A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja"

Átírás

1 A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA Omnibusz 2013/04 A kutatás dokumentációja 2013

2 2 Az adatfelvételben közremőködtek: Andrási Zoltán Antal Edit Fáklya Éva Fekete-Nagy Petra Melles Ágnes Németh Valéria Várnai Magdolna adatfelvételi osztályvezetı munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs munkatárs Szerkesztette: Fekete-Nagy Petra TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt Budapest Budaörsi út 45. tel: , fax:

3 Omnibusz 2013/03 3 Tartalom Tartalom BEVEZETÉS... 4 A MINTA... 6 AZ ADATFELVÉTEL FİBB ADATAI... 8 MELLÉKLETEK... 9 A SÚLY A KÉRDİÍV: TARKI_OMNIBUSZ_2013_04_OTKA_DOKKOTET HIBA! A KÖNYVJELZİ NEM LÉTEZIK. ELOSZLÁS TÁBLÁK: TARKI_OMNI1304_OTKA_ELOSZLASOK (PDF CSATOLMÁNY... )29 Szerkesztette: Fekete-Nagy Petra TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt Budapest Budaörsi út 45. tel: , fax:

4 Omnibusz 2013/03 4 A minta Bevezetés A kutatást az Országos Tudományos Kutatási Alap megrendelésére végeztük. Az adatfelvétel a áprilisi Omnibusz kutatás keretei között zajlott. Ez a kötet az adatfelvétel dokumentumait tartalmazza. Alkalmazott mintavételi eljárásunk valószínőségi minta, tehát minden felnıtt magyar lakosnak azonos az esélye a mintába való bekerülésre. Így a minta segítségével begyőjtött adatokból levont következtetések a statisztikai mintahiba mértékén belül általánosíthatóak a teljes populációra. A minta elkészítéséhez többlépcsıs, arányosan rétegzett, valószínőségi mintavételi eljárást alkalmaztunk. A rétegzés elsı lépcsıjében minden megyébıl kiválasztottuk azokat a településeket, amelyek a mintába kerültek. Ennek során általános szabályként azt az elvet alkalmaztuk, hogy Budapest, és a megyeszékhelyek szerepeljenek a mintában. Ezt követıen meghatároztuk, hogy az egyes megyékbıl, és ezen belül az egyes településtípusokból (megyeszékhely, város, község) hány személynek kellett szerepelnie a mintában. A konkrét elemszámok kialakításakor azt az elvet követtük, hogy minden megye minden településtípusából akkora arányban kerültek a mintába kérdezettek, amekkora az alapsokaság (felnıtt lakossági minta esetén a 18 éven felüli lakosok) aránya a teljes népességen belül, megyére, és megyén belüli településtípus lakosságarányra lebontva. A áprilisi Omnibusz adatfelvétele 80 településen és Budapesten (minden kerületében) zajlott, ahol összesen 218 kiindulási pont volt. A rétegenként lekérdezendı személyek számának meghatározását követıen a minta konkrét kialakításához véletlen sétás módszert alkalmaztuk. A módszer lényege, hogy a kérdezı nem neveket, címeket kap, csupán egy kiindulópontot, egy bejárandó útvonalat, és az útvonalon a mintába bekerülı lakások kiválasztásának algoritmusát határoztunk meg számára a mintába bekerült településen. Szerkesztette: Fekete-Nagy Petra TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt Budapest Budaörsi út 45. tel: , fax:

5 Omnibusz 2013/03 5 A minta Az így kiválasztott lakásokban Leslie Kish kulcs alkalmazásával választották ki a kérdezıbiztosok a háztartásból a mintába bekerülı személyt. A mintába került személyeket kérdezıbiztosaink személyesen keresték meg. A mintába bekerült címeket legalább kétszer fel kell keresniük, az elsı megkeresésnek hétköznap 16 óra után kellett történnie. A áprilisi Omnibusz adatfelvételében összesen 106 kérdezıbiztos dolgozott. Annak érdekében, hogy a mintába került nem, korcsoport, iskolai végzettség és településtípus szerint kialakított csoportok aránya megegyezzen a felnıtt magyar népesség ugyanilyen szempont szerint kialakított csoportjainak arányával, a mintát súlyoztuk, így a súlyozott minta nem, életkor, településtípus és iskolai végzettség szerinti megoszlása jól illeszkedik a felnıtt népesség megfelelı adataihoz. Az adatbázisban 4 dimenziós (nem- korcsoport- iskolai végzettség- településtípus) egyéni súlyváltozót (SULYNKIT) adtunk meg. Szerkesztette: Fekete-Nagy Petra TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt Budapest Budaörsi út 45. tel: , fax:

6 Omnibusz 2013/03 6 A minta A minta A súlyozatlan és súlyozott minta összehasonlítása ismert demográfiai eloszlásokkal Az összehasonlítás statisztikai illeszkedésének tesztelésére a standardizált reziduális (SR) értékét használtuk fel. Nem szerinti illeszkedés: Nem A KSH számításai alapján elvárt Mintabeli Esetszám Százalék Esetszám százalék SR érték Súlyozott mintában Esetszám százalék Férfi , Nı , Chi 2 : 0,45 DF: 1 Korcsoport szerinti illeszkedés: Kor A KSH számításai alapján elvárt Mintabeli Esetszám Százalék Esetszám százalék SR érték Súlyozott mintában Esetszám százalék , év felett , Chi 2 : 25,77 DF:

7 Omnibusz 2013/03 7 A minta Iskolai végzettség szerinti illeszkedés: Iskolai A KSH számításai Mintabeli végzettség alapján elvárt Esetszám Százalék Esetszám százalék SR érték Súlyozott mintában Esetszám százalék Alapfok , Középfok , Felsıfok , Chi2: 10,79 DF: 2 Településtípus Településtípus szerinti illeszkedés: A KSH számításai alapján elvárt Mintabeli Esetszám Százalék Esetszám százalék SR érték Súlyozott mintában Esetszám százalék Budapest , Város Község , Chi 2 : 0,74 DF: 2

8 Az adatfelvétel fıbb adatai Az adatfelvétel ütemezése Kérdıív készítés Adatfelvétel Adatrögzítés Számítógépes munkák A kérdezés ideje ( ) % 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0,0 Teljes adatfelvétel budapesti adatfelvétel

9 9 Mellékletek

10 10 A súly Fiatal: éves Középkorú: éves Idıs: 60 éves vagy idısebb Alapfokú: szakmunkás vagy alacsonyabb végzettség Érettségi: szakközépiskolai vagy gimnáziumi végzettség Felsıfokú: fıiskola vagy egyetem végzettség A KSH 2001-es Népszámlásának 2005-ös Mikrocenzus által továbbvezetett adatai alapján elvárt adatok Neme korcsop iskola Budapest Total% város Total% község Total% Össz. Férfi nı alapfokú ,20% ,32% ,59% 11,12% fiatal érettségi ,53% ,52% ,61% 6,67% felsıfokú ,77% ,23% ,35% 2,35% alapfokú ,01% ,62% ,37% 10,00% érettségi ,77% ,02% ,99% 3,78% felsıfokú ,78% ,30% ,40% 2,47% alapfokú ,79% ,11% ,04% 6,94% idıs érettségi ,44% ,93% ,34% 1,72% felsıfokú ,64% ,72% ,18% 1,54% ,93% ,78% ,88% 46,59% alapfokú ,79% ,75% ,31% 7,85% fiatal érettségi ,76% ,39% ,23% 8,39% Középkorú Középkorú felsıfokú ,96% ,73% ,61% 3,30% alapfokú ,90% ,14% ,72% 8,76% érettségi ,38% ,31% ,41% 6,10% felsıfokú ,91% ,46% ,48% 2,84% alapfokú ,85% ,73% ,09% 12,67% idıs érettségi ,86% ,25% ,33% 2,45% felsıfokú ,51% ,44% ,10% 1,05% ,92% ,20% ,29% 53,41% ,00%

11 11 A KSH 2001-es Népszámlásának 2005-ös Mikrocenzus által továbbvezetett adatai alapján számított adatok (18+ éves lakosság) Neme: N = N % Férfi ,59 Nı ,41 Korcsoport: Fiatal (18-39 év) ,68 Középkorú )40-59 év) ,96 Idıs (60 x éves) ,36 Iskolai végzettség: Alapfokú ,34 Középfokú ,11 Felsıfokú ,55 Település típus: Budapest ,85 város ,98 község ,17

12 12 s o r s z á m ÖSSZESEN HÁNY FİS A HÁZTARTÁS? fıs A KÉRDEZETT SZÜLETÉSI ÉVE: 1 9 A KÉRDEZETT NEME: 1 férfi 2 nı OMNIBUSZ 2013/04 OTKA A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelıen jártam el. Az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom át, Kérdezı kérdezıi igazolványszám KÉRDEZÉS KEZDETE: hó... nap... óra... perctıl

13 13 1. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb, mint 8 általános 2 8 általános 3 szakmunkásképzı; szakképzés érettségi nélkül 4 szakközépiskolai érettségi; szakképzést követı érettségi 5 gimnáziumi érettségi 6 érettségit követı, felsıfokra nem akkreditált szakképzés; középfokú technikum 7 akkreditált felsıfokú szakképzés; felsıfokú technikum 8 fıiskola / BA / BSc 9 egyetem / MA / MSc X 2. Összesen Önnel együtt hányan élnek Önök a családban (egy háztartásban)?... fı X 3. Most a család tagjaira vonatkozóan tennék fel néhány kérdést. Kezdjük Önnel a sort! Kit tekintenek Önök családfınek? 1 a kérdezett választott családfıt 2 a kérdezett nem választott családfıt HA A KÉRDEZETT NEM TUD DÖNTENI VÁLASSZ TE CSALÁDFİT! 0 egyedül él a kérdezett X A CSALÁDFİ A legidısebb év közötti férfi hiányában: A legidısebb év közötti nı hiányában: A legidısebb 62 év feletti férfi hiányában: A legidısebb 62 év feletti nı KÉRDE- ZETT férfi neme nı születésének éve NÉGY SZÁM- JEGGYEL hónapja KÉT SZÁM- JEGGYEL A családfıhöz viszonyított családi állása KÓD X X X X X X X X X X X X CSALÁDFİHÖZ VISZONYÍTOTT CSALÁDI ÁLLÁSA: 1 családfı 2 házastársa 3 élettársa 4 gyermeke 5 szülıje, anyósa, apósa 6 egyéb rokon 8 nem rokon X X X X X X X X X X X X X X X

14 14 4. Mi az Ön családi állapota? 1 nıtlen, hajadon 2 házas és együtt élnek 3 házas, de külön él 4 élettárssal él 5 özvegy 6 elvált 9 NT X 5. Ön jelenleg dolgozik / nyugdíjas? 01 alkalmazott 02 önálló, vállalkozó, saját vállalkozásában alkalmazott 03 alkalmi munkát, megbízásokat vállal 04 munkanélküli 05 nyugdíjas (öregségi, rokkant, özvegyi) 06 szülési szabadságon, gyeden, gyesen, gyeten van 07 háztartásbeli, családját látja el, fıállású anya 08 tanuló 09 egyéb 99 NT X 6. Volt-e Ön munkanélküli az elmúlt 5 év folyamán? 1 igen 6.a. Összesen hány hónapig volt munkanélküli az elmúlt 5 évben? 2 nem 9 NT X Összesen: hónapig 99 NT X 7. Mi (volt) a (legutolsó) foglalkozása, beosztása?... RÉSZLETESEN ÍRD LE, ÉS A VÁLASZ ALAPJÁN A HELYSZÍNEN TISZTÁZD A BESOROLÁST! ÖNÁLLÓK, VÁLLALKOZÓK (tulajdonos, vagy résztulajdonos) 01 gazdálkodó, ıstermelı (mezıgazdaságban) 02 fizikai munkát is végzı kisvállalkozó (iparos, kereskedı) 03 szellemi szabadfoglalkozású 04 egyéb ALKALMAZOTTAK (nem a saját vállalkozásában dolgozik) VEZETİ: 06 felsı vezetı (osztályvezetı felett) 07 középszintő vezetı (osztályvezetı) 08 alsó vezetı (osztályvezetı alatt) 09 közvetlen termelésirányító ( kék galléros, fizikai beosztottakkal, pl. mővezetı) folytatás: ALKALMAZOTTAK (nem a saját vállalkozásában dolgozik) SZELLEMI: FIZIKAI 00 sosem dolgozott 99 NT X 10 diplomához kötött 11 egyéb szellemi (diploma nélkül) 12 szakmunkás (nem mezıgazdasági) 13 betanított munkás (nem mezıgazdasági) 14 segédmunkás (nem mezıgazdasági) 15 mezıgazdasági fizikai 11 - RE 8. ÖNÁLLÓTÓL, VEZETİTİL! (elızı kérdés es kód) Hány alkalmazottja / beosztottja van (volt)?..... alkalmazott / beosztott 000 nincs, nem volt alkalmazottja 999 NT X

15 HA DOLGOZIK /DOLGOZOTT! 9. Ön 1 köztisztviselı, közalkalmazott, 2 állami, önkormányzati vállalat alkalmazottja, vagy 3 más helyen dolgozik / dolgozott? 9 NT X 10. Mi (volt) a munkáltatójának fıtevékenysége? Kérem, hogy a +1. VÁLASZLAP+ segítségével válaszoljon! 01 mezıgazdaság, erdıgazdálkodás, halászat 02 bányászat, kıfejtés 03 feldolgozóipar 04 villamosenergia-, gáz-, gızellátás, légkondicionálás 05 vízellátás, szennyvíz győjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyezıdésmentesítés 06 építıipar 07 kereskedelem, gépjármőjavítás 08 szállítás, raktározás 09 szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 10 információ, kommunikáció 99 NT X 11 pénzügyi, biztosítási tevékenység 12 ingatlanügyletek 13 szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység 14 adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 15 közigazgatás, védelem; kötelezı társadalombiztosítás 16 oktatás 17 humán-egészségügyi, szociális ellátás 18 mővészet, szórakoztatás, szabadidı 19 egyéb szolgáltatás 20 háztartás munkaadói tevékenysége; termék elıállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra 21 területen kívüli szervezet (pl. nemzetközi szervezet, nagykövetség stb.) MINDENKITİL! 11. Ha most vasárnap parlamenti választások lennének, akkor Ön... 1 biztosan elmenne szavazni, 2 valószínőleg elmenne, 3 valószínőleg nem menne el, vagy 4 biztosan nem menne el szavazni? 9 NEM TUDJA, nincs határozott véleménye X MINDENKITİL! 12. Ha most vasárnap parlamenti választások lennének (és esetleg mégis elmenne szavazni) akkor Ön melyik pártra szavazna? Kérem, hogy az +2. VÁLASZLAP+ segítségével válaszoljon! 1 MSZP, Magyar Szocialista Párt 5 Demokratikus Koalíció 2 FIDESZ- KDNP 6 Együtt PM (Párbeszéd Magyarországért) 3 Jobbik Magyarországért Mozgalom 7 egyéb párt, éspedig... 4 LMP, Lehet Más a Politika 8 M 9 NT X

16 16 MINDENKITİL! Most más témával kapcsolatban kérdezném. 32. Részt vett-e Ön a legutóbbi, áprilisi parlamenti választások elsı fordulóján? 1 igen 32.a. Kérem, mondja meg, hogy Ön a parlamenti választások elsı fordulóján melyik párt listájára adta le szavazatát? Kérem, hogy a +4. VÁLASZLAP+ segítségével válaszoljon! 2 nem 0 nem szavazhatott 9 NEM EMLÉKSZIK X 1 MSZP, Magyar Szocialista Párt 2 FIDESZ- KDNP 3 Jobbik Magyarországért Mozgalom 4 LMP, Lehet Más a Politika 5 MDF 6 egyéb párt, éspedig... 8 M 9 NT X 33. Felsorolom Önnek néhány politikus nevét. Kérem, mondja meg mindegyikükrıl, hogy mennyire rokonszenves vagy ellenszenves Önnek. Arra kérem, hogy 1-tıl 5-ig értékeljen! Az 5-ös azt jelenti, hogy nagyon rokonszenves az adott politikus, az 1-es pedig azt, hogy nagyon ellenszenves. Tehát mennyire rokonszenves Önnek Orbán Viktor? És mennyire rokonszenves Önnek Nagyon ellenszenves Nagyon rokonszenves a. ORBÁN VIKTOR X b. Mesterházy Attila X c. Bajnai Gordon X d. Vona Gábor X e. Schiffer András X f. Gyurcsány Ferenc X VM NT 34. Most pártokat sorolok fel Önnek. Kérem, mondja meg mindegyikükrıl, hogy mennyire rokonszenves vagy ellenszenves. Arra kérem, hogy most 0-tól 10-ig értékeljen! Az 10-es azt jelenti, hogy nagyon rokonszenves az adott párt, az 0 pedig azt, hogy nagyon ellenszenves. Tehát mennyire rokonszenves Önnek az MSZP? És mennyire rokonszenves Önnek Nagyon ellenszenves Nagyon rokonszenves a. MSZP X b. Fidesz X c. Jobbik X d. LMP X e. Demokratikus Koalíció X f. Együtt PM (Párbeszéd Magyarországért) X V M N T

17 A most következı kérdésnél arra kérem, hogy Ön jelöljön véleményének megfelelıen itt a kérdıívben. Ennél a kérdésnél néhány témával kapcsolatban két-két ellentétes véleményt olvashat. Kérem, döntse el mindegyik témánál, hogy melyik áll közelebb az Ön nézeteihez. Ha egyértelmően az elsı, a baloldalon szereplı véleményt osztja, kérem, tegyen egy X-et a mellette lévı kockába. Ha egyértelmően a jobb oldalon lévı, második állítással ért egyet, akkor a mellé tegyen egy X-et. Ha mindkét vélemény egyformán távol áll Öntıl, akkor a középsı kockába jelöljön. A többi kocka az átmenetet jelöli a két vélemény között. MOST FORDÍTSD ODA A KÉRDİÍVET ÉS ADD ÁT A TOLLADAT, A VÁLASZLEHETİSÉGEKET SZÜKSÉG ESETÉN OLVASD FEL! a. b. c. d. e. f. A külföldi tıke beáramlását korlátozni kell, mivel idegen érdekeknek rendeli alá a magyar gazdaságot. A cigányokat annyi hátrányos megkülönböztetés éri, hogy a kormánynak jobban kellene ıket támogatnia, mint másokat. A vallás magánügy, ezért az államnak minél távolabb kell tartania magát az egyházak ügyeitıl. El kell távolítani a hatalom környékérıl azokat, akik már a rendszerváltás elıtt is vezetı beosztásban voltak. A múlt tisztázásához nyilvánosságra kellene hozni azoknak a listáját, akik az elızı rendszerben állambiztonsági tisztek vagy besúgók voltak. Az államnak többet kellene költenie szociális kiadásokra, még akkor is, ha ehhez növelni kell az adókat. Nem számít, hogy a tıke magyar vagy külföldi, az a lényeg, hogy segíti a termelést és munkahelyeket teremt. A cigányok maguk tehetnek a problémáikról, ezért maguknak kell azokat megoldaniuk. A társadalom erkölcsi megújulásához szükség van arra, hogy az állam még jobban támogassa a történelmi egyházakat. Jobban értenek a kormányzáshoz azok, akik már a rendszerváltás elıtt is politikusok voltak. Nem kell nyilvánosságra hozni ezeket a listákat, ne bolygassuk a múltat, hanem végleg zárjuk le az ilyen ügyeket. Csökkenteni kell az adókat, még ha így kevesebb jut szociális kiadásokra. g. Mindenkinek el kellene fogadnia végre, hogy az ország jelenlegi határai nem megváltoztathatók. Törekedni kell az elcsatolt magyar területek visszaszerzésére. h. Az együtt élı pároknak ugyanannyi jog jár mint akik összeházasodtak. Az államnak a házasságban élıket elınyben kell részesítenie. i. Elsısorban törvényekre, átgondolt programokra van szüksége az országnak. Elsısorban bátor, fáradhatatlan vezetıkre van szükség.

18 Ön mennyire elégedett a demokrácia mőködésével mostanában Magyarországon? 4 Nagyon elégedett, 3 elégedett, 2 elégedetlen, vagy 1 nagyon elégedetlen? 9 NT, nincs határozott véleménye X 37. Egészében véve, Önt mennyire érdekli a politika? 5 nagyon érdekli, 4 érdekli, 3 érdekli is, meg nem is 2 nem érdekli, vagy 1 egyáltalán nem érdekli? 9 NT X

19 a. A +5. VÁLASZLAP+ látható lista pártok felsorolását tartalmazza. Kérem, nézze végig, vannak-e ezek közt olyanok, amelyeknek támogatói között személyes ismerısei is vannak. SZEMÉLYES ISMERİS: Köszönı viszony, névrıl ismerik egymást és idınként beszélgetnek is. TÁMOGATÓ: Akirıl úgy gondolja, hogy az utóbbi választások alkalmával és/vagy most az adott pártra szavazott/szavazna. 38.b. MIUTÁN VÁLASZOLT, A KIVÁLASZTOTTAKRA KÉRDEZVE: És ezek közt vannak-e barátai vagy családtagjai? 38.c. ISMÉT A KIVÁLASZTOTTAKRA KÉRDEZVE: És az említettek akár közelebbi, akár távolabbi kapcsolatok közt elıfordulnak-e olyanok, akikkel politikáról szokott idınként beszélgetni? Kérem, külön-külön válaszoljon a pártok szerint. 38.d. HA SZOKOTT: Mit mondana, általában egyetértenek, vagy inkább nem értenek egyet ilyen témákban? 38.e. HA NINCS (38.a. kérdés 2-es kód): Most azokról a pártokról kérdezem, amelyeket az elıbb nem említett. Kérem, ismét egyenként válaszoljon mit gondol, mi a jellemzıbb: esetleg csak véletlen, hogy nem adódtak ilyen ismeretségei a (párt) híveivel, vagy inkább arról van szó, hogy nem is igazán keresi velük a kapcsolatot? HA VAN, 1-es KÓD: e. HA NINCS, 2-es KÓD Miért nincs ilyen ismerıs? van 38.a. nincs b. Barát vagy családtag köztük? van nincs c. Szokott politikáról beszélgetni? d. HA SZOKOTT: Egyetértenek? Nem szokott egyetértenek nem értenek egyet attól függ, stb. Véletlen Nem keres velük kapcsolatot a. DK (Demokratikus Koalíció) 1 2 X 1 2 X X 1 2 X b. Együtt X 1 2 X X 1 2 X c. Fidesz 1 2 X 1 2 X X 1 2 X d. Jobbik 1 2 X 1 2 X X 1 2 X e. KDNP 1 2 X 1 2 X X 1 2 X f. LMP (Lehet Más a Politika) 1 2 X 1 2 X X 1 2 X g. MIÉP 1 2 X 1 2 X X 1 2 X h. MSZP 1 2 X 1 2 X X 1 2 X i. Munkáspárt 1 2 X 1 2 X X 1 2 X j. PM (Párbeszéd Magyarországért) 1 2 X 1 2 X X 1 2 X

20 HA EGYIK PÁRT TÁMOGATÓI KÖZÖTT SINCS ISMERİSE! (38. a. kérdés mind 2 -es kód) Mit gondol, mi lehet az oka, hogy egyik párt támogatói közt sincs ilyen ismerıse? Kérem, hogy a +6. VÁLASZLAP+ segítségével válaszoljon, több okot is említhet! Említi Nem említi a. Nem találkozott ilyen emberekkel a környezetében. 1 2 X b. Nem igazán tudja, hogy ki melyik pártot támogatja vagy nem 1 2 X támogatja. c. Maga sem szívesen nyilvánít véleményt politikai kérdésekben. 1 2 X d. Nem érdekli a politika, nem foglalkozik ilyen dolgokkal. 1 2 X e. Egyéb ok, éspedig: X 40. A politikában az emberek gyakran beszélnek bal- és jobb- oldalról. A +7. VÁLASZLAP+ segítségével hol helyezné el önmagát ezen a skálán, ahol a 0 a baloldalt, a 10 pedig a jobboldalt jelenti? baloldali jobboldali 88 VM 99 NT X 41. A liberális és konzervatív kifejezéseket is sokan használják a politikai álláspontok jellemzésére. A +8. VÁLASZLAP+ látható skála a liberálisok és konzervatívok közti fokozatokat jelzi. Ezen az ábrán Ön hogyan jelölné a saját politikai álláspontját? liberális konzervatív 88 VM 99 NT X 42. Egy további megkülönböztetést, a mérsékelt és radikális kifejezéseket is gyakran használják a politikai álláspontok jellemzésére. A +9. VÁLASZLAP+ látható skála a mérsékeltek és a radikálisok közti fokozatokat jelzi. Ezen az ábrán Ön hogyan jelölné a saját politikai álláspontját? mérsékelt radikális 88 VM 99 NT X 43. Mindent összevetve mennyire elégedett jelenlegi életével? Kérem, válaszoljon a +10. VÁLASZLAP+. válaszlap segítségével, amelyen a 0 a teljes elégedetlenséget, a 10 pedig a teljes elégedettséget jelenti teljes teljes elégedetlen elégedett 88 VM 99 NT X

21 Magyarország történelmével és jelenével kapcsolatban sokféle véleményt fogalmaznak meg. Ön mennyire ért egyet, vagy nem ért egyet az alábbi kijelentésekkel? Kérem, hogy a +11. VÁLASZLAP+ segítségével válaszoljon! a. Helytelen, hogy a határon túli magyarok szavazhatnak a magyarországi parlamenti választásokon. b. Azoknak, akiknek magasabb jövedelme van, magasabb adókulccsal kellene adózniuk. c. Jobb, ha az ember manapság nem politizál, mert megjárhatja. d. A Kádár-rendszer sok tekintetben jobb volt, mint a jelenlegi. e. Helyes, hogy Horthy Miklósnak, Magyarország egykori kormányzójának egyes helyeken szobrot állítottak. f. A kormánynak többet kellene tennie a magyarországi romák, cigányok megsegítése érdekében. g. A magyar kormánynak mindent el kell követnie a határon túli magyarok érdekeinek védelmében. egyáltalán nem ért egyet teljes mértékben egyet ért NT X X X X X X X h. Az Európai Uniós tagság jó dolog X i. Mi magyarok a fejlettebb nyugati országoktól semmi jóra nem számíthatunk X

22 A +12. VÁLASZLAP+ -ra különféle felfogású embereket írtunk, amilyenek Magyarországon manapság elıfordulnak. Kérem, válassza ki közülük azt az egyet, amelyik a legközelebb áll az Ön felfogásához, nézeteihez. MIUTÁN VÁLASZTOTT: És másodiknak melyiket választaná? MIUTÁN VÁLASZTOTT: És melyik áll legtávolabb Öntıl? OSZLOPONKÉNT CSAK EGY VÁLASZ! 1. választotta 2. választása Legtávolabb áll Nem választotta NT a. erıs nemzeti érzéső emberek X b. hívı emberek X c. szocialista gondolkodású emberek X d. zöldek, környezetvédık X e. liberális, szabad gondolkodású emberek f. szociáldemokrata felfogású emberek X X g. a rend és a stabilitás hívei X h. konzervatív, hagyománytisztelı emberek X 46. A +13. VÁLASZLAP+ -on néhány történelmi személy olvasható, akik az elızı évszázad magyar történelmében nagy szerepet játszottak. Kérem, válassza ki közülük azokat, akik mindent egybevéve inkább pozitív és azokat, akik inkább negatív szerepet játszottak a történelmünkben. Tehát ki(ke)t sorolna inkább a pozitív oldalhoz? MIUTÁN VÁLASZTOTT: És ki(ke)t sorolna inkább a negatívhoz? Inkább pozitív szerep Inkább negatív szerep Nem választotta a. Horthy Miklós X b. Rákosi Mátyás X c. Nagy Imre X d. Kádár János X e. Antall József X NT

23 Minden országban vannak különbségek, sıt ellentétek (konfliktusok) a különbözı társadalmi csoportok között. Kérem, hogy a +14. VÁLASZLAP+ segítségével mondja meg, Ön szerint Magyarországon milyen erısek az ellentétek... nagyon erısek erısek nem nagyon erısek nincsenek ellentétek a. a szegények és a gazdagok között? X b. cigányok és nem-cigányok között? X c. fıvárosban lakók és vidékiek között? X d. idısebbek és fiatalok között? X e....baloldaliak és jobboldaliak között? X f....a vallásos, templomba járók és a nem vallásos emberek között? g....egykori MSZMP-tagok és a párton kívüliek között? NT X X 48. Szokott-e Ön internetezni? 55 - RE 1 igen 2 nem 9 NT X 49. Milyen gyakran szokott Ön internetezni? 1 naponta, naponta többször 2 hetente többször 3 hetente egyszer 4 havonta többször 5 havonta egyszer, vagy ritkábban 9 NT X 50. Használ Ön Skype-ot? 1 igen 2 nem X 51. Használója-e Ön valamely internetes közösségi oldalnak pl. facebook, iwiw? 55 - RE 1 igen 2 nem 9 NT X 52. Szoktak-e az ismerısei politikai véleményt megfogalmazni a közösségi oldalon / oldalakon? 1 igen 2 nem 9 NT X 53. És Ön meg szokta osztani politikai véleményét a közösségi oldalakon? 1 igen 2 nem 9 NT X 54. Kérem, mondja meg a +15. VÁLASZLAP+ válaszlap segítségével, hogy többnyire megegyezik-e a véleménye politikai kérdésekben a közösségi oldalon meglévı ismerıseiével, vagy többnyire különbözik? többnyire többnyire különbözik megegyezik 99 NT X

24 24 MINDENKITİL! 401. Élete folyamán hány gyermeke született Önnek?...gyermeke 0 nem született még gyermeke X 402. Milyen az Ön egészsége általában? 5 nagyon jó 4 jó 3 kielégítı 2 rossz 1 nagyon rossz 9 NT X 403. Mennyi az Ön havi nettó, adózás utáni összes 1 jövedelme?... Ft/hó 8 M 9 NT 403.a. És azt megmondaná-e, hogy a +39. VÁLASZLAP+ -on lévı kategóriák közül, melyikbe tartozik? X 404. HA NEM EGYEDÜL ÉL ezer Ft, vagy kevesebb ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer ezer Ft felett 88 M 99 NT X Mindent egybevetve, mennyi az Önök háztartásának nettó (adózás utáni) havi összjövedelme (beleértve az Ön jövedelmét is)?... Ft/hó 8 M 9 NT 404.a. És azt megmondaná-e, hogy a +40. VÁLASZLAP+ -on lévı kategóriák közül, melyikbe tartozik? X ezer Ft, vagy kevesebb ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer -1 millió Ft 09 1 millió Ft felett 88 M 99 NT X MINDENKITİL! 405. Elıfordult az elmúlt évben, hogy pénzhiány miatt nem tudták befizetni a... Igen Nem NT Nincs ilyen költségük a. Közüzemi díjat? X b. Lakáshitel-törlesztést? X c. Egyéb hitel törlesztést X 1 Ha több forrásból van jövedelme, összesen és átlagosan mennyi?

25 Hogy érzi, Önök anyagilag... 5 gondok nélkül élnek 4 beosztással jól kijönnek 3 éppen, hogy kijönnek a havi jövedelmükbıl 2 hónapról-hónapra anyagi gondjaik vannak, vagy 1 nélkülözések között élnek? 9 NT X MINDENKITİL! 407. Hány szobás ez a lakás?...szobás X FÉLSZOBA IS SZOBÁNAK 408. Hány négyzetméter a lakás alapterülete?...négyzetméter 999 NT X 409. Önök tulajdonosként laknak ebben a lakásban / házban? 1 igen 2 nem 9 NT X 410. HA TULAJDONOSKÉNT LAKNAK: Mennyit ér ez a lakás / ház? HA NEM TULAJDONOSKÉNT LAKNAK: Mennyit érne ez a lakás/ház, ha az Ön tulajdona lenne?... Ft 8 M 9 NT X 411. Van Önnek / Önöknek... van nincs NT a. bankkártyájuk vagy hitelkártyájuk? X b. részvényük? X c. lakossági folyószámlájuk? X d. önkéntes kiegészítı nyugdíjbiztosításuk? X e. életbiztosításuk? X

26 Van Önöknek... van nincs a. automata mosógépük? 1 2 X b. Vezetékes telefonjuk? 1 2 X c. Plazma vagy LCD TV-jük? 1 2 X d. DVD-lejátszójuk? 1 2 X e. mosogatógépük? 1 2 X f. Klímaberendezésük? 1 2 X g. személygépkocsijuk (saját vagy céges, amit magáncélra használhatnak)? HA VAN: Hány darab? db 0 X h. számítógépük? HA VAN: Hány darab? db 0 X i. HA NINCS SZÁMÍTÓGÉP = X! Internet hozzáférésük? 1 2 X j. Más lakóingatlanuk vagy nyaralójuk? 1 2 X MINDENKITİL! 414. Ön személy szerint használ-e mobiltelefont? 1 igen 2 nem 9 NT X

27 Milyen gyakran jár Ön misére, istentiszteletre, gyülekezetbe? 5 hetente, vagy gyakrabban, 4 havonta 2-3 alkalommal, 3 havonta, 2 évente néhány alkalommal, 1 ritkábban, vagy 0 soha? 8 M 9 NT X 417. Ön melyik állítással tudná magát a legjobban jellemezni? Kérem, a 41. VÁLASZLAP+ -segítségével válaszoljon! 3 Vallásos vagyok, az egyház tanításait követem. 0 Nem vagyok vallásos. 2 Vallásos vagyok a magam módján. 8 MEGTAGADJA A VÁLASZT 1 Nem tudom megmondani, hogy vallásos vagyok-e vagy sem. X Még egyszer köszönjük, hogy válaszaival segítette munkánkat! KÉRDEZÉS VÉGE:... óra... perc

28 28 KÉRDÉSEK A KÉRDEZİNEK I. Milyen jellegő épületben van a lakás? 1 lakótelepi épület 2 többlakásos zöldövezeti 3 többlakásos nem zöldövezeti 4 egyszintes iker- vagy családi ház 5 többszintes iker- vagy családi ház 6 hagyományos építéső parasztház 7 tanya 8 egyéb lakott épület 9 nem tudod eldönteni X II. A ház helye a településen belül: 1 olcsó lakáspiaci övezet 2 közepes, átlagos lakáspiaci övezet 3 helyileg magasabbra értékelt lakáspiaci övezet 4 helyileg a legmagasabbra értékelt lakáspiaci övezet 9 nem tudod eldönteni X III. A kérdezett szerinted roma származású? 1 igen 2 nem X IV. Szerinted mennyit ér az a lakás / ház, amiben a kérdezett lakik?...ft-ot 9 nem tudod eldönteni X Köszönjük munkádat!

29 29 TARKI_omni1304_OTKA_Eloszlasok (PDF csatolmány)

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról sorszám A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról OMNIBUSZ 2003/08 A válaszadás önkéntes! Kijelentem,

Részletesebben

VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember

VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember Jó napot kívánok. A MASMI Hungary munkatársa,. vagyok. A piaci szabályozással kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek. Körülbelül 10 percre venném

Részletesebben

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete Medgyesi Márton Tárki Zrt Vázlat 1.A szegény háztartások fogyasztási szokásai A kutatás célja Mintavétel

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

ESS KÁRTYAFÜZET 2010

ESS KÁRTYAFÜZET 2010 ESS KÁRTYAFÜZET 2010 1. KÁRTYALAP Semennyit Kevesebbet, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél órát Maximum 3 órát 3 óránál többet 2. KÁRTYALAP Milyen gyakran

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

WIP. Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2003...hó... nap... óra... perctől

WIP. Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2003...hó... nap... óra... perctől sorszám I-IV. KÉRDÉSEKET A WIP KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG! I. A kérdezett 2 18 évnél fiatalabb (Wip 28. kérd.) 3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? 1 van 2 nincs

Részletesebben

A piacgazdaság normatív keretei

A piacgazdaság normatív keretei A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI A piacgazdaság normatív keretei Omnibusz 2009/03 A kutatás dokumentációja 2009 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Fáklya Éva Németh Valéria Páthy-Dencső

Részletesebben

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez VÁLASZLAP-FÜZET az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez 2 1. VÁLASZLAP Elégedettség 10 teljesen elégedett 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 egyáltalán nem elégedett 3 4 2. VÁLASZLAP Gyermeknevelési

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

Mikro-vállalkozások szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2010

Mikro-vállalkozások szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2010 SORSZÁM: MEGYE KÓDJA: Mikro-vállalkozások szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2010 Kérdezı aláírása:... [Kérdezı neve]* kérdezı kódja*: A kérdezés kezdete: 2010.

Részletesebben

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember Jó napot kívánok. A MASMI Hungary munkatársa,. vagyok. A piaci szabályozással kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek. Körülbelül 10 percre venném

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ?

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? sorszám HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? KÉSZÜLT A KÉRDEZETTEL INTERNET KÉRDŐÍV IS? 1 igen 2, de is kellett készíteni 3, de kellett volna készíteni Írd le, hogy miért

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! III.1/a. Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen,

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra Tisztelt Jelentkező! Kérjük, gondosan töltse ki ezt a Jelentkezési Lapot kézzel, majd szkennerje be és PDF formátumban

Részletesebben

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében Kiegészítő elemzés A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/8. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/8. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből

Részletesebben

A Z I G É N Y L Ő ( L Í Z I N G B E V E V Ő ) A D A T AI

A Z I G É N Y L Ő ( L Í Z I N G B E V E V Ő ) A D A T AI A D A T L A P E L Ő Z E T E S F I N A N S Z Í R O Z H A T Ó S Á G I V I Z S G Á L A T H O Z A finanszírozás célja: használt ingatlan vásárlás új ingatlan vásárlás F I N A N S Z Í R O Z Á S I A D A T O

Részletesebben

OMNIBUSZ 2006/04. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2006... hó... nap... óra... perctől. fős ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS?

OMNIBUSZ 2006/04. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2006... hó... nap... óra... perctől. fős ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS? sorszám ÖSSZESEN HÁNY FŐS A HÁZTARTÁS? fős A KÉRDEZETT 1957 ÉS 1988 KÖZÖTT SZÜLETETT (18-49 ÉVES)? 1 igen 2 nem OMNIBUSZ 2006/04 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem,

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Gyermekes családok helyzete 2009

Gyermekes családok helyzete 2009 A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I Gyermekes családok helyzete 009 A kutatás teljes dokumentációja 009 Az adatfelvételben közremőködtek: Andrási Zoltán Zoványi Petra

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS REPREZENTATÍV ADATFELVÉTEL KÉRDŐÍVE 1

AZ ORSZÁGOS REPREZENTATÍV ADATFELVÉTEL KÉRDŐÍVE 1 FÜGGELÉK AZ ORSZÁGOS REPREZENTATÍV ADATFELVÉTEL KÉRDŐÍVE 1 1 Terjedelmi okok miatt a kérdezett társadalmi hátterére vonatkozó kérdésblokkot nem áll módunkban közölni 327 Delib_book.indb 327 2007.09.18.

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FİISKOLA

GÁBOR DÉNES FİISKOLA GÁBOR DÉNES FİISKOLA PÁLYÁZAT RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJRA /. tanév félév Kérjük olvasható, nyomtatott nagybetőkkel kitölteni! A hallgató neve:.. Születési neve:.. Szak:. Évfolyam:.... Születési hely,

Részletesebben

A civil szféra szerepe a társadalomban. A civil szféra jellemzıi. A civil szervezetek bejegyzési éve. A civil szervezetek tagságának létszáma

A civil szféra szerepe a társadalomban. A civil szféra jellemzıi. A civil szervezetek bejegyzési éve. A civil szervezetek tagságának létszáma Önrendelkezéssel a megmaradásért Badis Róbert: A vajdasági civil szervezetek jellemzıi A civil szféra szerepe a társadalomban Megváltoztatja a hatalom egyensúlyát Ellenırzi és felügyeli i az állami szektort

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu SOPRON

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu SOPRON

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése Matematikai alapok és valószínőségszámítás Statisztikai változók Adatok megtekintése Statisztikai változók A statisztikai elemzések során a vizsgálati, vagy megfigyelési egységeket különbözı jellemzık

Részletesebben

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma:

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma: Iktatószám: Átvétel dátuma: Ügyfél Neve PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő, Szent István u. 28. Telefon: 06-29-530-210, Fax: 06-29-530-213 kozpont@patriatakarek.hu HITELKÉRELEM LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat Biztosítás Rövid leírás: az elsı rész megismerteti a tanulókat a biztosítás fogalmával, a második rész bemutatja a piacon elérhetı biztosítási típusokat és felhasználási módjukat. Szint: általános iskola

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram A bekeretezett részt a NAKVI tölti ki! 5141-../2013/NAKVI Beadási határidő: 2013. október 21. 23.59 JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

Részletesebben

VÁLASZTÁS 1. 2006. március-április. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:...

VÁLASZTÁS 1. 2006. március-április. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:... s o r s z á m VÁLASZTÁS 1 2006. március-április A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelően jártam el. Kérdező aláírása:... KÉRDEZÉS

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Éghajlatváltozás. Környezettudatossági felmérés A Greenpeace, a Magyar Természetvédık Szövetsége és a WWF Magyarország részére

Éghajlatváltozás. Környezettudatossági felmérés A Greenpeace, a Magyar Természetvédık Szövetsége és a WWF Magyarország részére Éghajlatváltozás Környezettudatossági felmérés A Greenpeace, a Magyar Természetvédık Szövetsége és a WWF Magyarország részére Háttér és célok A Cognative Kft. 2002. Óta végez környezet- és természetvédelem

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai Közép-európai közvélemény: Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer mobilitási funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai államokban A Central European Opinion Research Group (CEORG)

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI 2015.07.07. A téma A kérdésfelvetés és a kutatás bemutatása:

Részletesebben

Mikro-vállalkozások szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2011

Mikro-vállalkozások szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2011 SORSZÁM: MEGYE KÓDJA: Mikro-vállalkozások szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2011 Kérdezı aláírása:... [Kérdezı neve]* kérdezı kódja*: A kérdezés kezdete: 2011.

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Szociális szükségletfelmérő kérdőív

14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Szociális szükségletfelmérő kérdőív 14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Az adatokat bizalmasan kezeljük, csak a kutatás céljára használjuk fel. Szociális szükségletfelmérő kérdőív A kérdőív Győr Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. Pártpreferenciák: Megroppant az LMP támogatottsága az egyetemisták körében is

I. Pártpreferenciák: Megroppant az LMP támogatottsága az egyetemisták körében is Akár a magyar egyetemisták és főiskolások egyharmadáról is le kell mondanunk? Sajtóközlemény Zuhanó LMP-s támogatottság, erős jobboldali elkötelezettség, kedvezőtlen magyarországi elhelyezkedési esélyek,

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szorongás és an,szemi,zmus. Prazsák Gergő

Szorongás és an,szemi,zmus. Prazsák Gergő Szorongás és an,szemi,zmus Prazsák Gergő Holokauszt- emlékezet és an,szemi,zmus a közvéleményben Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola 2014 december 18 An#szemi#zmus 2013 N=1008

Részletesebben

BANKI KARTELL LAKOSSÁGI BOOSTER KÉRDŐÍV 2014. január

BANKI KARTELL LAKOSSÁGI BOOSTER KÉRDŐÍV 2014. január BANKI KARTELL LAKOSSÁGI BOOSTER KÉRDŐÍV 2014. január Jó napot kívánok. A MASMI Hungary munkatársa,. vagyok. A piaci versennyel kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek. A kapott adatokat csak

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette: Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:.

Részletesebben

A választási rendszer és választások

A választási rendszer és választások A választási rendszer és választások 1 1. Parlamenti választási rendszer - 1989-2010 - Megszületésének körülményei - A rendszer működése - Választási eredmények - Politikai földrajz - 2011 - Megszületésének

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2014. MÁJUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2014. OKTÓBER 9. A MAGYAR NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA 9,4 M Összes személy Van a háztartásban A tévés háztartásban élő 4 éven felüli

Részletesebben

Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól

Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól Szocio-Demográfia A minta felépítése a következő specifikációk szerint: Vidék/ város Nem Születési év Végzettség Egy háztartáson belüli lakosok száma Lakás típusa Foglalkozás

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében-

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- I. ALAPINFORMÁCIÓK A KUTATÁSRÓL 1. Az adatfelvétel időpontja: 2015. január

Részletesebben

Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN

Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN (Babbie) 1. Konceptualizáció 2. Operacionalizálás 3. Mérés 4. Adatfeldolgozás 5. Elemzés 6. Felhasználás KUTATÁS LÉPÉSEI 1. Konceptualizáció 2. Operacionalizálás

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette:... Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:..

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

A gyakorló feladatok számozása a bevezetı órát követı órán, azaz a második órán indul. Gyakorló feladatok megoldásai 1

A gyakorló feladatok számozása a bevezetı órát követı órán, azaz a második órán indul. Gyakorló feladatok megoldásai 1 A gyakorló feladatok számozása a bevezetı órát követı órán, azaz a második órán indul. Gyakorló feladatok megoldásai 1 1. A populációt a számunkra érdekes egységek (személyek, csalások, iskolák stb.) alkotják,

Részletesebben

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület:

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám Állam és polgárai B VÁLTOZAT A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelően jártam el. Az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

KEZES / ZÁLOGKÖTELEZETT / további LÍZINGBEVEVŐ RÉSZÉRE

KEZES / ZÁLOGKÖTELEZETT / további LÍZINGBEVEVŐ RÉSZÉRE K I E G É S Z Í T Ő A D A T L A P F I N A N S Z Í R O Z Á S I K É R E L E M H E Z KEZES / ZÁLOGKÖTELEZETT / további LÍZINGBEVEVŐ RÉSZÉRE Az Ügyfél szerepeköre az ügyletben: Lízingbevevő Készfizető kezes

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6449, (36-1) 345-6222 FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

A milleniumi generáci

A milleniumi generáci Milleniumi generáci ció 2011 Megyei jogú városok ifjúságügyi gyi műhelykonferenciam Székesfeh kesfehérvár, r, Hiemer Ház H 2011. október 13. A milleniumi generáci ció értékrendje Murányi István Debreceni

Részletesebben

A Facebook nem politikai csodafegyver

A Facebook nem politikai csodafegyver A Facebook nem politikai csodafegyver a Nézőpont Intézet Médiaműhelyének legfrissebb elemzése Készült: 01. december 18. 1 01. december 18. A FACEBOOK NEM POLITIKAI CSODAFEGYVER Választók a Facebook on

Részletesebben

A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése

A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése Budapest, 2012. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A kutatás háttere, célja... 3 A kutatás módszere,

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Ebből: passzív. Aktivitási arány Időszak aktívak munkanélküliek. 1000 fő %

Ebből: passzív. Aktivitási arány Időszak aktívak munkanélküliek. 1000 fő % 8. Munkaerőpiac 8.1. A 15 74 éves népesség gazdasági aktivitása, 1992 1998 Foglalkoztatottak Munkanélküliek Gazdaságilag aktívak Gazdaságilag nem Ebből: passzív 15 74 éves népesség Aktivitási arány Időszak

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Amerikai Egyesült Államok összlakossága és magyar származású népessége az American Community Service 1 2004 adatai alapján

Amerikai Egyesült Államok összlakossága és magyar származású népessége az American Community Service 1 2004 adatai alapján Amerikai Egyesült Államok összlakossága és magyar származású népessége az American Community Service 1 2004 adatai alapján 1. ábra. Összpopuláció* Összlakosság 285 691 501 (99%) Összlakosság 1 527 156

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig Nyíregyháza, 2010. február 28. Balogh Zoltán

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról

Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról Alábbiakban szeretnénk röviden tájékoztatást adni a jelenleg érvényes egészségbiztosítási feltételekrıl: Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám

Alba Radar. 13. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Lakossági vélemények az önkormányzati médiáról 2012. július 3. Készítette: Domokos Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs)

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 4. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20.

Vecsés város kutatás. Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség. Első hullám. A kvantitatív kutatás eredményei 2014. február 20. Vecsés város kutatás Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ismertség, elégedettség Első hullám A kvantitatív kutatás eredményei 20. február 20. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom A kutatás háttere 2 Demográfia

Részletesebben

Léteznek-e tipikus mobilfelhasználók?

Léteznek-e tipikus mobilfelhasználók? 1 Léteznek-e tipikus mobilfelhasználók? Pintér Róbert HWSW App!mobile konferencia, MOM Budapest, 2014. november 12. 2 I. Kiinduló kérdés Vajon alátámaszthatók-e kemény kutatási adatokkal az okostelefon

Részletesebben

SOKGYEREKESEK Kérdőív

SOKGYEREKESEK Kérdőív A kérdőív sorszáma SOKGYEREKESEK Kérdőív A kérdezés helye (település): Település típusa: Megye: Kérdező neve: Kérdezés időpontja Kérdezés kezdete:..óra.perc.. 1 - Budapest 2 - megyeszékhely 3 - város 4

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...

Részletesebben