Dávid Sátora Gyülekezet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dávid Sátora Gyülekezet"

Átírás

1 Ö ss ze j ö v e t e le k : Székesfehérvár, május 12. HÍRLEVÉL 12. évfolyam 576. szám Programok: Jövő héten a Házicsoportok kivételesen Pénteken, én lesznek, ½ 6-tól: Helyszínek: Juhász Rolandéknál Szfvár., Nagyszombati u. 1/B (dr. Németh Attiláék hcs.-ja) Pécsi Józseféknál Székesfehérvár, Szedres dűlő 16. sz. (Tömösy Imréék házicsoportja) Für Attiláéknál Székesfehérvár, Sarló utca 11/B 10/28. sz. (Für Attiláék házicsoportja) Sebestyén Jánoséknál Székesfehérvár, Károly János u /2 (Sebestyénék házicsoportja) Szolnoki Imrééknél Székesfehérvár, Határ utca 96. sz. (Szolnoki Imréék házicsoportja) Nagy Feriéknél Sárszentmihály, Arany János utca 11. sz. (Paulinusz Péterék házicsoportja) Hétfő 18:00-tól: Balogh Éváéknál (Szfvár., Jankovich F. u. 8. fsz.1.) RádióSansz-Imacsapat Hétfő 09:30-tól: Imrei Helgánál (Székesfehérvár, Rákóczi út 26. 5/16) LÁNYOK Imacsapat Csütörtök 18:00-tól: (Szfvár., Nyárfa u. 14.sz.) Vállalkozókért Imacsapat Szombat 16:00 órától: Lehetőségek Házában (Székesfehérvár, ) IFI Csoport Vasárnap reggel 07:00 órától: Lehetőségek Házában (Szfv., Nyárfa u. 14.) Imaóra Férfiaknak Mindenkit szeretettel várunk! SZERDÁN, ÉN FOLYTATJUK A KÖZÖS BÖJTÖLÉST: Ezen a héten imádkozzunk és böjtöljünk: - az adó 1% felajánlását propagáljuk másoknak (aktivitás; ismerősök, munkatársak is) - a május i pásztorok részére tartandó ima és böjti hétvégéért (szellemben éhes, imádkozó szívű pásztorokért; Isten Királysága növekedéséért és előretöréséért) - Katona Pali macedóniai és albániai útjáért (ajtók, kapuk új személyek és gyülekezetek nyíljanak meg Isten Királysága számára; új stratégiák; új források; oltalom és védelem) - a nyári KIRÁLYSÁG! 2013 Táborokért (új fiatalok, új gyerekek; szponzorokért és anyagi forrásokért támogatásokhoz; szolgálók felkészültsége, leleményessége és egysége; szabadságolásokért; Isten természetfölötti megnyilvánulásaiért; fiatalok megújulásáért) - jegyespárokért és fiatal házaspárokért (Dávid & Zsófi; Máté & Barbi; Feri & Helga; Attila & Timi; s az elmúlt években szövetségre lépett házaspárok; Isten Királysága legyen az első helyen; kijelentés szövetségről, földbe esett, elhalt és gyümölcsöző gabonamagról) - Forray Kati, Molnár Zsuzsa és Sebella Katiért (élethelyzet; Atya szeretete; szabadítás) a JÖVŐ HÉTEN május 15-én szerdán 18:00 órától lesz ALAP-vetés Csoport a Lehetőségek Házában (Székesfehérvár, ) Coach-Team: dr. Gál Csaba, Nemes Katalin, Paulinusz Péter MINDENKIT szeretettel várunk! Kedden és pénteken reggel 06:00-tól imaösszejövetelek: Kedden Nemes Páléknál (Székesfehérvár, Lévai u. 11. sz.); Pénteken Lehetőségek Házában Mindenkit szeretettel várunk! 1. oldal

2 A Prófétai Csoport találkozóján elhangzott kijelentések, próféciák, látások (rövid) Székesfehérvár, május 10. Ézsa.55,11 az Én Beszédem, amely számból kimegy, nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok Péntek este, ahogy a prófétai csoporttal együtt voltunk, ezzel a hittel szóltunk, hogy Isten Beszéde, ahogy kimondjuk, kihirdetjük, elkezd cselekedni és megcselekszi az Úr akaratát! Tudja ezt az egész szellemvilág, tisztában van ezzel a sötétség minden szolgája is, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszik, ha figyelnek! ( 2.Pét.1,19) Mert azok a Szavak, mint nyílvesszők az Úr kezében, célba érnek. Többek között a következő kijelentéseket, próféciákat, bátorításokat, látásokat kaptuk és szóltuk városaink, Magyarország és a magyar eklézsia felé: Ézsa.9,1-4 De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Vége a szorongató szorításának, letelt az ideje. Ézsa.9,2 A nép, amely sötétségben járt, nagy világosságot lát; akik a halál árnyékának földjében laknak, fény ragyog fel fölöttük! Felszabadulnak városok, térségek a sötétség uralma alól, és az emberek elkezdenek látni. Nincs elrejtve Isten világossága, megjelenik az Úr dicsősége, mert az Úr szája szól! Ézsa.9,3 Te megsokasítod ezt a népet, nagy örömöt szerzel neki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vigadoznak, mint mikor zsákmányt osztanak. Növekedést adok azoknak a magoknak, melyeket elvetettél emberek szívébe, és meglátod az aratást! Nem kis aratást, hanem minden elvetett magot megsokszorozok. Az ARATÓK örömét adom közétek ez a termés betakarítását jelzi. Zsolt.22,28-29 Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a Föld minden határa, leborul előtted a pogányok minden nemzetsége. Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is. Ézsa.9,4 Mert terhes igáját és háta vesszejét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midián napján. Összetörjük a minket nyomorgató botját, a rád nehezedő teher igáját vége a gyötrő hatalmának, és nem lesz többé sötét és nyomorgatás. Ézsa.9,6-7 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az Ő vállán lesz, és hívják nevét: Csodálatosnak, Tanácsosnak, Erős Istennek, Örökkévaló Atyának, Békesség Fejedelmének! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és Királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A Seregek Urának buzgó szerelme viszi véghez ezt! Ézsa.6,1 láttam az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Miközben felemelitek nevemet, és trónt állítotok az életetekben, városaitokban, az országban Nekem, a palástom betölti a templomot így terjesztem ki rátok jelenlétemet. Kiterjesztem az életetekre, kiterjesztem a városaitokra, kiterjesztem Magyarországra jelenlétemet. Nem lesz mindig sötét, mert fény ragyog fel felette! Az Én dicsőségem betölti a szívedet, családodat, eléri a városodat, és a nemzetedet is betöltöm dicsőségemmel. És velem együtt ültök itt a Trónon, és adom a hatalom pálcáját a kezedbe, nyújtsd ki és uralkodj ellenségeid között! Megnyílnak kapuk és bevonul a Dicsőség Királya a társadalom különböző területeire. Azon az úton jársz, amin Én vezetlek. Melletted vagyok, mint kézműves és gyönyörűséged vagyok minden nap. (Péld.8,30) Én népem, jegyesem, szerelmesem vagy. Hós.2,19 Eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. 2. oldal

3 Alan Vincent: Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk (folyt. 106.) augusztus Szó Iskolája, Graz Tehát az a figyelmeztetés, ha visszafordultok, azt mondja a 6. vers: Zsid.6,6 És elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint akik önmaguknak feszítik meg az Istennek ama Fiát, és meggyalázzák Őt. Elestek itt van egy görög szó, ami azt jelenti, hogy eltépni egy szerződést. Más szóval, ez nem azt jelenti, hogy van egy nehéz napotok ideiglenesen. Ez olyan, mint a házasság. Előfordulhat, hogy a feleségetekkel, a férjetekkel nézeteltérésetek van, és lehet, hogy a kapcsolatotokban van egy ideiglenes nehézség, de ez nem azonos a házassági szerződés széttépésével. Tehát nem arról beszélünk, hogy van egy rossz napunk Istennel, itt ez nem erről szól. Hanem, amikor valaki tudatosan úgy dönt miután szövetséget kötött Istennel, és miután Isten a katonájának elhívta az illetőt, hogy hozza el az Ő Királyságát a Földre, hogy meggondolja magát, eltépi a szerződést, megszegi a szövetséget, és visszatér egy olyan állapotra, ahol már nem üldözik azért, mert bizonyságot tesz Jézusról. Hogyha ezt megteszitek, akkor nincs már a megújulásnak helye. Nem jöhettek vissza 1-2 év elmúltával, hogy: Bocsánat! A szívünkben kell hordoznunk ezeket a figyelmeztetéseket. Mert ha megnézitek a Páli leveleket, pl. a Timóteushoz írt 2. levelet, amikor Pál már a szolgálata végéhez közeledik kb. 35 éve szolgált már ekkor, úgy látja ő ezt a szolgálatot, mint egy maratoni futást. Ő pedig már majdnem átlépett a célvonalon. Hűséges volt, és várnak rá a jutalmak. De ahogy végignéz, visszanéz ezen a pályán, lát olyan embereket, akik elestek valahol az út mentén. Pl. Alexander a rézműves, aki valaha csodálatos evangélista volt, de utána megfordult, és sok bajt okozott Pálnak. Soha nem jutott el a célvonalig. Démás, aki szerette ezt a jelenvaló világot, és afelé fordult vissza. Van egy csomó áldozata a háborúnak, akik soha nem jutottak el a célvonalig. Van azonban annak oka mindegyik esetben, hogy miért estek el. Én 45 évnyi szolgálatra tekintek vissza, és ugyanezt éltem át. Olyan emberek, akik csodálatos igazságokat tanítottak meg nekem, és akik először bevittek a gyógyító szolgálat csodálatos, erőteljes világába, olyan emberek, akik a 60 -as években Új-Zélandon Isten erőteljes mozdulásaiban voltak benne, közülük van olyan ember is, aki már nincs a szolgálatban. Autókereskedő lett, használtautó kereskedése van, és azt mondja: Most már annyi hitem sincs, hogy egy meghűlésből meggyógyítsak valakit. Vannak okai annak, hogy ez az ember miért jutott el idáig. Nem fogom most elmondani. Én csak azt mondom: Uram, én nemcsak jól akarok indulni, hanem el akarok jutni a célvonalig. Miután aláírtam a szerződést, nem akarom eltépni! Kétségtelen, nekem is voltak nehéz napjaim. Láttam olyan dolgokat, amiket nem tudok elmagyarázni magamnak sem, és senki másnak sem. Olyan dolgokat, amiket Isten megígért, hogy meg fogja tenni, és úgy tűnt, hogy Isten mégsem tudja megtenni. A keresztény életem 45 éve alatt nagyon sok ilyesmit láttam. De én nem Istent vádolom ezért, hanem a saját képtelenségemet arra, hogy megértsem, hogy Ő mit cselekszik. Velem van a probléma, nem Istennel. Vannak dolgok, amelyeket nem tudok teljesen megmagyarázni magamnak sem, de egy dolgot tudok: nem fogom eltépni a szerződést. Mióta megízleltem ezeket a dolgokat, nem fogok visszalépni, és nem fogok visszatérni egy középszerű keresztény élethez. 3. oldal

4 Alan Vincent: Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk (folyt. 107.) augusztus Szó Iskolája, Graz Ezek a zsidó keresztények abban a veszélyben voltak, hogy ezt fogják tenni, mert nagyon sok üldöztetés tört ki. Aztán beszél nekünk a továbbiakban arról, hogy Isten hűséges, és milyen ígéreteket tett Ábrahámnak, és azt mondja: Lehetetlen, hogy Isten megváltozzon! A 15. versben azt olvassuk, hogy Ábrahám türelmesen kitartott, és ilyen módon megnyerte az ígéretet előbb-utóbb. Zsid.6,15 És ekképpen békességestűrő lévén, megnyerte az ígéretet. A legnagyobb biztosságunk, és szavatosságunk az Úr Jézus Krisztusban van, mert Ő valóban feltámadt a halálból és valóban belépett a Szentek Szentjébe. Most pedig Ő a dicsőséges mennyei Szent Sátornak a Főpapja, amit Isten épített fel. Ez olyan, mint egy vasmacska, amely azt mondja, Nézzétek, én behúzlak titeket! Behúzlak titeket, mint egy horgony. Hogyha valaha döntöttél mellettem, akkor én segítek neked, hogy megtörténjen. Akkor most továbbmegyünk a 7. részre, de ha te a 6. fejezetnél tartasz az életedben, akkor el kell döntened, hogy nem fogod eltépni a szerződést, és nem fogsz visszafelé haladni. Amikor India felé mentünk, egy nagyon súlyos betegségem volt, ami akár meg is ölhetett volna. Ezért nem akart engem egy missziós szolgálat sem kiküldeni, mert nagyon komoly veszély voltam a számukra. Egészségügyi szempontból egy kockázati tényező voltam. A fiunkkal, Duncan-el a feleségem 27 hetes terhes volt, amikor elindultunk. Rettenetes volt az egészségi állapotom, de arra gondoltam, ha majd rálépek a hajóra India felé mert engedelmeskedem Istennek, akkor Ő meg fog gyógyítani. Akkoriban nem repülgetett az ember, hanem hajózott. Tehát ráléptem a hajóra, és évek óta a legrosszabb rohamom akkor volt. Majdnem belehaltam ebbe azon az éjszakán. A Földközi tengeren elhajóztunk egy öböl mellett, és a lehető legrosszabb viharban kerültünk oda. A viharban egy kis hajó miatt majdnem elsüllyedtünk. Ebben a kegyetlen viharban, a kabinomban szó szerint hánytam, és ebben a helyzetben időelőtti vajúdás kezdődött meg a feleségemnél. Ott mellette én éppen készültem halálra vérezni magam, de nem tudtam ellene semmit tenni. Ahogy a feleségem nézte ezt a jelenetet hogy elveszítheti a férjét, és elveszítheti a kisbabáját is, ott a hajókabinban, egy olyan hit-harcot vívott meg, amiben azt mondta: Még ha mindkettőjüket elveszítem is, akkor sem fogok visszafordulni! És ezt nem könnyedén mondta. Isten tudja, hogy komolyan gondolta. Mielőtt a harc befejeződött volna, valahogy eljutottunk Bombaybe. Ott kiraktak engem, elvittek egy kórházba, hogy ne vérezzek halálra, és a feleségem is egy kórházba került, hogy megmentsék a babát. Azt mondtam, hogy nincs pénzem a kórházi kezelés kifizetésére, csak annyi pénzem van, hogy megvehetem a hajójegyet. Nem tudtam, hogy mit fogunk most csinálni. Ott a hajón én is óriási csatákat vívtam meg szellemben a saját életemért, a fiam életéért és a jövőbeni szolgálatunkért. Amikor mindketten eljutottunk Bombaybe végül is sikerült odaérni, mindkettőnket hordágyon vittek le a hajóról. Teljesen nevetséges volt az egész. Ilyen, mikor Isten Hódító Serege megérkezik Bombaybe. Természetes szinten ennél ostobább helyzet nem is történhetett, de eldöntöttük, hogy nem fogunk visszafordulni, és mint Ábrahám, végül elnyertük az ígéretet. Nem vagyunk mi túl okosak, de Isten hűséges volt az ígéretéhez. Amikor nemrég visszamentem Bombaybe, s tartottam ott egy vezetői összejövetelt, több mint 7000 apostoli szintű vezető volt jelen ember vett részt azokon az ima-összejöveteleken, 4. oldal

5 Alan Vincent: Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk (folyt. 108.) augusztus Szó Iskolája, Graz amelyek a Benny Hinn alkalmat előzték meg. Ez a gyümölcse annak a szolgálatnak, amit ott elkezdtünk. Tehát az a harc ott a kabinban megérte, azért a sok gyümölcsért, ami sok évvel később ott beérett. Lehet, hogy ti is most a városaitokban elég nehéz időket éltek át, lehet, hogy valami fizikai problémával küzdötök, de Isten hűséges az ígéreteihez. Ha végigküzdöd magad a csatán, akkor át fogsz jutni rajta, és örökölni fogod az ígéretet. Akkor most továbbmegyünk a 7. részre. Ez a rész mutatja be nekünk a Nagy Melkisédeket. Amikor a lányom, Rachel 7 éves volt, a Zsidó 7. első néhány versét felolvastam neki, és azt kérdeztem: Rachel, mondd meg nekem, kiről szól ez? Ő Sálem Királya, Ő a Felséges Isten papja, Ő az Igazságosság Királya, a Békesség Királya, akinek nincs apja, vagy anyja, nincsen családfája, nincs a napjainak se kezdete, se vége, és olyanná tétetett, mint Isten Fia. Rachel, ki ez? kérdeztem. Azt mondta: Papa, ez Jézusról szól. Azt mondtam neki: Te többet tudsz, mint sok teológiai professzor. Mert ők még mindig azon vitatkoznak, ki lehet az a titokzatos Melkisédek? Biztos valami Közel-keleti herceg, aki megjelent Ábrahámnak. A következőt kell megértenünk. Melkisédek mindig is létezett, Ő az Örökkévaló Papság. Létezett már sokkal azelőtt, hogy Lévi és a lévita papság hivatalba lett volna iktatva. A lévita papság egy ideiglenes tanfolyam volt a számunkra, amiből megtanulhatunk dolgokat, amik az örökkévaló Melkisédeki papságban alkalmazandók. Egy másik dolog, amit meg kell tanulnunk: ahhoz, hogy üdvösségünk legyen, ahhoz, hogy Jézus megválthasson minket, és Istennek az a Báránya lehessen, aki megmenti a világot, Isten úgy döntött, hogy ennek egy zsidó báránynak kell lenni. Tehát a megtestesülésében Isten örökkévaló Fia egy rövid időre zsidó lett, azért, hogy az egész világnak megszerezhesse az örökkévaló üdvösséget. Értsétek ezt meg, mert ez nagyon fontos! Ahhoz, hogy a húsvét jelképiségét Isten meg tudja valósítani tökéletesen, ahhoz úgy kellett döntenie, hogy az igazi Isten Bárányának zsidónak kell lennie. Teljesen érthető dolog volt, hogy egy zsidó báránynak kellett meghalnia az egész világért. Az is nagyon helyénvaló volt, hogy egy zsidó házban öljék meg ezt a zsidó bárányt, ugyanúgy, mint húsvétkor. Így a jelképiséget Isten meg tudta valósítani. Halljátok meg, amit mondani akarok! De miután befejeződött az a folyamat, ami a világ bűneinek a megfizetéséről szólt, az az ember, aki feltámadt a harmadik napon a halálból, már nem egy zsidó volt! Ez az Új Ember volt, Akinek nem volt családfája, Akinek a napjainak nem volt eleje vagy vége, és ez az Új Ember az, Akihez kapcsolódtunk mindannyian a feltámadásban. Isten igazából három etnikummal kell, hogy foglalkozzon, és három különböző módon teszi ezt. Foglakozik a pogány nemzetekkel a világgal, ha így akarjátok mondani, akik nem ismerik Őt. Jézus visszajövetelének napjáig megvannak az Ő céljai és módszerei annak, hogyan foglalkozik ezekkel a nemzetekkel. Ugyanakkor ott vannak a zsidó születésű emberek, akikkel szintén hűségesen bánik, és akikkel szintén megvalósítja a terveit Jézus visszajövetelének napjáig, hűséges módon. De amikor Jézus feltámadt a halálból, és az Egyházon keresztül a Királyság elkezdett erőteljesen megvalósulni a Földön, akkor Isten behozott egy harmadik etnikumot a képbe szeretném ezt így kifejezni, ez pedig a Királyság etnikuma, népcsoportja. 5. oldal

6 Alan Vincent: Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk (folyt. 109.) augusztus Szó Iskolája, Graz Ha az ember bent van a Királyságban, akkor már nem az a lényeg, hogy zsidó, vagy nem, mert Jézus sem zsidó már a Királyságban. Neki nincs földi családfája, földi nemzetisége. A Királyság szempontjából teljesen mellékes, hogy ti magatok milyen nemzetből jöttetek ide. Isten különböző módokon bánik ezekkel a különböző nemzetiségekkel, etnikumokkal azért, hogy mindegyikkel megvalósítsa a tervét Jézus Krisztus visszajöveteléig. Amíg ezt nem értitek, nem fogjátok megérteni Isten utolsó időkbeli céljait sem, és azt sem, hogy ezek a célok hogyan működnek együtt. Csak azt mondhatjuk, hogy Isten csodálatosan meg fog dicsőülni mindebben a három etnikumban. Minden nemzet, amelyik most még nem is ismeri Istent, le fog borulni Jézusnak a trónja előtt, és hatalmas aratás lesz betakarítva. Isten el fogja hozni a zsidókat, akik most nem ismerik Istent. Meg fognak törni a zsidók amiatt, hogy felismerik, hogy megfeszítették a Megváltót, és le fognak borulni Jézus trónja előtt. Ugyanakkor, Isten azokat az embereket is, akik már ismerik Őt, és benne vannak az Ő Királyságában, ezt a Királyságot is egy csodálatos kicsúcsosodásra fogja elvezetni. Ezek együtt Jézus visszajövetelének napján egy dicsőséges kicsúcsosodásban fognak találkozni egymással. Ahogy ezt a Zsidó levél végén mondja, előbb-utóbb oda fogunk jutni, és csak a Királyság fog megmaradni. De ez a Melkisédek létezett és működött Isten Királyságában az Ő királyi és főpapi méltóságában sokkal azelőtt, hogy a Lévita papság egyáltalán elkezdődött volna. Miután egy időre a zsidó Isten bárányává vált, hogy elvegye a világ bűneit, és ahogy a húsvéti bárány is jelképezi, a zsidók házában ölték meg azért, hogy az egész világért kifizesse a büntetést. Miután betették a sírba és eltemették miközben rajta volt Ádám fajának minden bűne, ez a bűnökkel terhelt zsidó Jézus nem támadt fel a halálból. Ő csak eltűnt. Amikor János befutott a sírba, és látta azokat a temetkezési ruhákat, amik ott feküdtek, akkor azok úgy feküdtek ott, mintha csak elpárolgott volna belőlük az emberi test. Nem úgy jött ki Jézus a sírból, mint Lázár, aki kisétált. Ugyanúgy fel voltak tekerve a temetkezési ruhák, mint előtte, minthogyha a test egyszerűen elpárolgott volna közülük. Az, aki kijött a sírból, egy dicsőséges Új Ember volt. Ő volt Melkisédek, Akinek semmi köze nem volt ahhoz a bűnökkel terhelt Jézushoz, akit eltemettek abba a sírba. Érthető ez? Épüljenek belétek ezek a dolgok, miután meglátjátok! Még egy dolgot szeretnék most megnézni. Itt a 7. részben. Van egy nagyon fontos törvény, törvényszerűség. Most tudományos értelemben beszélek a törvényről. Ez a szellemi világnak egy változtathatatlan alapelve, és van sok ilyen szellemi törvény. Ezek ugyanolyan irgalmatlanul működnek minden helyzetben, mint a fizikai törvények működnek a fizikai világban. Meg kell ismernünk ezeket a törvényeket, és meg kell tanulnunk együttműködni velük, mert akkor a javunkat fogják szolgálni. Ha ellenük állunk, akkor összezúznak minket. Ahogy a fizikai törvények is, ezek a szellemi törvények is mindenkinek, mindenhol, mindenkor egyformán működnek. Akkor most a gravitáció törvényét fogjuk felhozni példának a fizikai világból. Ha felállok egy magas épület tetejére, akár Grazban, akár New Yorkban, akár Pekingben vagy Johannesburgban vagy Székesfehérváron, teljesen mindegy, hogy én milyen nemzetiséghez tartozom, nem számít a korom, vagy hogy mennyire vagyok képzett, lehet húsz doktorátusom, vagy lehetek teljesen 6. oldal

7 Alan Vincent: Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk (folyt. 110.) augusztus Szó Iskolája, Graz idióta, ha leugrok erről az épületről, akkor elkezdek egyre gyorsabban zuhanni a föld felé. Nem tudom pontosan megmondani a sebességet európai mértékegységgel, de az a lényeg, hogy egyre gyorsabban zuhanok, és mondjuk 320 km/h sebességgel érek le a földre. Valószínűleg bárkire elég fájdalmas hatással lenne az ilyesmi. Én ezt bárhol megtehetem, bármikor, bárki megtehetné ugyanezt, ez a törvény irgalmatlanul működik. Mondjuk, felállok az Eiffel torony tetejére, és mondhatom: Én francia vagyok és nem hiszek a gravitációban és leugorhatok Nem hiszek a gravitációban, nem hiszek a gravitációban!, teljesen mindegy, ez a törvény akkor is működni fog irgalmatlanul. Sok szellemi törvény van, és meg kell értenünk őket, mert ezek irgalmatlanul működnek. Amit a Zsidólevél 7. része bemutat nekünk, azt az öröklődés törvényének neveztem el. Ennek a fejezetnek az a célja, hogy bebizonyítson valamit. Azt akarom bebizonyítani nektek, hogy a Melkisédeki papság magasabb rendű, mint a lévita papság. A Zsidó levél írója a következő módon teszi ezt. Jobb, ehhez a módhoz hozzászokni, mert a Bibliának ez a logikája. Át kell tekercselni az elméteket, hogy úgy kezdjetek el gondolkodni, mint Isten. Nem olvasom fel az összes verset, de úgyis rájöttök, miről van szó. Tehát itt van Ábrahám és itt van Melkisédek. Amikor Ábrahám találkozott Melkisédekkel, két dolog történt. Mindenekelőtt Melkisédek megáldotta Ábrahámot, és Ábrahám elfogadta ezt az áldást. Zsid.7,1 Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a Felséges Isten Papja, Aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozván, őt megáldotta, A második dolog, ami történt, az pedig az volt, hogy Ábrahám a tizedét felajánlotta Melkisédeknek. Melkisédek pedig elfogadta ezt. Zsid.7,2 Akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből: Aki először is magyarázat szerint Igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz Békesség Királya, Ez az eseménysor két dolgot bizonyít be: Aki áld, az nagyobb annál, mint aki az áldást kapja, és aki elfogadja a tizedet, az nagyobb annál, mint aki adja. Ezért egyáltalán nem kételkedhetünk abban hiszen van két tévedhetetlen bizonyíték, hogy bebizonyítottunk valamit. Mégpedig azt, hogy: - Ábrahám kétségtelenül alacsonyabb rendű, mint Melkisédek. - Melkisédek pedig kétségtelenül Ábrahám felett való. Eddig, tudtatok követni, ugye? Na most jön a Biblia logikai ugrása. De mondja az író Ábrahám ágyékában, már ott volt valaki, akit Lévinek hívtak. Álljunk csak meg egy pillanatra. Ekkor még Izsák sem született meg, Jákób sem született meg, és az egészen biztos, hogy Lévi sem született meg. Tehát két meg nem született nemzedék volt Ábrahám ágyékában. A Biblia azt mondja, ez nem számít, mert a családfa szempontjából, Ábrahámban ott volt Lévi, és így Ábrahámmal együtt részt vett a tizedfizetésben és az áldás elfogadásában. Ezért magabiztosan mondhatjuk, hogy Lévi is teljességgel alacsonyabb rendű, mint Melkisédek. Ez az öröklődés törvénye. Ez erőteljesen működik ellenünkre Ádámban. A Róma 5. része azt is mondja, hogy Ádám ágyékában ott volt az összes Ádám után következő nemzetség, tehát az összes emberi nemzetség, ti és én is. 7. oldal

8 J. Lee Grady: Eljövendő cunami a Katolikus Egyházban Úgy hiszem, az Úr megmutatta nekem, hogy elküldi Szellemének egy hullámát, hogy reformációt hozzon. Több mint tíz évvel ezelőtt éltem át életem legszínesebb álmát. Azon nyomban elmondtam a feleségemnek, ahogy felébredtem, mivel annyira mély tartalma volt. A jelenetek mélyen bevésődtek az emlékezetembe. Azt álmodtam, hogy a Vatikánban állok. Tartsátok észben, hogy soha nem voltam katolikus és nem jártam Olaszországban. Álmomban azonban egy gazdagon díszített, márványoszlopokkal ékesített teremben voltam, melynek különlegesen szép kövezett padlója volt. Egy óriási boltíves ablakhoz sétáltam, ahonnan Vatikán Város panorámáját láttam. Egyszer csak egy hatalmas hullám jelent meg a horizonton. Cunami közeledett. A hullám egyre közelebb jött, de nem éreztem pánikot annak ellenére, hogy hallottam az embereket rohangálni és kiabálni, miközben felkészültek a hatásra. Nekitámaszkodtam egy közelben levő falnak. Amikor a hullám lecsapott, a palotaszerű épület recsegni és dőlni kezdett. Antik asztalok, székek, karos gyertyatartók és szobrok oldalra csúsztak, amint a padló megmozdult. Csillárok furcsa szögben függtek alá. Perceken belül a padló merőleges lett a talajra és még több bútordarab zuhant alá. A mozgás addig tartott, amíg a padlóból mennyezet lett. Még több vallásos ikon, szobor és festmény esett le és tört darabokra. Álmomban nem aggodalmaskodtam efelől a katasztrófa felől. Nem tettem fel a nyilvánvaló kérdéseket sem: Hogyan érhetett a cunami ilyen messzire a szárazföldön, hiszen a Vatikán majd 20 mérföldre van a Földközi tengertől? Hogyan állíthatta a cunami a fejetetejére ezt a hatalmas épületet? És miért nem volt víz sehol? Álmomban tudtam, hogy szellemi eseménynek vagyok tanúja. Zajt hallottam a terem másik végében. Amikor már elég közel jutottam, katolikus apácákat és papokat láttam a Szent Szellem által imádkozni. Felemelt kezekkel buzgón dicsérték Istent, mintha egy újabb Pünkösdöt éltek volna át. Az atmoszféra szellemileg telítve volt. Mégis, miközben ezek az emberek imádkoztak, egy díszes vallásos viseletbe öltözött férfi mérgesen kiáltozott rájuk olaszul. Nyilvánvalóan nem volt boldog attól, ahogy ezek a katolikusok viselkedtek. Ez kihozott a sodromból és elkezdtem őt feddeni. Imanyelvemen szóltam, így nem tudtam, mit mondok. Tudtam azonban, hogy Isten feddi a vezetőket, akik szembeszegültek az Ő munkájával. Ekkor felébredtem. Érzékeltem, hogy a Szent Szellem azt mondja nekem: A fejetetejére állítom a Katolikus Egyházat. Nem hiszem, hogy minden álom Istentől van. Időnként agyunk csupán színesben gondolkodik, miközben alszunk. Máskor az álom egyszerűen egy tudatalatti reakció a pepperonis pizzára, amit lefekvés előtt ettünk. Ebben az esetben azonban arra a hitre jutottam, hogy Isten valami nagy dolgot mutat meg nekem, amit még az én életemben tervez megcselekedni. II. János Pál pápa volt még hivatalban, amikor kaptam ezt az álmot. Azóta Benedek pápa jött és ment, ezen a héten a bíborosok új vezetőt választanak olyan időszakban, amikor a világ 1.2 milliárd katolikus hívője a papság körében feltárt, gyermekbántalmazásokról és szexbotrányokról szóló hírektől tántorog. Úgy hiszem, egy nagy megrázatás jön a katolikus rendszerre, amelynek lesznek pozitív és negatív hatásai is. Istennek nem tetszenek az emberalkotta vallásos struktúrák (egy 8. oldal

9 J. Lee Grady: Eljövendő cunami a Katolikus Egyházban (folyt. 2.) felekezetben sem), amelyek akadályozzák az embereket, hogy megismerjék Őt. Ő komolyan gondolja, amikor azt kéri tőlünk, hogy döntsük le a bálványokat, amelyeket azért készítettünk, hogy elvegyék az Ő helyét. Végső soron Isten mindig megítéli a bálványimádást. Másrészt, Neki mindig gondja van a Katolikus Egyházhoz tartozó embermilliókról, akik segítségül hívják Jézus nevét és kívánják az Ő jelenlétét. Az ő számukra Isten erejének eljövendő hulláma új éhséget fog gerjeszteni a Szent Szellem és Isten hamisítatlan Beszéde iránt. Miközben a korrupció lelepleződik és a struktúrák megrázatnak, azt látom, hogy a katolikusok az egész világon egy 21. századi reformáció mozgalmat élnek meg. A tradicionalisták természetesen harcolni fognak, de a halott vallás erőtlennek bizonyul, amikor valódi szellemi ébredéssel kerül szembe. Fiatal reformerek különböző nemzetekből dacolnak a rendszerrel és azt mondják, amit Mózes mondott a fáraónak: Bocsásd el az én népemet (2.Móz.5,1). Tudom, sokan vannak evangéliumi testvéreim között, akik leírták a katolikusokat, mint eretnekeket, és nem adnak helyet megváltásuknak vagy reformációjuknak. Inkább szeretnék látni az egész rendszert összedőlni és elégni. Talán ők elfelejtik, hogy sajnos nekünk is megvannak a bálványaink, szexbotrányaink és korrupt intézményeink; nekünk is szükségünk van szellemi cunamira, hogy a fejünk tetejére állítson bennünket. Nekigyürkőzöm, miközben imádkozom: Küldd a hullámot, Uram! J. Lee Grady a Charisma korábbi szerkesztője és a Mordecai Project (themordecaiproject.org) igazgatója. Legutóbbi könyve, a Biblia félelemnélküli leányai, a következő hónapban megjelenik spanyolul a Casa Creacion jóvoltából. Követheted 9. oldal

10 Királyság! IFI-tábor július 22 július 27. (hétfőtől szombatig) - Fonyódi Ifjúsági Táborban Az idén is meglepetés-vendégek lesznek a táborban a határainkon túlról és határainkon belülről is Ugyanakkor kérlek Benneteket, hogy imádkozzunk közösen pályázatokért, új anyagi forrásokért, szponzorokért, támogatókért, hogy tudjuk az idén is támogatni a szolgálókat, a fiatalokat, a gyerekeket is, hogy az idén is kevesebbe kerüljön a táborozás mindenkinek! További információk: Dávid Sátora Gyülekezet, Németh Blanka telefon: ; Királyság! Gyerektábor július 29 augusztus 03. (hétfőtől szombatig) - Szigetszentmártoni Ifjúsági Táborban További információk: Dávid Sátora Gyülekezet, Sebestyén Gabriella telefon: ; Átváltozás zenés, táncos, multimédiás színdarab árnyjátékkal a Biblia Szól Színész Csoport előadásában június 08. szombat 18:00 órától a Barátság Házában (8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. sz.) Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! Ne felejtsük el: az adónk 1%-nak felajánlását! Társadalmi szervezet: Alba Sansz Kulturális Alapítvány: Egyrészt nagyon köszönjük és hálásak vagyunk MINDENKINEK, aki eddig is támogatta az Alba Sansz Kulturális Alapítványunkat az adója civil szervezetek számára felajánlható 1%-val. Másrészt, ha teheted, kérünk, ajánld fel ebben az évben is, hogy továbbra is végezhessük mindazt a szellemi, szociális és karitatív munkát a Te segítségeddel és támogatásoddal, amit eddig is végeztünk igen sok területen. Köszönjük segítségedet! 10. oldal

11 2013-ban tervezett összejövetelek, találkozók: május 16. (csütörtök 18:00 órától) Ima a városért - gyül-i vezetők, szolgálók Helyszín: Élet Hangja Missziós Gyül. (Székesfehérvár, VOK épülete 1.emelet 26-os terem) május 20. (Pünkösdhétfő egész nap) Sport, Kirándulás (szervező dr. Deák Gyuri) Helyszín: Pákozd-Sukorói Arborétum (bográcsozás, szalonnasütés, foci, játék, stb. ) május (péntek-szombat) Ima s Böjti Napok Pásztorokkal, Vezetőkkel Helyszín: Kelet-Európai Misszió, Inárcs; Szőlőhegy 1. GPS: N ; E május 31. (péntek 17:00 órától) IFI Alpha vezető-képzés Süveges Imrével Helyszín: (8000 Székesfehérvár, Nyárfa utca 14.) június 06. (csütörtök) Life Cafe Club együtt a fiatalok Helyszín: Szabadművelődés Háza (8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3. sz.) június 08. (szombat) Átváltozás c. színdarab Helyszín: Barátság Háza (Szfv., 3. Béla király tér 1.), Szervező: Biblia Szól Gyülekezet június (péntek-szombat) I Székesfehérvár JUNIÁLIS Helyszín: a Sóstói tanösvény bejárata előtti zöldterület ahol tavaly is volt (Székesfehérvár) Közreműködnek esténként: EXTRÉM Generáció; Debreceni Szabker-IFI; Kedl-Gyárfás Team; JELSZÓ; Dobner Illés és Csapata; Helyes_Beat Ferencz Péterrel. Napközben izgalmasabbnál izgalmasabb programok felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt július (hétfő-szombat) Nyári Dicsőítő Iskola Debrecen További információk: július (hétfő-szombat) KIRÁLYSÁG! IFI Tábor Helyszín: Fonyódi Ifjúsági Tábor (sportolási lehetőségek, külön strand, stb.) július 29-augusztus 03. (hétfő-szombat) KIRÁLYSÁG! Gyerek Tábor Helyszín: Szigetszentmártoni Ifjúsági Tábor (sportolási lehetőségek, külön strand, stb.) augusztus (hétfő-péntek) SOW a SZÓ Iskolája (Graz) Téma: hogy megismerjem Őt (Filippi 3,10) Szolgálók: Donald G. Leavell, Barry Wissler, Franz Lippi augusztus 17. (szombat) ESKÜVŐ: Katona Dávid & Pécsi Zsófi Helyszín: (Székesfehérvár, ) augusztus 24. (szombat) ESKÜVŐ: Németh Máté & Beke Barbara szeptember (péntek-szombat-vasárnap) BLAST-HU Haladó Szolg-felk. Szeminárium Helyszín: (Székesfehérvár, ) Jelentkezni Héjas Beátánál lehet: szeptember 28. (szombat) HÁZASPÁROS Vacsoraest Helyszín: (Székesfehérvár, ) Jelentkezni Héjas Beátánál lehet: október (péntek-szombat-vasárnap) Királyság! Szolgáló-felkészítő Szeminárium Helyszín: (Székesfehérvár, ) november (péntek-szombat) Ima s Böjti Napok Pásztorokkal, Vezetőkkel Helyszín: Vácduka (Perjesi István fog értesítést küldeni ezzel kapcsolatban) december (péntek-szombat) 20. Ima és Böjt Konferencia Helyszín: Budapesti AGAPE Gyülekezet (1181 Budapest, Kondor Béla stny. 18. sz.) Szeretettel: Katona Pál és Nemes Pál 11. oldal

12 Sport és Kiránduló Nap Pünkösdhétfőn (2013. május 20-án hétfőn) Főszervező és bővebb információ: dr. Deák György Egész nap a szabadban foci, sport, bográcsozás, vetélkedők, beszélgetések, játék, tartalmas programok az egész családnak és egyedülállóknak szóval MINDENKINEK! Helyszín: Pákozd-Sukorói Arborétum (utazás, ill. autó ügyben egyeztess dr. Deák Gyurival) Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! Jerry Truosdale: Gyülekezetnövekedésről szóló tanítássorozata hangfelvételről (8 x 40 perces) tolmácsolással kérdésekkel, közös megbeszéléssel május 18. szombat, kb. 10:00 órától a NYOMELL épületében (Budapest, XIV. ker. Kövér Lajos utca sz. bal oldali lépcsőház 2. em. Élő Ige Gyülekezet) Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! június 03-án hétfőn, 13:00-tól 16:30 óráig A Közbenjárók Közössége negyedévenkénti soron következő találkozója a Mahanaim Gyülekezetben (Budapest, Damjanich út 2.) A mostani találkozó témája a közbenjáró imádság kiszélesítése. Szeretettel várunk Mindenkit: Nyeste Ferenc koordinátor újra Ez az a nap! a Papp László Budapest Sportarénában! Gyülekezzenek köréd a népek, Te pedig foglalj helyet fölöttük a magasban! (Zsolt.7,8) Helyszín a Papp László Budapest Sportaréna (1143 Budapest, Stefánia út 2.) június 1-jén szombaton (programkezdés) 17:00 22:30-ig Üzenet: Ulrich Parzany Meghívott zenészek, dicsőítők: Israel Houghton (5 Grammy-díj) és a New Breed; Gateway Worship; fős kórus és a Joy Gospel Music; összevont magyar dicsőítő csapat: Pintér Béla/ Prazsák László/ Gável András és Gellért/ Csiszér László/ Lakatos Péter/ Dobner Illés/ Bolyki Brothers/ Johnny K. Palmer/ Henderson Dávid Misszió EXPO az Ez az a napon! június 1-i Ez az a nap!-hoz kapcsolódva EXPO: délután 15:00 17:00 óráig Info & Jegyek: Ne felejtsük el: az adónk 1%-nak felajánlását! Társadalmi szervezet: Alba Sansz Kulturális Alapítvány: Egyrészt nagyon köszönjük és hálásak vagyunk MINDENKINEK, aki eddig is támogatta az Alba Sansz Kulturális Alapítványunkat az adója civil szervezetek számára felajánlható 1%-val. Másrészt, ha teheted, kérünk, ajánld fel ebben az évben is, hogy továbbra is végezhessük mindazt a szellemi, szociális és karitatív munkát a Te segítségeddel és támogatásoddal, amit eddig is végeztünk igen sok területen. Köszönjük segítségedet! 12. oldal

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet Ö ss ze j ö v e t e le k : Székesfehérvár, 2013. április 28. HÍRLEVÉL 12. évfolyam 574. szám Programok: Jövő héten szerdán, 05. 01-én a Házicsoportok a szokott időben ½ 6-tól lesznek. Helyszínek: Maczucza

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY. 1

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY.  1 BIBLIA ÉS TUDOMÁNY 1 Valóban elavult lenne a Biblia? Össze lehet-e egyezetni a mai tudományos eredményeket a Bibliával vagy feloldhatatlan ellentét van a kettő között? Esetleg a Biblia jóval megelőzte

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet 2013. május 05. HÍRLEVÉL 12. évfolyam 575. szám Programok: Jövő héten szerdán, 05. 08-án Összevont Házicsoport lesz 18:00-tól a Lehetőségek Házában (Székesfehérvár, ) Mindenkit szeretettel várunk! ---------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Ezen a héten ide várunk:

Ezen a héten ide várunk: 4. évfolyam 199. szám www.davidhosei.hu 2012. április 21. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7)

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) U r a m, s z e r e t n é k k é s z l e n n i o r s z á g o d e l j ö v e t e l é r e! A legszebb tulajdonságok 15. Az előre gondolkodásról

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Ahasvérus király uralkodásának hetedik évében bevezették Esztert

Részletesebben

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben