MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 3. sz. melléklete 3. témakör A BIZTOSÍTÁS BIZTONSÁG A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld! Pénzügyi tudatosság fejlesztése a éves korosztály számára c. digitális tananyaghoz Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. ERGOFIT Tanácsadó és Továbbképző Kft. TÁMOP / Új tartalomfejlesztések a közoktatásban (TÁMOP / ) 1 / 70

2 TARTALOMJEGYZÉK 3. A BIZTOSÍTÁS BIZTONSÁG... 4 A TÉMAKÖR CÉLRENDSZERE... 4 A témakör átfogó célja... 4 A témakör pedagógiai céljai... 4 A témakör kerettantervi kapcsolódásai ÁLTALÁNOS ISMERETEK A BIZTOSÍTÁSOKKAL KAPCSOLATBAN... 6 Pedagógiai áttekintés... 6 A sikeresség ismérvei... 7 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Biztosítási típusok feladat Fogalmak, és jelentésük párosítása feladat Lakásbiztosítások feladat Biztosítási alapformák összevetése (társadalombiztosítás és a magánbiztosítás) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSOK Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Egészségbiztosítási rendszerek feladat Járulékok (egészségbiztosítási járulék) feladat Orvosnál... (egészségbiztosítással kapcsolatos feladatok) feladat A Nyugdíjbiztosítás és egészségbiztosítás feladat Járulékszámítás feladat A nyugdíj összegét befolyásoló tényezők ÉLETBIZTOSÍTÁSOK Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A történetek értelmezése (Az életbiztosítások típusai és jellemzői) feladat Kiegészítő feladatok feladat Halandósági tábla feladat Kovács úr diagramja VAGYONBIZTOSÍTÁSOK Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Ingó és ingatlan feladat A káresetek sokfélesége feladat Kárgyakoriság feladat Betörési statisztikák feladat Káresemények adatai feladat A két biztosítás összevetése (Gépjármű biztosításokkal kapcsolatos feladat) UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS BIZTOSÍTÁSOK Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Modulok (TÁMOP / ) 2 / 70

3 feladat Utazások, és biztosítási díjaik feladat Ismered az Európai Egészségbiztosítási Kártyát? ÖSSZEFOGLALÁS Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Összefoglaló keresztrejtvény Összefoglaló kérdéssor A biztosítás biztonság című témakörhöz (TÁMOP / ) 3 / 70

4 3. A BIZTOSÍTÁS BIZTONSÁG A témakör célrendszere A témakör átfogó célja Magabiztos tájékozódás kialakítása a biztosítások világában, a biztosító társaságok működésének megismerése, az alapvető biztosítási formák és típusok megkülönböztetése, a biztosításkötés folyamatának megértése. A témakör pedagógiai céljai A tanegység alapvető célja a biztosításokkal összefüggésbe hozható ismeretterjesztés és a pénzügyi tudatosság fejlesztése. A tanegység feldolgozása során számos kulcskompetencia területet érinthet, ezek fejlesztésére van lehetőség. Érintett kulcskompetencia területek: Anyanyelvi kommunikáció A tanegységben szereplő anyagok számos páros-, illetve nagyobb csoportban megszervezett munkaforma kivitelezésére adnak lehetőséget. Ezek alkalmazásával a tanulók egymástól tanulhatnak (szakértői szerepek alkalmazása), valamit viták, megbeszélések, fórumok szervezhetők. Matematikai kompetencia A tanegységbe tartozó témakörök alapvetően közgazdaságtani jellegűek, és mint ilyenek, nem nélkülözhetik a számításos feladatok gyakori alkalmazását, illetve a grafikonok elemzését. A tanulási folyamatot végigkísérik az ok- okozati következtetések, a rendszerszerű értelmezés, összehasonlítások, és összefüggés elemzések mind az elméleti anyagrészekben, mind pedig a hozzájuk kapcsolódó feladatokban. Természettudományos és technikai kompetencia A természettudományos megközelítés alkalmazása ajánlott a tanegység témaköreinek feldolgozásánál, melyek során számos új ismerettel találkoznak a tanulók. Ezeket hatékonyan az előzetes elképzelés (hipotézis) felállítás-, ellenőrzés-, visszaigazolás-, továbblépés módszerével lehet feldolgozni, az alkalmazott ellenőrző feladatok is ezt a módszert támogatják. Digitális kompetencia A számítógép a tananyag feldolgozásának nem egy lehetséges segédeszköze, hanem alapvető szükséglete, mivel a teljes tanegység eletronikus tananyag formátumú. (TÁMOP / ) 4 / 70

5 Szociális és állampolgári kompetencia Az állampolgári-, és társadalmi ismeretek bővülését, fejlesztését számos területen érinti a tanegység tartalma, legszembetűnőbben a társadalombiztosítások (nyugdíjbiztosítás és egészségbiztosítás témaköröknél), de az ismeretátadáson túl az elsajátított ismeretanyag megértése és alkalmazása is részét képezi a feladatrendszernek. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia A tanulóknak több témakörnél kell véleményt alkotniuk, illetve döntést hozniuk jobb- rosszabb, kedvezőbb-, vagy kevésbé kedvező biztosításokkal kapcsolatos lehetőségek közül. Egy megfelelő körültekintéssel választott életbiztosítás vagy vagyonbiztosítás döntési folyamata feltétlenül érinti a kezdeményezőképességgel kapcsolatos készségeket, de ezek a csoportmunkák alkalmával is fejleszthetők. A hatékony önálló tanulás A tanegység rendszerének tervezése- kivitelezése alatt a tanórai keretben, változatos módszerekkel feldolgozhatóság mellett fontos szempont volt az is, hogy a tanulók akár otthon is képesek legyenek elmélyülni az anyagban, és a számos interaktív ellenőrző feladat segítségével közvetlen visszajelzéseket kaphatnak a tanulásuk eredményességéről. A témakör kerettantervi kapcsolódásai Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Az eltérő gazdasági fejlettség történelmi alapjai, Európa a 20. század második felében, gazdaságtörténet. Pénzintézetek és tevékenységük (betétgyűjtés, hitelezés, kamat, tőke, árfolyam). Hivatalos ügyek intézése. Családi bevételek, családi kiadások. Matematika: Számolási algoritmusok, becslés, kerekítés, mértékváltás, százalék- és kamatszámítás, grafikonok, statisztikai adatok jegyzése, rendezése, ábrázolása és értelmezése. Etika: A pénz szerepe a mindennapi életben. Önmegvalósítás, önkorlátozás, önismeret, önértékelés. A jólét és a jó élet fogalmának megkülönböztetése. Kapcsolatok, egyén és közösség, magánélet és közélet. Törvények. A társadalmi együttélés közös normái. (TÁMOP / ) 5 / 70

6 Informatika: Információk gyűjtése, tárolása, feldolgozása, az e- ügyintézés lehetőségei. Digitális információforrások használata, informatikai eszközök használata. Földrajz: A magyar gazdaság jellemzői. A globális világgazdaság napjainkban. A nemzetgazdaságok és a világgazdaság; gazdasági integrációs folyamatok napjainkban, gazdasági globalizációs folyamatok. A monetáris világrendszer működése. Mozgóképkultúra és médiaismeret: A mediatizált világ. A tömegkultúra új jelenségei; hálózati kommunikáció. Magyar nyelv és irodalom: Szövegértés, szövegalkotás, hivatalos stílus Általános ismeretek a biztosításokkal kapcsolatban Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Ember és társadalom Tantárgy (01) Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek Évfolyam(ok) (01) (11.- ) 12.évfolyam Műveltségi terület (02) Földünk környezetünk Tantárgy (02) Földrajz Évfolyam(ok) (02) (9.- ) 10. évfolyam A tanegység Témakör: 1. Gazdálkodsz a pénzzel? (Tanegység: 4. kapcsolódás más Pénzkezelés a családoknál) tanegységekhez 2. Megtakarítás a jövőért (Tanegységek: 2. Miért érdemes megtakarítani? 5. Megtakarítások merész vagy hosszabb távra tervező befektetőknek) 6. Az állam "pénztárcája" (Tanegységek: 1. A gazdaság szereplői, 2. Az állam feladatai, 3. Az állam bevételei - Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak adózás, 4. Az állam kiadásai) Magasabb évfolyamokon 1 tanóra, alacsonyabbakon 2 tanóra a feldolgozási idő egyéni munkaformával. Kooperatív technikákat alkalmazva a feldolgozási idő a tanulásszervezéstől függően növekedhet. kockázat, veszteség, személyes kockázat, vagyoni kockázat, biztosító/biztosítótársaság, biztosítás, biztosított, kockázatközösség, biztosítási esemény, kedvezményezett, biztosítási díj, kockázati díj, vállalkozói díj, biztosítási összeg, társadalombiztosítás, magánbiztosítás (TÁMOP / ) 6 / 70

7 A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell a következő ismeretek fogalmakat: Matematikai ismeretek: alapműveletek, és százalékszámítás Gazdasági alapismeretek: vállalkozások, bevétel, kiadás, haszon, Bemeneti készségek nemzetgazdasági ágazatok, világgazdaság. A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: Informatika: számítógép, és böngészőprogram önálló használata Matematikai ismeretek: alapműveletek, és százalékszámítás önálló és magabiztos elvégzése. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek ismeretek birtokába kerülnek: - biztosításokkal kapcsolatos alapfogalmak (kockázat, veszteség, személyes kockázat, vagyoni kockázat, biztosító/biztosítótársaság, biztosítás, biztosított, kockázatközösség, biztosítási esemény, kedvezményezett, biztosítási díj, kockázati díj, vállalkozói díj, társadalombiztosítás, magánbiztosítás) Kimeneti A tanegység elvégzése a tanulók alábbi készségeinek fejlesztésére ad készségek lehetőséget: - rendszerezés, hasonlóságok és különbségek értékelése, - alapvető összehasonlítás, szövegértés, - számításos műveletek gyakorlása. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A tanegységrész teljes egészében feldolgozható önállóan, egyéni munkaformával, de az alapfogalmak tisztázása, illetve a biztosítások alapformáinak megismertetése lehetőséget ad kooperatív módszerek alkalmazására is. Földrajz tárgyból az általános gazdasági ismeretek kiegészítő részeként, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tárgyból pedig a hazai gazdaság működésének elemzése kiegészítő anyagaként alkalmazható a tanegység feladat Biztosítási típusok A tanulók a feladatot egyéni, vagy pármunkával oldhatják meg. A feladatmegoldás megkezdése előtt szükséges az instrukciók megadása, páros munkaforma választása esetén párok kialakítása. Feladatmegoldás után: Megbeszélés - Segítő kérdések: o Miért nem lehet a szerencsejátékra feltett összeget biztosítani? (TÁMOP / ) 7 / 70

8 o Miért nem vállalják ezt a kockázatot a biztosítók? o Vajon a gazdasági megfontolásokon túl ellenkezik- e valamilyen biztosítási alapelvvel, és ha igen melyik lehet az? Szükség esetén segítség: Olvassák el a következő szöveges rész utolsó bekezdését (Mit nem lehet biztosítani?) Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 8 / 70

9 A biztosításokról általában (elméleti anyagrész) Az anyagrészben szövegolvasás, és - értelmezés a fő feladat. A feldolgozás két módszerrel oldható meg: - önálló, egyéni munkaformával: minden tanuló elolvassa a szöveget, és önállóan értelmezi; - párok, vagy nagyobb csoportok alkalmazásával: ekkor a csoportlétszámnak megfelelően kell részekre osztani a szöveget. Ennél a módszernél a tanulók először elolvassák a nekik kiosztott szövegrészletet, majd annak értelmezése után egymásnak magyarázzák el, tanítják meg az elméleti anyag alapján elsajátított ismereteket, és a szövegrészletekben megismert szakkifejezések jelentését. Kisebb csoportok (pl. párok) alkalmazása esetén javasolt, hogy az önálló feldolgozás alatt a tanulók készítsenek vázlatot, mert egy- egy tanulóra viszonylag nagy mennyiségű információ juthat. Feladatmegoldás megkezdése előtt szükséges az instrukciók megadása, páros munkaforma választása esetén párok, vagy csoportok kialakítása. Feladatmegoldás után: Közös megbeszélés és ellenőrzés. Ennek javasolt módszere függ a feldolgozás során alkalmazott módszertől. - Egyéni feldolgozási módszer esetén: a fogalmakat fel lehet írni kártyákra (ekkor osztani, vagy húzni kell), vagy csak egyszerűen felolvashatók ellenőrzés közben. Fontos, hogy a tanulók saját szavaikkal fogalmazzák meg a válaszokat. - Páros-, vagy csoportos feldogozás esetén: a módszer egyezik az egyéni munka ellenőrzésével, de itt az is lényeges, hogy a tanulók ne olyan fogalmat kapjanak, amely az önállóan feldolgozott szövegrészben volt, hanem olyat, amit a másik tanuló szakértőként magyarázott el nekik. Szükség esetén segítség: Olvassák el a következő szöveges rész utolsó bekezdését: (Mit nem lehet biztosítani?) feladat Fogalmak, és jelentésük párosítása A tanulók a feladatot egyéni-, vagy pármunkával oldhatják meg, alapvetően az előző elméleti anyagrész ismereteit kéri számon a feladat. Az alkalmazott munkaformát érdemes összekötni az elméleti anyagrész feldolgozásánál követett módszerrel. - Ha a szövegértelmezés egyéni munkaformában történt, akkor ezt a feladatot egyénileg, vagy párokban érdemes végezni. - Ha a szövegértelmezés páros-, vagy csoportos munkaformában történt, akkor kifejezetten egyéni munkával érdemes végezni a feladatot. A feladatmegoldás megkezdése előtt szükséges az instrukciók megadása, páros munkaforma választása esetén párok kialakítása. A megoldás megkezdése előtt érdemes közölni, hogy az egyik oszlopban több elem van, ezért nem minden fogalomnak lesz a bal oldali jelentésleíró oszlopban párja. (TÁMOP / ) 9 / 70

10 Feladatmegoldás után: Ha szükséges, célszerű megbeszélést kezdeményezni. Nagyon fontos az ellenőrzés során visszakanyarodni az olyan fogalmakhoz, amelyek általánosan gyengén szerepeltek a csoportban. Helyes megoldások: A biztosítási szerződésben szereplő kockázat megnevezése, amiért a szerződést kötik. A tevékenységeinkkel járó veszély, a veszteség lehetősége. Ígéret egy meghatározott kockázat fedezésére, díj ellenében. A biztosítások világában összefoglaló néven így nevezik a betegség miatti jövedelemkiesést, a munkanélküliséget, az idős kor miatt bekövetkező jövedelemcsökkenést vagy a halált. A veszteség pénzben kifejezett értéke. A biztosítási díj azon része, amely a biztosítótársaság fenntartását szolgálja. A biztosítási szerződésben szereplő személy, aki a kártérítést kapja. Az azonos veszélyeknek kitett személyek (hajósok, céhtagok) csoportját nevezik így szaknyelven. A biztosítások világában összefoglaló néven így nevezik pl. a lakástűzben vagy poggyászlopáskor keletkezett károkat. A biztosítási szerződésben foglalt, biztosító felé fizetendő összegnek azon része, amelyből a biztosítótársaság a károkat fedező pénzügyi alapot képzi. biztosítási esemény kockázat biztosítás személyes kockázat kár vállalkozói díj kedvezménye- zett kockázat- közösség vagyoni kockázat kockázati díj (TÁMOP / ) 10 / 70

11 feladat Lakásbiztosítások A tanulók a feladatot egyéni-, vagy pármunkával oldhatják meg. Feladatmegoldás megkezdése előtt szükséges az instrukciók megadása, páros munkaforma választása esetén párok kialakítása. A pármunkát azoknál a csoportoknál érdemes alkalmazni, amelyek a számításos feladatok terén általában gyengén teljesítenek. - A megoldás megkezdése előtt fel kell hívni a figyelmet a kérdőjelekkel kapható segítségekre. - Használjanak számológépet a megoldásokhoz. Feladatmegoldás után: ha szükséges, megbeszélés A számítások pontos menete: - Az első számítás: (az összes lakás)/1125 (a tűzesetek száma) = A második számítás: ből 12000/800=15 esetben várható lakástűz. A 15 eset egyenként 4 milliós kárértékű, tehát 15*4 millió=60 millió. Ezt az összeget kell elosztani a kockázatközösség tagjai között. 60 millió/12000=5000. (TÁMOP / ) 11 / 70

12 Helyes megoldás: Budapest területén nagyjából 900 ezer lakóingatlan található ban 1125 esetben vonultak ki a tűzoltók lakástűz miatt ban hány lakásra jutott egy lakástűz a fővárosban? Eredmény: Átlagosan 800 lakásra jut egy lakástűz. Ha egy biztosítónál 12 ezren kötöttek biztosítást lakástűzre, és a biztosítások átlagos értéke 4 millió forint volt, mekkora volt egy biztosított kockázati díja? Eredmény: 5000 Ft. Feladat: Egészítsd ki az alábbi mondatokat a megfelelő kifejezésekkel! Az előbb kiszámított összegnél a biztosítási díj magasabb lesz, mivel tartalmazni fogja a(z) vállalkozói díjat is. A szerződésben a lakástűz másik, szaknyelvi megnevezése biztosítási esemény. Ez a biztosítás egy tipikusan vagyoni kockázatra kötött biztosítás. (TÁMOP / ) 12 / 70

13 feladat Biztosítási alapformák összevetése (társadalombiztosítás és a magánbiztosítás) Elméleti anyagrésszel összekötött feladat, amelyet a tanulók egyéni munkával, illetve kooperatív pármunkával oldhatnak meg. A feladat a kooperatív munkaformát támogatja, kifejezetten erre a feldolgozási módszerre lett tervezve. A két szövegrész hossza, a bennük tárgyalt szempontok, és a szövegek nehézsége megegyezik. Ennél a módszernél: - A pár egyik tagja a társadalombiztosításokat, a másik tag a magánbiztosításokat dolgozza fel. - A táblázatos feladat megoldása előtt be kell tenni egy információátadásos részt, különben nem megy végbe a tanulási folyamat, mivel mindkét tanuló szakértőként csak a saját magára vonatkozó állításokra ismer rá. Ennek elkerülése érdekében javasolt, hogy a szöveg feldolgozása és a megbeszélés- információmegosztás párosan történjen, a feladat megoldása viszont egyénileg. Feladatmegoldás után: ha szükséges, célszerű megbeszélést kezdeményezni a tanulókkal. (TÁMOP / ) 13 / 70

14 Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 14 / 70

15 3.2. Társadalombiztosítások Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) Műveltségi terület (02) Tantárgy (02) Évfolyam(ok) (02) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak Ember és társadalom Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (11.- ) 12. évfolyam Földünk környezetünk Földrajz (9.- ) 10. évfolyam Témakör: 1. Gazdálkodsz a pénzzel? (Tanegység: 4. Pénzkezelés a családoknál) 2. Megtakarítás a jövőért (Tanegységek: 2. Miért érdemes megtakarítani? 5. Megtakarítások merész vagy hosszabb távra tervező befektetőknek) 6. Az állam "pénztárcája" (Tanegységek: 1. A gazdaság szereplői, 2. Az állam feladatai, 3. Az állam bevételei - adózás, 4. Az állam kiadásai) A társadalombiztosítási rendszer működésének megértése, valamint a két fontosabb társadalombiztosítási típus megismerése. A feldolgozási idő erősen függ az egyéni munkatempótól, amely igen változó lehet. Nagyjából 1 tanóra alatt lehet végezni az anyaggal. Nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás, OEP, NAV, járulék, bruttó munkabér, nettó munkabér, munkaadó, munkavállaló A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - 01 tanegységhez szükséges bemeneti készségek alkalmazására o Informatika: számítógép és böngészőprogram önálló használata, o Matematikai ismeretek: alapműveletek és százalékszámítás önálló és magabiztos elvégzése, - az elsajátított alapfogalmak értelmezésére és használatára, valamint a matematikai alapműveletek elvégzésére. (TÁMOP / ) 15 / 70

16 KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek ismeretek birtokába kerülnek: - a magyar társadalombiztosítási rendszer működési alapelvei, - a magyar egészségügyi helyzet összehasonlítása más európai országokéval, - a nyudíjbiztosítás fogalma, számítása, - az egészségbiztosítás fogalma, számítása. Kimeneti A tanegység elvégzése a tanulók alábbi készségeinek fejlesztésére ad készségek lehetőséget: - szövegek, táblázatok, és animációk elemzése, összehasonlítás, döntés, következtetés, számításos feladatok gyakorlása. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz Ez a tanegységrész önálló, egyéni munkával történő feldolgozási módszerhez készült, mert szinte egészében feladatok mentén halad végig az ismeretanyagban. Földrajz tárgyból az általános gazdasági ismeretek kiegészítő részeként, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tárgyból pedig a hazai gazdaság működésének elemzése kiegészítő anyagaként alkalmazható a tanegység a szociális szolgáltatások és ellátórendszer tárgyalásánál. Társadalombiztosítások (elméleti anyagrész) Javasolt, hogy a tanulók az anyagrészt önállóan értelmezzék. Feladatmegoldás megkezdése előtt szükséges az instrukciók megadása, érdemes felhívni a figyelmet, hogy ebben a tanegységben a későbbiekben lesz még olyan feladat, amelynek megoldásához szükségesek lesznek a szövegben található információk. Egészségbiztosítások (elméleti anyagrész) Javasolt, hogy a tanulók az anyagrészt önállóan értelmezzék. Feladatmegoldás megkezdése előtt szükséges az instrukciók megadása. Érdemes felhívni a figyelmet, hogy ebben a tanegységben a későbbiekben lesz még olyan feladat, amelynek megoldásához szükségesek lesznek a szövegben található információk feladat Egészségbiztosítási rendszerek Ebben a feladatban a tanulóknak egy statisztikai adatsort kell értelmezniük, majd meg kell oldaniuk a kapcsolódó feladatokat. A feladat megkezdése előtt az instrukciók megadásánál érdemes kitérni a technikai feltételekre. - A feladat megoldásához le kell tölteni egy táblázatos formátumú statisztikai adatgyűjteményt. A letöltés egyszerű, csak kattintani kell hozzá, viszont a fájl mentése és megjelenítése a gyakorlatlanabb felhasználóknál segítséget igényelhet. Legegyszerűbb, ha az asztalra mentik a fájlt, bármilyen néven. (TÁMOP / ) 16 / 70

17 - A számításos feladathoz használjanak számológépet. Feladatmegoldás után: ha szükséges, a megbeszélésre időt kell szánni. Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 17 / 70

18 feladat Járulékok (egészségbiztosítási járulék) A tanulóknak ebben a feladatban egy táblázat adatait kell értelmezniük egyéni munkával. A feladatmegoldás során problémát okozhat, ha valaki hozzáadja a munkaerőpiaci járulékot az egészségbiztosítási járulékhoz, mert így nem lesz jó az eredménye. Figyelmesen el kell olvasni a feladat utasítását! Az ellenőrzésnél az esetleges hibák okait meg kell beszélni. Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 18 / 70

19 feladat Orvosnál... (egészségbiztosítással kapcsolatos feladatok) A tanulók az előző feladat eredményét felhasználva, önállóan oldhatják meg a számításos és szövegkiegészítős feladatokat. Ez a feladat alapvetően az előző táblázatból, valamint a tanegység elméleti bevezető szövegrészeiből elsajátított információk alkalmazását várja el, azok nélkül nem érdemes megpróbálkozni a megoldással, a feladat megoldásának megkezdése előtt erre fel kell hívni a figyelmet. A számításos feladatokhoz a gyorsabb megoldás érdekében használjanak számológépet is. A megoldás után meg kell beszélni a felmerült problémákat. (TÁMOP / ) 19 / 70

20 Helyes megoldások: (TÁMOP / ) 20 / 70

21 feladat A Nyugdíjbiztosítás és egészségbiztosítás Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 21 / 70

22 és feladatokhoz: A két feladathoz együttesen adjuk meg az információkat. A tanulóknak egy animáció megfigyeléséhez és értelemzéséhez kötött feladatsort kell megoldaniuk. Ezt végezhetik önálló, egyéni munkával, de érdemesebb pármunkával feldolgozni a feladatokat, mert összefoglaló ismereteket igényelnek. Két tanuló magabiztosabban kezelheti ezt a sok információt kérő és használó két feladatot. A feladatmegoldás megkezdése előtt a szükséges instrukciók megadása. A páros munkaforma esetén a párok kialakításán túl érdemes felhívni a figyelmet az alábbiakra: - A megoldáshoz alkalmazni kell az egészségbiztosítással kapcsolatban elsajátított ismereteket is. - A számításos feladatokhoz használjanak számológépet. Megjegyzés: - Az animáció letöltése, vagy megtekintése bizonyos gépeken problémát okozhat. Legegyszerűbb megoldás, ha az óra előtt ellenőrizzük az animáció futtathatóságát a gépeken. Ha sok géppel van probléma, akkor ki is lehet vetíteni az animációt, és néhányszor ismételve lejátszani. - A gyakorlatlanabb felhasználók nem biztos, hogy tudják, hogy bele lehet tekerni az animációkba. Ha egy tanuló elfelejtett egy megnevezést, vagy egy adatot, nem kell végignéznie elölről a másfél perces filmet. (Erre fel kell hívni a figyelmüket.) A megoldások után különösen a feladatnál érdemes szóban is megbeszélni az egyes válaszokat. - Javaslat: A tanulók az egyes kérdéseknél indokolják meg, miért az adott betűt választották. Magyarázzák el, hogy milyen tényező, vagy tényezők zárják ki a többi lehetőséget. A feladatnál nem kell az előző ellenőrzési stílust alkalmazni, mert az eredmények egyértelműek, és a megfelelő adatokat is kéri a feladat. (TÁMOP / ) 22 / 70

23 feladat Járulékszámítás Helyes megoldás: Havonta 10%- ot, azaz Ft- ot vonnak le a bruttó munkabéréből erre a célra. A nyugdíjjárulékok másik, nagyobb részét Tibi fizeti Józsi után. Ez Lajos bruttó munkabérének 13%- a, azaz Ft. A Lajos után fizetett összes nyugdíjjárulék tehát havonta Ft. (TÁMOP / ) 23 / 70

24 A magyar nyugdíjrendszer működése (elméleti anyagrész) Javasolt, hogy a tanulók az anyagrészt önállóan értelmezzék. Feladatmegoldás megkezdése előtt szükséges az instrukciók megadása. Érdemes megadni azokat a kérdéseket is, amelyekről az olvasás utáni beszélgetés szólni fog. Javasolt fontosabb kérdések: - Milyen különbségek vannak a 30 évvel ezelőtti, és a mostani nyugdíjrendszer működése között? - Alapvetően minek köszönhetőek az előbb megállapított különbségek? - Melyik korban könnyebb nyugdíjasnak lenni? Miért? (Vitainditó kérdés lehet ) - Milyen módszerekkel lehet takarékoskodni a nyugdíjas éveinkre? Az elméleti anyagrész értelmezése után a megbeszélés, vagy vita módszerek alkalmazhatók a feldolgozásra. A várható nyugdíjösszeg A tanulók a feladatot egyéni munkával oldhatják meg. A feladatmegoldás megkezdése előtt szükséges az instrukciók megadása. A feladatot követően pedig fontos megbeszélni, hogy a béren, és a munkában töltött évek számán kívül eső lehetőségek miért nem befolyásolhatják a várható nyugdíj összegét (személyiségi jogok sérülése, diszkrimináció, stb.). (TÁMOP / ) 24 / 70

25 feladat A nyugdíj összegét befolyásoló tényezők Helyes megoldás: (TÁMOP / ) 25 / 70

26 3.3. Életbiztosítások Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) Műveltségi terület (02) Tantárgy (02) Évfolyam(ok) (02) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak Ember és társadalom Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (11.- ) 12. évfolyam Földünk - környezetünk Földrajz (9.- ) 10. évfolyam Témakör: 1. Gazdálkodsz a pénzzel? (Tanegység: 4. Pénzkezelés a családoknál) 2. Megtakarítás a jövőért (Tanegységek: 2. Miért érdemes megtakarítani? 5. Megtakarítások merész vagy hosszabb távra tervező befektetőknek) Az életbiztosítás fogalma, valamint az egyes életbiztosítási típusok, és a kiegészítő biztosítások megismerése. Az egyéni-, és csoportos feldolgozási idő nagyjából 2 tanóra. életbiztosítás, kockázati-, elérési, terme fix-, vegyes típusú életbiztosítás, díjkalkuláció, halandósági tábla, kiegészítő biztosítások, betegségbiztosítás, balesetbiztosítás. A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - A 01 tanegységhez szükséges bemeneti ismereteket o Matematikai ismeretek: alapműveletek, és százalékszámítás. o Gazdasági alapismeretek: vállalkozások, bevétel, kiadás, haszon, nemzetgazdasági ágazatok, világgazdaság. - A 01 tanegységben elsajátított alapfogalmakat o kockázat, veszteség, személyes kockázat, vagyoni kockázat, biztosító/biztosítótársaság, biztosítás, biztosított, kockázatközösség, biztosítási esemény, kedvezményezett, biztosítási díj, kockázati díj, vállalkozói díj, biztosítási összeg, társadalombiztosítás, magánbiztosítás. (TÁMOP / ) 26 / 70

27 Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - 01 tanegységhez szükséges bemeneti készségek alkalmazására o Informatika: számítógép és böngészőprogram önálló használata. o Matematikai ismeretek: alapműveletek és százalékszámítás önálló és magabiztos elvégzése. - az elsajátított alapfogalmak értelmezésére és használatára, valamint a matematikai alapműveletek elvégzésére. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - az életbiztosítás fogalma, - a fontosabb életbiztosítási típusok ismérvei, - az életbizosítási díjkalkuláció alapjai, - a kiegészítő biztosítások fogalma, és az általuk biztosított lehetőségek. Kimeneti készségek A tanegység elvégzése a tanulók alábbi készségeinek fejlesztésére ad lehetőséget: - szövegek, táblázatok, és animációk elemzése, összehasonlítás (hasonlóságok és különbségek elemzése), döntés, következtetés, számításos feladatok gyakorlása, grafikonelemzés. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A tanegységrész teljes egészében feldolgozható önállóan, egyéni munkaformával, ugyanakkor több ponton is alkalmazhatók kooperatív feldolgozási módszerek. Az életbiztosítási típusok megismerése kerettörténetekbe ágyazódik, és az ezekhez kapcsolódó feladatok segítségével sajátítható el a tananyag. A négy történet feldolgozható négy fős kooperatív csoportmunkával. Az anyag kifejezetten ilyen céllal készült, a kerettörténetek hossza és nehézségi foka nagyjából megegyezik. A díjszámítással kapcsolatos részeknél az egyéni munkaforma a legjobb, viszont a kiegészítő biztosításoknál egy újabb pármunkára van lehetőség. Földrajz tárgyból az általános gazdasági ismeretek kiegészítő részeként, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tárgyból pedig a hazai gazdaság működésének elemzése kiegészítő anyagaként, illetve a befektetések- megtakarítások témaköreinél is alkalmazható a tanegység. (TÁMOP / ) 27 / 70

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály

köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály A mindennapok tudása a köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály Jogszabályi háttér a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti alaptanterv

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 6. sz. melléklete 6. témakör AZ ÁLLAM PÉNZTÁRCÁJA A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld! Pénzügyi

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

18. modul: STATISZTIKA

18. modul: STATISZTIKA MATEMATIK A 9. évfolyam 18. modul: STATISZTIKA KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA, GIDÓFALVI ZSUZSA MODULJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL Matematika A 9. évfolyam. 18. modul: STATISZTIKA Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 13. modul SZÖVEGES FELADATOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 13. modul SZÖVEGES FELADATOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 13. modul SZÖVEGES FELADATOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 13. modul: SZÖVEGES FELADATOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

MATEMATIK A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR

MATEMATIK A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR MATEMATIK A 9. évfolyam 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LEGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét és programozási eszközeit használva különböző dinamikus (időben változó) ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1144-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Kockázatkezelési és biztosítási gyakorlatok

Kockázatkezelési és biztosítási gyakorlatok Kockázatkezelési és biztosítási gyakorlatok (Oktatási segédlet) 2. rész Budapest 2015 Tartalom 7. A biztosítási piac elemzése 8. Biztosítási események, kizárások, mentesülések 9. Vállalatok élet-, baleset-

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LOGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét használva különböző ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott alakzatok (kör, téglalap, szakasz, pont) meghatározó

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK

13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Biztosítás/Társadalombiztosítás Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Banki, pénzügyi, számviteli adóigazgatási

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

Kémia 10. Az alkánok homológ sora

Kémia 10. Az alkánok homológ sora Kémia 10. Az alkánok homológ sora Műveltségi terület: ember és természet Tantárgy: Kémia Iskolatípus: szakközépiskola, gimnázium Évfolyam:10. Téma, témakör: Az alkánok Készítette: Sivák Szilvia Az óra

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 1. sz. melléklete 1. témakör GAZDÁLKODSZ A PÉNZZEL? A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 15. modul SÍKIDOMOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 15. modul SÍKIDOMOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 15. modul SÍKIDOMOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 15. modul: SÍKIDOMOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Eszközhasználat: tábla, tankönyv, füzet, feladatlap, számítógép, internet

Eszközhasználat: tábla, tankönyv, füzet, feladatlap, számítógép, internet Tanár: Czupi Tilda Osztály: 10A Tantárgy: Üzleti tevékenység gyakorlata Témakör: Adók, járulékok és egyéb közterhek Az óra témája: Összefoglalás, gyakorlás Oktatási cél: A tanulók képesek legyenek önállóan

Részletesebben

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR, DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam I. BEVEZETÉS A tananyag tartalma olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket foglal magában, amelyek segítségével a tanulók egyrészt megértik

Részletesebben

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN Európai együttműködések a minőségi oktatásért konferencia Budapest, 2015. május 20. Utassy Katalin Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Felsőoktatási műszaki digitális tananyagfejlesztés

Felsőoktatási műszaki digitális tananyagfejlesztés Felsőoktatási műszaki digitális tananyagfejlesztés Tartalom Cél Tervezés A tananyagok formai elemei A tananyag szerkezete A tananyagok kialakításának folyamata A tananyagszerzők feladatai a tananyag megjelenítése

Részletesebben

ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM

ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM Készítették: A tananyagfejlesztők 2015.

Részletesebben

KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 15 perc 100 pont A vizsgán használható

Részletesebben

V.9. NÉGYZET, VÁGOD? A feladatsor jellemzői

V.9. NÉGYZET, VÁGOD? A feladatsor jellemzői V.9. NÉGYZET, VÁGOD? Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Geometriai megközelítésen keresztül a mértani sorozat tulajdonságaival, első n tagjának összegképletével való ismerkedés. Előzmények Téglalap területe,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ Levelezési Gyakorlat 2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A 10063-12 azonosító számú, Ügyviteli folyamatok

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika 11. évfolyam A tanév célja a középszintű érettségire való felkészítés, az emelt szintű érettségire való felkészülésnek a megalapozása. A középszintű érettségi elősegíti az eligazodást és a munkába állást

Részletesebben

A foglalkozás céljának eléréséhez a következő tevékenységeket végezzük el:

A foglalkozás céljának eléréséhez a következő tevékenységeket végezzük el: A FOGLAKOZÁS ADATAI: SZERZŐ Kiss Róbert A FOGLALKOZÁS CÍME Dinamikus rajzolás robotképernyőn A FOGLALKOZÁS RÖVID LEÍRÁSA A LEGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét és programozási eszközeit használva

Részletesebben

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan.

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan. III. ÓRATERV A III. kooperatív óra terve A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom Az évfolyam: 8. évfolyam Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3. Az óra célja

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 9-10. Borhegyi Péter Tankönyvi szerzők: Dr. Németh György (az

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 8. modul AZ ABSZOLÚTÉRTÉK-FÜGGVÉNY ÉS MÁS NEMLINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 8. modul AZ ABSZOLÚTÉRTÉK-FÜGGVÉNY ÉS MÁS NEMLINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 8. modul AZ ABSZOLÚTÉRTÉK-FÜGGVÉNY ÉS MÁS NEMLINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 8. modul: Az abszolútérték-függvény és más nemlineáris függvények

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001 TÁJÉKOZTATÓ Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning /D001 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő Ismeret : ismeri és meg tudja nevezni a képzet fogalmát, legfontosabb jellemzőit,

Részletesebben

Egyesült Siker Alapok Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz TKM tájékoztató

Egyesült Siker Alapok Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz TKM tájékoztató Egyesült Siker Alapok Befektetési okhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz tájékoztató Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

I.4. BALATONI NYARALÁS. A feladatsor jellemzői

I.4. BALATONI NYARALÁS. A feladatsor jellemzői I.4. BALATONI NYARALÁS Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Logikai fogalmak: logikai kijelentés; minden; van olyan; ha, akkor; és; vagy kifejezések jelentése. Egyszerű logikai kapcsolatok mondatok között.

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 5. sz. melléklete 5. témakör KÉSZPÉNZ VAGY BANKKÁRTYA? A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

Óravázlat. Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya

Óravázlat. Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya Óravázlat Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya A tananyag rövid bemutatása A piacszegmentálás a középiskolai tananyag része a

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A mérés tárgya, tartalma

A mérés tárgya, tartalma A mérés tárgya, tartalma 1 A TUDÁS Az oktatás elméletének egyik legősibb problémája az ismeretek és a képességek viszonyának értelmezése. A tudás részei, elemei tekintetében számos álláspont alakult ki,

Részletesebben

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakközépiskolás tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Készítette: Neumann Viktor A digitális tartalomfejlesztés szervezeti keretei Az (OFI) által gondozott, 2013-ban indult TÁMOP 3.1.2-B kiemelt

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga szerkezete A középszintű tantárgyi érettségi írásbeli és szóbeli vizsgából áll. Az írásbeli vizsga során a vizsgázónak egy központilag összeállított

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Általános iskola, felső tagozat Dr. Koreczné Kazinczi Ilona vezető szerkesztő 2014. 08. 21. Szombathely Magyar nyelv FELSŐ TAGOZAT Matematika Magyar nyelv Kalandozások

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben