ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzati adóigazgatással összefüggő pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2012. ( ) NGM rendeletről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzati adóigazgatással összefüggő pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2012. ( ) NGM rendeletről"

Átírás

1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/24202 /1/2012 A évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült november 26-án ELŐTERJESZTÉS az önkormányzati adóigazgatással összefüggő pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló./2012. ( ) NGM rendeletről Budapest, november

2 E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai honlapon való közzététel időpontja: közigazgatási egyeztetésre megküldés: közigazgatási egyeztetés lezárása: 2. Az egyeztetésben részt vevők 2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak intézmény egyetért nem ért egyet Miniszterelnökség Belügyminisztérium Emberi Erőforrások Minisztériuma Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nem adott véleményt észrevétele maradt fenn Külügyminisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2.2. Egyéb állami szervek (Legfelsőbb Bíróság, Legfőbb Ügyészség, Alkotmánybíróság stb.) egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn 2.3. Társadalmi szervezetek társadalmi szervezet egyetért nem ért egyet nem adott véleményt észrevétele maradt fenn Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége; Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége;

3 Megyei Jogú Városok Szövetsége; Magyar Önkormányzatok Szövetsége; Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége; Községi Önkormányzatok Szövetsége ; Magyar Faluszövetség A rendelet-tervezetet a miniszter nem hagyta jóvá, ezért az nem tekinthető véglegesnek. 3

4 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 4 1. Az előterjesztés célja Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvény elfogadásával változott a helyi adókról szóló évi C. törvény (Htv.). Ezzel összefüggésben, a törvény végrehajtása érdekében szükséges a vonatkozó miniszteri rendeletek módosítása. 2. A rendelet-tervezetek tartalma A Htv. módosítás eredményeként január 1-jétől: a) változik a helyi iparűzési adóalap meghatározási szabálya, konkrétan az adóalap csökkentő tételek közül az eladott áruk beszerzési értéke (elábé) és a közvetített szolgáltatás értéke levonhatósága korlátozott lesz, b) új idegenforgalmi adó mentességi rendelkezés (egyházi személy mentessége) épül be a Htvbe, c) lehetővé válik a kisadózók tételes adója, továbbá a kisvállalati adó alanya számára az egyszerűsített iparűzési adóalap-meghatározás, d) a telekadó-kötelezettség keletkezésére és megszűnésére vonatkozó szabályok pontosabbá válnak. Ezen túlmenően a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény értelmében február 1-jétől a talajterhelési díj mértéke is megváltozott. Továbbá május 15-től új építményadó-mentességi jogcím érvényesül (háziorvosi rendelő mentessége) Mindezen okok miatt szükséges az érintett adónemekre vonatkozó minta-bevallási nyomtatványokat tartalmazó az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása. Ennek keretében a törvényi változásokat a nyomtatványokon átvezetve változik a helyi iparűzési adóról szóló bevallás (úgy a adóévre, mind a következő évekre vonatkozóan), az idegenforgalmi adóról szóló bevallás, a telekadóról szóló bevallás, a talajterhelési díjról szóló bevallás, a gépjárműadóról szóló bevallás, továbbá az adóhatósághoz való bejelentkezési, változásbejelentési nyomtatvány. A fentiekben említett Htv-beli módosítások szükségessé teszik a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V.21.) PM módosítását is. (Ez a rendelet fogalmazza meg, hogy az önkormányzati adóhatóságoknak milyen tartalmú és gyakoriságú adatszolgáltatási kötelezettsége van a bevallott, kivetett adókról a Magyar Államkincstáron keresztül a nemzetgazdasági miniszter felé.) 3. A rendelet-tervezettel összefüggésben várható hatások A Htv. változásainak megfelelő bevallási, bejelentési nyomtatványok megkönnyítik az önkormányzati adóhatóságok azon feladatát, amely az egyes bevallási nyomtatványok

5 5 rendszeresítésével függ össze. Az egységes mintájú nyomtatványok az adózók számára is könnyebbé teszik a bevallás-benyújtási kötelezettség teljesítését. 4. Az igénybe vett eszközök Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvény elfogadásával összefüggésben az előterjesztés a kapcsolódó PM rendeletek módosítására tesz javaslatot. Az érintett PM rendeletek a következők: 1. A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V.21.) PM rendelet (PM1 rendelet) 2. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (PM2 rendelet) 5. Kormányprogramhoz való viszony Az előterjesztés a Kormány által támogatott adótörvények végrehajtását szolgálja. 6. Előzmények, kapcsolódások Az önkormányzati adóigazgatással összefüggő PM rendeletek módosítása az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló T/8750. számú törvényjavaslattal függ össze, amelyet az Országgyűlés november 19-én elfogadott. 5. Európai uniós kapcsolódások Az előterjesztésnek nincs Európai Uniós kapcsolódása. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk Nem releváns. 7. Társadalmi egyeztetés Közigazgatási egyeztetés keretében az önkormányzati érdekszövetségek megkapják a tervezetet. 9. Az előterjesztés kommunikációja A változtatás kommunikációja nincs szükség, tekintve, hogy az adótörvények változása kapcsán a kommunikáció megtörtént.

6 6 A nemzetgazdasági miniszter /2012. (..) NGM rendelete az önkormányzati adóigazgatással összefüggő pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról A helyi adókról szóló évi C. törvény 46. -ában és az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 175. (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 75. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V.21.) PM rendelet módosítása (1) A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V.21.) PM rendelet (a továbbiakban: PM1 rendelet) 11. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A PM1 rendelet 13. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A PM1 rendelet 13/b. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 2. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: PM2 rendelet) 1. (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az adóhatóság az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően ) b) az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adóra ba) a 2012-ben kezdődő adóévre a 18. melléklet, bb) a 2013-ban és az azt követő években kezdődő adóévekre a 19. melléklet, 3. (1) A PM2 rendelet 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (2) A PM2 rendelet 2. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

7 7 (3) A PM2 rendelet 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (4) A PM2 rendelet 4. melléklete helyébe az 7. melléklet lép. (5) A PM2 rendelet 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (6) A PM2 rendelet 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (7) A PM2 rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (8) A PM2 rendelet 9. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (9) A PM2 rendelet 10. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (10) A PM2 rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (11) A PM2 rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. (12) A PM2 rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. (13) A PM2 rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. Záró rendelkezések Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. 4. Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter

8 8 1. melléklet a /2012. (. ) NGM rendelethez 11. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez IDEGENFORGALMI ADÓ (tartózkodási idő után vagy szállásdíj, ellenérték alapján) évi feldolgozási összesítő Megnevezés Tartózkodási idő után 1. Vendégek száma 2. Vendégéjszakák száma 3. IDEGENFORGALMI ADÓ 4. Htv. 31. a) pontja alapján mentes 5. Htv. 31. b) pontja alapján mentes 6. Htv. 31. c) pontja alapján mentes Ezen belül: - szolgálati kötelezettség teljesítése - vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban 7. Htv. 31. d) pontja alapján mentes 8. Htv. 31. e) pontja alapján mentes 9. Önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény 10. IDEGENFORGALMI ADÓ [3-( )] Szállásdíj, ellenérték alapján 11. Vendégek száma 12. Vendégéjszakákra eső szállásdíj, ellenérték 13. IDEGENFORGALMI ADÓ 14. Htv. 31. a) pontja alapján mentes 15. Htv. 31. b) pontja alapján mentes 16. Htv. 31. c) pontja alapján mentes Ezen belül: - szolgálati kötelezettség teljesítése - vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban 17. Htv. 31. d) pontja alapján mentes 18. Htv. 31. e) pontja alapján mentes 19. Önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény 20. IDEGENFORGALMI ADÓ [13-( )] 21. IDEGENFORGALMI ADÓ ÖSSZESEN (10+20] 22. Htv. alapján mentes ( ) 23. Önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény (9+19) 24. BESZEDETT IDEGENFORGALMI ADÓ ÖSSZESEN [21- (22+23)] Jellemző érték (szám) Adómegállapítás (Ft)

9 9 13. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez 2. melléklet a /2012. (. ) NGM rendelethez Iparűzési adó feldolgozási összesítő Megnevezés 1. Számviteli tv. szerinti éves nettó árbevétel (ÁFA nélkül) (+) 2. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (+) 3. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (+) 4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele (+) 5. Befektetési szolgáltatás bevétele (+) 6. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele (+) 7. Biztosítástechnikai eredmény (+) 8. Biztosítóknál nettó működési költségek (+) 9. Befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordítások, egyéb biztosítástechnikai ráfordítások (+) 10. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó bevétele, egyéb növelő tételek (+) 11. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete (+) 12. Alapügyletek (fedezett ügyletek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete (+) 13. Biztosítóknál a Htv c) pontjában foglalt csökkentések (-) 14. Az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó (-) 15. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó (-) 16. Felszolgálási díj árbevétele (-) 17. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt ellenérték (-) 18. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások (-) 19. Pénzügyi lízinget végző vállalkozások esetén az eladott áruk beszerzési értéke (-) 20. HTV. SZERINTI NETTÓ ÁRBEVÉTEL [( )- ( )] 21. Eladott áruk beszerzési értéke 22. Közvetített szolgáltatások értéke 23. Eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke együttesen levonható összege (-) 24. Alvállalkozói teljesítések értéke (-) 25. Anyagköltség (a Htv. 39. (1) bek.) (-) 26. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége (-) 27. HTV. SZERINTI ADÓALAP [20-( )] 28. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség (-) 29. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap növekedés (+) 30. HTV. SZERINTI ADÓALAP MENTESSÉGGEL KORRIGÁLVA [(27-28)+29] 31. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-) Összesen (Ft) Adózók száma (fő, db)

10 32. Adózás alá eső adóalap (30-31) 33. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPARŰZÉSI ADÓ 34. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-) 35. Az évi XCVIII. tv. 10. (2) bek. alapján csökkentés (-) 36. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-) 37. FIZETENDŐ IPARŰZÉSI ADÓ [33-( )] 38. A Htv. 40. (3)-(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege 39. Első adóelőleg részletre bevallott összeg 40. Második adóelőleg részletre bevallott összeg 41. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap 42. Az export árbevétellel összefüggésben elszámolt elábé és közvetített szolgáltatás értéke 10

11 11 7. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPARŰZÉSI 3. melléklet a /2012. (. ) NGM rendelethez 13/b. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez Egyszerűsített adóalap megállapítási módot választó adóalanyok iparűzési adóbevallásának évi feldolgozási összesítője Megnevezés Egyszerűsített adóalap megállapítási módot választó adóalany vállalkozási szintű adóalap ÁTALÁNYADÓZÓK, EGYÉB 8 MILLIÓ FORINT NETTÓ ÁRBEVÉTELT MEG NEM HALADÓ VÁLLALKOZÁSOK 1. Személyi jövedelemadó szerinti bevétel, árbevétel 2. Helyi adó törvény szerinti egyszerűsített adóalap 3. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap növekedés (+) 4. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség (-) 5. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-) 6. Adózás alá eső adóalap [(2+3)-(4+5)] 7. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPARŰZÉSI ADÓ 8. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-) 9. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-) 10. Az évi XCVIII. tv. 10. (2) bek. alapján csökkentés (-) 11. FIZETENDŐ IPARŰZÉSI ADÓ [7-(8+9+10)] EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK Magánszemély vállalkozó 1. Egyszerűsített vállalkozói adó törvény szerinti adóalap 2. Helyi adó törvény szerinti egyszerűsített adóalap (50%) 3. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap növekedés (+) 4. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség (-) 5. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-) 6. Adózás alá eső adóalap [(2+3)+(4+5)] Ft Összesen

12 12 ADÓ 8. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-) 9. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-) 10. Az évi XCVIII. tv. 10. (2) bek. alapján csökkentés (-) 11. FIZETENDŐ IPARŰZÉSI ADÓ [7-(8+9+10)] 12. A Htv. 40. (3)-(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege Nem magánszemély vállalkozó 1. Egyszerűsített vállalkozói adó törvény szerinti adóalap 2. Helyi adó törvény szerinti egyszerűsített adóalap (50%) 3. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap növekedés (+) 4. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség (-) 5. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-) 6. Adózás alá eső adóalap [(2+3)-(4+5)] 7. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPARŰZÉSI ADÓ 8. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-) 9. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-) 10. FIZETENDŐ IPARŰZÉSI ADÓ [7-(8+9)] 11. A Htv. 40. (3)-(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ VÁLLALKOZOK 1. Kisadózó vállalkozás Htv. szerinti adóalapja 2. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap növekedés (+) 3. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség (-) 4. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-) 5. Adózás alá eső adóalap [1+2-(3+4)] 6. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPARŰZÉSI ADÓ 7. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-) 8. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-) 9. FIZETENDŐ IPARŰZÉSI ADÓ [6-(7+8)] 10. A Htv. 40. (3)-(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege A KISVÁLLALATI ADÓ HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ VÁLLALKOZÓK 1. A kisvállalati adóról és a kisvállalkozások tételes

13 adójáról szóló törvény szerinti adóalap 2. Htv. szerinti egyszerűsített adóalap (1.sor*1,2) 3. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap növekedés (+) 4. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség (-) 5. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-) 6. Adózás alá eső adóalap [(2+3)-(4+5)] 7. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPARŰZÉSI ADÓ 8. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-) 9. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-) 10. FIZETENDŐ IPARŰZÉSI ADÓ [7-(8+9)] 11. A Htv. 40. (3)-(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1. Egyszerűsített vállalkozói adó alanya (fő) 2. Egyszerűsített vállalkozói adó alanya és az egyszerűsített adóalap megállapítási módot választja (fő) 3. Kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó adóalany (fő) 4. Kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalany (fő) 5. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap (Ft) 13

14 1. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez melléklet a /2012. (. ) NGM rendelethez BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás II. Bevallás benyújtásának oka Adókötelezettség keletkezése Változás jellege: új ingatlan ingatlan szerzése vagyoni értékű jog alapítása vagyoni értékű jog megszűnése adóbevezetés adóalap-megállapítás változása Változás bejelentése Változás jellege: Adókötelezettség megszűnése Változás jellege: ingatlan megszűnése ingatlan elidegenítése vagyoni értékű jog alapítása vagyoni értékű jog megszűnése III. Ingatlan 1. Címe: város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 2. Helyrajzi száma: / / / 3. Egy helyrajzi számon található adótárgyak (épületek, épületrészek) száma lakás db üdülő db kereskedelmi egység db szállásépület db egyéb nem lakás céljára szolgáló épület db IV. Bevallás benyújtója 1. Bevallásbenyújtó minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja Jog jellege: kezelői jog vagyonkezelői jog haszonélvezeti jog használat joga 2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: 3. Bevallásbenyújtó neve (cégneve):

15 15 4. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap 5. Anyja születési családi és utóneve: 6. Adóazonosító jele: Adószáma: Illetősége: Belföldi Külföldi: ország 8. Székhelye, lakóhelye: város/község 8. Székhelye, lakóhelye: város/község 9. Levelezési címe: város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 9. Telefonszáma:, címe: V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott: 2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve: Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta: 3. Adóazonosító száma: Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő: 4. Bizonyítvány / igazolvány száma: Oldalszám: A jelű betétlap lakásról, üdülőről a hasznos alapterület szerint működtetett építményadó bevallásához (Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni.) I. Bevallás benyújtója Bevallásbenyújtó neve (cégneve): Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. Ingatlan 1. Címe: város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 2. Helyrajzi száma: / / /

16 16 III. Épület jellemzői 1. Fajtája Egylakásos lakóépületben lévő lakás Ennek jellege: családi ház sorház láncház kastély, villa, udvarház egyéb: Többlakásos lakóépületben vagy egyéb épületben lévő lakás Ennek jellege: társasházi lakás lakásszövetkezeti lakás egyéb: Üdülő Ennek jellege: üdülő hétvégi ház apartman nyaraló csónakház egyéb: 2. Hasznos alapterülete: m 2 IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: év hó nap V. Törvényi mentesség Szükséglakás kizárólag háziorvosi tevékenység céljára szolgáló helyiség VI. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről. Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A -a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni. (építési engedély jogerőre emelkedésének napja: év hó nap) VII. Önkormányzati rendeleti mentesség, kedvezmény 1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség címen mentes terület: m 2 2. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény címen helység év hó nap a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása Oldalszám: B jelű betétlap kereskedelmi egységről (szállásépületről), egyéb nem lakás céljára szolgáló épületről a hasznos alapterület szerint működtetett építményadó bevallásához (Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni.) I. Bevallás benyújtója Bevallásbenyújtó neve (cégneve): Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. Ingatlan 1. Címe: város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 2. Helyrajzi száma: / / /

17 17 III Épület jellemzői 1. Fajtája: Kereskedelmi egység (szállásépület nélkül) Ennek jellege: Szállásépület Ennek jellege: szálloda hotel kereskedelmi üzlet, bolt, abc, panzió fogadó áruház, üzletház motel szálló csárda, bisztró, borozó, söröző, vendégház vadászház büfé, cukrászda, kávézó, étterem egyéb: iroda, műterem rendelő, kórház, szanatórium, gyógyszertár egyéb: 2. Hasznos alapterülete: m 2 Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület Ennek jellege: üzem, üzemcsarnok, gyár műhely, szerviz garázs, gépjárműtároló raktár üvegház pince présház hűtőház egyéb: IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: év hó nap V. Törvényi mentesség Állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület VI. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről. Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A -a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni. (építési engedély jogerőre emelkedésének napja: év hó nap) VII. Önkormányzati rendeleti mentesség, kedvezmény 1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség címen mentes terület: m2 2. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény címen helység év Hó nap a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

18 2. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez melléklet a /2012. (. ) NGM rendelethez BEVALLÁS az építményadóról, korrigált forgalmi érték szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás II. Bevallás benyújtásának oka Adókötelezettség keletkezése Változás jellege: új ingatlan ingatlan szerzése vagyoni értékű jog alapítása vagyoni értékű jog megszűnése adóbevezetés adóalap-megállapítás változása III. Ingatlan Változás bejelentése Változás jellege: Adókötelezettség megszűnése Változás jellege: ingatlan megszűnése ingatlan elidegenítése vagyoni értékű jog alapítása vagyoni értékű jog megszűnése 1. Címe: város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 2. Helyrajzi száma: / / / 3. Egy helyrajzi számon található adótárgyak (épületek, épületrészek) száma lakás db üdülő db kereskedelmi egység db szállásépület db egyéb nem lakás céljára szolgáló épület db IV. Bevallás benyújtója 1. Bevallásbenyújtó minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja Jog jellege: kezelői jog vagyonkezelői jog haszonélvezeti jog használat joga 2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: 3. Bevallásbenyújtó neve (cégneve): 4. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap 5. Anyja születési családi és utóneve:

19 19 6. Adóazonosító jele: Adószáma: Illetősége: Belföldi Külföldi: ország 8. Székhelye, lakóhelye: város/község 9. Levelezési címe: város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 9. Telefonszáma:, címe: V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott: 2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve: Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta: 3. Adóazonosító száma: Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő: 4. Bizonyítvány / igazolvány száma: Oldalszám: A jelű betétlap lakásról, üdülőről korrigált forgalmi érték szerinti működtetett építményadó bevallásához (Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni.) I. Bevallás benyújtója Bevallásbenyújtó neve (cégneve): Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. Ingatlan 1. Címe: város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 2. Helyrajzi száma: / / / III. Épület jellemzői

20 20 1. Fajtája Egylakásos lakóépületben lévő lakás Ennek jellege: családi ház sorház láncház kastély, villa, udvarház egyéb: Többlakásos lakóépületben vagy egyéb épületben lévő lakás Ennek jellege: társasházi lakás lakásszövetkezeti lakás egyéb: Üdülő Ennek jellege: üdülő hétvégi ház apartman nyaraló csónakház egyéb: 2. Hasznos alapterülete: m 2 IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: év hó nap V. Bejelentés a forgalmi értékről: Ft V. Törvényi mentesség Szükséglakás kizárólag háziorvosi tevékenység céljára szolgáló helyiség VII. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről. Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A -a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni. (építési engedély jogerőre emelkedésének napja: év hó nap) VIII. Önkormányzati rendeleti mentesség, kedvezmény 1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség címen mentes terület: m2 2. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség címen mentes értékrész: Ft 3. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény címen helység év hó nap a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása B jelű betétlap kereskedelmi egységről (szállásépületről), egyéb nem lakás céljára szolgáló épületről a korrigált forgalmi érték szerint működtetett építményadó bevallásához (Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni.) I. Bevallás benyújtója Bevallásbenyújtó neve (cégneve): Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. Ingatlan 1. Címe: város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 2. Helyrajzi száma: / / / III Épület jellemzői

21 21 1. Fajtája: Kereskedelmi egység (szállásépület nélkül) Ennek jellege: kereskedelmi üzlet, bolt, abc, áruház, üzletház csárda, bisztró, borozó, söröző, büfé, cukrászda, kávézó, étterem iroda, műterem rendelő, kórház, szanatórium, gyógyszertár egyéb: Szállásépület Ennek jellege: szálloda hotel panzió fogadó motel szálló vendégház vadászház egyéb: Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület Ennek jellege: üzem, üzemcsarnok, gyár műhely, szerviz garázs, gépjárműtároló raktár üvegház pince présház hűtőház egyéb: 2. Hasznos alapterülete: m 2 IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: év hó nap V. Törvényi mentesség Állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület VI. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről. Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A -a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni. (építési engedély jogerőre emelkedésének napja: év hó nap) VII. Önkormányzati rendeleti mentesség, kedvezmény 1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség címen mentes terület: m2 2. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség címen mentes értékrész: Ft. 3. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény címen helység év Hó nap a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

22 22 3. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 6. melléklet a /2012. (. ) NGM rendelethez BEVALLÁS a telekadóról, a terület szerinti adózás esetében (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás II. Bevallás benyújtásának oka Adókötelezettség keletkezése Változás jellege: új telek ingatlan szerzése vagyoni értékű jog alapítása vagyoni értékű jog megszűnése épület lebontása mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földnek minősülő telek esetében a telek tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetése a telek művelés alól kivett területként való ingatlan-nyilvántartási átvezetése adóbevezetés adóalap-megállapítás változása Változás bejelentése Változás jellege: Adókötelezettség megszűnése Változás jellege: ingatlan megszűnése 100%-os beépítés ingatlan elidegenítése vagyoni értékű jog alapítása vagyoni értékű jog megszűnése belterületi telek esetében a mezőgazdasági művelésének megkezdése belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlannyilvántartási átvezetése III. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: év hó nap IV. Telek 1. Címe: város/község közterület közterület jelleg hsz. 2. Helyrajzi száma: / / /

23 23 V. Bevallás benyújtója 1. Bevallásbenyújtó minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja Jog jellege: kezelői jog vagyonkezelői jog haszonélvezeti jog használat joga (tartós) földhasználat joga 2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: 3. Bevallásbenyújtó neve (cégneve): 4. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap 5. Anyja születési családi és utóneve: 6. Adóazonosító jele: Adószáma: Illetősége: Belföldi Külföldi: ország 8. Székhelye, lakóhelye: város/község 9. Telefonszáma:, címe: VI. Telek általános jellemzői 1. Telek teljes területe: m 2 2. A telekből épülettel lefedett terület: m 2 3. A telekadó hatálya alá tartozó telekrész (1-2): m 2 VII. Mentességek, kedvezmények 1. Törvényi mentességek 1.1 A telek építési, telekalakítási, változtatási tilalom alatt áll 1.2 A telek erdő művelési ágban van nyilvántartva 1.3 A telken levő épület(ek) hasznos alapterülete: m2 2. Önkormányzati rendeleti adóalap- mentesség címen mentes terület: m2 3. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény címen VIII. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott: 2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve: Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta: 3. Adóazonosító száma: Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő: 4. Bizonyítvány / igazolvány száma:

Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető egyes bevallási, bejelentési mintanyomtatványok 2013. évtől használható tartalmának tervezete

Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető egyes bevallási, bejelentési mintanyomtatványok 2013. évtől használható tartalmának tervezete Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető egyes bevallási, bejelentési mintanyomtatványok 2013. évtől használható tartalmának tervezete BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi

Részletesebben

77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet. az egyes önkormányzati adóigazgatási, továbbá illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról

77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet. az egyes önkormányzati adóigazgatási, továbbá illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról 1 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet az egyes önkormányzati adóigazgatási, továbbá illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról Az 1. alcím tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 46. -ában

Részletesebben

BEVALLÁS gépjárműadóról a/az önkormányzati adóhatósághoz

BEVALLÁS gépjárműadóról a/az önkormányzati adóhatósághoz BEVALLÁS gépjárműadóról a/az önkormányzati adóhatósághoz 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Születési helye: város/község, ideje: 3. Anyja születési családi és utóneve: 4. Adóazonosító jele: Adószáma: - -

Részletesebben

(Benyújtandó a tevékenységvégzés helye szerinti települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi önkormányzat adóhatóságához.)

(Benyújtandó a tevékenységvégzés helye szerinti települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi önkormányzat adóhatóságához.) BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén A/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó a tevékenységvégzés

Részletesebben

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. i C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20 évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 3/1 I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás 3. Előtársasági bevallás 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 5. Év közben kezdő adózó bevallása 6. Naptári évtől eltérő

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet 1. függeléke BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

Részletesebben

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 201.. évben kezdődő adóévben a Csanytelek Község illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20 évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20 évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2013. évben kezdődő adóévben a BAJ önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2013. évben kezdődő adóévben a TATA önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013. évben kezdődő adóévben a NYÍRLUGOS önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013 évben kezdődő adóévben Vizsoly Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 19. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 19. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 2013.. évben

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás 2013. adóévről

Helyi iparűzési adóbevallás 2013. adóévről Helyi iparűzési adóbevallás 2013. adóévről Főlap állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2013.évben kezdődő adóévben a Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20 évben kezdődő adóévben a/az Aszófő önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS FŐLAP. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS FŐLAP. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20... évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013. évben kezdődő adóévben a Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás 2013. adóévről

Helyi iparűzési adóbevallás 2013. adóévről Helyi iparűzési adóbevallás 2013. adóévről Főlap állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2013.évben kezdődő adóévben a Szilvásvárad Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013. évben kezdődő adóévben Mezőfalva önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013. adóévben a Nagyszentjános önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. évben kezdődő adóévben a Domaszék Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP. II. Bevallott időszak: év hó naptól év hó napig

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP. II. Bevallott időszak: év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20... évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 19. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20... évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat,

Részletesebben