A márka szerepe stratégiai döntésekben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A márka szerepe stratégiai döntésekben"

Átírás

1 A MARKETING TERÜLETEI A márka szerepe stratégiai döntésekben A St. Gallen-i Egyetem és a MetaDesign közös tanulmánya szerint a stratégiai munkában a piacorientált kérdéseket még mindig háttérbe szorítja az átszervezés és a pénzügyi menedzsment. Bár a márkavezetés a jövőbeni esélyek szempontjából egyre inkább egzisztenciális kérdés lesz, a vállalati és a márkastratégia összekapcsolása még ritka. Pedig a márka az új vállalatstratégiai irányzat jelentős hajtóereje lehet, és ezért nem szabad elválasztani az összvállalati döntésektől. Tárgyszavak: márkaépítés; márkastratégia; szervezés; Nestlé. A menedzsment és a márkavezetés A svájci vállalatok egyértelműen előbbre tartanak a stratégia és a márkavezetés összhangja tekintetében. Számos németországi vállalat - főleg a beruházási javak piacán viszont még mindig védekező álláspontra helyezkedik, több ok miatt is. A márkakezelés nem része a vezetői eszköztárnak. A következmények végzetesek: a költségnyomás következményeként a márkaköltségeket rövid távon csökkentik vagy teljesen törlik. Míg a stratégiai vállalattervezés a vállalatok 2/3-ánál a csúcsvezetéshez tartozik, minden harmadik főnök főleg a vállalati márkamenedzsment esetében saját maga foglalkozik a márkával. A márkavezetés rendszerint a második vezetői szint felelősségi körébe tartozik, következésképp megállapítható: A márka a stratégia után áll, legalábbis ami a vállalaton belüli hatalmi struktúrákat illeti. Ma még gyakran a szervezeti struktúrák és a márkafelelősök érvényesítő erejének hiánya az oka annak, hogy a márkakérdésekkel nem a felső vezetés szintjén foglalkoznak és a márkamenedzsment a vállalati stratégia mindennapjaiban elsikkad (1. ábra).

2 A stratégiai vezetés és a márkavezetés az ön vállalatánál melyik hierarchia szinthez tartozik? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% felső vezetői szint részlegvezetői szint főosztály osztály a stratégiai tervezés (n = 53) a vállalati márkamenedzsment (n = 55) 1. ábra A stratégiai tervezés és márkavezetés két különálló terület, amely nem igényel szisztematikus egyeztetést? Hagyománytisztelők és teljesítményorientáltak A vállalatokat stratégiájuk és a márkakezelés módja szerint az elmúlt évek tapasztalatai alapján négy alaptípusba lehet besorolni: Konzervatívok (hagyománytisztelők) Technokraták (mérnökök) Művészek Teljesítményorientáltak (élsportolók). A fogalmak nem értékelést tartalmaznak, hanem a vállalatok önmagukról alkotott képét szemléltetik. A hagyománytisztelők Sok vállalat az élesedő verseny ellenére sem a stratégiai, sem a márkavezetésben nem hajtott végre jelentős változtatásokat. Meggyökeresedett stratégiai alapelveket követnek és alig változtatnak a márkák

3 megjelenésén. Elsődleges céljuk a működés hatékonyságának a javítása és a gazdaságosság megteremtése. Ebből a célból nagy átszervezéseket hajtanak végre és költségeket csökkentenek. A jövőorientált beruházásokat messzemenően visszafogják. Ez vonatkozik a márkavezetésre és így azokra a beruházásokra is, amelyek hatásai csak hosszú távon érzékelhetők. A hagyománytisztelők között szinte mindegyik ágazatból találhatók vállalatok, a leggyakoribbak azonban a pénzügyi szolgáltatók, a fogyasztási cikk gyártók és a kereskedelmi vállalatok olyan ágazatok, amelyekre egyformán jellemző az ingadozó jövedelmezőség és a különös kihívást jelentő versenykörnyezet. De éppen a hagyománytisztelők között vannak sikeres vállalatok is, például a Nestlé. A Nestlé a márkastratégiában a fő kihívást a globális és regionális, ill. helyi márkák közötti helyes egyensúly megteremtésében látja. A konszern hat stratégiai márkájánál Nestlé, Nescafé, Nestea, Buitoni, Maggi, Purina a globális jelenlét kiépítésére törekedtek. Ezeket a stratégiai márkákat a cég központjából gondozzák. A stratégiai márkák mellett a Nestlé számos regionális és helyi márkával is rendelkezik. Ezeket az egyes régiókban, önállóan menedzselik. A mérnökök Azokat a vállalatokat, amelyek úgy vesznek stratégiailag új irányt, hogy annak a márkára vonatkozóan nincs látható következménye, mérnököknek nevezzük. Az új stratégia messzemenően meglévő márkával pozíció elsősorban azokra a vállalatokra jellemző, amelyeknek ágazata szerkezeti átalakulásban van, erős műszaki háttérrel, viszont kevesebb vállalati kultúrával rendelkeznek. Termék-piac portfoliójukat mélyrehatóan megváltoztatják vagy megváltoztatták. Így korábban központi üzleti területeket kiszerveznek anélkül, hogy a vállalati márkához igazítanák azokat. A mérnökökhöz sorolhatók a logisztikai szolgáltatók, energetikai vállalatok, a gyógyszeripari vállalatok és a pénzügyi szolgáltatók is. A művészek Az új vállalati márka állandó stratégia mellett pozícióhoz csak kevés vállalatot lehet sorolni. Változatlan stratégia mellett csak kevesen hajlamosak arra, hogy megjelenési képüket alapvetően átgondolják. Különösen a stagnáló gazdaság és az ezzel együtt járó költségorientáltság

4 járult hozzá ahhoz, hogy a vizsgált időszakban csak kevés vállalat alakította át vállalati márkáját a stratégia egyidejű változtatása nélkül. Sok vállalat a megjelenítési kép korszerűsítését inkább szabadon választott gyakorlatnak tekinti mint kötelező feladatnak, és gazdasági visszaesés idején más prioritásokat határoz meg. Az élsportolók Az új stratégiák felismerhetők a piaci megjelenésben. Ez a pozíció a dinamikusan fejlődő vállalatokra jellemző. A stratégiát itt összehangolják a kellőképpen megalapozott vállalati márkamenedzsmenttel. Ezt az alapelvet különböző ágazatokhoz tartozó vállalatok alkalmazzák. Gyakran erős piaci pozícióval rendelkeznek, amit versenytársaikhoz képest az elmúlt években tovább tudtak építeni. A fókuszált stratégia és a hatásos márkakép összekapcsolása következtében a teljesítményorientált vállalatoknak még kifejezetten árérzékeny piacokon is sikerül függetleníteni magukat a piaci nyomás alól. Erre jó példa az Allianz, a Hewlett Packard (HP), a Touristik Union International (TUI) és a United Bank of Switzerland (UBS) (2. ábra). a stratégiai irány változása nem jelentős erőteljes mérnökök Nestlé hagyománytisztelők UBS élsportolók művészek kis mértékű nagy mértékű a vállalati márka változása 1.ábra A stratégia és a vállalati márka közötti együttműködés alaptípusai

5 Eredménytelen ráfordítások Az ágazatok érettségi foka jelentősen eltérő. Míg a fogyasztási cikkek ágazata a márka stratégiai szerepét már évek óta magáévá tette és stratégiailag hitelesen megvalósította, a szolgáltatók csak egyedi esetekben alakítanak ki olyan stratégiákat, amelyek erősebben irányulnak a márkára. Az integrált márka- és vállalati stratégia értelmében azonban ezek a stratégiák még nem érzékelhetők. Az igények és a valóság között gyakran óriási rés tátong, a márkába történő befektetések ezért nem hozzák meg a várt sikert. A beruházási javakat gyártó vállalatok kevésbé nyitottak a márkatéma irányába. Bár tudatában vannak az erős vállalati márka esélyeinek és előnyeinek, a megfelelő intézkedéseket azonban elmulasztják. A mobilizációs hatás A turbulens, erős verseny által jellemzett piacok megkövetelik a nagyfokú alkalmazkodóképességet. A stratégia alakulásának és a vállalati márka menedzsmentjének elkülönített kezelése nem tud ezeknek a követelményeknek megfelelni. Ideális esetben a vállalati márka közvetlenül kapcsolódik a stratégiával és mint vizuális tükörkép proaktívan befolyásolja azt, és a stratégia és márka kölcsönhatásán keresztül egyfajta mobilizációs hatást vált ki. Éppen válságos időkben lehet ez fontos impulzus a belső és külső ellenállás legyőzésére. A stratégia és a márka egységet képez és további hitelességet, bizalmat és ösztönzést vált ki az igénycsoportoknál. A mobilizációs hatás feltétele a stratégiafejlesztés és a vállalati márkamenedzsment közös folyamatának a megvalósítása. Ennek többlépcsős (iteratív) eljárásnak kell lennie, ami a márkavezetésből származó felismeréseket a stratégiai folyamatba is bevonja, és minden lépéshez világos célokat irányoz elő. A sikeres vállalatok a vállalati márkamenedzsmentet szorosan a stratégiafejlesztésre alapozzák és ennek során a metszéspontokat világosan meghatározzák. Mindkét feladatot egy integrált folyamat részének kell tekinteni. Ha már a fejlesztési szakaszban sikerül megteremteni a stratégia és a vállalati márkamenedzsment közötti kölcsönhatást, akkor kifelé és befelé is jobban lehet kommunikálni a stratégiát. A sikeres vállalatoknál a stratégia és a vállalati márkamenedzsment összhangban van. Az új stratégiai irányzat megköveteli a márkavezetés fokozott bevonását is, azon-

6 ban sem az új stratégiai irányzat túlzott hangsúlyozása, sem a stratégiától függetlenített márkavezetés önmagában nem lehet sikeres. Irodalom: Összeállította: Jurasits Jánosné [1] Kernstock, J.; Brekenfeld, A.: Abgekoppelt: Die Marke als Placebo strategischer Entscheidungen. = Absatzwirtschaft, 47. k. 10. sz p [2] McQuiston, D.: Successful branding of a commodity product: The case of RAEX LASER steel. = Industrial Marketing Management, 33. k. 4. sz máj. p [3] Henderson, P.; Cote, J.; Leong, S.; Schmitt, B.: Building strong brands in Asia: selecting the visual components of image to maximize brand strength. = International Journal of Research in Marketing, 20. k. 4. sz dec. p Röviden A vevőprofil-készítés új módszere A vásárlói profilkészítés során kriminálpszichológiai profilkészítési módszerek használhatók fel. A hamburgi Prodiction Co. ügyfelei számára pszichológiailag megalapozott menedzsmentprofilokat kínál. A profilokat informatikai szakértők és pszichológusok közösen állítják össze. Az értékesítési folyamatban célszerű előre elkészíteni a tárgyalópartner profilját, felmérni az ügyfél várható reakcióit, és ennek megfelelően irányítani a tárgyalást. Lényeges, hogy a tárgyalópartnerek elegendő információval rendelkezzenek egymásról, így elkerülhetők a váratlan és kellemetlen helyzetek. Az új ügyfelekről és a versenytárs döntéshozóiról szerzett információkat rendszeresen ki kell értékelni. A Prodiction Company által készített profil a tárgyalópartner személyiségi jegyeit, motivációit, szakmai ambícióit és érdeklődési körét tartalmazza. A megbízó közli az alapinformációkat tárgyaló partneréről, ezt követi az információgyűjtés nyilvános forrásokból, adatbázisokból és az internetről. Marketingszakértőkből és pszichológusokból álló team értékeli az adatokat, majd cselekvési (tárgyalási) tervet állít össze. A profilkészítők nem bűnügyi nyomozók, munkájukban előtérben állnak az etikai szempontok és a megbízhatóság.

7 A Prodiction Company interdiszciplináris módszere helyzetelemzésből, a társadalmi környezet elemzéséből, téma- és tárgyalástipizálásból áll. A vevővel folytatott tárgyalás a profilkészítés alkalmazásának csak az egyik területe. A módszer lehetőségeket kínál a vevőkapcsolatok erősítésére és új vevők megnyerésére. A Fraunhofer Intézet szoftvere, a ValueProfiler statisztikai módszerek és hatékony algoritmusok segítségével kombinálja az ügyféladatbázis előállítását, bővítését és karbantartását. Az adatbázisban a hiányzó adatokat automatikusan állítják elő prognózisadatok felhasználásával. A vevőadatbázisra épülő marketing gyors, pontos és hatékony módszer. A vevőszolgálatot felhívó ügyfelek gyakran adnak magukról új, friss információkat. Ezekkel az adatokkal a szoftver automatikusan kiegészíti az ügyfél profilját (a vonatkozó rekordot). Az adatok elemzése hozzájárul a várható vásárlói magatartás előrejelzéséhez,segíti a vevőszolgálatok munkáját a tárgyalási stratégia megválasztásában és a vevőkapcsolatok ápolásában. (Absatzwirtschaft, 47. k. 3. sz p )

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya -

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - ZÁRÓTANULMÁNYOK GELEI ANDREA A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - A tanulmánysorozat Z1. kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben

A hazai kis és közepes vállalkozások

A hazai kis és közepes vállalkozások A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei Dr. Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet kadocsa.gyorgy@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt:

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága?

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Kópházi Andrea Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Napjaink vezetői kihívásai közül kiemelendő az a képesség, hogy olyan szervezeteket alakítsunk ki, amelyek

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 1 2 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. UDOVECZ

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Menedzsment Kutató és Fejlesztő Intézet (MKFI) www.mkfi.hu Hagyjunk nyomot a magyar vezetési kultúrában! Ezzel a gondolattal, céllal hoztuk létre 2010 őszén

Részletesebben

Stratégiai tervezés és költségvetés-készítés az egészségügyben

Stratégiai tervezés és költségvetés-készítés az egészségügyben Stratégiai tervezés és költségvetés-készítés az egészségügyben Utópia, cél vagy eszköz? Kiscsordás Attila tanácsadó Dr. Gyüre István tanácsadó Az elmúlt évtized során a hazai egészségügy hatalmas információs

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben

Változásban a CRO-k szerepe

Változásban a CRO-k szerepe Változásban a CRO-k szerepe kihívások és lehetőségek kpmg.com/hu 2 Section or Brochure name Változásban a CRO-k szerepe kihívások és lehetőségek 3 Vezetői összefoglaló Székely Zoltán Pénzügyi szolgáltatási

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

IT kontrolling. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

IT kontrolling. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar IT kontrolling Csuhai Bernadett KGKIEG I. évfolyam Levelező tagozat Tartalom Tartalom...2 1. Bevezetés...3 2. Az információk

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány A KAPCSOLAT-MENEDZSMENT FELFOGÁSA ÉS SZERVEZETI GYAKORLATA (MARKETING-PR

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI tagozat PUBLIC RELATIONS szakirány PR AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A MAGYARORSZÁGON JELENLÉVŐ NAGYVÁLLALATOK CSR TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Szeptember 3.Szeptember 3.Szeptember 3. Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés VÁLLALATI KAPCSOLATI RENDSZEREK A HAZAI KISKERESKEDELMI GYAKORLATBAN

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS MENEDZSMENT

VÁLLALKOZÁS MENEDZSMENT SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzemtani Tanszék VÁLLALKOZÁS MENEDZSMENT EGYETEMI JEGYZET Készítette: Dr. Kovács Árpád Endre Gödöllő, 2001 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 7 2.

Részletesebben

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Az ecoda kezdeményezése Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok

Részletesebben

Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009.

Háttértanulmány az Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése c. kutatáshoz 2009. AZ ÜZLETI TANÁCSADÁSI ÁGAZAT JELLEMZŐINEK ÉS INNOVÁCIÓS MODELLJÉNEK FELVÁZOLÁSA Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009. Szerzők: Dr.

Részletesebben