B É K Á S M E G Y E R I 3. S Z. L A K Á S F E N N T A R T Ó S Z Ö V E T K E Z E T B U D A P E S T, J Ó S U MEGHÍVÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B É K Á S M E G Y E R I 3. S Z. L A K Á S F E N N T A R T Ó S Z Ö V E T K E Z E T 1 0 3 9 B U D A P E S T, J Ó S U. 1 6. MEGHÍVÓ"

Átírás

1 B É K Á S M E G Y E R I 3. S Z. L A K Á S F E N N T A R T Ó S Z Ö V E T K E Z E T B U D A P E S T, J Ó S U MEGHÍVÓ Tisztelt Tulajdonosok! Értesítjük Önöket, hogy április 29-én (hétfőn) órai kezdettel közgyűlést tartunk ÚJ HELYSZÍNEN, a Zsigmond Király Főiskola 1039 Bp Kelta u. 2; B épület földszinti Eötvös termében Napirendi pontok: 1. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv vezetőjének, 2 fő jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása 2. Szakály István: elnöki megnyitó 3. Hétházyné Szőke Emma: évi mérleg és beszámoló szóbeli kiegészítése, közös költségre javaslat 4. Boros László: a Felügyelő Bizottság beszámolója 5. Szabó Gyula: a évben elvégzett műszaki munkák, javaslat a évi felújítási, karbantartási tervre 6. Gergely Sándor: tájékoztatás a fűtéskorszerűsítés aktuális helyzetéről 7. Kérdések, válaszok az ismertetett napirendi pontokkal kapcsolatban 8. Döntés a évi közgyűlés határozati javaslatairól Kérjük a Tisztelt Tulajdonosokat, hogy a fenti időpontban összehívott közgyűlésen minél többen vegyenek részt. A zökkenőmentes kezdés érdekében a jelenléti ívek aláírása fél órával korábban megkezdődik! A hatályos törvények értelmében a szövetkezeti tag akadályoztatása esetén Meghatalmazással képviseltetheti magát. A kitöltendő Meghatalmazás a következő lapon található. Felhívjuk a T. Tulajdonosok figyelmét, hogy amennyiben a lakásban lakó nem szövetkezeti tag tulajdonos vesz részt a Közgyűlésen, érvényes szavazatot a napirendi kérdésekben csak érvényes meghatalmazás alapján adhat le. Egyéb esetben csak a nem tag tulajdonosokra vonatkozó szabályok szerinti szavazati jog illeti meg. /Lsztv. 44. (2) bekezdés / Felhívjuk a Tisztelt Tulajdonosok figyelmét, hogy a Közgyűlésünkről a jegyzőkönyv mellett hangfelvétel is készül. A hangfelvételt a Közgyűlés bezárásakor a jegyzőkönyv hitelesítők jelenlétében nem módosítható CD lemezen rögzítjük, amelyet a hitelesítők a jegyzőkönyvvel együtt kézjegyükkel látnak el. Budapest, április 5. Amennyiben a fenti időpontban a közgyűlés határozatképtelen, úgy az újabb közgyűlés ugyanezen a napon 18 órakor lesz megtartva a jelenlévők létszámától függetlenül. (a évi CXV. törvény 17. (2) bekezdése) Budapest, április 5. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hőszigeteléssel kapcsolatos tájékoztató közgyűlés én lesz ugyanitt 1

2 M E G H A T A L M A Z Á S Alulírott Budapest, sz. alatti lakos, szig.sz.:.. an.:. meghatalmazom -t Budapest,..sz. alatti lakost, szig.sz.:.. an.:. hogy a Békásmegyeri 3.sz. Lakásfenntartó Szövetkezet április 29-én tartandó közgyűlésén képviseljen, helyettem és a nevemben szavazzon. Jelen meghatalmazás a határozatlanképtelenség miatt megismételt közgyűlésre, illetve amennyiben bármilyen oknál fogva azt felfüggesztik a folytatólagos közgyűlésre is szól. Budapest, hó.nap. Meghatalmazó Meghatalmazott Előttünk, mint tanúk előtt: 1./ 2./ név. név. lakcím lakcím: aláírás: aláírás. 2

3 Tisztelt Tulajdonos! Általános tájékoztató a gazdálkodási tevékenységről A szövetkezet gazdálkodását a korábbi éveknek megfelelően az óvatosság és a költségterv betartása jellemezte. A szövetkezet a évi költségvetésében tervezett bevételéhez képest ténylegesen befolyt eft, és a Fundamenta Lakáskassza kiutalásból felszabadult eft, mellyel a pénzeszközünk nem nőtt, csak felhasználhatóvá vált ben eft-tal többet költöttünk a ténylegesen befolyt pénzösszegnél. A pénzeszközök induló értékhez képest eft-tal csökkentek, melyből eft a fűtéskorszerűsítésből adódó csökkenés. A fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatosan a tulajdonosoktól befolyt eft, állami támogatás összegéből /Jós 1-15/ a tartozásokra bennmaradt összeg közel e Ft, beruházási szállítók kifizetése e Ft. A szövetkezet pénzügyi helyzete stabilnak mondható a kintlévőségek ellenére is, melyet a pénzeszközök változása és a pénzforgalmi kimutatás mellékletek is mutatnak. A szövetkezethez beérkező közüzemi számlák és egyéb szolgáltatások számlái határidőre mindig ki lettek egyenlítve, fizetési elmaradás nem volt. Ugyanezt elmondhatjuk az egyéb kötelezettségek úgy, mint hiteltörlesztés, Fundamenta lakáskassza, a szövetkezet egyéb terheinek adók határidőben történő megfizetésére is. A szövetkezet számviteli eredménye tekintetében az összes bevétel 2012-ben eft, összes kiadása eft volt. Adózás előtti eredménye eft, melyből az alaptevékenység eredménye 3380 eft, vállalkozási tevékenységből származó eredménye eft, mely után 545 eft társasági adófizetési kötelezettség keletkezett. A szövetkezet eszközeinek értéke eft, mely a bérbe adott lakásokból, üzletekből, két szövetkezeti iroda helyiségből, üzemi irodai gépekből, berendezésekből áll. Az eszközök értéke 2011 évhez képest az elszámolt értékcsökkenéssel, Ft-tal, és 351 eft eszközbeszerzéssel változott. A 2011 évi eszközérték eft volt. A készletek értéke év végén összesen eft, melyből eft anyagkészlet, eft 2013-ben továbbszámlázandó közüzemi díjak, víz-, csatornadíjak, eft a ben továbbszámlázandó elvégzett fűtéskorszerűsítési munkák (FŐTÁV, Brunata, Műszaki ellenőrzés) értéke. A vevőtartozás év végén 193 eft, mely szinte teljes értékben januárban befolyt. A tulajdonosok összes tartozása én eft, ez eft-tal kevesebb a eft tartozással szemben. A tulajdonosi tartozásból eft közös költségtartozás, eft a fűtéskorszerűsítésből eredő tartozás. Közös költség kintlévőségünk behajtása érdekében 2012-ben 158 db saját és 74 db ügyvédi felszólító levél került kiküldésre, 50 db részletfizetési megállapodást kötöttünk, fizetési meghagyásra 44 tulajdonos tartozása, végrehajtóhoz 53 tulajdonos tartozása került. A behajtási tevékenység nélkül a tulajdonosok tartozása összesen eft lett volna, ugyanis 2012-ben a behajtás során eft közös költséget /fűtéssel együtt/ szedtünk be, befolyt kamatok 362 eft, megtérült behajtási költségek eft. A tulajdonosi tartozások csökkenése érdekében a szövetkezet a jövőben is meg fog tenni mindent. Új eszközként a nehezen behajtható kintlévőség eladás kereteinek megteremtését javasoljuk a határozati javaslatokban. A szövetkezet tartozása év végén eft, mely eft szállítói tartozás, kifizetésük 2013-ban esedékes, mely januárban meg is történt, eft adótartozás, mely a decemberi bérek adói és járulékai májusban esedékes a társasági adó, Áfa követelés, eft januárban kifizetésre kerülő decemberi munkabérek, valamint eft önkormányzati hitel. 3

4 Fundamenta lakás-elő takarékossági szerződés szerinti kiutalás megtörtént, 2012-ben 2 ház, Sarkadi és Jós páratlan házakra vonatkozólag. A kiutalt összeg eft ben lejárt a két Hatvany ház szerződése is, a kiutalásukra 2013 februárjában került sor, összesen eft értékben, melyet a 2013.évi bevételi terv is tartalmaz. A lejárt szerződések e két ház esetében is újra lettek kötve 60 eft/hó befizetéssel, a 4 hosszú ház esetében pedig módosítva lettek a szerződések 90 eft/hó befizetésre. Mind a 6 ház esetében a maximális befizetési lehetőségre lettek megkötve, ill. módosítva a szerződések től a sárga csekk díját Ft-ról Ft-ra meg kell emelnünk, az emelést a banki költségek emelkedése teszi szükségessé. A magasabb díjat a sárga csekk után nem kell Önöknek megfizetni, ha befizetéseiket a házipénztárban intézik. Fűtéskorszerűsítés állami támogatásának elszámolásával kapcsolatosan: 2012-ben a Jós páratlan ház eft állami támogatása megérkezett, a tulajdonosokkal az elszámolás megtörtént, közel 100%-os mértékben ig bezárólag. Az elszámoláson belül a nem tartozóknak teljes mértékben került kifizetésre az állami támogatás, valamint a beruházás csökkenés összege, a tartozók esetében csak a tartozáson felüli összeg került kifizetésre ban a Sarkadi 1-8 ház eft állami támogatása is megérkezett, a tulajdonosokkal az elszámolás ig 90%-os mértékben megtörtént, a kifizetések ugyanolyan módon történtek, mint a Jós páratlan háznál. Fűtéskorszerűsítési beruházás és a beruházás kifizetésének alakulása a vállalkozók felé az alábbiak szerint történt ig: ig Beruházási szállítói számlák eft Házak kiegyenlítve eft Főtáv Brunata Bau-Kontr. Összesen Jós S B Jós H H Összesen: Fenti táblázat mutatja, hogy még eft-ot kell kifizetnünk a fűtéskorszerűsítésre, melyre fedezetet nyújt a i ÖKO számlákon meglévő eft pénzeszköz, a 2013.évi befizetések, valamint a támogatásokból a tartozásokra visszatartott összegek. Fűtéskorszerűsítés pénzeszközeinek lekötéséből ig képződött kamat összege eft. Korszerűsítéshez kapcsolódó utólagos munkálatok összege Ft / H 12, H 14-ben a strangszabályozók beépítése, csövek szigetelése, Bálint, Sarkadi,.Jós páros egyéb helyreállítási munkák./ Az alapszabály szerint a lakásszövetkezet osztalékot nem fizet, a teljes eredményt felújításra használja fel. A évi bevételi és kiadási költségtervek a mellékletekben találhatók. A kiadások és bevételek tervezésénél figyelembe lett véve a évre figyelembe vehető inflációs mérték /5,2-5,9%/, minimálbér változása, szolgáltatási szerződések. A bevételi és a kiadási terv alapján javasolt közös költségeket az 5. sz. melléklet tartalmazza. Beszámoló a fűtéskorszerűsítés március végi helyzetéről A Szövetkezet eddigi legnagyobb értékű beruházása közel teljesen befejeződött, a 6 ház összesen 1215 lakásában megtörténtek a szerelések. A radiátorokhoz a szükséges fűtővíz mennyiségét biztosító méréses beszabályozások a Hatvany L.12 és 14-ben rendben lezárultak. A hosszú házaknál az alulfűtött házvégek javítására a FŐTÁV szivattyúbővítésekkel több fűtővizet juttatott el az ottani radiátorokhoz. A fűtővíz mennyiségének a 4

5 növelése átlagosan javított az épületvégek fűtöttségén, de az itt lévő lakások fogyasztása a C-os falhőmérsékletek mellett magas, amit ezen tulajdonosok - ha vállalták - csak az alacsonyabb szobahőmérséklet beállításával tudtak csökkenteni. A helyiséghőmérsékleteket a következő fűtési idényben értékeljük, amennyiben a külső hőmérséklet tartósan -5 C alatt lesz. Ezzel egy időben kerül sor a lépcsőházak, a szárítók és a tárolók takarékos fűtésének a beszabályozására is. A Szövetkezet az egyre gyakrabban meghibásodó fürdőszobai fűtéscsövek, radiátorhibák gyors kizárására a strangszelepek mellé a szerelők számára zárási utasításokat tesz ki, csökkentve a fűtésleállásokat és a fűtővíz felesleges elfolyását is. A műszaki átadások a Bálint Gy. u. 6-20, a Jós u. 2-16, a Hatvany L. u. 12 és 14-ben március hónapban lezárultak. A munkákat a Szövetkezet az elkülönített számlákról kifizeti, és az állami támogatás lehívásához szükséges dokumentációkat az illetékes hivatalba benyújtja. A 2011-ben elkészült Sarkadi u. 1-8, és a Jós u házak fűtési energiafelhasználása a FŐTÁV összehasonlító számításai alapján csökkenést mutat. (A számítások alapja, hogy a különböző időszakok alatt mért hőközponti fogyasztásokat ezen időszakok átlaghőmérsékleteivel átszámolják, és azokat úgy hasonlítják össze, mintha az időjárás egyforma lett volna.) Ház Bázisidőszak Bázisfogyasztás =100% Első ÖKO időszak ÖKO fogyasztás Megtakarítás Sarkadi u GJ GJ 22,7% Jós u GJ GJ 15,3% * * A hőközpont az első évben magasabb hőfokkal dolgozott, végleges adat április után lesz! A fenti adatok alapján a FŐTÁV ÖKO fűtéskorszerűsítése a hőközponti energiafelhasználásában a korábban közzétett 15-20%-os megtakarítást teljesítette. A megtakarítás a házak felső emeleti túlfűtésének a megszűnéséből, a radiátorok szabályozottságából és a használaton kívüliek lezárásából adódott. A Sarkadi és a Jós páratlan házakban megkezdődött a költségosztók szerinti számlázás, amelynek előzményeként a október és december közötti fogyasztásáról valamennyi érintett tulajdonost tájékoztató jelleggel értesítettük. E tájékoztatókkal kapcsolatban a tulajdonosoktól a Szövetkezet vezetősége érdemi visszajelzést nem kapott. Így a FŐTÁV a februári fogyasztást már a költségosztás alapján számlázta. Megkezdődött tehát a fűtés havi költségosztása. A leolvasás minden hónap 25-én van, de ez a munkaszüneti vagy az ünnepnapok miatt ± 1-2 nappal változhat. Az ellenőrizhetőség miatt érdemes és javasoljuk a költségosztókat időnként saját maguknak is leolvasni, leírni, különösen azoknak a Tulajdonosoknak, akik a FŐTÁV-nál az éves átalányt választották. A költségosztás részleteit, értékeléseit az érdeklődő tulajdonosok a Műszaki ügyeleten megtekinthetik. Az értékelésekről a Szövetkezet honlapján is rendszeres tájékoztatást adunk. A költségosztás egyéni elszámoló lapokat kérésre nyomtatva elkészítjük, vagy en elküldjük. Ha a költségosztás eredményeit az eddigi légköbméter arányos ~0,3980 szorzóval a decemberi kb Ft-os alaphoz hasonlítjuk, akkor a 30/70%-os légköbméter/költségosztó arányos elszámolással az alábbi költségek adódtak. Fogyasztás Alacsony Alacsonyabb Közel Magasabb Magas változatlan Szorzó 0,1118-0,1600 0,1601-0,3500 0,3501-0,4500 0,4501-0,7500 0,7501-1,0150 Forint példa 4.931Ft Ft Ft Ft Ft Lakás A forint példa a FŐTÁV fűtésszámla Épületrész fűtési hődíja sorára vonatkozik. 5

6 A Szövetkezet szakmailag segítette, és segíteni fogja mindazon tulajdonosokat, akiknek magas fogyasztásuk van, illetve akik a fogyasztásukat csökkenteni szeretnék. A magasabb és a magas fogyasztásokat egyrészről a szellőzéssel, a szellőztetéssel, vagy a hibás ablakokkal összefüggő hibák okozzák, melyeket a tulajdonosok együttműködésével javítottunk, illetve javíthatók. A magasabb és a magas fogyasztás oka másrészt legfőképpen az, hogy egy-egy gyenge hőszigetelésű földszinti, vagy házvégi szobában a hőveszteséget a radiátor az 5-ös állás melletti legnagyobb hőteljesítménye sem pótolja. A fogyasztás csak akkor kisebb, ha megelégszenek az alacsonyabb hőmérséklettel is. Általánosan tapasztaltuk, hogy a falak és a padló hőmérsékleténél a szoba levegője gazdaságosan csak néhány fokkal lehet magasabb, de ha ennél többet akarunk, akkor a többlet hőenergiát a falak elnyelik, és innen a szoba kismértékű többlet melegéért aránytalanul többet kell fizetni. Javasoljuk, hogy a gazdaságos fűtéshez a hőmérsékletszabályozókat 3-as, 3½-es vagy 4-es állás körül használják, és legalább a nagyszobában - az ablaktól távolabb - hőmérővel ellenőrizzék, hogy a hőmérsékletet C között legyen. Ha a nem használt szobákban, vagy más miatt csökkenteni kívánják a fűtést, akkor 2-es alá (kb. 16 C) ne menjenek. A teljesen elzárt fűtésnél ugyanis túlhűlnek a falak és ez penészesedéshez vezet, a saját és a környező lakásokban egyaránt. Friss penészesedést már több helyen is tapasztaltunk. Számos tulajdonos segítette a lakás hőmérsékletének időszakos közlésével, hogy a hőközpont gazdaságos beszabályozásához adatokat kapjunk a lakások fűtöttségéről, amiért mindannyiunk nevében köszönet jár nekik. Továbbra is kérünk minden tulajdonost, hogy akár a barna postaládákon, akár a Szövetkezet honlapján keresztül küldjön szobahőmérséklet és hőfokszabályozó adatokat a szobák fűtéséről dátummal együtt, főleg akkor, ha a külső hőmérséklet hidegebbre vagy melegebbre fordult. A kedvezőtlen fekvésű lakások hátrányos helyzetének a javítására, a május végi közgyűlésen értékeljük a 30-70%-os légköbméter költségosztó arány szerinti elszámolás tapasztalatait, valamint a külső hőszigetelés lehetséges műszaki és pénzügyi változatait, annál is inkább, mert a vonatkozó kormányrendelet ezen helyiségek elszámolására a fűtetlen padló ill. külső oldalfal esetén %, az északi fekvésre pedig 5 % korrekció alkalmazását írja elő. A fűtéskorszerűsítés összegzése: A beruházás az 1215 lakásban elkészült, és közel teljesen befejeződött. A 2009-es kiinduláshoz képest olcsóbban oldottuk meg úgy, hogy lakásonkénti a Ft-os költséget Ft-ra tudtuk átlagosan csökkenteni, A tulajdonosoknak az állami támogatással és a FŐTÁV 10 éves alapdíj kedvezményével befizetett Ft-ja gyakorlatilag megtérül, A munkákat az Önök önfinanszírozásra befizetett pénzéből fedeztük úgy, hogy ehhez a Szövetkezet bankkölcsönt nem vett fel, A befizetett pénzek kamatát a korszerűsítés jobbítására fordítjuk, Az üzemeltetés: A beruházás a FŐTÁV által meghirdetett mértékben csökkentette a hőközponti energiafelhasználást, A költségosztást a Brunata licenc átvételével történő, saját, hét hónapon át tartó havi leolvasással olcsóbbá tettük, mint az évi kétszeri, külső céges leolvasás lett volna, Az eredmény: Az első költségosztás szerint elszámolt lakások 45%-a kevesebbet, 23%-a közel annyit, a 32%-a pedig többet fizet, mit azt megelőzően. Segítünk minden többet fizető tulajdonost a fogyasztásának egyszerű eszközökkel való csökkentésében A z elszámolás tapasztalatairól és az épület külső szigetelésről májusban külön Közgyűlés lesz. 6

7 Műszaki tevékenység: felújítási munkák: (Ft) Önkormányzati kamatmentes hitel törlesztése (felújítási alapból) Gázhálózat felújítás: Sarkadi 1-8, Bálint 6-20, Jós 1-15, Jós 2-16 Hatvany 12 és Hatvany Lépcsőházakban járólap csere: Bálint 8, Sarkadi 2, Sarkadi Bálint 6. bérlemény felújítása Elszívó motorok felújítása: Jós 1-15,Bálint Liftek felújítása :Hatvany 12 és Hatvany 14, összesen 4 db lift Ablakcserék irodákban és bérleményekben Összesen: jelentősebb karbantartási munkái: (Ft) Szerelőfolyosók: csövek szigetelése /Bálint, Sarkadi, Jós 2-16 házak/ Festési munkák: H 12, H 14, Bálint 6, Jós 10, Sarkadi 2 lift kabin db elszívó tisztítása Szemétledobók tisztítása Fűtéskorszerűsítés utáni helyreállítások H 12, H Sarkadi 7. tűz utáni helyreállítás Pince mennyezetszigetelés Bálint Mind összesen: Javaslat felújítási munkáira: (Ft) Önkormányzati kamatmentes hitel törlesztése (felújítási alapból) Elszívó motorok felújítása: Sarkadi, Jós 2-16, H 12 és H Hatvany 14 kerékpár és babakocsi tároló Hatvany 12 és 14 emeletmásoló cserék Pince mennyezetszigetelés, régit megnövelve db terelő legyártása Áram megtakarító intézkedések Jós 2-16 liftek teljes felújítása Mind összesen:

8 Javaslat a 2013-ban elvégzendő főbb karbantartási munkákra: (Ft) Pince mennyezetszigetelések Sarkadi, Jós 1-15, Jós Pince mennyezetszigetelés Bálint 6-20 /munkadíj/ Mind összesen: A pénzeszközök változása az alábbiak szerint: Pénzeszközök Készpénz / pénztár Ft Ft Szabad pénzeszköz /bankszámlán/ Ft Ft Üzemeltetési számla Ft Ft ÖKO megtakarítási számla Ft Ft Lekötött pénzeszköz /bankszámlán/ Ft Ft Piramis sávos lekötés Ft Ft Ráadás lekötés Ft Ft Erste bank lekötés Ft Ft OTP Mozaik lekötés Ft Ft ÖKO megtakarítás lekötés Ft Ft Bankszámlák összesen: Ft Ft Felújítási számla: Ft Ft Elkülönített pénzeszközök Lakáskassza betétek Ft Ft Pénzeszközök összesen: Ft Ft Pénzeszköz változás összesen: Ebből fűtéskorszerűsítés miatti változás: Pénzeszköz változás fűtéskorsz. nélkül Ft Ft Ft 8

9 Pénzforgalmi kimutatás Bevételek Kiadások Közös költség és tartozói befizetések Ft Bérleti díj Ft Biztosító térítése Ft Pénzügyi kamatok (bankkamat) Ft Lakáskassza állami támogatása és kamat Ft Önkormányzati pályázati támogatás 0 Ft Önkormányzati kamatmentes kölcsön 0 Ft Beszedett behajtási kamatok Ft Beszedett behajtási költség Ft Csekkek költségtérítése Ft Egyéb bevételek Ft Közüzemi díjak Ft Bér és bérjellegű kifizetések Ft Karbantartások Ft Felújítások Ft Adók Ft Egyéb kiadások Ft Összesen: Ft Ft Bevétel - Kiadás Ft Mellékletek: évi bevételi terv évi kiadási és tartalékolási terv évi egyszerűsített beszámoló mérlege évi egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása évi beszámoló közgyűlési határozati javaslatai Budapest, április 05. Tisztelettel: 9

10 5.sz.melléklet én tartandó közgyűlés határozati javaslatai: 1. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a évi beszámolót fogadja el, amely alapján a tulajdonosok felé a számla kiállításra kerül. A beszámoló alapján pótbefizetés előírását nem javasoljuk. 2. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a Szövetkezet Igazgatósága évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja el, és a testület elnöke és tagjai részére a felmentvényt adja meg. 3. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a Felügyelő Bizottság évi beszámolóját fogadja el. 4. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a évi felújítási tervet a pénzügyi mozgástérrel fogadja el. 5. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a május 1. napjától hatályos közös költség előirányzat mértékét az alábbiak szerint fogadja el: Szöv. tag és vízórás lakások közös költség előirányzata: NEM Szöv. tag és vízórás lakások közös költség előirányzata: Szöv. tag NEM vízórás lakások közös költség előirányzata: NEM Szöv. tag NEM vízórás lakások közös költség előirányzata: 9.500,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó ,- Ft/hó 6. Javasoljuk, hogy a közgyűlés a tisztségviselők közül az igazgatósági tagok, az FB elnöke, és tagjai tiszteletdíját a végzett munka arányában, a évi pénzügyi tervben szereplő keretösszeggel fogadja el. 7. Javasoljuk, hogy a Közgyűlés a követelések kezelésére az alábbi eljárást fogadja el: 7.1. A szövetkezet gazdasági vezetője megvizsgálja, hogy melyek azok a követelések, amelyek behajtása a szövetkezet részére nehézséget okoz A gazdasági vezető javaslatára az Igazgatóság mérlegeléssel döntést hoz a követelés eladásáról Az Igazgatóság nevében a Szövetkezet Elnöke írásban felszólítja a tartozót, hogy tartozását 15 napon belül rendezze, egyben tájékoztatja, hogy amennyiben a megadott határidőben ez nem történik meg, a követelés a Szövetkezet részéről eladásra kerül A határidő lejárta után a Szövetkezet Elnöke és a gazdasági vezető jogosult a követelést megvásárolni kívánóval tárgyalni a követelés eladásáról A Szövetkezet meghatalmazott jogi képviselője elkészíti a követelés eladásáról szóló dokumentumokat. A követelés eladásokról az Igazgatóság a Szövetkezet honlapján folyamatos tájékoztatást nyújt, emellett köteles a Közgyűlésnek évente beszámolni róla. 8. Javasoljuk, hogy a Közgyűlés fogadja el, hogy a lakóépületek földszinti közös helyiségei a Szövetkezet által bérbe adott helyiségek kivételével kizárólag kerékpár és babakocsi tárolását szolgálják. 9. Javasoljuk, hogy a Közgyűlés fogadja el, hogy a közös helyiségek használatára vonatkozó szabályok (pl.: tűzrendvédelem) megszegése esetén az illetékes hatóság által a Lakásszövetkezetre kirótt bírságot a Lakásszövetkezet a szabályszegő tulajdonosra továbbhárítja. Budapest, április 5. 10

B É K Á S M E G Y E R I 3. S Z. L A K Á S F E N N T A R T Ó S Z Ö V E T K E Z E T 1 0 3 9 B U D A P E S T, J Ó S U. 1 6. MEGHÍVÓ

B É K Á S M E G Y E R I 3. S Z. L A K Á S F E N N T A R T Ó S Z Ö V E T K E Z E T 1 0 3 9 B U D A P E S T, J Ó S U. 1 6. MEGHÍVÓ B É K Á S M E G Y E R I 3. S Z. L A K Á S F E N N T A R T Ó S Z Ö V E T K E Z E T 1 0 3 9 B U D A P E S T, J Ó S U. 1 6. MEGHÍVÓ Tisztelt Tulajdonosok! Értesítjük Önöket, hogy 2014. április 28-án (hétfőn)

Részletesebben

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS Időpont: 2014.05.26 17:00 Megismételt közgyűlés: 2014.05.26 17:30 Helyszín: Eötvös Lóránd általános iskola, étkező Lakatos úti 2. számú Lakásszövetkezet

Részletesebben

A költségosztás tapasztalatai és kiegészítő információk a Határozati javaslathoz

A költségosztás tapasztalatai és kiegészítő információk a Határozati javaslathoz BÉKÁSMEGYERI 3. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1039 BUDAPEST, JÓS UTCA 16. A költségosztás tapasztalatai és kiegészítő információk a Határozati javaslathoz 2013. május 27. Gergely Sándor 1 Az első fűtési

Részletesebben

BÉKÁSMEGYERI 3. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1039 BUDAPEST, JÓS UTCA 16. Hőközpontcserék. Előadó: Szakály István 2013.05.27

BÉKÁSMEGYERI 3. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1039 BUDAPEST, JÓS UTCA 16. Hőközpontcserék. Előadó: Szakály István 2013.05.27 BÉKÁSMEGYERI 3. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1039 BUDAPEST, JÓS UTCA 16. Hőközpontcserék Előadó: Szakály István 2013.05.27 * Az épületek fűtési és meleg víz ellátását jelenleg a FŐTÁV által birtokolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1/2012.(05.9.) számú lakásszövetkezeti határozat:

JEGYZŐKÖNYV. 1/2012.(05.9.) számú lakásszövetkezeti határozat: JEGYZŐKÖNYV Készült a Pécs-Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 2012. május 9-én 18 00 órai kezdettel megtartott évi rendes közgyűlésén a PÉTÁV Kft. Pécs, Tüzér u. 18-20. számú rendezvénytermében.

Részletesebben

2014. május 28-án 17 órakor

2014. május 28-án 17 órakor M E G H Í V Ó Értesítem a Tisztelt tulajdonost, hogy a DUNA Társasház részére 2014. május 28-án 17 órakor közgyűlést tartunk. Helyszín: Aquincum Általános Iskola Napirend: 1) Levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető,

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. A 2014. év gazdálkodásáról készült egyszerűsített beszámoló előterjesztése és elfogadása.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. A 2014. év gazdálkodásáról készült egyszerűsített beszámoló előterjesztése és elfogadása. KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ A Budapest VII. Kazinczy u. 52. sz. Társasház képviseletét ellátó Intéző bizottságának nevében a 2003. évi CXXXIII. törvény 35. (2) bekezdése alapján közgyűlést hívunk össze. Időpontja:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat I. Alapadatok A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010.december 31. I.Alap-adatok

Kiegészítő melléklet 2010.december 31. I.Alap-adatok Kiegészítő melléklet 2010.december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Lc: 2030 Érd, Radnai u. 75.. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS IntercisaLakásszövetkezet február 26.

ZÁRSZÁMADÁS IntercisaLakásszövetkezet február 26. ZÁRSZÁMADÁS 2015. IntercisaLakásszövetkezet BESZÁMOLÓ 2.-7. oldal: Az igazgatóság beszámolója a 2015. évben végzett munkáról, valamint a 2016. évi pénzügyi és műszaki tervekről Határozati javaslatok Egyszerűsített

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1558-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére 3890/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Beszámoló 2012. I. Az İrmezıi Ifjúsági Lakásfenntartó Szövetkezet gazdálkodása. A beszámoló formája, könyvvezetés módja, beszámoló tartalma

Beszámoló 2012. I. Az İrmezıi Ifjúsági Lakásfenntartó Szövetkezet gazdálkodása. A beszámoló formája, könyvvezetés módja, beszámoló tartalma İrmezıi Ifjúsági Lakásfenntartó Szövetkezet 1112 Budapest, Igmándi u.11 Beszámoló 2012 I. Az İrmezıi Ifjúsági Lakásfenntartó Szövetkezet gazdálkodása. Az İrmezıi Ifjúsági Lakásfenntartó Szövetkezet tevékenységét

Részletesebben

2010-es évi beszámoló és a 2011-es év ismertetése a Wesselényi u. 40. Társasház közös képviseleti tevékenységéről, kiadásairól, bevételeiről

2010-es évi beszámoló és a 2011-es év ismertetése a Wesselényi u. 40. Társasház közös képviseleti tevékenységéről, kiadásairól, bevételeiről WESSELÉNYI U. 40. TÁRSASHÁZ 2010-es évi beszámoló és a 2011-es év ismertetése a Wesselényi u. 40. Társasház közös képviseleti tevékenységéről, kiadásairól, bevételeiről RUSTLER KFT. Tisztelt Tulajdonos!

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat. I.Alap-adatok

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat. I.Alap-adatok Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Lc: 2030 Érd, Radnai u. 75.. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2012. március

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv Közgyűlési jegyzőkönyv amely készült az Őrmezői Ifjúsági Lakásfenntartó Szövetkezet 2013.május 28-án tartott éves rendes közgyűléséről, és megismételt közgyűléséről. Jelen vannak: 46 fő a külön mellékelt

Részletesebben

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló

A. Számviteli törvény szerinti beszámoló A. Számviteli törvény szerinti beszámoló MAGYAR TERÁPIÁS és SEGÍTŐKUTYÁS SZÖVETSÉG EGYESÜLET EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Mérleg ezer Ft-ban

Részletesebben

Meghívó. Tisztelt Tulajdonosok!

Meghívó. Tisztelt Tulajdonosok! Botfalvai Bt. Budapest Termál u. 2/B tel.:06-30-556-2229 vagy 06-30-373-8834 Fax.: 06-1-814-3340 Email: info@zugloikozoskepviselet.hu Web: www.zugloikozoskepviselet.hu vagy www.zugloitarsashazuzemeltetes.hu

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója 1 8 2 1 1 1 4-9 4 9 9-5 6 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 211. május 23. - 211. december 31. 211 Kelt Fót, 212. május 2. P. H. A vállakozás beszámolóját készítette

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet E G Y E S Ü L T L A K Á S F E N N T A R T Ó S Z Ö V E T K E Z E T 3600 Ózd, Malom út 6. Tel.: 48/471-311 Fax: 48/472-617 B.-A.-Z. Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg.: 05-02-0000219. sz. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. 2 Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves

Részletesebben

Kék Nefelejcs Alapítvány

Kék Nefelejcs Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008. Kék Nefelejcs Alapítvány 4405, Nyíregyháza, Bóbita u. 43. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. Vagyon felhasználása

Részletesebben

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány

Önálló Főiskolai Közalapítvány Önálló Főiskolai Közalapítvány 1909698891-1-07 2011. évi Közhasznúsági jelentése 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány Oldal 1 Tájékoztató adatok: Alakulás ideje : 1991. november

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 19820349-9499-521-07 Bíróság nyilvántartási szám: 60183/1989 Vállalkozás megnevezése: Etyek Községi Sportegyesület Vállalkozás címe: 2091 Etyek Körpince köz 4 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE 2014.

HATÁROZATOK KÖNYVE 2014. Akácfa Körúti Lakásfenntartó Szövetkezet Közgyűlési HATÁROZATOK KÖNYVE 2014. Legutolsó bejegyzés: 2014.novmber 20. A könyv tartalmának hitelességét a határozatokhoz kapcsolódó közgyűlési jegyzőkönyvek

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről A beszámoló tartalma: 1. Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. február 4. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS Időpont: 2014.01.22 17:00 Megismételt közgyűlés: 2014.01.22 17:30 Helyszín: Eötvös Lóránd általános iskola, étkező Lakatos úti 2. számú Lakásszövetkezet

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07 2013. évi Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány adószám: 19096988-1-27 Oldal 1

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat 4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/I. (1) bekezdése szerinti adatok: Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I.

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/I. (1) bekezdése szerinti adatok: Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási

Részletesebben

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik 1. feladat Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Gazdasági esemény Mérlegfőösszeg nő Mérlegfőösszeg csökken Mérlegfőösszeg változatlan, eszközök összetétel változik Mérlegfőösszeg változatlan, források

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet 2012 Budapest, 2013. március 14. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Füvészkertért Alapítvány 2. képviselő: Dr. Isépy István 3. székhely: 1083 Budapest,

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Közmű Akadémia V szeptember 17. Balog Róbert Kapcsolati és üzletfejlesztési igazgató, FŐTÁV Zrt.

Közmű Akadémia V szeptember 17. Balog Róbert Kapcsolati és üzletfejlesztési igazgató, FŐTÁV Zrt. Közmű Akadémia V. 2014. szeptember 17. Balog Róbert Kapcsolati és üzletfejlesztési igazgató, FŐTÁV Zrt. Megújult FŐTÁV online ügyfélszolgálata Egyszerűbb Gyorsabb Kényelmesebb Augusztus 19-től elindult

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat

Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1.

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Statisztikai számjel Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010 december 31. 2010.

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2014 év

Közhasznúsági jelentés 2014 év 18584240-9499-517-10 Statisztikai számjel Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 3240 Parád Kossuth Lajos út 128. Közhasznúsági jelentés 2014 év Keltezés: Parád, 2015.március 20. P.H. Völgyi Ferenc

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Egry József Általános Iskola Tolnai Alapítvány Adószám: 18953305-1-20 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Keszthely, 2014.02.14. 1 Közhasznúsági melléklet részei 1. Az alapítvány

Részletesebben

2010. évi. Közhasznúsági jelentése

2010. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2011. június 16. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső

Részletesebben

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰ KFT 1.sz.melléklet 2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel Adatok eft-ban 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 360 NAPON 100% HATÁRIDŐN

Részletesebben

Miért az OTP-t választották?

Miért az OTP-t választották? Miért az OTP-t választották? Energiahatékony épület felújítások Budapest Előadó: Tukarcs József Társasházi szakértő 2017. Társasházi és lakásszövetkezeti számlavezetés Társasházi üzemeltetési számla Több

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat KIVA Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló MKVK Könyvelői Tagozat 2016.03.23 2016.03.23 MKVK Könyvelői Tagozat 1 KIVA ki választhatja Egyéni cég BT, Kkt, Kft, Zrt,

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület

Magyar ILIAS Közösség Egyesület Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085. Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011.január 25-2011.december 31 számviteli évről Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Trampolin Sportegyesület. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

Trampolin Sportegyesület. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Trampolin Sportegyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Veszprém, 2012. március 27. aláírás I. Számviteli beszámoló Trampolin Sportegyesület közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege adatok E Ft-ban A tétel

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan Pénzügyi ismeretek Üzleti gazdaságtan A pénz funkciói Elszámolási eszköz (Értékmérő) Forgalmi eszköz Fizetési eszköz Felhalmozási eszköz Világpénz Pénzforgalom A gazdasági szereplők közti pénzmozgások,

Részletesebben

A fogyasztókat érintő változások 2013-2014

A fogyasztókat érintő változások 2013-2014 A fogyasztókat érintő változások 2013-2014 2013. december 13 Balog Róbert FŐTÁV Zrt. Kapcsolati és üzletfejlesztési igazgató FŐTÁV stratégiai célkitűzések a szolgáltatás színvonalának emelése, a fogyasztói

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

A Készletek növekednek 200,- eft-tal, a Pénztár csökken 200,- eft-tal. A mérlegfőösszeg a gazdasági esemény hatására nem változik.

A Készletek növekednek 200,- eft-tal, a Pénztár csökken 200,- eft-tal. A mérlegfőösszeg a gazdasági esemény hatására nem változik. III. GYAKORLÓ FELADATOK 1. Számszerűsítse, hogy az alábbi gazdasági események mely vagyonrészekben milyen változásokat okoznak és vizsgálja a gazdasági esemény mérlegfőösszegre gyakorolt hatását! a) Árubeszerzés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület 1188 Budapest, Határ u. 26/b Telefon: +36-20-229-54-56 Web: www.jogaoktatok.hu E-mail: mjsze108@gmail.com Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Statisztikai számjel:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. -1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2008. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31.

Részletesebben

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük Személyes e és adóterhei. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük után nem munkabért, hanem személyes at, tagi jövedelmet vesznek fel.. január 1-jétől megváltoztak

Részletesebben

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380 Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 212. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredmény-kimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata

Kötelezettségvállalást előkészítő: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Ügyiratszám:..!?& &.& J.Q9.&/.A^43 3.sz. melléklet Tffi>Of> Kötelezettségvállalást előkészítő: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata A szerződés tárgya: Kölcsönszerződés(Telepes u. 20.) A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

ZEMPLÉNI VÍZILABDA KLUB

ZEMPLÉNI VÍZILABDA KLUB ZEMPLÉNI VÍZILABDA KLUB KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 3950 Sárospatak, Eötvös utca 15. Adószám: 18448674-1-05 M E G H Í V Ó Tisztelt Egyesületi Tag! A Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület elnöksége nevében

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben