Gyerek nyári tábor. Gyerek nyári tábor. Istennek gondja van ránk. 1. nap Istennek gondja van a világra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyerek nyári tábor. Gyerek nyári tábor. Istennek gondja van ránk. 1. nap Istennek gondja van a világra"

Átírás

1 314 Gyerek nyári tábor Gyerek nyári tábor Istennek gondja van ránk 1. nap Istennek gondja van a világra Cél: A gyerekek felismerjék, hogy ebben a sokszínő világban rend uralkodik, mert van gazdája. Ének: Ki teremtette ezt a világot (Jertek énekeljünk, 92) Isten alkotta az oroszlánokat (Kicsiny kis fény 64.) Feladat: Menjünk ki a tábor területére, és keressünk minél több különbözı növényt, illetve kisállat-határozóval azonosítsunk be minél több fajta bogarat, esetleg ha lehet, madarat. Próbáljanak teljesen egyformákat keresni, vajon sikerül-e? Csodálkozzunk rá az élılények sokszínőségére, különbözıségére! Beszélgetés, játék, és közben elmondjuk a teremtés történetét naponként egyegy képpel illusztrálva: Ki fél a sötétben? Miért félelmetes? Mit kell tenni, hogy ne féljünk? (Oda lehet menni a szülıkhöz, fel lehet kapcsolni egy lámpát stb.) => a világ eredetileg nagyon félelmetes, kopár, sötét hely volt. Isten azonban azt mondta, hogy legyen világosság! Megadta a helyét a világosságnak nappal, és a sötétnek éjszaka. Ez lett a rend, és Isten látta, hogy ez így jó. Milyen csapadékokat ismernek? Hol van még víz az égen kívül? Milyen tengereket, folyókat, tavakat ismernek? (Megnézhetı akár a térképen is.) => A második nap Isten kijelölte a vizek helyét fent az égben, és lent a földön. Elválasztotta a szárazföldet és a tengereket. Ez lett a rend, és Isten látta, hogy ez jó. Beszélgessünk az elıbbi növénygyőjtésrıl! Ki mit tapasztalt? Csoportosítsuk a talált növényeket! Kinek melyik a kedvence? Melyik virágot, zöldséget és gyümölcsöt szeretik legjobban? Beszélgessünk arról, hogy miért jó, hogy vannak növények? => ezeket a fákat, bokrokat, füveket és virágokat is mind Isten teremtette a harmadik napon. Melyik napszakban mit csinálunk? Milyen ünnepek vannak? Mindegyik mindig ugyanakkor van? Kinek melyik a kedvenc évszaka? Egykor hogyan mérték az idıt? => Isten a negyedik napon megteremtette a csillagokat, bolygókat, a napot és a Holdat, és megadta a rendjét, hogy melyik mikor világítson. Ezek határozták meg ettıl kezdve járásukkal az idı múlását, az ünnepek idejét. Isten pedig látta, hogy ez így nagyon jól mőködik, és mindez jó. Játsszunk olyat, hogy egymás után minden gyereknek mondania kell egy emlıst, vagy madarat, bogarat, esetleg házi, erdei vadat, vízi, afrikai állatot stb. Aki nem tud hirtelen rávágni egy olyat, amely még nem hangzott el, az kiesik. Nehezíthetjük, ha minden elıtte levıt is fel kell, hogy soroljanak az adott

2 Vázlatok körben. => láthatják, hogy mennyi állat van, hirtelen fel sem lehet sorolni. Mind más és más. Ezt a sokszínőséget is Isten alkotta az ötödik napon, amikor megteremtette az állatokat. Tele lett velük a föld, az ég és a víz. Isten pedig azt mondta, hogy mindez jó. Hozzunk olyan tárgyakat, amelyek a kisfiúkhoz és kislányokhoz, apukákhoz és anyukákhoz kötıdnek. Beszélgessünk arról, hogy melyiket ki használja? Kérdezzünk rá, hogy mi van akkor, ha egy kislány szívesen focizik, vagy beáll katonásat játszani, és ha egy kisfiú szeret a plüssfiguráival játszani? Apa szokotte otthon segíteni anyának és fordítva? Kinek mi a dolga náluk? Szerintük mik a különbségek a fiúk és lányok életében? => Az embereket is Isten teremtette a saját képére és hasonlatosságára. Aztán rájuk, a férfira és a nıre bízott mindent, hogy azok vigyázzanak rá, és gondozzák. Ez történt a hatodik napon, és Isten ezt is jónak látta. Mindezek után, a hetedik napon, Isten megáldotta mindazt, amit eddig teremtett (itt ismételjük át a napokat felsorolásszerően), és ezután megpihent. Igeolvasás: 1Móz 1,1 3. Zenehallgatás: Sebestyén Márta és a Gryllus testvérek: 8. zsoltár (Tizenöt zsoltár, SárKözY stúdió, ) Aranymondás: Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. (Zsolt 139,14) a szavakat írjuk fel égitestet, növényt, állatot és embert formáló lapokra! Ahányszor elmondják, mindig vegyünk le egyet! Megvendégelés: állatfigurás keksz és mindenféle zöldség és gyümölcs emlékeztetve Isten teremtményeire. Hétköznapok történetei: José Real Navarro: A különös hang (Egyszer volt, hol nem volt, Budapest, Don Bosco Kiadó, 2003, 60.) Kézimunka: Képeslap készítése természetes anyagok (magok, lepréselt növények, homok stb.) papírra történı ragasztásával, majd a szülıknek megírni és hazaküldeni. 2. nap Istennek gondja van ránk Cél: Isten jól ismer bennünket. Tud rólunk akkor is, ha kicsik vagyunk még, és akkor is, ha esetleg betegek. Éneklés: Mindenkoron áldom az én Uramat... (RÉ 254) Tégy, Uram, engem... (Jertek énekeljünk 239.) Feladat: látogassuk meg, vagy hívjuk meg a tábor orvosát! Nézzük meg, mi minden van a táskájában, kérdezgessük a táborban elıforduló balesetekrıl, betegségekrıl, és arról, hogy mit lehet tenni azok elkerülése érdekében! Bevezetés: Kinek milyen betegsége volt eddig? Ki hogyan gyógyult meg? 315

3 316 Gyerek nyári tábor Ki volt már kórházban? Betegként? Látogatóként? Milyen volt ott lenni? Milyen súlyos betegségeket ismernek? Tudják-e, hogy mi a lepra? (Súlyosan torzító bırgyulladás, idegkárosodások és testi, szellemi leépülés jellemzi.) Történet Az arám király egyik fıembere szenvedett ebben a betegségben, Naámán. Udvarában szolgált egy zsidó kislány, ı beszélt neki arról, hogy van Izráelben egy próféta, Elizeus, aki Isten ereje által talán meg tudná gyógyítani. Elmegy a zsidók királyához, aki megrémül, hogy háborút akarnak kiprovokálni, majd megnyugszik, útjára engedi, mert Elizeus ír neki. Naámán 7X fürödjön meg a Jordánban! Dühösen felháborodik: o A próféta rá sem nézett. o Nem is találkoztak, miért üzenget neki?! o Nekik is vannak folyóik, megfürödhetett volna azokban! Szolgája tanácsolja, tegye meg, hisz nem veszíthet. Megteszi, és valóban megtisztul. Boldogan keresi fel Elizeust, dicséri Istent. Kér egy kicsi földet, hogy ezután ott imádja az Urat, mert İ az egyetlen Isten. Alkalmazás Nagyon fontos, hogy beszéljünk másoknak Istenrıl. Az élet nagyon törékeny. Beszélgessünk arról, hogy Isten hogyan segíthet, ha betegek vagyunk? Biztos, hogy csak úgy, hogy csodát tesz, mint ebben a történetben? Hogyan még vajon? Vajon Istennek miért van gondja ránk? (Kapcsolódjunk az elızı naphoz, lévén, hogy a teremtınk, aki szeretettel alkotott minket, akinek így fontosak vagyunk.) Igeolvasás: 2Kir 5,1 17 (válogatva a versek között) Zenehallgatás: Fény Képek: Elıhívás (http://feny-kepek.gportal.hu ) Aranymondás: Hálát adok az ÚRnak teljes szívembıl, elbeszélem minden csodatettedet. (Zsolt 9,2) Ismételjük a következı felvezetéssel: Azok mondják, akikre igaz az állítás, hogy. Bevonhatók a gyerekek is a feladatba. A lényeg, hogy az állítás valamilyen formában kapcsolódjon a történethez. Megvendégelés: Hullám és halacska alakú sós ropi és kréker emlékeztetve a Jordán habjaira Hétköznapok történetei: A lepramisszió munkájának bemutatása (http://misszio.reformatus.hu/cm/?p=p_ ) Kézművesség: képkeretkészítés kartonpapírból kivágva, majd szép csomagoló papírral bevonva. Rakható bele tábori kép, de saját is, hogy ne feledjük, Isten kéznyomát hordjuk magunkon, és neki gondja van ránk, fontosak vagyunk neki mind.

4 Vázlatok 3. nap Istennek gondja van félelmeinkre Cél: Isten tud rólunk, amikor félünk, és aggódunk. İ velünk van, amikor legszívesebben elbújnánk. Ének: Ne aggodalmaskodjál (Jertek énekeljünk 171.) Vihar zúg a tó felett (Az Úrnak zengjen... Bp, Kálvin Kiadó 2006, 38.) Vihar tombol (Jertek énekeljünk 220.) Beszélgetés: Mit szólnának, ha a tábor idején esne az esı, vagy ha vihar törne ki? Ki látta már, hogyan tör ki? Milyen érzések kerítik ilyenkor hatalmába az embert? Balatonon láttak-e már vihart? (mutathatunk képeket róla) Milyen lehet olyankor csónakázni, vagy hajóban ülni? Miért annyira félelmetes a vihar? Milyen gondolatok játszódhatnak ilyenkor kiki fejében? Mit lehet ilyenkor csinálni? Játék: Játsszuk el a vihart, hogy némelyek a vízcseppeket imitálják az ujjaik tenyerükbe ütésével, közben susognak, mint a szél, mások tapsolnak, dobogjanak, mint a dörgés stb! (Vezényeljük, hogy mikor legyen hangosabb és halkabb!) Történetolvasás: Miklya Luzsányi Mónika: Vihar (Csili, Budapest, Parakletos Alapítvány, 2003, 92.) A történetben, amikor a vihar lecsendesítése történetéhez jutunk, tegyük le a könyvet, és saját szavainkkal mondjuk el a történetet, hogy élesen elváljon, hogy ez már nem egy elbeszélés, hanem bibliai történet. Emeljük ki a tanítványok rettegését és Jézus hatalmát, ahogy minden engedelmeskedik neki. Zenehallgatás: Vivaldi: Négy évszakból a nyár tétele vagy Csajkovszkij: A vihar c. szimfonikus fantázia Igeolvasás: Mk 4,35 41 Aranymondás: Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. (Jn 14,27) esıcseppekre felírni a szavakat, hogy a gyerekek rakják össze a mondatot. Megvendégelés: kakaó, rajta úszó natúr pillecukorral - emlékeztetve a tóra, és a rajta úszó csónakra. Hétköznapi történet: Hívjunk valakit, aki hajléktalanok közötti szolgálatról beszél a gyerekeknek, kapcsolódva így ahhoz a gondolathoz, hogy mennyire nehéz megküzdeni a természet elemeivel, ha nincs segítség. Kézművesség: Esıcsináló üveg üres félliteres ásványvizes mőanyag flakonból, amire ragasszanak a gyerekek mindenféle papírt, csillogó dekorációt. Az üvegbe tegyenek homokot, rizset és pici köveket, majd az üveg szájába krepp-papír csíkokat 317

5 318 Gyerek nyári tábor dekorációul, majd tekerjék vissza a tetıt. Ha rázzák, olyasmi lesz, mint az esı hangja. 4. nap Istennek gondja van az egész életünkre Cél: Felismertetni, hogy Istennek gondja van az egész életünkre, ezért küldte el a Fiát, aki értünk szenvedett, halt meg, és támadt föl, hiszen szeret bennünket. Ének: Magára vette szennyes ruhámat (Jertek énekeljünk 130.) Egy szív érettem dobogott (Jertek énekeljünk 167.) Felvirradt áldott szép napunk (MRÉ 356) Beszélgetés: Ki tartja magát bátornak? Ki miben bátor? Mi volt a legbátrabb tett az életükben? Ismernek-e bátor felnıtteket? Ki miért bátor? Tőzoltó, katona, búvár, édesanya Ki a legbátrabb ember, akit csak ismernek, vagy akirıl hallottak? Történet Ma egy olyan történetet hoztam, amiben egy nagyon bátor valakirıl van szó. Jézus elıre tudta, hogy mindazért, amit mondott, hogy segítette az embereket, bántani fogják. Azon az estén is egy kertben imádkozott Istenhez, hogy legyen elég bátorsága mindent végigcsinálni. Egyszer csak katonák jöttek, körbeállták, és elfogták. Megkötözték jó szorosan a kezét, és elhurcolták a fıpaphoz. A fıpap gonoszan bánt vele, és azzal vádolta, hogy elárulta, megtagadta Istent. Pilátushoz vitték, hogy ítélje halálra. İ ezt nem akarta. Elbeszélgetett Jézussal, látta, hogy jó ember, de az emberek ragaszkodtak hozzá. Így megverette, hátha megelégszik a nép, de ık csak kiabáltak, hogy feszítsd meg! Kigúnyolták Jézust, fejére töviskoronát tettek, vállára palástot, és kacagtak: Most már király vagy. Neki kellett a keresztet is cipelnie, amire aztán felszegezték. Ez szörnyő fájdalmat okozott neki. De İ semmit se szólt. Imádkozott azokért, akik így bántak vele: Istenem, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek. Közben az egyik oldalán lévı lator elkezdte gúnyolni, mire a másik megszólalt: Nem szégyelled magad? İ itt mellettünk ártatlan, mi elkövettünk gonosz tetteket, de İ semmit. Nézd, milyen szelíden tőri a szenvedést! Nem hibáztatja azokat, akik ide juttatták, sıt a csúfolódásra is szeretettel válaszol! Ehhez kell igazi bátorság, nem a gúnyolódáshoz, és gonoszsághoz! Jézus, látom, hogy te valóban Isten Fia vagy mondta. Légy kegyelmes hozzám! Jézus erre így válaszolt: Amiért hiszel bennem, megbocsáttattak a bőneid. Még ma velem leszel a mennyben! erre az megnyugodva halt meg.

6 Vázlatok Hamarosan Jézus is meghalt. Nagyon sok bátor ember van, de egy olyan se volt, mint Jézus! İ mindezt önként vállalta, mert szeretett bennünket. Az édesanyja, a testvérei és a barátai mind nagyon szomorúak voltak ekkor. Levették a keresztrıl, és nagyon sírtak, hogy soha többé nem tudnak beszélni vele, soha többé nem hallják a hangját, azt, ahogy Istenrıl tanítja ıket, nem látják a mozdulatait, a mosolyát. Úgy érezték, mindennek vége, pedig Jézus mindenkihez jó volt, még azokhoz is, akik bántották, rágalmazták, megölték. Az egyik barátja felajánlott egy sírboltot, oda temették, miután betekerték Jézus testét gyolcsokba. A sziklasír elé egy nagy követ gördítettek, nehogy valaki háborgassa az elhunytat. Három nappal késıbb, Jézus egyik barátja, Magdalai Mária odament a sírhoz, hogy ott gyászoljon. Hát azt látta, hogy a hatalmas kı nincs a helyén! Egybıl arra gondolt, hogy sírrablók járhattak arra. Benézett a sírba, és két fehér ruhás alakot látott ott. Azok így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? İ ezt felelte nekik: Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? İ azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: Uram, ha te vitted el ıt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította: Mária! Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: Rabbuni! - ami azt jelenti: Mester. (Jn 20,13 16) Ezután Magdalai Mária nagyon boldog lett, mert felismerte, hogy Jézus feltámadt a halálból, hogy az Atya csodát tett. Szaladt a tanítványokhoz, és ujjongva mesélte nekik, hogy mi is történt. Zenehallgatás: hívjunk valakit, aki ott élıben eljátszik egy rövid idevágó komolyzenei darabot. Beszélgetés: Miért volt vajon Jézus olyan bátor? Honnan volt a bátorsága? Vajon miért vállalta ezt a sok szenvedést, hiszen Isten Fiaként igazán nem lett volna neki muszáj. Aranymondás: Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. (Jn 15,13) - Megvendégelés: leveles és virágos csokis keksz emlékeztetve a kertre, ahol Jézus és Mária találkozott. Felolvasni alkalmazásként: Miklya Luzsányi Mónika: Legnagyobb szeretet (Csili, 102.) Kézművesség: egy olyan kereszt gyártása kartonból, amin van egy ablak vágva. Az ablakba ragasszunk színes fóliát. Ha a fóliának megfelelı színő tollal azt írjuk egy lapra: bőn, az látszik, de ha a kereszt fóliáján át nézzük, akkor nem. Így veszi el Krisztus keresztje a bőneinket. (Püskiné Szécsi Judit ötlete nyomán) 319

7 Gyerek nyári tábor 5. nap Istennek gondja van arra, hogy mások is meghallják a jó hírt Cél: A gyerekek megértsék, fontos, hogy vállaljuk a hitünket, és beszéljünk róla másoknak is. Ének: Mikor pünkösd napján (Az Úrnak zengjen az ének, 44.) Szentlélek jövel (Jertek énekeljünk 43.) Játék és beszélgetés: Vigyünk be sok különbözı nyelven egy-egy mondatot. Hány nyelvet ismernek fel? Játszhatjuk ezt zenei részletekkel is, ha jellegzeteseket viszünk be. Milyen nyelveket ismernek? Mi van akkor, ha nem értjük egymás beszédét? Mutogassunk el egy-egy mondatot, amit meg kell fejteniük! İk is mutogathatnak a többieknek. Bonyolult gondolatot el lehet így mondani? Könnyen érthetı ez? Mi lenne a megoldás vajon? Ha lenne valami nagyon fontos üzeneted, amit minden emberrel közölni szeretnél, mit csinálnál? Biztos, hogy a TV és az Internet a legjobb megoldás? Történet: Miután Jézus feltámadt, még 40 napig volt a tanítványaival, akiket tanított. Ekkor ígérte meg, hogy majd küldeni fog valakit, aki megerısíti ıket. Aztán a 40. napon felvétetett a mennybe. A tanítványok látták, ahogy egy felhı eltakarta, és csak bámultak az égre, ahol az elıbb még Jézust látták. Azután visszatértek Jeruzsálembe, mert Jézus azt kérte, hogy ott várakozzanak. Ott egy felsı szobában győltek össze, és nagyon sokat imádkoztak, miközben napokon át várták, hogy vajon mi fog történni. Ezekben a napokban volt egy nagy ünnep, pünkösd, amelyre nagyon-nagyon sok ember érkezett mindenünnen. Érkeztek Perzsiából, Kappadóciából, Egyiptomból, Ázsiából, mindenfelıl, hogy együtt örüljenek és ünnepeljenek. A tanítványok azonban nem voltak közöttük. Aztán tíz nap múlva, amikor imádkoztak, egyszer csak, mintha szélrohamhoz hasonló zúgás támadt volna a házban, majd lángnyelvek jelentek meg, amelyek leszálltak mindannyiukra, és megteltek Szentlélekkel. Mivel a Szentlélek volt az a valaki, akit ígért Jézus. Hirtelen nagyon erısnek érezték magukat, és amikor kimentek az emberekhez, akik a tömegben mindenféle nyelven beszéltek, lévén, hogy nagyon sok országból jöttek. A tanítványok tele voltak örömmel, és mindenkinek el akarták mondani, hogy Jézus mit tett értük, hogy miért is jött. Ahogy pedig beszélni kezdtek, Isten csodát tett, és mindenki a saját nyelvén értette ıket. Sokan nagyon megdöbbentek, és érdeklıdéssel hallgatták ıket, sıt voltak, akik egyre többet és többet akartak megtudni Jézusról. 320

8 Vázlatok Aztán ez az emberek hazamentek, és otthon is elmondták egészen bizonyosan, amit átéltek, hallottak. Az azonban biztos, hogy a tanítványok ettıl kezdve nem bezárkóztak egy szobába, hanem nagyon bátran járták a városokat és falvakat, és mindenkinek beszéltek Jézusról. Azokból pedig, akik hittek, gyülekezetek alakultak, és a keresztyénség egyre terjedt (ezt térképen is meg lehet mutatni.) Így jutott el az evangélium, Jézus jó híre Európába is, és ezért lehetünk mi is ma így együtt 2000 év múltán. Beszélgetés Vajon miért volt a tanítványok számára fontos, hogy Jézusról beszéljenek? Ma vajon miért fontos a táborban lévı vezetıknek ugyanez? Miért fontos nekik, hogy Istenrıl halljanak? Ha hazamennek, ık kiknek és mit fognak elmondani? Miért lesz ez fontos? Igeolvasás: ApCsel 2,1 12 Éneklés: ismételjék át a héten tanult énekeket, mondják el, hogy melyik miért lehet fontos! Aranymondás: Ezután így szólt hozzájuk Jézus: Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. (Mk 16,15) tanítsuk mutogatva ezt a mondatot, hogy a szavakat kiábrázoló mozdulatokkal együtt rögzüljön az üzenet! Megvendégelés: Csináljunk a szemük láttára pattogatott kukoricát, hogy lássák, hogyan röpködnek a szemek, és milyen változás áll be a kukoricában emlékeztetve így is ıket a történet üzenetére. Mindennapi történet: hívjunk vendéget, aki arról beszél a kicsiknek, hogy ı mikor hallott elıször Jézusról, és hogy a hite miért fontos az életében. Olyan valakit hívjunk meg, aki a gyerekek számára izgalmas és jól érthetı módon tud errıl beszélni! Kézművesség: Csináljunk legyezıket két kartonból kivágott egyforma alakzat összeragasztásával. A két lap közé ragasszunk botot fogóul. Díszítsük krepp-papír farkakkal és ráragasztott lángnyelvekkel. Berényiné Csinády Melinda (Debrecen) 321

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Jézus Nevérıl hallunk tanítást. ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Márk 16:14-18 Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ı hitetlenségüket

Részletesebben

FILIPPI LEVÉL 1. Fejezet

FILIPPI LEVÉL 1. Fejezet FILIPPI LEVÉL 1. Fejezet Pál apostolt Jeruzsálemben tartóztatták le és a cézareai börtönben tartották két évig. Ezek után a császárhoz fellebbezett és így fogvatartottként vitték ıt Rómába, hogy kihallgatást

Részletesebben

JÓEL KÖNYVE 1-2. FEJEZET

JÓEL KÖNYVE 1-2. FEJEZET JÓEL KÖNYVE 1-2. FEJEZET Jóel származásáról semmit sem tudunk azon kívül, amit könyvében elárul nekünk. Azt olvassuk, hogy Petúel fia volt, azt viszont nem tudjuk, hogy ki volt Petúel. Jóel a déli királyság,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

A tartalomból PÜNKÖSD

A tartalomból PÜNKÖSD A tartalomból PÜNKÖSD Mit ér szemünk látás nélkül? Mit ér fülünk hallás nélkül? Mit ér a szív, mely nem szeret? Mit ér az agy, mely csak feled? Mit ér a kéz, mely nem mozog? Mit ér a lepergett homok? Mit

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok A mai kazetta a szolgálati ajándékok tanítássorozat utolsó kazettája. Efezus 4:15-16 Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestıl

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora ÁHÍTAT Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ı szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk 10,45 ) Mennyi feszültség, szinte látszólagos ellentmondás van Jézus mondatában.

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VI. Évf. I. szám 2011. január Papnak pap legyen a barátja kötötték lelkünkre annak idején a szemináriumban. Ez alatt azt

Részletesebben

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Elhangzott: Marghita, 2013.06.14. Testvérek, olvassunk el először egy zsoltárverset, a 16. Zsoltár 11. versét! Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

A Szarvasi Református Egyházközség gyülekezeti újságja

A Szarvasi Református Egyházközség gyülekezeti újságja VII. évf. különkiadás a gyászról 2006. november A Szarvasi Református Egyházközség gyülekezeti újságja A Kossuth Rádióban 2006. november 1-én, a Református Egyház Félórájában elhangzott beszélgetés: Áldott

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

1999/5. Mozog a föld BL

1999/5. Mozog a föld BL {k19995a} {k19995b} 1999/5 VEZÉRCIKK Mozog a föld BL Én állapítom meg azt az időt, amikor igazságot szolgáltatok. Ha meginog a föld és minden lakója, én megszilárdítom oszlopait! A kérkedőknek ezt mondom:

Részletesebben

2003/3. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA

2003/3. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA www.bibliakiado.hu/kerak 2003/3. A z I dõk J elei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA A KERESZTÉNY OTTHON LÉGKÖRE, A CSALÁDI ÁHÍTAT ÉLETÜNK EGY SZAKASZÁNAK KRÓNIKÁJA KERESZTÉNY NEMZET? A KIS

Részletesebben

Mit jelent prófétának lenni?

Mit jelent prófétának lenni? Mit jelent prófétának lenni? Forrás: www.truthortradition.com Írta: Jim Feeney (Ez az írás egy kivonat a Prófécia: A prófétikus kijelentés megértése és alkalmazása címő könyvünkbıl) A prófétikus kijelentés

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

Egymás terhét hordozzátok

Egymás terhét hordozzátok Egymás terhét hordozzátok Matt Weaver Tegnap, még azt megelőzően, hogy a férfitestvérek különösképpen az Úr asztalára gondoltak, az Úr elkezdett szólni hozzánk, (ahogyan gyakran szokta) az egymás iránti

Részletesebben