete, gondozása. Gyermekintézmény típusa (HBOLCS) A HBOLCS változóban jelölni kell, hogy a gyermek jár-e bölcsödébe, óvodába vagy iskolába. Gyermekintézményben töltött heti átlagos óraszám (HIDO) Ehelyütt meg kell adni, hogy egy átlagos héten hány órát tölt a gyermek az előző változóban (HBOLCS) megjelölt gyermekintézményben. Az óraszámok megadásánál az egyes kategóriák esetében a következő szempontokat fontos figyelembe venni. 1. Bölcsődében, óvodában eltöltött idő (HBOLCS=1,2) Bölcsőde, óvoda által szervezett külön foglalkozás (pl. úszás, sportfoglalkozás) a bölcsődében, óvodában eltöltött időnek számít. Természetesen, ha a nagyszülő, rokon stb. viszi különórára, szakkörre stb. akkor azt az időt a megfelelő helyen kell elszámolni. 2. Iskolában eltöltött idő (HBOLCS=3) Ez átlagosan az iskolában eltöltött időt foglalja magába, beleértve a napközit is. Az iskola által szervezett szakkör, korrepetálás is az iskolában eltöltött időnek számít. Természetesen, ha a nagyszülő, rokon stb. viszi különórára, szakkörre stb. akkor azt az időt a megfelelő helyen kell elszámolni. 3. Ha a gyermek nem járt sem bölcsődébe, sem óvodába, sem iskolába (HBOLCS=0) Ha nem járt gyermekintézményben, akkor a HIDO üresen marad. Iskolai napköziben eltöltött heti átlagos tartózkodási idő (HIS) Az ebből, ha iskolás napközi oszlopban (HIS) azt a gyermekfelügyeletben töltött időt kell beírni, amelyet a gyermek az iskola előtt, illetve után az adott intézményben tölt. Ide tartozik pl. ha korábban érkezik a gyermek az intézménybe, és ott a foglalkozás kezdetéig gyermekfelügyeletet biztosítanak számára. Ebbe az oszlopba sorolandó a napköziben eltöltött idő is. A változót ki kell tölteni minden iskolásra vonatkozóan (HBOLCS=3), egyéb esetekben viszont üres marad. Egyéb szervezett gyermekfelügyelet átlagos heti óraszáma (HOVI2) A változóba azt az időt kell feltüntetni, amit a gyermek iskolán/óvodán kívüli, illetve nem iskolai/óvodai szervezésű intézményekben, illetve programokkal tölt. Fontos azonban, hogy e tevékenységeket csupán akkor kell figyelembe venni, ha elsősorban a gyermek felügyeletét, gondozását szolgálják, s nem szabadidős, szórakozási célokat. 11

12 Fizetett gondozó felügyelete alatt eltöltött heti átlagos óraszám (HGOND) E változóba a fizetett gondozó, bébiszitter felügyelete alatt, illetve családi napköziben eltöltött órák számát kell beírni. Rokonok, nagyszülők, barátok felügyelete alatt eltöltött heti átlagos óraszám (HROK) Ehelyütt azt az időt kell megadni, amit a gyermek nagyszülők, rokonok, barátok, szomszéd stb. felügyelete alatt tölt. Hangsúlyos, hogy ezen a soron (szemben a HGOND változóval) csak fizetség nélkül végzett felügyelői tevékenységeket szabad elszámolni. A háztartásba 2011 ben beköltöző nem összeírt személyek Ebben a blokkban az eszmei időpontban nem háztartástag, de az előző évben legalább 3 hónapig a háztartásban élő személyeket kell regisztrálni. A rájuk vonatkozó változókat, az előzőekben ismertetett módon kell kitölteni. 12

13 Példák: 1. Követendő háztartástag kiválása a háztartásból, illetve új tagok beköltözése 13

14 a személyi rész kitöltése: csupa nagybetűvel azoknak a neve, akiket előrenyomtattunk, ezek közül a 4. a kiköltöző, a 11. és 12. a beköltöző személy. Ne feledkezzünk el a Gyerek tábla kitöltéséről sem! 14

15 2. A kivált háztartástag új háztartása a Címazonosító és a Munkakörzet sorszáma a LAKOS ból kapott adattal töltendő ki. 15

16 az új háztartás személyi része és a Gyerek tábla : Csupa nagybetűvel a követett személy, akinek a FIXSZ e nem változik, a többi személy az új háztartás azonosítója alapján képzett FIXSZ szel. 16

17 3. A felkeresett cím egy házaspár címe, akik elváltak, és mindenki elköltözött. A feleség címét megadják a szomszédok (a megadott telefonszám megváltozott), a feleség velük élő édesanyja nyugdíjas otthonba került, a férjről nem tudnak semmit. Itt vége a kitöltésnek, új címkártyát kell készíteni az új címmel, az új felkereséshez: 17

18 Az új címkártya: A Címazonosító és a Munkakörzet száma adatokat a LAKOS alapján kell kitölteni! 18

19 és itt számolunk el a háztartás személyeivel, és most se feledkezzünk meg a Gyerek tábláról!: 19

20 Új háztartás, amely még nem szerepelt az éves összeírásban: A Címazonosító és a Munkakörzet száma adatokat a LAKOS alapján kell kitölteni és a kérdező kódját is be kell írni, ha üres. A háztartás azonosításához a rendelkezésre álló adatok a Kapcsolattartó adatainál! 20

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI KÉRDŐÍV "H" TÍPUSÚ, 2012 (Jövedelmi referencia év 2011)

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI KÉRDŐÍV H TÍPUSÚ, 2012 (Jövedelmi referencia év 2011) Központi Statisztikai Hivatal Az adatszolgáltatás nem kötelező. Az adatgyűjtés statisztikai célra történik Nyilvántartási szám: 2154 H HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI

Részletesebben

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI KÉRDŐÍV "B" TÍPUSÚ, 2010 (Referencia év: 2009)

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI KÉRDŐÍV B TÍPUSÚ, 2010 (Referencia év: 2009) Központi Statisztikai Hivatal Az adatszolgáltatás nem kötelező. Az adatgyűjtés statisztikai célra történik Nyilvántartási szám: 2154 B HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI

Részletesebben

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI KÉRDŐÍV "H" TÍPUSÚ, 2013 (Jövedelmi referencia év 2012)

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI KÉRDŐÍV H TÍPUSÚ, 2013 (Jövedelmi referencia év 2012) Központi Statisztikai Hivatal Az adatszolgáltatás nem kötelező. Az adatgyűjtés statisztikai célra történik Nyilvántartási szám: 2154 H HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Központi Statisztikai Hivatal. a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel 2014 H S F M jelű kérdőívek kitöltéséhez

ÚTMUTATÓ. Központi Statisztikai Hivatal. a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel 2014 H S F M jelű kérdőívek kitöltéséhez Nyilvántartási szám: 2154 1968 Központi Statisztikai Hivatal ÚTMUTATÓ a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel 2014 H S F M jelű kérdőívek kitöltéséhez KSH Életmód,- foglalkoztatás- és

Részletesebben

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI KÉRDŐÍV "H" TÍPUSÚ, 2014 (Jövedelmi referencia év 2013)

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI KÉRDŐÍV H TÍPUSÚ, 2014 (Jövedelmi referencia év 2013) Központi Statisztikai Hivatal Az adatszolgáltatás nem kötelező. Az adatgyűjtés statisztikai célra történik! Nyilvántartási szám: 2154 H HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI

Részletesebben

A Z I G É N Y L Ő ( L Í Z I N G B E V E V Ő ) A D A T AI

A Z I G É N Y L Ő ( L Í Z I N G B E V E V Ő ) A D A T AI A D A T L A P E L Ő Z E T E S F I N A N S Z Í R O Z H A T Ó S Á G I V I Z S G Á L A T H O Z A finanszírozás célja: használt ingatlan vásárlás új ingatlan vásárlás F I N A N S Z Í R O Z Á S I A D A T O

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell nyomtatni! m lehet egyszerre kijelölni KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL NAPLÓBETÉT

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL NAPLÓBETÉT Központi Statisztikai Hivatal Az adatszolgáltatás nem kötelező. Az adatgyűjtés statisztikai célra történik! Nyilvántartási szám: 2153 HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL NAPLÓBETÉT 2010.

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSHOZ Pétervására, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád, Kisfüzes Társult Képviselőtestületének Közös Polgármesteri Hivatala 3250 PÉTERVÁSÁRA, SZABADSÁG TÉR 1. TEL.: (36) 568-036 FAX.: (36) 568-035 KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1 KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje

Részletesebben

Lakásfenntartási támogatási kérelem

Lakásfenntartási támogatási kérelem Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottság 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel/Fax: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu Lakásfenntartási támogatási kérelem Alulírott, kérem részemre

Részletesebben

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:..

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:.. KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:.. Tartózkodási

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM Igénylő neve: (Asszonyoknál születési név is) Lakóhelye:.... Tartózkodási helye (emelet, ajtó is):... Életvitelszerűen az alábbi címen élek:. Születési helye:.

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Enyingi Szirombontogató Óvoda Enyingi Szirombontogató Óvoda H-8130 Enying, Vas Gereben u. 1. OM 029915 Tel.: (+36-22) 572-132, Tel/fax.: (+36-22) 372-062 e-mail: vasgovi@t-online.hu Tisztelt Szülők! Értesítjük Önöket, hogy a gyermekek

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:,

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:, KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás!

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

B Ü K K A R A N Y O S K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É R E L E M. Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására

B Ü K K A R A N Y O S K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É R E L E M. Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására B Ü K K A R A N Y O S K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 3554 BÜKKARANYOS, PETŐFI S ÚT 100.. TELEFON : 06 46 / 476-352 /FAX: 06 46 / 576-263 K É R E L E M Települési lakásfenntartási támogatás megállapítására

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! (Név) 4822 Nyírparasznya út szám. Ópályi - Nyírparasznya Községi Önkormányzatok Képviselő-testületének körjegyzősége 4821 Ópályi Rajk László u. 4. 4822 Nyírparasznya Szabadság u. 23. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

K É R E L E M. Települési lakhatási támogatás. 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):...

K É R E L E M. Települési lakhatási támogatás. 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):... K É R E L E M Települési lakhatási támogatás 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):... 2. Születési helye:.....ideje: év hó.nap 3. Állampolgársága:... 4. Anyja születési

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:..

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:.. 1. melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:.. Tartózkodási

Részletesebben

Adatlap a 2017/18. évi szociális pályázathoz

Adatlap a 2017/18. évi szociális pályázathoz Adatlap a 2017/18. évi szociális pályázathoz Beérkezési határidő: 2017. Március 30. Kérjük, az Adatlapot a valóságnak megfelelően töltse ki, mert az igazságos elbírálás csak így garantálható. Az Adatlap

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan 1.) A kérelmező neve: 2.) Lakcíme: 3.) Születési helye, ideje: 4.) Anyja neve: 5.) TAJ száma: A kért szociális ellátási forma megnevezése: a.) Átmeneti

Részletesebben

MEGKERESÉSI NAPLÓ - ESS

MEGKERESÉSI NAPLÓ - ESS European Social Survey R6-2012 MEGKERESÉSI NAPLÓ - ESS A MINTAEGYSÉG CÍME (település) (utca, házszám) (emelet, ajtó) a megkeresések sorszáma 01.. A CÍMET FELKERESŐ KÉRDEZŐ IGAZOLVÁNYSZÁMA A válaszoló megadta

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottság 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel/Fax: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottság 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel/Fax: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottság 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel/Fax: 35/ 550-100 E-mail: hivatal@retsag.hu K É R E L E M Települési támogatás megállapítására A támogatást

Részletesebben

K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs)

K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 5. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás megállapítására I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve:

Részletesebben

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra

K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya K É R E L E M a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításra I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

KÉRELEM Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

KÉRELEM Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához KÉRELEM Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához _ ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 2. melléklet a 2/2009. (II.13.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

1/10/2012. számú HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ GYERMEKEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA P Á L Y Á Z A T I L A P MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

1/10/2012. számú HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ GYERMEKEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA P Á L Y Á Z A T I L A P MAGÁNSZEMÉLYEKNEK 1/10/2012. számú HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ GYERMEKEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA P Á L Y Á Z A T I L A P MAGÁNSZEMÉLYEKNEK BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2012. október 12. ELBÍRÁLÁSI HATÁRIDŐ: 2012. október 26. Csak a

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez Az igényelt lakás jellege: szociális, átmeneti, garzon, szolgálati Kérelem jellege: új kérelem meghosszabbítás Kérelmező adatai: Név: Leánykori név:... Szül.hely,

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11 (52) 517-750 LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1/ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Mutató: Méltányossági kérelem Név: Szül::. Adóazonosító jele:..adószáma: Anyja neve:. Leánykori neve::.. Város: Utca alatti lakos az alábbi kérelemmel fordulok Szentes Város önkormányzati adóhatóságához:

Részletesebben

KÉRELEM Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához

KÉRELEM Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához KÉRELEM Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) adó, bírság, pótlék mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó

Részletesebben

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki!

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati űrlap I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! FIGYELEM! A pályázati

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 SZOCIÁLIS LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

A kérelem benyújtható: ig.

A kérelem benyújtható: ig. 1. sz. melléklet a 19/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelethez A kérelem benyújtható: 2016.12.12-ig. KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSHEZ Személyi adatok Név: Születési név:... Születési hely, idő:...

Részletesebben

A kérelmező lakásának használati jogcíme: (tulajdonjog, bérlet, albérlet, haszonélvezet, szívességi lakáshasználó, egyéb):

A kérelmező lakásának használati jogcíme: (tulajdonjog, bérlet, albérlet, haszonélvezet, szívességi lakáshasználó, egyéb): 1 BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDIJ PÁLYÁZAT MELLÉKLETEI: 1. a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. Név,

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Körjegyzőségi Hivatal 6922-Földeák, Szent László tér 1. Tel: (62) 524-092,Fax: (62)524-090. Átvétel dátuma:20 év hó nap Ügyintéző a: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Neve: Születési neve: Szül. hely:

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8749 ZALAKAROS, GYÓGYFÜRDŐ TÉR 1. TEL: 93/340-100 K é r e l e m Települési támogatás megállapítására (gyógyszerköltség támogatás) 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör.

1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. 1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelethez I. Személyi adatok A. Igénylőlap Családok támogatásához 1. Név Igénylő

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP SZFE KOLLÉGIUM

JELENTKEZÉSI LAP SZFE KOLLÉGIUM JELENTKEZÉSI LAP SZFE KOLLÉGIUM (KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI!) NÉV SZAK-ÉVFOLYAM E-MAIL-CÍM TELEFONSZÁM BEJELENTETT LAKCÍM 1 IDEIGLENES LAKCÍM/TARTÓZKODÁSI HELY 2 A 2014/2015-ös tanévben milyen

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem Tájékoztató: 1. A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: a.) Kérelem (formanyomtatványon) b.) Kitöltött jövedelemnyilatkozatot (formanyomtatványon) - A jövedelemnyilatkozatban

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához 12/2009.(XII.23.) Kt. sz. rendelet 2. számú mellékletet K É R E L E M átmeneti segély megállapításához A kérelem részletes indokolása:........... Személyi adataim: Név.. Lánykori név:... Szül.hely:......Szül.idő:...év...hó...nap

Részletesebben

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI KÉRDŐÍV "B" TÍPUSÚ, 2009 (Referencia év: 2008)

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI KÉRDŐÍV B TÍPUSÚ, 2009 (Referencia év: 2008) Központi Statisztikai Hivatal Az adatszolgáltatás nem kötelező. Az adatgyűjtés statisztikai célra történik Nyilvántartási szám: 2154/09 B HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1/ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési

Részletesebben

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs)

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 4. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) nőtlen hajadon elvált özvegy házas

K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) nőtlen hajadon elvált özvegy házas 3. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI KÉRDŐÍV "B" TÍPUSÚ, 2010 (Referencia év: 2009)

HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI KÉRDŐÍV B TÍPUSÚ, 2010 (Referencia év: 2009) Központi Statisztikai Hivatal Az adatszolgáltatás nem kötelező. Az adatgyűjtés statisztikai célra történik Nyilvántartási szám: 2154 B HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelmező neve: adatai: Lakcíme: Évfolyam: Kar: Szak:... Részesült-e már felsőfokú tanulmányokat támogató segélyben:...

KÉRELEM. Kérelmező neve: adatai: Lakcíme: Évfolyam: Kar: Szak:... Részesült-e már felsőfokú tanulmányokat támogató segélyben:... KÉRELEM Felsőfokú tanulmányokat támogató segély iránt Benyújtás határideje: február 28. szeptember 30. Kérelmező neve: adatai: Lakcíme:......... Felsőoktatási intézmény, amelyben tanulmányait folytatja:

Részletesebben

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf.

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf. DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA ÁLTAL KIÍRT "DUNAHARASZTI DIÁKÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT 2011" Beadási határidő: 2011. június 24. 10 óra Aláírás nélküli

Részletesebben

KÉRELEM helyi támogatás igényléséhez

KÉRELEM helyi támogatás igényléséhez KÉRELEM helyi támogatás igényléséhez Alulírott kérem, hogy részemre Siófok Város Önkormányzata vissza nem térítendő helyi támogatást nyújtson: Ft összegben. A támogatást - lakás építéséhez..m2, szoba száma.db

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1.

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2015/2017 tanévre

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1.Személyi adatok: RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM Név (szülő, törvényes képviselő) szám alatti lakos kérem, hogy az alábbi gyermekeimre tekintettel szíveskedjenek rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYADÓ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ÉPÍTMÉNYADÓ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÉPÍTMÉNYADÓ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Salgótarjánban az üzleti célú építmények utáni adókötelezettség mellett 2017. január 01-jétől bevezetésre került a lakások- és a lakhatást szolgáló üdülők utáni építményadó,

Részletesebben

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Öttevény Község Önkormányzata 9153 Öttevény, Fő u. 100. Tel.: 06/96/552-200 ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1.) Adózó azonosító adatai: Neve: Adóazonosító

Részletesebben

1/10/2012. számú pályázati kiírás

1/10/2012. számú pályázati kiírás 1/10/2012. számú pályázati kiírás A Juventas a rászorulókért Alapítvány 1/10/2012 számon nyílt pályázatot hirdet 18 év alatti súlyos vagy krónikus betegségben szenvedő, fogyatékossággal élő, illetve mindezen

Részletesebben

KÉRELEM lakhatási támogatás megállapítására

KÉRELEM lakhatási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM lakhatási támogatás megállapítására 1. Személyes adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje

Részletesebben

K É R E L E M A lakásfenntartási támogatás megállapítására

K É R E L E M A lakásfenntartási támogatás megállapítására K É R E L E M A lakásfenntartási támogatás megállapítására I./ Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:..... Születési neve:..... Anyja neve:..... Születési hely,év,hó,.nap:...

Részletesebben

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... I. Személyi adatok KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

A Gázár és távhő-támogatás megváltozása

A Gázár és távhő-támogatás megváltozása A Gázár és távhő-támogatás megváltozása Ki lesz jogosult januártól a gázár-, illetve a távhő támogatásra? Azok a gáz- illetve távhő-fogyasztók, akik gázt, illetve távhőt háztartási célra (pl. sütésre,

Részletesebben

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem:

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: 1. melléklet a 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: Rendkívüli települési támogatás

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1.melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat 8/2015(I.18.) önkormányzati rendeletéhez Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1. Kérelmező

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ HIVATAL TÖLTI KI! Kérelem érkezésének időpontja:.év.hó.nap Kérelmet átvevő neve:. I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) Neve:... b) Adóazonosító szám: :... c)

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez201 I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható HÁTRALÉKKEZELÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem

Települési támogatás keretében nyújtható HÁTRALÉKKEZELÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem Települési támogatás keretében nyújtható HÁTRALÉKKEZELÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem 1. Személyes adatok: Kérelmezô neve:. Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje:. Szem. igazolvány száma:.taj

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben