TARTALOMJEGYZÉK KIADJA FELELÕS SZERKESZTÕ ÉS KIADÓ: A KÉZIRATOT GONDOZTA: MEGRENDELHETÕ: BORÍTÓTERV, TIPOGRÁFIA, TÖRDELÉS: NYOMDAI KIVITELEZÉS:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK KIADJA FELELÕS SZERKESZTÕ ÉS KIADÓ: A KÉZIRATOT GONDOZTA: MEGRENDELHETÕ: BORÍTÓTERV, TIPOGRÁFIA, TÖRDELÉS: NYOMDAI KIVITELEZÉS:"

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK KIADJA a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága és az Evangélikus Missziói Központ Budapest, 2008 FELELÕS SZERKESZTÕ ÉS KIADÓ: Szeverényi János A KÉZIRATOT GONDOZTA: Dankuné Tóth Éva, Hulej Enikõ, Tamásy Tamás MEGRENDELHETÕ: Evangélikus Missziói Központ: 1656 Budapest, Pf. 22. tel./fax: , BORÍTÓTERV, TIPOGRÁFIA, TÖRDELÉS: Kreatív Flotta Bt. NYOMDAI KIVITELEZÉS: Pauker Nyomdaipari Kft. Elõszó Irányelvek az evangélizáló és missziói munka idõszerû súlypontjaihoz MUNKAÁGAK Evangélizációs és Missziói Bizottság Missziói Iroda Evangélikus Rádiómisszió Nõi Missziói Szolgálat Férfimisszió Kórházi Lelkigondozói Szolgálat Cigánymisszió Repülõtéri Lelkészség Középhalmi Misszió Ifjúsági Osztály Gyermek Osztály Zsidómisszió Börtönmissziói Szolgálat MISSZIÓS SZOLGÁLATOT VÉGZÕ SZERVEZETEK Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE) Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ) Zákeus Média Centrum (ZMC) Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület Magyar Testvéri Börtöntársaság Oltalom Szeretetszolgálat Szõlõtõ Alapítvány FELEKEZETKÖZI MISSZIÓS SZERVEZETEK Szentírás Szövetség Lepramisszió Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálat Tiszta Forrás Alapítvány Magyar Kékkereszt Egyesület Kórháza Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága Telefon lelkigondozás (Református) Keresztyén Tûzoltók Baráti Köre Siketmiszzió (Református) Keresztény Vasutasok Egyesülete Vakmisszió (Református) Keresztyén Rendõrök Szövetsége

3 ELÕSZÓ Minden forrásom belõled fakad. (Zsolt 87,7b) Mint hajnal méhébõl jött harmat, olyan a te ifjúságod. (Zsolt 110,3b) Mi õt hirdetjük, minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban. (Kol 1,28) Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. (1Kor 9,22) Minden vágyad az Isten szava benned. Ha holtakat nem ébreszt: Mit ér a trombitaszó? (Babits Mihály) HÁLÓKÉSZÍTÉS Néhány héttel ezelõtt felhívott egy lelkésztestvér azzal a kérdéssel, hogy ismerek-e keresztyén tûzoltókat, akik segíthetnének egy cigányfiúnak, aki szeretne tûzoltó lenni, de a jelentkezéskor mindig elutasítják. Ezért és ilyen esetek miatt is készült a missziós halászháló, egyházunkban mûködõ és vele munkakapcsolatban lévõ munkaágak, egyesületek, alapítványok jegyzéke. Adjuk tovább egymásnak az információt a missziói munkaágak elérhetõségérõl. Segítsen ez a kis füzet abban, hogy minél nagyobb és erõsebb legyen a kerítõháló Urunk kezében. SZEVERÉNYI JÁNOS ORSZÁGOS EVANGELIZÁCIÓS ÉS MISSZIÓI LELKÉSZ 5

4 IRÁNYELVEK AZ EVANGÉLIZÁLÓ ÉS MISSZIÓI MUNKA IDÕSZERÛ SÚLYPONTJAIHOZ A zsinat az országos evangélizációs és missziói bizottság javaslata alapján irányelvekben rögzíti az evangélizáló és missziói munka idõszerû súlypontjait, és azt legalább 3 évenként felülvizsgálja. (A MEE törvényei) A törvényi elõírásnak eleget téve fogadta el a februárban ülésezõ zsinat az alábbi nyolc pontban megfogalmazott célokat, elveket. Tudjuk, a szöveg önmagában mit sem ér, ha nem párosul gyakorlattal. A zsinatnak nincs lehetõsége arra, hogy a helyi missziói munkát elõírja, de fontos jelzés ez arról, hogy egyházunk legfõbb testülete is fontosnak érzi, tudja a missziói munkát. Kérjük a gyülekezeteket, lelkészeket és nem lelkészi munkatársakat, imádkozzanak Lélekért, vezetésért, hogy az evangélizáció és misszió ne csak szép szöveg maradjon. MUNKAÁGAK 1. A missziológia beépítése a lelkészképzésbe egybekötve gyakorlattal. 2. Lelkészevangélizáció támogatása, egyéni és családi lelkigondozás. 3. Missziói osztály szervezése (vagy a Missziói Központ megerõsítése). Munkaágak tudatosabb és hatékonyabb szervezése, összefogása, segítése. 4. Gyülekezeti munkatársképzés kiszélesítése, hatékonyabbá tétele. A meglévõ képzések összehangolása. Cél egy országos akkreditált bibliaiskola. 5. Erõtlen gyülekezetek tudatosabb felkarolása megyei, kerületi és országos összefogással. 6. Intézményeink, munkaágaink, egyesületeink (oktatás, diakónia, média stb.) beoltása a misszió lelkületével. 7. A határon túli magyarok közötti misszió erõsítése, segítése. 8. Az államtól függetlenedõ, önálló gyülekezeti gazdálkodás támogatása. 6

5 EVANGÉLIZÁCIÓS ÉS MISSZIÓI BIZOTTSÁG MISSZIÓI MUNKAÁG (IRODA) AZ EVANGÉLIZÁCIÓS ÉS MISSZIÓI BIZOTTSÁG: a) javaslatot tesz a Magyarországi Evangélikus Egyház evangélizáló és missziói munkája súlypontjainak meghatározására, b) javaslatot tesz missziói munkaágak indítására, munkatársak alkalmazására c) elõkészíti, koordinálja és értékeli a kerületi és országos evangélizációs és miszsziói alkalmakat, d) konzultációkat szervez az egyházmegyei evangélizációs és missziói felelõsök, valamint a missziói munkaágak és szervezetek vezetõi részére, e) évenként kiírja, elbírálja és értékeli a missziói pályázatokat, f) javaslatot tesz az evangélizációs és missziói szolgálatot érintõ törvények és szabályrendeletek meghozatalára, módosítására, g) összehangolja, segíti, felügyeli a missziói munkaágak szolgálatát. (Részlet az országos egyház bizottságainak mûködésérõl szóló szabályrendeletbõl) A missziói munkaág a Missziói Központot vezetõ országos missziói lelkész irányításával segíti és koordinálja az egyházban zajló missziói munkát, a misszió elmélyítése érdekében missziói napokat, evangelizációkat és csendesnapokat szervez. A missziói munkaág tevékenysége során összefogja és összehangolja a missziói elõadók, kerületi missziói lelkészek tevékenységét, szervezi és segíti a missziói munkaágban dolgozó önkéntesek továbbképzését, valamint kapcsolatot tart a külföldi, nemzetközi missziói szervezetekkel. A missziói munkaág összehangolja az országos iroda és Magyarországi Evangélikus Egyház alábbi kiemelt missziói tevékenységét: a) a nõi missziói munka végzését b) a férfimissziói szolgálatot c) a cigánymissziót d) az alkoholbeteg-mentõ missziót e) a kórházi-lelkigondozói szolgálat tevékenységét f) a börtönmissziói munkát g) a külmissziói tevékenységet h) egyéb (Szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájáról) 8 9

6 EVANGÉLIKUS MISSZIÓI KÖZPONT MAGYAR EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISSZIÓ A Magyar Evangélikus Rádiómisszió, mely 45 éves múltra tekint vissza, 1997 óta a cinkotai Evangélikus Missziói Központban mûködik. Szolgálata sokrétû: rádiómûsorokat, hang- és iratmissziós anyagokat készít. A félórás mûsorok, melyeket regionális rádióadók sugároznak, bizonyságtévõ beszélgetésekbõl és fiatalos keresztyén zenébõl állnak. A Kossuth Rádió Evangélikus Félórájának Missziói percek rovatában interjúk és rádiós jegyzetek hangoznak el. Evangelizációk, missziós célú, zenés és irodalmi összeállítások, archív felvételek jelennek meg CD-n és kazettán. A Híd evangélikus magazin, mely negyedévente jelenik meg, egy adott fókusztéma kibontása mellett evangelizációs és missziós írásokat közöl. 28 témában kiadott missziós szórólapok, valamint az Élõ víz sorozat füzetei rövid írásokat, bizonyságtételeket tartalmaznak nyarától kísérleti jelleggel netrádiót indítanak. Valamennyi írott- és rádiómissziós anyag letölthetõ a Missziói Központ honlapjáról. SZEVERÉNYI JÁNOS IGAZGATÓ LELKÉSZ 1164 Budapest, Batthyány Ilona u Levelezési cím: 1656 Budapest, Pf. 22. tel./fax: NÕI MISSZIÓI SZOLGÁLAT 1998-as indulása óta segíti egyházunkat küldetése betöltésében, hogy az evangéliumot megélje és terjessze. Felvállalja az asszonyok sajátos érdekeinek képviseletét. Válaszolni kíván a modern kor adta, nõkre nehezedõ kihívásokra. Segíteni kívánja a hitben keresõket, és azokat a szülõket, akik gyermekeiket egyedül nevelik. Menedéket keres és lelki segítséget ad a bántalmazást szenvedõknek. Alkalmat teremt a találkozásokra, a tanulásra, elcsendesedésre, lehetõséget ad az ökumenikus együttmûködésre, leginkább pedig az evangélikus asszonyok bázisává kíván válni. A PROGRAMOKBÓL: Országos és regionális nõtalálkozók az év folyamán Nõi klub (kéthavonta) Ökumenikus Nõi Imaóra (Minden hónap elsõ keddjén 17 órai kezdettel) Asszonyhétvége és nyári, hitmélyítõ konferenciák Egyedülálló szülõk és gyermekeik konferenciája Páratlan klub egyedülálló felnõtteknek (http://paratlanklub.lutheran.hu) B. PINTÉR MÁRTA LELKÉSZ 1085 Budapest, Üllõi út

7 FÉRFIMISSZIÓ KÓRHÁZI LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLAT A férfiak sok gyülekezetben nem érzik magukat otthon. A férfimisszió olyan rétegmunka, amely terepet kínál az aktív szerep- és felelõsségvállalásra. Azt kell elérni, hogy számukra az egyházi élet és a hit gyakorlása férfias dolog legyen. Egy férficsoport nagyon sokat segíthet a gyülekezetben. Pl.: magára vállalhatja idõsebb vagy segítségre szoruló férfiak támogatását pénzzel vagy önkéntes munkával. Felkarolhat olyan fiatalembereket, akik árvák, félárvák, vagy egyszerûen a családjukban nincs férfi példakép. Létrehozhat olyan fórumot, amelyhez más férfiak is szívesen csatlakoznak. A konkrét tervek: szeretnénk egész egyházunkban közismertté tenni ezt az új szolgálati területet, ezért szívesen tartunk elõadást, ill. segítünk, amennyiben erre valahol igény van. Nyári piliscsabai konferenciánkon, melyen minden korosztályt szívesen látunk, evangélikus, református és római katolikus elõadók segítségével nyerünk betekintést a férfilélek rejtelmeibe, ill. kapunk segítséget a közöttük való munkához. Nyilvánosságra igényt tartó kérdések a fraternet-mindenki levelezõlistán is felvethetõk. KOHÁRY FERENC LELKÉSZ 9155 Lébény, Iskola u Szolgálatunk fõ célkitûzése, hogy beteg embertársainknak testi-lelki szenvedéseik között a Szentlélek vigasztalását és közösségét jelentse személyes lelkigondozásunk. Ez nem a felekezeti jelleg, hanem a krisztusi szeretet hangsúlyozásával történik. Hiszen a betegágynál folytatott beszélgetésnek a meglátogatott beteg szobatársai is tanúi, sõt nemegyszer a beszélgetésbe bekapcsolódó aktív résztvevõi lesznek. Szeretõ tapintatra, találékonyságra, kreativitásra van szükségünk ahhoz, hogy a percrõl percre változó, elõre kiszámíthatatlan kórházi körülmények között arról a Legnagyobb Orvosról tegyünk tanúbizonyságot, aki a testieken túl a beteg életek gyógyítója is lehet. Budapesten és vidéken is több kórházban tartunk istentiszteleteket, bibliaórákat, ahol az evangélikus résztvevõkön kívül minden más felekezetû vagy esetleg semmilyen vallást nem gyakorló érdeklõdõt is szeretettel várunk. A helyi sajátosságoknak megfelelõen olyan új közösségi alkalmakat szervezünk, mint például zeneterápia vagy értékközvetítõ foglalkozás a gyerekek között, amely mindenki számára nyitott, és amelyen a cél a Krisztusról szóló tanúságtétel új módon, új formában. Immár több éve igyekszünk a velünk kapcsolatban álló kórházi önkéntes munkásoknak különbözõ alkalmakat szervezni, amelyek a szakirányú képzés mellett a lelki épülést is szolgálják. A kórházból hazakerülõket igény és lehetõség szerint kísérjük tovább, segítve õket abban, hogy lelki otthont találjanak, ahol tovább épülhetnek. HONTI IRÉN LELKÉSZ, KOORDINÁTOR KÓRHÁZI LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLAT Magyarországi Evangélikus Egyház 1085 Budapest, Üllõi út

8 CIGÁNYMISSZIÓ REPÜLÕTÉRI LELKÉSZSÉG Nincs nehéz helyzetben korunk keresztyéne, ha a Szentírásban igyekszik megtalálni a cigánysághoz küldõ isteni akaratot. Mert a minden nép -be õk is beletartoznak, mert ma õk a kinézett (de ugyanakkor belõlük semmi jót ki nem nézõ), kikerült, kigúnyolt, kilátástalan, kihasznált, kiszolgáltatott embercsoport, amelyhez tartozók jó része beleszorult nemcsak ennek a sok ki- -nek a csapdájába, de a testilelki nyomorúság, a szegénység, sõt az éhezés, a börtön, a prostitúció, a sötét szellemi erõk világába is. A Magyarországi Evangélikus Egyházban néhány éve jelent meg az igény egy szervezettebb cigánymisszióra. Addig néhány lelkész lényegében ad hoc szolgálatáról beszélhettünk csak. A hivatalosodás jele nemcsak a munkaág megteremtése, de ezen lelkészek összefogására törekvés, nyári táborok rendezése Közös asztal címen cigány és nem cigány felnõtteknek, gyerektáborok, tanodázás, bibliaiskolák megszervezése, cigánytestvérek részvétele különbözõ egyházi fórumokon, a cigánymisszió napirenden tartása az evangélikus médiákban. A cigánymisszió kiszélesítését a cigányok közt végzett szolgálatok mellett azokban a gyülekezetben kell folytatni, ahol nincsenek, de lehetnének cigány gyülekezeti tagok, ahol nincsenek, de lehetnének cigánymisszióba elhívott aratómunkások. BAKAY PÉTER 7047 Sárszentlõrinc, Petõfi u p_ A Ferihegyi repülõtéren évek óta van lelkészi szolgálat. Sokan térnek be a repülõtéri kápolnába azért, hogy beszélgessenek a lelkésszel, és az utazás elõtt még egyszer nyugodt földi körülmények között imádkozzanak. Sokszor aggódó vagy izgatott hozzátartozók jönnek. A repülõtér alkalmazottai is többször betérnek néhány percre, hogy lelkileg feltöltõdve végezhessék munkájukat. Egyesek csak azért utaznak ki a városból, hogy megnyugvást találjanak kápolnánkban, melynek neve: Dona nobis pacem Adj nekünk békét! A kápolna felszentelt helyiség, ezért ott lehetõség van keresztelõre, konfirmációra, esküvõre is. Naponta tartunk ügyeleti idõt. Evangélikus lelkésszel hétfõn óra és szerdán 9-16 óra között lehet találkozni, evangélikus istentisztelet pedig minden hónap 3. vasárnapján 16 órától van. DR. FISCHL VILMOS LELKÉSZ Budapest Airport, Repülõtéri Lelkészség, 2 B Terminál Kápolnája 1675 Budapest, Pf , fax:

9 KÖZÉPHALMI MISSZIÓ IFJÚSÁGI OSZTÁLY Missziói szolgálatunkat 1984-ben kezdtük el felismerve, hogy az alkohol- és szenvedélybetegség csak gyógyszerrel nem gyógyítható. Jézus Krisztust elfogadva az õ segítségével lehet szabadulni a megkötözöttségbõl. Lelkész, orvos, pedagógus együtt, összefogva vett részt ebben a munkában. Fót, Tápiószele, Mátraháza, Berekfürdõ, Kaposszekcsõ, Dömös adott helyet betegeink gyógyítására ben a szarvasi középhalmi iskolát visszakaptuk. Alapítványt létesítettünk. Munkatársaink: lelkészek, pedagógusok, orvosok, szabadult alkoholisták. Az alapítvány célja az alkohol- és szenvedélybetegség megelõzése; a betegek felkutatása, gyógyítása, gondozása, rehabilitációja; a családterápia, az egészséges ifjúság lelki-testi nevelése, idõsek gondozása. 15 éve 3 alkalommal április, július és október hónapokban tartunk gyógyító konferenciákat. Nyaranta hittanos tábort, csonka- és nagycsaládosoknak csendes hetet, szeptemberben idõsek részére rendezünk bentlakásos alkalmat. A tanyai lakosokkal közösen nyáron gyermeknapot tartunk. Decemberben megrendezzük a gyermekek karácsonyát. Nagyünnepeinken úrvacsorás istentiszteleten veszünk részt közösen. Egész évben minden kedden 16 órakor az Ótemplomi Gyülekezeti teremben (5540 Szarvas, Vasút u. 10.) tartunk az alkohol és nikotin szenvedélybetegek részére alkalmat közös és egyéni beszélgetések formájában. DR. SÁRKÁNY ANGYAL ORVOS SELMECI LAJOS LELKÉSZ Támogató Szolgálat Szarvas Középhalom 5540 Szarvas, Tanya V. ker. 27. Az Ifjúsági Osztály a Gyermek Osztállyal egy egységet képez, ahogyan ezt a hivatalos neve: Gyermek és Ifjúsági Osztály (GYIO) is kifejezi. A gyermekmunka folytatásaként a kamaszkorba lépõ fiataloktól kezdve a fiatal felnõttekig tartozó célcsoport számára szervez programokat. Az evangélikus ifjúsági munka elsõsorban gyülekezeti szinten zajlik, a GYIO ezért a nagyobb volumenû ifjúsági rendezvényekre koncentrál, ahol hátteret biztosít az ifjúsággal foglalkozó szolgálattevõknek. Tematikus és korosztály szerinti országos táborokat szervez minden évben, kétévente pedig részt vesz a Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó megszervezésében. Képviseli az evangélikus ifjúságot külföldi és ökumenikus, illetve civil kapcsolatok felé, lehetõségeket szerezve nekik a külföldi, illetve hazai ifjúsági alkalmakon (képzések, látókör-tágítás) való részvételre, kapcsolati háló kialakítására. Anyagilag támogatja a gyülekezetek ifjúsági munkáját az évente meghirdetett belsõ egyházi pályázaton keresztül. FRENYÓ ANNA HUSZÁK ZSOLT Magyarországi Evangélikus Egyház, Országos Iroda, Gyermek és Ifjúsági Osztály 1085 Budapest, Üllõi út

10 GYERMEK OSZTÁLY ZSIDÓMISSZIÓ A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyermek és Ifjúsági Osztályán 1996 óta folyik szervezett gyermekmunka. A gyermekreferens elsõdleges feladata, hogy az evangélikus gyermekek számára olyan országos rendezvényeket szervezzen, ahol a Jézus Krisztusról szóló evangélium elhangzik a kicsinyek számára érthetõen, játékosan közvetítve, szeretetteljes közegben, közösségben, a tanulásra lehetõséget teremtve. Arra törekszünk, hogy a találkozások élménnyel teliek legyenek a kisebbek és nagyobbak számára egyaránt. A bábverseny, a hittanverseny, a gyermeknap, a gyermektáborok és a csendesnapok mind ezt a célt szolgálják. A rendezvényeken kívül a gyermekreferens feladata az is, hogy segítse a kerületi, illetve a gyülekezeti gyermekmunkát pályázatok útján (rejtvényfejtõ, imádságíró, rajzpályázatok), segédanyagok közreadásával, helyi igényekben való segítségnyújtással. A gyermekek és szüleik elérése, a gyermekmunkával foglalkozók támogatása, segítése az ifjúsági munka megalapozása, ezért a gyermekekkel való törõdés egyházunk egyik kulcsfontosságú munkaterülete. Nem kevesebbet jelent, mint az egyház jövõjét. BALOG ESZTER LELKÉSZ, GYERMEKREFERENS Magyarországi Evangélikus Egyház, Országos Iroda, Gyermek és Ifjúsági Osztály 1085 Budapest, Üllõi út 24. Szívünk vágya, hogy a nép, melyben az ÚR elõször jelentette ki magát, és az evangéliumot elõször hallhatta, továbbra is hallhassa és tanulhassa az örömhírt. Megismerje és tapasztalja, hogy Isten Izrael Szabadítója, a világ Megváltója, aki a Názáreti Jézusban emberré lett. Ezért választottuk mottóul az igét: Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívõnek üdvösségére, elsõként zsidónak, de görögnek is. (Róm 1,16) Feladatunknak tartjuk továbbá a bizonyságtételt arról, hogy a megbékélés és a kiengesztelõdés egyedül az Úr Jézus Krisztusban lehetséges, Õ Szabadító. Õbenne és Õáltala érezheti az egyház a felelõsségét annak is, hogy zsidó testvéreink felé tartozik a hír elmondásával: Isten elfogadta Jézus golgotai keresztáldozatát, ezért megbocsátott minden embernek és ezért örök életünk van. Ezért mi szeretnénk: a keresztyén szeretetet Jézusban megmutatni és megélni a zsidóság felé, az egyház népében felelõsséget ébreszteni a zsidóság felé, hirdetni az örömhírt a zsidóságnak! A Gisle Johnson Intézet imádságával szeretné hordozni a zsidó népet, és támogatni szeretné a messiási zsidóságot. Az intézet a Norvég Zsidómisszió történelmi múltú szervezet magyarországi tagja. ENDREFFY GÉZA LELKÉSZ 18 19

11 BÖRTÖNMISSZIÓI SZOLGÁLAT AKLAN BÉLA SÁNDOR LELKÉSZ, EGER JÁNOSA ATTILA LELKÉSZ, GYÕR BÍZIK LÁSZLÓ LELKÉSZ, BUDAPEST VÁRI KRISZTINA LELKÉSZ, BUDAPEST MISSZIÓS SZOLGÁLATOT VÉGZÕ SZERVEZETEK 20

12 EVANGÉLIKUS KÜLMISSZIÓI EGYESÜLET (EKME) Az Evangélikus Külmissziói Egyesület olyan evangélikusok egyházi egyesületként mûködõ közössége, akik Jézus parancsának azt a szavát, hogy széles e világra, komolyan veszik. TEVÉKENYSÉGE: Összejöveteleket szervez és rendez, egyházmegyei, regionális szinten, tájékoztat szóban és írásban a Dunántúli Harangszó, a Híd és az Evangélikus Élet hasábjain, könyvekkel, évente beszámoló közgyûlést tart, nyáron több napos konferenciára gyûjti össze a külmisszió barátait, gyermektáborokban ébreszti a fiatalok missziói felelõsségét, segíti a külmissziói munkára vállalkozók felkészítését, anyagilag támogatja a kiküldöttek szolgálatát, igyekszik az evangéliummal elérni a hazánkban élõ hontalan keresztyéneket, a baráti kör tagjai imádságban hordozzák az egyesület munkáját. B. PINTÉR MÁRTA ELNÖK, ZALÁN PÉTER ELNÖK BENCZE IMRÉNÉ SZERVEZÕTITKÁR 1085 Budapest, Üllõi út (egyházi) Számlaszám: EVANGÉLIKUSOK KÖZÖSSÉGE AZ EVANGÉLIUMÉRT (EKE) Az EKE mozgalomként mûködik a Magyarországi Evangélikus Egyházban, tagjai evangélikus lelkészek és laikusok, akiknek a személyes életében és szolgálatában Isten igéje a meghatározó. Fontosnak tekinti a Jézus Krisztusról szóló örömhírnek a Szentírás szerinti hirdetését, továbbadását minden lehetséges formában. A személyes bizonyságtételen túl, a közösség különbözõ evangelizáló és hitmélyítõ alkalmakat, csendesnapokat, hétvégéket és heteket szervez gyermekek, fiatalok, felnõttek, családok, presbiterek és gyülekezetekben szolgálók számára. Bibliaiskolát mûködtet, gyülekezeti tagok képzése céljából. Kiadványai: EKE Énekeskönyv, ÉletMûhely oktatócsomag, Fehérke hangjáték CD és kazetta. A közösség szolgálatának szervezeti, jogi és anyagi keretét az EKE Evangéliumi Alapítvány biztosítja. GYÖRFI MIHÁLY LELKÉSZ 1068 Budapest, Szondi u /

13 EVANGÉLIKUS BELMISSZIÓI BARÁTI EGYESÜLET (EBBE) MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG (MEVISZ) RÉSZLET AZ ALAPSZABÁLYBÓL: Az Egyesület célja, hogy összefogja mindazokat a testvéreket, akik az Isten igéjében kijelentett, s a golgotai keresztben megragadott evangélium alapján hitük, szeretetük, szolgálatuk felajánlásával a jelen egyesületi keret formájában is munkálni szeretnék az anyaszentegyház ébredésének és építésének ügyét azzal a meggyõzõdéssel, hogy az egyháznak és a hívõknek állandó reformációra van szüksége. Az Egyesület a január 8-án indult evangélikus egyházi õrállói mozgalom hátterén szervezõdik, ugyanakkor épülni kíván a II. világháború elõtti evangélikus megújulási és egyházépítõi hagyományokból: a»baráti Mozgalom«, valamint a»belmissziói Munkaprogram«áldásaiból. AZ EBBE CÉLKITÛZÉSE: Az egyéni keresztyén életünk megújulásán túl az egész anyaszentegyház ébredéséért küzd rendszeres imádkozó közösségben és célirányos szolgálatban. Az egyház megújulásához elengedhetetlennek tartja a teológiai reflexiót, elsõsorban a reformáció örökségének, a mai embert is megszólító lutheri teológiának az érvényesítését. DR. FABINY TIBOR ELNÖK SZEVERÉNYI JÁNOS LELKÉSZI ELNÖK 1164 Budapest, Batthyány Ilona u Számlaszám: A MEVISZ mint társadalmi szervezet 1988-ban alakult. Megalapításának célja, hogy az Evangélikus Egyháztól függetlenül, de az alapvetõ egyházi tanításokat követve egyfajta gyakorlóterepet biztosítson az evangélikus fiatalság számára az aktív ifjúsági munka kialakítása érdekében. A kezdetektõl mûködõ Bárka szakcsoport a szociális területen végzett munkába vonja be a fiatalokat többek között azért, hogy kapcsolatok teremtõdjenek a sok esetben nagyon zárt világban élõ mozgássérült, látássérült és értelmi fogyatékos emberek és az ép fiatalok között. A Ladik ifjúságvédelmi szakcsoport 2006-ban kezdte meg mûködését. Célja a fiatalok tartalmas és értelmes közösségi együttlétének elõsegítése, melynek során szellemileg és lelkileg is gazdagodhatnak. A MEVISZ üzemeltetése alatt álló kemenesmihályfai akadálymentes táborhely 2007 nyara óta ad újra otthont Bárka-táboroknak, s várja a kikapcsolódni, kirándulni vágyó ifjúsági csoportokat, osztályokat. MEVISZ 1085 Budapest, Üllõi út ,

14 ZÁKEUS MÉDIA CENTRUM A Zákeus Média Centrum (ZMC) 1988-ban alakult. Nevét Lk 19,3 alapján Zákeusról kapta, aki látni akarta Jézust. Célunk tehát a láttatás. Ahogyan a középkorban az írástudatlan tömegeket az ún. Biblia pauperummal érték el, úgy a ZMC a modern, volt-keresztyén társadalom ÍRÁS-tudatlanjait igyekszik elérni. Nem az egyházat akarja bemutatni, hanem a Teremtõ és Megváltó Isten munkáit, keze nyomát: természetesen minél több, a világból vett képpel. A ZMC MUNKÁJÁNAK LEGFÕBB TERÜLETE: TV-mûsorok készítése, melyeket a Pax TV-n és a helyi tévéken (51 többnyire városi adó!) terjeszt. Újabb lehetõség az internetes televíziózás, ahonnan letölthetõ valamennyi mûsorunk. A MÛSOROK FÕBB CSOPORTJAI: Ébredés magazin: A nézõ hitét próbálja ébreszteni a hiteles, különleges bizonyságot átélt riportalanyok szavaival. Eddig 23 rész készült el. Terjedelmük általában 30 perc. Családi sorozatok: Az anyaméh gyümölcse jutalom: 4x45 perces beszélgetõs-bejátszós mûsor. Családfa: 4x 45 perces. Családi: 10 x20 perces sok képpel, hiteles riportalanyokkal. Rozetta egyházmûvészeti magazin. Eddig 13 rész készült el km kerékpárral egyháztörténeti utakon. Hangulatos, játszva tanító egyháztörténeti, néprajzi sorozat. Eddig 28 rész készült el. GYÕRI ANDRÁS TIMÓTHEUS FÕMUNKATÁRS FÉBÉ EVANGÉLIKUS DIAKONISSZA EGYESÜLET TASCHNER ERZSÉBET FÕNÖKASSZONY VEPERDI ZOLTÁN IGAZGATÓ LELKÉSZ Budapest, Hûvösvölgyi út Készülõben: Biblia éve 2008 Hittankönyv segédanyagok, Portréfilmek stb. GYÕRI JÁNOS SÁMUEL IGAZGATÓ

15 MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG OLTALOM SZERETETSZOLGÁLAT A Magyar Testvéri Börtöntársaság országos missziós szervezet, tagjai hívõ emberek, s önkéntes alapon vesznek részt a misszió szolgálatában. Fõ feladatának tekinti mindazok megsegítését, akiket egy-egy bûncselekmény elkövetése érint. Ezek: a fogvatartottak, szabadulók, hozzátartozóik, különös tekintettel a gyermekekre s az áldozatok. Számukra lelki és szociális segítséget nyújtunk. Munkatársaink számára igazolványokat állítunk ki, mely lehetõvé teszi a börtönbe való bejutásukat, ezzel segítve elõ a börtönmissziós szolgálat végzését. Jelenleg közel 300 olyan önkéntes munkatársunk van lelkészek, papok, apácák, laikusok, akik az ország különbözõ börtöneiben végzik munkájukat, s több száz fõ, akik a börtönön kívüli munkákban vesznek részt. Az Angyalfaprogramot 1992 óta szervezzük, sok száz gyerek karácsonyi megajándékozását, nyári táborozását. Konferenciákat, képzéseket tartunk, részt veszünk a Nemzetközi Börtönmissziós Imahét szervezésében, hírlevelet jelentetünk meg. ROSZÍK GÁBOR LELKÉSZ 2100 Gödöllõ, Berente I. u LABORCZI GÉZA IGAZGATÓ LELKÉSZ Anyaóvó Éjjeli menedékhely Hajléktalanok Átmeneti Szállása Nappali Melegedõ Népkonyha 4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3. ZÜGN TAMÁS EVANGÉLIKUS LELKÉSZ SZÕLÕTÕ ALAPÍTVÁNY HIDASI GYÖRGY VEZETÕ Györköny, Bocskai u

16 FELEKEZETKÖZI MISSZIÓS SZERVEZETEK

17 SZENTÍRÁS SZÖVETSÉG LEPRAMISSZIÓ A Szentírás Szövetség közhasznú alapítvány célja a gyülekezetek missziói és hitépítõ szolgálatának segítése kiadványokkal és programokkal. TEVÉKENYSÉGEINK: a rendszeres bibliaolvasást segítõ kiadványok készítése és terjesztése gyermekeknek, fiataloknak és felnõtteknek, gyermek és ifjúsági táborok szervezése gyülekezeteknek és egyházi iskoláknak (nyelvi és sport táborok), iskolamunka (bibliakörök szervezése; drog-prevenció), ifjúsági óravázlatok és egyéb, gyermek és ifjúsági munkához használható segédanyagok készítése és terjesztése, segédanyagok elõkészítése és terjesztése a gyülekezetek evangelizációs szolgálatához (Kereszt-kérdések sorozat). BARÁTOSSY JENÕ ELNÖK, SZEVERÉNYI JÁNOS ELNÖK KOMLÓSI ERZSÉBET VEZETÕ MUNKATÁRS 1091 Budapest, Kálvin tér 8. tel./fax: A Lepramisszió 1974 óta szolgál. A Nemzetközi Lepramissziónak 2000 óta tagja. Jézus parancsának értelmében (Mt 10,8) a világ számos országában (elsõsorban Indiában) élõ mintegy hatmillió leprás beteg gyógyítása, evangelizálása, a meggyógyítottak rehabilitációja, a gyógyultak és családtagjaik oktatása, szakmára tanítása, számukra munkahelyek teremtése, otthonhoz juttatása a misszió célja. Tevékenységét a magyarországi keresztyén felekezetek aktívan támogatják imádságaikkal, adományaikkal. A Lepramisszió szívesen mutatja be szolgálatát gyülekezeti és más közösségi alkalmon az ország bármely részén. A Lepramisszió ökumenikus misszió. Munkáját a Nemzeti Bizottság felügyeli, melynek hat tagját a Magyarországi Evangélikus, Református és Baptista Egyházak vezetõi delegálják egyenlõ számban. Evangélikus kurátor: Drávay Zoltánné és Kapi Zoltán RISKÓNÉ FAZEKAS MÁRTA ELNÖK ROZGONYINÉ ASZTALOS PIROSKA FÕTITKÁR 1151 Budapest, Alagi tér Adószám: Számlaszám:

18 MAGYARORSZÁGI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET (KIE) MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET KÓRHÁZA LUPTÁK GYÖRGY ELNÖK Budapest, Horánszky u. 26. tel./fax: PROTESTÁNS TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT LACKNER PÁL PROTESTÁNS TÁBORI PÜSPÖK (DANDÁRTÁBORNOK) Budapest, Muraközi út , TISZTA FORRÁS ALAPÍTVÁNY MÁRKUS GÁBOR REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR, MISSZIÓVEZETÕ 1174 Budapest, Üllõi út Dömös, Dózsa Gy. u KERESZTÉNY ORVOSOK MAGYARORSZÁGI TÁRSASÁGA DR. FERENCZ PÉTER ELNÖK 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 23. TELEFON LELKIGONDOZÁS (REFORMÁTUS) A modern társadalmakban a lelki problémák és megbetegedések számaránya, a deviáns magatartások, köztük az öngyilkosság aránya is nõ. A Telefon lelkigondozás prevenciós szolgálat. Célja, hogy a kritikus helyzeteket megelõzzék, és a bajba jutott embert hozzásegítsék problémái megoldásához. DR. P. TÓTH BÉLA REFORMÁTUS LELKÉSZ, VEZETÕ Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf (ügyintézés) (lelkigondozás) 34 35

19 KERESZTYÉN RENDÕRÖK SZÖVETSÉGE VAKMISSZIÓ (REFORMÁTUS) DR. MAGAI ISTVÁN BATA AMBRUS SIKETMISSZIÓ (REFORMÁTUS) A Siketmisszió célja a hallássérültek gyülekezeti betagolódásának elõsegítése, kegyességi és hitéletük gyakorlásához szükséges irodalom adományozása. Rendszeres alkalmak: bibliaóra és istentisztelet, valamint hitoktatás és nyári táborok hallássérült fiatalok számára. Nem törekednek a más felekezetûek áttérítésére, de szolgálatukat református hitvallási alapon végzik. JÁRAY LORÁND REFORMÁTUS LELKÉSZ, MISSZIÓVEZETÕ Budapest, Alag u. 3. tel./fax: /121 A Vakmisszió célja a látássérültek gyülekezeti betagolódásának elõsegítése, kegyességi és hitéletük gyakorlásához szükséges irodalom adományozása. Állandó alkalmak: bibliaóra, istentisztelet, esti áhítat. Nem törekednek a más felekezetûek áttérítésére, de szolgálatukat református hitvallási alapon végzik. DRS. SZABÓ ZOLTÁN JÓZSEF REFORMÁTUS LELKÉSZ, MISSZIÓVEZETÕ 1146 Budapest, Abonyi u /152 fax: /164 KOORDINÁCIÓS KÖZPONT 8145 Nádasdladány, Kossuth L. u Ingyenesen hívható zöldszám: KERESZTYÉN TÛZOLTÓK BARÁTI KÖRE KERESZTÉNY VASUTASOK EGYESÜLETE DR. BARÁTH ÉVA ELNÖK 1113 Budapest, Karolina út 47. NEMESHEGYI TAMÁS TURZÓ CSABA

20 KIADVÁNYAOK

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Felnőttképzés. Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25.

Felnőttképzés. Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25. Felnőttképzés Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25. Református Felnőttképzés 2008. november 19-én MRE zsinata elfogadja az Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Szeretetszolgálati

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT 2010. októberében a református Skót Egyház és a Magyarországi Református Egyház együttműködési

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Sorsdöntő(?) PÁRBESZÉD A MEGÚJULÁSÉRT. Az EJB által vezetett folyamat mozzanatai

Sorsdöntő(?) PÁRBESZÉD A MEGÚJULÁSÉRT. Az EJB által vezetett folyamat mozzanatai Sorsdöntő(?) PÁRBESZÉD A MEGÚJULÁSÉRT Az EJB által vezetett folyamat mozzanatai Az EJB legitimitása A meglévő formális legitimáción túl kétségek fogalmazódtak meg bizottságot megalapító zsinat elkötelezettsége

Részletesebben

A családon belüli erıszak áldozatait segítı szolgálatok és intézmények listája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A családon belüli erıszak áldozatait segítı szolgálatok és intézmények listája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye A családon belüli erıszak áldozatait segítı szolgálatok és intézmények listája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Egymásért Egy- Másért Kiemelkedıen Közhasznú Nemzetközi Alapítvány Krízisotthona A Krízisotthon

Részletesebben

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán A napközi imaórában a Rövid olvasmányt és a Verzikulust követően a kántor olvassa be az imádságot, majd megfelelő idejű szent csend után intonálja a Kyrie eleison

Részletesebben

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon CE csendesnap Kolozsvár, 2016. április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A Libanoni CE a CEVSz-ben Raffi Messerlian lelkész a CEVSz választmányi tagja.

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos"

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól Kassai-Farkas Ákos Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos" Definíció A közösségi pszichiátriai gondozás és rehabilitáció a ma érvényes betegjogokkal összhangban igyekszik elkerülni

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Hogy segíthetek? 2014

Hogy segíthetek? 2014 Hogy segíthetek? 2014 Kraus Viktor Máté, 2. osztály, Református Egyházi Alapiskola Vaján Január jan. 19-26 Ökumenikus imahét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. január 1-jétől - 2003. december 31-ig. A kuratórium 2004. május 10-i ülésére

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. január 1-jétől - 2003. december 31-ig. A kuratórium 2004. május 10-i ülésére 2003 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. január 1-jétől - 2003. december 31-ig A kuratórium 2004. május 10-i ülésére Számviteli beszámoló 1) Költségvetési támogatás felhasználása Költségvetési támogatás pénzbeni

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Missziói munkaterv 2014/2015

Missziói munkaterv 2014/2015 Missziói munkaterv 2014/2015 Szeptember Időpont Feladat Felelős Erőforrások Indikátor 2014 SZEPTEMBER 07 it. után megbeszélés ifi vezetők 12 18.00 Gyülekezeti bibliaóra ifisek 13 Esperes jelölő egyházmegyei

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Előadók: Steinbach József (DREK püspöke), Dr. Papp Kornél (MRE Oktatási Iroda vezetője), Dr. Vladár Gábor (PRTA rektora, református lelkész - Sopron) Időpont:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18128730-1-13 Bejegyző szerv: FŐVÁROSI BÍRÓSÁG Pk.61191 Regisztrációs szám: NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 190 2100 Gödöllő, SZABADSÁG út 45. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Gödöllői Református Líceum Gimnázium Gödöllői Református Líceum Gimnázium OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: refliceum@gmail.com A Gödöllői Református Líceum Gimnázium felvételi tájékoztatója Bemutatkozás

Részletesebben

SEGÍTÜNK! Alapitvany-Fuzet_2016_01.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2016_01.indd :54: :54:24

SEGÍTÜNK! Alapitvany-Fuzet_2016_01.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2016_01.indd :54: :54:24 SEGÍTÜNK! Alapitvany-Fuzet_2016_01.indd 1 2016.01.20. 15:54:24 WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA 36.

Részletesebben

Lepramisszió. Magyarország

Lepramisszió. Magyarország Felemeló szeretet Lepramisszió Magyarország 2017 2017-es naptárunk lapjain rövid összefoglalást kapunk arról: milyen tevékenységeket végez a Nemzetközi Lepramisszió, s benne mi, magyar támogatók. Gyógyítás,

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

FELHÍVÁS A GÁL FERENC KÖZÉPISKOLAI HITTANVERSENYRE (GFKH)

FELHÍVÁS A GÁL FERENC KÖZÉPISKOLAI HITTANVERSENYRE (GFKH) Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat! FELHÍVÁS A GÁL FERENC KÖZÉPISKOLAI HITTANVERSENYRE (GFKH) A GFKH célja, hogy a 9-12. osztályosok egy háromfordulós, szellemet és lelket pezsdítő

Részletesebben

a nem mérhető siker nyomában

a nem mérhető siker nyomában a nem mérhető siker nyomában A Bethesda Kórház Alapítvány a budapesti Bethesda Gyermekkórház mellett az a célja, hogy a kórház fejlesztésére adományokat, alternatív forrásokat határozza meg, ugyanakkor

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY CIVIL PÁLYÁZAT 2014. PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZÓ: BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY Biatorbágy Szentháromság tér 3. 2051 PÁLYÁZTATÓ: BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

2011.évi önkormányzati pályázat megnevezése

2011.évi önkormányzati pályázat megnevezése 1. számú melléklet Sorszám Egyházak és egyházi szervezetek neve Pályázott kategória Pályázati program címe 2011.évi önkormányzati pályázat megnevezése Korábbi önkormány zati támogatáss al elszámolte? Mellékletek?

Részletesebben

Az eljövendőt keressük!

Az eljövendőt keressük! Az eljövendőt keressük! Lelkészi jelentés a 2013. évről Lelkészi jelentés a 2013-évről Elhangzott a Budavári Evangélikus Egyházközség képviselő-testületi gyűlésén 2014. április 1-én Az elmúlt év igéje

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ ZSINATA

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ ZSINATA EVANGÉLIKUS KÖZLÖNY 2016. június 30. 1 A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ ZSINATA TÖRVÉNYEK 2016. ÉVI I. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI I. TÖRVÉNY

Részletesebben

A TÁBOROZÓ GYERMEKEK HITRE JUTÁSÁÉRT!

A TÁBOROZÓ GYERMEKEK HITRE JUTÁSÁÉRT! HÁRMASBAN A TÁBOROZÓ GYERMEKEK HITRE JUTÁSÁÉRT! TÁBORSZEMINÁRIUM Budafok, VISZ - KONFERENCIA, 2011. március 26. MÁTÉ 4, 12. (Kis lapok osztása a táborszeminárium résztvevőinek.) Írj fel 2 számot! 1. Évente

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház küldetése, követe legyen a mai magyar társadalomban, a. helyzetére való tekintet nélkül, újjáteremtő erejét.

A Magyarországi Református Egyház küldetése, követe legyen a mai magyar társadalomban, a. helyzetére való tekintet nélkül, újjáteremtő erejét. A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten Országának jele és követe legyen a mai magyar társadalomban, a személyes és közösségi megújulás egyháza, ahol minden ember, származására

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29.

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29. SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás i döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek Feladatmutatóra jutó támogatás összege Békés Megyei Hajnal István Szociális 1 SZF-SZ-002/2-2010 Békés Megyei

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2011. január 01-jétől 2011. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

Az idén 20 éves Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete 16. alkalommal hirdeti meg éves képzési programját KLÖE TRÉNINGEK 2013.

Az idén 20 éves Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete 16. alkalommal hirdeti meg éves képzési programját KLÖE TRÉNINGEK 2013. Az idén 20 éves Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete 16. alkalommal hirdeti meg éves képzési programját KLÖE TRÉNINGEK 2013. Tavasz Nyár Figyelem: a korábbiakhoz képest időpont-változások! Amit

Részletesebben

MEE GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG

MEE GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG MEE GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG EVANGÉLIKUS GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI PÁLYÁZATA 2016-2017. EVANGÉLIKUS EGYHÁZMEGYÉK, EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK EVANGÉLIKUS CSERKÉSZCSAPATOK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁRA POSTÁRA

Részletesebben

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés I. Tudnivalók a szakról: Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés Szaknév: Szint/ Képzési idő/ kreditek: Megszerezhető szakképzettség: Tagozat: A képzés célja: Finanszírozási forma: Önköltség mértéke:

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2011 I. Általános rendelkezések 1. A Dugonics András Piarista

Részletesebben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Kedves Szülők! A 2014-2015-ös tanévben a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban a következő egyházak tartanak hit-és erkölcstan oktatást:

Részletesebben

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén Kovács Ildikó dietetikus Szívbarát program Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL. Budapest, 2013. 05. 07..

NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL. Budapest, 2013. 05. 07.. NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL Budapest, 2013. 05. 07.. I. Bevezető 1. Az alapítvány neve NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2004.

Közhasznúsági jelentés 2004. Adószám: 18539518-1-43 Bejegyző szerv: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 1160/2000.05.16. Élet Kenyere Alapítvány 1111 Budapest Lágymányosi út. 23/A. fszt.4. 2004. Fordulónap: 2004.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben