MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 3. sz. melléklete 3. témakör A BIZTOSÍTÁS BIZTONSÁG A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld! Pénzügyi tudatosság fejlesztése a éves korosztály számára c. digitális tananyaghoz Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. ERGOFIT Tanácsadó és Továbbképző Kft. TÁMOP / Új tartalomfejlesztések a közoktatásban (TÁMOP / ) 1 / 70

2 TARTALOMJEGYZÉK 3. A BIZTOSÍTÁS BIZTONSÁG... 4 A TÉMAKÖR CÉLRENDSZERE... 4 A témakör átfogó célja... 4 A témakör pedagógiai céljai... 4 A témakör kerettantervi kapcsolódásai ÁLTALÁNOS ISMERETEK A BIZTOSÍTÁSOKKAL KAPCSOLATBAN... 6 Pedagógiai áttekintés... 6 A sikeresség ismérvei... 7 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Biztosítási típusok feladat Fogalmak, és jelentésük párosítása feladat Lakásbiztosítások feladat Biztosítási alapformák összevetése (társadalombiztosítás és a magánbiztosítás) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSOK Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Egészségbiztosítási rendszerek feladat Járulékok (egészségbiztosítási járulék) feladat Orvosnál... (egészségbiztosítással kapcsolatos feladatok) feladat A Nyugdíjbiztosítás és egészségbiztosítás feladat Járulékszámítás feladat A nyugdíj összegét befolyásoló tényezők ÉLETBIZTOSÍTÁSOK Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A történetek értelmezése (Az életbiztosítások típusai és jellemzői) feladat Kiegészítő feladatok feladat Halandósági tábla feladat Kovács úr diagramja VAGYONBIZTOSÍTÁSOK Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Ingó és ingatlan feladat A káresetek sokfélesége feladat Kárgyakoriság feladat Betörési statisztikák feladat Káresemények adatai feladat A két biztosítás összevetése (Gépjármű biztosításokkal kapcsolatos feladat) UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS BIZTOSÍTÁSOK Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Modulok (TÁMOP / ) 2 / 70

3 feladat Utazások, és biztosítási díjaik feladat Ismered az Európai Egészségbiztosítási Kártyát? ÖSSZEFOGLALÁS Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Összefoglaló keresztrejtvény Összefoglaló kérdéssor A biztosítás biztonság című témakörhöz (TÁMOP / ) 3 / 70

4 3. A BIZTOSÍTÁS BIZTONSÁG A témakör célrendszere A témakör átfogó célja Magabiztos tájékozódás kialakítása a biztosítások világában, a biztosító társaságok működésének megismerése, az alapvető biztosítási formák és típusok megkülönböztetése, a biztosításkötés folyamatának megértése. A témakör pedagógiai céljai A tanegység alapvető célja a biztosításokkal összefüggésbe hozható ismeretterjesztés és a pénzügyi tudatosság fejlesztése. A tanegység feldolgozása során számos kulcskompetencia területet érinthet, ezek fejlesztésére van lehetőség. Érintett kulcskompetencia területek: Anyanyelvi kommunikáció A tanegységben szereplő anyagok számos páros-, illetve nagyobb csoportban megszervezett munkaforma kivitelezésére adnak lehetőséget. Ezek alkalmazásával a tanulók egymástól tanulhatnak (szakértői szerepek alkalmazása), valamit viták, megbeszélések, fórumok szervezhetők. Matematikai kompetencia A tanegységbe tartozó témakörök alapvetően közgazdaságtani jellegűek, és mint ilyenek, nem nélkülözhetik a számításos feladatok gyakori alkalmazását, illetve a grafikonok elemzését. A tanulási folyamatot végigkísérik az ok- okozati következtetések, a rendszerszerű értelmezés, összehasonlítások, és összefüggés elemzések mind az elméleti anyagrészekben, mind pedig a hozzájuk kapcsolódó feladatokban. Természettudományos és technikai kompetencia A természettudományos megközelítés alkalmazása ajánlott a tanegység témaköreinek feldolgozásánál, melyek során számos új ismerettel találkoznak a tanulók. Ezeket hatékonyan az előzetes elképzelés (hipotézis) felállítás-, ellenőrzés-, visszaigazolás-, továbblépés módszerével lehet feldolgozni, az alkalmazott ellenőrző feladatok is ezt a módszert támogatják. Digitális kompetencia A számítógép a tananyag feldolgozásának nem egy lehetséges segédeszköze, hanem alapvető szükséglete, mivel a teljes tanegység eletronikus tananyag formátumú. (TÁMOP / ) 4 / 70

5 Szociális és állampolgári kompetencia Az állampolgári-, és társadalmi ismeretek bővülését, fejlesztését számos területen érinti a tanegység tartalma, legszembetűnőbben a társadalombiztosítások (nyugdíjbiztosítás és egészségbiztosítás témaköröknél), de az ismeretátadáson túl az elsajátított ismeretanyag megértése és alkalmazása is részét képezi a feladatrendszernek. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia A tanulóknak több témakörnél kell véleményt alkotniuk, illetve döntést hozniuk jobb- rosszabb, kedvezőbb-, vagy kevésbé kedvező biztosításokkal kapcsolatos lehetőségek közül. Egy megfelelő körültekintéssel választott életbiztosítás vagy vagyonbiztosítás döntési folyamata feltétlenül érinti a kezdeményezőképességgel kapcsolatos készségeket, de ezek a csoportmunkák alkalmával is fejleszthetők. A hatékony önálló tanulás A tanegység rendszerének tervezése- kivitelezése alatt a tanórai keretben, változatos módszerekkel feldolgozhatóság mellett fontos szempont volt az is, hogy a tanulók akár otthon is képesek legyenek elmélyülni az anyagban, és a számos interaktív ellenőrző feladat segítségével közvetlen visszajelzéseket kaphatnak a tanulásuk eredményességéről. A témakör kerettantervi kapcsolódásai Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Az eltérő gazdasági fejlettség történelmi alapjai, Európa a 20. század második felében, gazdaságtörténet. Pénzintézetek és tevékenységük (betétgyűjtés, hitelezés, kamat, tőke, árfolyam). Hivatalos ügyek intézése. Családi bevételek, családi kiadások. Matematika: Számolási algoritmusok, becslés, kerekítés, mértékváltás, százalék- és kamatszámítás, grafikonok, statisztikai adatok jegyzése, rendezése, ábrázolása és értelmezése. Etika: A pénz szerepe a mindennapi életben. Önmegvalósítás, önkorlátozás, önismeret, önértékelés. A jólét és a jó élet fogalmának megkülönböztetése. Kapcsolatok, egyén és közösség, magánélet és közélet. Törvények. A társadalmi együttélés közös normái. (TÁMOP / ) 5 / 70

6 Informatika: Információk gyűjtése, tárolása, feldolgozása, az e- ügyintézés lehetőségei. Digitális információforrások használata, informatikai eszközök használata. Földrajz: A magyar gazdaság jellemzői. A globális világgazdaság napjainkban. A nemzetgazdaságok és a világgazdaság; gazdasági integrációs folyamatok napjainkban, gazdasági globalizációs folyamatok. A monetáris világrendszer működése. Mozgóképkultúra és médiaismeret: A mediatizált világ. A tömegkultúra új jelenségei; hálózati kommunikáció. Magyar nyelv és irodalom: Szövegértés, szövegalkotás, hivatalos stílus Általános ismeretek a biztosításokkal kapcsolatban Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Ember és társadalom Tantárgy (01) Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek Évfolyam(ok) (01) (11.- ) 12.évfolyam Műveltségi terület (02) Földünk környezetünk Tantárgy (02) Földrajz Évfolyam(ok) (02) (9.- ) 10. évfolyam A tanegység Témakör: 1. Gazdálkodsz a pénzzel? (Tanegység: 4. kapcsolódás más Pénzkezelés a családoknál) tanegységekhez 2. Megtakarítás a jövőért (Tanegységek: 2. Miért érdemes megtakarítani? 5. Megtakarítások merész vagy hosszabb távra tervező befektetőknek) 6. Az állam "pénztárcája" (Tanegységek: 1. A gazdaság szereplői, 2. Az állam feladatai, 3. Az állam bevételei - Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak adózás, 4. Az állam kiadásai) Magasabb évfolyamokon 1 tanóra, alacsonyabbakon 2 tanóra a feldolgozási idő egyéni munkaformával. Kooperatív technikákat alkalmazva a feldolgozási idő a tanulásszervezéstől függően növekedhet. kockázat, veszteség, személyes kockázat, vagyoni kockázat, biztosító/biztosítótársaság, biztosítás, biztosított, kockázatközösség, biztosítási esemény, kedvezményezett, biztosítási díj, kockázati díj, vállalkozói díj, biztosítási összeg, társadalombiztosítás, magánbiztosítás (TÁMOP / ) 6 / 70

7 A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell a következő ismeretek fogalmakat: Matematikai ismeretek: alapműveletek, és százalékszámítás Gazdasági alapismeretek: vállalkozások, bevétel, kiadás, haszon, Bemeneti készségek nemzetgazdasági ágazatok, világgazdaság. A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: Informatika: számítógép, és böngészőprogram önálló használata Matematikai ismeretek: alapműveletek, és százalékszámítás önálló és magabiztos elvégzése. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek ismeretek birtokába kerülnek: - biztosításokkal kapcsolatos alapfogalmak (kockázat, veszteség, személyes kockázat, vagyoni kockázat, biztosító/biztosítótársaság, biztosítás, biztosított, kockázatközösség, biztosítási esemény, kedvezményezett, biztosítási díj, kockázati díj, vállalkozói díj, társadalombiztosítás, magánbiztosítás) Kimeneti A tanegység elvégzése a tanulók alábbi készségeinek fejlesztésére ad készségek lehetőséget: - rendszerezés, hasonlóságok és különbségek értékelése, - alapvető összehasonlítás, szövegértés, - számításos műveletek gyakorlása. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A tanegységrész teljes egészében feldolgozható önállóan, egyéni munkaformával, de az alapfogalmak tisztázása, illetve a biztosítások alapformáinak megismertetése lehetőséget ad kooperatív módszerek alkalmazására is. Földrajz tárgyból az általános gazdasági ismeretek kiegészítő részeként, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tárgyból pedig a hazai gazdaság működésének elemzése kiegészítő anyagaként alkalmazható a tanegység feladat Biztosítási típusok A tanulók a feladatot egyéni, vagy pármunkával oldhatják meg. A feladatmegoldás megkezdése előtt szükséges az instrukciók megadása, páros munkaforma választása esetén párok kialakítása. Feladatmegoldás után: Megbeszélés - Segítő kérdések: o Miért nem lehet a szerencsejátékra feltett összeget biztosítani? (TÁMOP / ) 7 / 70

8 o Miért nem vállalják ezt a kockázatot a biztosítók? o Vajon a gazdasági megfontolásokon túl ellenkezik- e valamilyen biztosítási alapelvvel, és ha igen melyik lehet az? Szükség esetén segítség: Olvassák el a következő szöveges rész utolsó bekezdését (Mit nem lehet biztosítani?) Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 8 / 70

9 A biztosításokról általában (elméleti anyagrész) Az anyagrészben szövegolvasás, és - értelmezés a fő feladat. A feldolgozás két módszerrel oldható meg: - önálló, egyéni munkaformával: minden tanuló elolvassa a szöveget, és önállóan értelmezi; - párok, vagy nagyobb csoportok alkalmazásával: ekkor a csoportlétszámnak megfelelően kell részekre osztani a szöveget. Ennél a módszernél a tanulók először elolvassák a nekik kiosztott szövegrészletet, majd annak értelmezése után egymásnak magyarázzák el, tanítják meg az elméleti anyag alapján elsajátított ismereteket, és a szövegrészletekben megismert szakkifejezések jelentését. Kisebb csoportok (pl. párok) alkalmazása esetén javasolt, hogy az önálló feldolgozás alatt a tanulók készítsenek vázlatot, mert egy- egy tanulóra viszonylag nagy mennyiségű információ juthat. Feladatmegoldás megkezdése előtt szükséges az instrukciók megadása, páros munkaforma választása esetén párok, vagy csoportok kialakítása. Feladatmegoldás után: Közös megbeszélés és ellenőrzés. Ennek javasolt módszere függ a feldolgozás során alkalmazott módszertől. - Egyéni feldolgozási módszer esetén: a fogalmakat fel lehet írni kártyákra (ekkor osztani, vagy húzni kell), vagy csak egyszerűen felolvashatók ellenőrzés közben. Fontos, hogy a tanulók saját szavaikkal fogalmazzák meg a válaszokat. - Páros-, vagy csoportos feldogozás esetén: a módszer egyezik az egyéni munka ellenőrzésével, de itt az is lényeges, hogy a tanulók ne olyan fogalmat kapjanak, amely az önállóan feldolgozott szövegrészben volt, hanem olyat, amit a másik tanuló szakértőként magyarázott el nekik. Szükség esetén segítség: Olvassák el a következő szöveges rész utolsó bekezdését: (Mit nem lehet biztosítani?) feladat Fogalmak, és jelentésük párosítása A tanulók a feladatot egyéni-, vagy pármunkával oldhatják meg, alapvetően az előző elméleti anyagrész ismereteit kéri számon a feladat. Az alkalmazott munkaformát érdemes összekötni az elméleti anyagrész feldolgozásánál követett módszerrel. - Ha a szövegértelmezés egyéni munkaformában történt, akkor ezt a feladatot egyénileg, vagy párokban érdemes végezni. - Ha a szövegértelmezés páros-, vagy csoportos munkaformában történt, akkor kifejezetten egyéni munkával érdemes végezni a feladatot. A feladatmegoldás megkezdése előtt szükséges az instrukciók megadása, páros munkaforma választása esetén párok kialakítása. A megoldás megkezdése előtt érdemes közölni, hogy az egyik oszlopban több elem van, ezért nem minden fogalomnak lesz a bal oldali jelentésleíró oszlopban párja. (TÁMOP / ) 9 / 70

10 Feladatmegoldás után: Ha szükséges, célszerű megbeszélést kezdeményezni. Nagyon fontos az ellenőrzés során visszakanyarodni az olyan fogalmakhoz, amelyek általánosan gyengén szerepeltek a csoportban. Helyes megoldások: A biztosítási szerződésben szereplő kockázat megnevezése, amiért a szerződést kötik. A tevékenységeinkkel járó veszély, a veszteség lehetősége. Ígéret egy meghatározott kockázat fedezésére, díj ellenében. A biztosítások világában összefoglaló néven így nevezik a betegség miatti jövedelemkiesést, a munkanélküliséget, az idős kor miatt bekövetkező jövedelemcsökkenést vagy a halált. A veszteség pénzben kifejezett értéke. A biztosítási díj azon része, amely a biztosítótársaság fenntartását szolgálja. A biztosítási szerződésben szereplő személy, aki a kártérítést kapja. Az azonos veszélyeknek kitett személyek (hajósok, céhtagok) csoportját nevezik így szaknyelven. A biztosítások világában összefoglaló néven így nevezik pl. a lakástűzben vagy poggyászlopáskor keletkezett károkat. A biztosítási szerződésben foglalt, biztosító felé fizetendő összegnek azon része, amelyből a biztosítótársaság a károkat fedező pénzügyi alapot képzi. biztosítási esemény kockázat biztosítás személyes kockázat kár vállalkozói díj kedvezménye- zett kockázat- közösség vagyoni kockázat kockázati díj (TÁMOP / ) 10 / 70

11 feladat Lakásbiztosítások A tanulók a feladatot egyéni-, vagy pármunkával oldhatják meg. Feladatmegoldás megkezdése előtt szükséges az instrukciók megadása, páros munkaforma választása esetén párok kialakítása. A pármunkát azoknál a csoportoknál érdemes alkalmazni, amelyek a számításos feladatok terén általában gyengén teljesítenek. - A megoldás megkezdése előtt fel kell hívni a figyelmet a kérdőjelekkel kapható segítségekre. - Használjanak számológépet a megoldásokhoz. Feladatmegoldás után: ha szükséges, megbeszélés A számítások pontos menete: - Az első számítás: (az összes lakás)/1125 (a tűzesetek száma) = A második számítás: ből 12000/800=15 esetben várható lakástűz. A 15 eset egyenként 4 milliós kárértékű, tehát 15*4 millió=60 millió. Ezt az összeget kell elosztani a kockázatközösség tagjai között. 60 millió/12000=5000. (TÁMOP / ) 11 / 70

12 Helyes megoldás: Budapest területén nagyjából 900 ezer lakóingatlan található ban 1125 esetben vonultak ki a tűzoltók lakástűz miatt ban hány lakásra jutott egy lakástűz a fővárosban? Eredmény: Átlagosan 800 lakásra jut egy lakástűz. Ha egy biztosítónál 12 ezren kötöttek biztosítást lakástűzre, és a biztosítások átlagos értéke 4 millió forint volt, mekkora volt egy biztosított kockázati díja? Eredmény: 5000 Ft. Feladat: Egészítsd ki az alábbi mondatokat a megfelelő kifejezésekkel! Az előbb kiszámított összegnél a biztosítási díj magasabb lesz, mivel tartalmazni fogja a(z) vállalkozói díjat is. A szerződésben a lakástűz másik, szaknyelvi megnevezése biztosítási esemény. Ez a biztosítás egy tipikusan vagyoni kockázatra kötött biztosítás. (TÁMOP / ) 12 / 70

13 feladat Biztosítási alapformák összevetése (társadalombiztosítás és a magánbiztosítás) Elméleti anyagrésszel összekötött feladat, amelyet a tanulók egyéni munkával, illetve kooperatív pármunkával oldhatnak meg. A feladat a kooperatív munkaformát támogatja, kifejezetten erre a feldolgozási módszerre lett tervezve. A két szövegrész hossza, a bennük tárgyalt szempontok, és a szövegek nehézsége megegyezik. Ennél a módszernél: - A pár egyik tagja a társadalombiztosításokat, a másik tag a magánbiztosításokat dolgozza fel. - A táblázatos feladat megoldása előtt be kell tenni egy információátadásos részt, különben nem megy végbe a tanulási folyamat, mivel mindkét tanuló szakértőként csak a saját magára vonatkozó állításokra ismer rá. Ennek elkerülése érdekében javasolt, hogy a szöveg feldolgozása és a megbeszélés- információmegosztás párosan történjen, a feladat megoldása viszont egyénileg. Feladatmegoldás után: ha szükséges, célszerű megbeszélést kezdeményezni a tanulókkal. (TÁMOP / ) 13 / 70

14 Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 14 / 70

15 3.2. Társadalombiztosítások Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) Műveltségi terület (02) Tantárgy (02) Évfolyam(ok) (02) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak Ember és társadalom Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (11.- ) 12. évfolyam Földünk környezetünk Földrajz (9.- ) 10. évfolyam Témakör: 1. Gazdálkodsz a pénzzel? (Tanegység: 4. Pénzkezelés a családoknál) 2. Megtakarítás a jövőért (Tanegységek: 2. Miért érdemes megtakarítani? 5. Megtakarítások merész vagy hosszabb távra tervező befektetőknek) 6. Az állam "pénztárcája" (Tanegységek: 1. A gazdaság szereplői, 2. Az állam feladatai, 3. Az állam bevételei - adózás, 4. Az állam kiadásai) A társadalombiztosítási rendszer működésének megértése, valamint a két fontosabb társadalombiztosítási típus megismerése. A feldolgozási idő erősen függ az egyéni munkatempótól, amely igen változó lehet. Nagyjából 1 tanóra alatt lehet végezni az anyaggal. Nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás, OEP, NAV, járulék, bruttó munkabér, nettó munkabér, munkaadó, munkavállaló A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - 01 tanegységhez szükséges bemeneti készségek alkalmazására o Informatika: számítógép és böngészőprogram önálló használata, o Matematikai ismeretek: alapműveletek és százalékszámítás önálló és magabiztos elvégzése, - az elsajátított alapfogalmak értelmezésére és használatára, valamint a matematikai alapműveletek elvégzésére. (TÁMOP / ) 15 / 70

16 KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek ismeretek birtokába kerülnek: - a magyar társadalombiztosítási rendszer működési alapelvei, - a magyar egészségügyi helyzet összehasonlítása más európai országokéval, - a nyudíjbiztosítás fogalma, számítása, - az egészségbiztosítás fogalma, számítása. Kimeneti A tanegység elvégzése a tanulók alábbi készségeinek fejlesztésére ad készségek lehetőséget: - szövegek, táblázatok, és animációk elemzése, összehasonlítás, döntés, következtetés, számításos feladatok gyakorlása. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz Ez a tanegységrész önálló, egyéni munkával történő feldolgozási módszerhez készült, mert szinte egészében feladatok mentén halad végig az ismeretanyagban. Földrajz tárgyból az általános gazdasági ismeretek kiegészítő részeként, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tárgyból pedig a hazai gazdaság működésének elemzése kiegészítő anyagaként alkalmazható a tanegység a szociális szolgáltatások és ellátórendszer tárgyalásánál. Társadalombiztosítások (elméleti anyagrész) Javasolt, hogy a tanulók az anyagrészt önállóan értelmezzék. Feladatmegoldás megkezdése előtt szükséges az instrukciók megadása, érdemes felhívni a figyelmet, hogy ebben a tanegységben a későbbiekben lesz még olyan feladat, amelynek megoldásához szükségesek lesznek a szövegben található információk. Egészségbiztosítások (elméleti anyagrész) Javasolt, hogy a tanulók az anyagrészt önállóan értelmezzék. Feladatmegoldás megkezdése előtt szükséges az instrukciók megadása. Érdemes felhívni a figyelmet, hogy ebben a tanegységben a későbbiekben lesz még olyan feladat, amelynek megoldásához szükségesek lesznek a szövegben található információk feladat Egészségbiztosítási rendszerek Ebben a feladatban a tanulóknak egy statisztikai adatsort kell értelmezniük, majd meg kell oldaniuk a kapcsolódó feladatokat. A feladat megkezdése előtt az instrukciók megadásánál érdemes kitérni a technikai feltételekre. - A feladat megoldásához le kell tölteni egy táblázatos formátumú statisztikai adatgyűjteményt. A letöltés egyszerű, csak kattintani kell hozzá, viszont a fájl mentése és megjelenítése a gyakorlatlanabb felhasználóknál segítséget igényelhet. Legegyszerűbb, ha az asztalra mentik a fájlt, bármilyen néven. (TÁMOP / ) 16 / 70

17 - A számításos feladathoz használjanak számológépet. Feladatmegoldás után: ha szükséges, a megbeszélésre időt kell szánni. Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 17 / 70

18 feladat Járulékok (egészségbiztosítási járulék) A tanulóknak ebben a feladatban egy táblázat adatait kell értelmezniük egyéni munkával. A feladatmegoldás során problémát okozhat, ha valaki hozzáadja a munkaerőpiaci járulékot az egészségbiztosítási járulékhoz, mert így nem lesz jó az eredménye. Figyelmesen el kell olvasni a feladat utasítását! Az ellenőrzésnél az esetleges hibák okait meg kell beszélni. Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 18 / 70

19 feladat Orvosnál... (egészségbiztosítással kapcsolatos feladatok) A tanulók az előző feladat eredményét felhasználva, önállóan oldhatják meg a számításos és szövegkiegészítős feladatokat. Ez a feladat alapvetően az előző táblázatból, valamint a tanegység elméleti bevezető szövegrészeiből elsajátított információk alkalmazását várja el, azok nélkül nem érdemes megpróbálkozni a megoldással, a feladat megoldásának megkezdése előtt erre fel kell hívni a figyelmet. A számításos feladatokhoz a gyorsabb megoldás érdekében használjanak számológépet is. A megoldás után meg kell beszélni a felmerült problémákat. (TÁMOP / ) 19 / 70

20 Helyes megoldások: (TÁMOP / ) 20 / 70

21 feladat A Nyugdíjbiztosítás és egészségbiztosítás Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 21 / 70

22 és feladatokhoz: A két feladathoz együttesen adjuk meg az információkat. A tanulóknak egy animáció megfigyeléséhez és értelemzéséhez kötött feladatsort kell megoldaniuk. Ezt végezhetik önálló, egyéni munkával, de érdemesebb pármunkával feldolgozni a feladatokat, mert összefoglaló ismereteket igényelnek. Két tanuló magabiztosabban kezelheti ezt a sok információt kérő és használó két feladatot. A feladatmegoldás megkezdése előtt a szükséges instrukciók megadása. A páros munkaforma esetén a párok kialakításán túl érdemes felhívni a figyelmet az alábbiakra: - A megoldáshoz alkalmazni kell az egészségbiztosítással kapcsolatban elsajátított ismereteket is. - A számításos feladatokhoz használjanak számológépet. Megjegyzés: - Az animáció letöltése, vagy megtekintése bizonyos gépeken problémát okozhat. Legegyszerűbb megoldás, ha az óra előtt ellenőrizzük az animáció futtathatóságát a gépeken. Ha sok géppel van probléma, akkor ki is lehet vetíteni az animációt, és néhányszor ismételve lejátszani. - A gyakorlatlanabb felhasználók nem biztos, hogy tudják, hogy bele lehet tekerni az animációkba. Ha egy tanuló elfelejtett egy megnevezést, vagy egy adatot, nem kell végignéznie elölről a másfél perces filmet. (Erre fel kell hívni a figyelmüket.) A megoldások után különösen a feladatnál érdemes szóban is megbeszélni az egyes válaszokat. - Javaslat: A tanulók az egyes kérdéseknél indokolják meg, miért az adott betűt választották. Magyarázzák el, hogy milyen tényező, vagy tényezők zárják ki a többi lehetőséget. A feladatnál nem kell az előző ellenőrzési stílust alkalmazni, mert az eredmények egyértelműek, és a megfelelő adatokat is kéri a feladat. (TÁMOP / ) 22 / 70

23 feladat Járulékszámítás Helyes megoldás: Havonta 10%- ot, azaz Ft- ot vonnak le a bruttó munkabéréből erre a célra. A nyugdíjjárulékok másik, nagyobb részét Tibi fizeti Józsi után. Ez Lajos bruttó munkabérének 13%- a, azaz Ft. A Lajos után fizetett összes nyugdíjjárulék tehát havonta Ft. (TÁMOP / ) 23 / 70

24 A magyar nyugdíjrendszer működése (elméleti anyagrész) Javasolt, hogy a tanulók az anyagrészt önállóan értelmezzék. Feladatmegoldás megkezdése előtt szükséges az instrukciók megadása. Érdemes megadni azokat a kérdéseket is, amelyekről az olvasás utáni beszélgetés szólni fog. Javasolt fontosabb kérdések: - Milyen különbségek vannak a 30 évvel ezelőtti, és a mostani nyugdíjrendszer működése között? - Alapvetően minek köszönhetőek az előbb megállapított különbségek? - Melyik korban könnyebb nyugdíjasnak lenni? Miért? (Vitainditó kérdés lehet ) - Milyen módszerekkel lehet takarékoskodni a nyugdíjas éveinkre? Az elméleti anyagrész értelmezése után a megbeszélés, vagy vita módszerek alkalmazhatók a feldolgozásra. A várható nyugdíjösszeg A tanulók a feladatot egyéni munkával oldhatják meg. A feladatmegoldás megkezdése előtt szükséges az instrukciók megadása. A feladatot követően pedig fontos megbeszélni, hogy a béren, és a munkában töltött évek számán kívül eső lehetőségek miért nem befolyásolhatják a várható nyugdíj összegét (személyiségi jogok sérülése, diszkrimináció, stb.). (TÁMOP / ) 24 / 70

25 feladat A nyugdíj összegét befolyásoló tényezők Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 25 / 70

26 3.3. Életbiztosítások Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) Műveltségi terület (02) Tantárgy (02) Évfolyam(ok) (02) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak Ember és társadalom Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (11.- ) 12. évfolyam Földünk - környezetünk Földrajz (9.- ) 10. évfolyam Témakör: 1. Gazdálkodsz a pénzzel? (Tanegység: 4. Pénzkezelés a családoknál) 2. Megtakarítás a jövőért (Tanegységek: 2. Miért érdemes megtakarítani? 5. Megtakarítások merész vagy hosszabb távra tervező befektetőknek) Az életbiztosítás fogalma, valamint az egyes életbiztosítási típusok, és a kiegészítő biztosítások megismerése. Az egyéni-, és csoportos feldolgozási idő nagyjából 2 tanóra. életbiztosítás, kockázati-, elérési, terme fix-, vegyes típusú életbiztosítás, díjkalkuláció, halandósági tábla, kiegészítő biztosítások, betegségbiztosítás, balesetbiztosítás. A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - A 01 tanegységhez szükséges bemeneti ismereteket o Matematikai ismeretek: alapműveletek, és százalékszámítás. o Gazdasági alapismeretek: vállalkozások, bevétel, kiadás, haszon, nemzetgazdasági ágazatok, világgazdaság. - A 01 tanegységben elsajátított alapfogalmakat o kockázat, veszteség, személyes kockázat, vagyoni kockázat, biztosító/biztosítótársaság, biztosítás, biztosított, kockázatközösség, biztosítási esemény, kedvezményezett, biztosítási díj, kockázati díj, vállalkozói díj, biztosítási összeg, társadalombiztosítás, magánbiztosítás. (TÁMOP / ) 26 / 70

27 Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - 01 tanegységhez szükséges bemeneti készségek alkalmazására o Informatika: számítógép és böngészőprogram önálló használata. o Matematikai ismeretek: alapműveletek és százalékszámítás önálló és magabiztos elvégzése. - az elsajátított alapfogalmak értelmezésére és használatára, valamint a matematikai alapműveletek elvégzésére. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - az életbiztosítás fogalma, - a fontosabb életbiztosítási típusok ismérvei, - az életbizosítási díjkalkuláció alapjai, - a kiegészítő biztosítások fogalma, és az általuk biztosított lehetőségek. Kimeneti készségek A tanegység elvégzése a tanulók alábbi készségeinek fejlesztésére ad lehetőséget: - szövegek, táblázatok, és animációk elemzése, összehasonlítás (hasonlóságok és különbségek elemzése), döntés, következtetés, számításos feladatok gyakorlása, grafikonelemzés. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A tanegységrész teljes egészében feldolgozható önállóan, egyéni munkaformával, ugyanakkor több ponton is alkalmazhatók kooperatív feldolgozási módszerek. Az életbiztosítási típusok megismerése kerettörténetekbe ágyazódik, és az ezekhez kapcsolódó feladatok segítségével sajátítható el a tananyag. A négy történet feldolgozható négy fős kooperatív csoportmunkával. Az anyag kifejezetten ilyen céllal készült, a kerettörténetek hossza és nehézségi foka nagyjából megegyezik. A díjszámítással kapcsolatos részeknél az egyéni munkaforma a legjobb, viszont a kiegészítő biztosításoknál egy újabb pármunkára van lehetőség. Földrajz tárgyból az általános gazdasági ismeretek kiegészítő részeként, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tárgyból pedig a hazai gazdaság működésének elemzése kiegészítő anyagaként, illetve a befektetések- megtakarítások témaköreinél is alkalmazható a tanegység. (TÁMOP / ) 27 / 70

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 6. sz. melléklete 6. témakör AZ ÁLLAM PÉNZTÁRCÁJA A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld! Pénzügyi

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Biztosítás/Társadalombiztosítás Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Banki, pénzügyi, számviteli adóigazgatási

Részletesebben

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN Európai együttműködések a minőségi oktatásért konferencia Budapest, 2015. május 20. Utassy Katalin Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt nyugdíjbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit-linked típusú) biztosítások körébe tartozik,

Részletesebben

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő

Részletesebben

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga szerkezete A középszintű tantárgyi érettségi írásbeli és szóbeli vizsgából áll. Az írásbeli vizsga során a vizsgázónak egy központilag összeállított

Részletesebben

Kémia 10. Az alkánok homológ sora

Kémia 10. Az alkánok homológ sora Kémia 10. Az alkánok homológ sora Műveltségi terület: ember és természet Tantárgy: Kémia Iskolatípus: szakközépiskola, gimnázium Évfolyam:10. Téma, témakör: Az alkánok Készítette: Sivák Szilvia Az óra

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 5. sz. melléklete 5. témakör KÉSZPÉNZ VAGY BANKKÁRTYA? A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Első lecke A döntéshozatal

Első lecke A döntéshozatal Első lecke A döntéshozatal Tanári útmutató Te döntöd el, úgy gondolkozol-e, hogy segítsd önmagadat a boldogulásban és a sikerességben, vagy ezzel ellentétesen. Naponta hozunk döntéseket életünk különféle

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek Sajtószolgálat 14. július 8. 14. július 8. Tisza Andrea B&P Consulting Tel.: (+36-1) 349-2939 Fax: (+36-1) 269-2504 E-mail: andrea.tisza@braunpartners.hu Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a

Részletesebben

A biztosításról általában

A biztosításról általában ALAPJAI A biztosításról általában Dr. Banyár József Biztonság - kockázat Kockázat-definíciók szimmetrikus és aszimmetrikus: I. A kockázat valamely cselekvéssel, vállalkozással járó veszély, az anyagi veszteség,

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása Siófok, 2009-05-09 1 Készítette: Gáthy Péterné minőségügyi vezető, alsós munkaközösségvezető Részt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt élet és/vagy nyugdíjbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit linked típusú) biztosítások

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 4. sz. melléklete 4. témakör HITELBŐL VAGY KÖLCSÖNBŐL? A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek 14.1. A verseny részei Első forduló Második (döntő) forduló Interaktív versenyrész Írásbeli versenyrész

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat Biztosítás Rövid leírás: az elsı rész megismerteti a tanulókat a biztosítás fogalmával, a második rész bemutatja a piacon elérhetı biztosítási típusokat és felhasználási módjukat. Szint: általános iskola

Részletesebben

Mi a teendő kár esetén?

Mi a teendő kár esetén? Mi a teendő baleset esetén? Mi a teendő kár esetén? Közúti baleset bekövetkezése esetén a gépjárművel azonnal meg kell állni és meg kell győződni arról, hogy történt-e személyi sérülés. Személyi sérülés

Részletesebben

BIGYOO ötletpályázat ADATLAP

BIGYOO ötletpályázat ADATLAP BIGYOO ötletpályázat ADATLAP A pályázó neve: NYÁRI LÁSZLÓ... Tantárgyi szakja (a pályázatra vonatkozóan): tanító, informatika, technika... Iskola megnevezése, amelyben dolgozik: CSATA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA...

Részletesebben

Új típusú szakképzés bevezetése a soproni Fáyban TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045

Új típusú szakképzés bevezetése a soproni Fáyban TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE: Szakképzési kerettanterv az 54 344 01 pénzügyi számviteli ügyintéző szakképesítéshez valamint a XXIV. közgazdaság ágazathoz SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODUL MEGNEVEZÉSE: 11504-12 Gazdálkodási

Részletesebben

Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához

Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Munkaügyi Hivatal Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához I. Az új munka törvénykönyvének

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 8. sz. melléklete 8. témakör ISMERD MEG A VILÁGOD! A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

SIGNAL Biztosító Partnereink a szakszervezetek. Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság

SIGNAL Biztosító Partnereink a szakszervezetek. Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság SIGNAL Biztosító Partnereink a szakszervezetek Tartalom 1. Bemutatkozik a SIGNAL Biztosító 2. Milyen kedvezményes szolgáltatásokat kínálunk? Egyéni biztosítások Csoportos biztosítások 3. Értékesítés támogatás,

Részletesebben

4. Óravázlat. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, frontális, irányított beszélgetés

4. Óravázlat. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, frontális, irányított beszélgetés 4. Óravázlat Cím: Biztonságos adatkezelés az interneten Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés jogi és

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élő munka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Online kötelező felelősségbiztosítás munkafolyamat 1 / 10

Online kötelező felelősségbiztosítás munkafolyamat 1 / 10 ONLINE KÖTELEZŐ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS A belépést követően a kötelező felelősségbiztosítási kötőfelület kerül megnyitásra. A legfontosabb mezők és felületek, amikkel a munkafolyamat során találkozni fogunk:

Részletesebben

Pénzügyek egyszer űű en, minde nn kinek

Pénzügyek egyszer űű en, minde nn kinek Pénzügyek egyszer űű en, minde nn kinek Ferenczi Gábor Tartalomjegyzék: A közgazdasági, pénzügyi törvényekről3 Megtakarítás, befektetés, biztosítás, hitel3 Megtakarítások3 Befektetések4 Biztosítás5 Fogalmak:6

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élőmunka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

New Deal Válság és kiútkeresés. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 8. évfolyam

New Deal Válság és kiútkeresés. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 8. évfolyam New Deal Válság és kiútkeresés Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 8. évfolyam Programcsomag: Polgár a demokráciában A modul szerzője: Baracs Nóra MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

SuliStat felhasználói dokumentáció

SuliStat felhasználói dokumentáció SuliStat felhasználói dokumentáció A jelen dokumentáció által tárgyalt program képes egy iskola tanulmányi adataiból statisztikákat készíteni. Osztály illetve iskola szintű statisztika készítésére van

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing A marketing alapjai tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Informatika 1-8. évfolyam 2013. 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

AEGON. Vitál Életbiztosítás

AEGON. Vitál Életbiztosítás AEGON Vitál Életbiztosítás A felelősségteljes gondoskodás családról való gondoskodás A család mindennél fontosabb A család mindennapi örömeink forrása, ezért mindannyiunk számára óriási kincs, amelyről

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Az alkohol veszélyei Javasolt évfolyam: 7 8. Időbeosztás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Írásbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50

Részletesebben

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor?

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Az AEGON Biztosító 12 országot érintő tavalyi kutatása szerint az emberek 39 százaléka egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy mekkora jövedelemre számíthat majd nyugdíjas

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Az üzleti tevékenység

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv Ügyfeleink részére. az EUB Zrt. Online biztosításkötő rendszerének használatához

Felhasználói Kézikönyv Ügyfeleink részére. az EUB Zrt. Online biztosításkötő rendszerének használatához Ügyfeleink részére . Oldalszám: 2 / 22 Készítette: Worktech Kft. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 0 BEVEZETÉS... 3 0.1 A DOKUMENTUM CÉLJA... 3 0.2 RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 3 0.3 AZ OLDAL ELÉRÉSE...

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100

Részletesebben

FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA

FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Írásbeli vizsga Írásbeli vizsga 120 perc 1 perc 240 perc 20 perc 100 pont 0 pont 100 pont 0 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban

Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban 1/5 Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban I. Társadalombiztosítási járulékok 1. A társadalombiztosítás jellemzői Németország a világ egyik leghatékonyabb szociális ellátórendszerével

Részletesebben

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története)

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története) Bevezető film http://www.centropastudent.org/?typ=sprache&flang=eng&movid=34&nid=78&q=m Vallásos családban nőttem fel (Galpert Ernő története) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=13&nid=43&q=m

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján

A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: fizika Téma: Elektromágneses Indukció,

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

Mutasd meg, hogyan tanulsz! A kooperatív tanulás előnyei. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 5.

Mutasd meg, hogyan tanulsz! A kooperatív tanulás előnyei. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 5. Mutasd meg, hogyan tanulsz! A kooperatív tanulás előnyei Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 5. évfolyam Programcsomag: Én és a világ A modul szerzője: Nahalka István 1

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 2012.04.25.

Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 2012.04.25. Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 1 Az FHB Otthontérkép már most további információkkal bővül! A 2012. április 16-án bemutatott Otthontérkép alkalmazás újabb statisztikai adatokkal került

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Bankválasztó. Válasszon testreszabottan! Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van?

Bankválasztó. Válasszon testreszabottan! Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van? Válasszon testreszabottan! Bankválasztó Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van? Tanulmányozza át tájékoztatónkat, és válassza ki bankját, bankszámláját tudatosan! ERRE

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához TÁJÉKOZTATÓ a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015. szeptember 2 Tisztelt Ügyintéző! Az alábbiakban a jövedelemkiegészítés összegének

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

7!2?. számú előterjesztés

7!2?. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 7!2?. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Részletesebben