Kiváló magyar zsidó orvosok a holokauszt árnyékában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiváló magyar zsidó orvosok a holokauszt árnyékában"

Átírás

1 Forrás: Julia Bock Kiváló magyar zsidó orvosok a holokauszt árnyékában Dicsőség a tehetségnek, a szorgalomnak, a kitartásnak Egyetemi tanulmányait az ELTE Történettudományi- és Könyvtár szakán végezte, majd ben sikeres bölcsészdoktori disszertációt készített a Nemzetiségi Törvény végrehajtásának kérdése a magyar parlament előtt témában ban New Yorkba települt, ahol 1988-ban megszerezte második könyvtárosi diplomáját a Columbia Egyetem Könyvtár szakán. Jelen munkahelyén, a Long Island University-n az egyetem szerzeményező könyvtárosa, és mint tanársegéd, a fakultás tagja. Húsz előadást készített, egy cikket, három fejezetet, és társszerzőként két könyvet publikált. Témái a magyar zsidó történelem, illetve könyvtártörténet köré csoportosulnak. A jelen cikk egy előadás változata, amelyet a szerző az American Hungarian Educators Association 35. Konferenciáján adott elő Miközben a magyar származású tudósok által elért eredményeket a fizika és a matematika területén széles körben dokumentálták, az orvostudománynak nem jutott hasonló szerep. Különösen igaz ez a zsidó doktorokra, akikről egyéni biográfiák ugyan szép számmal jelentek meg, de nem mint egy csoport részeként, és egymásra való hatásukban. Vannak területek, például a Zsidó Kórház és a pszichoanalitikus csoport története, amelyek kivételek ez alól, de a reprezentatív munka, mint a Jews and Medicine, ami a Nahum Goldman Múzeum kiadásában jelent meg 1997-ben, egyetlen magyar nevet sem említ. Ezt a hiányt hivatott pótolni az a kiadvány, amely a közeljövőben kerül kiadásra Treatment címmel. A könyv szerzői Julia Bock, Gabriel Bar Shaked és Jozef Stern három generáción keresztül vizsgálják a magyar zsidó orvosok sorsfordulóit. Õk az 1864 és 1930 között született és működött orvosok életét rögzítették. A készülő kötetben a három generáció kollektív életrajzán túl, nevek listája szerepel megközelítőleg 5000 névvel. A dokumentum a Klarsfeld Foundation támogatását élvező Jad Vashem Nevek projekt és egyéni adatgyűjtés eredménye. A szerzők előzőleg az International Association of Jewish Lawyers and Jurists felkérésére elkészítették a magyar zsidó jogászok emlékkönyvét Miscarriage of Justice: The Elimination of Jewish Attorneys in Hungary During the Holocaust címen. Dr. Garviel Bar-Shaked, dr. Julia Bock és Jozef Stern szerkesztésében, Alex Hertman előszavával, az International Association of Jewish Lawyers and Jurists kiadásában. A kötet a szervezet 2006-os budapesti konferenciájára készült.

2 Az adatgyűjtés kiterjedt a Jad Vashem, a Washingtoni Holocaust Museum, és a Center for Jewish History archívumának anyagára és jelentősen gazdagodott az izraeli dr. Alexander Emed orvostörténész életrajz sorozatának termékeiből. A széleskörű irodalom kutatásán túl, amelyet a memoárok bővítettek és internetes anyagok vizsgálata követett, tartalmazza a hozzátartozókkal készült interjúk az anyagát is. A szerzők a teljesség igényét csak a jövőre nézve látták elérhetőnek és ez úton is kérik az érdeklődőket, hogy a kiegészítendő adatokkal tegyék gazdagabbá közös ismereteinket. A cikkben a magyar zsidó orvosoknak azzal a csoportjával foglakozunk, akik új tudományos felfedezést, vagy nevelési, közegészségügyi módszert vezettek be, valamint, akik publikációik számával, tartalmával és nemzeti, nemzetközi hírnevükkel különleges megbecsülést vívtak ki maguknak. Az anyag az orvosok végleges letelepedése szerint rendeződött, mert ez nagymértékben befolyásolta pályájukat. 1. Emigránsok 2. Magyarországon maradtak 3. Mártírok 1. Az emigránsok Az emigráns orvosok három hullámban hagyták el az országot. Az első csoport tagjai közvetlenül az első világháború után emigráltak. A legkézenfekvőbb választás a német nyelvterület volt, amelynek a nyelvi és földrajzi közelség volt a kiváltó oka. Ez a megoldás azonban csak ideiglenesen működött, nevezetesen a 30-as évek elejéig, Hitler hatalomra jutásáig, amikor az emigráció nyugat felé Anglia és Amerika irányába folytatódott, illetve keletre, a Szovjetunióba. A második hullám a világháború előtt és alatt, míg a harmadik, a háború után emigrált. Európa Az első kategóriába tartozott Bálint Mihály és Alice (Int. Dictionary of Psychoanalysis), akik nagy mobilitásról tettek tanúbizonyságot ban az első hullámmal Berlinbe mentek és az Otto Warburg biokémiai laboratóriumban dolgoztak. A náci rezsim fenyegetése elől Budapestre tértek vissza, majd 39-ben Manchesterbe emigráltak. Mindkettőjükre nagy hatással volt Ferenczi Sándor tevékenysége, aki intellektuális hagyatékának kezelését Bálint Mihályra hagyta. Munkásságuk maradandó eredménye egy pszichiátriai oktatási módszer kialakítása volt, ami a doktor páciens viszony megteremtésére törekszik egy csoportos tréning keretében. Az intézet jelenleg is működik és az Európai Tanács keretében. Női pszichológusok új ágakat fejlesztettek ki a pedagógia, a női pszichológia, az anyagyerek kapcsolat területén. Bálint Alice-t korai halála akadályozta meg gyermeknevelési, reform-pedagógiai, és antropológiai programjának kiteljesítésében, de így is 13 cikke és két könyve-különösen a A jövő útjain című maradandó helyet biztosít számára a pedagógiai pszichológiában. Lévy Kata (Psychoanalytikerinnen in Ungarn) későn csatlakozott az angliai csoporthoz, 1954-ben. Képzéséhez hozzájárultak Freuddal folytatott analízisei és Ferenczivel folytatott tanulmányai ban tagja lett Hungarian Psychoanalytic Associationnek.

3 Pedagógiai érdeklődését szemináriumok szervezésében gyümölcsöztette. Tanított egy leányiskolában, és tagja volt a British Psychoanalytical Society-nek. Mapsteadben szimultánanalízist végzett egy Gyerek-terápia Központban, amelyek az anya-gyerek kapcsolatok javítására vonatkoztak. Voltak olyan szerencsések is, mint például Révész Géza (Pléh), aki a hallás pszichológiájával foglalkozott ben Amsterdamba ment, és ott is maradt élete végéig. Megalapította a Pszichológiai Intézetet, és professzori rangot szerzett kutatási területén, a hallás és zene pszichológiájában. Érdeklődése kiterjedt a korai tehetségek területére is. Munkásságát gazdagította az általa alapított első nemzetközi pszichológiai periodika, az Acta Psychologica létrehozása is. Nemzetközi tekintélyre tett szert nemcsak teoretikus kutatóként, de szervezőként is. Svájcban sikerült menedéket találnia Schwartz Fülöpnek, aki a kórbonctani tanszék professzora volt Frankfurt-am-Main-ban ban ment Zürichbe, és megalapította a Notgemeinschaft nevezetű intézetet, amely üldözött kutatóknak keresett munkát és fedelet. Tevékenysége kiterjedt diplomáciai működést hozott a számára: egy 1500 nevet tartalmazó listát publikált a kutatók nevével, és eredményes tárgyalásokat folytatott több állam kormányával, többek között a török kormánnyal is tudósok alkalmazásáról. Maga is az isztambuli egyetem professzora lett, ahol 20 évig tanított. Energiájából még egy amerikai meghívás teljesítésére is tellett. A pennsylvaniai Warren State Kórházban a kórbonctan professzora és a Geriátria osztály vezetője lett. Ugyancsak Svájcban telepedett le Szondi Lipót, aki egyike volt a háború utáni generáció legbefolyásosabb pszichológusainak. Pályája a pszichiátria és endokrinológia területén is jelentős volt. Kasztner mentőakciója révén menekült meg, és Svájcban a Nyon-i klinikán dolgozott. Neve összekapcsolódott a róla elnevezett teszttel, ami szintézist teremtett a freudi genetikus determinizmus rendszerével. A teszt 48 elmebeteg arcképére történő reakciókat vizsgálta. Nemzetközi tekintélye különösen az 50-es, 60-as években volt jelentős. Praxisában sokk-terápiát is alkalmazott. Jelentősek voltak Zürichben, az alkalmazott pszichológia köréből tartott előadásai is. Svédország már korszakunk előtt, az első világháború után nyújtott menedéket az első Nobeldíjjal kitüntetett magyar orvosnak, a fül-orr-gége specialista Bárány Róbertnek. Hevesy György, akit sugárkémia és a nukleáris orvostan apjának is hívnak, 1943-ban kapta meg a kémiai Nobel dijat. Kifejlesztett egy izotópos lézer technikát, amelynek segítségével közelebb kerültünk az élet folyamatok kémiai eredetének megértéséhez. Nevéhez fűződik még a hafnium elem felfedezése is. Politikai menekültként először Koppenhágába, majd Freiburgba ment 1934-ban, azután hasonlóan Bárányhoz végül Stockholmban kapott menedéket. Klein György már a harmadik hullámmal, a holokauszt után, mint túlélő telepedett le Svédországban, ahol biológiai kutatóként kapott alkalmazást. Jelenleg a Karolinska Intézet tumor biológia professzora és a Nobel-díj bizottság tagja. Szakirodalmi munkásságán túl jelentős szépirodalmi és irodalom kritikai érdeklődése is van, hasonlóan sok kortársához a medicina területén, kik több területen értek el jelentős eredményeket. Palesztina fogadta a korai bevándorlókat. Fodor Andor lett az első dékánja a Jeruzsálemi Egyetem Természettudományi Karának Barsi Dezsőt a kezdetleges állapotok legyőzésének feladata vezette. Rendelőjében korszakalkotó újítást vezetett be a terhes nők ingyenes, szülés előtti szűrővizsgálatának megszervezésével. Jordán Viktor Henrietta Sold kérésére Galileába ment általános orvosi feladatokra. Praxisa alatt maláriás fertőzést kapott és bécsi kezelő kúráját használta fel arra, hogy fül-orr-gége specializációra képezze ki magát Az orvostudomány viszonylag új ága, a pszichiátria Izraelben is az új bevándorlók által terjedt el. Az emigráció harmadik hulláma vitte Székely Györgyöt Izraelbe, aki túlélte a deportációt, és a híres Exodus hajóval érkezett. Hamarosan a pszichiátria vezetője lett Ness

4 Zionaban. Klinikusi praxisa mellett tanított is a tinédzserek problémakörében. Vendégprofesszorként Ohioból és Sydneyből kapott meghívást. Kulcsár István a munkaszolgálat évei után klinikai professzorként működött az újonnan létesített Tel-Aviv-i Orvosi Egyetemen, jeles elismerés volt számára, hogy felkérték, hogy a nagy nyilvánosság előtt zajló Eichmann perben orvosi szakértőként működjön közre. Emed Alex, aki apjával együtt részese volt a jolsvai, majd a pusztavámi orvos csoportnak, és sikeresen menekült el a mészárlás elől, gyermekorvosként kiterjedt praxist vezetett, és egyedülálló eredményeket ért el a magyar zsidó orvostörténet területén, ahol 130 magyar zsidó orvos biográfiáját írta meg. Kutatómunkájában különös figyelmet szentelt azoknak a zsidó orvosoknak, akik professzorként egyetemen tanítottak. A jelen munka sokat köszönhet dr. Emed kutatási eredményeinek, a felhasznált életrajzok közel egyharmada történeti adatainak felhasználásával készült. A magyar származású orvosok sorában külön figyelmet érdemel Mayer Móricz belgyógyász munkássága, aki az auschwitzi, guseni és mauthauseni deportálást túlélve az Izraeli Egészségügyi Minisztérium főmunkatársaként, az ország közegészségügyi rendszerének megteremtésén fáradozott. Az amerikai orvosi emigráció legnagyobb csoportja az úgynevezett Mental Healthszakmából tevődött össze. Külön jellemzőjük, hogy ez a csoport erősebb kohéziót mutatott minden más csoportnál. Radó Sándort 1931-ben hívták meg Berlinből az első Oktatási Igazgatói posztra a New York-i Pszichoanalitikus Intézet élére. Ezen túl megalapította a Center of Psychoanalytic Training programját a Columbia egyetemen, és főszerkesztője lett két kiemelkedő tudományos orgánumnak, a Zeitschrift für Psychoanalyse és az Imago-nak. Publikációs tevékenységének legfontosabb terméke egy gyűjteményes kötet megjelenése volt, Psychoanalysis of Behavior címmel. Radó Sándor legfontosabb érdeme szervező készsége és a pszichoanalitikus oktatás megszervezése volt, amivel ezt a viszonylag új diszciplínát Amerikában bevezette. A csoport többi tagja, akik a második világháborút közvetlen megelőző periódusban jöttek, már a második emigrációs hullám részeként, mind aktívan segédkeztek a pszichoanalízis elterjedésében. Alexander Ferenc nevéhez fűződik a Chicago School megalapítása, ahol az intellektuális kapcsolatokkal szemben az emocionális viszony elsődlegességét hangsúlyozták, mint a meghatározóan gyógyító faktort a pszichoanalízisben. Alexander lett az egyetemi Pszichoanalízis fakultás első vezetője, megalapította a Chicago Psychoanalytic Institute-ot, ahol a pszichoszomatikus koncepciót tette kutatásának középpontjába. New York és Chicago után Denverben is alakult egy analízis központ. Spitz Árpád, aki előzőleg Bécsben, Párizsban és Németországban tanított, 1939-es emigrációja után először különböző egyetemeken vendég-professzorként adott elő, majd miután a Colorado Egyetemre került, és elnöke lett Denver Psychoanalytic Society-nek, kutatási területén, a kora-gyerekkori mentális és emocionális fejlődés témakörében publikált alapvető műveket. Színes kutatási témák jöttek létre a magyar emigráció megjelenésével. Bak Róbert európai tapasztalatokkal jött, és a New York Psychoanalytical Society tagjaként, mint Einstein vendég-előadó szerepelt. Magyarországon József Attilát kezelte, és cikkeket írt patológiai eredményeiről. 25 cikke jelent meg különböző nyelveken, a pszichózis, perverzió és agresszió témaköréből. Róheim Géza az antropológia és pszichológia egymásra hatásával foglalkozott, kidolgozta a kultúra ontogenetikus teóriáját, ami szerint a kulturális különbségek alapvetően egy közösség által megélt gyerekkori traumák felnőttkori manifesztációi, amelyek különböző intézmények kialakításában is megnyilvánulnak. Õ lett az első antropológia professzor Magyarországon, majd kutatómunkát végzett Ausztráliában, az Egyesült Államok délnyugati területén, Melanéziában és Szomáliában. Sok publikációja közül hat monográfiája alapműnek számít. Rendkívüli személyiség volt Rapaport Dávid, aki egy időben Róheimmel, 1938-ban jött az USA- ba. Először a Mount Sinai Kórházban, majd a Menninger Klinikán, Kansasban

5 dolgozott, míg igazgatói és kutatási vezető kinevezését meg nem kapta az Austen Biggs Center School of Clinical Psychology osztályán (Stockbridge, Massachusetts). Publikációin kívül, amelyeket a pszichológia és pszichoanalízis viszonyáról, valamint a felejtés teóriáiról írt, aktív tagja volt a New England Psychoanalitikus Társaságnak és az International Psychoanalitikus Társaságnak is. Az American Psychological Association által nyert kitüntetése méltó elismerése volt munkásságának. A harmadik emigrációs hullámmal érkezett Detre Tamás, akinek a neuro-pszicho-farmakológia területén nagy elismerésekben volt része. A Yale Egyetem Pszichiátriai Osztályának vezetője, majd a pittsburgi Egyetem Nemzetközi programjának orvos-igazgatója és az egyetem elnökének tanácsadója lett. Fő témáit, amelyek a gyerekkori depresszió, erőszak és agresszió, valamint a közegészségügyi fejlesztési politika területét ölelik fel, aktívan folytatja. Varga Ervin túlélte, és a Hidegség című könyvében jelenítette meg munkaszolgálatos tapasztalatait. Londoni tanulmányútján kapott meghívást először egy kutatói pozícióra New Yorkba, később klinikai professzorként Princetonba került, ahol folytatta a pszichofarmakológia terén korábban kifejtett és publikációkkal alátámasztott témáját. Monográfiái Changing Patterns of Psychopathology, valamint József Attila patológiája fontos helyet nyújt a számára az ideg és elmegyógyászat területén. Az európai példának megfelelően Amerikában is tért nyert a női pszichoanalitikusok tipikusan női problémák irányába való nyitása. Vezető egyéniség volt Hann-Kende Fanny, aki még Budapesten írta le a temporary diabetes insipidus szindrómát, amit róla neveztek el ban már a Columbia Egyetemen dolgozott, és tagja lett az American Medical Association-nak és a Medical Society of New Yorknak is. Klinikai kutatási témája a női szexualitás volt. Mahler Margaret gyermekgyógyászati végzettsége befejezése után kezdett foglalkozni pszichológiával. Õ is Németországon, Ausztrián és Anglián keresztül jött Amerikába, és kezdett pszichoanalízissel foglakozni. Karrierjének legnagyobb hatású teljesítménye volt egy terápiás központ megteremtése a New Yorkban üzemelő Masters Children Centerben. Tanított, vezette a képzésben résztvevő analisták tréningjét. Hat fontos munkája és négy cikke gazdagította életpályáját, szervezői és irányítási tevékenysége mellett, amely az Albert Einstein School of Medicine gyermek analízis program vezetőjeként teljesedett ki. A szakma kitüntetések sorozatával jutalmazta: kétszer nyerte el az American Psychological Association kitüntetését. Ornstein Anna mint holokauszt túlélő érkezett Amerikába németországi tanulmányai után, és professzor emerituszként tanított gyerek pszichiátriát a Cincinnati Egyetemen. Jelenleg a Harvard Egyetemen tart előadásokat, és vezető analista a Bostoni Pszichoanalitikus Intézetben. Könyvei és több mint száz tudományos cikke mellett, amelyek jelenleg is megjelennek, több tudományos folyóirat szerkesztői bizottságának tagja. Gyönyörű memoárjában emléket állít a túlélés mágiájának A belgyógyászat területén is találunk jelentős hozzájárulókat. Az első hullámmal érkezett Weiss Soma 23-ban Amerikába, ahol a szív- és érmegbetegedések és a farmakológia területén fejtett ki kimagasló tevékenységet. Szentiványi Andor, aki Raoul Wallenberg segítségével menekült meg, gazdag adottsággal járult hozzá a tudomány fejlődéséhez az immunológia és a kardiológia területén, valamint a Tampai Egyetem Gyógyszerészet és Mikrobiológia professzoraként és dékánjaként. 487 cikket és 25 könyvet publikált és 13 kitüntetést vett át. A gyermekgyógyászat is gyarapodott a magyar zsidó orvosok által. Schick Béla egyike a leghíresebb orvosoknak, aki diftéria tesztjével világméretekben járult hozza az egykor nagy áldozatokat követelő járvány megfékezéséhez. Ebből a csoportból az elsők között jött Amerikába 1923-ban. A Mount Sinai kórházban és Beth-El Kórházban Brooklynban mint a gyermekgyógyászat vezetője és mint professzor a Columbia Egyetemen dolgozott. Két gyermekgyógyász jött a második emigrációs hullámmal Amerikába. Az egyik Nádas Sándor, aki megszervezte területén a továbbképzés fórumait, mint a Harvard Egyetem

6 gyermekgyógyászti osztályának vezetője; tankönyveket írt, és ösztöndíjat alapítottak a neve alatt. Fáradhatatlan munkásságáéért elnyerte a Paul Dudley díjat és az Association of American Pediatric-Cardiologist Első Alapító díját, amit 225 cikkel és egy új fórum, a Pediatric Cardiology megteremtésével öregbített. A másik György Pál volt, aki az anyatej proponálásával, valamint három vitamin felfedezésével elnyerte a National Medal of Science in America érdemérmet. A harmadik hullámmal jött az idegsebész Tauber László. A német megszállás alatt a gettókórház sebész főorvosa volt, és svédországi tanulmányai után, a Virginia államban lévő Alexandriában megalapította a Memorial Hospitalt. Kiemelkedő filantrópiai tevékenységet folytatott kutatói pályázatok támogatásával. Ugyancsak a háború után, mint gyermek túlélő jött Amerikába Paszternák Alfréd, aki sikeres nőgyógyászként dolgozik a Cedars Sinai Medical Center-ben. Könyvet írt Nazi Medical Research and Bioethics címmel. A magyar Földes Ferenc lett a World Federation of Societies of Anesthesiologists első amerikai igazgatója, aki emeritusz professzorként az Albert Einstein College of Medicine- ben dolgozott, és a japán Rising Sun díj megtisztelő elismerésében is részesült. Publikációinak száma elérte a 600-at. Az úgynevezett kis szakmákhoz tartozó bőrgyógyászat területén két nevet kell kiemelnünk: Rothman Istvánét, aki Németországban dolgozott, és kényszerítették, hogy visszatérjen Magyarországra. Majd a Nemzetközi Dermatológiai kongresszus alatt sikerült meghívást kapnia Bostonba, és a háború előtt érkezett Amerikába. Mint a bőrgyógyászati kutatás úttörője a Chicagói Egyetem Bőrgyógyászati osztályának a vezetője lett. Monográfiája, a Bőr fiziológiája alapmunkának számít a bőrgyógyászat területén. A másik nagyság Flesch Péter, aki kutató professzorként szerzett elismerést magának a gyógyszerek hajnövekedésre kifejtett hatásával és a bőrbetegségek allergiás eredetével kapcsolatban végzett kutató munkája által. Mint a Pennsylvania Egyetem bőrgyógyászati osztályának munkatársa, külön megtiszteltetés érte, amikor a Nürnbergi Per számára orvosi szakértőként kérték fel. A kutatók között kell megemlítenünk Gömöri Györgyöt, aki a második hullámmal jött, és az emigráció történetében gyakori elhatározással területet változtatott, mikor a sebészetről átváltott a histokémia területére. A nagy szervezők sorába lépve megalapította az Association of Histochemistry-t, és megírta az első tankönyvet Microscopic histochemistry címmel. Nevéhez fűződik a Gömöri trichrom festés módszerének leírása és alkalmazása. Weissmann Charles is a biológiai kutatás szolgálatába állt, az állatoknál az ú.n. kerge marha kór kórtanát és az emberi megfelelőjét, a Creutzfeld-Jacob betegséget vizsgálta. Részt vett még egyéb molekuláris biológiai kutatásokban is, mint például az alpha-interferon gének klónozása. Erdős Ervin túlélte munkaszolgálat és sachsenhauseni deportáció borzalmait, majd a Chicagoi Egyetem gyógyszertani osztályán, valamint a Müncheni Egyetem emeritusz professzoraként az enzimek és a kardiológiai kutatás témáján dolgozott. Néhány enzim felfedezésével tette ismertté nevét, amelyeket a cell és molekuláris biológiai technikák alkalmazásával ért el. Fürth Jacob nem tudta tanulmányait folytatni az első világháború utáni Magyarországon, így Prágában fejezte be az egyetemet, és rövid berlini tartózkodás után 1924-ben kivándorolt Amerikába, ahol gazdag tapasztalatainak birtokában a Columbia Egyetem klinikai emeritusz professzoraként végzett kutatást a hormonok tumornövekedést gátló hatásának témájában.

7 2. Akik Magyarországon értek el kimagasló eredményeket. Ferenczi Sándor a huszadik század kiemelkedő egyénisége volt, nem csupán egy új tudományág, a pszichoanalízis, hanem egy nagy szellemi mozgalom megteremtője is Magyarországon. A budapesti iskola a belgyógyász Lévy Lajost és Ignótus Pált, a Nyugat főszerkesztőjét éppen úgy magába foglalta, mint Hermann Imrét, aki Ferenczi korai halála után átvette a mozgalom vezetését. Ferenci halála után a mozgalom terjedését nagymértékben gyengítette az emigráció és az egymást követő kormányok ellenséges viselkedése. Több irányzat képviseltette magát, és míg Ranschburg Pál a Pszichológiai laboratórium megteremtésével alkotott maradandót, és választották a Magyar Pszichológiai Társaság első elnökévé. Kardos Lajos hosszú amerikai tanulmány útja után lett a Budapesti Egyetem Pszichológiai intézetének igazgatója, és vezette be a kísérleti pszichológia diszciplínát, amelyet az emlékezet és megfigyelés témájában folytatott. Mérei Ferenc létrehozta a Karrier Tanácsadó Intézetet, míg Richter Hugó, aki a Wesselényi utcai szükségkórházat vezette a háború alatt, a szifilisz témájában ért el eredményeket és publikált cikkeket. A többi országokban tevékenykedő női pszichiáterekhez hasonlóan Hermann Alice a pedagógiai határterületek iránt érdeklődött, míg Hajdú Lilly a Lipótmezei Elmegyógyintézet Igazgatója a skizofrénia témájában ért el eredményeket. Belgyógyászatban, különösen a háború után, egy romos ország egészségügyi rendszerének újjáépítése vált az orvosok feladatává, ami lehetővé tette egy modern közegészségügyi rendszer felépítését. Ez a szakterület ismeretén túl tudomány-szervezési feladatokkal is járt. Nagy orvos egyéniségek végezték ezt a munkát különböző részterületek művelésével, a gasztroenterológia, endokrinológia és a kardiológiaágazataiban. Központi szerepe volt ebben a teremtő munkában Magyar Imrének, aki túlélte a munkaszolgálatot, amelynek történetét irodalmi szinten örökítette meg. Mint az egyes számú Belgyógyászati Klinika igazgatója és a Gasztroenterológiai Társaság elnöke, szervező munkája mellett több száz tudományos közleményt produkált, és részt vett a belgyógyászat csaknem minden ágának fejlesztésében. Rusznyák István nem csupán orvosi területen, a szegedi Klinika első számú Belgyógyászati Osztálya, majd a budapesti egyetem kettes számú Belgyógyászati Klinika igazgatójaként tevékenykedett, hanem tágabb tudományos szervező munkát is végzett a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként. Orvosi kutató munkája a nyirokkeringés kórtana témájában folyt. Az Orvosok Lapja, az Orvosi Hetilap és az Acta Medica Hungarica főszerkesztője, valamint külföldi akadémiák tagja és a Kossuth Díj, valamint a Semmelweis Emlékérem kitüntetettje volt. A szegedi egyetem rangos munkatársainak sorához tartozik Julesz Miklós, aki mint az első Belgyógyászati Klinika igazgatója új módszereket dolgozott ki az endokrin rendellenességek kezelésében. Megalapította az Endokrinológiai Társaságot, holokauszt emlékeit pedig irodalmi szintű memoárban publikálta jeles kortársaihoz hasonlóan. Folytatva a kimagasló szegediek névsorát, a gasztroenterológiában való előmeneteléért Varró Vincét, az első Belgyógyászati Klinika igazgatóját kell megemlíteni, aki egyúttal a Magyar Gasztroenterológiai és Belgyógyászati Társaság elnöke is volt. Rubányi Pál professzorral együtt menekült meg a bori rézbányák és munkaszolgálat kötelékeiből. Wittman István mint a Magyar Gastroenterológiai Társaság alapító tagja és a Laparoszkópiai Atlasz elkészítője nagymértékben járult hozzá a gasztroszkópos diagnosztika magyarországi fejlesztéséhez. Rózsahegyi István, aki a deportációt Balf, Mauthausen és Günskirchen táboraiban élte át, visszatérve érdemeit a munka-, közegészségügy és rehabilitáció terén bontakoztatta ki, mint az Országos Munka és Egészségügyi Intézet vezetője. Jelenleg lányával Kanadába él, de nevét itt említjük, ahol tudományos tevékenységét folytatta. Kardiológiában Kunos István, aki a mauthauseni koncentrációs táborból menekült, mint a

8 IV. számú Sebészeti Klinika kardiológia professzora és a Kardiológiai Társaság elnöke érdemel említést, Gottsegen Györggyel együtt, aki a munkaszolgálatot túlélve megalapította a Kardiológiai Intézet, és annak igazgatója lett. Hollán Zsuzsa a Vérellátó Központot szervezte meg, és mint az egyetemi Hematológia Osztály vezetője és a Nemzetközi Hamatologia Társaság elnöke központi, tanácsadó szerepet játszott a közegészségügy területén. Kutatási eredményeit több mint 300 publikációban közölte, és szerkesztője volt a Hematológia című folyóiratnak valamint az Orvosi Lexikon kiadványnak. A medicina másik alapterületén, a sebészetben szintén nagy neveket találunk Rubányi Pál a bori tábor túlélője, mint a budapesti az I. számú Sebészeti Klinika és az Országos Sebészeti Intézet igazgatójának fő területe a kardi táji tumorok radikális kezelése és a transzplantációs program kifejlesztése volt. Kutatásában szerepet játszottak a gyomor, az endokrin tumorok és a magas vérnyomás sebészete témák. Munkásságának méltó elismeréseként a Kossuth díjat és más magas kitüntetéseket nyert el. Petri Gábor bujkált a német megszállás alatt, és mint a szegedi Sebészeti Klinika igazgatója és az egyetem rektora a kísérleti sebészet területén alkotott maradandót. Klinikáján hajtották végre az első májátültetést. A Sebészeti Társaság és a MOTESZ elnöke volt. Az egyetem új szárnya az ő tervei szerint készült el. A magyar orvostudomány másik nagy központjában, Debrecenben működött Ladányi Józsa, aki Strasshofot élte túl, és nem csupán a sebészeti klinika igazgatója, de az egyetem rektor helyettese is volt. Érdeklődési területe a hasi sebészeten túl kiterjedt a kéz és száj plasztika területére is. A gyermeksebészet megteremtésével fonódott össze Fisher Aladár neve. Fő kutatási területe a rosszindulatú daganatok sebészeti eltávolítása volt. A szívsebészet magyarországi úttörője Eisert Árpád volt, aki Nyíregyházán végezte el az első szív műtétet 1948-ban a pericardium eltávolításával. Tevékenységét Pécsett folytatta coarctatio aortae műtétjével Kudász Józseffel együtt, majd Debrecenben zárt szívműtéteket végzett. Littmann Imre egy új Szívsebészeti Klinikát és Továbbképző központot létesített. Témája a szív és a vénák irregulár működése volt. Munkásságát a Kossuth díjjal jutalmazták, és elnyerte az orvostudományok doktora címet is. A szemészet területén a legnagyobb egyéniség a szegedi Kahán Ágoston volt. A munkaszolgálat évei alatt mint orvos is dolgozott. A háború után a Szemészeti Klinika emeritusz professzora és vezetője lett. Témája a retina komplex vizsgálata, patológiája, elektro-fizikája, hematológiája volt, és endokrinológiájával is foglalkozott. Az orvostudományok doktora címet jogosan birtokolta. A kutató orvosok közül Szemere Györgyöt, mint a preventív genetika művelőjét és a Magyar Emberi Genetikai Szövetség alapítóját kell megemlítenünk. Wald Béla a háborús éveket Hollandiában élte át, és hazatérte után létrehozta az Onkológiai Intézetet. A sugárzás gyulladásgátló hatását tanulmányozta. A gyógyszerészet területén két nevet kell említenünk. Az egyik Knoll József a SOTE Gyógyszerészeti Klinika emeritusz professzor vezetője, aki egyszersmind a MTA gyógyszerészeti kutatását is vezette, és legmagasabb fokon nemzetközileg képviselte területét. Monográfiájával, 852 cikkével és tíz folyóirat szerkesztőjeként megdönthetetlen rekordot állított. A másik Szekeres László, aki a munkaszolgálat és deportáció évei alatt orvosként is dolgozott, és az orosz fogságot is túlélte. Emeritusz professzorként a szegedi egyetemen a Gyógyszerészeti Osztály vezetője lett. Témájában, a szív- és érrendszer farmakológiájában közel négyszáz publikációt közölt, és a MTA Gyógyszerész-Kutatási és Tudományos Minősítő Bizottságok tagjául választották..

9 3. Végül azoknak a nevével is tartozunk, akiknek nem volt lehetőségük teljes pályát befutniuk, mártírok lettek, de különleges tehetségükkel korai elismerést vívtak ki maguknak. Csupán néhány nevet említünk. Három sebész neve áll a kimagasló orvos-mártírok között. Deutsch Imre Melkben halt meg. A Zsidó kórház Urológiai Osztályának és a Chevra Kadisának a vezetője volt. (Egy külön fejezet foglalkozhatna az orvos dinasztiák történetével, ahol Dési Illés, Deutsch Imre fia, mint szülei orvosi hivatásának és egyszersmind a családi tradíció folytatójának neve szerepelne, aki a szegedi egyetem Közegészségügyi Intézetének vezetőjeként ment nyugdíjba). Lipscher Mór végezte az első agydaganat operációt 1900-ben. Auschwitzban halt meg. Pólya Jenő, akinek gyomorrezekciós módszerét nemzetközileg elismerik és használják, Budapest ostrománál halt meg. Karcag László belgyógyászt bujkálás közben felismerték, és kivégezték Budapesten. Kísérleti tuberkulózissal foglalkozott, és Korányi díjat kapott. Spitzer Sándort, a neurológust, aki az idegrendszer anatómiáját és pathológiáját tanította a bécsi egyetemen, Theresienstadt-ban ölték meg. Richter Gedeont, a híres Kőbányai Gyógyszergyár alapítóját és az un. organoterápia feltalálóját először a gyárából tiltották ki, majd a Dunába lőtték. Schulhof Vilmos, balneológus, aki a radioaktivitás hatását vizsgálta a fürdőgyógyászatban, és akinek érdeme a Hévízi gyógyszálló felépítése, Auschwitzban pusztult el. Leopold Margit, a Zsidó kórház Radiológiai osztály vezetője szintén Auschwitzban pusztult el, munkatársaival együtt deportálták. Gárdi Jenő, aki felnőttek részére munkaterápiás intézetet, a gyerekek részére gyógyóvodát létesített, és részt vett a tbc ingyenes kezelésének elterjesztésében, a deportálásban pusztul el. Bauer Ervin az elméleti biológus 1925-ben ment a Szovjetunióba, és a moszkvai egyetem biológia professzora lett. Kidolgozta az élő rendszerek általános termodinamikai törvényeit ban letartóztatták, és egy munkatáborban feleségével együtt megölték. Az öngyilkosok száma az orvosok körében meglehetősen magas volt. Nobl Gábor bőrgyógyász, aki nemi betegségekkel és visszerek betegségeivel vívott ki európai tekintélyt, és kollegájával kidolgozta a szakorvosi képesítés kritériumát, 1938-ban, az Anschluss idején feleségével együtt öngyilkos lett. A Szemorvostársaság elnöke, Liebermann Leó ugyanebben az évben Budapesten vetett véget életének. Munkássága a szem műtéti érzéstelenítésére, a hályogműtétekre és a kötőhártya-gyulladások kezelésére vonatkozott. A magas elismerést nyertek kategóriájának listája nem teljes, de így is végtelen gazdagságot mutat. Lenyűgöző az orvosok névsora, és az emberek védelmét szolgáló cél kitűzése és teljesítése minden körülmények között.. Munkánkat az vezérelte, hogy ez a soktényezős tevékenység minél teljesebben megmutatkozzék. A készülő könyv nagyobb terjedelme lehetővé teszi majd az orvosok életének megközelítését, itt csak egy kis, tudományosan elismert csoport eredményeiről szólhattunk, akik az üldöztetéssel dacolva teljesítettek. Orvostörténészek és lexikológusok kitartó munkájának eredménye, hogy a lista egyre terebélyesedik.

Közérdekû információk:

Közérdekû információk: Közérdekû információk: A kezdeményezés A Szív Világszövetség (World Heart Federation) az Amerikai Szív Szövetség (American Heart Association) által elindított Go Red for Women mozgalom világméret_ elterjesztését

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Nyilvántartásából származó adatok neve Székhelyének teljes címe Szakma a ellátó a ellátó 011200 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. július 11-én minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. július 11-én minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. július 11-én minősített rendezvények Cím: Merre tart a radiológia? Szervező: Fejér Megyei Szent György Kórház Magyar Radiológusok Társasága Helye:

Részletesebben

PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának. folyóirat-állománya

PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának. folyóirat-állománya PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának folyóirat-állománya Folyóirat neve Elérhetősége Acta chimica Academiae Scientiarum Hungaricae 1957-1962, 1973-1982 folytatása Acta chimica Hungarica Tart.j.:

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS 1946-ban született Pécsett egy iparos család egyetlen gyermekeként. 1960-ban jelentkezett a Zipernowski Károly

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Központi telefonszámai: 52/411-600, 489-400 Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő Aneszteziológiai

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 211 - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 236 - - - -

I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 211 - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 236 - - - - 4 5 6 7 8 9 Ágykihasználtság Átlagos ápolási idő I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 6 - - - - IDEG Ideggyógyászat 78

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Általános Orvostudományi Kar Cím: SZTE ÁOK Dékáni Hivatal 6720

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati immunológia 6 hónap (Terv ) Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest Frankel Leó út 438-8601 212-5378 Allergológiai és Immunológiai és Dr. Nékám Kristóf Rész 4 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz 2015.évi járóbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. július 1. Központi telephely Járóbeteg szakellátás kód szervezeti egység megnevezése óraszám/hét szakorvosi

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Az Elméleti Fizikai Tanszék

Az Elméleti Fizikai Tanszék Az Elméleti Fizikai Tanszék Az Elméleti Fizikai Tanszék első vezetője Ortvay Rudolf (1885 1945) volt. Ortvay Rudolf Farkas Gyula (1847 1930) tanítványa a kolozsvári egyetemen. Ortvay Rudolf élete hosszú

Részletesebben

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

Részletesebben

Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28. Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28. Sebészet 0200 37 2012.12.28. Szülészet 0405 20 2012.07.01

Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28. Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28. Sebészet 0200 37 2012.12.28. Szülészet 0405 20 2012.07.01 Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Szakma a idejére a ellátó Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28 Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28 Sebészet 0200 37 2012.12.28

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata.

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata. A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata. Cím: XIV. Dunántúli Diabetes Hétvége Szervező: Dr. Oroszlán Tamás Helye: Balaton Kongresszusi Központ és Színház, Keszthely Időpont:

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

Családfa. Anya Klein Lázárné (szül.szalpéter Adél) (1881-1944) Apa Klein Lázár (1878-1944) Házastárs Interjúalany

Családfa. Anya Klein Lázárné (szül.szalpéter Adél) (1881-1944) Apa Klein Lázár (1878-1944) Házastárs Interjúalany Családfa Apai nagyapa Klein Mendel Wolf?-? Apai nagyanya Klein Mendelné (szül.weiser Aranka)?-1909 Anyai nagyapa Szalpéter??-? Anyai nagyanya Szalpéter?-né (szül. Holder Gizella)?-1944 Apa Klein Lázár

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2013. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2013. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2013. I. félévére meghirdetett kötelezı okról A okra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a kezdete elıtt! 2012. EüK. 20. szám közlemény

Részletesebben

Családfa Apai Apai Anyai Anyai nagyapa nagyanya nagyapa nagyanya Apa Anya Testvérek Házastárs Interjúalany Gyermekek

Családfa Apai Apai Anyai Anyai nagyapa nagyanya nagyapa nagyanya Apa Anya Testvérek Házastárs Interjúalany Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Tevan Adolf 1854 1921 Tevan Adolfné (szül. Fischer Teréz) 1863 1944 Deutsch Béla 1850 1936 Deutsch Béláné (szül. Reis Nina) 1866 1944 Apa

Részletesebben

MÁTRIX Igen/Nem. Szakma megnevezése. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. igen 01 Belgyógyászat belgyógyászat 0100 2012.07.01 80

MÁTRIX Igen/Nem. Szakma megnevezése. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. igen 01 Belgyógyászat belgyógyászat 0100 2012.07.01 80 Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2012.07.01. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás

Részletesebben

60 éves a klinikai laboratóriumi. társaságunk (I.) (KOLAB, KOLSZ, MKLDT, LDT, MLDT) Jobst Kázmér PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet

60 éves a klinikai laboratóriumi. társaságunk (I.) (KOLAB, KOLSZ, MKLDT, LDT, MLDT) Jobst Kázmér PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet 60 éves a klinikai laboratóriumi társaságunk (I.) (KOLAB, KOLSZ, MKLDT, LDT, MLDT) Jobst Kázmér PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet 4 5 A hazai diagnosztikus szakmák társaságaikat, beleértve az elméleti

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak.

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak. Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg

Részletesebben

IGAZGATÓ ÚR. Andrási Béla életútja képekben 1

IGAZGATÓ ÚR. Andrási Béla életútja képekben 1 188 Kilencvenéves a Képzõ IGAZGATÓ ÚR Andrási Béla életútja képekben 1 1915. október 30-án született Budapesten 1934. május 14-én érettségizett a Jászberényi Magyar Királyi József Nádor Reálgimnáziumban

Részletesebben

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944 Családfa Apai nagyapa Steinberger Dávid?? Apai nagyanya Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944 Anyai nagyapa Schillinger Lipót 1864 1944 Anyai nagyanya Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza)

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról 2013. EüK. 17. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.11.28 - ) A tanfolyamokra történő jelentkezés

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

Családfa. Lazarovics Bruche-Etja (szül.?) 1870-es évek 1940. Katz Etja (szül.?) 1880-as évek 1944. Lazarovics Lázár 1870-es évek 1944

Családfa. Lazarovics Bruche-Etja (szül.?) 1870-es évek 1940. Katz Etja (szül.?) 1880-as évek 1944. Lazarovics Lázár 1870-es évek 1944 Családfa Apai nagyapa Katz Icik 1870-es évek 1939 Apai nagyanya Katz Etja (szül.?) 1880-as évek 1944 Anyai nagyapa Lazarovics Lázár 1870-es évek 1944 Anyai nagyanya Lazarovics Bruche-Etja (szül.?) 1870-es

Részletesebben

Tisztelt Pofesszor Asszony/Úr, Főorvos Asszony/Úr!

Tisztelt Pofesszor Asszony/Úr, Főorvos Asszony/Úr! Tisztelt Pofesszor Asszony/Úr, Főorvos Asszony/Úr! 2013. december 02-04-ig az Országos Onkológiai Intézetben megrendezésre kerül a PET-CT napjainkban c. tanfolyam. Helyszín: 19-es épület patológia előadó.

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. április 2-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. április 2-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. április 2-án minősített rendezvények Címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Orvos-Gyógyszerész Napok Szervező: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Helyszín: Győr

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bőrgyógyászati gyakorlat 1 hét (Terv1) Onkodermatológiai Osztály Dr. Liszkay Gabriella 1 hét 1 fő 2011.07.01. - 2015.07.01. Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika Dr. Kárpáti Sarolta 1 hét 5 fő 2012.09.01.

Részletesebben

A 2014-2015-ben meghirdetésre kerülő szakvizsga letételéhez kötelező továbbképzések

A 2014-2015-ben meghirdetésre kerülő szakvizsga letételéhez kötelező továbbképzések Meghirdető /, minden orvosi szakma részére (kivéve: fog- és szájbetegségek, patológia) OVSZ Budapest-OVSZ DRVK Transzfúziós törzsképzés ideje alatt kötelező 2015. II. 16-27. vagy 2015. III. 16-27. vagy

Részletesebben

A 2014-2015-ben meghirdetésre kerülő szakvizsga letételéhez kötelező továbbképzések

A 2014-2015-ben meghirdetésre kerülő szakvizsga letételéhez kötelező továbbképzések Meghirdető /, szervező címe teljesítendő jellege minden orvosi szakma részére (kivéve: fog- és szájbetegségek, patológia) OVSZ Budapest-OVSZ DRVK Transzfúziós törzsképzés ideje alatt kötelező 2015. II.

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Székhelyének teljes címe Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM

Székhelyének teljes címe Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok jegyű Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM megye Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9000

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Laufer Mór?? Interjúalany. Klára Kováčová-Kohnová (szül. Weisz Klára) 1926. Gyermekek. Marta Kováčová-Kohnová 1948 1948

Családfa. Anyai nagyapa. Laufer Mór?? Interjúalany. Klára Kováčová-Kohnová (szül. Weisz Klára) 1926. Gyermekek. Marta Kováčová-Kohnová 1948 1948 Családfa Apai nagyapa Weisz Mihály?? Apai nagyanya Weisz Cecília (szül. Hopper Cecília)?? Anyai nagyapa Laufer Mór?? Anyai nagyanya Laufer Mina (szül. Smatana Mina) 1860-as évek 1938 Apa Weisz József 1893

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

Családfa. Weinberger?-né (2. házasságban: Buschon?-né) (szül.? Regina)? 1944. Weinberger??? Hoffenreich Simon?? Apa. Anya

Családfa. Weinberger?-né (2. házasságban: Buschon?-né) (szül.? Regina)? 1944. Weinberger??? Hoffenreich Simon?? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Hoffenreich Simon?? Apai nagyanya Hoffenreich Simonné (szül. Spielmann Róza) 1867 körül 1944 Anyai nagyapa Weinberger??? Anyai nagyanya Weinberger?-né (2. házasságban: Buschon?-né)

Részletesebben

Érd település ellátási adatai

Érd település ellátási adatai Járó-TEK 2013-02-1 Érd település ellátási adatai (5704) - Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat (2000) - Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001)

Részletesebben

(1908 2003) Élete és munkássága. Mesterségem címere pályázat

(1908 2003) Élete és munkássága. Mesterségem címere pályázat Teller Ede (1908 2003) Élete és munkássága Készítette: Berek ee Gábor Mesterségem címere pályázat FURKÓSBOT ÉS SZÜRKEMEDVE Teller Ede a Szabad Világ védelmében 1908 január 15 én született Budapesten. Tellerről

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Szünetelés Egészségügyi szolgáltató szerinti térség. Búcsúszentlászló 8925 PETÖFI UTCA 17. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 20 2010.10.

Szünetelés Egészségügyi szolgáltató szerinti térség. Búcsúszentlászló 8925 PETÖFI UTCA 17. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 20 2010.10. Szakma a a idejére a Zala megye NYD 012190 BÚCSÚSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÖTESTÜLETE Búcsúszentlászló 8925 PETÖFI UTCA 17. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 20 2010.10.29 zala megye NYD 015717

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ Egészségügy Sănătate Egészségügy Sănătate Tizenhárom szak található ezen a területen: Általános orvostudomány Asszisztensképző Audiológia (Audiologie şi protezare auditivă) Bábaképző Fiziokinetoterápia

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Ábrahám György. Szegedi Tudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Ábrahám György. Szegedi Tudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Szegedi Tudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar H-6720 Szeged, Korányi fs. 10. 36-62-545186, 36-62-545202 NÉV: SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Székesfehérvár, 1955. november 11. MUNKAHELYE

Részletesebben

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony Allergológia és klinikai immunológia 3 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés ÁGYSZÁM

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés ÁGYSZÁM szerinti a idejére a idejére a feladatot ellátó megnevezése AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! https://www.antsz.hu/bal_menu/teruleti_ellatasi_kotelezettseg

Tisztelt Lakosság! https://www.antsz.hu/bal_menu/teruleti_ellatasi_kotelezettseg Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ambuláns betegellátás rendje jelentősen átalakult. Zsámbék tekintetében a területi ellátási kötelezettséggel járóbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti térség jegyű Szakma a idejére a idejére a AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód Ágyszám. Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01. Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01. Sebészet 0200 50 2012.07.

Szakma megnevezése Szakmakód Ágyszám. Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01. Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01. Sebészet 0200 50 2012.07. Szolgáltató térség Szakma Szakmakód Ágyszám a idejére a idejére a Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01 Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01 Sebészet 0200 50 2012.07.01 Szülészet 0405 40 2012.07.01 Nőgyógyászat

Részletesebben

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus 2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus Borgos Anna az MTA TTK KPI Társadalom és Kulturális Pszichológiai Csoportjának tudományos munkatársa. Kutatási témái a magyar női

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia. haematológia 0102 28 2013.04.

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia. haematológia 0102 28 2013.04. Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM a idejére a a idejére a megyei Kórházak belgyógyászat 0100 234 2013.04.01 megyei Kórházak angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 megyei Kórházak haematológia 0102

Részletesebben

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Országos Frédéric. együttműködése, 1957-2007

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Országos Frédéric. együttműködése, 1957-2007 OAH ünnepi ülés a NAÜ megalapításának 50.évfordulójára, Budapest, 2007. május 18. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet

Részletesebben

Az Intézmény és az egyes szervezeti egységek vezetői. Igazgatás

Az Intézmény és az egyes szervezeti egységek vezetői. Igazgatás Az Intézmény és az egyes szervezeti egységek vezetői Igazgatás Főigazgató Dr. Pusztai Dezső Telefon: (53)310-551 Elektronikus levélcím: Pusztai.Dezso(kukac)toldykorhaz.hu Orvosigazgató Dr. Gyáni Éva Telefon:

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról hatályos: 2011.12.05 - A tanfolyamokra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a tanfolyam

Részletesebben

Alföldy Zoltán professzor 25 éven át (1950 1974) a Mikrobiológiai Intézet élén

Alföldy Zoltán professzor 25 éven át (1950 1974) a Mikrobiológiai Intézet élén HORUS Alföldy Zoltán professzor 25 éven át (1950 1974) a Mikrobiológiai Intézet élén Nász István dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Mikrobiológiai Intézet, Budapest Az első évek

Részletesebben

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek e és témája Intézet neve:gottsegen GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET 2004.jan.febr.márc. Napidíj USA 1 2004.01.12.-2004.01.25. 14 105 131

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM a idejére a a idejére a megyei belgyógyászat 0100 234 2013.04.01 megyei angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 megyei haematológia 0102 28 2013.04.01 megyei endokrinológia,

Részletesebben

Belgyógyászat 0100 40. Angiológia, phlebológia, lymphológia, Haematológia 0102 71. Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

Belgyógyászat 0100 40. Angiológia, phlebológia, lymphológia, Haematológia 0102 71. Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok a idejére a a idejére a Belgyógyászat 0100 40 Angiológia, phlebológia, lymphológia, 0101 20 Haematológia 0102 71 Endokrinológia,

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

VII. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM Budapest, Novotel Centrum Hotel 2011. december 2-3.

VII. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM Budapest, Novotel Centrum Hotel 2011. december 2-3. VII. ENDOKRINOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM Budapest, Novotel Centrum Hotel 2011. december 2-3. 2011. december 2., péntek 08.00 18.00 REGISZTRÁCIÓ 09.00-09.30 SEMMELWEIS EGYETEM MAGISZTER PROGRAM (TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0013)

Részletesebben

Családfa. Rosenberg?-né (szül?)? 1922 elõtt. Roth Bernátné (szül. Reisenbach Záli) 1852 1934. Rosenberg?? 1910-es évek. Roth Bernát 1847 1903.

Családfa. Rosenberg?-né (szül?)? 1922 elõtt. Roth Bernátné (szül. Reisenbach Záli) 1852 1934. Rosenberg?? 1910-es évek. Roth Bernát 1847 1903. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Roth Bernát 1847 1903 Roth Bernátné (szül. Reisenbach Záli) 1852 1934 Rosenberg?? 1910-es évek Rosenberg?-né (szül?)? 1922 elõtt Apa Roth

Részletesebben

Családfa. Kohn Jakabné (szül. Spitz Róza)? 1890 Kohn Jakabné (szül. Ornstein Hermina) Ornstein Mór? 1938/39

Családfa. Kohn Jakabné (szül. Spitz Róza)? 1890 Kohn Jakabné (szül. Ornstein Hermina) Ornstein Mór? 1938/39 Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Kohn Jakab? 1930-as évek Kohn Jakabné (szül. Spitz Róza)? 1890 Kohn Jakabné (szül. Ornstein Hermina)? 1930-as évek Anyai nagyapa Ornstein Mór? 1938/39 Anyai nagyanya

Részletesebben

ARCHÍVUM MARGARET MAHLER 100. SZÜLETÉSNAPJÁRA. Harrach Andor

ARCHÍVUM MARGARET MAHLER 100. SZÜLETÉSNAPJÁRA. Harrach Andor Thalassa (9) 1998, 1: 151 159 ARCHÍVUM MARGARET MAHLER 100. SZÜLETÉSNAPJÁRA Személyes és szakmai gyökerek Magyarországon * Harrach Andor 1986. augusztus 1-én a soproni zsidó temetõben két halott, egy házaspár

Részletesebben

Dr. Brenner Tiberiu által oktatott tanfolyamok és előadások jegyzéke:

Dr. Brenner Tiberiu által oktatott tanfolyamok és előadások jegyzéke: Dr. Brenner Tiberiu által oktatott tanfolyamok és előadások jegyzéke: 1- Háromévenként megrendezett akupunktúra tanfolyam Szerepe: Fülakupunktúra oktató, Időtartama 3 év, 1978/2001 Hol Új Orvostudományi

Részletesebben

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N N E M Z E T K Ö Z I S Z Ü L É S Z E T I U L T R A H A N G T O V Á B B K É P Z Ő T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N A Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság megalakulása óta törekszik a

Részletesebben

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület Név Telefonszám Szak Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-344 Pszichiátria Dr. Atalay Katalin

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN

TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN TIHANYI András-TÓTH József - WEBER-SUTA Ágnes ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK!

Részletesebben