Dávid Sátora Gyülekezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dávid Sátora Gyülekezet"

Átírás

1 Ö ss ze j ö v e t e le k : Székesfehérvár, május 12. HÍRLEVÉL 12. évfolyam 576. szám Programok: Jövő héten a Házicsoportok kivételesen Pénteken, én lesznek, ½ 6-tól: Helyszínek: Juhász Rolandéknál Szfvár., Nagyszombati u. 1/B (dr. Németh Attiláék hcs.-ja) Pécsi Józseféknál Székesfehérvár, Szedres dűlő 16. sz. (Tömösy Imréék házicsoportja) Für Attiláéknál Székesfehérvár, Sarló utca 11/B 10/28. sz. (Für Attiláék házicsoportja) Sebestyén Jánoséknál Székesfehérvár, Károly János u /2 (Sebestyénék házicsoportja) Szolnoki Imrééknél Székesfehérvár, Határ utca 96. sz. (Szolnoki Imréék házicsoportja) Nagy Feriéknél Sárszentmihály, Arany János utca 11. sz. (Paulinusz Péterék házicsoportja) Hétfő 18:00-tól: Balogh Éváéknál (Szfvár., Jankovich F. u. 8. fsz.1.) RádióSansz-Imacsapat Hétfő 09:30-tól: Imrei Helgánál (Székesfehérvár, Rákóczi út 26. 5/16) LÁNYOK Imacsapat Csütörtök 18:00-tól: (Szfvár., Nyárfa u. 14.sz.) Vállalkozókért Imacsapat Szombat 16:00 órától: Lehetőségek Házában (Székesfehérvár, ) IFI Csoport Vasárnap reggel 07:00 órától: Lehetőségek Házában (Szfv., Nyárfa u. 14.) Imaóra Férfiaknak Mindenkit szeretettel várunk! SZERDÁN, ÉN FOLYTATJUK A KÖZÖS BÖJTÖLÉST: Ezen a héten imádkozzunk és böjtöljünk: - az adó 1% felajánlását propagáljuk másoknak (aktivitás; ismerősök, munkatársak is) - a május i pásztorok részére tartandó ima és böjti hétvégéért (szellemben éhes, imádkozó szívű pásztorokért; Isten Királysága növekedéséért és előretöréséért) - Katona Pali macedóniai és albániai útjáért (ajtók, kapuk új személyek és gyülekezetek nyíljanak meg Isten Királysága számára; új stratégiák; új források; oltalom és védelem) - a nyári KIRÁLYSÁG! 2013 Táborokért (új fiatalok, új gyerekek; szponzorokért és anyagi forrásokért támogatásokhoz; szolgálók felkészültsége, leleményessége és egysége; szabadságolásokért; Isten természetfölötti megnyilvánulásaiért; fiatalok megújulásáért) - jegyespárokért és fiatal házaspárokért (Dávid & Zsófi; Máté & Barbi; Feri & Helga; Attila & Timi; s az elmúlt években szövetségre lépett házaspárok; Isten Királysága legyen az első helyen; kijelentés szövetségről, földbe esett, elhalt és gyümölcsöző gabonamagról) - Forray Kati, Molnár Zsuzsa és Sebella Katiért (élethelyzet; Atya szeretete; szabadítás) a JÖVŐ HÉTEN május 15-én szerdán 18:00 órától lesz ALAP-vetés Csoport a Lehetőségek Házában (Székesfehérvár, ) Coach-Team: dr. Gál Csaba, Nemes Katalin, Paulinusz Péter MINDENKIT szeretettel várunk! Kedden és pénteken reggel 06:00-tól imaösszejövetelek: Kedden Nemes Páléknál (Székesfehérvár, Lévai u. 11. sz.); Pénteken Lehetőségek Házában Mindenkit szeretettel várunk! 1. oldal

2 A Prófétai Csoport találkozóján elhangzott kijelentések, próféciák, látások (rövid) Székesfehérvár, május 10. Ézsa.55,11 az Én Beszédem, amely számból kimegy, nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok Péntek este, ahogy a prófétai csoporttal együtt voltunk, ezzel a hittel szóltunk, hogy Isten Beszéde, ahogy kimondjuk, kihirdetjük, elkezd cselekedni és megcselekszi az Úr akaratát! Tudja ezt az egész szellemvilág, tisztában van ezzel a sötétség minden szolgája is, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszik, ha figyelnek! ( 2.Pét.1,19) Mert azok a Szavak, mint nyílvesszők az Úr kezében, célba érnek. Többek között a következő kijelentéseket, próféciákat, bátorításokat, látásokat kaptuk és szóltuk városaink, Magyarország és a magyar eklézsia felé: Ézsa.9,1-4 De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Vége a szorongató szorításának, letelt az ideje. Ézsa.9,2 A nép, amely sötétségben járt, nagy világosságot lát; akik a halál árnyékának földjében laknak, fény ragyog fel fölöttük! Felszabadulnak városok, térségek a sötétség uralma alól, és az emberek elkezdenek látni. Nincs elrejtve Isten világossága, megjelenik az Úr dicsősége, mert az Úr szája szól! Ézsa.9,3 Te megsokasítod ezt a népet, nagy örömöt szerzel neki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vigadoznak, mint mikor zsákmányt osztanak. Növekedést adok azoknak a magoknak, melyeket elvetettél emberek szívébe, és meglátod az aratást! Nem kis aratást, hanem minden elvetett magot megsokszorozok. Az ARATÓK örömét adom közétek ez a termés betakarítását jelzi. Zsolt.22,28-29 Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a Föld minden határa, leborul előtted a pogányok minden nemzetsége. Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is. Ézsa.9,4 Mert terhes igáját és háta vesszejét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midián napján. Összetörjük a minket nyomorgató botját, a rád nehezedő teher igáját vége a gyötrő hatalmának, és nem lesz többé sötét és nyomorgatás. Ézsa.9,6-7 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az Ő vállán lesz, és hívják nevét: Csodálatosnak, Tanácsosnak, Erős Istennek, Örökkévaló Atyának, Békesség Fejedelmének! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és Királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A Seregek Urának buzgó szerelme viszi véghez ezt! Ézsa.6,1 láttam az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Miközben felemelitek nevemet, és trónt állítotok az életetekben, városaitokban, az országban Nekem, a palástom betölti a templomot így terjesztem ki rátok jelenlétemet. Kiterjesztem az életetekre, kiterjesztem a városaitokra, kiterjesztem Magyarországra jelenlétemet. Nem lesz mindig sötét, mert fény ragyog fel felette! Az Én dicsőségem betölti a szívedet, családodat, eléri a városodat, és a nemzetedet is betöltöm dicsőségemmel. És velem együtt ültök itt a Trónon, és adom a hatalom pálcáját a kezedbe, nyújtsd ki és uralkodj ellenségeid között! Megnyílnak kapuk és bevonul a Dicsőség Királya a társadalom különböző területeire. Azon az úton jársz, amin Én vezetlek. Melletted vagyok, mint kézműves és gyönyörűséged vagyok minden nap. (Péld.8,30) Én népem, jegyesem, szerelmesem vagy. Hós.2,19 Eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. 2. oldal

3 Alan Vincent: Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk (folyt. 106.) augusztus Szó Iskolája, Graz Tehát az a figyelmeztetés, ha visszafordultok, azt mondja a 6. vers: Zsid.6,6 És elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint akik önmaguknak feszítik meg az Istennek ama Fiát, és meggyalázzák Őt. Elestek itt van egy görög szó, ami azt jelenti, hogy eltépni egy szerződést. Más szóval, ez nem azt jelenti, hogy van egy nehéz napotok ideiglenesen. Ez olyan, mint a házasság. Előfordulhat, hogy a feleségetekkel, a férjetekkel nézeteltérésetek van, és lehet, hogy a kapcsolatotokban van egy ideiglenes nehézség, de ez nem azonos a házassági szerződés széttépésével. Tehát nem arról beszélünk, hogy van egy rossz napunk Istennel, itt ez nem erről szól. Hanem, amikor valaki tudatosan úgy dönt miután szövetséget kötött Istennel, és miután Isten a katonájának elhívta az illetőt, hogy hozza el az Ő Királyságát a Földre, hogy meggondolja magát, eltépi a szerződést, megszegi a szövetséget, és visszatér egy olyan állapotra, ahol már nem üldözik azért, mert bizonyságot tesz Jézusról. Hogyha ezt megteszitek, akkor nincs már a megújulásnak helye. Nem jöhettek vissza 1-2 év elmúltával, hogy: Bocsánat! A szívünkben kell hordoznunk ezeket a figyelmeztetéseket. Mert ha megnézitek a Páli leveleket, pl. a Timóteushoz írt 2. levelet, amikor Pál már a szolgálata végéhez közeledik kb. 35 éve szolgált már ekkor, úgy látja ő ezt a szolgálatot, mint egy maratoni futást. Ő pedig már majdnem átlépett a célvonalon. Hűséges volt, és várnak rá a jutalmak. De ahogy végignéz, visszanéz ezen a pályán, lát olyan embereket, akik elestek valahol az út mentén. Pl. Alexander a rézműves, aki valaha csodálatos evangélista volt, de utána megfordult, és sok bajt okozott Pálnak. Soha nem jutott el a célvonalig. Démás, aki szerette ezt a jelenvaló világot, és afelé fordult vissza. Van egy csomó áldozata a háborúnak, akik soha nem jutottak el a célvonalig. Van azonban annak oka mindegyik esetben, hogy miért estek el. Én 45 évnyi szolgálatra tekintek vissza, és ugyanezt éltem át. Olyan emberek, akik csodálatos igazságokat tanítottak meg nekem, és akik először bevittek a gyógyító szolgálat csodálatos, erőteljes világába, olyan emberek, akik a 60 -as években Új-Zélandon Isten erőteljes mozdulásaiban voltak benne, közülük van olyan ember is, aki már nincs a szolgálatban. Autókereskedő lett, használtautó kereskedése van, és azt mondja: Most már annyi hitem sincs, hogy egy meghűlésből meggyógyítsak valakit. Vannak okai annak, hogy ez az ember miért jutott el idáig. Nem fogom most elmondani. Én csak azt mondom: Uram, én nemcsak jól akarok indulni, hanem el akarok jutni a célvonalig. Miután aláírtam a szerződést, nem akarom eltépni! Kétségtelen, nekem is voltak nehéz napjaim. Láttam olyan dolgokat, amiket nem tudok elmagyarázni magamnak sem, és senki másnak sem. Olyan dolgokat, amiket Isten megígért, hogy meg fogja tenni, és úgy tűnt, hogy Isten mégsem tudja megtenni. A keresztény életem 45 éve alatt nagyon sok ilyesmit láttam. De én nem Istent vádolom ezért, hanem a saját képtelenségemet arra, hogy megértsem, hogy Ő mit cselekszik. Velem van a probléma, nem Istennel. Vannak dolgok, amelyeket nem tudok teljesen megmagyarázni magamnak sem, de egy dolgot tudok: nem fogom eltépni a szerződést. Mióta megízleltem ezeket a dolgokat, nem fogok visszalépni, és nem fogok visszatérni egy középszerű keresztény élethez. 3. oldal

4 Alan Vincent: Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk (folyt. 107.) augusztus Szó Iskolája, Graz Ezek a zsidó keresztények abban a veszélyben voltak, hogy ezt fogják tenni, mert nagyon sok üldöztetés tört ki. Aztán beszél nekünk a továbbiakban arról, hogy Isten hűséges, és milyen ígéreteket tett Ábrahámnak, és azt mondja: Lehetetlen, hogy Isten megváltozzon! A 15. versben azt olvassuk, hogy Ábrahám türelmesen kitartott, és ilyen módon megnyerte az ígéretet előbb-utóbb. Zsid.6,15 És ekképpen békességestűrő lévén, megnyerte az ígéretet. A legnagyobb biztosságunk, és szavatosságunk az Úr Jézus Krisztusban van, mert Ő valóban feltámadt a halálból és valóban belépett a Szentek Szentjébe. Most pedig Ő a dicsőséges mennyei Szent Sátornak a Főpapja, amit Isten épített fel. Ez olyan, mint egy vasmacska, amely azt mondja, Nézzétek, én behúzlak titeket! Behúzlak titeket, mint egy horgony. Hogyha valaha döntöttél mellettem, akkor én segítek neked, hogy megtörténjen. Akkor most továbbmegyünk a 7. részre, de ha te a 6. fejezetnél tartasz az életedben, akkor el kell döntened, hogy nem fogod eltépni a szerződést, és nem fogsz visszafelé haladni. Amikor India felé mentünk, egy nagyon súlyos betegségem volt, ami akár meg is ölhetett volna. Ezért nem akart engem egy missziós szolgálat sem kiküldeni, mert nagyon komoly veszély voltam a számukra. Egészségügyi szempontból egy kockázati tényező voltam. A fiunkkal, Duncan-el a feleségem 27 hetes terhes volt, amikor elindultunk. Rettenetes volt az egészségi állapotom, de arra gondoltam, ha majd rálépek a hajóra India felé mert engedelmeskedem Istennek, akkor Ő meg fog gyógyítani. Akkoriban nem repülgetett az ember, hanem hajózott. Tehát ráléptem a hajóra, és évek óta a legrosszabb rohamom akkor volt. Majdnem belehaltam ebbe azon az éjszakán. A Földközi tengeren elhajóztunk egy öböl mellett, és a lehető legrosszabb viharban kerültünk oda. A viharban egy kis hajó miatt majdnem elsüllyedtünk. Ebben a kegyetlen viharban, a kabinomban szó szerint hánytam, és ebben a helyzetben időelőtti vajúdás kezdődött meg a feleségemnél. Ott mellette én éppen készültem halálra vérezni magam, de nem tudtam ellene semmit tenni. Ahogy a feleségem nézte ezt a jelenetet hogy elveszítheti a férjét, és elveszítheti a kisbabáját is, ott a hajókabinban, egy olyan hit-harcot vívott meg, amiben azt mondta: Még ha mindkettőjüket elveszítem is, akkor sem fogok visszafordulni! És ezt nem könnyedén mondta. Isten tudja, hogy komolyan gondolta. Mielőtt a harc befejeződött volna, valahogy eljutottunk Bombaybe. Ott kiraktak engem, elvittek egy kórházba, hogy ne vérezzek halálra, és a feleségem is egy kórházba került, hogy megmentsék a babát. Azt mondtam, hogy nincs pénzem a kórházi kezelés kifizetésére, csak annyi pénzem van, hogy megvehetem a hajójegyet. Nem tudtam, hogy mit fogunk most csinálni. Ott a hajón én is óriási csatákat vívtam meg szellemben a saját életemért, a fiam életéért és a jövőbeni szolgálatunkért. Amikor mindketten eljutottunk Bombaybe végül is sikerült odaérni, mindkettőnket hordágyon vittek le a hajóról. Teljesen nevetséges volt az egész. Ilyen, mikor Isten Hódító Serege megérkezik Bombaybe. Természetes szinten ennél ostobább helyzet nem is történhetett, de eldöntöttük, hogy nem fogunk visszafordulni, és mint Ábrahám, végül elnyertük az ígéretet. Nem vagyunk mi túl okosak, de Isten hűséges volt az ígéretéhez. Amikor nemrég visszamentem Bombaybe, s tartottam ott egy vezetői összejövetelt, több mint 7000 apostoli szintű vezető volt jelen ember vett részt azokon az ima-összejöveteleken, 4. oldal

5 Alan Vincent: Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk (folyt. 108.) augusztus Szó Iskolája, Graz amelyek a Benny Hinn alkalmat előzték meg. Ez a gyümölcse annak a szolgálatnak, amit ott elkezdtünk. Tehát az a harc ott a kabinban megérte, azért a sok gyümölcsért, ami sok évvel később ott beérett. Lehet, hogy ti is most a városaitokban elég nehéz időket éltek át, lehet, hogy valami fizikai problémával küzdötök, de Isten hűséges az ígéreteihez. Ha végigküzdöd magad a csatán, akkor át fogsz jutni rajta, és örökölni fogod az ígéretet. Akkor most továbbmegyünk a 7. részre. Ez a rész mutatja be nekünk a Nagy Melkisédeket. Amikor a lányom, Rachel 7 éves volt, a Zsidó 7. első néhány versét felolvastam neki, és azt kérdeztem: Rachel, mondd meg nekem, kiről szól ez? Ő Sálem Királya, Ő a Felséges Isten papja, Ő az Igazságosság Királya, a Békesség Királya, akinek nincs apja, vagy anyja, nincsen családfája, nincs a napjainak se kezdete, se vége, és olyanná tétetett, mint Isten Fia. Rachel, ki ez? kérdeztem. Azt mondta: Papa, ez Jézusról szól. Azt mondtam neki: Te többet tudsz, mint sok teológiai professzor. Mert ők még mindig azon vitatkoznak, ki lehet az a titokzatos Melkisédek? Biztos valami Közel-keleti herceg, aki megjelent Ábrahámnak. A következőt kell megértenünk. Melkisédek mindig is létezett, Ő az Örökkévaló Papság. Létezett már sokkal azelőtt, hogy Lévi és a lévita papság hivatalba lett volna iktatva. A lévita papság egy ideiglenes tanfolyam volt a számunkra, amiből megtanulhatunk dolgokat, amik az örökkévaló Melkisédeki papságban alkalmazandók. Egy másik dolog, amit meg kell tanulnunk: ahhoz, hogy üdvösségünk legyen, ahhoz, hogy Jézus megválthasson minket, és Istennek az a Báránya lehessen, aki megmenti a világot, Isten úgy döntött, hogy ennek egy zsidó báránynak kell lenni. Tehát a megtestesülésében Isten örökkévaló Fia egy rövid időre zsidó lett, azért, hogy az egész világnak megszerezhesse az örökkévaló üdvösséget. Értsétek ezt meg, mert ez nagyon fontos! Ahhoz, hogy a húsvét jelképiségét Isten meg tudja valósítani tökéletesen, ahhoz úgy kellett döntenie, hogy az igazi Isten Bárányának zsidónak kell lennie. Teljesen érthető dolog volt, hogy egy zsidó báránynak kellett meghalnia az egész világért. Az is nagyon helyénvaló volt, hogy egy zsidó házban öljék meg ezt a zsidó bárányt, ugyanúgy, mint húsvétkor. Így a jelképiséget Isten meg tudta valósítani. Halljátok meg, amit mondani akarok! De miután befejeződött az a folyamat, ami a világ bűneinek a megfizetéséről szólt, az az ember, aki feltámadt a harmadik napon a halálból, már nem egy zsidó volt! Ez az Új Ember volt, Akinek nem volt családfája, Akinek a napjainak nem volt eleje vagy vége, és ez az Új Ember az, Akihez kapcsolódtunk mindannyian a feltámadásban. Isten igazából három etnikummal kell, hogy foglalkozzon, és három különböző módon teszi ezt. Foglakozik a pogány nemzetekkel a világgal, ha így akarjátok mondani, akik nem ismerik Őt. Jézus visszajövetelének napjáig megvannak az Ő céljai és módszerei annak, hogyan foglalkozik ezekkel a nemzetekkel. Ugyanakkor ott vannak a zsidó születésű emberek, akikkel szintén hűségesen bánik, és akikkel szintén megvalósítja a terveit Jézus visszajövetelének napjáig, hűséges módon. De amikor Jézus feltámadt a halálból, és az Egyházon keresztül a Királyság elkezdett erőteljesen megvalósulni a Földön, akkor Isten behozott egy harmadik etnikumot a képbe szeretném ezt így kifejezni, ez pedig a Királyság etnikuma, népcsoportja. 5. oldal

6 Alan Vincent: Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk (folyt. 109.) augusztus Szó Iskolája, Graz Ha az ember bent van a Királyságban, akkor már nem az a lényeg, hogy zsidó, vagy nem, mert Jézus sem zsidó már a Királyságban. Neki nincs földi családfája, földi nemzetisége. A Királyság szempontjából teljesen mellékes, hogy ti magatok milyen nemzetből jöttetek ide. Isten különböző módokon bánik ezekkel a különböző nemzetiségekkel, etnikumokkal azért, hogy mindegyikkel megvalósítsa a tervét Jézus Krisztus visszajöveteléig. Amíg ezt nem értitek, nem fogjátok megérteni Isten utolsó időkbeli céljait sem, és azt sem, hogy ezek a célok hogyan működnek együtt. Csak azt mondhatjuk, hogy Isten csodálatosan meg fog dicsőülni mindebben a három etnikumban. Minden nemzet, amelyik most még nem is ismeri Istent, le fog borulni Jézusnak a trónja előtt, és hatalmas aratás lesz betakarítva. Isten el fogja hozni a zsidókat, akik most nem ismerik Istent. Meg fognak törni a zsidók amiatt, hogy felismerik, hogy megfeszítették a Megváltót, és le fognak borulni Jézus trónja előtt. Ugyanakkor, Isten azokat az embereket is, akik már ismerik Őt, és benne vannak az Ő Királyságában, ezt a Királyságot is egy csodálatos kicsúcsosodásra fogja elvezetni. Ezek együtt Jézus visszajövetelének napján egy dicsőséges kicsúcsosodásban fognak találkozni egymással. Ahogy ezt a Zsidó levél végén mondja, előbb-utóbb oda fogunk jutni, és csak a Királyság fog megmaradni. De ez a Melkisédek létezett és működött Isten Királyságában az Ő királyi és főpapi méltóságában sokkal azelőtt, hogy a Lévita papság egyáltalán elkezdődött volna. Miután egy időre a zsidó Isten bárányává vált, hogy elvegye a világ bűneit, és ahogy a húsvéti bárány is jelképezi, a zsidók házában ölték meg azért, hogy az egész világért kifizesse a büntetést. Miután betették a sírba és eltemették miközben rajta volt Ádám fajának minden bűne, ez a bűnökkel terhelt zsidó Jézus nem támadt fel a halálból. Ő csak eltűnt. Amikor János befutott a sírba, és látta azokat a temetkezési ruhákat, amik ott feküdtek, akkor azok úgy feküdtek ott, mintha csak elpárolgott volna belőlük az emberi test. Nem úgy jött ki Jézus a sírból, mint Lázár, aki kisétált. Ugyanúgy fel voltak tekerve a temetkezési ruhák, mint előtte, minthogyha a test egyszerűen elpárolgott volna közülük. Az, aki kijött a sírból, egy dicsőséges Új Ember volt. Ő volt Melkisédek, Akinek semmi köze nem volt ahhoz a bűnökkel terhelt Jézushoz, akit eltemettek abba a sírba. Érthető ez? Épüljenek belétek ezek a dolgok, miután meglátjátok! Még egy dolgot szeretnék most megnézni. Itt a 7. részben. Van egy nagyon fontos törvény, törvényszerűség. Most tudományos értelemben beszélek a törvényről. Ez a szellemi világnak egy változtathatatlan alapelve, és van sok ilyen szellemi törvény. Ezek ugyanolyan irgalmatlanul működnek minden helyzetben, mint a fizikai törvények működnek a fizikai világban. Meg kell ismernünk ezeket a törvényeket, és meg kell tanulnunk együttműködni velük, mert akkor a javunkat fogják szolgálni. Ha ellenük állunk, akkor összezúznak minket. Ahogy a fizikai törvények is, ezek a szellemi törvények is mindenkinek, mindenhol, mindenkor egyformán működnek. Akkor most a gravitáció törvényét fogjuk felhozni példának a fizikai világból. Ha felállok egy magas épület tetejére, akár Grazban, akár New Yorkban, akár Pekingben vagy Johannesburgban vagy Székesfehérváron, teljesen mindegy, hogy én milyen nemzetiséghez tartozom, nem számít a korom, vagy hogy mennyire vagyok képzett, lehet húsz doktorátusom, vagy lehetek teljesen 6. oldal

7 Alan Vincent: Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk (folyt. 110.) augusztus Szó Iskolája, Graz idióta, ha leugrok erről az épületről, akkor elkezdek egyre gyorsabban zuhanni a föld felé. Nem tudom pontosan megmondani a sebességet európai mértékegységgel, de az a lényeg, hogy egyre gyorsabban zuhanok, és mondjuk 320 km/h sebességgel érek le a földre. Valószínűleg bárkire elég fájdalmas hatással lenne az ilyesmi. Én ezt bárhol megtehetem, bármikor, bárki megtehetné ugyanezt, ez a törvény irgalmatlanul működik. Mondjuk, felállok az Eiffel torony tetejére, és mondhatom: Én francia vagyok és nem hiszek a gravitációban és leugorhatok Nem hiszek a gravitációban, nem hiszek a gravitációban!, teljesen mindegy, ez a törvény akkor is működni fog irgalmatlanul. Sok szellemi törvény van, és meg kell értenünk őket, mert ezek irgalmatlanul működnek. Amit a Zsidólevél 7. része bemutat nekünk, azt az öröklődés törvényének neveztem el. Ennek a fejezetnek az a célja, hogy bebizonyítson valamit. Azt akarom bebizonyítani nektek, hogy a Melkisédeki papság magasabb rendű, mint a lévita papság. A Zsidó levél írója a következő módon teszi ezt. Jobb, ehhez a módhoz hozzászokni, mert a Bibliának ez a logikája. Át kell tekercselni az elméteket, hogy úgy kezdjetek el gondolkodni, mint Isten. Nem olvasom fel az összes verset, de úgyis rájöttök, miről van szó. Tehát itt van Ábrahám és itt van Melkisédek. Amikor Ábrahám találkozott Melkisédekkel, két dolog történt. Mindenekelőtt Melkisédek megáldotta Ábrahámot, és Ábrahám elfogadta ezt az áldást. Zsid.7,1 Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a Felséges Isten Papja, Aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozván, őt megáldotta, A második dolog, ami történt, az pedig az volt, hogy Ábrahám a tizedét felajánlotta Melkisédeknek. Melkisédek pedig elfogadta ezt. Zsid.7,2 Akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből: Aki először is magyarázat szerint Igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz Békesség Királya, Ez az eseménysor két dolgot bizonyít be: Aki áld, az nagyobb annál, mint aki az áldást kapja, és aki elfogadja a tizedet, az nagyobb annál, mint aki adja. Ezért egyáltalán nem kételkedhetünk abban hiszen van két tévedhetetlen bizonyíték, hogy bebizonyítottunk valamit. Mégpedig azt, hogy: - Ábrahám kétségtelenül alacsonyabb rendű, mint Melkisédek. - Melkisédek pedig kétségtelenül Ábrahám felett való. Eddig, tudtatok követni, ugye? Na most jön a Biblia logikai ugrása. De mondja az író Ábrahám ágyékában, már ott volt valaki, akit Lévinek hívtak. Álljunk csak meg egy pillanatra. Ekkor még Izsák sem született meg, Jákób sem született meg, és az egészen biztos, hogy Lévi sem született meg. Tehát két meg nem született nemzedék volt Ábrahám ágyékában. A Biblia azt mondja, ez nem számít, mert a családfa szempontjából, Ábrahámban ott volt Lévi, és így Ábrahámmal együtt részt vett a tizedfizetésben és az áldás elfogadásában. Ezért magabiztosan mondhatjuk, hogy Lévi is teljességgel alacsonyabb rendű, mint Melkisédek. Ez az öröklődés törvénye. Ez erőteljesen működik ellenünkre Ádámban. A Róma 5. része azt is mondja, hogy Ádám ágyékában ott volt az összes Ádám után következő nemzetség, tehát az összes emberi nemzetség, ti és én is. 7. oldal

8 J. Lee Grady: Eljövendő cunami a Katolikus Egyházban Úgy hiszem, az Úr megmutatta nekem, hogy elküldi Szellemének egy hullámát, hogy reformációt hozzon. Több mint tíz évvel ezelőtt éltem át életem legszínesebb álmát. Azon nyomban elmondtam a feleségemnek, ahogy felébredtem, mivel annyira mély tartalma volt. A jelenetek mélyen bevésődtek az emlékezetembe. Azt álmodtam, hogy a Vatikánban állok. Tartsátok észben, hogy soha nem voltam katolikus és nem jártam Olaszországban. Álmomban azonban egy gazdagon díszített, márványoszlopokkal ékesített teremben voltam, melynek különlegesen szép kövezett padlója volt. Egy óriási boltíves ablakhoz sétáltam, ahonnan Vatikán Város panorámáját láttam. Egyszer csak egy hatalmas hullám jelent meg a horizonton. Cunami közeledett. A hullám egyre közelebb jött, de nem éreztem pánikot annak ellenére, hogy hallottam az embereket rohangálni és kiabálni, miközben felkészültek a hatásra. Nekitámaszkodtam egy közelben levő falnak. Amikor a hullám lecsapott, a palotaszerű épület recsegni és dőlni kezdett. Antik asztalok, székek, karos gyertyatartók és szobrok oldalra csúsztak, amint a padló megmozdult. Csillárok furcsa szögben függtek alá. Perceken belül a padló merőleges lett a talajra és még több bútordarab zuhant alá. A mozgás addig tartott, amíg a padlóból mennyezet lett. Még több vallásos ikon, szobor és festmény esett le és tört darabokra. Álmomban nem aggodalmaskodtam efelől a katasztrófa felől. Nem tettem fel a nyilvánvaló kérdéseket sem: Hogyan érhetett a cunami ilyen messzire a szárazföldön, hiszen a Vatikán majd 20 mérföldre van a Földközi tengertől? Hogyan állíthatta a cunami a fejetetejére ezt a hatalmas épületet? És miért nem volt víz sehol? Álmomban tudtam, hogy szellemi eseménynek vagyok tanúja. Zajt hallottam a terem másik végében. Amikor már elég közel jutottam, katolikus apácákat és papokat láttam a Szent Szellem által imádkozni. Felemelt kezekkel buzgón dicsérték Istent, mintha egy újabb Pünkösdöt éltek volna át. Az atmoszféra szellemileg telítve volt. Mégis, miközben ezek az emberek imádkoztak, egy díszes vallásos viseletbe öltözött férfi mérgesen kiáltozott rájuk olaszul. Nyilvánvalóan nem volt boldog attól, ahogy ezek a katolikusok viselkedtek. Ez kihozott a sodromból és elkezdtem őt feddeni. Imanyelvemen szóltam, így nem tudtam, mit mondok. Tudtam azonban, hogy Isten feddi a vezetőket, akik szembeszegültek az Ő munkájával. Ekkor felébredtem. Érzékeltem, hogy a Szent Szellem azt mondja nekem: A fejetetejére állítom a Katolikus Egyházat. Nem hiszem, hogy minden álom Istentől van. Időnként agyunk csupán színesben gondolkodik, miközben alszunk. Máskor az álom egyszerűen egy tudatalatti reakció a pepperonis pizzára, amit lefekvés előtt ettünk. Ebben az esetben azonban arra a hitre jutottam, hogy Isten valami nagy dolgot mutat meg nekem, amit még az én életemben tervez megcselekedni. II. János Pál pápa volt még hivatalban, amikor kaptam ezt az álmot. Azóta Benedek pápa jött és ment, ezen a héten a bíborosok új vezetőt választanak olyan időszakban, amikor a világ 1.2 milliárd katolikus hívője a papság körében feltárt, gyermekbántalmazásokról és szexbotrányokról szóló hírektől tántorog. Úgy hiszem, egy nagy megrázatás jön a katolikus rendszerre, amelynek lesznek pozitív és negatív hatásai is. Istennek nem tetszenek az emberalkotta vallásos struktúrák (egy 8. oldal

9 J. Lee Grady: Eljövendő cunami a Katolikus Egyházban (folyt. 2.) felekezetben sem), amelyek akadályozzák az embereket, hogy megismerjék Őt. Ő komolyan gondolja, amikor azt kéri tőlünk, hogy döntsük le a bálványokat, amelyeket azért készítettünk, hogy elvegyék az Ő helyét. Végső soron Isten mindig megítéli a bálványimádást. Másrészt, Neki mindig gondja van a Katolikus Egyházhoz tartozó embermilliókról, akik segítségül hívják Jézus nevét és kívánják az Ő jelenlétét. Az ő számukra Isten erejének eljövendő hulláma új éhséget fog gerjeszteni a Szent Szellem és Isten hamisítatlan Beszéde iránt. Miközben a korrupció lelepleződik és a struktúrák megrázatnak, azt látom, hogy a katolikusok az egész világon egy 21. századi reformáció mozgalmat élnek meg. A tradicionalisták természetesen harcolni fognak, de a halott vallás erőtlennek bizonyul, amikor valódi szellemi ébredéssel kerül szembe. Fiatal reformerek különböző nemzetekből dacolnak a rendszerrel és azt mondják, amit Mózes mondott a fáraónak: Bocsásd el az én népemet (2.Móz.5,1). Tudom, sokan vannak evangéliumi testvéreim között, akik leírták a katolikusokat, mint eretnekeket, és nem adnak helyet megváltásuknak vagy reformációjuknak. Inkább szeretnék látni az egész rendszert összedőlni és elégni. Talán ők elfelejtik, hogy sajnos nekünk is megvannak a bálványaink, szexbotrányaink és korrupt intézményeink; nekünk is szükségünk van szellemi cunamira, hogy a fejünk tetejére állítson bennünket. Nekigyürkőzöm, miközben imádkozom: Küldd a hullámot, Uram! J. Lee Grady a Charisma korábbi szerkesztője és a Mordecai Project (themordecaiproject.org) igazgatója. Legutóbbi könyve, a Biblia félelemnélküli leányai, a következő hónapban megjelenik spanyolul a Casa Creacion jóvoltából. Követheted 9. oldal

10 Királyság! IFI-tábor július 22 július 27. (hétfőtől szombatig) - Fonyódi Ifjúsági Táborban Az idén is meglepetés-vendégek lesznek a táborban a határainkon túlról és határainkon belülről is Ugyanakkor kérlek Benneteket, hogy imádkozzunk közösen pályázatokért, új anyagi forrásokért, szponzorokért, támogatókért, hogy tudjuk az idén is támogatni a szolgálókat, a fiatalokat, a gyerekeket is, hogy az idén is kevesebbe kerüljön a táborozás mindenkinek! További információk: Dávid Sátora Gyülekezet, Németh Blanka telefon: ; Királyság! Gyerektábor július 29 augusztus 03. (hétfőtől szombatig) - Szigetszentmártoni Ifjúsági Táborban További információk: Dávid Sátora Gyülekezet, Sebestyén Gabriella telefon: ; Átváltozás zenés, táncos, multimédiás színdarab árnyjátékkal a Biblia Szól Színész Csoport előadásában június 08. szombat 18:00 órától a Barátság Házában (8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. sz.) Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! Ne felejtsük el: az adónk 1%-nak felajánlását! Társadalmi szervezet: Alba Sansz Kulturális Alapítvány: Egyrészt nagyon köszönjük és hálásak vagyunk MINDENKINEK, aki eddig is támogatta az Alba Sansz Kulturális Alapítványunkat az adója civil szervezetek számára felajánlható 1%-val. Másrészt, ha teheted, kérünk, ajánld fel ebben az évben is, hogy továbbra is végezhessük mindazt a szellemi, szociális és karitatív munkát a Te segítségeddel és támogatásoddal, amit eddig is végeztünk igen sok területen. Köszönjük segítségedet! 10. oldal

11 2013-ban tervezett összejövetelek, találkozók: május 16. (csütörtök 18:00 órától) Ima a városért - gyül-i vezetők, szolgálók Helyszín: Élet Hangja Missziós Gyül. (Székesfehérvár, VOK épülete 1.emelet 26-os terem) május 20. (Pünkösdhétfő egész nap) Sport, Kirándulás (szervező dr. Deák Gyuri) Helyszín: Pákozd-Sukorói Arborétum (bográcsozás, szalonnasütés, foci, játék, stb. ) május (péntek-szombat) Ima s Böjti Napok Pásztorokkal, Vezetőkkel Helyszín: Kelet-Európai Misszió, Inárcs; Szőlőhegy 1. GPS: N ; E május 31. (péntek 17:00 órától) IFI Alpha vezető-képzés Süveges Imrével Helyszín: (8000 Székesfehérvár, Nyárfa utca 14.) június 06. (csütörtök) Life Cafe Club együtt a fiatalok Helyszín: Szabadművelődés Háza (8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3. sz.) június 08. (szombat) Átváltozás c. színdarab Helyszín: Barátság Háza (Szfv., 3. Béla király tér 1.), Szervező: Biblia Szól Gyülekezet június (péntek-szombat) I Székesfehérvár JUNIÁLIS Helyszín: a Sóstói tanösvény bejárata előtti zöldterület ahol tavaly is volt (Székesfehérvár) Közreműködnek esténként: EXTRÉM Generáció; Debreceni Szabker-IFI; Kedl-Gyárfás Team; JELSZÓ; Dobner Illés és Csapata; Helyes_Beat Ferencz Péterrel. Napközben izgalmasabbnál izgalmasabb programok felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt július (hétfő-szombat) Nyári Dicsőítő Iskola Debrecen További információk: július (hétfő-szombat) KIRÁLYSÁG! IFI Tábor Helyszín: Fonyódi Ifjúsági Tábor (sportolási lehetőségek, külön strand, stb.) július 29-augusztus 03. (hétfő-szombat) KIRÁLYSÁG! Gyerek Tábor Helyszín: Szigetszentmártoni Ifjúsági Tábor (sportolási lehetőségek, külön strand, stb.) augusztus (hétfő-péntek) SOW a SZÓ Iskolája (Graz) Téma: hogy megismerjem Őt (Filippi 3,10) Szolgálók: Donald G. Leavell, Barry Wissler, Franz Lippi augusztus 17. (szombat) ESKÜVŐ: Katona Dávid & Pécsi Zsófi Helyszín: (Székesfehérvár, ) augusztus 24. (szombat) ESKÜVŐ: Németh Máté & Beke Barbara szeptember (péntek-szombat-vasárnap) BLAST-HU Haladó Szolg-felk. Szeminárium Helyszín: (Székesfehérvár, ) Jelentkezni Héjas Beátánál lehet: szeptember 28. (szombat) HÁZASPÁROS Vacsoraest Helyszín: (Székesfehérvár, ) Jelentkezni Héjas Beátánál lehet: október (péntek-szombat-vasárnap) Királyság! Szolgáló-felkészítő Szeminárium Helyszín: (Székesfehérvár, ) november (péntek-szombat) Ima s Böjti Napok Pásztorokkal, Vezetőkkel Helyszín: Vácduka (Perjesi István fog értesítést küldeni ezzel kapcsolatban) december (péntek-szombat) 20. Ima és Böjt Konferencia Helyszín: Budapesti AGAPE Gyülekezet (1181 Budapest, Kondor Béla stny. 18. sz.) Szeretettel: Katona Pál és Nemes Pál 11. oldal

12 Sport és Kiránduló Nap Pünkösdhétfőn (2013. május 20-án hétfőn) Főszervező és bővebb információ: dr. Deák György Egész nap a szabadban foci, sport, bográcsozás, vetélkedők, beszélgetések, játék, tartalmas programok az egész családnak és egyedülállóknak szóval MINDENKINEK! Helyszín: Pákozd-Sukorói Arborétum (utazás, ill. autó ügyben egyeztess dr. Deák Gyurival) Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! Jerry Truosdale: Gyülekezetnövekedésről szóló tanítássorozata hangfelvételről (8 x 40 perces) tolmácsolással kérdésekkel, közös megbeszéléssel május 18. szombat, kb. 10:00 órától a NYOMELL épületében (Budapest, XIV. ker. Kövér Lajos utca sz. bal oldali lépcsőház 2. em. Élő Ige Gyülekezet) Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! június 03-án hétfőn, 13:00-tól 16:30 óráig A Közbenjárók Közössége negyedévenkénti soron következő találkozója a Mahanaim Gyülekezetben (Budapest, Damjanich út 2.) A mostani találkozó témája a közbenjáró imádság kiszélesítése. Szeretettel várunk Mindenkit: Nyeste Ferenc koordinátor újra Ez az a nap! a Papp László Budapest Sportarénában! Gyülekezzenek köréd a népek, Te pedig foglalj helyet fölöttük a magasban! (Zsolt.7,8) Helyszín a Papp László Budapest Sportaréna (1143 Budapest, Stefánia út 2.) június 1-jén szombaton (programkezdés) 17:00 22:30-ig Üzenet: Ulrich Parzany Meghívott zenészek, dicsőítők: Israel Houghton (5 Grammy-díj) és a New Breed; Gateway Worship; fős kórus és a Joy Gospel Music; összevont magyar dicsőítő csapat: Pintér Béla/ Prazsák László/ Gável András és Gellért/ Csiszér László/ Lakatos Péter/ Dobner Illés/ Bolyki Brothers/ Johnny K. Palmer/ Henderson Dávid Misszió EXPO az Ez az a napon! június 1-i Ez az a nap!-hoz kapcsolódva EXPO: délután 15:00 17:00 óráig Info & Jegyek: Ne felejtsük el: az adónk 1%-nak felajánlását! Társadalmi szervezet: Alba Sansz Kulturális Alapítvány: Egyrészt nagyon köszönjük és hálásak vagyunk MINDENKINEK, aki eddig is támogatta az Alba Sansz Kulturális Alapítványunkat az adója civil szervezetek számára felajánlható 1%-val. Másrészt, ha teheted, kérünk, ajánld fel ebben az évben is, hogy továbbra is végezhessük mindazt a szellemi, szociális és karitatív munkát a Te segítségeddel és támogatásoddal, amit eddig is végeztünk igen sok területen. Köszönjük segítségedet! 12. oldal

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet 2013. május 05. HÍRLEVÉL 12. évfolyam 575. szám Programok: Jövő héten szerdán, 05. 08-án Összevont Házicsoport lesz 18:00-tól a Lehetőségek Házában (Székesfehérvár, ) Mindenkit szeretettel várunk! ---------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet Ö ss ze j ö v e t e le k : Székesfehérvár, 2013. május 26. HÍRLEVÉL 12. évfolyam 578. szám Programok: Jövő héten szerdán, 05. 29-én a Házicsoportok a szokott időben ½ 6-tól lesznek: Helyszínek: dr. Németh

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4.

1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4. Tartalomjegyzék: 1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4. Mit értünk kenet alatt?...53 5. A kenethez

Részletesebben

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl A Felkent helyett járunk tehát követségben, mintha Isten kérlelne titeket rajtunk keresztül, a Felkent helyett kérlelünk titeket: Béküljetek ki Istennel! 2Kor 5:19-20 BÉKÉLTETŐ HÍRLEVÉL 2012.november 4

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten veled Fáraó!

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten veled Fáraó! A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten veled Fáraó! Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliai Feladatlap Haladóknak bibliai felfedező 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Olvasd

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2004. 09. 18. Ár és áldozat. Lekció: 1Móz 37,12-36 Textus: Zsid 10,1-8

Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2004. 09. 18. Ár és áldozat. Lekció: 1Móz 37,12-36 Textus: Zsid 10,1-8 Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2004. 09. 18. Lekció: 1Móz 37,12-36 Textus: Zsid 10,1-8 Ár és áldozat Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!)

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!) HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP Bizonyára sokan ismerik Józsué könyvéből azt a részt, amikor Józsué szavára "megállt a nap" majdnem egy napi hosszra, hogy legyen idő befejezni a csatát. Mese? Legenda?

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet Ö ss ze j ö v e t e le k : Székesfehérvár, 2011. február 27. HÍRLEVÉL 10. évfolyam 461. szám Programok: Jövő héten szerdán, 03. 02-án Összevont Házicsoport lesz 18:00-tól a Lehetőségek Házában. Mindenkit

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

2. évfolyam 130. szám 2010. december 25. Ezen a héten ide várunk: Az Úr Jézus áldása, békessége legyen Rajtad, családodon ezekben a napokban!

2. évfolyam 130. szám 2010. december 25. Ezen a héten ide várunk: Az Úr Jézus áldása, békessége legyen Rajtad, családodon ezekben a napokban! DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 130. szám 2010. december 25. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Te vagy fontos! 4. összejövetel

Te vagy fontos! 4. összejövetel Te vagy fontos! 4. összejövetel 35 Előkészítés Készíts elő egy körbe annyi széket, ahányan vagytok. Ha van olyan, akit ma nagyon vártatok, és nem jött, készíts neki is egy széket. A kör közepére helyezd

Részletesebben

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre.

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 20. alkalom 2012. május 04. Események összehasonlítása: Jézus a vízen jár (Mk 6,45-52) Jézus feltámadása után megjelenik apostolainak Jeruzsálemben (Lk 24,36-53) Események elhelyezése

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE MBS076 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS MENNYBEMENTELE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A MENNYBEMENETEL TÖRTÉNELME

Részletesebben

Online misszió Online marketing

Online misszió Online marketing Online misszió Online marketing...erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig (ApCsel 1,8) ApCsel 1,3-11

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

Bank adatok: Számlatulajdonos neve: Aviation Links ltd. V.A.T. No. 520039009-2, Nirim St., 67060 Tel Aviv, Israel

Bank adatok: Számlatulajdonos neve: Aviation Links ltd. V.A.T. No. 520039009-2, Nirim St., 67060 Tel Aviv, Israel Érkezés Tel Avivba a Barátság Hét kezdete előtt szállás lehetőségek Hotelek Tel Avivban: City Hotel kétágyas szobában 1 éjszakára 100 $ / fő Metropolitan Hotel kétágyas szobában 1 éjszakára 90 $ / fő Imperial

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben