Sütő András Az álomkommandó. rendező Szász János. vígszínház. bemutató Pesti Színház oktatási Segédanyag. Sütő András Az álomkommandó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sütő András Az álomkommandó. rendező Szász János. vígszínház. bemutató Pesti Színház 2013 1. oktatási Segédanyag. Sütő András Az álomkommandó"

Átírás

1 Sütő András Az álomkommandó rendező Szász János vígszínház bemutató Pesti Színház

2 Az oktatási segédanyagról A Vígszínház oktatási segédanyagait azért hoztuk létre, hogy kiegészítsük az előadások élményét, illetve hozzájáruljunk annak továbbgondolásához és tanításához. Elsődleges célunk, hogy megkönnyítsük a pedagógusok számára a diákok felkészítését az adott előadásra, és a színházi látogatás után annak közös feldolgozásához nyújtsunk segítséget. A segédanyagokban összegyűjtjük a drámákkal kapcsolatos lényegesebb történelmi, színház- és irodalomtörténeti információkat, háttérismereteket, amelyek a diákok előzetes tudását egészíthetik ki. A csomag magában foglalja az előadás után megtárgyalandó fontosabb kérdéseket és szempontokat, melyek a darab megértéséhez nyújtanak segítséget így a darabok tartalmi összefoglalóját, a szerző életrajzát, rövid történelmi áttekintést, karakterleírásokat, előadás-történetet, a kulcsfogalmak listáit, lehetséges esszé- és vitatémákat, levezető játékokat és ötleteket további szempontok megvitatására.

3 A szerzőről Sütő András romániai magyar író, június 17-én látta meg a napvilágot a mezőségi Pusztakamaráson. Szegényparaszti családból származott, tanulmányait a nagyenyedi Református Kollégiumban, majd a kolozsvári Református Gimnáziumban végezte. Első írását 18 éves korában közölte a kolozsvári Világosság című lap, Levél egy romániai barátomhoz címmel. Szerkesztői munkásságát a Falvak Népe című hetilapnál kezdte ben meghívást kapott az Igaz Szó című havilap főszerkesztő-helyettesi posztjára, így Marosvásárhelyre költözött. E város volt haláláig otthona között főszerkesztője volt a Művészet, az Új Élet és az Erdélyi Figyelő című lapoknak. Több tucatnyi magas színvonalú prózai és drámai műve a jelenkori magyar írók élvonalába emelte. Marosvásárhely főtere Drámái közül az első az 1950-ben Bukarestben megjelent Mezítlábas menyasszony volt. Ezt követte a Pompás Gedeon című színmű, melynek bemutatóját 1967-ben tartották Marosvásárhelyt, de a nagysikerűnek induló előadást nem sokkal később betiltották ben adta közre az Egy lócsiszár virágvasárnapja című drámáját. A darabot újabbak követték az évtized végéig: a Csillag a máglyán, a Káin és Ábel és A szuzai menyegző. A tetralógiaként is értelmezett sorozat első darabjának ősbemutatóját a kaposvári színházban tartották, de Kolozsvárott is évekig játszották hatalmas közönségsikerrel. 1

4 1980-tól kezdve betiltották műveinek kiadását, illetve színdarabjainak bemutatását, így között csak Magyarországon tudott publikálni. Ebben az időszakban ő és családja a hatalom folyamatos zaklatásainak voltak kitéve. Lakását belügyiek figyelték, munkahelyén is lehallgató készülékeket helyeztek el, vendégeit igazoltatták. A politikai vihart kavaró Advent a Hargitán című színmű bemutatására már Magyarországon került sor, 1986-ban a Nemzeti Színházban. A bemutató valósággal közéleti fordulatot jelentett a határon túli magyarsággal kapcsolatos budapesti politikában. Az álomkommandó 1987-es gyulai, majd vígszínházi bemutatója, a diktatúra romániai árnyait is felidéző dráma csak fokozta a szerző elleni indulatokat Bukarestben március 19-én a marosvásárhelyi pogrom idején a magyarok és románok között kitört etnikai zavargások során, melyet később fekete márciusnak neveztek el, súlyosan megsebesült, elveszítette bal szeme világát. Saját kérésére Magyarországra szállították gyógykezelésre. Hosszú betegség után, életének 80. évében, szeptember 30-án hunyt el Budapesten. Jó estét, kedves közönség! Régtől fogva tudjuk: rendelt ideje van a szólásnak, és ideje a hallgatásnak. Szóltam is, amíg lehetett, hallgattam is, amikor cenzorok és a szellemnek vámtisztjei elnémítottak. Tragikus, áldozati sorsra jutott városunk színházában is hallgatásra kényszerültem. Hadd tegyem hozzá: ez nem a színház bűne, hanem azoké, akik odakint és odafönt valahol a színház és a drámaírás, általában a művészet felügyelőinek, sőt fegyőreinek vélték magukat. Így tehát hosszadalmas távollét után köszöntöm újból a Nagyérdeműt, színpadi munkám mindenkori pártolóinak sokaságát, tragikus sorsra jutott városunk magyar közönségét. Boldog vagyok, hogy az itthoni kényszerhallgatás keserves évei után újból együtt lehetek azokkal, akiknek sorsa sorsommal együtt a mai estén színre kerülő drámámat ihlette. Talán nem önáltatás, hogy drámám időszerűsége nem múlt el létrejöttének történelmi idejével. Nem múlhatott el, mert a mindennapos jelenség mint például az emberi szabadság lábbaltiprása nem föltétlenül napi jelenség. Mi több: korszakok jönnek és mennek a megaláztatás pedig marad, a sovén gyűlölet tartósan garázdálkodik. Meddig vajon? Az álomkommandó erre a kérdésre is választ keres kényszerű megalkuvások, véres lázadások, álmok és remények örök hullámzásában. Marosvásárhely, 1991 szeptemberében Sütő András 2

5 Románia a 80-as években Románia 1965-től Nicolae Ceaușescu irányítása alatt volt. Az államfő a kifelé mutatott képpel szemben a belpolitikai életben totális diktatúrát és személyi kultuszt épített ki. Diktatúrájában kulcsszerepet kapott a román kommunista titkosrendőrség, a Securitate. Ceaușescu magát a Kárpátok géniuszának neveztette. Minden hivatalos román újság, rádióadó, televízió dicsérte a nevét. Számtalan könyv, vers, film, festmény készült a mindenható diktátor és felesége magasztalására, saját népe körében mégis leírhatatlan gyűlölet övezte. Ezt a sztálini mintát is sokszor túlszárnyaló személyi kultusz sem tudta minden esetben palástolni. Miközben a nép éhezett, az országa kilátástalan gazdasági helyzetét figyelmen kívül hagyva nagyszabású építkezésekbe kezdett a fővárosban. A város központjában egész kerületeket ledózeroltatott, hogy helyükbe saját ízlésének kedves, szocialista-realista stílusú épületeket emeljen. A Ceaușescu-palota A diktátor elhatározta, hogy az ezredfordulóig végrehajtják az úgynevezett település-szisztematizálási tervet. Ennek lényege az volt, hogy a magyarlakta erdélyi területekre románokat telepítsenek be. Ez a szisztematizálás nemcsak a falvakat, hanem a városokat is érintette. Budapesten en tiltakoztak a Hősök terén a tervezett falurombolás ellen, ám eredménytelenül. Ceaușescu több évtizedes hatalmának az 1989 decemberében kitört romániai forradalom vetett véget. Néhány nap alatt az egész ország felkelt a kommunista rezsim és személyesen a diktátor ellen. A véráldozatot is követelő népfelkelés a kommunista rendszer megdöntését eredményezte. A Ceaușescu-házaspár kivégzésének a médián keresztül az egész világ szemtanúja lehetett. 3

6 Előadástörténet Az álomkommandó fordulatot jelentett Sütő András drámaírói pályáján. Korábbi színműveire a bibliai, mítoszi, történeti, népi-folklór ihletettség volt jellemző. Történeteit régvolt korokba helyezte el, akkor is, ha aktuális gondjait kívánta elmondani. Óvatosan, árnyaltan írt, hogy mindenki értse, amit akar, de senki se vegye magára. Ezzel szemben Az álomkommandóban egy egészen másik Sütő András mutatkozott be. A darab a huszadik század történelmével, a diktatúrával és a népirtással foglalkozik. Illetve nemcsak egy huszadik századi históriát, hanem sokkal inkább annak bárhol és bármikor lehetséges voltát fogalmazta meg figyelmeztető jelként a szerző. A drámában semmit sem rejtett el, nem óvatoskodott. Az álomkommandó 1986 szeptemberében készült el, októberben pedig a Gyulai Várszínház már a műsorára is tűzte. Így július 21-én a gyulai várjátékok keretében a Vígszínház társulatával közösen, Sík Ferenc rendezésében mutatták be a színművet szeptemberétől a Vígszínházba került át az előadás, továbbra is Kern András és Lukács Sándor főszereplésével. Vígszínház, 1987 Kern András, Lukács Sándor Vígszínház, 1987 Kern András, Kaszás Attila 4

7 A dráma cselekménye A darab egy színházi próbával kezdődik. Egy diktatúrában élő ország színháza új bemutatóra készül, mely az auschwitzi koncentrációs táborban, a Sonderkommandó lázadásának idején játszódik. A darabbeli darab harmadik felvonását próbálják épp, melynek helyszíne a tábor egyik szeglete, egy boncterem, Dr. M. dolgozószobája. Dr. M.-et a darabbeli színház igazgatója, Aurél játssza, míg a laboratóriumi boncszolgát, Manót a darab írója, Juliusz. Manó ikergyermekei életéért harcol, akiken Dr. M. kísérletezik. A gyerekek álmait meséli neki, hogy kísérleteihez pszichológiai anyaggal szolgáljon, s így ne kelljen meghalniuk. Amikor kiderül, hogy fiát mégis megölette a lágerorvos, egy pillanatra a kisember hőssé próbál válni, s pisztolyt fog rá, ám elsütni nem tudja a fegyvert. Az elpróbált jelenet után a társulat szünetet tart. Az igazgató és a szerző közti beszélgetésből kiderül, hogy a próbált darabnak és saját helyzetüknek közvetlen párhuzamai vannak. Az író fiát, Tamást egy mondvacsinált ürüggyel börtönbe akarják csukni. Tamás azonban elhatározza, hogy az aznap tartott főpróbán, melyre az Elnök is hivatalos, kegyelmi kérvényével felverekszi magát hozzá a dísztribünre. Az igazgató, Aurél azonban, mikor erről tudomást szerez, figyelmezteti a biztonsági embereket, nehogy Tamás még nagyobb bajba keveredjen. Vagyis feljelenti a fiút. Még vége sincs a próbaszünetnek, mikor Tamás rohan a színházba, akit a belügy biztonsági emberei üldöznek. Apja, Juliusz próbálja elbújtatni a fiút, de nem tud túljárni a belügyiek eszén. Híre jön, hogy a diktátor eljön az esti bemutatóra, Tamás nélkül viszont nem tudják megtartani az előadást, hiszen ő játssza Manó fiát a darabban. A belügyiek így nem tudják letartóztatni a fiút, de őrzésére a színházban hagyják egyik emberüket, aki a színpadra is követni fogja SS-őrnek öltözve. Tamás és apja kétségbeesett tervet dolgoznak ki: a fiú az előadás közben fogja elmondani a kegyelmi kérvényt, így azt nem lehet majd megakadályozni. Eljön az esti bemutató, ahol az élet és a darab végzetesen összekeveredik. Az előadás és a színház síkjai, melyek között a határok kezdetben élesek voltak, mostanra teljesen elmosódnak. Tamás civilként kezd bele a Elnökhöz intézendő kegyelmi kérvénybe, de az SS-tisztnek öltözött belügyis kivonszolja a színpadról. Majd kintről lövés hallatszik. Manó kirohan, kis zavar után mégis folytatják az előadást. A visszatérő Manó-Juliusz hol Dr. M.-et vonja felelősségre, hol az igazgatót, Aurélt. Nemcsak a színházban, hanem az életben is számon kéri tőle a fiát. Ráfogja a pisztolyt, de ahelyett, hogy letenné a fegyvert, elsüti. Legnagyobb meglepetésére kiderül, hogy a kellékpisztoly igazi volt, és Aurél összeesik. Meghajláskor Manó kezén bilincs, Aurél hiányzik, a segédrendező pedig felhívást intéz a nézőkhöz, miszerint szeretettel várják őket a másnapi zenés-táncos produkcióra, melyre az Elnök is várható, aki az aznapi előadást egyéb elfoglaltságok miatt nem láthatta. 5

8 A dráma történelmi háttere A darab tárgya a huszadik század történelme, a háborúk és diktatúrák következtében kiszolgáltatottá váló egyén. A dráma valamely képzelt diktatúrában játszódik, hiszen történik bárhol, ahol megtörténhet hangsúlyozza a darab mottója. A képzelt diktatúra helyébe a múlt század igen sok rendszere behelyettesíthető. Valóságos képet kapunk az önkényuralom működési mechanizmusáról. A darabbeli színmű helyszíne a hitleri Németország által létrehozott haláltáborok legnagyobbika, Auschwitz. A diktatúra A diktatúra egy olyan politikai rendszer, mely valamely személynek vagy csoportnak korlátlan hatalmán alapszik. Ahol a főhatalom forrása nem a népakarat, ahol nem az állam törvényeit, hanem kivételes törvényeket vesznek figyelembe. A diktatúra lehet totális, ha az élet minden területére kiterjed, és puha, ha bizonyos területeket nem befolyásol. Rejtett a diktatúra, mikor álcázva lép föl, ilyenkor néha megtűr maga mellett más politikai szerveket is. A diktatúra legkiélezettebb formája a nyílt önkényuralom, a korlátlan hatalmú, vagyis totalitárius rendszer (pl. nácizmus, fasizmus, sztálinizmus). A Holokauszt Az auschwitzi koncentrációs tábor bejárata A múlt század talán legnagyobb szégyene a fasizmus és a Holokauszt volt. A második világháborúban a náci Németország által eltervezett és irányított népirtásnak körülbelül hatmillió zsidó esett áldozatául. A nemzetiszocialista német kormány, Adolf Hitlerrel az élén más csoportokat is üldözött vagy próbált megsemmisíteni: cigányokat, oroszokat, lengyeleket, fogyatékosokat, homoszexuálisokat és politikai vagy vallási ellenállókat. Az üldözés és népirtás több ütemben valósult meg. A háborút megelőzően 1935-ben, a zsidókat a civil társadalomból kizáró, úgynevezett nürnbergi törvényeket léptettek életbe. Ezekkel megfosztották őket állampolgárságuktól és megtiltották a nem zsidókkal való házasságukat. A háború kitörésével a német zsidópolitika második szakaszába lépett, 6

9 melynek célja a zsidók területi elkülönítése volt. Gettókba zárták őket, ahol kényszermunkát végeztettek velük. Már ekkor sok ezer zsidót meggyilkoltak, és még többen haltak meg éhségtől vagy betegségtől, de szisztematikus kiirtásra ekkor még nem történt kísérlet. Később koncentrációs táborokat létesítettek a Harmadik Birodalom területén. Kezdetben csak Németországban, majd azokban az országokban is, melyeket a háború alatt megszálltak. A gettókból tehervagonokkal szállították a zsidókat a több száz kilométernyire fekvő munka- és megsemmisítő táborokba. Akik túlélték az utazást, azokkal a munkatáborokban kényszermunkát végeztettek, amíg el nem pusztultak a kimerültségtől, az őrök kegyetlenségeitől, az éhségtől vagy valamilyen betegségtől. A foglyok dolgozni nem képes részével, az idősekkel és a gyermekekkel gázkamrákban végeztek. A megsemmisítő vagy haláltáborokban rögtön gázkamrába küldték a foglyokat. Az első, a dachaui koncentrációs tábor, munkatábor volt, 1933 márciusában kezdte meg működését. A legnagyobb német munka- és megsemmisítő tábor Auschwitz volt Lengyelországban, mely 3 fő táborból és kisebb táborból állt. Az itt meggyilkolt áldozatok számát 1,1 1,6 millióra teszik. SÜTŐ ANDRÁS Jegyzet Az álomkommandóhoz olyan ember számára, akit sosem deportáltak és csak turistaként fordult meg Auschwitzban: honnan a mersz e dráma megírásához? elegendő-e hozzá emlékiratbúvárlás és empátia? Segíthet-e a képzelet, mely az emberi lét iszonyataiban ugyancsak megmártózott gazdáját mindig képes a mások bőrében is meghordozni? e kérdésekre érvényes választ csak maga a dráma adhat. Hiába mondanám ugyanis, hogy az írói képzelet ha igazán írói: a lényegére szűrt valóság. Mert Auschwitz túl van a képzelet határán. iszonyata még azokban sem lehet teljes, akik foglyai voltak. Kínokat, halálnemeket, elképzelhetetlen borzalmakat SS-őrök, falak, szögesdrótkerítések választottak el egymástól. auschwitz minden rémségével négymillió halott szempárba fagyott. arról, ami történt: a leghitelesebben ők szólhatnának együtt. de mert nem szólhatnak: az élők kötelessége beszélni. 7

10 A Sonderkommandó A Sonderkommandó egy zsidókból álló különleges munkacsapat volt. A koncentrációs táborokban a legszörnyűbb feladat a sonderesekre, vagyis a kommandó tagjaira esett. Ők működtették a krematóriumokat és gázkamrákat. Ők mosták le az áldozatokat gázosítás után, leborotválták a női holttestek haját, értékek után kutatva átvizsgálták a testnyílásokat. A fogászok kihúzták az aranyprotéziseket, majd a kemencékben és gödrökben elégették a holttesteket. Az ide beosztott zsidók közül sokan az első nap öngyilkosságot követtek el. A borzalom egyhangúságát naponta szakították meg az egyéni tragédiák, amikor a halottak között dolgozó sonderes szeretteire bukkant. Nem véletlen tehát, hogy a Sonderkommandó tagjai több táborban is fellázadtak, őreikre támadva tömeges kitörést kíséreltek meg. A nácik többségüket a helyszínen vagy az utánuk indított hajsza során megölték. Az auschwitzi lázadásra október 7-én került sor. A felkelés során több SS-tisztet megsebesítettek, felrobbantottak egy krematóriumot. A lázadás valamennyi résztvevőjét megölték. Josef Mengele Dr. Josef Mengele Mengele volt az auschwitzi koncentrációs tábor orvosa. Az ő feladata volt az újonnan érkezettek közül a gyermekek, idősek és betegek kiválogatása, akiket aztán munkaképtelenekként a gázkamrákba küldtek. A foglyokon végzett embertelen, brutális kísérleteivel vált hírhedtté. A kísérletei az ikrekre és a valamilyen rendellenességet hordozó emberekre vonatkoztak. Részben méréseket végzett rajtuk, és lefényképezte őket, részben pedig fájdalmas kísérleteket hajtott végre rajtuk, amelyek gyakran halállal végződtek. Például tífuszbaktériummal fertőzte meg az ikreket, majd a betegség különböző stádiumaiban vért vett tőlük, amelyet elemzésre küldött Berlinbe. Ha egy ikerpár egyik tagja meghalt, Mengele megölette a másikat, hogy a boncolásnál összehasonlíthassa a szerveiket. Auschwitzból a Vörös Hadsereg megérkezése előtt elmenekült, hátralevő életében bujkált, a náci háborús bűnösök utáni nemzetközi hajszában sem tudták előállítani. 8

11 Főbb szereplők Hoffmann Juliusz A darabbeli darab írója és főszereplője. Ő játssza a zsidó boncszolgát, a kiszolgáltatott kisembert, Manót. A két figura az előadás során teljesen összemosódik, az utolsó jelenetekben már nem is tudjuk megfejteni, melyikük beszél. Juliusz tragédiája, hogy a túlélés érdekében állított tervét szétmorzsolódni látja hol az Auschwitz-darab Dr. M.-jének erején, hol az Elnök diktatúráján, amely saját fiát is megöli. Meg van győződve arról, hogy a szó van olyan hatásos fegyver, mint a valóságos. Ahogy a fia mondja, a szavakba menekül. Szép szóval próbál hatni a körülötte lévőkre, Juliusz Aurélt próbálja meggyőzni, Manó pedig Dr. M.-et. A darab végére ráébred, hogy a beszéd hatástalan. Az egyetlen lehetséges megoldás, amely célt érhet, a cselekvés. Így meghúzza a ravaszt és lő. A gondolkodó és érző kisember mindkét esetben veszít. Életét, gyermekeit, családját, eszményeit veszíti el, hogy végül éppolyan kiszolgáltatottan álljon, mint a kezdet kezdetén. Frank Aurél A színház igazgatója és a darabbeli színmű főszereplője. Ő alakítja Dr. M.-et, a koncentrációs tábor orvosát. Dr. M. lehet Mors, azaz a Halál megtestesítője a római mitológia szerint, de neve egyértelműen utal Mengelére is, az auschwitzi lágerorvosra. A két figurát kisebb kohéziós erő tartja össze, mint Juliuszt és a boncszolgát. Aurél gyakorlatiasan együttműködő színházigazgató, aki levonja a megalkuvás praktikus konzekvenciáit. Az adott körülmények között meg is van a maga igaza, amikor úgy véli, hogy a társulat érdeke megkívánja, hogy megelőző feljelentést tegyen. A kezei között élő közösség miatt kell elkerülni a nagyobb bajokat. Sőt, azt gondolja, ezzel valójában a kegyelmi kérvény előadására készülő Tamásnak is használ, hiszen a fiút az a veszély fenyegeti, hogy merénylőnek nézik. Hoffmann Tamás Hoffmann Juliusz fia, a darabbeli színműben pedig Manó fiúgyermekét, Robit játssza. Próbálkozásai, mint apjának, neki is eredménytelenek, nem tud hatással lenni a körülötte lévő ellenséges világra. A túlélésért való haszontalan igyekezetnél azonban messzebbre mutat a figurája: a tehetetlenségben ő teremt magatartásmodellt. A manipulálók számára éppen a tett gondolatáig eljutott, golyóval a testében összecsukló fiú szolgál mintául. A rendszer csak a maga fogalmazta szavakat akarja visszahallani. A hatalom talán éppen azért pusztítja el oly kíméletlenül a humanizmus párti fiút, mert érzi az erő nagyságát és fél. Erika A színház primadonnája, a törékeny színésznő, aki még a hideg boncasztalra is rettegve ül föl, nehogy felfázzon. A darabbeli darabban ő alakítja Krisztinát, Manó lánygyermekét, Robi ikertestvérét. A színház üdvöskéje és az auschwitzi áldozat között kevéssé találni olyan párhuzamot, mint ahogy azt Juliusz-Manó figurájánál tapasztalhattuk. A gázkamrától csodaszerűen megmenekült lány Dr. M. laboratóriumába kerül, ahol az apja is dolgozik. A kiszolgáltatottság különböző fokain álló ikergyerekek életéért küzdő apa a gyerekek álmait mesélve próbálja őket megmenteni a haláltól. Ám álmaik eladása egyenlő szabadságuk feladásával, hiszen szabadságuk ugyancsak álom, de az álom, az maga a szabadság írja a darab is. A lány tehát a lágerorvos tulajdona lesz, aki ezután szabadon dönthet sorsáról. Krisztina és Dr. M. között kialakuló szerelmi kapcsolat a maga irrealitásában enyhén melodramatikus és visszás. A Mengele-hasonmás szeretőjeként használja a lányt, majd mikor már nincs rá szüksége, kivégezteti. Manó erről természetesen mit sem tud, és tovább alakoskodik gyermekei életéért. 9

12 Kulcsfogalmak Diktatúra: önkényuralom, olyan kormányzati rendszer, ahol a hatalom egy személy vagy csoport korlátlan uralmán alapszik Demokrácia: népuralom, olyan politikai rendszer, ahol a hatalom a népé Holokauszt: népirtás, amelyet a náci Németország által megszállt területeken a második világháború alatt hajtottak végre Sonderkommandó: különleges munkacsapat, zsidókból álló, a koncentrációs táborokban működő különítmény Auschwitz: a legnagyobb koncentrációs tábor a Holokauszt alatt Häftling: fogoly, deportált zsidó Mengele: auschwitzi lágerorvos Waffen-SS: különítmény, a náci Németország katonai és védelmi szervezete Kegyelmi kérvény: folyamodvány, amellyel egy elítélt mentességet kérhet az adott hatalomtól Színház a színházban Színház a színházban így kezdődik Sütő András szerzői utasítása a darabhoz. A cselekmény egy színházon belüli színházat ábrázol. A játék a játékban módszert sok ismert drámaíró igen kedvelte. Többek között Shakespeare és Csehov is többször élt ezzel a dramaturgiai fordulattal. A Hamlet vagy a Sirály esetében, hogy klasszikus példákat vegyünk, a módszer a cselekmény előremozdításában játszik kulcsszerepet. Sütő András drámájában a színház a színházban módszer egyfajta kettős tükörrendszert képez, ahol a tükörben tükröződő tükrök mind részei a képnek. A színházban próbált darab világa és a színházat körülvevő valóság között allegorikus párhuzam van. A felidézett múltat és jelent egymásnak feltűnően megfelelő motívumok sokasága tartja össze. A két történet főhőseinek fizikai és szellemi azonossága áll a darab előterében, és e két sík összeolvasztásával bontja ki az író Az álomkommandó összetett, mélyen humanista valóságtartalmát. 10

