TARTALOMJEGYZÉK KIADJA FELELÕS SZERKESZTÕ ÉS KIADÓ: A KÉZIRATOT GONDOZTA: MEGRENDELHETÕ: BORÍTÓTERV, TIPOGRÁFIA, TÖRDELÉS: NYOMDAI KIVITELEZÉS:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK KIADJA FELELÕS SZERKESZTÕ ÉS KIADÓ: A KÉZIRATOT GONDOZTA: MEGRENDELHETÕ: BORÍTÓTERV, TIPOGRÁFIA, TÖRDELÉS: NYOMDAI KIVITELEZÉS:"

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK KIADJA a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága és az Evangélikus Missziói Központ Budapest, 2008 FELELÕS SZERKESZTÕ ÉS KIADÓ: Szeverényi János A KÉZIRATOT GONDOZTA: Dankuné Tóth Éva, Hulej Enikõ, Tamásy Tamás MEGRENDELHETÕ: Evangélikus Missziói Központ: 1656 Budapest, Pf. 22. tel./fax: , BORÍTÓTERV, TIPOGRÁFIA, TÖRDELÉS: Kreatív Flotta Bt. NYOMDAI KIVITELEZÉS: Pauker Nyomdaipari Kft. Elõszó Irányelvek az evangélizáló és missziói munka idõszerû súlypontjaihoz MUNKAÁGAK Evangélizációs és Missziói Bizottság Missziói Iroda Evangélikus Rádiómisszió Nõi Missziói Szolgálat Férfimisszió Kórházi Lelkigondozói Szolgálat Cigánymisszió Repülõtéri Lelkészség Középhalmi Misszió Ifjúsági Osztály Gyermek Osztály Zsidómisszió Börtönmissziói Szolgálat MISSZIÓS SZOLGÁLATOT VÉGZÕ SZERVEZETEK Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE) Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ) Zákeus Média Centrum (ZMC) Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület Magyar Testvéri Börtöntársaság Oltalom Szeretetszolgálat Szõlõtõ Alapítvány FELEKEZETKÖZI MISSZIÓS SZERVEZETEK Szentírás Szövetség Lepramisszió Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálat Tiszta Forrás Alapítvány Magyar Kékkereszt Egyesület Kórháza Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága Telefon lelkigondozás (Református) Keresztyén Tûzoltók Baráti Köre Siketmiszzió (Református) Keresztény Vasutasok Egyesülete Vakmisszió (Református) Keresztyén Rendõrök Szövetsége

3 ELÕSZÓ Minden forrásom belõled fakad. (Zsolt 87,7b) Mint hajnal méhébõl jött harmat, olyan a te ifjúságod. (Zsolt 110,3b) Mi õt hirdetjük, minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban. (Kol 1,28) Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. (1Kor 9,22) Minden vágyad az Isten szava benned. Ha holtakat nem ébreszt: Mit ér a trombitaszó? (Babits Mihály) HÁLÓKÉSZÍTÉS Néhány héttel ezelõtt felhívott egy lelkésztestvér azzal a kérdéssel, hogy ismerek-e keresztyén tûzoltókat, akik segíthetnének egy cigányfiúnak, aki szeretne tûzoltó lenni, de a jelentkezéskor mindig elutasítják. Ezért és ilyen esetek miatt is készült a missziós halászháló, egyházunkban mûködõ és vele munkakapcsolatban lévõ munkaágak, egyesületek, alapítványok jegyzéke. Adjuk tovább egymásnak az információt a missziói munkaágak elérhetõségérõl. Segítsen ez a kis füzet abban, hogy minél nagyobb és erõsebb legyen a kerítõháló Urunk kezében. SZEVERÉNYI JÁNOS ORSZÁGOS EVANGELIZÁCIÓS ÉS MISSZIÓI LELKÉSZ 5

4 IRÁNYELVEK AZ EVANGÉLIZÁLÓ ÉS MISSZIÓI MUNKA IDÕSZERÛ SÚLYPONTJAIHOZ A zsinat az országos evangélizációs és missziói bizottság javaslata alapján irányelvekben rögzíti az evangélizáló és missziói munka idõszerû súlypontjait, és azt legalább 3 évenként felülvizsgálja. (A MEE törvényei) A törvényi elõírásnak eleget téve fogadta el a februárban ülésezõ zsinat az alábbi nyolc pontban megfogalmazott célokat, elveket. Tudjuk, a szöveg önmagában mit sem ér, ha nem párosul gyakorlattal. A zsinatnak nincs lehetõsége arra, hogy a helyi missziói munkát elõírja, de fontos jelzés ez arról, hogy egyházunk legfõbb testülete is fontosnak érzi, tudja a missziói munkát. Kérjük a gyülekezeteket, lelkészeket és nem lelkészi munkatársakat, imádkozzanak Lélekért, vezetésért, hogy az evangélizáció és misszió ne csak szép szöveg maradjon. MUNKAÁGAK 1. A missziológia beépítése a lelkészképzésbe egybekötve gyakorlattal. 2. Lelkészevangélizáció támogatása, egyéni és családi lelkigondozás. 3. Missziói osztály szervezése (vagy a Missziói Központ megerõsítése). Munkaágak tudatosabb és hatékonyabb szervezése, összefogása, segítése. 4. Gyülekezeti munkatársképzés kiszélesítése, hatékonyabbá tétele. A meglévõ képzések összehangolása. Cél egy országos akkreditált bibliaiskola. 5. Erõtlen gyülekezetek tudatosabb felkarolása megyei, kerületi és országos összefogással. 6. Intézményeink, munkaágaink, egyesületeink (oktatás, diakónia, média stb.) beoltása a misszió lelkületével. 7. A határon túli magyarok közötti misszió erõsítése, segítése. 8. Az államtól függetlenedõ, önálló gyülekezeti gazdálkodás támogatása. 6

5 EVANGÉLIZÁCIÓS ÉS MISSZIÓI BIZOTTSÁG MISSZIÓI MUNKAÁG (IRODA) AZ EVANGÉLIZÁCIÓS ÉS MISSZIÓI BIZOTTSÁG: a) javaslatot tesz a Magyarországi Evangélikus Egyház evangélizáló és missziói munkája súlypontjainak meghatározására, b) javaslatot tesz missziói munkaágak indítására, munkatársak alkalmazására c) elõkészíti, koordinálja és értékeli a kerületi és országos evangélizációs és miszsziói alkalmakat, d) konzultációkat szervez az egyházmegyei evangélizációs és missziói felelõsök, valamint a missziói munkaágak és szervezetek vezetõi részére, e) évenként kiírja, elbírálja és értékeli a missziói pályázatokat, f) javaslatot tesz az evangélizációs és missziói szolgálatot érintõ törvények és szabályrendeletek meghozatalára, módosítására, g) összehangolja, segíti, felügyeli a missziói munkaágak szolgálatát. (Részlet az országos egyház bizottságainak mûködésérõl szóló szabályrendeletbõl) A missziói munkaág a Missziói Központot vezetõ országos missziói lelkész irányításával segíti és koordinálja az egyházban zajló missziói munkát, a misszió elmélyítése érdekében missziói napokat, evangelizációkat és csendesnapokat szervez. A missziói munkaág tevékenysége során összefogja és összehangolja a missziói elõadók, kerületi missziói lelkészek tevékenységét, szervezi és segíti a missziói munkaágban dolgozó önkéntesek továbbképzését, valamint kapcsolatot tart a külföldi, nemzetközi missziói szervezetekkel. A missziói munkaág összehangolja az országos iroda és Magyarországi Evangélikus Egyház alábbi kiemelt missziói tevékenységét: a) a nõi missziói munka végzését b) a férfimissziói szolgálatot c) a cigánymissziót d) az alkoholbeteg-mentõ missziót e) a kórházi-lelkigondozói szolgálat tevékenységét f) a börtönmissziói munkát g) a külmissziói tevékenységet h) egyéb (Szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájáról) 8 9

6 EVANGÉLIKUS MISSZIÓI KÖZPONT MAGYAR EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISSZIÓ A Magyar Evangélikus Rádiómisszió, mely 45 éves múltra tekint vissza, 1997 óta a cinkotai Evangélikus Missziói Központban mûködik. Szolgálata sokrétû: rádiómûsorokat, hang- és iratmissziós anyagokat készít. A félórás mûsorok, melyeket regionális rádióadók sugároznak, bizonyságtévõ beszélgetésekbõl és fiatalos keresztyén zenébõl állnak. A Kossuth Rádió Evangélikus Félórájának Missziói percek rovatában interjúk és rádiós jegyzetek hangoznak el. Evangelizációk, missziós célú, zenés és irodalmi összeállítások, archív felvételek jelennek meg CD-n és kazettán. A Híd evangélikus magazin, mely negyedévente jelenik meg, egy adott fókusztéma kibontása mellett evangelizációs és missziós írásokat közöl. 28 témában kiadott missziós szórólapok, valamint az Élõ víz sorozat füzetei rövid írásokat, bizonyságtételeket tartalmaznak nyarától kísérleti jelleggel netrádiót indítanak. Valamennyi írott- és rádiómissziós anyag letölthetõ a Missziói Központ honlapjáról. SZEVERÉNYI JÁNOS IGAZGATÓ LELKÉSZ 1164 Budapest, Batthyány Ilona u Levelezési cím: 1656 Budapest, Pf. 22. tel./fax: NÕI MISSZIÓI SZOLGÁLAT 1998-as indulása óta segíti egyházunkat küldetése betöltésében, hogy az evangéliumot megélje és terjessze. Felvállalja az asszonyok sajátos érdekeinek képviseletét. Válaszolni kíván a modern kor adta, nõkre nehezedõ kihívásokra. Segíteni kívánja a hitben keresõket, és azokat a szülõket, akik gyermekeiket egyedül nevelik. Menedéket keres és lelki segítséget ad a bántalmazást szenvedõknek. Alkalmat teremt a találkozásokra, a tanulásra, elcsendesedésre, lehetõséget ad az ökumenikus együttmûködésre, leginkább pedig az evangélikus asszonyok bázisává kíván válni. A PROGRAMOKBÓL: Országos és regionális nõtalálkozók az év folyamán Nõi klub (kéthavonta) Ökumenikus Nõi Imaóra (Minden hónap elsõ keddjén 17 órai kezdettel) Asszonyhétvége és nyári, hitmélyítõ konferenciák Egyedülálló szülõk és gyermekeik konferenciája Páratlan klub egyedülálló felnõtteknek (http://paratlanklub.lutheran.hu) B. PINTÉR MÁRTA LELKÉSZ 1085 Budapest, Üllõi út

7 FÉRFIMISSZIÓ KÓRHÁZI LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLAT A férfiak sok gyülekezetben nem érzik magukat otthon. A férfimisszió olyan rétegmunka, amely terepet kínál az aktív szerep- és felelõsségvállalásra. Azt kell elérni, hogy számukra az egyházi élet és a hit gyakorlása férfias dolog legyen. Egy férficsoport nagyon sokat segíthet a gyülekezetben. Pl.: magára vállalhatja idõsebb vagy segítségre szoruló férfiak támogatását pénzzel vagy önkéntes munkával. Felkarolhat olyan fiatalembereket, akik árvák, félárvák, vagy egyszerûen a családjukban nincs férfi példakép. Létrehozhat olyan fórumot, amelyhez más férfiak is szívesen csatlakoznak. A konkrét tervek: szeretnénk egész egyházunkban közismertté tenni ezt az új szolgálati területet, ezért szívesen tartunk elõadást, ill. segítünk, amennyiben erre valahol igény van. Nyári piliscsabai konferenciánkon, melyen minden korosztályt szívesen látunk, evangélikus, református és római katolikus elõadók segítségével nyerünk betekintést a férfilélek rejtelmeibe, ill. kapunk segítséget a közöttük való munkához. Nyilvánosságra igényt tartó kérdések a fraternet-mindenki levelezõlistán is felvethetõk. KOHÁRY FERENC LELKÉSZ 9155 Lébény, Iskola u Szolgálatunk fõ célkitûzése, hogy beteg embertársainknak testi-lelki szenvedéseik között a Szentlélek vigasztalását és közösségét jelentse személyes lelkigondozásunk. Ez nem a felekezeti jelleg, hanem a krisztusi szeretet hangsúlyozásával történik. Hiszen a betegágynál folytatott beszélgetésnek a meglátogatott beteg szobatársai is tanúi, sõt nemegyszer a beszélgetésbe bekapcsolódó aktív résztvevõi lesznek. Szeretõ tapintatra, találékonyságra, kreativitásra van szükségünk ahhoz, hogy a percrõl percre változó, elõre kiszámíthatatlan kórházi körülmények között arról a Legnagyobb Orvosról tegyünk tanúbizonyságot, aki a testieken túl a beteg életek gyógyítója is lehet. Budapesten és vidéken is több kórházban tartunk istentiszteleteket, bibliaórákat, ahol az evangélikus résztvevõkön kívül minden más felekezetû vagy esetleg semmilyen vallást nem gyakorló érdeklõdõt is szeretettel várunk. A helyi sajátosságoknak megfelelõen olyan új közösségi alkalmakat szervezünk, mint például zeneterápia vagy értékközvetítõ foglalkozás a gyerekek között, amely mindenki számára nyitott, és amelyen a cél a Krisztusról szóló tanúságtétel új módon, új formában. Immár több éve igyekszünk a velünk kapcsolatban álló kórházi önkéntes munkásoknak különbözõ alkalmakat szervezni, amelyek a szakirányú képzés mellett a lelki épülést is szolgálják. A kórházból hazakerülõket igény és lehetõség szerint kísérjük tovább, segítve õket abban, hogy lelki otthont találjanak, ahol tovább épülhetnek. HONTI IRÉN LELKÉSZ, KOORDINÁTOR KÓRHÁZI LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLAT Magyarországi Evangélikus Egyház 1085 Budapest, Üllõi út

8 CIGÁNYMISSZIÓ REPÜLÕTÉRI LELKÉSZSÉG Nincs nehéz helyzetben korunk keresztyéne, ha a Szentírásban igyekszik megtalálni a cigánysághoz küldõ isteni akaratot. Mert a minden nép -be õk is beletartoznak, mert ma õk a kinézett (de ugyanakkor belõlük semmi jót ki nem nézõ), kikerült, kigúnyolt, kilátástalan, kihasznált, kiszolgáltatott embercsoport, amelyhez tartozók jó része beleszorult nemcsak ennek a sok ki- -nek a csapdájába, de a testilelki nyomorúság, a szegénység, sõt az éhezés, a börtön, a prostitúció, a sötét szellemi erõk világába is. A Magyarországi Evangélikus Egyházban néhány éve jelent meg az igény egy szervezettebb cigánymisszióra. Addig néhány lelkész lényegében ad hoc szolgálatáról beszélhettünk csak. A hivatalosodás jele nemcsak a munkaág megteremtése, de ezen lelkészek összefogására törekvés, nyári táborok rendezése Közös asztal címen cigány és nem cigány felnõtteknek, gyerektáborok, tanodázás, bibliaiskolák megszervezése, cigánytestvérek részvétele különbözõ egyházi fórumokon, a cigánymisszió napirenden tartása az evangélikus médiákban. A cigánymisszió kiszélesítését a cigányok közt végzett szolgálatok mellett azokban a gyülekezetben kell folytatni, ahol nincsenek, de lehetnének cigány gyülekezeti tagok, ahol nincsenek, de lehetnének cigánymisszióba elhívott aratómunkások. BAKAY PÉTER 7047 Sárszentlõrinc, Petõfi u p_ A Ferihegyi repülõtéren évek óta van lelkészi szolgálat. Sokan térnek be a repülõtéri kápolnába azért, hogy beszélgessenek a lelkésszel, és az utazás elõtt még egyszer nyugodt földi körülmények között imádkozzanak. Sokszor aggódó vagy izgatott hozzátartozók jönnek. A repülõtér alkalmazottai is többször betérnek néhány percre, hogy lelkileg feltöltõdve végezhessék munkájukat. Egyesek csak azért utaznak ki a városból, hogy megnyugvást találjanak kápolnánkban, melynek neve: Dona nobis pacem Adj nekünk békét! A kápolna felszentelt helyiség, ezért ott lehetõség van keresztelõre, konfirmációra, esküvõre is. Naponta tartunk ügyeleti idõt. Evangélikus lelkésszel hétfõn óra és szerdán 9-16 óra között lehet találkozni, evangélikus istentisztelet pedig minden hónap 3. vasárnapján 16 órától van. DR. FISCHL VILMOS LELKÉSZ Budapest Airport, Repülõtéri Lelkészség, 2 B Terminál Kápolnája 1675 Budapest, Pf , fax:

9 KÖZÉPHALMI MISSZIÓ IFJÚSÁGI OSZTÁLY Missziói szolgálatunkat 1984-ben kezdtük el felismerve, hogy az alkohol- és szenvedélybetegség csak gyógyszerrel nem gyógyítható. Jézus Krisztust elfogadva az õ segítségével lehet szabadulni a megkötözöttségbõl. Lelkész, orvos, pedagógus együtt, összefogva vett részt ebben a munkában. Fót, Tápiószele, Mátraháza, Berekfürdõ, Kaposszekcsõ, Dömös adott helyet betegeink gyógyítására ben a szarvasi középhalmi iskolát visszakaptuk. Alapítványt létesítettünk. Munkatársaink: lelkészek, pedagógusok, orvosok, szabadult alkoholisták. Az alapítvány célja az alkohol- és szenvedélybetegség megelõzése; a betegek felkutatása, gyógyítása, gondozása, rehabilitációja; a családterápia, az egészséges ifjúság lelki-testi nevelése, idõsek gondozása. 15 éve 3 alkalommal április, július és október hónapokban tartunk gyógyító konferenciákat. Nyaranta hittanos tábort, csonka- és nagycsaládosoknak csendes hetet, szeptemberben idõsek részére rendezünk bentlakásos alkalmat. A tanyai lakosokkal közösen nyáron gyermeknapot tartunk. Decemberben megrendezzük a gyermekek karácsonyát. Nagyünnepeinken úrvacsorás istentiszteleten veszünk részt közösen. Egész évben minden kedden 16 órakor az Ótemplomi Gyülekezeti teremben (5540 Szarvas, Vasút u. 10.) tartunk az alkohol és nikotin szenvedélybetegek részére alkalmat közös és egyéni beszélgetések formájában. DR. SÁRKÁNY ANGYAL ORVOS SELMECI LAJOS LELKÉSZ Támogató Szolgálat Szarvas Középhalom 5540 Szarvas, Tanya V. ker. 27. Az Ifjúsági Osztály a Gyermek Osztállyal egy egységet képez, ahogyan ezt a hivatalos neve: Gyermek és Ifjúsági Osztály (GYIO) is kifejezi. A gyermekmunka folytatásaként a kamaszkorba lépõ fiataloktól kezdve a fiatal felnõttekig tartozó célcsoport számára szervez programokat. Az evangélikus ifjúsági munka elsõsorban gyülekezeti szinten zajlik, a GYIO ezért a nagyobb volumenû ifjúsági rendezvényekre koncentrál, ahol hátteret biztosít az ifjúsággal foglalkozó szolgálattevõknek. Tematikus és korosztály szerinti országos táborokat szervez minden évben, kétévente pedig részt vesz a Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó megszervezésében. Képviseli az evangélikus ifjúságot külföldi és ökumenikus, illetve civil kapcsolatok felé, lehetõségeket szerezve nekik a külföldi, illetve hazai ifjúsági alkalmakon (képzések, látókör-tágítás) való részvételre, kapcsolati háló kialakítására. Anyagilag támogatja a gyülekezetek ifjúsági munkáját az évente meghirdetett belsõ egyházi pályázaton keresztül. FRENYÓ ANNA HUSZÁK ZSOLT Magyarországi Evangélikus Egyház, Országos Iroda, Gyermek és Ifjúsági Osztály 1085 Budapest, Üllõi út

10 GYERMEK OSZTÁLY ZSIDÓMISSZIÓ A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyermek és Ifjúsági Osztályán 1996 óta folyik szervezett gyermekmunka. A gyermekreferens elsõdleges feladata, hogy az evangélikus gyermekek számára olyan országos rendezvényeket szervezzen, ahol a Jézus Krisztusról szóló evangélium elhangzik a kicsinyek számára érthetõen, játékosan közvetítve, szeretetteljes közegben, közösségben, a tanulásra lehetõséget teremtve. Arra törekszünk, hogy a találkozások élménnyel teliek legyenek a kisebbek és nagyobbak számára egyaránt. A bábverseny, a hittanverseny, a gyermeknap, a gyermektáborok és a csendesnapok mind ezt a célt szolgálják. A rendezvényeken kívül a gyermekreferens feladata az is, hogy segítse a kerületi, illetve a gyülekezeti gyermekmunkát pályázatok útján (rejtvényfejtõ, imádságíró, rajzpályázatok), segédanyagok közreadásával, helyi igényekben való segítségnyújtással. A gyermekek és szüleik elérése, a gyermekmunkával foglalkozók támogatása, segítése az ifjúsági munka megalapozása, ezért a gyermekekkel való törõdés egyházunk egyik kulcsfontosságú munkaterülete. Nem kevesebbet jelent, mint az egyház jövõjét. BALOG ESZTER LELKÉSZ, GYERMEKREFERENS Magyarországi Evangélikus Egyház, Országos Iroda, Gyermek és Ifjúsági Osztály 1085 Budapest, Üllõi út 24. Szívünk vágya, hogy a nép, melyben az ÚR elõször jelentette ki magát, és az evangéliumot elõször hallhatta, továbbra is hallhassa és tanulhassa az örömhírt. Megismerje és tapasztalja, hogy Isten Izrael Szabadítója, a világ Megváltója, aki a Názáreti Jézusban emberré lett. Ezért választottuk mottóul az igét: Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívõnek üdvösségére, elsõként zsidónak, de görögnek is. (Róm 1,16) Feladatunknak tartjuk továbbá a bizonyságtételt arról, hogy a megbékélés és a kiengesztelõdés egyedül az Úr Jézus Krisztusban lehetséges, Õ Szabadító. Õbenne és Õáltala érezheti az egyház a felelõsségét annak is, hogy zsidó testvéreink felé tartozik a hír elmondásával: Isten elfogadta Jézus golgotai keresztáldozatát, ezért megbocsátott minden embernek és ezért örök életünk van. Ezért mi szeretnénk: a keresztyén szeretetet Jézusban megmutatni és megélni a zsidóság felé, az egyház népében felelõsséget ébreszteni a zsidóság felé, hirdetni az örömhírt a zsidóságnak! A Gisle Johnson Intézet imádságával szeretné hordozni a zsidó népet, és támogatni szeretné a messiási zsidóságot. Az intézet a Norvég Zsidómisszió történelmi múltú szervezet magyarországi tagja. ENDREFFY GÉZA LELKÉSZ 18 19

11 BÖRTÖNMISSZIÓI SZOLGÁLAT AKLAN BÉLA SÁNDOR LELKÉSZ, EGER JÁNOSA ATTILA LELKÉSZ, GYÕR BÍZIK LÁSZLÓ LELKÉSZ, BUDAPEST VÁRI KRISZTINA LELKÉSZ, BUDAPEST MISSZIÓS SZOLGÁLATOT VÉGZÕ SZERVEZETEK 20

12 EVANGÉLIKUS KÜLMISSZIÓI EGYESÜLET (EKME) Az Evangélikus Külmissziói Egyesület olyan evangélikusok egyházi egyesületként mûködõ közössége, akik Jézus parancsának azt a szavát, hogy széles e világra, komolyan veszik. TEVÉKENYSÉGE: Összejöveteleket szervez és rendez, egyházmegyei, regionális szinten, tájékoztat szóban és írásban a Dunántúli Harangszó, a Híd és az Evangélikus Élet hasábjain, könyvekkel, évente beszámoló közgyûlést tart, nyáron több napos konferenciára gyûjti össze a külmisszió barátait, gyermektáborokban ébreszti a fiatalok missziói felelõsségét, segíti a külmissziói munkára vállalkozók felkészítését, anyagilag támogatja a kiküldöttek szolgálatát, igyekszik az evangéliummal elérni a hazánkban élõ hontalan keresztyéneket, a baráti kör tagjai imádságban hordozzák az egyesület munkáját. B. PINTÉR MÁRTA ELNÖK, ZALÁN PÉTER ELNÖK BENCZE IMRÉNÉ SZERVEZÕTITKÁR 1085 Budapest, Üllõi út (egyházi) Számlaszám: EVANGÉLIKUSOK KÖZÖSSÉGE AZ EVANGÉLIUMÉRT (EKE) Az EKE mozgalomként mûködik a Magyarországi Evangélikus Egyházban, tagjai evangélikus lelkészek és laikusok, akiknek a személyes életében és szolgálatában Isten igéje a meghatározó. Fontosnak tekinti a Jézus Krisztusról szóló örömhírnek a Szentírás szerinti hirdetését, továbbadását minden lehetséges formában. A személyes bizonyságtételen túl, a közösség különbözõ evangelizáló és hitmélyítõ alkalmakat, csendesnapokat, hétvégéket és heteket szervez gyermekek, fiatalok, felnõttek, családok, presbiterek és gyülekezetekben szolgálók számára. Bibliaiskolát mûködtet, gyülekezeti tagok képzése céljából. Kiadványai: EKE Énekeskönyv, ÉletMûhely oktatócsomag, Fehérke hangjáték CD és kazetta. A közösség szolgálatának szervezeti, jogi és anyagi keretét az EKE Evangéliumi Alapítvány biztosítja. GYÖRFI MIHÁLY LELKÉSZ 1068 Budapest, Szondi u /

13 EVANGÉLIKUS BELMISSZIÓI BARÁTI EGYESÜLET (EBBE) MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG (MEVISZ) RÉSZLET AZ ALAPSZABÁLYBÓL: Az Egyesület célja, hogy összefogja mindazokat a testvéreket, akik az Isten igéjében kijelentett, s a golgotai keresztben megragadott evangélium alapján hitük, szeretetük, szolgálatuk felajánlásával a jelen egyesületi keret formájában is munkálni szeretnék az anyaszentegyház ébredésének és építésének ügyét azzal a meggyõzõdéssel, hogy az egyháznak és a hívõknek állandó reformációra van szüksége. Az Egyesület a január 8-án indult evangélikus egyházi õrállói mozgalom hátterén szervezõdik, ugyanakkor épülni kíván a II. világháború elõtti evangélikus megújulási és egyházépítõi hagyományokból: a»baráti Mozgalom«, valamint a»belmissziói Munkaprogram«áldásaiból. AZ EBBE CÉLKITÛZÉSE: Az egyéni keresztyén életünk megújulásán túl az egész anyaszentegyház ébredéséért küzd rendszeres imádkozó közösségben és célirányos szolgálatban. Az egyház megújulásához elengedhetetlennek tartja a teológiai reflexiót, elsõsorban a reformáció örökségének, a mai embert is megszólító lutheri teológiának az érvényesítését. DR. FABINY TIBOR ELNÖK SZEVERÉNYI JÁNOS LELKÉSZI ELNÖK 1164 Budapest, Batthyány Ilona u Számlaszám: A MEVISZ mint társadalmi szervezet 1988-ban alakult. Megalapításának célja, hogy az Evangélikus Egyháztól függetlenül, de az alapvetõ egyházi tanításokat követve egyfajta gyakorlóterepet biztosítson az evangélikus fiatalság számára az aktív ifjúsági munka kialakítása érdekében. A kezdetektõl mûködõ Bárka szakcsoport a szociális területen végzett munkába vonja be a fiatalokat többek között azért, hogy kapcsolatok teremtõdjenek a sok esetben nagyon zárt világban élõ mozgássérült, látássérült és értelmi fogyatékos emberek és az ép fiatalok között. A Ladik ifjúságvédelmi szakcsoport 2006-ban kezdte meg mûködését. Célja a fiatalok tartalmas és értelmes közösségi együttlétének elõsegítése, melynek során szellemileg és lelkileg is gazdagodhatnak. A MEVISZ üzemeltetése alatt álló kemenesmihályfai akadálymentes táborhely 2007 nyara óta ad újra otthont Bárka-táboroknak, s várja a kikapcsolódni, kirándulni vágyó ifjúsági csoportokat, osztályokat. MEVISZ 1085 Budapest, Üllõi út ,

14 ZÁKEUS MÉDIA CENTRUM A Zákeus Média Centrum (ZMC) 1988-ban alakult. Nevét Lk 19,3 alapján Zákeusról kapta, aki látni akarta Jézust. Célunk tehát a láttatás. Ahogyan a középkorban az írástudatlan tömegeket az ún. Biblia pauperummal érték el, úgy a ZMC a modern, volt-keresztyén társadalom ÍRÁS-tudatlanjait igyekszik elérni. Nem az egyházat akarja bemutatni, hanem a Teremtõ és Megváltó Isten munkáit, keze nyomát: természetesen minél több, a világból vett képpel. A ZMC MUNKÁJÁNAK LEGFÕBB TERÜLETE: TV-mûsorok készítése, melyeket a Pax TV-n és a helyi tévéken (51 többnyire városi adó!) terjeszt. Újabb lehetõség az internetes televíziózás, ahonnan letölthetõ valamennyi mûsorunk. A MÛSOROK FÕBB CSOPORTJAI: Ébredés magazin: A nézõ hitét próbálja ébreszteni a hiteles, különleges bizonyságot átélt riportalanyok szavaival. Eddig 23 rész készült el. Terjedelmük általában 30 perc. Családi sorozatok: Az anyaméh gyümölcse jutalom: 4x45 perces beszélgetõs-bejátszós mûsor. Családfa: 4x 45 perces. Családi: 10 x20 perces sok képpel, hiteles riportalanyokkal. Rozetta egyházmûvészeti magazin. Eddig 13 rész készült el km kerékpárral egyháztörténeti utakon. Hangulatos, játszva tanító egyháztörténeti, néprajzi sorozat. Eddig 28 rész készült el. GYÕRI ANDRÁS TIMÓTHEUS FÕMUNKATÁRS FÉBÉ EVANGÉLIKUS DIAKONISSZA EGYESÜLET TASCHNER ERZSÉBET FÕNÖKASSZONY VEPERDI ZOLTÁN IGAZGATÓ LELKÉSZ Budapest, Hûvösvölgyi út Készülõben: Biblia éve 2008 Hittankönyv segédanyagok, Portréfilmek stb. GYÕRI JÁNOS SÁMUEL IGAZGATÓ

15 MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG OLTALOM SZERETETSZOLGÁLAT A Magyar Testvéri Börtöntársaság országos missziós szervezet, tagjai hívõ emberek, s önkéntes alapon vesznek részt a misszió szolgálatában. Fõ feladatának tekinti mindazok megsegítését, akiket egy-egy bûncselekmény elkövetése érint. Ezek: a fogvatartottak, szabadulók, hozzátartozóik, különös tekintettel a gyermekekre s az áldozatok. Számukra lelki és szociális segítséget nyújtunk. Munkatársaink számára igazolványokat állítunk ki, mely lehetõvé teszi a börtönbe való bejutásukat, ezzel segítve elõ a börtönmissziós szolgálat végzését. Jelenleg közel 300 olyan önkéntes munkatársunk van lelkészek, papok, apácák, laikusok, akik az ország különbözõ börtöneiben végzik munkájukat, s több száz fõ, akik a börtönön kívüli munkákban vesznek részt. Az Angyalfaprogramot 1992 óta szervezzük, sok száz gyerek karácsonyi megajándékozását, nyári táborozását. Konferenciákat, képzéseket tartunk, részt veszünk a Nemzetközi Börtönmissziós Imahét szervezésében, hírlevelet jelentetünk meg. ROSZÍK GÁBOR LELKÉSZ 2100 Gödöllõ, Berente I. u LABORCZI GÉZA IGAZGATÓ LELKÉSZ Anyaóvó Éjjeli menedékhely Hajléktalanok Átmeneti Szállása Nappali Melegedõ Népkonyha 4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3. ZÜGN TAMÁS EVANGÉLIKUS LELKÉSZ SZÕLÕTÕ ALAPÍTVÁNY HIDASI GYÖRGY VEZETÕ Györköny, Bocskai u

16 FELEKEZETKÖZI MISSZIÓS SZERVEZETEK

17 SZENTÍRÁS SZÖVETSÉG LEPRAMISSZIÓ A Szentírás Szövetség közhasznú alapítvány célja a gyülekezetek missziói és hitépítõ szolgálatának segítése kiadványokkal és programokkal. TEVÉKENYSÉGEINK: a rendszeres bibliaolvasást segítõ kiadványok készítése és terjesztése gyermekeknek, fiataloknak és felnõtteknek, gyermek és ifjúsági táborok szervezése gyülekezeteknek és egyházi iskoláknak (nyelvi és sport táborok), iskolamunka (bibliakörök szervezése; drog-prevenció), ifjúsági óravázlatok és egyéb, gyermek és ifjúsági munkához használható segédanyagok készítése és terjesztése, segédanyagok elõkészítése és terjesztése a gyülekezetek evangelizációs szolgálatához (Kereszt-kérdések sorozat). BARÁTOSSY JENÕ ELNÖK, SZEVERÉNYI JÁNOS ELNÖK KOMLÓSI ERZSÉBET VEZETÕ MUNKATÁRS 1091 Budapest, Kálvin tér 8. tel./fax: A Lepramisszió 1974 óta szolgál. A Nemzetközi Lepramissziónak 2000 óta tagja. Jézus parancsának értelmében (Mt 10,8) a világ számos országában (elsõsorban Indiában) élõ mintegy hatmillió leprás beteg gyógyítása, evangelizálása, a meggyógyítottak rehabilitációja, a gyógyultak és családtagjaik oktatása, szakmára tanítása, számukra munkahelyek teremtése, otthonhoz juttatása a misszió célja. Tevékenységét a magyarországi keresztyén felekezetek aktívan támogatják imádságaikkal, adományaikkal. A Lepramisszió szívesen mutatja be szolgálatát gyülekezeti és más közösségi alkalmon az ország bármely részén. A Lepramisszió ökumenikus misszió. Munkáját a Nemzeti Bizottság felügyeli, melynek hat tagját a Magyarországi Evangélikus, Református és Baptista Egyházak vezetõi delegálják egyenlõ számban. Evangélikus kurátor: Drávay Zoltánné és Kapi Zoltán RISKÓNÉ FAZEKAS MÁRTA ELNÖK ROZGONYINÉ ASZTALOS PIROSKA FÕTITKÁR 1151 Budapest, Alagi tér Adószám: Számlaszám:

18 MAGYARORSZÁGI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET (KIE) MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET KÓRHÁZA LUPTÁK GYÖRGY ELNÖK Budapest, Horánszky u. 26. tel./fax: PROTESTÁNS TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT LACKNER PÁL PROTESTÁNS TÁBORI PÜSPÖK (DANDÁRTÁBORNOK) Budapest, Muraközi út , TISZTA FORRÁS ALAPÍTVÁNY MÁRKUS GÁBOR REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR, MISSZIÓVEZETÕ 1174 Budapest, Üllõi út Dömös, Dózsa Gy. u KERESZTÉNY ORVOSOK MAGYARORSZÁGI TÁRSASÁGA DR. FERENCZ PÉTER ELNÖK 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 23. TELEFON LELKIGONDOZÁS (REFORMÁTUS) A modern társadalmakban a lelki problémák és megbetegedések számaránya, a deviáns magatartások, köztük az öngyilkosság aránya is nõ. A Telefon lelkigondozás prevenciós szolgálat. Célja, hogy a kritikus helyzeteket megelõzzék, és a bajba jutott embert hozzásegítsék problémái megoldásához. DR. P. TÓTH BÉLA REFORMÁTUS LELKÉSZ, VEZETÕ Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf (ügyintézés) (lelkigondozás) 34 35

19 KERESZTYÉN RENDÕRÖK SZÖVETSÉGE VAKMISSZIÓ (REFORMÁTUS) DR. MAGAI ISTVÁN BATA AMBRUS SIKETMISSZIÓ (REFORMÁTUS) A Siketmisszió célja a hallássérültek gyülekezeti betagolódásának elõsegítése, kegyességi és hitéletük gyakorlásához szükséges irodalom adományozása. Rendszeres alkalmak: bibliaóra és istentisztelet, valamint hitoktatás és nyári táborok hallássérült fiatalok számára. Nem törekednek a más felekezetûek áttérítésére, de szolgálatukat református hitvallási alapon végzik. JÁRAY LORÁND REFORMÁTUS LELKÉSZ, MISSZIÓVEZETÕ Budapest, Alag u. 3. tel./fax: /121 A Vakmisszió célja a látássérültek gyülekezeti betagolódásának elõsegítése, kegyességi és hitéletük gyakorlásához szükséges irodalom adományozása. Állandó alkalmak: bibliaóra, istentisztelet, esti áhítat. Nem törekednek a más felekezetûek áttérítésére, de szolgálatukat református hitvallási alapon végzik. DRS. SZABÓ ZOLTÁN JÓZSEF REFORMÁTUS LELKÉSZ, MISSZIÓVEZETÕ 1146 Budapest, Abonyi u /152 fax: /164 KOORDINÁCIÓS KÖZPONT 8145 Nádasdladány, Kossuth L. u Ingyenesen hívható zöldszám: KERESZTYÉN TÛZOLTÓK BARÁTI KÖRE KERESZTÉNY VASUTASOK EGYESÜLETE DR. BARÁTH ÉVA ELNÖK 1113 Budapest, Karolina út 47. NEMESHEGYI TAMÁS TURZÓ CSABA

20 KIADVÁNYAOK

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

Felnőttképzés. Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25.

Felnőttképzés. Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25. Felnőttképzés Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25. Református Felnőttképzés 2008. november 19-én MRE zsinata elfogadja az Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Szeretetszolgálati

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos"

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól Kassai-Farkas Ákos Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos" Definíció A közösségi pszichiátriai gondozás és rehabilitáció a ma érvényes betegjogokkal összhangban igyekszik elkerülni

Részletesebben

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán

Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán Közbenjáró imádságok a Napközi imaórán A napközi imaórában a Rövid olvasmányt és a Verzikulust követően a kántor olvassa be az imádságot, majd megfelelő idejű szent csend után intonálja a Kyrie eleison

Részletesebben

A családon belüli erıszak áldozatait segítı szolgálatok és intézmények listája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A családon belüli erıszak áldozatait segítı szolgálatok és intézmények listája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye A családon belüli erıszak áldozatait segítı szolgálatok és intézmények listája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Egymásért Egy- Másért Kiemelkedıen Közhasznú Nemzetközi Alapítvány Krízisotthona A Krízisotthon

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Hogy segíthetek? 2014

Hogy segíthetek? 2014 Hogy segíthetek? 2014 Kraus Viktor Máté, 2. osztály, Református Egyházi Alapiskola Vaján Január jan. 19-26 Ökumenikus imahét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

A Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Szolgálatának alapelvei

A Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Szolgálatának alapelvei A Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Szolgálatának alapelvei BUDAPEST, 2010 ELŐSZÓ Tisztelt munkatársaink, partnereink! Kedves olvasók! A Magyarországi Evangélikus Egyház a Jézus Krisztusban való

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

1. oldal, összesen: 21

1. oldal, összesen: 21 KMR-101 KMR-102 KMR-103 KMR-104 KMR-105 KMR-106 KMR-107 KMR-108 KMR-109 Misszió Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Szociális Gondozó Központ 1194 Budapest, Viola utca 30. Dankó u. 11. 2030 Érd,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Kedves Lelkipásztor Testvérem!

Kedves Lelkipásztor Testvérem! Programfüzet 2005 Kedves Lelkipásztor Testvérem! Örömünkre szolgála, hogy a 2005. esztendőre új, minden bizonnyal komoly érdeklődésre számot tartó továbbképző tanfolyamokat kínálhatunk a kedves Szolgatársaknak.

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Iktatószám: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ripka András Emberjogi tanácsnok Napirendi pont:... ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Tárgy:

Részletesebben

3. e. fond Missziói és Diakóniai Osztály iratai. Református Szeretetszolgálat iratai. 1948 1964 15,5 ifm

3. e. fond Missziói és Diakóniai Osztály iratai. Református Szeretetszolgálat iratai. 1948 1964 15,5 ifm 3. e. fond Missziói és Diakóniai Osztály iratai 1948 1964 15,5 ifm Református Szeretetszolgálat iratai A/ Szervezési iratok, Jegyzőkönyvek. Jelentések. Szeretetszolgálati és diakóniai szervezési iratok

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány 2090 Remeteszılıs, Pisztráng utca 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány 2010. évi munkájáról I. BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

A REFORMÁTUS MISSZIÓI IRODA ÉS A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI

A REFORMÁTUS MISSZIÓI IRODA ÉS A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI A REFORMÁTUS MISSZIÓI IRODA ÉS A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI A MISSZIÓI IRODA AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI CIGANISZTIKA CIGÁNYMISSZIÓ I., II. ÉS III. Előadó: DANI ESZTER, LANDAUER ATTILA,

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

A II. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉS ÍRÁSBELI TÉMAKÖREI

A II. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉS ÍRÁSBELI TÉMAKÖREI A II. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉS ÍRÁSBELI TÉMAKÖREI Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2014 Szlovákiai Református Keresztyén Egyház GYAKORLATI TEOLÓGIA I. A) Homiletika B) Liturgika

Részletesebben

Egymásra. hangolva HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁD- GONDOZÁS KÖZOKTATÁS KÖZNEVELÉS

Egymásra. hangolva HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁD- GONDOZÁS KÖZOKTATÁS KÖZNEVELÉS CSALÁD- GONDOZÁS KISGYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA KÖZOKTATÁS Egymásra HÁZIGONDOZÁS HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY KÖZNEVELÉS hangolva SZEMÉLYES GONDOSKODÁS VÉDÕNÕI SZOLGÁLTATÁS GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTÕ

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

1989. november - egyhetes evangélizáció a debreceni Ref. Nagytemplomban. 1989. december - hivatalos kapcsolatfelvétel a Liebenzelli Misszióval (NSZK)

1989. november - egyhetes evangélizáció a debreceni Ref. Nagytemplomban. 1989. december - hivatalos kapcsolatfelvétel a Liebenzelli Misszióval (NSZK) DIÓHÉJ BIBLIA SZÖVETSÉG 1989-2009. A Biblia Szövetség története Dióhéj -ban 1989.05.01. - megalakul a Biblia Szövetség (BSZ) a Budapest, Kálvin téri ref. gyülekezeti teremben. Elfogadják a szervezet hitvallását

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei. Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat

Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei. Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat A bibliafordítás teológiai legitimációja A Biblia Isten kommunikációja az emberrel A keresztyén

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Szakmai beszámoló. 2011. január 1. - 2011.december 31.-ig 2011.

Szakmai beszámoló. 2011. január 1. - 2011.december 31.-ig 2011. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertana A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének gesztorálásával működő Dél-alföldi Regionális Módszertani Intézmény Konzorciumi

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK) II. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK) II. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012.01.01.-TŐL 2012.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL TARTALOM: I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK) II. A VAGYON

Részletesebben

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA I. A HELYI CSOPORTOK JOGÁLLÁSA A Magyar Kékkereszt Egyesület tagjai az Egyesület 1-1 településen, földrajzi

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapítvány neve: Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány Székhelye: 8000. Székesfehérvár,

Részletesebben

Lélek-Hang Egyesület Fejezetek egy közhasznú önsegítő csoport életéből

Lélek-Hang Egyesület Fejezetek egy közhasznú önsegítő csoport életéből Lélek-Hang Egyesület Fejezetek egy közhasznú önsegítő csoport életéből Megalakulás éve: 1996 közhasznú: 1998 A pszichiátriai diagnózissal élő alapító tagok eredetileg angol nyelvtanulás miatt találkoztak

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29.

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29. SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás i döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek Feladatmutatóra jutó támogatás összege Békés Megyei Hajnal István Szociális 1 SZF-SZ-002/2-2010 Békés Megyei

Részletesebben

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Szabó Anna Felnőttképzési vezető Nem akkreditált, egyházunk által elfogadott képzések Kreditpontos szociális szférában, munkatársi továbbképzés Felnőttképzési

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Eredmények és kihívások a hajléktalan személyek visszailleszkedésében. Rigóné Kiss Éva MMSz Kecskemét

Eredmények és kihívások a hajléktalan személyek visszailleszkedésében. Rigóné Kiss Éva MMSz Kecskemét Eredmények és kihívások a hajléktalan személyek visszailleszkedésében Rigóné Kiss Éva MMSz Kecskemét Az MMSz feladata, hogy segítséget nyújtson a szükségben lévőknek, amelynek érdekében a társadalom és

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Az Egészségügyi Centrumok működése

Az Egészségügyi Centrumok működése ellátásáért a gazdasági válság árhullámaival szemben Az Egészségügyi Centrumok működése Dr. Kass Ferenc MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT - magyar katolikus jótékonysági hálózat, kiemelkedően közhasznú szervezet,

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Szakmai beszámoló módszertani munkáról 2008. 01. 01 2008. 07. 01.

Szakmai beszámoló módszertani munkáról 2008. 01. 01 2008. 07. 01. Az a támasz, amelyet az ember az életben leggyakrabban használ, a remény. (Veltman) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertana Szakmai beszámoló módszertani munkáról

Részletesebben

89. fond Draskóczy László iratai. A. Draskóczy László írásai, személyes iratai. 1,35 ifm

89. fond Draskóczy László iratai. A. Draskóczy László írásai, személyes iratai. 1,35 ifm 89. fond Draskóczy László iratai 1923 1974 1,35 ifm Draskóczy László (Huszt, 1905. augusztus 31. Bp.1974. október 27.) református lelkész. Iskoláit Máramarosszigeten kezdte, itt került gimnáziumba, 1921-ben

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2011 I. Általános rendelkezések 1. A Dugonics András Piarista

Részletesebben

GEKBI (Református Ifj Szervezetek+Egyetemi gyülik+teológiák) 2014. június porgram

GEKBI (Református Ifj Szervezetek+Egyetemi gyülik+teológiák) 2014. június porgram GEKBI (Református Ifj Szervezetek+Egyetemi gyülik+teológiák) 2014. június porgram június 3. egyetemi istentisztelet PROMISSZ Budapest, Gyulai Pál utca 9. www.promissz.hu Június 4. 19 óra Tálentumok- adottságaink

Részletesebben

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Előzmények

Részletesebben

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET működéséről A Segélyszervezettel kapcsolatos fontosabb adatok, információk Székhely 1055 Budapest, Alkotmány u. 12. Jogi forma egyesület Jelleg közhasznú Alakulás

Részletesebben

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolást, gondozást nyújtó, idısek otthona

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolást, gondozást nyújtó, idısek otthona szociális intézmény neve, címe fenntartója szolgáltatásai elérhetısége Dél-Borsodi Szociális Otthon 3441 Mezıkeresztes, Május 1. tér 7. Szent József Idısek Otthona 3400 Mezıkövesd, Rákóczi u. 21. Árpádházi

Részletesebben

Melléklet. Programfüzet 2014. 2014. év április december A Biblia Szövetség központi szervezésû konferenciái, csendeshetei, táborai

Melléklet. Programfüzet 2014. 2014. év április december A Biblia Szövetség központi szervezésû konferenciái, csendeshetei, táborai Biblia és Gyülekezet Melléklet A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2014. évi I. számhoz Programfüzet 2014 2014. év április december A Biblia Szövetség központi szervezésû konferenciái, csendeshetei,

Részletesebben

Az eredményesség növelése a református intézményekben (a református többlet)

Az eredményesség növelése a református intézményekben (a református többlet) Az eredményesség növelése a református intézményekben (a református többlet) Nyírbátori Református Általános Iskola tanévkezdő csendesnapja 2015. augusztus 31., Beregdaróc A feladat Partnerek Óvodás 5196

Részletesebben

Sárospataki Református Teológiai Akadémia

Sárospataki Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia LELKÉSZTOVÁBBKÉPZÉS A Tiszáninneni Református Egyházkerületben Programfüzet 2013 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1. Tel: 47-312-947, E-mail: dekania@srta.hu A Tiszáninneni

Részletesebben

K É R D Ő Í V. Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervének kidolgozásához

K É R D Ő Í V. Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervének kidolgozásához K É R D Ő Í V Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervének kidolgozásához Tisztelt polgárok! Komárom városa a szociális szolgáltatásokról szóló 448/2008-as számú törvény és a vállalkozói 445/1991-es

Részletesebben

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN!

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN! FELHÍVÁS Tisztelt miskolci lakosok! Évente nagyon sok ember válik a tél áldozatává, és szenved kihűléses halált lakáson belül és kívül egyaránt. FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN

Részletesebben

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Csömöri Szent Rita Karitász Közösség 2. A szervezet

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt támogatás (eft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt támogatás (eft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Szociális, Gyermek és Családvédelmi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt támogatás (eft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi

Részletesebben

A civil társadalom erősítése. A civilbarát önkormányzatok és. kapacitásépítése és helyi szintű együttműködések fejlesztése

A civil társadalom erősítése. A civilbarát önkormányzatok és. kapacitásépítése és helyi szintű együttműködések fejlesztése A kedvezményezett neve 1. Aranyeső 2. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 4. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 5. MAGOSFA Környezeti nevelési és Ökoturisztikai 6. DemNet

Részletesebben

TT Play Kft. Kreatív Munkacsoport. Digitális Referencia 2011.

TT Play Kft. Kreatív Munkacsoport. Digitális Referencia 2011. Digitális Referencia 2011. Automatizálás Robottechnika Automatizálás Robottechnika Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 2008 Balatonboglár Minoségi száraz vörösbor (OEM) Termelte és palackozta: Konyári

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T Püspökladány Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 88. -ában megfogalmazott jogosultságával élve közérdekű alapítványt hozott létre a város sportfeladatai ellátásának

Részletesebben

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014.

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. 1. A: 5Móz 16,1 8 B: A trinitástan 2. A: Zsolt 2 B: A teremtés és gondviselés 3. A: Ézs 1,4 9 B: Az eredményes egyház 12 kulcsa 4. A: Jer 1,4 10 B: A Szentlélekről

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

A kisközösség az Egyház személyes arca

A kisközösség az Egyház személyes arca A kisközösség az Egyház személyes arca H ÁLÓ E GYESÜLET 1 KÖZÖSSÉG ÉS EVANGÉLIUM Isten egy, de nem magányos mondta Szent Hiláriusz, ókori püspök. Maga az egy Isten szeretetközösség, ahol az egység nem

Részletesebben

Programok és helyszínek

Programok és helyszínek 1 Programok és helyszínek Július 1. péntek Nagyszínpad: 16.00 Köszöntõ: Börzsönyi József esperes Zemplén Májer János polgármester Tokaj Megnyitó: Csomós József püspök TIREK Közremûködik: Kis Imola Villõ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 MEVISZ (MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG) - Székhely:1085 Budapest, Üllői út 24. - Adószám: 19011352 1 42 - Statisztikai számjel: 19011352-9199-331-42 - Bírósági

Részletesebben