CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: június 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2015. június 1."

Átírás

1 IV. FELADATLAP CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: június 1.

2 I. FELADATSOR Buchenwald hegy-völgyes vidéken, egy magaslat gerincén fekszik. Levegője tiszta, a szemet mindenfelé változatos tájék, körös-körül erdőségek, az alanti völgyekben falusi házak piros cseréptetői gyönyörködtetik. A fürdő balra terül el. A foglyok többnyire barátságosak, bár más módon valahogyan, mint Auschwitzban. Érkezés után az embert itt is fürdő, borbélyok, fertőtlenítő folyadék és ruhaváltás fogadja. A ruhatár kellékei pontosan azok egyébiránt, mint Auschwitzban. Csakhogy a fürdő itt melegebb, a borbélyok elővigyázatosabban végzik munkájukat, s a ruharaktáros, ha csak futó pillantással is, de iparkodik mértéket venni rólad. Utána folyosóra, üvegezett tolóablak elé kerülsz, s megtudakolják, nincs-e történetesen aranyfogad. Majd hajjal is rendelkező, már régebben itt lakó honfitársad beírja neved egy nagy könyvbe, és sárga színű háromszöget, továbbá egy széles tépést, csíkot ad, mindkettő vászonból. A háromszög közepén, jeléül annak, hogy végre is magyar vagy, nagy U betűt, a csíkon meg nyomtatott számjegyet olvashatsz, az enyémen például est. (Kertész Imre: Sorstalanság) 1. Egészítsétek ki a mondatokat a hiányzó szavakkal. (Minden mondatból egyetlen szó hiányzik.) a) Kertész Imre Sorstalanság címú regénye egy tetralógia része. b) A Sorstalanság egy szemszögéből mutatja be a holokausztot. c) A regény helyszínek szerint részre osztható. d) A regény egyik leggyakrabban használt kulcsszava az, hogy:. e) Gyurka és Annamária azt próbálják megérteni, hogy miért őket a nem-zsidók. f) Buchenwaldban Gyurka kap a neve helyett. g) Szeretnék még élni kicsit ebben a koncentrációs táborban., suttogja Gyurka, amikor testét a hullák közé dobják. h) Mikor a tábor felszabadul, Gyurkát a legjobban az aggasztja, hogy lesz-e. i) Mikor Gyurka hazatér, régi lakásukban laknak.

3 j) Gyurka a koncentrációs táborok szeretne beszélni az embereknek. 2. Oldjátok meg az alábbi keresztrejtvényt! 1.Olyan katonai konfliktus, amely a világ több országát érinti, miközben a hadműveletek több kontinensre és óceánra kiterjednek. 2.Németország félhivatalos elnevezése között. 3.A Hitler vezette német munkáspárt (NSDAP) ideológiája. 4.Olyan tábor a második világháború idején, amely az emberek tömeges fizikai megsemmisítését szolgálta (pl. Auschwitz-Birkenau) 5.Világszerte többmillió taggal rendelkező mozgalom, amely az erkölcsi értékek, valamint a szellem szabadságának egyetemességét vallva, a felvilágosodás hagyományait követve tevékenykedik. 6.Olyan katona, akit az ellenséges hatalom egy fegyveres konfliktus alatt bebörtönöz. 7.Település Münchentől 20 km-re, ahol 1933 márciusában létrehozták a Harmadik Birodalom első állandó koncentrációs táborát. 8.A zsidók iránti ellenszenv. 9.Eredetileg zsidónegyed, amelyet a közös életmód miatt hoztak létre, és amelyet a későbbi hatalom kényszerlakhelyként jelölt ki Z 9.

4 3. Honnan ered és mit jelent a holokauszt szó? 1 pont 4. a. Miért volt Buchenwald levegője tiszta? 1 pont b. Nevezzetek meg két olyan tevékenységet, melyek napjainkban hozzájárulnak a légszennyezéshez! 1 pont c. Mi a környezeti légszennyezés másik elnevezése? 1 pont d. Tegyetek ti is a környezetszennyezés megelőzése érdekében! Bármilyen újrahasznosítható anyagokból készítsetek magatoknak ruházatot, majd öltözzön be minden csapattag! A csapattagok divatos viseletéről készült színes fotókat egy A4-es lapon küldjétek be, melynek a hátoldalán tüntessétek fel a ruházati cikkek gyártására általatok újrahasznosított anyagokat! 8 pont e. Említsetek meg városotokból (településetekről vagy megyétekből) legalább egy környezetvédő szervezetet! 1 pont 5. Magyarázzátok meg a fogoly szó jelentését! 2 pont 6. a. Milyen hatásuk van a fertőtlenítő folyadékoknak? 1 pont b. Egy A4-es lapra ragasszátok fel a háztartásban használt négy fertőtlenítő folyadék címkéjét, és jelöljétek meg rajtuk azt/azokat az összetevőt/összetevőket, amely(ek)nek fertőtlenítő hatásuk köszönhető! 4 pont 7. Mi volt a sárga színű háromszög, amit Gyurka a táborban kapott, és mit szimbolizál? 2 pont 8. a. Kertész Imre az egyetlen magyar, aki irodalmi Nobel-díjban részesült. Ki az a kortárs magyar író, költő vagy drámaíró, akit ti Nobel-díjra jelölnétek? Írjatok egy legtöbb 1000 karakterből álló, a Svéd Akadémiának címzett indoklást, melyben a kiválasztott személy mellett érveltek. 8 pont b. Készítsetek plakátot az általatok legfontosabbnak tartott 5 magyar Nobeldíjasról, bemutatva munkásságukat, érdemeiket, valamint a díjat, amelyben részesültek.

5 II. FELADATSOR Ötezer éve, tízezer éve nem változott az emberi anyag. Csak a jelmezek változtak, az együttélés rendszerei és feltételei. Az, ami az ember a lélek és a jellem -, nem változott. Ur városában, Babilonban ugyanazok az emberek éltek, mint ma Budapesten: s lelkükben ugyanúgy érzékelték a világot és pontosan úgy feleltek a világra. Csak éppen műszerek nélkül közelebb voltak a világ titkaihoz, az időhöz, a csillagokhoz, a természet jelbeszédéhez. Hallásuk finomabb volt, látásuk távcső nélkül is élesebb, érzékelőbb, sejtőbb, megragadóbb. Az emberi anyag nem változott, de az ember hála néhány lángésznek és műszernek vakabb és süketebb a civilizációban, mint volt az emberi idők elején. Tunyább és bambább. Értesültebb és ugyanakkor tudatlanabb. Azt hiszi, gombnyomásra igazgatja a világegyetemet. Ez az óriási szerkezet, a civilizáció, száműzte az embert a világ nagy, titkos, bensőséges közösségéből. (Márai Sándor: Füves könyv) 1. Cáfoljátok meg Márai kijelentését, miszerint Ötezer éve, tízezer éve nem változott az emberi anyag. Érvelő szövegetek ne haladja meg az egy bekezdésnyi terjedelmet! 2. A Füves könyv-et Márai, többek között, Senecának, Epiktétosznak, Marcus Aureliusnak és Montaigne-nak ajánlotta. Azonosítsátok, ki kicsoda a négy mester közül. 4 pont a. A sztoicizmus egyik legjelentősebb római képviselője, aki császárként is tökéletességre törekedett az emberi életben. b. Rabszolgából lett filozófus, aki iskolát alapított Görögországban, és a filozófiai gondolatok gyakorlati átültetését állította előtérbe. c. Francia polgármester, aki megteremtette az esszé műfaját a világirodalomban. d. Neró császár nevelője, aki drámákat, erkölcsi kérdéseket tárgyaló leveleket és költeményeket írt. 3. A Füves könyv melyik részéből származnak a következő Márai-gondolatok? Írjátok a táblázatba az adott részek számát. 10 pont a. Nem szabad babonákkal élni.

6 b. Egyetlen mozdulata az alázatnak nagyobb hőstett, mint minden mohó produkció, melyet az emberek megtapsolnak. c. Köszönet a nőknek, köszönet. d. Csak lelkiismereted tud büntetni. e. Minden, minden dolgodban maradj másodpercre pontos. f. Boldogság természetesen nincsen, abban a lepárolható, csomagolható, címkézhető értelemben, mint ahogy a legtöbb ember elképzeli. g. Zene nélkül szegényebb az élet. h. A könyv lehet ellenfél is; végig kell vívni vele a párbajt. i. Vendégnek lenni a legfinomabb és legfárasztóbb rabságok egyike. j. Szeretetet lehet adni és lehet kapni. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. 4. Ur városában, Babilonban ugyanazok az emberek éltek, mint ma Budapesten a. Kik babilónia mai lakói? 2 pont b. Melyik bibliai személyiség neve fűződik Ur városához? 1 pont c. Jelöljétek meg a vaktérképen, hol találhatók az említett városok! 2 pont

7 5. Márai azt állítja, hogy az embereknek régebben Hallásuk finomabb volt, látásuk távcső nélkül is élesebb, érzékelőbb, sejtőbb, megragadóbb.... a. Minek tudható be fiziológiailag a jelenkori gyengébb hallás? 1 pont b. Nevezzetek meg legalább két olyan műszert, mely a hallás megromlását okozhatja! 1 pont c. Végezettek egy statisztikai felmérést tíz évre visszamenőleg, melyben a végzős diákok évfolyamában előforduló szemüveges tanulók arányát mutatjátok ki! Segítségetekre szolgálnak a tablóképek. Adataitokat foglaljátok táblázatba, majd készítsetek grafikus kimutatást, és maximum négy mondatban foglaljátok össze következtetéseiteket, alátámasztva vagy megcáfolva az írót! 6. a. Hogyan nevezik a természet jelbeszédének tanát? 1 pont

8 b. Említsetek meg legalább két olyan növényt, melynek valamely szerkezeti eleme jelként szolgált annak hatásának megfejtésére. Adjátok meg a növények nevét, mutassatok rá a jelként szolgáló részre és annak hatására! 4 pont 7. Az ember azt hiszi, gombnyomásra igazgatja a világegyetemet miközben a civilizáció, száműzte az embert a világ nagy, titkos, bensőséges közösségéből. a. Nevezzetek meg legalább két olyan dolgot, melyet gombnyomással irányíttok manapság, rámutatva arra is, hogy mit helyettesítenek ezek a régmultból! 2 pont b. Az a. pontban általatok megemlített műszerek milyen közvetlen, organikus, bensőséges élménytől fosztották meg napjaink emberét? 2 pont 8. Találjatok ki egy új csillagképet a köztudatban már meglévők (Kisgöncöl, Nagy Göncöl, Fiastyúk stb.) mintájára, rajzoljátok le egy A4-es lapra, és írjatok egy hozzá kapcsolódó mondát. Megjegyzés! Az I. feladatsor 4d., 6b. és 8b., valamint a II. feladatsor 8. feladatának megoldásait, postázni kell a Communitas Alapítvány, Republicii utca 60 szám, Kolozsvár postai címre. A feladónál a borítákon jelöljétek meg a csapat nevét! FORMAI KÖVETELMÉNYEK 1 BETARTÁSA 10 pont 1 A megoldások első oldala a feladatlap első, a megjelölt adatokkal kitöltött oldala. Kérjük, a megoldásokat az egyes feladatsorokban megadott szövegrészletek, valamint a feladatok szövege nélkül, a megadott sorrendet megőrizve küldjék be (ez utóbbi kérés nem vonatkozik az olyan feladatok megoldásaira, melyeket külön lapra kell elkészíteni). A szövegformázásra vonatkozó követelmények a következők: betűtípus Times New Roman, betűméret 12 pt, igazítás sorkizárt, behúzás típusa első sor, értéke 1,25 cm.

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

A kiadványt Wootsch Péter készítette

A kiadványt Wootsch Péter készítette A kiadványt Wootsch Péter készítette Mobilitás Országos I úsági Szolgálat, Budapest, 2009. Tartalomjegyzék Előszó egy kirakóhoz... 5 1. fejezet: A település, ahol élünk... 11 1.1. A település, ahol lakunk.

Részletesebben

Istenes versek órai elemzése

Istenes versek órai elemzése Braunné Fodor ZsuZsanna Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban savio szent domonkos katolikus Általános Iskola Békéscsaba 2002. Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban BeveZetés Jeligémet

Részletesebben

Szövegértés szövegalkotás. Gyakorlatias szövegértési feladatok. Tanulói munkafüzet

Szövegértés szövegalkotás. Gyakorlatias szövegértési feladatok. Tanulói munkafüzet Szövegértés szövegalkotás Gyakorlatias szövegértési feladatok Tanulói munkafüzet A kiadvány KHF/4258-16/2008 engedélyszámon 2008. 12. 11. időponttól tankönyvi engedélyt kapott. Educatio Kht. kompetenciafejlesztő

Részletesebben

ARÁNY, ARÁNYOSSÁG, STATISZTIKA

ARÁNY, ARÁNYOSSÁG, STATISZTIKA 0671. MODUL ARÁNY, ARÁNYOSSÁG, STATISZTIKA Arány, arányos osztás KÉSZÍTETTE: BENCZÉDY-LACZKA KRISZTINA, MALMOS KATALIN 0671. Arány, arányosság, statisztika Arány, arányos osztás Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

INNOVÁCIÓ TÖRTÉNELEM TANTÁRGYTÖMBÖSÍTÉS 7. OSZTÁLY ÚJ TANULÁSI-TANÍTÁSI, OKTATÁSSZERVEZÉSI MÓDSZEREK (KOOPERATÍV MÓDSZER)

INNOVÁCIÓ TÖRTÉNELEM TANTÁRGYTÖMBÖSÍTÉS 7. OSZTÁLY ÚJ TANULÁSI-TANÍTÁSI, OKTATÁSSZERVEZÉSI MÓDSZEREK (KOOPERATÍV MÓDSZER) INNOVÁCIÓ TÖRTÉNELEM TANTÁRGYTÖMBÖSÍTÉS 7. OSZTÁLY ÚJ TANULÁSI-TANÍTÁSI, OKTATÁSSZERVEZÉSI MÓDSZEREK IDŐ: 4x45 perc kéthetente ÉVES ÓRAKERET: 74 óra TÖMBÖK SZÁMA: 18 (KOOPERATÍV MÓDSZER) Készítette: Kulcsárné

Részletesebben

Juhász Gyula: Karácsony felé. V. évf. 4. szám Szerkesztette: Üveges Gábor. Tisztelt Hernádszentandrási Lakos!

Juhász Gyula: Karácsony felé. V. évf. 4. szám Szerkesztette: Üveges Gábor. Tisztelt Hernádszentandrási Lakos! V. évf. 4. szám Szerkesztette: Üveges Gábor TARTALOM: Polgármesteri jegyzet Felhívás a kutyatulajdonosokhoz Karácsonyi gondolatok Cseri Kálmántól Jegyzőnk tollából A karácsonyfa története A karácsony ízei

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

A CSERKÉSZET ELTERJEDÉSE MAGYARORSZÁGON

A CSERKÉSZET ELTERJEDÉSE MAGYARORSZÁGON EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A CSERKÉSZET ELTERJEDÉSE MAGYARORSZÁGON SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK Készítette: Gertheis Anna térképész és geoinformatikus szakirányú hallgató

Részletesebben

te,én,mi és az emberi jogok az Amnesty International Magyarország képzése te, én, mi ÉS az emberi jogok

te,én,mi és az emberi jogok az Amnesty International Magyarország képzése te, én, mi ÉS az emberi jogok te,én,mi és az emberi jogok az Amnesty International Magyarország képzése Ha mindig csak azokkal beszélgetünk, akik olyanok, mint mi, akkor nagyon keveset fogunk tudni a világról. Köszönet a borsodnádasdi

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem emelt

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

Sors döntő pár be. széd. Érintés. Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára. a meg úju l á s ért

Sors döntő pár be. széd. Érintés. Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára. a meg úju l á s ért Sors döntő pár be Érintés Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára széd a meg úju l á s ért 02 Egyházi Jövőkép Bizottság 1440 Budapest 70 Pf. 5 ejb@reformatus.hu www.ejb.reformatus.hu

Részletesebben

OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951. Természetvédelem. Készítette: Mikulás Krisztina

OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951. Természetvédelem. Készítette: Mikulás Krisztina Kövessssii Errzssébett Szakképző IIsskolla éss Giimnáziium OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.hu

Részletesebben

S ó f ár. A megoldhatatlan kérdés. Heller Ágnes Nyíregyházán

S ó f ár. A megoldhatatlan kérdés. Heller Ágnes Nyíregyházán תשס"ח חודש כ סלו - sz. 5768. Kiszlév - XI. évf. 1. S ó f ár ב ה 2007. 11. 30. - a Nyíregyházi Zsidó Hitközség lapja עתון של הקהילה היהודית בנירעגיהאזא A megoldhatatlan kérdés Heller Ágnes Nyíregyházán

Részletesebben

TATAI ERZSÉBET MIÉRT ZÁRT A KETREC, HA NYITOTT? KONCEPTUÁLIS MŰVÉSZET ÉS KONCEPTUÁLIS MŰVEK A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBEN

TATAI ERZSÉBET MIÉRT ZÁRT A KETREC, HA NYITOTT? KONCEPTUÁLIS MŰVÉSZET ÉS KONCEPTUÁLIS MŰVEK A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBEN TATAI ERZSÉBET MIÉRT ZÁRT A KETREC, HA NYITOTT? KONCEPTUÁLIS MŰVÉSZET ÉS KONCEPTUÁLIS MŰVEK A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBEN Mielőtt a konceptuális művészeről beszélnék, szeretném tisztázni

Részletesebben

Összefoglaljuk a projekt célkitűzéseit és témáit, melyeket alaposan elemzünk majd a kilenc adásban.

Összefoglaljuk a projekt célkitűzéseit és témáit, melyeket alaposan elemzünk majd a kilenc adásban. Index A projekt tartalma: I. Mi az identitás? Összefoglaljuk a projekt célkitűzéseit és témáit, melyeket alaposan elemzünk majd a kilenc adásban. Megvizsgáljuk a körkörös identitás és a tárgyalási folyamatok

Részletesebben

Szerkesztõség: (valójában a fõszerk., de a többiek is biztos egyetértenek) Sokatmondó... 2 Apró Napló... 3

Szerkesztõség: (valójában a fõszerk., de a többiek is biztos egyetértenek) Sokatmondó... 2 Apró Napló... 3 sokatmondó Új év, új félév, új Nyúz Régi fõszerkesztõ régi gárdával szerkeszti az öreg lapot (9. éves!), de így estére már túl fáradt ahhoz, hogy bármilyen értelmes vagy legalább annak tûnõ szöveggel helyettesítse

Részletesebben

Gordon Győri János Eötvös Loránd Tudományegyetem, Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

Gordon Győri János Eötvös Loránd Tudományegyetem, Radnóti Miklós Gyakorlóiskola MAGYAR PEDAGÓGIA 98. évf. 4. szám 273 317. (1998) MITŐL HATÉKONY MÉG A JAPÁN OKTATÁS? A hivatalos oktatási rendszer tanítási óráin kívüli képzés és oktatás japánban Gordon Győri János Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Az Offline Xtr Mag (a magyar extrémsport és életmód magazin) bemutatása

Az Offline Xtr Mag (a magyar extrémsport és életmód magazin) bemutatása Médiatudományi Szakközépiskola Sajtótechnikus szak Az Offline Xtr Mag (a magyar extrémsport és életmód magazin) bemutatása Készítette: Oravecz Gergely Konzulens: Bányai György 2008 Nyilatkozat Alulírott

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet

Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet 127 I. Bakonybél: Erdei iskola A természet nagy, az ember parányi. Uram! E drága bolygót adtad nekünk lakhelyül, Rejtett, titkos kincsekkel tele /Szent-Györgyi Albert/ Kedves

Részletesebben

Nemi szerepek az elemi iskolások mesehôs-reprezentációiban 1

Nemi szerepek az elemi iskolások mesehôs-reprezentációiban 1 Kassay Réka 47 XVI. évf. 1. szám Nemi szerepek az elemi iskolások mesehôs-reprezentációiban 1 A gyermekeknek szóló médiatartalmak elsősorban a nemi szerepek mentén különülnek el egymástól. Elemi iskolás

Részletesebben

A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá

A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá Kapocs Ifjúsági Önsegító Szolgálat Budapest, 1995. A tanulmány a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat önkéntes munkatársai által végzett vizsgálat

Részletesebben

CIGÁNYOK ÉS PARASZTOK. NÉHÁNY ALAPVETÉS A CIGÁNY NEM CIGÁNY EGYMÁS MELLETT ÉLÉS KÉRDÉSKÖRÉHEZ TORNALJÁN AZ EZREDFORDULÓ KÖRNYÉKÉN

CIGÁNYOK ÉS PARASZTOK. NÉHÁNY ALAPVETÉS A CIGÁNY NEM CIGÁNY EGYMÁS MELLETT ÉLÉS KÉRDÉSKÖRÉHEZ TORNALJÁN AZ EZREDFORDULÓ KÖRNYÉKÉN CIGÁNYOK ÉS PARASZTOK. NÉHÁNY ALAPVETÉS A CIGÁNY NEM CIGÁNY EGYMÁS MELLETT ÉLÉS KÉRDÉSKÖRÉHEZ TORNALJÁN AZ EZREDFORDULÓ KÖRNYÉKÉN Pusko Gábor Jelen munkámban a Dél-Gömör egyik központi településén, Tornalján

Részletesebben

Szükség van-e írott alkotmányra?

Szükség van-e írott alkotmányra? Lánczi András Szükség van-e írott alkotmányra? Ma már nagyon kevés olyan ország van, amelynek nincs írott alkotmánya. Ilyen Nagy-Britannia, Új-Zéland vagy Izrael. Több mint kétszáz évvel ezelőtt azonban

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 5 FALUTÖRTÉNET 6 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 7 KULTURÁLIS KALAUZ 8 EGYHÁZI ÉLET 10 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 13

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 5 FALUTÖRTÉNET 6 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 7 KULTURÁLIS KALAUZ 8 EGYHÁZI ÉLET 10 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 13 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 5 FALUTÖRTÉNET 6 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 7 KULTURÁLIS KALAUZ 8 EGYHÁZI ÉLET 10 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 13 TESTVÉRTELEPÜLÉS 14 CIVIL FÓRUM 15 A székelypálfalvi katolikus

Részletesebben