A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja"

Átírás

1 A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA Omnibusz 2013/04 A kutatás dokumentációja 2013

2 2 Az adatfelvételben közremőködtek: Andrási Zoltán Antal Edit Fáklya Éva Fekete-Nagy Petra Melles Ágnes Németh Valéria Várnai Magdolna adatfelvételi osztályvezetı munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs Szerkesztette: Fekete-Nagy Petra TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt Budapest Budaörsi út 45. tel: , fax:

3 Omnibusz 2013/03 3 Tartalom Tartalom BEVEZETÉS... 4 A MINTA... 6 AZ ADATFELVÉTEL FİBB ADATAI... 8 MELLÉKLETEK... 9 A SÚLY A KÉRDİÍV: TARKI_OMNIBUSZ_2013_04_OTKA_DOKKOTET HIBA! A KÖNYVJELZİ NEM LÉTEZIK. ELOSZLÁS TÁBLÁK: TARKI_OMNI1304_OTKA_ELOSZLASOK (PDF CSATOLMÁNY... )29 Szerkesztette: Fekete-Nagy Petra TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt Budapest Budaörsi út 45. tel: , fax:

4 Omnibusz 2013/03 4 A minta Bevezetés A kutatást az Országos Tudományos Kutatási Alap megrendelésére végeztük. Az adatfelvétel a áprilisi Omnibusz kutatás keretei között zajlott. Ez a kötet az adatfelvétel dokumentumait tartalmazza. Alkalmazott mintavételi eljárásunk valószínőségi minta, tehát minden felnıtt magyar lakosnak azonos az esélye a mintába való bekerülésre. Így a minta segítségével begyőjtött adatokból levont következtetések a statisztikai mintahiba mértékén belül általánosíthatóak a teljes populációra. A minta elkészítéséhez többlépcsıs, arányosan rétegzett, valószínőségi mintavételi eljárást alkalmaztunk. A rétegzés elsı lépcsıjében minden megyébıl kiválasztottuk azokat a településeket, amelyek a mintába kerültek. Ennek során általános szabályként azt az elvet alkalmaztuk, hogy Budapest, és a megyeszékhelyek szerepeljenek a mintában. Ezt követıen meghatároztuk, hogy az egyes megyékbıl, és ezen belül az egyes településtípusokból (megyeszékhely, város, község) hány személynek kellett szerepelnie a mintában. A konkrét elemszámok kialakításakor azt az elvet követtük, hogy minden megye minden településtípusából akkora arányban kerültek a mintába kérdezettek, amekkora az alapsokaság (felnıtt lakossági minta esetén a 18 éven felüli lakosok) aránya a teljes népességen belül, megyére, és megyén belüli településtípus lakosságarányra lebontva. A áprilisi Omnibusz adatfelvétele 80 településen és Budapesten (minden kerületében) zajlott, ahol összesen 218 kiindulási pont volt. A rétegenként lekérdezendı személyek számának meghatározását követıen a minta konkrét kialakításához véletlen sétás módszert alkalmaztuk. A módszer lényege, hogy a kérdezı nem neveket, címeket kap, csupán egy kiindulópontot, egy bejárandó útvonalat, és az útvonalon a mintába bekerülı lakások kiválasztásának algoritmusát határoztunk meg számára a mintába bekerült településen. Szerkesztette: Fekete-Nagy Petra TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt Budapest Budaörsi út 45. tel: , fax:

5 Omnibusz 2013/03 5 A minta Az így kiválasztott lakásokban Leslie Kish kulcs alkalmazásával választották ki a kérdezıbiztosok a háztartásból a mintába bekerülı személyt. A mintába került személyeket kérdezıbiztosaink személyesen keresték meg. A mintába bekerült címeket legalább kétszer fel kell keresniük, az elsı megkeresésnek hétköznap 16 óra után kellett történnie. A áprilisi Omnibusz adatfelvételében összesen 106 kérdezıbiztos dolgozott. Annak érdekében, hogy a mintába került nem, korcsoport, iskolai végzettség és településtípus szerint kialakított csoportok aránya megegyezzen a felnıtt magyar népesség ugyanilyen szempont szerint kialakított csoportjainak arányával, a mintát súlyoztuk, így a súlyozott minta nem, életkor, településtípus és iskolai végzettség szerinti megoszlása jól illeszkedik a felnıtt népesség megfelelı adataihoz. Az adatbázisban 4 dimenziós (nem- korcsoport- iskolai végzettség- településtípus) egyéni súlyváltozót (SULYNKIT) adtunk meg. Szerkesztette: Fekete-Nagy Petra TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt Budapest Budaörsi út 45. tel: , fax:

6 Omnibusz 2013/03 6 A minta A minta A súlyozatlan és súlyozott minta összehasonlítása ismert demográfiai eloszlásokkal Az összehasonlítás statisztikai illeszkedésének tesztelésére a standardizált reziduális (SR) értékét használtuk fel. Nem szerinti illeszkedés: Nem A KSH számításai alapján elvárt Mintabeli Esetszám Százalék Esetszám százalék SR érték Súlyozott mintában Esetszám százalék Férfi , Nı , Chi 2 : 0,45 DF: 1 Korcsoport szerinti illeszkedés: Kor A KSH számításai alapján elvárt Mintabeli Esetszám Százalék Esetszám százalék SR érték Súlyozott mintában Esetszám százalék , év felett , Chi 2 : 25,77 DF:

7 Omnibusz 2013/03 7 A minta Iskolai végzettség szerinti illeszkedés: Iskolai A KSH számításai Mintabeli végzettség alapján elvárt Esetszám Százalék Esetszám százalék SR érték Súlyozott mintában Esetszám százalék Alapfok , Középfok , Felsıfok , Chi2: 10,79 DF: 2 Településtípus Településtípus szerinti illeszkedés: A KSH számításai alapján elvárt Mintabeli Esetszám Százalék Esetszám százalék SR érték Súlyozott mintában Esetszám százalék Budapest , Város Község , Chi 2 : 0,74 DF: 2

8 Az adatfelvétel fıbb adatai Az adatfelvétel ütemezése Kérdıív készítés Adatfelvétel Adatrögzítés Számítógépes munkák A kérdezés ideje ( ) % 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0,0 Teljes adatfelvétel budapesti adatfelvétel

9 9 Mellékletek

10 10 A súly Fiatal: éves Középkorú: éves Idıs: 60 éves vagy idısebb Alapfokú: szakmunkás vagy alacsonyabb végzettség Érettségi: szakközépiskolai vagy gimnáziumi végzettség Felsıfokú: fıiskola vagy egyetem végzettség A KSH 2001-es Népszámlásának 2005-ös Mikrocenzus által továbbvezetett adatai alapján elvárt adatok Neme korcsop iskola Budapest Total% város Total% község Total% Össz. Férfi nı alapfokú ,20% ,32% ,59% 11,12% fiatal érettségi ,53% ,52% ,61% 6,67% felsıfokú ,77% ,23% ,35% 2,35% alapfokú ,01% ,62% ,37% 10,00% érettségi ,77% ,02% ,99% 3,78% felsıfokú ,78% ,30% ,40% 2,47% alapfokú ,79% ,11% ,04% 6,94% idıs érettségi ,44% ,93% ,34% 1,72% felsıfokú ,64% ,72% ,18% 1,54% ,93% ,78% ,88% 46,59% alapfokú ,79% ,75% ,31% 7,85% fiatal érettségi ,76% ,39% ,23% 8,39% Középkorú Középkorú felsıfokú ,96% ,73% ,61% 3,30% alapfokú ,90% ,14% ,72% 8,76% érettségi ,38% ,31% ,41% 6,10% felsıfokú ,91% ,46% ,48% 2,84% alapfokú ,85% ,73% ,09% 12,67% idıs érettségi ,86% ,25% ,33% 2,45% felsıfokú ,51% ,44% ,10% 1,05% ,92% ,20% ,29% 53,41% ,00%

11 11 A KSH 2001-es Népszámlásának 2005-ös Mikrocenzus által továbbvezetett adatai alapján számított adatok (18+ éves lakosság) Neme: N = N % Férfi ,59 Nı ,41 Korcsoport: Fiatal (18-39 év) ,68 Középkorú )40-59 év) ,96 Idıs (60 x éves) ,36 Iskolai végzettség: Alapfokú ,34 Középfokú ,11 Felsıfokú ,55 Település típus: Budapest ,85 város ,98 község ,17

12 12 s o r s z á m ÖSSZESEN HÁNY FİS A HÁZTARTÁS? fıs A KÉRDEZETT SZÜLETÉSI ÉVE: 1 9 A KÉRDEZETT NEME: 1 férfi 2 nı OMNIBUSZ 2013/04 OTKA A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelıen jártam el. Az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom át, Kérdezı kérdezıi igazolványszám KÉRDEZÉS KEZDETE: hó... nap... óra... perctıl

13 13 1. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb, mint 8 általános 2 8 általános 3 szakmunkásképzı; szakképzés érettségi nélkül 4 szakközépiskolai érettségi; szakképzést követı érettségi 5 gimnáziumi érettségi 6 érettségit követı, felsıfokra nem akkreditált szakképzés; középfokú technikum 7 akkreditált felsıfokú szakképzés; felsıfokú technikum 8 fıiskola / BA / BSc 9 egyetem / MA / MSc X 2. Összesen Önnel együtt hányan élnek Önök a családban (egy háztartásban)?... fı X 3. Most a család tagjaira vonatkozóan tennék fel néhány kérdést. Kezdjük Önnel a sort! Kit tekintenek Önök családfınek? 1 a kérdezett választott családfıt 2 a kérdezett nem választott családfıt HA A KÉRDEZETT NEM TUD DÖNTENI VÁLASSZ TE CSALÁDFİT! 0 egyedül él a kérdezett X A CSALÁDFİ A legidısebb év közötti férfi hiányában: A legidısebb év közötti nı hiányában: A legidısebb 62 év feletti férfi hiányában: A legidısebb 62 év feletti nı KÉRDE- ZETT férfi neme nı születésének éve NÉGY SZÁM- JEGGYEL hónapja KÉT SZÁM- JEGGYEL A családfıhöz viszonyított családi állása KÓD X X X X X X X X X X X X CSALÁDFİHÖZ VISZONYÍTOTT CSALÁDI ÁLLÁSA: 1 családfı 2 házastársa 3 élettársa 4 gyermeke 5 szülıje, anyósa, apósa 6 egyéb rokon 8 nem rokon X X X X X X X X X X X X X X X

14 14 4. Mi az Ön családi állapota? 1 nıtlen, hajadon 2 házas és együtt élnek 3 házas, de külön él 4 élettárssal él 5 özvegy 6 elvált 9 NT X 5. Ön jelenleg dolgozik / nyugdíjas? 01 alkalmazott 02 önálló, vállalkozó, saját vállalkozásában alkalmazott 03 alkalmi munkát, megbízásokat vállal 04 munkanélküli 05 nyugdíjas (öregségi, rokkant, özvegyi) 06 szülési szabadságon, gyeden, gyesen, gyeten van 07 háztartásbeli, családját látja el, fıállású anya 08 tanuló 09 egyéb 99 NT X 6. Volt-e Ön munkanélküli az elmúlt 5 év folyamán? 1 igen 6.a. Összesen hány hónapig volt munkanélküli az elmúlt 5 évben? 2 nem 9 NT X Összesen: hónapig 99 NT X 7. Mi (volt) a (legutolsó) foglalkozása, beosztása?... RÉSZLETESEN ÍRD LE, ÉS A VÁLASZ ALAPJÁN A HELYSZÍNEN TISZTÁZD A BESOROLÁST! ÖNÁLLÓK, VÁLLALKOZÓK (tulajdonos, vagy résztulajdonos) 01 gazdálkodó, ıstermelı (mezıgazdaságban) 02 fizikai munkát is végzı kisvállalkozó (iparos, kereskedı) 03 szellemi szabadfoglalkozású 04 egyéb ALKALMAZOTTAK (nem a saját vállalkozásában dolgozik) VEZETİ: 06 felsı vezetı (osztályvezetı felett) 07 középszintő vezetı (osztályvezetı) 08 alsó vezetı (osztályvezetı alatt) 09 közvetlen termelésirányító ( kék galléros, fizikai beosztottakkal, pl. mővezetı) folytatás: ALKALMAZOTTAK (nem a saját vállalkozásában dolgozik) SZELLEMI: FIZIKAI 00 sosem dolgozott 99 NT X 10 diplomához kötött 11 egyéb szellemi (diploma nélkül) 12 szakmunkás (nem mezıgazdasági) 13 betanított munkás (nem mezıgazdasági) 14 segédmunkás (nem mezıgazdasági) 15 mezıgazdasági fizikai 11 - RE 8. ÖNÁLLÓTÓL, VEZETİTİL! (elızı kérdés es kód) Hány alkalmazottja / beosztottja van (volt)?..... alkalmazott / beosztott 000 nincs, nem volt alkalmazottja 999 NT X

15 HA DOLGOZIK /DOLGOZOTT! 9. Ön 1 köztisztviselı, közalkalmazott, 2 állami, önkormányzati vállalat alkalmazottja, vagy 3 más helyen dolgozik / dolgozott? 9 NT X 10. Mi (volt) a munkáltatójának fıtevékenysége? Kérem, hogy a +1. VÁLASZLAP+ segítségével válaszoljon! 01 mezıgazdaság, erdıgazdálkodás, halászat 02 bányászat, kıfejtés 03 feldolgozóipar 04 villamosenergia-, gáz-, gızellátás, légkondicionálás 05 vízellátás, szennyvíz győjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyezıdésmentesítés 06 építıipar 07 kereskedelem, gépjármőjavítás 08 szállítás, raktározás 09 szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 10 információ, kommunikáció 99 NT X 11 pénzügyi, biztosítási tevékenység 12 ingatlanügyletek 13 szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység 14 adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 15 közigazgatás, védelem; kötelezı társadalombiztosítás 16 oktatás 17 humán-egészségügyi, szociális ellátás 18 mővészet, szórakoztatás, szabadidı 19 egyéb szolgáltatás 20 háztartás munkaadói tevékenysége; termék elıállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra 21 területen kívüli szervezet (pl. nemzetközi szervezet, nagykövetség stb.) MINDENKITİL! 11. Ha most vasárnap parlamenti választások lennének, akkor Ön... 1 biztosan elmenne szavazni, 2 valószínőleg elmenne, 3 valószínőleg nem menne el, vagy 4 biztosan nem menne el szavazni? 9 NEM TUDJA, nincs határozott véleménye X MINDENKITİL! 12. Ha most vasárnap parlamenti választások lennének (és esetleg mégis elmenne szavazni) akkor Ön melyik pártra szavazna? Kérem, hogy az +2. VÁLASZLAP+ segítségével válaszoljon! 1 MSZP, Magyar Szocialista Párt 5 Demokratikus Koalíció 2 FIDESZ- KDNP 6 Együtt PM (Párbeszéd Magyarországért) 3 Jobbik Magyarországért Mozgalom 7 egyéb párt, éspedig... 4 LMP, Lehet Más a Politika 8 M 9 NT X

16 16 MINDENKITİL! Most más témával kapcsolatban kérdezném. 32. Részt vett-e Ön a legutóbbi, áprilisi parlamenti választások elsı fordulóján? 1 igen 32.a. Kérem, mondja meg, hogy Ön a parlamenti választások elsı fordulóján melyik párt listájára adta le szavazatát? Kérem, hogy a +4. VÁLASZLAP+ segítségével válaszoljon! 2 nem 0 nem szavazhatott 9 NEM EMLÉKSZIK X 1 MSZP, Magyar Szocialista Párt 2 FIDESZ- KDNP 3 Jobbik Magyarországért Mozgalom 4 LMP, Lehet Más a Politika 5 MDF 6 egyéb párt, éspedig... 8 M 9 NT X 33. Felsorolom Önnek néhány politikus nevét. Kérem, mondja meg mindegyikükrıl, hogy mennyire rokonszenves vagy ellenszenves Önnek. Arra kérem, hogy 1-tıl 5-ig értékeljen! Az 5-ös azt jelenti, hogy nagyon rokonszenves az adott politikus, az 1-es pedig azt, hogy nagyon ellenszenves. Tehát mennyire rokonszenves Önnek Orbán Viktor? És mennyire rokonszenves Önnek Nagyon ellenszenves Nagyon rokonszenves a. ORBÁN VIKTOR X b. Mesterházy Attila X c. Bajnai Gordon X d. Vona Gábor X e. Schiffer András X f. Gyurcsány Ferenc X VM NT 34. Most pártokat sorolok fel Önnek. Kérem, mondja meg mindegyikükrıl, hogy mennyire rokonszenves vagy ellenszenves. Arra kérem, hogy most 0-tól 10-ig értékeljen! Az 10-es azt jelenti, hogy nagyon rokonszenves az adott párt, az 0 pedig azt, hogy nagyon ellenszenves. Tehát mennyire rokonszenves Önnek az MSZP? És mennyire rokonszenves Önnek Nagyon ellenszenves Nagyon rokonszenves a. MSZP X b. Fidesz X c. Jobbik X d. LMP X e. Demokratikus Koalíció X f. Együtt PM (Párbeszéd Magyarországért) X V M N T

17 A most következı kérdésnél arra kérem, hogy Ön jelöljön véleményének megfelelıen itt a kérdıívben. Ennél a kérdésnél néhány témával kapcsolatban két-két ellentétes véleményt olvashat. Kérem, döntse el mindegyik témánál, hogy melyik áll közelebb az Ön nézeteihez. Ha egyértelmően az elsı, a baloldalon szereplı véleményt osztja, kérem, tegyen egy X-et a mellette lévı kockába. Ha egyértelmően a jobb oldalon lévı, második állítással ért egyet, akkor a mellé tegyen egy X-et. Ha mindkét vélemény egyformán távol áll Öntıl, akkor a középsı kockába jelöljön. A többi kocka az átmenetet jelöli a két vélemény között. MOST FORDÍTSD ODA A KÉRDİÍVET ÉS ADD ÁT A TOLLADAT, A VÁLASZLEHETİSÉGEKET SZÜKSÉG ESETÉN OLVASD FEL! a. b. c. d. e. f. A külföldi tıke beáramlását korlátozni kell, mivel idegen érdekeknek rendeli alá a magyar gazdaságot. A cigányokat annyi hátrányos megkülönböztetés éri, hogy a kormánynak jobban kellene ıket támogatnia, mint másokat. A vallás magánügy, ezért az államnak minél távolabb kell tartania magát az egyházak ügyeitıl. El kell távolítani a hatalom környékérıl azokat, akik már a rendszerváltás elıtt is vezetı beosztásban voltak. A múlt tisztázásához nyilvánosságra kellene hozni azoknak a listáját, akik az elızı rendszerben állambiztonsági tisztek vagy besúgók voltak. Az államnak többet kellene költenie szociális kiadásokra, még akkor is, ha ehhez növelni kell az adókat. Nem számít, hogy a tıke magyar vagy külföldi, az a lényeg, hogy segíti a termelést és munkahelyeket teremt. A cigányok maguk tehetnek a problémáikról, ezért maguknak kell azokat megoldaniuk. A társadalom erkölcsi megújulásához szükség van arra, hogy az állam még jobban támogassa a történelmi egyházakat. Jobban értenek a kormányzáshoz azok, akik már a rendszerváltás elıtt is politikusok voltak. Nem kell nyilvánosságra hozni ezeket a listákat, ne bolygassuk a múltat, hanem végleg zárjuk le az ilyen ügyeket. Csökkenteni kell az adókat, még ha így kevesebb jut szociális kiadásokra. g. Mindenkinek el kellene fogadnia végre, hogy az ország jelenlegi határai nem megváltoztathatók. Törekedni kell az elcsatolt magyar területek visszaszerzésére. h. Az együtt élı pároknak ugyanannyi jog jár mint akik összeházasodtak. Az államnak a házasságban élıket elınyben kell részesítenie. i. Elsısorban törvényekre, átgondolt programokra van szüksége az országnak. Elsısorban bátor, fáradhatatlan vezetıkre van szükség.

18 Ön mennyire elégedett a demokrácia mőködésével mostanában Magyarországon? 4 Nagyon elégedett, 3 elégedett, 2 elégedetlen, vagy 1 nagyon elégedetlen? 9 NT, nincs határozott véleménye X 37. Egészében véve, Önt mennyire érdekli a politika? 5 nagyon érdekli, 4 érdekli, 3 érdekli is, meg nem is 2 nem érdekli, vagy 1 egyáltalán nem érdekli? 9 NT X

19 a. A +5. VÁLASZLAP+ látható lista pártok felsorolását tartalmazza. Kérem, nézze végig, vannak-e ezek közt olyanok, amelyeknek támogatói között személyes ismerısei is vannak. SZEMÉLYES ISMERİS: Köszönı viszony, névrıl ismerik egymást és idınként beszélgetnek is. TÁMOGATÓ: Akirıl úgy gondolja, hogy az utóbbi választások alkalmával és/vagy most az adott pártra szavazott/szavazna. 38.b. MIUTÁN VÁLASZOLT, A KIVÁLASZTOTTAKRA KÉRDEZVE: És ezek közt vannak-e barátai vagy családtagjai? 38.c. ISMÉT A KIVÁLASZTOTTAKRA KÉRDEZVE: És az említettek akár közelebbi, akár távolabbi kapcsolatok közt elıfordulnak-e olyanok, akikkel politikáról szokott idınként beszélgetni? Kérem, külön-külön válaszoljon a pártok szerint. 38.d. HA SZOKOTT: Mit mondana, általában egyetértenek, vagy inkább nem értenek egyet ilyen témákban? 38.e. HA NINCS (38.a. kérdés 2-es kód): Most azokról a pártokról kérdezem, amelyeket az elıbb nem említett. Kérem, ismét egyenként válaszoljon mit gondol, mi a jellemzıbb: esetleg csak véletlen, hogy nem adódtak ilyen ismeretségei a (párt) híveivel, vagy inkább arról van szó, hogy nem is igazán keresi velük a kapcsolatot? HA VAN, 1-es KÓD: e. HA NINCS, 2-es KÓD Miért nincs ilyen ismerıs? van 38.a. nincs b. Barát vagy családtag köztük? van nincs c. Szokott politikáról beszélgetni? d. HA SZOKOTT: Egyetértenek? Nem szokott egyetértenek nem értenek egyet attól függ, stb. Véletlen Nem keres velük kapcsolatot a. DK (Demokratikus Koalíció) 1 2 X 1 2 X X 1 2 X b. Együtt X 1 2 X X 1 2 X c. Fidesz 1 2 X 1 2 X X 1 2 X d. Jobbik 1 2 X 1 2 X X 1 2 X e. KDNP 1 2 X 1 2 X X 1 2 X f. LMP (Lehet Más a Politika) 1 2 X 1 2 X X 1 2 X g. MIÉP 1 2 X 1 2 X X 1 2 X h. MSZP 1 2 X 1 2 X X 1 2 X i. Munkáspárt 1 2 X 1 2 X X 1 2 X j. PM (Párbeszéd Magyarországért) 1 2 X 1 2 X X 1 2 X

20 HA EGYIK PÁRT TÁMOGATÓI KÖZÖTT SINCS ISMERİSE! (38. a. kérdés mind 2 -es kód) Mit gondol, mi lehet az oka, hogy egyik párt támogatói közt sincs ilyen ismerıse? Kérem, hogy a +6. VÁLASZLAP+ segítségével válaszoljon, több okot is említhet! Említi Nem említi a. Nem találkozott ilyen emberekkel a környezetében. 1 2 X b. Nem igazán tudja, hogy ki melyik pártot támogatja vagy nem 1 2 X támogatja. c. Maga sem szívesen nyilvánít véleményt politikai kérdésekben. 1 2 X d. Nem érdekli a politika, nem foglalkozik ilyen dolgokkal. 1 2 X e. Egyéb ok, éspedig: X 40. A politikában az emberek gyakran beszélnek bal- és jobb- oldalról. A +7. VÁLASZLAP+ segítségével hol helyezné el önmagát ezen a skálán, ahol a 0 a baloldalt, a 10 pedig a jobboldalt jelenti? baloldali jobboldali 88 VM 99 NT X 41. A liberális és konzervatív kifejezéseket is sokan használják a politikai álláspontok jellemzésére. A +8. VÁLASZLAP+ látható skála a liberálisok és konzervatívok közti fokozatokat jelzi. Ezen az ábrán Ön hogyan jelölné a saját politikai álláspontját? liberális konzervatív 88 VM 99 NT X 42. Egy további megkülönböztetést, a mérsékelt és radikális kifejezéseket is gyakran használják a politikai álláspontok jellemzésére. A +9. VÁLASZLAP+ látható skála a mérsékeltek és a radikálisok közti fokozatokat jelzi. Ezen az ábrán Ön hogyan jelölné a saját politikai álláspontját? mérsékelt radikális 88 VM 99 NT X 43. Mindent összevetve mennyire elégedett jelenlegi életével? Kérem, válaszoljon a +10. VÁLASZLAP+. válaszlap segítségével, amelyen a 0 a teljes elégedetlenséget, a 10 pedig a teljes elégedettséget jelenti teljes teljes elégedetlen elégedett 88 VM 99 NT X

21 Magyarország történelmével és jelenével kapcsolatban sokféle véleményt fogalmaznak meg. Ön mennyire ért egyet, vagy nem ért egyet az alábbi kijelentésekkel? Kérem, hogy a +11. VÁLASZLAP+ segítségével válaszoljon! a. Helytelen, hogy a határon túli magyarok szavazhatnak a magyarországi parlamenti választásokon. b. Azoknak, akiknek magasabb jövedelme van, magasabb adókulccsal kellene adózniuk. c. Jobb, ha az ember manapság nem politizál, mert megjárhatja. d. A Kádár-rendszer sok tekintetben jobb volt, mint a jelenlegi. e. Helyes, hogy Horthy Miklósnak, Magyarország egykori kormányzójának egyes helyeken szobrot állítottak. f. A kormánynak többet kellene tennie a magyarországi romák, cigányok megsegítése érdekében. g. A magyar kormánynak mindent el kell követnie a határon túli magyarok érdekeinek védelmében. egyáltalán nem ért egyet teljes mértékben egyet ért NT X X X X X X X h. Az Európai Uniós tagság jó dolog X i. Mi magyarok a fejlettebb nyugati országoktól semmi jóra nem számíthatunk X

22 A +12. VÁLASZLAP+ -ra különféle felfogású embereket írtunk, amilyenek Magyarországon manapság elıfordulnak. Kérem, válassza ki közülük azt az egyet, amelyik a legközelebb áll az Ön felfogásához, nézeteihez. MIUTÁN VÁLASZTOTT: És másodiknak melyiket választaná? MIUTÁN VÁLASZTOTT: És melyik áll legtávolabb Öntıl? OSZLOPONKÉNT CSAK EGY VÁLASZ! 1. választotta 2. választása Legtávolabb áll Nem választotta NT a. erıs nemzeti érzéső emberek X b. hívı emberek X c. szocialista gondolkodású emberek X d. zöldek, környezetvédık X e. liberális, szabad gondolkodású emberek f. szociáldemokrata felfogású emberek X X g. a rend és a stabilitás hívei X h. konzervatív, hagyománytisztelı emberek X 46. A +13. VÁLASZLAP+ -on néhány történelmi személy olvasható, akik az elızı évszázad magyar történelmében nagy szerepet játszottak. Kérem, válassza ki közülük azokat, akik mindent egybevéve inkább pozitív és azokat, akik inkább negatív szerepet játszottak a történelmünkben. Tehát ki(ke)t sorolna inkább a pozitív oldalhoz? MIUTÁN VÁLASZTOTT: És ki(ke)t sorolna inkább a negatívhoz? Inkább pozitív szerep Inkább negatív szerep Nem választotta a. Horthy Miklós X b. Rákosi Mátyás X c. Nagy Imre X d. Kádár János X e. Antall József X NT

23 Minden országban vannak különbségek, sıt ellentétek (konfliktusok) a különbözı társadalmi csoportok között. Kérem, hogy a +14. VÁLASZLAP+ segítségével mondja meg, Ön szerint Magyarországon milyen erısek az ellentétek... nagyon erısek erısek nem nagyon erısek nincsenek ellentétek a. a szegények és a gazdagok között? X b. cigányok és nem-cigányok között? X c. fıvárosban lakók és vidékiek között? X d. idısebbek és fiatalok között? X e....baloldaliak és jobboldaliak között? X f....a vallásos, templomba járók és a nem vallásos emberek között? g....egykori MSZMP-tagok és a párton kívüliek között? NT X X 48. Szokott-e Ön internetezni? 55 - RE 1 igen 2 nem 9 NT X 49. Milyen gyakran szokott Ön internetezni? 1 naponta, naponta többször 2 hetente többször 3 hetente egyszer 4 havonta többször 5 havonta egyszer, vagy ritkábban 9 NT X 50. Használ Ön Skype-ot? 1 igen 2 nem X 51. Használója-e Ön valamely internetes közösségi oldalnak pl. facebook, iwiw? 55 - RE 1 igen 2 nem 9 NT X 52. Szoktak-e az ismerısei politikai véleményt megfogalmazni a közösségi oldalon / oldalakon? 1 igen 2 nem 9 NT X 53. És Ön meg szokta osztani politikai véleményét a közösségi oldalakon? 1 igen 2 nem 9 NT X 54. Kérem, mondja meg a +15. VÁLASZLAP+ válaszlap segítségével, hogy többnyire megegyezik-e a véleménye politikai kérdésekben a közösségi oldalon meglévı ismerıseiével, vagy többnyire különbözik? többnyire többnyire különbözik megegyezik 99 NT X

24 24 MINDENKITİL! 401. Élete folyamán hány gyermeke született Önnek?...gyermeke 0 nem született még gyermeke X 402. Milyen az Ön egészsége általában? 5 nagyon jó 4 jó 3 kielégítı 2 rossz 1 nagyon rossz 9 NT X 403. Mennyi az Ön havi nettó, adózás utáni összes 1 jövedelme?... Ft/hó 8 M 9 NT 403.a. És azt megmondaná-e, hogy a +39. VÁLASZLAP+ -on lévı kategóriák közül, melyikbe tartozik? X 404. HA NEM EGYEDÜL ÉL ezer Ft, vagy kevesebb ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer ezer Ft felett 88 M 99 NT X Mindent egybevetve, mennyi az Önök háztartásának nettó (adózás utáni) havi összjövedelme (beleértve az Ön jövedelmét is)?... Ft/hó 8 M 9 NT 404.a. És azt megmondaná-e, hogy a +40. VÁLASZLAP+ -on lévı kategóriák közül, melyikbe tartozik? X ezer Ft, vagy kevesebb ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer -1 millió Ft 09 1 millió Ft felett 88 M 99 NT X MINDENKITİL! 405. Elıfordult az elmúlt évben, hogy pénzhiány miatt nem tudták befizetni a... Igen Nem NT Nincs ilyen költségük a. Közüzemi díjat? X b. Lakáshitel-törlesztést? X c. Egyéb hitel törlesztést X 1 Ha több forrásból van jövedelme, összesen és átlagosan mennyi?

25 Hogy érzi, Önök anyagilag... 5 gondok nélkül élnek 4 beosztással jól kijönnek 3 éppen, hogy kijönnek a havi jövedelmükbıl 2 hónapról-hónapra anyagi gondjaik vannak, vagy 1 nélkülözések között élnek? 9 NT X MINDENKITİL! 407. Hány szobás ez a lakás?...szobás X FÉLSZOBA IS SZOBÁNAK 408. Hány négyzetméter a lakás alapterülete?...négyzetméter 999 NT X 409. Önök tulajdonosként laknak ebben a lakásban / házban? 1 igen 2 nem 9 NT X 410. HA TULAJDONOSKÉNT LAKNAK: Mennyit ér ez a lakás / ház? HA NEM TULAJDONOSKÉNT LAKNAK: Mennyit érne ez a lakás/ház, ha az Ön tulajdona lenne?... Ft 8 M 9 NT X 411. Van Önnek / Önöknek... van nincs NT a. bankkártyájuk vagy hitelkártyájuk? X b. részvényük? X c. lakossági folyószámlájuk? X d. önkéntes kiegészítı nyugdíjbiztosításuk? X e. életbiztosításuk? X

26 Van Önöknek... van nincs a. automata mosógépük? 1 2 X b. Vezetékes telefonjuk? 1 2 X c. Plazma vagy LCD TV-jük? 1 2 X d. DVD-lejátszójuk? 1 2 X e. mosogatógépük? 1 2 X f. Klímaberendezésük? 1 2 X g. személygépkocsijuk (saját vagy céges, amit magáncélra használhatnak)? HA VAN: Hány darab? db 0 X h. számítógépük? HA VAN: Hány darab? db 0 X i. HA NINCS SZÁMÍTÓGÉP = X! Internet hozzáférésük? 1 2 X j. Más lakóingatlanuk vagy nyaralójuk? 1 2 X MINDENKITİL! 414. Ön személy szerint használ-e mobiltelefont? 1 igen 2 nem 9 NT X

27 Milyen gyakran jár Ön misére, istentiszteletre, gyülekezetbe? 5 hetente, vagy gyakrabban, 4 havonta 2-3 alkalommal, 3 havonta, 2 évente néhány alkalommal, 1 ritkábban, vagy 0 soha? 8 M 9 NT X 417. Ön melyik állítással tudná magát a legjobban jellemezni? Kérem, a 41. VÁLASZLAP+ -segítségével válaszoljon! 3 Vallásos vagyok, az egyház tanításait követem. 0 Nem vagyok vallásos. 2 Vallásos vagyok a magam módján. 8 MEGTAGADJA A VÁLASZT 1 Nem tudom megmondani, hogy vallásos vagyok-e vagy sem. X Még egyszer köszönjük, hogy válaszaival segítette munkánkat! KÉRDEZÉS VÉGE:... óra... perc

28 28 KÉRDÉSEK A KÉRDEZİNEK I. Milyen jellegő épületben van a lakás? 1 lakótelepi épület 2 többlakásos zöldövezeti 3 többlakásos nem zöldövezeti 4 egyszintes iker- vagy családi ház 5 többszintes iker- vagy családi ház 6 hagyományos építéső parasztház 7 tanya 8 egyéb lakott épület 9 nem tudod eldönteni X II. A ház helye a településen belül: 1 olcsó lakáspiaci övezet 2 közepes, átlagos lakáspiaci övezet 3 helyileg magasabbra értékelt lakáspiaci övezet 4 helyileg a legmagasabbra értékelt lakáspiaci övezet 9 nem tudod eldönteni X III. A kérdezett szerinted roma származású? 1 igen 2 nem X IV. Szerinted mennyit ér az a lakás / ház, amiben a kérdezett lakik?...ft-ot 9 nem tudod eldönteni X Köszönjük munkádat!

29 29 TARKI_omni1304_OTKA_Eloszlasok (PDF csatolmány)

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2003/08. A kutatás dokumentációja. Teljes kötet

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2003/08. A kutatás dokumentációja. Teljes kötet A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Omnibusz 2003/08 A kutatás dokumentációja Teljes kötet 2003 Tartalom BEVEZETÉS... 4 A MINTA... 6 AZ ADATFELVÉTEL FŐBB ADATAI... 8 TÁBLÁK A SÚLYVÁLTOZÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ...

Részletesebben

OMNIBUSZ 2011/11. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása... kérdezői igazolványszám

OMNIBUSZ 2011/11. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása... kérdezői igazolványszám s o r s z á m ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS? fős A KÉRDEZETT SZÜLETÉSI ÉVE: 1 9 OMNIBUSZ 2011/11 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelően

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI OMNIBUSZ 2004/05. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI OMNIBUSZ 2004/05. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI OMNIBUSZ 2004/05 A kutatás dokumentációja 2004 Omnibusz 2004/05 Mellékletek Tartalom BEVEZETÉS... 3 A MINTA... 5 AZ ADATFELVÉTEL FŐBB ADATAI... 7 Bevezetés A kutatást

Részletesebben

OMNIBUSZ 2004/2 kérdő ív

OMNIBUSZ 2004/2 kérdő ív sorszám OMNIBUSZ 2004/2 kérdő ív Település neve:... Budapesten kerület: A kérdező aláírása:...igazolványszáma: KÉRDEZÉS KEZDETE: 2004....hónap... nap... óra... perctől 1. Megítélése szerint az Ön jelenlegi

Részletesebben

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról sorszám A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról OMNIBUSZ 2003/08 A válaszadás önkéntes! Kijelentem,

Részletesebben

UNICEF december. KÉRDEZÉS KEZDETE: december hó... nap... óra... perctıl

UNICEF december. KÉRDEZÉS KEZDETE: december hó... nap... óra... perctıl sorszám UNICEF 2012. december Település neve:. Budapesten kerület: A kérdezı aláírása:...... KÉRDEZÉS KEZDETE: 2012. december hó... nap... óra... perctıl igazolványszám Jó napot kívánok! vagyok, a TÁRKI

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Változás SPSS állomány neve: Budapest, 2002.

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Változás SPSS állomány neve: Budapest, 2002. TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA Változás 2002 SPSS állomány neve: F54 Budapest, 2002. Változás 2002 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI ELOSZLÁSOKKAL...

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10. SPSS állomány neve: Budapest, október

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10. SPSS állomány neve: Budapest, október TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2002/10 SPSS állomány neve: F56 Budapest, 2002. október OMNIBUSZ 2002/10 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire

ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire ZA5949 International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire s o r s z á m ÖSSZESEN HÁNY FİS A HÁZTARTÁS? fıs A KÉRDEZETT SZÜLETÉSI ÉVE: 1 9 A KÉRDEZETT NEME: 1 2 A KÉRDEZETT DOLGOZIK-E?

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2003/2. SPSS állomány neve: Budapest, február

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 2003/2. SPSS állomány neve: Budapest, február TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA SPSS állomány neve: F63 Budapest, 2003. február 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A SÚLYOZATLAN MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA ISMERT DEMOGRÁFIAI ELOSZLÁSOKKAL...4 Nem szerinti

Részletesebben

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület:

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 fõcím 2 pótcím OMNIBUSZ 99/5 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? fős OMNIBUSZ 2002/9. A válaszadás önkéntes!

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? fős OMNIBUSZ 2002/9. A válaszadás önkéntes! 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?: fős A háztartásban lakó 18

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Inflációs várakozás 2002/8. SPSS állomány neve: Budapest, augusztus

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Inflációs várakozás 2002/8. SPSS állomány neve: Budapest, augusztus TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA Inflációs várakozás 2002/8 SPSS állomány neve: F53 Budapest, 2002. augusztus Inflációs várakozás 2002/8 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 AZ INFLÁCIÓS VÁRAKOZÁS

Részletesebben

Helyettesítő. kérdőív TÁRKI. 1 hullám EGÉSZSÉG KUTATÁS. A válaszadás önkéntes! Család sorszáma. Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív?

Helyettesítő. kérdőív TÁRKI. 1 hullám EGÉSZSÉG KUTATÁS. A válaszadás önkéntes! Család sorszáma. Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív? Család sorszáma Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív? TÁRKI EGÉSZSÉG KUTATÁS Egyén sorszáma A válaszoló személy sorszáma 1 hullám Helyettesítő kérdőív 1997 A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 98/1. SPSS állomány neve: Könyvtári dokumentum sorszáma: 287. Budapest, 1998.

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 98/1. SPSS állomány neve: Könyvtári dokumentum sorszáma: 287. Budapest, 1998. TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA OMNIBUSZ 98/1 SPSS állomány neve: d58.sav Könyvtári dokumentum sora: 287 Budapest, 1998. Omnibusz 98/1 2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 A MINTA ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Részletesebben

Munkaerőpiaci stratégiák Fejér megyében

Munkaerőpiaci stratégiák Fejér megyében Munkaerőpiaci stratégiák Fejér megyében a kérdőív sorszáma Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Kérdező aláírása:... A kérdezés kezdete: 2001. 01. hó... nap...

Részletesebben

Hungary ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Hungary ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Hungary ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire s o r s z á m ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS? fős A KÉRDEZETT SZÜLETÉSI ÉVE: 1 9 TARTOZIK A KÉRDŐÍVHEZ PÓTLAP? (Ha a 110. kérdés A vagy B oszlopában van igen

Részletesebben

OMNIBUSZ 2003/1. A válaszadás önkéntes! sorszám 201. HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ nap... óra...

OMNIBUSZ 2003/1. A válaszadás önkéntes! sorszám 201. HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ nap... óra... sorszám A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 201. HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?: fős A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a ak

Részletesebben

Hungary ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Hungary ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Hungary ISSP 2003 National Identity II Questionnaire 1 focím 2 pótcím sorszám ÖSSZESEN HÁNY FOS A HÁZTARTÁS?: fos A háztartásban lakó 18 éves és idosebb személyek száma: Ebbol a férfiak száma: fo fo ISSP

Részletesebben

Kérdıív képviselık számára

Kérdıív képviselık számára Kérdıív képviselık számára Politikai részvétel és képviselet" c. társadalomtudományi kutatási program (HU 0089 EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében) Magyar Választáskutatási Program 2003-2011

Részletesebben

Családok helyzete 2007

Családok helyzete 2007 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 1 5 6 Családok helyzete 2007 02 2 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 2 5 6 A HÁZTARTÁSFİ KIVÁLASZTÁSA: A háztartásfı a legidısebb 18-62 év közötti (1987-1943 között született) férfi.

Részletesebben

PÁLYAKEZDİ SZAKMUNKÁSOK A MUNKAERİPIACON

PÁLYAKEZDİ SZAKMUNKÁSOK A MUNKAERİPIACON s o r s z á m PÁLYAKEZDİ SZAKMUNKÁSOK A MUNKAERİPIACON SZAKISKOLA_2009 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelıen jártam el. Az általam

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

Szakmai beszámoló a K 63661 sz.-es számú társadalomtudományi OTKA kutatásról

Szakmai beszámoló a K 63661 sz.-es számú társadalomtudományi OTKA kutatásról Szakmai beszámoló a K 63661 sz.-es számú társadalomtudományi OTKA kutatásról A kutatás eredeti címe Az ISSP 2006. és 2007. évi kutatásában való részvétel volt. A kutatás megvalósítása során azonban a külföldi

Részletesebben

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete Medgyesi Márton Tárki Zrt Vázlat 1.A szegény háztartások fogyasztási szokásai A kutatás célja Mintavétel

Részletesebben

HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 OMNIBUSZ 2000/9. kérdőív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 OMNIBUSZ 2000/9. kérdőív. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 OMNIBUSZ 2000/9 kérdőív A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2005/01 TDATA-G21

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2005/01 TDATA-G21 A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Omnibusz 2005/01 TDATA-G21 2005 Az adatfelvételben közreműködtek: Dr. Sági Matild Bognár Adrienn Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Nemes Tamás Németh Valéria

Részletesebben

VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember

VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember Jó napot kívánok. A MASMI Hungary munkatársa,. vagyok. A piaci szabályozással kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek. Körülbelül 10 percre venném

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

OMNIBUSZ 2002/12/B. A válaszadás önkéntes! Készült a KSH Népességtudományi Kutatóintézete megbízásából. sorszám. 1 főcím 2 pótcím

OMNIBUSZ 2002/12/B. A válaszadás önkéntes! Készült a KSH Népességtudományi Kutatóintézete megbízásából. sorszám. 1 főcím 2 pótcím 1 főcím 2 pótcím sorszám A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő OMNIBUSZ 2002/12/B Készült a KSH Népességtudományi Kutatóintézete megbízásából A válaszadás

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? fős OMNIBUSZ 2002/10. A válaszadás önkéntes!

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? fős OMNIBUSZ 2002/10. A válaszadás önkéntes! 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?: fős A háztartásban lakó 18

Részletesebben

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV VÁLASZLAPFÜZET (6. HULLÁM) 1.0 VERZIÓ 2012.10.30. Kérdés(ek): A1, A2 KÁRTYA 1 Semennyit Kevesebb, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél

Részletesebben

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV 1. Neme (a megfelelőt húzza alá) 1) fiú 2) lány 2. Családja lakóhelye (település vagy kerület): TANULÓI KÉRDŐÍV 3. Tanítási időben hol lakik? (a megfelelőt húzza alá) 1) otthon 2) kollégiumban 3) albérletben

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

A 2001/2002. évi tanév. rendje

A 2001/2002. évi tanév. rendje TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA A 2001/2002. évi tanév rendje SPSS állomány neve: E44 Budapest, 2001. február A 2000/2001. évi tanév rendje 2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 A KUTATÁS

Részletesebben

SZŰRŐKÉRDŐíV. 1. Neve... (kérjük olvashatóan beírni)

SZŰRŐKÉRDŐíV. 1. Neve... (kérjük olvashatóan beírni) SZŰRŐKÉRDŐíV SORSZÁM: I. Azonosító adatok: Kitöltés időpontja: Kitöltés helye: Kitöltő neve: II. Kérdezett adatai: 1. Neve... (kérjük olvashatóan beírni) 2. Neme 1 férfi 2 nő 3. Születési helye:... 4.

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI ÉRTÉKEK WORLD VALUE SURVEY. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI ÉRTÉKEK WORLD VALUE SURVEY. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI ÉRTÉKEK WORLD VALUE SURVEY A kutatás dokumentációja 2009 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Fáklya Éva Németh Valéria Páthy-Dencső Blanka Szabó Endre

Részletesebben

Kutatás a rezsicsökkentésről

Kutatás a rezsicsökkentésről Kutatás a rezsicsökkentésről A társadalom véleménye a rezsicsökkentésről Jövedelem Képzettség Kor Nem Lakástípus Aktivitás A magyar társadalom rezsiköltségei és problémaérzékelése (KSH, Eurobarometer,

Részletesebben

HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: OMNIBUSZ. kérdőív 2000/5. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: OMNIBUSZ. kérdőív 2000/5. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 OMNIBUSZ kérdőív 2000/5 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

OMNIBUSZ 2003/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím 2 pótcím. 2003. 05... nap... óra... perctől ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?

OMNIBUSZ 2003/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím 2 pótcím. 2003. 05... nap... óra... perctől ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS? 2 sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?: fős A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő OMNIBUSZ

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Foglalkozások presztízse kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Foglalkozások presztízse kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Foglalkozások presztízse kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

Omnibusz 2001/5. kérdőív. A válaszadás önkéntes! 1 főcím 2 pótcím. sorszám. Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:...

Omnibusz 2001/5. kérdőív. A válaszadás önkéntes! 1 főcím 2 pótcím. sorszám. Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:... sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 Omnibusz 2001/5 kérdőív A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett

Részletesebben

KÉRDŐÍV Kisgyermekes szülők kulturális fogyasztási szokásai Csak olyan szülő töltse ki, akinek legalább egy gyermeke 2004. május 31. után született.

KÉRDŐÍV Kisgyermekes szülők kulturális fogyasztási szokásai Csak olyan szülő töltse ki, akinek legalább egy gyermeke 2004. május 31. után született. Tisztelt Válaszadó! Köszönöm, hogy vállalkozik kérdőívem kitöltésére, és ezzel segíti a szakdolgozatom elkészítését. Kutatásom a kisgyermekes szülők és a család kulturális fogyasztási szokásainak vizsgálatára

Részletesebben

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember Jó napot kívánok. A MASMI Hungary munkatársa,. vagyok. A piaci szabályozással kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek. Körülbelül 10 percre venném

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? fős OMNIBUSZ 2002/11. A válaszadás önkéntes!

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? fős OMNIBUSZ 2002/11. A válaszadás önkéntes! 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?: fős A háztartásban lakó 18

Részletesebben

OMNIBUSZ 2004/10. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2004. 10... nap... óra... perctől

OMNIBUSZ 2004/10. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2004. 10... nap... óra... perctől sorszám A KÉRDEZETT 1955 ÉS 1986 KÖZÖTT SZÜLETETT (18-49 ÉVES)? 1 igen 2 nem X OMNIBUSZ 2004/10 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett

Részletesebben

ESS KÁRTYAFÜZET 2010

ESS KÁRTYAFÜZET 2010 ESS KÁRTYAFÜZET 2010 1. KÁRTYALAP Semennyit Kevesebbet, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél órát Maximum 3 órát 3 óránál többet 2. KÁRTYALAP Milyen gyakran

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ?

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? sorszám HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? KÉSZÜLT A KÉRDEZETTEL INTERNET KÉRDŐÍV IS? 1 igen 2, de is kellett készíteni 3, de kellett volna készíteni Írd le, hogy miért

Részletesebben

VÁLASZTÁS KUTATÁS, MÁSODIK FORDULÓ

VÁLASZTÁS KUTATÁS, MÁSODIK FORDULÓ SORSZÁM VÁLASZTÁS KUTATÁS, MÁSODIK FORDULÓ Kérdezői ig. szám: Megye:... kódja: Dátum: 2002. 04. nap Település neve:... kódja: A Társadalomkutatási Intézet munkatársa vagyok. A Magyar Televízió választási

Részletesebben

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1989-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1989-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma I. A HÁZTARTÁS KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG: a. Összesen hány fős a háztartás? fős b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1989-ben vagy előtte született?

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ?

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? sorszám HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? KÉSZÜLT A KÉRDEZETTEL INTERNET KÉRDŐÍV IS? 1 igen 2, de is kellett készíteni 3, de kellett volna készíteni Írd le, hogy miért

Részletesebben

GVH 2. 2009. július. 1. Megmondaná, hogy az a település, ahol Ön él az Budapest, megyeszékhely, más város, vagy község? 2. Mikor született Ön?

GVH 2. 2009. július. 1. Megmondaná, hogy az a település, ahol Ön él az Budapest, megyeszékhely, más város, vagy község? 2. Mikor született Ön? sorszám GVH 2. 2009. július A kérdezı aláírása:...... KÉRDEZÉS KEZDETE: 2009.... hó... nap... óra... perctıl igazolványszám Jó napot kívánok. vagyok a Társadalomkutatási Intézet munkatársa. Egy nemrégiben

Részletesebben

Közintézmények szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2009

Közintézmények szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2009 SORSZÁM*: A kérdezést végzı szervezet kódja*: FOGLALÁS DÁTUMA*: RÖGZÍTÉS HATÁRIDEJE* Közintézmények szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2009 ALMINTA: 1 önkormányzatok

Részletesebben

A Z I G É N Y L Ő ( L Í Z I N G B E V E V Ő ) A D A T AI

A Z I G É N Y L Ő ( L Í Z I N G B E V E V Ő ) A D A T AI A D A T L A P E L Ő Z E T E S F I N A N S Z Í R O Z H A T Ó S Á G I V I Z S G Á L A T H O Z A finanszírozás célja: használt ingatlan vásárlás új ingatlan vásárlás F I N A N S Z Í R O Z Á S I A D A T O

Részletesebben

Ifjúságkutatás 1997 "FIATAL" kérdőív

Ifjúságkutatás 1997 FIATAL kérdőív 1 főcím 2 pótcím sorszám Ifjúságkutatás 1997 "FIATAL" kérdőív A válaszadás önkéntes! A kérdezés helye: 1 - Salgótarján 2 - Sopron Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem,

Részletesebben

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A közhangulat 016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A Republikon Intézet idén hatodik alkalommal végezte el havi közvélemény-kutatását. A nem, életkor, végzettség és településtípus

Részletesebben

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET CSALÁDI EGYÜTTÉLÉS A kutatás dokumentációja 2003 Tartalom Bevezetés 3 A minta 4 Az adatfelvétel főbb adatai..5 Az adatbázis súlyozása.8

Részletesebben

OMNIBUSZ - A VÁLTOZAT

OMNIBUSZ - A VÁLTOZAT s o r s z á m ÖSSZESEN HÁNY FİS A HÁZTARTÁS? fıs A KÉRDEZETT 1959.02. HÓ ÉS 1990.02. HÓ KÖZÖTT SZÜLETETT (18-49 ÉVES)? 1 igen 2 OMNIBUSZ - A VÁLTOZAT 2008/02 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten

Részletesebben

OMNIBUSZ 2004/08. A válaszadás önkéntes! sorszám nap... óra... perctől KULCS: ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?

OMNIBUSZ 2004/08. A válaszadás önkéntes! sorszám nap... óra... perctől KULCS: ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS? sorszám KULCS: 1 2 3 4 5 6 ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?: fős A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő A KÉRDEZETT 1955 ÉS 1986 KÖZÖTT SZÜLETETT (18-49 ÉVES)?

Részletesebben

VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ. 2002 október

VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ. 2002 október VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ 2002 október EUTE kérdőív 2 TÁRKI Rt. 1. VÁLASZLAP semennyit kevesebbet, mint fél órát maximum 1 órát maximum 1 és fél órát maximum 2 órát maximum 2 és fél órát

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

REFORM KUTATÁS VÉLEMÉNY kérdőív A válaszadás önkéntes!

REFORM KUTATÁS VÉLEMÉNY kérdőív A válaszadás önkéntes! A válaszoló személy sorszáma: REFORM KUTATÁS VÉLEMÉNY kérdőív A válaszadás önkéntes! Kérdezett: a Leslie Kish kulccsal kiválasztott személy 1995 Kérdezte:... kérdezői igazolványszám 2 I.-III. MÁSOLD ÁT

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

WIP kérdőív. A válaszadás önkéntes! 2004 szeptember. sorszám. 2004...hó... nap... óra... perctől

WIP kérdőív. A válaszadás önkéntes! 2004 szeptember. sorszám. 2004...hó... nap... óra... perctől sorszám KÉSZÜLT A KÉRDEZETTEL OMNIBUSZ KÉRDŐÍV IS? 1 igen 2 nem KÉSZÜLT A KÉRDEZETTEL INTERNET KÉRDŐÍV IS? 1 igen 2 nem, de nem is kellett készíteni 3 nem, de kellett volna készíteni Írd le, hogy miért

Részletesebben

Személyi-foglalkozási adatlap

Személyi-foglalkozási adatlap Központi Statisztikai Hivatal Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer I/a. minta Az adatszolgáltatás nem kötelező! Terület: Számlálókörzet száma: A lakás sorszáma: Személy sorszáma a lakásban: Folyamatos

Részletesebben

1. HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? fős OMNIBUSZ 2002/12/A. A válaszadás önkéntes!

1. HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? fős OMNIBUSZ 2002/12/A. A válaszadás önkéntes! 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 1. HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?: fős A háztartásban lakó

Részletesebben

OMNIBUSZ 99/3. kérdõív A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 1112 Budapest, Budaörsi út 45. sorszám. Település neve:... Budapesten

OMNIBUSZ 99/3. kérdõív A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 1112 Budapest, Budaörsi út 45. sorszám. Település neve:... Budapesten sorszám 1112 Budapest, Budaörsi út 45. OMNIBUSZ 99/3 kérdõív A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! Település neve:... Budapesten Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett személyi adatokat bizalmasan kezelem, azokat

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/9. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/9. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Társadalmi rétegződés kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Társadalmi rétegződés kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Társadalmi rétegződés kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

Kerékpárhasználati adatok

Kerékpárhasználati adatok Kerékpárhasználati adatok Tartalom 1. Mit kellene mérni? 2. Mit mérünk mi? 3. Eredmények 4. Más mérések 5. Hogyan tovább? 1. Mit kellene mérni? a közlekedési módok arányát az infrastruktúra építés hatását

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra Tisztelt Jelentkező! Kérjük, gondosan töltse ki ezt a Jelentkezési Lapot kézzel, majd szkennerje be és PDF formátumban

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: sorszám HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ IERJÚ? A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő MI A TELEPÜLÉS IRÁNYÍTÓSZÁMA? DÖÉS KÉRDŐ ÍV

Részletesebben

REFORM KUTATÁS. FELKÉSZÜLÉS kérdőív. A válaszadás önkéntes!

REFORM KUTATÁS. FELKÉSZÜLÉS kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám Válaszoló sorszáma a családi táblában: REFORM KUTATÁS FELKÉSZÜLÉS kérdőív A válaszadás önkéntes! Kérdezett: a Leslie Kish kulccsal kiválasztott 44-54 év közötti nő, vagy 49-59 év közötti férfi

Részletesebben

Piliscsaba szociális térkép

Piliscsaba szociális térkép HÁZTARTÁS sorszáma Piliscsaba szociális térkép 2 0 1 6. A válaszadás önkéntes! Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom

Részletesebben

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs

Részletesebben

A piacgazdaság normatív keretei

A piacgazdaság normatív keretei A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI A piacgazdaság normatív keretei Omnibusz 2009/03 A kutatás dokumentációja 2009 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Fáklya Éva Németh Valéria Páthy-Dencső

Részletesebben

Galyaság, társadalmi állapotfelmérés

Galyaság, társadalmi állapotfelmérés Galyaság, társadalmi állapotfelmérés Kérdõív Az adatszolgáltatás nem kötelezõ! Nevet felírni nem kell! Település: 1. Az adatszolgáltató neme: 1-férfi 2. Az adatszolgáltató családi állapota: 0-nõtlen, hajadon

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

WIP. Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2003...hó... nap... óra... perctől

WIP. Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2003...hó... nap... óra... perctől sorszám I-IV. KÉRDÉSEKET A WIP KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG! I. A kérdezett 2 18 évnél fiatalabb (Wip 28. kérd.) 3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? 1 van 2 nincs

Részletesebben

SZAKSZERVEZETEK ELMÉLETI KUTATÓ INTÉZETE. Közvélemény kutatás KÉRDŐÍV

SZAKSZERVEZETEK ELMÉLETI KUTATÓ INTÉZETE. Közvélemény kutatás KÉRDŐÍV SZAKSZERVEZETEK ELMÉLETI KUTATÓ INTÉZETE Közvélemény kutatás KÉRDŐÍV A vezetés számára, a reális döntések kialakítása érdekében szükséges a társadalmi gazdasági elégedettség vizsgálata Kérjük, hogy minden

Részletesebben

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez VÁLASZLAP-FÜZET az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez 2 1. VÁLASZLAP Elégedettség 10 teljesen elégedett 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 egyáltalán nem elégedett 3 4 2. VÁLASZLAP Gyermeknevelési

Részletesebben

OMNIBUSZ 2003/12. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím. 2 pótcím. 2003. 12... nap... óra... perctől ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?

OMNIBUSZ 2003/12. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 főcím. 2 pótcím. 2003. 12... nap... óra... perctől ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS? 1 főcím sorszám 2 pótcím ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?: fős A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő A KÉRDEZETT 1954 ÉS 1985 KÖZÖTT SZÜLETETT (18-49 ÉVES)?

Részletesebben

Mikro-vállalkozások szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2010

Mikro-vállalkozások szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2010 SORSZÁM: MEGYE KÓDJA: Mikro-vállalkozások szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2010 Kérdezı aláírása:... [Kérdezı neve]* kérdezı kódja*: A kérdezés kezdete: 2010.

Részletesebben

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye *

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye * Szociológiai Szemle 2002/3. 91 115. FónaiMihály FilepnéNagyÉva EGYMEGYEIROMAKUTATÁSFÕBBEREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Beregmegye * Akutatáscéljaéskörülményei Atanulmánybanbemutatottkutatásra1999 2000-benkerültsoraSzabolcs-Szatmár-

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%):

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%): A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%): Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Hungary

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Hungary ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Hungary FL European Youth - HU D Hány éves Ön? (ÍRJA LE - HA "VISSZAUTASÍTJA", KÓDOLJON '99'-ET) D A kérdezett

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben