MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 3. sz. melléklete 3. témakör A BIZTOSÍTÁS BIZTONSÁG A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld! Pénzügyi tudatosság fejlesztése a éves korosztály számára c. digitális tananyaghoz Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. ERGOFIT Tanácsadó és Továbbképző Kft. TÁMOP / Új tartalomfejlesztések a közoktatásban (TÁMOP / ) 1 / 70

2 TARTALOMJEGYZÉK 3. A BIZTOSÍTÁS BIZTONSÁG... 4 A TÉMAKÖR CÉLRENDSZERE... 4 A témakör átfogó célja... 4 A témakör pedagógiai céljai... 4 A témakör kerettantervi kapcsolódásai ÁLTALÁNOS ISMERETEK A BIZTOSÍTÁSOKKAL KAPCSOLATBAN... 6 Pedagógiai áttekintés... 6 A sikeresség ismérvei... 7 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Biztosítási típusok feladat Fogalmak, és jelentésük párosítása feladat Lakásbiztosítások feladat Biztosítási alapformák összevetése (társadalombiztosítás és a magánbiztosítás) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSOK Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Egészségbiztosítási rendszerek feladat Járulékok (egészségbiztosítási járulék) feladat Orvosnál... (egészségbiztosítással kapcsolatos feladatok) feladat A Nyugdíjbiztosítás és egészségbiztosítás feladat Járulékszámítás feladat A nyugdíj összegét befolyásoló tényezők ÉLETBIZTOSÍTÁSOK Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A történetek értelmezése (Az életbiztosítások típusai és jellemzői) feladat Kiegészítő feladatok feladat Halandósági tábla feladat Kovács úr diagramja VAGYONBIZTOSÍTÁSOK Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Ingó és ingatlan feladat A káresetek sokfélesége feladat Kárgyakoriság feladat Betörési statisztikák feladat Káresemények adatai feladat A két biztosítás összevetése (Gépjármű biztosításokkal kapcsolatos feladat) UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS BIZTOSÍTÁSOK Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Modulok (TÁMOP / ) 2 / 70

3 feladat Utazások, és biztosítási díjaik feladat Ismered az Európai Egészségbiztosítási Kártyát? ÖSSZEFOGLALÁS Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Összefoglaló keresztrejtvény Összefoglaló kérdéssor A biztosítás biztonság című témakörhöz (TÁMOP / ) 3 / 70

4 3. A BIZTOSÍTÁS BIZTONSÁG A témakör célrendszere A témakör átfogó célja Magabiztos tájékozódás kialakítása a biztosítások világában, a biztosító társaságok működésének megismerése, az alapvető biztosítási formák és típusok megkülönböztetése, a biztosításkötés folyamatának megértése. A témakör pedagógiai céljai A tanegység alapvető célja a biztosításokkal összefüggésbe hozható ismeretterjesztés és a pénzügyi tudatosság fejlesztése. A tanegység feldolgozása során számos kulcskompetencia területet érinthet, ezek fejlesztésére van lehetőség. Érintett kulcskompetencia területek: Anyanyelvi kommunikáció A tanegységben szereplő anyagok számos páros-, illetve nagyobb csoportban megszervezett munkaforma kivitelezésére adnak lehetőséget. Ezek alkalmazásával a tanulók egymástól tanulhatnak (szakértői szerepek alkalmazása), valamit viták, megbeszélések, fórumok szervezhetők. Matematikai kompetencia A tanegységbe tartozó témakörök alapvetően közgazdaságtani jellegűek, és mint ilyenek, nem nélkülözhetik a számításos feladatok gyakori alkalmazását, illetve a grafikonok elemzését. A tanulási folyamatot végigkísérik az ok- okozati következtetések, a rendszerszerű értelmezés, összehasonlítások, és összefüggés elemzések mind az elméleti anyagrészekben, mind pedig a hozzájuk kapcsolódó feladatokban. Természettudományos és technikai kompetencia A természettudományos megközelítés alkalmazása ajánlott a tanegység témaköreinek feldolgozásánál, melyek során számos új ismerettel találkoznak a tanulók. Ezeket hatékonyan az előzetes elképzelés (hipotézis) felállítás-, ellenőrzés-, visszaigazolás-, továbblépés módszerével lehet feldolgozni, az alkalmazott ellenőrző feladatok is ezt a módszert támogatják. Digitális kompetencia A számítógép a tananyag feldolgozásának nem egy lehetséges segédeszköze, hanem alapvető szükséglete, mivel a teljes tanegység eletronikus tananyag formátumú. (TÁMOP / ) 4 / 70

5 Szociális és állampolgári kompetencia Az állampolgári-, és társadalmi ismeretek bővülését, fejlesztését számos területen érinti a tanegység tartalma, legszembetűnőbben a társadalombiztosítások (nyugdíjbiztosítás és egészségbiztosítás témaköröknél), de az ismeretátadáson túl az elsajátított ismeretanyag megértése és alkalmazása is részét képezi a feladatrendszernek. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia A tanulóknak több témakörnél kell véleményt alkotniuk, illetve döntést hozniuk jobb- rosszabb, kedvezőbb-, vagy kevésbé kedvező biztosításokkal kapcsolatos lehetőségek közül. Egy megfelelő körültekintéssel választott életbiztosítás vagy vagyonbiztosítás döntési folyamata feltétlenül érinti a kezdeményezőképességgel kapcsolatos készségeket, de ezek a csoportmunkák alkalmával is fejleszthetők. A hatékony önálló tanulás A tanegység rendszerének tervezése- kivitelezése alatt a tanórai keretben, változatos módszerekkel feldolgozhatóság mellett fontos szempont volt az is, hogy a tanulók akár otthon is képesek legyenek elmélyülni az anyagban, és a számos interaktív ellenőrző feladat segítségével közvetlen visszajelzéseket kaphatnak a tanulásuk eredményességéről. A témakör kerettantervi kapcsolódásai Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Az eltérő gazdasági fejlettség történelmi alapjai, Európa a 20. század második felében, gazdaságtörténet. Pénzintézetek és tevékenységük (betétgyűjtés, hitelezés, kamat, tőke, árfolyam). Hivatalos ügyek intézése. Családi bevételek, családi kiadások. Matematika: Számolási algoritmusok, becslés, kerekítés, mértékváltás, százalék- és kamatszámítás, grafikonok, statisztikai adatok jegyzése, rendezése, ábrázolása és értelmezése. Etika: A pénz szerepe a mindennapi életben. Önmegvalósítás, önkorlátozás, önismeret, önértékelés. A jólét és a jó élet fogalmának megkülönböztetése. Kapcsolatok, egyén és közösség, magánélet és közélet. Törvények. A társadalmi együttélés közös normái. (TÁMOP / ) 5 / 70

6 Informatika: Információk gyűjtése, tárolása, feldolgozása, az e- ügyintézés lehetőségei. Digitális információforrások használata, informatikai eszközök használata. Földrajz: A magyar gazdaság jellemzői. A globális világgazdaság napjainkban. A nemzetgazdaságok és a világgazdaság; gazdasági integrációs folyamatok napjainkban, gazdasági globalizációs folyamatok. A monetáris világrendszer működése. Mozgóképkultúra és médiaismeret: A mediatizált világ. A tömegkultúra új jelenségei; hálózati kommunikáció. Magyar nyelv és irodalom: Szövegértés, szövegalkotás, hivatalos stílus Általános ismeretek a biztosításokkal kapcsolatban Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Ember és társadalom Tantárgy (01) Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek Évfolyam(ok) (01) (11.- ) 12.évfolyam Műveltségi terület (02) Földünk környezetünk Tantárgy (02) Földrajz Évfolyam(ok) (02) (9.- ) 10. évfolyam A tanegység Témakör: 1. Gazdálkodsz a pénzzel? (Tanegység: 4. kapcsolódás más Pénzkezelés a családoknál) tanegységekhez 2. Megtakarítás a jövőért (Tanegységek: 2. Miért érdemes megtakarítani? 5. Megtakarítások merész vagy hosszabb távra tervező befektetőknek) 6. Az állam "pénztárcája" (Tanegységek: 1. A gazdaság szereplői, 2. Az állam feladatai, 3. Az állam bevételei - Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak adózás, 4. Az állam kiadásai) Magasabb évfolyamokon 1 tanóra, alacsonyabbakon 2 tanóra a feldolgozási idő egyéni munkaformával. Kooperatív technikákat alkalmazva a feldolgozási idő a tanulásszervezéstől függően növekedhet. kockázat, veszteség, személyes kockázat, vagyoni kockázat, biztosító/biztosítótársaság, biztosítás, biztosított, kockázatközösség, biztosítási esemény, kedvezményezett, biztosítási díj, kockázati díj, vállalkozói díj, biztosítási összeg, társadalombiztosítás, magánbiztosítás (TÁMOP / ) 6 / 70

7 A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell a következő ismeretek fogalmakat: Matematikai ismeretek: alapműveletek, és százalékszámítás Gazdasági alapismeretek: vállalkozások, bevétel, kiadás, haszon, Bemeneti készségek nemzetgazdasági ágazatok, világgazdaság. A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: Informatika: számítógép, és böngészőprogram önálló használata Matematikai ismeretek: alapműveletek, és százalékszámítás önálló és magabiztos elvégzése. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek ismeretek birtokába kerülnek: - biztosításokkal kapcsolatos alapfogalmak (kockázat, veszteség, személyes kockázat, vagyoni kockázat, biztosító/biztosítótársaság, biztosítás, biztosított, kockázatközösség, biztosítási esemény, kedvezményezett, biztosítási díj, kockázati díj, vállalkozói díj, társadalombiztosítás, magánbiztosítás) Kimeneti A tanegység elvégzése a tanulók alábbi készségeinek fejlesztésére ad készségek lehetőséget: - rendszerezés, hasonlóságok és különbségek értékelése, - alapvető összehasonlítás, szövegértés, - számításos műveletek gyakorlása. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A tanegységrész teljes egészében feldolgozható önállóan, egyéni munkaformával, de az alapfogalmak tisztázása, illetve a biztosítások alapformáinak megismertetése lehetőséget ad kooperatív módszerek alkalmazására is. Földrajz tárgyból az általános gazdasági ismeretek kiegészítő részeként, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tárgyból pedig a hazai gazdaság működésének elemzése kiegészítő anyagaként alkalmazható a tanegység feladat Biztosítási típusok A tanulók a feladatot egyéni, vagy pármunkával oldhatják meg. A feladatmegoldás megkezdése előtt szükséges az instrukciók megadása, páros munkaforma választása esetén párok kialakítása. Feladatmegoldás után: Megbeszélés - Segítő kérdések: o Miért nem lehet a szerencsejátékra feltett összeget biztosítani? (TÁMOP / ) 7 / 70

8 o Miért nem vállalják ezt a kockázatot a biztosítók? o Vajon a gazdasági megfontolásokon túl ellenkezik- e valamilyen biztosítási alapelvvel, és ha igen melyik lehet az? Szükség esetén segítség: Olvassák el a következő szöveges rész utolsó bekezdését (Mit nem lehet biztosítani?) Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 8 / 70

9 A biztosításokról általában (elméleti anyagrész) Az anyagrészben szövegolvasás, és - értelmezés a fő feladat. A feldolgozás két módszerrel oldható meg: - önálló, egyéni munkaformával: minden tanuló elolvassa a szöveget, és önállóan értelmezi; - párok, vagy nagyobb csoportok alkalmazásával: ekkor a csoportlétszámnak megfelelően kell részekre osztani a szöveget. Ennél a módszernél a tanulók először elolvassák a nekik kiosztott szövegrészletet, majd annak értelmezése után egymásnak magyarázzák el, tanítják meg az elméleti anyag alapján elsajátított ismereteket, és a szövegrészletekben megismert szakkifejezések jelentését. Kisebb csoportok (pl. párok) alkalmazása esetén javasolt, hogy az önálló feldolgozás alatt a tanulók készítsenek vázlatot, mert egy- egy tanulóra viszonylag nagy mennyiségű információ juthat. Feladatmegoldás megkezdése előtt szükséges az instrukciók megadása, páros munkaforma választása esetén párok, vagy csoportok kialakítása. Feladatmegoldás után: Közös megbeszélés és ellenőrzés. Ennek javasolt módszere függ a feldolgozás során alkalmazott módszertől. - Egyéni feldolgozási módszer esetén: a fogalmakat fel lehet írni kártyákra (ekkor osztani, vagy húzni kell), vagy csak egyszerűen felolvashatók ellenőrzés közben. Fontos, hogy a tanulók saját szavaikkal fogalmazzák meg a válaszokat. - Páros-, vagy csoportos feldogozás esetén: a módszer egyezik az egyéni munka ellenőrzésével, de itt az is lényeges, hogy a tanulók ne olyan fogalmat kapjanak, amely az önállóan feldolgozott szövegrészben volt, hanem olyat, amit a másik tanuló szakértőként magyarázott el nekik. Szükség esetén segítség: Olvassák el a következő szöveges rész utolsó bekezdését: (Mit nem lehet biztosítani?) feladat Fogalmak, és jelentésük párosítása A tanulók a feladatot egyéni-, vagy pármunkával oldhatják meg, alapvetően az előző elméleti anyagrész ismereteit kéri számon a feladat. Az alkalmazott munkaformát érdemes összekötni az elméleti anyagrész feldolgozásánál követett módszerrel. - Ha a szövegértelmezés egyéni munkaformában történt, akkor ezt a feladatot egyénileg, vagy párokban érdemes végezni. - Ha a szövegértelmezés páros-, vagy csoportos munkaformában történt, akkor kifejezetten egyéni munkával érdemes végezni a feladatot. A feladatmegoldás megkezdése előtt szükséges az instrukciók megadása, páros munkaforma választása esetén párok kialakítása. A megoldás megkezdése előtt érdemes közölni, hogy az egyik oszlopban több elem van, ezért nem minden fogalomnak lesz a bal oldali jelentésleíró oszlopban párja. (TÁMOP / ) 9 / 70

10 Feladatmegoldás után: Ha szükséges, célszerű megbeszélést kezdeményezni. Nagyon fontos az ellenőrzés során visszakanyarodni az olyan fogalmakhoz, amelyek általánosan gyengén szerepeltek a csoportban. Helyes megoldások: A biztosítási szerződésben szereplő kockázat megnevezése, amiért a szerződést kötik. A tevékenységeinkkel járó veszély, a veszteség lehetősége. Ígéret egy meghatározott kockázat fedezésére, díj ellenében. A biztosítások világában összefoglaló néven így nevezik a betegség miatti jövedelemkiesést, a munkanélküliséget, az idős kor miatt bekövetkező jövedelemcsökkenést vagy a halált. A veszteség pénzben kifejezett értéke. A biztosítási díj azon része, amely a biztosítótársaság fenntartását szolgálja. A biztosítási szerződésben szereplő személy, aki a kártérítést kapja. Az azonos veszélyeknek kitett személyek (hajósok, céhtagok) csoportját nevezik így szaknyelven. A biztosítások világában összefoglaló néven így nevezik pl. a lakástűzben vagy poggyászlopáskor keletkezett károkat. A biztosítási szerződésben foglalt, biztosító felé fizetendő összegnek azon része, amelyből a biztosítótársaság a károkat fedező pénzügyi alapot képzi. biztosítási esemény kockázat biztosítás személyes kockázat kár vállalkozói díj kedvezménye- zett kockázat- közösség vagyoni kockázat kockázati díj (TÁMOP / ) 10 / 70

11 feladat Lakásbiztosítások A tanulók a feladatot egyéni-, vagy pármunkával oldhatják meg. Feladatmegoldás megkezdése előtt szükséges az instrukciók megadása, páros munkaforma választása esetén párok kialakítása. A pármunkát azoknál a csoportoknál érdemes alkalmazni, amelyek a számításos feladatok terén általában gyengén teljesítenek. - A megoldás megkezdése előtt fel kell hívni a figyelmet a kérdőjelekkel kapható segítségekre. - Használjanak számológépet a megoldásokhoz. Feladatmegoldás után: ha szükséges, megbeszélés A számítások pontos menete: - Az első számítás: (az összes lakás)/1125 (a tűzesetek száma) = A második számítás: ből 12000/800=15 esetben várható lakástűz. A 15 eset egyenként 4 milliós kárértékű, tehát 15*4 millió=60 millió. Ezt az összeget kell elosztani a kockázatközösség tagjai között. 60 millió/12000=5000. (TÁMOP / ) 11 / 70

12 Helyes megoldás: Budapest területén nagyjából 900 ezer lakóingatlan található ban 1125 esetben vonultak ki a tűzoltók lakástűz miatt ban hány lakásra jutott egy lakástűz a fővárosban? Eredmény: Átlagosan 800 lakásra jut egy lakástűz. Ha egy biztosítónál 12 ezren kötöttek biztosítást lakástűzre, és a biztosítások átlagos értéke 4 millió forint volt, mekkora volt egy biztosított kockázati díja? Eredmény: 5000 Ft. Feladat: Egészítsd ki az alábbi mondatokat a megfelelő kifejezésekkel! Az előbb kiszámított összegnél a biztosítási díj magasabb lesz, mivel tartalmazni fogja a(z) vállalkozói díjat is. A szerződésben a lakástűz másik, szaknyelvi megnevezése biztosítási esemény. Ez a biztosítás egy tipikusan vagyoni kockázatra kötött biztosítás. (TÁMOP / ) 12 / 70

13 feladat Biztosítási alapformák összevetése (társadalombiztosítás és a magánbiztosítás) Elméleti anyagrésszel összekötött feladat, amelyet a tanulók egyéni munkával, illetve kooperatív pármunkával oldhatnak meg. A feladat a kooperatív munkaformát támogatja, kifejezetten erre a feldolgozási módszerre lett tervezve. A két szövegrész hossza, a bennük tárgyalt szempontok, és a szövegek nehézsége megegyezik. Ennél a módszernél: - A pár egyik tagja a társadalombiztosításokat, a másik tag a magánbiztosításokat dolgozza fel. - A táblázatos feladat megoldása előtt be kell tenni egy információátadásos részt, különben nem megy végbe a tanulási folyamat, mivel mindkét tanuló szakértőként csak a saját magára vonatkozó állításokra ismer rá. Ennek elkerülése érdekében javasolt, hogy a szöveg feldolgozása és a megbeszélés- információmegosztás párosan történjen, a feladat megoldása viszont egyénileg. Feladatmegoldás után: ha szükséges, célszerű megbeszélést kezdeményezni a tanulókkal. (TÁMOP / ) 13 / 70

14 Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 14 / 70

15 3.2. Társadalombiztosítások Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) Műveltségi terület (02) Tantárgy (02) Évfolyam(ok) (02) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak Ember és társadalom Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (11.- ) 12. évfolyam Földünk környezetünk Földrajz (9.- ) 10. évfolyam Témakör: 1. Gazdálkodsz a pénzzel? (Tanegység: 4. Pénzkezelés a családoknál) 2. Megtakarítás a jövőért (Tanegységek: 2. Miért érdemes megtakarítani? 5. Megtakarítások merész vagy hosszabb távra tervező befektetőknek) 6. Az állam "pénztárcája" (Tanegységek: 1. A gazdaság szereplői, 2. Az állam feladatai, 3. Az állam bevételei - adózás, 4. Az állam kiadásai) A társadalombiztosítási rendszer működésének megértése, valamint a két fontosabb társadalombiztosítási típus megismerése. A feldolgozási idő erősen függ az egyéni munkatempótól, amely igen változó lehet. Nagyjából 1 tanóra alatt lehet végezni az anyaggal. Nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás, OEP, NAV, járulék, bruttó munkabér, nettó munkabér, munkaadó, munkavállaló A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - 01 tanegységhez szükséges bemeneti készségek alkalmazására o Informatika: számítógép és böngészőprogram önálló használata, o Matematikai ismeretek: alapműveletek és százalékszámítás önálló és magabiztos elvégzése, - az elsajátított alapfogalmak értelmezésére és használatára, valamint a matematikai alapműveletek elvégzésére. (TÁMOP / ) 15 / 70

16 KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek ismeretek birtokába kerülnek: - a magyar társadalombiztosítási rendszer működési alapelvei, - a magyar egészségügyi helyzet összehasonlítása más európai országokéval, - a nyudíjbiztosítás fogalma, számítása, - az egészségbiztosítás fogalma, számítása. Kimeneti A tanegység elvégzése a tanulók alábbi készségeinek fejlesztésére ad készségek lehetőséget: - szövegek, táblázatok, és animációk elemzése, összehasonlítás, döntés, következtetés, számításos feladatok gyakorlása. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz Ez a tanegységrész önálló, egyéni munkával történő feldolgozási módszerhez készült, mert szinte egészében feladatok mentén halad végig az ismeretanyagban. Földrajz tárgyból az általános gazdasági ismeretek kiegészítő részeként, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tárgyból pedig a hazai gazdaság működésének elemzése kiegészítő anyagaként alkalmazható a tanegység a szociális szolgáltatások és ellátórendszer tárgyalásánál. Társadalombiztosítások (elméleti anyagrész) Javasolt, hogy a tanulók az anyagrészt önállóan értelmezzék. Feladatmegoldás megkezdése előtt szükséges az instrukciók megadása, érdemes felhívni a figyelmet, hogy ebben a tanegységben a későbbiekben lesz még olyan feladat, amelynek megoldásához szükségesek lesznek a szövegben található információk. Egészségbiztosítások (elméleti anyagrész) Javasolt, hogy a tanulók az anyagrészt önállóan értelmezzék. Feladatmegoldás megkezdése előtt szükséges az instrukciók megadása. Érdemes felhívni a figyelmet, hogy ebben a tanegységben a későbbiekben lesz még olyan feladat, amelynek megoldásához szükségesek lesznek a szövegben található információk feladat Egészségbiztosítási rendszerek Ebben a feladatban a tanulóknak egy statisztikai adatsort kell értelmezniük, majd meg kell oldaniuk a kapcsolódó feladatokat. A feladat megkezdése előtt az instrukciók megadásánál érdemes kitérni a technikai feltételekre. - A feladat megoldásához le kell tölteni egy táblázatos formátumú statisztikai adatgyűjteményt. A letöltés egyszerű, csak kattintani kell hozzá, viszont a fájl mentése és megjelenítése a gyakorlatlanabb felhasználóknál segítséget igényelhet. Legegyszerűbb, ha az asztalra mentik a fájlt, bármilyen néven. (TÁMOP / ) 16 / 70

17 - A számításos feladathoz használjanak számológépet. Feladatmegoldás után: ha szükséges, a megbeszélésre időt kell szánni. Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 17 / 70

18 feladat Járulékok (egészségbiztosítási járulék) A tanulóknak ebben a feladatban egy táblázat adatait kell értelmezniük egyéni munkával. A feladatmegoldás során problémát okozhat, ha valaki hozzáadja a munkaerőpiaci járulékot az egészségbiztosítási járulékhoz, mert így nem lesz jó az eredménye. Figyelmesen el kell olvasni a feladat utasítását! Az ellenőrzésnél az esetleges hibák okait meg kell beszélni. Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 18 / 70

19 feladat Orvosnál... (egészségbiztosítással kapcsolatos feladatok) A tanulók az előző feladat eredményét felhasználva, önállóan oldhatják meg a számításos és szövegkiegészítős feladatokat. Ez a feladat alapvetően az előző táblázatból, valamint a tanegység elméleti bevezető szövegrészeiből elsajátított információk alkalmazását várja el, azok nélkül nem érdemes megpróbálkozni a megoldással, a feladat megoldásának megkezdése előtt erre fel kell hívni a figyelmet. A számításos feladatokhoz a gyorsabb megoldás érdekében használjanak számológépet is. A megoldás után meg kell beszélni a felmerült problémákat. (TÁMOP / ) 19 / 70

20 Helyes megoldások: (TÁMOP / ) 20 / 70

21 feladat A Nyugdíjbiztosítás és egészségbiztosítás Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 21 / 70

22 és feladatokhoz: A két feladathoz együttesen adjuk meg az információkat. A tanulóknak egy animáció megfigyeléséhez és értelemzéséhez kötött feladatsort kell megoldaniuk. Ezt végezhetik önálló, egyéni munkával, de érdemesebb pármunkával feldolgozni a feladatokat, mert összefoglaló ismereteket igényelnek. Két tanuló magabiztosabban kezelheti ezt a sok információt kérő és használó két feladatot. A feladatmegoldás megkezdése előtt a szükséges instrukciók megadása. A páros munkaforma esetén a párok kialakításán túl érdemes felhívni a figyelmet az alábbiakra: - A megoldáshoz alkalmazni kell az egészségbiztosítással kapcsolatban elsajátított ismereteket is. - A számításos feladatokhoz használjanak számológépet. Megjegyzés: - Az animáció letöltése, vagy megtekintése bizonyos gépeken problémát okozhat. Legegyszerűbb megoldás, ha az óra előtt ellenőrizzük az animáció futtathatóságát a gépeken. Ha sok géppel van probléma, akkor ki is lehet vetíteni az animációt, és néhányszor ismételve lejátszani. - A gyakorlatlanabb felhasználók nem biztos, hogy tudják, hogy bele lehet tekerni az animációkba. Ha egy tanuló elfelejtett egy megnevezést, vagy egy adatot, nem kell végignéznie elölről a másfél perces filmet. (Erre fel kell hívni a figyelmüket.) A megoldások után különösen a feladatnál érdemes szóban is megbeszélni az egyes válaszokat. - Javaslat: A tanulók az egyes kérdéseknél indokolják meg, miért az adott betűt választották. Magyarázzák el, hogy milyen tényező, vagy tényezők zárják ki a többi lehetőséget. A feladatnál nem kell az előző ellenőrzési stílust alkalmazni, mert az eredmények egyértelműek, és a megfelelő adatokat is kéri a feladat. (TÁMOP / ) 22 / 70

23 feladat Járulékszámítás Helyes megoldás: Havonta 10%- ot, azaz Ft- ot vonnak le a bruttó munkabéréből erre a célra. A nyugdíjjárulékok másik, nagyobb részét Tibi fizeti Józsi után. Ez Lajos bruttó munkabérének 13%- a, azaz Ft. A Lajos után fizetett összes nyugdíjjárulék tehát havonta Ft. (TÁMOP / ) 23 / 70

24 A magyar nyugdíjrendszer működése (elméleti anyagrész) Javasolt, hogy a tanulók az anyagrészt önállóan értelmezzék. Feladatmegoldás megkezdése előtt szükséges az instrukciók megadása. Érdemes megadni azokat a kérdéseket is, amelyekről az olvasás utáni beszélgetés szólni fog. Javasolt fontosabb kérdések: - Milyen különbségek vannak a 30 évvel ezelőtti, és a mostani nyugdíjrendszer működése között? - Alapvetően minek köszönhetőek az előbb megállapított különbségek? - Melyik korban könnyebb nyugdíjasnak lenni? Miért? (Vitainditó kérdés lehet ) - Milyen módszerekkel lehet takarékoskodni a nyugdíjas éveinkre? Az elméleti anyagrész értelmezése után a megbeszélés, vagy vita módszerek alkalmazhatók a feldolgozásra. A várható nyugdíjösszeg A tanulók a feladatot egyéni munkával oldhatják meg. A feladatmegoldás megkezdése előtt szükséges az instrukciók megadása. A feladatot követően pedig fontos megbeszélni, hogy a béren, és a munkában töltött évek számán kívül eső lehetőségek miért nem befolyásolhatják a várható nyugdíj összegét (személyiségi jogok sérülése, diszkrimináció, stb.). (TÁMOP / ) 24 / 70

25 feladat A nyugdíj összegét befolyásoló tényezők Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 25 / 70

26 3.3. Életbiztosítások Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) Műveltségi terület (02) Tantárgy (02) Évfolyam(ok) (02) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak Ember és társadalom Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (11.- ) 12. évfolyam Földünk - környezetünk Földrajz (9.- ) 10. évfolyam Témakör: 1. Gazdálkodsz a pénzzel? (Tanegység: 4. Pénzkezelés a családoknál) 2. Megtakarítás a jövőért (Tanegységek: 2. Miért érdemes megtakarítani? 5. Megtakarítások merész vagy hosszabb távra tervező befektetőknek) Az életbiztosítás fogalma, valamint az egyes életbiztosítási típusok, és a kiegészítő biztosítások megismerése. Az egyéni-, és csoportos feldolgozási idő nagyjából 2 tanóra. életbiztosítás, kockázati-, elérési, terme fix-, vegyes típusú életbiztosítás, díjkalkuláció, halandósági tábla, kiegészítő biztosítások, betegségbiztosítás, balesetbiztosítás. A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - A 01 tanegységhez szükséges bemeneti ismereteket o Matematikai ismeretek: alapműveletek, és százalékszámítás. o Gazdasági alapismeretek: vállalkozások, bevétel, kiadás, haszon, nemzetgazdasági ágazatok, világgazdaság. - A 01 tanegységben elsajátított alapfogalmakat o kockázat, veszteség, személyes kockázat, vagyoni kockázat, biztosító/biztosítótársaság, biztosítás, biztosított, kockázatközösség, biztosítási esemény, kedvezményezett, biztosítási díj, kockázati díj, vállalkozói díj, biztosítási összeg, társadalombiztosítás, magánbiztosítás. (TÁMOP / ) 26 / 70

27 Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - 01 tanegységhez szükséges bemeneti készségek alkalmazására o Informatika: számítógép és böngészőprogram önálló használata. o Matematikai ismeretek: alapműveletek és százalékszámítás önálló és magabiztos elvégzése. - az elsajátított alapfogalmak értelmezésére és használatára, valamint a matematikai alapműveletek elvégzésére. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - az életbiztosítás fogalma, - a fontosabb életbiztosítási típusok ismérvei, - az életbizosítási díjkalkuláció alapjai, - a kiegészítő biztosítások fogalma, és az általuk biztosított lehetőségek. Kimeneti készségek A tanegység elvégzése a tanulók alábbi készségeinek fejlesztésére ad lehetőséget: - szövegek, táblázatok, és animációk elemzése, összehasonlítás (hasonlóságok és különbségek elemzése), döntés, következtetés, számításos feladatok gyakorlása, grafikonelemzés. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A tanegységrész teljes egészében feldolgozható önállóan, egyéni munkaformával, ugyanakkor több ponton is alkalmazhatók kooperatív feldolgozási módszerek. Az életbiztosítási típusok megismerése kerettörténetekbe ágyazódik, és az ezekhez kapcsolódó feladatok segítségével sajátítható el a tananyag. A négy történet feldolgozható négy fős kooperatív csoportmunkával. Az anyag kifejezetten ilyen céllal készült, a kerettörténetek hossza és nehézségi foka nagyjából megegyezik. A díjszámítással kapcsolatos részeknél az egyéni munkaforma a legjobb, viszont a kiegészítő biztosításoknál egy újabb pármunkára van lehetőség. Földrajz tárgyból az általános gazdasági ismeretek kiegészítő részeként, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tárgyból pedig a hazai gazdaság működésének elemzése kiegészítő anyagaként, illetve a befektetések- megtakarítások témaköreinél is alkalmazható a tanegység. (TÁMOP / ) 27 / 70

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 4. sz. melléklete 4. témakör HITELBŐL VAGY KÖLCSÖNBŐL? A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 7. sz. melléklete 7. témakör MERJ VÁLLALKOZNI! A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld! Pénzügyi

Részletesebben

Biztosítástan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd)

Biztosítástan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Biztosítástan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Tartalomjegyzék Tematika... 5 I. Fejezet:... 6 Biztosításelméleti alapok... 6 1.1. A biztosítás története... 6 1.1.1.

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. Vállalati pénzügyek és adózási alapok Tantárgyi kalauz Ez a kalauz az alábbi tankönyvekhez készült:

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Oktatási segédlet. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés. című tárgyhoz. Pénzügyi tervezés témakör

Oktatási segédlet. Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés. című tárgyhoz. Pénzügyi tervezés témakör Oktatási segédlet Biztosítás üzemgazdaságtan és pénzügyi tervezés című tárgyhoz Pénzügyi tervezés témakör 2008/2009. I. félév Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 1. BEFEKTETÉS... 8 2. NYUGDÍJ...

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2014.01. havi tartalmakhoz. Éves pénzügyi tervezés jelentősége (éves családi bevétel-kiadási terv készítése)

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2014.01. havi tartalmakhoz. Éves pénzügyi tervezés jelentősége (éves családi bevétel-kiadási terv készítése) Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.01. havi tartalmakhoz A hónap témája: Új év, új élet! Pénzügyi tervezés fontossága Legfontosabb megtakarítási szempontok. Munkahelyi cafeteria juttatások közötti

Részletesebben

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei Einhorn`.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 147 147 Einhorn Ágnes FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei A feladat a tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegysége, mégis

Részletesebben

Matematika C 10. osztály 3. modul: Kinek higgyek?

Matematika C 10. osztály 3. modul: Kinek higgyek? Matematika C 10. osztály 3. modul: Kinek higgyek? Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 10. évfolyam 3. Kinek higgyek? Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

Pénzügy tantárgyi kalauz

Pénzügy tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Pénzügy tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005. Pénzügy tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz a két tankönyvhöz készült: Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor, Invent Kiadó, Budapest

Részletesebben

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jásper Éva Csányi Zsuzsanna Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 A jegyzet a következő kézikönyv átdolgozásával

Részletesebben

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel Dr. Pétery Kristóf Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 5. az NJSZT Syllabus 5 alapján Mercator Stúdió 2011. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás,

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

Orosz Andrea A munka világa

Orosz Andrea A munka világa Orosz Andrea A munka világa Orosz Andrea A MUNKA VILÁGA SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ létrehozása /DAF-FSZTTK/ Pályázati azonosító:

Részletesebben

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Humán Erőforrás tevékenységek alkalmazásának lehetőségei magyar kisvállalkozások esetében M.Sc. Szakdolgozat

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra)

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Pölöskeiné Hegedüs Helén Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodás, projektvezetés A követelménymodul száma: 1181-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) L 394/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) AZ

Részletesebben

FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC)

FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC) Országjelentés Szlovákia 2013 FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC) MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Elὄszó MI A PIAAC (Programme for the International Assessment

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-09-0102/1.0 pályázat támogatásával. Szerző: Lektor: Kovács Miklós tanszéki mérnök dr. Szekeres Tamás egyetemi tanár Kovács Miklós,

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben