A CARPE DIEM SZEMLÉLET FOGYASZTÓI MAGATARTÁSRA GYAKOROLT HATÁSA- A HEDONISTA FOGYASZTÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CARPE DIEM SZEMLÉLET FOGYASZTÓI MAGATARTÁSRA GYAKOROLT HATÁSA- A HEDONISTA FOGYASZTÓ"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Kereskedelem és Marketing Szak Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A CARPE DIEM SZEMLÉLET FOGYASZTÓI MAGATARTÁSRA GYAKOROLT HATÁSA- A HEDONISTA FOGYASZTÓ Készítette: Bodnár Zsanett Budapest, 2011

2 Köszönetnyilvánítás Hálás köszönettel tartozom a GfK Hungária áldozatkész munkatársainak, akik értékes információkkal segítették gazdagabbá, egyszersmind hitelessé tenni szakdolgozatomat. Köszönettel tartozom Czakó Dezső Tanár Úrnak, aki nagy segítségemre volt szakdolgozatom szekunder adatgyűjtési fázisában. Köszönet illeti édesapámat is, aki primer kutatásom során jelentett hatalmas segítséget az on-line kérdőív kitöltő weboldal programozásával. És végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, aki időt szántak kérdőívem kitöltésére. 2

3 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés Trendek A trend definíciója, a trendek típusai Napjaink meghatározó trendjei és ellentrendjeik A hedonizmus és az élménykeresés trendje Rokon trendek Ellentrend: az aszketizmus A hedonizmus mai magyarországi helyzete A hedonista emberkép Közgazdaságtani megközelítés Pszichológiai megközelítés Fogyasztói magatartás megközelítés Életstílus, életstílus-kutatások Életstílus-kutatási modellek hedonista szegmensei A Sinus-miliő modell Euro-Socio-Styles Életstílusinspiráció- modell TGI/ Target Group Index tipológiák A TÁRKI és a GfK modellje Hedonizmus, életkor, életciklus Ki is a fiatal? A fiatalok élvezeti cikk fogyasztása Ki is a szingli? A szinglik élvezeti cikk fogyasztása Hedonizmus és táplálkozás Mi is az élvezeti cikk? Élvezeti cikkek napjainkban- a chipsadó A kávé Általános információk a kávéról A magyar kávépiac Kávéfogyasztási szokások Hedonizmus a kávépiacon A tea Általános információk a teáról A magyar teapiac Hedonizmus a teapiacon Fogyasztási attitűdök a budapesti lakosok körében Kávéfogyasztási szokások Teafogyasztási szokások Primer kutatás Kutatási célok, hipotézisek Mintavétel, mintanagyság A kutatás módszertana A kapott eredmények kiértékelése Demográfiai jellemzők Élvezeti cikkek fogyasztása Kávé- és teafogyasztási szokások

4 7.5 Primer kutatásom összegzése Összegzés Ábrajegyzék Melléklet: kérdőív Irodalomjegyzék

5 1 Bevezetés Szakdolgozatomat a hedonikus, élménykereső fogyasztói magatartás témájában fogom írni, éppen ezért kutatásom célja a fent említett fogyasztói magatartás trendjének bemutatása lesz. A témám aktualitását többek között abban látom, hogy a hedonizmus egy napjainkban is jelen levő trend, mely hatásai várhatóan a jövőben tovább erősödnek majd, jelentős hatást gyakorolva ezzel a fogyasztók magatartására, fogyasztási szokásaikra. Trendként épp így befolyással van és lesz a társadalom egyes csoportjainak életmódjára, életstílusára és a választott termékek körére, preferenciájára is. Témámat másik megközelítésből azért is tartom kiemelkedően aktuálisnak, hiszen pont most a közelmúltban szeptember 1.- jén került bevezetésre a sajtóban chipsadóként elhíresült népegészségügyi termékdíj, melyet az élvezeti táplálkozási cikkek vonatkozásában vezettek be, a figyelem előterébe helyezve ezzel a hedonizmus önpusztítással szorosan összefüggő problematikáját. Témaválasztásom indoka abban keresendő, hogy az élvezeti táplálkozási cikkek fogyasztása az emberek mindennapi életének szerves részét képezi. Hisz ki ne fogyasztana hol kisebb vagy hol nagyobb rendszerességgel kávét vagy éppenséggel teát? Kutatásom során olyan kérdésekre fogok választ keresni, mint pl., hogy: Miért tekinthetők hedonikusnak az emberek? Milyen a hedonista ember életstílusa, mely fogyasztásának hátterében áll?- Ez utóbbi kérdésekre ad majd választ a hedonizmus közgazdaságtani, pszichológiai és fogyasztói magatartás megközelítése. Vannak-e a hedonizmusnak életkorbeli sajátosságai vagy sem? A társadalom mekkora részét képezi ez a szegmens? Mekkora célcsoportnak tekinthetők? Ez utóbbi kérdésekre ad majd választ az életstílus-kutatásokkal foglalkozó fejezet. Kutatásom gyakorlati nyomvonalát fogja jelenteni annak a vizsgálata, hogy milyen termékeket is vásárolnak a hedonista fogyasztók, különös tekintettel az élelmiszerek és az élvezeti táplálkozási cikkek körére, melyen belül vizsgálatom konkrét tárgyát a kávé és a tea, mint termékcsoport fogja képezni. Ezen két élvezeti cikk jellemző fogyasztási szokásait, az általam megkérdezett fiatalok körében végzett primer kutatásom fogja tovább vizsgálni. Szakdolgozatom gyakorlati hasznosságát abban látom, hogy a leírt életstílus-kutatások segítségével nagyságrendi képet kaphatunk arról, hogy a társadalom mekkora hányada- bár 5

6 életstílus-kutatási modellektől eltérően- tekinthető hedonista fogyasztónak, így minden élvezeti cikkeket forgalmazó vállalat képet kaphat arról, hogy célcsoportja nagyságrendileg mekkora is. Képet kapunk arról is, hogy a hedonista fogyasztói szegmensek milyen demográfiai, fogyasztási, életstílus jellemzőkkel bírnak, mely utóbbi a fogyasztói insightok keresése esetén bír kiemelkedő jelentőséggel, ami alapjában befolyásolja a célcsoportnak szánt reklámot. Kutatásom során szekunder illetve primer adatgyűjtési technikákat fogok felhasználni. A téma kifejtésénél nagyban kívánok majd támaszkodni a GfK Hungáriánál tett személyes látogatásom ( ) során szerzett első kézből kapott információkra is. 6

7 2 Trendek Szakdolgozatomat a trend, illetve az ellentrend fogalmának tisztázásával indítanám. Ezt követően bemutatásra kerül majd a szakdolgozatom vizsgálati témáját képező hedonizmus és élménykeresés trendje az őket körülvevő tágabb trendkörnyezettel, különös tekintettel a rokon trendekre, melyek tartalmukat tekintve közeli kapcsolatban állnak az előbbi két trenddel. Bemutatásra kerül majd a hedonizmus ellentrendje az aszketizmus is, végül a fejezetet a hedonizmus mai magyarországi helyzetképével zárnám. 2.1 A trend definíciója, a trendek típusai A trendek bizonyos piacon zajló jelenségek, folyamatok, melyek mindennapjainkban már éreztetik hatásukat és a jövőben növekvő jelentőségükre számíthatunk a társadalomban való elterjedésük okán. Jelentős hatást gyakorolnak a fogyasztók magatartására, fogyasztási szokásaikra. Befolyással vannak a társadalom egyes csoportjainak életmódjára, életstílusára, a választott termékek körére, preferenciájára is. Amely trendek széles körben nyernek társadalmi elfogadtatást, azok beépülnek a mindennapokba, átlagos magatartássá degradálódnak és megszűnnek trendnek lenni, de a trendek ugyanígy előhívhatják az ellentrendjeiket is, egy ugyanazon jelenség ellentétes pólusának kiemelésével. (Törőcsik, 2007; :47) A trendek hierarchiáját tekintve a következő trendeket különböztethetjük meg: Meta trendek: A trendek legfelül elhelyezkedő dimenziója. Hosszútávon ható, mindent átfogó jelenségek. A modernitás, de akár egy világvallás által közvetített értékek is ide tartozhatnak. Megatrendek: Nagy társadalmi változásokat leíró trendek például: globalizmus. Fogyasztói trendek: A társadalmi viselkedés, ezen belül is a vásárlási és a fogyasztói szokások masszív módosulása. Divathullámok: A termékek, márkák vagy akár az ízlések egymást rövid ciklusokban követő trendjei. (Kozák, 2008) 2.2 Napjaink meghatározó trendjei és ellentrendjeik Az idő nyomása/gyorsulás, gyorsítás- kiszállás /lassúság, lassítás 7

8 Fizikai és szellemi mobilitás- stabilitás, meleg-fészek keresése Minél többet, minél olcsóbban, minél gyorsabban- egyszerűség, haszontalanság Tanulás a racionális tudás megszerzéséért- emocionális érzékenység fejlesztése Individualizmus/ego trend- mi érzés High-tech, virtualitás- természetes/természetesség Örökké fiatal - vállald a korod Wellness- null-ness Hedonizmus- új aszketizmus Élménykeresés- autentikusság keresése Egzotikumok, keleti kultúrák- gyökerek keresése (Törőcsik, 2003) 2.3 A hedonizmus és az élménykeresés trendje A hedonizmus szó eredetét tekintve a görög hedoné (élvezet) szóból származik. (Révai Nagy Lexikona, 1991) Jelentése: Ókori görög filozófiai irányzat, amely szerint az élet ésszerű élvezése a legfőbb jó. Élvhajhászás, az érzéki örömök mértéktelen kergetése. (Idegen Szavak és Kifejezések Szótára, 1973: 322.o.) Bár a hedonizmus a történelem során számos korszakban felütötte a fejét, uralkodó értékké a hetvenes és a nyolcvanas években vált. (Kozák, 2008; Törőcsik, 2003) Napjainkban a fogyasztói magatartás megközelítésében egy olyan trendként tekintünk rá, mely az élet élvezetét, az itt és most életérzést, az azonnali jutalmazást tűzi zászlajára. Az irányzat összefügg a lemondások tagadásával, a jólét érzetének megteremtésével, melyre sokan erőn felül képesek költeni. Ez a trend egyrészt a látható fogyasztás termékeinek, szolgáltatásainak (pl.: ruházat, mozi, étterem) forgalmán mutatkozik meg, másrészt az önmegnyugató termékek (pl.: csokoládé, tejkészítmények, ritka csemegék) fogyasztásában. A luxus termékek keresése, az elérhető kis luxus csábítása szintén a trend velejárója. Manapság egyre szélesebb körben elérhetőek a korábban csak a kifejezetten gazdagok fogyasztására jellemző termékek, szolgáltatások. A kis luxus még azt is megengedhetővé varázsolja, amit normál körülmények között nem engedhetne meg magának a fogyasztó. A nagy divatdiktátorok márkás kiegészítői pl.: egy öv, egy napszemüveg, egy táska megfizethető, ha valakinek ez a középosztályból kiemelkedően 8

9 fontos. De ugyanígy vásárolható kis kiszerelésű kaviár, szarvasgomba, sáfrány, cápahús, vagyis az élvezeti értéket mind a tényleges, mind az átvitt értelmű fogyasztásban el lehet érni, viszonylag kis befektetéssel. A trendhez egyértelműen kapcsolható más élvezeti cikkek fogyasztása is, de ezzel szakdolgozatom egy későbbi fejezetében kívánok foglalkozni. (Törőcsik, 2003) Az élménykeresés trendjében ölt testet, hogy napjaink fogyasztója nem csupán birtokolni, hanem benne lenni, élvezni is szeretne. Vagyis élményt szeretne szerezni szabadideje alatt a különféle szabadidős programokkal vagy éppen a vásárlással is. Az élményszerű vásárlási körülmények biztosítása, a szórakoztatás ma már követelmény akár egy termékbemutató akár egy eladáshelyi kóstoltatás esetén is. A trend hozta magával az extrém sportok, a távoli földrészek felkutatásának az élvezetét is, de épp így a trend következményeként jelentek meg az élményekre szakosodott élményparkok, élményfürdők is. (Törőcsik, 2003) 2.4 Rokon trendek Szorosan a hedonizmushoz és az élménykereséshez kapcsolódó trendnek tekintem a null-ness, az egzotikumok/keleti kultúrák terjedésének, illetve a változatosság keresésének a trendjét. A következőkben ezeket fogom bővebben bemutatni. Null-ness A wellness ellentrendjeként, illetve sokaknál normál élettempóként a sportolás, a helyes táplálkozás elutasítása a jellemző. A kövér emberek, mint elfogadható, sőt akár követendő példaként való megjelenése egyrészt a fogadd el magad olyannak, amilyen vagy, másrészt az egyszer élünk, ami jó azt ne tagadjuk meg magunktól érvekkel válik társadalmilag is elfogadhatóvá. Jó néhány cég terméke pl.: cukros üdítőitalok, sós, cukros snackek és más egyéb élvezeti cikkek által támogatott a kövérség, ami akceptálandó állapotként jelenik meg. A null-ness ily módon szorosan kapcsolódik a hedonizmushoz, a lemondásra való képesség eltűnéséhez. (Törőcsik, 2003) Egzotikumok/keleti kultúrák Keleten terjed a nyugati, Nyugaton pedig a keleti kultúrák kedveltsége. Számunkra felfedezés a kínai, a japán, az indonéz, a thai konyha, a különleges alapanyagok, elkészítési módok, a tálalás. Megjelent és szervesen beépült a sportok közé a thai-chi, a kick-boksz, a karate. Reneszánsza van a gyertyáknak, az illatos krémeknek, füstölőknek, 9

