Dávid Sátora Gyülekezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dávid Sátora Gyülekezet"

Átírás

1 Ö ss ze j ö v e t e le k : Székesfehérvár, május 12. HÍRLEVÉL 12. évfolyam 576. szám Programok: Jövő héten a Házicsoportok kivételesen Pénteken, én lesznek, ½ 6-tól: Helyszínek: Juhász Rolandéknál Szfvár., Nagyszombati u. 1/B (dr. Németh Attiláék hcs.-ja) Pécsi Józseféknál Székesfehérvár, Szedres dűlő 16. sz. (Tömösy Imréék házicsoportja) Für Attiláéknál Székesfehérvár, Sarló utca 11/B 10/28. sz. (Für Attiláék házicsoportja) Sebestyén Jánoséknál Székesfehérvár, Károly János u /2 (Sebestyénék házicsoportja) Szolnoki Imrééknél Székesfehérvár, Határ utca 96. sz. (Szolnoki Imréék házicsoportja) Nagy Feriéknél Sárszentmihály, Arany János utca 11. sz. (Paulinusz Péterék házicsoportja) Hétfő 18:00-tól: Balogh Éváéknál (Szfvár., Jankovich F. u. 8. fsz.1.) RádióSansz-Imacsapat Hétfő 09:30-tól: Imrei Helgánál (Székesfehérvár, Rákóczi út 26. 5/16) LÁNYOK Imacsapat Csütörtök 18:00-tól: (Szfvár., Nyárfa u. 14.sz.) Vállalkozókért Imacsapat Szombat 16:00 órától: Lehetőségek Házában (Székesfehérvár, ) IFI Csoport Vasárnap reggel 07:00 órától: Lehetőségek Házában (Szfv., Nyárfa u. 14.) Imaóra Férfiaknak Mindenkit szeretettel várunk! SZERDÁN, ÉN FOLYTATJUK A KÖZÖS BÖJTÖLÉST: Ezen a héten imádkozzunk és böjtöljünk: - az adó 1% felajánlását propagáljuk másoknak (aktivitás; ismerősök, munkatársak is) - a május i pásztorok részére tartandó ima és böjti hétvégéért (szellemben éhes, imádkozó szívű pásztorokért; Isten Királysága növekedéséért és előretöréséért) - Katona Pali macedóniai és albániai útjáért (ajtók, kapuk új személyek és gyülekezetek nyíljanak meg Isten Királysága számára; új stratégiák; új források; oltalom és védelem) - a nyári KIRÁLYSÁG! 2013 Táborokért (új fiatalok, új gyerekek; szponzorokért és anyagi forrásokért támogatásokhoz; szolgálók felkészültsége, leleményessége és egysége; szabadságolásokért; Isten természetfölötti megnyilvánulásaiért; fiatalok megújulásáért) - jegyespárokért és fiatal házaspárokért (Dávid & Zsófi; Máté & Barbi; Feri & Helga; Attila & Timi; s az elmúlt években szövetségre lépett házaspárok; Isten Királysága legyen az első helyen; kijelentés szövetségről, földbe esett, elhalt és gyümölcsöző gabonamagról) - Forray Kati, Molnár Zsuzsa és Sebella Katiért (élethelyzet; Atya szeretete; szabadítás) a JÖVŐ HÉTEN május 15-én szerdán 18:00 órától lesz ALAP-vetés Csoport a Lehetőségek Házában (Székesfehérvár, ) Coach-Team: dr. Gál Csaba, Nemes Katalin, Paulinusz Péter MINDENKIT szeretettel várunk! Kedden és pénteken reggel 06:00-tól imaösszejövetelek: Kedden Nemes Páléknál (Székesfehérvár, Lévai u. 11. sz.); Pénteken Lehetőségek Házában Mindenkit szeretettel várunk! 1. oldal

2 A Prófétai Csoport találkozóján elhangzott kijelentések, próféciák, látások (rövid) Székesfehérvár, május 10. Ézsa.55,11 az Én Beszédem, amely számból kimegy, nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok Péntek este, ahogy a prófétai csoporttal együtt voltunk, ezzel a hittel szóltunk, hogy Isten Beszéde, ahogy kimondjuk, kihirdetjük, elkezd cselekedni és megcselekszi az Úr akaratát! Tudja ezt az egész szellemvilág, tisztában van ezzel a sötétség minden szolgája is, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszik, ha figyelnek! ( 2.Pét.1,19) Mert azok a Szavak, mint nyílvesszők az Úr kezében, célba érnek. Többek között a következő kijelentéseket, próféciákat, bátorításokat, látásokat kaptuk és szóltuk városaink, Magyarország és a magyar eklézsia felé: Ézsa.9,1-4 De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Vége a szorongató szorításának, letelt az ideje. Ézsa.9,2 A nép, amely sötétségben járt, nagy világosságot lát; akik a halál árnyékának földjében laknak, fény ragyog fel fölöttük! Felszabadulnak városok, térségek a sötétség uralma alól, és az emberek elkezdenek látni. Nincs elrejtve Isten világossága, megjelenik az Úr dicsősége, mert az Úr szája szól! Ézsa.9,3 Te megsokasítod ezt a népet, nagy örömöt szerzel neki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vigadoznak, mint mikor zsákmányt osztanak. Növekedést adok azoknak a magoknak, melyeket elvetettél emberek szívébe, és meglátod az aratást! Nem kis aratást, hanem minden elvetett magot megsokszorozok. Az ARATÓK örömét adom közétek ez a termés betakarítását jelzi. Zsolt.22,28-29 Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a Föld minden határa, leborul előtted a pogányok minden nemzetsége. Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is. Ézsa.9,4 Mert terhes igáját és háta vesszejét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midián napján. Összetörjük a minket nyomorgató botját, a rád nehezedő teher igáját vége a gyötrő hatalmának, és nem lesz többé sötét és nyomorgatás. Ézsa.9,6-7 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az Ő vállán lesz, és hívják nevét: Csodálatosnak, Tanácsosnak, Erős Istennek, Örökkévaló Atyának, Békesség Fejedelmének! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és Királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A Seregek Urának buzgó szerelme viszi véghez ezt! Ézsa.6,1 láttam az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Miközben felemelitek nevemet, és trónt állítotok az életetekben, városaitokban, az országban Nekem, a palástom betölti a templomot így terjesztem ki rátok jelenlétemet. Kiterjesztem az életetekre, kiterjesztem a városaitokra, kiterjesztem Magyarországra jelenlétemet. Nem lesz mindig sötét, mert fény ragyog fel felette! Az Én dicsőségem betölti a szívedet, családodat, eléri a városodat, és a nemzetedet is betöltöm dicsőségemmel. És velem együtt ültök itt a Trónon, és adom a hatalom pálcáját a kezedbe, nyújtsd ki és uralkodj ellenségeid között! Megnyílnak kapuk és bevonul a Dicsőség Királya a társadalom különböző területeire. Azon az úton jársz, amin Én vezetlek. Melletted vagyok, mint kézműves és gyönyörűséged vagyok minden nap. (Péld.8,30) Én népem, jegyesem, szerelmesem vagy. Hós.2,19 Eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. 2. oldal

3 Alan Vincent: Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk (folyt. 106.) augusztus Szó Iskolája, Graz Tehát az a figyelmeztetés, ha visszafordultok, azt mondja a 6. vers: Zsid.6,6 És elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint akik önmaguknak feszítik meg az Istennek ama Fiát, és meggyalázzák Őt. Elestek itt van egy görög szó, ami azt jelenti, hogy eltépni egy szerződést. Más szóval, ez nem azt jelenti, hogy van egy nehéz napotok ideiglenesen. Ez olyan, mint a házasság. Előfordulhat, hogy a feleségetekkel, a férjetekkel nézeteltérésetek van, és lehet, hogy a kapcsolatotokban van egy ideiglenes nehézség, de ez nem azonos a házassági szerződés széttépésével. Tehát nem arról beszélünk, hogy van egy rossz napunk Istennel, itt ez nem erről szól. Hanem, amikor valaki tudatosan úgy dönt miután szövetséget kötött Istennel, és miután Isten a katonájának elhívta az illetőt, hogy hozza el az Ő Királyságát a Földre, hogy meggondolja magát, eltépi a szerződést, megszegi a szövetséget, és visszatér egy olyan állapotra, ahol már nem üldözik azért, mert bizonyságot tesz Jézusról. Hogyha ezt megteszitek, akkor nincs már a megújulásnak helye. Nem jöhettek vissza 1-2 év elmúltával, hogy: Bocsánat! A szívünkben kell hordoznunk ezeket a figyelmeztetéseket. Mert ha megnézitek a Páli leveleket, pl. a Timóteushoz írt 2. levelet, amikor Pál már a szolgálata végéhez közeledik kb. 35 éve szolgált már ekkor, úgy látja ő ezt a szolgálatot, mint egy maratoni futást. Ő pedig már majdnem átlépett a célvonalon. Hűséges volt, és várnak rá a jutalmak. De ahogy végignéz, visszanéz ezen a pályán, lát olyan embereket, akik elestek valahol az út mentén. Pl. Alexander a rézműves, aki valaha csodálatos evangélista volt, de utána megfordult, és sok bajt okozott Pálnak. Soha nem jutott el a célvonalig. Démás, aki szerette ezt a jelenvaló világot, és afelé fordult vissza. Van egy csomó áldozata a háborúnak, akik soha nem jutottak el a célvonalig. Van azonban annak oka mindegyik esetben, hogy miért estek el. Én 45 évnyi szolgálatra tekintek vissza, és ugyanezt éltem át. Olyan emberek, akik csodálatos igazságokat tanítottak meg nekem, és akik először bevittek a gyógyító szolgálat csodálatos, erőteljes világába, olyan emberek, akik a 60 -as években Új-Zélandon Isten erőteljes mozdulásaiban voltak benne, közülük van olyan ember is, aki már nincs a szolgálatban. Autókereskedő lett, használtautó kereskedése van, és azt mondja: Most már annyi hitem sincs, hogy egy meghűlésből meggyógyítsak valakit. Vannak okai annak, hogy ez az ember miért jutott el idáig. Nem fogom most elmondani. Én csak azt mondom: Uram, én nemcsak jól akarok indulni, hanem el akarok jutni a célvonalig. Miután aláírtam a szerződést, nem akarom eltépni! Kétségtelen, nekem is voltak nehéz napjaim. Láttam olyan dolgokat, amiket nem tudok elmagyarázni magamnak sem, és senki másnak sem. Olyan dolgokat, amiket Isten megígért, hogy meg fogja tenni, és úgy tűnt, hogy Isten mégsem tudja megtenni. A keresztény életem 45 éve alatt nagyon sok ilyesmit láttam. De én nem Istent vádolom ezért, hanem a saját képtelenségemet arra, hogy megértsem, hogy Ő mit cselekszik. Velem van a probléma, nem Istennel. Vannak dolgok, amelyeket nem tudok teljesen megmagyarázni magamnak sem, de egy dolgot tudok: nem fogom eltépni a szerződést. Mióta megízleltem ezeket a dolgokat, nem fogok visszalépni, és nem fogok visszatérni egy középszerű keresztény élethez. 3. oldal

4 Alan Vincent: Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk (folyt. 107.) augusztus Szó Iskolája, Graz Ezek a zsidó keresztények abban a veszélyben voltak, hogy ezt fogják tenni, mert nagyon sok üldöztetés tört ki. Aztán beszél nekünk a továbbiakban arról, hogy Isten hűséges, és milyen ígéreteket tett Ábrahámnak, és azt mondja: Lehetetlen, hogy Isten megváltozzon! A 15. versben azt olvassuk, hogy Ábrahám türelmesen kitartott, és ilyen módon megnyerte az ígéretet előbb-utóbb. Zsid.6,15 És ekképpen békességestűrő lévén, megnyerte az ígéretet. A legnagyobb biztosságunk, és szavatosságunk az Úr Jézus Krisztusban van, mert Ő valóban feltámadt a halálból és valóban belépett a Szentek Szentjébe. Most pedig Ő a dicsőséges mennyei Szent Sátornak a Főpapja, amit Isten épített fel. Ez olyan, mint egy vasmacska, amely azt mondja, Nézzétek, én behúzlak titeket! Behúzlak titeket, mint egy horgony. Hogyha valaha döntöttél mellettem, akkor én segítek neked, hogy megtörténjen. Akkor most továbbmegyünk a 7. részre, de ha te a 6. fejezetnél tartasz az életedben, akkor el kell döntened, hogy nem fogod eltépni a szerződést, és nem fogsz visszafelé haladni. Amikor India felé mentünk, egy nagyon súlyos betegségem volt, ami akár meg is ölhetett volna. Ezért nem akart engem egy missziós szolgálat sem kiküldeni, mert nagyon komoly veszély voltam a számukra. Egészségügyi szempontból egy kockázati tényező voltam. A fiunkkal, Duncan-el a feleségem 27 hetes terhes volt, amikor elindultunk. Rettenetes volt az egészségi állapotom, de arra gondoltam, ha majd rálépek a hajóra India felé mert engedelmeskedem Istennek, akkor Ő meg fog gyógyítani. Akkoriban nem repülgetett az ember, hanem hajózott. Tehát ráléptem a hajóra, és évek óta a legrosszabb rohamom akkor volt. Majdnem belehaltam ebbe azon az éjszakán. A Földközi tengeren elhajóztunk egy öböl mellett, és a lehető legrosszabb viharban kerültünk oda. A viharban egy kis hajó miatt majdnem elsüllyedtünk. Ebben a kegyetlen viharban, a kabinomban szó szerint hánytam, és ebben a helyzetben időelőtti vajúdás kezdődött meg a feleségemnél. Ott mellette én éppen készültem halálra vérezni magam, de nem tudtam ellene semmit tenni. Ahogy a feleségem nézte ezt a jelenetet hogy elveszítheti a férjét, és elveszítheti a kisbabáját is, ott a hajókabinban, egy olyan hit-harcot vívott meg, amiben azt mondta: Még ha mindkettőjüket elveszítem is, akkor sem fogok visszafordulni! És ezt nem könnyedén mondta. Isten tudja, hogy komolyan gondolta. Mielőtt a harc befejeződött volna, valahogy eljutottunk Bombaybe. Ott kiraktak engem, elvittek egy kórházba, hogy ne vérezzek halálra, és a feleségem is egy kórházba került, hogy megmentsék a babát. Azt mondtam, hogy nincs pénzem a kórházi kezelés kifizetésére, csak annyi pénzem van, hogy megvehetem a hajójegyet. Nem tudtam, hogy mit fogunk most csinálni. Ott a hajón én is óriási csatákat vívtam meg szellemben a saját életemért, a fiam életéért és a jövőbeni szolgálatunkért. Amikor mindketten eljutottunk Bombaybe végül is sikerült odaérni, mindkettőnket hordágyon vittek le a hajóról. Teljesen nevetséges volt az egész. Ilyen, mikor Isten Hódító Serege megérkezik Bombaybe. Természetes szinten ennél ostobább helyzet nem is történhetett, de eldöntöttük, hogy nem fogunk visszafordulni, és mint Ábrahám, végül elnyertük az ígéretet. Nem vagyunk mi túl okosak, de Isten hűséges volt az ígéretéhez. Amikor nemrég visszamentem Bombaybe, s tartottam ott egy vezetői összejövetelt, több mint 7000 apostoli szintű vezető volt jelen ember vett részt azokon az ima-összejöveteleken, 4. oldal

5 Alan Vincent: Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk (folyt. 108.) augusztus Szó Iskolája, Graz amelyek a Benny Hinn alkalmat előzték meg. Ez a gyümölcse annak a szolgálatnak, amit ott elkezdtünk. Tehát az a harc ott a kabinban megérte, azért a sok gyümölcsért, ami sok évvel később ott beérett. Lehet, hogy ti is most a városaitokban elég nehéz időket éltek át, lehet, hogy valami fizikai problémával küzdötök, de Isten hűséges az ígéreteihez. Ha végigküzdöd magad a csatán, akkor át fogsz jutni rajta, és örökölni fogod az ígéretet. Akkor most továbbmegyünk a 7. részre. Ez a rész mutatja be nekünk a Nagy Melkisédeket. Amikor a lányom, Rachel 7 éves volt, a Zsidó 7. első néhány versét felolvastam neki, és azt kérdeztem: Rachel, mondd meg nekem, kiről szól ez? Ő Sálem Királya, Ő a Felséges Isten papja, Ő az Igazságosság Királya, a Békesség Királya, akinek nincs apja, vagy anyja, nincsen családfája, nincs a napjainak se kezdete, se vége, és olyanná tétetett, mint Isten Fia. Rachel, ki ez? kérdeztem. Azt mondta: Papa, ez Jézusról szól. Azt mondtam neki: Te többet tudsz, mint sok teológiai professzor. Mert ők még mindig azon vitatkoznak, ki lehet az a titokzatos Melkisédek? Biztos valami Közel-keleti herceg, aki megjelent Ábrahámnak. A következőt kell megértenünk. Melkisédek mindig is létezett, Ő az Örökkévaló Papság. Létezett már sokkal azelőtt, hogy Lévi és a lévita papság hivatalba lett volna iktatva. A lévita papság egy ideiglenes tanfolyam volt a számunkra, amiből megtanulhatunk dolgokat, amik az örökkévaló Melkisédeki papságban alkalmazandók. Egy másik dolog, amit meg kell tanulnunk: ahhoz, hogy üdvösségünk legyen, ahhoz, hogy Jézus megválthasson minket, és Istennek az a Báránya lehessen, aki megmenti a világot, Isten úgy döntött, hogy ennek egy zsidó báránynak kell lenni. Tehát a megtestesülésében Isten örökkévaló Fia egy rövid időre zsidó lett, azért, hogy az egész világnak megszerezhesse az örökkévaló üdvösséget. Értsétek ezt meg, mert ez nagyon fontos! Ahhoz, hogy a húsvét jelképiségét Isten meg tudja valósítani tökéletesen, ahhoz úgy kellett döntenie, hogy az igazi Isten Bárányának zsidónak kell lennie. Teljesen érthető dolog volt, hogy egy zsidó báránynak kellett meghalnia az egész világért. Az is nagyon helyénvaló volt, hogy egy zsidó házban öljék meg ezt a zsidó bárányt, ugyanúgy, mint húsvétkor. Így a jelképiséget Isten meg tudta valósítani. Halljátok meg, amit mondani akarok! De miután befejeződött az a folyamat, ami a világ bűneinek a megfizetéséről szólt, az az ember, aki feltámadt a harmadik napon a halálból, már nem egy zsidó volt! Ez az Új Ember volt, Akinek nem volt családfája, Akinek a napjainak nem volt eleje vagy vége, és ez az Új Ember az, Akihez kapcsolódtunk mindannyian a feltámadásban. Isten igazából három etnikummal kell, hogy foglalkozzon, és három különböző módon teszi ezt. Foglakozik a pogány nemzetekkel a világgal, ha így akarjátok mondani, akik nem ismerik Őt. Jézus visszajövetelének napjáig megvannak az Ő céljai és módszerei annak, hogyan foglalkozik ezekkel a nemzetekkel. Ugyanakkor ott vannak a zsidó születésű emberek, akikkel szintén hűségesen bánik, és akikkel szintén megvalósítja a terveit Jézus visszajövetelének napjáig, hűséges módon. De amikor Jézus feltámadt a halálból, és az Egyházon keresztül a Királyság elkezdett erőteljesen megvalósulni a Földön, akkor Isten behozott egy harmadik etnikumot a képbe szeretném ezt így kifejezni, ez pedig a Királyság etnikuma, népcsoportja. 5. oldal

6 Alan Vincent: Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk (folyt. 109.) augusztus Szó Iskolája, Graz Ha az ember bent van a Királyságban, akkor már nem az a lényeg, hogy zsidó, vagy nem, mert Jézus sem zsidó már a Királyságban. Neki nincs földi családfája, földi nemzetisége. A Királyság szempontjából teljesen mellékes, hogy ti magatok milyen nemzetből jöttetek ide. Isten különböző módokon bánik ezekkel a különböző nemzetiségekkel, etnikumokkal azért, hogy mindegyikkel megvalósítsa a tervét Jézus Krisztus visszajöveteléig. Amíg ezt nem értitek, nem fogjátok megérteni Isten utolsó időkbeli céljait sem, és azt sem, hogy ezek a célok hogyan működnek együtt. Csak azt mondhatjuk, hogy Isten csodálatosan meg fog dicsőülni mindebben a három etnikumban. Minden nemzet, amelyik most még nem is ismeri Istent, le fog borulni Jézusnak a trónja előtt, és hatalmas aratás lesz betakarítva. Isten el fogja hozni a zsidókat, akik most nem ismerik Istent. Meg fognak törni a zsidók amiatt, hogy felismerik, hogy megfeszítették a Megváltót, és le fognak borulni Jézus trónja előtt. Ugyanakkor, Isten azokat az embereket is, akik már ismerik Őt, és benne vannak az Ő Királyságában, ezt a Királyságot is egy csodálatos kicsúcsosodásra fogja elvezetni. Ezek együtt Jézus visszajövetelének napján egy dicsőséges kicsúcsosodásban fognak találkozni egymással. Ahogy ezt a Zsidó levél végén mondja, előbb-utóbb oda fogunk jutni, és csak a Királyság fog megmaradni. De ez a Melkisédek létezett és működött Isten Királyságában az Ő királyi és főpapi méltóságában sokkal azelőtt, hogy a Lévita papság egyáltalán elkezdődött volna. Miután egy időre a zsidó Isten bárányává vált, hogy elvegye a világ bűneit, és ahogy a húsvéti bárány is jelképezi, a zsidók házában ölték meg azért, hogy az egész világért kifizesse a büntetést. Miután betették a sírba és eltemették miközben rajta volt Ádám fajának minden bűne, ez a bűnökkel terhelt zsidó Jézus nem támadt fel a halálból. Ő csak eltűnt. Amikor János befutott a sírba, és látta azokat a temetkezési ruhákat, amik ott feküdtek, akkor azok úgy feküdtek ott, mintha csak elpárolgott volna belőlük az emberi test. Nem úgy jött ki Jézus a sírból, mint Lázár, aki kisétált. Ugyanúgy fel voltak tekerve a temetkezési ruhák, mint előtte, minthogyha a test egyszerűen elpárolgott volna közülük. Az, aki kijött a sírból, egy dicsőséges Új Ember volt. Ő volt Melkisédek, Akinek semmi köze nem volt ahhoz a bűnökkel terhelt Jézushoz, akit eltemettek abba a sírba. Érthető ez? Épüljenek belétek ezek a dolgok, miután meglátjátok! Még egy dolgot szeretnék most megnézni. Itt a 7. részben. Van egy nagyon fontos törvény, törvényszerűség. Most tudományos értelemben beszélek a törvényről. Ez a szellemi világnak egy változtathatatlan alapelve, és van sok ilyen szellemi törvény. Ezek ugyanolyan irgalmatlanul működnek minden helyzetben, mint a fizikai törvények működnek a fizikai világban. Meg kell ismernünk ezeket a törvényeket, és meg kell tanulnunk együttműködni velük, mert akkor a javunkat fogják szolgálni. Ha ellenük állunk, akkor összezúznak minket. Ahogy a fizikai törvények is, ezek a szellemi törvények is mindenkinek, mindenhol, mindenkor egyformán működnek. Akkor most a gravitáció törvényét fogjuk felhozni példának a fizikai világból. Ha felállok egy magas épület tetejére, akár Grazban, akár New Yorkban, akár Pekingben vagy Johannesburgban vagy Székesfehérváron, teljesen mindegy, hogy én milyen nemzetiséghez tartozom, nem számít a korom, vagy hogy mennyire vagyok képzett, lehet húsz doktorátusom, vagy lehetek teljesen 6. oldal

7 Alan Vincent: Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk (folyt. 110.) augusztus Szó Iskolája, Graz idióta, ha leugrok erről az épületről, akkor elkezdek egyre gyorsabban zuhanni a föld felé. Nem tudom pontosan megmondani a sebességet európai mértékegységgel, de az a lényeg, hogy egyre gyorsabban zuhanok, és mondjuk 320 km/h sebességgel érek le a földre. Valószínűleg bárkire elég fájdalmas hatással lenne az ilyesmi. Én ezt bárhol megtehetem, bármikor, bárki megtehetné ugyanezt, ez a törvény irgalmatlanul működik. Mondjuk, felállok az Eiffel torony tetejére, és mondhatom: Én francia vagyok és nem hiszek a gravitációban és leugorhatok Nem hiszek a gravitációban, nem hiszek a gravitációban!, teljesen mindegy, ez a törvény akkor is működni fog irgalmatlanul. Sok szellemi törvény van, és meg kell értenünk őket, mert ezek irgalmatlanul működnek. Amit a Zsidólevél 7. része bemutat nekünk, azt az öröklődés törvényének neveztem el. Ennek a fejezetnek az a célja, hogy bebizonyítson valamit. Azt akarom bebizonyítani nektek, hogy a Melkisédeki papság magasabb rendű, mint a lévita papság. A Zsidó levél írója a következő módon teszi ezt. Jobb, ehhez a módhoz hozzászokni, mert a Bibliának ez a logikája. Át kell tekercselni az elméteket, hogy úgy kezdjetek el gondolkodni, mint Isten. Nem olvasom fel az összes verset, de úgyis rájöttök, miről van szó. Tehát itt van Ábrahám és itt van Melkisédek. Amikor Ábrahám találkozott Melkisédekkel, két dolog történt. Mindenekelőtt Melkisédek megáldotta Ábrahámot, és Ábrahám elfogadta ezt az áldást. Zsid.7,1 Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a Felséges Isten Papja, Aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozván, őt megáldotta, A második dolog, ami történt, az pedig az volt, hogy Ábrahám a tizedét felajánlotta Melkisédeknek. Melkisédek pedig elfogadta ezt. Zsid.7,2 Akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből: Aki először is magyarázat szerint Igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz Békesség Királya, Ez az eseménysor két dolgot bizonyít be: Aki áld, az nagyobb annál, mint aki az áldást kapja, és aki elfogadja a tizedet, az nagyobb annál, mint aki adja. Ezért egyáltalán nem kételkedhetünk abban hiszen van két tévedhetetlen bizonyíték, hogy bebizonyítottunk valamit. Mégpedig azt, hogy: - Ábrahám kétségtelenül alacsonyabb rendű, mint Melkisédek. - Melkisédek pedig kétségtelenül Ábrahám felett való. Eddig, tudtatok követni, ugye? Na most jön a Biblia logikai ugrása. De mondja az író Ábrahám ágyékában, már ott volt valaki, akit Lévinek hívtak. Álljunk csak meg egy pillanatra. Ekkor még Izsák sem született meg, Jákób sem született meg, és az egészen biztos, hogy Lévi sem született meg. Tehát két meg nem született nemzedék volt Ábrahám ágyékában. A Biblia azt mondja, ez nem számít, mert a családfa szempontjából, Ábrahámban ott volt Lévi, és így Ábrahámmal együtt részt vett a tizedfizetésben és az áldás elfogadásában. Ezért magabiztosan mondhatjuk, hogy Lévi is teljességgel alacsonyabb rendű, mint Melkisédek. Ez az öröklődés törvénye. Ez erőteljesen működik ellenünkre Ádámban. A Róma 5. része azt is mondja, hogy Ádám ágyékában ott volt az összes Ádám után következő nemzetség, tehát az összes emberi nemzetség, ti és én is. 7. oldal

8 J. Lee Grady: Eljövendő cunami a Katolikus Egyházban Úgy hiszem, az Úr megmutatta nekem, hogy elküldi Szellemének egy hullámát, hogy reformációt hozzon. Több mint tíz évvel ezelőtt éltem át életem legszínesebb álmát. Azon nyomban elmondtam a feleségemnek, ahogy felébredtem, mivel annyira mély tartalma volt. A jelenetek mélyen bevésődtek az emlékezetembe. Azt álmodtam, hogy a Vatikánban állok. Tartsátok észben, hogy soha nem voltam katolikus és nem jártam Olaszországban. Álmomban azonban egy gazdagon díszített, márványoszlopokkal ékesített teremben voltam, melynek különlegesen szép kövezett padlója volt. Egy óriási boltíves ablakhoz sétáltam, ahonnan Vatikán Város panorámáját láttam. Egyszer csak egy hatalmas hullám jelent meg a horizonton. Cunami közeledett. A hullám egyre közelebb jött, de nem éreztem pánikot annak ellenére, hogy hallottam az embereket rohangálni és kiabálni, miközben felkészültek a hatásra. Nekitámaszkodtam egy közelben levő falnak. Amikor a hullám lecsapott, a palotaszerű épület recsegni és dőlni kezdett. Antik asztalok, székek, karos gyertyatartók és szobrok oldalra csúsztak, amint a padló megmozdult. Csillárok furcsa szögben függtek alá. Perceken belül a padló merőleges lett a talajra és még több bútordarab zuhant alá. A mozgás addig tartott, amíg a padlóból mennyezet lett. Még több vallásos ikon, szobor és festmény esett le és tört darabokra. Álmomban nem aggodalmaskodtam efelől a katasztrófa felől. Nem tettem fel a nyilvánvaló kérdéseket sem: Hogyan érhetett a cunami ilyen messzire a szárazföldön, hiszen a Vatikán majd 20 mérföldre van a Földközi tengertől? Hogyan állíthatta a cunami a fejetetejére ezt a hatalmas épületet? És miért nem volt víz sehol? Álmomban tudtam, hogy szellemi eseménynek vagyok tanúja. Zajt hallottam a terem másik végében. Amikor már elég közel jutottam, katolikus apácákat és papokat láttam a Szent Szellem által imádkozni. Felemelt kezekkel buzgón dicsérték Istent, mintha egy újabb Pünkösdöt éltek volna át. Az atmoszféra szellemileg telítve volt. Mégis, miközben ezek az emberek imádkoztak, egy díszes vallásos viseletbe öltözött férfi mérgesen kiáltozott rájuk olaszul. Nyilvánvalóan nem volt boldog attól, ahogy ezek a katolikusok viselkedtek. Ez kihozott a sodromból és elkezdtem őt feddeni. Imanyelvemen szóltam, így nem tudtam, mit mondok. Tudtam azonban, hogy Isten feddi a vezetőket, akik szembeszegültek az Ő munkájával. Ekkor felébredtem. Érzékeltem, hogy a Szent Szellem azt mondja nekem: A fejetetejére állítom a Katolikus Egyházat. Nem hiszem, hogy minden álom Istentől van. Időnként agyunk csupán színesben gondolkodik, miközben alszunk. Máskor az álom egyszerűen egy tudatalatti reakció a pepperonis pizzára, amit lefekvés előtt ettünk. Ebben az esetben azonban arra a hitre jutottam, hogy Isten valami nagy dolgot mutat meg nekem, amit még az én életemben tervez megcselekedni. II. János Pál pápa volt még hivatalban, amikor kaptam ezt az álmot. Azóta Benedek pápa jött és ment, ezen a héten a bíborosok új vezetőt választanak olyan időszakban, amikor a világ 1.2 milliárd katolikus hívője a papság körében feltárt, gyermekbántalmazásokról és szexbotrányokról szóló hírektől tántorog. Úgy hiszem, egy nagy megrázatás jön a katolikus rendszerre, amelynek lesznek pozitív és negatív hatásai is. Istennek nem tetszenek az emberalkotta vallásos struktúrák (egy 8. oldal

9 J. Lee Grady: Eljövendő cunami a Katolikus Egyházban (folyt. 2.) felekezetben sem), amelyek akadályozzák az embereket, hogy megismerjék Őt. Ő komolyan gondolja, amikor azt kéri tőlünk, hogy döntsük le a bálványokat, amelyeket azért készítettünk, hogy elvegyék az Ő helyét. Végső soron Isten mindig megítéli a bálványimádást. Másrészt, Neki mindig gondja van a Katolikus Egyházhoz tartozó embermilliókról, akik segítségül hívják Jézus nevét és kívánják az Ő jelenlétét. Az ő számukra Isten erejének eljövendő hulláma új éhséget fog gerjeszteni a Szent Szellem és Isten hamisítatlan Beszéde iránt. Miközben a korrupció lelepleződik és a struktúrák megrázatnak, azt látom, hogy a katolikusok az egész világon egy 21. századi reformáció mozgalmat élnek meg. A tradicionalisták természetesen harcolni fognak, de a halott vallás erőtlennek bizonyul, amikor valódi szellemi ébredéssel kerül szembe. Fiatal reformerek különböző nemzetekből dacolnak a rendszerrel és azt mondják, amit Mózes mondott a fáraónak: Bocsásd el az én népemet (2.Móz.5,1). Tudom, sokan vannak evangéliumi testvéreim között, akik leírták a katolikusokat, mint eretnekeket, és nem adnak helyet megváltásuknak vagy reformációjuknak. Inkább szeretnék látni az egész rendszert összedőlni és elégni. Talán ők elfelejtik, hogy sajnos nekünk is megvannak a bálványaink, szexbotrányaink és korrupt intézményeink; nekünk is szükségünk van szellemi cunamira, hogy a fejünk tetejére állítson bennünket. Nekigyürkőzöm, miközben imádkozom: Küldd a hullámot, Uram! J. Lee Grady a Charisma korábbi szerkesztője és a Mordecai Project (themordecaiproject.org) igazgatója. Legutóbbi könyve, a Biblia félelemnélküli leányai, a következő hónapban megjelenik spanyolul a Casa Creacion jóvoltából. Követheted 9. oldal

10 Királyság! IFI-tábor július 22 július 27. (hétfőtől szombatig) - Fonyódi Ifjúsági Táborban Az idén is meglepetés-vendégek lesznek a táborban a határainkon túlról és határainkon belülről is Ugyanakkor kérlek Benneteket, hogy imádkozzunk közösen pályázatokért, új anyagi forrásokért, szponzorokért, támogatókért, hogy tudjuk az idén is támogatni a szolgálókat, a fiatalokat, a gyerekeket is, hogy az idén is kevesebbe kerüljön a táborozás mindenkinek! További információk: Dávid Sátora Gyülekezet, Németh Blanka telefon: ; Királyság! Gyerektábor július 29 augusztus 03. (hétfőtől szombatig) - Szigetszentmártoni Ifjúsági Táborban További információk: Dávid Sátora Gyülekezet, Sebestyén Gabriella telefon: ; Átváltozás zenés, táncos, multimédiás színdarab árnyjátékkal a Biblia Szól Színész Csoport előadásában június 08. szombat 18:00 órától a Barátság Házában (8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. sz.) Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! Ne felejtsük el: az adónk 1%-nak felajánlását! Társadalmi szervezet: Alba Sansz Kulturális Alapítvány: Egyrészt nagyon köszönjük és hálásak vagyunk MINDENKINEK, aki eddig is támogatta az Alba Sansz Kulturális Alapítványunkat az adója civil szervezetek számára felajánlható 1%-val. Másrészt, ha teheted, kérünk, ajánld fel ebben az évben is, hogy továbbra is végezhessük mindazt a szellemi, szociális és karitatív munkát a Te segítségeddel és támogatásoddal, amit eddig is végeztünk igen sok területen. Köszönjük segítségedet! 10. oldal

11 2013-ban tervezett összejövetelek, találkozók: május 16. (csütörtök 18:00 órától) Ima a városért - gyül-i vezetők, szolgálók Helyszín: Élet Hangja Missziós Gyül. (Székesfehérvár, VOK épülete 1.emelet 26-os terem) május 20. (Pünkösdhétfő egész nap) Sport, Kirándulás (szervező dr. Deák Gyuri) Helyszín: Pákozd-Sukorói Arborétum (bográcsozás, szalonnasütés, foci, játék, stb. ) május (péntek-szombat) Ima s Böjti Napok Pásztorokkal, Vezetőkkel Helyszín: Kelet-Európai Misszió, Inárcs; Szőlőhegy 1. GPS: N ; E május 31. (péntek 17:00 órától) IFI Alpha vezető-képzés Süveges Imrével Helyszín: (8000 Székesfehérvár, Nyárfa utca 14.) június 06. (csütörtök) Life Cafe Club együtt a fiatalok Helyszín: Szabadművelődés Háza (8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3. sz.) június 08. (szombat) Átváltozás c. színdarab Helyszín: Barátság Háza (Szfv., 3. Béla király tér 1.), Szervező: Biblia Szól Gyülekezet június (péntek-szombat) I Székesfehérvár JUNIÁLIS Helyszín: a Sóstói tanösvény bejárata előtti zöldterület ahol tavaly is volt (Székesfehérvár) Közreműködnek esténként: EXTRÉM Generáció; Debreceni Szabker-IFI; Kedl-Gyárfás Team; JELSZÓ; Dobner Illés és Csapata; Helyes_Beat Ferencz Péterrel. Napközben izgalmasabbnál izgalmasabb programok felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt július (hétfő-szombat) Nyári Dicsőítő Iskola Debrecen További információk: július (hétfő-szombat) KIRÁLYSÁG! IFI Tábor Helyszín: Fonyódi Ifjúsági Tábor (sportolási lehetőségek, külön strand, stb.) július 29-augusztus 03. (hétfő-szombat) KIRÁLYSÁG! Gyerek Tábor Helyszín: Szigetszentmártoni Ifjúsági Tábor (sportolási lehetőségek, külön strand, stb.) augusztus (hétfő-péntek) SOW a SZÓ Iskolája (Graz) Téma: hogy megismerjem Őt (Filippi 3,10) Szolgálók: Donald G. Leavell, Barry Wissler, Franz Lippi augusztus 17. (szombat) ESKÜVŐ: Katona Dávid & Pécsi Zsófi Helyszín: (Székesfehérvár, ) augusztus 24. (szombat) ESKÜVŐ: Németh Máté & Beke Barbara szeptember (péntek-szombat-vasárnap) BLAST-HU Haladó Szolg-felk. Szeminárium Helyszín: (Székesfehérvár, ) Jelentkezni Héjas Beátánál lehet: szeptember 28. (szombat) HÁZASPÁROS Vacsoraest Helyszín: (Székesfehérvár, ) Jelentkezni Héjas Beátánál lehet: október (péntek-szombat-vasárnap) Királyság! Szolgáló-felkészítő Szeminárium Helyszín: (Székesfehérvár, ) november (péntek-szombat) Ima s Böjti Napok Pásztorokkal, Vezetőkkel Helyszín: Vácduka (Perjesi István fog értesítést küldeni ezzel kapcsolatban) december (péntek-szombat) 20. Ima és Böjt Konferencia Helyszín: Budapesti AGAPE Gyülekezet (1181 Budapest, Kondor Béla stny. 18. sz.) Szeretettel: Katona Pál és Nemes Pál 11. oldal

12 Sport és Kiránduló Nap Pünkösdhétfőn (2013. május 20-án hétfőn) Főszervező és bővebb információ: dr. Deák György Egész nap a szabadban foci, sport, bográcsozás, vetélkedők, beszélgetések, játék, tartalmas programok az egész családnak és egyedülállóknak szóval MINDENKINEK! Helyszín: Pákozd-Sukorói Arborétum (utazás, ill. autó ügyben egyeztess dr. Deák Gyurival) Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! Jerry Truosdale: Gyülekezetnövekedésről szóló tanítássorozata hangfelvételről (8 x 40 perces) tolmácsolással kérdésekkel, közös megbeszéléssel május 18. szombat, kb. 10:00 órától a NYOMELL épületében (Budapest, XIV. ker. Kövér Lajos utca sz. bal oldali lépcsőház 2. em. Élő Ige Gyülekezet) Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! június 03-án hétfőn, 13:00-tól 16:30 óráig A Közbenjárók Közössége negyedévenkénti soron következő találkozója a Mahanaim Gyülekezetben (Budapest, Damjanich út 2.) A mostani találkozó témája a közbenjáró imádság kiszélesítése. Szeretettel várunk Mindenkit: Nyeste Ferenc koordinátor újra Ez az a nap! a Papp László Budapest Sportarénában! Gyülekezzenek köréd a népek, Te pedig foglalj helyet fölöttük a magasban! (Zsolt.7,8) Helyszín a Papp László Budapest Sportaréna (1143 Budapest, Stefánia út 2.) június 1-jén szombaton (programkezdés) 17:00 22:30-ig Üzenet: Ulrich Parzany Meghívott zenészek, dicsőítők: Israel Houghton (5 Grammy-díj) és a New Breed; Gateway Worship; fős kórus és a Joy Gospel Music; összevont magyar dicsőítő csapat: Pintér Béla/ Prazsák László/ Gável András és Gellért/ Csiszér László/ Lakatos Péter/ Dobner Illés/ Bolyki Brothers/ Johnny K. Palmer/ Henderson Dávid Misszió EXPO az Ez az a napon! június 1-i Ez az a nap!-hoz kapcsolódva EXPO: délután 15:00 17:00 óráig Info & Jegyek: Ne felejtsük el: az adónk 1%-nak felajánlását! Társadalmi szervezet: Alba Sansz Kulturális Alapítvány: Egyrészt nagyon köszönjük és hálásak vagyunk MINDENKINEK, aki eddig is támogatta az Alba Sansz Kulturális Alapítványunkat az adója civil szervezetek számára felajánlható 1%-val. Másrészt, ha teheted, kérünk, ajánld fel ebben az évben is, hogy továbbra is végezhessük mindazt a szellemi, szociális és karitatív munkát a Te segítségeddel és támogatásoddal, amit eddig is végeztünk igen sok területen. Köszönjük segítségedet! 12. oldal

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

IDŐK VÉGE 1. A rejtélyes Smita Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2015. 02. 23.

IDŐK VÉGE 1. A rejtélyes Smita Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2015. 02. 23. IDŐK VÉGE 1. A rejtélyes Smita Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege Ságvár, 2015. 02. 23. Köszöntsd a szomszédodat egy buzdítással, hogy győztes napokat. Szeretettel ölelünk benneteket.

Részletesebben

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL Fordította: Mike Tamás Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy

Részletesebben

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011.

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011. Oikosz 2011. MÁRCIUS János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. A Szeretet Lángja Gyülekezet Kiadványa Oikosz

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

1999/5. Mozog a föld BL

1999/5. Mozog a föld BL {k19995a} {k19995b} 1999/5 VEZÉRCIKK Mozog a föld BL Én állapítom meg azt az időt, amikor igazságot szolgáltatok. Ha meginog a föld és minden lakója, én megszilárdítom oszlopait! A kérkedőknek ezt mondom:

Részletesebben

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk!

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! VI. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! Anyám imája Sok vad vihar vonult el már fölöttem. Mindből kivezetett az

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Keith Moore tanításának korrektúrázott változata

Keith Moore tanításának korrektúrázott változata AZ ELSŐ SZERETET Keith Moore tanításának korrektúrázott változata Szeretettel köszöntelek titeket a 2007. évi házassági összejövetelen. Ámen. Itt a Hit Élet Gyülekezetben évente két saját összejövetelt

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április Kérünk tégedet, oh, mi mennyei szent Atyánk, Fiadért, a Jézus Krisztusért, és a mi miattunk rajta esett keserű

Részletesebben

enni vagy nem enni ez itt a kérdés?.

enni vagy nem enni ez itt a kérdés?. MINDENRE VAN ERŐM A KRISZTUSBAN MAROS-MEZŐSÉGI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE enni vagy nem enni ez itt a kérdés?. Napjainkban ritkán hallunk református körökben arról, hogy egyháztagjaink böjtölnének. Mégis,

Részletesebben

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20)

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) magyarországi orvosok keresztény társasága XXV. évfolyam 2 3. szám 2014. augusztus Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) Tartalom A vezetőség munkája dr. Ujlaki

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Feltámadás mindenütt Kedves

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten Szeretet 2012. JÚLIUS 7. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten Franklin Graham, a világhírû evangélistának, Billy

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben