A CARPE DIEM SZEMLÉLET FOGYASZTÓI MAGATARTÁSRA GYAKOROLT HATÁSA- A HEDONISTA FOGYASZTÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CARPE DIEM SZEMLÉLET FOGYASZTÓI MAGATARTÁSRA GYAKOROLT HATÁSA- A HEDONISTA FOGYASZTÓ"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Kereskedelem és Marketing Szak Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A CARPE DIEM SZEMLÉLET FOGYASZTÓI MAGATARTÁSRA GYAKOROLT HATÁSA- A HEDONISTA FOGYASZTÓ Készítette: Bodnár Zsanett Budapest, 2011

2 Köszönetnyilvánítás Hálás köszönettel tartozom a GfK Hungária áldozatkész munkatársainak, akik értékes információkkal segítették gazdagabbá, egyszersmind hitelessé tenni szakdolgozatomat. Köszönettel tartozom Czakó Dezső Tanár Úrnak, aki nagy segítségemre volt szakdolgozatom szekunder adatgyűjtési fázisában. Köszönet illeti édesapámat is, aki primer kutatásom során jelentett hatalmas segítséget az on-line kérdőív kitöltő weboldal programozásával. És végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, aki időt szántak kérdőívem kitöltésére. 2

3 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés Trendek A trend definíciója, a trendek típusai Napjaink meghatározó trendjei és ellentrendjeik A hedonizmus és az élménykeresés trendje Rokon trendek Ellentrend: az aszketizmus A hedonizmus mai magyarországi helyzete A hedonista emberkép Közgazdaságtani megközelítés Pszichológiai megközelítés Fogyasztói magatartás megközelítés Életstílus, életstílus-kutatások Életstílus-kutatási modellek hedonista szegmensei A Sinus-miliő modell Euro-Socio-Styles Életstílusinspiráció- modell TGI/ Target Group Index tipológiák A TÁRKI és a GfK modellje Hedonizmus, életkor, életciklus Ki is a fiatal? A fiatalok élvezeti cikk fogyasztása Ki is a szingli? A szinglik élvezeti cikk fogyasztása Hedonizmus és táplálkozás Mi is az élvezeti cikk? Élvezeti cikkek napjainkban- a chipsadó A kávé Általános információk a kávéról A magyar kávépiac Kávéfogyasztási szokások Hedonizmus a kávépiacon A tea Általános információk a teáról A magyar teapiac Hedonizmus a teapiacon Fogyasztási attitűdök a budapesti lakosok körében Kávéfogyasztási szokások Teafogyasztási szokások Primer kutatás Kutatási célok, hipotézisek Mintavétel, mintanagyság A kutatás módszertana A kapott eredmények kiértékelése Demográfiai jellemzők Élvezeti cikkek fogyasztása Kávé- és teafogyasztási szokások

4 7.5 Primer kutatásom összegzése Összegzés Ábrajegyzék Melléklet: kérdőív Irodalomjegyzék

5 1 Bevezetés Szakdolgozatomat a hedonikus, élménykereső fogyasztói magatartás témájában fogom írni, éppen ezért kutatásom célja a fent említett fogyasztói magatartás trendjének bemutatása lesz. A témám aktualitását többek között abban látom, hogy a hedonizmus egy napjainkban is jelen levő trend, mely hatásai várhatóan a jövőben tovább erősödnek majd, jelentős hatást gyakorolva ezzel a fogyasztók magatartására, fogyasztási szokásaikra. Trendként épp így befolyással van és lesz a társadalom egyes csoportjainak életmódjára, életstílusára és a választott termékek körére, preferenciájára is. Témámat másik megközelítésből azért is tartom kiemelkedően aktuálisnak, hiszen pont most a közelmúltban szeptember 1.- jén került bevezetésre a sajtóban chipsadóként elhíresült népegészségügyi termékdíj, melyet az élvezeti táplálkozási cikkek vonatkozásában vezettek be, a figyelem előterébe helyezve ezzel a hedonizmus önpusztítással szorosan összefüggő problematikáját. Témaválasztásom indoka abban keresendő, hogy az élvezeti táplálkozási cikkek fogyasztása az emberek mindennapi életének szerves részét képezi. Hisz ki ne fogyasztana hol kisebb vagy hol nagyobb rendszerességgel kávét vagy éppenséggel teát? Kutatásom során olyan kérdésekre fogok választ keresni, mint pl., hogy: Miért tekinthetők hedonikusnak az emberek? Milyen a hedonista ember életstílusa, mely fogyasztásának hátterében áll?- Ez utóbbi kérdésekre ad majd választ a hedonizmus közgazdaságtani, pszichológiai és fogyasztói magatartás megközelítése. Vannak-e a hedonizmusnak életkorbeli sajátosságai vagy sem? A társadalom mekkora részét képezi ez a szegmens? Mekkora célcsoportnak tekinthetők? Ez utóbbi kérdésekre ad majd választ az életstílus-kutatásokkal foglalkozó fejezet. Kutatásom gyakorlati nyomvonalát fogja jelenteni annak a vizsgálata, hogy milyen termékeket is vásárolnak a hedonista fogyasztók, különös tekintettel az élelmiszerek és az élvezeti táplálkozási cikkek körére, melyen belül vizsgálatom konkrét tárgyát a kávé és a tea, mint termékcsoport fogja képezni. Ezen két élvezeti cikk jellemző fogyasztási szokásait, az általam megkérdezett fiatalok körében végzett primer kutatásom fogja tovább vizsgálni. Szakdolgozatom gyakorlati hasznosságát abban látom, hogy a leírt életstílus-kutatások segítségével nagyságrendi képet kaphatunk arról, hogy a társadalom mekkora hányada- bár 5

6 életstílus-kutatási modellektől eltérően- tekinthető hedonista fogyasztónak, így minden élvezeti cikkeket forgalmazó vállalat képet kaphat arról, hogy célcsoportja nagyságrendileg mekkora is. Képet kapunk arról is, hogy a hedonista fogyasztói szegmensek milyen demográfiai, fogyasztási, életstílus jellemzőkkel bírnak, mely utóbbi a fogyasztói insightok keresése esetén bír kiemelkedő jelentőséggel, ami alapjában befolyásolja a célcsoportnak szánt reklámot. Kutatásom során szekunder illetve primer adatgyűjtési technikákat fogok felhasználni. A téma kifejtésénél nagyban kívánok majd támaszkodni a GfK Hungáriánál tett személyes látogatásom ( ) során szerzett első kézből kapott információkra is. 6

7 2 Trendek Szakdolgozatomat a trend, illetve az ellentrend fogalmának tisztázásával indítanám. Ezt követően bemutatásra kerül majd a szakdolgozatom vizsgálati témáját képező hedonizmus és élménykeresés trendje az őket körülvevő tágabb trendkörnyezettel, különös tekintettel a rokon trendekre, melyek tartalmukat tekintve közeli kapcsolatban állnak az előbbi két trenddel. Bemutatásra kerül majd a hedonizmus ellentrendje az aszketizmus is, végül a fejezetet a hedonizmus mai magyarországi helyzetképével zárnám. 2.1 A trend definíciója, a trendek típusai A trendek bizonyos piacon zajló jelenségek, folyamatok, melyek mindennapjainkban már éreztetik hatásukat és a jövőben növekvő jelentőségükre számíthatunk a társadalomban való elterjedésük okán. Jelentős hatást gyakorolnak a fogyasztók magatartására, fogyasztási szokásaikra. Befolyással vannak a társadalom egyes csoportjainak életmódjára, életstílusára, a választott termékek körére, preferenciájára is. Amely trendek széles körben nyernek társadalmi elfogadtatást, azok beépülnek a mindennapokba, átlagos magatartássá degradálódnak és megszűnnek trendnek lenni, de a trendek ugyanígy előhívhatják az ellentrendjeiket is, egy ugyanazon jelenség ellentétes pólusának kiemelésével. (Törőcsik, 2007; :47) A trendek hierarchiáját tekintve a következő trendeket különböztethetjük meg: Meta trendek: A trendek legfelül elhelyezkedő dimenziója. Hosszútávon ható, mindent átfogó jelenségek. A modernitás, de akár egy világvallás által közvetített értékek is ide tartozhatnak. Megatrendek: Nagy társadalmi változásokat leíró trendek például: globalizmus. Fogyasztói trendek: A társadalmi viselkedés, ezen belül is a vásárlási és a fogyasztói szokások masszív módosulása. Divathullámok: A termékek, márkák vagy akár az ízlések egymást rövid ciklusokban követő trendjei. (Kozák, 2008) 2.2 Napjaink meghatározó trendjei és ellentrendjeik Az idő nyomása/gyorsulás, gyorsítás- kiszállás /lassúság, lassítás 7

8 Fizikai és szellemi mobilitás- stabilitás, meleg-fészek keresése Minél többet, minél olcsóbban, minél gyorsabban- egyszerűség, haszontalanság Tanulás a racionális tudás megszerzéséért- emocionális érzékenység fejlesztése Individualizmus/ego trend- mi érzés High-tech, virtualitás- természetes/természetesség Örökké fiatal - vállald a korod Wellness- null-ness Hedonizmus- új aszketizmus Élménykeresés- autentikusság keresése Egzotikumok, keleti kultúrák- gyökerek keresése (Törőcsik, 2003) 2.3 A hedonizmus és az élménykeresés trendje A hedonizmus szó eredetét tekintve a görög hedoné (élvezet) szóból származik. (Révai Nagy Lexikona, 1991) Jelentése: Ókori görög filozófiai irányzat, amely szerint az élet ésszerű élvezése a legfőbb jó. Élvhajhászás, az érzéki örömök mértéktelen kergetése. (Idegen Szavak és Kifejezések Szótára, 1973: 322.o.) Bár a hedonizmus a történelem során számos korszakban felütötte a fejét, uralkodó értékké a hetvenes és a nyolcvanas években vált. (Kozák, 2008; Törőcsik, 2003) Napjainkban a fogyasztói magatartás megközelítésében egy olyan trendként tekintünk rá, mely az élet élvezetét, az itt és most életérzést, az azonnali jutalmazást tűzi zászlajára. Az irányzat összefügg a lemondások tagadásával, a jólét érzetének megteremtésével, melyre sokan erőn felül képesek költeni. Ez a trend egyrészt a látható fogyasztás termékeinek, szolgáltatásainak (pl.: ruházat, mozi, étterem) forgalmán mutatkozik meg, másrészt az önmegnyugató termékek (pl.: csokoládé, tejkészítmények, ritka csemegék) fogyasztásában. A luxus termékek keresése, az elérhető kis luxus csábítása szintén a trend velejárója. Manapság egyre szélesebb körben elérhetőek a korábban csak a kifejezetten gazdagok fogyasztására jellemző termékek, szolgáltatások. A kis luxus még azt is megengedhetővé varázsolja, amit normál körülmények között nem engedhetne meg magának a fogyasztó. A nagy divatdiktátorok márkás kiegészítői pl.: egy öv, egy napszemüveg, egy táska megfizethető, ha valakinek ez a középosztályból kiemelkedően 8

9 fontos. De ugyanígy vásárolható kis kiszerelésű kaviár, szarvasgomba, sáfrány, cápahús, vagyis az élvezeti értéket mind a tényleges, mind az átvitt értelmű fogyasztásban el lehet érni, viszonylag kis befektetéssel. A trendhez egyértelműen kapcsolható más élvezeti cikkek fogyasztása is, de ezzel szakdolgozatom egy későbbi fejezetében kívánok foglalkozni. (Törőcsik, 2003) Az élménykeresés trendjében ölt testet, hogy napjaink fogyasztója nem csupán birtokolni, hanem benne lenni, élvezni is szeretne. Vagyis élményt szeretne szerezni szabadideje alatt a különféle szabadidős programokkal vagy éppen a vásárlással is. Az élményszerű vásárlási körülmények biztosítása, a szórakoztatás ma már követelmény akár egy termékbemutató akár egy eladáshelyi kóstoltatás esetén is. A trend hozta magával az extrém sportok, a távoli földrészek felkutatásának az élvezetét is, de épp így a trend következményeként jelentek meg az élményekre szakosodott élményparkok, élményfürdők is. (Törőcsik, 2003) 2.4 Rokon trendek Szorosan a hedonizmushoz és az élménykereséshez kapcsolódó trendnek tekintem a null-ness, az egzotikumok/keleti kultúrák terjedésének, illetve a változatosság keresésének a trendjét. A következőkben ezeket fogom bővebben bemutatni. Null-ness A wellness ellentrendjeként, illetve sokaknál normál élettempóként a sportolás, a helyes táplálkozás elutasítása a jellemző. A kövér emberek, mint elfogadható, sőt akár követendő példaként való megjelenése egyrészt a fogadd el magad olyannak, amilyen vagy, másrészt az egyszer élünk, ami jó azt ne tagadjuk meg magunktól érvekkel válik társadalmilag is elfogadhatóvá. Jó néhány cég terméke pl.: cukros üdítőitalok, sós, cukros snackek és más egyéb élvezeti cikkek által támogatott a kövérség, ami akceptálandó állapotként jelenik meg. A null-ness ily módon szorosan kapcsolódik a hedonizmushoz, a lemondásra való képesség eltűnéséhez. (Törőcsik, 2003) Egzotikumok/keleti kultúrák Keleten terjed a nyugati, Nyugaton pedig a keleti kultúrák kedveltsége. Számunkra felfedezés a kínai, a japán, az indonéz, a thai konyha, a különleges alapanyagok, elkészítési módok, a tálalás. Megjelent és szervesen beépült a sportok közé a thai-chi, a kick-boksz, a karate. Reneszánsza van a gyertyáknak, az illatos krémeknek, füstölőknek, 9

10 párologtató-, illóolajoknak. A gyógyításban egyre fontosabb az akupunktúra, az akupresszúra, a különleges növényekből, állatokból előállított készítmények, a gombák, a ginseng gyökér. Új vallások honosodnak meg, újfajta gondolkodásmódot képviselő emberekkel találkozunk a médiában. A mindennapok szintjén beépül(t) a vásárlásokba a szójaszósz, a basmati rizs, a friss gyömbér, az olívaolaj, az olajbogyó, a szójacsíra, a tofu Véleményem szerint az élvezeti cikkek terén ezt a trendet erősítik a kelet fűszereivel ízesített teák, a kardamonmaggal fűszerezett kávék is. Mindez az irányvonal kapcsolatban áll a hedonizmussal, az önkényeztetés trendjével, a kis luxus megengedésével. (Törőcsik, 2003) A változatosság keresése/variety seeking A változatosság szórakoztat, élményt ad. Az elkényeztetett fogyasztó nem szeretne kimaradni semmiből, így még elégedettsége mellett is keresi az új megoldásokat. A félelem, hogy lemarad valamiről, hogy nem elég trendi, hogy kihagy egy jó lehetőséget, arra vezet, hogy az állandó variety seeking mára mindennapossá vált. (Törőcsik, 2007) 2.5 Ellentrend: az aszketizmus Az aszkézis eredetét tekintve görög eredetű szó. (Akadémiai Kislexikon, 1989) Jelentése: valamely vallási cél elérése vagy valamely ideál (pl. az erkölcsi tökéletesség) megvalósítása érdekében gyakorolt önmegtartóztató, olykor önsanyargató, az anyagi javakról és az evilági élvezetekről lemondó életmód, ill. az ezt követő vallási tanítás. (Akadémiai Kislexikon, 1989: 135.o.) Az aszkéta: aszkézist gyakorló, kemény, önmegtartóztató életet élő ember. (Idegen Szavak és Kifejezések Szótára, 1973) Az aszkéta főként a keresztény (remete, szerzetes) és a buddhista (fakír) vallásban megbecsült személy. (Akadémiai Kislexikon, 1989) Fogyasztói magatartás megközelítésben ellentrendként értékelhetjük azt a felfogást, mely a hedonista nézettel szemben az önmegtartóztatás új formáját, a megfelelő anyagi háttér melletti lemondást mutatja. Elvi megfontolásból nem dobják el ezek a fogyasztók a két-hároméves autót, műszaki cikkeket. Ellenzik a csillogó csomagolású termékeket. Ez az ellentrend Magyarországon még kevéssé érződik, még inkább szerezni próbál minél több ember és a megszerzett termékeket a környezetnek mutogatni és nem pedig önmegtartóztató módon fogyasztani. A trend elutasítja a mennyiségi fogyasztást, vagyis az ilyen beállítódottságú fogyasztók nem akarnak feltétlenül sokat és értelmetlenül újat 10

11 vásárolni, inkább a minőségi termékek, a megbízható márkák vásárlásával biztosítják be magukat az ismételt vásárlással szemben. (Törőcsik, 2003) 2.6 A hedonizmus mai magyarországi helyzete Az elmúlt években jelentős mértékben nőtt az élményorientáltság szerepe a vásárlási döntésekben. Ebben több olyan tényező játszik közre, mint pl.: az élvezzük az életet szemlélet terjedése, a szabadidő-eltöltésben a változatosságra való törekvés, a fiatalok individualizmusa, az egyszemélyes háztartások növekedése (Józsa-Piskóti-Rekettye- Veres, 2005) Az élményorientáltság és a hedonizmus jelenlétét országunkban számos kutatás támasztotta már alá. A következőkben ezek közül idéznék néhányat. Törőcsik Mária és munkatársai 2005-ben a felnőtt magyar (18-74 éves) lakosságra nézve reprezentatív, 1000 fős kutatást (Trendkutatás 2005) hajtottak végre. A megkérdezések során 36, a trendekre és az ellentrendekre vonatkozó állítással való egyetértés mértékét kellett jelezniük a válaszadóknak. Kutatásukban az élménykeresők táborát 14%-ra becsülték a magyar társadalomban, melynek tagjai főképp fiatalok és még tanulók. Kifejezett igényt és érdeklődést mutatnak az élmények és a változatosságkeresés iránt. Főképp nagyvárosi, bevásárlóközpontokba járó csoportként kerültek bemutatásra. (Törőcsik, 2007) A GfK csoport 2006 végén, hazánkban megkérdezett bevonásával készült kutatása (GfK Roper Report) a közép-kelet európai régióban a városi lakosságra reprezentatív mintán vizsgálta a fogyasztói magatartást alakító globális trendeket, melyekből 18-at térképeztek fel, köztük a kikapcsolódás keresésének a trendjét. A trendet illetően megállapításra került, hogy a kikapcsolódás nem csak a fejlett országok állampolgárainak a privilégiuma. A kényeztetéstől sem mentes magatartás a mindennapok robotolásától megszabadulni vágyó fogyasztó jellemzője. A luxus is ezt a célt szolgálja csak keveseknek. Kutatásukból kiderült, hogy az élet élvezete különösen fontos a magyar emberek számára, erre utal az állítással egyet értők 80%-ot meghaladó aránya. Az sem baj, ha némi izgalommal is párosul a kaland, nyilatkozott így a magyar emberek fele. (Kozák, 2008) A GfK Hungária 2007 februárjában végzett életstílus-kutatása 1000 fő megkérdezésével mérte az emberek pénzzel kapcsolatos attitűdjeit, pénzköltési hedonizmusukat. Kutatási eredményeik szerint több éves összehasonlításban folyamatosan 11

12 nőtt azoknak az aránya, akik szerint a pénz lehetőséget biztosít az élet apró örömeinek élvezéséhez. Míg 2003-ban a megkérdezettek 22%-a vélekedett így, addig 2007-ben már 26%-uk. A magyarok pénzköltési hedonizmusát illetően a megkérdezettek több mint fele (55%-a) tartja úgy, hogy Magyarországon az emberek általában többet költenek, mint amennyit megengedhetnének maguknak. Ez az arány az elmúlt évekhez képest ugrásszerű növekedést jelent, hiszen 2000-ben és 2003-ban a megkérdezettek csupán nem egészen harmada (31%) osztotta e véleményt. (GfK, 2007a) Az általam talált legfrissebb eredménynek a már említett GfK csoport 2007-es Roper Jelentése tekinthető. A megkérdezés eredményét összegző kutatás Magyarországon a városi lakosságot reprezentáló mintán készült. A felmérés tanulságai szerint a globális fogyasztói trendek ugyan viszonylag lassan jutnak el a hazánkba, ám a városban élő fiatal fogyasztók körében igen gyors áttörést érnek el. A éves városi fiatalok 47%-ának hitvallása az élet élvezete és, hogy a jövő miatt nem érdemes aggódni. (A teljes lakosság körében ez az arány csak 21%.) Kikapcsolódásra és pihenésre vágynak, ami számukra jellemzően aktív életvitelt jelent; havi rendszerességgel több, mint 10 féle tevékenységet űznek. Jellemzően nyitottabbak az egzotikus, keleti (indiai, kínai) kultúrkör iránt, mint a lakosság teljes egésze. Személyes értékeik sorában is fontosabb szerepet tölt be a nyitottság (61%), a kaland (32%), a változatos élet (54%), mint az a teljes magyar városi lakosság esetében. (GfK, 2008a) 12

13 3 A hedonista emberkép 3.1 Közgazdaságtani megközelítés Közgazdaságtani megközelítésben a javakat két típusra oszthatjuk. Megkülönböztethetünk hedonista és haszonelvű (utilitarista) javakat. A hedonizmus és a haszonelvűség (utilitarizmus) azonban nem szükségszerűen jelentik a skála két szélső végpontját. A különféle jószágok jellemzőik alapján egyaránt minősíthetőek hedonikusnak és haszonelvűnek. A vételi alternatívák jellemzően lehetnek elsődlegesen vagy viszonylagosan inkább élvezetet nyújtók, illetve inkább hasznossági szempontokat kielégítők. A hedonista és haszonelvű javak egyaránt előnyt, hasznot kínálnak a fogyasztóknak. Az előbbi empirikus élvezetet szórakozás formájában, míg az utóbbi gyakorlati hasznot, funkcionalitást, működésének alkalmassága révén. E különbségtételből fakadóan a hedonista javak előnyeit nehezebb értékelni és számszerűsíteni, mint az utilitarista javakét, melyek estében a fogyasztás, a pénzkiadás könnyebben indokolható. Előbbi a relatív bűnökhöz, míg utóbbi az erényekhez társítható. Így a hedonista javak fogyasztásából fakadó bűntudat, melyet gyakran az okoz, hogy az ilyen jellegű vétel felesleges pénzkidobásnak tekinthető, felkelti a szórakozás, a kellemes időtöltés igazolása iránti igényt. Ezért valószínűbb, hogy akkor vásárol az ember csakis élvezetet nyújtó árucikket, ha a döntési helyzet megteremti azt a fajta rugalmasságot, amivel képes megindokolni ilyen jellegű fogyasztását. A hagyományos hasznossági elmélet alapfeltételezése szerint két lehetőség közül a potenciális vevő a nagyobb hasznot hozót választja. Ha két azonos, egymással összevethető értékű hedonista és utilitarista alternatívát a vevő külön-külön értékel, akkor a kifejezett összehasonlítás hiánya vonzóbbá teszi a hedonista alternatívát, megkönnyíti annak igazolását. Míg, ha mindkét alternatívát együtt mutatják be a vevőnek, akkor a vevő mindkettőt a másikkal összevetve értékeli, így valószínűbb hogy a haszonelvűség szempontját kielégítő alternatívát választja. A pénz és az idő (erőfeszítés) olyan csereértékek, amelyek birtokában az emberek különféle jószágok birtokába juthatnak. Így a vétel igazolásának igénye kihat az idő és a pénz azon kombinációjára is, amit az emberek hajlandóak hedonista illetve haszonelvű cikkek megszerzésére áldozni. Általánosnak tekinthető az a fajta relatív preferencia, hogy a hedonista igényeket kielégítő javakra a vevők inkább készek időt, míg a haszonelvűekre pénzt áldozni, mivel a hedonista termékek esetében az időbeli ráfordítás könnyebben megindokolható. (Nagy, 2005; Dr. Kahulits- Kemény- Dr. Bódi- Dr. Nagy, 2002) 13

14 3.2 Pszichológiai megközelítés Pszichológiai értelemben véve (csakúgy, mint közgazdaságtani megközelítésben) minden ember hedonistának tekinthető, mivel a gyönyör utáni vágy nagyon mélyen gyökerezik az agyunkban. Az élvezet nem más, mint egy biológiai folyamat, ami az evolúció során alakult ki, segítve minket a túlélésben és a szaporodásban. (Paul Martin, 2010) Ennek eredményeképpen a motiváció általában az élvezetet okozó vagy a kellemetlen állapotot enyhítő ösztönzők irányába hajtja a viselkedésünket, így minden érzetünk és élményünk az ún. hedonikus skála valamely pontjára esik, ami a kellemestől a semlegesen át a kellemetlen tartományig terjed. Az élvezet leginkább azokhoz az ingerekhez társul, amelyek az élőlény biológiai előnyeit szolgálják, míg a szenvedés/a fájdalom visszariaszt minket attól, hogy kárt tegyünk magunkban. Így hedonikus értékkel bír az ízletes étel vagy a frissítő ital is. (Fodor, 2007) A hasonló biológiai beállítottság ellenére azonban nem vagyunk egyformák az örömök keresésében, az egyik szélsőség az élvhajhász hedonista, akinek az unalom a legfőbb ellensége: új és új ingerekre, friss érzéki élmények gazdag tárházára vágyik. Míg a másik véglet az aszkéta, akinek az élvezeti hőfokmérője sokkal alacsonyabban áll. Pszichológiai szempontból vizsgálva az élménykereső emberek végletekig extrovertáltnak tekinthetők, rengeteg barátjuk van és élvezik a nagyobb összejöveteleket. Az erősen extrovertált személyiség általában a társaság szíve. Azért vágynak a nagy kompániákra és a gyakori összejövetelekre, mert tapasztalataikból már tudják, hogy a társas érintkezés az élvezetek gazdag tárháza. Az élvezetes vagy újszerű élmények iránti szokatlanul mohó vágyuk nehezen csillapítható, ezért folyton új kalandokra vágynak. Nem egyszerű extrovertált emberekről van szó, akik szeretnek összejönni a barátaikkal, hanem olyan élménykeresőkről, akiknek állandóan újabb és újabb ingerekre van szükségük, nehogy elunják magukat. (Paul Martin, 2010) Az unalomra adott természetes reakciójukként még több és több ingert keresnek, amikhez aztán gyorsan hozzá is szoknak, így bekövetkezik a hedonista mókuskerék, vagyis egyre nehezebb lesz olyan kiugró élményekhez jutniuk, amelyek aztán eltérnek a megszokottól. (Fodor, 2007) Számos vizsgálat igazolta azt is, hogy az átlagnál nagyobb eséllyel fogyasztanak (mértékkel vagy mértéktelenül) alkoholt, dohányt és más egyéb élvezeti cikkeket. (Ily módon az élménykeresés önpusztítóvá is válhat, ha szabad folyást enged neki az ilyen alkatú ember.) (Paul Martin, 2010) 14

