ERDÉLYI MÁRCIUS AMIKOR AZ ÉDESANYÁT MEGSZÚRTA A MÉH... baptista ifjúsági lap. (részletek)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERDÉLYI MÁRCIUS AMIKOR AZ ÉDESANYÁT MEGSZÚRTA A MÉH... baptista ifjúsági lap. (részletek)"

Átírás

1 baptista ifjúsági lap ERDÉLYI MÁRCIUS (részletek) Egy tizenötös szám. És március: Az elsõ tavasz-hónap közepe. Kimondottam így egyszerûen, Ne féljetek, ne féljen senki se. Oly csendben nõ a versem, mint a fû, Úgy duzzad, mint a rügy duzzad a fán: Nem szavalok, - szavaltunk eleget, - Nagyon sokat - március idusán. Volt egy tanítóm akkor - igazi, Nagy nevelõ -, gyökérig leható. Õ mondta: csak úgy ünnep ez a nap, Ha munkát s imát összefoglaló. Testvér, látod: én nem járok tilosban, De te is hidd: nem tilalmas dolog Megsimogatni otthon a fiókban Egy poros, régi, kicsi szalagot. Aztán - menni a hétköznapok útján, Császárnak megadni, mi az övé, S maga részét minden hatalomnak, - De Istennek is, ami Istené. Reményik Sándor AMIKOR AZ ÉDESANYÁT MEGSZÚRTA A MÉH... gy hívõ egyszer megkérdezett egy Efiatalembert, mióta ismeri Megváltóját, és tudja-e bizonyosan, hogy bûnei meg vannak bocsátva. A fiatalember így felelt: Bûneim meg vannak bocsátva, ezt bizonyosan tudom. Mikor tudta ezt meg elõször?, kérdezte a hívõ ember. Mikor édesanyámat megszúrta a méh. Hogy érti ezt? (...) egy vasárnap délután a kapunk elõtt játszottam. Édesanyám a konyhaajtó közelében feltûrt ruhaujjal vasalt. Hirtelen egy dühös méh repült oda és keringeni kezdett a fejem körül. Nyilván meg akart szúrni. Megijedtem, és megpróbáltam a zsebkendõmmel elhessegetni. De az csak egyre ott körözött és mindig közelebb jött. Végül kétségbeesve rohantam be a házba, hogy megszabaduljak ellenségemtõl. Anyámhoz futottam, aki egész idõ alatt szemmel tartott, és õ betakart a kötényével. Bár mosolygott az ijedtségemen, mégis anyai gondossággal átölelt karjával, mintha fotó: C. A. csak mondaná: nálam biztonságban vagy. Alighogy ezt tette, a méh a karjára szállt és hirtelen megszúrta. Anyám összerázkódott, azután a méhre nézett, és nekem azt mondta: Nyugodtan elõjöhetsz, a méh édesanyát szúrta meg helyetted; nézd csak, hogyan mászik édesanya karján. Most már nem árthat, mert a méh csak egyszer tud szúrni. Még mindig féltem egy kicsit, meg aztán sajnáltam édesanyámat is. (...) Látod, ez szépen példázza azt a csodát, amelyrõl már oly sokszor beszéltem neked: Krisztus a helyedbe állt és helyetted meghalt. Megtanultam, és sokszor ismételgettem a bibliai mondást: Az õ sebeivel gyógyultunk meg (1Pt 2,24) de mindaddig soha nem értettem, hogy Jézus Krisztus valójában önként vállalta helyettünk a büntetést. Most, hogy láttam a méhet és a fullánkját, egyszerre minden világos lett elõttem. Isten nem kéri számon kétszer az adósságot engem sem hív már többé az ítéletre -, hiszen Jézus Krisztus vérével fizetett értem. Stephen [Menzies ]

2 MAG TÁR Székelyföldi Ifjúsági Konferencia Dátum: ápr Helyszín: Székelyudvarhelyi Baptista Gyülekezet, Kuvar utca 83. Téma: A Szeretet Nyomában Mottó: Minden dolgotok szeretetben menjen végbe (1Kor 16,14) Jelentkezés: A szervezõk lehetõleg csoportos jelentkezéseket várnak az ifjúságok részérõl április 10-ig személyenként 10 RON elõleg lefizetésével együtt, mivel a jelentkezés csak így érvényes! Felelõs: Gyulai Mihály Tel ; Cím: Odorheiu Secuiesc, str. Szabók nr. 10/12 Jud. Harghita Bankszámla: Pál Ervin, BCR Odorhei IBAN RO 02RNCB Részvételi díj: 35 RON A helyszínen: 45 RON Részletek: Szeretettel várunk! Kedves Olvasók és lapfelelõsök! Minthogy a 2009-es évre vonatkozó Mustármag-megrendelések több helyre futottak be, az egyeztetés nehézségekkel járt. Az esetleges hibákért elnézéseteket kérjük, ugyanakkor kérünk, jelezzétek azokat minél hamarabb a szerkesztõnek vagy a postázásért felelõs munkatársaknak en Táborozás a Hargitán A Hargita Keresztyén Tábor 2009-es év táborozási programja a fiatalok számára: - július 16 24: tinihét (13 15 évesek) - július 27 augusztus 4: 1. ifihét (15 éven felüliek) szervezi: Borzási István - augusztus 6 14: 2. ifihét Zene7 (14 éven felüliek) szervezi: Mike József - augusztus 17 25: 3. ifihét (15 éven felüliek) sporthét A helyek száma minden táborozási héten 120. A táborozás vacsorával kezdõdik, és reggelivel ér véget. A táborozási díj 300 RON személyenként. A hátrányos anyagi helyzetû gyerekek és fiatalok a következõ támogatások közül választhatnak: 130 RON támogatást igényelhetnek a nagyon hátrányos anyagi helyzetû táborozók (részükre a táborozási díj 170 RON) 80 RON támogatást igényelhetnek a hátrányos anyagi helyzetû táborozók (részükre a táborozási díj 220 RON). A kedvezményt csak azok a gyermekek és fiatalok vehetik igénybe, akik az alábbi feltételek valamelyikének eleget tesznek: nagy családok gyerekei (3 vagy több gyerekes családok) egyedülálló szülõk gyerekei állami gondozásban élõ gyerekek és fiatalok olyan családok gyerekei, ahol az egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg az 600 RON-t (beszámítva mindenfajta jövedelmet a nem hivatalosat is). A támogatást írásban kell kérvényezni a támogatást kérvényezõ ûrlap pontos kitöltésével. A kérvényt a helyi gyülekezet lelkipásztorának vagy elöljárójának kell láttamoznia. Jelentkezéskor kérünk 50 RON/f elõleget kifizetni. Az elõleg névre szóló és csak abban az esetben adjuk vissza, ha a jelentkezõ elfogadható okból nem tud eljönni táborozni. Minden táborozó számára a háziorvosnak pontosan ki kell töltenie a jelentkezési laphoz mellékelt orvosi igazolási ûrlapot (védõoltások listájával együtt). A táborozási hét kezdetekor a kitöltött ûrlapot a táborozónak át kell adnia a Táborban tartózkodó egészségügyi kádernek. A gyerek- és tinihetek alkalmával minden tíz táborozó után a Tábor fedezi egy tanító táborozási költségét. Az ifjúsági heteken minden 12 fiatal után egy ifjúsági munkás táborozási költségét fedezi a Tábor. A tanítók és ifjúsági munkások útiköltségének visszafizetését a Tábor nem vállalja. Kérjük, hogy az útiköltséget a gyülekezetek fedezzék, ahonnan a tanítók vagy ifjúsági munkások jönnek. Minden gyülekezet lelkipásztorának rendelkezésére bocsátjuk a jelentkezés és támogatás igényléséhez szükséges, illetve a családi orvos által kitöltendõ ûrlapot. Az ûrlapokat szabadon lehet fénymásolni, és le lehet tölteni a tábor honlapjáról (http://www.hargitacamp.ro), illetve igényelhetõk a Szövetség székhelyén és a Tábor igazgatójának elérhetõségein is. A jelentkezési lapot, az elõleget és a támogatást igénylõ ûrlapot a következõ címre kell elküldeni: Hargita Keresztyén Tábor Borzási Gyula, igazgató Sos. Ciucului, Km Vlãhita, Jud. Harghita Mobil: Szeretettel várunk a Táborba! Borzási Gyula, igazgató 2. oldal * március 2009

3 Igemag fotó: kolozsvári fiatalok Számtalan és sokféle törésrõl beszélhetünk, akár személyes, akár közösségi életünkre gondolunk. Ezek a törések segítségre és gyógyulásra várnak, azonban sok függ a mi engedelmességünktõl és odaszánásunktól. A 2009-es Erdélyi Magyar Baptista Ifjúsági Kongresszusnak a nagy kérdése nem az volt, hogy ki lett az elnök, a titkár és a gazdasági titkár, hanem az, hogy mint nagy ifjúsági közösség a helyünkön vagyunk-e? Törésen állunk? Tud-e az Isten használni bennünket abban, hogy az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá (Ézs 40,4) legyen? Izráel népe életében, a babiloni fogság bekövetkeztével, nemzeti válságról, törésrõl beszélünk. A nép templomi és királyi vezetés nélkül maradt. A krízis nagy volt, de Isten keresett és talált egy embert, akit törésre állított, Ezékiel prófétát. Figyeljünk meg együtt, milyen módon végezte szolgálatát a törésen, és mit tanulhatunk Ezékiel életébõl. Elõször is azt, hogy Isten hív a törésre! Ezékielt is hívta. A zsidó nép fogságának ötödik évében, amikor 30 évesen papi szolgálatba léphetett volna (4Móz 4,3), Isten prófétai szolgálatra hívta el. Babilóniában, a Kébár folyó mellett rendkívüli látomásban jelent meg 3. oldal * március 2009 Szabó László: SZOLGÁLAT A TÖRÉSEN (Ezékiel 22,30) Isten Ezékielnek (Ez 1,1-28). Az elhívás megszólítással kezdõdött: Emberfia. Isten mindig így szólította, valahányszor kijelentést adott neki, vagy üzenetet bízott rá. Ez a megszólítás azt a különbséget érzékelteti, ami a hatalmas, dicsõségében minden képzeletet felülhaladó Isten és az õ szolgálatában álló ember között van. Ezután Isten lábra állítja Ezékielt, betölti Lelkével, megbízza feladattal és várja tõle az engedelmességet: hallgasd meg, amit mondok neked! Ne légy engedetlen (Ez 2,8). Ezékiel elhívatásától kezdve több mint két évtizeden át volt Isten eszköze és követe. Isten szólította, és õ kész volt eleget tenni a hívásnak. Szinópéi Diogenész a legenda szerint lámpával a kezében járta Athén városának utcáit keresve az embert az emberek között. Nincs ember. Csõdbe jutott a természet, mondta. Szerinte az ember ritka érték volt, és még fényes nappal, lámpafénynél is ritkán találni meg azt a lényt, aki joggal viseli magán az ember jelzõt. Valahogy így keres bennünket is az Isten. Keresi a keresztyének között a keresztyént, aki joggal viseli ezt a nevet. Keres engem, és keres téged, kedves fiatal testvérem. A jó hír az, hogy az Isten munkája nem jutott csõdbe, és nem is fog soha. Az Isten munkája a golgotai kereszten gyõzött, és Isten ennek a gyõzelemnek kíván a részeseivé tenni bennünket. Isten felkészít a törésre. Ez a második igazság, amit megfigyelhetünk Ezékiel életében. A felkészülésnek lelki jellege volt. Isten bátorítja szolgáját, hogy ne féljen, legyen kitartó és erõs. Volt ok a félelemre, a meghátrálásra, hiszen Isten a szolgálat nehézségeit nem titkolja el Ezékiel elõl. A néprõl, akik felé szolgálni kell, úgy beszél, mint lázadókról és engedetlenekrõl, hûtlenekrõl, makacsokról, akiknek a szívûk konok és nem fognak törõdni az Isten szavával. De mindenezek ellenére Ezékielnek nem szabad félnie: Te pedig, emberfia, ne félj tõlük, beszédüktõl se félj (Ez 2,6). Kitartónal kell lennie: Hirdesd nekik az én igémet, akár hallgatnak rá, akár nem törõdnek vele (Ez 2,7). Isten megígéri neki, hogy keménynyé és alkalmassá teszi a nehéz feladatra (Ez 3,8-9). Hányszor volt a félelem, a hûtlenség és a fáradtság oka annak, hogy nem álltunk a törésre? Gyengének, alkalmatlannak éreztük magunkat, és inkább vártuk volna, hogy mások szolgáljanak nekünk, mintsem, hogy készek legyünk mi szolgálni. Tegyük le életünket Isten kezébe, és engedjük, hogy az õ hatalma által átformáljon bennünket, felkészítsen arra, hogy alkalmasak legyünk a törésen végzett munkára. A harmadik fontos igazság az, hogy Isten beállít a törésbe. Ezékielnek három fontos szolgálata volt abban az idõben, amikor népe életében nagy törés volt: Isten folytatás a következõ oldalon

4 Karddal folytatás az elõzõ oldalról szószólójának kellett lennie (Ez 3,7; 1-10), Izráel házának õrállója (3,16-21) és jel honfitársai számára (Ez 12,11; 24,27). Mindegyik szolgálat nagyon fontos volt ahhoz, hogy a zsidó nép történetének folyatása legyen a fogságban és azután is. Istennek a fogságban is volt szava népéhez, de sajnos a hamis próféták ezzel nem törõdve téves információkkal hitegették a népet. Ezékiel, velük szemben, a teljes isteni igazságot hirdette, felfedte a nép bûnét, de vigasztalta is õket a hazatérés reménységével. Az õrállói feladatot is végeznie kellett. Ébernek lenni olyankor is, amikor mások alszanak. Figyelni, idõben észrevenni a veszélyt, és figyelmeztetni a népet, megfújni a kürtöt. És talán a legnehezebb feladat az volt, hogy jel legyen népe számára. Saját életvitelével, életpéldájával, cselekedeteivel közölte az Isten üzenetét a nép felé. Íme, néhány példa! Kiábrázolja Jeruzsálem ostromát egy téglán (Ez 4,1-3). Isten által meghatározott ideig fekszik bal és jobb oldalán, jelképesen felvéve Izráel népének a büntetését (Ez 4,4-17). Levágja haját és szakállát, és ezzel Jeruzsálem pusztulását hirdeti (Ez 5). Batyuval a hátán, a házfalon keresztül hagyja el otthonát, jelképesen kiábrázolva a fogságba menetelt (Ez 12,1-16). Isten megparancsolja, hogy remegve, reszketve és aggódva egyen és igyon, jelezve a nyomorúságot, ami közeledik (Ez 12,17-20). Roskadozva sóhajtozik a nép szeme láttára, amivel szemlélteti az ítéletes próféciát Jeruzsálem ellen (Ez 21,1-12). 4. oldal * március 2009 Utakat rajzol, amin feljön Babilónia királyának a kardja, bemutatva a babiloniak támadását Izráel ellen (Ez 21, 23-32). Elveszti feleségét Jeruzsálem bukásának napján, és Isten megtiltja a gyászolását, hogy példa legyen a nép számára e lelki erõben (Ez 24,15-27). Rozsdás fazékban fõz ételt, rámutatva a nép tisztátalanságára (Ez 24, 1-14). Fadarabokat összeilleszt egy fává, prófétálva Izráel és Júda egységérõl (Ez 37,15-28). Talán furcsa dolgoknak tûnnek Ezékiel cselekedetei. De szeretném, ha meglátnánk benne a prédikáló életet. Ezékielre igaz volt az, hogy életével hirdette Isten üzenetét. Isten szeretne bennünket is beállítani a törésbe. Legyünk az õ szavának hirdetõi, és képviseljük mindig az igazságot! Legyünk õrállók a magunk helyén. Vállaljunk felelõsséget azokért, akiket Isten ránk bízott! Valaki egyszer azt mondta, hogy két nagyon fontos pillanata van az életnek: a születés, és az, amikor felfedezed, hogy miért születtél. Istennek terve van az életünkkel, szeretne bennünket a törésen látni, szolgálatában használni. Még egy fontos igazság: Isten számon kéri engedelmességedet! Sokszor könnyelmûen kibújunk a fotó: kolozsvári fiatalok törésen végzett szolgálat alól. Kifogásokat keresünk, és a törésen a helyünk üresen marad. Isten, amikor az õrállói feladatot adja Ezékielnek, rámutat a felelõsségre, amivel tartozik a szolgálatért. Kiderül, hogy a törésen való szolgálat élet halál kérdése. Akik részesülnek ebben a szolgálatban, ha nem engedelmeskednek, és nem térnek meg, elvesznek. Másrészt az õrálló is felelõsségre van vonva, ha nem adja át az üzenetet. Amennyiben mulasztás történt, Isten az elveszett vérét rajta kéri számon, de ha eleget tett szolgálatának, akkor megmentette életét. Ijesztõ gondolat, hogy valakinek a megmenekülését Isten rajtam kérheti számon. Pedig éppen ezt mondja az ige. A felelõsség nagyobb, mint gondolnánk. De nem kell ettõl megijedni, hanem örömmel és készséggel vállaljuk a szolgálatot. Szükség van a törésen végzett szolgálatra. Én is, te is, kedves olvasóm, Isten emberei lehetünk a törésen. Isten keresi azokat a fiatalokat, akik építenék a falat, és odaállnának a résre Isten színe elé az erdélyi magyar fiatalokért! Kész vagy-e odaállni te is? (Az elõadás elhangzott az EMABISZ választó kongresszusán jan. 18-án.)

5 Frigyláda A marosvásárhelyi Egy holland házaspár Erdélyben... vártemplom gótikus termében minden vasárnap délután 4-tõl összegyûl egy lelkes kis csoport a világ minden tájáról nemzetközi istentiszteletre, azaz egy közös nyelven - angolul - imádkozni, Istent dicsérni és Igét hallgatni... Amerikából, Angliából, Skóciából, Hollandiából, Magyarországról jövõ misszionárius házaspárok, önkéntesek és helybeli érdeklõdõk találnak itt közösségre, amely azok számára, akik egy másik országból valók, egyben az otthonra emlékeztet vagy éppen az otthon egy kis szeletévé válik. Itt találkoztunk Daan-nal és Deborával. Nyílt mosolyuk hamar átsegített bennünket a kezdeti tartózkodáson, és hamarosan az életükbe is bepillantást engedtek. áprilisában házasodtunk 2008 össze és ugyanazon év májusában már el is hagytuk Hollandiát, hogy Romániába költözzünk egy idõre. Azért jöttünk, hogy az ICA Románia alapítvány munkatársaiként dolgozzunk, amely a svájci ICA alapítvány és a hollandiai Coming Home! együttmûködése révén mûködik nyarától rendszeresen ellátogattunk Marosvásárhelyre. Látogatásaink alatt kapcsolatba kerültünk az itt elõ emberekkel, különösképpen a szegénynegyedekben lakókkal, ahol nagyon sok gyerek van. Vannak gyerekek, akiknek van családjuk és egy hely, ahová lehajthatják a fejüket. Viszont vannak olyan gyerekek, akiknek ez nem adatott meg. Egyes szülõk megpróbálnak dolgozni, és arra igyekeznek, hogy a lehetõségeik szerint boldogulni tudjanak. Viszont vannak olyan szülõk is, akik otthon ülnek, és nem dolgoznak. Gyakran a cigaretta, az alkohol vagy a kávé rabjai. Az ICA Románia alapítvány azon dolgozik, hogy az evangélium és gyakorlati segítség által segítsen ezeknek az embereknek. A nyaranként tett marosvásárhelyi látogatások alatt kezdett világossá válni elõttünk, hogy miért kell nekünk Romániába jönnünk. Ötletek kezdtek születni a fejünkben ezzel kapcsolatban, ugyanakkor mind jobban és jobban megindult a szivünk a szükségek láttán. Így történt, hogy Hollandiában felvettük a kapcsolatot az alapítvánnyal és másokkal, akik a támogatóink lettek. A legfontosabb dolog, amit meg kellett tanulnunk, az volt, hogy bízzunk Istenben. Akkor még nem tudtuk, hogy döntésünk a Romániába való költözésünkkel kapcsolatban milyen nagy következményekkel fog járni. De Isten nagyon jól tudta! Benne bízva tettünk meg hittel ezt a lépést, és Romániába jöttünk. Eddig még nagyon jól éreztük magunkat. Debora: Én a gyerekekkel dolgozom, Daan a kamasz fiúkkal, ugyanakkor õ végzi a munka szervezési részét is. Kétszer egy héten programot szervezünk a gyermekeknek. Ez abból áll, hogy énekelünk, elmondjuk az evangéliumot és különbözõ tevékenységeket szervezünk. A gyermekeknek lehetõségük van szendvicset enni, és inni is kapnak valamit. Daan: Nyáron táborba megyünk a gyermekekkel. Évközben Marosszentgyörgyön is szervezünk gyerekprogramot hetente kétszer. Debora foglalkozik a gyerekkórussal, így próbálunk kapcsolatba kerülni még több gyerekkel. Most karácsonykor is több helyre elmentünk énekelni a kórussal. Természetesen, vannak más feladataink is a gyerekmunkán kívül, amelyeket végezhetünk. A legfontosabb dolog a házi istentiszteletek mûködtetése és a tanítványozás. A háziistentiszteletek alkalmával próbáljuk tanítani a résztvevõket arra, hogy mit jelent a lelki család, hogy a gyülekezet nem egy épület, hanem belõlünk épül fel. Ti vagytok a gyülekezet. Tehát, ahogy ti is gyakoroljátok, az istentiszteleteken mi is prédikálunk és énekelünk. Ezeken az alkalmakon vannal emberek, akiknek az a vágyuk, hogy tanítványként növekedjenek a hitben. Az ICA munkatársai pedig lelki apa vagy anya módjára csatlakoznak hozzájuk, hogy segítsenek nekik ebben a folyamatban. Reméljük, hogy egy bizonyos idõ után õk maguk is készek lesznek segíteni másokat, akikben vágy van erre, tanítvánnyá tenni. Így az evangélium tovább fog terjedni Marosvásárhelyen és Erdélyben. A tinédzserek számára is vannak programjaink. Segítünk a gyerekeknek iskolai feladataik elvégzésében. Egy hónapban egyszer a háziistentiszteletek csoportjai összegyûlnek egy közös istentiszteletre és találkozásra. Nagyszerû Isten országában dolgozni és Õt szolgálni. Nagy kiváltság az is, hogy eszközök lehetünk az Õ kezében. Valójában ez nemcsak a mi feladatunk, hanem a tiéd is. Szolgálhatod Õt az iskolában, a családodban és a barátaid között, vagy a munkahelyeden. Bárhova mész, szolgálhatod az Urat. Isten áldjon! Daan and Debora [de Groot] 5. oldal * március 2009

6 Blogó (2.) ÉN-MEGMUTATKOZÁS A BLOGBAN Elméleti kérdések Amikor Wallace 1999-ben megjelentette tanulmányát az internet pszichológiájáról, a blog még nem volt oly mértékben elterjedve, hogy külön figyelmet szentelt volna rá, ám a személyes weboldalban megalkotott imidzsrõl azt állította: olcsó módja a benyomáskeltésnek, hogy kedvezõbb színben tüntessük fel online személyiségünket, s mondjunk valamit a világnak magunkról, az érdeklõdésünkrõl. Szépen kidolgozott bemutatkozást készíthetünk a világ számára. Megjeleníthetjük énideáljainkat, kiegészítve retusált képekkel, kreatív írásokkal, grafikákkal, versekkel, zenemûvekkel és eredményeink felsorolásával (Wallace, 1999). Wallace nem állította azonban, hogy az internetes személyiségek nagyrésze él is ezzel a lehetõséggel. Figyelembe véve a már meglevõ kutatások eredményeit, hangsúlyozta, hogy a honlap készítõk többsége nem próbál meg a saját szerepétõl drámaian eltérõ, új identitást alkotni magának. Sõt, mivel az oldalt megnézhetik és minden valószinûséggel meg is nézik családtagok, ismerõsök, barátok sokan egységes és holisztikus bemutatkozást alkotnak meg. A kérdés azonban továbbra is fennmarad: vajon mennyire szándékos a képmutatás, a személyiség retusálása, azon igyekezet, hogy a honlap/blogtulajdonos jó fényben tûnjön fel? Egyáltalán tudatában van-e annak, hogy nem is valódi énjét rajzolja le, hanem csak az énideálját? A blog elterjedésével késõbbi kutatások pontosan ezekre a kérdésekre igyekeztek fényt deríteni. Vazire és Gozling jól felépített terv segítségével kutatják, hogy: 1.- a személyes blogok koherens, értelmezhetõ üzenetet továbbítanak-e a megfigyelõknek, 2.- pontos-e az üzenet, illetve 3.- a személyes blogok által közvetített üzenet túlnyomóan pozitív-e? A pontosság ellenõrzésénél 3 forrásból nyert adatokat hasonlítottak össze: a Kui Enikõ a blogokról írta a szakdolgozatát. Úgy gondolom, hasznos lesz betekintést nyerni több számon keresztül ebbe a témába a kutató vizsgálódásán keresztül. [C.] A. személy önleírását és két másik személytõl kapott leírást (akik személyesen ismerték a szerzõket,) a Big Five Inventory 44 itemet tartalmazó kérdõíve segítségével. A kutatásaik eredményei azt bizonyították, hogy csupán a blogból kapott információkra alapozva az olvasók személyleírásai megegyeztek egymással. Mi több, a szerzõ identitásáról tett kijelentések alapján szerzett benyomásaik egész pontosak, az olvasók meg tudták állapítani milyen a blogot író személy valójában. Utolsó lépésként azt ellenõrizték, mivel korrelállnak inkább az olvasói benyomások: egy én-ideállal, vagy a valós személyiségképpel. Az eredmények azt mutatták, hogy csupán két dimenzió mentén van egy kis torzítás a kép kialakításában, éspedig az extroverziónál és a rokonszevességnél. Másszóval, sikerült pozitívabb fényben feltüntetnie magát a bloggernek, mint amilyen valójában (Vazire, Gosling, 2004). Egy másik probléma, amit Wallace tanulmányában felvet, az internetes szerepjátszás. Csevegõszobákban, interaktív játékportálokon nem olyan ritka, hogy például a szereplõk nemet cserélnek, fiatalabbnak vagy idõsebbnek adják ki magukat, külön személyiséget, foglalkozást találnak ki maguknak és a kiválasztott szerep -nek megfelelõen viselkednek. Nyilván egy játékportálon ez elvárt viselkedés, benne van a játékszabályban még a játékból való kilépést is a történetnek, játszott szerepnek megfelelõen, elegánsan kell megoldani, - ám más a helyzet a csevegõszobákban. A kérdés számunkra az, mennyire jellemzõ ez a Rajz: pszichologia.blog.hu viselkedés a blogoszférában? A nyugati világban nem ritkák az írott médiában megjelentetett figyelmeztetések a hamis online-személyiségek által okozott károkról (MSNBC, Aug 14, 2007). Napvilágra kerültek és felháborodást váltottak ki úgy az angol, mint a magyar nyelvû blogoszférában a kamublogok hosszú idõn keresztül írt olyan blogok, amelyek egy nem létezõ személy életét mutatták be. A bloggerek még nevet is adtak az ilyen szándékos énblogcsalóknak: blogranti gazember blogíró. Néhány elvétve felbukkanó esetbõl kiindulva azonban hiba lenne az egész blogoszférára általánosítani és folyamatosan összeráncolt szemöldökkel olvasni a bejegyzéseket. Valószínûleg az ilyen eseteket jobban megszellõztetik a sajtóban, ezért úgy tûnhet, hogy ez egy uralkodó tendencia, holott csupán kivétel - mint ahogyan a hatásvadászó hírek (pl. a ProTv öt órás hírei) sem nyújtanak pontos képet a társadalom életérõl. Benyomásgyûjtés az elsõ klikknél Amikor az olvasó, érdeklõdõ vagy csupán a virtuális világban bóklászó személy rákattint egy blogra, az oldal megnyitásakor elkezdõdik a benyomásgyûjtés. Mit lát? A blog designját, nevét, meghatározását, minimum egy postot és linket a blogtulajdonos profiljához. Tovább görgetve az oldalt, láthatóvá válnak a blogroll, a bejegyzések archívuma a kiemelt címkékkel, esetleg a látogatók által otthagyott legfrissebb kommentekkel. Régebbi bloggerek oldalán valószínüleg ennél többet is, mivel minél 6. oldal * március 2009

7 régebb postol valaki, annál inkább belakja a blogját. Lehet tehát még az oldalon reklám, hírválogatás, minirádió ahonnét meg lehet tudni, miket hallgat szívesen a blogtulajdonos, a Yahoo-s oldalon látható még a csoportba tartozó, õt olvasó barátok listája fotókkal együtt. Meg lehet ismerni ebbõl a bloggert? Néhány fontos dolgot már az elsõ pillanattól igen. A blog designja, ugyanis, sokat elárul a tulajdonosról, még akkor is, ha egy standard sablont használ, hiszen több tízvagy akár száz sablon közül választotta ki azt az egyet, az oldalon levõ színeket, betûtípust, betûméretet. A sablon lehet laza, sportos, játékos, csinibabás, gyerekes, hivatalos, akadémikus, vicces, graffitis, hobbira utaló, spártaian egyszerû, minimalista, lehet rajta valamilyen mûvészi fotó a háttérben stb. Az oldalra kattintó nem csak azt dönti el, amikor rápillant, hogy neki tetszik-e az oldal vagy sem, hanem rögtön besorolja valamilyen kategóriába a tulajdonosát. Találók-e ezek az ítéletek? A kutatások arra engednek következtetni, hogy nagyjából igen. A véleményformálás azonban nem áll meg itt, hiszen az információgyûjtés még csak éppen elkezdõdött. A blognak általában van egy neve, és egy rövid leírás alatta a blog tartalmára vonatkozóan. A név csakúgy, mint az címek sokat elmond tulajdonosáról. A blognév gyakran a tulajdonos keresztnevét viseli, vagy az interneten már bejáratott nicknevet, vagy egy olyan szójáték, melybõl könnyen kitalálható a tulajdonos beceneve vagy rendes neve, esetleg foglalkozása, néha a kora, hogy kapcsolatban él-e vagy sem. A blog egy mondatos összegzése általában a tartalmakra utal, vagy a szerzõre, esetleg egy kedvenc idézet, ami a szerzõ életszemléletérõl árulkodik. A blogcím alatti mondat megfogalmazása tömör, megkapó, szellemes, lényegretörõ jó esetben. Ez akár sikerül, akár nem, újabb cimke kerül a tulajdonos homlokára: idézetmániás, szellemes, humoros, lelkizõ, piszkos szájú, okostojás, stb. Nem ritka, hogy csupán ennyi információval rendelkezve, az olvasó már eldönti, hogy tovább olvas, vagy máris odébbáll. Az elsõ postot, vagy legalábbis az elsõ bekezdést még elolvassák, hátha tévedtek a megítélésben, és érdekes az író. Ha jól ír, maradnak, a cimke lekerül vagy átcserélik másra, viszszatérnek... A profil további információkkal szolgál a blogger személyiségérõl, szociális kapcsolatairól, stb. A profilban való bemutatkozás azért fontos, mert itt olyan dolgok vannak feltüntetve, amelyeket a szerzõ akar tudatni magáról: dolgok, amikre büszke, amelyekhez ragaszkodik, elárulják képzettségét, érdeklõdési körét, ízlését zenében, könyvben, filmben amit csak érdemesnek talál megemlíteni. Az, hogy a blogger nicket használ, vagy saját névvel ír, nem bír jelentõséggel a személyiség meghatározásában. A kezdõ blogger általában szétnéz a szolgáltatón található blogok között, és utánozza a többieket. Ha a Blogtéren az átlag blogger fedõnév alatt ír, õ is választ magának egyet. Ha a Yahoo-n a becenév használata dívik, õ is így mutatkozik be. Ami az arányokat illeti, a nick- illetve valódi név alatt jegyzõ bloggerek száma valahol a százalék körül mozog. Fénykép vagy avatar? Minden blogszolgáltató felkínálja opcióként a lehetõséget, hogy a blogger képeket töltsön fel oldalára, a profil mellé is, vagy esetleg egy avatart használjon. Hogy a blogger melyik opció mellett dönt, több tényezõtõl függ: Van-e kéznél (a gépen, amirõl ír) olyan kép, amivel meg van elégedve, a többiekblogger barátai, ismerõsei használnak-e képet, vagy egyáltalán akarja-e, hogy felismerjék. Avatar használatakor gyakori, hogy olyan virtuális képet tesznek a profiljukra, amely vagy hasonlít rájuk, vagy épp vágyaikat vetíti ki. Blogban a személyiség, vagy blogom személyisége? Nem ritka a bloggerek közötti vita sem arról, hogy mennyi látszik belõlük egy blogban, mennyire érzik azt, hogy önmagukat adják, vagy csak magukból részeket, esetleg kicsit mást. Fontos szem elõtt tartani két tényt, amikor a blogban megmutatkozó ént vizsgáljuk: a blog egy internetes közegben létezik, annak minden sajátosságával, Jelen(t)ség ugyanakkor a blog egy irodalmi mûfaj, tehát nem csak a virtualitás jellemzi, hanem a naplóírás jellegzetességei is. Ami a virtuálitást illeti, két, a kérdés szempontjából fontos jellemzõt emelünk ki: az internet egyfajta identitáslaboratórium, amely telis-tele van kellékekkel, közönséggel és játékosokkal a személyiség-kísérlethez. Vagyis tényleg bármi, bárki lehetsz. Megváltoztathatod ha akarod az olyan alapvetõ jellegzetességeket is, mint kor, nem, rassz, anélkül, hogy lelkiismeretfurdalásod lenne miatta, mivel ebben a közegben nem hazudozónak, hanem kísérletezõnek képzeli magát az ember. Képzeletbeli játékba kezd, ami határközegben játszódik: nem a valós életben, de nem is csak a képzeletvilágában, vágyaiban. A mi/milyen lenne ha típusú kérdéseknek nem olyan nehéz itt a végére járni. A másik fontos jellemzõje a virtuális világnak, amire kitérünk, az a következményekre vonatkozik. Ha egy új identitással kísérletezünk a hálón, és a talaj kezd égni a talpunk alatt, vagy a következményeket már nem tudjuk kézben tartani, egyszerûen lekapcsolódhatunk. A való életbeli helyzetekbõl nem ilyen egyszerû a visszavonulás, nem lehet kikapcsolni a közönséget, meg nem történtté tenni egy találkozást, egy jelenést, egy beszélgetést, egy kapcsolatot (Wallace, 1999). Az érem másik oldalán azt kell megvizsgálnunk, mit határoz meg a webnaplós mûfaj. A blogoszféra lakói teljesen más céllal kapcsolódnak a hálóra, mint a csevegõszobák vagy különféle internetes oldalak látogatói. Életüket, gondolataikat, tapasztalataikat, érzelmeiket akarják megosztani a világgal. Ha kísérleteznek is, nem új identitásokkal kísérleteznek, inkább identitásuknak rejtett oldalaival hozakodnak elõ, azt próbálják esetleg megtapasztalni, folytatás a következõ oldalon [Kui] Enikõ 7. oldal * március 2009

8 Szemben folytatás az elõzõ oldalról milyen reakciót vált ki másokból személyiségük egy olyan oldala, amit eddig nem volt bátorságuk megmutatni. Nem kell sokáig keresgélni a neten, hogy erre példát találjunk: egyetemi tanár, aki a blogján amatõr szinten alternatív rockkritikákat ír, saját szerzeményû dalokat közlõ informatikus, vagy gyermekeit otthon nevelõ anyuka, aki szakdolgozatát teszi közre blogjában. A blogban úgy is megmaradhat valaki önmaga, hogy közben nem felel meg a társadalmi szerepeknek, amelyek a valós életben kötik. A blogoszférában nincsenek társadalmi elvárások, nincs olyan viselkedés vagy gondolat, ami nem illene bele a képbe. A blog látogatottsági szintje komoly presztízst jelent a blogoszférában, minél többen olvassák, annál nagyobb a valószínûsége annak, hogy a szerzõt felismerik, azonosítják a következmények itt már nem annyira kiiktathatóak, mint például egy virtuális barátságban vagy egy chatszobában lezajlott csevegés, amit nem lehet újra elõhívni. A blogbejegyzéseket általában elõ lehet hívni bármikor az archívumból, az érkezett kommentekkel együtt. A kiszállás mindazonáltal itt is bármikor lehetséges, ami egy bizonyos szinten biztonságérzetet ad. Mindent összevetve tehát azt lehet mondani, a virtuális tér az énmegmutatkozásnak is szabad teret biztosít, korlátaival együtt néhol tágabbat, mint a valós élet a sztereotípiáival. Bár nem jellemzõ, hogy a blogban identitáskísérletnek legyenek tanúi és szereplõi az olvasók, mégsem lehet kizárni ennek lehetõségét, az erre vonatkozó árulkodó jeleket ugyanúgy nehéz (vagy szinte lehetetlen) felismerni, mint más virtuális terekben. Volt már példa rá, hogy nem létezõ személy életérõl írtak nagyon is életszerû blogot, melyben a szereplõ hõsiesen küzdött a rákkal, majd végül mégis meghalt, a blogolvasók valóságos gyászt tapasztaltak, hogy majd kiderüljön, semmi nem igaz abból, amit megéltek, csak a tulajdon érzéseik. Blogban a személyiség, vagy a blogom személyisége? Az elsõ megfogalmazás inkább állja a helyét, mint a második blogban nem feltétlenül érhetõ tetten a teljes személyiség, de nem létezik olyan önálló entitás, hogy blogszemélyiség az olvasó egy tágabb képbe illeszti be az olvasottakat, nem is áltatja magát azzal, hogy mindent tud a másik bloggerrõl, inkább azt, hogy sokmindent. A blogban megmutatkozó énnel jól megférnek a fehér foltok pontosan amiatt, hogy hiányzik a személyes találkozás és az olvasó inkább tudatában van annak, hogy információi hiányosak, mivel csak egy csatornán keresztül szerezte õket. 7köznap Kormányalakítás Izraelben. A 2009 február 10-én rendezett parlamenti választásokat a politikai középen politizáló Kadima (magyarul: Elõre ) párt nyerte Izraelben, 28 mandátumot szerezve a 100 tagú Knesszetben (izraeli parlament). Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a Kadima, és vezetõ(nõ)je a korábbi kormányban a külügyminiszteri posztot betöltõ Tzipi Livni kormányt is alakíthat. A jobboldali Likud ugyanis mindössze egy mandátummal szerzett kevesebbet, ezenkívül a kisebb jobboldali tömörülések is jól szerepeltek, így Benjamin Netanyahu Likud-vezér 60-nál is több mandátumot összealkudhat a jobboldalon. Shimon Peres államelnök látva a jobbos koalíció esélyét - szintén Netanyahut kérte fel kormányalakításra. Ez azt jelentheti, hogy Izrael folytathatja a palesztin területeken Ciszjordániában és a Gázai övezetben elkezdett zsidó telepek továbbépítését. A Likud, és általában a jobboldali pártok, keményebb vonalat képviselnek a palesztin terrorszervezetekkel, a Hamásszal szemben, és sokkal készebbek a háborúra a nemzeti célok elérése érdekében. Szintén a keményvonalasok közé tartozik Avigdor Liebermann, akinek Izrael Beiteinu ( Izrael a mi otthonunk ) nevû, szekuláris jobboldali ideológiát valló pártja meglepõen jól szerepelt a választásokon. Liebermann több mint tíz évvel ezelõtt Oroszországból vándorolt Izraelbe, és a Likudban kezdte a politizálást, azonban belsõ konfliktusok miatt késõbb elhagyta a pártot, és megalakította saját tömörülését. Amirõl még igen sokat beszélnek mostanában nemzetközi katonai és politikai körökben, az az, hogy a jobboldal sokkal elszántabb arra nézve, hogy megállítsa Irán atomkutatási kísérleteit, amelyekbõl joggal következtetnek arra, hogy Irán atomfegyver elõállítására, majd Izrael elpusztítására törekszik. Tudni kell, hogy Irán és az általa támogatott gázai terrorszervezet, a Hamász, mai napig nem ismerik el Izrael állam létjogosultságát, végsõ céljuk Izrael elpusztítása, és legtöbbször csak úgy hivatkoznak a zsidó entitásra, mint a cionista ellenség, vagy a cionista megszállók. Izrael ellenes megnyilvánulások világszerte végén, a több éve palesztin rakétatámadásokra adott válaszként Izrael megtámadta a gázai övezetben hatalmon levõ, kvázi terrorszervezetnek tekintett Hamász állásait, fegyverraktárait, kísérleti laboratóriumait és kormányzati központját. Több mint egy hónapig folytatódtak a légicsapások. A kezdetben légitámadásként indult háborúban végül szárazföldi erõket is bevetettek, és a támadások még egy Az izraeli férfi teniszpáros: Andy Ram es Jonathan Ehrlich kerek hónapig folytatódtak. A háború eredményeként világ- és Európa-szerte megnõtt a zsidó intézmények elleni atrocitások száma, a zsidó szereplõk bojkottálása. Többek között a dubai ATP teniszverseny szervezõi megtiltották a zsidó teniszezõk köztük az ATP-lista elõkelõ helyén jegyzett Andy Ram beutazását. Késõbb, a nemzetközi nyomásnak engedve mégis engedélyt adtak a részvételre. Március elsõ hetében a Stockholmban megrendezett Svédország-Izrael Davis-kupa forduló alkalmából szélsõbaloldali fiatalok törtek-zúztak, tiltakozásul Izrael úgynevezett palesztinokat célzó agressziója ellen. A kisebb baloldali csoportokhoz késõbb több mint 7000 stockholmi lakos is csatlakozott. A mérkõzéseket végül zárt lelátók mellett játszották le, Izrael 3-2-re legyõzte Svédországot, és a Davis-kupa negyeddöntõjébe jutott. Hazatérve Andy Ram csalódott hangvételû véleménycikket közölt az Yediot Ahronot címû izraeli napilapban. (G. G.) 8. oldal * március 2009

9 Bigyó Hajtogatott lámpaernyõ Hozzávalók: váz, két 50 x 35 cm-es papírdarab, lyukasztó, viniltartalmú ragasztó, selyemzsinór. A két kartont gondosan legyezõszerûen meghajtogatjuk. Mutatósabb lesz a lámpaernyõ, ha a legyezõ mindegyik hajtását 45 fokban behajtjuk, a fényképen bemutatott módon. A legyezõt összecsukjuk. Felsõ részén, a hajtások közepén, egymástól 2 cm távolságban és két sorban lyukakat fúrunk. Az így meghajtogatott és kilyukasztott lapokat szétnyitjuk. A két legyezõformájú papírt viniltartalmú ragasztóval összeragasztjuk. A selyemzsinórt befûzzük az alsó sor lyukba. A lámpaernyõt a vázra illesztjük. A zsinór meghúzásával összehúzzuk a lámpaernyõt, és masnival diszítjük. Válogatta Borzási Márta (Forrás: Linda Perina Renzo Zanoni: Nõi praktikák, Magyar könyvkiadó, Bp., 2003.) 9. oldal * március 2009

10 Toll&pehely Tavaszi zsoltár fotó: webshots.com Valaki rálehellt a hegyek hó-süvegére s az óriások felujjongtak: végre! Valaki rálépett a folyók jegére s mikor százezer folyón megroppant a jég, a vizek felharsantak: végre! Valaki elindította délrõl a darvakat, fecskéket, gólyákat, kakukkokat, hogy idejében érkezzenek az ünnepre. Valaki pacsirtákat nyilazott a magasokba s azóta csivogva csörgedez csurran a csupa-likas égbõl, csivogva csörgedez, csurran a csuda kék muzsika. Valaki fehérbe, pirosba, sárgába öltöztette a fákat, Valaki felcicomázta a tüskebokrokat is, hogy évenkint egyszer õk is szépek legyenek. Valakinek gondja van, hogy zöldüljenek a vetések, legyen csalán és gyöngyvirág, mézfû és bürök és mindenek öltözzenek ünneplõbe. Valaki vadakat járat az erdõkben, nyuszikat rejteget, õzeket riasztgat, rókákat ravaszkodtat, mókusokat mókáztat, farkast és futrinkát futtat, méheket rajoztat. Valaki simogatja a fûzfák sárgán szûzlõ haját, mint én a két-napos libuk hátát s mint Kanadába induló paraszt cserepes tenyere csecsemõje harmatos kacsóját az állomáson. Valaki tavaszt, változást patakoztat a világra: sziklákból, földbõl, állatokból hangokat, színeket, szirmokat, változást csihol ki Valaki. Csak belõled nem bír ünnepet csiholni, Ember! A fecskéket felhozta hozzánk: és kitavaszodott; ha téged felvinne északra: megsûrûsödne a hóhullás; ha levinne délre: befagyna a tenger, Ember! Ha fölnyilazna pacsirtaként az égre: örök feketeség borulna a világra... Nem mondom: bõröd bizsereg neked is, cigánnyal huzatsz, örülsz a szeretõdnek, arcizmaid mosolygósdit játszanak, - de agyvelõd tekervényeiben borzalmak tanyáznak: fekete kõszakadékokban fekete haramiák. Pedig a többi csak játékszer: felhúzta Valaki a fákat, folyókat, férgeket, naprendszereket, üstökösöket: pontosan járnak és lejárnak egyszer... És látá Isten, hogy jó... Csak rólad mondotta a rettentõ igéket: megbáná, hogy embert teremtett a földön... Mert te volnál az Isten dicsõsége: - és te vagy az Isten golgotai gyalázata, Ember! Te volnál az Isten gyönyörûsége: - és te vagy az Isten hétfájdalma, Ember! Te volnál az Isten atyai szelídsége: - és te vagy az Isten hetedizigleni haragja, hiába állította fel a villámhárítót a Golgotán, Ember! Te volnál a teremtés koronája: - és te vagy a teremtés csõdje, Ember! Te vagy az Isten állandó nyugtalansága, te vagy az Isten boldogtalansága, tavaszodj végre akarata szerint, Ember és légy az Isten boldog békessége. Ámen. Mécs László verse 10. oldal * március 2009

11 MUSIC-SKANDI. Rébusz Várjuk a fotón látható elõadó nevét, és a kiemelt sorokban található dalés albumcímet április 20-ig. JANUÁR-FEBRUÁRI REJTVÉNYFEJTÕK: Marián Noémi Éva (Nagyvárad) Máté Beáta (Ipp) Szilágyi Szabolcs (Nagyvárad) Szilágyi Timea (Beszterce) Petkes Enikõ (Kraszna) Elek Zoltán (Szalárd) ELÕZÕ MEGGFEJTÉSEK: Elõadó: REBECCA ST. JAMES Lemeze: TRANSFORM Dalok: ONE, WAIT FOR ME, REBORN, STAND, FOR THE LOVE OF GOD. Elõadó: MICHAEL W. SMITH Beceneve: SMITTY Születési helye: KENOVA Lemeze: A NEW HALLELUJAH Dala: HELP IS ON THE WAY 11. oldal * március 2009

12 Kérdõjel Van-e az embernek szabad akarata, vagy nincs? (Kati) Nehéz és vitatott teológiai kérdés. Az embernek van szabad akarata, hiszen ez a döntési képességébõl eredõ tulajdonsága, amivel maga az Isten teremtette. Az ember szabad akarata fölött azonban, ott van az Isten akarata. A Biblia szerint pedig, az ember szabadságáról igazán akkor beszélhetünk, ha Isten akaratát választja. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt (Lk 9,24). Hogyan akadályozzuk meg egy egészséges ifjúságban a kinti behatolásokat? (Mirjam) Rajtunk áll a kinti behatolásoknak a megakadályozása, amihez a Szentíráshoz való határozott ragaszkodásra van szükség. Sokszor látom, a mit szabad és mit nem, vagy, meddig mehetek el, hogy nem vétkezek hozzáállást, ami mindig eltávolít az Úrtól. Istennek hatalma van az õ gyermekeit megõrizni a gonosztól, Jézus a fõpapi imádságában (Jn17) is azért imádkozott, de szükség van arra is, hogy ellen álljunk a gonosznak (Jak. 4,7), ez pedig már a mi döntésünk. További kérdéseket és hozzászólásokat várok a címre. [Szabó] László n e m b i z t o s Halálos betegség? Egy nagyon elterjedt betegség tombol napjainkban, amely sok keresztényt és templomba járót megtámad kortól függetlenül. Ez a betegség azzal jár, hogy a beteg nagyon fáradékony és teljesen erõtlen. Gyakran fejfájást és egyéb fájdalmakat okoz. Szokatlan módon, ez a betegség csak az Úr napján üti fel a fejét. Semmi jele nincs szombat esténként, aztán az Úr napjának reggelén teljes erejével tombol, viszont késõbb a nap folyamán általában megenyhül, és hétfõ reggelre minden tünete eltûnik. Mint minden betegségnek, ennek is van latin megnevezése, Morbus Sabbaticus, vagy közismertebb nevén vasárnapi betegség. Ennek a betegségnek a megszokott lefolyása az, hogy az Úr napjának kora reggelén lendül támadásba, amelynek következtében a beteg rettenetesen érzi magát, és semmiképpen sem képes arra, hogy elmenjen a gyülekezetbe. Azonban, mire eljön az ebédidõ, a beteg állapota szemmel láthatóan javul és meg tudja enni a nagy vasárnapi ebédet, majd egy rövid alvás után elég jól érzi magát egy sétához vagy egy kocsikázáshoz, vagy valamilyen TV program megtekintéséhez. A szomorú az, hogy újabb krízis következik be körülbelül a következõ gyülekezeti alkalom idõpontja körül, azonban a beteg hamarosan ismét boldog egészségnek örvend, jól megvacsorázik, és az éjszakai pihenésnek következtében reggelre a tünetek teljes mértékben eltûnnek. A panaszok kezelése során a tapasztalat azt mutatja, hogy a betegséget csak a beteg szívébõl és elméjébõl belülrõl kifele haladva lehet hatékonyan kezelni. Amikor a szív tele van Isten iránti szeretettel és vággyal, hogy Istent dicsérje, akkor ez a vasárnapi betegség csodálatos módon eltûnik. Ajánlott, hogy akik ebben a betegségben szenvednek, vallják meg bûnként Isten elõtt és kérjék Õt, hogy szabadítsa meg õket ebbõl, és helyezzen a szívükbe õszinte vágyat az Õ szavának hallgatására és az õ imádására, és így az Isten Szombatja öröm és élvezet lesz a számukra. Kedves olvasó, te nem szenvedsz Morbus Sabbaticus-ban? Fordította C. Adina (The Explorer, Scotland, 2008) Fiúkonfi lesz Biharon. Április 25-én regionális fiúkonferenciát szervezünk Biharon, a téma az IGAZI FÉRFI, elõadó Mike Sámuel, meghívottak Balla Frigyes és Szabó László. Szeretettel várunk minden Bihar megyei fiút erre az alkalomra. Részvételi díj nincs, jelentkezni az címen lehet. A konfi reggel 10-kor kezdõdik zenés áhítattal és ebéd után, kora délután ér véget. romániai magyar baptista fiatalok lapja Kiadja az EMABISZ Elnök: Szabó László Szerkeszti: Clemetson Adina Tördelés: Gönczi Géza Cím: Budai Nagy Antal 24, Târgu-Mures, Jud. Mures Internet:

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!)

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!) HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP Bizonyára sokan ismerik Józsué könyvéből azt a részt, amikor Józsué szavára "megállt a nap" majdnem egy napi hosszra, hogy legyen idő befejezni a csatát. Mese? Legenda?

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Online misszió lehetőségei Drupal [+ Google]

Online misszió lehetőségei Drupal [+ Google] Online misszió lehetőségei Drupal [+ Google] Hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan! (2Tim 4,2) Nagy Gusztáv Jézus Krisztus képviselője férj négy gyermekes családapa tanszéki

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Lakcím, tel. email: A gyermek erre a tábori hétre jelentkezik: SZÜLŐ, GONDVISELŐ ADATAI. Családi és utónév. Leánykori név: Lakcím, tel:

Lakcím, tel. email: A gyermek erre a tábori hétre jelentkezik: SZÜLŐ, GONDVISELŐ ADATAI. Családi és utónév. Leánykori név: Lakcím, tel: WOL ÉLET SZAVA 2015 ÉVI NYÁRI TÁBORI KEDVEZMÉNYKÉRELEM Kérjük, hogy a kérelem összes lapját töltsék ki, mert a hiányosan beküldött kérelmeket nem bíráljuk el. Ezen kérelem kitöltése önkéntes adatszolgáltatás.

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

HR hogyan veszünk fel mérnököket

HR hogyan veszünk fel mérnököket HR hogyan veszünk fel mérnököket 2015. március 18-án rendezte meg az Energetikai Szakkollégium a tavaszi félévének harmadik belső előadását. Amint azt a cím is mutatja, a Szakkollégium olyan programot

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Kedves Szülők, Pedagógusok!

Kedves Szülők, Pedagógusok! Kedves Szülők, Pedagógusok! Korunk társadalmában egyre több veszély fenyegeti a felnövekvő ifjúságot. A társadalmat sokkal összetettebb ingerek érik, mint évtizedekkel ezelőtt. Olyan társadalmilag elfogadott

Részletesebben

Grundtvig szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak. Reference : IT-2013-944-002

Grundtvig szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak. Reference : IT-2013-944-002 Grundtvig szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak Reference : IT-2013-944-002 Szervezett tanfolyamunk célja, hogy a migránsok társadalmi integrációjával foglalkozók, ill. a téma iránt érdeklődők gyakorlatban

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban Best Practice

Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban Best Practice Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban Best Practice Czakó Péter Európai Üzleti Iskola Tartalom Tulajdonos, tag = ÜGYFÉL A hely, ahol dolgozunk Magyarország helye a világ értéktérképén A módszerek,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

AZ IPA TAPOLCAI SZERVEZETE 2013. szeptember 05-től szeptember 09-ig a Hunguest Hotel Pelion **** Tapolca Köztársaság tér 10. szám alatt rendezi meg a 20 éves jubileumi ünnepségét, rendezvényét. A rendezvényre

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom Varga Patrícia Félig megvalósult álom Marina két gyermekes boldog, vagy boldognak hitt családanya volt. Férjével sokat dolgoztak, hogy középszinten tudjanak élni. Ezért meg is volt szinte mindenük. Ahogy

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása A közeli hozzátartozó halála megrázó élmény. Különösen fájdalmas, ha megölnek egy hozzánk közel álló embert. Az ily módon

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Kedves Olvasónk! Szeretnék most, 2011 tavaszán is hálás lenni Istennek ezekért a csodákért, hogy Ő ránk meri bízni teremtményeinek a gondozását.

Kedves Olvasónk! Szeretnék most, 2011 tavaszán is hálás lenni Istennek ezekért a csodákért, hogy Ő ránk meri bízni teremtményeinek a gondozását. i KIF NFO 4.szám 2011. április K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára,

Részletesebben

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat!

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat! Honlapkészítés egyszerűen Tegyük tisztába a dolgokat! Az Internet beépült a mindennapjainkba A technikai fejlődésnek és a szélessávú Internet elterjedésének köszönhetően ma már weboldalak milliárdjai között

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl A Felkent helyett járunk tehát követségben, mintha Isten kérlelne titeket rajtunk keresztül, a Felkent helyett kérlelünk titeket: Béküljetek ki Istennel! 2Kor 5:19-20 BÉKÉLTETŐ HÍRLEVÉL 2012.november 4

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS Tisztelet Önfegyelem Biztonság BEcsület Kedvesség leszünk! De hogyan??????? A vetélkedő ötlete, célja A diákok a helyes magatartást pont úgy sajátítják el, mint ahogyan minden mást

Részletesebben

A Google űrlap (form) használata

A Google űrlap (form) használata A Google űrlap (form) használata Az űrlap létrehozásához jelentkezzünk be a Google dokumentumok (http://docs.google.com/ ) oldalra. Az űrlap (Form) létrehozásához kattintsunk az Új létrehozása / Form menüpontra.

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A teremtés a Bibliában

A teremtés a Bibliában 4. tanulmány A teremtés a Bibliában január 19 25. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2; Jób 38:1-21; 42:1-6; Zsoltár 8; Ézsaiás 45:18; Máté 19:4-6; Apostolok cselekedetei 17:22-31 És láték más

Részletesebben

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2)

Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2) 3. szint Június Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2) Már négy-öt nappal ezelőtt képtelenség volt(3) szállást kapni Csiksomlyó környékén, olyan harminc-negyven kilométeres körzetben. Nem csoda, hiszen

Részletesebben

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek.

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek. Budai ófár 2013. november bet jelent. A kerek évfordulót köszöntő sorokkal szubjektív érzéseinket kívánjuk közreadni. A Duna felől nézve alig-alig lehet észrevenni, pedig naponta tízezrek pillantanak rá

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.)

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) TÁMOP-3.1.4.B-13/ 1 2013-0001 Függőség kávé Szerhez kötődő Nem szerhez

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat 1-2. osztály

Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat 1-2. osztály Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat at 2009. 1-2. osztály Neved: Felkészítd neve: Iskolád: Osztályod: Általános tudnivalók Ebben az évben a Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat témájául

Részletesebben

Blog (Google Blogger) használata

Blog (Google Blogger) használata Blog (Google Blogger) használata A blog naplószerű bejegyzések internetes közzétételére alkalmas weboldal. Elterjedtek az ún. személyes blogok, amikor egy-egy személyhez kötődő naplóbejegyzéseket találunk;

Részletesebben