Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT"

Átírás

1 NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 4. sz. napirendi pont 53-93/2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 60/1999. (XII. 1.) Kgy. rendelet és a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 22-ei ülésére Előkészítette: Nemes Tamás területi igazgató és dr. Ottmárné Fáklya Beáta

2 2 Tisztelt Közgyűlés! Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. törvény (továbbiakban: Kötv.), valamint a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X.30.) BM rendelet szabályozza a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szabályait. A törvényi felhatalmazás és kötelezettség alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 60/1999. (XII.1.) Kgy. rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározta a közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét. A Rendelet Nógrád megye területén Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területét kivéve az élet és vagyonbiztonság, valamint a megelőző tűz- és környezetvédelem érdekében az ingatlanokon lévő tüzelőberendezések égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény, füstjárat időszakonkénti ellenőrzésével, tisztításával kapcsolatos feladatokat rögzíti, szabályozza az ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. A Rendelet meghatározza a közszolgáltatás területi és személyi hatályát, a közszolgáltatást végző szakcéget és annak kötelezettségeit, a közszolgáltatással érintett ingatlanok tulajdonosait terhelő kötelezettségeket, valamint a közszolgáltatás díját. Nógrád Megye Önkormányzata a megye egész területén Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területét kivéve a kéményseprő-ipari feladatok ellátására a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft-vel (továbbiakban: NOTÜZ Kft.) december 15-én kötött határozott időtartamú, december 31-ig szóló szerződést. Az érvényben lévő közszolgáltatási szerződés és Rendelet alapján a díj megállapítására évente, a tárgyévet megelőző évben kerül sor. A megyei önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy a közszolgáltatás díját évente legalább a tárgyévre tervezett infláció mértékével növeli, azontúl ha a megelőző évre vonatkozó emelés mértéke eltér a költségelemzés elkészítéséig közzétett tény infláció mértékétől, akkor a különbséget korrekciós tényezőként figyelembe veszi. Lehetőség van továbbá a 25%-ot meghaladó költséghányad külső tényezők (ár-, adó-, járulékemelés; jogszabályi előírások) hatására az inflációt legalább 15%-kal meghaladó mértékű emelkedésének szintén korrekciós tényezőként történő figyelembevételére, melynek nagysága tárgyalás útján kerülhet meghatározásra. Ez az árképzési mód az elmúlt évek tapasztalatai szerint bár összességében hosszútávon inflációkövető évente nagy, 2 9,1 % közötti ingadozást eredményezett a díjemelés mértékében (2008. évben 8,5 %; évben 6,7 %; évben 2 %; évben 6,6 %; évben 9,1 %). A évi kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjtételei számításának alapja a évi költségvetés-tervezet szerinti 5 % fogyasztói árindexváltozás (infláció). A évi 6,6 %-os díjemelés (mely 3,5 %-os tervezett inflációt tartalmaz) 2,7 %-kal magasabb a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdasági és pénzügyi folyamatokról készített tájékoztatójában az év első 9 hónapja alapján kalkulált 3,9 %-os inflációs rátájától. A rendelet szerint ez negatív előjelű kompenzációs tényezőként kerül figyelembe vételre, de az egyéb, lehetséges korrekciós tényező alkalmazásával az emelés mértéke elérheti a 9,1 %-ot, ami lényegesen meghaladja a várható infláció mértékét (1. számú melléklet). Kompenzálására a évi díj megállapításánál kerülhet sor és ezzel folytatódik az összességében inflációkövető, de évenkénti nagy eltérést mutató, nehezen tervezhető díjemelés. Az átláthatóság és tervezhetőség miatt a szolgáltató és a szolgáltatást igénybevevők érdekeit is jobban szolgálná egy egyszerűbb, a tervezett infláció alapján meghatározott díjképzés alkalmazása. A szolgáltató a korrekciós tényezők alkalmazási lehetőségének megszüntetésére, a

3 évre jelzett inflációnak megfelelő mértékű, átlagosan 5 %-os díjemelés alkalmazására tett javaslatot. Az árkalkuláció a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestületének az égéstermék elvezetők egységes betűjellel és típus szerinti besorolással történő egységesítése tárgyában kiadott ajánlásának figyelembe vételével készült, a meghatározások nem azonosak a rendelet mellékletében jelenleg használtakkal. A könnyebb áttekinthetőség érdekében az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza az új definíciókat és a javasolt díjakat (félkövér betűtípussal), az új definíciók alatt feltüntetve az eddig használt megnevezéseket is, továbbá az átlagos emeléssel (5%) számított díjakat. A legjelentősebb változás, hogy a javaslat szerint fizetendő díj az egyedi kémények esetében szintektől független, kedvezőbb, a központi füstjáratoknál méterenként (FM), közel azonosan került meghatározásra, továbbá a korszerűbb berendezések figyelembevételével új, eddig nem használt tételek alkalmazása. Az előterjesztő részben adott tájékoztatás alapján javaslom - a 60/1999. (XII.1.) Kgy. rendeletében a díj megállapítását rögzítő 8/A. (3), (5), (6) bekezdésének hatályon kívül helyezését és ennek megfelelően; - a Közszolgáltatási szerződésben a díj megállapítását rögzítő 6. pont d), f) és g) bekezdésének törlését; évben a jelenleg érvényben lévő árak 5 %-os mértékű emelését, a rendelet-tervezet 1. és 2. számú melléklete szerint (a kerekítési szabályok alkalmazásával). Tekintettel arra, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése is tárgyalja a város közigazgatási területén jelenleg érvényben lévő kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjainak emelését, ezért egyeztetést kezdeményeztem e kérdésben. Az egyeztetés eredményéről ideértve a döntési javaslatot vagy az esetleges döntést az elnöki jelentés útján vagy a közgyűlés következő ülésén beszámolok. A Kötv. 5. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a díj megállapításához a Nógrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség álláspontja a közgyűlés üléséig szintén rendelkezésünkre fog állni. A NOTÜZ Kft. üzletrésze 100 %-ának tulajdonosa a Magyar Kémény Kft. tájékoztatott, hogy a NOTÜZ Kft október 31-ével beolvadt a Magyar Kémény Kft-be (továbbiakban: Kft.) és ezt követően a Kft. a NOTÜZ Kft. jogutódjává vált. A változás szükségessé teszi a 60/1999. (XII.1.) Kgy. rendeletében a közszolgáltatást végző szakcég megnevezésének módosítását, melyre egy későbbi közgyűlés alkalmával teszek javaslatot. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat elfogadására és a Rendelet tervezet szerinti módosítására. Salgótarján, november 9. Barna János Béla sk.

4 /2011. ikt. sz. előterjesztés 1. számú melléklete A kéményseprő-ipari közszolgáltatás évi áremelésének hatályos rendelet szerinti számítása. Bázisár: 2011 évi árak A évre prognosztizált infláció:...5 Az árképzésben figyelembe vett korrekciós tényezők, és azok hatásai: 1. Az anyagköltségen belül a szervezetet energia és az üzemanyagárak emelkedése az inflációt lényegesen meghaladó mértékben érinti. Költséghányad 7,1 % Várható áremelkedés: 10 % Korrekció: 0,071 x (10-5) = 0,355.0, A bér és járulékok a költségek 67,5 %-át teszik ki. A évben minimálisan elvárt bérfejlesztés átlagosan 15 % Szükséges korrekció: 0,67 x (15 5) =....6,75 3. A 2010 évi árképzés 4,1 % inflációs előrejelzésével ellentétben január-szeptemberi tényleges fogyasztói árindex 3,9 %. A tényleges áremelés 6,6 % volt. Korrekció 3,6-6,6= -2,7 3 Áremelés mértéke összesen: 5+0,355+6,75-3= 9,1 %

5 53-93/2011. ikt. számú előterjesztés 2. számú melléklete 2/1 A FOLYAMATOSAN KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI SZOLGÁLTATÁSOK 2012.JANUÁR 1-TŐL ALKALMAZANDÓ ÁRAI MEGNEVEZÉS DÍJ ÁFA NÉLKÜL ÁFA 27 % DÍJ ÁFA - VAL EGYEDI, SZILÁRD, NYITOTT E-S-B 768 FT/DB/ALKALOM 207 FT 975 FT/DB/ALKALOM EGYEDI VEGYES TÜZELÉSŰ FÜSTJÁRAT /KÉMÉNY/ ELLENŐRZÉSE, TISZTITÁSA ÉVENTE 2 ALKALOMMAL 1 SZINTES 1488 FT/FÜSTJ/ÉV 402 FT 1890 FT/FÜSTJ/ÉV 2 SZINTES 2217 FT/FÜSTJ/ÉV 598 FT 2815 FT/FÜSTJ/ÉV 3 SZINTES 2953 FT/FÜSTJ/ÉV 797 FT 3750 FT/FÜSTJ/ÉV 4 SZINTES 3685 FT/FÜSTJ/ÉV 995 FT 4680 FT/FÜSTJ/ÉV 5 SZINTES 4420 FT/FÜSTJ/ÉV 1193 FT 5613 FT/FÜSTJ/ÉV 6 SZINTES 5157 FT/FÜSTJ/ÉV 1393 FT 6550 FT/FÜSTJ/ÉV EGYEDI GÁZ NYITOTT E-G-B 1344 FT/DB/ALKALOM 363 FT 1707 FT/DB/ALKALOM EGYEDI GÁZÜZEMŰ FÜSTJÁRAT /KÉMÉNY/ ELLENŐRZÉSE, TISZTITÁSA ÉVENTE 1 ALKALOMMAL 1 SZINTES 1343 FT/FÜSTJ/ÉV 362 FT 1705 FT/FÜSTJ/ÉV 2 SZINTES 2016 FT/FÜSTJ/ÉV 544 FT 2560 FT/FÜSTJ/ÉV 3 SZINTES 2677 FT/FÜSTJ/ÉV 723 FT 3400 FT/FÜSTJ/ÉV 4 SZINTES 3343 FT/FÜSTJ/ÉV 902 FT 4245 FT/FÜSTJ/ÉV 5 SZINTES 4016 FT/FÜSTJ/ÉV 1084 FT 5100 FT/FÜSTJ/ÉV 6 SZINTES 4689 FT/FÜSTJ/ÉV 1266 FT 5955 FT/FÜSTJ/ÉV EGYEDI GÁZ ZÁRT Jelenleg ilyen nincs még a nyilvántartásban E-G-C 2888 FT/DB/ALKALOM 780 FT 3668 FT/DB/ALKALOM GYÜJTŐ SZILÁRD, NYITOTT Gy-S-B 589 SZINT/BEK/ALK 159 FT 748 FT/DB/ALKALOM GYŰJTŐKÉMÉNY / FÜSTJÁRAT/ VEGYES TÜZELÉSŰ ELLENŐRZÉSE, TISZTITÁSA ÉVENTE 2 ALKALOMMAL 2 SZINTES 2354 FT/FÜST/ÉV 636 FT 2990 FT/FÜSTJ/ÉV 3 SZINTES 3531 FT/FÜST/ÉV 954 FT 4485 FT/FÜSTJ/ÉV 4 SZINTES 4709 FT/FÜST/ÉV 1271 FT 5980 FT/FÜSTJ/ÉV 5 SZINTES 5878 FT/FÜSTJ/ÉV 1587 FT 7465 FT/FÜSTJ/ÉV 6 SZINTES 7055 FTFÜSTJB/ÉV 1905 FT 8960 FT/FÜSTJ/ÉV GYÜJTŐ GÁZ, NYITOTT Gy-G-B 914 SZINT/BEK/ALK 247 FT 1161 FT/DB/ALKALOM GYŰJTŐKÉMÉNY /FÜSTJÁRAT/ GÁZÜZEMŰ ELLENŐRZÉSE, TISZTITÁSA ÉVENTE 1 ALKALOMMAL 2 SZINTES 1827 FT/FÜSTJ/ÉV 493 FT 2320 FT/FÜSTJ/ÉV 3 SZINTES 2673 FT/FÜSTJ/ÉV 722 FT 3395 FT/FÜSTJ/ÉV 4 SZINTES 3343 FT/FÜSTJ/ÉV 902 FT 4245 FT/FÜSTJ/ÉV 5 SZINTES 3969 FT/FÜSTJ/ÉV 1071 FT 5040 FT/FÜSTJ/ÉV 6 SZINTES 4634 FT/FÜSTJ/ÉV 1251 FT 5885 FT/FÜSTJ/ÉV GYÜJTŐ GÁZ, ZÁRT Jelenleg ilyen nincs még a nyilvántartásban Gy-G-C 1828 FT/DB/ALKALOM 494 FT 2322 FT/DB/ALKALOM KÖZPONTI, SZILÁRD, NYITOTT K-S-B 3100 FT/DB/ALKALOM 837 FT 3937 FT/DB/ALKALOM KÖZPONTI VEGYES TÜZELÉSŰ KÉMÉNY /FÜSTJÁRAT/ ELLENŐRZÉSE, TISZTITÁSA ÉVENTE 2 ALKALOMMAL 634 FT/FM/ÉV 171 FT 805 FT/FM/ÉV KÖZPONTI, GÁZ, NYITOTT K-G-B 5696 FT/DB/ALKALOM 1538 FT 7234 FT/DB/ALKALOM KÖZPONTI GÁZÜZEMŰ KÉMÉNY /FÜSTJÁRAT/ ELLENŐRZÉSE, TISZTITÁSA ÉVENTE 1 ALKALOMMAL 894 FT/FM/ÉV 241 FT 1135 FT/FM/ÉV EGYEDI TARTALÉK Ta-E 744 FT/DB/ALKALOM 201 FT 945 FT/DB/ALKALOM GYŰJTŐ TARTALÉK Ta-Gy 744 FT/SZINT/BEK/ALK. 186 FT 930 FT/SZINT/BEK/ALK. TARTALÉK FÜSTJÁRAT /KÉMÉNY/ ELLENŐRZÉSE 744 FT/SZINT/ÉV 201 FT 945 FT/SZINT/ÉV ÉVENTE 1 ALKALOMMAL

6 53-93/2011. ikt. számú előterjesztés 2. számú melléklete 2/2 AZ ESETENKÉNT KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI SZOLGÁLTATÁSOK 2012.JANUÁR 1-TŐL ALKALMAZANDÓ ÁRAI MEGNEVEZÉS DÍJ ÁFA NÉLKÜL ÁFA 27 % DÍJ ÁFA - VAL ÚJ, MEGÉPÍTETT, JAVÍTOTT VAGY MEGOSZTOTT 2900 FT/VIZSGÁLAT 783 FT 3683 FT/VIZSGÁLAT LAKÁSOK, ÉPÜLETEK TERVEIHEZ, HASZNÁLATBA 2811 FT/KÉMÉNY 759 FT 3570 FT/KÉMÉNY VÉTELHEZ VÉGZETT KÉMÉNY VIZSGÁLATI ILL. FÜSTGÁZELVEZETÉSI SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉSE SZILÁRD ÉS OLAJ TÜZELÉS ESTÉN GÁZÜZEMŰ TÜZELŐBERENDEZÉS, KÉMÉNYBE KÖTÉST MEGELŐZŐ TERHELHETŐSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉS HAGYOMÁNYOS 8590 FT/VIZSGÁLAT 2319 FT FT/VIZSGÁLAT TELEPHELYEN 7370 FT/KÉMÉNY 1990 FT 9360 FT/KÉMÉNY TELEPHELYEN KÍVÜL 8587 FT/KÉMÉNY 2318 FT FT/KÉMÉNY TURBÓ FT/VIZSGÁLAT 4639 FT FT/VIZSGÁLAT Jelenleg ilyen típusú árat a díjtáblázat nem tartalmaz GÁZÜZEMŰ KÉMÉNYEK,ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐK 5296 FT/REND.E FT 6726 FT/REND.E. ÉS KÉSZÜLÉKEK MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE, 2898 FT/KÉMÉNY 782 FT 3680 FT/KÉMÉNY SZAKVÉLEMÉNYEZÉSE. KÉMÉNY,ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS 5296 FT/REND.E FT 6726 FT/REND.E. TÖMÖRSÉGI VIZSGÁLAT 2898 FT/KÉMÉNY 782 FT 3680 FT/KÉMÉNY TERVEZÉSHEZ KÉMÉNYSEPRŐ NYILATKOZAT 60KW ALATT RENDELTETÉSI EGYSÉG FT/REND.E FT FT/REND.E. Jelenleg ilyen típusú árat a díjtáblázat nem tartalmaz 60KW FELETT FT/REND.E FT FT/REND.E. 60KW ALATT RENDELTETÉSI EGYSÉG 5295 FT/REND.E FT 6725 FT/REND.E. 60KW FELETT FT/REND.E FT FT/REND.E. KÜLÖN ELJÁRÁSI DÍJ 2436 FT/ALK 658 FT 3094 FT/ALK EGYEDI BEJELENTÉS ALAPJÁN VÉGZETT 2437 FT/ALK 658 FT 3095 FT/ALK KÉMÉNYSEPRÉS, DUGULÁSELHÁRÍTÁS FIGYELMEZTETŐ FELSZÓLÍTÁS KÖZSZOLGÁLAT 1218 FT/ALK 329 FT 1547 FT/ALK IGÉNYBEVÉTELÉRE, ISMÉTELT VÉGREHAJTÁSSAL 1142 FT/ALK 308 FT 1450 FT/ALK MÁSOLAT KIADÁSA NYILVÁNTARTOTT DOKUMENTUMRÓL Jelenleg ilyen típusú árat a díjtáblázat nem tartalmaz 450 FT/DB 122 FT 572 FT/DB

7 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2011. (XI..) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 60/1999. (XII. 1.) Kgy. rendelet módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. törvény 2. f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 60/1999. (XII. 1.) Kgy. rendelet 8/A. (3), (5), (6) bekezdése hatályát veszti. A rendelet 1. és 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. és 2. számú melléklete lép. 2. E rendelet január 1. napján lép hatályba. 3. Salgótarján, november 22. Becsó Zsolt Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László Nógrád megyei főjegyző

8 A.../2011. (XI. 22) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete A FOLYAMATOSAN KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI SZOLGÁLTATÁSOK JANUÁR 1-TŐL ALKALMAZANDÓ ÁRAI MEGNEVEZÉS DÍJ ÁFA NÉLKÜL ÁFA 27 % DÍJ ÁFA - VAL EGYEDI, SZILÁRD, NYITOTT E-S-B 768 FT/DB/ALKALOM 207 FT 975 FT/DB/ALKALOM EGYEDI VEGYES TÜZELÉSŰ FÜSTJÁRAT /KÉMÉNY/ ELLENŐRZÉSE, TISZTITÁSA ÉVENTE 2 ALKALOMMAL EGYEDI GÁZ NYITOTT EGYEDI GÁZ ZÁRT E-G-B 1344 FT/DB/ALKALOM 363 FT 1707 FT/DB/ALKALOM E-G-C 2888 FT/DB/ALKALOM 780 FT 3668 FT/DB/ALKALOM GYÜJTŐ SZILÁRD, NYITOTT Gy-S-B 589 SZINT/BEK/ALK 159 FT 748 FT/DB/ALKALOM GYŰJTŐKÉMÉNY / FÜSTJÁRAT/ VEGYES TÜZELÉSŰ ELLENŐRZÉSE, TISZTITÁSA ÉVENTE 2 ALKALOMMAL GYÜJTŐ GÁZ, NYITOTT Gy-G-B 914 SZINT/BEK/ALK 247 FT 1161 FT/DB/ALKALOM GYŰJTŐKÉMÉNY /FÜSTJÁRAT/ GÁZÜZEMŰ ELLENŐRZÉSE, TISZTITÁSA ÉVENTE 1 ALKALOMMAL GYÜJTŐ GÁZ, ZÁRT Gy-G-C 1828 FT/DB/ALKALOM 494 FT 2322 FT/DB/ALKALOM KÖZPONTI, SZILÁRD, NYITOTT K-S-B 3100 FT/DB/ALKALOM 837 FT 3937 FT/DB/ALKALOM KÖZPONTI VEGYES TÜZELÉSŰ KÉMÉNY /FÜSTJÁRAT/ ELLENŐRZÉSE, TISZTITÁSA ÉVENTE 2 ALKALOMMAL KÖZPONTI, GÁZ, NYITOTT K-G-B 5696 FT/DB/ALKALOM 1538 FT 7234 FT/DB/ALKALOM KÖZPONTI GÁZÜZEMŰ KÉMÉNY /FÜSTJÁRAT/ ELLENŐRZÉSE, TISZTITÁSA ÉVENTE 1 ALKALOMMAL EGYEDI TARTALÉK GYŰJTŐ TARTALÉK TARTALÉK FÜSTJÁRAT /KÉMÉNY/ ELLENŐRZÉSE ÉVENTE 1 ALKALOMMAL Ta-E 744 FT/DB/ALKALOM 201 FT 945 FT/DB/ALKALOM Ta-Gy 744 FT/SZINT/BEK/ALK. 186 FT 930 FT/SZINT/BEK/ALK.

9 A.../2011. (XI. 22) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete AZ ESETENKÉNT KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI SZOLGÁLTATÁSOK JANUÁR 1-TŐL ALKALMAZANDÓ ÁRAI MEGNEVEZÉS DÍJ ÁFA NÉLKÜL ÁFA 27 % DÍJ ÁFA - VAL ÚJ, MEGÉPÍTETT, JAVÍTOTT VAGY MEGOSZTOTT 2900 FT/VIZSGÁLAT 783 FT 3683 FT/VIZSGÁLAT LAKÁSOK, ÉPÜLETEK TERVEIHEZ, HASZNÁLATBA VÉTELHEZ VÉGZETT KÉMÉNY VIZSGÁLATI ILL. FÜSTGÁZELVEZETÉSI SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉSE SZILÁRD ÉS OLAJ TÜZELÉS ESTÉN GÁZÜZEMŰ TÜZELŐBERENDEZÉS, KÉMÉNYBE KÖTÉST MEGELŐZŐ TERHELHETŐSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉS HAGYOMÁNYOS 8590 FT/VIZSGÁLAT 2319 FT FT/VIZSGÁLAT TURBÓ FT/VIZSGÁLAT 4639 FT FT/VIZSGÁLAT GÁZÜZEMŰ KÉMÉNYEK,ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐK 5296 FT/REND.E FT 6726 FT/REND.E. ÉS KÉSZÜLÉKEK MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE, SZAKVÉLEMÉNYEZÉSE. KÉMÉNY,ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS 5296 FT/REND.E FT 6726 FT/REND.E. TÖMÖRSÉGI VIZSGÁLAT TERVEZÉSHEZ KÉMÉNYSEPRŐ NYILATKOZAT 60KW ALATT RENDELTETÉSI EGYSÉG FT/REND.E FT FT/REND.E. 60KW FELETT FT/REND.E FT FT/REND.E. KÜLÖN ELJÁRÁSI DÍJ EGYEDI BEJELENTÉS ALAPJÁN VÉGZETT 2436 FT/ALK 658 FT 3094 FT/ALK KÉMÉNYSEPRÉS, DUGULÁSELHÁRÍTÁS FIGYELMEZTETŐ FELSZÓLÍTÁS KÖZSZOLGÁLAT 1218 FT/ALK 329 FT 1547 FT/ALK IGÉNYBEVÉTELÉRE, ISMÉTELT VÉGREHAJTÁSSAL MÁSOLAT KIADÁSA NYILVÁNTARTOTT DOKUMENTUMRÓL 450 FT/DB 122 FT 572 FT/DB

10 INDOKLÁS a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 60/1999. (XII. 1.) Kgy. rendelet módosításához ÁLTALÁNOS A rendelet célja, hogy Nógrád megye területén Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területét kivéve az élet és vagyonbiztonság, valamint a megelőző tűz-, és környezetvédelem érdekében az ingatlanokon lévő tüzelőberendezések égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény, füstjárat időszakonkénti ellenőrzésével, tisztításával kapcsolatos feladatokat meghatározza, szabályozza az ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. A rendelet megalkotásának jogszabályi háttere a következő: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény; az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. törvény; a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X.30.) BM. Rendelet. Nógrád Megye Önkormányzata a nyilvánosan meghirdetett pályázatot elnyerő, a kéményseprőipari tevékenységet ellátó szakvállalaton keresztül látja el a feladatot. A törvényi felhatalmazás és kötelezettség alapján a közgyűlés rendeletben szabályozza a közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét a belügyminiszter 27/1996. (X.30.) BM rendeletében rögzítettek összhangban. A rendeletben meghatározza a területi és személyi hatályát, a közszolgáltatást végző szakvállalatot és annak kötelezettségeit, a közszolgáltatással érintett ingatlanok tulajdonosát terhelő kötelezettségeket, valamint a közszolgáltatás díját. A szolgáltatóval kötött megállapodás szerint a közgyűlés évente felülvizsgálja a szolgáltatás díját. A díj mértékét a kémény típusa, a tüzelési mód, a kémény igénybevételének jellege figyelembevételével a rendeletben rögzített módon határozza meg. A rendelet további részei többségében eljárási kérdéseket rendeznek és a fent említett jogszabályok egyes részeinek megismétlései. Erre azért van szükség, hogy kéményseprő-ipari közszolgáltatás közvetlenül a lakosságot érintő alapvető szabályai egységes szerkezetben legyenek megtalálhatóak, mert ez nagyban segíti a rendelet gyakorlati alkalmazását. RÉSZLETES 1. A díj megállapításának módját a rendelet 8/A. -a rögzíti. A megyei önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy a közszolgáltatás díját évente legalább a tárgyévre tervezett infláció mértékével növeli. Az (5) bekezdés szerint figyelembe kell venni a megelőző évre vonatkozó emelés mértékének és a közzétett tény infláció mértékének különbségét, a (6) bekezdés szerint lehetőség van a 25%-ot meghaladó költséghányad külső tényezők (ár-, adó-, járulékemelés; jogszabályi előírások) hatására az inflációt legalább 15%-kal meghaladó mértékű

11 2 emelkedését korrekciós tényezőként alkalmazni, melynek nagysága tárgyalás útján kerülhet meghatározásra. Ez utóbbi alátámasztására a (4) bekezdés a szolgáltatónak költségelemzés készítését írja elő. Az átláthatóság és tervezhetőség miatt a szolgáltató és a szolgáltatást igénybevevők érdekeit is jobban szolgálja egy egyszerűbb, a tervezett infláció alapján meghatározott díjképzés, ezért indokolt a korrekciós tényezők alkalmazási lehetőségének és az ahhoz szükséges költségelemzés készítési kötelezettség hatályon kívül helyezésére. 2. A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjait a rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. A évi díjakat jelen rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. A rendelet hatályba lépésének időpontját rögzíti. 3.

12 3 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT mely ismerteti a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadásának várható következményeit A vizsgált kritériumok A tervezett jogszabály társadalmi hatásai A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai A tervezett jogszabály környezeti következményei A tervezett jogszabály egészségi következményei A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A vizsgálat eredménye A Rendelet a megye egész területén Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területét kivéve meghatározza a közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét. A szolgáltatást végzőnek a díjból biztosítania kell a cég működésének feltételeit. A díj megállapítására évente, a tárgyévet megelőző évben kerül sor. A megyei önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy a közszolgáltatás díját évente legalább a tárgyévre tervezett infláció mértékével növeli. A Rendelet az élet és vagyonbiztonság, valamint a megelőző tűz- és környezetvédelem érdekében az ingatlanokon lévő tüzelőberendezések égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény, füstjárat időszakonkénti ellenőrzésével, tisztításával kapcsolatos feladatokat rögzíti, szabályozza az ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. u.a. A közszolgáltatás igénybevételének módját és időpontját, a végrehajtását és a díj megfizetésének tényét a szolgáltató kötelezettsége dokumentálni. A Rendelet megalkotásának alapja törvényi felhatalmazás és kötelezettség, elmaradása élet és vagyonbiztonság veszélyeztet, valamint a környezetvédelem terén csökken a megelőzés. Nógrád Megye Önkormányzata a a kéményseprő-ipari feladatok ellátására a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft-vel kötött határozott időtartamú, december 31-ig szóló szerződést.

13 HATÁROZATI JAVASLAT a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft-vel (továbbiakban: NOTÜZ Kft.) Nógrád megye teljes közigazgatási területére kivéve Salgótarján Megyei Jogú Város területe a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység ellátására december 15-én kötött szerződés módosítását kezdeményezi, indítványozza törölni a díj megállapítását rögzítő 6. pont d), f) és g) bekezdését. 2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a szükséges egyeztetések lefolytatására és annak eredményeként a szerződésmódosítás aláírására. Határidő: december 31. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 3. A testület utasítja elnökét, hogy a NOTÜZ Kft. jogutódlással történő megszűnése esetén, gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről és a közgyűlés ülésén kezdeményezze a beolvadás tényének, a közszolgáltatást végző cég megnevezésének rendeleti rögzítését. Határidő: február 29. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Salgótarján, november 22. Becsó Zsolt Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László Nógrád megyei főjegyző

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 60/1999. (XII. 1.) Kgy. rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 60/1999. (XII. 1.) Kgy. rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 60/1999. (XII. 1.) Kgy. rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról [A 24/2000. (XII. 1.) Kgy., a 25/2006. (XII.15.) Kgy., a 32/2007. (XI. 30) Kgy.,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/982-1/2011/I. Üi.: Varga Sz. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Részletesebben

... napirendi pont 01/792-2/2011. Megtárgyalja: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság Ügyrendi Bizottság

... napirendi pont 01/792-2/2011. Megtárgyalja: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság Ügyrendi Bizottság ... napirendi pont 01/792-2/2011. Megtárgyalja: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság Ügyrendi Bizottság A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j e s z t é s e a kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú város Közgyűlésének 29/1995.(XII.18.)Ör. sz. rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatásról

Salgótarján Megyei Jogú város Közgyűlésének 29/1995.(XII.18.)Ör. sz. rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatásról Salgótarján Megyei Jogú város Közgyűlésének 29/1995.(XII.18.)Ör. sz. rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 41/1996.(XII.27.), 2/2000.(I.31.), 52/2006.(XII.12.), 34/2007.(XII.18.),

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülése 5. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülése 5. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülése 5. számú napirendi pontja Rendelettervezet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.)

Részletesebben

A Rendelet melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet melléklete lép. E rendelet 2008. január 1-jével lép hatályba.

A Rendelet melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet melléklete lép. E rendelet 2008. január 1-jével lép hatályba. A Tolna Megyei Önkormányzat 20/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J A V A S L A T. A kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 29/1995.(XII.18.) Ör. Sz. rendelet módosítására.

J A V A S L A T. A kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 29/1995.(XII.18.) Ör. Sz. rendelet módosítására. J A V A S L A T A kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 29/1995.(XII.18.) Ör. Sz. rendelet módosítására. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. december 16-i ülésére. Elıterjesztı:

Részletesebben

A Rendelet melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet melléklete lép. E rendelet 2011. január 1-jével lép hatályba.

A Rendelet melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet melléklete lép. E rendelet 2011. január 1-jével lép hatályba. A Tolna Megyei Önkormányzat 14/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 60/1999. (XII. 1.) Kgy. rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 60/1999. (XII. 1.) Kgy. rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 60/1999. (XII. 1.) Kgy. rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról [A 24/2000. (XII. 1.) Kgy., a 25/2006. (XII.15.) Kgy., a 32/2007. (XI. 30) Kgy.,

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 17/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 17/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 17/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1996. (XI. 11.) Kgy.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 36/2004. (11.26.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 36/2004. (11.26.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 36/2004. (11.26.) sz. rendelete 8. sz. melléklet a kéményseprői pari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 1996. évi 88. sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

Ssz A kémény típusa Lakossági Közületi Lakossági Közületi. 430,- Ft/db/szint

Ssz A kémény típusa Lakossági Közületi Lakossági Közületi. 430,- Ft/db/szint Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 100-2/2010. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tárgy: Kéményseprő-ipari

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 6745 Szeged, Pf. 473. Ügyiratszám: 56705/2011. Tárgy: kiegészítés a cégvezetői előterjesztéshez Tisztelt Közgyűlés! A rendelkezésemre álló cégvezetői javaslatok

Részletesebben

1 Módosította az 50/2007. (12. 28.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2008. január 1-től

1 Módosította az 50/2007. (12. 28.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2008. január 1-től Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1996. évi 88. sz. Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

41/1999.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

41/1999.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 41/1999.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/996 (XII.0.) KKÖT R E N D E L E T E kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (Egységes szerkezetben) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

/2/ A kéményseprő-ipari közszolgáltatást Székkutas község közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos köteles igénybe venni.

/2/ A kéményseprő-ipari közszolgáltatást Székkutas község közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos köteles igénybe venni. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 18/1999./XII.10./. Ktr. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Székkutas Község Képviselőtestülete az egyes helyi

Részletesebben

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló évi 88. sz. önkormányzati rendelet módosításáról

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló évi 88. sz. önkormányzati rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 61/2000. (11. 25.) számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 1996. évi 88. sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Ikt.szám: 338-4/2014. Javaslat módosítására Tisztelt Közgyűlés! A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 8-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 8-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL: (88) 545-011, FAX: (88) 545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 07/248-2007 E LŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 18-i ülésére

E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 18-i ülésére Szám: 02/145-11/2009. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

./. (..) önkormányzati rendelete

./. (..) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK a kötelezıen igénybeveendı, szervezett kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 2/1997. (II. 19.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 38/1996. (IX. 1.) számú. r e n d e l e t e ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 38/1996. (IX. 1.) számú. r e n d e l e t e ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 38/1996. (IX. 1.) számú r e n d e l e t e a kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás igénybevételéről A Közgyűlés az 1995. évi XLII. törvény 4..(4) bekezdésében

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 17/1999. (VIII.9.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 17/1999. (VIII.9.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/1999. (VIII.9.) Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve:

Részletesebben

85/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

85/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 85/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése az egyes helyi

Részletesebben

Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató

Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató Előterjesztő megnevezése: Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató Iktatószám: 56705/2011. Tárgy: Az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

MOHÁCSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MOHÁCSI MIKRÓKÖRZET KÉMÉNYSEPRŐ- IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI évben ( Ft/óra, 30,70 Ft/perc)

MOHÁCSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MOHÁCSI MIKRÓKÖRZET KÉMÉNYSEPRŐ- IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI évben ( Ft/óra, 30,70 Ft/perc) Sátorhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. /II. 1./ Ör. sz. rendelete a kötelezően igénybe veendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 3/2007. /II. 15./ Ör. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata 11/1999. (V.6.) sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Sárvár város Önkormányzata 11/1999. (V.6.) sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 1 Sárvár város Önkormányzata 11/1999. (V.6.) sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Sárvár város Önkormányzata az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-36/2013. Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi ellátásának,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete a kéményseprő - ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (Egységes szerkezetben) A Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. /1/ bekezdése és az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

A./ Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari közszolgáltatások től ÁFA nélkül és 20% ÁFA-val.

A./ Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari közszolgáltatások től ÁFA nélkül és 20% ÁFA-val. Sátorhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2008. (XII. 18.) Ör. sz. rendelete a kötelezően igénybe veendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 3/2007. (II. 15.) Ör. számú rendelet módosításáról

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ÉNEK a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 255/2007. (XII. 17.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 255/2007. (XII. 17.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 255/2007. (XII. 17.) számú h a t á r o z a t a a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 24-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. június 20-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1999-ben megalkotta a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 9/2013. (VI.7.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 9/2013. (VI.7.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VI.7.) Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2014. január 1.-től

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt.szám: 25.122/2016 Javaslat a köznevelési intézményekben biztosított gyermekétkeztetés intézményi airól szóló rendelet megalkotására Tisztelt Közgyűlés! A

Részletesebben

Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás Díjtételek január 01. napjától. Ssz. Szolgáltatás Díj Díj

Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás Díjtételek január 01. napjától. Ssz. Szolgáltatás Díj Díj Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás Díjtételek 0. január 0. napjától Ssz. Szolgáltatás Díj Díj Nettó Mértékegység Bruttó Mértékegység A. Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 5. számú napirendi pont Ikt. szám: 53-64/2011. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Csongrád Város Önkormányzata M Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől Száma: 13-12415-3/2007. Témafelelős: Ötvös Tamás E l ő t e r j e s z t é s Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. december

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 33-38/2013. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2012. december 13-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjakat a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/1999. (XII.29.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDLETE A KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL (A 6/2000. (IV.7.) és az 1/2010. (I.22.) számú önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés az 1.1. napirendi ponthoz. Melléklet: 1 pld. rendelet tervezet. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés az 1.1. napirendi ponthoz. Melléklet: 1 pld. rendelet tervezet. Tisztelt Közgyűlés! Előterjesztői kiegészítés az 1.1. napirendi ponthoz Melléklet: 1 pld. rendelet tervezet Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés 2012. december 21-i ülésén a 1.1. sz. napirendi pontban szereplő "Egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 21/2010 (V. 28.) Pm. sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételének részletes szabályairól

Pest Megye Közgyűlésének 21/2010 (V. 28.) Pm. sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételének részletes szabályairól Pest Megye Közgyűlésének 21/2010 (V. 28.) Pm. sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételének részletes szabályairól Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Magyar Kémény Kft Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 1126 Bp. Böszörményi út 24/b. Tel.:

Magyar Kémény Kft Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 1126 Bp. Böszörményi út 24/b. Tel.: Magyar Kémény Kft. 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 1126 Bp. Böszörményi út 24/b. Tel.: 06-1-766-5851 E-mail: titkarsag@magyarkemeny.hu Bankszámlaszám:10403909-39019905-00000000 Adószám: 11226710-2-14

Részletesebben

Halmaj község önkormányzatának 3/2001.(02.09.)sz.rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Halmaj község önkormányzatának 3/2001.(02.09.)sz.rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Halmaj község önkormányzatának 3/2001.(02.09.)sz.rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Halmaj község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 38/2009. (XII. 23.) sz. rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 26/2003. (XII. 19.) számú rendelet módosításáról 1. A kötelező

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 26/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelettel) Salgótarján

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 45/1997. (XII.10.) Kr. számú rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 45/1997. (XII.10.) Kr. számú rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 45/1997. (XII.10.) Kr. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Javaslat

53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Javaslat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 4. sz. napirendi pont 53-60/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László Javaslat az étkeztetési tevékenységet végző intézmények 2011. évi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mórahalom városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013. (II. 28. ) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Mórahalom városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JAVASLAT. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

JAVASLAT. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. számú napirendi pont 2-57/2016. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ilet. sz.: VI 236-812010. Előadó: Hadabásné Szigethy Gyöngyi Mell.: 1 db rendelettervezet Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT 1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltató beszámolója 2014. évről, és díjjavaslata 2015. évre. Előadó: Molnár

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2001.(I.9.) számú rendelete A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (a módosítással egységes szerkezetben) Dédestapolcsány

Részletesebben

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (V.1.) r e n d e l e t e a helyi kéményseprő ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről. (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló

Részletesebben

SO/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete

SO/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete NY(REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK SO/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a

Részletesebben

A kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

A kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./. (..) önkormányzati rendelettervezete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról Sárospatak

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (A módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-189/2012. Tárgy: 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Sárospatak, Kossuth út 44. H-3950. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-384. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16 óráig, szerda: 8-12 és 13-17 óra 30 percig, péntek: 8-12

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. A KÖZGYŰLÉS 2010. XI. 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. A KÖZGYŰLÉS 2010. XI. 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI XX. évfolyam 12. szám 2010. december 1. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. XI. 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

Részletesebben

Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2007. évi díjának meghatározása (kemenysepro)

Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2007. évi díjának meghatározása (kemenysepro) Baranya Megyei Önkormányzat Sz.: 677-7/2006. Közgyűlésének Elnöke Előterjesztés a Költségvetési,Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2006. november 13-i ülésére Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzatának 16/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Gölle Község Önkormányzatának 16/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Gölle Község Önkormányzatának 16/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről a 14/2007.(XII.1.) számú rendelettel egységes szerkezetben Gölle Községi

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat által fenntartott óvodai intézményben alkalmazandó intézményi térítési

Részletesebben

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. /1/ bekezdése és az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 13-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) ör. módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin

Részletesebben

JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. novemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET

Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/305-5/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Összeállította: Dr. Szabó Attila Előterjesztette: Dr. Szabó Attila Látta: Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekétkeztetési

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Képviselőtestülete 2/B sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 26/2003. (XII. 19.)

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010.(V.27.)

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari

Részletesebben

1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek

1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek 1. sz. melléklet 1. oldal Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlés kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 37/1996. (XII.19.) Kgy. rendeletéhez kéményseprı-ipari közszolgáltatások 2012. évi tervezett

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-232/2011. Tárgy: A kéményseprı-ipari közszolgáltatás 2012. évi közszolgáltatási

Részletesebben

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. /1/ bekezdése és az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. DARUSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 13/2010. (XII.03.) Önkormányzati rendelettel módosított 17/2009. (XII.15) Önkormányzati rendelete A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező

Részletesebben

JAVASLAT. Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve elfogadására

JAVASLAT. Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 10. sz. napirendi pont 33-17/2013. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási

Részletesebben

a kéményseprőipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

a kéményseprőipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1. oldal 150/1995. (XII.5.) önkormányzati r e n d e l e t a kéményseprőipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 34/1999. (XII.20.), az 1/2001. (I.30.) és a

Részletesebben

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1.

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselıtestületének 21/1996 (XII.30.) KKÖT R E N D E L E T E kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009. Cím: Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

A kéményseprő-ipari közszolgáltató

A kéményseprő-ipari közszolgáltató Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1/2014.(II.10.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege Gyömrő

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete a helyi kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről. (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére Budakalász Város Polgármestere 187./2012.( IX.27.) sz. előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztatás a kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Részletesebben