Sütő András Az álomkommandó. rendező Szász János. vígszínház. bemutató Pesti Színház oktatási Segédanyag. Sütő András Az álomkommandó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sütő András Az álomkommandó. rendező Szász János. vígszínház. bemutató Pesti Színház 2013 1. oktatási Segédanyag. Sütő András Az álomkommandó"

Átírás

1 Sütő András Az álomkommandó rendező Szász János vígszínház bemutató Pesti Színház

2 Az oktatási segédanyagról A Vígszínház oktatási segédanyagait azért hoztuk létre, hogy kiegészítsük az előadások élményét, illetve hozzájáruljunk annak továbbgondolásához és tanításához. Elsődleges célunk, hogy megkönnyítsük a pedagógusok számára a diákok felkészítését az adott előadásra, és a színházi látogatás után annak közös feldolgozásához nyújtsunk segítséget. A segédanyagokban összegyűjtjük a drámákkal kapcsolatos lényegesebb történelmi, színház- és irodalomtörténeti információkat, háttérismereteket, amelyek a diákok előzetes tudását egészíthetik ki. A csomag magában foglalja az előadás után megtárgyalandó fontosabb kérdéseket és szempontokat, melyek a darab megértéséhez nyújtanak segítséget így a darabok tartalmi összefoglalóját, a szerző életrajzát, rövid történelmi áttekintést, karakterleírásokat, előadás-történetet, a kulcsfogalmak listáit, lehetséges esszé- és vitatémákat, levezető játékokat és ötleteket további szempontok megvitatására.

3 A szerzőről Sütő András romániai magyar író, június 17-én látta meg a napvilágot a mezőségi Pusztakamaráson. Szegényparaszti családból származott, tanulmányait a nagyenyedi Református Kollégiumban, majd a kolozsvári Református Gimnáziumban végezte. Első írását 18 éves korában közölte a kolozsvári Világosság című lap, Levél egy romániai barátomhoz címmel. Szerkesztői munkásságát a Falvak Népe című hetilapnál kezdte ben meghívást kapott az Igaz Szó című havilap főszerkesztő-helyettesi posztjára, így Marosvásárhelyre költözött. E város volt haláláig otthona között főszerkesztője volt a Művészet, az Új Élet és az Erdélyi Figyelő című lapoknak. Több tucatnyi magas színvonalú prózai és drámai műve a jelenkori magyar írók élvonalába emelte. Marosvásárhely főtere Drámái közül az első az 1950-ben Bukarestben megjelent Mezítlábas menyasszony volt. Ezt követte a Pompás Gedeon című színmű, melynek bemutatóját 1967-ben tartották Marosvásárhelyt, de a nagysikerűnek induló előadást nem sokkal később betiltották ben adta közre az Egy lócsiszár virágvasárnapja című drámáját. A darabot újabbak követték az évtized végéig: a Csillag a máglyán, a Káin és Ábel és A szuzai menyegző. A tetralógiaként is értelmezett sorozat első darabjának ősbemutatóját a kaposvári színházban tartották, de Kolozsvárott is évekig játszották hatalmas közönségsikerrel. 1

4 1980-tól kezdve betiltották műveinek kiadását, illetve színdarabjainak bemutatását, így között csak Magyarországon tudott publikálni. Ebben az időszakban ő és családja a hatalom folyamatos zaklatásainak voltak kitéve. Lakását belügyiek figyelték, munkahelyén is lehallgató készülékeket helyeztek el, vendégeit igazoltatták. A politikai vihart kavaró Advent a Hargitán című színmű bemutatására már Magyarországon került sor, 1986-ban a Nemzeti Színházban. A bemutató valósággal közéleti fordulatot jelentett a határon túli magyarsággal kapcsolatos budapesti politikában. Az álomkommandó 1987-es gyulai, majd vígszínházi bemutatója, a diktatúra romániai árnyait is felidéző dráma csak fokozta a szerző elleni indulatokat Bukarestben március 19-én a marosvásárhelyi pogrom idején a magyarok és románok között kitört etnikai zavargások során, melyet később fekete márciusnak neveztek el, súlyosan megsebesült, elveszítette bal szeme világát. Saját kérésére Magyarországra szállították gyógykezelésre. Hosszú betegség után, életének 80. évében, szeptember 30-án hunyt el Budapesten. Jó estét, kedves közönség! Régtől fogva tudjuk: rendelt ideje van a szólásnak, és ideje a hallgatásnak. Szóltam is, amíg lehetett, hallgattam is, amikor cenzorok és a szellemnek vámtisztjei elnémítottak. Tragikus, áldozati sorsra jutott városunk színházában is hallgatásra kényszerültem. Hadd tegyem hozzá: ez nem a színház bűne, hanem azoké, akik odakint és odafönt valahol a színház és a drámaírás, általában a művészet felügyelőinek, sőt fegyőreinek vélték magukat. Így tehát hosszadalmas távollét után köszöntöm újból a Nagyérdeműt, színpadi munkám mindenkori pártolóinak sokaságát, tragikus sorsra jutott városunk magyar közönségét. Boldog vagyok, hogy az itthoni kényszerhallgatás keserves évei után újból együtt lehetek azokkal, akiknek sorsa sorsommal együtt a mai estén színre kerülő drámámat ihlette. Talán nem önáltatás, hogy drámám időszerűsége nem múlt el létrejöttének történelmi idejével. Nem múlhatott el, mert a mindennapos jelenség mint például az emberi szabadság lábbaltiprása nem föltétlenül napi jelenség. Mi több: korszakok jönnek és mennek a megaláztatás pedig marad, a sovén gyűlölet tartósan garázdálkodik. Meddig vajon? Az álomkommandó erre a kérdésre is választ keres kényszerű megalkuvások, véres lázadások, álmok és remények örök hullámzásában. Marosvásárhely, 1991 szeptemberében Sütő András 2

5 Románia a 80-as években Románia 1965-től Nicolae Ceaușescu irányítása alatt volt. Az államfő a kifelé mutatott képpel szemben a belpolitikai életben totális diktatúrát és személyi kultuszt épített ki. Diktatúrájában kulcsszerepet kapott a román kommunista titkosrendőrség, a Securitate. Ceaușescu magát a Kárpátok géniuszának neveztette. Minden hivatalos román újság, rádióadó, televízió dicsérte a nevét. Számtalan könyv, vers, film, festmény készült a mindenható diktátor és felesége magasztalására, saját népe körében mégis leírhatatlan gyűlölet övezte. Ezt a sztálini mintát is sokszor túlszárnyaló személyi kultusz sem tudta minden esetben palástolni. Miközben a nép éhezett, az országa kilátástalan gazdasági helyzetét figyelmen kívül hagyva nagyszabású építkezésekbe kezdett a fővárosban. A város központjában egész kerületeket ledózeroltatott, hogy helyükbe saját ízlésének kedves, szocialista-realista stílusú épületeket emeljen. A Ceaușescu-palota A diktátor elhatározta, hogy az ezredfordulóig végrehajtják az úgynevezett település-szisztematizálási tervet. Ennek lényege az volt, hogy a magyarlakta erdélyi területekre románokat telepítsenek be. Ez a szisztematizálás nemcsak a falvakat, hanem a városokat is érintette. Budapesten en tiltakoztak a Hősök terén a tervezett falurombolás ellen, ám eredménytelenül. Ceaușescu több évtizedes hatalmának az 1989 decemberében kitört romániai forradalom vetett véget. Néhány nap alatt az egész ország felkelt a kommunista rezsim és személyesen a diktátor ellen. A véráldozatot is követelő népfelkelés a kommunista rendszer megdöntését eredményezte. A Ceaușescu-házaspár kivégzésének a médián keresztül az egész világ szemtanúja lehetett. 3

6 Előadástörténet Az álomkommandó fordulatot jelentett Sütő András drámaírói pályáján. Korábbi színműveire a bibliai, mítoszi, történeti, népi-folklór ihletettség volt jellemző. Történeteit régvolt korokba helyezte el, akkor is, ha aktuális gondjait kívánta elmondani. Óvatosan, árnyaltan írt, hogy mindenki értse, amit akar, de senki se vegye magára. Ezzel szemben Az álomkommandóban egy egészen másik Sütő András mutatkozott be. A darab a huszadik század történelmével, a diktatúrával és a népirtással foglalkozik. Illetve nemcsak egy huszadik századi históriát, hanem sokkal inkább annak bárhol és bármikor lehetséges voltát fogalmazta meg figyelmeztető jelként a szerző. A drámában semmit sem rejtett el, nem óvatoskodott. Az álomkommandó 1986 szeptemberében készült el, októberben pedig a Gyulai Várszínház már a műsorára is tűzte. Így július 21-én a gyulai várjátékok keretében a Vígszínház társulatával közösen, Sík Ferenc rendezésében mutatták be a színművet szeptemberétől a Vígszínházba került át az előadás, továbbra is Kern András és Lukács Sándor főszereplésével. Vígszínház, 1987 Kern András, Lukács Sándor Vígszínház, 1987 Kern András, Kaszás Attila 4

7 A dráma cselekménye A darab egy színházi próbával kezdődik. Egy diktatúrában élő ország színháza új bemutatóra készül, mely az auschwitzi koncentrációs táborban, a Sonderkommandó lázadásának idején játszódik. A darabbeli darab harmadik felvonását próbálják épp, melynek helyszíne a tábor egyik szeglete, egy boncterem, Dr. M. dolgozószobája. Dr. M.-et a darabbeli színház igazgatója, Aurél játssza, míg a laboratóriumi boncszolgát, Manót a darab írója, Juliusz. Manó ikergyermekei életéért harcol, akiken Dr. M. kísérletezik. A gyerekek álmait meséli neki, hogy kísérleteihez pszichológiai anyaggal szolgáljon, s így ne kelljen meghalniuk. Amikor kiderül, hogy fiát mégis megölette a lágerorvos, egy pillanatra a kisember hőssé próbál válni, s pisztolyt fog rá, ám elsütni nem tudja a fegyvert. Az elpróbált jelenet után a társulat szünetet tart. Az igazgató és a szerző közti beszélgetésből kiderül, hogy a próbált darabnak és saját helyzetüknek közvetlen párhuzamai vannak. Az író fiát, Tamást egy mondvacsinált ürüggyel börtönbe akarják csukni. Tamás azonban elhatározza, hogy az aznap tartott főpróbán, melyre az Elnök is hivatalos, kegyelmi kérvényével felverekszi magát hozzá a dísztribünre. Az igazgató, Aurél azonban, mikor erről tudomást szerez, figyelmezteti a biztonsági embereket, nehogy Tamás még nagyobb bajba keveredjen. Vagyis feljelenti a fiút. Még vége sincs a próbaszünetnek, mikor Tamás rohan a színházba, akit a belügy biztonsági emberei üldöznek. Apja, Juliusz próbálja elbújtatni a fiút, de nem tud túljárni a belügyiek eszén. Híre jön, hogy a diktátor eljön az esti bemutatóra, Tamás nélkül viszont nem tudják megtartani az előadást, hiszen ő játssza Manó fiát a darabban. A belügyiek így nem tudják letartóztatni a fiút, de őrzésére a színházban hagyják egyik emberüket, aki a színpadra is követni fogja SS-őrnek öltözve. Tamás és apja kétségbeesett tervet dolgoznak ki: a fiú az előadás közben fogja elmondani a kegyelmi kérvényt, így azt nem lehet majd megakadályozni. Eljön az esti bemutató, ahol az élet és a darab végzetesen összekeveredik. Az előadás és a színház síkjai, melyek között a határok kezdetben élesek voltak, mostanra teljesen elmosódnak. Tamás civilként kezd bele a Elnökhöz intézendő kegyelmi kérvénybe, de az SS-tisztnek öltözött belügyis kivonszolja a színpadról. Majd kintről lövés hallatszik. Manó kirohan, kis zavar után mégis folytatják az előadást. A visszatérő Manó-Juliusz hol Dr. M.-et vonja felelősségre, hol az igazgatót, Aurélt. Nemcsak a színházban, hanem az életben is számon kéri tőle a fiát. Ráfogja a pisztolyt, de ahelyett, hogy letenné a fegyvert, elsüti. Legnagyobb meglepetésére kiderül, hogy a kellékpisztoly igazi volt, és Aurél összeesik. Meghajláskor Manó kezén bilincs, Aurél hiányzik, a segédrendező pedig felhívást intéz a nézőkhöz, miszerint szeretettel várják őket a másnapi zenés-táncos produkcióra, melyre az Elnök is várható, aki az aznapi előadást egyéb elfoglaltságok miatt nem láthatta. 5

8 A dráma történelmi háttere A darab tárgya a huszadik század történelme, a háborúk és diktatúrák következtében kiszolgáltatottá váló egyén. A dráma valamely képzelt diktatúrában játszódik, hiszen történik bárhol, ahol megtörténhet hangsúlyozza a darab mottója. A képzelt diktatúra helyébe a múlt század igen sok rendszere behelyettesíthető. Valóságos képet kapunk az önkényuralom működési mechanizmusáról. A darabbeli színmű helyszíne a hitleri Németország által létrehozott haláltáborok legnagyobbika, Auschwitz. A diktatúra A diktatúra egy olyan politikai rendszer, mely valamely személynek vagy csoportnak korlátlan hatalmán alapszik. Ahol a főhatalom forrása nem a népakarat, ahol nem az állam törvényeit, hanem kivételes törvényeket vesznek figyelembe. A diktatúra lehet totális, ha az élet minden területére kiterjed, és puha, ha bizonyos területeket nem befolyásol. Rejtett a diktatúra, mikor álcázva lép föl, ilyenkor néha megtűr maga mellett más politikai szerveket is. A diktatúra legkiélezettebb formája a nyílt önkényuralom, a korlátlan hatalmú, vagyis totalitárius rendszer (pl. nácizmus, fasizmus, sztálinizmus). A Holokauszt Az auschwitzi koncentrációs tábor bejárata A múlt század talán legnagyobb szégyene a fasizmus és a Holokauszt volt. A második világháborúban a náci Németország által eltervezett és irányított népirtásnak körülbelül hatmillió zsidó esett áldozatául. A nemzetiszocialista német kormány, Adolf Hitlerrel az élén más csoportokat is üldözött vagy próbált megsemmisíteni: cigányokat, oroszokat, lengyeleket, fogyatékosokat, homoszexuálisokat és politikai vagy vallási ellenállókat. Az üldözés és népirtás több ütemben valósult meg. A háborút megelőzően 1935-ben, a zsidókat a civil társadalomból kizáró, úgynevezett nürnbergi törvényeket léptettek életbe. Ezekkel megfosztották őket állampolgárságuktól és megtiltották a nem zsidókkal való házasságukat. A háború kitörésével a német zsidópolitika második szakaszába lépett, 6

9 melynek célja a zsidók területi elkülönítése volt. Gettókba zárták őket, ahol kényszermunkát végeztettek velük. Már ekkor sok ezer zsidót meggyilkoltak, és még többen haltak meg éhségtől vagy betegségtől, de szisztematikus kiirtásra ekkor még nem történt kísérlet. Később koncentrációs táborokat létesítettek a Harmadik Birodalom területén. Kezdetben csak Németországban, majd azokban az országokban is, melyeket a háború alatt megszálltak. A gettókból tehervagonokkal szállították a zsidókat a több száz kilométernyire fekvő munka- és megsemmisítő táborokba. Akik túlélték az utazást, azokkal a munkatáborokban kényszermunkát végeztettek, amíg el nem pusztultak a kimerültségtől, az őrök kegyetlenségeitől, az éhségtől vagy valamilyen betegségtől. A foglyok dolgozni nem képes részével, az idősekkel és a gyermekekkel gázkamrákban végeztek. A megsemmisítő vagy haláltáborokban rögtön gázkamrába küldték a foglyokat. Az első, a dachaui koncentrációs tábor, munkatábor volt, 1933 márciusában kezdte meg működését. A legnagyobb német munka- és megsemmisítő tábor Auschwitz volt Lengyelországban, mely 3 fő táborból és kisebb táborból állt. Az itt meggyilkolt áldozatok számát 1,1 1,6 millióra teszik. SÜTŐ ANDRÁS Jegyzet Az álomkommandóhoz olyan ember számára, akit sosem deportáltak és csak turistaként fordult meg Auschwitzban: honnan a mersz e dráma megírásához? elegendő-e hozzá emlékiratbúvárlás és empátia? Segíthet-e a képzelet, mely az emberi lét iszonyataiban ugyancsak megmártózott gazdáját mindig képes a mások bőrében is meghordozni? e kérdésekre érvényes választ csak maga a dráma adhat. Hiába mondanám ugyanis, hogy az írói képzelet ha igazán írói: a lényegére szűrt valóság. Mert Auschwitz túl van a képzelet határán. iszonyata még azokban sem lehet teljes, akik foglyai voltak. Kínokat, halálnemeket, elképzelhetetlen borzalmakat SS-őrök, falak, szögesdrótkerítések választottak el egymástól. auschwitz minden rémségével négymillió halott szempárba fagyott. arról, ami történt: a leghitelesebben ők szólhatnának együtt. de mert nem szólhatnak: az élők kötelessége beszélni. 7

10 A Sonderkommandó A Sonderkommandó egy zsidókból álló különleges munkacsapat volt. A koncentrációs táborokban a legszörnyűbb feladat a sonderesekre, vagyis a kommandó tagjaira esett. Ők működtették a krematóriumokat és gázkamrákat. Ők mosták le az áldozatokat gázosítás után, leborotválták a női holttestek haját, értékek után kutatva átvizsgálták a testnyílásokat. A fogászok kihúzták az aranyprotéziseket, majd a kemencékben és gödrökben elégették a holttesteket. Az ide beosztott zsidók közül sokan az első nap öngyilkosságot követtek el. A borzalom egyhangúságát naponta szakították meg az egyéni tragédiák, amikor a halottak között dolgozó sonderes szeretteire bukkant. Nem véletlen tehát, hogy a Sonderkommandó tagjai több táborban is fellázadtak, őreikre támadva tömeges kitörést kíséreltek meg. A nácik többségüket a helyszínen vagy az utánuk indított hajsza során megölték. Az auschwitzi lázadásra október 7-én került sor. A felkelés során több SS-tisztet megsebesítettek, felrobbantottak egy krematóriumot. A lázadás valamennyi résztvevőjét megölték. Josef Mengele Dr. Josef Mengele Mengele volt az auschwitzi koncentrációs tábor orvosa. Az ő feladata volt az újonnan érkezettek közül a gyermekek, idősek és betegek kiválogatása, akiket aztán munkaképtelenekként a gázkamrákba küldtek. A foglyokon végzett embertelen, brutális kísérleteivel vált hírhedtté. A kísérletei az ikrekre és a valamilyen rendellenességet hordozó emberekre vonatkoztak. Részben méréseket végzett rajtuk, és lefényképezte őket, részben pedig fájdalmas kísérleteket hajtott végre rajtuk, amelyek gyakran halállal végződtek. Például tífuszbaktériummal fertőzte meg az ikreket, majd a betegség különböző stádiumaiban vért vett tőlük, amelyet elemzésre küldött Berlinbe. Ha egy ikerpár egyik tagja meghalt, Mengele megölette a másikat, hogy a boncolásnál összehasonlíthassa a szerveiket. Auschwitzból a Vörös Hadsereg megérkezése előtt elmenekült, hátralevő életében bujkált, a náci háborús bűnösök utáni nemzetközi hajszában sem tudták előállítani. 8

11 Főbb szereplők Hoffmann Juliusz A darabbeli darab írója és főszereplője. Ő játssza a zsidó boncszolgát, a kiszolgáltatott kisembert, Manót. A két figura az előadás során teljesen összemosódik, az utolsó jelenetekben már nem is tudjuk megfejteni, melyikük beszél. Juliusz tragédiája, hogy a túlélés érdekében állított tervét szétmorzsolódni látja hol az Auschwitz-darab Dr. M.-jének erején, hol az Elnök diktatúráján, amely saját fiát is megöli. Meg van győződve arról, hogy a szó van olyan hatásos fegyver, mint a valóságos. Ahogy a fia mondja, a szavakba menekül. Szép szóval próbál hatni a körülötte lévőkre, Juliusz Aurélt próbálja meggyőzni, Manó pedig Dr. M.-et. A darab végére ráébred, hogy a beszéd hatástalan. Az egyetlen lehetséges megoldás, amely célt érhet, a cselekvés. Így meghúzza a ravaszt és lő. A gondolkodó és érző kisember mindkét esetben veszít. Életét, gyermekeit, családját, eszményeit veszíti el, hogy végül éppolyan kiszolgáltatottan álljon, mint a kezdet kezdetén. Frank Aurél A színház igazgatója és a darabbeli színmű főszereplője. Ő alakítja Dr. M.-et, a koncentrációs tábor orvosát. Dr. M. lehet Mors, azaz a Halál megtestesítője a római mitológia szerint, de neve egyértelműen utal Mengelére is, az auschwitzi lágerorvosra. A két figurát kisebb kohéziós erő tartja össze, mint Juliuszt és a boncszolgát. Aurél gyakorlatiasan együttműködő színházigazgató, aki levonja a megalkuvás praktikus konzekvenciáit. Az adott körülmények között meg is van a maga igaza, amikor úgy véli, hogy a társulat érdeke megkívánja, hogy megelőző feljelentést tegyen. A kezei között élő közösség miatt kell elkerülni a nagyobb bajokat. Sőt, azt gondolja, ezzel valójában a kegyelmi kérvény előadására készülő Tamásnak is használ, hiszen a fiút az a veszély fenyegeti, hogy merénylőnek nézik. Hoffmann Tamás Hoffmann Juliusz fia, a darabbeli színműben pedig Manó fiúgyermekét, Robit játssza. Próbálkozásai, mint apjának, neki is eredménytelenek, nem tud hatással lenni a körülötte lévő ellenséges világra. A túlélésért való haszontalan igyekezetnél azonban messzebbre mutat a figurája: a tehetetlenségben ő teremt magatartásmodellt. A manipulálók számára éppen a tett gondolatáig eljutott, golyóval a testében összecsukló fiú szolgál mintául. A rendszer csak a maga fogalmazta szavakat akarja visszahallani. A hatalom talán éppen azért pusztítja el oly kíméletlenül a humanizmus párti fiút, mert érzi az erő nagyságát és fél. Erika A színház primadonnája, a törékeny színésznő, aki még a hideg boncasztalra is rettegve ül föl, nehogy felfázzon. A darabbeli darabban ő alakítja Krisztinát, Manó lánygyermekét, Robi ikertestvérét. A színház üdvöskéje és az auschwitzi áldozat között kevéssé találni olyan párhuzamot, mint ahogy azt Juliusz-Manó figurájánál tapasztalhattuk. A gázkamrától csodaszerűen megmenekült lány Dr. M. laboratóriumába kerül, ahol az apja is dolgozik. A kiszolgáltatottság különböző fokain álló ikergyerekek életéért küzdő apa a gyerekek álmait mesélve próbálja őket megmenteni a haláltól. Ám álmaik eladása egyenlő szabadságuk feladásával, hiszen szabadságuk ugyancsak álom, de az álom, az maga a szabadság írja a darab is. A lány tehát a lágerorvos tulajdona lesz, aki ezután szabadon dönthet sorsáról. Krisztina és Dr. M. között kialakuló szerelmi kapcsolat a maga irrealitásában enyhén melodramatikus és visszás. A Mengele-hasonmás szeretőjeként használja a lányt, majd mikor már nincs rá szüksége, kivégezteti. Manó erről természetesen mit sem tud, és tovább alakoskodik gyermekei életéért. 9

12 Kulcsfogalmak Diktatúra: önkényuralom, olyan kormányzati rendszer, ahol a hatalom egy személy vagy csoport korlátlan uralmán alapszik Demokrácia: népuralom, olyan politikai rendszer, ahol a hatalom a népé Holokauszt: népirtás, amelyet a náci Németország által megszállt területeken a második világháború alatt hajtottak végre Sonderkommandó: különleges munkacsapat, zsidókból álló, a koncentrációs táborokban működő különítmény Auschwitz: a legnagyobb koncentrációs tábor a Holokauszt alatt Häftling: fogoly, deportált zsidó Mengele: auschwitzi lágerorvos Waffen-SS: különítmény, a náci Németország katonai és védelmi szervezete Kegyelmi kérvény: folyamodvány, amellyel egy elítélt mentességet kérhet az adott hatalomtól Színház a színházban Színház a színházban így kezdődik Sütő András szerzői utasítása a darabhoz. A cselekmény egy színházon belüli színházat ábrázol. A játék a játékban módszert sok ismert drámaíró igen kedvelte. Többek között Shakespeare és Csehov is többször élt ezzel a dramaturgiai fordulattal. A Hamlet vagy a Sirály esetében, hogy klasszikus példákat vegyünk, a módszer a cselekmény előremozdításában játszik kulcsszerepet. Sütő András drámájában a színház a színházban módszer egyfajta kettős tükörrendszert képez, ahol a tükörben tükröződő tükrök mind részei a képnek. A színházban próbált darab világa és a színházat körülvevő valóság között allegorikus párhuzam van. A felidézett múltat és jelent egymásnak feltűnően megfelelő motívumok sokasága tartja össze. A két történet főhőseinek fizikai és szellemi azonossága áll a darab előterében, és e két sík összeolvasztásával bontja ki az író Az álomkommandó összetett, mélyen humanista valóságtartalmát. 10

13 Akik részt vesznek egy színházi előadás alkotófolyamatában Egy színházi előadás alkotófolyamatában a darab előkészítésétől az olvasó-, rendelkező-, főpróbákon át a bemutatóig számos ember közreműködik. Az előadás, mint egy mozaik, több részből és darabkából tevődik össze és válik egy kerek egésszé. Ezeknek a kis részeknek és darabkáknak külön-külön felelősük van, így a feladat egy jól működő színházban eloszlik a dolgozók között. Az előadás létrehozóinak azonban mégis aktív kapcsolatban kell lenniük, hiszen a folytonos kommunikáció és összhang elengedhetetlen feltétele egy papírformájú színmű élő, színházi előadássá válásának. Színházigazgató A színház vagy színtársulat vezetője. Feladata a színház működtetése és művészeti profiljának kialakítása és érvényesítése a művészeti és gazdasági vezetők közreműködésével. Színész A színpadi művek karaktereinek hivatásos megtestesítője. A színész alkotótevékenysége a színészi játék, amelynek során a játszó saját teste válik időlegesen művészi tárggyá. A közönséggel és partnereivel állandó kölcsönhatásban áll. A színészi alakítás eszközei a mimika, a gesztus, a testtartás, a mozgás, a beszédmód, a jelmez és a kellékek. A művész saját szerepfelfogását a próbák során alakítja ki, amelyet minden előadáson újraél. A színészi játék nem puszta utánzás, hanem a valóság egyes elemeinek leképezése és felhasználása az adott alak megjelenítésében. Rendező A színházi előadás művészi megtervezője, betanítója, a színjáték egységének, illetve a rendezői koncepciónak a létrehozója. Dramaturg A színház irodalmi tanácsadója és szakértője. Feladatai közé tartozik a bemutatandó színjáték szövegének átdolgozása (epikus művek dramatizálása), illetve a szerzővel való közös munka a végső színpadi változat kialakításában. A próbák folyamán szoros együttműködésben dolgozik a rendezővel, segít neki a művészi koncepció kitalálásában. Ügyelő A színpadi előadás technikai lebonyolításáért felelős, aki a próbafolyamat kezdetétől részt vesz a színpadi mű létrehozásában. Követi a színrelépések-távozások, a díszletváltozások, a hang- és fényeffektusok, a függönymozgatás időpontját és sorrendjét, és ezek alapján technikai pultjáról vezeti és irányítja az előadást. Súgó A színtársulatok állandó alkalmazottja, aki az előadás szöveg- és játékbiztonságát szolgálja. A súgólyukban ül, a súgópéldányból követi az előadást, és a színész memóriáját segítve a próbák folyamán előmond minden fontosabb szót a szereplőknek. Az előadások alatt csak akkor szólal meg, ha a színész elakad a szövegben. 11

14 Díszlettervező A megvalósítandó színpadkép és látvány megálmodója. Arányaiban és színvilágában mindent előre megtervez, meghatároz egy konkrét színpadi helyszínt. Annak kivitelezéséhez méretes alaprajzot készít, majd felügyeli a folyamatot. Jelmeztervező Feladata a jelmeztervek elkészítésének és kivitelezésének folyamata. A jelmeztervező a darab és az egyes szerepek alapos ismeretében a szereplők öltözékét jelmeztervben ábrázolja. Figyelembe kell vennie a mű stílusát, a rendezői elképzeléseket, a szerepeket alakító művészek alkatát, és az előadás látványvilágát. Kellékes A színpadi kellékek kezelője, aki felügyel a kellékek beszerzésére, pótlására, raktározására, illetve az előadás kezdete előtt a kelléklista alapján az előírt helyekre készíti őket. Álmok és vágyak A sonderkommandósok megaláztatását és eltorzult egyéniségét álmaik és vágyaik jellemzik a legjobban. Egyrészt a megnyomorított emberek álmainak netovábbja, hogy esetleg egy másik lágerbe kerüljenek át, Auschwitz helyett Theresienstadtba. A csehszlovákiai város eleinte gettóként működött, itt akarták összegyűjteni a csehországi zsidókat. Válogatott művészekből egy mintavárost akartak létrehozni, amely a világ közvéleménye előtt bizonyítja, milyen humánusan bánnak a zsidókkal. A háború végéig ez az abszurd kettősség jellemezte a várost: az embertelen bánásmód és a kedvezmények. A városban működő tábor nem megsemmisítő, hanem munkatábor volt, ahol a Harmadik Birodalom egyik legfontosabb hadiüzeme működött. A koncentrációs táborban 35 ezren haltak meg. A sonderesek alternatívája tehát vágyaikban sem lehetett egyéb, mint a pokol legmélyebb bugyránál valamivel kisebb kínt okozó láger. Másfelől pedig a drámában előadott darab főszereplője, Manó azzal próbálja menteni ikergyermekei életét, hogy az álmaikat ajánlja fel tudományos megfigyelésre a fasiszta lágerorvosnak, ezzel megalapítva az álomkommandót. A tétova álmokról persze kiderül, hogy illúziók csupán, hiszen a haláltáborok fenntartói nem ismernek irgalmat. A remény tagadása, a túlélésbe vetett hit azonban a koncentrációs táborokat működtető logika lényéből fakad. 12

15 Politikai krimi A dráma felfogható egy nagyon izgalmas bűnügyi színműként is, ha el akarunk térni a hagyományos aspektustól. 13 kellékpisztoly, azaz játékpisztoly szerepel a darabban, ám a harmadik felvonásban mégis elsül egy igazi fegyver és embert öl. Hogy kerülhetett az igazi pisztoly a játékfegyverek közé? Nem tudni, hogy Manó Juliusz szántszándékkal cserélte-e ki az ártalmatlan kelléket a fia által behozott igazira, avagy merő véletlenségből keveredett hozzá az élesre töltött lőfegyver. Rejtély, amire a darab nem ad egyértelmű választ. Tanúm a kellékes, a belügyi biztos úr, aki mindent ellenőrzött Tizenhárom játékpisztolyt csináltattam állítja Manó. Esszé és vitatémák a) Miért Az álomkommandó a dráma címe? Ki hozta létre a darabbeli álomkommandót, és mi volt a célja vele? Kinek az álmaival foglalkozik a kommandó? Mik lehetnek ezek az álmok? b) Auschwitz túl van a képzelet határán írja a darabhoz fűzött szerzői jegyzet. Miért gondolja így Sütő András? Milyen dolgokat érthet ez alatt? Van-e olyan mozzanat a darabban, amit ma elképzelhetetlennek tartanánk, hogy megtörténjen? c) Adorno, a híres német filozófus nevezetes tételét, miszerint Auschwitz után nem lehet verset írni a dráma hősei így szövik tovább: Dr. M. A fejemhez vágod, amit nem mertél megírni? MANÓ Amit nem hagytak megírni! De tudom már DR. M. Mit tudsz, te lázadó Häftling? MANÓ Hogy Auschwitz után nincs versírás! Auschwitz után drámát sem írni kell: hanem megakadályozni! Van-e igazság ebben a mondásban? Lehet-e a koncertrációs táborok borzalmairól hitelesen írni? Fontos-e, hogy folyton emlékeztetve legyünk a szörnyűségekre? Vagy épp ellenkezőleg, kell és kötelesek vagyunk emlékezni és beszélni róla? 13

16 d) Történt Auschwitzban és történik bárhol, ahol megtörténhet ezt a mottót illeszti sütő András a dráma elé. Mit takarhat a bárhol? Mire gondolhat az író ezzel a mondattal, miért tarthatja fontosnak így kezdeni a szerzői instrukciót? e) A dráma egy olyan létben játszódik, ahol állandósult a félelem, ahol barát baráttól retteg, ahol a kamaszt mondvacsinált perbe fogják, ahol ártatlanokat hurcolnak meg, ahol nincs helye az őszinte szónak. Mi változott azóta? Mi más ma? Levezető játékok Asszociációs játék Egy körben állva a diákok egy labdát dobálgatnak egymásnak. Akihez érkezik a labda, mond egy szót vagy gondolatot a darabról vagy a darabbal kapcsolatban. Az elsőt, ami eszébe jut. Lehet ez bármilyen, a darabban elhangzó szavacska, ami megmaradt, de érintheti a darab egy témáját, kapcsolatos lehet a színészekkel, jelmezzel, díszlettel, kellékekkel vagy magával a színházzal. A 10 perces játék végén érdemes leülni és megbeszélni, ki mire emlékszik az elhangzott szavak közül és miért pont az juthatott elsőre eszébe a diáknak. Játék a térben A diákok még ülve osszák ki egymás között a főbb szerepeket. Érdemes a darab és a drámabeli darab karaktereit külön-külön tanulónak képviselnie. Így a kiosztandó szerepek: Juliusz, Aurél, Tamás, Manó, Dr. M. és Robi. Nem muszáj minden szereplőt fiúnak választania, lányok is bátran képviselhetnek egy-egy figurát. Ha ez megvan, álljanak fel és helyezkedjenek el a térben a szerint, hogy melyik karakter milyen viszonyban van a másikkal. A közeli, jó kapcsolatban lévők álljanak közelebb egymáshoz, azok viszont, akik között a diákok feszültséget éreznek, távolabb álljanak egymástól. Egy állóképnek kell kialakulnia, melyben a távolságok fogják jelezni a karakterek egymáshoz fűződő viszonyát. Ha ezt megfigyelték, üljenek vissza és vitassák meg, ki ért egyet és ki nem a kialakult állóképpel. Szoborcsoport A diákok hármasával, négyesével csoportokat alakítanak ki, és kitalálnak egy olyan pillanatot az előadásból, melyet állóképként meg tudnak jeleníteni. Megbeszélik, ki melyik szereplő szobra lesz majd, ha van elég hely, el is próbálhatják, ki hol helyezkedik el a szoborcsoportban. Ha olyan jelenetet szeretnének ábrázolni, melynek kevesebb szereplője van, nem kell mindenkinek benne lennie az állóképben, de az ötletelésben mindenki részt tud venni. Amikor készen vannak, bemutatják egymásnak a szoborcsoportokat. A diákoknak ki kell találni a másik csoport szobráról, melyik jelenet állóképét ábrázolják, illetve ki melyik szereplő kimerevített mása. 14

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Eldorádó a Bárkában Bereményi Géza filmje, az Eldorádó nyomán készült az író-rendeződarabja, amely Az arany

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma emelt szint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Feladatok 1. Elemezze egy szabadon

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

A színházi előadás elemzési szempontjai

A színházi előadás elemzési szempontjai A színházi előadás elemzési szempontjai I/a) Az előadásról, a színházi jelrendszerről globálisan Miről szól számodra az előadás? Mi a rendezői elképzelés, koncepció lényege szerinted? Milyen címet adnál

Részletesebben

Olvasópróba. Gerold László. A feledés emlékezete. Tizenöt kortárs magyar versenydráma. zetna, Zenta, 2006

Olvasópróba. Gerold László. A feledés emlékezete. Tizenöt kortárs magyar versenydráma. zetna, Zenta, 2006 Gerold László Olvasópróba A feledés emlékezete. Tizenöt kortárs magyar versenydráma. zetna, Zenta, 2006 Március idusa előtt új ősbemutató volt az Újvidéki Színházban. Aaron Blumm: Hamlett halott. Már közvetlen

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

Készítette: Horváth Eszter, Kovács Noémi, Németh Szabolcs Csapatnév: HERMANOSOK

Készítette: Horváth Eszter, Kovács Noémi, Németh Szabolcs Csapatnév: HERMANOSOK Készítette: Horváth Eszter, Kovács Noémi, Németh Szabolcs Csapatnév: HERMANOSOK Előzmények: Gunter Demnig német művész volt az első, aki betonkockára applikált réztáblácskába véste az elhurcoltak nevét,

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek.

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek. Budai ófár 2013. november bet jelent. A kerek évfordulót köszöntő sorokkal szubjektív érzéseinket kívánjuk közreadni. A Duna felől nézve alig-alig lehet észrevenni, pedig naponta tízezrek pillantanak rá

Részletesebben

Búcsú Szakácsi Sándortól

Búcsú Szakácsi Sándortól 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Búcsú Szakácsi Sándortól Szakácsi Sándor színművész búcsúztatását csütörtökön 15-órakor tartják Budapesten,

Részletesebben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Vilagossag_5-6_MasodikTordelt.qxd 2003.06.30. 10:00 Page 225 VILÁGOSSÁG 2003/5 6. Kijelentés, norma, cselekvés / esztétika Bárdos Judit Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Ettore Scola több filmben

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 19. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS

A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS A hadművelet az Overlord (hűbérúr) fedőnevet kapta. A hadművelet nagy részben azért lehetett sikeres, mert a németek azt hitték, hogy a partraszállás a Somme folyótól északra

Részletesebben

A 17. századi francia klasszicizmus

A 17. századi francia klasszicizmus A 17. századi francia klasszicizmus A 17. század közepén Franciaországban új stílus: a klasszicizmus (classis = osztály; classicus = első osztályba tartozó) Jellemzi: az antikvitás tisztelete és követése,

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás 102 AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás A Felszámolás a holokauszt és a rendszerváltás könyve. B., az egyik fõszereplõ Auschwitzban, koncentrációs táborban születik, neve a combjába tetovált fogolyszám

Részletesebben

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak.

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. 1 Elnök urak, tisztelt emlékezők! Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. Embertársainkhoz, akik arra születtek, hogy megértésre,

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Ideje: október 22-én délután Kezdés: 13.30 Zárás: 15.30 Az ünnepi műsor a zárást követően lesz. (Felelősök a 8. osztályosok) Felső tagozatosoknak

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 25. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. július 2. 2013. 14. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 16/2013. (VI. 20.) AB határozat a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 269/C.

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014.

Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014. Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014. Kiskorú elkövetők országosan, Budapesten ENYÜBS2013 Erőszakos jellegű bűncselekmények

Részletesebben

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk!

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk! Minden nemzedéknek van egy különleges és elsőrendű feladata. Az én nemzedékemnek nem az a dolga, hogy mindenáron jobboldali vagy baloldali legyen. Nem az a mi feladatunk, hogy a kizárólagosságot mindig

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

8. Fejezet. Stafétaátadás az életért

8. Fejezet. Stafétaátadás az életért 8. Fejezet Stafétaátadás az életért 8. Fejezet Stafétaátadás az életért Az előző fejezetekben kijózanító elemzést közöltünk azokról a módszerekről, ahogyan az Auschwitz-birkenaui koncentrációs tábor korábbi

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Első szex Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári tevékenység Tanulói

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Egy egész örökkévalóság őrzi mindannyiuknak sorsát, rendíthetetlen, mint a kőzet.

Egy egész örökkévalóság őrzi mindannyiuknak sorsát, rendíthetetlen, mint a kőzet. h ő sök beszéde, ZMNE / 2010. XI. 02. Assisi Szent Ferenc mondta egyszer: ha a császárral beszélhetnék, elrendeltetném vele, hogy a pacsirtáknak karácsony estéjén magot szórjanak a havas utakra, hadd legyen

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

A TELEKI TÉR ÚJJÁÉLESZTÉSE

A TELEKI TÉR ÚJJÁÉLESZTÉSE A TELEKI TÉR ÚJJÁÉLESZTÉSE RÉSZVÉTELI TERVEZÉSEN KERESZTÜL SZERZŐK: HELYI LAKÓK, B. OROSZ ORSOLYA, FAUREST KRISTIN PHD, KOVÁCS ÁRPÁD, SZOHR GÁBOR, TIHANYI DOMINIKA DLA (ÚJIRÁNY TÁJÉPÍTÉSZ KFT.) 1/16 CÉLOK

Részletesebben

Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése.

Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése. Miért a mezõváros? Miért most? Miért itt? Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése. Mind az emberek, mind a természeti környezet életminõségének emelése. Közép-Kelet-Európában és így Magyarországon

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

"Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal

Örömmel ugrok fejest a szakmába - Interjú Őze Áronnal "Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal 2014. október 29. szerda, 08:00 Az idei Vidor fesztiválon Őze Áron és Kedvek Richárd nyerte a legjobb főszereplő párosnak járó Pantalone-díjat az

Részletesebben

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története)

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története) Bevezető film http://www.centropastudent.org/?typ=sprache&flang=eng&movid=34&nid=78&q=m Vallásos családban nőttem fel (Galpert Ernő története) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=13&nid=43&q=m

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Szegény Balkán. Balkán kobra - Schell Judit, Csányi Sándor

Szegény Balkán. Balkán kobra - Schell Judit, Csányi Sándor Szegény Balkán Balkán kobra - Schell Judit, Csányi Sándor Hamar feldereng az érzés az emberben, hogy átverték. Kezdetben akarja hinni, hogy ez más lesz, aztán jön a pofon. Pedig még a plakáton is fegyverek

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó

Ö S S Z E F O G L A L Ó Ö S S Z E F O G L A L Ó 1 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításával újabb, az iskolák számára a helyi tantervük

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

A magyarországi vészkorszak tárgyi lenyomata

A magyarországi vészkorszak tárgyi lenyomata A magyarországi vészkorszak tárgyi lenyomata 1.,2. Megnevezés: Szürke-kék csíkos lágerruha, amelyet az "80432" számú fogoly viselt. Leltári szám: 2011.1046.1 Méret: szélesség: 28 cm, hosszúság: 88 cm Anyag:

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Friedman? 1850-es évek 1920-as évek. Izsák József 1858 1933. Apa. Anya. Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Friedman? 1850-es évek 1920-as évek. Izsák József 1858 1933. Apa. Anya. Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák József 1858 1933 Friedman? 1850-es évek 1920-as évek Apa Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje Anya Izsák Jakabné (szül. Friedman

Részletesebben

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat)

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés,

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Békéscsaba >> Auschwitz

Békéscsaba >> Auschwitz Békéscsaba >> Auschwitz Hirsch Gábor Gábor Hirsch 1 Békéscsabáról >> Auschwitzba Családi háttér Gyerekkorom Békéscsabán, Magyarország, zsidó törvények Zsidóházak, gettó, deportálás Auschwitzról, megérkezés

Részletesebben

Óratervezet. Megfigyeltük a fák és az emberek élete közötti hasonlóságot a Biblia képes beszédein keresztül.

Óratervezet. Megfigyeltük a fák és az emberek élete közötti hasonlóságot a Biblia képes beszédein keresztül. Óratervezet Az izraeli Yad Vashem Intézet és a budapesti Holokauszt Emlékközpont 2013-ban meghirdetett egy pályázatot, amelynek címe: A holokauszt a művészetek nyelvén. Az alsótagozatos diákok egy csoportjával

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

Fesztbaum Béla: Eszenyi Enikô felkért, hogy

Fesztbaum Béla: Eszenyi Enikô felkért, hogy Monokli A Pesti Színház március közepén mutatta be a Monokli címû elôadást Molnár Ferenc írásaiból, Fesztbaum Béla ren dezésében. A szerzô jeleneteibôl, novelláiból és publicisztikáiból gyúrta az anyagot

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 1 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 1 tematikája Múzeumi nap 1 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2012. november 16. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Ép testben ép lélek A túrkevei Kaszap Nagy István

Részletesebben

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt A PROJEKTTERV VÁZLATA 3 hetet meghaladó projekt 1.A projekt címe Tavaszváró 2.A projekt indoklása A tavasz sokoldalú megismerése, tantárgyakban művészetekben. A pályázati anyag része. 3.Célcsoport A 9.B.osztály

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

RECENZIÓ. Gondolatok a táborok évszázada [1] kapcsán. I. Bevezetés

RECENZIÓ. Gondolatok a táborok évszázada [1] kapcsán. I. Bevezetés RECENZIÓ Farkas Ádám Gondolatok a táborok évszázada [1] kapcsán I. Bevezetés Egészen napjainkig számos, a 20. század történetétől elválaszthatatlan koncentráló-, internáló-, munka- és haláltáborok kérdésével

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Néha volt olyan gondolatom, hogy könnyebb lenne halott szerzőnek lenni

Néha volt olyan gondolatom, hogy könnyebb lenne halott szerzőnek lenni Néha volt olyan gondolatom, hogy könnyebb lenne halott szerzőnek lenni A fiatal magyar dráma a JAK 2010-es szigligeti táborában lezajlott beszélgetés rövidített, szerkesztett változata Résztvevők: Göttinger

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven

KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven Este jó, este jó este mégis jó. Apa mosdik, anya főz, együtt lenni jó. [ ] Nem félek, de azért sírni akarok, szállok én is mint a füst, mert könnyű

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél:

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél: Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: A mindenséget kutató ember Az óra témája: Tudósaink, művészeink (példaképeink) Az óra célja és feladata: A művészek, tudósok munkájának feltárása

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Davidovits Mózes? 1890-es évek Apai nagyanya Davidovits Mózesné (szül.? Ráhel)?? Anyai nagyapa Csernovits Efraim? 1937 Anyai nagyanya Csernovits Efraimné (szül.? Eszter? 1888/9 Apa

Részletesebben

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország VI. évfolyam 2009/1. KÖNYVISMERTETÉS Salát Gergely: Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 178 oldal A Koreai-félsziget történelméről, jelenlegi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk: magyar nyelvű könyvek,

Részletesebben

AZ INTÉZET 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS TERVE

AZ INTÉZET 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS TERVE Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 1014 Budapest, Országház u.30. Postacím: 1250 Bp., Pf. 5. Tel.: 224 6790, 224-6700/470 Fax: 224 6793 titkarsag@mtaki.hu www.mtaki.hu AZ

Részletesebben

Doktori témahirdetések 2012.

Doktori témahirdetések 2012. Doktori témahirdetések 2012. Név Almási Tamás 1. A dokumentumfilm készítés etikai kérdései. Téma 2. Rendszerváltozás Magyarországon a dokumentumfilm tükrében. Bagó Gizella Bárdos András 3. A dokumentumfilm

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Otto Dix és George Grosz képes tudósítása Németországból

Otto Dix és George Grosz képes tudósítása Németországból Otto Dix és George Grosz képes tudósítása Németországból Otto Dix: Önarckép (1926) Otto Dix (1891-1969) szociáldemokrata családból érkezett, apja szobrász volt. Festőművésznek tanult, majd végigharcolta

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása

I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása A dolgozatban az antik szerelmi regény egyik képviselőjének, Kharitónnak Khaireas és Kallirhoé című regényét vesszük vizsgálat alá. A mű Kr. e I. század

Részletesebben

Tandori Dezső. Réváldozat. Forrás-mű. Ha ismertetek volna, most nem ismernétek rám!

Tandori Dezső. Réváldozat. Forrás-mű. Ha ismertetek volna, most nem ismernétek rám! Tandori Dezső Réváldozat Forrás-mű Ha ismertetek volna, most nem ismernétek rám! Eldönthetetlen címváltozatok Utazás Karinthy koponyája körül (75 éve halt meg) 2 félteke Aspergernek Féltekék Hamletnek

Részletesebben

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03 SZKB_105_03 Titkok a Titkok Kamrájából 1. Én és a MÁSIK mások helyzetének, érzelmeinek, rejtett mondanivalójának megértése modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

Legénytoll a láthatáron II.

Legénytoll a láthatáron II. DIÓSI PÁL Legénytoll a láthatáron II. A fiatalok helyzetérõl, problémáiról Feladatunkat szûkösen értelmeznénk, ha megkerülnénk annak vizsgálatát, hogy a megkérdezettek milyennek látják generációjuk körülményeit.

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL A Novi Sad-i egyetem bölcsészeti kara igazgatóságának megtisztelő megbízásából a következőkben közlöm véleményemet

Részletesebben