Gyerek nyári tábor. Gyerek nyári tábor. Istennek gondja van ránk. 1. nap Istennek gondja van a világra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyerek nyári tábor. Gyerek nyári tábor. Istennek gondja van ránk. 1. nap Istennek gondja van a világra"

Átírás

1 314 Gyerek nyári tábor Gyerek nyári tábor Istennek gondja van ránk 1. nap Istennek gondja van a világra Cél: A gyerekek felismerjék, hogy ebben a sokszínő világban rend uralkodik, mert van gazdája. Ének: Ki teremtette ezt a világot (Jertek énekeljünk, 92) Isten alkotta az oroszlánokat (Kicsiny kis fény 64.) Feladat: Menjünk ki a tábor területére, és keressünk minél több különbözı növényt, illetve kisállat-határozóval azonosítsunk be minél több fajta bogarat, esetleg ha lehet, madarat. Próbáljanak teljesen egyformákat keresni, vajon sikerül-e? Csodálkozzunk rá az élılények sokszínőségére, különbözıségére! Beszélgetés, játék, és közben elmondjuk a teremtés történetét naponként egyegy képpel illusztrálva: Ki fél a sötétben? Miért félelmetes? Mit kell tenni, hogy ne féljünk? (Oda lehet menni a szülıkhöz, fel lehet kapcsolni egy lámpát stb.) => a világ eredetileg nagyon félelmetes, kopár, sötét hely volt. Isten azonban azt mondta, hogy legyen világosság! Megadta a helyét a világosságnak nappal, és a sötétnek éjszaka. Ez lett a rend, és Isten látta, hogy ez így jó. Milyen csapadékokat ismernek? Hol van még víz az égen kívül? Milyen tengereket, folyókat, tavakat ismernek? (Megnézhetı akár a térképen is.) => A második nap Isten kijelölte a vizek helyét fent az égben, és lent a földön. Elválasztotta a szárazföldet és a tengereket. Ez lett a rend, és Isten látta, hogy ez jó. Beszélgessünk az elıbbi növénygyőjtésrıl! Ki mit tapasztalt? Csoportosítsuk a talált növényeket! Kinek melyik a kedvence? Melyik virágot, zöldséget és gyümölcsöt szeretik legjobban? Beszélgessünk arról, hogy miért jó, hogy vannak növények? => ezeket a fákat, bokrokat, füveket és virágokat is mind Isten teremtette a harmadik napon. Melyik napszakban mit csinálunk? Milyen ünnepek vannak? Mindegyik mindig ugyanakkor van? Kinek melyik a kedvenc évszaka? Egykor hogyan mérték az idıt? => Isten a negyedik napon megteremtette a csillagokat, bolygókat, a napot és a Holdat, és megadta a rendjét, hogy melyik mikor világítson. Ezek határozták meg ettıl kezdve járásukkal az idı múlását, az ünnepek idejét. Isten pedig látta, hogy ez így nagyon jól mőködik, és mindez jó. Játsszunk olyat, hogy egymás után minden gyereknek mondania kell egy emlıst, vagy madarat, bogarat, esetleg házi, erdei vadat, vízi, afrikai állatot stb. Aki nem tud hirtelen rávágni egy olyat, amely még nem hangzott el, az kiesik. Nehezíthetjük, ha minden elıtte levıt is fel kell, hogy soroljanak az adott

2 Vázlatok körben. => láthatják, hogy mennyi állat van, hirtelen fel sem lehet sorolni. Mind más és más. Ezt a sokszínőséget is Isten alkotta az ötödik napon, amikor megteremtette az állatokat. Tele lett velük a föld, az ég és a víz. Isten pedig azt mondta, hogy mindez jó. Hozzunk olyan tárgyakat, amelyek a kisfiúkhoz és kislányokhoz, apukákhoz és anyukákhoz kötıdnek. Beszélgessünk arról, hogy melyiket ki használja? Kérdezzünk rá, hogy mi van akkor, ha egy kislány szívesen focizik, vagy beáll katonásat játszani, és ha egy kisfiú szeret a plüssfiguráival játszani? Apa szokotte otthon segíteni anyának és fordítva? Kinek mi a dolga náluk? Szerintük mik a különbségek a fiúk és lányok életében? => Az embereket is Isten teremtette a saját képére és hasonlatosságára. Aztán rájuk, a férfira és a nıre bízott mindent, hogy azok vigyázzanak rá, és gondozzák. Ez történt a hatodik napon, és Isten ezt is jónak látta. Mindezek után, a hetedik napon, Isten megáldotta mindazt, amit eddig teremtett (itt ismételjük át a napokat felsorolásszerően), és ezután megpihent. Igeolvasás: 1Móz 1,1 3. Zenehallgatás: Sebestyén Márta és a Gryllus testvérek: 8. zsoltár (Tizenöt zsoltár, SárKözY stúdió, ) Aranymondás: Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. (Zsolt 139,14) a szavakat írjuk fel égitestet, növényt, állatot és embert formáló lapokra! Ahányszor elmondják, mindig vegyünk le egyet! Megvendégelés: állatfigurás keksz és mindenféle zöldség és gyümölcs emlékeztetve Isten teremtményeire. Hétköznapok történetei: José Real Navarro: A különös hang (Egyszer volt, hol nem volt, Budapest, Don Bosco Kiadó, 2003, 60.) Kézimunka: Képeslap készítése természetes anyagok (magok, lepréselt növények, homok stb.) papírra történı ragasztásával, majd a szülıknek megírni és hazaküldeni. 2. nap Istennek gondja van ránk Cél: Isten jól ismer bennünket. Tud rólunk akkor is, ha kicsik vagyunk még, és akkor is, ha esetleg betegek. Éneklés: Mindenkoron áldom az én Uramat... (RÉ 254) Tégy, Uram, engem... (Jertek énekeljünk 239.) Feladat: látogassuk meg, vagy hívjuk meg a tábor orvosát! Nézzük meg, mi minden van a táskájában, kérdezgessük a táborban elıforduló balesetekrıl, betegségekrıl, és arról, hogy mit lehet tenni azok elkerülése érdekében! Bevezetés: Kinek milyen betegsége volt eddig? Ki hogyan gyógyult meg? 315

3 316 Gyerek nyári tábor Ki volt már kórházban? Betegként? Látogatóként? Milyen volt ott lenni? Milyen súlyos betegségeket ismernek? Tudják-e, hogy mi a lepra? (Súlyosan torzító bırgyulladás, idegkárosodások és testi, szellemi leépülés jellemzi.) Történet Az arám király egyik fıembere szenvedett ebben a betegségben, Naámán. Udvarában szolgált egy zsidó kislány, ı beszélt neki arról, hogy van Izráelben egy próféta, Elizeus, aki Isten ereje által talán meg tudná gyógyítani. Elmegy a zsidók királyához, aki megrémül, hogy háborút akarnak kiprovokálni, majd megnyugszik, útjára engedi, mert Elizeus ír neki. Naámán 7X fürödjön meg a Jordánban! Dühösen felháborodik: o A próféta rá sem nézett. o Nem is találkoztak, miért üzenget neki?! o Nekik is vannak folyóik, megfürödhetett volna azokban! Szolgája tanácsolja, tegye meg, hisz nem veszíthet. Megteszi, és valóban megtisztul. Boldogan keresi fel Elizeust, dicséri Istent. Kér egy kicsi földet, hogy ezután ott imádja az Urat, mert İ az egyetlen Isten. Alkalmazás Nagyon fontos, hogy beszéljünk másoknak Istenrıl. Az élet nagyon törékeny. Beszélgessünk arról, hogy Isten hogyan segíthet, ha betegek vagyunk? Biztos, hogy csak úgy, hogy csodát tesz, mint ebben a történetben? Hogyan még vajon? Vajon Istennek miért van gondja ránk? (Kapcsolódjunk az elızı naphoz, lévén, hogy a teremtınk, aki szeretettel alkotott minket, akinek így fontosak vagyunk.) Igeolvasás: 2Kir 5,1 17 (válogatva a versek között) Zenehallgatás: Fény Képek: Elıhívás (http://feny-kepek.gportal.hu ) Aranymondás: Hálát adok az ÚRnak teljes szívembıl, elbeszélem minden csodatettedet. (Zsolt 9,2) Ismételjük a következı felvezetéssel: Azok mondják, akikre igaz az állítás, hogy. Bevonhatók a gyerekek is a feladatba. A lényeg, hogy az állítás valamilyen formában kapcsolódjon a történethez. Megvendégelés: Hullám és halacska alakú sós ropi és kréker emlékeztetve a Jordán habjaira Hétköznapok történetei: A lepramisszió munkájának bemutatása (http://misszio.reformatus.hu/cm/?p=p_ ) Kézművesség: képkeretkészítés kartonpapírból kivágva, majd szép csomagoló papírral bevonva. Rakható bele tábori kép, de saját is, hogy ne feledjük, Isten kéznyomát hordjuk magunkon, és neki gondja van ránk, fontosak vagyunk neki mind.

4 Vázlatok 3. nap Istennek gondja van félelmeinkre Cél: Isten tud rólunk, amikor félünk, és aggódunk. İ velünk van, amikor legszívesebben elbújnánk. Ének: Ne aggodalmaskodjál (Jertek énekeljünk 171.) Vihar zúg a tó felett (Az Úrnak zengjen... Bp, Kálvin Kiadó 2006, 38.) Vihar tombol (Jertek énekeljünk 220.) Beszélgetés: Mit szólnának, ha a tábor idején esne az esı, vagy ha vihar törne ki? Ki látta már, hogyan tör ki? Milyen érzések kerítik ilyenkor hatalmába az embert? Balatonon láttak-e már vihart? (mutathatunk képeket róla) Milyen lehet olyankor csónakázni, vagy hajóban ülni? Miért annyira félelmetes a vihar? Milyen gondolatok játszódhatnak ilyenkor kiki fejében? Mit lehet ilyenkor csinálni? Játék: Játsszuk el a vihart, hogy némelyek a vízcseppeket imitálják az ujjaik tenyerükbe ütésével, közben susognak, mint a szél, mások tapsolnak, dobogjanak, mint a dörgés stb! (Vezényeljük, hogy mikor legyen hangosabb és halkabb!) Történetolvasás: Miklya Luzsányi Mónika: Vihar (Csili, Budapest, Parakletos Alapítvány, 2003, 92.) A történetben, amikor a vihar lecsendesítése történetéhez jutunk, tegyük le a könyvet, és saját szavainkkal mondjuk el a történetet, hogy élesen elváljon, hogy ez már nem egy elbeszélés, hanem bibliai történet. Emeljük ki a tanítványok rettegését és Jézus hatalmát, ahogy minden engedelmeskedik neki. Zenehallgatás: Vivaldi: Négy évszakból a nyár tétele vagy Csajkovszkij: A vihar c. szimfonikus fantázia Igeolvasás: Mk 4,35 41 Aranymondás: Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. (Jn 14,27) esıcseppekre felírni a szavakat, hogy a gyerekek rakják össze a mondatot. Megvendégelés: kakaó, rajta úszó natúr pillecukorral - emlékeztetve a tóra, és a rajta úszó csónakra. Hétköznapi történet: Hívjunk valakit, aki hajléktalanok közötti szolgálatról beszél a gyerekeknek, kapcsolódva így ahhoz a gondolathoz, hogy mennyire nehéz megküzdeni a természet elemeivel, ha nincs segítség. Kézművesség: Esıcsináló üveg üres félliteres ásványvizes mőanyag flakonból, amire ragasszanak a gyerekek mindenféle papírt, csillogó dekorációt. Az üvegbe tegyenek homokot, rizset és pici köveket, majd az üveg szájába krepp-papír csíkokat 317

5 318 Gyerek nyári tábor dekorációul, majd tekerjék vissza a tetıt. Ha rázzák, olyasmi lesz, mint az esı hangja. 4. nap Istennek gondja van az egész életünkre Cél: Felismertetni, hogy Istennek gondja van az egész életünkre, ezért küldte el a Fiát, aki értünk szenvedett, halt meg, és támadt föl, hiszen szeret bennünket. Ének: Magára vette szennyes ruhámat (Jertek énekeljünk 130.) Egy szív érettem dobogott (Jertek énekeljünk 167.) Felvirradt áldott szép napunk (MRÉ 356) Beszélgetés: Ki tartja magát bátornak? Ki miben bátor? Mi volt a legbátrabb tett az életükben? Ismernek-e bátor felnıtteket? Ki miért bátor? Tőzoltó, katona, búvár, édesanya Ki a legbátrabb ember, akit csak ismernek, vagy akirıl hallottak? Történet Ma egy olyan történetet hoztam, amiben egy nagyon bátor valakirıl van szó. Jézus elıre tudta, hogy mindazért, amit mondott, hogy segítette az embereket, bántani fogják. Azon az estén is egy kertben imádkozott Istenhez, hogy legyen elég bátorsága mindent végigcsinálni. Egyszer csak katonák jöttek, körbeállták, és elfogták. Megkötözték jó szorosan a kezét, és elhurcolták a fıpaphoz. A fıpap gonoszan bánt vele, és azzal vádolta, hogy elárulta, megtagadta Istent. Pilátushoz vitték, hogy ítélje halálra. İ ezt nem akarta. Elbeszélgetett Jézussal, látta, hogy jó ember, de az emberek ragaszkodtak hozzá. Így megverette, hátha megelégszik a nép, de ık csak kiabáltak, hogy feszítsd meg! Kigúnyolták Jézust, fejére töviskoronát tettek, vállára palástot, és kacagtak: Most már király vagy. Neki kellett a keresztet is cipelnie, amire aztán felszegezték. Ez szörnyő fájdalmat okozott neki. De İ semmit se szólt. Imádkozott azokért, akik így bántak vele: Istenem, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek. Közben az egyik oldalán lévı lator elkezdte gúnyolni, mire a másik megszólalt: Nem szégyelled magad? İ itt mellettünk ártatlan, mi elkövettünk gonosz tetteket, de İ semmit. Nézd, milyen szelíden tőri a szenvedést! Nem hibáztatja azokat, akik ide juttatták, sıt a csúfolódásra is szeretettel válaszol! Ehhez kell igazi bátorság, nem a gúnyolódáshoz, és gonoszsághoz! Jézus, látom, hogy te valóban Isten Fia vagy mondta. Légy kegyelmes hozzám! Jézus erre így válaszolt: Amiért hiszel bennem, megbocsáttattak a bőneid. Még ma velem leszel a mennyben! erre az megnyugodva halt meg.

6 Vázlatok Hamarosan Jézus is meghalt. Nagyon sok bátor ember van, de egy olyan se volt, mint Jézus! İ mindezt önként vállalta, mert szeretett bennünket. Az édesanyja, a testvérei és a barátai mind nagyon szomorúak voltak ekkor. Levették a keresztrıl, és nagyon sírtak, hogy soha többé nem tudnak beszélni vele, soha többé nem hallják a hangját, azt, ahogy Istenrıl tanítja ıket, nem látják a mozdulatait, a mosolyát. Úgy érezték, mindennek vége, pedig Jézus mindenkihez jó volt, még azokhoz is, akik bántották, rágalmazták, megölték. Az egyik barátja felajánlott egy sírboltot, oda temették, miután betekerték Jézus testét gyolcsokba. A sziklasír elé egy nagy követ gördítettek, nehogy valaki háborgassa az elhunytat. Három nappal késıbb, Jézus egyik barátja, Magdalai Mária odament a sírhoz, hogy ott gyászoljon. Hát azt látta, hogy a hatalmas kı nincs a helyén! Egybıl arra gondolt, hogy sírrablók járhattak arra. Benézett a sírba, és két fehér ruhás alakot látott ott. Azok így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? İ ezt felelte nekik: Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? İ azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: Uram, ha te vitted el ıt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította: Mária! Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: Rabbuni! - ami azt jelenti: Mester. (Jn 20,13 16) Ezután Magdalai Mária nagyon boldog lett, mert felismerte, hogy Jézus feltámadt a halálból, hogy az Atya csodát tett. Szaladt a tanítványokhoz, és ujjongva mesélte nekik, hogy mi is történt. Zenehallgatás: hívjunk valakit, aki ott élıben eljátszik egy rövid idevágó komolyzenei darabot. Beszélgetés: Miért volt vajon Jézus olyan bátor? Honnan volt a bátorsága? Vajon miért vállalta ezt a sok szenvedést, hiszen Isten Fiaként igazán nem lett volna neki muszáj. Aranymondás: Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. (Jn 15,13) - Megvendégelés: leveles és virágos csokis keksz emlékeztetve a kertre, ahol Jézus és Mária találkozott. Felolvasni alkalmazásként: Miklya Luzsányi Mónika: Legnagyobb szeretet (Csili, 102.) Kézművesség: egy olyan kereszt gyártása kartonból, amin van egy ablak vágva. Az ablakba ragasszunk színes fóliát. Ha a fóliának megfelelı színő tollal azt írjuk egy lapra: bőn, az látszik, de ha a kereszt fóliáján át nézzük, akkor nem. Így veszi el Krisztus keresztje a bőneinket. (Püskiné Szécsi Judit ötlete nyomán) 319

7 Gyerek nyári tábor 5. nap Istennek gondja van arra, hogy mások is meghallják a jó hírt Cél: A gyerekek megértsék, fontos, hogy vállaljuk a hitünket, és beszéljünk róla másoknak is. Ének: Mikor pünkösd napján (Az Úrnak zengjen az ének, 44.) Szentlélek jövel (Jertek énekeljünk 43.) Játék és beszélgetés: Vigyünk be sok különbözı nyelven egy-egy mondatot. Hány nyelvet ismernek fel? Játszhatjuk ezt zenei részletekkel is, ha jellegzeteseket viszünk be. Milyen nyelveket ismernek? Mi van akkor, ha nem értjük egymás beszédét? Mutogassunk el egy-egy mondatot, amit meg kell fejteniük! İk is mutogathatnak a többieknek. Bonyolult gondolatot el lehet így mondani? Könnyen érthetı ez? Mi lenne a megoldás vajon? Ha lenne valami nagyon fontos üzeneted, amit minden emberrel közölni szeretnél, mit csinálnál? Biztos, hogy a TV és az Internet a legjobb megoldás? Történet: Miután Jézus feltámadt, még 40 napig volt a tanítványaival, akiket tanított. Ekkor ígérte meg, hogy majd küldeni fog valakit, aki megerısíti ıket. Aztán a 40. napon felvétetett a mennybe. A tanítványok látták, ahogy egy felhı eltakarta, és csak bámultak az égre, ahol az elıbb még Jézust látták. Azután visszatértek Jeruzsálembe, mert Jézus azt kérte, hogy ott várakozzanak. Ott egy felsı szobában győltek össze, és nagyon sokat imádkoztak, miközben napokon át várták, hogy vajon mi fog történni. Ezekben a napokban volt egy nagy ünnep, pünkösd, amelyre nagyon-nagyon sok ember érkezett mindenünnen. Érkeztek Perzsiából, Kappadóciából, Egyiptomból, Ázsiából, mindenfelıl, hogy együtt örüljenek és ünnepeljenek. A tanítványok azonban nem voltak közöttük. Aztán tíz nap múlva, amikor imádkoztak, egyszer csak, mintha szélrohamhoz hasonló zúgás támadt volna a házban, majd lángnyelvek jelentek meg, amelyek leszálltak mindannyiukra, és megteltek Szentlélekkel. Mivel a Szentlélek volt az a valaki, akit ígért Jézus. Hirtelen nagyon erısnek érezték magukat, és amikor kimentek az emberekhez, akik a tömegben mindenféle nyelven beszéltek, lévén, hogy nagyon sok országból jöttek. A tanítványok tele voltak örömmel, és mindenkinek el akarták mondani, hogy Jézus mit tett értük, hogy miért is jött. Ahogy pedig beszélni kezdtek, Isten csodát tett, és mindenki a saját nyelvén értette ıket. Sokan nagyon megdöbbentek, és érdeklıdéssel hallgatták ıket, sıt voltak, akik egyre többet és többet akartak megtudni Jézusról. 320

8 Vázlatok Aztán ez az emberek hazamentek, és otthon is elmondták egészen bizonyosan, amit átéltek, hallottak. Az azonban biztos, hogy a tanítványok ettıl kezdve nem bezárkóztak egy szobába, hanem nagyon bátran járták a városokat és falvakat, és mindenkinek beszéltek Jézusról. Azokból pedig, akik hittek, gyülekezetek alakultak, és a keresztyénség egyre terjedt (ezt térképen is meg lehet mutatni.) Így jutott el az evangélium, Jézus jó híre Európába is, és ezért lehetünk mi is ma így együtt 2000 év múltán. Beszélgetés Vajon miért volt a tanítványok számára fontos, hogy Jézusról beszéljenek? Ma vajon miért fontos a táborban lévı vezetıknek ugyanez? Miért fontos nekik, hogy Istenrıl halljanak? Ha hazamennek, ık kiknek és mit fognak elmondani? Miért lesz ez fontos? Igeolvasás: ApCsel 2,1 12 Éneklés: ismételjék át a héten tanult énekeket, mondják el, hogy melyik miért lehet fontos! Aranymondás: Ezután így szólt hozzájuk Jézus: Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. (Mk 16,15) tanítsuk mutogatva ezt a mondatot, hogy a szavakat kiábrázoló mozdulatokkal együtt rögzüljön az üzenet! Megvendégelés: Csináljunk a szemük láttára pattogatott kukoricát, hogy lássák, hogyan röpködnek a szemek, és milyen változás áll be a kukoricában emlékeztetve így is ıket a történet üzenetére. Mindennapi történet: hívjunk vendéget, aki arról beszél a kicsiknek, hogy ı mikor hallott elıször Jézusról, és hogy a hite miért fontos az életében. Olyan valakit hívjunk meg, aki a gyerekek számára izgalmas és jól érthetı módon tud errıl beszélni! Kézművesség: Csináljunk legyezıket két kartonból kivágott egyforma alakzat összeragasztásával. A két lap közé ragasszunk botot fogóul. Díszítsük krepp-papír farkakkal és ráragasztott lángnyelvekkel. Berényiné Csinády Melinda (Debrecen) 321

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéneT: A húsvéti történet Júdás Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéneT: A húsvéti történet Júdás Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéneT: A húsvéti történet Júdás Olvasd el:

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre.

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 20. alkalom 2012. május 04. Események összehasonlítása: Jézus a vízen jár (Mk 6,45-52) Jézus feltámadása után megjelenik apostolainak Jeruzsálemben (Lk 24,36-53) Események elhelyezése

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten veled Fáraó!

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten veled Fáraó! A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten veled Fáraó! Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Kérdőív a gyermekek és serdülők egészségéről és jólétéről

Kérdőív a gyermekek és serdülők egészségéről és jólétéről KIDSCREEN-52 Kérdőív a gyermekek és serdülők egészségéről és jólétéről Szülői kérdőív Page 1 of 7 Kedves Szülő, Dátum: év hónap Hogy van a gyermeke? Hogy érzi magát? Ezeket szeretnénk most megtudni Öntől.

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

József Attila: Betlehemi királyok

József Attila: Betlehemi királyok Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk, kis juhocska mondta biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menyhárt király a nevem. Segíts,

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

Óratervezet 2007/2008-as tanév

Óratervezet 2007/2008-as tanév Szelektív hulladékgyőjtés és környezetvédelem népszerősítése a gyerekek körében, az ÖKO-Pack Kht. mőködési területén Óratervezet 2007/2008-as tanév - Osztály: 3-4. osztály - Tantárgy: Környezetismeret

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Bevezető gondolat. I. évf. 1. szám, 2013. Pünkösd

Bevezető gondolat. I. évf. 1. szám, 2013. Pünkösd I. évf. 1. szám, 2013. Pünkösd Bevezető gondolat Az ember alapvető hivatása a szeretet. Nincs olyan ember, aki ne tudna szeretni. Isten a szeretet iránti vágyat mindannyiunkba elültette, azért hogy szeressünk,

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSz: Egy Fiú születik Olvasd el: Lukács 1:26-38;

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliai Feladatlap Haladóknak bibliai felfedező 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Olvasd

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a világot Bibliatanulmányozó Feladatlap Genesis azt jelenti, hogy Kezdetek

bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a világot Bibliatanulmányozó Feladatlap Genesis azt jelenti, hogy Kezdetek Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

Tartalmas időbeosztás

Tartalmas időbeosztás 2. Tartalmas időbeosztás Hogyan mérhetjük az időt? Van kedvenc időkereted (óra, perc, hónap )? Mit jelent az időt tartalmasan eltölteni? Gyűjtsetek példát erre! Kire mondják, hogy pocsékolja az időt? Hogyan

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Jézus 5 mély sebéhez ima:

Jézus 5 mély sebéhez ima: Sötétség lett Sötétség lett, midőn a zsidók Jézust keresztre feszítették volna. 9 óra tájban Jézus megszólalt, hangos szóval mondván: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet! és lehajtá fejét,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16

1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16 ll. OSZTÁLY 1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16 Jézus, időszámításunk kezdetén élt Palesztinában, a zsidók országában. Bejárta a városokat és falvakat, tanított és sok beteget meggyógyított. Mindenki,

Részletesebben

Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából

Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából ]]: Dicsőség mennyben az Istennek! :[[ Az angyali seregek, vígan így énekelnek: dicsőség, dicsőség, Istennek! ]]: Békesség földön az embernek! :[[

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

AFRIKAI TEREMTÉSTÖRTÉNET

AFRIKAI TEREMTÉSTÖRTÉNET AFRIKAI TEREMTÉSTÖRTÉNET Legenda a világ kezdetéről Ezt az apám mesélte el nekem, ő meg az apjától hallotta; réges-régtől fogva, a világ kezdetétől száll így ez a történet. A dolgok kezdetén, mindennek

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai

A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai Hitoktató neve: Busa Zsuzsanna busa.zsuzsanna@gmail.com T.: 06 70 670 7337 A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai Általános megközelítés 1. Didaktikai irány A pünkösdi hitoktatás sajátos tematikus alapja

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Online misszió Online marketing

Online misszió Online marketing Online misszió Online marketing...erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig (ApCsel 1,8) ApCsel 1,3-11

Részletesebben

bibliai felfedező 1. történet: Zákeus Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. történet: Zákeus Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Zákeus Olvasd el: Lukács 19:1-10 Kulcsvers:

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

Akár tótágast is állhatsz!

Akár tótágast is állhatsz! Akár tótágast is állhatsz! Elızı cikkemben már érintettem a vállalkozás lélektani oldalát, és még a mostaniban is ezt a fonalat fogom folytatni. Én sajnos azt tapasztalom, hogy egy-két igazán fantasztikus

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben