A Képviselő-testület április 28-i ülésén hozott határozatai:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Képviselő-testület 2009. április 28-i ülésén hozott határozatai:"

Átírás

1 A Képviselő-testület április 28-i ülésén hozott határozatai: 166/2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a meghívóban szereplő tárgyalandó napirendi pontot az alábbiak szerint: 1., Társulásban működtetett intézmények évi gazdálkodásáról szóló beszámoló dr. Kovács Tibor polgármester 167/2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés alapján a társulásban működtetett oktatási intézmények költségvetését 1. Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskolai és Egységes Pedagógia Szakszolgálati Társulás évi beszámolóját e.ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből Áporka Község tagintézményének bevételi és kiadási főösszege e. Ft. 2. Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás évi költségvetéséről szóló beszámolót e. Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, melyből Áporka Község tagintézményének bevételi és kiadási főösszege e. Ft dr. Kovács Tibor polgármester 168/2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés alapján a társulásban működtetett Családsegítő és Gyermekjóléti intézmény beszámolóját e. Ft összegben elfogadja, melyből Áporka Társult intézmény bevételi és kiadási főösszege 993 e. Ft. dr. Kovács Tibor polgármester 169/2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés alapján a a Körjegyzőség költségvetésének végrehajtását e. Ft összegben elfogadja, melyből Áporka Körjegyzőségi Hivatal költségvetése e.ft dr. Kovács Tibor polgármester 170/2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete azzal a javaslattal, hogy a meghívóba szereplő 9. napirendi pontot egészítse ki a Kunépszolg Kft évi üzleti tervének- és az ügyvezető prémiumfeltételeinek megvitatásával a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadja:

2 1., RSD mederkotrásával és zagytér kijelölésével kapcsolatos előterjesztés Vendégként meghívott dr.ress Sándor ÖKO Zrt. elnök-vezérigazgató Józan Gyula Településfejlesztési Bizottság elnöke 2., évi pénzmaradvány elszámolása Fábián József Pénzügyi Bizottság elnöke 3., Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Fábián József Pénzügyi Bizottság elnöke 4., Útépítés tervezőjének közbeszerzési eljárással történő kiválasztása Limbek Tamás elnök 5., Falumegújítás pályázattal kapcsolatos előterjesztés 6., KVI-től visszakérendő ingatlanokkal kapcsolatos előterjesztés 7., 120 millió Ft-os hitelhez jelzálogként felajánlott biztosíték módosítása Fábián József Pénzügyi Bizottság elnöke 8.,Út a munkához program végrehajtásával kapcsolatos megállapodás elfogadása dr. Galambos Eszter Eü. és Szoc. Biz elnöke 9., Kunépszolg Kft évi egyszerűsített beszámolója Ennél a napirendnél a Képviselő-testület, a Kft Taggyűléseként ülésezik. Bukri Sándor ügyvezető 10., Egyebek 171/2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el azt a javaslatot, mely szerint az RSD kotrásához a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal a feltétellel, hogy a zagytér kialakítása során a kivitelezi tervek készítésekor az önkormányzat által meghatározott feltételeket teljesíteni kell. 172/2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a évi költségvetési pénzmaradvány összegét e. Ft-ban fogadja el. A Képviselő-testület kéri a polgármester urat, hogy évi költségvetésről szóló rendeletmódosítást nyújtsa be a Képviselő-testületnek elfogadásra. Határidő: június /2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunlacháza közigazgatási területén belterületi közutak engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése közbeszerzési eljárás nyertesének a CBR-Terv Kft-t(1222 Budapest, Hős u.11.) hirdeti ki. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a vállalkozási szerződés aláírására.

3 174/2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 395/2008. (IX.15.) számú határozattal módosított 367/2008. (IX.03.) számú határozatot módosítja az alábbiakra: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. tengely Falumegújítás és fejlesztésre igénybe vehető támogatásra a Munkácsy park rekonstrukciója és játszótér építése Kiskunlacházán című pályázatot nyújtja be nettó 13,3 millió Ft + áfa értékben. A megvalósítás pontos helye Kiskunlacháza, Munkácsy park 732/4 hrsz, és 738 hrsz, ahol az önkormányzat a park felújítását tervezi, játszótér és dísztó kialakításával. 175/2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a Kiskunlacháza, belterület 742/A/8 hrsz-ú ingatlan Magyar Állam tulajdonában lévő 45/257 tulajdonrész ingyenes tulajdonba adását kezdeményezi az MNV Zrt-nél a évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján. Az évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról 8. (1) bekezdésében előírt közbiztonság helyi feladatainak és a közszolgáltatások (csatornázás, köztisztaság, ivóvízellátás) helyi feladatainak ellátására kívánja az önkormányzat az ingatlanrészt hasznosítani. Az épületben kerülne kialakításra a helyi rendőrőrs és a helyi közszolgáltatást végző Kft irodahelységei. 176/2009. (IV.28.) határozat Állam tulajdonában lévő Kiskunlacháza, belterület 2443 és 2445 hrsz-ú ingatlanok ingyenes tulajdonba adását kezdeményezi az MNV Zrt-nél a évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján. Az évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról 8. (1) bekezdésében előírt oktatási feladatainak ellátására kívánja az önkormányzat az ingatlanokat hasznosítani. Az ingatlanokon jelenleg is Szakközép és szakképző iskola működik, mely az önkormányzat fenntartásában és kezelésében van. 177/2009. (IV.28.) határozat Állam tulajdonában lévő Kiskunlacháza, belterület 3498 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adását kezdeményezi az MNV Zrt-nél a évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján.

4 Az évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról 8. (1) bekezdésében előírt közterületek fenntartása önkormányzati feladat, az ingatlan jelenleg közterületként funkcionál. 178/2009. (IV.28.) határozat Állam tulajdonában lévő Kiskunlacháza, belterület 2823/1 és 2823/3 hrsz-ú ingatlanok ingyenes tulajdonba adását kezdeményezi az MNV Zrt-nél a évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján. Az évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról 8. (1) bekezdésében a településrendezés és településfejlesztés önkormányzati feladat. A megjelölt 2823/1 és 2823/3 hrsz-ú ingatlanok a már meglévő ingatlanok megközelítésének biztosítása érdekében utca és településrendezés céljából kívánja az önkormányzat felhasználni. 179/2009. (IV.28.) határozat Állam tulajdonában lévő Kiskunlacháza, belterület 5925 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adását kezdeményezi az MNV Zrt-nél a évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján. Az évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról 8. (1) bekezdésében gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás önkormányzati feladat. A megjelölt 5925 hrsz-ú ingatlanon gyermek és ifjúsági tábort, valamint rehabilitációs célokat kíván az önkormányzat megvalósítani. Az önkormányzat vállalja az ingyenes tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 180/2009. (IV.28.) határozat Állam tulajdonában lévő Kiskunlacháza, külterület 0714, 0725/1, 0722, 0727 hrsz-ú ingatlanok ingyenes tulajdonba adását kezdeményezi az MNV Zrt-nél a évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján. Az évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról 8. (1) bekezdésében a településrendezés és településfejlesztés, valamint a környezetvédelem önkormányzati feladat. A megjelölt külterületi 0714, 0725/1, 0722, 0727 hrsz-ú ingatlanok az önkormányzat fejlesztési programjában és településrendezési tervében rögzítendő környezetvédelmi és természetvédelmi célú feladatok ellátására igénybeveendő terület céljára kívánja használni.

5 181/2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülte úgy dönt, hogy 1. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett hozzájárul a tulajdonában lévő, a kiskunlacházi ingatlan nyilvántartásban 643 (Toldi u. beépítetlen terület), 644 (Toldi u. beépítetlen terület), 647 (Toldi u. beépítetlen terület), 846 (Toldi u. beépítetlen terület), 852 (Toldi u. beépítetlen terület), 856 (Toldi u. beépítetlen terület), 858 (Toldi u. beépítetlen terület), 867/1 (Toldi u. beépítetlen terület), 872 (Toldi u. beépítetlen terület), 1075 (Angyalos Ház, Szent Imre u. 42.), 1076 (Nyugdíjas Ház Szent Imre u. 40.), 2305/5 (Gyejó, Dózsa Gy. u.), 2314/1 (Gyermekorvosi rendelő, Dózsa György út 69.), 2345 (Piactér, Rákóczi út 11.), 3118/3 (Strand terület), 3122 (Sportpálya, Dunapart), 3686/3 (Tündér u. beépítetlen terület), 3706/1 (Pipacs u. beépítetlen terület), 4101 (Vesszős sziget beépítetlen terület) helyrajzi számok alatt nyilvántartott ingatlanaikra, a kölcsönösszeg és járulékai erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Számára jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez. 2. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja vagyonrendeletének mellékletét, és az 1. pontban szereplő helyrajzi számú ingatlanokat a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak közül a forgalomképes vagyontárgyakká minősíti. Kijelenti, hogy valamennyi ingatlan felett korlátlanul rendelkezik, és szavatolja az ingatlanok kár-, per és tehermentességét. Határidő: április /2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Középmagyarországi Regionális Munkaügyi Központ Ráckevei Kirendeltségével az aktív korúak ellátásában részesülő személyek foglalkoztatási helyzetét, munkaerő-piaci aktivitásának növelését célzó megállapodásban foglaltakat, egyben felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak aláírására. Határidő: április /2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Középmagyarországi Regionális Munkaügyi Központ Ráckevei Kirendeltségével, valamint dr. Vancsura Tamás háziorvossal a munkaügyi alkalmassági vizsgálat végzését célzó megállapodásban foglaltakat, egyben felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak aláírására. Határidő: április 30.

6 184/2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - egyben a Kunépszolg Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója elfogadja a Kunépszolg Kft évi egyszerűsített éves beszámolóját. 185/2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - egyben a Kunépszolg Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója elfogadja a Kunépszolg Kft évi üzleti tervét Ft bevétel és Ft adózás utáni eredménnyel elfogadja. 186/2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - egyben a Kunépszolg Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója elfogadja: 1., A társaság ügyvezetője részére évre vonatkozóan prémium kifizetését ötmillió Ft adózás előtti eredmény elérése esetén engedélyezi. A prémium összege az ügyvezető igazgató úr éves keresetének 25%-a. 2., A prémium összegének kifizetése az alábbi feltételek teljesítése alapján és mértékekben történhet: a) Eredményhez kötött feltételek 5 millió Ft adózás előtti eredmény elérése: 40 % b) Feladatokhoz kötött feltételek a rendőrőrs határidőre történő felújítása, kialakítása: 10 % a piac működési engedélyeinek beszerzése: 10 % az új számlázási rendszer beüzemelése: 10 % a vevőkintlévőség csökkentése 3o %-kal 10 % c) Éves teljesítmény, a Polgármester, és a Településfejlesztési Bizottság értékelése alapján: az év közben jelentkező feladatok zöld felület karbantartás, síkosság mentesítés, stb.- teljesítésének minősége 20 % 3., Az ügyvezető igazgatót prémium előleg illeti meg a háromnegyedéves beszámolót követően, amennyiben a prémium feltételek és a keretszerződésben foglaltak időarányos teljesítése megvalósult. Az előleg mértéke az éves prémium 40 %-a Határidő: folyamatos Felelős. dr. Répás József polgármester 187/2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Gál és Társa Ügyvédi Irodát, adjon tájékoztatást arról, hogy milyen konkrét jogi lépések szükségesek a körjegyző felmentésével és a körjegyzőség megszüntetésével kapcsolatosan Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről elmaradt döntések kikényszerítéséhez. Határidő: május 8.

7 188/2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az A-ZO-Vi Bt és az Önkormányzat között április 15-ig fennállt bérleti szerződés alapján felszólítja az A- ZO-VI Bt-t, hogy az elmaradt Ft bérleti díjat május 8-ig utalja át az Önkormányzat részére. Határidő: május /2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete haszonbérleti szerződést köt az EDIREN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel(székhely: 2459 Rácalmás, Sirály u. 4639/7 hrsz.) a tulajdonában lévő és 3118/3. hrsz-ú ingatlanok hasznosítása érdekében, május 1. napjától április 30. napjáig terjedő időszakra, a határozat mellékletét képező tartalommal. Felhatalmazza a polgármester és a jegyzőt a haszonbérleti szerződés aláírására. Határidő: április /2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az A-ZO-VI Bt 250.ooo Ft-os bérleti díj hátralékának megfizetését, az EDIREN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft azt átvállalja. Ebben az esetben a Képviselő-testület a 188/2009. (IV.28. ) számú határozata hatályát veszti. Határidő: május /2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete eredménytelennek nyilvánítja a fali műalkotás tervezésére kiírt pályázatot. A pályázóknak megköszöni a részvételt és felajánlja, hogy Ft-ért pályázatuk kicsinyített mását megvásárolja és kiállítja a sportcsarnok kiszolgáló helyiségében. 192/2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati épületek őrzés-védelmével a Sion-Security Kft-t bízza meg, és felhatalmazza a polgármester urat a szerződés megkötésére a 7 objektum (Művelődési Központ, Általános Iskola Gárdonyi utca, Piactéri Óvoda, Általános Iskola Munkácsy utca, Szakközép Iskola, Általános Iskola- Szent Imre utca, Általános Iskola Vörösmarty utca) riasztórendszerének fejlesztésére, és a 2 objektum (Piactéri Óvoda, Peregi Óvoda ) teljes rendszerének kiépítésére. Határidő: május 10.

8 193/2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Babos Lajos helytörténeti kiadványának megjelentetéséhez. Felhatalmazza a polgármestert 1ooo db kiadvány megrendelésére a Press+Print Kft nyomdától. 194/2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Gál Róza helytörténeti kiadványának év őszén való megjelenéséhez.

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

17/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 18/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 19/2015. (02. 17.) Kt. határozat

17/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 18/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 19/2015. (02. 17.) Kt. határozat 17/2015. (02. 17.) Kt. határozat a balatonfűzfői 1498/320 és 1498/321 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése című napirendet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (2)

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat rendkívüli zárt ülésének könyvéből: 222/2015. (V. 14.)Kt. határozat A Viessmann Technika Kft. fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról és a 2980/1. helyrajzi számú ingatlan elvi értékesítéséről Dombóvár

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 27-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság Tököli Tükör XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus Testvérvárosunk Klein Rönnau kórusa járt nálunk. A képek tanúsítják azt a barátságot, ami a vendéglátó, sváb Hagyományõrzõ

Részletesebben

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. március 27-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fı út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 150/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata. Felelős: polgármester. 151/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 150/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata. Felelős: polgármester. 151/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 18-i ülésén az

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 4/2015.(I.29.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 25-én tartott üléséről. 3/2014 (III.26.) sz. rendelet Rendelet alkotása

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 19-i ülésén az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben