(hatályos: től)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(hatályos: 2015.07.01-től)"

Átírás

1 ERSTE BANK HUNGARY ZRT. OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT LAKÁSHITEL (hatályos: től) A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, aki: támogatott személynek minősül a 341/2011 Kormányrendelet szerint, valamint legalább Ft nettó jövedelmet vagy nyugdíjat tud igazolni, melynek a hitel törlesztési számlája való érkeztetését vállalja és megfelelő ingatlanfedezetet tud felajánlani. TERMÉKISMERTETŐ 1. A hitel célja Magyarország területén lévő új összkomfortos lakás építése, új komfortos lakás vásárlása, valamint legalább komfortos használt lakásvásárlás, korszerűsítés, valamint legalább komfortos, használt lakás bővítése Lakás: A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) alapján lakásnak minősül, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy új lakás építése esetén ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel: 1.) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását, b) a főzést, mosogatást és az étkezést, c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot, d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése). 2.) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését. 3.) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös. 4.) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell. Használt lakás vásárlása: használatbavételi engedéllyel, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, ténylegesen használatba vett. újnak nem minősülő, legalább komfortos, Magyarország területén lévő lakóingatlan megvásárlásának finanszírozása. A hitel nem igényelhető üdülő, hétvégi ház, továbbá iroda és üzlethelyiség megvásárlására. Komfortos lakás legalább az alábbiakkal rendelkezik: - 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-vel; - közművesítettséggel; - melegvíz-ellátással; és egyedi fűtési móddal (szilárd- vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával, gázfűtéssel).

2 Új lakás vásárlásának vagy építésének finanszírozása: - új lakás vásárlása esetén a Magyarország területén lévő új lakásra megkötött végleges adásvételi szerződésekre, - új összkomfortos lakás építése esetén a jét követően kiadott építési engedély alapján Magyarország területén épülő, a kölcsönkérelem benyújtásakor még használatbavételi engedéllyel/ használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező lakóingatlan építésének finanszírozására igényelhető. Új lakásnak tekinthető a meglévő épület, épületrész átalakítása kivételével: - az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, vagy emeletráépítéssel, vagy tetőtér-beépítéssel megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő lakóegység, ha az említett építési tevékenységek végzése az építésügyi hatóság engedélyéhez kötött; - az a lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és a) amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy b) amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, egyéni vállalkozó. Lakás bővítése: a lakás hasznos alapterületének ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is legalább egy lakószobával történő növelése. Átalakítás kamattámogatott kölcsönnel nem finanszírozható. Lakás korszerűsítése: Magyarország területén lévő, meglévő lakóépület korszerűsítésnek finanszírozása. Korszerűsítésnek tekintjük a lakás komfortfokozatának növelése céljából elvégzett alábbi munkálatokat: - víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, vagy belső hálózatának kiépítése, - fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs, - központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások (pl. napenergia) alkalmazását is, - az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, - a külső nyílászárók energiatakarékos nyílászárókra való cseréje, - tető cseréje, felújítása, szigetelése, - a korszerűsítés része az ehhez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés közvetlen költségeinek 20%-áig. 2. A hitel összege Minimális összege Ft. Maximum összege Jövedelem alapú 1. finanszírozás esetén: használt lakás vásárlása, korszerűsítése vagy bővítése esetén: legfeljebb Ft, új lakás vásárlása, építése esetén: legfeljebb Ft lehet. A hitel összege nem lehet több mint a fedezetül felajánlott lakóingatlan(ok) hitelbiztosítéki értékének 75%-85%-a, de maximum a vételár/költségvetés 100%-a, illetve a fedezetül felajánlott lakóingatlan(ok), forgalmi értékének 80%-a. Használt lakás vételára legfeljebb Ft lehet azzal, hogy a megvásárolt tulajdoni hányad adásvételi szerződésben foglalt vételára alapján számított teljes lakásérték sem haladhatja meg a Ft-ot. Korszerűsítés, bővítés esetén a munkálatok Bank által elfogadott, általános forgalmi adó összegét tartalmazó költsége nem haladhatja meg a Ft-ot. Új lakás vásárlása esetén az általános forgalmi adó és telekár nélkül meghatározott vételár/ új lakás építése esetén az általános forgalmi adó és telekár nélkül meghatározott bekerülési költség: nem haladhatja meg a Ft-ot. 2

3 3. A hitel futamideje, türelmi idő hossza Minimum: 5 év. Maximum: Munkabéres 1 ügyfél esetén 30 év. Nem munkabéres ügyfél esetén: 25 év. A futamidő az 1 év egész számú többszöröse lehet. Jövedelem alapú 1. finanszírozás esetén 1 éves időtartamra türelmi idő igényelhető. Türelmi idő igénybevétele esetén a hitel teljes futamideje nem lehet kevesebb 15 évnél. A türelmi idő magában foglalja az esetleges rendelkezésre tartási időt is. 4. A hitel felvételének korlátai A kamattámogatásra vonatkozó jogosultságot a Bank a hitelkérelem benyújtásakor fennálló körülmények alapján állapítja meg, és az alábbi feltételeknek való megfelelést minden esetben vizsgálja: - Igénylők: Az otthonteremtési kamattámogatott kölcsönt azon támogatott személyek igényelhetik, akik megfelelnek a 341/2011 Korm.rend. által előírt, a továbbiakban részletezett feltételeknek. Az igénylő házastársa, bejegyzett élettársa szintén a támogatott kölcsön igénylője, kivéve, ha a támogatott hitellel finanszírozott lakás a házastárs/ bejegyzett élettárs különvagyonába tartozik. Különvagyon esetén az a fél lesz a kölcsön igénylője, akinek a finanszírozott ingatlan a különvagyonát képezi, melyet a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően létrejött, ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett vagyonjogi megállapodással kell igazolni. - Nem támogatott személy hiteladós: az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönügyletbe bevonható olyan, legfeljebb két adóstárs, aki az igénylőt magasabb kölcsönösszeghez segítheti hozzá. A nem támogatott személy hiteladós a kölcsönben adóstársként abban az esetben szerepelhet, ha: az igénylő(k) egyikének közeli hozzátartozója,.és sem igénylőként, sem nem támogatott személy hiteladósként után nem vett és később sem vesz igénybe otthonteremtési kamattámogatást, és a célingatlanban lakóhelyet nem létesít. - A kölcsönkérelem benyújtásának határideje: lakásvásárlás esetén: a végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül; lakásépítés esetén: a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt korszerűsítés/ bővítés esetén a munkálatok megkezdése előtt; - A támogatott személy(ek)nek, azaz az Adós(ok)nak a célingatlanban min. 50 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezni(ük): Lakásvásárlás/ építés esetén: a hitelcél megvalósulását követően, Korszerűsítés/ bővítés esetén: a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában, melyet a Bank az ügyfél költségére lekért e-hiteles Takarnet tulajdoni lappal dokumentál. Lakásépítés és lakásvásárlás esetén a támogatott személy köteles a hitelintézet részére a tulajdonszerzését a tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követő legfeljebb 30 napon belül bejelenteni. - Az igénylő(k) egyike legalább 180 napja folyamatosan biztosított. A biztosítotti jogviszony fennállását a Megyei Kormányhivatalok Egészségbiztosítási Szakigazgatási szervének (Országos Egészségbiztosítási Pénztár - OEP) igazolásával lehet igazolni. Az igazolást az OEP a biztosított kérelmére 3 munkanapon belül állítja ki. Az igazolás alapján akkor áll fenn a kamattámogatási jogosultság, ha az igazolás: a kamattámogatás iránti kölcsönkérelem benyújtásának időpontjától számított 15 napnál nem régebben került kiállításra és 1 Munkabéres az ügyfél, ha a kölcsönkérelem befogadását közvetlenül megelőzően 3 havi Bank számára elfogadható jövedelemnek tekintett rendszeres munkabér/ nyugdíj az ügyfél Erste Banknál vezetett bankszámlájára érkezett. 3

4 tartalmazza, hogy az igénylő saját maga házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény 5. -a szerinti biztosítottként szerepel - ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van. Korszerűsítés esetén lehetőség van a saját jogú öregségi vagy özvegyi nyugdíjra jogosult személyek kamattámogatott hitellel történő finanszírozására. OEP igazolás benyújtása ebben az esetben nem szükséges. - Az igénylők mindegyike köztartozásmentes adózó, melyet az igénylők az alábbi módokon igazolhatnak: Benyújtják a kölcsönkérelem befogadásának napjánál 15 napnál nem régebbi Nemzeti Adóés Vámhivatal (NAV) által kiállított okiratot, mely igazolja, hogy a NAV-nál nincs nyilvántartott köztartozásuk (együttes adóigazolás), vagy Az igénylők mindegyike megtalálható a NAV köztartozásmentes adózói internetes adatbázisában. Az adóhatóság internetes honlapján megjelenő köztartozásmentes adózói adatbázisba a NAV megfelelő nyomtatványának kitöltésével lehet jelentkezni, az adatbázisban nem szerepel minden köztartozásmentes adózó, csak az, aki kérte oda a regisztrációját. - Az otthonteremtési kamattámogatás a támogatott személyek által egy alkalommal vehető igénybe, azaz az igénylőnek sem fennálló, sem visszafizetett otthonteremtési kamattámogatott lakáscélú kölcsöne nem lehet. Az otthonteremtési kamattámogatott lakáshiteltől eltérő, fennálló vagy visszafizetett kamattámogatott kölcsön nem jelent kizáró okot az otthonteremtési kamattámogatás igénybevételekor. - Lakásvásárlás/ építés esetén valamennyi támogatott személynek a célingatlanban a hitelcél megvalósulását követően legalább a kamattámogatott időszakra lakóhelyet kell létesítenie, melyet a Bank részére a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolnia kell a hitelcél megvalósulását követő egy éven belül. - Lakásvásárlás esetén az eladó az igénylőnek (Adósnak/Adóstársnak) nem lehet a Ptk b) szerinti hozzátartozója 2, azaz nem lehet sem közeli hozzátartozója, sem hozzátartozója. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély. Ha a támogatott személy(ek) már részben tulajdonosai az ingatlannak, és vagyonközösség megszűntetése révén a lakás kizárólagos tulajdonjogát megszerzi(k), melynek finanszírozásához kamattámogatott kölcsönt kívánnak igénybe venni, az eladó és vevő viszonyát nem kell vizsgálni, ez alól azonban kivétel a házassági ill. élettársi vagyonmegszűntetés esete. - Több lakásból álló, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén, amennyiben az ingatlannyilvántartásból a lakásépítési (- vásárlási) kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy tulajdonszerzésének mértéke nem állapítható meg, úgy a jogosultsági feltételek vizsgálata miatt szükséges benyújtandó dokumentum a közokiratba foglalt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási megállapodás - Lakásvásárlás esetén a vételár önerő részét arra a bankszámlára kell teljesíteni, melyet az eladó az adásvételi szerződésben megjelölt: ez lehet az eladó saját bankszámlája, ügyvédi letéti számla, vagy akár az eladó hitelszámlája is. Ezen szabály alól maximum a vételár 10%-ig terjedő önerő összege kivételével, mely akár készpénzben is teljesíthető. - Építés, új lakás vásárlás és korszerűsítés esetén számlabenyújtási kötelezettség áll fenn: az igénybe vevő nevére kiállított számlákat kell benyújtani: Az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el. építés és korszerűsítés esetén: a Bank által elfogadott költségvetés 70%-áról, ha az igénybevett támogatott kölcsönösszeg ennél magasabb, a teljes hitelösszegről. Korszerűsítés esetén bontott anyag felhasználása nem fogadható el. 2 Közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér. Hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa. 4

5 új lakás vásárlása esetén: az adásvételi szerződésben szereplő teljes (általános forgalmi adó és telekár összegét is tartalmazó) vételárról. Amennyiben a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető. A számlabenyújtási kötelezettség igazolását minden részfolyósítás készültségi fokkal arányosan kérjük teljesíteni. A támogatott személynek a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően szükséges bemutatni az adott készültségi foknak megfelelő számlamennyiséget A kamattámogatás igénybevételéhez a költségek igazolásaként bemutatott számlát a Bank akkor fogadja el, ha a kibocsátó a számla Banknál történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban szerepel. A számlavizsgálatot a számla hitelintézetnél történő benyújtásának időpontjára kell elvégezni. Amennyiben a számla kibocsátója a számla Banknál történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban nem szerepel, a számla akkor fogadható el, ha a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelt. A támogatott személy köteles a költségek igazolásaként bemutatott számlákat a használatbavételi engedély kiadása vagy építési engedélyhez nem kötött, meglévő használt lakásra vonatkozó korszerűsítési munkálatok esetén a munkák elkészülte támogatott személy által történő bejelentése évének utolsó napjától számított öt évig megőrizni. A kamattámogatás igénybevételével érintett kölcsönszerződés megkötésének feltétele, hogy új lakás építése, vagy korszerűsítés esetén az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a bank elfogadja. 5. A szükséges sajáterő mértéke Bankunk sajáterőként az alábbiakat fogadja el: Készpénz, betét; Elkészült munka értéke; Helyszínen tárolt, még be nem épített építési anyag; Lakástakarék-pénztári szerződés alapján folyósított szerződéses összeg; Lakásépítési támogatás Munkáltatói kölcsön/támogatás összege Önkormányzati kölcsön/támogatás összege; MEOSZ támogatás 6. Fedezetként elfogadható ingatlanok A hitelügylet fedezeteként csak Magyarország területén levő per-, teher- és igénymentes, valamint önállóan forgalomképes ingatlan szolgálhat, melynek műszaki állapota végleges. A fedezetként felajánlott ingatlan tulajdonosának a kölcsönigénylő rokoni hovatartozását illetően nincs korlátozása. Bankunk az alábbi ingatlanokat fogadja el fedezetként: lakás, családi ház; sorház, ikerház, üdülő, hétvégi ház, építési telek, garázs. A kamattámogatással érintett lakáson a támogatási időszak alatt (a hitel teljes futamidejének első 5 évében) haszonélvezeti, vagy használati jogot alapítani nem lehet, így az ezen jogokkal terhelt ingatlan nem fogadható el. A támogatással finanszírozott ingatlannak (célingatlan) a kölcsön fedezetéül kell szolgálnia. 5

6 7. Kamat, díjak, jutalékok A törlesztő részlet megfizetése a Bankunknál megnyitott lakossági bankszámláról történik az ügyfél külön rendelkezése nélkül. Az érvényben lévő kamatok, díjak és jutalékok mértékét a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. Kamat Kezelési költség Kamattámogatás Jövedelem alapú 1. kategória: A kamattámogatott időszakban a kölcsön szerződésszerű törlesztése során felszámított ügyleti kamat éves mértéke nem haladja meg az állampapírhozam/ ennek hiányában a referenciahozam 130%-ának 3 százalékponttal növelt mértékét. Kamatozás a teljes futamidő alatt 5 éves kamatperiódusú termék esetén: - ÁKK által közzétett állampapírhozam vagy referenciahozam 130%-ának 3,0%-kal növelt mértéke, melyhez a futamidő első 5 évében az állam kamattámogatást nyújt, így a fizetendő kamat mértéke az első 5 évben valamennyi hitelcél esetén: 6,00%, a 6. évtől 6,553% (THM: 6,61%) Kamatozás a támogatott időszakot követően (6. évtől) 6 havi referencia kamatperiódussal, 5 éves kamatfelár periódussal nyújtott termék esetén: - az első 5 évben: ÁKK által közzétett állampapírhozam vagy referenciahozam 130%-ának 3,0%-kal növelt mértéke, melyhez a futamidő első 5 évében az állam kamattámogatást nyújt, így a fizetendő kamat mértéke az első 5 évben valamennyi hitelcél esetén: 6,00% - a 6. évtől: az ügylet kamatozása a 6 havi BUBOR értékéhez, mint referencia kamathoz kötött, mértéke: 6 havi BUBOR + 3,50-4,60%, jelenleg 4,93-6,03% - THM: 5,70-6,28% A kondíciós feltételeket a Hirdetmény tartalmazza. nincs Az otthonteremtési kamattámogatás kizárólag forint alapú kölcsönhöz vehető igénybe a futamidő első 5 évében. Használt lakás vásárlása, bővítése, korszerűsítése esetén a kamattámogatás mértéke gyermekszámtól független. Új lakás vásárlására vagy építésére nyújtott otthonteremtési kamattámogatás esetén a kamattámogatás mértékének számításánál az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített vagy a megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző: a) vér szerinti és örökbe fogadott, vagy b) gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együtt élő és általa eltartott gyermeke vehető figyelembe, mely alapján a kamattámogatás a gyermekszám szerint alakul. A kamattámogatás alapjául az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (továbbiakban: ÁKK Zrt.) által közzétett alábbiak szerinti államkötvény hozamok szolgálnak: 5 éves kamatperiódusú kölcsön esetén az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok vagy amennyiben az előző pontban meghatározott módszer alapján átlaghozam nem számítható, az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, az elsődleges forgalmazók árjegyzési kötelezettsége alapján kereskedési naponként számított és közzétett referenciahozamoknak a közzétételt megelőző három naptári hónapra vonatkozó számtani átlaga (továbbiakban: állampapírhozam, vagy referenciahozam) képezi a kamattámogatás számítás alapját. Az otthonteremtési kamattámogatás mértéke az előzőek szerint számított ÁKK által közzétett állampapírhozamnak, vagy referenciahozamnak: - használt lakás vásárlás/ bővítés/ korszerűsítés esetén: az 50%-a, - új lakás vásárlása/ építés esetén 0-2 gyermekig: 60%-a, - új lakás vásárlása/ építés esetén 3 gyermektől: 70%-a, azonban ha valamely időszakban a törlesztés folyamán felszámított ügyleti kamat Adós által fizetett része 6 százalék alá csökkenne, úgy azon időszakra a kamattámogatás olyan mértékben csökken, hogy a támogatott személy által fizetett ügyleti kamat mértéke a 6 százalékot elérje. Amennyiben az ügyleti kamat 6 százalék alá csökken, úgy az adós a teljes ügyleti kamatot fizeti. A kamattámogatás mértéke az előzőek figyelembe vételével valamennyi hitelcél esetén: 0,653%. 6

7 Kamatperiódus Folyósítási jutalék Folyósítási jutalék akció 3 Elő- és végtörlesztés díja Szerződésmódosítás díja Rendelkezésre tartási jutalék Értékbecslési díj Értékbecslés és műszaki szakértés első folyósítás előtt A kamattámogatás havi összege a támogatást nem tartalmazó törlesztőrészletet csökkenti. A kamattámogatás százalékos mértéke kamatperióduson belül állandó, a kamattámogatás havi összegét az ügyleti évfordulón fennálló tőketartozásra vetítetten kell meghatározni. Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönök kamattámogatásának havi összege legfeljebb az ügyleti vagy üzleti év kezdetekor fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított kamattámogatás 1/12-ed része. A kölcsön részfolyósítása vagy egyhavi törlesztőrészletet meghaladó előtörlesztése esetén a kamattámogatás összege a fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított összeg havi időarányos része azzal, hogy a kamattámogatás százalékos mértéke kamatperióduson belül állandó. Kamatperiódus hossza - támogatott időszakban: 5 év - támogatott időszakot követően: 5 év vagy a referencia kamat kamatperiódusa: 6 hónap, a kamatfelár periódusa: 5 év. Kamatperióduson belül a kamat mértéke állandó. A kamatperiódus hossza a futamidő alatt nem változtatható. Az igényelt kölcsönösszeg 1,0 %-a; max Ft. A Bank az akciós időszakban befogadott, és a Hirdetmény szerinti feltételeknek megfelelő hitelügyletek esetében nem számít fel folyósítási jutalékot. 1.) Az elő- és végtörlesztés díj a 2.). pontban írt kivételekkel: részleges előtörlesztés esetén: az előtörlesztett összeg 1,5%-a, max Ft végtörlesztés esetén: a visszafizetett összeg 2,0%-a, max Ft 2.) Az előtörlesztés díja további esetekben: Kizárólag lakáshiteleknél, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés nem idegen banki hitelkiváltásból történik: - előtörlesztés esetén: az előtörlesztett összeg 1,0%-a, max Ft. - végtörlesztés esetén: a végtörlesztett összeg 1,0%-a, max Ft. A Bank nem számít fel elő- vagy végtörlesztési díjat, ha a részleges vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) időpontjában az ügyfél fennálló tartozása nem haladja meg az 1 millió forintot, és a megelőző tizenkét hónap alatt előtörlesztést nem teljesített. Valamennyi lakáscélú jelzálogalapú kölcsön/ hitelügylet esetén nincs elő- és végtörlesztési díj, ha az ügyfél a szerződés hatályba lépésétől számított huszonnégy hónapot követően teljesít első részleges, vagy teljes előtörlesztést (végtörlesztés), kivéve, ha: - a részleges vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből (idegen banki hitelkiváltásból) történik. - a részlegesen vagy teljesen előtörlesztett (végtörlesztett) összeg meghaladja a folyósított kölcsönösszeg felét. Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás: fedezetcsere, fedezetkiengedés, adóstárs kiengedés, törlesztési számlaszám módosítás, illetve minden egyéb, az ügyfél részéről kezdeményezett szerződésmódosítás, kivéve devizanemváltás esetén a fennálló tőke 0,5%-a, min Ft, max Ft/ alkalom. évi 1,00% (a rendelkezésre tartott hitelösszeg után kerül megállapításra) A Bankkal szerződéses kapcsolatban álló értékbecslők által felszámított egyszeri díj, mely ingatlanonként nem lehet több Ft nál (ÁFA-val együtt). Készültségi foktól függetlenül, közvetlenül az ingatlanszakértőnek megfizetett díj, abban az esetben, ha a célingatlan fedezetül szolgál, mértéke: Ft. (tartalmazza a 256/2011. Korm. rend. szerinti számlavizsgálatot is, mely 2500 Ft) 3 Részletek a Lakossági Hitel Hirdetmény 1. sz. mellékletében. 7

8 Műszaki szakértés Értékbecslési díj akció 3 Közjegyzői díj akció 3 Takarnet tulajdoni lap lekérdezés díja Takarnet térképmásolat díja TAKARNET díj akció Ft első folyósítás előtt, amennyiben a célingatlan nem szolgál fedezetül és a készültségi fok 0% (kivéve felújítás) Ft, - első folyósítás előtt, amennyiben a célingatlan nem szolgál fedezetül és a készültségi fok > 0% Ft műszaki szakértés és készültségi fok megállapítás közbenső folyósításkor (fenti értékek tartalmazzák a 256/2011. Korm. rend. szerinti számlavizsgálatot is, mely 2500 Ft) A szakértői díjakat az Ügyfél közvetlenül fizeti a Szakértő részére. A díjak a szakvélemény elkészítését megelőzően előre esedékesek, és azt az Ügyfél a szakvélemény megrendelését követően átutalással fizeti meg a Szakértő részére. Hitelügyletenként 1 db, a fedezeti ingatlan első szakértésekor felmerülő ingatlanszakértői díj ügyfél által megfizetett összegével megegyező mértékű visszatérítést nyújt a Bank, amit a Hirdetmény szerinti feltételeknek megfelelően egy összegben átutal az igényelt hitel törlesztési számlájára a folyósítást követő 30 napon belül. A hitelügylethez kapcsolódóan felmerülő ügyfél által megfizetett közjegyzői díjnak megfelelő összeg visszatérítése maximum forintig, amit a Hirdetmény szerinti feltételeknek megfelelően a Bank egy összegben jóváír az igényelt hitelhez tartozó törlesztési számlán a folyósítást követő 30 napon belül tól az akció visszavonásáig befogadott (a bankfiókba a teljes hiteldokumentáció benyújtásra került) jelzáloghitel ügyletekre vonatkozik. E-hiteles tulajdoni lap másolat díja: Ft Nem-hiteles tulajdoni lap másolat díja: Ft E-hiteles Takarnet térkémásolat díja: Ft (csak a Takarnet rendszer által mindenkor rendelkezésre bocsátott földhivatali nyilvántartási területekről) A hitelügylethez kapcsolódóan maximum 2 db TAKARNET-ből lekért tulajdoni lap másolat valamint maximum 1 db TAKARNET-ből lekért térképmásolat díját a Bank 0 Ft,-ban állapítja meg tól az akció visszavonásáig befogadott (a bankfiókba a teljes hiteldokumentáció benyújtásra került) jelzáloghitel ügyletek esetén. 8. További szükségszerűen vagy esetlegesen felmerülő ügyfelet terhelő költségek: Értékbecslési díj; értékbecslés felülvizsgálati díj (várható hitelbiztosítéki érték alapján történő finanszírozás esetén); közhiteles tulajdoni lap másolatának díja vagy TAKARNET lekérdezés díja; közjegyzői okiratba foglalás díja a 14/1991 (XI. 26.) IM rendelet szerint; lakossági bankszámla vezetési díj; vagyonbiztosítási díj; életbiztosítás díja (amennyiben szükséges); stb. 9. Törlesztési módok A kamattámogatott kölcsön kizárólag forintban törleszthető. A törlesztőrészlet (kamat + tőke) összegét az ügyfél lakossági forint bankszámlájáról fizeti meg. Annuitással. Az Adós a futamidő alatt havi egyenlő összegű törlesztő részlet fizetésére köteles. A törlesztő részlet a tőke visszafizetése mellett a kamat összegét is tartalmazza. a) halasztott tőketörlesztésű, türelmi idős; b) egyenletes törlesztésű a folyósítástól; c) rendelkezésre tartási idővel nyújtott, annak elteltét követően egyenlő törlesztő részletben fizetendő. 10. A hitel biztosítékai A fedezetül felajánlott ingatlan(ok)ra bejegyzett önálló zálogjog. A kölcsönigénylő, illetve a kölcsönigénylővel egy háztartásban élő házastárs/élettárs igazolt havi nettó jövedelme. A házastárs/élettárs kötelező Adósként bevonásra kerül a hitelügyletbe. A fedezetként lekötött ingatlan(ok)ra megkötött vagyonbiztosítás, mely(ek)ben a hitel futamideje alatt a Bank a kedvezményezett. Előírható hitelfedezeti életbiztosítás vagy készfizető kezesség. 11. A hitel folyósításának feltételei Érvényes, közokiratba foglalt kölcsön- és jelzálogszerződés vagy tartozáselismerő nyilatkozat; Az ügyfél rendelkezik Erste Banknál vezetett forint lakossági bankszámlával, ahonnan a kölcsön törlesztése történik; Az illetékes földhivatalnál a jelzálogjog határozattal bejegyzésre került vagy a bejegyzési kérelem a tulajdoni lapon legalább széljegyként szerepel; 8

9 Az ügyfél a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra a vagyonbiztosítást megkötötte, s kötvényt bemutatta, abban kedvezményezettként az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. feltüntetésre került. A részletes folyósítási feltételek minden esetben a kölcsönszerződésben kerülnek rögzítésre. 12. A hitel folyósítása Lakásvásárlás esetén egy összegben történik Ft-ban az eladó adásvételi szerződésben megjelölt számlájára, korszerűsítési, bővítési és építési célú hitel esetén az önerő felhasználását követően szakaszosan az építő, vagy az építtető számlájára. 13. Sajátosságok a. Lakásvásárlás Érvényes, ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződés. b. Lakáskorszerűsítés A munkák kivitelezési határideje a szerződéskötéstől számított maximum 12 hónap lehet. Amennyiben a munkák nem fejeződnek be a megadott határidőre, úgy az ügyfél külön eljárási díj fejében kérheti annak, maximum 6 hónappal történő meghosszabbítását. c. Lakásépítés, lakásbővítés Lakásépítés és lakásbővítés esetén a bekerülési költség, azaz a költségvetés az alábbiakat tartalmazhatja, azaz a következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat nem tartalmazó, lakásra jutó hányada: - lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei, - a lakások rendeltetésszerű használhatóságát biztosító a) helyiségeinek, b) tároló helyiségek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tároló, a lomkamra, c) melléképítmények, ideértve a hulladéktartály-tároló, a közműpótló építmények és berendezések, a közmű-becsatlakozás építményei, d) egyéb építmények, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítés, az építésügyi hatóság által előírt kerítés, az épület megközelítését szolgáló tereplépcső, lejtő és járda, valamint támfal és szivárgó övárok, e) gépkocsitároló helyiség építési költségei, - közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei, - lebonyolítási költségek, ideértve a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés és a műszaki ellenőrzés költségeit, - jogszabály alapján fizetendő útépítési- és közművesítési hozzájárulás, - távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások, - lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások, - új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei, - új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek. A munkák kivitelezési határideje a szerződéskötéstől számított maximum 24 hónap lehet. Amennyiben a munkák nem fejeződnek be a megadott határidőre, úgy az ügyfél külön eljárási díj fejében kérheti annak, maximum 6 hónappal történő meghosszabbítását. További információk: A banki hiteltermékekkel kapcsolatos további termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat a Magyar Nemzeti Bank honlapján találhat (https://felugyelet.mnb.hu és https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak). 9

(hatályos: 2014.11.12-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2014.11.12-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS UTÓLAGOS LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS 256/2011. KORM. RENDELET SZERINT 1. A támogatás célja Új lakás építése, vagy új lakás

Részletesebben

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról 1 A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, a 19. tekintetében

Részletesebben

Érvényes: 2010. január 4-től

Érvényes: 2010. január 4-től Érvényes: 2010. január 4-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Minden hitelügyletben (kivéve diszkont hitelek és váltóleszámítolás) a Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A kamatok és a kapcsolódó díjak, jutalékok

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

Érvényes: 2010. január 11-től

Érvényes: 2010. január 11-től Érvényes: 2010. január 11-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Minden hitelügyletben (kivéve diszkont hitelek és váltóleszámítolás) a Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A kamatok és a kapcsolódó díjak, jutalékok

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

1.1 FOGALOMTÁR. Állampapírhozam (134/2009.(VI.23.) Kormányrendelet kamattámogatott hitel)

1.1 FOGALOMTÁR. Állampapírhozam (134/2009.(VI.23.) Kormányrendelet kamattámogatott hitel) 1.1 FOGALOMTÁR A Adós Az a Fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a takarékszövetkezettel kölcsönszerződést vagy hitelkeret-szerződést köt, mely szerződés alapján a takarékszövetkezet a szerződésben

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2015. március 11. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1

Részletesebben

Útmutató. az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez

Útmutató. az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez Segédlet a Hiteligénylési nyomtatvány kitöltéséhez Érvényes: 2015. április 27-től Tartalomjegyzék 1. A lakossági ingatlanfedezetű hitelek

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! Az otthonteremtési kamattámogatásról

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK)

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Érvényes: 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2014. február 28-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e, m e g e l ő l e g e z e t t C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e i g é n y l é

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. május 3-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL

OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL Használt lakás vásárlásra - Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015 augusztus 4-től Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk röviden bemutatni Önnek a Budapest Bank

Részletesebben

Fogalomtár Adásvételi szerződés Adós és adóstárs/ társszerződő: Alacsony törlesztés: Annuitás (egyenletes törlesztés): Árfolyam: Árfolyamkockázat:

Fogalomtár Adásvételi szerződés Adós és adóstárs/ társszerződő: Alacsony törlesztés: Annuitás (egyenletes törlesztés): Árfolyam: Árfolyamkockázat: Fogalomtár Adásvételi szerződés: Lakáslízing esetén a lízingszerződés megkötését követően, az ingatlan eladója és a lízingbeadó, mint vevő között létrejövő szerződés. Adós és adóstárs/ társszerződő: Az

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

FHB RUGALMAS KÖLCSÖN

FHB RUGALMAS KÖLCSÖN FHB RUGALMAS KÖLCSÖN AMIT AZ FHB RUGALMAS KÖLCSÖNRŐL TUDNI ÉRDEMES. nincs árfolyamkockázat! Az FHB Rugalmas Kölcsön forint alapú, így a havi törlesztőrészlet nagyságát nem befolyásolja az árfolyam alakulása.

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

Szocpol, a legnépszerűbb állami támogatás

Szocpol, a legnépszerűbb állami támogatás Szocpol, a legnépszerűbb állami támogatás A szocpol egy vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege több millió forint is lehet. Az alap-szocpolt új lakás vásárlására vagy építésére lehet fordítani.

Részletesebben

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!)

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!) Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!) A családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK), mint vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető,

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2014. február 28-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! Az otthonteremtési kamattámogatásról

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 18., csütörtök Tartalomjegyzék 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet A családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2013. július 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés (továbbiakban: Átruházási Keretszerződés)

Részletesebben