A MAGYAR, AKI AUSCHWITZRÓL ÍRT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR, AKI AUSCHWITZRÓL ÍRT"

Átírás

1 KERTÉSZ IMRE A MAGYAR, AKI AUSCHWITZRÓL ÍRT Kertész Imre (1929-ben született Budapesten) Kertész Imre a Nobel-díj átadási ceremóniáján, Stockholm, (Fotó: Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest) Tehát a németek mostanában ismét a múlt feldolgozásának lázában égnek. Ezt természetesnek is tartom [ ] minden új nemzedéknek valamiképpen azonosulnia kell saját történelmével. Ilyen szempontból egyáltalán nem érzem magam téves helyen, amikor Németországban olvasok fel. (1996) 1. Kertész Imre november 9-én született Budapesten. A zsidó származású fiú apai ágon Keszthely környéki (Balaton parti város) paraszti ısökkel rendelkezett, ahonnan a családi legendárium szerint nagyapja gyalog, mezítlábasan vándorolt fel Budapestre, ahol is boltot nyitott, ám az elsı világháború alatt tıkéjét hadikölcsönbe fektette, s elvesztette vagyonát. Újbóli felemelkedés ezután nem következett a család életében, sıt fokozatosan elszegényedtek. Anyai ágon kolozsvári (erdélyi város, ma Romániához 1/5

2 tartozik) ısökkel rendelkezett Kertész: banktisztviselı nagyapja 1917-ben, a román megszállást megelızve menekült az anyaországba, Budapestre. Kertész Imre saját elmondása szerint nagyon utálta gyermekkorát, rossz gyerek, rossz tanuló volt, állandóan bőnök terhelték lelkét. Származása miatt a gimnáziumba csak kitőnı bizonyítvánnyal, a zsidók számára fenntartott B osztályba vették fel, ráadásul még el is kellett költöznie a családnak a gimnázium kerületébe, mivel oda csak az adott kerületbıl vettek fel diákokat. A tanárok persze versengtek, hogy a B osztályban is taníthassanak, hiszen ott válogatott kitőnı tanulók voltak. Míg az elemi iskolát ahogy azt egy zsidó fiútól szülei elvárták színjelessel végezte, a gimnázium-ban bukdácsolt, fıként latinból és matematikából. Engem egyáltalán nem érdekelt, és sokat szenvedtem, mert nem tudtam, miért nem érdekel. Kósza évek voltak, ez a 10 és 14 közötti kamaszvilág. Gyermekkori rossz közérzetéhez nagyban hozzájárult, hogy szülei még apró gyermekkorában elváltak, s öt éves korában a Gábor Fiúnevelı Intézetbe adták, mely óriási áldozat volt az állandó anyagi gondokkal küzdı családnak, hiszen az intézet úri hely - nek számított. Apja aki fakereskedéssel foglalkozott és anyja is hamar újraházasodott. Apja nısülése után a kis Imre hozzá került, a nyolcadik kerületi Baross utcába június 30-án, a Budapest környéki csendırpuccs következményeként munkába menet (a csepeli gyárnegyedbe kellett dolgozni járnia a belvárosi gettóból) lefogták, majd bevagonírozták és Auschwitzba szállították. Több koncentrációs tábort is megjárt, majd 1945-ben az amerikaiak által felszabadított Buchenwaldból térhetett haza Magyarországra. Bár felajánlottak neki egy esetleges svédországi letelepedést, a kamaszfiú ösztönös és természetes választása volt, hogy hazatér, hiszen látni akarta szüleit, otthonát. Apja munkaszolgálatosként, anyai nagyszülei és rokonainak nagy része haláltáborokban halt meg, csupán anyja élte túl a vészkorszakot. Apai nagyszülei is megmaradtak, s idıs koruk miatt egy zsidó felekezeti otthonba kerültek, mely azonban a háborút három évvel követı kommunista diktatúra abszurditására jellemzı módon a kitelepítés sorsára jutott: egy olyan határ menti városkába internálták szerencsétlen öregeket, ahová csak engedéllyel lehetett a rokonoknak eljutni. Kertész Imre sohasem látta újra nagyszüleit, mert nem kapott engedélyt a határövezetbe történı utazásra. 2/5

3 után Magyarországon néhány évig, bár szovjet ellenırzés alatt, de többpárti demokrácia mőködött, ahol a fiatal Kertész hamar eljegyezte magát a kommunista párttal. Kinyílt a világ elıtte, olvasni kezdett és politikai vitákba keveredett után, mikor is a kommunista rezsim szovjet segítséggel hatalomra jutott, már újságírással kereste kenyerét, a Világosság címő lapnál. Emlékei szerint nagyon korán, már 1950 elejére kiábrándult a pártból, a rendszerbıl. Soha nem adott le idıben egyetlen cikket sem, lelkét nyomorgatta, hogy hazugságokat kellene papírra vetnie. Ázalagéletet élt. Akkor rúgták ki, mikor egy alkalommal úgy adott le egy kongresszusról tudósítást, hogy el se ment rá, s nem a szerint történtek az események, ahogy megírta. Szerencséje volt: csak kirúgták, pedig internálhatták is volna Mindezek után rádióoperettek librettóit írta, melyekre nagy kereslet volt ebben az idıben. Éjszakai életet élt, a Mővész presszóban és más kávéházakban alkotta barátaival szörnyő darabjait, melyekrıl mindig is úgy beszélt, mint alja munkáról, egyszerő pénzkeresetrıl, melyekben egyetlen, valóban lelkébıl fakadó, mővészi mondat sem szerepelt: csodálatos, teljesen felelıtlen, borzalmas, boldog élet volt. Azután ettıl az életformából, a céltalanságból, sodródásból is elege lett. Abbahagyta a szövegírást, csak a rádiónak dolgozott, hogy fenntartsa magát, egy 28 négyzetméteres lakásban éldegélt és akkor jött 1956, a forradalom. Valahogy átvészeltem, kuksoltam a lakásomban vallja meg nyíltan. De nem hagyta el az országot: elsısorban nyelvi megfontolások alapján [ ] úgy döntöttem, hogy Magyarországon maradok. A forradalom után barátai felkarolták, hogy éhen ne haljak, s újra operett szöveget írt: a Csacsifogatot, mely akkora siker lett, hogy a szerzıi jogdíjakból egész jól elboldogult. Ezt követıen további darabok születtek sokszor nem is a neve alatt, miközben 1960-tól dolgozott leghíresebb, a Nobel-díjat meghozó regényén, a Sorstalanságon. Ekkor már hivatalosan is író volt, gyakran emlegeti, hogy kedvenc személyi igazolványába egy értetlen hivatalnok a következıt jegyezte a foglalkozás rovatba: Önálló író. Közben megházasodott, sokszor, mikor a librettóírás nem jövedelmezett eleget, felszolgáló felesége tartotta el, s folyamatosan írta nagy regényét, ízekre szedve újra és újra, szenvedve, hogy megtalálja a megfelelı hangot, szerkezetet. Már az ötvenes években próbálkozott megfogalmazni élményeit, átadni tapasztalatait az átélt borzalmakról, s valóban megragadni és elmondani azt, amit ı, a kamaszgyerek gondolt, tapasztalt a haláltáborokban, de nehezen talált önmagára. A Svéd Akadémia minden díjazottat rövid indoklásban méltat, az indoklás szerint Kertész Imre végül megtalálta írói hangját: Egy írói munkásságért, amely az egyén 3/5

4 sérülékeny tapasztalatának szószólója a történelem barbár önkényével szemben. A díj átvételekor pedig saját maga is érintette az önmegvalósítás, írói magára eszmélése kérdését, s beszédének is erre utaló címet adott: Heuréka! 4. Valójában 1973-ban fejezte be fımővét, s 1975-ben adták ki. Ekkor már a Kádár János nevével fémjelzett, lazább, gúnyosan gulyáskommunizmusnak, avagy a legvidámabb barakknak nevezett, a Nyugat által leginkább látogatott kirakat-szocializmus létezett Magyarországon. A kulturális életben pedig a Tilt, Tőr, Támogat elv uralkodott, vagyis a kulturális bürokrácia egyes mőveket, illetve alkotókat letilthatott, másoknak lehetıséget adott legalább a megjelenéshez, s voltak, akik hosszabb-rövidebb ideig élvezhették a hatalom nyújtotta elınyöket. Kertész mővével a Tőrtek táborában találta magát: megjelent a könyv és semmi sem történt. Könyvei hamar eltőntek a boltokból, s hallomásból értesült, hogy egy raktárban porosodnak. Mivel tiszteletpéldányai már elfogytak, elment és potom összegért vett 200 darabot. Magyar irodalmár kortársai persze ismerték a mővet, s a nyolcvanas években megtörtént a Sorstalanság, illetve Kertész újrafelfedezése, fıként a népszerő Spiró Györgynek köszönhetıen. Ekkoriban integrálódott szervezetileg és lelkületileg is a magyar írótársadalomba, mint a hazai irodalmi utómodernség képviselıje. A rendszerváltás után nagyobb tér állt rendelkezésére, nyilvános szereplések, elıadások, esszékötetek és új regények születtek e legtermékenyebb idıszakában. Miután németre fordították (1999-ben jelentek meg összegyőjtött mővei a Rowohlt kiadónál) a Sorstalanságot, nemzetközi elismertsége, ismertsége rohamosan megnıtt. Elmondható, hogy külföldön, s fıként Németországban a Nobel-díj elnyeréséig elismertebb író volt, mint idehaza. Mindezt annak tulajdonítja, hogy: valószínőleg a németek számára van mondanivalóm. Itt könyveim betöltik azt a missziót, amire az író egész életében vágyik. Egy asszony azt mondta nekem: Ön megtalálta azt a nyelvet, amit megértünk 5. Miközben már az 1960-as évektıl kezdve Kertész mőfordítással is foglalkozott (többek között Freud, Nietzsche, Roth, Wittgenstein mőveit ültette át németrıl magyarra), a 90-es években a Sorstalansághoz szorosan kapcsolódó regényei látták meg a napvilágot, úgymint az Angol lobogó, a Gályanapló, a Kaddis a meg nem született gyermekért, vagy a Kudarc óta a darmstadti Deutsche Akademie für Sprache Dichtung tagja ben már jelölték Nobel-díjra ben olyan szerzıket elızött meg a díj odaítélésének versenyében, mint Updike, Llosa, Rushdie, Coetzee vagy Farah. 4/5

5 A Sorstalanság immár filmen is látható, a világhírő operatır, Koltai Lajos rendezésében. A könyv a Nobel-díj elnyerése után itthon két hónap alatt példányban fogyott el, s ma már a eladott darabot is meghaladta. Kertész Imre a díj odaítélésének idején éppen a berlini posztgraduális tanulmányok intézetében tartózkodott ösztöndíjasként, s ott tartotta elsı sajtóértekezletét. Azóta ingázik Németország és Magyarország között, második feleségével, Magda asszonnyal. Kertész Imre jelentısebb elismerései József Attila-díj (1989) Az Év Könyve (1990) Brandenburgi Irodalmi Díj (1995) Márai Sándor-díj (1996) a lipcsei könyvvásár nagydíja (Literaturpreis für die europäische Verständigung, 1997) Friedrich Gundolf-díj (1997) Kossuth-díj (1997) Herder-díj (2000). Szöveg: Gál Vilmos 5/5

Borsos Miklós rajzai Lipták Gáborról

Borsos Miklós rajzai Lipták Gáborról ALiptákHáz A Lipták Ház és lakói címû sorozatunk elérkezett egy olyan szakaszába, hogy most már Lipták Gábor írót, a házigazdát és a ház egykori lakóit, az azóta már nagyrészt halhatatlanná vált írókat,

Részletesebben

Sikeres Emberi Sorsfordulók

Sikeres Emberi Sorsfordulók Sikeres Emberi Sorsfordulók Találkozás Harsányi Zsuzsannával, az Oxford Egyetemi Kiadó volt főszerkesztőjével Egy ismerősöm hívott, hogy ismerjek meg egy kiváló, a leghatékonyabb oktatói módszerrel dolgozó

Részletesebben

- A katolicizmus története és Európa történelme teljesen szorosan összefonódik. Ez hogy alakult az évszázadok alatt?

- A katolicizmus története és Európa történelme teljesen szorosan összefonódik. Ez hogy alakult az évszázadok alatt? Dr. Berán Ferenc, újlaki plébános és teológia tanár Bodor Virág - Én úgy érzem, és ezzel nem mondok rendkívüli dolgot, hogy az európai identitáshoz nagyon szorosan hozzá kötıdik a keresztény kultúra. A

Részletesebben

Bartha Ákos Szilágyi Zsolt

Bartha Ákos Szilágyi Zsolt Bartha Ákos Szilágyi Zsolt Történelmi tapasztalat mint mentális valóság A történelemoktatás és a történetírás néhány kérdése a személyes emlékezet tükrében Bevezetés Alig néhány hónapja, hogy 2010 novemberében

Részletesebben

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről Kőrösi Zsuzsanna Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni Meneküléstörténetek 1956 végéről Magyarországon a kommunista hatalomátvételt követően a külföldi utazás lehetősége sok egyéb mellett nem számított

Részletesebben

SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR

SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR Színház- és Filmművészeti Egyetem D.L.A. képzés Mesteri pályamunka GÁLFFI LÁSZLÓ SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR Témavezető: Huszti Péter egyetemi tanár Készült: 2003. január Mit hagynak ránk holtuk után az öregek?

Részletesebben

EGYÉB. Emlékezés DeBakey professzorra (1908-2008)

EGYÉB. Emlékezés DeBakey professzorra (1908-2008) EGYÉB Emlékezés DeBakey professzorra (1908-2008) Írta: DR. BARTOS GÁBOR, DR. BIHARI IMRE, DR. MARKOVICS GABRIELLA Michael E. DeBakey a huszadik század egyik legnagyobb hatású orvos-egyénisége, akit már

Részletesebben

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. (Lukács 12,32)

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. (Lukács 12,32) A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA 2013/7 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig.

Részletesebben

családot? HELIKON KIADÓ

családot? HELIKON KIADÓ ROBIN SKYNNER I JOHNCLEESE Hogyan éljük túl a családot? HELIKON KIADÓ 5 FORDÍTOTIA. RAKOVSZKY ZSUZSA ILWSZTRÁLTA. BUD HANDELSMAN A mő erdeti címe: Families and how to survive them A fordítás a Methuen

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac ÖNKORMÁNYZAT Józsefváros vigyáz a gyermekekre

Részletesebben

Egy embermentő kálváriája In memoriam dr. Pétery János (1892 1975)

Egy embermentő kálváriája In memoriam dr. Pétery János (1892 1975) Sz. Kovács Éva Betekintő 2014/3. Egy embermentő kálváriája In memoriam dr. Pétery János (1892 1975) Napi munkám során éppen a Magyar Nemzeti Bank egykori alkalmazottaival, illetve a trianoni Magyarország

Részletesebben

BUKOVINAI SZÉKELY HAGYOMÁNYİRZÉS KAKASDON 1971 2001

BUKOVINAI SZÉKELY HAGYOMÁNYİRZÉS KAKASDON 1971 2001 BUKOVINAI SZÉKELY HAGYOMÁNYİRZÉS KAKASDON 1971 2001 A Muharai Elemér Népmővészeti Szövetség "Élı emberi örökség" pályázatára készült 2001 novemberében Írta, szerkesztette: Sebestyén Imre Dezsı a Sebestyén

Részletesebben

Mindig egy kicsit kívülálló voltam

Mindig egy kicsit kívülálló voltam Mindig egy kicsit kívülálló voltam Bögre Zsuzsanna és Kovács Teréz életút-interjúja Beluszky Pállal 1 Mindenhol és mindig egy kicsit kívülálló voltam és ez adott nekem olyan szabadságot és lehetőséget,

Részletesebben

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor.

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor. BATTONYA A TÖRTÉNET KÉPEKBEN 1983 1984 1986 ÉV TÖRTÉNET Sok lelkes, segítôkész ember munkájának köszönhetôen itt, Battonyán kezdett épülni az elsô magyarországi SOS Gyermekfalu. 2009 Megépülhettek a családi

Részletesebben

Aki tanul hülye, aki nem az is marad!

Aki tanul hülye, aki nem az is marad! 1 Aki tanul hülye, aki nem az is marad! Sajátos ismeretterjesztés az elmúlt évtizedekben Az ismeretek terjesztése fogalom nyomon követhetı az elsı írásformák megjelenésével a történelemi kezdetektıl, de

Részletesebben

Most muszáj optimistának lenni Nacsa Dániel: Esettanulmány K. J.-né Melindáról

Most muszáj optimistának lenni Nacsa Dániel: Esettanulmány K. J.-né Melindáról Most muszáj optimistának lenni Nacsa Dániel: Esettanulmány K. J.-né Melindáról Befogadás Megismerkedés K. J.-né Melindát 2009. augusztus 24-én ismertem meg. Ekkor kezdtem el munkámat a Kispesti Családok

Részletesebben

Budai FehérFekete A CISZTERC DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA GYERMEK SZÜLETETT BELEHEMBEN

Budai FehérFekete A CISZTERC DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA GYERMEK SZÜLETETT BELEHEMBEN Budai FehérFekete A CISZTERC DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA 2011 DECEMBER KARÁCSONY XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM GYERMEK SZÜLETETT BELEHEMBEN Karácsony: születés, család, megváltás, kezdet, béke

Részletesebben

1962. XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

1962. XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1962. XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1962. XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 SOPRONI SZEMLE Helytörténeti folyóirat Alapította: Heimler Károly 1 Kiadja: SOPRON VÁROS TANÁCSA Szerkesztı bizottság: FEKETE FERENC, FÖLDI LİRINC,

Részletesebben

MÛHELY A TERÁPIÁS HATÁS MINT MELLÉKTERMÉK. Vajda Júlia

MÛHELY A TERÁPIÁS HATÁS MINT MELLÉKTERMÉK. Vajda Júlia Thalassa (17) 2006, 1: 123 136 MÛHELY A TERÁPIÁS HATÁS MINT MELLÉKTERMÉK Vajda Júlia A narratív interjús technika a magyar szociológiában nehezen tud megkapaszkodni sok kimondatlan ellenérzés övezi, talán

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

A Piarista Diák elérkezett jubileumi 75. számához

A Piarista Diák elérkezett jubileumi 75. számához MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 75. szám 2012. szeptember A Piarista Diák elérkezett jubileumi

Részletesebben

FODOR ISTVÁN BOTANIKUS CENTENÁRIUMI EMLÉKKÖNYVE

FODOR ISTVÁN BOTANIKUS CENTENÁRIUMI EMLÉKKÖNYVE FODOR ISTVÁN BOTANIKUS CENTENÁRIUMI EMLÉKKÖNYVE Kárpátaljai Magyar Könyvek 166. Készült a Szülőföld Alap támogatásával Összeállította: Fodor István Intermix Kiadó, 2007 INTERMIX KIADÓ 88000 Ungvár, Tolsztoj

Részletesebben

Richard Huck Scarry. Mászkál, figyel, rajzol. Budapesten. XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Díszvendég: Törökország

Richard Huck Scarry. Mászkál, figyel, rajzol. Budapesten. XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Díszvendég: Törökország XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 1. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Díszvendég: Törökország Muhsine Helimoǧlu Yavuz a török irodalomról Závada Pál a Természetes fényrôl

Részletesebben

MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG. 65. évfolyam 2015 / 1-2.

MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG. 65. évfolyam 2015 / 1-2. MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG 65. évfolyam 2015 / 1-2. 2 2015 / 1-2 TARTALOM A képekről 5 16 23 30 LÁTÓSZÖG Iskolaévek HAFNER ZOLTÁN beszélgetése Kertész Imrével GYURÁN ÁGNES: Krónika Pósa Lajos jegyében

Részletesebben

KÉPZİTÁRSASÁGI JELEN A MÚLT TÜKRÉBEN AZ IZSÁK IMRE KÉPZİTÁRSASÁG VÁZLATOS TÖRTÉNETE Dúcz Mihály

KÉPZİTÁRSASÁGI JELEN A MÚLT TÜKRÉBEN AZ IZSÁK IMRE KÉPZİTÁRSASÁG VÁZLATOS TÖRTÉNETE Dúcz Mihály KÉPZİTÁRSASÁGI JELEN A MÚLT TÜKRÉBEN AZ IZSÁK IMRE KÉPZİTÁRSASÁG VÁZLATOS TÖRTÉNETE Dúcz Mihály Érdeklıdésem a képzıtársaságok felé fordult, és rácsodálkoztam a még napjainkban sem igazán ismert több évszázados,

Részletesebben

Fasori Hírmondó. Ádventi csendben téged várunk... Ádventi csend. Tudjuk egyáltalán, hogy mi az? Nem éppen ádvent

Fasori Hírmondó. Ádventi csendben téged várunk... Ádventi csend. Tudjuk egyáltalán, hogy mi az? Nem éppen ádvent Fasori Hírmondó A BUDAPEST - FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM LAPJA 2013/2. SZÁM TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ ERÔS VÁR A MI ISTENÜNK! Ádventi csendben téged várunk... Ádventi csend. Tudjuk egyáltalán,

Részletesebben

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23.

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. 200 A JÖVŐ NEM JÁTÉK! VÉGZETES RÖVIDLÁTÁS AZ ÁLLAM RÉSZÉRŐL, HOGY NEM KÖLT ELEGET AZ OKTATÁSRA. A MOSTANI RENDSZER HAMAROSAN SÚLYOS TANÁRHIÁNYHOZ FOG VEZETNI,

Részletesebben