TARTALOMJEGYZÉK KIADJA FELELÕS SZERKESZTÕ ÉS KIADÓ: A KÉZIRATOT GONDOZTA: MEGRENDELHETÕ: BORÍTÓTERV, TIPOGRÁFIA, TÖRDELÉS: NYOMDAI KIVITELEZÉS:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK KIADJA FELELÕS SZERKESZTÕ ÉS KIADÓ: A KÉZIRATOT GONDOZTA: MEGRENDELHETÕ: BORÍTÓTERV, TIPOGRÁFIA, TÖRDELÉS: NYOMDAI KIVITELEZÉS:"

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK KIADJA a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága és az Evangélikus Missziói Központ Budapest, 2008 FELELÕS SZERKESZTÕ ÉS KIADÓ: Szeverényi János A KÉZIRATOT GONDOZTA: Dankuné Tóth Éva, Hulej Enikõ, Tamásy Tamás MEGRENDELHETÕ: Evangélikus Missziói Központ: 1656 Budapest, Pf. 22. tel./fax: , BORÍTÓTERV, TIPOGRÁFIA, TÖRDELÉS: Kreatív Flotta Bt. NYOMDAI KIVITELEZÉS: Pauker Nyomdaipari Kft. Elõszó Irányelvek az evangélizáló és missziói munka idõszerû súlypontjaihoz MUNKAÁGAK Evangélizációs és Missziói Bizottság Missziói Iroda Evangélikus Rádiómisszió Nõi Missziói Szolgálat Férfimisszió Kórházi Lelkigondozói Szolgálat Cigánymisszió Repülõtéri Lelkészség Középhalmi Misszió Ifjúsági Osztály Gyermek Osztály Zsidómisszió Börtönmissziói Szolgálat MISSZIÓS SZOLGÁLATOT VÉGZÕ SZERVEZETEK Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE) Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ) Zákeus Média Centrum (ZMC) Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület Magyar Testvéri Börtöntársaság Oltalom Szeretetszolgálat Szõlõtõ Alapítvány FELEKEZETKÖZI MISSZIÓS SZERVEZETEK Szentírás Szövetség Lepramisszió Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálat Tiszta Forrás Alapítvány Magyar Kékkereszt Egyesület Kórháza Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága Telefon lelkigondozás (Református) Keresztyén Tûzoltók Baráti Köre Siketmiszzió (Református) Keresztény Vasutasok Egyesülete Vakmisszió (Református) Keresztyén Rendõrök Szövetsége

3 ELÕSZÓ Minden forrásom belõled fakad. (Zsolt 87,7b) Mint hajnal méhébõl jött harmat, olyan a te ifjúságod. (Zsolt 110,3b) Mi õt hirdetjük, minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban. (Kol 1,28) Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. (1Kor 9,22) Minden vágyad az Isten szava benned. Ha holtakat nem ébreszt: Mit ér a trombitaszó? (Babits Mihály) HÁLÓKÉSZÍTÉS Néhány héttel ezelõtt felhívott egy lelkésztestvér azzal a kérdéssel, hogy ismerek-e keresztyén tûzoltókat, akik segíthetnének egy cigányfiúnak, aki szeretne tûzoltó lenni, de a jelentkezéskor mindig elutasítják. Ezért és ilyen esetek miatt is készült a missziós halászháló, egyházunkban mûködõ és vele munkakapcsolatban lévõ munkaágak, egyesületek, alapítványok jegyzéke. Adjuk tovább egymásnak az információt a missziói munkaágak elérhetõségérõl. Segítsen ez a kis füzet abban, hogy minél nagyobb és erõsebb legyen a kerítõháló Urunk kezében. SZEVERÉNYI JÁNOS ORSZÁGOS EVANGELIZÁCIÓS ÉS MISSZIÓI LELKÉSZ 5

4 IRÁNYELVEK AZ EVANGÉLIZÁLÓ ÉS MISSZIÓI MUNKA IDÕSZERÛ SÚLYPONTJAIHOZ A zsinat az országos evangélizációs és missziói bizottság javaslata alapján irányelvekben rögzíti az evangélizáló és missziói munka idõszerû súlypontjait, és azt legalább 3 évenként felülvizsgálja. (A MEE törvényei) A törvényi elõírásnak eleget téve fogadta el a februárban ülésezõ zsinat az alábbi nyolc pontban megfogalmazott célokat, elveket. Tudjuk, a szöveg önmagában mit sem ér, ha nem párosul gyakorlattal. A zsinatnak nincs lehetõsége arra, hogy a helyi missziói munkát elõírja, de fontos jelzés ez arról, hogy egyházunk legfõbb testülete is fontosnak érzi, tudja a missziói munkát. Kérjük a gyülekezeteket, lelkészeket és nem lelkészi munkatársakat, imádkozzanak Lélekért, vezetésért, hogy az evangélizáció és misszió ne csak szép szöveg maradjon. MUNKAÁGAK 1. A missziológia beépítése a lelkészképzésbe egybekötve gyakorlattal. 2. Lelkészevangélizáció támogatása, egyéni és családi lelkigondozás. 3. Missziói osztály szervezése (vagy a Missziói Központ megerõsítése). Munkaágak tudatosabb és hatékonyabb szervezése, összefogása, segítése. 4. Gyülekezeti munkatársképzés kiszélesítése, hatékonyabbá tétele. A meglévõ képzések összehangolása. Cél egy országos akkreditált bibliaiskola. 5. Erõtlen gyülekezetek tudatosabb felkarolása megyei, kerületi és országos összefogással. 6. Intézményeink, munkaágaink, egyesületeink (oktatás, diakónia, média stb.) beoltása a misszió lelkületével. 7. A határon túli magyarok közötti misszió erõsítése, segítése. 8. Az államtól függetlenedõ, önálló gyülekezeti gazdálkodás támogatása. 6

5 EVANGÉLIZÁCIÓS ÉS MISSZIÓI BIZOTTSÁG MISSZIÓI MUNKAÁG (IRODA) AZ EVANGÉLIZÁCIÓS ÉS MISSZIÓI BIZOTTSÁG: a) javaslatot tesz a Magyarországi Evangélikus Egyház evangélizáló és missziói munkája súlypontjainak meghatározására, b) javaslatot tesz missziói munkaágak indítására, munkatársak alkalmazására c) elõkészíti, koordinálja és értékeli a kerületi és országos evangélizációs és miszsziói alkalmakat, d) konzultációkat szervez az egyházmegyei evangélizációs és missziói felelõsök, valamint a missziói munkaágak és szervezetek vezetõi részére, e) évenként kiírja, elbírálja és értékeli a missziói pályázatokat, f) javaslatot tesz az evangélizációs és missziói szolgálatot érintõ törvények és szabályrendeletek meghozatalára, módosítására, g) összehangolja, segíti, felügyeli a missziói munkaágak szolgálatát. (Részlet az országos egyház bizottságainak mûködésérõl szóló szabályrendeletbõl) A missziói munkaág a Missziói Központot vezetõ országos missziói lelkész irányításával segíti és koordinálja az egyházban zajló missziói munkát, a misszió elmélyítése érdekében missziói napokat, evangelizációkat és csendesnapokat szervez. A missziói munkaág tevékenysége során összefogja és összehangolja a missziói elõadók, kerületi missziói lelkészek tevékenységét, szervezi és segíti a missziói munkaágban dolgozó önkéntesek továbbképzését, valamint kapcsolatot tart a külföldi, nemzetközi missziói szervezetekkel. A missziói munkaág összehangolja az országos iroda és Magyarországi Evangélikus Egyház alábbi kiemelt missziói tevékenységét: a) a nõi missziói munka végzését b) a férfimissziói szolgálatot c) a cigánymissziót d) az alkoholbeteg-mentõ missziót e) a kórházi-lelkigondozói szolgálat tevékenységét f) a börtönmissziói munkát g) a külmissziói tevékenységet h) egyéb (Szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájáról) 8 9

6 EVANGÉLIKUS MISSZIÓI KÖZPONT MAGYAR EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISSZIÓ A Magyar Evangélikus Rádiómisszió, mely 45 éves múltra tekint vissza, 1997 óta a cinkotai Evangélikus Missziói Központban mûködik. Szolgálata sokrétû: rádiómûsorokat, hang- és iratmissziós anyagokat készít. A félórás mûsorok, melyeket regionális rádióadók sugároznak, bizonyságtévõ beszélgetésekbõl és fiatalos keresztyén zenébõl állnak. A Kossuth Rádió Evangélikus Félórájának Missziói percek rovatában interjúk és rádiós jegyzetek hangoznak el. Evangelizációk, missziós célú, zenés és irodalmi összeállítások, archív felvételek jelennek meg CD-n és kazettán. A Híd evangélikus magazin, mely negyedévente jelenik meg, egy adott fókusztéma kibontása mellett evangelizációs és missziós írásokat közöl. 28 témában kiadott missziós szórólapok, valamint az Élõ víz sorozat füzetei rövid írásokat, bizonyságtételeket tartalmaznak nyarától kísérleti jelleggel netrádiót indítanak. Valamennyi írott- és rádiómissziós anyag letölthetõ a Missziói Központ honlapjáról. SZEVERÉNYI JÁNOS IGAZGATÓ LELKÉSZ 1164 Budapest, Batthyány Ilona u Levelezési cím: 1656 Budapest, Pf. 22. tel./fax: NÕI MISSZIÓI SZOLGÁLAT 1998-as indulása óta segíti egyházunkat küldetése betöltésében, hogy az evangéliumot megélje és terjessze. Felvállalja az asszonyok sajátos érdekeinek képviseletét. Válaszolni kíván a modern kor adta, nõkre nehezedõ kihívásokra. Segíteni kívánja a hitben keresõket, és azokat a szülõket, akik gyermekeiket egyedül nevelik. Menedéket keres és lelki segítséget ad a bántalmazást szenvedõknek. Alkalmat teremt a találkozásokra, a tanulásra, elcsendesedésre, lehetõséget ad az ökumenikus együttmûködésre, leginkább pedig az evangélikus asszonyok bázisává kíván válni. A PROGRAMOKBÓL: Országos és regionális nõtalálkozók az év folyamán Nõi klub (kéthavonta) Ökumenikus Nõi Imaóra (Minden hónap elsõ keddjén 17 órai kezdettel) Asszonyhétvége és nyári, hitmélyítõ konferenciák Egyedülálló szülõk és gyermekeik konferenciája Páratlan klub egyedülálló felnõtteknek (http://paratlanklub.lutheran.hu) B. PINTÉR MÁRTA LELKÉSZ 1085 Budapest, Üllõi út

7 FÉRFIMISSZIÓ KÓRHÁZI LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLAT A férfiak sok gyülekezetben nem érzik magukat otthon. A férfimisszió olyan rétegmunka, amely terepet kínál az aktív szerep- és felelõsségvállalásra. Azt kell elérni, hogy számukra az egyházi élet és a hit gyakorlása férfias dolog legyen. Egy férficsoport nagyon sokat segíthet a gyülekezetben. Pl.: magára vállalhatja idõsebb vagy segítségre szoruló férfiak támogatását pénzzel vagy önkéntes munkával. Felkarolhat olyan fiatalembereket, akik árvák, félárvák, vagy egyszerûen a családjukban nincs férfi példakép. Létrehozhat olyan fórumot, amelyhez más férfiak is szívesen csatlakoznak. A konkrét tervek: szeretnénk egész egyházunkban közismertté tenni ezt az új szolgálati területet, ezért szívesen tartunk elõadást, ill. segítünk, amennyiben erre valahol igény van. Nyári piliscsabai konferenciánkon, melyen minden korosztályt szívesen látunk, evangélikus, református és római katolikus elõadók segítségével nyerünk betekintést a férfilélek rejtelmeibe, ill. kapunk segítséget a közöttük való munkához. Nyilvánosságra igényt tartó kérdések a fraternet-mindenki levelezõlistán is felvethetõk. KOHÁRY FERENC LELKÉSZ 9155 Lébény, Iskola u Szolgálatunk fõ célkitûzése, hogy beteg embertársainknak testi-lelki szenvedéseik között a Szentlélek vigasztalását és közösségét jelentse személyes lelkigondozásunk. Ez nem a felekezeti jelleg, hanem a krisztusi szeretet hangsúlyozásával történik. Hiszen a betegágynál folytatott beszélgetésnek a meglátogatott beteg szobatársai is tanúi, sõt nemegyszer a beszélgetésbe bekapcsolódó aktív résztvevõi lesznek. Szeretõ tapintatra, találékonyságra, kreativitásra van szükségünk ahhoz, hogy a percrõl percre változó, elõre kiszámíthatatlan kórházi körülmények között arról a Legnagyobb Orvosról tegyünk tanúbizonyságot, aki a testieken túl a beteg életek gyógyítója is lehet. Budapesten és vidéken is több kórházban tartunk istentiszteleteket, bibliaórákat, ahol az evangélikus résztvevõkön kívül minden más felekezetû vagy esetleg semmilyen vallást nem gyakorló érdeklõdõt is szeretettel várunk. A helyi sajátosságoknak megfelelõen olyan új közösségi alkalmakat szervezünk, mint például zeneterápia vagy értékközvetítõ foglalkozás a gyerekek között, amely mindenki számára nyitott, és amelyen a cél a Krisztusról szóló tanúságtétel új módon, új formában. Immár több éve igyekszünk a velünk kapcsolatban álló kórházi önkéntes munkásoknak különbözõ alkalmakat szervezni, amelyek a szakirányú képzés mellett a lelki épülést is szolgálják. A kórházból hazakerülõket igény és lehetõség szerint kísérjük tovább, segítve õket abban, hogy lelki otthont találjanak, ahol tovább épülhetnek. HONTI IRÉN LELKÉSZ, KOORDINÁTOR KÓRHÁZI LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLAT Magyarországi Evangélikus Egyház 1085 Budapest, Üllõi út

8 CIGÁNYMISSZIÓ REPÜLÕTÉRI LELKÉSZSÉG Nincs nehéz helyzetben korunk keresztyéne, ha a Szentírásban igyekszik megtalálni a cigánysághoz küldõ isteni akaratot. Mert a minden nép -be õk is beletartoznak, mert ma õk a kinézett (de ugyanakkor belõlük semmi jót ki nem nézõ), kikerült, kigúnyolt, kilátástalan, kihasznált, kiszolgáltatott embercsoport, amelyhez tartozók jó része beleszorult nemcsak ennek a sok ki- -nek a csapdájába, de a testilelki nyomorúság, a szegénység, sõt az éhezés, a börtön, a prostitúció, a sötét szellemi erõk világába is. A Magyarországi Evangélikus Egyházban néhány éve jelent meg az igény egy szervezettebb cigánymisszióra. Addig néhány lelkész lényegében ad hoc szolgálatáról beszélhettünk csak. A hivatalosodás jele nemcsak a munkaág megteremtése, de ezen lelkészek összefogására törekvés, nyári táborok rendezése Közös asztal címen cigány és nem cigány felnõtteknek, gyerektáborok, tanodázás, bibliaiskolák megszervezése, cigánytestvérek részvétele különbözõ egyházi fórumokon, a cigánymisszió napirenden tartása az evangélikus médiákban. A cigánymisszió kiszélesítését a cigányok közt végzett szolgálatok mellett azokban a gyülekezetben kell folytatni, ahol nincsenek, de lehetnének cigány gyülekezeti tagok, ahol nincsenek, de lehetnének cigánymisszióba elhívott aratómunkások. BAKAY PÉTER 7047 Sárszentlõrinc, Petõfi u p_ A Ferihegyi repülõtéren évek óta van lelkészi szolgálat. Sokan térnek be a repülõtéri kápolnába azért, hogy beszélgessenek a lelkésszel, és az utazás elõtt még egyszer nyugodt földi körülmények között imádkozzanak. Sokszor aggódó vagy izgatott hozzátartozók jönnek. A repülõtér alkalmazottai is többször betérnek néhány percre, hogy lelkileg feltöltõdve végezhessék munkájukat. Egyesek csak azért utaznak ki a városból, hogy megnyugvást találjanak kápolnánkban, melynek neve: Dona nobis pacem Adj nekünk békét! A kápolna felszentelt helyiség, ezért ott lehetõség van keresztelõre, konfirmációra, esküvõre is. Naponta tartunk ügyeleti idõt. Evangélikus lelkésszel hétfõn óra és szerdán 9-16 óra között lehet találkozni, evangélikus istentisztelet pedig minden hónap 3. vasárnapján 16 órától van. DR. FISCHL VILMOS LELKÉSZ Budapest Airport, Repülõtéri Lelkészség, 2 B Terminál Kápolnája 1675 Budapest, Pf , fax:

9 KÖZÉPHALMI MISSZIÓ IFJÚSÁGI OSZTÁLY Missziói szolgálatunkat 1984-ben kezdtük el felismerve, hogy az alkohol- és szenvedélybetegség csak gyógyszerrel nem gyógyítható. Jézus Krisztust elfogadva az õ segítségével lehet szabadulni a megkötözöttségbõl. Lelkész, orvos, pedagógus együtt, összefogva vett részt ebben a munkában. Fót, Tápiószele, Mátraháza, Berekfürdõ, Kaposszekcsõ, Dömös adott helyet betegeink gyógyítására ben a szarvasi középhalmi iskolát visszakaptuk. Alapítványt létesítettünk. Munkatársaink: lelkészek, pedagógusok, orvosok, szabadult alkoholisták. Az alapítvány célja az alkohol- és szenvedélybetegség megelõzése; a betegek felkutatása, gyógyítása, gondozása, rehabilitációja; a családterápia, az egészséges ifjúság lelki-testi nevelése, idõsek gondozása. 15 éve 3 alkalommal április, július és október hónapokban tartunk gyógyító konferenciákat. Nyaranta hittanos tábort, csonka- és nagycsaládosoknak csendes hetet, szeptemberben idõsek részére rendezünk bentlakásos alkalmat. A tanyai lakosokkal közösen nyáron gyermeknapot tartunk. Decemberben megrendezzük a gyermekek karácsonyát. Nagyünnepeinken úrvacsorás istentiszteleten veszünk részt közösen. Egész évben minden kedden 16 órakor az Ótemplomi Gyülekezeti teremben (5540 Szarvas, Vasút u. 10.) tartunk az alkohol és nikotin szenvedélybetegek részére alkalmat közös és egyéni beszélgetések formájában. DR. SÁRKÁNY ANGYAL ORVOS SELMECI LAJOS LELKÉSZ Támogató Szolgálat Szarvas Középhalom 5540 Szarvas, Tanya V. ker. 27. Az Ifjúsági Osztály a Gyermek Osztállyal egy egységet képez, ahogyan ezt a hivatalos neve: Gyermek és Ifjúsági Osztály (GYIO) is kifejezi. A gyermekmunka folytatásaként a kamaszkorba lépõ fiataloktól kezdve a fiatal felnõttekig tartozó célcsoport számára szervez programokat. Az evangélikus ifjúsági munka elsõsorban gyülekezeti szinten zajlik, a GYIO ezért a nagyobb volumenû ifjúsági rendezvényekre koncentrál, ahol hátteret biztosít az ifjúsággal foglalkozó szolgálattevõknek. Tematikus és korosztály szerinti országos táborokat szervez minden évben, kétévente pedig részt vesz a Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó megszervezésében. Képviseli az evangélikus ifjúságot külföldi és ökumenikus, illetve civil kapcsolatok felé, lehetõségeket szerezve nekik a külföldi, illetve hazai ifjúsági alkalmakon (képzések, látókör-tágítás) való részvételre, kapcsolati háló kialakítására. Anyagilag támogatja a gyülekezetek ifjúsági munkáját az évente meghirdetett belsõ egyházi pályázaton keresztül. FRENYÓ ANNA HUSZÁK ZSOLT Magyarországi Evangélikus Egyház, Országos Iroda, Gyermek és Ifjúsági Osztály 1085 Budapest, Üllõi út

10 GYERMEK OSZTÁLY ZSIDÓMISSZIÓ A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyermek és Ifjúsági Osztályán 1996 óta folyik szervezett gyermekmunka. A gyermekreferens elsõdleges feladata, hogy az evangélikus gyermekek számára olyan országos rendezvényeket szervezzen, ahol a Jézus Krisztusról szóló evangélium elhangzik a kicsinyek számára érthetõen, játékosan közvetítve, szeretetteljes közegben, közösségben, a tanulásra lehetõséget teremtve. Arra törekszünk, hogy a találkozások élménnyel teliek legyenek a kisebbek és nagyobbak számára egyaránt. A bábverseny, a hittanverseny, a gyermeknap, a gyermektáborok és a csendesnapok mind ezt a célt szolgálják. A rendezvényeken kívül a gyermekreferens feladata az is, hogy segítse a kerületi, illetve a gyülekezeti gyermekmunkát pályázatok útján (rejtvényfejtõ, imádságíró, rajzpályázatok), segédanyagok közreadásával, helyi igényekben való segítségnyújtással. A gyermekek és szüleik elérése, a gyermekmunkával foglalkozók támogatása, segítése az ifjúsági munka megalapozása, ezért a gyermekekkel való törõdés egyházunk egyik kulcsfontosságú munkaterülete. Nem kevesebbet jelent, mint az egyház jövõjét. BALOG ESZTER LELKÉSZ, GYERMEKREFERENS Magyarországi Evangélikus Egyház, Országos Iroda, Gyermek és Ifjúsági Osztály 1085 Budapest, Üllõi út 24. Szívünk vágya, hogy a nép, melyben az ÚR elõször jelentette ki magát, és az evangéliumot elõször hallhatta, továbbra is hallhassa és tanulhassa az örömhírt. Megismerje és tapasztalja, hogy Isten Izrael Szabadítója, a világ Megváltója, aki a Názáreti Jézusban emberré lett. Ezért választottuk mottóul az igét: Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívõnek üdvösségére, elsõként zsidónak, de görögnek is. (Róm 1,16) Feladatunknak tartjuk továbbá a bizonyságtételt arról, hogy a megbékélés és a kiengesztelõdés egyedül az Úr Jézus Krisztusban lehetséges, Õ Szabadító. Õbenne és Õáltala érezheti az egyház a felelõsségét annak is, hogy zsidó testvéreink felé tartozik a hír elmondásával: Isten elfogadta Jézus golgotai keresztáldozatát, ezért megbocsátott minden embernek és ezért örök életünk van. Ezért mi szeretnénk: a keresztyén szeretetet Jézusban megmutatni és megélni a zsidóság felé, az egyház népében felelõsséget ébreszteni a zsidóság felé, hirdetni az örömhírt a zsidóságnak! A Gisle Johnson Intézet imádságával szeretné hordozni a zsidó népet, és támogatni szeretné a messiási zsidóságot. Az intézet a Norvég Zsidómisszió történelmi múltú szervezet magyarországi tagja. ENDREFFY GÉZA LELKÉSZ 18 19

11 BÖRTÖNMISSZIÓI SZOLGÁLAT AKLAN BÉLA SÁNDOR LELKÉSZ, EGER JÁNOSA ATTILA LELKÉSZ, GYÕR BÍZIK LÁSZLÓ LELKÉSZ, BUDAPEST VÁRI KRISZTINA LELKÉSZ, BUDAPEST MISSZIÓS SZOLGÁLATOT VÉGZÕ SZERVEZETEK 20

12 EVANGÉLIKUS KÜLMISSZIÓI EGYESÜLET (EKME) Az Evangélikus Külmissziói Egyesület olyan evangélikusok egyházi egyesületként mûködõ közössége, akik Jézus parancsának azt a szavát, hogy széles e világra, komolyan veszik. TEVÉKENYSÉGE: Összejöveteleket szervez és rendez, egyházmegyei, regionális szinten, tájékoztat szóban és írásban a Dunántúli Harangszó, a Híd és az Evangélikus Élet hasábjain, könyvekkel, évente beszámoló közgyûlést tart, nyáron több napos konferenciára gyûjti össze a külmisszió barátait, gyermektáborokban ébreszti a fiatalok missziói felelõsségét, segíti a külmissziói munkára vállalkozók felkészítését, anyagilag támogatja a kiküldöttek szolgálatát, igyekszik az evangéliummal elérni a hazánkban élõ hontalan keresztyéneket, a baráti kör tagjai imádságban hordozzák az egyesület munkáját. B. PINTÉR MÁRTA ELNÖK, ZALÁN PÉTER ELNÖK BENCZE IMRÉNÉ SZERVEZÕTITKÁR 1085 Budapest, Üllõi út (egyházi) Számlaszám: EVANGÉLIKUSOK KÖZÖSSÉGE AZ EVANGÉLIUMÉRT (EKE) Az EKE mozgalomként mûködik a Magyarországi Evangélikus Egyházban, tagjai evangélikus lelkészek és laikusok, akiknek a személyes életében és szolgálatában Isten igéje a meghatározó. Fontosnak tekinti a Jézus Krisztusról szóló örömhírnek a Szentírás szerinti hirdetését, továbbadását minden lehetséges formában. A személyes bizonyságtételen túl, a közösség különbözõ evangelizáló és hitmélyítõ alkalmakat, csendesnapokat, hétvégéket és heteket szervez gyermekek, fiatalok, felnõttek, családok, presbiterek és gyülekezetekben szolgálók számára. Bibliaiskolát mûködtet, gyülekezeti tagok képzése céljából. Kiadványai: EKE Énekeskönyv, ÉletMûhely oktatócsomag, Fehérke hangjáték CD és kazetta. A közösség szolgálatának szervezeti, jogi és anyagi keretét az EKE Evangéliumi Alapítvány biztosítja. GYÖRFI MIHÁLY LELKÉSZ 1068 Budapest, Szondi u /

13 EVANGÉLIKUS BELMISSZIÓI BARÁTI EGYESÜLET (EBBE) MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG (MEVISZ) RÉSZLET AZ ALAPSZABÁLYBÓL: Az Egyesület célja, hogy összefogja mindazokat a testvéreket, akik az Isten igéjében kijelentett, s a golgotai keresztben megragadott evangélium alapján hitük, szeretetük, szolgálatuk felajánlásával a jelen egyesületi keret formájában is munkálni szeretnék az anyaszentegyház ébredésének és építésének ügyét azzal a meggyõzõdéssel, hogy az egyháznak és a hívõknek állandó reformációra van szüksége. Az Egyesület a január 8-án indult evangélikus egyházi õrállói mozgalom hátterén szervezõdik, ugyanakkor épülni kíván a II. világháború elõtti evangélikus megújulási és egyházépítõi hagyományokból: a»baráti Mozgalom«, valamint a»belmissziói Munkaprogram«áldásaiból. AZ EBBE CÉLKITÛZÉSE: Az egyéni keresztyén életünk megújulásán túl az egész anyaszentegyház ébredéséért küzd rendszeres imádkozó közösségben és célirányos szolgálatban. Az egyház megújulásához elengedhetetlennek tartja a teológiai reflexiót, elsõsorban a reformáció örökségének, a mai embert is megszólító lutheri teológiának az érvényesítését. DR. FABINY TIBOR ELNÖK SZEVERÉNYI JÁNOS LELKÉSZI ELNÖK 1164 Budapest, Batthyány Ilona u Számlaszám: A MEVISZ mint társadalmi szervezet 1988-ban alakult. Megalapításának célja, hogy az Evangélikus Egyháztól függetlenül, de az alapvetõ egyházi tanításokat követve egyfajta gyakorlóterepet biztosítson az evangélikus fiatalság számára az aktív ifjúsági munka kialakítása érdekében. A kezdetektõl mûködõ Bárka szakcsoport a szociális területen végzett munkába vonja be a fiatalokat többek között azért, hogy kapcsolatok teremtõdjenek a sok esetben nagyon zárt világban élõ mozgássérült, látássérült és értelmi fogyatékos emberek és az ép fiatalok között. A Ladik ifjúságvédelmi szakcsoport 2006-ban kezdte meg mûködését. Célja a fiatalok tartalmas és értelmes közösségi együttlétének elõsegítése, melynek során szellemileg és lelkileg is gazdagodhatnak. A MEVISZ üzemeltetése alatt álló kemenesmihályfai akadálymentes táborhely 2007 nyara óta ad újra otthont Bárka-táboroknak, s várja a kikapcsolódni, kirándulni vágyó ifjúsági csoportokat, osztályokat. MEVISZ 1085 Budapest, Üllõi út ,

14 ZÁKEUS MÉDIA CENTRUM A Zákeus Média Centrum (ZMC) 1988-ban alakult. Nevét Lk 19,3 alapján Zákeusról kapta, aki látni akarta Jézust. Célunk tehát a láttatás. Ahogyan a középkorban az írástudatlan tömegeket az ún. Biblia pauperummal érték el, úgy a ZMC a modern, volt-keresztyén társadalom ÍRÁS-tudatlanjait igyekszik elérni. Nem az egyházat akarja bemutatni, hanem a Teremtõ és Megváltó Isten munkáit, keze nyomát: természetesen minél több, a világból vett képpel. A ZMC MUNKÁJÁNAK LEGFÕBB TERÜLETE: TV-mûsorok készítése, melyeket a Pax TV-n és a helyi tévéken (51 többnyire városi adó!) terjeszt. Újabb lehetõség az internetes televíziózás, ahonnan letölthetõ valamennyi mûsorunk. A MÛSOROK FÕBB CSOPORTJAI: Ébredés magazin: A nézõ hitét próbálja ébreszteni a hiteles, különleges bizonyságot átélt riportalanyok szavaival. Eddig 23 rész készült el. Terjedelmük általában 30 perc. Családi sorozatok: Az anyaméh gyümölcse jutalom: 4x45 perces beszélgetõs-bejátszós mûsor. Családfa: 4x 45 perces. Családi: 10 x20 perces sok képpel, hiteles riportalanyokkal. Rozetta egyházmûvészeti magazin. Eddig 13 rész készült el km kerékpárral egyháztörténeti utakon. Hangulatos, játszva tanító egyháztörténeti, néprajzi sorozat. Eddig 28 rész készült el. GYÕRI ANDRÁS TIMÓTHEUS FÕMUNKATÁRS FÉBÉ EVANGÉLIKUS DIAKONISSZA EGYESÜLET TASCHNER ERZSÉBET FÕNÖKASSZONY VEPERDI ZOLTÁN IGAZGATÓ LELKÉSZ Budapest, Hûvösvölgyi út Készülõben: Biblia éve 2008 Hittankönyv segédanyagok, Portréfilmek stb. GYÕRI JÁNOS SÁMUEL IGAZGATÓ

15 MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG OLTALOM SZERETETSZOLGÁLAT A Magyar Testvéri Börtöntársaság országos missziós szervezet, tagjai hívõ emberek, s önkéntes alapon vesznek részt a misszió szolgálatában. Fõ feladatának tekinti mindazok megsegítését, akiket egy-egy bûncselekmény elkövetése érint. Ezek: a fogvatartottak, szabadulók, hozzátartozóik, különös tekintettel a gyermekekre s az áldozatok. Számukra lelki és szociális segítséget nyújtunk. Munkatársaink számára igazolványokat állítunk ki, mely lehetõvé teszi a börtönbe való bejutásukat, ezzel segítve elõ a börtönmissziós szolgálat végzését. Jelenleg közel 300 olyan önkéntes munkatársunk van lelkészek, papok, apácák, laikusok, akik az ország különbözõ börtöneiben végzik munkájukat, s több száz fõ, akik a börtönön kívüli munkákban vesznek részt. Az Angyalfaprogramot 1992 óta szervezzük, sok száz gyerek karácsonyi megajándékozását, nyári táborozását. Konferenciákat, képzéseket tartunk, részt veszünk a Nemzetközi Börtönmissziós Imahét szervezésében, hírlevelet jelentetünk meg. ROSZÍK GÁBOR LELKÉSZ 2100 Gödöllõ, Berente I. u LABORCZI GÉZA IGAZGATÓ LELKÉSZ Anyaóvó Éjjeli menedékhely Hajléktalanok Átmeneti Szállása Nappali Melegedõ Népkonyha 4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3. ZÜGN TAMÁS EVANGÉLIKUS LELKÉSZ SZÕLÕTÕ ALAPÍTVÁNY HIDASI GYÖRGY VEZETÕ Györköny, Bocskai u

16 FELEKEZETKÖZI MISSZIÓS SZERVEZETEK

17 SZENTÍRÁS SZÖVETSÉG LEPRAMISSZIÓ A Szentírás Szövetség közhasznú alapítvány célja a gyülekezetek missziói és hitépítõ szolgálatának segítése kiadványokkal és programokkal. TEVÉKENYSÉGEINK: a rendszeres bibliaolvasást segítõ kiadványok készítése és terjesztése gyermekeknek, fiataloknak és felnõtteknek, gyermek és ifjúsági táborok szervezése gyülekezeteknek és egyházi iskoláknak (nyelvi és sport táborok), iskolamunka (bibliakörök szervezése; drog-prevenció), ifjúsági óravázlatok és egyéb, gyermek és ifjúsági munkához használható segédanyagok készítése és terjesztése, segédanyagok elõkészítése és terjesztése a gyülekezetek evangelizációs szolgálatához (Kereszt-kérdések sorozat). BARÁTOSSY JENÕ ELNÖK, SZEVERÉNYI JÁNOS ELNÖK KOMLÓSI ERZSÉBET VEZETÕ MUNKATÁRS 1091 Budapest, Kálvin tér 8. tel./fax: A Lepramisszió 1974 óta szolgál. A Nemzetközi Lepramissziónak 2000 óta tagja. Jézus parancsának értelmében (Mt 10,8) a világ számos országában (elsõsorban Indiában) élõ mintegy hatmillió leprás beteg gyógyítása, evangelizálása, a meggyógyítottak rehabilitációja, a gyógyultak és családtagjaik oktatása, szakmára tanítása, számukra munkahelyek teremtése, otthonhoz juttatása a misszió célja. Tevékenységét a magyarországi keresztyén felekezetek aktívan támogatják imádságaikkal, adományaikkal. A Lepramisszió szívesen mutatja be szolgálatát gyülekezeti és más közösségi alkalmon az ország bármely részén. A Lepramisszió ökumenikus misszió. Munkáját a Nemzeti Bizottság felügyeli, melynek hat tagját a Magyarországi Evangélikus, Református és Baptista Egyházak vezetõi delegálják egyenlõ számban. Evangélikus kurátor: Drávay Zoltánné és Kapi Zoltán RISKÓNÉ FAZEKAS MÁRTA ELNÖK ROZGONYINÉ ASZTALOS PIROSKA FÕTITKÁR 1151 Budapest, Alagi tér Adószám: Számlaszám:

18 MAGYARORSZÁGI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET (KIE) MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET KÓRHÁZA LUPTÁK GYÖRGY ELNÖK Budapest, Horánszky u. 26. tel./fax: PROTESTÁNS TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT LACKNER PÁL PROTESTÁNS TÁBORI PÜSPÖK (DANDÁRTÁBORNOK) Budapest, Muraközi út , TISZTA FORRÁS ALAPÍTVÁNY MÁRKUS GÁBOR REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR, MISSZIÓVEZETÕ 1174 Budapest, Üllõi út Dömös, Dózsa Gy. u KERESZTÉNY ORVOSOK MAGYARORSZÁGI TÁRSASÁGA DR. FERENCZ PÉTER ELNÖK 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 23. TELEFON LELKIGONDOZÁS (REFORMÁTUS) A modern társadalmakban a lelki problémák és megbetegedések számaránya, a deviáns magatartások, köztük az öngyilkosság aránya is nõ. A Telefon lelkigondozás prevenciós szolgálat. Célja, hogy a kritikus helyzeteket megelõzzék, és a bajba jutott embert hozzásegítsék problémái megoldásához. DR. P. TÓTH BÉLA REFORMÁTUS LELKÉSZ, VEZETÕ Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf (ügyintézés) (lelkigondozás) 34 35

19 KERESZTYÉN RENDÕRÖK SZÖVETSÉGE VAKMISSZIÓ (REFORMÁTUS) DR. MAGAI ISTVÁN BATA AMBRUS SIKETMISSZIÓ (REFORMÁTUS) A Siketmisszió célja a hallássérültek gyülekezeti betagolódásának elõsegítése, kegyességi és hitéletük gyakorlásához szükséges irodalom adományozása. Rendszeres alkalmak: bibliaóra és istentisztelet, valamint hitoktatás és nyári táborok hallássérült fiatalok számára. Nem törekednek a más felekezetûek áttérítésére, de szolgálatukat református hitvallási alapon végzik. JÁRAY LORÁND REFORMÁTUS LELKÉSZ, MISSZIÓVEZETÕ Budapest, Alag u. 3. tel./fax: /121 A Vakmisszió célja a látássérültek gyülekezeti betagolódásának elõsegítése, kegyességi és hitéletük gyakorlásához szükséges irodalom adományozása. Állandó alkalmak: bibliaóra, istentisztelet, esti áhítat. Nem törekednek a más felekezetûek áttérítésére, de szolgálatukat református hitvallási alapon végzik. DRS. SZABÓ ZOLTÁN JÓZSEF REFORMÁTUS LELKÉSZ, MISSZIÓVEZETÕ 1146 Budapest, Abonyi u /152 fax: /164 KOORDINÁCIÓS KÖZPONT 8145 Nádasdladány, Kossuth L. u Ingyenesen hívható zöldszám: KERESZTYÉN TÛZOLTÓK BARÁTI KÖRE KERESZTÉNY VASUTASOK EGYESÜLETE DR. BARÁTH ÉVA ELNÖK 1113 Budapest, Karolina út 47. NEMESHEGYI TAMÁS TURZÓ CSABA

20 KIADVÁNYAOK

H Í R L E V É L MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG PRISON FELLOWSHIP HUNGARY

H Í R L E V É L MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG PRISON FELLOWSHIP HUNGARY H Í R L E V É L MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG PRISON FELLOWSHIP HUNGARY A megrepedt nádszálat nem töri el... (Mt 12,20) Köszöntő Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, az idei év második börtönmissziós

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

Szervezeti változások. Melléklet BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. FÕTITKÁRI JELENTÉS A 2014. ÉVRÕL

Szervezeti változások. Melléklet BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. FÕTITKÁRI JELENTÉS A 2014. ÉVRÕL Biblia és Gyülekezet Melléklet A Biblia Szövetség folyóiratának melléklete Szervezeti változások 2015. évi II. számhoz BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. A Biblia Szövetség 2015. évi rendes, történetének

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

CIVIL SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI IRÁNYTŰ

CIVIL SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI IRÁNYTŰ CIVIL SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI IRÁNYTŰ 2014 Információs füzet a szociális, társadalmi erőforrásokkal rendelkező soproni civil és egyházi szervezetekről, csoportokról. Anonim önsegítő csoportok Betegszervezetek,

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése. az Önkéntesség Éve

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése. az Önkéntesség Éve A Magyarországi Református Egyház éves jelentése az Önkéntesség Éve 2011 A Magyarországi Református Egyház, 2011 1 A Zsinat Elnökségének köszöntője Bölcskei Gusztáv köszöntője Huszár Pál köszöntője 5 A

Részletesebben

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT A karitász munkatársak imája Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem. Lehetõvé tetted, hogy viszontszeresselek. Elém hoztad embertestvéreimet, akikben felismerhettelek Téged, és jót tehettem velük.

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Gyülekezeti Hírlevél, 2014. Pünkösd Pünkösdi evangélizáció

Gyülekezeti Hírlevél, 2014. Pünkösd Pünkösdi evangélizáció Pesthidegkúti Református Egyházközség Bp. 1028. Hidegkúti út 64-66. Tel: 397-43-15 E-mail: kg.hidegkut@t-online.hu www.refhidegkut.hu Lelkész: Kovács Gergely Gondnok: Küller András Gyülekezeti Hírlevél,

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 2. szám 2014. január 29. www.budapest16.hu 2 Adja 1%-át kerületi alapítványnak!

Részletesebben

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol Szõkéné Bakay Beatrix A lelkipásztor válaszol Válogatás az Evangélikus Élet hetilap Lelki segély rovatában 2004-2007 között megjelent írásokból. ÉLÕ VÍZ füzetek 2. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

2003. 3. szám. Tartalom:

2003. 3. szám. Tartalom: "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Konferenciák Délkeleti Régió hírei Tanulmányok az önkéntességről Mindentudás Egyeteme Könyvajánlat Idézetek

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai Református Egyház 2014. új folyam IV. (LXVI) 20. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2014. december 30. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai

Részletesebben

Tartalom. Kísértések. XVIII. évfolyam 3. szám. 2007. március 4. 72 óra kompromisszum nélkül 2 Cinkosok a cukrászdában. Még nem tudom...

Tartalom. Kísértések. XVIII. évfolyam 3. szám. 2007. március 4. 72 óra kompromisszum nélkül 2 Cinkosok a cukrászdában. Még nem tudom... GYERÜNK! A Szeged Csanádi Egyházmegye katolikus ifjúságának lapja Kísértések Amikor szembesítenek magunkkal például így nagyböjt idején akkor döbbenünk csak rá, milyen nehéz is megtartani a parancsolatokat.

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2003. ÁPRILIS JÚNIUS III. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET ÉS SZERETETVENDÉGSÉG Egyházközségünk

Részletesebben

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Budapest, 2014

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20)

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) magyarországi orvosok keresztény társasága XXV. évfolyam 2 3. szám 2014. augusztus Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) Tartalom A vezetőség munkája dr. Ujlaki

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam I. szám 2012. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Élni szeretnék interjú a melegedőben 1356 Adományvonal Barátok közt Segítség

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április Kérünk tégedet, oh, mi mennyei szent Atyánk, Fiadért, a Jézus Krisztusért, és a mi miattunk rajta esett keserű

Részletesebben

MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21)

MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21) III. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA 2010. június In nomine Dei MERT AHOL A KINCSED VAN, OTT LESZ A SZÍVED IS! (Mt 6,21) Orr, orr, orr, fül, fül, fül, száj, száj, száj, szív, szív, szív

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione)

Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione) Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione) Egyesület Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat Rețea pentru Studii și Formarea Profesională a Adulților Network for Adult Education and Training

Részletesebben