13 Akik részt vesznek egy színházi előadás alkotófolyamatában Egy színházi előadás alkotófolyamatában a darab előkészítésétől az olvasó-, rendelkező-, főpróbákon át a bemutatóig számos ember közreműködik. Az előadás, mint egy mozaik, több részből és darabkából tevődik össze és válik egy kerek egésszé. Ezeknek a kis részeknek és darabkáknak külön-külön felelősük van, így a feladat egy jól működő színházban eloszlik a dolgozók között. Az előadás létrehozóinak azonban mégis aktív kapcsolatban kell lenniük, hiszen a folytonos kommunikáció és összhang elengedhetetlen feltétele egy papírformájú színmű élő, színházi előadássá válásának. Színházigazgató A színház vagy színtársulat vezetője. Feladata a színház működtetése és művészeti profiljának kialakítása és érvényesítése a művészeti és gazdasági vezetők közreműködésével. Színész A színpadi művek karaktereinek hivatásos megtestesítője. A színész alkotótevékenysége a színészi játék, amelynek során a játszó saját teste válik időlegesen művészi tárggyá. A közönséggel és partnereivel állandó kölcsönhatásban áll. A színészi alakítás eszközei a mimika, a gesztus, a testtartás, a mozgás, a beszédmód, a jelmez és a kellékek. A művész saját szerepfelfogását a próbák során alakítja ki, amelyet minden előadáson újraél. A színészi játék nem puszta utánzás, hanem a valóság egyes elemeinek leképezése és felhasználása az adott alak megjelenítésében. Rendező A színházi előadás művészi megtervezője, betanítója, a színjáték egységének, illetve a rendezői koncepciónak a létrehozója. Dramaturg A színház irodalmi tanácsadója és szakértője. Feladatai közé tartozik a bemutatandó színjáték szövegének átdolgozása (epikus művek dramatizálása), illetve a szerzővel való közös munka a végső színpadi változat kialakításában. A próbák folyamán szoros együttműködésben dolgozik a rendezővel, segít neki a művészi koncepció kitalálásában. Ügyelő A színpadi előadás technikai lebonyolításáért felelős, aki a próbafolyamat kezdetétől részt vesz a színpadi mű létrehozásában. Követi a színrelépések-távozások, a díszletváltozások, a hang- és fényeffektusok, a függönymozgatás időpontját és sorrendjét, és ezek alapján technikai pultjáról vezeti és irányítja az előadást. Súgó A színtársulatok állandó alkalmazottja, aki az előadás szöveg- és játékbiztonságát szolgálja. A súgólyukban ül, a súgópéldányból követi az előadást, és a színész memóriáját segítve a próbák folyamán előmond minden fontosabb szót a szereplőknek. Az előadások alatt csak akkor szólal meg, ha a színész elakad a szövegben. 11

14 Díszlettervező A megvalósítandó színpadkép és látvány megálmodója. Arányaiban és színvilágában mindent előre megtervez, meghatároz egy konkrét színpadi helyszínt. Annak kivitelezéséhez méretes alaprajzot készít, majd felügyeli a folyamatot. Jelmeztervező Feladata a jelmeztervek elkészítésének és kivitelezésének folyamata. A jelmeztervező a darab és az egyes szerepek alapos ismeretében a szereplők öltözékét jelmeztervben ábrázolja. Figyelembe kell vennie a mű stílusát, a rendezői elképzeléseket, a szerepeket alakító művészek alkatát, és az előadás látványvilágát. Kellékes A színpadi kellékek kezelője, aki felügyel a kellékek beszerzésére, pótlására, raktározására, illetve az előadás kezdete előtt a kelléklista alapján az előírt helyekre készíti őket. Álmok és vágyak A sonderkommandósok megaláztatását és eltorzult egyéniségét álmaik és vágyaik jellemzik a legjobban. Egyrészt a megnyomorított emberek álmainak netovábbja, hogy esetleg egy másik lágerbe kerüljenek át, Auschwitz helyett Theresienstadtba. A csehszlovákiai város eleinte gettóként működött, itt akarták összegyűjteni a csehországi zsidókat. Válogatott művészekből egy mintavárost akartak létrehozni, amely a világ közvéleménye előtt bizonyítja, milyen humánusan bánnak a zsidókkal. A háború végéig ez az abszurd kettősség jellemezte a várost: az embertelen bánásmód és a kedvezmények. A városban működő tábor nem megsemmisítő, hanem munkatábor volt, ahol a Harmadik Birodalom egyik legfontosabb hadiüzeme működött. A koncentrációs táborban 35 ezren haltak meg. A sonderesek alternatívája tehát vágyaikban sem lehetett egyéb, mint a pokol legmélyebb bugyránál valamivel kisebb kínt okozó láger. Másfelől pedig a drámában előadott darab főszereplője, Manó azzal próbálja menteni ikergyermekei életét, hogy az álmaikat ajánlja fel tudományos megfigyelésre a fasiszta lágerorvosnak, ezzel megalapítva az álomkommandót. A tétova álmokról persze kiderül, hogy illúziók csupán, hiszen a haláltáborok fenntartói nem ismernek irgalmat. A remény tagadása, a túlélésbe vetett hit azonban a koncentrációs táborokat működtető logika lényéből fakad. 12

15 Politikai krimi A dráma felfogható egy nagyon izgalmas bűnügyi színműként is, ha el akarunk térni a hagyományos aspektustól. 13 kellékpisztoly, azaz játékpisztoly szerepel a darabban, ám a harmadik felvonásban mégis elsül egy igazi fegyver és embert öl. Hogy kerülhetett az igazi pisztoly a játékfegyverek közé? Nem tudni, hogy Manó Juliusz szántszándékkal cserélte-e ki az ártalmatlan kelléket a fia által behozott igazira, avagy merő véletlenségből keveredett hozzá az élesre töltött lőfegyver. Rejtély, amire a darab nem ad egyértelmű választ. Tanúm a kellékes, a belügyi biztos úr, aki mindent ellenőrzött Tizenhárom játékpisztolyt csináltattam állítja Manó. Esszé és vitatémák a) Miért Az álomkommandó a dráma címe? Ki hozta létre a darabbeli álomkommandót, és mi volt a célja vele? Kinek az álmaival foglalkozik a kommandó? Mik lehetnek ezek az álmok? b) Auschwitz túl van a képzelet határán írja a darabhoz fűzött szerzői jegyzet. Miért gondolja így Sütő András? Milyen dolgokat érthet ez alatt? Van-e olyan mozzanat a darabban, amit ma elképzelhetetlennek tartanánk, hogy megtörténjen? c) Adorno, a híres német filozófus nevezetes tételét, miszerint Auschwitz után nem lehet verset írni a dráma hősei így szövik tovább: Dr. M. A fejemhez vágod, amit nem mertél megírni? MANÓ Amit nem hagytak megírni! De tudom már DR. M. Mit tudsz, te lázadó Häftling? MANÓ Hogy Auschwitz után nincs versírás! Auschwitz után drámát sem írni kell: hanem megakadályozni! Van-e igazság ebben a mondásban? Lehet-e a koncertrációs táborok borzalmairól hitelesen írni? Fontos-e, hogy folyton emlékeztetve legyünk a szörnyűségekre? Vagy épp ellenkezőleg, kell és kötelesek vagyunk emlékezni és beszélni róla? 13

16 d) Történt Auschwitzban és történik bárhol, ahol megtörténhet ezt a mottót illeszti sütő András a dráma elé. Mit takarhat a bárhol? Mire gondolhat az író ezzel a mondattal, miért tarthatja fontosnak így kezdeni a szerzői instrukciót? e) A dráma egy olyan létben játszódik, ahol állandósult a félelem, ahol barát baráttól retteg, ahol a kamaszt mondvacsinált perbe fogják, ahol ártatlanokat hurcolnak meg, ahol nincs helye az őszinte szónak. Mi változott azóta? Mi más ma? Levezető játékok Asszociációs játék Egy körben állva a diákok egy labdát dobálgatnak egymásnak. Akihez érkezik a labda, mond egy szót vagy gondolatot a darabról vagy a darabbal kapcsolatban. Az elsőt, ami eszébe jut. Lehet ez bármilyen, a darabban elhangzó szavacska, ami megmaradt, de érintheti a darab egy témáját, kapcsolatos lehet a színészekkel, jelmezzel, díszlettel, kellékekkel vagy magával a színházzal. A 10 perces játék végén érdemes leülni és megbeszélni, ki mire emlékszik az elhangzott szavak közül és miért pont az juthatott elsőre eszébe a diáknak. Játék a térben A diákok még ülve osszák ki egymás között a főbb szerepeket. Érdemes a darab és a drámabeli darab karaktereit külön-külön tanulónak képviselnie. Így a kiosztandó szerepek: Juliusz, Aurél, Tamás, Manó, Dr. M. és Robi. Nem muszáj minden szereplőt fiúnak választania, lányok is bátran képviselhetnek egy-egy figurát. Ha ez megvan, álljanak fel és helyezkedjenek el a térben a szerint, hogy melyik karakter milyen viszonyban van a másikkal. A közeli, jó kapcsolatban lévők álljanak közelebb egymáshoz, azok viszont, akik között a diákok feszültséget éreznek, távolabb álljanak egymástól. Egy állóképnek kell kialakulnia, melyben a távolságok fogják jelezni a karakterek egymáshoz fűződő viszonyát. Ha ezt megfigyelték, üljenek vissza és vitassák meg, ki ért egyet és ki nem a kialakult állóképpel. Szoborcsoport A diákok hármasával, négyesével csoportokat alakítanak ki, és kitalálnak egy olyan pillanatot az előadásból, melyet állóképként meg tudnak jeleníteni. Megbeszélik, ki melyik szereplő szobra lesz majd, ha van elég hely, el is próbálhatják, ki hol helyezkedik el a szoborcsoportban. Ha olyan jelenetet szeretnének ábrázolni, melynek kevesebb szereplője van, nem kell mindenkinek benne lennie az állóképben, de az ötletelésben mindenki részt tud venni. Amikor készen vannak, bemutatják egymásnak a szoborcsoportokat. A diákoknak ki kell találni a másik csoport szobráról, melyik jelenet állóképét ábrázolják, illetve ki melyik szereplő kimerevített mása. 14

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek.

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek. Budai ófár 2013. november bet jelent. A kerek évfordulót köszöntő sorokkal szubjektív érzéseinket kívánjuk közreadni. A Duna felől nézve alig-alig lehet észrevenni, pedig naponta tízezrek pillantanak rá

Részletesebben

A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS

A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS A hadművelet az Overlord (hűbérúr) fedőnevet kapta. A hadművelet nagy részben azért lehetett sikeres, mert a németek azt hitték, hogy a partraszállás a Somme folyótól északra

Részletesebben

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak.

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. 1 Elnök urak, tisztelt emlékezők! Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. Embertársainkhoz, akik arra születtek, hogy megértésre,

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története)

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története) Bevezető film http://www.centropastudent.org/?typ=sprache&flang=eng&movid=34&nid=78&q=m Vallásos családban nőttem fel (Galpert Ernő története) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=13&nid=43&q=m

Részletesebben

Békéscsaba >> Auschwitz

Békéscsaba >> Auschwitz Békéscsaba >> Auschwitz Hirsch Gábor Gábor Hirsch 1 Békéscsabáról >> Auschwitzba Családi háttér Gyerekkorom Békéscsabán, Magyarország, zsidó törvények Zsidóházak, gettó, deportálás Auschwitzról, megérkezés

Részletesebben

Doktori témahirdetések 2012.

Doktori témahirdetések 2012. Doktori témahirdetések 2012. Név Almási Tamás 1. A dokumentumfilm készítés etikai kérdései. Téma 2. Rendszerváltozás Magyarországon a dokumentumfilm tükrében. Bagó Gizella Bárdos András 3. A dokumentumfilm

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A 17. századi francia klasszicizmus

A 17. századi francia klasszicizmus A 17. századi francia klasszicizmus A 17. század közepén Franciaországban új stílus: a klasszicizmus (classis = osztály; classicus = első osztályba tartozó) Jellemzi: az antikvitás tisztelete és követése,

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére K I S T É RSÉGI SZAKTÁRGYI TÖRTÉNELEMVERSENY Feladatlap az 5-6. osztályosok részére Az Emlékpont a magyar történelem 1945 és 1990 közötti időszakát mutatja be Hódmezővásárhely lakóinak élettörténetein

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 21. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK

Részletesebben

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk!

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk! Minden nemzedéknek van egy különleges és elsőrendű feladata. Az én nemzedékemnek nem az a dolga, hogy mindenáron jobboldali vagy baloldali legyen. Nem az a mi feladatunk, hogy a kizárólagosságot mindig

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944 Családfa Apai nagyapa Steinberger Dávid?? Apai nagyanya Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944 Anyai nagyapa Schillinger Lipót 1864 1944 Anyai nagyanya Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza)

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei Díszletterv átdolgozása Ügyszám: SZJSZT-12/09 A bíróság által feltett kérdések: 1. Miben áll a díszlettervező szakmai munkájának lényege az alkotói folyamatban

Részletesebben

DRÁMA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

DRÁMA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 1. Színház- és drámatörténet DRÁMA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 1.1. Az ókori színház és dráma Az ókor színháza és néhány görög dráma Az ókor színháza, a görög dráma és a római komédia - a görög színházművészet

Részletesebben

Utazás Radnóti Miklós életében

Utazás Radnóti Miklós életében Utazás Radnóti Miklós életében Radnóti Miklós élete 1909-ben született Zsidó származású Eredeti neve Glatter Születésekor édesanyja meghalt, 12 éves korától nagybátyja nevelte Középiskolás korától írt

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból 8.évfolyam Forrás: AFP/RIA Novosti 1 A második

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab.

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab. Családfa Apai nagyapa Hollander Jakab 1850-es évek 1933 Apai nagyanya Hollander Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944 Anyai nagyapa Klein Izrael 1852 1944 Anyai nagyanya Klein Izraelné (szül.? Gitta)

Részletesebben

Szatírikus film készül Ceausescu életéről

Szatírikus film készül Ceausescu életéről Szatírikus film készül Ceausescu életéről Szatírikus film készül romániai magyar színészekkel Nicolae Ceausescu néhai(1) román diktátor és felesége, Elena Ceausescu életéről. A román magyar koprodukciót

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

A TELEKI TÉR ÚJJÁÉLESZTÉSE

A TELEKI TÉR ÚJJÁÉLESZTÉSE A TELEKI TÉR ÚJJÁÉLESZTÉSE RÉSZVÉTELI TERVEZÉSEN KERESZTÜL SZERZŐK: HELYI LAKÓK, B. OROSZ ORSOLYA, FAUREST KRISTIN PHD, KOVÁCS ÁRPÁD, SZOHR GÁBOR, TIHANYI DOMINIKA DLA (ÚJIRÁNY TÁJÉPÍTÉSZ KFT.) 1/16 CÉLOK

Részletesebben

HOLOKAUSZT BUDAPESTEN NÁCI TÁBOROK ÉS A FELSZABADULÁS

HOLOKAUSZT BUDAPESTEN NÁCI TÁBOROK ÉS A FELSZABADULÁS HOLOKAUSZT BUDAPESTEN NÁCI TÁBOROK ÉS A FELSZABADULÁS TARTALOM Bevezetés... 3 Sorstípusok... 4 Táborok... 5 Felszabadulás, hazatérés... 10 2 BEVEZETÉS 1945 kora nyarától kezdve a hazatérő deportáltak egy

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Mi a különbség egy színlap és egy plakát között?...

Mi a különbség egy színlap és egy plakát között?... Mi a különbség egy színlap és egy plakát között? A túloldalon látható színlap egy különleges alkalomra szánt előadásról tudósít. Milyen információk olvashatók le róla? Ki a szerző?... Mi a mű címe?...

Részletesebben

Levegőt. Nézőpont. Georg Büchner, Tom Waits: Woyzeck (Katona József Színház) 7óra7 9 pont Közösség 8.21 pont Idő 1 óra 45 perc, szünet nélkül

Levegőt. Nézőpont. Georg Büchner, Tom Waits: Woyzeck (Katona József Színház) 7óra7 9 pont Közösség 8.21 pont Idő 1 óra 45 perc, szünet nélkül Nézőpont Georg Büchner, Tom Waits: Woyzeck (Katona József Színház) 7óra7 9 pont Közösség 8.21 pont Idő 1 óra 45 perc, szünet nélkül Levegőt Fotó: Dudás Ernő Woyzeck - Jordán Adél, Keresztes Tamás Gázszámla,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon?

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon? Családfa Apai nagyapa Mailender Lajos? 1936 Apai nagyanya Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905 Anyai nagyapa Lukács Simon? 1925 Anyai nagyanya Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária)

Részletesebben

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés A konfliktusok forrása a Családi Vállalkozásokban - illetve a nézeteltérések kezelése oly módon, hogy az eredmény mind az üzlet, mind a család javát szolgálja Chris

Részletesebben

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa.

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Angyalosi??? Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945 Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958 Apa Angyalosi Béla

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

Rövid filmezési segédlet, még jól jöhet... Forgatókönyv-szerkesztés-riporterkedés

Rövid filmezési segédlet, még jól jöhet... Forgatókönyv-szerkesztés-riporterkedés Rövid filmezési segédlet, még jól jöhet... Forgatókönyv-szerkesztés-riporterkedés írta: Ambach Mónika Témaválasztás Biztos van valami a világon, ami érdekel téged! Gondolkodj, gondolkodj!!! Neeeem?! Akkor

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

Családfa. Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944. Mundszer??-? Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929. Apa.

Családfa. Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944. Mundszer??-? Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929. Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929 Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944 Mundszer??-? Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Apa Brandl Ferenc 1895

Részletesebben

Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány

Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány Márciusi program és rövid leírása a daraboknak 7. szombat A makrancos hölgy 19.00 Mecénás bérlet 3. 10. kedd A makrancos hölgy 18.00 Páger Antal bérlet 3. 11. szerda A szófogadatlan kiskakas 10.00 Csipike

Részletesebben

MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC

MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC A dramatikus formák (drámajáték, kreatív gyakorlatok, improvizáció, tanítási dráma, stb.) alkalmazásával a tanulók önmagukkal és a társadalommal harmonikus kapcsolatban élő állampolgárrá

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Interjú Bános Tibor holokauszttúlélővel (kb. 32 )

Interjú Bános Tibor holokauszttúlélővel (kb. 32 ) Interjú Bános Tibor holokauszttúlélővel (kb. 32 ) A bal oldali oszlopban a teljes interjúból kiválasztott részletek és az egyes részletek megértését segítő, vágások közé illesztett feliratok (dőlt betűvel)

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Használati utasítás tanároknak és a kiállítás helyi szervezőinek, önkénteseinek. Sok sikert!

Használati utasítás tanároknak és a kiállítás helyi szervezőinek, önkénteseinek. Sok sikert! Oszd meg velünk! Örülnénk, ha megtudhatnánk, hogy milyen verseket írtak a diákok! Megoszthatod velünk (egyet-egyet közülük) az nne Frank House vagy az nne Frank kiállítás Facebook oldalán: add meg a neved,

Részletesebben

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij El Kazovszkij Földényi F. László El Kazovszkijról 1948 2008 2008/2 3 Olyan a magyar művészet testében, akár a tövis: festészete éppoly felkavaró, mint a személyisége. Amikor 1977-ben befejezte a Főiskolát,

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok!

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! "És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik Ők, akik örökségbe kapták : Ilyen nagy dolog a Szabadság?" Fogalmazta meg az 1956-os forradalom

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

I. Bevezetés. II. A megrázó hírek gyakorisága és hossza

I. Bevezetés. II. A megrázó hírek gyakorisága és hossza I. Bevezetés Sok mindenről beszámolhatunk, de az életveszély meg a haláleset mindig előnyt élvez. Arról a híradóban soha nem tudósítanak, hogy felépült egy új ház és sokan beköltöztek, viszont ha az a

Részletesebben

Széchenyi István Polgári Társulás, Páva utca 23/41., Komárno, 945 01, Szlovák Köztársaság. T. c.

Széchenyi István Polgári Társulás, Páva utca 23/41., Komárno, 945 01, Szlovák Köztársaság. T. c. Széchenyi István Polgári Társulás, Páva utca 23/41., Komárno, 945 01, Szlovák Köztársaság T. c. Nick Ferenc, elnök Falvak Kultúrájáért Alapítvány Budapest Kelt Budapesten, 2011. március 15-én Tárgy: Gróf

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

A Mindenkinek Becsengettek! program

A Mindenkinek Becsengettek! program A Mindenkinek Becsengettek! program A Mindenkinek becsengettek! elnevezésű oktatási esélyegyenlőségi program 2009-ben Magyarországon jött létre azért, hogy teret biztosítson a fogyatékkal élők számára

Részletesebben

Hules Endre: A táncé az utolsó szó Interjú A halálba táncoltatott leány rendezőjével

Hules Endre: A táncé az utolsó szó Interjú A halálba táncoltatott leány rendezőjével filmhu Magazin Hules Endre: A táncé az utolsó szó Interjú A halálba táncoltatott leány rendezőjével 2011. május 5. - Szalkai Réka Hules Endre több mint harminc éve él hazánkon kívül. Most mégis, A halálba

Részletesebben

Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet

Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet Czéh Tamás 1 Iránytű Intézet Ki őrzi az őrzőket? 1 1. rész A legfontosabb alapok, melyeken mind az új, mind a régi, úgyszintén a vegyes eredetű egyeduralmak nyugszanak: a jó törvények és a jó hadsereg.

Részletesebben

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23.

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Bemutatkozás Hogy vagy most? - Hogy vagyok most? Címmel. 1 fotó készítése telefonnal.

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül)

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Krausz Márkus (1840-1910 körül) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Lichtwitz Ferdinánd (1840-es évek- 1918 előtt) Lichtwitz Ferdinándné

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 22. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK

Részletesebben

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC 11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely interakciókon keresztül játék, cselekvés és tapasztalat útján valósítja meg célját,

Részletesebben

L u c a D i F u l v i o ALMOʍ ʍANDAʎA

L u c a D i F u l v i o ALMOʍ ʍANDAʎA Luca Di Fulvio ALMO ANDA A Cetta és fia, Christmas Olaszországból menekült az erőszak és a viszontagságok elől Amerikába, a remények országába. A nő egyetlen vágya, hogy a kisfia igazi amerikai legyen:

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

Támogass, hogy dönthessek!

Támogass, hogy dönthessek! 2009. évi 120-as törvény a Polgári Törvénykönyvről Támogass, hogy dönthessek! Az én életem, az én választásom! Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Könnyen-érthető

Részletesebben

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19.

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. időpont Szolnoki Művésztelep (kemence) Szolnoki Művésztelep (színpad) Kossuth-tér 7.00 Kemence felfűtése 9.00 Magyarok vásárának kezdete,

Részletesebben

A JÁRMIKA Jövőkép Gyermek Alapítvány,KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2013. ÉV

A JÁRMIKA Jövőkép Gyermek Alapítvány,KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2013. ÉV A JÁRMIKA Jövőkép Gyermek Alapítvány,KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2013. ÉV 1./ A szervezet megnevezése JÁRMIKA Jövőkép Gyermek Alapítvány 2./ képviselője: Gyarmati Regina 3./ székhelye: 1139 Budapest, Röppentyű

Részletesebben

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról.

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Mátyás király és a szegény tanító könnyebb szövegek Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Élete dióhéjban Született: 1443. február 24-én Kolozsvárott. Apja:

Részletesebben

ÜTKÖZÉSEK AZ UTÓBBI 20 ÉV MAGYAR ÉS LENGYEL DRÁMAIRODALMA. 2010. november 28 december 1.

ÜTKÖZÉSEK AZ UTÓBBI 20 ÉV MAGYAR ÉS LENGYEL DRÁMAIRODALMA. 2010. november 28 december 1. ÜTKÖZÉSEK AZ UTÓBBI 20 ÉV MAGYAR ÉS LENGYEL DRÁMAIRODALMA 2010. november 28 december 1. SZIMPÓZIUM Sufni FELOLVASÓSZÍNHÁZ Merlin KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ Kamra KÖNYVBEMUTATÓ Alexandra Könyvesház november 28.

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 1 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 1 tematikája Múzeumi nap 1 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2012. november 16. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Ép testben ép lélek A túrkevei Kaszap Nagy István

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Van jogom, de még sincs (esszé)

Van jogom, de még sincs (esszé) III. díj Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Bakos Rebeka: Van jogom, de még sincs (esszé) Szabadka, 2014. november 24. 1 Az idei év nyarán eltűnt, többszörösen fizikailag és szexuálisan

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben