A CARPE DIEM SZEMLÉLET FOGYASZTÓI MAGATARTÁSRA GYAKOROLT HATÁSA- A HEDONISTA FOGYASZTÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CARPE DIEM SZEMLÉLET FOGYASZTÓI MAGATARTÁSRA GYAKOROLT HATÁSA- A HEDONISTA FOGYASZTÓ"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Kereskedelem és Marketing Szak Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A CARPE DIEM SZEMLÉLET FOGYASZTÓI MAGATARTÁSRA GYAKOROLT HATÁSA- A HEDONISTA FOGYASZTÓ Készítette: Bodnár Zsanett Budapest, 2011

2 Köszönetnyilvánítás Hálás köszönettel tartozom a GfK Hungária áldozatkész munkatársainak, akik értékes információkkal segítették gazdagabbá, egyszersmind hitelessé tenni szakdolgozatomat. Köszönettel tartozom Czakó Dezső Tanár Úrnak, aki nagy segítségemre volt szakdolgozatom szekunder adatgyűjtési fázisában. Köszönet illeti édesapámat is, aki primer kutatásom során jelentett hatalmas segítséget az on-line kérdőív kitöltő weboldal programozásával. És végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, aki időt szántak kérdőívem kitöltésére. 2

3 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés Trendek A trend definíciója, a trendek típusai Napjaink meghatározó trendjei és ellentrendjeik A hedonizmus és az élménykeresés trendje Rokon trendek Ellentrend: az aszketizmus A hedonizmus mai magyarországi helyzete A hedonista emberkép Közgazdaságtani megközelítés Pszichológiai megközelítés Fogyasztói magatartás megközelítés Életstílus, életstílus-kutatások Életstílus-kutatási modellek hedonista szegmensei A Sinus-miliő modell Euro-Socio-Styles Életstílusinspiráció- modell TGI/ Target Group Index tipológiák A TÁRKI és a GfK modellje Hedonizmus, életkor, életciklus Ki is a fiatal? A fiatalok élvezeti cikk fogyasztása Ki is a szingli? A szinglik élvezeti cikk fogyasztása Hedonizmus és táplálkozás Mi is az élvezeti cikk? Élvezeti cikkek napjainkban- a chipsadó A kávé Általános információk a kávéról A magyar kávépiac Kávéfogyasztási szokások Hedonizmus a kávépiacon A tea Általános információk a teáról A magyar teapiac Hedonizmus a teapiacon Fogyasztási attitűdök a budapesti lakosok körében Kávéfogyasztási szokások Teafogyasztási szokások Primer kutatás Kutatási célok, hipotézisek Mintavétel, mintanagyság A kutatás módszertana A kapott eredmények kiértékelése Demográfiai jellemzők Élvezeti cikkek fogyasztása Kávé- és teafogyasztási szokások

4 7.5 Primer kutatásom összegzése Összegzés Ábrajegyzék Melléklet: kérdőív Irodalomjegyzék

5 1 Bevezetés Szakdolgozatomat a hedonikus, élménykereső fogyasztói magatartás témájában fogom írni, éppen ezért kutatásom célja a fent említett fogyasztói magatartás trendjének bemutatása lesz. A témám aktualitását többek között abban látom, hogy a hedonizmus egy napjainkban is jelen levő trend, mely hatásai várhatóan a jövőben tovább erősödnek majd, jelentős hatást gyakorolva ezzel a fogyasztók magatartására, fogyasztási szokásaikra. Trendként épp így befolyással van és lesz a társadalom egyes csoportjainak életmódjára, életstílusára és a választott termékek körére, preferenciájára is. Témámat másik megközelítésből azért is tartom kiemelkedően aktuálisnak, hiszen pont most a közelmúltban szeptember 1.- jén került bevezetésre a sajtóban chipsadóként elhíresült népegészségügyi termékdíj, melyet az élvezeti táplálkozási cikkek vonatkozásában vezettek be, a figyelem előterébe helyezve ezzel a hedonizmus önpusztítással szorosan összefüggő problematikáját. Témaválasztásom indoka abban keresendő, hogy az élvezeti táplálkozási cikkek fogyasztása az emberek mindennapi életének szerves részét képezi. Hisz ki ne fogyasztana hol kisebb vagy hol nagyobb rendszerességgel kávét vagy éppenséggel teát? Kutatásom során olyan kérdésekre fogok választ keresni, mint pl., hogy: Miért tekinthetők hedonikusnak az emberek? Milyen a hedonista ember életstílusa, mely fogyasztásának hátterében áll?- Ez utóbbi kérdésekre ad majd választ a hedonizmus közgazdaságtani, pszichológiai és fogyasztói magatartás megközelítése. Vannak-e a hedonizmusnak életkorbeli sajátosságai vagy sem? A társadalom mekkora részét képezi ez a szegmens? Mekkora célcsoportnak tekinthetők? Ez utóbbi kérdésekre ad majd választ az életstílus-kutatásokkal foglalkozó fejezet. Kutatásom gyakorlati nyomvonalát fogja jelenteni annak a vizsgálata, hogy milyen termékeket is vásárolnak a hedonista fogyasztók, különös tekintettel az élelmiszerek és az élvezeti táplálkozási cikkek körére, melyen belül vizsgálatom konkrét tárgyát a kávé és a tea, mint termékcsoport fogja képezni. Ezen két élvezeti cikk jellemző fogyasztási szokásait, az általam megkérdezett fiatalok körében végzett primer kutatásom fogja tovább vizsgálni. Szakdolgozatom gyakorlati hasznosságát abban látom, hogy a leírt életstílus-kutatások segítségével nagyságrendi képet kaphatunk arról, hogy a társadalom mekkora hányada- bár 5

6 életstílus-kutatási modellektől eltérően- tekinthető hedonista fogyasztónak, így minden élvezeti cikkeket forgalmazó vállalat képet kaphat arról, hogy célcsoportja nagyságrendileg mekkora is. Képet kapunk arról is, hogy a hedonista fogyasztói szegmensek milyen demográfiai, fogyasztási, életstílus jellemzőkkel bírnak, mely utóbbi a fogyasztói insightok keresése esetén bír kiemelkedő jelentőséggel, ami alapjában befolyásolja a célcsoportnak szánt reklámot. Kutatásom során szekunder illetve primer adatgyűjtési technikákat fogok felhasználni. A téma kifejtésénél nagyban kívánok majd támaszkodni a GfK Hungáriánál tett személyes látogatásom ( ) során szerzett első kézből kapott információkra is. 6

7 2 Trendek Szakdolgozatomat a trend, illetve az ellentrend fogalmának tisztázásával indítanám. Ezt követően bemutatásra kerül majd a szakdolgozatom vizsgálati témáját képező hedonizmus és élménykeresés trendje az őket körülvevő tágabb trendkörnyezettel, különös tekintettel a rokon trendekre, melyek tartalmukat tekintve közeli kapcsolatban állnak az előbbi két trenddel. Bemutatásra kerül majd a hedonizmus ellentrendje az aszketizmus is, végül a fejezetet a hedonizmus mai magyarországi helyzetképével zárnám. 2.1 A trend definíciója, a trendek típusai A trendek bizonyos piacon zajló jelenségek, folyamatok, melyek mindennapjainkban már éreztetik hatásukat és a jövőben növekvő jelentőségükre számíthatunk a társadalomban való elterjedésük okán. Jelentős hatást gyakorolnak a fogyasztók magatartására, fogyasztási szokásaikra. Befolyással vannak a társadalom egyes csoportjainak életmódjára, életstílusára, a választott termékek körére, preferenciájára is. Amely trendek széles körben nyernek társadalmi elfogadtatást, azok beépülnek a mindennapokba, átlagos magatartássá degradálódnak és megszűnnek trendnek lenni, de a trendek ugyanígy előhívhatják az ellentrendjeiket is, egy ugyanazon jelenség ellentétes pólusának kiemelésével. (Törőcsik, 2007; :47) A trendek hierarchiáját tekintve a következő trendeket különböztethetjük meg: Meta trendek: A trendek legfelül elhelyezkedő dimenziója. Hosszútávon ható, mindent átfogó jelenségek. A modernitás, de akár egy világvallás által közvetített értékek is ide tartozhatnak. Megatrendek: Nagy társadalmi változásokat leíró trendek például: globalizmus. Fogyasztói trendek: A társadalmi viselkedés, ezen belül is a vásárlási és a fogyasztói szokások masszív módosulása. Divathullámok: A termékek, márkák vagy akár az ízlések egymást rövid ciklusokban követő trendjei. (Kozák, 2008) 2.2 Napjaink meghatározó trendjei és ellentrendjeik Az idő nyomása/gyorsulás, gyorsítás- kiszállás /lassúság, lassítás 7

8 Fizikai és szellemi mobilitás- stabilitás, meleg-fészek keresése Minél többet, minél olcsóbban, minél gyorsabban- egyszerűség, haszontalanság Tanulás a racionális tudás megszerzéséért- emocionális érzékenység fejlesztése Individualizmus/ego trend- mi érzés High-tech, virtualitás- természetes/természetesség Örökké fiatal - vállald a korod Wellness- null-ness Hedonizmus- új aszketizmus Élménykeresés- autentikusság keresése Egzotikumok, keleti kultúrák- gyökerek keresése (Törőcsik, 2003) 2.3 A hedonizmus és az élménykeresés trendje A hedonizmus szó eredetét tekintve a görög hedoné (élvezet) szóból származik. (Révai Nagy Lexikona, 1991) Jelentése: Ókori görög filozófiai irányzat, amely szerint az élet ésszerű élvezése a legfőbb jó. Élvhajhászás, az érzéki örömök mértéktelen kergetése. (Idegen Szavak és Kifejezések Szótára, 1973: 322.o.) Bár a hedonizmus a történelem során számos korszakban felütötte a fejét, uralkodó értékké a hetvenes és a nyolcvanas években vált. (Kozák, 2008; Törőcsik, 2003) Napjainkban a fogyasztói magatartás megközelítésében egy olyan trendként tekintünk rá, mely az élet élvezetét, az itt és most életérzést, az azonnali jutalmazást tűzi zászlajára. Az irányzat összefügg a lemondások tagadásával, a jólét érzetének megteremtésével, melyre sokan erőn felül képesek költeni. Ez a trend egyrészt a látható fogyasztás termékeinek, szolgáltatásainak (pl.: ruházat, mozi, étterem) forgalmán mutatkozik meg, másrészt az önmegnyugató termékek (pl.: csokoládé, tejkészítmények, ritka csemegék) fogyasztásában. A luxus termékek keresése, az elérhető kis luxus csábítása szintén a trend velejárója. Manapság egyre szélesebb körben elérhetőek a korábban csak a kifejezetten gazdagok fogyasztására jellemző termékek, szolgáltatások. A kis luxus még azt is megengedhetővé varázsolja, amit normál körülmények között nem engedhetne meg magának a fogyasztó. A nagy divatdiktátorok márkás kiegészítői pl.: egy öv, egy napszemüveg, egy táska megfizethető, ha valakinek ez a középosztályból kiemelkedően 8

9 fontos. De ugyanígy vásárolható kis kiszerelésű kaviár, szarvasgomba, sáfrány, cápahús, vagyis az élvezeti értéket mind a tényleges, mind az átvitt értelmű fogyasztásban el lehet érni, viszonylag kis befektetéssel. A trendhez egyértelműen kapcsolható más élvezeti cikkek fogyasztása is, de ezzel szakdolgozatom egy későbbi fejezetében kívánok foglalkozni. (Törőcsik, 2003) Az élménykeresés trendjében ölt testet, hogy napjaink fogyasztója nem csupán birtokolni, hanem benne lenni, élvezni is szeretne. Vagyis élményt szeretne szerezni szabadideje alatt a különféle szabadidős programokkal vagy éppen a vásárlással is. Az élményszerű vásárlási körülmények biztosítása, a szórakoztatás ma már követelmény akár egy termékbemutató akár egy eladáshelyi kóstoltatás esetén is. A trend hozta magával az extrém sportok, a távoli földrészek felkutatásának az élvezetét is, de épp így a trend következményeként jelentek meg az élményekre szakosodott élményparkok, élményfürdők is. (Törőcsik, 2003) 2.4 Rokon trendek Szorosan a hedonizmushoz és az élménykereséshez kapcsolódó trendnek tekintem a null-ness, az egzotikumok/keleti kultúrák terjedésének, illetve a változatosság keresésének a trendjét. A következőkben ezeket fogom bővebben bemutatni. Null-ness A wellness ellentrendjeként, illetve sokaknál normál élettempóként a sportolás, a helyes táplálkozás elutasítása a jellemző. A kövér emberek, mint elfogadható, sőt akár követendő példaként való megjelenése egyrészt a fogadd el magad olyannak, amilyen vagy, másrészt az egyszer élünk, ami jó azt ne tagadjuk meg magunktól érvekkel válik társadalmilag is elfogadhatóvá. Jó néhány cég terméke pl.: cukros üdítőitalok, sós, cukros snackek és más egyéb élvezeti cikkek által támogatott a kövérség, ami akceptálandó állapotként jelenik meg. A null-ness ily módon szorosan kapcsolódik a hedonizmushoz, a lemondásra való képesség eltűnéséhez. (Törőcsik, 2003) Egzotikumok/keleti kultúrák Keleten terjed a nyugati, Nyugaton pedig a keleti kultúrák kedveltsége. Számunkra felfedezés a kínai, a japán, az indonéz, a thai konyha, a különleges alapanyagok, elkészítési módok, a tálalás. Megjelent és szervesen beépült a sportok közé a thai-chi, a kick-boksz, a karate. Reneszánsza van a gyertyáknak, az illatos krémeknek, füstölőknek, 9

10 párologtató-, illóolajoknak. A gyógyításban egyre fontosabb az akupunktúra, az akupresszúra, a különleges növényekből, állatokból előállított készítmények, a gombák, a ginseng gyökér. Új vallások honosodnak meg, újfajta gondolkodásmódot képviselő emberekkel találkozunk a médiában. A mindennapok szintjén beépül(t) a vásárlásokba a szójaszósz, a basmati rizs, a friss gyömbér, az olívaolaj, az olajbogyó, a szójacsíra, a tofu Véleményem szerint az élvezeti cikkek terén ezt a trendet erősítik a kelet fűszereivel ízesített teák, a kardamonmaggal fűszerezett kávék is. Mindez az irányvonal kapcsolatban áll a hedonizmussal, az önkényeztetés trendjével, a kis luxus megengedésével. (Törőcsik, 2003) A változatosság keresése/variety seeking A változatosság szórakoztat, élményt ad. Az elkényeztetett fogyasztó nem szeretne kimaradni semmiből, így még elégedettsége mellett is keresi az új megoldásokat. A félelem, hogy lemarad valamiről, hogy nem elég trendi, hogy kihagy egy jó lehetőséget, arra vezet, hogy az állandó variety seeking mára mindennapossá vált. (Törőcsik, 2007) 2.5 Ellentrend: az aszketizmus Az aszkézis eredetét tekintve görög eredetű szó. (Akadémiai Kislexikon, 1989) Jelentése: valamely vallási cél elérése vagy valamely ideál (pl. az erkölcsi tökéletesség) megvalósítása érdekében gyakorolt önmegtartóztató, olykor önsanyargató, az anyagi javakról és az evilági élvezetekről lemondó életmód, ill. az ezt követő vallási tanítás. (Akadémiai Kislexikon, 1989: 135.o.) Az aszkéta: aszkézist gyakorló, kemény, önmegtartóztató életet élő ember. (Idegen Szavak és Kifejezések Szótára, 1973) Az aszkéta főként a keresztény (remete, szerzetes) és a buddhista (fakír) vallásban megbecsült személy. (Akadémiai Kislexikon, 1989) Fogyasztói magatartás megközelítésben ellentrendként értékelhetjük azt a felfogást, mely a hedonista nézettel szemben az önmegtartóztatás új formáját, a megfelelő anyagi háttér melletti lemondást mutatja. Elvi megfontolásból nem dobják el ezek a fogyasztók a két-hároméves autót, műszaki cikkeket. Ellenzik a csillogó csomagolású termékeket. Ez az ellentrend Magyarországon még kevéssé érződik, még inkább szerezni próbál minél több ember és a megszerzett termékeket a környezetnek mutogatni és nem pedig önmegtartóztató módon fogyasztani. A trend elutasítja a mennyiségi fogyasztást, vagyis az ilyen beállítódottságú fogyasztók nem akarnak feltétlenül sokat és értelmetlenül újat 10

11 vásárolni, inkább a minőségi termékek, a megbízható márkák vásárlásával biztosítják be magukat az ismételt vásárlással szemben. (Törőcsik, 2003) 2.6 A hedonizmus mai magyarországi helyzete Az elmúlt években jelentős mértékben nőtt az élményorientáltság szerepe a vásárlási döntésekben. Ebben több olyan tényező játszik közre, mint pl.: az élvezzük az életet szemlélet terjedése, a szabadidő-eltöltésben a változatosságra való törekvés, a fiatalok individualizmusa, az egyszemélyes háztartások növekedése (Józsa-Piskóti-Rekettye- Veres, 2005) Az élményorientáltság és a hedonizmus jelenlétét országunkban számos kutatás támasztotta már alá. A következőkben ezek közül idéznék néhányat. Törőcsik Mária és munkatársai 2005-ben a felnőtt magyar (18-74 éves) lakosságra nézve reprezentatív, 1000 fős kutatást (Trendkutatás 2005) hajtottak végre. A megkérdezések során 36, a trendekre és az ellentrendekre vonatkozó állítással való egyetértés mértékét kellett jelezniük a válaszadóknak. Kutatásukban az élménykeresők táborát 14%-ra becsülték a magyar társadalomban, melynek tagjai főképp fiatalok és még tanulók. Kifejezett igényt és érdeklődést mutatnak az élmények és a változatosságkeresés iránt. Főképp nagyvárosi, bevásárlóközpontokba járó csoportként kerültek bemutatásra. (Törőcsik, 2007) A GfK csoport 2006 végén, hazánkban megkérdezett bevonásával készült kutatása (GfK Roper Report) a közép-kelet európai régióban a városi lakosságra reprezentatív mintán vizsgálta a fogyasztói magatartást alakító globális trendeket, melyekből 18-at térképeztek fel, köztük a kikapcsolódás keresésének a trendjét. A trendet illetően megállapításra került, hogy a kikapcsolódás nem csak a fejlett országok állampolgárainak a privilégiuma. A kényeztetéstől sem mentes magatartás a mindennapok robotolásától megszabadulni vágyó fogyasztó jellemzője. A luxus is ezt a célt szolgálja csak keveseknek. Kutatásukból kiderült, hogy az élet élvezete különösen fontos a magyar emberek számára, erre utal az állítással egyet értők 80%-ot meghaladó aránya. Az sem baj, ha némi izgalommal is párosul a kaland, nyilatkozott így a magyar emberek fele. (Kozák, 2008) A GfK Hungária 2007 februárjában végzett életstílus-kutatása 1000 fő megkérdezésével mérte az emberek pénzzel kapcsolatos attitűdjeit, pénzköltési hedonizmusukat. Kutatási eredményeik szerint több éves összehasonlításban folyamatosan 11

12 nőtt azoknak az aránya, akik szerint a pénz lehetőséget biztosít az élet apró örömeinek élvezéséhez. Míg 2003-ban a megkérdezettek 22%-a vélekedett így, addig 2007-ben már 26%-uk. A magyarok pénzköltési hedonizmusát illetően a megkérdezettek több mint fele (55%-a) tartja úgy, hogy Magyarországon az emberek általában többet költenek, mint amennyit megengedhetnének maguknak. Ez az arány az elmúlt évekhez képest ugrásszerű növekedést jelent, hiszen 2000-ben és 2003-ban a megkérdezettek csupán nem egészen harmada (31%) osztotta e véleményt. (GfK, 2007a) Az általam talált legfrissebb eredménynek a már említett GfK csoport 2007-es Roper Jelentése tekinthető. A megkérdezés eredményét összegző kutatás Magyarországon a városi lakosságot reprezentáló mintán készült. A felmérés tanulságai szerint a globális fogyasztói trendek ugyan viszonylag lassan jutnak el a hazánkba, ám a városban élő fiatal fogyasztók körében igen gyors áttörést érnek el. A éves városi fiatalok 47%-ának hitvallása az élet élvezete és, hogy a jövő miatt nem érdemes aggódni. (A teljes lakosság körében ez az arány csak 21%.) Kikapcsolódásra és pihenésre vágynak, ami számukra jellemzően aktív életvitelt jelent; havi rendszerességgel több, mint 10 féle tevékenységet űznek. Jellemzően nyitottabbak az egzotikus, keleti (indiai, kínai) kultúrkör iránt, mint a lakosság teljes egésze. Személyes értékeik sorában is fontosabb szerepet tölt be a nyitottság (61%), a kaland (32%), a változatos élet (54%), mint az a teljes magyar városi lakosság esetében. (GfK, 2008a) 12

13 3 A hedonista emberkép 3.1 Közgazdaságtani megközelítés Közgazdaságtani megközelítésben a javakat két típusra oszthatjuk. Megkülönböztethetünk hedonista és haszonelvű (utilitarista) javakat. A hedonizmus és a haszonelvűség (utilitarizmus) azonban nem szükségszerűen jelentik a skála két szélső végpontját. A különféle jószágok jellemzőik alapján egyaránt minősíthetőek hedonikusnak és haszonelvűnek. A vételi alternatívák jellemzően lehetnek elsődlegesen vagy viszonylagosan inkább élvezetet nyújtók, illetve inkább hasznossági szempontokat kielégítők. A hedonista és haszonelvű javak egyaránt előnyt, hasznot kínálnak a fogyasztóknak. Az előbbi empirikus élvezetet szórakozás formájában, míg az utóbbi gyakorlati hasznot, funkcionalitást, működésének alkalmassága révén. E különbségtételből fakadóan a hedonista javak előnyeit nehezebb értékelni és számszerűsíteni, mint az utilitarista javakét, melyek estében a fogyasztás, a pénzkiadás könnyebben indokolható. Előbbi a relatív bűnökhöz, míg utóbbi az erényekhez társítható. Így a hedonista javak fogyasztásából fakadó bűntudat, melyet gyakran az okoz, hogy az ilyen jellegű vétel felesleges pénzkidobásnak tekinthető, felkelti a szórakozás, a kellemes időtöltés igazolása iránti igényt. Ezért valószínűbb, hogy akkor vásárol az ember csakis élvezetet nyújtó árucikket, ha a döntési helyzet megteremti azt a fajta rugalmasságot, amivel képes megindokolni ilyen jellegű fogyasztását. A hagyományos hasznossági elmélet alapfeltételezése szerint két lehetőség közül a potenciális vevő a nagyobb hasznot hozót választja. Ha két azonos, egymással összevethető értékű hedonista és utilitarista alternatívát a vevő külön-külön értékel, akkor a kifejezett összehasonlítás hiánya vonzóbbá teszi a hedonista alternatívát, megkönnyíti annak igazolását. Míg, ha mindkét alternatívát együtt mutatják be a vevőnek, akkor a vevő mindkettőt a másikkal összevetve értékeli, így valószínűbb hogy a haszonelvűség szempontját kielégítő alternatívát választja. A pénz és az idő (erőfeszítés) olyan csereértékek, amelyek birtokában az emberek különféle jószágok birtokába juthatnak. Így a vétel igazolásának igénye kihat az idő és a pénz azon kombinációjára is, amit az emberek hajlandóak hedonista illetve haszonelvű cikkek megszerzésére áldozni. Általánosnak tekinthető az a fajta relatív preferencia, hogy a hedonista igényeket kielégítő javakra a vevők inkább készek időt, míg a haszonelvűekre pénzt áldozni, mivel a hedonista termékek esetében az időbeli ráfordítás könnyebben megindokolható. (Nagy, 2005; Dr. Kahulits- Kemény- Dr. Bódi- Dr. Nagy, 2002) 13

14 3.2 Pszichológiai megközelítés Pszichológiai értelemben véve (csakúgy, mint közgazdaságtani megközelítésben) minden ember hedonistának tekinthető, mivel a gyönyör utáni vágy nagyon mélyen gyökerezik az agyunkban. Az élvezet nem más, mint egy biológiai folyamat, ami az evolúció során alakult ki, segítve minket a túlélésben és a szaporodásban. (Paul Martin, 2010) Ennek eredményeképpen a motiváció általában az élvezetet okozó vagy a kellemetlen állapotot enyhítő ösztönzők irányába hajtja a viselkedésünket, így minden érzetünk és élményünk az ún. hedonikus skála valamely pontjára esik, ami a kellemestől a semlegesen át a kellemetlen tartományig terjed. Az élvezet leginkább azokhoz az ingerekhez társul, amelyek az élőlény biológiai előnyeit szolgálják, míg a szenvedés/a fájdalom visszariaszt minket attól, hogy kárt tegyünk magunkban. Így hedonikus értékkel bír az ízletes étel vagy a frissítő ital is. (Fodor, 2007) A hasonló biológiai beállítottság ellenére azonban nem vagyunk egyformák az örömök keresésében, az egyik szélsőség az élvhajhász hedonista, akinek az unalom a legfőbb ellensége: új és új ingerekre, friss érzéki élmények gazdag tárházára vágyik. Míg a másik véglet az aszkéta, akinek az élvezeti hőfokmérője sokkal alacsonyabban áll. Pszichológiai szempontból vizsgálva az élménykereső emberek végletekig extrovertáltnak tekinthetők, rengeteg barátjuk van és élvezik a nagyobb összejöveteleket. Az erősen extrovertált személyiség általában a társaság szíve. Azért vágynak a nagy kompániákra és a gyakori összejövetelekre, mert tapasztalataikból már tudják, hogy a társas érintkezés az élvezetek gazdag tárháza. Az élvezetes vagy újszerű élmények iránti szokatlanul mohó vágyuk nehezen csillapítható, ezért folyton új kalandokra vágynak. Nem egyszerű extrovertált emberekről van szó, akik szeretnek összejönni a barátaikkal, hanem olyan élménykeresőkről, akiknek állandóan újabb és újabb ingerekre van szükségük, nehogy elunják magukat. (Paul Martin, 2010) Az unalomra adott természetes reakciójukként még több és több ingert keresnek, amikhez aztán gyorsan hozzá is szoknak, így bekövetkezik a hedonista mókuskerék, vagyis egyre nehezebb lesz olyan kiugró élményekhez jutniuk, amelyek aztán eltérnek a megszokottól. (Fodor, 2007) Számos vizsgálat igazolta azt is, hogy az átlagnál nagyobb eséllyel fogyasztanak (mértékkel vagy mértéktelenül) alkoholt, dohányt és más egyéb élvezeti cikkeket. (Ily módon az élménykeresés önpusztítóvá is válhat, ha szabad folyást enged neki az ilyen alkatú ember.) (Paul Martin, 2010) 14

15 3.3 Fogyasztói magatartás megközelítés Meglátásom szerint a közgazdaságtani és a pszichológiai megközelítéssel ellentétben a fogyasztói magatartás megközelítés a szegmentáció igénye miatt sosem az összes ember életstílus jegyeként kezeli a hedonizmust. Ez a megközelítés mindig csak egy bizonyos csoportot, klasztert tekint hedonistának, hiszen a cél is az, hogy bizonyos jellemzők mentén relatíve homogén, ám egymástól eltérő fogyasztói szegmensek jöjjenek létre. Mivel a fogyasztói magatartás hedonista emberképét leginkább az életstíluskutatásokból lehet kiolvasni, így a következőkben a teljesség igénye nélkül kívánom bemutatni néhány modell hedonista emberképét. A Sinus-miliő modell így számol be a hedonisztikus miliő tagjairól: A teljesítményelvű társadalom konvencióit és magatartás-elvárásait elutasító fiatal, jellemzően a 40 év alatti korosztály. Alapvető, követett céljaik a szabadság, a kötöttségek nélküli élet, a spontaneitás. Demonstratív módon elutasítják a konvenciókat, a tradicionális elveket. Szeretnek kitörni a mindennapok kényszeréből, élvezik az életet és mozgalmas életre törekszenek. Ösztönös fogyasztói magatartás jellemző a csoportra, így gyakran felelőtlen a pénzzel való bánásmódjuk is. Fogyasztási törekvéseik nagyon erősen a szórakoztatóelektronikai, multimédia-termékek, illetve a divatos ruházkodás irányába mutatnak. (Veres-Hoffmann-Kozák, 2009) Mindazzal ellentétben, hogy legfőbb törekvésük, hogy csak ne olyanok legyenek, mint a nyárspolgárok sokszor álmodoznak rendezett életről, családról, rendszeres jövedelemről és egy szép autóról vagy motorkerékpárról. A munkájukban sokszor leértékeltnek érzik magukat, ellentétben a szabadidőbeli hedonikus életükkel. (Törőcsik, 2003) A VALS modell élménygyűjtő szegmensére jellemző, hogy közvetlen tapasztalatok megszerzésére törekszenek, erősen érintettek új dolgok megszerzésében, kipróbálásában. Inkább a 20-as éveik közepén járnak. Hullámzó lelkiállapotúak, kísérletező hajlamúak. Mozgalmas mindennapokra törekszenek, gyakori körükben a szabadidős sporttevékenység. (Veres-Hoffmann-Kozák, 2009) A modell továbbfejlesztett változatában a VALS 2 modellben az élvhajhász hedonisták fiatal, lelkes, életerős, impulzív, lázadó emberek. Keresik a változatosságot és az izgalmakat. Befogadják, sőt szeretik az újat, nem táboroznak le hosszú időre valaminél. 15

16 Szeretik a szabadtéri tevékenységeket és a sportot. Fogyasztóként mohók, sokat költenek ruhára, gyorsétkezésre, zenére, mozira. (Szántó, 2003) Utolsó példaként a Young and Rubicam felfedező embertípusát jellemezném egy pár gondolatban. Őket is a tapasztalat iránti vágy vezérli, kedvelik a kihívásokat. Gyakran próbálnak ki új ötleteket, kalandokat. Kedvelik azon márkákat, melyek azonnali, új élményeket ígérnek. (Törőcsik, 2007) Kicsit összegezve a fentebb leírtakat úgy vélem, hogy fogyasztói magatartás megközelítésben a hedonista emberek lelkes, fiatal, életerős, impulzív emberek. Impulzivitásukból adódóan tetteik gyakran meggondolatlanok és a pénzzel is ugyanilyen attitűddel bánnak. Gyakran lázadnak a fennálló társadalmi renddel szemben és elutasítanak mindent, ami szabadságukat korlátozná. Szabadidejükben szeretnek out-door-os tevékenységeket űzni, sportolni, szolgáltatásokat igénybe venni. Szeretik a kalandot, és az új élményeket. A különféle életstílus-kutatások hedonista emberképét itt most nem kívánom tovább részletezni, hiszen a következő életstílus-kutatásokkal foglalkozó fejezetben ezt a gondolatot fogom tovább vinni. A téma már gyakorlatiasabb megközelítését fogja szemléltetni, hogy az elkövetkezőkben a hedonista fogyasztói szegmensek általános jellemzésén túl, már azok társadalmunkban elfoglalt százalékos részarányát is fel fogom tűntetni és ki fogok térni eme szegmens fogyasztási jellemzőire is (ld. pl. TÁRKI-GfK modell). 4 Életstílus, életstílus-kutatások A most következő fejezetben az életstílus kérdéskörét fogom vizsgálni, mely szintén determinálja valamilyen irányban a fogyasztók vásárlási döntéseit. Ily módon az emberek vásárlásaikban kereshetik az élvezeteket, élményeket és viselkedhetnek hedonistán vagy sem. 16

17 A szociológia megközelítése az életmóddal rokon fogalomként kezeli az életstílust, mely bizonyos társadalmi körülmények között viszonylagos szabadsággal megválasztott tevékenységeket, ezzel kapcsolatban levő preferenciákat takar. (Andorka, 2003) Fogyasztói magatartás megközelítésben az életstílus azon az emberi alapvető szükségleten alapuló szociális jellemző, mely egyidejűleg fejezi ki az emberek integrációs/ valahová tartozási és differenciálódási/ egyediség iránti igényét. Ebből kifolyólag az életstílus értelmezhető csoport és egyéni szinten is, kifejezhet egy nagyobb társadalmi csoporthoz való hovatartozást is és lehet az egyén önkifejezésének a terepe is. Az életstílus a személyes demográfiai jellemzőkön (életkor, nem, iskolázottság, jövedelem) túlmutató fogalom, hiszen egy ugyanazon társadalmi réteghez tartozó embernek gyökeresen más életstílusa lehet, mint az azt alkotó többségé. Így a személyes értékek meghatározó szerepe ölt testet az életstílusban, ami relatíve stabil énképen alapul, és olyan magatartásminta, amit az egyén döntéseiben követ. Az életstílus az egyén viszonylag szabadon választott, időben meglehetősen állandó jellemzője, ami azt a módot takarja, ahogyan az egyén életét vezetni kívánja, így az életcél és az értékek mutatkoznak meg benne. (Törőcsik, 2007) A kétféle megközelítésmód egyaránt kiemeli, hogy az életstílus befolyással van az emberek döntésére, magatartására és az elvégzett tevékenységek körére. A téma szempontjából érdekes összecsengés, hogy magának az életstílus kérdéskörének a vizsgálata a hatvanas évek hippi korszaka után terjedt el szélesebb körben. Pont akkor, amikor a korszak levegőjét erősen átlengte a hedonizmus légköre. A 60-as évek után vált jellegzetessé a társadalom több kisebb csoportra való tagozódása és azóta tapasztalható, hogy számos életstílus-csoport létezik egymás mellett. (Törőcsik, 2007) 4.1 Életstílus-kutatási modellek hedonista szegmensei Szakdolgozatom következő részében azon életstílus-kutatási modelleket kívánom a teljesség igénye nélkül számba venni, melyek leírják a hedonista fogyasztói szegmenst és rendelkeznek a magyar piacot illetően releváns eredményekkel. Ennek szellemében eltekintek minden olyan életstílus-kutatási tipológia részletezésétől, melyek nem írják le a fent említett fogyasztói szegmenst, illetve amelyeknek nincsenek ország specifikus 17

18 eredményei. A részletezni kívánt modellek esetében röviden leírom a modell által feltérképezett életstílus csoportokat, de legrészletesebben a hedonikus, élménykereső fogyasztói magatartást tanúsító csoportokat fogom csak kifejteni. A bemutatni kívánt életstílus-kutatások közül a TARKI és a GfK modelljét fogom a legrészletesebben bemutatni, mely konkrétan a magyar piac igényeire készült és a legfrissebbnek tekinthető A Sinus-miliő modell A modell a nevét a Sinus Sociovision heidelbergi piackutató cégről kapta, ami a modellt húsz évvel ezelőtt megalkotta. Jelenleg széles területen alkalmazzák Németországban és Ausztriában. A modell olyan elemzési dimenziókra épít, mint: Életcélok, életstratégia Társadalmi helyzet (jövedelem, végzettség) Munka és teljesítmény, teljesítményorientáció Társadalomkép (társadalmi változások érzékelése) Családi és társas kapcsolatok iránti attitűdök Szabadidő-eltöltési szokások Ideálok és példaképek Mindennapok életstílusa (Veres-Hoffmann-Kozák, 2009) A modell horizontálisan az értékorientációt méri a tradicionalitás és a modernitás két szélső végpontja között. A különféle értékorientációk így tulajdonképpen különféle generációkat takarnak. Míg vertikálisan a szociális helyzetből (jövedelem, iskolázottság, státusz) eredő pozíciót mérik. Így megkülönböztetnek alsó, közép és felső rétegeket. A modell esetében megfigyelhető azonban az is, hogy a fent ismertetett tengelyek mentén létrejövő miliők közötti határok képlékenyek, a miliők között érintkezési pontok, átmenetek léteznek. (Törőcsik, 2007; Törőcsik, 2003) Magyarországon a modell alapján 2002-ben hajtottak végre adatfelvételt és az alábbi életstílus csoportokat találták: 18

19 Felső-piac: Idős humanisták (9%) Liberális felső osztály (6%) Jól élő játékosok (6%): Az arany ifjúság, akiket magas iskolai végzettség és biztonságos anyagi helyzet jellemez. Az élet minden területén (barátok, fogyasztás, szórakozás) élvezetekre törekszenek, szeretik az életet élni. Out-door orientált, aktív, városi életstílussal jellemezhetők. Élénk érdeklődést tanúsítanak a legújabb divat és trendek iránt. Szociális helyzetüket tekintve a felső és a középosztály tagjai, értékorientációjuk modern, melyet az élvezet és az én-központúság vezérel, így a Sinus miliő koncepció leghedonikusabb tagjainak tekinthetők. Mainstream/ Középréteg: Státus- és karrierorientáltak (17%) Békés életet élők (19%) Alsó réteg: Hagyománykövetők (19%) Gyökeret vesztett fizikai munkások (15%) Kisvállalkozók (9%) (Törőcsik, 2003) Euro-Socio-Styles A GfK 2004/2005 telén 10 kelet- és közép-európai országban kutatta a 15 évesnél idősebb lakosság körében azt, hogy milyen értékeket tartanak fontosnak illetve, hogy milyeneket utasítanak el és, hogy milyen értékek jelentik mindennapjaik szervező erejét. A kutatási eredményeket 2 dimenzióban ábrázolták. Az egyik dimenziót a birtoklás kontra létezés jelölte ki. Ez a dolgok megszerzését illetve az élmények megélését jelentette. A másik dimenzió a nyugalom/ biztonság kontra szenvedélyes élet végpontjaiból adódott. A modell alapján a magyar társadalom alábbi életstílus csoportjai, világai rajzolódtak ki: Megállapodott világ (31,3%) 19

20 Biztonságos világ (18,8%) Fortélyos világ (9,3%) Kényelmes világ (2,6%) Hiteles világ (16,5%) Állandó világ (12%) Varázslatos világ (5,7%): Minden huszadik magyar sorolható ebbe a célcsoportba. A régióban a lakosságszámhoz viszonyítva- kétszeres az arányuk. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ők az ösztönösen fiatalok. Nagyra becsülik az anyagi értékeket, a birtoklást. Hisznek a dolgok rendjében és a sorsszerűségben. Fogyasztásukra a sokkal inkább jellemző a hedonizmus, mint az ésszerűség, a trendit többre tartják, mint a hasznosat. Új világ (3,8%): Arányuk jóval kisebb itthon, mint a régióban. Minden tekintetben meghatározó számukra a tolerancia, élvezik a fogyasztást, valójában határok nélkül élnek. Lételemük a személyes harmónia, éhezik az új élményeket, így is válik fogyasztásuk szabadidő-központúvá. (Törőcsik, 2007) Életstílusinspiráció- modell A modellt Törőcsik Mária és munkatársai dolgozták ki. Modelljében a 2 vizsgálati dimenziót az élettempó és az értékorientáció adja, mely utóbbi itt is generációs összefüggésű. A fogyasztó élettempója lehet lassú vagy gyors, életére az idő hiánya vagy az idő lassítása / lassulása lehet jellemző. A modernitás-tradíció dimenzió a korral való egyidejű haladást, az IT használatát, az ahhoz kapcsolódó tudást jelzi. A modell verifikálása előtt elméletileg feltételezhető csoportként mutatták be a virtuális és élményfogyasztók szegmensét, akiket ekképp jellemeztek: Ők azok, akik teljes elánnal vetik bele magukat a legújabb trendekbe, de életüket nem a munka határozza meg, inkább az új lehetőségek élvezete. Vagy még tanulók, egyetemisták vagy olyan 20

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Reklám szakirány MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Készítette: Kis Katalin Budapest,

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

A FAIR TRADE RENDSZER MAGYARORSZÁGI. Kvalitatív kutatási fázis Tanulmány. 2005. július 15.

A FAIR TRADE RENDSZER MAGYARORSZÁGI. Kvalitatív kutatási fázis Tanulmány. 2005. július 15. A FAIR TRADE RENDSZER MAGYARORSZÁGI MEGHONOSÍTÁSÁNAK LEHET SÉGEI Kvalitatív kutatási fázis Tanulmány 2005. július 15. Tartalomjegyzék I. AJÁNLÁSOK... 3 A FAIR TRADE TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁI... 4

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

Szent István Egyetem. Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján

Szent István Egyetem. Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján Szent István Egyetem Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján Szarka Krisztina Gödöllő 2014 A doktori iskola megnevezése: Szent

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Birta Barbara 2011.

SZAKDOLGOZAT. Birta Barbara 2011. SZAKDOLGOZAT Birta Barbara 2011. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY A DIVATMARKETING HATÁSA A FOGYASZTÓKRA ESETTANULMÁNY

Részletesebben

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK Árpád Ferenc PAPP-VÁRY 1 Zoltán SCHWANG 2 ABSTRACT The Marketing Institute of the Budapest College of Communication, Business and

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. A különleges élelmiszerek piacnövelési lehetőségei megkérdezések tükrében

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. A különleges élelmiszerek piacnövelési lehetőségei megkérdezések tükrében BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Interdiszciplináris (Tájépítészeti és Döntéstámogató Rendszerek) Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS A különleges élelmiszerek piacnövelési lehetőségei megkérdezések tükrében Készítette:

Részletesebben

A JÖVEDELEM MINT AZ ANYAGI JÓLÉT ÉS A SZEGÉNYSÉG MÉRŐSZÁMA

A JÖVEDELEM MINT AZ ANYAGI JÓLÉT ÉS A SZEGÉNYSÉG MÉRŐSZÁMA Központi Statisztikai Hivatal A JÖVEDELEM MINT AZ ANYAGI JÓLÉT ÉS A SZEGÉNYSÉG MÉRŐSZÁMA TÁRSADALOMSTATISZTIKAI FÜZETEK 43. Budapest, 2005 Központi Statisztikai Hivatal, 2005 ISSN 1218-5620 ISBN 963 215

Részletesebben

FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK PIACI

FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK PIACI FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK PIACI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Kutatási zárójelentés OTKA K69336 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Kaposvár 2010 TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁS KÉT DIMENZIÓJA: AZ EGÉSZSÉG- ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁS KÉT DIMENZIÓJA: AZ EGÉSZSÉG- ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁS KÉT DIMENZIÓJA: AZ EGÉSZSÉG- ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS BRÁVÁCZ IBOLYA GÖDÖLLŐ 2015. 1 A doktori iskola megnevezése: Szent

Részletesebben

ÖNKÉNTESEK ÉS NEM-ÖNKÉNTESEK JELLEMZŐI A 2008. ÉVI EURÓPAI ÉRTÉK VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN

ÖNKÉNTESEK ÉS NEM-ÖNKÉNTESEK JELLEMZŐI A 2008. ÉVI EURÓPAI ÉRTÉK VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN ÖNKÉNTESEK ÉS NEM-ÖNKÉNTESEK JELLEMZŐI A 2008. ÉVI EURÓPAI ÉRTÉK VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN avagy, aki önkéntes az nagyobb valószínűseggel boldogabb és elégedettebb? 1 Bartal Anna Mária Bevezetés Az önkéntességgel

Részletesebben

Megjelent a Kontra Műhely gondozásában 2010 www.kontramuhely.hu

Megjelent a Kontra Műhely gondozásában 2010 www.kontramuhely.hu A 80-as generáció Megjelent a Kontra Műhely gondozásában 2010 www.kontramuhely.hu A kötetet szerkesztette: Tarr Ferenc Borító: Jekl Dóra Tördelés:Tamás László Tartalom Alpár Balázs Langmár Péter Tarr Ferenc:

Részletesebben

Nagy hozzáadott értékű, stratégiai jelentőségű élelmiszerek (funkcionális, ökológiai és hagyományos) fejlesztésének lehetősége, marketing stratégiája

Nagy hozzáadott értékű, stratégiai jelentőségű élelmiszerek (funkcionális, ökológiai és hagyományos) fejlesztésének lehetősége, marketing stratégiája Nagy hozzáadott értékű, stratégiai jelentőségű élelmiszerek (funkcionális, ökológiai és hagyományos) fejlesztésének lehetősége, marketing stratégiája TARTALOMJEGYZÉK 1. DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉLELMISZERIPARA...

Részletesebben

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Farkas Gabriella, Gyarmati Andrea, Molnár Szilárd Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Az idősödéssel kapcsolatos gondolkodás új keretei Az idősödés problémakörének elméleti

Részletesebben

VÁSÁRLÁSAINK TÉRBEN ÉS IDŐBEN

VÁSÁRLÁSAINK TÉRBEN ÉS IDŐBEN Felnőttoktatás, kutatás Tibori Tímea VÁSÁRLÁSAINK TÉRBEN ÉS IDŐBEN Kreatív elméletek és gyakorlatok a globalizálódó társadalmak vásárlóit vizsgálva Klasszikus bevezetés helyett egy vallomással tartozom:

Részletesebben

GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ. Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde

GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ. Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde GAZDASÁG- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Lektorálták: Dr. Borbély Attila Dr. Tariszka Éva Dr. Melles Hagos Tewolde Tartalomjegyzék: ZÁVECZ SZILVIA: A JÓLÉTI ÁLLAM FENNTARTHATÓSÁGÁNAK PILLÉREI - SZIE, GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

A FÖDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁSBAN

A FÖDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁSBAN Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A FÖDRAJZI HELYHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS A HAGYOMÁNYOS MAGYAR TERMÉKEK LEHETSÉGES SZEREPE AZ

Részletesebben

ICT az 50+ generáció életében Ph.D. értekezés

ICT az 50+ generáció életében Ph.D. értekezés Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Doktori Iskola ICT az 50+ generáció életében Ph.D. értekezés Készítette: Gergátz Ildikó Témavezető: Dr. Törőcsik Mária egyetemi tanár 2009

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá

A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá Kapocs Ifjúsági Önsegító Szolgálat Budapest, 1995. A tanulmány a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat önkéntes munkatársai által végzett vizsgálat

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing Intézet. A termékinnováció jelentőségének bemutatása a Zwack Unicum Nyrt. példáján keresztül

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing Intézet. A termékinnováció jelentőségének bemutatása a Zwack Unicum Nyrt. példáján keresztül Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing Intézet A termékinnováció jelentőségének bemutatása a Zwack Unicum Nyrt. példáján keresztül Dr. Molnár László Csontos Csilla Miskolc, 2013 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Növekedés alulnézetben

Növekedés alulnézetben Növekedés alulnézetben Budapest, 2000. december TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2000 Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György TÁRKI Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés 1132 Budapest, Victor Hugo u.

Részletesebben

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján Előszó A 60 70 es években Nyugat Európában és Észak Amerikában a társadalmi fejlődés hatására a felsőoktatás nagymértékben átalakult. Tömeges igény mutatkozott a magasan képzett munkaerőre, a felsőfokú

Részletesebben

STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET

STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2003 STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET (Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György) Budapest, 2004. március A kutatást a MEH-MTA együttműködési megállapodás Napjaink magyar

Részletesebben

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon Kutatási beszámoló A kutatási program a Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatásával valósult meg. Projekt azonosító Echo K147/2005. A kutatási beszámolót

Részletesebben

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. Az egészség fogalma... 4 1.2. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők... 5 1.3. Az egészség

Részletesebben

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK 193 HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK Csányi Vilmos, Miklósi Ádám * (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Etológia Tanszék) Vezetői összefoglaló Humánetológiai kutatások

Részletesebben

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2014 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2015. március A KUTATÁST A TÁRKI ZRT. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben