BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG Sorszám: 8. Ikt.sz.:I-768-2/2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG Sorszám: 8. Ikt.sz.:I-768-2/2015."

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG Sorszám: 8. Ikt.sz.:I-768-2/2015. Jegyzőkönyv Készült: a Kulturális és Köznevelési Bizottság május 19-én órától tartott nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Bocskai út ) I. emelet 114. sz. termében. Bizottság tagjai közül jelen vannak: Bizottság tagjai közüli távol vannak: Jankó István Farkas Krisztina Hintsch György Bába Szilvia Csernus László, Görög András, Kiss Anna, Sass Szilárd, Szabó András, Vitéz Gyula Horváth Péter Kornélné elnök, alelnök, alelnök, Kulturális Bizottság tagjai érkezett távozott 1. Jankó István elnök 2. Farkas Krisztina alelnök 3. Hintsch György alelnök 4. Bába Szilvia 5. Csernus László 6. Görög András 7. Horváth Péter Kornélné 8. Kiss Anna 9. Kreitler-Sas Máté 10. Sass Szilárd 11. Szabó András 12. Vitéz Gyula Tanácskozási joggal résztvevők dr. Hoffmann Tamás polgármester Király Nóra alpolgármester dr. Molnár László alpolgármester Polgármesteri vezetés: visszaérkezett távozott dr. Molnár László aláírás aláírás

2 dr. Horti István jegyző Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna aljegyző Képviselők: Barabás Richárd dr. Bács Márton Budai Miklós Gajárszki Áron Gyorgyevics Miklós Haidar Norbert Junghausz Rajmund Kerékgyártó Gábor Ludányi Attila Molnár Gyula Nagyné Antal Anikó Szabó György Turbók Jánosné Vécsei Éva Wendlerné dr. Pirigyi Katalin Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei Vladimorova Milena, Bolgár ÖK Kárpáti István, Cigány ÖK Dr. Korani Lefki, Görög ÖK Németh Istvánné, Horvát ÖK Pauer Béla, Lengyel ÖK Imreh Ferenc József, Német ÖK Tóth András, Örmény ÖK Elekes Gabriella, Román ÖK Hladinec Péter, Ruszin ÖK Hladinec Péter Becseics Péter, Szerb ÖK Klauszné Fuzik Ildikó, Szlovák ÖK Kondor Péter, Szlovén ÖK Knyahinecka Uljana Jaroszlavivna, Ukrán ÖK Knyahinecka Uljana Jaroszlavivna Polgármesteri kabinet: Técsi Judit kabinetvezető dr. Rimóczi Imre kabinetvezető-helyettes Szabó László tanácsadó Cseke Mátyás tanácsadó Cseke Mátyás Polgármesteri Hivatal vezetők/munkatársak: Győrffyné Molnár Ilona, a Humánszolgálati Győrffyné Molnár Ilona Igazgatóság igazgatója Soltész Erika, a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság igazgatója dr. Téglási László, a Jegyző Igazgatóság igazgatója dr. Téglási László Gódor Ildikó, a Programkoordinációs Csop. referense

3 Szebeni Dóra, a Programkoordinációs Csop. Szebeni Dóra munkatársa H. Varga Katalin bizottsági titkár H. Varga Katalin Külsős állandó meghívottak: Fogarasiné Ritter Györgyi, Pedagógusok Szakszervezete Homolay Károly, Iskolai Munkaközösség vezetője Muhari László Tamás, mb. KLIK vezetője Pappné Mika Edit kulturális ügyintéző Ponczók István, a KKDSZ képviselője Preisinger Éva, a KULTI igazgatója Tóth Ildikó, Óvodai Munkaközösség elnöke Tóth Ildikó Napirendekhez meghívottak: Patakfalvi Kornélia, a Humánszolgálati Igazgatóság munkatársa Kiküldött napirendi pontok: Nyilvános ülés 1./ Köznevelési feladatokkal kapcsolatos döntések Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 2./ Ingatlanrész használatba adása Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 3./ Döntés kulturális és civil szervezetek támogatására kiirt pályázatokról Előterjesztő: Jankó István elnök 4./ ok támogatása Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 5./ Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 6./ POSTCARD Bt. elszámolásának szakmai igazolása Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója Az ülést vezeti: Jankó István elnök Jankó István: Köszönti a Bizottságot, elkezdik a bizottsági ülést. De mielőtt még elkezdenék a munkát, szeretettel köszönti Bak Ferencet, a XI. kerületi Tankerület új megbízott igazgatóját. Kéri, hogy mondjon pár szót magáról.

4 Bak Ferenc: Köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy körülbelül húsz éve van a közoktatás irányításában, előtte tizenöt évig tanított. Tíz évig a XII. kerületi Oktatási és Közművelődési Irodát vezette, majd három évig a XVIII. kerületi Humánszolgáltatások Irodáját februárjától visszament a XII. kerületbe tankerületi igazgatónak. Azt több mint egy éve csinálja, tehát maga a feladat nem volt azért új. Most a helyzet úgy hozta, hogy a KLIK elnöke felkérte, hogy átmenetileg, megbízottként a XI. kerületi Tankerületet is vezesse. Természetesen, igyekszik minden olyan feladatot és minden olyan dolgot, amely az oktatásirányításban fontos, maximálisan végrehajtani, és ha a Bizottságnak van bármifajta igénye, kérdése, kérése, mind ő, mind a kollegái állnak rendelkezésre. És ha olyan témát tárgyal a Bizottság, akkor igyekszik mindenféleképpen itt lenni, vagy ha nem ő, akkor valamelyik kollégáját megbízza, hogy képviselje a Tankerületet. Jankó István: Sok sikert kíván Bak Ferencnek a munkájához. Ezek után megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Sass Szilárd képviselőt megválasztani. Ellenvetés nem lévén szavazásra teszi fel azt a javaslatot, hogy a mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Sass Szilárd képviselőt válasszák meg. A Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 88/KKB/2015./V.19./számú határozat A Kulturális és Köznevelési Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Jankó István elnököt és Sass Szilárd bizottsági tagot választja meg. Jankó István: Hat napirendi pontra tesz javaslatot, melyek a kiküldött anyagban is szerepelnek. Sürgősségi előterjesztés nincs. A napirendi vitában hozzászóló nem lévén szavazásra teszi fel a mai ülés napirendjét a következők szerint: A Kulturális és Köznevelési Bizottság a mai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el: Nyilvános ülés 1./ Köznevelési feladatokkal kapcsolatos döntések Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 2./ Ingatlanrész használatba adása Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 3./ Döntés kulturális és civil szervezetek támogatására kiirt pályázatokról Előterjesztő: Jankó István elnök 4./ ok támogatása Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

5 5./ Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 6./ POSTCARD Bt. elszámolásának szakmai igazolása Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója A Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 89/KKB/2015./V.19./számú határozat A Kulturális és Köznevelési Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el: Nyilvános ülés: 1./ Köznevelési feladatokkal kapcsolatos döntések Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 2./ Ingatlanrész használatba adása Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 3./ Döntés kulturális és civil szervezetek támogatására kiirt pályázatokról Előterjesztő: Jankó István elnök 4./ ok támogatása Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 5./ Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 6./ POSTCARD Bt. elszámolásának szakmai igazolása Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója 1./ napirendi pont: Köznevelési feladatokkal kapcsolatos döntések Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester Jankó István: Hozzászóló nem lévén, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a következők szerint: A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Köznevelési feladatokkal kapcsolatos döntések című előterjesztést. Határidő: május 21., felelős: Jankó István elnök.

6 A Bizottság 7 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 90/KKB/2015./V.19./számú határozat A Kulturális és Köznevelési Bizottság 7 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül úgy határozott, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Köznevelési feladatokkal kapcsolatos döntések című előterjesztést. Határidő: május 21. Felelős: Jankó István elnök 2./ napirendi pont: Ingatlanrész használatba adása Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester Görög András: A kérdések körében azt szeretné megkérdezni, hogy mi a biztosíték arra, hogy ezt továbbra is arra a célra fogják használni, amire egyébként eddig használták. Ha jól nézte, nem csak az épületet adják át, hanem minden egyes felszerelési tárgyat is a leltárból. Van-e arra konkrét terv, hogy kik fognak ott dolgozni, milyen munkakörben, hányan, mennyiben kötődnek a kerülethez, mennyire Budapesthez? Konkrétan mi az elképzelés az épület további hasznosításával kapcsolatban? Győrffyné Molnár Ilona: A szerződésbe be van pontosan írva, hogy csak erre a feladatra adják át, tehát pedagógiai szakmai szolgáltatásra, akár az eszközt, akár az ingó vagyont, és csak arra használhatja. Ha ebben módosítani akarnak, akkor feltétlenül kell, hogy konzultáljanak az Önkormányzattal, illetve nem tehetik meg képviselő-testületi döntés nélkül. A szerződés tartalmazza tételesen ezt, a vagyontárgyakat is átadják, azokat a részeket, amik az anyagban vannak. Amennyiben nincs ezekre szüksége, akkor vissza kell adnia, vagy ha elavultnak ítéli meg, akkor is vissza kell adnia. Tehát ő nem írhatja le, nem semmisítheti meg. Mindenképpen vissza kell adnia, viszont az Önkormányzat nem köteles utána pótolni, azt már neki kell megoldania. Jankó István: További hozzászóló nem lévén szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a következők szerint: A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az Ingatlanrész használatba adása című előterjesztést. Határidő: május 21., felelős: Jankó István elnök. A Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot.

7 91/KKB/2015./V.19./számú határozat A Kulturális és Köznevelési Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással úgy határozott, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Ingatlanrész használatba adása című előterjesztést. Határidő: május 21. Felelős: Jankó István elnök 3./ napirendi pont: Döntés kulturális és civil szervezetek támogatására kiirt pályázatokról Előterjesztő: Jankó István elnök (Mikrofon nélküli beszélgetés.) Bába Szilvia: A kérdések körében felveti, hogy neki itt a civil pályázatoknál lenne kérdése, hogy talált olyan alapítványokat és egyesületeket, amelyek nem XI. kerületiek. Jankó István: Kéri, hogy mondjon egy példát. Bába Szilvia: Például a Hallássérültek Kultúrájáért, a C24-es. Aztán a C29, C47 Jankó István: Azért kérte a példát, mert ők nem is kapnak. Bába Szilvia: Ja, nem kapott! Akkor azért mondhatja a többit is, amit még így nézett? Jankó István: Persze. Bába Szilvia: Van egy olyan, hogy C29. Jankó István: Ő se kap. Bába Szilvia: Akkor van Őrmező Sportegyesület, C47. Ők XXII. kerülettel vannak bejegyezve, de közben Őrmező, és mivel nem látta a pályázatot, és az van, hogy pályabérleti díj, táboroztatás ez most melyik kerületben történik? Vagy kaptak-e? Jankó István: 50 ezer forintot, igen. Bába Szilvia: De a XI. kerületben fog ez megvalósulni? Mert ha jól tudja, a pályázatnak ez feltétele volt, hogy a XI. kerületben legyen a megvalósulás.

8 Jankó István: Ilyen szinten, megmondja őszintén Ott, igen, Őrmezőn. Bába Szilvia: Jó. C51, Reménység Magjai. Jankó István: Nem kaptak. Bába Szilvia: C60. Ők kapnak-e? Nem tudja, hol nézik a képviselők, hogy kapnak, vagy nem kapnak, mert ő nem lát ilyet. Bába Szilvia: Ja, érti. C61 és C62 lenne még a kérdés. Bába Szilvia: És a Vándormadár? C62? Jankó István: Ő a Petőfi Iskolának az alapítója. Bába Szilvia: Jó, akkor köszöni. Jankó István: Ismét megkérdezi, hogy tudnak-e csomagban szavazni? Mondja a javaslatokat? Akkor megy sorban. Nem mondja a nevét, hanem nézzék sorban. 100, 200 Ez a civil. Mondja, hogy kicsoda? C3: 180, C4: 200, C5: 100, C6: 400, C7: 250, C8: 0, C9: 120, C10: 200, C11: 100, C12: 0, C13: 130, C14: 0, C15: 200, C16: 150, C17: 100, C18: 450, C19: 0, C20: 610, C21: 100, C22: 200, C23: 50, C24: 0, C25: 100, C26: 180, C27: 0, C28: 184, C29: 0, C30: 200, C31: 200, C32: 0, C33: 60, C34: 175, C35: 97, C36: 100, C37: 0, C38: 0, C39: 194, C40: 250, C41: 0, C42: 0, C43: 0, C44: 150, C45: 420, C46: 300, C47: 50, C48: 100, C49: 450, C50: 500, C51: 0, C52: 200, C53: 100, C54: 190, C55: 100, C56: 230, C57: 700, C58: 0, C59: 0, C60: 130, C61: 300, C62: 100, C63: 200, C64: 200 és így pontosan 10 millió forint. (Mikrofon nélküli beszélgetés.)

9 Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a következők szerint: A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, alapítványok esetén javasolja a Képviselő-testületnek, egyéb esetekben a Polgármesternek, hogy hagyja jóvá a határozat mellékletét képező táblázatban szereplő civil szerveteknek, működésük fejlesztésük segítésére kiírt pályázatok támogatását a Javasolt támogatási összeg oszlopban szereplő összeggel a évi Költségvetés, 5. sz. melléklet, 7.22 Civil szervezetek támogatása sorról előfinanszírozással, a megjelölt esetekben utófinanszírozással. Határidő: május 20., felelős: Jankó István elnök. A Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 93/KKB/2015./V.19./számú határozat A Kulturális és Köznevelési Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással úgy határozott, alapítványok esetén javasolja a Képviselő-testületnek, egyéb esetekben a Polgármesternek, hogy hagyja jóvá a határozat mellékletét képező táblázatban szereplő civil szerveteknek, működésük fejlesztésük segítésére kiírt pályázatok támogatását a Javasolt támogatási összeg oszlopban szereplő összeggel a évi Költségvetés, 5. sz. melléklet, 7.22 Civil szervezetek támogatása sorról előfinanszírozással, a megjelölt esetekben utófinanszírozással. Határidő: május 20. Felelős: Jankó István elnök Jankó István: Kulturális pályázatok következnek. Felolvasná. Itt sajnos, nem tud számokat mondani, csak felsorolja: 200, 100, 0, 200, 0, 110, 200, 150, 300, 50, 50, 0, 100, 100, 200, 150, 150, 0, 100, 200, 300, 100, 100, 0, 53, 0, 0 Mondja akkor, az 53 a Gálné Kuhár Erzsébet. Garádi-Uszkai János 0, Karkis Tímea 0, Kása Katalin 250, László Dániel 0, Lopit Jaroszlava 0, Pelle Zita 0, Zelei Miklós 119, Don Bosco 105, Budai Baptista 50, Ciszterci Szent Imre 60, Plébánia 190, Plébánia 100, Kelenvölgyi Református 180, Zsidó Hitközség 150, Zsidó Hitközség 0, Zsidó Hitközség 100, Kelenföldi Református 200, Külső Kelenföldi 100, Külső Kelenföldi 100, Gyümölcsoltó 100, Kelenföldi Evangélikus 100, Kelenföldi Evangélikus 63, Kelenföldi Evangélikus 0, Krisztus Légiója 0, Szent Benedek 0, Szent Szabina 150, Asszonyok 300, Albertfalvi Keresztény 200, 100, 50, 100, 50, 200, 0, Bartók Kulturális 0, Budai Klub Galéria 400, Budai Fotó Film Klub 60. Honismereti 0, Doki Atya 140, Együtt Kárpátmedencei 0, Értékmegőrzők 500, EzüstNet 50, Fiatalok Önsegítő 350, Gazdagréti Összefogás 450, Karolina 100, Karolina 200, Káva 0,

10 Kelenvölgyi 100, Polgárok Köre 100, Magyar Kárpit Művészek 200, Környezetnevelési 0, Nyugdíjas Polgári 140, Őrmezei Mórus 100, Összefogás 500, Ötvenhatos Szövetség 150, Politikai Foglyok 180, Sasfa 150, Sensaria 0, Szent László 0, TIT Stúdió 0, Vakok, Gyengénlátók 100 és így 10 millió forint. Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a következők szerint: A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, alapítványok esetén javasolja a Képviselő-testületnek, egyéb esetekben a Polgármesternek, hogy hagyja jóvá a határozat mellékletét képező táblázatban szereplő kulturális pályázatok támogatását a Javasolt támogatási összeg oszlopban szereplő összeggel a évi Költségvetés, 5. sz. melléklet, 7.21 Kulturális pályázatok sorról előfinanszírozással, a megjelölt esetekben utófinanszírozással. Határidő: május 20., felelős: Jankó István elnök. A Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 92/KKB/2015./V.19./számú határozat A Kulturális és Köznevelési Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással úgy határozott, alapítványok esetén javasolja a Képviselő-testületnek, egyéb esetekben a Polgármesternek, hogy hagyja jóvá a határozat mellékletét képező táblázatban szereplő kulturális pályázatok támogatását a Javasolt támogatási összeg oszlopban szereplő összeggel a évi Költségvetés, 5. sz. melléklet, 7.21 Kulturális pályázatok sorról előfinanszírozással, a megjelölt esetekben utófinanszírozással. Határidő: május 20. Felelős: Jankó István elnök 4./ napirendi pont: ok támogatása Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester Jankó István: 4./ napirendi pont: ok támogatása. Most ilyenkor mi a helyzet? Tehát az előbbi pályázatokon túl, nemcsak túl, mert ugye a tábori pályázatok is mentek, ott is alapítványok is pályázhattak, illetve kulturális civil pályázatok alapján a Képviselő-testületnek, akik a pályázatokon nyertek, azokat majd javasolják a Képviselő-testületnek elfogadásra. Ha ez így megfelel. Csak most nem tudja felsorolni, mert majd a Hivatal kigyűjti. Abból, ami ott volt, az ok, azok mennek a Képviselő-testület elé. (Mikrofon nélküli beszélgetés.)

11 Görög András: A kérdések körében felveti, hogy az egyedi elbírálás alá eső alapítványi tábori pályázatok mitől lettek egyedi elbírálásúak? Dr. Téglási László: Nem a táboroztatási keretből ment ez az összeg, mert technikai okokból, teljesen véletlenül két iskola valamiért nem kapta meg azt az elektronikus levelet, amelyikben a táboroztatás volt. Tehát a kulturálist megkapták, és valamiért, vagy nem vették észre, nem tudja, de a másikat nem. Mivel szerettek volna pályázni, az a döntés született, hogy akkor nekik is adjanak valamennyi támogatást. De ezt már csak egyedi támogatás alapján lehetett. Mind a két iskolánál alapítványok vannak, és csak technikai okok miatt jönnek most külön. Jankó István: További hozzászóló nem lévén, elmondja, hogy az első határozati javaslat a tábori pályázat. Tehát ha az ott szereplő javasolt összeg az alapítvány mellett, akkor kéri, hogy támogassa a Bizottság. A második határozat a Törökugrató, illetve a Teleki Blanka, ez van technikai okokból, a harmadik határozat a kulturális pályázat, a negyedik határozat a civil pályázat, az ötödik pedig a Pro Minoritate, a bálványosi nyári szabadegyetem diáktábora. Megkérdezi, tudnak-e csomagban szavazni. Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat az alábbiak szerint: A Kulturális és Köznevelési Bizottság 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül úgy határozott, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az ok támogatása című előterjesztést az alábbiak szerint: I. a határozat mellékletét képező táblázatban szereplő a) nyári táborok működését segítő évre beérkezett alapítványi pályázatok támogatását a Javasolt támogatás oszlopban szereplő összeggel a évi költségvetés Táborozás támogatása sorról előfinanszírozással; b) alapítványok évi kulturális pályázatainak támogatását a Javasolt támogatás oszlopban szereplő összeggel a évi költségvetés Kulturális pályázatok sorról elő/ utófinanszírozással; c) alapítványok működését, fejlesztését, programjait segítő évre beérkezett pályázatok támogatását a Javasolt támogatás oszlopban szereplő összeggel a évi költségvetés Civil szervezetek támogatása sorról, elő/ utófinanszírozással; II. valamint egyedi elbírálással a Törökugrató Utcai Iskola alap évre beérkezett pályázatainak támogatását Ft összeggel és a Teleki Blanka Német Tagozatos Általános Iskoláért évre beérkezett pályázatainak támogatását Ft összeggel a évi költségvetés Gazdálkodási céltartalék sorról előfinanszírozással; III. továbbá javasolja, hogy nyújtson ,- Ft támogatást a Kisebbségekért Pro Minoritate részére a XXV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szervezéséhez előfinanszírozással a évi költségvetés Támogatások céltartaléka sor terhére. Határidő: május 21., felelős: Jankó István elnök. A Bizottság 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

12 94/KKB/2015./V.19./számú határozat A Kulturális és Köznevelési Bizottság 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül úgy határozott, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az ok támogatása című előterjesztést az alábbiak szerint: I. a határozat mellékletét képező táblázatban szereplő a) nyári táborok működését segítő évre beérkezett alapítványi pályázatok támogatását a Javasolt támogatás oszlopban szereplő összeggel a évi költségvetés Táborozás támogatása sorról előfinanszírozással; b) alapítványok évi kulturális pályázatainak támogatását a Javasolt támogatás oszlopban szereplő összeggel a évi költségvetés Kulturális pályázatok sorról elő/ utófinanszírozással; c) alapítványok működését, fejlesztését, programjait segítő évre beérkezett pályázatok támogatását a Javasolt támogatás oszlopban szereplő összeggel a évi költségvetés Civil szervezetek támogatása sorról, elő/ utófinanszírozással; II. valamint egyedi elbírálással a Törökugrató Utcai Iskola alap évre beérkezett pályázatainak támogatását Ft összeggel és a Teleki Blanka Német Tagozatos Általános Iskoláért évre beérkezett pályázatainak támogatását Ft összeggel a évi költségvetés Gazdálkodási céltartalék sorról előfinanszírozással; III. továbbá javasolja, hogy nyújtson ,- Ft támogatást a Kisebbségekért Pro Minoritate részére a XXV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szervezéséhez előfinanszírozással a évi költségvetés Támogatások céltartaléka sor terhére. Határidő: május 21. Felelős: Jankó István elnök

13 I. 94/KKB/2015./V.19./számú határozat melléklete TÁBOROZÁSI PÁLYÁZATOK Szervezet neve Táboroztatás jellege Javasolt támogatás A "Petőfi" Jövőjéért Csíki-hegyek utcai Iskola diákszínpadi tábor sport, képzőművészeti, tánctábor Ft Egri Csillagok természetvédelmi tábor ÉpKézLáb Közhasznú a komplex fejlesztő terápiákért Gazdagréti Katolikus Közösség Iskolánkért - Gyermekeinkért JAG "Jelet Hagyni" JAG a Tehetségekért Kékkeresztes Nővérek Hospice Köbölkút Iskolaszék Szellemi Sérült Testvéreinkért Szülők és Nevelők a Sopron Úti Iskoláért Vándormadár napközis fejlesztő kézműves tábor állótábor és erdei iskola sporttábor gólyatábor sport, magyarság ismereti tábor honismereti tábor két turnusban önellátó, integrált tábor külföldi nyelvi tábor és honismereti tábor partnervárosi cseretáboroztatás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft KUTURÁLIS PÁLYÁZATOK Pályázó megnevezése Támogatási cél Javasolt támogatás a Budai Pingvin c. diákújság évente Ciszterci Szent Imre ötszöri kiadásához Gimnáziumért a Magyar Népi Kultúráért A "Vadrózsák" néptánc együttes Cavinton (szenior) csoportjának 20 éves jubileumi műsorához

14 Az Eötvös Collégiumért - Foundation for the Eötvös College Carmine Celebrat Kórus Farkasrét a Gyermekekért Gazdagréti Szivárvány Óvodáért Gyepűk Népe Gyermekekért XI. Közhasznú Gyermekekért XI. Közhasznú Iskolánkért - Gyermekeinkért - Kána Kanizsai Gőzös Konduktív Iskoláért Közhasznú Prelude Kórusért Szent Alberik Kórusalapítvány Ingenia Hungarica címmel kiadványsorozat indításához Kelenföldi Szent Gellért Templomba három mise zenei szolgáltatására 1.animációs film készítéséhez, 2. interaktív mesekönyv készítéshez tanulókkal, 3. kortárs alkotások újragondolásához "Szivárvány-nap" óvodai kulturális rendezvényre A XI. kerületi Domokos Pál Páter Általános Iskolában a XIV.Virágok Vetélkedése Kárpát-medencei Népdalénekes Találkozó Domokos Pál Péter emlékére rendezvényre Adománygyűjtés a kárpátaljai Kígyós magyar iskolájának, óvodájának Adomány gyűjtés karácsony előtt a XI. kerületi hátrányos helyzetű gyermekek részére Zenés-táncos színházi előadás és Kelensuli Utcabál és főzőverseny szervezése Rendhagyó történelemóra újbuda diákjainak Kána falu feltárásáról Az óvoda Őszvarázs programjához A Pető Intézetben a Budai Művészház előadásában opera bemutatására A Prelude Vegyeskar két XI. kerületben sorra kerülő koncertjéhez A Szent Alberik Kórus szereplése 4 alkalommal ünnepi szentmisén Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

15 Teleki Blanka Német Tagozatos Általános Iskoláért Törökugrató Iskola Alap Zoril Kulturális gálához jelmezkölcsönzésre Rajzórák és szakkörök kellékeinek, eszközeinek beszerzésére Czinka Panna irodalmi matiné műsor szervezésére Ft CIVIL PÁLYÁZATOK Pályázó megnevezése Támogatási cél Javasolt támogatás Albertfalva Református Hitéletéért működési költség Bliss működési költség Ft Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség Hitéleti Működését Támogató Együtt Veled ÉpKézLáb Közhasznú a komplex fejlesztő terápiáért Gazdagréti Szivárvány Óvodáért Gyermekekért XI. Közhasznú Iskolánkért, Gyermekeinkért Kána Kelenvölgyi Egyházközségért Magyar Bibliatársulat Neszmélyi Úti Óvoda Gyermekeiért Szent Alberik Kórusalapítvány Szent Szabina Közhasznú működési költség fejlesztési működési és fejlesztési költség fejlesztési működési müködési, fejlesztési működési, fejlesztési működési és fejlesztési költség működési müködési, fejlesztési müködési, fejlesztési müködési, fejlesztési Ft Ft Ft Ft

16 Van Holnap! Zsákos Vándormadár Zoril Hajnalodik Dél-Budai Cigány Kulturális, Oktatási és Szociális müködési, fejlesztési müködési, fejlesztési működési Ft 5./ napirendi pont: Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója Szebeni Dóra: Leírásra került az előterjesztésben. Azért tudják csak így előzetesen jóváhagyni, mert ebben az évben a jogszabályváltozás miatt nem került még a pályázat benyújtásra, mert a március 25-i szokásos határidő most halasztásra került. Az Államkincstár arról értesítette az Önkormányzatot, hogy a kiírás folyamatban van, viszont bármelyik nap megjelenhet, és lehet, hogy nagyon rövid határidővel, és ezért szeretnék, ha jóvá lenne hagyva a pályázat, hogy amint megjelenik, akkor a jóváhagyott önrésszel be tudják nyújtani. Bába Szilvia: Csak annyi kérdése lenne, hogy látta, hogy ez a költségvetés, amit a KULTI benyújtott, ez elég kidolgozott. De árajánlatokat ők kértek be? Mi alapján állították így össze? Jankó István: Dóra? Ja, nem kérdés volt?. Kérdés volt? Ja, jó, akkor nem figyelt. További hozzászóló nem lévén szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a következők szerint: A Kulturális és Köznevelési Bizottság úgy határozott, hogy az Újbudai Kulturális Intézet évi eszközbeszerzési tervét jóváhagyja a határozat melléklete szerint, és javasolja Polgármester úrnak, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra az Önkormányzat ezer Ft önrész igazolásával nyújtson be pályázatot, amely a évi Költségvetési rendelet, 6. mell Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás sorról biztosítható. Határidő: május 30., felelős: Jankó István elnök. A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

17 95/KKB/2015./V.19./számú határozat A Kulturális és Köznevelési Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az Újbudai Kulturális Intézet évi eszközbeszerzési tervét jóváhagyja a határozat melléklete szerint, és javasolja Polgármester úrnak, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra az Önkormányzat ezer Ft önrész igazolásával nyújtson be pályázatot, amely a évi Költségvetési rendelet, 6. mell Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás sorról biztosítható. Határidő: május 30. Felelős: Jankó István elnök 6./ napirendi pont: POSTCARD Bt. elszámolásának szakmai igazolása Előterjesztő: dr. Téglási László, a Jegyzői Igazgatóság igazgatója (Mikrofon nélküli beszélgetés.) Bába Szilvia: A vitában két észrevétele lenne. Tudja, hogy nem a Pénzügyi és Jogi Bizottságban vannak, de a legutolsó becsatolt számlán nincs dátum, ezt szeretné jelezni, felhívni rá a Pénzügyi és Jogi Bizottság figyelmét majd, hogy akkor szerinte ez így nem jó. Ez az egyik. A másik meg, hogy a támogatási szerződéssel kapcsolatban van egy olyan észrevétele, csak egy apróság. A 3. pontban, ahol az van, hogy A támogatási összeg az alábbi re, kiadásokra használható fel: nyomdai, nyomdai előkészítés, munkálatok, szerkesztés stb. Azért szerinte egy ilyen stb. az elég tág fogalom, tehát ezt ki kéne venni belőle. A jövőben szerinte ezt hagyják ki a támogatási szerződésből, ennyi lenne a kérése. De egyébként jónak tartja ő is az elszámolást. Jankó István: Mi az a Forster Gyula Központ? Valaki tudja? További hozzászóló nem lévén szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a következők szerint: A Kulturális és Köznevelési Bizottság határozott, szakmailag igazolja, hogy a POSTCARD Szolgáltató és Tervező Bt. a támogatási célnak megfelelően használta fel a támogatási összeget. Határidő: május 20., felelős: Jankó István elnök.

18 A Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 96/KKB/2015./V.19./számú határozat A Kulturális és Köznevelési Bizottság 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, szakmailag igazolja, hogy a POSTCARD Szolgáltató és Tervező Bt. a támogatási célnak megfelelően használta fel a támogatási összeget. Határidő: május 20. Felelős: Jankó István elnök Jankó István: A következő bizottsági ülés júniusban lenne, és akkor jönnének a 16- án? Ő nem úgy tudja. (Mikrofon nélküli beszélgetés.) Június 23-án lenne bizottsági ülés, és akkor hallgatnák meg a pályázókat. Úgy tudja, hogy elég sok pályázó van, eddig legalábbis, aki érdeklődött. Hogy mennyien adják be, azt még nem tudják. De azt kéri, amennyiben lehetséges, hogy a pályázatokat ne egy nappal előtte küldjék ki a Bizottságnak, hanem legalább egy héttel előtte, és elektronikus formában. Mert úgy tudja, hogy így kellett beadni a pályázatot, ha jól tudja. Az úgy jó? Vagy a TTR-be. Az még jobb. De magát a pályázatot is, nemcsak azt, hogy hogy hívják. Lehet, hogy akkor az időpontot kicsit előrébb kéne hozni. 14 óra? Nem tudja még, majd ezt kitalálják, de számítsanak arra, hogy lehet, hogy 14 óra lesz belőle. Köszöni a Bizottságnak a munkát, az ülést berekeszti.

19 Jankó István: Megköszöni a részvételt és bezárja az ülést. Budapest, május 19. A jegyzőkönyv elkészült május 26. A jegyzőkönyv aláírásának ideje május... Jegyzőkönyv-hitelesítők: Sass Szilárd bizottsági tag Jankó István elnök

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. Kivonat

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. Kivonat Önkormányzata Képviselő-testülete Iktatószám: I-165-120/2015. Kivonat a Képviselő-testület 2015. május 21-i rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 103/2015. (V. 21.) XI.ÖK határozat 20 igen szavazattal,

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 6-án ( pénteken ) 7.30--órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 145/2012.(VII.31.) 146/2012.(VII.26.)

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülés valamennyi résztvevőjét.

Jegyzőkönyv. Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülés valamennyi résztvevőjét. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 5. napján 15,30 órai kezdettel a városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila. dr. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/20- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. december 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. március 26-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 9.-én, a Községházán 10 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli üléséről. Jelen vannak:,

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző,

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-17/2014. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az Izsó Miklós Gimnázium,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Pályázat benyújtása bölcsőde felújításra és akadálymentesítésre

JEGYZŐKÖNYV. 1. Pályázat benyújtása bölcsőde felújításra és akadálymentesítésre JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda, tárgyaló termében 2009. március. 27. napján 09.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács rendkívüli ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

151/2015. (VI. 25.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II.

151/2015. (VI. 25.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. 151/2015. (VI. 25.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE 2 Szeptember 17. Az Újbudai Idősek Háza vezetői álláshelyére

Részletesebben

Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18. napján 8 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/59/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. szeptember 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 18. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2010. augusztus 17-én 9 órai kezdettel tartott nyilvános együttes ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: Túristvándi 36/2010.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 104-10/2014.

Részletesebben

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Jegyzőkönyv Készült: a 2014. augusztus 19. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2008. december 18-án 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 260-263 T á r g y s o r o z a t a 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Baks Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 11. napján megtartott soros üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Baks Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 11. napján megtartott soros üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Baks Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 11. napján megtartott soros üléséről Jelen voltak: Dimovics Antal elnök Kovács József Kovács Gábor

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Beszámoló Bököny Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulása óta végzett tevékenységéről. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: Kis Gusztáv

TÁRGYSOROZAT. 1) Beszámoló Bököny Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulása óta végzett tevékenységéről. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: Kis Gusztáv Bököny Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 13-i rendkívüli üléséről 37-7/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata határozatai: (7-8/2011) TÁRGYSOROZAT 1) Beszámoló Bököny

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. július 22-én 15 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pusztazámor község részéről jelen vannak: Pátrovics Benedek polgármester, dr. Andrásfalvy András Ders képviselő. Bereczkiné Ulehla Anna

Jegyzőkönyv. Pusztazámor község részéről jelen vannak: Pátrovics Benedek polgármester, dr. Andrásfalvy András Ders képviselő. Bereczkiné Ulehla Anna Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. február 14-i Sóskút Község Képviselő-testületével közös testületi üléséről Helye: Sóskút tanácsterme Jelen vannak: csatolt

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, az Újbudai Pedagógiai Intézet tisztelettel meghívja Önt FÖLD NAPJ A rendezvényére.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, az Újbudai Pedagógiai Intézet tisztelettel meghívja Önt FÖLD NAPJ A rendezvényére. Meghívó Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, az Újbudai Pedagógiai Intézet tisztelettel meghívja Önt FÖLD NAPJ A rendezvényére. Időpont 2014. április 25., péntek 8.00-14.00 óráig Helyszín

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Határozat kivonat a Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi Bizottság 2010. április 12.-i üléséről

Határozat kivonat a Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi Bizottság 2010. április 12.-i üléséről 26/2010. (04. 12.) Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi Biz. határozat A Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi Bizottság mai ülésének napirendi pontjai és azok sorrendje a következő: 1. A 2010. évi kisebbségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros ának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 237/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: A Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület támogatási szerződése

Részletesebben

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző Ikt.sz.: 43-13/2014. Jegyzőkönyv Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. június 26-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 14-én tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 14-én tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 14-én tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a: 24/2014./III.14./

Részletesebben

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. április 04-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

174/2014. (VI. 19.) XI.ÖK határozat melléklete

174/2014. (VI. 19.) XI.ÖK határozat melléklete 174/2014. (VI. 19.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. II. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE 2 Szeptember 18. A 2014. évi költségvetési rendelet II.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

288/2014. (XII. 18.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I.

288/2014. (XII. 18.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I. 288/2014. (XII. 18.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE 2 Január 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-332/2013. 14/2013. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2013. december 05-ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 371/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.128-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 21-én (csütörtökön) 14 órakor a Babits Mihály

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán Molnár Sándor Szemánszki

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Uradalmi pince és borház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30- án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v testületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 18-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. március 18.

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben