Online pénztárgépek. (technikai információk)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Online pénztárgépek. (technikai információk)"

Átírás

1 Online pénztárgépek (technikai információk)

2 Az online adatkapcsolat bevezetésének indoka Zárt rendszer: AEE NAV SZERVER tranzakciók, állapot adatok megszemélyesítés, frissítés Az adómemória manipulálása kizárt pl. fizetendő adó mértéke, rejtett, illegális funkciók Csökkentheti az adórést, növelheti a költségvetés bevételeit

3 Ellenőrzés A rendszer lehetővé teszi, hogy a revizor valós idejű lekérdezést indítson, azaz a bolt előtt látja, hogy a kijövő ügyfél vásárlását követte-e bizonylatolás vagy sem. A beérkező adatokat a NAV folyamatosan ellenőrzi és az ellenőrzésre történő kiválasztásra használja fel. (ingadozó forgalom, forgalommentes napok, azonos tevékenységet végzők összehasonlítása, stb.)

4 Az üzembe helyezés 1. a feltételek elbírálása (támogatott, nem támogatott) az üzembe helyezési kód küldése (minden esetben) támogatási ígérvénnyel vagy anélkül az üzemeltető felkeresi az értékesítőt a kóddal a kód átadása az értékesítő részére ig támogatott pénztárgép esetén az értékesítő a NAV honlapján ellenőrzi a kód érvényességét a pénztárgép kifizetése ha támogatott az ígérvényen szereplő összeggel csökkentve

5 Az üzembe helyezés 2. a pénztárgép üzembe helyezése az értékesítőnél: a 16 jegyű kód és AP jel rögzítése a pénztárgépben online kapcsolat a NAV szerverével megszemélyesítés a NAV-nál nyilvántartott adatokkal: - adóalany neve - adószáma - székhelye elutasítás feltételei: - a kód érvénytelen: = ha nem a NAV adta ki = már felhasználták - a pénztárgépet korábban már üzembe helyezték - adategyezőségi hiba

6 ELADÓ CÉG NEVE ELADÓ CÉG SZÉKHELYE ÜZLET NEVE ÜZLET CÍME ELADÓ CÉG ADÓSZÁMA NYUGTA UTIKÖNYV A00 SZALÁMI C00 1,234 kg * 1000 Ft/kg ÖSSZESEN: Ft KÉSZPÉNZ: VISSZAJÁRÓ: KEREKÍTÉS: Ft 150 Ft 1 Ft KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT! NYUGTASZÁM: 1234/ :15 NAV Ellenőrző kód:abc09 AP XXXXXXXXX

7 ADATLAP üzemeltetőknek pénztárgépekről és taxaméterekről PTGTAXUZ jelű nyomtatványon kell bejelenteni: az üzlet nevének megváltoztatását a pénztárgép üzemeltetési helyének megváltoztatását a pénztárgép használatának szüneteltetését a szüneteltetett pénztárgép újbóli használatát a használatból történő kivonást elveszett a pénztárgép/taxaméter ellopták a pénztárgép/taxaméter megsemmisült a pénztárgép/taxaméter a pénztárgép/taxaméter naplóba tett műszerész bejegyzés aláírásának megtagadását az éves adómemória-kiíratását

8 Online pénztárgépekről, amit tudni kell 2013.

9 Jogszabályi háttér 3/2013 (II.15.) NGM rendelet az online pénztárgépek használatáról szól 1059/2013 (II.15.) Kormányhatározat az online pénztárgépek bevezetésének üteme 16/2013 (VI. 3.)NGM rendelet -az online gépek támogatási rendszere

10 Mentesül az adóalany a nyugtaadási kötelezettség pénztárgép útján történő teljesítése alól a) a pénztárgép meghibásodása, b) áramszünet, c) a pénztárgép bevonása, d) a pénztárgép eltulajdonítása, e) a pénztárgép megsemmisülése, elvesztése esetén, ha nincs más pénzátvételi hely

11 Mi a teendő: Kézi nyugtát kell adni legfeljebb - A pénztárgép meghibásodásakor a pénztárgép megjavításáig, cseréjéig, de legfeljebb a meghibásodástól számított 15 napig - Áramszünet esetén az áramszünet ideje alatt - Pénztárgép bevonása esetén a bevonás idején - Eltulajdonítás, megsemmisülés, elvesztés setén 15 napig

12 Ha a pénztárgéppel történő nyugtaadás feltétele helyre áll, akkor első tételként a kézi nyugtákat rögzíteni kell a pénztárgépbe. Külön megjelöléssel, vagy egy összegben készült gépi nyugtán történő feljegyzéssel Cserpénztárgép fogalmával is ugyanez az eljárás.

13 Egyedi mentesítés lehetősége -erre rendszeresített nyomtatványon lehet kérni a NAV-tól - pontos cím (település, utca, házszám vagy hrsz.) -Mikortól és miért nem érhető el az elektronikus hírközlési szolgáltatás A mentesítést a NAV megadja, ha a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság állásfoglalása alapján az elektronikus hírközlő hálózat külső antennával vagy egyéb műszaki megoldással sem érhető el

14 Egyedi mentesítés 1 évre szól Újabb kérelmet a lejárat előtt legalább 90 nappal korábban be kell nyújtani Kélem benyújtása a PTGM nyomtatványon keresztül A mentesség ideje alatt a tárgyhót követő 10. napig CD/DVD adathordozóra ki kell másolni a pénztárgép forgalmát és a PTGOTP nyomtatványon benyújtani.

15 Az adatszolgáltatás teljesíthető úgy is, hogy a pénztárgépet a napi zárást követően legalább 1 órára olyan helyre viszi, ahol a gép eléri az elektronikus hírközlő hálózatát Ha a NMHH állásfoglalása szerint a mentesség ideje alatt elérhetővé válik a mobilhálózat, az adóhatóság a mentességet visszavonja.

16 Pénztárgépek szervízelése: Műszerésznek be kell mutatnia az érvényes műszerész igazolványát és plombanyomóját Műszerész először ellenőrzi a pénztárgép plombáját, és ezt összeveti a pénztárgépnaplóval A műszerész hiányosságok vagy rendellenesség esetén jegyzőkönyvet vesz fel

17 A műszerész minden beavatkozáskor a szervizelés előtti és utáni állapotot rögzíti a pénztárgépnaplóba Ha nem áll rendelkezésre a pénztárgépnapló, akkor a szervízelés nem kezdhető el A szervizelés tevékenység befejezését követően minden esetben plombával kell lezárni a műszerésznek a pénztárgépet. A plomba sértetlenségéről az üzemeltető a felelős

18 Pénztárgép javítása Az üzemeltetőnek a meghibásodást rögtön be kell írni a pénztárgépnaplóba A szervizbe történő bejelentést követően A szervizbe történő bejelentést követően egyedi sorszámmal nyilvántartásba veszik a javítás vagy a gépcsere igényt.

19 A pénztárgépnaplóba haladéktalanul be kell jegyezni és kiegészíteni a korábbi meghibásodás tényét Bejelentés megnevezéssel (javítás, vagy üzembe helyezés) Időpontjával Egyedi sorszámával (szerviz által adott) Közlésének időpontjával

20 A szerviz a bejelentést követően 5 napon belül köteles megkezdeni a javítást A szerviznek az üzemeltető kérésére a bejelentéstől számított 8 napon belül cserepénztárgépet kell biztosítani a javítás ideje alatt A cseregépet a megjavított pénztárgép visszaadásáig használhatja A javíthatatlan pénztárgép visszaszolgáltatását követő 8. napig üzemeltetheti

21 Cseregép adatait a szerviz köteles a pénztárgépnaplóban feltüntetni A cseregép üzembe helyezéséről és visszavonásáról a szerviz 5 munkanapon belül adatot szolgáltat a NAV-nak Javíthatatlan gépről a szerviz ad jegyzőkönyvet. Javítást követően a kézi nyugata és a cseregép forgalmát rögzíteni kell

22 Új pénztárgép üzembe helyezése, adóügyi ellenőrző egység cseréje A PTGREG nyomtatványon kell a NAV felé a bejelentést tenni 5 napon belül megküldik a kódot Kód birtokában lehet csak pénztárgépet vásárolni vagy az adóügyi ellenőrző egységet cserélni.

23 Ha változás következik be A név Adószám Székhely tekintetében, akkor a NAV ezt frissíti a pénztárgépben 5 napon belül be kell jelenteni a használatból kivont pénztárgépet a NAV-nak Ha pénztárgép eladásra vagy selejtezésre kerül ezt a szerviz teszi meg

24 A pénztárgép adóügyi memóriáját az üzemeltetőnek az elévülési idő végéig meg kell őrizni (7 év) A pénztárgépek éves szervízelése kötelező, üzembe helyezést követő 1 éven belül A szervízelést a pénztárgépnaplóban rögzíteni kell

25 A pénztárgépen minden nyitvatartási napon nyitást és zárást kell végezni Nyitás során kell a nyitópénzkészletet rögzíteni A nap végén Napi forgalmi jelentést kell készíteni 24 órás nyitva tartás mellett 24 óránként Az üzemeltető köteles biztosítani az adóügyi ellenőrzőegység kommunikálását a NAV-val.

26 Változás a pénztárgép használatában Az üzemeltető az erre rendszeresített nyomtatványon köteles bejelenteni a NAV-nak apénztárgép 30 napot meghaladó szüneteltetéséta szüneteltetés megkezdésétől számított 45 napon belül Az így bejelentett gépek csak akkor használhatók újra, ha előre bejelentésre kerül a szüneteltetés megszűnése

27 Üzemeltetési hely megváltoztatása esetén előre 5 nappal be kell jelenteni a NAV-nak Ilyenkor be kell jelenteni a változás tervezett időpontját. A pénztárgépnaplóban rögzíteni kell az üzemeltetési hely megváltoztatásának időpontját és helyét

28 A pénztárgép megsemmisülését, elvesztést, eltulajdonítását annak észrevételét követően haladéktalanul be kell jegyezni a pénztárgépnaplóba, és azt az észlelést követő 8 napon belül bejelenteni a NAV-nak.

29 Pénztárgépnapló A pénztárgépnapló a pénztárgéppel kapcsolatos események dokumentálására szolgál. A pénztárgépnaplót szigorú számadás alá kell vonni. A pénztárgép üzemeltetéséről és szervizeléséről pénztárgépnapló vezetése kötelező. Egy pénztárgépről egy pénztárgépnapló vezethető

30 pénztárgépnaplóba bejegyzést csak az üzemeltető és a szerviz tehet A műszerész az üzemeltető aláírásával ismerteti el a bejegyzést. Az aláírás megtagadásáról a műszerész jegyzőkönyvet vesz fel és 15 napon belül adatot szolgáltat a NAV felé

31 Az üzemeltető köteles a pénztárgépnaplót az üzemeltetési helyen tartani. A pénztárgépnaplót a pénztárgép selejtezését vagy értékesítését követően szervizzel le kell záratni. Az üzemeltető köteles a pénztárgépnaplót a lezárásától számított nyolc évig megőrizni.

32 Ha a pénztárgépnapló elveszett, megsemmisült, az üzemeltető köteles a szervizt haladéktalanul értesíteni. A bejelentésről a szerviz jegyzőkönyvet vesz fel. Új pénztárgépnaplóba csak a pénztárgép beszerzésére vonatkozó bizonylat bemutatása után jegyezhet be adatot a műszerész.

33 A pénztárgép selejtezése a) javíthatatlan: szerviz által felvett jegyzőkönyv alapján b) megsemmisült, elveszett: NAV-naktörténő bejelentést követően c) eltulajdonították: szabálysértési eljárást vagy büntetőeljárást lezáró jogerős döntés alapján, a döntés jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell elvégezni.

34 Egyéb esetben a selejtezésről a szerviz jegyzőkönyvet vesz fel, és a selejtezésről, valamint a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységének, illetve a taxaméter adómemóriájának kiszereléséről az állami adóhatóság részére az erre rendszeresített nyomtatványon adatot szolgáltat.

35 A pénztárgép selejtezésekor az adóügyi ellenőrző egységet, a szervizzel ki kell szereltetni. A kiszerelt adóügyi ellenőrző egység más pénztárgépbe nem szerelhető be.

36 Adóügyi ellenőrző egység cseréje, adómemória-kiíratás Ha a pénztárgép adóügyi ellenőrző egysége megtelik, meghibásodik, vagy a pénztárgép üzemeltetőjének személyében változás következik be, az adóügyi ellenőrző egységet cserélni kell.

37 cseréje esetén új AP-számot kell programozni az új adóügyi ellenőrző egységbe

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1 OptiJus Opten Kft. I. 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról,

Részletesebben

Tájékoztató az online pénztárgéprendszerben használt csere pénztárgépekkel kapcsolatos egyes kérdésekről

Tájékoztató az online pénztárgéprendszerben használt csere pénztárgépekkel kapcsolatos egyes kérdésekről Tájékoztató az online pénztárgéprendszerben használt csere pénztárgépekkel kapcsolatos egyes kérdésekről Jogi háttér A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek

Részletesebben

Online pénztárgépek. Készítette: Kádár Gábor főosztályvezető-helyettes Észak-budapesti Adóigazgatósága Operatív Ellenőrzési Főosztály

Online pénztárgépek. Készítette: Kádár Gábor főosztályvezető-helyettes Észak-budapesti Adóigazgatósága Operatív Ellenőrzési Főosztály Online pénztárgépek Készítette: 2014. november 26. Kádár Gábor főosztályvezető-helyettes Észak-budapesti Adóigazgatósága Operatív Ellenőrzési Főosztály Törvényi szintű jogszabályok Áfa tv. 178. (1a) Előírja

Részletesebben

Kitöltési útmutató a pénztárgép-, taxaméterszervizek adatszolgáltatásához rendszeresített PTGTAX adatlaphoz

Kitöltési útmutató a pénztárgép-, taxaméterszervizek adatszolgáltatásához rendszeresített PTGTAX adatlaphoz Kitöltési útmutató a pénztárgép-, taxaméterszervizek adatszolgáltatásához rendszeresített PTGTAX adatlaphoz Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) a

Részletesebben

Közlemény I. Bevezetés II. Átállás ütemezése

Közlemény I. Bevezetés II. Átállás ütemezése Közlemény a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Sopron, 2014. október 2. Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2014. évi változásai rendelkezések pontosítása,

Részletesebben

Online pénztárgép használata

Online pénztárgép használata Online pénztárgépek Online pénztárgép használata A korábbi szabályokhoz képest nem írtak elő új eseteket, továbbra is abban a körben kell pénztárgépet használni, mint a korábbi rendelet szerint. Továbbra

Részletesebben

Közlemény I. Bevezetés II. Támogatásra jogosultak

Közlemény I. Bevezetés II. Támogatásra jogosultak Közlemény a hagyományos pénztárgép online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról I. Bevezetés A Magyar Közlöny 2013/24.

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014.01.02. Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 2014.01.02. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A jelen ÁSZF a Tenzor Tech Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/A., Cg.: 01-09- 194439, adószám: 25008593-2-41), a továbbiakban

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről az Alt Cash Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1141 Budapest, Fogarasi út 195-197, cégjegyzékszáma: 01-09-167689, adószáma:

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

EDUTAX Ügyviteli, Képzési Oktatási és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 9027 Győr, Budai u.5/a www.edutax.hu. 2. Társasági adó...

EDUTAX Ügyviteli, Képzési Oktatási és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 9027 Győr, Budai u.5/a www.edutax.hu. 2. Társasági adó... EDUTAX Kft. adótanácsadás, könyvvezetés, munkaügyi tanácsadás, bérszámfejtés Ügyfél Hírlevél Adózás és munkaügy - 2013 Szerkesztette és írta: Molnár Imre adószakértő, könyvvizsgáló Torma Beáta szakokleveles

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az ellenőrzés 1.1. Az ellenőrzés fajtái [Art. 87. -ának új (3) bekezdése] Az egyéni vállalkozó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 27., szerda Tartalomjegyzék 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Elektronikus építési napló vezetés lépésenként. segédlet az e-építési napló alkalmazás használatához

Elektronikus építési napló vezetés lépésenként. segédlet az e-építési napló alkalmazás használatához Elektronikus építési napló vezetés lépésenként segédlet az e-építési napló alkalmazás használatához Mi az építési napló? Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/111/2013. Iktatószám: Vj/111-59/2013. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

Aktuális adózás kérdések (Évközi változások + EKAER. Szabó Gábor Tájékoztatási és Koordinációs Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Aktuális adózás kérdések (Évközi változások + EKAER. Szabó Gábor Tájékoztatási és Koordinációs Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Aktuális adózás kérdések (Évközi változások + EKAER Szabó Gábor Tájékoztatási és Koordinációs Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Folyamatos teljesítésű ügyletek 1. Változás 2015. július 1-től

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az LA Pénztárgép Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Forgalmazó), és a Forgalmazó által a NAV elektronikus

Részletesebben

JUTA-Soft Online POS. Kezelői leírás. 2014. május 21.

JUTA-Soft Online POS. Kezelői leírás. 2014. május 21. JUTA-Soft Online POS Kezelői leírás 2014. május 21. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók...1 Elővigyázatossági rendszabályok... 1 Fontos tudnivalók... 1 A programról általában... 2 A hardver konfiguráció

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt dokumentumokról

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt dokumentumokról NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt dokumentumokról 2013 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.)

Részletesebben

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT

Részletesebben

A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei

A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei Létrehozva: 2011. 04. 01. Utolsó módosítás: 2014. 08. 15. Hatályba lépés: 2014. 09. 15. 1 1. Általános adatok, elérhetőség

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben