ERDÉLYI MÁRCIUS AMIKOR AZ ÉDESANYÁT MEGSZÚRTA A MÉH... baptista ifjúsági lap. (részletek)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERDÉLYI MÁRCIUS AMIKOR AZ ÉDESANYÁT MEGSZÚRTA A MÉH... baptista ifjúsági lap. (részletek)"

Átírás

1 baptista ifjúsági lap ERDÉLYI MÁRCIUS (részletek) Egy tizenötös szám. És március: Az elsõ tavasz-hónap közepe. Kimondottam így egyszerûen, Ne féljetek, ne féljen senki se. Oly csendben nõ a versem, mint a fû, Úgy duzzad, mint a rügy duzzad a fán: Nem szavalok, - szavaltunk eleget, - Nagyon sokat - március idusán. Volt egy tanítóm akkor - igazi, Nagy nevelõ -, gyökérig leható. Õ mondta: csak úgy ünnep ez a nap, Ha munkát s imát összefoglaló. Testvér, látod: én nem járok tilosban, De te is hidd: nem tilalmas dolog Megsimogatni otthon a fiókban Egy poros, régi, kicsi szalagot. Aztán - menni a hétköznapok útján, Császárnak megadni, mi az övé, S maga részét minden hatalomnak, - De Istennek is, ami Istené. Reményik Sándor AMIKOR AZ ÉDESANYÁT MEGSZÚRTA A MÉH... gy hívõ egyszer megkérdezett egy Efiatalembert, mióta ismeri Megváltóját, és tudja-e bizonyosan, hogy bûnei meg vannak bocsátva. A fiatalember így felelt: Bûneim meg vannak bocsátva, ezt bizonyosan tudom. Mikor tudta ezt meg elõször?, kérdezte a hívõ ember. Mikor édesanyámat megszúrta a méh. Hogy érti ezt? (...) egy vasárnap délután a kapunk elõtt játszottam. Édesanyám a konyhaajtó közelében feltûrt ruhaujjal vasalt. Hirtelen egy dühös méh repült oda és keringeni kezdett a fejem körül. Nyilván meg akart szúrni. Megijedtem, és megpróbáltam a zsebkendõmmel elhessegetni. De az csak egyre ott körözött és mindig közelebb jött. Végül kétségbeesve rohantam be a házba, hogy megszabaduljak ellenségemtõl. Anyámhoz futottam, aki egész idõ alatt szemmel tartott, és õ betakart a kötényével. Bár mosolygott az ijedtségemen, mégis anyai gondossággal átölelt karjával, mintha fotó: C. A. csak mondaná: nálam biztonságban vagy. Alighogy ezt tette, a méh a karjára szállt és hirtelen megszúrta. Anyám összerázkódott, azután a méhre nézett, és nekem azt mondta: Nyugodtan elõjöhetsz, a méh édesanyát szúrta meg helyetted; nézd csak, hogyan mászik édesanya karján. Most már nem árthat, mert a méh csak egyszer tud szúrni. Még mindig féltem egy kicsit, meg aztán sajnáltam édesanyámat is. (...) Látod, ez szépen példázza azt a csodát, amelyrõl már oly sokszor beszéltem neked: Krisztus a helyedbe állt és helyetted meghalt. Megtanultam, és sokszor ismételgettem a bibliai mondást: Az õ sebeivel gyógyultunk meg (1Pt 2,24) de mindaddig soha nem értettem, hogy Jézus Krisztus valójában önként vállalta helyettünk a büntetést. Most, hogy láttam a méhet és a fullánkját, egyszerre minden világos lett elõttem. Isten nem kéri számon kétszer az adósságot engem sem hív már többé az ítéletre -, hiszen Jézus Krisztus vérével fizetett értem. Stephen [Menzies ]

2 MAG TÁR Székelyföldi Ifjúsági Konferencia Dátum: ápr Helyszín: Székelyudvarhelyi Baptista Gyülekezet, Kuvar utca 83. Téma: A Szeretet Nyomában Mottó: Minden dolgotok szeretetben menjen végbe (1Kor 16,14) Jelentkezés: A szervezõk lehetõleg csoportos jelentkezéseket várnak az ifjúságok részérõl április 10-ig személyenként 10 RON elõleg lefizetésével együtt, mivel a jelentkezés csak így érvényes! Felelõs: Gyulai Mihály Tel ; Cím: Odorheiu Secuiesc, str. Szabók nr. 10/12 Jud. Harghita Bankszámla: Pál Ervin, BCR Odorhei IBAN RO 02RNCB Részvételi díj: 35 RON A helyszínen: 45 RON Részletek: Szeretettel várunk! Kedves Olvasók és lapfelelõsök! Minthogy a 2009-es évre vonatkozó Mustármag-megrendelések több helyre futottak be, az egyeztetés nehézségekkel járt. Az esetleges hibákért elnézéseteket kérjük, ugyanakkor kérünk, jelezzétek azokat minél hamarabb a szerkesztõnek vagy a postázásért felelõs munkatársaknak en Táborozás a Hargitán A Hargita Keresztyén Tábor 2009-es év táborozási programja a fiatalok számára: - július 16 24: tinihét (13 15 évesek) - július 27 augusztus 4: 1. ifihét (15 éven felüliek) szervezi: Borzási István - augusztus 6 14: 2. ifihét Zene7 (14 éven felüliek) szervezi: Mike József - augusztus 17 25: 3. ifihét (15 éven felüliek) sporthét A helyek száma minden táborozási héten 120. A táborozás vacsorával kezdõdik, és reggelivel ér véget. A táborozási díj 300 RON személyenként. A hátrányos anyagi helyzetû gyerekek és fiatalok a következõ támogatások közül választhatnak: 130 RON támogatást igényelhetnek a nagyon hátrányos anyagi helyzetû táborozók (részükre a táborozási díj 170 RON) 80 RON támogatást igényelhetnek a hátrányos anyagi helyzetû táborozók (részükre a táborozási díj 220 RON). A kedvezményt csak azok a gyermekek és fiatalok vehetik igénybe, akik az alábbi feltételek valamelyikének eleget tesznek: nagy családok gyerekei (3 vagy több gyerekes családok) egyedülálló szülõk gyerekei állami gondozásban élõ gyerekek és fiatalok olyan családok gyerekei, ahol az egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg az 600 RON-t (beszámítva mindenfajta jövedelmet a nem hivatalosat is). A támogatást írásban kell kérvényezni a támogatást kérvényezõ ûrlap pontos kitöltésével. A kérvényt a helyi gyülekezet lelkipásztorának vagy elöljárójának kell láttamoznia. Jelentkezéskor kérünk 50 RON/f elõleget kifizetni. Az elõleg névre szóló és csak abban az esetben adjuk vissza, ha a jelentkezõ elfogadható okból nem tud eljönni táborozni. Minden táborozó számára a háziorvosnak pontosan ki kell töltenie a jelentkezési laphoz mellékelt orvosi igazolási ûrlapot (védõoltások listájával együtt). A táborozási hét kezdetekor a kitöltött ûrlapot a táborozónak át kell adnia a Táborban tartózkodó egészségügyi kádernek. A gyerek- és tinihetek alkalmával minden tíz táborozó után a Tábor fedezi egy tanító táborozási költségét. Az ifjúsági heteken minden 12 fiatal után egy ifjúsági munkás táborozási költségét fedezi a Tábor. A tanítók és ifjúsági munkások útiköltségének visszafizetését a Tábor nem vállalja. Kérjük, hogy az útiköltséget a gyülekezetek fedezzék, ahonnan a tanítók vagy ifjúsági munkások jönnek. Minden gyülekezet lelkipásztorának rendelkezésére bocsátjuk a jelentkezés és támogatás igényléséhez szükséges, illetve a családi orvos által kitöltendõ ûrlapot. Az ûrlapokat szabadon lehet fénymásolni, és le lehet tölteni a tábor honlapjáról (http://www.hargitacamp.ro), illetve igényelhetõk a Szövetség székhelyén és a Tábor igazgatójának elérhetõségein is. A jelentkezési lapot, az elõleget és a támogatást igénylõ ûrlapot a következõ címre kell elküldeni: Hargita Keresztyén Tábor Borzási Gyula, igazgató Sos. Ciucului, Km Vlãhita, Jud. Harghita Mobil: Szeretettel várunk a Táborba! Borzási Gyula, igazgató 2. oldal * március 2009

3 Igemag fotó: kolozsvári fiatalok Számtalan és sokféle törésrõl beszélhetünk, akár személyes, akár közösségi életünkre gondolunk. Ezek a törések segítségre és gyógyulásra várnak, azonban sok függ a mi engedelmességünktõl és odaszánásunktól. A 2009-es Erdélyi Magyar Baptista Ifjúsági Kongresszusnak a nagy kérdése nem az volt, hogy ki lett az elnök, a titkár és a gazdasági titkár, hanem az, hogy mint nagy ifjúsági közösség a helyünkön vagyunk-e? Törésen állunk? Tud-e az Isten használni bennünket abban, hogy az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá (Ézs 40,4) legyen? Izráel népe életében, a babiloni fogság bekövetkeztével, nemzeti válságról, törésrõl beszélünk. A nép templomi és királyi vezetés nélkül maradt. A krízis nagy volt, de Isten keresett és talált egy embert, akit törésre állított, Ezékiel prófétát. Figyeljünk meg együtt, milyen módon végezte szolgálatát a törésen, és mit tanulhatunk Ezékiel életébõl. Elõször is azt, hogy Isten hív a törésre! Ezékielt is hívta. A zsidó nép fogságának ötödik évében, amikor 30 évesen papi szolgálatba léphetett volna (4Móz 4,3), Isten prófétai szolgálatra hívta el. Babilóniában, a Kébár folyó mellett rendkívüli látomásban jelent meg 3. oldal * március 2009 Szabó László: SZOLGÁLAT A TÖRÉSEN (Ezékiel 22,30) Isten Ezékielnek (Ez 1,1-28). Az elhívás megszólítással kezdõdött: Emberfia. Isten mindig így szólította, valahányszor kijelentést adott neki, vagy üzenetet bízott rá. Ez a megszólítás azt a különbséget érzékelteti, ami a hatalmas, dicsõségében minden képzeletet felülhaladó Isten és az õ szolgálatában álló ember között van. Ezután Isten lábra állítja Ezékielt, betölti Lelkével, megbízza feladattal és várja tõle az engedelmességet: hallgasd meg, amit mondok neked! Ne légy engedetlen (Ez 2,8). Ezékiel elhívatásától kezdve több mint két évtizeden át volt Isten eszköze és követe. Isten szólította, és õ kész volt eleget tenni a hívásnak. Szinópéi Diogenész a legenda szerint lámpával a kezében járta Athén városának utcáit keresve az embert az emberek között. Nincs ember. Csõdbe jutott a természet, mondta. Szerinte az ember ritka érték volt, és még fényes nappal, lámpafénynél is ritkán találni meg azt a lényt, aki joggal viseli magán az ember jelzõt. Valahogy így keres bennünket is az Isten. Keresi a keresztyének között a keresztyént, aki joggal viseli ezt a nevet. Keres engem, és keres téged, kedves fiatal testvérem. A jó hír az, hogy az Isten munkája nem jutott csõdbe, és nem is fog soha. Az Isten munkája a golgotai kereszten gyõzött, és Isten ennek a gyõzelemnek kíván a részeseivé tenni bennünket. Isten felkészít a törésre. Ez a második igazság, amit megfigyelhetünk Ezékiel életében. A felkészülésnek lelki jellege volt. Isten bátorítja szolgáját, hogy ne féljen, legyen kitartó és erõs. Volt ok a félelemre, a meghátrálásra, hiszen Isten a szolgálat nehézségeit nem titkolja el Ezékiel elõl. A néprõl, akik felé szolgálni kell, úgy beszél, mint lázadókról és engedetlenekrõl, hûtlenekrõl, makacsokról, akiknek a szívûk konok és nem fognak törõdni az Isten szavával. De mindenezek ellenére Ezékielnek nem szabad félnie: Te pedig, emberfia, ne félj tõlük, beszédüktõl se félj (Ez 2,6). Kitartónal kell lennie: Hirdesd nekik az én igémet, akár hallgatnak rá, akár nem törõdnek vele (Ez 2,7). Isten megígéri neki, hogy keménynyé és alkalmassá teszi a nehéz feladatra (Ez 3,8-9). Hányszor volt a félelem, a hûtlenség és a fáradtság oka annak, hogy nem álltunk a törésre? Gyengének, alkalmatlannak éreztük magunkat, és inkább vártuk volna, hogy mások szolgáljanak nekünk, mintsem, hogy készek legyünk mi szolgálni. Tegyük le életünket Isten kezébe, és engedjük, hogy az õ hatalma által átformáljon bennünket, felkészítsen arra, hogy alkalmasak legyünk a törésen végzett munkára. A harmadik fontos igazság az, hogy Isten beállít a törésbe. Ezékielnek három fontos szolgálata volt abban az idõben, amikor népe életében nagy törés volt: Isten folytatás a következõ oldalon

4 Karddal folytatás az elõzõ oldalról szószólójának kellett lennie (Ez 3,7; 1-10), Izráel házának õrállója (3,16-21) és jel honfitársai számára (Ez 12,11; 24,27). Mindegyik szolgálat nagyon fontos volt ahhoz, hogy a zsidó nép történetének folyatása legyen a fogságban és azután is. Istennek a fogságban is volt szava népéhez, de sajnos a hamis próféták ezzel nem törõdve téves információkkal hitegették a népet. Ezékiel, velük szemben, a teljes isteni igazságot hirdette, felfedte a nép bûnét, de vigasztalta is õket a hazatérés reménységével. Az õrállói feladatot is végeznie kellett. Ébernek lenni olyankor is, amikor mások alszanak. Figyelni, idõben észrevenni a veszélyt, és figyelmeztetni a népet, megfújni a kürtöt. És talán a legnehezebb feladat az volt, hogy jel legyen népe számára. Saját életvitelével, életpéldájával, cselekedeteivel közölte az Isten üzenetét a nép felé. Íme, néhány példa! Kiábrázolja Jeruzsálem ostromát egy téglán (Ez 4,1-3). Isten által meghatározott ideig fekszik bal és jobb oldalán, jelképesen felvéve Izráel népének a büntetését (Ez 4,4-17). Levágja haját és szakállát, és ezzel Jeruzsálem pusztulását hirdeti (Ez 5). Batyuval a hátán, a házfalon keresztül hagyja el otthonát, jelképesen kiábrázolva a fogságba menetelt (Ez 12,1-16). Isten megparancsolja, hogy remegve, reszketve és aggódva egyen és igyon, jelezve a nyomorúságot, ami közeledik (Ez 12,17-20). Roskadozva sóhajtozik a nép szeme láttára, amivel szemlélteti az ítéletes próféciát Jeruzsálem ellen (Ez 21,1-12). 4. oldal * március 2009 Utakat rajzol, amin feljön Babilónia királyának a kardja, bemutatva a babiloniak támadását Izráel ellen (Ez 21, 23-32). Elveszti feleségét Jeruzsálem bukásának napján, és Isten megtiltja a gyászolását, hogy példa legyen a nép számára e lelki erõben (Ez 24,15-27). Rozsdás fazékban fõz ételt, rámutatva a nép tisztátalanságára (Ez 24, 1-14). Fadarabokat összeilleszt egy fává, prófétálva Izráel és Júda egységérõl (Ez 37,15-28). Talán furcsa dolgoknak tûnnek Ezékiel cselekedetei. De szeretném, ha meglátnánk benne a prédikáló életet. Ezékielre igaz volt az, hogy életével hirdette Isten üzenetét. Isten szeretne bennünket is beállítani a törésbe. Legyünk az õ szavának hirdetõi, és képviseljük mindig az igazságot! Legyünk õrállók a magunk helyén. Vállaljunk felelõsséget azokért, akiket Isten ránk bízott! Valaki egyszer azt mondta, hogy két nagyon fontos pillanata van az életnek: a születés, és az, amikor felfedezed, hogy miért születtél. Istennek terve van az életünkkel, szeretne bennünket a törésen látni, szolgálatában használni. Még egy fontos igazság: Isten számon kéri engedelmességedet! Sokszor könnyelmûen kibújunk a fotó: kolozsvári fiatalok törésen végzett szolgálat alól. Kifogásokat keresünk, és a törésen a helyünk üresen marad. Isten, amikor az õrállói feladatot adja Ezékielnek, rámutat a felelõsségre, amivel tartozik a szolgálatért. Kiderül, hogy a törésen való szolgálat élet halál kérdése. Akik részesülnek ebben a szolgálatban, ha nem engedelmeskednek, és nem térnek meg, elvesznek. Másrészt az õrálló is felelõsségre van vonva, ha nem adja át az üzenetet. Amennyiben mulasztás történt, Isten az elveszett vérét rajta kéri számon, de ha eleget tett szolgálatának, akkor megmentette életét. Ijesztõ gondolat, hogy valakinek a megmenekülését Isten rajtam kérheti számon. Pedig éppen ezt mondja az ige. A felelõsség nagyobb, mint gondolnánk. De nem kell ettõl megijedni, hanem örömmel és készséggel vállaljuk a szolgálatot. Szükség van a törésen végzett szolgálatra. Én is, te is, kedves olvasóm, Isten emberei lehetünk a törésen. Isten keresi azokat a fiatalokat, akik építenék a falat, és odaállnának a résre Isten színe elé az erdélyi magyar fiatalokért! Kész vagy-e odaállni te is? (Az elõadás elhangzott az EMABISZ választó kongresszusán jan. 18-án.)

5 Frigyláda A marosvásárhelyi Egy holland házaspár Erdélyben... vártemplom gótikus termében minden vasárnap délután 4-tõl összegyûl egy lelkes kis csoport a világ minden tájáról nemzetközi istentiszteletre, azaz egy közös nyelven - angolul - imádkozni, Istent dicsérni és Igét hallgatni... Amerikából, Angliából, Skóciából, Hollandiából, Magyarországról jövõ misszionárius házaspárok, önkéntesek és helybeli érdeklõdõk találnak itt közösségre, amely azok számára, akik egy másik országból valók, egyben az otthonra emlékeztet vagy éppen az otthon egy kis szeletévé válik. Itt találkoztunk Daan-nal és Deborával. Nyílt mosolyuk hamar átsegített bennünket a kezdeti tartózkodáson, és hamarosan az életükbe is bepillantást engedtek. áprilisában házasodtunk 2008 össze és ugyanazon év májusában már el is hagytuk Hollandiát, hogy Romániába költözzünk egy idõre. Azért jöttünk, hogy az ICA Románia alapítvány munkatársaiként dolgozzunk, amely a svájci ICA alapítvány és a hollandiai Coming Home! együttmûködése révén mûködik nyarától rendszeresen ellátogattunk Marosvásárhelyre. Látogatásaink alatt kapcsolatba kerültünk az itt elõ emberekkel, különösképpen a szegénynegyedekben lakókkal, ahol nagyon sok gyerek van. Vannak gyerekek, akiknek van családjuk és egy hely, ahová lehajthatják a fejüket. Viszont vannak olyan gyerekek, akiknek ez nem adatott meg. Egyes szülõk megpróbálnak dolgozni, és arra igyekeznek, hogy a lehetõségeik szerint boldogulni tudjanak. Viszont vannak olyan szülõk is, akik otthon ülnek, és nem dolgoznak. Gyakran a cigaretta, az alkohol vagy a kávé rabjai. Az ICA Románia alapítvány azon dolgozik, hogy az evangélium és gyakorlati segítség által segítsen ezeknek az embereknek. A nyaranként tett marosvásárhelyi látogatások alatt kezdett világossá válni elõttünk, hogy miért kell nekünk Romániába jönnünk. Ötletek kezdtek születni a fejünkben ezzel kapcsolatban, ugyanakkor mind jobban és jobban megindult a szivünk a szükségek láttán. Így történt, hogy Hollandiában felvettük a kapcsolatot az alapítvánnyal és másokkal, akik a támogatóink lettek. A legfontosabb dolog, amit meg kellett tanulnunk, az volt, hogy bízzunk Istenben. Akkor még nem tudtuk, hogy döntésünk a Romániába való költözésünkkel kapcsolatban milyen nagy következményekkel fog járni. De Isten nagyon jól tudta! Benne bízva tettünk meg hittel ezt a lépést, és Romániába jöttünk. Eddig még nagyon jól éreztük magunkat. Debora: Én a gyerekekkel dolgozom, Daan a kamasz fiúkkal, ugyanakkor õ végzi a munka szervezési részét is. Kétszer egy héten programot szervezünk a gyermekeknek. Ez abból áll, hogy énekelünk, elmondjuk az evangéliumot és különbözõ tevékenységeket szervezünk. A gyermekeknek lehetõségük van szendvicset enni, és inni is kapnak valamit. Daan: Nyáron táborba megyünk a gyermekekkel. Évközben Marosszentgyörgyön is szervezünk gyerekprogramot hetente kétszer. Debora foglalkozik a gyerekkórussal, így próbálunk kapcsolatba kerülni még több gyerekkel. Most karácsonykor is több helyre elmentünk énekelni a kórussal. Természetesen, vannak más feladataink is a gyerekmunkán kívül, amelyeket végezhetünk. A legfontosabb dolog a házi istentiszteletek mûködtetése és a tanítványozás. A háziistentiszteletek alkalmával próbáljuk tanítani a résztvevõket arra, hogy mit jelent a lelki család, hogy a gyülekezet nem egy épület, hanem belõlünk épül fel. Ti vagytok a gyülekezet. Tehát, ahogy ti is gyakoroljátok, az istentiszteleteken mi is prédikálunk és énekelünk. Ezeken az alkalmakon vannal emberek, akiknek az a vágyuk, hogy tanítványként növekedjenek a hitben. Az ICA munkatársai pedig lelki apa vagy anya módjára csatlakoznak hozzájuk, hogy segítsenek nekik ebben a folyamatban. Reméljük, hogy egy bizonyos idõ után õk maguk is készek lesznek segíteni másokat, akikben vágy van erre, tanítvánnyá tenni. Így az evangélium tovább fog terjedni Marosvásárhelyen és Erdélyben. A tinédzserek számára is vannak programjaink. Segítünk a gyerekeknek iskolai feladataik elvégzésében. Egy hónapban egyszer a háziistentiszteletek csoportjai összegyûlnek egy közös istentiszteletre és találkozásra. Nagyszerû Isten országában dolgozni és Õt szolgálni. Nagy kiváltság az is, hogy eszközök lehetünk az Õ kezében. Valójában ez nemcsak a mi feladatunk, hanem a tiéd is. Szolgálhatod Õt az iskolában, a családodban és a barátaid között, vagy a munkahelyeden. Bárhova mész, szolgálhatod az Urat. Isten áldjon! Daan and Debora [de Groot] 5. oldal * március 2009

6 Blogó (2.) ÉN-MEGMUTATKOZÁS A BLOGBAN Elméleti kérdések Amikor Wallace 1999-ben megjelentette tanulmányát az internet pszichológiájáról, a blog még nem volt oly mértékben elterjedve, hogy külön figyelmet szentelt volna rá, ám a személyes weboldalban megalkotott imidzsrõl azt állította: olcsó módja a benyomáskeltésnek, hogy kedvezõbb színben tüntessük fel online személyiségünket, s mondjunk valamit a világnak magunkról, az érdeklõdésünkrõl. Szépen kidolgozott bemutatkozást készíthetünk a világ számára. Megjeleníthetjük énideáljainkat, kiegészítve retusált képekkel, kreatív írásokkal, grafikákkal, versekkel, zenemûvekkel és eredményeink felsorolásával (Wallace, 1999). Wallace nem állította azonban, hogy az internetes személyiségek nagyrésze él is ezzel a lehetõséggel. Figyelembe véve a már meglevõ kutatások eredményeit, hangsúlyozta, hogy a honlap készítõk többsége nem próbál meg a saját szerepétõl drámaian eltérõ, új identitást alkotni magának. Sõt, mivel az oldalt megnézhetik és minden valószinûséggel meg is nézik családtagok, ismerõsök, barátok sokan egységes és holisztikus bemutatkozást alkotnak meg. A kérdés azonban továbbra is fennmarad: vajon mennyire szándékos a képmutatás, a személyiség retusálása, azon igyekezet, hogy a honlap/blogtulajdonos jó fényben tûnjön fel? Egyáltalán tudatában van-e annak, hogy nem is valódi énjét rajzolja le, hanem csak az énideálját? A blog elterjedésével késõbbi kutatások pontosan ezekre a kérdésekre igyekeztek fényt deríteni. Vazire és Gozling jól felépített terv segítségével kutatják, hogy: 1.- a személyes blogok koherens, értelmezhetõ üzenetet továbbítanak-e a megfigyelõknek, 2.- pontos-e az üzenet, illetve 3.- a személyes blogok által közvetített üzenet túlnyomóan pozitív-e? A pontosság ellenõrzésénél 3 forrásból nyert adatokat hasonlítottak össze: a Kui Enikõ a blogokról írta a szakdolgozatát. Úgy gondolom, hasznos lesz betekintést nyerni több számon keresztül ebbe a témába a kutató vizsgálódásán keresztül. [C.] A. személy önleírását és két másik személytõl kapott leírást (akik személyesen ismerték a szerzõket,) a Big Five Inventory 44 itemet tartalmazó kérdõíve segítségével. A kutatásaik eredményei azt bizonyították, hogy csupán a blogból kapott információkra alapozva az olvasók személyleírásai megegyeztek egymással. Mi több, a szerzõ identitásáról tett kijelentések alapján szerzett benyomásaik egész pontosak, az olvasók meg tudták állapítani milyen a blogot író személy valójában. Utolsó lépésként azt ellenõrizték, mivel korrelállnak inkább az olvasói benyomások: egy én-ideállal, vagy a valós személyiségképpel. Az eredmények azt mutatták, hogy csupán két dimenzió mentén van egy kis torzítás a kép kialakításában, éspedig az extroverziónál és a rokonszevességnél. Másszóval, sikerült pozitívabb fényben feltüntetnie magát a bloggernek, mint amilyen valójában (Vazire, Gosling, 2004). Egy másik probléma, amit Wallace tanulmányában felvet, az internetes szerepjátszás. Csevegõszobákban, interaktív játékportálokon nem olyan ritka, hogy például a szereplõk nemet cserélnek, fiatalabbnak vagy idõsebbnek adják ki magukat, külön személyiséget, foglalkozást találnak ki maguknak és a kiválasztott szerep -nek megfelelõen viselkednek. Nyilván egy játékportálon ez elvárt viselkedés, benne van a játékszabályban még a játékból való kilépést is a történetnek, játszott szerepnek megfelelõen, elegánsan kell megoldani, - ám más a helyzet a csevegõszobákban. A kérdés számunkra az, mennyire jellemzõ ez a Rajz: pszichologia.blog.hu viselkedés a blogoszférában? A nyugati világban nem ritkák az írott médiában megjelentetett figyelmeztetések a hamis online-személyiségek által okozott károkról (MSNBC, Aug 14, 2007). Napvilágra kerültek és felháborodást váltottak ki úgy az angol, mint a magyar nyelvû blogoszférában a kamublogok hosszú idõn keresztül írt olyan blogok, amelyek egy nem létezõ személy életét mutatták be. A bloggerek még nevet is adtak az ilyen szándékos énblogcsalóknak: blogranti gazember blogíró. Néhány elvétve felbukkanó esetbõl kiindulva azonban hiba lenne az egész blogoszférára általánosítani és folyamatosan összeráncolt szemöldökkel olvasni a bejegyzéseket. Valószínûleg az ilyen eseteket jobban megszellõztetik a sajtóban, ezért úgy tûnhet, hogy ez egy uralkodó tendencia, holott csupán kivétel - mint ahogyan a hatásvadászó hírek (pl. a ProTv öt órás hírei) sem nyújtanak pontos képet a társadalom életérõl. Benyomásgyûjtés az elsõ klikknél Amikor az olvasó, érdeklõdõ vagy csupán a virtuális világban bóklászó személy rákattint egy blogra, az oldal megnyitásakor elkezdõdik a benyomásgyûjtés. Mit lát? A blog designját, nevét, meghatározását, minimum egy postot és linket a blogtulajdonos profiljához. Tovább görgetve az oldalt, láthatóvá válnak a blogroll, a bejegyzések archívuma a kiemelt címkékkel, esetleg a látogatók által otthagyott legfrissebb kommentekkel. Régebbi bloggerek oldalán valószínüleg ennél többet is, mivel minél 6. oldal * március 2009

7 régebb postol valaki, annál inkább belakja a blogját. Lehet tehát még az oldalon reklám, hírválogatás, minirádió ahonnét meg lehet tudni, miket hallgat szívesen a blogtulajdonos, a Yahoo-s oldalon látható még a csoportba tartozó, õt olvasó barátok listája fotókkal együtt. Meg lehet ismerni ebbõl a bloggert? Néhány fontos dolgot már az elsõ pillanattól igen. A blog designja, ugyanis, sokat elárul a tulajdonosról, még akkor is, ha egy standard sablont használ, hiszen több tízvagy akár száz sablon közül választotta ki azt az egyet, az oldalon levõ színeket, betûtípust, betûméretet. A sablon lehet laza, sportos, játékos, csinibabás, gyerekes, hivatalos, akadémikus, vicces, graffitis, hobbira utaló, spártaian egyszerû, minimalista, lehet rajta valamilyen mûvészi fotó a háttérben stb. Az oldalra kattintó nem csak azt dönti el, amikor rápillant, hogy neki tetszik-e az oldal vagy sem, hanem rögtön besorolja valamilyen kategóriába a tulajdonosát. Találók-e ezek az ítéletek? A kutatások arra engednek következtetni, hogy nagyjából igen. A véleményformálás azonban nem áll meg itt, hiszen az információgyûjtés még csak éppen elkezdõdött. A blognak általában van egy neve, és egy rövid leírás alatta a blog tartalmára vonatkozóan. A név csakúgy, mint az címek sokat elmond tulajdonosáról. A blognév gyakran a tulajdonos keresztnevét viseli, vagy az interneten már bejáratott nicknevet, vagy egy olyan szójáték, melybõl könnyen kitalálható a tulajdonos beceneve vagy rendes neve, esetleg foglalkozása, néha a kora, hogy kapcsolatban él-e vagy sem. A blog egy mondatos összegzése általában a tartalmakra utal, vagy a szerzõre, esetleg egy kedvenc idézet, ami a szerzõ életszemléletérõl árulkodik. A blogcím alatti mondat megfogalmazása tömör, megkapó, szellemes, lényegretörõ jó esetben. Ez akár sikerül, akár nem, újabb cimke kerül a tulajdonos homlokára: idézetmániás, szellemes, humoros, lelkizõ, piszkos szájú, okostojás, stb. Nem ritka, hogy csupán ennyi információval rendelkezve, az olvasó már eldönti, hogy tovább olvas, vagy máris odébbáll. Az elsõ postot, vagy legalábbis az elsõ bekezdést még elolvassák, hátha tévedtek a megítélésben, és érdekes az író. Ha jól ír, maradnak, a cimke lekerül vagy átcserélik másra, viszszatérnek... A profil további információkkal szolgál a blogger személyiségérõl, szociális kapcsolatairól, stb. A profilban való bemutatkozás azért fontos, mert itt olyan dolgok vannak feltüntetve, amelyeket a szerzõ akar tudatni magáról: dolgok, amikre büszke, amelyekhez ragaszkodik, elárulják képzettségét, érdeklõdési körét, ízlését zenében, könyvben, filmben amit csak érdemesnek talál megemlíteni. Az, hogy a blogger nicket használ, vagy saját névvel ír, nem bír jelentõséggel a személyiség meghatározásában. A kezdõ blogger általában szétnéz a szolgáltatón található blogok között, és utánozza a többieket. Ha a Blogtéren az átlag blogger fedõnév alatt ír, õ is választ magának egyet. Ha a Yahoo-n a becenév használata dívik, õ is így mutatkozik be. Ami az arányokat illeti, a nick- illetve valódi név alatt jegyzõ bloggerek száma valahol a százalék körül mozog. Fénykép vagy avatar? Minden blogszolgáltató felkínálja opcióként a lehetõséget, hogy a blogger képeket töltsön fel oldalára, a profil mellé is, vagy esetleg egy avatart használjon. Hogy a blogger melyik opció mellett dönt, több tényezõtõl függ: Van-e kéznél (a gépen, amirõl ír) olyan kép, amivel meg van elégedve, a többiekblogger barátai, ismerõsei használnak-e képet, vagy egyáltalán akarja-e, hogy felismerjék. Avatar használatakor gyakori, hogy olyan virtuális képet tesznek a profiljukra, amely vagy hasonlít rájuk, vagy épp vágyaikat vetíti ki. Blogban a személyiség, vagy blogom személyisége? Nem ritka a bloggerek közötti vita sem arról, hogy mennyi látszik belõlük egy blogban, mennyire érzik azt, hogy önmagukat adják, vagy csak magukból részeket, esetleg kicsit mást. Fontos szem elõtt tartani két tényt, amikor a blogban megmutatkozó ént vizsgáljuk: a blog egy internetes közegben létezik, annak minden sajátosságával, Jelen(t)ség ugyanakkor a blog egy irodalmi mûfaj, tehát nem csak a virtualitás jellemzi, hanem a naplóírás jellegzetességei is. Ami a virtuálitást illeti, két, a kérdés szempontjából fontos jellemzõt emelünk ki: az internet egyfajta identitáslaboratórium, amely telis-tele van kellékekkel, közönséggel és játékosokkal a személyiség-kísérlethez. Vagyis tényleg bármi, bárki lehetsz. Megváltoztathatod ha akarod az olyan alapvetõ jellegzetességeket is, mint kor, nem, rassz, anélkül, hogy lelkiismeretfurdalásod lenne miatta, mivel ebben a közegben nem hazudozónak, hanem kísérletezõnek képzeli magát az ember. Képzeletbeli játékba kezd, ami határközegben játszódik: nem a valós életben, de nem is csak a képzeletvilágában, vágyaiban. A mi/milyen lenne ha típusú kérdéseknek nem olyan nehéz itt a végére járni. A másik fontos jellemzõje a virtuális világnak, amire kitérünk, az a következményekre vonatkozik. Ha egy új identitással kísérletezünk a hálón, és a talaj kezd égni a talpunk alatt, vagy a következményeket már nem tudjuk kézben tartani, egyszerûen lekapcsolódhatunk. A való életbeli helyzetekbõl nem ilyen egyszerû a visszavonulás, nem lehet kikapcsolni a közönséget, meg nem történtté tenni egy találkozást, egy jelenést, egy beszélgetést, egy kapcsolatot (Wallace, 1999). Az érem másik oldalán azt kell megvizsgálnunk, mit határoz meg a webnaplós mûfaj. A blogoszféra lakói teljesen más céllal kapcsolódnak a hálóra, mint a csevegõszobák vagy különféle internetes oldalak látogatói. Életüket, gondolataikat, tapasztalataikat, érzelmeiket akarják megosztani a világgal. Ha kísérleteznek is, nem új identitásokkal kísérleteznek, inkább identitásuknak rejtett oldalaival hozakodnak elõ, azt próbálják esetleg megtapasztalni, folytatás a következõ oldalon [Kui] Enikõ 7. oldal * március 2009

8 Szemben folytatás az elõzõ oldalról milyen reakciót vált ki másokból személyiségük egy olyan oldala, amit eddig nem volt bátorságuk megmutatni. Nem kell sokáig keresgélni a neten, hogy erre példát találjunk: egyetemi tanár, aki a blogján amatõr szinten alternatív rockkritikákat ír, saját szerzeményû dalokat közlõ informatikus, vagy gyermekeit otthon nevelõ anyuka, aki szakdolgozatát teszi közre blogjában. A blogban úgy is megmaradhat valaki önmaga, hogy közben nem felel meg a társadalmi szerepeknek, amelyek a valós életben kötik. A blogoszférában nincsenek társadalmi elvárások, nincs olyan viselkedés vagy gondolat, ami nem illene bele a képbe. A blog látogatottsági szintje komoly presztízst jelent a blogoszférában, minél többen olvassák, annál nagyobb a valószínûsége annak, hogy a szerzõt felismerik, azonosítják a következmények itt már nem annyira kiiktathatóak, mint például egy virtuális barátságban vagy egy chatszobában lezajlott csevegés, amit nem lehet újra elõhívni. A blogbejegyzéseket általában elõ lehet hívni bármikor az archívumból, az érkezett kommentekkel együtt. A kiszállás mindazonáltal itt is bármikor lehetséges, ami egy bizonyos szinten biztonságérzetet ad. Mindent összevetve tehát azt lehet mondani, a virtuális tér az énmegmutatkozásnak is szabad teret biztosít, korlátaival együtt néhol tágabbat, mint a valós élet a sztereotípiáival. Bár nem jellemzõ, hogy a blogban identitáskísérletnek legyenek tanúi és szereplõi az olvasók, mégsem lehet kizárni ennek lehetõségét, az erre vonatkozó árulkodó jeleket ugyanúgy nehéz (vagy szinte lehetetlen) felismerni, mint más virtuális terekben. Volt már példa rá, hogy nem létezõ személy életérõl írtak nagyon is életszerû blogot, melyben a szereplõ hõsiesen küzdött a rákkal, majd végül mégis meghalt, a blogolvasók valóságos gyászt tapasztaltak, hogy majd kiderüljön, semmi nem igaz abból, amit megéltek, csak a tulajdon érzéseik. Blogban a személyiség, vagy a blogom személyisége? Az elsõ megfogalmazás inkább állja a helyét, mint a második blogban nem feltétlenül érhetõ tetten a teljes személyiség, de nem létezik olyan önálló entitás, hogy blogszemélyiség az olvasó egy tágabb képbe illeszti be az olvasottakat, nem is áltatja magát azzal, hogy mindent tud a másik bloggerrõl, inkább azt, hogy sokmindent. A blogban megmutatkozó énnel jól megférnek a fehér foltok pontosan amiatt, hogy hiányzik a személyes találkozás és az olvasó inkább tudatában van annak, hogy információi hiányosak, mivel csak egy csatornán keresztül szerezte õket. 7köznap Kormányalakítás Izraelben. A 2009 február 10-én rendezett parlamenti választásokat a politikai középen politizáló Kadima (magyarul: Elõre ) párt nyerte Izraelben, 28 mandátumot szerezve a 100 tagú Knesszetben (izraeli parlament). Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a Kadima, és vezetõ(nõ)je a korábbi kormányban a külügyminiszteri posztot betöltõ Tzipi Livni kormányt is alakíthat. A jobboldali Likud ugyanis mindössze egy mandátummal szerzett kevesebbet, ezenkívül a kisebb jobboldali tömörülések is jól szerepeltek, így Benjamin Netanyahu Likud-vezér 60-nál is több mandátumot összealkudhat a jobboldalon. Shimon Peres államelnök látva a jobbos koalíció esélyét - szintén Netanyahut kérte fel kormányalakításra. Ez azt jelentheti, hogy Izrael folytathatja a palesztin területeken Ciszjordániában és a Gázai övezetben elkezdett zsidó telepek továbbépítését. A Likud, és általában a jobboldali pártok, keményebb vonalat képviselnek a palesztin terrorszervezetekkel, a Hamásszal szemben, és sokkal készebbek a háborúra a nemzeti célok elérése érdekében. Szintén a keményvonalasok közé tartozik Avigdor Liebermann, akinek Izrael Beiteinu ( Izrael a mi otthonunk ) nevû, szekuláris jobboldali ideológiát valló pártja meglepõen jól szerepelt a választásokon. Liebermann több mint tíz évvel ezelõtt Oroszországból vándorolt Izraelbe, és a Likudban kezdte a politizálást, azonban belsõ konfliktusok miatt késõbb elhagyta a pártot, és megalakította saját tömörülését. Amirõl még igen sokat beszélnek mostanában nemzetközi katonai és politikai körökben, az az, hogy a jobboldal sokkal elszántabb arra nézve, hogy megállítsa Irán atomkutatási kísérleteit, amelyekbõl joggal következtetnek arra, hogy Irán atomfegyver elõállítására, majd Izrael elpusztítására törekszik. Tudni kell, hogy Irán és az általa támogatott gázai terrorszervezet, a Hamász, mai napig nem ismerik el Izrael állam létjogosultságát, végsõ céljuk Izrael elpusztítása, és legtöbbször csak úgy hivatkoznak a zsidó entitásra, mint a cionista ellenség, vagy a cionista megszállók. Izrael ellenes megnyilvánulások világszerte végén, a több éve palesztin rakétatámadásokra adott válaszként Izrael megtámadta a gázai övezetben hatalmon levõ, kvázi terrorszervezetnek tekintett Hamász állásait, fegyverraktárait, kísérleti laboratóriumait és kormányzati központját. Több mint egy hónapig folytatódtak a légicsapások. A kezdetben légitámadásként indult háborúban végül szárazföldi erõket is bevetettek, és a támadások még egy Az izraeli férfi teniszpáros: Andy Ram es Jonathan Ehrlich kerek hónapig folytatódtak. A háború eredményeként világ- és Európa-szerte megnõtt a zsidó intézmények elleni atrocitások száma, a zsidó szereplõk bojkottálása. Többek között a dubai ATP teniszverseny szervezõi megtiltották a zsidó teniszezõk köztük az ATP-lista elõkelõ helyén jegyzett Andy Ram beutazását. Késõbb, a nemzetközi nyomásnak engedve mégis engedélyt adtak a részvételre. Március elsõ hetében a Stockholmban megrendezett Svédország-Izrael Davis-kupa forduló alkalmából szélsõbaloldali fiatalok törtek-zúztak, tiltakozásul Izrael úgynevezett palesztinokat célzó agressziója ellen. A kisebb baloldali csoportokhoz késõbb több mint 7000 stockholmi lakos is csatlakozott. A mérkõzéseket végül zárt lelátók mellett játszották le, Izrael 3-2-re legyõzte Svédországot, és a Davis-kupa negyeddöntõjébe jutott. Hazatérve Andy Ram csalódott hangvételû véleménycikket közölt az Yediot Ahronot címû izraeli napilapban. (G. G.) 8. oldal * március 2009

9 Bigyó Hajtogatott lámpaernyõ Hozzávalók: váz, két 50 x 35 cm-es papírdarab, lyukasztó, viniltartalmú ragasztó, selyemzsinór. A két kartont gondosan legyezõszerûen meghajtogatjuk. Mutatósabb lesz a lámpaernyõ, ha a legyezõ mindegyik hajtását 45 fokban behajtjuk, a fényképen bemutatott módon. A legyezõt összecsukjuk. Felsõ részén, a hajtások közepén, egymástól 2 cm távolságban és két sorban lyukakat fúrunk. Az így meghajtogatott és kilyukasztott lapokat szétnyitjuk. A két legyezõformájú papírt viniltartalmú ragasztóval összeragasztjuk. A selyemzsinórt befûzzük az alsó sor lyukba. A lámpaernyõt a vázra illesztjük. A zsinór meghúzásával összehúzzuk a lámpaernyõt, és masnival diszítjük. Válogatta Borzási Márta (Forrás: Linda Perina Renzo Zanoni: Nõi praktikák, Magyar könyvkiadó, Bp., 2003.) 9. oldal * március 2009

10 Toll&pehely Tavaszi zsoltár fotó: webshots.com Valaki rálehellt a hegyek hó-süvegére s az óriások felujjongtak: végre! Valaki rálépett a folyók jegére s mikor százezer folyón megroppant a jég, a vizek felharsantak: végre! Valaki elindította délrõl a darvakat, fecskéket, gólyákat, kakukkokat, hogy idejében érkezzenek az ünnepre. Valaki pacsirtákat nyilazott a magasokba s azóta csivogva csörgedez csurran a csupa-likas égbõl, csivogva csörgedez, csurran a csuda kék muzsika. Valaki fehérbe, pirosba, sárgába öltöztette a fákat, Valaki felcicomázta a tüskebokrokat is, hogy évenkint egyszer õk is szépek legyenek. Valakinek gondja van, hogy zöldüljenek a vetések, legyen csalán és gyöngyvirág, mézfû és bürök és mindenek öltözzenek ünneplõbe. Valaki vadakat járat az erdõkben, nyuszikat rejteget, õzeket riasztgat, rókákat ravaszkodtat, mókusokat mókáztat, farkast és futrinkát futtat, méheket rajoztat. Valaki simogatja a fûzfák sárgán szûzlõ haját, mint én a két-napos libuk hátát s mint Kanadába induló paraszt cserepes tenyere csecsemõje harmatos kacsóját az állomáson. Valaki tavaszt, változást patakoztat a világra: sziklákból, földbõl, állatokból hangokat, színeket, szirmokat, változást csihol ki Valaki. Csak belõled nem bír ünnepet csiholni, Ember! A fecskéket felhozta hozzánk: és kitavaszodott; ha téged felvinne északra: megsûrûsödne a hóhullás; ha levinne délre: befagyna a tenger, Ember! Ha fölnyilazna pacsirtaként az égre: örök feketeség borulna a világra... Nem mondom: bõröd bizsereg neked is, cigánnyal huzatsz, örülsz a szeretõdnek, arcizmaid mosolygósdit játszanak, - de agyvelõd tekervényeiben borzalmak tanyáznak: fekete kõszakadékokban fekete haramiák. Pedig a többi csak játékszer: felhúzta Valaki a fákat, folyókat, férgeket, naprendszereket, üstökösöket: pontosan járnak és lejárnak egyszer... És látá Isten, hogy jó... Csak rólad mondotta a rettentõ igéket: megbáná, hogy embert teremtett a földön... Mert te volnál az Isten dicsõsége: - és te vagy az Isten golgotai gyalázata, Ember! Te volnál az Isten gyönyörûsége: - és te vagy az Isten hétfájdalma, Ember! Te volnál az Isten atyai szelídsége: - és te vagy az Isten hetedizigleni haragja, hiába állította fel a villámhárítót a Golgotán, Ember! Te volnál a teremtés koronája: - és te vagy a teremtés csõdje, Ember! Te vagy az Isten állandó nyugtalansága, te vagy az Isten boldogtalansága, tavaszodj végre akarata szerint, Ember és légy az Isten boldog békessége. Ámen. Mécs László verse 10. oldal * március 2009

11 MUSIC-SKANDI. Rébusz Várjuk a fotón látható elõadó nevét, és a kiemelt sorokban található dalés albumcímet április 20-ig. JANUÁR-FEBRUÁRI REJTVÉNYFEJTÕK: Marián Noémi Éva (Nagyvárad) Máté Beáta (Ipp) Szilágyi Szabolcs (Nagyvárad) Szilágyi Timea (Beszterce) Petkes Enikõ (Kraszna) Elek Zoltán (Szalárd) ELÕZÕ MEGGFEJTÉSEK: Elõadó: REBECCA ST. JAMES Lemeze: TRANSFORM Dalok: ONE, WAIT FOR ME, REBORN, STAND, FOR THE LOVE OF GOD. Elõadó: MICHAEL W. SMITH Beceneve: SMITTY Születési helye: KENOVA Lemeze: A NEW HALLELUJAH Dala: HELP IS ON THE WAY 11. oldal * március 2009

12 Kérdõjel Van-e az embernek szabad akarata, vagy nincs? (Kati) Nehéz és vitatott teológiai kérdés. Az embernek van szabad akarata, hiszen ez a döntési képességébõl eredõ tulajdonsága, amivel maga az Isten teremtette. Az ember szabad akarata fölött azonban, ott van az Isten akarata. A Biblia szerint pedig, az ember szabadságáról igazán akkor beszélhetünk, ha Isten akaratát választja. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt (Lk 9,24). Hogyan akadályozzuk meg egy egészséges ifjúságban a kinti behatolásokat? (Mirjam) Rajtunk áll a kinti behatolásoknak a megakadályozása, amihez a Szentíráshoz való határozott ragaszkodásra van szükség. Sokszor látom, a mit szabad és mit nem, vagy, meddig mehetek el, hogy nem vétkezek hozzáállást, ami mindig eltávolít az Úrtól. Istennek hatalma van az õ gyermekeit megõrizni a gonosztól, Jézus a fõpapi imádságában (Jn17) is azért imádkozott, de szükség van arra is, hogy ellen álljunk a gonosznak (Jak. 4,7), ez pedig már a mi döntésünk. További kérdéseket és hozzászólásokat várok a címre. [Szabó] László n e m b i z t o s Halálos betegség? Egy nagyon elterjedt betegség tombol napjainkban, amely sok keresztényt és templomba járót megtámad kortól függetlenül. Ez a betegség azzal jár, hogy a beteg nagyon fáradékony és teljesen erõtlen. Gyakran fejfájást és egyéb fájdalmakat okoz. Szokatlan módon, ez a betegség csak az Úr napján üti fel a fejét. Semmi jele nincs szombat esténként, aztán az Úr napjának reggelén teljes erejével tombol, viszont késõbb a nap folyamán általában megenyhül, és hétfõ reggelre minden tünete eltûnik. Mint minden betegségnek, ennek is van latin megnevezése, Morbus Sabbaticus, vagy közismertebb nevén vasárnapi betegség. Ennek a betegségnek a megszokott lefolyása az, hogy az Úr napjának kora reggelén lendül támadásba, amelynek következtében a beteg rettenetesen érzi magát, és semmiképpen sem képes arra, hogy elmenjen a gyülekezetbe. Azonban, mire eljön az ebédidõ, a beteg állapota szemmel láthatóan javul és meg tudja enni a nagy vasárnapi ebédet, majd egy rövid alvás után elég jól érzi magát egy sétához vagy egy kocsikázáshoz, vagy valamilyen TV program megtekintéséhez. A szomorú az, hogy újabb krízis következik be körülbelül a következõ gyülekezeti alkalom idõpontja körül, azonban a beteg hamarosan ismét boldog egészségnek örvend, jól megvacsorázik, és az éjszakai pihenésnek következtében reggelre a tünetek teljes mértékben eltûnnek. A panaszok kezelése során a tapasztalat azt mutatja, hogy a betegséget csak a beteg szívébõl és elméjébõl belülrõl kifele haladva lehet hatékonyan kezelni. Amikor a szív tele van Isten iránti szeretettel és vággyal, hogy Istent dicsérje, akkor ez a vasárnapi betegség csodálatos módon eltûnik. Ajánlott, hogy akik ebben a betegségben szenvednek, vallják meg bûnként Isten elõtt és kérjék Õt, hogy szabadítsa meg õket ebbõl, és helyezzen a szívükbe õszinte vágyat az Õ szavának hallgatására és az õ imádására, és így az Isten Szombatja öröm és élvezet lesz a számukra. Kedves olvasó, te nem szenvedsz Morbus Sabbaticus-ban? Fordította C. Adina (The Explorer, Scotland, 2008) Fiúkonfi lesz Biharon. Április 25-én regionális fiúkonferenciát szervezünk Biharon, a téma az IGAZI FÉRFI, elõadó Mike Sámuel, meghívottak Balla Frigyes és Szabó László. Szeretettel várunk minden Bihar megyei fiút erre az alkalomra. Részvételi díj nincs, jelentkezni az címen lehet. A konfi reggel 10-kor kezdõdik zenés áhítattal és ebéd után, kora délután ér véget. romániai magyar baptista fiatalok lapja Kiadja az EMABISZ Elnök: Szabó László Szerkeszti: Clemetson Adina Tördelés: Gönczi Géza Cím: Budai Nagy Antal 24, Târgu-Mures, Jud. Mures Internet:

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Egység Hírlevél 41. szám Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Sri Bhagavan születésnapja (Janmadina) alkalmából különleges meditáció lesz Sri AmmaBhagavannal március 7-én, indiai idő szerint délelőtt

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Az aranykezű nagyapám

Az aranykezű nagyapám Őseink nyomában területi honismereti pályázat 2016 II. Családban maradt Az aranykezű nagyapám Készítette: Magó Réka Felkészítő tanár: Katonáné Hajdu Ilona 8.a osztályos tanuló Thurzóné Mustos Ildikó Balassi

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. A bűnbánathoz szükségszerűen hozzátartozik az, hogy őszintén

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája A Biblia gyermekeknek bemutatja Sámuel, Isten kis szolgája Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Nagycsaládos (3 vagy több 18 évnél fiatalabb gyermek). Tóalmási állandó lakhelyű táborozók. 1

Nagycsaládos (3 vagy több 18 évnél fiatalabb gyermek). Tóalmási állandó lakhelyű táborozók. 1 WOL ÉLET SZAVA 2016 ÉVI NYÁRI TÁBORI KEDVEZMÉNYKÉRELEM Kérjük, hogy a kérelem összes lapját töltsék ki, mert a hiányosan beküldö; kérelmeket nem bíráljuk el. Ezen kérelem kitöltése önkéntes adatszolgáltatás.

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT!

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! Az Úrnapot követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe a Szent Szív, számunkra

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára Pokol Anett Téli mesék Lindának, ötödik születésnapjára December 1. Az aranyszínű léggömb UTOLSÓ NAP, UTOLSÓ ÓRA, NEM FOG AZ AGY, NEM FOG A KRÉTA! üvöltötte kórusban az egész 2. B osztály. Téli szünet

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

Varsák kivető helye. Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen

Varsák kivető helye. Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen Varsák kivető helye Lectio: Ez 47,1-12 Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen Éltető vizek Az Úr Ezékielnek látomásban megmutatta a szent vizeket, melyek az Úr házának küszöbe alól, az oltártól jöttek

Részletesebben