10 párologtató-, illóolajoknak. A gyógyításban egyre fontosabb az akupunktúra, az akupresszúra, a különleges növényekből, állatokból előállított készítmények, a gombák, a ginseng gyökér. Új vallások honosodnak meg, újfajta gondolkodásmódot képviselő emberekkel találkozunk a médiában. A mindennapok szintjén beépül(t) a vásárlásokba a szójaszósz, a basmati rizs, a friss gyömbér, az olívaolaj, az olajbogyó, a szójacsíra, a tofu Véleményem szerint az élvezeti cikkek terén ezt a trendet erősítik a kelet fűszereivel ízesített teák, a kardamonmaggal fűszerezett kávék is. Mindez az irányvonal kapcsolatban áll a hedonizmussal, az önkényeztetés trendjével, a kis luxus megengedésével. (Törőcsik, 2003) A változatosság keresése/variety seeking A változatosság szórakoztat, élményt ad. Az elkényeztetett fogyasztó nem szeretne kimaradni semmiből, így még elégedettsége mellett is keresi az új megoldásokat. A félelem, hogy lemarad valamiről, hogy nem elég trendi, hogy kihagy egy jó lehetőséget, arra vezet, hogy az állandó variety seeking mára mindennapossá vált. (Törőcsik, 2007) 2.5 Ellentrend: az aszketizmus Az aszkézis eredetét tekintve görög eredetű szó. (Akadémiai Kislexikon, 1989) Jelentése: valamely vallási cél elérése vagy valamely ideál (pl. az erkölcsi tökéletesség) megvalósítása érdekében gyakorolt önmegtartóztató, olykor önsanyargató, az anyagi javakról és az evilági élvezetekről lemondó életmód, ill. az ezt követő vallási tanítás. (Akadémiai Kislexikon, 1989: 135.o.) Az aszkéta: aszkézist gyakorló, kemény, önmegtartóztató életet élő ember. (Idegen Szavak és Kifejezések Szótára, 1973) Az aszkéta főként a keresztény (remete, szerzetes) és a buddhista (fakír) vallásban megbecsült személy. (Akadémiai Kislexikon, 1989) Fogyasztói magatartás megközelítésben ellentrendként értékelhetjük azt a felfogást, mely a hedonista nézettel szemben az önmegtartóztatás új formáját, a megfelelő anyagi háttér melletti lemondást mutatja. Elvi megfontolásból nem dobják el ezek a fogyasztók a két-hároméves autót, műszaki cikkeket. Ellenzik a csillogó csomagolású termékeket. Ez az ellentrend Magyarországon még kevéssé érződik, még inkább szerezni próbál minél több ember és a megszerzett termékeket a környezetnek mutogatni és nem pedig önmegtartóztató módon fogyasztani. A trend elutasítja a mennyiségi fogyasztást, vagyis az ilyen beállítódottságú fogyasztók nem akarnak feltétlenül sokat és értelmetlenül újat 10

11 vásárolni, inkább a minőségi termékek, a megbízható márkák vásárlásával biztosítják be magukat az ismételt vásárlással szemben. (Törőcsik, 2003) 2.6 A hedonizmus mai magyarországi helyzete Az elmúlt években jelentős mértékben nőtt az élményorientáltság szerepe a vásárlási döntésekben. Ebben több olyan tényező játszik közre, mint pl.: az élvezzük az életet szemlélet terjedése, a szabadidő-eltöltésben a változatosságra való törekvés, a fiatalok individualizmusa, az egyszemélyes háztartások növekedése (Józsa-Piskóti-Rekettye- Veres, 2005) Az élményorientáltság és a hedonizmus jelenlétét országunkban számos kutatás támasztotta már alá. A következőkben ezek közül idéznék néhányat. Törőcsik Mária és munkatársai 2005-ben a felnőtt magyar (18-74 éves) lakosságra nézve reprezentatív, 1000 fős kutatást (Trendkutatás 2005) hajtottak végre. A megkérdezések során 36, a trendekre és az ellentrendekre vonatkozó állítással való egyetértés mértékét kellett jelezniük a válaszadóknak. Kutatásukban az élménykeresők táborát 14%-ra becsülték a magyar társadalomban, melynek tagjai főképp fiatalok és még tanulók. Kifejezett igényt és érdeklődést mutatnak az élmények és a változatosságkeresés iránt. Főképp nagyvárosi, bevásárlóközpontokba járó csoportként kerültek bemutatásra. (Törőcsik, 2007) A GfK csoport 2006 végén, hazánkban megkérdezett bevonásával készült kutatása (GfK Roper Report) a közép-kelet európai régióban a városi lakosságra reprezentatív mintán vizsgálta a fogyasztói magatartást alakító globális trendeket, melyekből 18-at térképeztek fel, köztük a kikapcsolódás keresésének a trendjét. A trendet illetően megállapításra került, hogy a kikapcsolódás nem csak a fejlett országok állampolgárainak a privilégiuma. A kényeztetéstől sem mentes magatartás a mindennapok robotolásától megszabadulni vágyó fogyasztó jellemzője. A luxus is ezt a célt szolgálja csak keveseknek. Kutatásukból kiderült, hogy az élet élvezete különösen fontos a magyar emberek számára, erre utal az állítással egyet értők 80%-ot meghaladó aránya. Az sem baj, ha némi izgalommal is párosul a kaland, nyilatkozott így a magyar emberek fele. (Kozák, 2008) A GfK Hungária 2007 februárjában végzett életstílus-kutatása 1000 fő megkérdezésével mérte az emberek pénzzel kapcsolatos attitűdjeit, pénzköltési hedonizmusukat. Kutatási eredményeik szerint több éves összehasonlításban folyamatosan 11

12 nőtt azoknak az aránya, akik szerint a pénz lehetőséget biztosít az élet apró örömeinek élvezéséhez. Míg 2003-ban a megkérdezettek 22%-a vélekedett így, addig 2007-ben már 26%-uk. A magyarok pénzköltési hedonizmusát illetően a megkérdezettek több mint fele (55%-a) tartja úgy, hogy Magyarországon az emberek általában többet költenek, mint amennyit megengedhetnének maguknak. Ez az arány az elmúlt évekhez képest ugrásszerű növekedést jelent, hiszen 2000-ben és 2003-ban a megkérdezettek csupán nem egészen harmada (31%) osztotta e véleményt. (GfK, 2007a) Az általam talált legfrissebb eredménynek a már említett GfK csoport 2007-es Roper Jelentése tekinthető. A megkérdezés eredményét összegző kutatás Magyarországon a városi lakosságot reprezentáló mintán készült. A felmérés tanulságai szerint a globális fogyasztói trendek ugyan viszonylag lassan jutnak el a hazánkba, ám a városban élő fiatal fogyasztók körében igen gyors áttörést érnek el. A éves városi fiatalok 47%-ának hitvallása az élet élvezete és, hogy a jövő miatt nem érdemes aggódni. (A teljes lakosság körében ez az arány csak 21%.) Kikapcsolódásra és pihenésre vágynak, ami számukra jellemzően aktív életvitelt jelent; havi rendszerességgel több, mint 10 féle tevékenységet űznek. Jellemzően nyitottabbak az egzotikus, keleti (indiai, kínai) kultúrkör iránt, mint a lakosság teljes egésze. Személyes értékeik sorában is fontosabb szerepet tölt be a nyitottság (61%), a kaland (32%), a változatos élet (54%), mint az a teljes magyar városi lakosság esetében. (GfK, 2008a) 12

13 3 A hedonista emberkép 3.1 Közgazdaságtani megközelítés Közgazdaságtani megközelítésben a javakat két típusra oszthatjuk. Megkülönböztethetünk hedonista és haszonelvű (utilitarista) javakat. A hedonizmus és a haszonelvűség (utilitarizmus) azonban nem szükségszerűen jelentik a skála két szélső végpontját. A különféle jószágok jellemzőik alapján egyaránt minősíthetőek hedonikusnak és haszonelvűnek. A vételi alternatívák jellemzően lehetnek elsődlegesen vagy viszonylagosan inkább élvezetet nyújtók, illetve inkább hasznossági szempontokat kielégítők. A hedonista és haszonelvű javak egyaránt előnyt, hasznot kínálnak a fogyasztóknak. Az előbbi empirikus élvezetet szórakozás formájában, míg az utóbbi gyakorlati hasznot, funkcionalitást, működésének alkalmassága révén. E különbségtételből fakadóan a hedonista javak előnyeit nehezebb értékelni és számszerűsíteni, mint az utilitarista javakét, melyek estében a fogyasztás, a pénzkiadás könnyebben indokolható. Előbbi a relatív bűnökhöz, míg utóbbi az erényekhez társítható. Így a hedonista javak fogyasztásából fakadó bűntudat, melyet gyakran az okoz, hogy az ilyen jellegű vétel felesleges pénzkidobásnak tekinthető, felkelti a szórakozás, a kellemes időtöltés igazolása iránti igényt. Ezért valószínűbb, hogy akkor vásárol az ember csakis élvezetet nyújtó árucikket, ha a döntési helyzet megteremti azt a fajta rugalmasságot, amivel képes megindokolni ilyen jellegű fogyasztását. A hagyományos hasznossági elmélet alapfeltételezése szerint két lehetőség közül a potenciális vevő a nagyobb hasznot hozót választja. Ha két azonos, egymással összevethető értékű hedonista és utilitarista alternatívát a vevő külön-külön értékel, akkor a kifejezett összehasonlítás hiánya vonzóbbá teszi a hedonista alternatívát, megkönnyíti annak igazolását. Míg, ha mindkét alternatívát együtt mutatják be a vevőnek, akkor a vevő mindkettőt a másikkal összevetve értékeli, így valószínűbb hogy a haszonelvűség szempontját kielégítő alternatívát választja. A pénz és az idő (erőfeszítés) olyan csereértékek, amelyek birtokában az emberek különféle jószágok birtokába juthatnak. Így a vétel igazolásának igénye kihat az idő és a pénz azon kombinációjára is, amit az emberek hajlandóak hedonista illetve haszonelvű cikkek megszerzésére áldozni. Általánosnak tekinthető az a fajta relatív preferencia, hogy a hedonista igényeket kielégítő javakra a vevők inkább készek időt, míg a haszonelvűekre pénzt áldozni, mivel a hedonista termékek esetében az időbeli ráfordítás könnyebben megindokolható. (Nagy, 2005; Dr. Kahulits- Kemény- Dr. Bódi- Dr. Nagy, 2002) 13

14 3.2 Pszichológiai megközelítés Pszichológiai értelemben véve (csakúgy, mint közgazdaságtani megközelítésben) minden ember hedonistának tekinthető, mivel a gyönyör utáni vágy nagyon mélyen gyökerezik az agyunkban. Az élvezet nem más, mint egy biológiai folyamat, ami az evolúció során alakult ki, segítve minket a túlélésben és a szaporodásban. (Paul Martin, 2010) Ennek eredményeképpen a motiváció általában az élvezetet okozó vagy a kellemetlen állapotot enyhítő ösztönzők irányába hajtja a viselkedésünket, így minden érzetünk és élményünk az ún. hedonikus skála valamely pontjára esik, ami a kellemestől a semlegesen át a kellemetlen tartományig terjed. Az élvezet leginkább azokhoz az ingerekhez társul, amelyek az élőlény biológiai előnyeit szolgálják, míg a szenvedés/a fájdalom visszariaszt minket attól, hogy kárt tegyünk magunkban. Így hedonikus értékkel bír az ízletes étel vagy a frissítő ital is. (Fodor, 2007) A hasonló biológiai beállítottság ellenére azonban nem vagyunk egyformák az örömök keresésében, az egyik szélsőség az élvhajhász hedonista, akinek az unalom a legfőbb ellensége: új és új ingerekre, friss érzéki élmények gazdag tárházára vágyik. Míg a másik véglet az aszkéta, akinek az élvezeti hőfokmérője sokkal alacsonyabban áll. Pszichológiai szempontból vizsgálva az élménykereső emberek végletekig extrovertáltnak tekinthetők, rengeteg barátjuk van és élvezik a nagyobb összejöveteleket. Az erősen extrovertált személyiség általában a társaság szíve. Azért vágynak a nagy kompániákra és a gyakori összejövetelekre, mert tapasztalataikból már tudják, hogy a társas érintkezés az élvezetek gazdag tárháza. Az élvezetes vagy újszerű élmények iránti szokatlanul mohó vágyuk nehezen csillapítható, ezért folyton új kalandokra vágynak. Nem egyszerű extrovertált emberekről van szó, akik szeretnek összejönni a barátaikkal, hanem olyan élménykeresőkről, akiknek állandóan újabb és újabb ingerekre van szükségük, nehogy elunják magukat. (Paul Martin, 2010) Az unalomra adott természetes reakciójukként még több és több ingert keresnek, amikhez aztán gyorsan hozzá is szoknak, így bekövetkezik a hedonista mókuskerék, vagyis egyre nehezebb lesz olyan kiugró élményekhez jutniuk, amelyek aztán eltérnek a megszokottól. (Fodor, 2007) Számos vizsgálat igazolta azt is, hogy az átlagnál nagyobb eséllyel fogyasztanak (mértékkel vagy mértéktelenül) alkoholt, dohányt és más egyéb élvezeti cikkeket. (Ily módon az élménykeresés önpusztítóvá is válhat, ha szabad folyást enged neki az ilyen alkatú ember.) (Paul Martin, 2010) 14

15 3.3 Fogyasztói magatartás megközelítés Meglátásom szerint a közgazdaságtani és a pszichológiai megközelítéssel ellentétben a fogyasztói magatartás megközelítés a szegmentáció igénye miatt sosem az összes ember életstílus jegyeként kezeli a hedonizmust. Ez a megközelítés mindig csak egy bizonyos csoportot, klasztert tekint hedonistának, hiszen a cél is az, hogy bizonyos jellemzők mentén relatíve homogén, ám egymástól eltérő fogyasztói szegmensek jöjjenek létre. Mivel a fogyasztói magatartás hedonista emberképét leginkább az életstíluskutatásokból lehet kiolvasni, így a következőkben a teljesség igénye nélkül kívánom bemutatni néhány modell hedonista emberképét. A Sinus-miliő modell így számol be a hedonisztikus miliő tagjairól: A teljesítményelvű társadalom konvencióit és magatartás-elvárásait elutasító fiatal, jellemzően a 40 év alatti korosztály. Alapvető, követett céljaik a szabadság, a kötöttségek nélküli élet, a spontaneitás. Demonstratív módon elutasítják a konvenciókat, a tradicionális elveket. Szeretnek kitörni a mindennapok kényszeréből, élvezik az életet és mozgalmas életre törekszenek. Ösztönös fogyasztói magatartás jellemző a csoportra, így gyakran felelőtlen a pénzzel való bánásmódjuk is. Fogyasztási törekvéseik nagyon erősen a szórakoztatóelektronikai, multimédia-termékek, illetve a divatos ruházkodás irányába mutatnak. (Veres-Hoffmann-Kozák, 2009) Mindazzal ellentétben, hogy legfőbb törekvésük, hogy csak ne olyanok legyenek, mint a nyárspolgárok sokszor álmodoznak rendezett életről, családról, rendszeres jövedelemről és egy szép autóról vagy motorkerékpárról. A munkájukban sokszor leértékeltnek érzik magukat, ellentétben a szabadidőbeli hedonikus életükkel. (Törőcsik, 2003) A VALS modell élménygyűjtő szegmensére jellemző, hogy közvetlen tapasztalatok megszerzésére törekszenek, erősen érintettek új dolgok megszerzésében, kipróbálásában. Inkább a 20-as éveik közepén járnak. Hullámzó lelkiállapotúak, kísérletező hajlamúak. Mozgalmas mindennapokra törekszenek, gyakori körükben a szabadidős sporttevékenység. (Veres-Hoffmann-Kozák, 2009) A modell továbbfejlesztett változatában a VALS 2 modellben az élvhajhász hedonisták fiatal, lelkes, életerős, impulzív, lázadó emberek. Keresik a változatosságot és az izgalmakat. Befogadják, sőt szeretik az újat, nem táboroznak le hosszú időre valaminél. 15

16 Szeretik a szabadtéri tevékenységeket és a sportot. Fogyasztóként mohók, sokat költenek ruhára, gyorsétkezésre, zenére, mozira. (Szántó, 2003) Utolsó példaként a Young and Rubicam felfedező embertípusát jellemezném egy pár gondolatban. Őket is a tapasztalat iránti vágy vezérli, kedvelik a kihívásokat. Gyakran próbálnak ki új ötleteket, kalandokat. Kedvelik azon márkákat, melyek azonnali, új élményeket ígérnek. (Törőcsik, 2007) Kicsit összegezve a fentebb leírtakat úgy vélem, hogy fogyasztói magatartás megközelítésben a hedonista emberek lelkes, fiatal, életerős, impulzív emberek. Impulzivitásukból adódóan tetteik gyakran meggondolatlanok és a pénzzel is ugyanilyen attitűddel bánnak. Gyakran lázadnak a fennálló társadalmi renddel szemben és elutasítanak mindent, ami szabadságukat korlátozná. Szabadidejükben szeretnek out-door-os tevékenységeket űzni, sportolni, szolgáltatásokat igénybe venni. Szeretik a kalandot, és az új élményeket. A különféle életstílus-kutatások hedonista emberképét itt most nem kívánom tovább részletezni, hiszen a következő életstílus-kutatásokkal foglalkozó fejezetben ezt a gondolatot fogom tovább vinni. A téma már gyakorlatiasabb megközelítését fogja szemléltetni, hogy az elkövetkezőkben a hedonista fogyasztói szegmensek általános jellemzésén túl, már azok társadalmunkban elfoglalt százalékos részarányát is fel fogom tűntetni és ki fogok térni eme szegmens fogyasztási jellemzőire is (ld. pl. TÁRKI-GfK modell). 4 Életstílus, életstílus-kutatások A most következő fejezetben az életstílus kérdéskörét fogom vizsgálni, mely szintén determinálja valamilyen irányban a fogyasztók vásárlási döntéseit. Ily módon az emberek vásárlásaikban kereshetik az élvezeteket, élményeket és viselkedhetnek hedonistán vagy sem. 16

17 A szociológia megközelítése az életmóddal rokon fogalomként kezeli az életstílust, mely bizonyos társadalmi körülmények között viszonylagos szabadsággal megválasztott tevékenységeket, ezzel kapcsolatban levő preferenciákat takar. (Andorka, 2003) Fogyasztói magatartás megközelítésben az életstílus azon az emberi alapvető szükségleten alapuló szociális jellemző, mely egyidejűleg fejezi ki az emberek integrációs/ valahová tartozási és differenciálódási/ egyediség iránti igényét. Ebből kifolyólag az életstílus értelmezhető csoport és egyéni szinten is, kifejezhet egy nagyobb társadalmi csoporthoz való hovatartozást is és lehet az egyén önkifejezésének a terepe is. Az életstílus a személyes demográfiai jellemzőkön (életkor, nem, iskolázottság, jövedelem) túlmutató fogalom, hiszen egy ugyanazon társadalmi réteghez tartozó embernek gyökeresen más életstílusa lehet, mint az azt alkotó többségé. Így a személyes értékek meghatározó szerepe ölt testet az életstílusban, ami relatíve stabil énképen alapul, és olyan magatartásminta, amit az egyén döntéseiben követ. Az életstílus az egyén viszonylag szabadon választott, időben meglehetősen állandó jellemzője, ami azt a módot takarja, ahogyan az egyén életét vezetni kívánja, így az életcél és az értékek mutatkoznak meg benne. (Törőcsik, 2007) A kétféle megközelítésmód egyaránt kiemeli, hogy az életstílus befolyással van az emberek döntésére, magatartására és az elvégzett tevékenységek körére. A téma szempontjából érdekes összecsengés, hogy magának az életstílus kérdéskörének a vizsgálata a hatvanas évek hippi korszaka után terjedt el szélesebb körben. Pont akkor, amikor a korszak levegőjét erősen átlengte a hedonizmus légköre. A 60-as évek után vált jellegzetessé a társadalom több kisebb csoportra való tagozódása és azóta tapasztalható, hogy számos életstílus-csoport létezik egymás mellett. (Törőcsik, 2007) 4.1 Életstílus-kutatási modellek hedonista szegmensei Szakdolgozatom következő részében azon életstílus-kutatási modelleket kívánom a teljesség igénye nélkül számba venni, melyek leírják a hedonista fogyasztói szegmenst és rendelkeznek a magyar piacot illetően releváns eredményekkel. Ennek szellemében eltekintek minden olyan életstílus-kutatási tipológia részletezésétől, melyek nem írják le a fent említett fogyasztói szegmenst, illetve amelyeknek nincsenek ország specifikus 17

18 eredményei. A részletezni kívánt modellek esetében röviden leírom a modell által feltérképezett életstílus csoportokat, de legrészletesebben a hedonikus, élménykereső fogyasztói magatartást tanúsító csoportokat fogom csak kifejteni. A bemutatni kívánt életstílus-kutatások közül a TARKI és a GfK modelljét fogom a legrészletesebben bemutatni, mely konkrétan a magyar piac igényeire készült és a legfrissebbnek tekinthető A Sinus-miliő modell A modell a nevét a Sinus Sociovision heidelbergi piackutató cégről kapta, ami a modellt húsz évvel ezelőtt megalkotta. Jelenleg széles területen alkalmazzák Németországban és Ausztriában. A modell olyan elemzési dimenziókra épít, mint: Életcélok, életstratégia Társadalmi helyzet (jövedelem, végzettség) Munka és teljesítmény, teljesítményorientáció Társadalomkép (társadalmi változások érzékelése) Családi és társas kapcsolatok iránti attitűdök Szabadidő-eltöltési szokások Ideálok és példaképek Mindennapok életstílusa (Veres-Hoffmann-Kozák, 2009) A modell horizontálisan az értékorientációt méri a tradicionalitás és a modernitás két szélső végpontja között. A különféle értékorientációk így tulajdonképpen különféle generációkat takarnak. Míg vertikálisan a szociális helyzetből (jövedelem, iskolázottság, státusz) eredő pozíciót mérik. Így megkülönböztetnek alsó, közép és felső rétegeket. A modell esetében megfigyelhető azonban az is, hogy a fent ismertetett tengelyek mentén létrejövő miliők közötti határok képlékenyek, a miliők között érintkezési pontok, átmenetek léteznek. (Törőcsik, 2007; Törőcsik, 2003) Magyarországon a modell alapján 2002-ben hajtottak végre adatfelvételt és az alábbi életstílus csoportokat találták: 18

19 Felső-piac: Idős humanisták (9%) Liberális felső osztály (6%) Jól élő játékosok (6%): Az arany ifjúság, akiket magas iskolai végzettség és biztonságos anyagi helyzet jellemez. Az élet minden területén (barátok, fogyasztás, szórakozás) élvezetekre törekszenek, szeretik az életet élni. Out-door orientált, aktív, városi életstílussal jellemezhetők. Élénk érdeklődést tanúsítanak a legújabb divat és trendek iránt. Szociális helyzetüket tekintve a felső és a középosztály tagjai, értékorientációjuk modern, melyet az élvezet és az én-központúság vezérel, így a Sinus miliő koncepció leghedonikusabb tagjainak tekinthetők. Mainstream/ Középréteg: Státus- és karrierorientáltak (17%) Békés életet élők (19%) Alsó réteg: Hagyománykövetők (19%) Gyökeret vesztett fizikai munkások (15%) Kisvállalkozók (9%) (Törőcsik, 2003) Euro-Socio-Styles A GfK 2004/2005 telén 10 kelet- és közép-európai országban kutatta a 15 évesnél idősebb lakosság körében azt, hogy milyen értékeket tartanak fontosnak illetve, hogy milyeneket utasítanak el és, hogy milyen értékek jelentik mindennapjaik szervező erejét. A kutatási eredményeket 2 dimenzióban ábrázolták. Az egyik dimenziót a birtoklás kontra létezés jelölte ki. Ez a dolgok megszerzését illetve az élmények megélését jelentette. A másik dimenzió a nyugalom/ biztonság kontra szenvedélyes élet végpontjaiból adódott. A modell alapján a magyar társadalom alábbi életstílus csoportjai, világai rajzolódtak ki: Megállapodott világ (31,3%) 19

20 Biztonságos világ (18,8%) Fortélyos világ (9,3%) Kényelmes világ (2,6%) Hiteles világ (16,5%) Állandó világ (12%) Varázslatos világ (5,7%): Minden huszadik magyar sorolható ebbe a célcsoportba. A régióban a lakosságszámhoz viszonyítva- kétszeres az arányuk. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ők az ösztönösen fiatalok. Nagyra becsülik az anyagi értékeket, a birtoklást. Hisznek a dolgok rendjében és a sorsszerűségben. Fogyasztásukra a sokkal inkább jellemző a hedonizmus, mint az ésszerűség, a trendit többre tartják, mint a hasznosat. Új világ (3,8%): Arányuk jóval kisebb itthon, mint a régióban. Minden tekintetben meghatározó számukra a tolerancia, élvezik a fogyasztást, valójában határok nélkül élnek. Lételemük a személyes harmónia, éhezik az új élményeket, így is válik fogyasztásuk szabadidő-központúvá. (Törőcsik, 2007) Életstílusinspiráció- modell A modellt Törőcsik Mária és munkatársai dolgozták ki. Modelljében a 2 vizsgálati dimenziót az élettempó és az értékorientáció adja, mely utóbbi itt is generációs összefüggésű. A fogyasztó élettempója lehet lassú vagy gyors, életére az idő hiánya vagy az idő lassítása / lassulása lehet jellemző. A modernitás-tradíció dimenzió a korral való egyidejű haladást, az IT használatát, az ahhoz kapcsolódó tudást jelzi. A modell verifikálása előtt elméletileg feltételezhető csoportként mutatták be a virtuális és élményfogyasztók szegmensét, akiket ekképp jellemeztek: Ők azok, akik teljes elánnal vetik bele magukat a legújabb trendekbe, de életüket nem a munka határozza meg, inkább az új lehetőségek élvezete. Vagy még tanulók, egyetemisták vagy olyan 20

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor 2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor A kutatás célja A felmérés kérdéskörei: Kik vettek részt a rendezvényeken? Hogyan alakulnak borfogyasztási szokásaik? Milyen gyakran fogyasztanak bort? Hol fogyasztanak

Részletesebben

A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők a vevőérték megítélésében és kiválasztásában

A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők a vevőérték megítélésében és kiválasztásában A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők a vevőérték megítélésében és kiválasztásában Milyen a mai fogyasztó? A mai vevő Vagabund Individualizált Új Multicsatorna használó Fáradt A fogyasztási lehetőségek

Részletesebben

Fókuszban a tejtermékek!

Fókuszban a tejtermékek! Fókuszban a tejtermékek! Fogyasztói igények és szokások változása napjainkban V. Tejágazati Konferencia 2015. november 26 Csillag-Vella Rita GfK 1 Magyarország vásárlóerejének Európa átlagához viszonyított,

Részletesebben

Demográfiai turisztikai célcsoportok. Demográfiai turisztikai célcsoportok. Korszerkezet 2012.02.18. EU27 termékenységi ráta (Eurostat)

Demográfiai turisztikai célcsoportok. Demográfiai turisztikai célcsoportok. Korszerkezet 2012.02.18. EU27 termékenységi ráta (Eurostat) 1 Demográfiai turisztikai célcsoportok Demográfiai turisztikai célcsoportok Kor Fiatalok 60+ Családi állapot Családosok Egyedülállók Korszerkezet Európára a népesség elöregedése jellemző 3 2.5 EU27 termékenységi

Részletesebben

E-Shopping Report 2012 Internetes vásárlási trendek Magyarországon

E-Shopping Report 2012 Internetes vásárlási trendek Magyarországon Internetes vásárlási trendek Magyarországon Kutatási ismertető 2012. augusztus KutatóCentrum 1036 Budapest, Lajos u. 103. Tel.:+36 (1) 373 09 36. Fax: +36 (1) 373 09 54. Az e-vásárlást kipróbálók, az online

Részletesebben

A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők a vevőérték megítélésében és kiválasztásában. 5.Tétel

A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők a vevőérték megítélésében és kiválasztásában. 5.Tétel A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők a vevőérték megítélésében és kiválasztásában 5.Tétel Marketing a gyakorlatban Petruska Ildikó A vevők megváltozott szerepe Hatalommal bíró Fáradt Mai fogyasztó

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN Bányai Edit, PhD Dudás Katalin, PhD III. Felsőoktatási Marketing Konferencia, Pécs, 2010. október

Részletesebben

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN. Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27.

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN. Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27. HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27. 1 Nézzük először globálisan. Jól teljesítők Magyarország

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon Internetes vásárlási trendek Magyarországon Kutatási ismertető 2011. augusztus KutatóCentrum 1024 Budapest, Margit krt. 5/b Tel.:+36 (1) 373 09 36. Fax: +36 (1) 373 09 54. Eredmények, 2011 Az elmúlt egy

Részletesebben

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft.

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Igyunk-e előre a medve bőrére? Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Hogyan fejlesszünk jobb terméket/reklámot? Új termék vagy kommunikáció kidolgozásához /fejlesztéséhez

Részletesebben

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA Kérdőívek A fogyasztó a motívumai alapján határoz és cselekszik. Ha így van, akkor a reklámokkal ezeket a fogyasztói késztetéseket, szükségleteket

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI Dr. Polereczki Zsolt Prof. Dr. Szakály Zoltán Jasák Helga Debreceni

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Dg:_ KESZONBETEGSÉG. Sas István. KommunikációsAkadémia

Dg:_ KESZONBETEGSÉG. Sas István. KommunikációsAkadémia Dg:_ KESZONBETEGSÉG Sas Sas István István Kommunikációs KommunikációsAkadémia Akadémia AA fogyasztói fogyasztóikeszonbetegség keszonbetegség olyan olyantünetegyüttes, tünetegyüttes, amit amitaafogyasztót

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA 2012. szeptember ÖSSZEFOGLALÓ 2 A 18-49 rendszeresen internetezők több mint harmada (37%) rendelkezik okostelefonnal, vagyis a kérdőív definíciója

Részletesebben

ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015.

ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015. ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015. 1. Nemed: Fiú 19 fő Lány 17 fő Összesen:36 fő 2. Véleményed szerint mennyire vagy egészséges? a) Teljesen egészséges vagyok 9 fő 25% b) Eléggé egészséges vagyok

Részletesebben

Ezek a mai fiatalok?

Ezek a mai fiatalok? Ezek a mai fiatalok? A magyarországi 18-29 éves fiatalok szocioökonómiai sajátosságai a Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei tükrében Hámori Ádám Szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel

A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel A magyar lakosság 40%-a ül kerékpárra több-kevesebb rendszerességgel Friss országos adatok a kerékpárhasználatról 2010. tavaszától a Magyar Kerékpárosklub háromhavonta országos reprezentatív adatokat fog

Részletesebben

Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés. Eredmények/Felnőtt

Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés. Eredmények/Felnőtt Egészségkommunikációs Felmérés - Gyorsjelentés Bevezetés Magyarországon a lakosság egészségi állapota rosszabb, mint ami az ország fejlettsége alapján elvárható lenne, ehhez hozzájárul többek között a

Részletesebben

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Prof. Dr. Németh Erzsébet Mit jelent a pénzügyi a) Nemzetközi kutatások: banki termékek ismertsége,

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8.

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8. A társadalomkutatás módszerei I. 13. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. december 8. Outline 1 célja 2 Alapfogalmak 3 Mintavételi eljárások 4 További fogalmak 5 Mintavételi hiba számítása

Részletesebben

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS)

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS). FŐBB PONTOK A kutatási terv fogalmának meghatározása, a különböző kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtető kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

Bernát Anikó Szivós Péter: A fogyasztás jellemzői általában és két kiemelt kiadási csoportban

Bernát Anikó Szivós Péter: A fogyasztás jellemzői általában és két kiemelt kiadási csoportban Bernát Anikó Szivós Péter: A fogyasztás jellemzői általában és két kiemelt kiadási csoportban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Bernát Anikó Szivós

Részletesebben

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Változó társadalom, globális trendek társadalmi mobilitás vagy a társadalmi struktúra újratermelődése (Bourdieau, Bernstein, Mollenhauer

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Helena projekt. A projekt célja 12/04/2011. Campden BRI 1

Helena projekt. A projekt célja 12/04/2011. Campden BRI 1 Helena projekt Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence A projekt célja A HELENA program EU FP 6-s kutatási program része volt, amely az európai fiatalok étkezési- és fogyasztási szokásainak

Részletesebben

Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből Húsvéti sajtótájékoztató - Magyar Húsiparosok Szövetsége Kozák Ákos - 2010. március 16.

Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből Húsvéti sajtótájékoztató - Magyar Húsiparosok Szövetsége Kozák Ákos - 2010. március 16. 1 Húsok, húskészítmények a fogyasztó szemszögéből Húsvéti sajtótájékoztató - Magyar Húsiparosok Szövetsége Kozák Ákos - 2010. március 16. 2009-ben az infláció az egyes kategóriák esetében eltérően alakult

Részletesebben

A szerzôrôl... 9. Elôszó... 11

A szerzôrôl... 9. Elôszó... 11 Tartalom A szerzôrôl.................................................... 9 Elôszó........................................................ 11 1. fejezet Trendkutatás a fogyasztói magatartás változásainak

Részletesebben

NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG Az egészség/fittség/fiatalság trend és az új idősek generáció -t célzó egyetemi marketingkommunikáció

NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG Az egészség/fittség/fiatalság trend és az új idősek generáció -t célzó egyetemi marketingkommunikáció Konczosné Szombathelyi Márta - Budaházi Judit Dusek Tamás - Kovácsné Tóth Ágnes - Zakariás Géza NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG Az egészség/fittség/fiatalság trend és az új idősek generáció -t célzó egyetemi

Részletesebben

Nyugat-Dunántúl Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés

Nyugat-Dunántúl Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés Nyugat-Dunántúl Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés CSIZMADIA ZOLTÁN TÓTH PÉTER I. Bevezetés A tanulmány célja a Magyar I júság 2012 kutatás regionális adatainak az elemzése, a Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

GfK 2014 GfK Multikliens tanulmányok 2014 1

GfK 2014 GfK Multikliens tanulmányok 2014 1 . GfK 2014 GfK Multikliens tanulmányok 2014 1 Miért dolgozzon velünk? Egyedülálló adatforrás Háztartáspanel: egyedülálló adtaforrás a vásárlókról és a piaci folyamatokról Jelentős iparági tapasztalat Iparági

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

Kvantitatív kutatás mire figyeljünk? Majláth Melinda PhD Tartalom. Kutatási kérdés kérdőív kérdés. Kutatási kérdés kérdőív kérdés

Kvantitatív kutatás mire figyeljünk? Majláth Melinda PhD Tartalom. Kutatási kérdés kérdőív kérdés. Kutatási kérdés kérdőív kérdés Kvantitatív kutatás mire figyeljünk?. Tartalom Kutatási kérdés Mintaválasztás Kérdésfeltevés Elemzés Jánossy Ferenc Szakkollégium- TDK felkészítő előadások sorozat, 2016. február Óbudai Egyetem Mintavétel

Részletesebben

Helyettesítő termékek a tej esetében

Helyettesítő termékek a tej esetében Helyettesítő termékek a tej esetében Pavelka Vivien III. évfolyam, Pénzügy számvitel szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Konzulens: Dr. Borbély Csaba egyetemi docens Böröndi-Fülöp Nikoletta egyetemi

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Győr város lakóinak kulturális fogyasztási szokásai

Győr város lakóinak kulturális fogyasztási szokásai Győr város lakóinak kulturális fogyasztási szokásai Széchenyi István Egyetem, Marketing és Menedzsment Tanszék Empirikus kutatás Térszerkezet, gazdasági potenciál, munkaerőpiac, innováció, humán szolgáltatások,

Részletesebben

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében-

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- I. ALAPINFORMÁCIÓK A KUTATÁSRÓL 1. Az adatfelvétel időpontja: 2015. január

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Az egészségtudatos vásárlói magatartás jellemzői - szakirodalmi összefoglalás

Az egészségtudatos vásárlói magatartás jellemzői - szakirodalmi összefoglalás E-health fejlesztéseket megalapozó kardiológiai, diagnosztikai, genetikai kutatások ösztönzése a Pécsi Tudományegyetemen TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0009 A tevékenység vezetője: Dr. Törőcsik Mária PTE

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG

Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK2001 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG Gábrity Molnár Irén T. Mirnics Zsuzsanna MOZAIK21 GYORSJELENTÉS VAJDASÁG TARTALOM A minta leírása, szocio-demográfiai összetevõk...243 Alapvetõ statisztikai adatok...243 A vajdasági régiókon belül a települések

Részletesebben

A pálinka vásárlási döntést befolyásoló tényezők Dr. Fodor Mónika, főiskolai docens Dr. Totth Gedeon, főiskolai tanár

A pálinka vásárlási döntést befolyásoló tényezők Dr. Fodor Mónika, főiskolai docens Dr. Totth Gedeon, főiskolai tanár A pálinka vásárlási döntést befolyásoló tényezők Dr. Fodor Mónika, főiskolai docens Dr. Totth Gedeon, főiskolai tanár Wessling Pálinka konferencia 2014. Május 21. Budapest A kutatás módszertana (1) Kvalitatív

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Mire emlékeznek az egészségmegırzéssel kapcsolatos hirdetésbıl? Dohányzás elleni üzenet 27% Alkoholfogyasztás elleni üzenet 15%

Mire emlékeznek az egészségmegırzéssel kapcsolatos hirdetésbıl? Dohányzás elleni üzenet 27% Alkoholfogyasztás elleni üzenet 15% A NINCSDE KAMPÁNY ÉRTÉKELÉSE LAKOSSÁGI KUTATÁS KÉSZÜLT A MÉDIAUNIÓ SZÁMÁRA 8%-al többen emlékeznek az elmúlt idıszakból egészséges életmóddal kapcsolatos hirdetésre, mint az idén januárban. Ez a növekedés

Részletesebben

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Konzulens: Dr. Szente Viktória Egyetemi docens Dr. Szakály Zoltán Egyetemi docens In-store minden

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

Kollégisták SZTE 2011. Szeged 2012

Kollégisták SZTE 2011. Szeged 2012 Kollégisták SZTE 2011 Szeged 2012 Kollégisták SZTE 2011 Kutatásunkban azt kívántuk feltárni, hogy mi jellemzi a kollégista egyetemi hallgatók életvilágát, szabadidő eltöltési szokásait, kortársi szocializációját,

Részletesebben

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás Pomizs István Diplomás elvárások és realitás A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Diplomás elvárások és realitás Pomizs István PhD hallgató Széchenyi

Részletesebben

MARKETINGKÓDEX jägermeister

MARKETINGKÓDEX jägermeister MARKETINGKÓDEX jägermeister Bevezetés A szeszes italok kulturális örökségünk részét alkotják, fogyasztásuk több évszázados hagyománynak örvend: a felelősségteljes alkoholfogyasztás felnőttek milliói számára

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

A MARKETING ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI. A vásárlók változatosságra vágynak: néha csak az új csábít (I. rész) Elégedetlen fogyasztók, hűtlen vásárlók

A MARKETING ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI. A vásárlók változatosságra vágynak: néha csak az új csábít (I. rész) Elégedetlen fogyasztók, hűtlen vásárlók A MARKETING ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI A vásárlók változatosságra vágynak: néha csak az új csábít (I. rész) Még az elégedett vevőkkel is előfordul, hogy átváltanak másik termékre vagy márkára. Ez a vásárlói magatartás

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Hol végződik az esélyegyenlőség, és hol kezdődik a szakadék?

Hol végződik az esélyegyenlőség, és hol kezdődik a szakadék? Hol végződik az esélyegyenlőség, és hol kezdődik a szakadék? A digitális írástudás aktuális jellemzői A Magyar Infokommunikációs Jelentés 2012 alapján 2012. november 15. Jó döntéseket támogatunk. Tartalom

Részletesebben

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek Tausz Katalin A háztartások internet hozzáférése Hol használ internetet A digitális szakadék okai Gazdasági jellegű okok (magas PC árak, nincs

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Budapest, 2008. január 29. A magyar internet-használók 82 százaléka vásárolt már valamit a világhálón. Legtöbben

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I.

A társadalomkutatás módszerei I. A társadalomkutatás módszerei I. 13. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. december 8. Outline 1 A mintaválasztás célja 2 Alapfogalmak 3 Mintavételi eljárások 4 További fogalmak 5 Mintavételi

Részletesebben

Győri Lóránt, Mikolai Júlia

Győri Lóránt, Mikolai Júlia És mégis ifjúságkutatás? Közönség és kultúrafogyasztás a Művészetek Völgyében Előadók: Győri Lóránt és Mikolai Júlia Készítette: Antók Péter, Bak Anita, Győri Lóránt, Hordósy Rita, Mikolai Júlia Előzmények

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében

Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében Túlsúly népbetegség Felnőttkori fizikai aktivitás szerepe Sport fontossága Életmódváltozás

Részletesebben

A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója

A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója Szerepváltozások A párkapcsolat-formálódás és -felbomlás néhány társadalmi meghatározója Bukodi Erzsébet Az utóbbi néhány évtizedben a modern társadalmak legtöbbjében a házasság nélküli együttélés deviáns

Részletesebben

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 MONOSTORI JUDIT 1 AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 BEVEZETÉS Az családokról való ismereteink bizonyos dimenziók vonatkozásában igen gazdagok.

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés GfK Custom Research A friss zöldség, gyümölcs vásárlások GfK Hungária / Sánta Zoltán OMÉK 2011 A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés kedvező adottságok, de csökkenő termelés 2 kemény korlátok között:

Részletesebben

Dr. Szűcs Róbert Sándor,

Dr. Szűcs Róbert Sándor, Dr. Szűcs Róbert Sándor, főiskolai adjunktus, Ph.D. szucsrobert@szolf.hu A PÁLYÁZAT A NEMZETI EGYÜTTMŐKÜDÉSI ALAP TÁMOGATÁSÁVAL JÖTT LÉTRE. A tehetséggondozás mőhelyeinek (TDK és Szakkollégium) fejlesztése

Részletesebben

PROKON Kutató és Elemző Társaság. Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről

PROKON Kutató és Elemző Társaság. Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről PROKON Kutató és Elemző Társaság Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről Az elemzést készítette: Rotyis Bálint A kérdőívet szerkesztette és ellenőrizte: Vizvári Fanni A PROKON Kutató és Elemző

Részletesebben

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben