A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja"

Átírás

1 A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA Omnibusz 2013/04 A kutatás dokumentációja 2013

2 2 Az adatfelvételben közremőködtek: Andrási Zoltán Antal Edit Fáklya Éva Fekete-Nagy Petra Melles Ágnes Németh Valéria Várnai Magdolna adatfelvételi osztályvezetı munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs Szerkesztette: Fekete-Nagy Petra TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt Budapest Budaörsi út 45. tel: , fax:

3 Omnibusz 2013/03 3 Tartalom Tartalom BEVEZETÉS... 4 A MINTA... 6 AZ ADATFELVÉTEL FİBB ADATAI... 8 MELLÉKLETEK... 9 A SÚLY A KÉRDİÍV: TARKI_OMNIBUSZ_2013_04_OTKA_DOKKOTET HIBA! A KÖNYVJELZİ NEM LÉTEZIK. ELOSZLÁS TÁBLÁK: TARKI_OMNI1304_OTKA_ELOSZLASOK (PDF CSATOLMÁNY... )29 Szerkesztette: Fekete-Nagy Petra TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt Budapest Budaörsi út 45. tel: , fax:

4 Omnibusz 2013/03 4 A minta Bevezetés A kutatást az Országos Tudományos Kutatási Alap megrendelésére végeztük. Az adatfelvétel a áprilisi Omnibusz kutatás keretei között zajlott. Ez a kötet az adatfelvétel dokumentumait tartalmazza. Alkalmazott mintavételi eljárásunk valószínőségi minta, tehát minden felnıtt magyar lakosnak azonos az esélye a mintába való bekerülésre. Így a minta segítségével begyőjtött adatokból levont következtetések a statisztikai mintahiba mértékén belül általánosíthatóak a teljes populációra. A minta elkészítéséhez többlépcsıs, arányosan rétegzett, valószínőségi mintavételi eljárást alkalmaztunk. A rétegzés elsı lépcsıjében minden megyébıl kiválasztottuk azokat a településeket, amelyek a mintába kerültek. Ennek során általános szabályként azt az elvet alkalmaztuk, hogy Budapest, és a megyeszékhelyek szerepeljenek a mintában. Ezt követıen meghatároztuk, hogy az egyes megyékbıl, és ezen belül az egyes településtípusokból (megyeszékhely, város, község) hány személynek kellett szerepelnie a mintában. A konkrét elemszámok kialakításakor azt az elvet követtük, hogy minden megye minden településtípusából akkora arányban kerültek a mintába kérdezettek, amekkora az alapsokaság (felnıtt lakossági minta esetén a 18 éven felüli lakosok) aránya a teljes népességen belül, megyére, és megyén belüli településtípus lakosságarányra lebontva. A áprilisi Omnibusz adatfelvétele 80 településen és Budapesten (minden kerületében) zajlott, ahol összesen 218 kiindulási pont volt. A rétegenként lekérdezendı személyek számának meghatározását követıen a minta konkrét kialakításához véletlen sétás módszert alkalmaztuk. A módszer lényege, hogy a kérdezı nem neveket, címeket kap, csupán egy kiindulópontot, egy bejárandó útvonalat, és az útvonalon a mintába bekerülı lakások kiválasztásának algoritmusát határoztunk meg számára a mintába bekerült településen. Szerkesztette: Fekete-Nagy Petra TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt Budapest Budaörsi út 45. tel: , fax:

5 Omnibusz 2013/03 5 A minta Az így kiválasztott lakásokban Leslie Kish kulcs alkalmazásával választották ki a kérdezıbiztosok a háztartásból a mintába bekerülı személyt. A mintába került személyeket kérdezıbiztosaink személyesen keresték meg. A mintába bekerült címeket legalább kétszer fel kell keresniük, az elsı megkeresésnek hétköznap 16 óra után kellett történnie. A áprilisi Omnibusz adatfelvételében összesen 106 kérdezıbiztos dolgozott. Annak érdekében, hogy a mintába került nem, korcsoport, iskolai végzettség és településtípus szerint kialakított csoportok aránya megegyezzen a felnıtt magyar népesség ugyanilyen szempont szerint kialakított csoportjainak arányával, a mintát súlyoztuk, így a súlyozott minta nem, életkor, településtípus és iskolai végzettség szerinti megoszlása jól illeszkedik a felnıtt népesség megfelelı adataihoz. Az adatbázisban 4 dimenziós (nem- korcsoport- iskolai végzettség- településtípus) egyéni súlyváltozót (SULYNKIT) adtunk meg. Szerkesztette: Fekete-Nagy Petra TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt Budapest Budaörsi út 45. tel: , fax:

6 Omnibusz 2013/03 6 A minta A minta A súlyozatlan és súlyozott minta összehasonlítása ismert demográfiai eloszlásokkal Az összehasonlítás statisztikai illeszkedésének tesztelésére a standardizált reziduális (SR) értékét használtuk fel. Nem szerinti illeszkedés: Nem A KSH számításai alapján elvárt Mintabeli Esetszám Százalék Esetszám százalék SR érték Súlyozott mintában Esetszám százalék Férfi , Nı , Chi 2 : 0,45 DF: 1 Korcsoport szerinti illeszkedés: Kor A KSH számításai alapján elvárt Mintabeli Esetszám Százalék Esetszám százalék SR érték Súlyozott mintában Esetszám százalék , év felett , Chi 2 : 25,77 DF:

7 Omnibusz 2013/03 7 A minta Iskolai végzettség szerinti illeszkedés: Iskolai A KSH számításai Mintabeli végzettség alapján elvárt Esetszám Százalék Esetszám százalék SR érték Súlyozott mintában Esetszám százalék Alapfok , Középfok , Felsıfok , Chi2: 10,79 DF: 2 Településtípus Településtípus szerinti illeszkedés: A KSH számításai alapján elvárt Mintabeli Esetszám Százalék Esetszám százalék SR érték Súlyozott mintában Esetszám százalék Budapest , Város Község , Chi 2 : 0,74 DF: 2

8 Az adatfelvétel fıbb adatai Az adatfelvétel ütemezése Kérdıív készítés Adatfelvétel Adatrögzítés Számítógépes munkák A kérdezés ideje ( ) % 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0,0 Teljes adatfelvétel budapesti adatfelvétel

9 9 Mellékletek

10 10 A súly Fiatal: éves Középkorú: éves Idıs: 60 éves vagy idısebb Alapfokú: szakmunkás vagy alacsonyabb végzettség Érettségi: szakközépiskolai vagy gimnáziumi végzettség Felsıfokú: fıiskola vagy egyetem végzettség A KSH 2001-es Népszámlásának 2005-ös Mikrocenzus által továbbvezetett adatai alapján elvárt adatok Neme korcsop iskola Budapest Total% város Total% község Total% Össz. Férfi nı alapfokú ,20% ,32% ,59% 11,12% fiatal érettségi ,53% ,52% ,61% 6,67% felsıfokú ,77% ,23% ,35% 2,35% alapfokú ,01% ,62% ,37% 10,00% érettségi ,77% ,02% ,99% 3,78% felsıfokú ,78% ,30% ,40% 2,47% alapfokú ,79% ,11% ,04% 6,94% idıs érettségi ,44% ,93% ,34% 1,72% felsıfokú ,64% ,72% ,18% 1,54% ,93% ,78% ,88% 46,59% alapfokú ,79% ,75% ,31% 7,85% fiatal érettségi ,76% ,39% ,23% 8,39% Középkorú Középkorú felsıfokú ,96% ,73% ,61% 3,30% alapfokú ,90% ,14% ,72% 8,76% érettségi ,38% ,31% ,41% 6,10% felsıfokú ,91% ,46% ,48% 2,84% alapfokú ,85% ,73% ,09% 12,67% idıs érettségi ,86% ,25% ,33% 2,45% felsıfokú ,51% ,44% ,10% 1,05% ,92% ,20% ,29% 53,41% ,00%

11 11 A KSH 2001-es Népszámlásának 2005-ös Mikrocenzus által továbbvezetett adatai alapján számított adatok (18+ éves lakosság) Neme: N = N % Férfi ,59 Nı ,41 Korcsoport: Fiatal (18-39 év) ,68 Középkorú )40-59 év) ,96 Idıs (60 x éves) ,36 Iskolai végzettség: Alapfokú ,34 Középfokú ,11 Felsıfokú ,55 Település típus: Budapest ,85 város ,98 község ,17

12 12 s o r s z á m ÖSSZESEN HÁNY FİS A HÁZTARTÁS? fıs A KÉRDEZETT SZÜLETÉSI ÉVE: 1 9 A KÉRDEZETT NEME: 1 férfi 2 nı OMNIBUSZ 2013/04 OTKA A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelıen jártam el. Az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom át, Kérdezı kérdezıi igazolványszám KÉRDEZÉS KEZDETE: hó... nap... óra... perctıl

13 13 1. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb, mint 8 általános 2 8 általános 3 szakmunkásképzı; szakképzés érettségi nélkül 4 szakközépiskolai érettségi; szakképzést követı érettségi 5 gimnáziumi érettségi 6 érettségit követı, felsıfokra nem akkreditált szakképzés; középfokú technikum 7 akkreditált felsıfokú szakképzés; felsıfokú technikum 8 fıiskola / BA / BSc 9 egyetem / MA / MSc X 2. Összesen Önnel együtt hányan élnek Önök a családban (egy háztartásban)?... fı X 3. Most a család tagjaira vonatkozóan tennék fel néhány kérdést. Kezdjük Önnel a sort! Kit tekintenek Önök családfınek? 1 a kérdezett választott családfıt 2 a kérdezett nem választott családfıt HA A KÉRDEZETT NEM TUD DÖNTENI VÁLASSZ TE CSALÁDFİT! 0 egyedül él a kérdezett X A CSALÁDFİ A legidısebb év közötti férfi hiányában: A legidısebb év közötti nı hiányában: A legidısebb 62 év feletti férfi hiányában: A legidısebb 62 év feletti nı KÉRDE- ZETT férfi neme nı születésének éve NÉGY SZÁM- JEGGYEL hónapja KÉT SZÁM- JEGGYEL A családfıhöz viszonyított családi állása KÓD X X X X X X X X X X X X CSALÁDFİHÖZ VISZONYÍTOTT CSALÁDI ÁLLÁSA: 1 családfı 2 házastársa 3 élettársa 4 gyermeke 5 szülıje, anyósa, apósa 6 egyéb rokon 8 nem rokon X X X X X X X X X X X X X X X

14 14 4. Mi az Ön családi állapota? 1 nıtlen, hajadon 2 házas és együtt élnek 3 házas, de külön él 4 élettárssal él 5 özvegy 6 elvált 9 NT X 5. Ön jelenleg dolgozik / nyugdíjas? 01 alkalmazott 02 önálló, vállalkozó, saját vállalkozásában alkalmazott 03 alkalmi munkát, megbízásokat vállal 04 munkanélküli 05 nyugdíjas (öregségi, rokkant, özvegyi) 06 szülési szabadságon, gyeden, gyesen, gyeten van 07 háztartásbeli, családját látja el, fıállású anya 08 tanuló 09 egyéb 99 NT X 6. Volt-e Ön munkanélküli az elmúlt 5 év folyamán? 1 igen 6.a. Összesen hány hónapig volt munkanélküli az elmúlt 5 évben? 2 nem 9 NT X Összesen: hónapig 99 NT X 7. Mi (volt) a (legutolsó) foglalkozása, beosztása?... RÉSZLETESEN ÍRD LE, ÉS A VÁLASZ ALAPJÁN A HELYSZÍNEN TISZTÁZD A BESOROLÁST! ÖNÁLLÓK, VÁLLALKOZÓK (tulajdonos, vagy résztulajdonos) 01 gazdálkodó, ıstermelı (mezıgazdaságban) 02 fizikai munkát is végzı kisvállalkozó (iparos, kereskedı) 03 szellemi szabadfoglalkozású 04 egyéb ALKALMAZOTTAK (nem a saját vállalkozásában dolgozik) VEZETİ: 06 felsı vezetı (osztályvezetı felett) 07 középszintő vezetı (osztályvezetı) 08 alsó vezetı (osztályvezetı alatt) 09 közvetlen termelésirányító ( kék galléros, fizikai beosztottakkal, pl. mővezetı) folytatás: ALKALMAZOTTAK (nem a saját vállalkozásában dolgozik) SZELLEMI: FIZIKAI 00 sosem dolgozott 99 NT X 10 diplomához kötött 11 egyéb szellemi (diploma nélkül) 12 szakmunkás (nem mezıgazdasági) 13 betanított munkás (nem mezıgazdasági) 14 segédmunkás (nem mezıgazdasági) 15 mezıgazdasági fizikai 11 - RE 8. ÖNÁLLÓTÓL, VEZETİTİL! (elızı kérdés es kód) Hány alkalmazottja / beosztottja van (volt)?..... alkalmazott / beosztott 000 nincs, nem volt alkalmazottja 999 NT X

15 HA DOLGOZIK /DOLGOZOTT! 9. Ön 1 köztisztviselı, közalkalmazott, 2 állami, önkormányzati vállalat alkalmazottja, vagy 3 más helyen dolgozik / dolgozott? 9 NT X 10. Mi (volt) a munkáltatójának fıtevékenysége? Kérem, hogy a +1. VÁLASZLAP+ segítségével válaszoljon! 01 mezıgazdaság, erdıgazdálkodás, halászat 02 bányászat, kıfejtés 03 feldolgozóipar 04 villamosenergia-, gáz-, gızellátás, légkondicionálás 05 vízellátás, szennyvíz győjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyezıdésmentesítés 06 építıipar 07 kereskedelem, gépjármőjavítás 08 szállítás, raktározás 09 szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 10 információ, kommunikáció 99 NT X 11 pénzügyi, biztosítási tevékenység 12 ingatlanügyletek 13 szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység 14 adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 15 közigazgatás, védelem; kötelezı társadalombiztosítás 16 oktatás 17 humán-egészségügyi, szociális ellátás 18 mővészet, szórakoztatás, szabadidı 19 egyéb szolgáltatás 20 háztartás munkaadói tevékenysége; termék elıállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra 21 területen kívüli szervezet (pl. nemzetközi szervezet, nagykövetség stb.) MINDENKITİL! 11. Ha most vasárnap parlamenti választások lennének, akkor Ön... 1 biztosan elmenne szavazni, 2 valószínőleg elmenne, 3 valószínőleg nem menne el, vagy 4 biztosan nem menne el szavazni? 9 NEM TUDJA, nincs határozott véleménye X MINDENKITİL! 12. Ha most vasárnap parlamenti választások lennének (és esetleg mégis elmenne szavazni) akkor Ön melyik pártra szavazna? Kérem, hogy az +2. VÁLASZLAP+ segítségével válaszoljon! 1 MSZP, Magyar Szocialista Párt 5 Demokratikus Koalíció 2 FIDESZ- KDNP 6 Együtt PM (Párbeszéd Magyarországért) 3 Jobbik Magyarországért Mozgalom 7 egyéb párt, éspedig... 4 LMP, Lehet Más a Politika 8 M 9 NT X

16 16 MINDENKITİL! Most más témával kapcsolatban kérdezném. 32. Részt vett-e Ön a legutóbbi, áprilisi parlamenti választások elsı fordulóján? 1 igen 32.a. Kérem, mondja meg, hogy Ön a parlamenti választások elsı fordulóján melyik párt listájára adta le szavazatát? Kérem, hogy a +4. VÁLASZLAP+ segítségével válaszoljon! 2 nem 0 nem szavazhatott 9 NEM EMLÉKSZIK X 1 MSZP, Magyar Szocialista Párt 2 FIDESZ- KDNP 3 Jobbik Magyarországért Mozgalom 4 LMP, Lehet Más a Politika 5 MDF 6 egyéb párt, éspedig... 8 M 9 NT X 33. Felsorolom Önnek néhány politikus nevét. Kérem, mondja meg mindegyikükrıl, hogy mennyire rokonszenves vagy ellenszenves Önnek. Arra kérem, hogy 1-tıl 5-ig értékeljen! Az 5-ös azt jelenti, hogy nagyon rokonszenves az adott politikus, az 1-es pedig azt, hogy nagyon ellenszenves. Tehát mennyire rokonszenves Önnek Orbán Viktor? És mennyire rokonszenves Önnek Nagyon ellenszenves Nagyon rokonszenves a. ORBÁN VIKTOR X b. Mesterházy Attila X c. Bajnai Gordon X d. Vona Gábor X e. Schiffer András X f. Gyurcsány Ferenc X VM NT 34. Most pártokat sorolok fel Önnek. Kérem, mondja meg mindegyikükrıl, hogy mennyire rokonszenves vagy ellenszenves. Arra kérem, hogy most 0-tól 10-ig értékeljen! Az 10-es azt jelenti, hogy nagyon rokonszenves az adott párt, az 0 pedig azt, hogy nagyon ellenszenves. Tehát mennyire rokonszenves Önnek az MSZP? És mennyire rokonszenves Önnek Nagyon ellenszenves Nagyon rokonszenves a. MSZP X b. Fidesz X c. Jobbik X d. LMP X e. Demokratikus Koalíció X f. Együtt PM (Párbeszéd Magyarországért) X V M N T

17 A most következı kérdésnél arra kérem, hogy Ön jelöljön véleményének megfelelıen itt a kérdıívben. Ennél a kérdésnél néhány témával kapcsolatban két-két ellentétes véleményt olvashat. Kérem, döntse el mindegyik témánál, hogy melyik áll közelebb az Ön nézeteihez. Ha egyértelmően az elsı, a baloldalon szereplı véleményt osztja, kérem, tegyen egy X-et a mellette lévı kockába. Ha egyértelmően a jobb oldalon lévı, második állítással ért egyet, akkor a mellé tegyen egy X-et. Ha mindkét vélemény egyformán távol áll Öntıl, akkor a középsı kockába jelöljön. A többi kocka az átmenetet jelöli a két vélemény között. MOST FORDÍTSD ODA A KÉRDİÍVET ÉS ADD ÁT A TOLLADAT, A VÁLASZLEHETİSÉGEKET SZÜKSÉG ESETÉN OLVASD FEL! a. b. c. d. e. f. A külföldi tıke beáramlását korlátozni kell, mivel idegen érdekeknek rendeli alá a magyar gazdaságot. A cigányokat annyi hátrányos megkülönböztetés éri, hogy a kormánynak jobban kellene ıket támogatnia, mint másokat. A vallás magánügy, ezért az államnak minél távolabb kell tartania magát az egyházak ügyeitıl. El kell távolítani a hatalom környékérıl azokat, akik már a rendszerváltás elıtt is vezetı beosztásban voltak. A múlt tisztázásához nyilvánosságra kellene hozni azoknak a listáját, akik az elızı rendszerben állambiztonsági tisztek vagy besúgók voltak. Az államnak többet kellene költenie szociális kiadásokra, még akkor is, ha ehhez növelni kell az adókat. Nem számít, hogy a tıke magyar vagy külföldi, az a lényeg, hogy segíti a termelést és munkahelyeket teremt. A cigányok maguk tehetnek a problémáikról, ezért maguknak kell azokat megoldaniuk. A társadalom erkölcsi megújulásához szükség van arra, hogy az állam még jobban támogassa a történelmi egyházakat. Jobban értenek a kormányzáshoz azok, akik már a rendszerváltás elıtt is politikusok voltak. Nem kell nyilvánosságra hozni ezeket a listákat, ne bolygassuk a múltat, hanem végleg zárjuk le az ilyen ügyeket. Csökkenteni kell az adókat, még ha így kevesebb jut szociális kiadásokra. g. Mindenkinek el kellene fogadnia végre, hogy az ország jelenlegi határai nem megváltoztathatók. Törekedni kell az elcsatolt magyar területek visszaszerzésére. h. Az együtt élı pároknak ugyanannyi jog jár mint akik összeházasodtak. Az államnak a házasságban élıket elınyben kell részesítenie. i. Elsısorban törvényekre, átgondolt programokra van szüksége az országnak. Elsısorban bátor, fáradhatatlan vezetıkre van szükség.

18 Ön mennyire elégedett a demokrácia mőködésével mostanában Magyarországon? 4 Nagyon elégedett, 3 elégedett, 2 elégedetlen, vagy 1 nagyon elégedetlen? 9 NT, nincs határozott véleménye X 37. Egészében véve, Önt mennyire érdekli a politika? 5 nagyon érdekli, 4 érdekli, 3 érdekli is, meg nem is 2 nem érdekli, vagy 1 egyáltalán nem érdekli? 9 NT X

19 a. A +5. VÁLASZLAP+ látható lista pártok felsorolását tartalmazza. Kérem, nézze végig, vannak-e ezek közt olyanok, amelyeknek támogatói között személyes ismerısei is vannak. SZEMÉLYES ISMERİS: Köszönı viszony, névrıl ismerik egymást és idınként beszélgetnek is. TÁMOGATÓ: Akirıl úgy gondolja, hogy az utóbbi választások alkalmával és/vagy most az adott pártra szavazott/szavazna. 38.b. MIUTÁN VÁLASZOLT, A KIVÁLASZTOTTAKRA KÉRDEZVE: És ezek közt vannak-e barátai vagy családtagjai? 38.c. ISMÉT A KIVÁLASZTOTTAKRA KÉRDEZVE: És az említettek akár közelebbi, akár távolabbi kapcsolatok közt elıfordulnak-e olyanok, akikkel politikáról szokott idınként beszélgetni? Kérem, külön-külön válaszoljon a pártok szerint. 38.d. HA SZOKOTT: Mit mondana, általában egyetértenek, vagy inkább nem értenek egyet ilyen témákban? 38.e. HA NINCS (38.a. kérdés 2-es kód): Most azokról a pártokról kérdezem, amelyeket az elıbb nem említett. Kérem, ismét egyenként válaszoljon mit gondol, mi a jellemzıbb: esetleg csak véletlen, hogy nem adódtak ilyen ismeretségei a (párt) híveivel, vagy inkább arról van szó, hogy nem is igazán keresi velük a kapcsolatot? HA VAN, 1-es KÓD: e. HA NINCS, 2-es KÓD Miért nincs ilyen ismerıs? van 38.a. nincs b. Barát vagy családtag köztük? van nincs c. Szokott politikáról beszélgetni? d. HA SZOKOTT: Egyetértenek? Nem szokott egyetértenek nem értenek egyet attól függ, stb. Véletlen Nem keres velük kapcsolatot a. DK (Demokratikus Koalíció) 1 2 X 1 2 X X 1 2 X b. Együtt X 1 2 X X 1 2 X c. Fidesz 1 2 X 1 2 X X 1 2 X d. Jobbik 1 2 X 1 2 X X 1 2 X e. KDNP 1 2 X 1 2 X X 1 2 X f. LMP (Lehet Más a Politika) 1 2 X 1 2 X X 1 2 X g. MIÉP 1 2 X 1 2 X X 1 2 X h. MSZP 1 2 X 1 2 X X 1 2 X i. Munkáspárt 1 2 X 1 2 X X 1 2 X j. PM (Párbeszéd Magyarországért) 1 2 X 1 2 X X 1 2 X

20 HA EGYIK PÁRT TÁMOGATÓI KÖZÖTT SINCS ISMERİSE! (38. a. kérdés mind 2 -es kód) Mit gondol, mi lehet az oka, hogy egyik párt támogatói közt sincs ilyen ismerıse? Kérem, hogy a +6. VÁLASZLAP+ segítségével válaszoljon, több okot is említhet! Említi Nem említi a. Nem találkozott ilyen emberekkel a környezetében. 1 2 X b. Nem igazán tudja, hogy ki melyik pártot támogatja vagy nem 1 2 X támogatja. c. Maga sem szívesen nyilvánít véleményt politikai kérdésekben. 1 2 X d. Nem érdekli a politika, nem foglalkozik ilyen dolgokkal. 1 2 X e. Egyéb ok, éspedig: X 40. A politikában az emberek gyakran beszélnek bal- és jobb- oldalról. A +7. VÁLASZLAP+ segítségével hol helyezné el önmagát ezen a skálán, ahol a 0 a baloldalt, a 10 pedig a jobboldalt jelenti? baloldali jobboldali 88 VM 99 NT X 41. A liberális és konzervatív kifejezéseket is sokan használják a politikai álláspontok jellemzésére. A +8. VÁLASZLAP+ látható skála a liberálisok és konzervatívok közti fokozatokat jelzi. Ezen az ábrán Ön hogyan jelölné a saját politikai álláspontját? liberális konzervatív 88 VM 99 NT X 42. Egy további megkülönböztetést, a mérsékelt és radikális kifejezéseket is gyakran használják a politikai álláspontok jellemzésére. A +9. VÁLASZLAP+ látható skála a mérsékeltek és a radikálisok közti fokozatokat jelzi. Ezen az ábrán Ön hogyan jelölné a saját politikai álláspontját? mérsékelt radikális 88 VM 99 NT X 43. Mindent összevetve mennyire elégedett jelenlegi életével? Kérem, válaszoljon a +10. VÁLASZLAP+. válaszlap segítségével, amelyen a 0 a teljes elégedetlenséget, a 10 pedig a teljes elégedettséget jelenti teljes teljes elégedetlen elégedett 88 VM 99 NT X

21 Magyarország történelmével és jelenével kapcsolatban sokféle véleményt fogalmaznak meg. Ön mennyire ért egyet, vagy nem ért egyet az alábbi kijelentésekkel? Kérem, hogy a +11. VÁLASZLAP+ segítségével válaszoljon! a. Helytelen, hogy a határon túli magyarok szavazhatnak a magyarországi parlamenti választásokon. b. Azoknak, akiknek magasabb jövedelme van, magasabb adókulccsal kellene adózniuk. c. Jobb, ha az ember manapság nem politizál, mert megjárhatja. d. A Kádár-rendszer sok tekintetben jobb volt, mint a jelenlegi. e. Helyes, hogy Horthy Miklósnak, Magyarország egykori kormányzójának egyes helyeken szobrot állítottak. f. A kormánynak többet kellene tennie a magyarországi romák, cigányok megsegítése érdekében. g. A magyar kormánynak mindent el kell követnie a határon túli magyarok érdekeinek védelmében. egyáltalán nem ért egyet teljes mértékben egyet ért NT X X X X X X X h. Az Európai Uniós tagság jó dolog X i. Mi magyarok a fejlettebb nyugati országoktól semmi jóra nem számíthatunk X

22 A +12. VÁLASZLAP+ -ra különféle felfogású embereket írtunk, amilyenek Magyarországon manapság elıfordulnak. Kérem, válassza ki közülük azt az egyet, amelyik a legközelebb áll az Ön felfogásához, nézeteihez. MIUTÁN VÁLASZTOTT: És másodiknak melyiket választaná? MIUTÁN VÁLASZTOTT: És melyik áll legtávolabb Öntıl? OSZLOPONKÉNT CSAK EGY VÁLASZ! 1. választotta 2. választása Legtávolabb áll Nem választotta NT a. erıs nemzeti érzéső emberek X b. hívı emberek X c. szocialista gondolkodású emberek X d. zöldek, környezetvédık X e. liberális, szabad gondolkodású emberek f. szociáldemokrata felfogású emberek X X g. a rend és a stabilitás hívei X h. konzervatív, hagyománytisztelı emberek X 46. A +13. VÁLASZLAP+ -on néhány történelmi személy olvasható, akik az elızı évszázad magyar történelmében nagy szerepet játszottak. Kérem, válassza ki közülük azokat, akik mindent egybevéve inkább pozitív és azokat, akik inkább negatív szerepet játszottak a történelmünkben. Tehát ki(ke)t sorolna inkább a pozitív oldalhoz? MIUTÁN VÁLASZTOTT: És ki(ke)t sorolna inkább a negatívhoz? Inkább pozitív szerep Inkább negatív szerep Nem választotta a. Horthy Miklós X b. Rákosi Mátyás X c. Nagy Imre X d. Kádár János X e. Antall József X NT

23 Minden országban vannak különbségek, sıt ellentétek (konfliktusok) a különbözı társadalmi csoportok között. Kérem, hogy a +14. VÁLASZLAP+ segítségével mondja meg, Ön szerint Magyarországon milyen erısek az ellentétek... nagyon erısek erısek nem nagyon erısek nincsenek ellentétek a. a szegények és a gazdagok között? X b. cigányok és nem-cigányok között? X c. fıvárosban lakók és vidékiek között? X d. idısebbek és fiatalok között? X e....baloldaliak és jobboldaliak között? X f....a vallásos, templomba járók és a nem vallásos emberek között? g....egykori MSZMP-tagok és a párton kívüliek között? NT X X 48. Szokott-e Ön internetezni? 55 - RE 1 igen 2 nem 9 NT X 49. Milyen gyakran szokott Ön internetezni? 1 naponta, naponta többször 2 hetente többször 3 hetente egyszer 4 havonta többször 5 havonta egyszer, vagy ritkábban 9 NT X 50. Használ Ön Skype-ot? 1 igen 2 nem X 51. Használója-e Ön valamely internetes közösségi oldalnak pl. facebook, iwiw? 55 - RE 1 igen 2 nem 9 NT X 52. Szoktak-e az ismerısei politikai véleményt megfogalmazni a közösségi oldalon / oldalakon? 1 igen 2 nem 9 NT X 53. És Ön meg szokta osztani politikai véleményét a közösségi oldalakon? 1 igen 2 nem 9 NT X 54. Kérem, mondja meg a +15. VÁLASZLAP+ válaszlap segítségével, hogy többnyire megegyezik-e a véleménye politikai kérdésekben a közösségi oldalon meglévı ismerıseiével, vagy többnyire különbözik? többnyire többnyire különbözik megegyezik 99 NT X

24 24 MINDENKITİL! 401. Élete folyamán hány gyermeke született Önnek?...gyermeke 0 nem született még gyermeke X 402. Milyen az Ön egészsége általában? 5 nagyon jó 4 jó 3 kielégítı 2 rossz 1 nagyon rossz 9 NT X 403. Mennyi az Ön havi nettó, adózás utáni összes 1 jövedelme?... Ft/hó 8 M 9 NT 403.a. És azt megmondaná-e, hogy a +39. VÁLASZLAP+ -on lévı kategóriák közül, melyikbe tartozik? X 404. HA NEM EGYEDÜL ÉL ezer Ft, vagy kevesebb ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer ezer Ft felett 88 M 99 NT X Mindent egybevetve, mennyi az Önök háztartásának nettó (adózás utáni) havi összjövedelme (beleértve az Ön jövedelmét is)?... Ft/hó 8 M 9 NT 404.a. És azt megmondaná-e, hogy a +40. VÁLASZLAP+ -on lévı kategóriák közül, melyikbe tartozik? X ezer Ft, vagy kevesebb ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer -1 millió Ft 09 1 millió Ft felett 88 M 99 NT X MINDENKITİL! 405. Elıfordult az elmúlt évben, hogy pénzhiány miatt nem tudták befizetni a... Igen Nem NT Nincs ilyen költségük a. Közüzemi díjat? X b. Lakáshitel-törlesztést? X c. Egyéb hitel törlesztést X 1 Ha több forrásból van jövedelme, összesen és átlagosan mennyi?

25 Hogy érzi, Önök anyagilag... 5 gondok nélkül élnek 4 beosztással jól kijönnek 3 éppen, hogy kijönnek a havi jövedelmükbıl 2 hónapról-hónapra anyagi gondjaik vannak, vagy 1 nélkülözések között élnek? 9 NT X MINDENKITİL! 407. Hány szobás ez a lakás?...szobás X FÉLSZOBA IS SZOBÁNAK 408. Hány négyzetméter a lakás alapterülete?...négyzetméter 999 NT X 409. Önök tulajdonosként laknak ebben a lakásban / házban? 1 igen 2 nem 9 NT X 410. HA TULAJDONOSKÉNT LAKNAK: Mennyit ér ez a lakás / ház? HA NEM TULAJDONOSKÉNT LAKNAK: Mennyit érne ez a lakás/ház, ha az Ön tulajdona lenne?... Ft 8 M 9 NT X 411. Van Önnek / Önöknek... van nincs NT a. bankkártyájuk vagy hitelkártyájuk? X b. részvényük? X c. lakossági folyószámlájuk? X d. önkéntes kiegészítı nyugdíjbiztosításuk? X e. életbiztosításuk? X

26 Van Önöknek... van nincs a. automata mosógépük? 1 2 X b. Vezetékes telefonjuk? 1 2 X c. Plazma vagy LCD TV-jük? 1 2 X d. DVD-lejátszójuk? 1 2 X e. mosogatógépük? 1 2 X f. Klímaberendezésük? 1 2 X g. személygépkocsijuk (saját vagy céges, amit magáncélra használhatnak)? HA VAN: Hány darab? db 0 X h. számítógépük? HA VAN: Hány darab? db 0 X i. HA NINCS SZÁMÍTÓGÉP = X! Internet hozzáférésük? 1 2 X j. Más lakóingatlanuk vagy nyaralójuk? 1 2 X MINDENKITİL! 414. Ön személy szerint használ-e mobiltelefont? 1 igen 2 nem 9 NT X

27 Milyen gyakran jár Ön misére, istentiszteletre, gyülekezetbe? 5 hetente, vagy gyakrabban, 4 havonta 2-3 alkalommal, 3 havonta, 2 évente néhány alkalommal, 1 ritkábban, vagy 0 soha? 8 M 9 NT X 417. Ön melyik állítással tudná magát a legjobban jellemezni? Kérem, a 41. VÁLASZLAP+ -segítségével válaszoljon! 3 Vallásos vagyok, az egyház tanításait követem. 0 Nem vagyok vallásos. 2 Vallásos vagyok a magam módján. 8 MEGTAGADJA A VÁLASZT 1 Nem tudom megmondani, hogy vallásos vagyok-e vagy sem. X Még egyszer köszönjük, hogy válaszaival segítette munkánkat! KÉRDEZÉS VÉGE:... óra... perc

28 28 KÉRDÉSEK A KÉRDEZİNEK I. Milyen jellegő épületben van a lakás? 1 lakótelepi épület 2 többlakásos zöldövezeti 3 többlakásos nem zöldövezeti 4 egyszintes iker- vagy családi ház 5 többszintes iker- vagy családi ház 6 hagyományos építéső parasztház 7 tanya 8 egyéb lakott épület 9 nem tudod eldönteni X II. A ház helye a településen belül: 1 olcsó lakáspiaci övezet 2 közepes, átlagos lakáspiaci övezet 3 helyileg magasabbra értékelt lakáspiaci övezet 4 helyileg a legmagasabbra értékelt lakáspiaci övezet 9 nem tudod eldönteni X III. A kérdezett szerinted roma származású? 1 igen 2 nem X IV. Szerinted mennyit ér az a lakás / ház, amiben a kérdezett lakik?...ft-ot 9 nem tudod eldönteni X Köszönjük munkádat!

29 29 TARKI_omni1304_OTKA_Eloszlasok (PDF csatolmány)

A piacgazdaság normatív keretei

A piacgazdaság normatív keretei A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI A piacgazdaság normatív keretei Omnibusz 2009/03 A kutatás dokumentációja 2009 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Fáklya Éva Németh Valéria Páthy-Dencső

Részletesebben

ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009

ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009 ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009 Jó napot.... vagyok, és mint a FOCUS kutatási iroda kérdezıbiztosa dolgozom, amely piac és közvélemény kutatásal foglalkozik. A Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai

Részletesebben

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága Egy lakossági kérdıíves felvétel elemzése Készült a Volksbank Zrt. megbízásából Budapest, 2007. november 30. Az MKIK Gazdaság-

Részletesebben

Pártpreferenciák, választói magatartás, politikai attitődök a 73. számú választási körzet magyar szavazóinak körében

Pártpreferenciák, választói magatartás, politikai attitődök a 73. számú választási körzet magyar szavazóinak körében Lehoczky Tivadar Intézet Darcsi Karolina Molnár Gergely: Pártpreferenciák, választói magatartás, politikai attitődök a 73. számú választási körzet magyar szavazóinak körében Bevezetı A választói magatartás

Részletesebben

Zsoldos Brigitta Sóti Melinda Badis Róbert

Zsoldos Brigitta Sóti Melinda Badis Róbert Identitás Kisebbségkutató Mûhely Identitet radionica za iztraživanje nacionalnih manjina Identity Research Workgroup of National Minorities Zsoldos Brigitta Sóti Melinda Badis Róbert A vajdasági magyar

Részletesebben

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM 307 Függelék DPR.indd 307 DPR.indd 308 309 módszertani leírás Frissdiplomások 2011 1. Az adatfelvétel módszertana A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011-es adatfelvételére 2010 első félévében (február június)

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen változások voltak a legjelentősebbek az Ön életében az utóbbi 15 évben?

Kérdőív. 1. Milyen változások voltak a legjelentősebbek az Ön életében az utóbbi 15 évben? Társadalomtudományi Intézet Kérdőív Kedves Megkérdezett! Intézetünk kutatást folytat arról, hogy néhány társadalmi problémával kapcsolatban milyen a hazai közvélemény. Kérjük, segítse elő munkánkat azzal,

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Kutatási jelentés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22.

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22. AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN Kutatási terv Készítette: Sándor Judit 2009. április 22. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 A PROBLÉMA MEGHATÁROZÁSA... 2 A SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE...

Részletesebben

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon Kutatási beszámoló A kutatási program a Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatásával valósult meg. Projekt azonosító Echo K147/2005. A kutatási beszámolót

Részletesebben

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Semjén András Tóth István János Medgyesi Márton Czibik Ágnes Bevezetés A tanulmány amellett, hogy egy lakossági empirikus felvétel adataira

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

Kérdőív. középiskolások részére. A válaszadás önkéntes és névtelen!

Kérdőív. középiskolások részére. A válaszadás önkéntes és névtelen! Település:... Iskola:... Osztály:... Profil/tagozat/szak/szakma:... Kérdőív középiskolások részére A válaszadás önkéntes és névtelen! Kolozsvár, 1997 1. Születési éved:..., hónap:... 2. Születési helyed:...város

Részletesebben

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat II. kötet Elemzés és átvilágítási terv Budapest, 2001. április A tanulmány a "Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat" című kutatási program keretében

Részletesebben

Nőkről és férfiakról a statisztika tükrében

Nőkről és férfiakról a statisztika tükrében Nőkről és férfiakról a statisztika tükrében (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Nőkről és férfiakról a statisztika tükrében in: Szerepváltozások. Jelentés

Részletesebben

Innovációs szolgáltatásigény felmérése és felkeltése a Dél-alföldi Régióban

Innovációs szolgáltatásigény felmérése és felkeltése a Dél-alföldi Régióban BAROSS GÁBOR PROGRAM: Innovációs szolgáltatásigény felmérése és felkeltése a Dél-alföldi Régióban Pályázati azonosító: DA_ELEM_07-NOSSZEGE Nyilvántartási szám: BAROSS_DA07-DA_ELEM_07-2008-0011 Munkaszakasz

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program Mélykút Város Önkormányzat 2013 2018. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

ANTISZEMITA ELŐÍTÉLETESSÉG A MAI MAGYAR TÁRSADALOMBAN

ANTISZEMITA ELŐÍTÉLETESSÉG A MAI MAGYAR TÁRSADALOMBAN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ANTISZEMITA ELŐÍTÉLETESSÉG A MAI MAGYAR TÁRSADALOMBAN

Részletesebben

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK VIZSGÁLATA Szakdolgozat Témavezetı tanár: Bartal Anna Mária PhD. Egyetemi docens

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006 ban belépettek interjúinak elemzése

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006 ban belépettek interjúinak elemzése Befektetés a jövıbe program Babusik Ferenc: A 2006 ban belépettek interjúinak elemzése Tartalom Néhány program adat...2 Gazdasági aktivitás, családszerkezet...3 Családi bevétel és kockázati tényezık...7

Részletesebben

Növekedés alulnézetben

Növekedés alulnézetben Növekedés alulnézetben Budapest, 2000. december TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2000 Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György TÁRKI Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés 1132 Budapest, Victor Hugo u.

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET

STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2003 STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET (Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György) Budapest, 2004. március A kutatást a MEH-MTA együttműködési megállapodás Napjaink magyar

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet AZ ÉLETSZÍNVONAL STATISZTIKAI VIZSGÁLATA

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet AZ ÉLETSZÍNVONAL STATISZTIKAI VIZSGÁLATA BGF PSzK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet AZ ÉLETSZÍNVONAL STATISZTIKAI VIZSGÁLATA A jegyzetet a BGF Módszertani Intézeti Tanszékének oktatói készítették 2001-ben.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben