Kiváló magyar zsidó orvosok a holokauszt árnyékában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiváló magyar zsidó orvosok a holokauszt árnyékában"

Átírás

1 Forrás: Julia Bock Kiváló magyar zsidó orvosok a holokauszt árnyékában Dicsőség a tehetségnek, a szorgalomnak, a kitartásnak Egyetemi tanulmányait az ELTE Történettudományi- és Könyvtár szakán végezte, majd ben sikeres bölcsészdoktori disszertációt készített a Nemzetiségi Törvény végrehajtásának kérdése a magyar parlament előtt témában ban New Yorkba települt, ahol 1988-ban megszerezte második könyvtárosi diplomáját a Columbia Egyetem Könyvtár szakán. Jelen munkahelyén, a Long Island University-n az egyetem szerzeményező könyvtárosa, és mint tanársegéd, a fakultás tagja. Húsz előadást készített, egy cikket, három fejezetet, és társszerzőként két könyvet publikált. Témái a magyar zsidó történelem, illetve könyvtártörténet köré csoportosulnak. A jelen cikk egy előadás változata, amelyet a szerző az American Hungarian Educators Association 35. Konferenciáján adott elő Miközben a magyar származású tudósok által elért eredményeket a fizika és a matematika területén széles körben dokumentálták, az orvostudománynak nem jutott hasonló szerep. Különösen igaz ez a zsidó doktorokra, akikről egyéni biográfiák ugyan szép számmal jelentek meg, de nem mint egy csoport részeként, és egymásra való hatásukban. Vannak területek, például a Zsidó Kórház és a pszichoanalitikus csoport története, amelyek kivételek ez alól, de a reprezentatív munka, mint a Jews and Medicine, ami a Nahum Goldman Múzeum kiadásában jelent meg 1997-ben, egyetlen magyar nevet sem említ. Ezt a hiányt hivatott pótolni az a kiadvány, amely a közeljövőben kerül kiadásra Treatment címmel. A könyv szerzői Julia Bock, Gabriel Bar Shaked és Jozef Stern három generáción keresztül vizsgálják a magyar zsidó orvosok sorsfordulóit. Õk az 1864 és 1930 között született és működött orvosok életét rögzítették. A készülő kötetben a három generáció kollektív életrajzán túl, nevek listája szerepel megközelítőleg 5000 névvel. A dokumentum a Klarsfeld Foundation támogatását élvező Jad Vashem Nevek projekt és egyéni adatgyűjtés eredménye. A szerzők előzőleg az International Association of Jewish Lawyers and Jurists felkérésére elkészítették a magyar zsidó jogászok emlékkönyvét Miscarriage of Justice: The Elimination of Jewish Attorneys in Hungary During the Holocaust címen. Dr. Garviel Bar-Shaked, dr. Julia Bock és Jozef Stern szerkesztésében, Alex Hertman előszavával, az International Association of Jewish Lawyers and Jurists kiadásában. A kötet a szervezet 2006-os budapesti konferenciájára készült.

2 Az adatgyűjtés kiterjedt a Jad Vashem, a Washingtoni Holocaust Museum, és a Center for Jewish History archívumának anyagára és jelentősen gazdagodott az izraeli dr. Alexander Emed orvostörténész életrajz sorozatának termékeiből. A széleskörű irodalom kutatásán túl, amelyet a memoárok bővítettek és internetes anyagok vizsgálata követett, tartalmazza a hozzátartozókkal készült interjúk az anyagát is. A szerzők a teljesség igényét csak a jövőre nézve látták elérhetőnek és ez úton is kérik az érdeklődőket, hogy a kiegészítendő adatokkal tegyék gazdagabbá közös ismereteinket. A cikkben a magyar zsidó orvosoknak azzal a csoportjával foglakozunk, akik új tudományos felfedezést, vagy nevelési, közegészségügyi módszert vezettek be, valamint, akik publikációik számával, tartalmával és nemzeti, nemzetközi hírnevükkel különleges megbecsülést vívtak ki maguknak. Az anyag az orvosok végleges letelepedése szerint rendeződött, mert ez nagymértékben befolyásolta pályájukat. 1. Emigránsok 2. Magyarországon maradtak 3. Mártírok 1. Az emigránsok Az emigráns orvosok három hullámban hagyták el az országot. Az első csoport tagjai közvetlenül az első világháború után emigráltak. A legkézenfekvőbb választás a német nyelvterület volt, amelynek a nyelvi és földrajzi közelség volt a kiváltó oka. Ez a megoldás azonban csak ideiglenesen működött, nevezetesen a 30-as évek elejéig, Hitler hatalomra jutásáig, amikor az emigráció nyugat felé Anglia és Amerika irányába folytatódott, illetve keletre, a Szovjetunióba. A második hullám a világháború előtt és alatt, míg a harmadik, a háború után emigrált. Európa Az első kategóriába tartozott Bálint Mihály és Alice (Int. Dictionary of Psychoanalysis), akik nagy mobilitásról tettek tanúbizonyságot ban az első hullámmal Berlinbe mentek és az Otto Warburg biokémiai laboratóriumban dolgoztak. A náci rezsim fenyegetése elől Budapestre tértek vissza, majd 39-ben Manchesterbe emigráltak. Mindkettőjükre nagy hatással volt Ferenczi Sándor tevékenysége, aki intellektuális hagyatékának kezelését Bálint Mihályra hagyta. Munkásságuk maradandó eredménye egy pszichiátriai oktatási módszer kialakítása volt, ami a doktor páciens viszony megteremtésére törekszik egy csoportos tréning keretében. Az intézet jelenleg is működik és az Európai Tanács keretében. Női pszichológusok új ágakat fejlesztettek ki a pedagógia, a női pszichológia, az anyagyerek kapcsolat területén. Bálint Alice-t korai halála akadályozta meg gyermeknevelési, reform-pedagógiai, és antropológiai programjának kiteljesítésében, de így is 13 cikke és két könyve-különösen a A jövő útjain című maradandó helyet biztosít számára a pedagógiai pszichológiában. Lévy Kata (Psychoanalytikerinnen in Ungarn) későn csatlakozott az angliai csoporthoz, 1954-ben. Képzéséhez hozzájárultak Freuddal folytatott analízisei és Ferenczivel folytatott tanulmányai ban tagja lett Hungarian Psychoanalytic Associationnek.

3 Pedagógiai érdeklődését szemináriumok szervezésében gyümölcsöztette. Tanított egy leányiskolában, és tagja volt a British Psychoanalytical Society-nek. Mapsteadben szimultánanalízist végzett egy Gyerek-terápia Központban, amelyek az anya-gyerek kapcsolatok javítására vonatkoztak. Voltak olyan szerencsések is, mint például Révész Géza (Pléh), aki a hallás pszichológiájával foglalkozott ben Amsterdamba ment, és ott is maradt élete végéig. Megalapította a Pszichológiai Intézetet, és professzori rangot szerzett kutatási területén, a hallás és zene pszichológiájában. Érdeklődése kiterjedt a korai tehetségek területére is. Munkásságát gazdagította az általa alapított első nemzetközi pszichológiai periodika, az Acta Psychologica létrehozása is. Nemzetközi tekintélyre tett szert nemcsak teoretikus kutatóként, de szervezőként is. Svájcban sikerült menedéket találnia Schwartz Fülöpnek, aki a kórbonctani tanszék professzora volt Frankfurt-am-Main-ban ban ment Zürichbe, és megalapította a Notgemeinschaft nevezetű intézetet, amely üldözött kutatóknak keresett munkát és fedelet. Tevékenysége kiterjedt diplomáciai működést hozott a számára: egy 1500 nevet tartalmazó listát publikált a kutatók nevével, és eredményes tárgyalásokat folytatott több állam kormányával, többek között a török kormánnyal is tudósok alkalmazásáról. Maga is az isztambuli egyetem professzora lett, ahol 20 évig tanított. Energiájából még egy amerikai meghívás teljesítésére is tellett. A pennsylvaniai Warren State Kórházban a kórbonctan professzora és a Geriátria osztály vezetője lett. Ugyancsak Svájcban telepedett le Szondi Lipót, aki egyike volt a háború utáni generáció legbefolyásosabb pszichológusainak. Pályája a pszichiátria és endokrinológia területén is jelentős volt. Kasztner mentőakciója révén menekült meg, és Svájcban a Nyon-i klinikán dolgozott. Neve összekapcsolódott a róla elnevezett teszttel, ami szintézist teremtett a freudi genetikus determinizmus rendszerével. A teszt 48 elmebeteg arcképére történő reakciókat vizsgálta. Nemzetközi tekintélye különösen az 50-es, 60-as években volt jelentős. Praxisában sokk-terápiát is alkalmazott. Jelentősek voltak Zürichben, az alkalmazott pszichológia köréből tartott előadásai is. Svédország már korszakunk előtt, az első világháború után nyújtott menedéket az első Nobeldíjjal kitüntetett magyar orvosnak, a fül-orr-gége specialista Bárány Róbertnek. Hevesy György, akit sugárkémia és a nukleáris orvostan apjának is hívnak, 1943-ban kapta meg a kémiai Nobel dijat. Kifejlesztett egy izotópos lézer technikát, amelynek segítségével közelebb kerültünk az élet folyamatok kémiai eredetének megértéséhez. Nevéhez fűződik még a hafnium elem felfedezése is. Politikai menekültként először Koppenhágába, majd Freiburgba ment 1934-ban, azután hasonlóan Bárányhoz végül Stockholmban kapott menedéket. Klein György már a harmadik hullámmal, a holokauszt után, mint túlélő telepedett le Svédországban, ahol biológiai kutatóként kapott alkalmazást. Jelenleg a Karolinska Intézet tumor biológia professzora és a Nobel-díj bizottság tagja. Szakirodalmi munkásságán túl jelentős szépirodalmi és irodalom kritikai érdeklődése is van, hasonlóan sok kortársához a medicina területén, kik több területen értek el jelentős eredményeket. Palesztina fogadta a korai bevándorlókat. Fodor Andor lett az első dékánja a Jeruzsálemi Egyetem Természettudományi Karának Barsi Dezsőt a kezdetleges állapotok legyőzésének feladata vezette. Rendelőjében korszakalkotó újítást vezetett be a terhes nők ingyenes, szülés előtti szűrővizsgálatának megszervezésével. Jordán Viktor Henrietta Sold kérésére Galileába ment általános orvosi feladatokra. Praxisa alatt maláriás fertőzést kapott és bécsi kezelő kúráját használta fel arra, hogy fül-orr-gége specializációra képezze ki magát Az orvostudomány viszonylag új ága, a pszichiátria Izraelben is az új bevándorlók által terjedt el. Az emigráció harmadik hulláma vitte Székely Györgyöt Izraelbe, aki túlélte a deportációt, és a híres Exodus hajóval érkezett. Hamarosan a pszichiátria vezetője lett Ness

4 Zionaban. Klinikusi praxisa mellett tanított is a tinédzserek problémakörében. Vendégprofesszorként Ohioból és Sydneyből kapott meghívást. Kulcsár István a munkaszolgálat évei után klinikai professzorként működött az újonnan létesített Tel-Aviv-i Orvosi Egyetemen, jeles elismerés volt számára, hogy felkérték, hogy a nagy nyilvánosság előtt zajló Eichmann perben orvosi szakértőként működjön közre. Emed Alex, aki apjával együtt részese volt a jolsvai, majd a pusztavámi orvos csoportnak, és sikeresen menekült el a mészárlás elől, gyermekorvosként kiterjedt praxist vezetett, és egyedülálló eredményeket ért el a magyar zsidó orvostörténet területén, ahol 130 magyar zsidó orvos biográfiáját írta meg. Kutatómunkájában különös figyelmet szentelt azoknak a zsidó orvosoknak, akik professzorként egyetemen tanítottak. A jelen munka sokat köszönhet dr. Emed kutatási eredményeinek, a felhasznált életrajzok közel egyharmada történeti adatainak felhasználásával készült. A magyar származású orvosok sorában külön figyelmet érdemel Mayer Móricz belgyógyász munkássága, aki az auschwitzi, guseni és mauthauseni deportálást túlélve az Izraeli Egészségügyi Minisztérium főmunkatársaként, az ország közegészségügyi rendszerének megteremtésén fáradozott. Az amerikai orvosi emigráció legnagyobb csoportja az úgynevezett Mental Healthszakmából tevődött össze. Külön jellemzőjük, hogy ez a csoport erősebb kohéziót mutatott minden más csoportnál. Radó Sándort 1931-ben hívták meg Berlinből az első Oktatási Igazgatói posztra a New York-i Pszichoanalitikus Intézet élére. Ezen túl megalapította a Center of Psychoanalytic Training programját a Columbia egyetemen, és főszerkesztője lett két kiemelkedő tudományos orgánumnak, a Zeitschrift für Psychoanalyse és az Imago-nak. Publikációs tevékenységének legfontosabb terméke egy gyűjteményes kötet megjelenése volt, Psychoanalysis of Behavior címmel. Radó Sándor legfontosabb érdeme szervező készsége és a pszichoanalitikus oktatás megszervezése volt, amivel ezt a viszonylag új diszciplínát Amerikában bevezette. A csoport többi tagja, akik a második világháborút közvetlen megelőző periódusban jöttek, már a második emigrációs hullám részeként, mind aktívan segédkeztek a pszichoanalízis elterjedésében. Alexander Ferenc nevéhez fűződik a Chicago School megalapítása, ahol az intellektuális kapcsolatokkal szemben az emocionális viszony elsődlegességét hangsúlyozták, mint a meghatározóan gyógyító faktort a pszichoanalízisben. Alexander lett az egyetemi Pszichoanalízis fakultás első vezetője, megalapította a Chicago Psychoanalytic Institute-ot, ahol a pszichoszomatikus koncepciót tette kutatásának középpontjába. New York és Chicago után Denverben is alakult egy analízis központ. Spitz Árpád, aki előzőleg Bécsben, Párizsban és Németországban tanított, 1939-es emigrációja után először különböző egyetemeken vendég-professzorként adott elő, majd miután a Colorado Egyetemre került, és elnöke lett Denver Psychoanalytic Society-nek, kutatási területén, a kora-gyerekkori mentális és emocionális fejlődés témakörében publikált alapvető műveket. Színes kutatási témák jöttek létre a magyar emigráció megjelenésével. Bak Róbert európai tapasztalatokkal jött, és a New York Psychoanalytical Society tagjaként, mint Einstein vendég-előadó szerepelt. Magyarországon József Attilát kezelte, és cikkeket írt patológiai eredményeiről. 25 cikke jelent meg különböző nyelveken, a pszichózis, perverzió és agresszió témaköréből. Róheim Géza az antropológia és pszichológia egymásra hatásával foglalkozott, kidolgozta a kultúra ontogenetikus teóriáját, ami szerint a kulturális különbségek alapvetően egy közösség által megélt gyerekkori traumák felnőttkori manifesztációi, amelyek különböző intézmények kialakításában is megnyilvánulnak. Õ lett az első antropológia professzor Magyarországon, majd kutatómunkát végzett Ausztráliában, az Egyesült Államok délnyugati területén, Melanéziában és Szomáliában. Sok publikációja közül hat monográfiája alapműnek számít. Rendkívüli személyiség volt Rapaport Dávid, aki egy időben Róheimmel, 1938-ban jött az USA- ba. Először a Mount Sinai Kórházban, majd a Menninger Klinikán, Kansasban

5 dolgozott, míg igazgatói és kutatási vezető kinevezését meg nem kapta az Austen Biggs Center School of Clinical Psychology osztályán (Stockbridge, Massachusetts). Publikációin kívül, amelyeket a pszichológia és pszichoanalízis viszonyáról, valamint a felejtés teóriáiról írt, aktív tagja volt a New England Psychoanalitikus Társaságnak és az International Psychoanalitikus Társaságnak is. Az American Psychological Association által nyert kitüntetése méltó elismerése volt munkásságának. A harmadik emigrációs hullámmal érkezett Detre Tamás, akinek a neuro-pszicho-farmakológia területén nagy elismerésekben volt része. A Yale Egyetem Pszichiátriai Osztályának vezetője, majd a pittsburgi Egyetem Nemzetközi programjának orvos-igazgatója és az egyetem elnökének tanácsadója lett. Fő témáit, amelyek a gyerekkori depresszió, erőszak és agresszió, valamint a közegészségügyi fejlesztési politika területét ölelik fel, aktívan folytatja. Varga Ervin túlélte, és a Hidegség című könyvében jelenítette meg munkaszolgálatos tapasztalatait. Londoni tanulmányútján kapott meghívást először egy kutatói pozícióra New Yorkba, később klinikai professzorként Princetonba került, ahol folytatta a pszichofarmakológia terén korábban kifejtett és publikációkkal alátámasztott témáját. Monográfiái Changing Patterns of Psychopathology, valamint József Attila patológiája fontos helyet nyújt a számára az ideg és elmegyógyászat területén. Az európai példának megfelelően Amerikában is tért nyert a női pszichoanalitikusok tipikusan női problémák irányába való nyitása. Vezető egyéniség volt Hann-Kende Fanny, aki még Budapesten írta le a temporary diabetes insipidus szindrómát, amit róla neveztek el ban már a Columbia Egyetemen dolgozott, és tagja lett az American Medical Association-nak és a Medical Society of New Yorknak is. Klinikai kutatási témája a női szexualitás volt. Mahler Margaret gyermekgyógyászati végzettsége befejezése után kezdett foglalkozni pszichológiával. Õ is Németországon, Ausztrián és Anglián keresztül jött Amerikába, és kezdett pszichoanalízissel foglakozni. Karrierjének legnagyobb hatású teljesítménye volt egy terápiás központ megteremtése a New Yorkban üzemelő Masters Children Centerben. Tanított, vezette a képzésben résztvevő analisták tréningjét. Hat fontos munkája és négy cikke gazdagította életpályáját, szervezői és irányítási tevékenysége mellett, amely az Albert Einstein School of Medicine gyermek analízis program vezetőjeként teljesedett ki. A szakma kitüntetések sorozatával jutalmazta: kétszer nyerte el az American Psychological Association kitüntetését. Ornstein Anna mint holokauszt túlélő érkezett Amerikába németországi tanulmányai után, és professzor emerituszként tanított gyerek pszichiátriát a Cincinnati Egyetemen. Jelenleg a Harvard Egyetemen tart előadásokat, és vezető analista a Bostoni Pszichoanalitikus Intézetben. Könyvei és több mint száz tudományos cikke mellett, amelyek jelenleg is megjelennek, több tudományos folyóirat szerkesztői bizottságának tagja. Gyönyörű memoárjában emléket állít a túlélés mágiájának A belgyógyászat területén is találunk jelentős hozzájárulókat. Az első hullámmal érkezett Weiss Soma 23-ban Amerikába, ahol a szív- és érmegbetegedések és a farmakológia területén fejtett ki kimagasló tevékenységet. Szentiványi Andor, aki Raoul Wallenberg segítségével menekült meg, gazdag adottsággal járult hozzá a tudomány fejlődéséhez az immunológia és a kardiológia területén, valamint a Tampai Egyetem Gyógyszerészet és Mikrobiológia professzoraként és dékánjaként. 487 cikket és 25 könyvet publikált és 13 kitüntetést vett át. A gyermekgyógyászat is gyarapodott a magyar zsidó orvosok által. Schick Béla egyike a leghíresebb orvosoknak, aki diftéria tesztjével világméretekben járult hozza az egykor nagy áldozatokat követelő járvány megfékezéséhez. Ebből a csoportból az elsők között jött Amerikába 1923-ban. A Mount Sinai kórházban és Beth-El Kórházban Brooklynban mint a gyermekgyógyászat vezetője és mint professzor a Columbia Egyetemen dolgozott. Két gyermekgyógyász jött a második emigrációs hullámmal Amerikába. Az egyik Nádas Sándor, aki megszervezte területén a továbbképzés fórumait, mint a Harvard Egyetem

6 gyermekgyógyászti osztályának vezetője; tankönyveket írt, és ösztöndíjat alapítottak a neve alatt. Fáradhatatlan munkásságáéért elnyerte a Paul Dudley díjat és az Association of American Pediatric-Cardiologist Első Alapító díját, amit 225 cikkel és egy új fórum, a Pediatric Cardiology megteremtésével öregbített. A másik György Pál volt, aki az anyatej proponálásával, valamint három vitamin felfedezésével elnyerte a National Medal of Science in America érdemérmet. A harmadik hullámmal jött az idegsebész Tauber László. A német megszállás alatt a gettókórház sebész főorvosa volt, és svédországi tanulmányai után, a Virginia államban lévő Alexandriában megalapította a Memorial Hospitalt. Kiemelkedő filantrópiai tevékenységet folytatott kutatói pályázatok támogatásával. Ugyancsak a háború után, mint gyermek túlélő jött Amerikába Paszternák Alfréd, aki sikeres nőgyógyászként dolgozik a Cedars Sinai Medical Center-ben. Könyvet írt Nazi Medical Research and Bioethics címmel. A magyar Földes Ferenc lett a World Federation of Societies of Anesthesiologists első amerikai igazgatója, aki emeritusz professzorként az Albert Einstein College of Medicine- ben dolgozott, és a japán Rising Sun díj megtisztelő elismerésében is részesült. Publikációinak száma elérte a 600-at. Az úgynevezett kis szakmákhoz tartozó bőrgyógyászat területén két nevet kell kiemelnünk: Rothman Istvánét, aki Németországban dolgozott, és kényszerítették, hogy visszatérjen Magyarországra. Majd a Nemzetközi Dermatológiai kongresszus alatt sikerült meghívást kapnia Bostonba, és a háború előtt érkezett Amerikába. Mint a bőrgyógyászati kutatás úttörője a Chicagói Egyetem Bőrgyógyászati osztályának a vezetője lett. Monográfiája, a Bőr fiziológiája alapmunkának számít a bőrgyógyászat területén. A másik nagyság Flesch Péter, aki kutató professzorként szerzett elismerést magának a gyógyszerek hajnövekedésre kifejtett hatásával és a bőrbetegségek allergiás eredetével kapcsolatban végzett kutató munkája által. Mint a Pennsylvania Egyetem bőrgyógyászati osztályának munkatársa, külön megtiszteltetés érte, amikor a Nürnbergi Per számára orvosi szakértőként kérték fel. A kutatók között kell megemlítenünk Gömöri Györgyöt, aki a második hullámmal jött, és az emigráció történetében gyakori elhatározással területet változtatott, mikor a sebészetről átváltott a histokémia területére. A nagy szervezők sorába lépve megalapította az Association of Histochemistry-t, és megírta az első tankönyvet Microscopic histochemistry címmel. Nevéhez fűződik a Gömöri trichrom festés módszerének leírása és alkalmazása. Weissmann Charles is a biológiai kutatás szolgálatába állt, az állatoknál az ú.n. kerge marha kór kórtanát és az emberi megfelelőjét, a Creutzfeld-Jacob betegséget vizsgálta. Részt vett még egyéb molekuláris biológiai kutatásokban is, mint például az alpha-interferon gének klónozása. Erdős Ervin túlélte munkaszolgálat és sachsenhauseni deportáció borzalmait, majd a Chicagoi Egyetem gyógyszertani osztályán, valamint a Müncheni Egyetem emeritusz professzoraként az enzimek és a kardiológiai kutatás témáján dolgozott. Néhány enzim felfedezésével tette ismertté nevét, amelyeket a cell és molekuláris biológiai technikák alkalmazásával ért el. Fürth Jacob nem tudta tanulmányait folytatni az első világháború utáni Magyarországon, így Prágában fejezte be az egyetemet, és rövid berlini tartózkodás után 1924-ben kivándorolt Amerikába, ahol gazdag tapasztalatainak birtokában a Columbia Egyetem klinikai emeritusz professzoraként végzett kutatást a hormonok tumornövekedést gátló hatásának témájában.

7 2. Akik Magyarországon értek el kimagasló eredményeket. Ferenczi Sándor a huszadik század kiemelkedő egyénisége volt, nem csupán egy új tudományág, a pszichoanalízis, hanem egy nagy szellemi mozgalom megteremtője is Magyarországon. A budapesti iskola a belgyógyász Lévy Lajost és Ignótus Pált, a Nyugat főszerkesztőjét éppen úgy magába foglalta, mint Hermann Imrét, aki Ferenczi korai halála után átvette a mozgalom vezetését. Ferenci halála után a mozgalom terjedését nagymértékben gyengítette az emigráció és az egymást követő kormányok ellenséges viselkedése. Több irányzat képviseltette magát, és míg Ranschburg Pál a Pszichológiai laboratórium megteremtésével alkotott maradandót, és választották a Magyar Pszichológiai Társaság első elnökévé. Kardos Lajos hosszú amerikai tanulmány útja után lett a Budapesti Egyetem Pszichológiai intézetének igazgatója, és vezette be a kísérleti pszichológia diszciplínát, amelyet az emlékezet és megfigyelés témájában folytatott. Mérei Ferenc létrehozta a Karrier Tanácsadó Intézetet, míg Richter Hugó, aki a Wesselényi utcai szükségkórházat vezette a háború alatt, a szifilisz témájában ért el eredményeket és publikált cikkeket. A többi országokban tevékenykedő női pszichiáterekhez hasonlóan Hermann Alice a pedagógiai határterületek iránt érdeklődött, míg Hajdú Lilly a Lipótmezei Elmegyógyintézet Igazgatója a skizofrénia témájában ért el eredményeket. Belgyógyászatban, különösen a háború után, egy romos ország egészségügyi rendszerének újjáépítése vált az orvosok feladatává, ami lehetővé tette egy modern közegészségügyi rendszer felépítését. Ez a szakterület ismeretén túl tudomány-szervezési feladatokkal is járt. Nagy orvos egyéniségek végezték ezt a munkát különböző részterületek művelésével, a gasztroenterológia, endokrinológia és a kardiológiaágazataiban. Központi szerepe volt ebben a teremtő munkában Magyar Imrének, aki túlélte a munkaszolgálatot, amelynek történetét irodalmi szinten örökítette meg. Mint az egyes számú Belgyógyászati Klinika igazgatója és a Gasztroenterológiai Társaság elnöke, szervező munkája mellett több száz tudományos közleményt produkált, és részt vett a belgyógyászat csaknem minden ágának fejlesztésében. Rusznyák István nem csupán orvosi területen, a szegedi Klinika első számú Belgyógyászati Osztálya, majd a budapesti egyetem kettes számú Belgyógyászati Klinika igazgatójaként tevékenykedett, hanem tágabb tudományos szervező munkát is végzett a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként. Orvosi kutató munkája a nyirokkeringés kórtana témájában folyt. Az Orvosok Lapja, az Orvosi Hetilap és az Acta Medica Hungarica főszerkesztője, valamint külföldi akadémiák tagja és a Kossuth Díj, valamint a Semmelweis Emlékérem kitüntetettje volt. A szegedi egyetem rangos munkatársainak sorához tartozik Julesz Miklós, aki mint az első Belgyógyászati Klinika igazgatója új módszereket dolgozott ki az endokrin rendellenességek kezelésében. Megalapította az Endokrinológiai Társaságot, holokauszt emlékeit pedig irodalmi szintű memoárban publikálta jeles kortársaihoz hasonlóan. Folytatva a kimagasló szegediek névsorát, a gasztroenterológiában való előmeneteléért Varró Vincét, az első Belgyógyászati Klinika igazgatóját kell megemlíteni, aki egyúttal a Magyar Gasztroenterológiai és Belgyógyászati Társaság elnöke is volt. Rubányi Pál professzorral együtt menekült meg a bori rézbányák és munkaszolgálat kötelékeiből. Wittman István mint a Magyar Gastroenterológiai Társaság alapító tagja és a Laparoszkópiai Atlasz elkészítője nagymértékben járult hozzá a gasztroszkópos diagnosztika magyarországi fejlesztéséhez. Rózsahegyi István, aki a deportációt Balf, Mauthausen és Günskirchen táboraiban élte át, visszatérve érdemeit a munka-, közegészségügy és rehabilitáció terén bontakoztatta ki, mint az Országos Munka és Egészségügyi Intézet vezetője. Jelenleg lányával Kanadába él, de nevét itt említjük, ahol tudományos tevékenységét folytatta. Kardiológiában Kunos István, aki a mauthauseni koncentrációs táborból menekült, mint a

8 IV. számú Sebészeti Klinika kardiológia professzora és a Kardiológiai Társaság elnöke érdemel említést, Gottsegen Györggyel együtt, aki a munkaszolgálatot túlélve megalapította a Kardiológiai Intézet, és annak igazgatója lett. Hollán Zsuzsa a Vérellátó Központot szervezte meg, és mint az egyetemi Hematológia Osztály vezetője és a Nemzetközi Hamatologia Társaság elnöke központi, tanácsadó szerepet játszott a közegészségügy területén. Kutatási eredményeit több mint 300 publikációban közölte, és szerkesztője volt a Hematológia című folyóiratnak valamint az Orvosi Lexikon kiadványnak. A medicina másik alapterületén, a sebészetben szintén nagy neveket találunk Rubányi Pál a bori tábor túlélője, mint a budapesti az I. számú Sebészeti Klinika és az Országos Sebészeti Intézet igazgatójának fő területe a kardi táji tumorok radikális kezelése és a transzplantációs program kifejlesztése volt. Kutatásában szerepet játszottak a gyomor, az endokrin tumorok és a magas vérnyomás sebészete témák. Munkásságának méltó elismeréseként a Kossuth díjat és más magas kitüntetéseket nyert el. Petri Gábor bujkált a német megszállás alatt, és mint a szegedi Sebészeti Klinika igazgatója és az egyetem rektora a kísérleti sebészet területén alkotott maradandót. Klinikáján hajtották végre az első májátültetést. A Sebészeti Társaság és a MOTESZ elnöke volt. Az egyetem új szárnya az ő tervei szerint készült el. A magyar orvostudomány másik nagy központjában, Debrecenben működött Ladányi Józsa, aki Strasshofot élte túl, és nem csupán a sebészeti klinika igazgatója, de az egyetem rektor helyettese is volt. Érdeklődési területe a hasi sebészeten túl kiterjedt a kéz és száj plasztika területére is. A gyermeksebészet megteremtésével fonódott össze Fisher Aladár neve. Fő kutatási területe a rosszindulatú daganatok sebészeti eltávolítása volt. A szívsebészet magyarországi úttörője Eisert Árpád volt, aki Nyíregyházán végezte el az első szív műtétet 1948-ban a pericardium eltávolításával. Tevékenységét Pécsett folytatta coarctatio aortae műtétjével Kudász Józseffel együtt, majd Debrecenben zárt szívműtéteket végzett. Littmann Imre egy új Szívsebészeti Klinikát és Továbbképző központot létesített. Témája a szív és a vénák irregulár működése volt. Munkásságát a Kossuth díjjal jutalmazták, és elnyerte az orvostudományok doktora címet is. A szemészet területén a legnagyobb egyéniség a szegedi Kahán Ágoston volt. A munkaszolgálat évei alatt mint orvos is dolgozott. A háború után a Szemészeti Klinika emeritusz professzora és vezetője lett. Témája a retina komplex vizsgálata, patológiája, elektro-fizikája, hematológiája volt, és endokrinológiájával is foglalkozott. Az orvostudományok doktora címet jogosan birtokolta. A kutató orvosok közül Szemere Györgyöt, mint a preventív genetika művelőjét és a Magyar Emberi Genetikai Szövetség alapítóját kell megemlítenünk. Wald Béla a háborús éveket Hollandiában élte át, és hazatérte után létrehozta az Onkológiai Intézetet. A sugárzás gyulladásgátló hatását tanulmányozta. A gyógyszerészet területén két nevet kell említenünk. Az egyik Knoll József a SOTE Gyógyszerészeti Klinika emeritusz professzor vezetője, aki egyszersmind a MTA gyógyszerészeti kutatását is vezette, és legmagasabb fokon nemzetközileg képviselte területét. Monográfiájával, 852 cikkével és tíz folyóirat szerkesztőjeként megdönthetetlen rekordot állított. A másik Szekeres László, aki a munkaszolgálat és deportáció évei alatt orvosként is dolgozott, és az orosz fogságot is túlélte. Emeritusz professzorként a szegedi egyetemen a Gyógyszerészeti Osztály vezetője lett. Témájában, a szív- és érrendszer farmakológiájában közel négyszáz publikációt közölt, és a MTA Gyógyszerész-Kutatási és Tudományos Minősítő Bizottságok tagjául választották..

9 3. Végül azoknak a nevével is tartozunk, akiknek nem volt lehetőségük teljes pályát befutniuk, mártírok lettek, de különleges tehetségükkel korai elismerést vívtak ki maguknak. Csupán néhány nevet említünk. Három sebész neve áll a kimagasló orvos-mártírok között. Deutsch Imre Melkben halt meg. A Zsidó kórház Urológiai Osztályának és a Chevra Kadisának a vezetője volt. (Egy külön fejezet foglalkozhatna az orvos dinasztiák történetével, ahol Dési Illés, Deutsch Imre fia, mint szülei orvosi hivatásának és egyszersmind a családi tradíció folytatójának neve szerepelne, aki a szegedi egyetem Közegészségügyi Intézetének vezetőjeként ment nyugdíjba). Lipscher Mór végezte az első agydaganat operációt 1900-ben. Auschwitzban halt meg. Pólya Jenő, akinek gyomorrezekciós módszerét nemzetközileg elismerik és használják, Budapest ostrománál halt meg. Karcag László belgyógyászt bujkálás közben felismerték, és kivégezték Budapesten. Kísérleti tuberkulózissal foglalkozott, és Korányi díjat kapott. Spitzer Sándort, a neurológust, aki az idegrendszer anatómiáját és pathológiáját tanította a bécsi egyetemen, Theresienstadt-ban ölték meg. Richter Gedeont, a híres Kőbányai Gyógyszergyár alapítóját és az un. organoterápia feltalálóját először a gyárából tiltották ki, majd a Dunába lőtték. Schulhof Vilmos, balneológus, aki a radioaktivitás hatását vizsgálta a fürdőgyógyászatban, és akinek érdeme a Hévízi gyógyszálló felépítése, Auschwitzban pusztult el. Leopold Margit, a Zsidó kórház Radiológiai osztály vezetője szintén Auschwitzban pusztult el, munkatársaival együtt deportálták. Gárdi Jenő, aki felnőttek részére munkaterápiás intézetet, a gyerekek részére gyógyóvodát létesített, és részt vett a tbc ingyenes kezelésének elterjesztésében, a deportálásban pusztul el. Bauer Ervin az elméleti biológus 1925-ben ment a Szovjetunióba, és a moszkvai egyetem biológia professzora lett. Kidolgozta az élő rendszerek általános termodinamikai törvényeit ban letartóztatták, és egy munkatáborban feleségével együtt megölték. Az öngyilkosok száma az orvosok körében meglehetősen magas volt. Nobl Gábor bőrgyógyász, aki nemi betegségekkel és visszerek betegségeivel vívott ki európai tekintélyt, és kollegájával kidolgozta a szakorvosi képesítés kritériumát, 1938-ban, az Anschluss idején feleségével együtt öngyilkos lett. A Szemorvostársaság elnöke, Liebermann Leó ugyanebben az évben Budapesten vetett véget életének. Munkássága a szem műtéti érzéstelenítésére, a hályogműtétekre és a kötőhártya-gyulladások kezelésére vonatkozott. A magas elismerést nyertek kategóriájának listája nem teljes, de így is végtelen gazdagságot mutat. Lenyűgöző az orvosok névsora, és az emberek védelmét szolgáló cél kitűzése és teljesítése minden körülmények között.. Munkánkat az vezérelte, hogy ez a soktényezős tevékenység minél teljesebben megmutatkozzék. A készülő könyv nagyobb terjedelme lehetővé teszi majd az orvosok életének megközelítését, itt csak egy kis, tudományosan elismert csoport eredményeiről szólhattunk, akik az üldöztetéssel dacolva teljesítettek. Orvostörténészek és lexikológusok kitartó munkájának eredménye, hogy a lista egyre terebélyesedik.

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Általános Orvostudományi Kar Cím: SZTE ÁOK Dékáni Hivatal 6720

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak.

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak. Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg

Részletesebben

Érd település ellátási adatai

Érd település ellátási adatai Járó-TEK 2013-02-1 Érd település ellátási adatai (5704) - Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat (2000) - Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001)

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati immunológia 6 hónap (Terv ) Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest Frankel Leó út 438-8601 212-5378 Allergológiai és Immunológiai és Dr. Nékám Kristóf Rész 4 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944 Családfa Apai nagyapa Steinberger Dávid?? Apai nagyanya Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944 Anyai nagyapa Schillinger Lipót 1864 1944 Anyai nagyanya Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ Egészségügy Sănătate Egészségügy Sănătate Tizenhárom szak található ezen a területen: Általános orvostudomány Asszisztensképző Audiológia (Audiologie şi protezare auditivă) Bábaképző Fiziokinetoterápia

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

408 Döntéseink csapdájában

408 Döntéseink csapdájában A szerzőkről Válogatáskötetünk szerzői között a viselkedéstudományi döntéselmélet nemzetközileg elismert szaktekintélyei mellett feltörekvő, tehetséges ifjú kutatókat is találhatunk. A szerzők kivétel

Részletesebben

Családfa. Kohn Jakabné (szül. Spitz Róza)? 1890 Kohn Jakabné (szül. Ornstein Hermina) Ornstein Mór? 1938/39

Családfa. Kohn Jakabné (szül. Spitz Róza)? 1890 Kohn Jakabné (szül. Ornstein Hermina) Ornstein Mór? 1938/39 Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Kohn Jakab? 1930-as évek Kohn Jakabné (szül. Spitz Róza)? 1890 Kohn Jakabné (szül. Ornstein Hermina)? 1930-as évek Anyai nagyapa Ornstein Mór? 1938/39 Anyai nagyanya

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! https://www.antsz.hu/bal_menu/teruleti_ellatasi_kotelezettseg

Tisztelt Lakosság! https://www.antsz.hu/bal_menu/teruleti_ellatasi_kotelezettseg Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ambuláns betegellátás rendje jelentősen átalakult. Zsámbék tekintetében a területi ellátási kötelezettséggel járóbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti térség jegyű Szakma a idejére a idejére a AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony Allergológia és klinikai immunológia 3 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi 2017.01.14 diagnosztika Rész 7623 Pécs Szabadság út 7. Baranya Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Orvosi laboratóriumi 2017.01.14 diagnosztika Rész 7623 Pécs Szabadság út 7. Baranya Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Alkalmasság Bt. Dr. Prugberger László 2013.01.15 Foglalkozás-orvostan Rész 9700 Szombathely Kilátó u. 37. Állami Szívkórház Aktív, Prof. Dr. Veress Gábor Kardiológiai Belgyógyászat Rész 8230 Balatonfüred

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Dr. Harrach Andor Pszichiáter, pszichoszomatika és pszichoterápia szakorvos D SE Magatartástudomámyi Intézet,

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról hatályos: 2011.12.05 - A tanfolyamokra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a tanfolyam

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

Svábhegyi Gyógyintézet 1037-Budapest III. kerület Bokor utca 17-21. Tel: +36 30 500 2500 www.svabhegy.eu

Svábhegyi Gyógyintézet 1037-Budapest III. kerület Bokor utca 17-21. Tel: +36 30 500 2500 www.svabhegy.eu - rendeléseit azoknak ajánljuk, akik gyermek-gyógyászati specialistákkal szeretnének konzultálni, elkerülve a hosszas előjegyzési- és várakozási időt, a munkahelyi vagy nagyobb gyermekek esetében az iskolai

Részletesebben

Thalassa (21) 2010, 2: 3 8. Bevezetés

Thalassa (21) 2010, 2: 3 8. Bevezetés Thalassa (21) 2010, 2: 3 8 Bevezetés A Thalassa több mint két évtizedes fennállása során többször nyílt alkalom olyan tematikus számok megjelentetésére, amelyek igyekeztek reflektorfénybe helyezni a budapesti

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA Intézet igazgató Prof. Dr Szathmári Miklós DsC KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI EGYSÉG Vezető : Dr. Kapocsi Judit, PhD, Med. habil. egyetemi

Részletesebben

Svábhegyi Gyógyintézet 1037-Budapest III. kerület Bokor utca 17-21. Tel: +36 30 500 2500 www.svabhegy.eu

Svábhegyi Gyógyintézet 1037-Budapest III. kerület Bokor utca 17-21. Tel: +36 30 500 2500 www.svabhegy.eu A Svábhegyi Gyógyintézet rendeléseit azoknak ajánljuk, akik gyermek-gyógyászati specialistákkal szeretnének konzultálni, elkerülve a hosszas előjegyzési- és várakozási időt, a munkahelyi vagy nagyobb gyermekek

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2011. I. félévére meghirdetett kötelezı okról Hatályosság: 2010.11.16 - A okra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a kezdete elıtt! Szakma

Részletesebben

Megye Dátum ÁGYSZÁM. Belgyógyászat. Csecsemő- és gyermekgyógyászat. Aneszteziológia és intenzív betegellátás. Sürgősségi betegellátás

Megye Dátum ÁGYSZÁM. Belgyógyászat. Csecsemő- és gyermekgyógyászat. Aneszteziológia és intenzív betegellátás. Sürgősségi betegellátás Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi k Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2012. 07. 01. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3 alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott

Részletesebben

Isaszeg település ellátási adatai

Isaszeg település ellátási adatai Járó-TEK 2013-01-29 Isaszeg település ellátási adatai általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001) addiktológia (1801) Progreszivítás: 1, szakorvosi, gondozás addiktológia (1801) alkohológia (1811)

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Baik Gyula?? Baik Gyuláné (szül. Landsinger Gizella)? 1937? Schischa Ignác 1847 1910 Schischa Ignácné (szül. Österreicher Regina) 1870 1925

Részletesebben

Juhos Krisztina. Ph.D. hallgató. Hôpital d Hautepierre, Strasbourg. Nouvelle Hôpital Civil, Strasbourg. Hôpital Civil, Strasbourg

Juhos Krisztina. Ph.D. hallgató. Hôpital d Hautepierre, Strasbourg. Nouvelle Hôpital Civil, Strasbourg. Hôpital Civil, Strasbourg Juhos Krisztina Cím: Magyarország, 3532 Miskolc, Újítók utca 9. Telefon: 06 70 431 51 81 Email: juhoskriszta89@gmail.com Neme: Nő Születési dátum: 1989. 12. 05. Állampolgárság: Magyar KERESETT MUNKAKÖR

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter Magyar Orvostudományi Napok 2013. november 6 8 Hotel Novotel Budapest (Alkotás utca 63 67) Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Programtervezet 2013. november 6. 10.00 Megnyitó

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok szerinti Nem 015871 Fog-Mester Bt. 8071 Magyaralmás, Nefelejcs u. 3. fogszabályozás 1302 30 0 2010.02.05 019214 Egészség 97

Részletesebben

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek e és témája Intézet neve:gottsegen GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET 2004.jan.febr.márc. Napidíj USA 1 2004.01.12.-2004.01.25. 14 105 131

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

hatályos: 2015.08.04 A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje:

hatályos: 2015.08.04 A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje: Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsgára történő jelentkezésről a 2016. február 2016. június közötti vizsgaidőszakra 2015. EüK. szám közlemény 6

Részletesebben

Tisztelt Kollégák, - Nőgyógyászati Endokrinológia, - Infertilitás, - Fogamzásgátlás - és Menopauza.

Tisztelt Kollégák, - Nőgyógyászati Endokrinológia, - Infertilitás, - Fogamzásgátlás - és Menopauza. Tisztelt Kollégák, A Reproduktív Endokrinológia a női reprodukciós endokrinológiai és anatómiai rendszer élettani és kóros működésének tudománya, melynek jelentősége azonban a reproduktív életszakasz előtt

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

Dr. Brenner Tiberiu által oktatott tanfolyamok és előadások jegyzéke:

Dr. Brenner Tiberiu által oktatott tanfolyamok és előadások jegyzéke: Dr. Brenner Tiberiu által oktatott tanfolyamok és előadások jegyzéke: 1- Háromévenként megrendezett akupunktúra tanfolyam Szerepe: Fülakupunktúra oktató, Időtartama 3 év, 1978/2001 Hol Új Orvostudományi

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

POSZTGENOMIKAI SZEMLÉLETVÁLTÁS ELSİ ELEMEINEK MEGJELENÉSE A MEDICINÁBAN

POSZTGENOMIKAI SZEMLÉLETVÁLTÁS ELSİ ELEMEINEK MEGJELENÉSE A MEDICINÁBAN POSZTGENOMIKAI SZEMLÉLETVÁLTÁS ELSİ ELEMEINEK MEGJELENÉSE A MEDICINÁBAN Kötelezı szinten tartó tanfolyam PÉCS 2009. október 14-16. PROGRAMFÜZET Kedves Kollégák! Közel egy évvel ezelıtt, 2008 júniusában

Részletesebben

Szakorvosi óraszám. klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia 7101 0 25 2011.02.03

Szakorvosi óraszám. klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia 7101 0 25 2011.02.03 Szakma 016420 "Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért" 1038 Budapest, Észak u. 12. gyermekneurológia 0511 16 0 2011.02.03 016420 "Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért" 1038 Budapest, Észak

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Családfa. László (Lőwinger) Nemes Izsákné (szül. Szmuk Czizi /Cili/) 1861 1944. László. Lipótné (szül. Apfel Malvin)? 1943 kb.

Családfa. László (Lőwinger) Nemes Izsákné (szül. Szmuk Czizi /Cili/) 1861 1944. László. Lipótné (szül. Apfel Malvin)? 1943 kb. Családfa Apai nagyapa Nemes Izsák 1859 1937 Apai nagyanya Nemes Izsákné (szül. Szmuk Czizi /Cili/) 1861 1944 Anyai nagyapa László (Lőwinger) Lipót Anyai nagyanya László (Lőwinger) Lipótné (szül. Apfel

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. Schwarz Lipót 1865 1929

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. Schwarz Lipót 1865 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Apa Schwarz Lipót 1865 1929 Anya Schwarz Lipótné (szül. Friedmann Regina) 1860-as évek 1944 Testvérek Schwarz Jenő 1891 1944 Markovics Ernőné

Részletesebben

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka Definíció, történet Nem diagnosztikai kategoria, hanem szemléletmód. Az ősi, holisztikus orvoslásban gyökerező alapelvek: India: tudatosság Kína: kiegyenlítés,

Részletesebben

Prof. Dr.Papp Gyula Széchenyi-díjas akadémikus ÉLETRAJZA

Prof. Dr.Papp Gyula Széchenyi-díjas akadémikus ÉLETRAJZA Prof. Dr.Papp Gyula Széchenyi-díjas akadémikus 1 ÉLETRAJZA Személyi adatok Neve: Dr.Papp Gyula Születés helye, ideje: Szigetvár, 1937. augusztus 29. Szülei: néhai Dr.Papp Gyula főállatorvos, néhai Eberhardt

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. Meghívó Sürgősségi Orvostani Fórum tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon?

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon? Családfa Apai nagyapa Mailender Lajos? 1936 Apai nagyanya Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905 Anyai nagyapa Lukács Simon? 1925 Anyai nagyanya Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária)

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Gyermek alapellátás, házi gyermekirvostan, ifjúsági és honvéd és katasztrófa orvostan. iskolaorvoslás, védőnő

Gyermek alapellátás, házi gyermekirvostan, ifjúsági és honvéd és katasztrófa orvostan. iskolaorvoslás, védőnő 2011. április 12. kedd Tanácsterem I. Tanácsterem II. 09.00-10.00 Prof. Sótonyi 08.30-09.30 Dr. Balogh Aneszteziológia és intenzív terápia Háziorvostan Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás

Részletesebben

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab.

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab. Családfa Apai nagyapa Hollander Jakab 1850-es évek 1933 Apai nagyanya Hollander Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944 Anyai nagyapa Klein Izrael 1852 1944 Anyai nagyanya Klein Izraelné (szül.? Gitta)

Részletesebben

Markusovszky Lajosemlékülés

Markusovszky Lajosemlékülés Markusovszky Lajosemlékülés 2015. május 6. TÁMOGATÓ: Bokor Attila dr., Brubel Réka dr., Lukovich Péter dr., Rigó János Jr. dr.: Mélyen infiltráló colorectalis endometriosis miatt végzett multidiszciplináris

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh.

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ SZERZŐDÉSES STRUKTÚRÁJA 2014.11.01-TŐL Aktív fekvőbeteg-ellátás megnevezése Külső kó Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0100 belgyógyászat

Részletesebben

Családfa. Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944. Mundszer??-? Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929. Apa.

Családfa. Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944. Mundszer??-? Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929. Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929 Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944 Mundszer??-? Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Apa Brandl Ferenc 1895

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 6 hónap 1 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. Budai Irgalmasrendi Kórház

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató

egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató Az emberi erıforrások minisztere tájékoztatója egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató (hatályos: 2012.09.10 - ) Az egészségügyi szolgáltatók

Részletesebben

2012.10.01-2012.10.31 dátumok közti fuvarok:

2012.10.01-2012.10.31 dátumok közti fuvarok: 2012.10.01-2012.10.31 dátumok közti fuvarok: Anat. Szöv.- és Fejl.tani Int./Közp.ált. 41201K0000 8 Szállítási kód: 41 Darabszám: 1 Szállítási kód: 43 Óraszám: 3 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

Részletesebben

XXV. KONGRESSZUSA SEBÉSZETI KUTATÁSOK KLINIKAI SZEMMEL

XXV. KONGRESSZUSA SEBÉSZETI KUTATÁSOK KLINIKAI SZEMMEL Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekció XXV. KONGRESSZUSA SEBÉSZETI KUTATÁSOK KLINIKAI SZEMMEL Pécs, Tudásközpont 2015. május 14-16. A Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Kongresszusai

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

A nemzeti erõforrás miniszter 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakmai kollégium mûködésérõl

A nemzeti erõforrás miniszter 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakmai kollégium mûködésérõl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 34. szám 5829 A nemzeti erõforrás miniszter 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakmai kollégium mûködésérõl Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV.

Részletesebben

INTÉZMÉNY SZAKKÉPZŐHELLYÉ TÖRTÉNŐ MINŐSÍTÉS

INTÉZMÉNY SZAKKÉPZŐHELLYÉ TÖRTÉNŐ MINŐSÍTÉS Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Kecskemét ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS OSZTÁLY Bajai Kórház KÖZPONTI ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV BETEGELLÁTÓ OSZTÁLY (KAIBO) ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV

Részletesebben

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

www.pedellusinfo.hu w.pedellu

www.pedellusinfo.hu w.pedellu 1. 2. 3. 4. 5. Informatikai eszközök használata / 4 Infokommunikáció / 13 Prezentáció / 22 Algoritmusok / 30 Könyvtárhasználat / 38 Több feladat megoldásához használnod kell az általunk előkészített állományokat,

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

Járóbeteg-szakellátások betegfogadási rendje 2015.08.01-től Járóbeteg-szakellátásokon a felsorolt orvosok váltásban látják el a betegeket.

Járóbeteg-szakellátások betegfogadási rendje 2015.08.01-től Járóbeteg-szakellátásokon a felsorolt orvosok váltásban látják el a betegeket. Járóbeteg-szakellátások betegfogadási rendje 2015.08.01-től Járóbeteg-szakellátásokon a felsorolt orvosok váltásban látják el a betegeket. Szakrendelő megnevezése i / betegfogadási idő : személyesen a

Részletesebben

TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN

TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN TIHANYI András-TÓTH József - WEBER-SUTA Ágnes ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK!

Részletesebben

Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából

Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából A Könyvtár hírei 1. Balogh László (szerk.): Tehetség és iskola. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. 2. Balogh László, Bóta Margit, Dávid Imre, Páskuné Kiss

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Dr. Rothauser Lajos 1865 1944. Interjúalany. Menczel János 1926. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Dr. Rothauser Lajos 1865 1944. Interjúalany. Menczel János 1926. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Menczel Adolf 1852? Menczel Adolfné (szül.krausz Johanna) 1859 1945 Dr. Rothauser Lajos 1865 1944 Dr. Rothauser Lajosné (szül. Lengyel Irma)

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus

Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus Életkorhoz adaptált táplálásterápia különleges tápanyagigényekkel járó betegségek esetén 2012. május 10. csütörtök: Moderátor: Havasi Anikó és Valent Ádám 9 30-9 40

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2011. március 18. Kora gyermekkori intervenció, mint rés a közoktatás ellátórendszerében. Nyíregyházi Főiskola. Mindenkinek becsengettek!

MEGHÍVÓ. 2011. március 18. Kora gyermekkori intervenció, mint rés a közoktatás ellátórendszerében. Nyíregyházi Főiskola. Mindenkinek becsengettek! MEGHÍVÓ 2011. március 18. Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B www.mbcs.hu Mindenkinek becsengettek! Kora gyermekkori intervenció, mint rés a közoktatás ellátórendszerében Tisztelettel

Részletesebben

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N N E M Z E T K Ö Z I S Z Ü L É S Z E T I U L T R A H A N G T O V Á B B K É P Z Ő T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N A Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság megalakulása óta törekszik a

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága 2005. július 15-i ülésén az alábbi rendezvényeket minősítette

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága 2005. július 15-i ülésén az alábbi rendezvényeket minősítette A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága 2005. július 15-i ülésén az alábbi rendezvényeket minősítette Cím: Magyar Gyermekanaesthesiológiai és Intenzív Terápiás Társaság Tudományos Ülése 2004. Szervező:

Részletesebben

SOPRONI KARDIOLÓGIAI NAPOK

SOPRONI KARDIOLÓGIAI NAPOK SOPRONI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2011. február 4-5. Meghívó A kongresszus ideje: 2011. február 4-5. Helyszíne: Best Western Pannonia Hotel**** 9400 Sopron, Várkerület 75. www.pannoniahotel.com A tudományos program

Részletesebben

a minősített továbbképzésekről

a minősített továbbképzésekről T Á J É K O Z T T Ó a minősített továbbképzésekről z Egészségügyi Szak- és Továbbképzési izottság (ESZT) 2010. januárban megtartott ülésén újabb továbbképzési programokat minősített amelyeket az alábbi

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. június 7-én minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. június 7-én minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. június 7-én minősített rendezvények Cím: DHG V. Orvosi Konferenciája Szervező: DHG Orvosi Szakbizottsága Helye: Hévíz Időpont: 2005.12.13. - 2005.12.14.

Részletesebben