ÚTMUTATÓ. Központi Statisztikai Hivatal. a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel 2012 H S F M jelű kérdőívek kitöltéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ. Központi Statisztikai Hivatal. a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel 2012 H S F M jelű kérdőívek kitöltéséhez"

Átírás

1 Nyilvántartási szám: Központi Statisztikai Hivatal ÚTMUTATÓ a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel 2012 H S F M jelű kérdőívek kitöltéséhez KSH Életmód,- foglalkoztatás- és oktatásstatisztika főosztály Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya 2012

2 MOTTÓ: A FELVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ ADATOK MINŐSÉGE AZ ADATGYŰJTÉS SORÁN DŐL EL, AZ ÖSSZEÍRÓK MUNKÁJA KULCSFONTOSSÁGÚ. Kedves kollégák, forgassák rendszeresen ezt az útmutatót, melyet az összeírás során felmerülő problémák megoldására és az adatgyűjtés szakszerűségének biztosítására állítottunk össze. Reméljük, hogy segíti azt a nehéz és sokoldalú ismereteket kívánó munkát, ami Önökre hárul. Az Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya munkatársai 2

3 Bevezető 2009-től a Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel (HKÉF) keretében kerül összeírásra az eddigi két külön felvétel: a Háztartási Költségvetési Felvétel (HKF) és a Változó Életkörülmények Adatfelvétel (VÉKA) A kiválasztott háztartások 4 évig maradnak a felvételben. Ezt az indokolja, hogy így arról is képet tudunk kapni, hogy négy év alatt hogyan változott a megkérdezett háztartások életszínvonala, mennyiben módosult a háztartásaik összetétele és azok, akik elköltöztek, jobban vagy rosszabbul élnek-e, mint a korábbi háztartásaikban, családjaikban. Ezt hívjuk panel felvételnek. A felvétel eszmei időpontja: március 1. 0 óra 0 perc. Az éves kikérdezés nyomtatványai: 1. HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL CÍMKÁRTYA, HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL HÁZTARTÁSI KÉRDŐÍV H TÍPUSÚ, 2012 (Jövedelmi referencia év: 2011) 3. HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL FOGYASZTÁSI KÉRDŐÍV F TÍPUSÚ, 2012 (Referencia év: 2011) 4. HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL SZEMÉLYI KÉRDŐÍV S, 2012 (Jövedelmi referencia év: 2011) 5. HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL KIEGÉSZÍTŐ MODULJA M, 2012 H F S M A két külön felvétel összeolvadása miatt a 2012-es éves kikérdezésnél először válaszoló új háztartások a KERDCSOP=2 (HTIP=1) csoportba tartoznak. Az előző éves kikérdezésben már részt vett háztartások pedig a KERDCSOP=2, 3 értéket is felvehetik. A KERDCSOP értéke előrenyomtatva szerepel a Címkártyán. Az összeíró ennek alapján tudja, hogy milyen típusú kérdőíveket kell kitöltenie a háztartásnál. Személyi kérdőívet S csak a 16 éves és idősebb személyekről kell kitölteni (1995-ben vagy korábban születettekről). Akkor sikeres a lekérdezés, KERDCSOP=2 esetén, a kitöltött CK mellett, van egy kitöltött F, H kérdőív, és legalább egy kitöltött Személyi kérdőív S, továbbá a kikérdezéshez kapcsolódóan a Modul, azaz M kérdőív kitöltése is szükséges. KERDCSOP=3 esetén, a kitöltött CK mellett, van egy kitöltött H kérdőív, és legalább egy kitöltött Személyi kérdőív S, továbbá a kikérdezéshez kapcsolódóan a Modul, azaz M kérdőív kitöltése is szükséges. 3

4 I. fejezet HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL CÍMKÁRTYA, 2012 Általános megjegyzések A Címkártya egy nyilvántartási lap, ami a felvételben résztvevő háztartások, illetve ezek személyeinek az azonosítására szolgál, valamint a háztartásszerkezetben történő változások regisztrálását látja el. A címkártyán jelöljük így többek között a háztartások címében, személyi összetételében és a háztartástagok alapvető jellemzőiben bekövetkezett évenkénti változásokat, s itt tartjuk nyilván a kérdezés sikerességére vonatkozó információkat is. Minden felvételben szereplő háztartásnak rendelkeznie kell legalább egy kitöltött címkártyával, illetve ha egy háztartás az előző évi kérdezés óta elköltözött a korábbi címéről, akkor legalább kettővel. Fontos azonban, hogy egy-egy címkártyán mindig csak egyetlen háztartás adatai szerepelhetnek. A következőkben a címkártya kitöltésének menetére, illetve az ehelyütt található változók tartalmára vonatkozó információkat foglaljuk össze. A címkártya kitöltésének menete A kikérdezés során, a címkártyán szereplő válaszlehetőségeket nem szabad felolvasni, a kapott válasz(ok) alapján kell a bekódolást elvégezni! A címkártya két nagyobb háztartási, illetve személyi szintű egységre bomlik. Először a háztartási szintű adatokat kell megadni, majd ennek fényében a háztartás tagjaira vonatkozó információkat. Az első oldalon a háztartási szintű azonosítók és a háztartási szinten értelmezendő kérdések kaptak helyet, a második oldal a háztartásban található személyekre vonatkozó adatokat tartalmazza. Mielőtt a címkártya kitöltéséhez hozzákezd, ellenőrizze a háztartást: a személyi részen felsoroltak közül, legalább egy, 16 éves vagy idősebb személy jelenleg is tagja e a háztartásnak? Ha a személyi rész üres, a kapcsolattartó személy adatával ellenőrizze, hogy a kiválasztott háztartást találta e meg? 1. Ha talált egyező, 16 éves vagy idősebb személyt, ill. a kapcsolattartóként jelölt személy előző évben tagja volt a háztartásnak, kezdheti a kérdezést. 2. Ha nincs ilyen személy, de sikerült megtudni mi történt a háztartással, folytassa a címkártya kitöltését és nem sikerült megtudni mi történt a háztartással, akkor, A háztartás együttműködése (EGYUTM) nél válassza a sikertelen (20), a Sikertelen (meghíúsult) kikérdezés oka nál A háztartás nem a célsokasághoz tartozik (50) válaszlehetőséget, és ezzel vége a kérdezésnek. Ha mind a címkártya személyi része, mind a kapcsolattartóra vonatkozó rész üres, azt a háztartást kell lekérdezni, amelyet a címen talál. Mely kérdőíveket kérdezzük? (KERDCSOP) A címkártya (és az egész felvétel) kitöltésének menetére vonatkozóan az első fontos információt a KERDCSOP változó tartalmazza, amit minden háztartás esetében előre nyomtattunk től csak 2, 3 kód szerepelhet. E változó alapján derül ki, hogy a kérdezőnek az adott háztartás kikérdezéséhez mely dokumentumokat kell használnia. A címkártya kitöltésének a menetére vonatkozóan fontos, hogy a KERDCSOP=2 és HTIP=1 4

5 háztartásokat, költözés esetén nem követjük, így ezeknél a címkártya bizonyos változóit nem kell kitölteni. Ki kell tölteni, háztartási szinten ezen a háztartások esetében az együttműködésre (EGYUTM), illetve sikertelen kérdezés esetén a meghiúsulás okára vonatkozó (MEGHI) kérdést. Személyi szinten, e háztartások személyeinél nem kérdezzük a változásokra vonatkozó kérdéseket, vagyis a Háztartástagság változás blokkban található VALTOK, RB150 és RB140 változókat. Ha a KERDCSOP=2 és a HTIP=2, és a teljes háztartás, vagy bármely követendő tagja elköltözik, akkor a követett háztartásnál a KERDCSOP=3 ra változik. Azonosítók A háztartási azonosítókat a címkártya jobb felső sarkában található rovatban előre nyomtattuk. Ezek a felvétel egész négy éves periódusában változatlanok maradnak, alap esetben ezekkel az összeírónak nincs dolga, kivételt képeznek a következő esetek: 1. eset: korábban már kérdezett háztartás esetén, ha a háztartás egésze, vagy 2. eset: a háztartásból egy (vagy több) személy elköltözött. Ha az 1 2 pont valamelyike fennáll, akkor a kérdezőnek a következő módon kell eljárnia: 1. eset: Az egész, korábban már kérdezett háztartás elköltözött A már kérdezett (tehát legalább egy éve a felvételben résztvevő) háztartások esetében előfordulhat, hogy az egész háztartás elköltözött. Ekkor az eredeti címkártyán az azonosítókat változatlanul kell hagyni, jelölni kell a megfelelő helyen, hogy az egész háztartás elköltözött, s ha sikerült megtudni, fel kell írni a háztartás új címét. Az új cím felkeresésekor azonban új címkártyát kell kitölteni és a háztartási azonosítókat a következő módon kell megváltoztatni: ha településen belül költözött a háztartás, akkor a CIMAZ, MUSZ, SZLOK és LSOR, KSOR kivételével minden azonosítót változatlanul át kell másolni az új címkártyára (MEGYE, TERUL, HSOR, FIXAZON, SPLIT). A KSOR változó esetében az eredeti címkártyán lévő 0-s érték helyett 1-est kell beírni (illetve ha több költözés is volt, akkor rendre 1-gyel nagyobb számot), a CIMAZ, MUSZ értékét a LAKOS adatbázisból kapjuk a cím berögzítése után, a SZLOK és LSOR változókat pedig üresen kell hagyni. ha nem településen belül történt a költözés, akkor csak a FIXAZON, SPLIT és HSOR változók maradnak változatlanok. A MEGYE, illetve TERUL kódot az új cím alapján kell megadni, CIMAZ, MUSZ, SZLOK, LSOR, KSOR esetében pedig az előző pontban leírt eljárást kell alkalmazni. A követés miatt az eredeti címkártyát is csatolni kell az új címhez kitöltött címkártyához, és minden személyt, aki az eredeti címkártyán szerepelt, fel kell tüntetni a költözés miatt kitöltött új címkártyán. Amennyiben egyetlen személyt sem sikerül megtalálni az elköltözött háztartásból, akkor ez háztartási színtű meghiúsulásként kezelendő és így ebben az esetben szükségtelen a korábbi háztartástagok adatainak átmásolása. 2. eset: A háztartásból egy (vagy több) követett személy elköltözik Ha az eredeti háztartást sikerült kikérdezni, de a háztartás elmúlt évben regisztrált tagjai közül legalább egy követendő személy (KOV=1) elköltözött, akinek a címe ismert, akkor őt az új címen kell összeírni. A követendő személy (és az új címen vele együtt élők) így új háztartást alkot(nak), amelyhez új címkártya kitöltésére van szükség. (Fontos, hogy kiválás esetén, az új címen csak azt a háztartást kell összeírni, amelyben a követett személy található akkor is, ha több háztartás található az adott címen). Az új címkártyán a háztartási azonosítókkal a következő feladatokat kell elvégezni: 5

6 a FIXAZON, illetve HSOR változó megegyezik az eredeti háztartás azonosítójával, ezt egyszerűen át kell másolni az eredeti címkártyán található pl. 00-s 1 értékű szétválási kódot (SPLIT) a kivált háztartás esetében 21-re kell változtatni. Ha több személy válik ki, akik különböző címekre költöznek, akkor több új háztartás képződik, amelyek esetében a 22, 23 stb. kódokat kell használni. a KSOR azonosító értékét a kivált háztartások címkártyáján 1-re vagy eggyel nagyobbra kell változtatni. Ha a kivált háztartást tovább kell követni, mert a megadott címről év közben továbbköltöztek, akkor a KSOR változóban jelölni kell, hányadik címen követtük a háztartást. a háztartás címére utaló azonosítók esetében (CIMAZ, MEGYE, TERUL, SZLOK, LSOR) attól függően, hogy az új háztartás településen belül, vagy más településre költözött, az előző, 2-es pontban leírtak irányadóak A cím adatai Az előrenyomtatott címet kell felkeresni. Ha a feltüntetett közterület (út, utca stb.) neve, illetve a házszám megváltozott, a háztartás költözése nélkül (az utcát átnevezték, átszámozták), akkor a megfelelő kinyomtatott adat alá/fölé kell beírni a változást. A kapcsolattartó adatai Új háztartás esetén a kapcsolattartó mezőben a háztartás egy kiválasztott felnőtt tagjának (16 éves vagy idősebb) az adatai szerepelhetnek, amely a háztartás beazonosításához szükséges. A kiválasztott személy nevét (monogramját, rövidített nevét), születési évét, hónapját és nemét adjuk meg. Ha a háztartás a továbbiakban mást szeretne kapcsolattartónak, a kiválasztott háztartástag nevét és telefonszámát kérjük beírni a megfelelő helyre, a beírt szöveg fölé. A telefonszámot 06 nélkül, körzetszám, / (per), telefonszám formában kérjük (pl. 72/345678, 1/ , vagy 20/ )! Követett háztartás esetén, ha a jövőben mást szeretnének kapcsolattartónak (csak háztartástag lehet!), mint aki előrenyomtatva szerepel, kérjük a megfelelő helyen javítsák a nevét, telefonszámát. Ha van e mail címe, és azt megadja a kapcsolatteremtéshez, a megfelelő helyre, olvashatóan kérjük beírni. Felkeresési időpontok Rögzíteni kell a felkeresés időpontját, akkor is, ha kérdezés nem történt (pl. a címet megtalálta, de éppen senki sem tartózkodott otthon). Négy felkeresés jelölhető, ami azt jelenti, hogy legfeljebb négyszer kell kimenni a címre, a sikeres kitöltés érdekében, törekedve arra, hogy a személyi kérdőívet az válaszolja meg, akiről szól. Az 1 9 számoknál használjanak vezető 0 ákat. Az óra beírásánál kérjük, a 24 órás jelölést használják, tehát például a délután 5 óra az 17 óra legyen. A háztartás típusa (HTIP) A háztartás típusa változó fontos kérdezéstechnikai információkat tartalmaz. Ehelyütt jelöljük (előrenyomtatva), ha egy adott háztartás az új mintarészhez tartozik (HTIP=1), vagy ha a címkártyán megadott címen már korábban is részt vett a felvételben (HTIP=2). A HTIP=1 háztartásokat, költözés esetén nem követjük. Ha a KERDCSOP=2 és HTIP=2, és a teljes háztartás, vagy bármely követendő tagja elköltözik, akkor a követett háztartásnál a KERDCSOP=3 ra változik. Ha valamely, a felvételben már a korábbi években is résztvevő háztartásból kiköltözik egy személy, illetve ha az egész háztartás elköltözik, akkor új címkártyát kell felvenni és a kérdezőnek az új címkártyán jelölnie kell, hogy az egész háztartás új címre költözött-e (HTIP=3), vagy csak egy egy személy vált ki 1 ez az érték lehet 81, 82,, 91, 92,, 01, 02,,11, 12,, 6

7 és alakított egy új háztartást (HTIP=4). Összeírónak tehát csak új címkártya esetén kell ezt kitölteni és a kód 3 vagy 4 lehet. A háztartás együttműködése (EGYUTM) A kérdezés első fontos lépése a háztartás együttműködési készségének megállapítása. Ha a háztartás vállalja a válaszadást (EGYUTM=10), akkor a kérdezés a címkártya másik oldalán található háztartástagokra vonatkozó ismérvek lekérdezésével folytatódik. Ha a háztartás valamilyen okból nem működik együtt (EGYUTM=20), akkor a következő (MEGHI) változóban meg kell adni a kérdezés sikertelenségének okát. Sikertelen (meghiúsult) kikérdezés oka (MEGHI) Ha a háztartás együttműködése akadályokba ütközik, akkor itt meg kell adni a sikertelenség okát. A MEGHI változóban felkínált válaszlehetőségek közül csak egyet lehet választani. Ha MEGHI 32, vagyis, ha az együttműködés sikertelenségének nem oka az, hogy az egész háztartás elköltözött, akkor a kérdezés ezen a ponton véget ér. Ha sikerül megtudni, mi történt a háztartással, annak ellenére, hogy nem talált senkit a felkeresett címen, akkor a MEGHI=32, és a következő, a költözés jellegére vonatkozó információkat meg kell adni. Költözés (KOLT) Ha a háztartás legalább egy személyéről ismert, hogy magánháztartásba költözött, akkor a KOLT változóban az 1-es értéket kell megjelölni. Ha a további válaszlehetőségek nem egyértelműek, mert nem minden háztartástag költözött azonos helyre, akkor azt a kódot válassza, amely több személyt érint. Ha ennek alapján továbbra sem egyértelmű, akkor a kisebb kódot használja. Ha a KOLT=2,3,4, akkor vége a kérdezésnek. Az új cím adatai Ha az elköltözött háztartás új címét (esetleg címeit) sikerült megtudni, akkor A cím ismertsége kérdésnél jelölni kell. A személyre vonatkozó adatok üresen maradnak, a cím részletes adatait be kell írni. Ha a címet nem sikerült megtudni, akkor ennek jelölése után a kérdezés befejeződik. Amennyiben nem költözött el az egész háztartás, de van olyan követendő személy, aki évközben kiköltözött a háztartásból (ezt a címkártya Háztartás tagság részében VALTOK=1 kóddal kell jelölni), akkor e személy(ek)nek az új címét is itt kell megadni, természetesen a személyre vonatkozó azonosító adatokkal együtt. Személyek adatai Ha a háztartás együttműködik, akkor a címkártya személyekre vonatkozó adatait ki kell tölteni a háztartás minden tagjára vonatkozóan. Ez mindenekelőtt azzal a feladattal jár, hogy meg kell győződni arról, hogy mely személyek tagjai a háztartásnak a felvétel eszmei időpontjában, illetve amennyiben az adott személy még nem rendelkezik vele személyi azonosítót kell képezni neki. A címkártyán előre nyomtatjuk a legutolsó kikérdezés, illetve az újonnan az éves kérdezésbe bekerült személyeknél a naplóvezetés során ismertté vált háztartástagokat. A felvétel során, ha új személyt kell felvezetni a tagok közé, azt minden esetben ellenőrizni kell, szerepel e a felsoroltak között? Ha igen, nem szabad új azonosítót készíteni, és a rá vonatkozó adatokat a megfelelő sorban kell kitölteni. Sorszám (SZSOR) A személyi sorszám a kérdezés során a címkártyán és a kérdőíveken szereplő személyeket kapcsolja össze. A kérdezés és a rögzítés technikai mezője. 1. Személyek demográfiai adatai Következő kiadható sorszám 7

8 Itt tüntetjük fel azt a kétjegyű számot, amelyet az első újonnan felvett személy FIXSZ képzésekor kell felhasználni (helye a képletben, lásd lejjebb., SZSORSZ). A további új személyek felvitelekor ezt kell rendre 1 gyel növelni. Személyazonosító (FIXSZ) A személyek azonosításának kulcsváltozója a FIXSZ, amelyet akkor kap meg minden személy, amikor először felvesszük vele a kapcsolatot, s amely a felvétel négy éves periódusában szigorúan változatlan marad. A FIXSZ egy 10 számjegyből álló komplex azonosító, amely egyrészt a háztartás bizonyos azonosítóit foglalja magába, másrészt pedig az adott személy háztartáson belüli sorszámát. A FIXSZ így a következő módon épül fel: FIXSZ = FIXAZON (5 számjegy) + HSOR (1) + SPLIT (2) + SZSORSZ (2) A kérdezés során, a háztartás típusától függően a személyek azonosításánál és FIXSZ kitöltésénél a kérdezőnek különböző módokon kell eljárnia. A különböző esetek A háztartás típusa (HTIP) változó segítségével különíthetők el egymástól. Új háztartás (HTIP=1) A felvételbe újonnan bekerülő háztartások már vezettek Naplót. Azok közül a személyek, közül, akik a Napló vezetésekor tagjai voltak a háztartásnak, és a címkártya készítésekor ismertek, azonosító személyt választunk ki. Ennek a személynek az adatait a Kapcsolattartó adatai nál adjuk meg. Felkereséskor ellenőrizni kell, hogy az azonosító személy az elmúlt évben, illetve jelenleg tagja e a háztartásnak? Ha sem az elmúlt évben, sem jelenleg nem tagja a háztartásnak, akkor vissza kell lépni A háztartás együttműködése részhez, EGYUTM=20, MEGHI=50 után vége a kérdezésnek. Ha tagja, vagy az elmúlt évben tagja volt a háztartásnak, akkor a kérdezőnek minden személyt fel kell vezetnie a címkártyára, aki a kérdezés eszmei időpontjában a háztartás tagja. Ezeknek a személyeknek az előbb ismertetett szabályok szerint FIXSZ azonosítót kell képezni, tehát az erre kialakított helyre sorrendben fel kell vezetni a háztartása FIXAZON, HSOR, SPLIT kódjait, illetve az azonosító utolsó két számjegyeként a Következő kiadható sorszám mal kezdve folyamatosan, sorszámozni kell. Ezután ki kell tölteni, a további rá vonatkozó kérdéseket is. Ha semmilyen személyre vonatkozó adat nem szerepel a címkártyán, akkor a feltüntetett címen megtalált háztartást kell lekérdezni, és az előző pont szerint kell eljárni. Már kérdezett háztartás az előző évi címen (HTIP=2): Olyan háztartások esetén, amelyek már a korábbi év(ek)ben szerepeltek a felvételben, előrenyomtattuk minden olyan személy FIXSZ azonosítóját, illetve alapvető demográfiai adatait, akik a korábbi években tagjai voltak a háztartásnak. Az összeírónak e személyekkel kapcsolatban mindenekelőtt az a feladata, hogy meggyőződjön arról, hogy jelenlegi is háztartástagok-e. Ezt a TAGE változóban kell jelölni. Ezután a tagi státusz függvényében ki kell tölteni a blokk többi rá vonatkozó változóját is. Ha új a korábbi években még nem tag személyek kerültek e háztartásokba (újonnan beköltözött, született), akkor e személyeket fel kell vezetni a címkártyára, a megadott szabályok szerint azonosítót kell képezni, felhasználva a Következő kiadható sorszám ot, illetve a többi rá vonatkozó változót is ki kell tölteni. Követett háztartás új címen (HTIP=3) Ha az egész háztartás új címre költözik, akkor (a háztartási azonosítók kapcsán már leírt módon) új címkártyát kell kitölteni, amelyre fel kell vezetni a korábbi személyeket a korábban megképzett személyi azonosítókkal. Az újonnan bekerülő személyek azonosításával kapcsolatban az előzőekben leírt szabályok az irányadóak. 8

9 Kivált háztartás (HTIP=4) Ha egy (vagy több) a korábbi években összeírt, követendő személy az eredeti háztartásából elköltözik és új háztartást képez, akkor e háztartásoknak (a háztartási azonosítók kapcsán már leírt módon) új címkártyát kell kitölteni. Ezen új címkártya személyi táblájába először az ide költöző követett személy(ek) adatait kell felvenni, a korábban már megképzett személyi azonosítójával (FIXSZ). E személyek számára nem szabad új FIXSZ-t képezni! A kivált háztartásokba bekerülő új személyek számára az első pontban megadott szabályok szerint azonosítót kell képezni. (Lásd példák: eredeti háztartás és kivált személy háztartása esetén!) Demográfiai változók (SZNEV, SZEV, SZHO, NEME) E kérdések kitöltése értelemszerű. Azon személyek esetében, akiknél ezek az adatok a korábbiakban már ismertté váltak, e mezőket előrenyomtattuk. Kérjük, hogy a Családi és keresztneve oszlopba csak személyneveket írjanak, a családban betöltött szerepét az arra vonatkozó mezőben kérjük feltüntetni! Amennyiben névváltozás történik (pl. férjhez megy, férj nevét veszi fel a követett személy), módosítsa a mezőt, s kérjük külön is jelezze, hogy a következő felkereséshez javítani tudjuk. 2. Háztartástagság Követni kell e? (KOV) Ez a mező jelöli, hogy a személyt, abban az esetben, ha új címre költözik, fel kell-e keresni az új címen is, kivételt képeznek az új háztartások (HTIP=1), mert az új háztartások elköltöző tagjait nem követjük!. E mezőt a már ismert személyeknél előrenyomtattuk. Az új háztartások esetében (HTIP=1) minden 14 évet betöltött (1997- ben vagy korábban született) személyt követendő személynek kell jelölni, tehát KOV=1- es értéket kapnak. Azok a személyek, akik nem a háztartás első éves kikérdezésekor, hanem a rákövetkező évek valamelyikében csatlakoznak a háztartáshoz életkoruktól függetlenül nem követendő személyek, vagyis KOV=0 értéket kapnak. Fontos, hogy minden személynél az első éves kikérdezéskor eldől, hogy követendő személy-e, s ezt a státuszt a kérdezés következő éveiben is megőrzi. Tagja-e a háztartásnak? (TAGE) E változót a címkártyán szereplő összes személyre vonatkozóan ki kell tölteni. A tagsági státusz megállapításához minden esetben a felvétel eszmei időpontját kell figyelembe venni. Amely személyeknél TAGE=0 és KOV=0, minden rájuk vonatkozó kérdést figyelmen kívül kell hagyni. Ha TAGE=0 és KOV=1, akkor a változást jelölni kell a CK n. Ki kell tölteni a Háztartástagok adatai, és a Háztartástag változás oszlopait (ELHO, FGAKT, VALTOK, RB150, RB140) 3. Háztartástagok családi adatai E változókat minden az eszmei időpontban háztartástag személyre vonatkozóan ki kell tölteni (TAGE=1). A család összetétele (CSSOR, CSAP, CSAL) A család sorszáma (CSSOR) a háztartásban található különböző családok elkülönítésére szolgál (valamint a családi állás, különösen a párkapcsolat, besorolását segíti). Úgy kell kitölteni, hogy az azonos családba tartozó személyek egyforma sorszámot kapjanak. Az első család személyei 1-es értéket kapnak, s ha több család is található a háztartásban, akkor rendre a 2-es, illetve 3-as sorszámot kell kiosztani. A családi állapot (CSAP), illetve családi állás (CSAL) változókat a családon belül (tehát az azonos CSSOR értékkel rendelkező személyekhez viszonyítva) betöltött szerep alapján, értelemszerűen kell kitölteni. 9

10 A háztartásban lakik e Háztartási kapcsolatok (APLAK, APSOR, ANYLAK, ANYSOR, TARSLAK, TARSSOR) Meg kell adni, hogy az adott személy apja, anyja, vagy társa szerepel-e a háztartásban, s ha igen, akkor személyi sorszáma (SZSOR) megadásával meg kell jelölni, hogy melyik ez a személy. 4. Háztartástagok adatai Minden személynél ki kell tölteni! Hány hónapig élt a háztartásban? (ELHO) E mezőben meg kell adni, hogy az adott személy hány hónapig volt a háztartás tagja a jövedelmi referencia-időszakban, vagyis a kérdezést megelőző évben. Fő gazdasági aktivitása 2012 ben? (FGAKT) A Gazdasági aktivitási kódok alapján be kell írni e személyek fő gazdasági aktivitását. A CK n megadott négy kód valamelyikébe kell besorolni a személyeket. Dolgozik, jövedelmet biztosító tevékenységet végez (1): alkalmazásban álló, vállalkozó, segítő családtag, alkalmi munkás, szülési szabadságon levő (TGYÁS), közhasznú foglalkoztatott Munkanélküli (2): ellátástól függetlenül, aki magát annak tartotta Nyugdíjas (3): öregségi, rokkantsági, özvegyi, korengedményes stb. Egyéb inaktív (4): gyed-en, gyes-en, gyet-en lévő, tanuló, háztartásbeli, egyéb okból nem dolgozik stb. Az év legnagyobb részében végzett tevékenység alapján kell besorolni 5. Háztartástagság változás (VALTOK, RB150, RB140) Új háztartásoknál (HTIP=1) üresen marad! Az előző kérdezéskor összeírtak, akik már nem találhatók itt (VALTOK=1,2,3,4,8), illetve az újonnan a háztartáshoz csatlakozók (VALTOK=5,6,7) esetében be kell írni a változás okát és idejét. A változás okai 1-től 8-ig terjedő kódot kaphatnak, a követés miatt az elés visszaköltözéseket külön-külön csoportokba soroljuk. Azoknál a személyeknél, akik magánháztartásba költöztek (VALTOK=1), meg kell adni az elköltözött személy új címét az Az új cím adatai rovatban (első oldalon). Az a személy, aki egy mintaháztartásból (másik Címkártyán már szerepelt, és előző évben egy másik háztartás tagjaként kérdezték) az éppen kérdezett háztartásba költözött, 5-ös kódot kap. Fontos, hogy változásról csak azon háztartások esetében beszélhetünk, amelyeket már a tavalyi évben is felkerestünk és a változást mindig az előző évi éves kikérdezéshez viszonyítva kell értelmezni. Ki válaszolt a személyi kérdőívre? (VALSZEM) Minden személyről ki kell tölteni, aki az eszmei időpontban tagja a háztartásnak (TAGE=1). Személyi kérdőívet a háztartás minden 16 éves vagy idősebb tagjáról ki kell tölteni, törekedve arra, hogy az válaszoljon a kérdésekre, akiről a kérdőív szól. A címkártya e rovatában meg kell adni a személyi kérdőív megvalósulására vonatkozó információkat. A 16 évesnél fiatalabb személyek esetében mindig 9-es (senki, mert 16 év alatti személy) kódot kell alkalmazni, a többi esetben pedig értelemszerűen kérjük a változó kitöltését. A háztartás március 1-jén és később született tagjainak oktatással és neveléssel kapcsolatos adatai Ezt a táblázatot minden jelenleg a háztartásban élő március 1-jén vagy később született gyermekről ki kell tölteni, mivel náluk a kor meghatározása az eszmei időponthoz kötődik. A táblába fel kell vezetni a gyermek személyi sorszámát (SZSOR), és a rá vonatkozó adatokat fel kell jegyezni. Ha 4 nél több ilyen gyermek van, folytató 10

11 címkártyát kell készíteni, amelyre csak az azonosítókat kell átmásolni (Címazonosító,, Összeíró kódja), és folytatni kell a táblázat kitöltését. A gyermekek körébe a nem vérszerinti gyermekeket (örökbefogadott, nevelt gyermek) is bele kell érteni, és akkor is ki kell tölteni, ha minden oszlopba 0 kerül. A kérdések kitöltésénél a kikérdezés idejéhez közel eső olyan átlagos hetet kell figyelemben venni, amikor nem volt óvodai, iskolai szünet, amikor a gyermek nem volt beteg, nem utazott el valahova stb. A teljes hétre vonatkozó idővel el kell számolni, tehát, ha a gyermekre hétvégén vigyázott valaki pl. nagyszülő, akkor azt is jelölni kell a megfelelő helyen. Ha kevesebb, mint 1 órát töltött valamivel a gyermek, akkor 1-et kell kódolni. Az iskola, óvoda stb. által szervezett programokra történő közlekedést, ha azt tanár, óvónő stb. felügyeli az iskolában, óvodában töltött időnek számít. Ebbe a blokkba a szülőkkel töltött időt nem kell elszámolni, mivel alapvetően a szülök feladata a gyermek felügyelete, gondozása. Gyermekintézmény típusa (HBOLCS) A HBOLCS változóban jelölni kell, hogy a gyermek jár-e bölcsödébe, óvodába vagy iskolába. Gyermekintézményben töltött heti átlagos óraszám (HIDO) Ehelyütt meg kell adni, hogy egy átlagos héten hány órát tölt a gyermek az előző változóban (HBOLCS) megjelölt gyermekintézményben. Az óraszámok megadásánál az egyes kategóriák esetében a következő szempontokat fontos figyelembe venni. 1. Bölcsődében, óvodában eltöltött idő (HBOLCS=1,2) Bölcsőde, óvoda által szervezett külön foglalkozás (pl. úszás, sportfoglalkozás) a bölcsődében, óvodában eltöltött időnek számít. Természetesen, ha a nagyszülő, rokon stb. viszi különórára, szakkörre stb. akkor azt az időt a megfelelő helyen kell elszámolni. 2. Iskolában eltöltött idő (HBOLCS=3) Ez átlagosan az iskolában eltöltött időt foglalja magába, beleértve a napközit is. Az iskola által szervezett szakkör, korrepetálás is az iskolában eltöltött időnek számít. Természetesen, ha a nagyszülő, rokon stb. viszi különórára, szakkörre stb. akkor azt az időt a megfelelő helyen kell elszámolni. 3. Ha a gyermek nem járt sem bölcsődébe, sem óvodába, sem iskolába (HBOLCS=0) Ha nem járt gyermekintézményben, akkor a HIDO üresen marad. Iskolai napköziben eltöltött heti átlagos tartózkodási idő (HIS) Az ebből, ha iskolás napközi oszlopban (HIS) azt a gyermekfelügyeletben töltött időt kell beírni, amelyet a gyermek az iskola előtt, illetve után az adott intézményben tölt. Ide tartozik pl. ha korábban érkezik a gyermek az intézménybe, és ott a foglalkozás kezdetéig gyermekfelügyeletet biztosítanak számára. Ebbe az oszlopba sorolandó a napköziben eltöltött idő is. A változót ki kell tölteni minden iskolásra vonatkozóan (HBOLCS=3), egyéb esetekben viszont üres marad. Egyéb szervezett gyermekfelügyelet átlagos heti óraszáma (HOVI2) A változóba azt az időt kell feltüntetni, amit a gyermek iskolán/óvodán kívüli, illetve nem iskolai/óvodai szervezésű intézményekben, illetve programokkal tölt. Fontos azonban, hogy e tevékenységeket csupán akkor kell figyelembe venni, ha elsősorban a gyermek felügyeletét, gondozását szolgálják, s nem szabadidős, szórakozási célokat. 11

12 Fizetett gondozó felügyelete alatt eltöltött heti átlagos óraszám (HGOND) E változóba a fizetett gondozó, bébiszitter felügyelete alatt, illetve családi napköziben eltöltött órák számát kell beírni. Rokonok, nagyszülők, barátok felügyelete alatt eltöltött heti átlagos óraszám (HROK) Ehelyütt azt az időt kell megadni, amit a gyermek nagyszülők, rokonok, barátok, szomszéd stb. felügyelete alatt tölt. Hangsúlyos, hogy ezen a soron (szemben a HGOND változóval) csak fizetség nélkül végzett felügyelői tevékenységeket szabad elszámolni. A háztartásba 2011 ben beköltöző nem összeírt személyek Ebben a blokkban az eszmei időpontban nem háztartástag, de az előző évben legalább 3 hónapig a háztartásban élő személyeket kell regisztrálni. A rájuk vonatkozó változókat, az előzőekben ismertetett módon kell kitölteni. 12

13 Példák: 1. Követendő háztartástag kiválása a háztartásból, illetve új tagok beköltözése 13

14 a személyi rész kitöltése: csupa nagybetűvel azoknak a neve, akiket előrenyomtattunk, ezek közül a 4. a kiköltöző, a 11. és 12. a beköltöző személy. Ne feledkezzünk el a Gyerek tábla kitöltéséről sem! 14

15 2. A kivált háztartástag új háztartása a Címazonosító és a Munkakörzet sorszáma a LAKOS ból kapott adattal töltendő ki. 15

16 az új háztartás személyi része és a Gyerek tábla : Csupa nagybetűvel a követett személy, akinek a FIXSZ e nem változik, a többi személy az új háztartás azonosítója alapján képzett FIXSZ szel. 16

17 3. A felkeresett cím egy házaspár címe, akik elváltak, és mindenki elköltözött. A feleség címét megadják a szomszédok (a megadott telefonszám megváltozott), a feleség velük élő édesanyja nyugdíjas otthonba került, a férjről nem tudnak semmit. Itt vége a kitöltésnek, új címkártyát kell készíteni az új címmel, az új felkereséshez: 17

18 Az új címkártya: A Címazonosító és a Munkakörzet száma adatokat a LAKOS alapján kell kitölteni! 18

19 és itt számolunk el a háztartás személyeivel, és most se feledkezzünk meg a Gyerek tábláról!: 19

20 Új háztartás, amely még nem szerepelt az éves összeírásban: A Címazonosító és a Munkakörzet száma adatokat a LAKOS alapján kell kitölteni és a kérdező kódját is be kell írni, ha üres. A háztartás azonosításához a rendelkezésre álló adatok a Kapcsolattartó adatainál! 20

Lakáskérdőív A lakás címe

Lakáskérdőív A lakás címe Lakáskérdőív A lakás címe A lakáskérdőívnek ez a része az adatszolgáltatói csomagban nyomdai úton kitöltött. Az előnyomtatott cím és a tényleges helyzet eltérése esetén a pontos-e az előnyomtatott cím

Részletesebben

A piacgazdaság normatív keretei

A piacgazdaság normatív keretei A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI A piacgazdaság normatív keretei Omnibusz 2009/03 A kutatás dokumentációja 2009 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Fáklya Éva Németh Valéria Páthy-Dencső

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújítására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás támogatási kérelmének

Részletesebben

OTP Lakáslízing igénylőcsomag

OTP Lakáslízing igénylőcsomag OTP Lakáslízing igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Lakáslízing Zrt., mint a lakáslízing piac vezető pénzügyi vállalkozása mellett döntött. Ezen

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27.

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27. Szakmai háttéranyag 1 Budapest, 2014. október 27. A szakmai háttéranyag elkészítésére a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával került sor, amely a pénzügyi fogyasztók védelmének

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

European Social Survey R6-2012 K É R D Ő Í V A KÉRDŐÍV FŐ BLOKKJAI A KÉRDŐÍV KIEMELT KÉRDÉSEI

European Social Survey R6-2012 K É R D Ő Í V A KÉRDŐÍV FŐ BLOKKJAI A KÉRDŐÍV KIEMELT KÉRDÉSEI European Social Survey R6-2012 K É R D Ő Í V A KÉRDŐÍV FŐ BLOKKJAI A1 A5 B1 B34 C1 C28 D1-D39 E1-E45 F1 F60 H I J N TV nézés, társadalmi bizalom Politika Szubjektív jólét, társadalmi kirekesztés, vallás,

Részletesebben

AZ ÖSSZEÍRÁS DIÓHÉJBAN

AZ ÖSSZEÍRÁS DIÓHÉJBAN Központi Statisztikai Hivatal Tankönyvsorozat összeíróknak, 2015 Módszertani főosztály AZ ÖSSZEÍRÁS DIÓHÉJBAN 3. rész: Tudnivalók a Központi Statisztikai Hivatalról és az összeírók közreműködésével zajló

Részletesebben

A gyermeknevelés költsége és a társadalmi kompenzáció

A gyermeknevelés költsége és a társadalmi kompenzáció A gyermeknevelés költsége és a társadalmi kompenzáció Budapest, 2007. február 1 Ezt a tanulmányt a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. készítette a Barankovics Alapítvány megbízásából. A kutatás vezetője:

Részletesebben

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján Előszó A 60 70 es években Nyugat Európában és Észak Amerikában a társadalmi fejlődés hatására a felsőoktatás nagymértékben átalakult. Tömeges igény mutatkozott a magasan képzett munkaerőre, a felsőfokú

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet AZ ÉLETSZÍNVONAL STATISZTIKAI VIZSGÁLATA

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet AZ ÉLETSZÍNVONAL STATISZTIKAI VIZSGÁLATA BGF PSzK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet AZ ÉLETSZÍNVONAL STATISZTIKAI VIZSGÁLATA A jegyzetet a BGF Módszertani Intézeti Tanszékének oktatói készítették 2001-ben.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-03 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja.

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja. Kitöltési útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával és elszámolásával kapcsolatos munkáltatói (kifizetői)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-01 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétől

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétől KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ Érvényes 2009. január 1-jétől Budapest, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2008 Készült az Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány PKM kiadványok 1. HITELEK Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

Nagykereskedelmi cégünk különféle ajándékcikkekkel és -szolgáltatásokkal igyekszik kedvezni üzleti partnereinek, úgymint:

Nagykereskedelmi cégünk különféle ajándékcikkekkel és -szolgáltatásokkal igyekszik kedvezni üzleti partnereinek, úgymint: Olvasói kérdések Kérdés: Nagykereskedelmi cégünk különféle ajándékcikkekkel és -szolgáltatásokkal igyekszik kedvezni üzleti partnereinek, úgymint: bizonyos cikk mellé ajándékcikket adunk, a számlában megjelenik

Részletesebben

A JÖVEDELEM MINT AZ ANYAGI JÓLÉT ÉS A SZEGÉNYSÉG MÉRŐSZÁMA

A JÖVEDELEM MINT AZ ANYAGI JÓLÉT ÉS A SZEGÉNYSÉG MÉRŐSZÁMA Központi Statisztikai Hivatal A JÖVEDELEM MINT AZ ANYAGI JÓLÉT ÉS A SZEGÉNYSÉG MÉRŐSZÁMA TÁRSADALOMSTATISZTIKAI FÜZETEK 43. Budapest, 2005 Központi Statisztikai Hivatal, 2005 ISSN 1218-5620 ISBN 963 215

Részletesebben

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és Kitöltési útmutató a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatáshoz (VAL-, VÉL-lap) a 25/2007. (VII. 30.) KvVM rendelettel módosított 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet alapján

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek. Tartalomjegyzék

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek. Tartalomjegyzék HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek 24. szám Tartalomjegyzék II. Statisztikai közlemények 3/2010. (IV. 2.) KSH közlemény a fõbb munkaügyi statisztikai fogalmakról és

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról, szerződő ügyfelenként 1 1 adatlapot kell kitölteni) Adatlap

Részletesebben

V130731. 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 -

V130731. 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 - V130731 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 - Kedves Olvasónk! A Babafalva TB-kisokossal egy olyan összeállítást szeretnénk átnyújtani Neked, amely áttekinthetően és érthetően mutatja be

Részletesebben

Kedves Olvasó! A mellékelt piramis csúcsán a vágyott állás, és munkaszerződés áll. Ide az alsóbb régiókon keresztül lehet eljutni.

Kedves Olvasó! A mellékelt piramis csúcsán a vágyott állás, és munkaszerződés áll. Ide az alsóbb régiókon keresztül lehet eljutni. Kedves Olvasó! Egy olyan kiadványt tart a kezében, amely hasznos, gyakorlatias tanácsokat ad ahhoz, hogy sikeresebb legyen az álláskeresésben, állásra jelentkezésben, felvételiben és az állása megtartásában.

Részletesebben