15 3.3 Fogyasztói magatartás megközelítés Meglátásom szerint a közgazdaságtani és a pszichológiai megközelítéssel ellentétben a fogyasztói magatartás megközelítés a szegmentáció igénye miatt sosem az összes ember életstílus jegyeként kezeli a hedonizmust. Ez a megközelítés mindig csak egy bizonyos csoportot, klasztert tekint hedonistának, hiszen a cél is az, hogy bizonyos jellemzők mentén relatíve homogén, ám egymástól eltérő fogyasztói szegmensek jöjjenek létre. Mivel a fogyasztói magatartás hedonista emberképét leginkább az életstíluskutatásokból lehet kiolvasni, így a következőkben a teljesség igénye nélkül kívánom bemutatni néhány modell hedonista emberképét. A Sinus-miliő modell így számol be a hedonisztikus miliő tagjairól: A teljesítményelvű társadalom konvencióit és magatartás-elvárásait elutasító fiatal, jellemzően a 40 év alatti korosztály. Alapvető, követett céljaik a szabadság, a kötöttségek nélküli élet, a spontaneitás. Demonstratív módon elutasítják a konvenciókat, a tradicionális elveket. Szeretnek kitörni a mindennapok kényszeréből, élvezik az életet és mozgalmas életre törekszenek. Ösztönös fogyasztói magatartás jellemző a csoportra, így gyakran felelőtlen a pénzzel való bánásmódjuk is. Fogyasztási törekvéseik nagyon erősen a szórakoztatóelektronikai, multimédia-termékek, illetve a divatos ruházkodás irányába mutatnak. (Veres-Hoffmann-Kozák, 2009) Mindazzal ellentétben, hogy legfőbb törekvésük, hogy csak ne olyanok legyenek, mint a nyárspolgárok sokszor álmodoznak rendezett életről, családról, rendszeres jövedelemről és egy szép autóról vagy motorkerékpárról. A munkájukban sokszor leértékeltnek érzik magukat, ellentétben a szabadidőbeli hedonikus életükkel. (Törőcsik, 2003) A VALS modell élménygyűjtő szegmensére jellemző, hogy közvetlen tapasztalatok megszerzésére törekszenek, erősen érintettek új dolgok megszerzésében, kipróbálásában. Inkább a 20-as éveik közepén járnak. Hullámzó lelkiállapotúak, kísérletező hajlamúak. Mozgalmas mindennapokra törekszenek, gyakori körükben a szabadidős sporttevékenység. (Veres-Hoffmann-Kozák, 2009) A modell továbbfejlesztett változatában a VALS 2 modellben az élvhajhász hedonisták fiatal, lelkes, életerős, impulzív, lázadó emberek. Keresik a változatosságot és az izgalmakat. Befogadják, sőt szeretik az újat, nem táboroznak le hosszú időre valaminél. 15

16 Szeretik a szabadtéri tevékenységeket és a sportot. Fogyasztóként mohók, sokat költenek ruhára, gyorsétkezésre, zenére, mozira. (Szántó, 2003) Utolsó példaként a Young and Rubicam felfedező embertípusát jellemezném egy pár gondolatban. Őket is a tapasztalat iránti vágy vezérli, kedvelik a kihívásokat. Gyakran próbálnak ki új ötleteket, kalandokat. Kedvelik azon márkákat, melyek azonnali, új élményeket ígérnek. (Törőcsik, 2007) Kicsit összegezve a fentebb leírtakat úgy vélem, hogy fogyasztói magatartás megközelítésben a hedonista emberek lelkes, fiatal, életerős, impulzív emberek. Impulzivitásukból adódóan tetteik gyakran meggondolatlanok és a pénzzel is ugyanilyen attitűddel bánnak. Gyakran lázadnak a fennálló társadalmi renddel szemben és elutasítanak mindent, ami szabadságukat korlátozná. Szabadidejükben szeretnek out-door-os tevékenységeket űzni, sportolni, szolgáltatásokat igénybe venni. Szeretik a kalandot, és az új élményeket. A különféle életstílus-kutatások hedonista emberképét itt most nem kívánom tovább részletezni, hiszen a következő életstílus-kutatásokkal foglalkozó fejezetben ezt a gondolatot fogom tovább vinni. A téma már gyakorlatiasabb megközelítését fogja szemléltetni, hogy az elkövetkezőkben a hedonista fogyasztói szegmensek általános jellemzésén túl, már azok társadalmunkban elfoglalt százalékos részarányát is fel fogom tűntetni és ki fogok térni eme szegmens fogyasztási jellemzőire is (ld. pl. TÁRKI-GfK modell). 4 Életstílus, életstílus-kutatások A most következő fejezetben az életstílus kérdéskörét fogom vizsgálni, mely szintén determinálja valamilyen irányban a fogyasztók vásárlási döntéseit. Ily módon az emberek vásárlásaikban kereshetik az élvezeteket, élményeket és viselkedhetnek hedonistán vagy sem. 16

17 A szociológia megközelítése az életmóddal rokon fogalomként kezeli az életstílust, mely bizonyos társadalmi körülmények között viszonylagos szabadsággal megválasztott tevékenységeket, ezzel kapcsolatban levő preferenciákat takar. (Andorka, 2003) Fogyasztói magatartás megközelítésben az életstílus azon az emberi alapvető szükségleten alapuló szociális jellemző, mely egyidejűleg fejezi ki az emberek integrációs/ valahová tartozási és differenciálódási/ egyediség iránti igényét. Ebből kifolyólag az életstílus értelmezhető csoport és egyéni szinten is, kifejezhet egy nagyobb társadalmi csoporthoz való hovatartozást is és lehet az egyén önkifejezésének a terepe is. Az életstílus a személyes demográfiai jellemzőkön (életkor, nem, iskolázottság, jövedelem) túlmutató fogalom, hiszen egy ugyanazon társadalmi réteghez tartozó embernek gyökeresen más életstílusa lehet, mint az azt alkotó többségé. Így a személyes értékek meghatározó szerepe ölt testet az életstílusban, ami relatíve stabil énképen alapul, és olyan magatartásminta, amit az egyén döntéseiben követ. Az életstílus az egyén viszonylag szabadon választott, időben meglehetősen állandó jellemzője, ami azt a módot takarja, ahogyan az egyén életét vezetni kívánja, így az életcél és az értékek mutatkoznak meg benne. (Törőcsik, 2007) A kétféle megközelítésmód egyaránt kiemeli, hogy az életstílus befolyással van az emberek döntésére, magatartására és az elvégzett tevékenységek körére. A téma szempontjából érdekes összecsengés, hogy magának az életstílus kérdéskörének a vizsgálata a hatvanas évek hippi korszaka után terjedt el szélesebb körben. Pont akkor, amikor a korszak levegőjét erősen átlengte a hedonizmus légköre. A 60-as évek után vált jellegzetessé a társadalom több kisebb csoportra való tagozódása és azóta tapasztalható, hogy számos életstílus-csoport létezik egymás mellett. (Törőcsik, 2007) 4.1 Életstílus-kutatási modellek hedonista szegmensei Szakdolgozatom következő részében azon életstílus-kutatási modelleket kívánom a teljesség igénye nélkül számba venni, melyek leírják a hedonista fogyasztói szegmenst és rendelkeznek a magyar piacot illetően releváns eredményekkel. Ennek szellemében eltekintek minden olyan életstílus-kutatási tipológia részletezésétől, melyek nem írják le a fent említett fogyasztói szegmenst, illetve amelyeknek nincsenek ország specifikus 17

18 eredményei. A részletezni kívánt modellek esetében röviden leírom a modell által feltérképezett életstílus csoportokat, de legrészletesebben a hedonikus, élménykereső fogyasztói magatartást tanúsító csoportokat fogom csak kifejteni. A bemutatni kívánt életstílus-kutatások közül a TARKI és a GfK modelljét fogom a legrészletesebben bemutatni, mely konkrétan a magyar piac igényeire készült és a legfrissebbnek tekinthető A Sinus-miliő modell A modell a nevét a Sinus Sociovision heidelbergi piackutató cégről kapta, ami a modellt húsz évvel ezelőtt megalkotta. Jelenleg széles területen alkalmazzák Németországban és Ausztriában. A modell olyan elemzési dimenziókra épít, mint: Életcélok, életstratégia Társadalmi helyzet (jövedelem, végzettség) Munka és teljesítmény, teljesítményorientáció Társadalomkép (társadalmi változások érzékelése) Családi és társas kapcsolatok iránti attitűdök Szabadidő-eltöltési szokások Ideálok és példaképek Mindennapok életstílusa (Veres-Hoffmann-Kozák, 2009) A modell horizontálisan az értékorientációt méri a tradicionalitás és a modernitás két szélső végpontja között. A különféle értékorientációk így tulajdonképpen különféle generációkat takarnak. Míg vertikálisan a szociális helyzetből (jövedelem, iskolázottság, státusz) eredő pozíciót mérik. Így megkülönböztetnek alsó, közép és felső rétegeket. A modell esetében megfigyelhető azonban az is, hogy a fent ismertetett tengelyek mentén létrejövő miliők közötti határok képlékenyek, a miliők között érintkezési pontok, átmenetek léteznek. (Törőcsik, 2007; Törőcsik, 2003) Magyarországon a modell alapján 2002-ben hajtottak végre adatfelvételt és az alábbi életstílus csoportokat találták: 18

19 Felső-piac: Idős humanisták (9%) Liberális felső osztály (6%) Jól élő játékosok (6%): Az arany ifjúság, akiket magas iskolai végzettség és biztonságos anyagi helyzet jellemez. Az élet minden területén (barátok, fogyasztás, szórakozás) élvezetekre törekszenek, szeretik az életet élni. Out-door orientált, aktív, városi életstílussal jellemezhetők. Élénk érdeklődést tanúsítanak a legújabb divat és trendek iránt. Szociális helyzetüket tekintve a felső és a középosztály tagjai, értékorientációjuk modern, melyet az élvezet és az én-központúság vezérel, így a Sinus miliő koncepció leghedonikusabb tagjainak tekinthetők. Mainstream/ Középréteg: Státus- és karrierorientáltak (17%) Békés életet élők (19%) Alsó réteg: Hagyománykövetők (19%) Gyökeret vesztett fizikai munkások (15%) Kisvállalkozók (9%) (Törőcsik, 2003) Euro-Socio-Styles A GfK 2004/2005 telén 10 kelet- és közép-európai országban kutatta a 15 évesnél idősebb lakosság körében azt, hogy milyen értékeket tartanak fontosnak illetve, hogy milyeneket utasítanak el és, hogy milyen értékek jelentik mindennapjaik szervező erejét. A kutatási eredményeket 2 dimenzióban ábrázolták. Az egyik dimenziót a birtoklás kontra létezés jelölte ki. Ez a dolgok megszerzését illetve az élmények megélését jelentette. A másik dimenzió a nyugalom/ biztonság kontra szenvedélyes élet végpontjaiból adódott. A modell alapján a magyar társadalom alábbi életstílus csoportjai, világai rajzolódtak ki: Megállapodott világ (31,3%) 19

20 Biztonságos világ (18,8%) Fortélyos világ (9,3%) Kényelmes világ (2,6%) Hiteles világ (16,5%) Állandó világ (12%) Varázslatos világ (5,7%): Minden huszadik magyar sorolható ebbe a célcsoportba. A régióban a lakosságszámhoz viszonyítva- kétszeres az arányuk. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ők az ösztönösen fiatalok. Nagyra becsülik az anyagi értékeket, a birtoklást. Hisznek a dolgok rendjében és a sorsszerűségben. Fogyasztásukra a sokkal inkább jellemző a hedonizmus, mint az ésszerűség, a trendit többre tartják, mint a hasznosat. Új világ (3,8%): Arányuk jóval kisebb itthon, mint a régióban. Minden tekintetben meghatározó számukra a tolerancia, élvezik a fogyasztást, valójában határok nélkül élnek. Lételemük a személyes harmónia, éhezik az új élményeket, így is válik fogyasztásuk szabadidő-központúvá. (Törőcsik, 2007) Életstílusinspiráció- modell A modellt Törőcsik Mária és munkatársai dolgozták ki. Modelljében a 2 vizsgálati dimenziót az élettempó és az értékorientáció adja, mely utóbbi itt is generációs összefüggésű. A fogyasztó élettempója lehet lassú vagy gyors, életére az idő hiánya vagy az idő lassítása / lassulása lehet jellemző. A modernitás-tradíció dimenzió a korral való egyidejű haladást, az IT használatát, az ahhoz kapcsolódó tudást jelzi. A modell verifikálása előtt elméletileg feltételezhető csoportként mutatták be a virtuális és élményfogyasztók szegmensét, akiket ekképp jellemeztek: Ők azok, akik teljes elánnal vetik bele magukat a legújabb trendekbe, de életüket nem a munka határozza meg, inkább az új lehetőségek élvezete. Vagy még tanulók, egyetemisták vagy olyan 20

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA Kérdőívek A fogyasztó a motívumai alapján határoz és cselekszik. Ha így van, akkor a reklámokkal ezeket a fogyasztói késztetéseket, szükségleteket

Részletesebben

NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG Az egészség/fittség/fiatalság trend és az új idősek generáció -t célzó egyetemi marketingkommunikáció

NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG Az egészség/fittség/fiatalság trend és az új idősek generáció -t célzó egyetemi marketingkommunikáció Konczosné Szombathelyi Márta - Budaházi Judit Dusek Tamás - Kovácsné Tóth Ágnes - Zakariás Géza NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG Az egészség/fittség/fiatalság trend és az új idősek generáció -t célzó egyetemi

Részletesebben

E-Shopping Report 2012 Internetes vásárlási trendek Magyarországon

E-Shopping Report 2012 Internetes vásárlási trendek Magyarországon Internetes vásárlási trendek Magyarországon Kutatási ismertető 2012. augusztus KutatóCentrum 1036 Budapest, Lajos u. 103. Tel.:+36 (1) 373 09 36. Fax: +36 (1) 373 09 54. Az e-vásárlást kipróbálók, az online

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8.

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8. A társadalomkutatás módszerei I. 13. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. december 8. Outline 1 célja 2 Alapfogalmak 3 Mintavételi eljárások 4 További fogalmak 5 Mintavételi hiba számítása

Részletesebben

GfK 2014 GfK Multikliens tanulmányok 2014 1

GfK 2014 GfK Multikliens tanulmányok 2014 1 . GfK 2014 GfK Multikliens tanulmányok 2014 1 Miért dolgozzon velünk? Egyedülálló adatforrás Háztartáspanel: egyedülálló adtaforrás a vásárlókról és a piaci folyamatokról Jelentős iparági tapasztalat Iparági

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében-

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- I. ALAPINFORMÁCIÓK A KUTATÁSRÓL 1. Az adatfelvétel időpontja: 2015. január

Részletesebben

Demográfiai turisztikai célcsoportok. Demográfiai turisztikai célcsoportok. Korszerkezet 2012.02.18. EU27 termékenységi ráta (Eurostat)

Demográfiai turisztikai célcsoportok. Demográfiai turisztikai célcsoportok. Korszerkezet 2012.02.18. EU27 termékenységi ráta (Eurostat) 1 Demográfiai turisztikai célcsoportok Demográfiai turisztikai célcsoportok Kor Fiatalok 60+ Családi állapot Családosok Egyedülállók Korszerkezet Európára a népesség elöregedése jellemző 3 2.5 EU27 termékenységi

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Dg:_ KESZONBETEGSÉG. Sas István. KommunikációsAkadémia

Dg:_ KESZONBETEGSÉG. Sas István. KommunikációsAkadémia Dg:_ KESZONBETEGSÉG Sas Sas István István Kommunikációs KommunikációsAkadémia Akadémia AA fogyasztói fogyasztóikeszonbetegség keszonbetegség olyan olyantünetegyüttes, tünetegyüttes, amit amitaafogyasztót

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Ergonómia I.-Termék-ergonómia

Ergonómia I.-Termék-ergonómia A felhasználói kör fogalma, tervezői megközelítések Termék-ergonómia modellje Termékhasználat körülményei környezeti hatások társas, szociális környezet pillanatnyi állapot fizikai kialakítás testméretek,

Részletesebben

A MELEGEK ÉS MELEGBARÁTOK PIACVEZETŐ MAGAZINJA

A MELEGEK ÉS MELEGBARÁTOK PIACVEZETŐ MAGAZINJA MÉDIAAJÁNLAT 2013 A MELEGEK ÉS MELEGBARÁTOK PIACVEZETŐ MAGAZINJA A Humen Magazinnak mint minden médiaterméknek elsődleges célja a tájékoztatás. Kiadványunk betekintést enged a kultúra, a szépségápolás

Részletesebben

Dreher Sörgyárak Felelős Alkoholfogyasztás Program Online Közvéleménykutatás. Önkitöltő kérdőív 2009. július 6. - 2009. július 29.

Dreher Sörgyárak Felelős Alkoholfogyasztás Program Online Közvéleménykutatás. Önkitöltő kérdőív 2009. július 6. - 2009. július 29. Dreher Sörgyárak Felelős Alkoholfogyasztás Program Online Közvéleménykutatás Önkitöltő kérdőív 2009. július 6. - 2009. július 29. Készült a Nagycsaládok Országos Egyesülete ajánlásával Forrás: www.alkohol.info.hu

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA 2012. szeptember ÖSSZEFOGLALÓ 2 A 18-49 rendszeresen internetezők több mint harmada (37%) rendelkezik okostelefonnal, vagyis a kérdőív definíciója

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

Humán szükségletek alakulása

Humán szükségletek alakulása Humán szükségletek alakulása Lakossági felmérés eredményei Széchenyi István Egyetem, Szociális Tanulmányok Tanszék MTA KRTK RKI NYUTO Zárókonferencia Széchenyi István Egyetem, 2014. szeptember 25-26 A

Részletesebben

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Budapest, 2008. január 29. A magyar internet-használók 82 százaléka vásárolt már valamit a világhálón. Legtöbben

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében

Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében Túlsúly népbetegség Felnőttkori fizikai aktivitás szerepe Sport fontossága Életmódváltozás

Részletesebben

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Konzulens: Dr. Szente Viktória Egyetemi docens Dr. Szakály Zoltán Egyetemi docens In-store minden

Részletesebben

Hogyan hasznosítható a globális falu tudása, a magyar rögvalóságban? ...avagy a fogyasztó és a médiatervezés kapcsolódása

Hogyan hasznosítható a globális falu tudása, a magyar rögvalóságban? ...avagy a fogyasztó és a médiatervezés kapcsolódása Hogyan hasznosítható a globális falu tudása, a magyar rögvalóságban?...avagy a fogyasztó és a médiatervezés kapcsolódása Magyar Fogyasztó 2007, 2007. június 19 Ügyfeleink 2007 Czech, Slovak, Hungary, Slovenia,

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS Sasvári Péter PhD, egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

Fogyasztói szegmentáció

Fogyasztói szegmentáció Fogyasztói szegmentáció HARMADIK VÁLTOZAT Budapest, 2008. november 4. A GfK Hungária Piackutató Kft-vel közös kutatás a fogyasztói szegmentáció új modelljének kidolgozását szolgálja. Az elemzést készítette:

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

E-vásárlások és e-vásárlók a földrajzi térben. Szabó Mihály EDUTUS FŐISKOLA. Gazdálkodás és Menedzsment szak, III. évfolyam

E-vásárlások és e-vásárlók a földrajzi térben. Szabó Mihály EDUTUS FŐISKOLA. Gazdálkodás és Menedzsment szak, III. évfolyam E-vásárlások és e-vásárlók a földrajzi térben Szabó Mihály EDUTUS FŐISKOLA Gazdálkodás és Menedzsment szak, III. évfolyam Bevezetés Az utóbbi években, stagnáló gazdasági környezetben is dinamikus növekedést

Részletesebben

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek Sajtószolgálat 14. július 8. 14. július 8. Tisza Andrea B&P Consulting Tel.: (+36-1) 349-2939 Fax: (+36-1) 269-2504 E-mail: andrea.tisza@braunpartners.hu Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a

Részletesebben

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Szakály Zoltán Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék VIII. Táplálkozásmarketing Konferencia Az egészség dimenziói a táplálkozásmarketingben

Részletesebben

Létminimum, 2008. Tartalom. Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2009. június Statisztikai Hivatal ISBN 978-963-235-249-7

Létminimum, 2008. Tartalom. Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2009. június Statisztikai Hivatal ISBN 978-963-235-249-7 Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2009. június Statisztikai Hivatal ISBN 978-963-235-249-7 Létminimum, 2008 Tartalom Létminimum, 2008...2 A létminimumértékek meghatározása...2 Létminimumértékek a

Részletesebben

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Prof. Dr. Németh Erzsébet Mit jelent a pénzügyi a) Nemzetközi kutatások: banki termékek ismertsége,

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Free-Mail User Report 1 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Kutatási ismertető 01. január KutatóCentrum Online Piackutató 1036 Budapest, Lajos utca 103. I. emelet Tel.:+36

Részletesebben

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai Közép-európai közvélemény: Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer mobilitási funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai államokban A Central European Opinion Research Group (CEORG)

Részletesebben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben

Nielsen Közönségmérés. Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Az 50 év feletti korosztály tévénézési szokásai 2010-ben Bevezető Az 50 év feletti korosztály televíziónézési szokásai általában kevés figyelmet kapnak annak ellenére, hogy a televízió közönségének jelentős

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a Hódmezővásárhelyi Lakossági Egészségfelmérés HODEF2008 Dr. Vitrai József EgészségMonitor Nonprofit Közhasznú Kft. Kutatási cél, kutatási kérdések Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a

Részletesebben

Négy napra megy nyaralni a magyar

Négy napra megy nyaralni a magyar Négy napra megy nyaralni a magyar Még mindig a magyar tenger a legnépszerűbb belföldi úti cél ez derült ki a Szállásvadász.hu friss turisztikai felméréséből, amelyben több mint 18 ezer hazai utazót kérdeztek

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2014. MÁJUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2014. OKTÓBER 9. A MAGYAR NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA 9,4 M Összes személy Van a háztartásban A tévés háztartásban élő 4 éven felüli

Részletesebben

Győri Lóránt, Mikolai Júlia

Győri Lóránt, Mikolai Júlia És mégis ifjúságkutatás? Közönség és kultúrafogyasztás a Művészetek Völgyében Előadók: Győri Lóránt és Mikolai Júlia Készítette: Antók Péter, Bak Anita, Győri Lóránt, Hordósy Rita, Mikolai Júlia Előzmények

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN reprezentatív felmérés a 1 év feletti lakosság körében (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna) 11. augusztus Főbb megállapítások 1 A

Részletesebben

Sikos Ágnes politikai elemző

Sikos Ágnes politikai elemző 2013. október 3. Sikos Ágnes politikai elemző 1 A Jobbik a fiatalok vezető ereje A Jobbik a legnépszerűbb mind az egyetemisták, mind a fiatalok körében. A párt szavazóbázisának vizsgálatakor az elsődleges

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN BIG PICTURE (MEME) Vörös Csilla 2014. November 12. TARTALOM Változások kora - Helyzetkép Időeltolásos tévénézés TV+ Kitekintés Jövőkép 2 VÁLTOZÁSOK KORA HELYZETKÉP 2014. OKTÓBER:

Részletesebben

A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN

A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN Gilingerné dr Pankotai Mária Dr Bíró Lajos Munkánkban a hazai zöldségfogyasztást, ezen belül a hajtatott zöldségek fogyasztását próbáljuk felmérni.

Részletesebben

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 3. SZÁM 51 SKULTÉTY LÁSZLÓ A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 Az utóbbi idõben erõsödött a háztartások lakásépítési, -vásárlási, valamint -felújítási hajlandósága. Azok a háztartások,

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket?

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? KÉSZÍTETTE: ÜGYVÉDBRÓKER KFT. INFO@UGYVEDBROKER.HU WWW.UGYVEDBROKER.HU Tartalom Az eredmények rövid összefoglalása... 3 A felmérés

Részletesebben

A felnőtté válás Magyarországon

A felnőtté válás Magyarországon A felnőtté válás Magyarországon Murinkó Lívia KSH NKI Helyzetkép 50 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 2014. január 20. Általános megállapítások a felnőtté válással kapcsolatban 1. Kitolódó életesemények,

Részletesebben

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Dr. Letenyei Róbert jegyző 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI

A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI Mit mér a rétegmodell? A rétegmodell célja az egyének/háztartások társadalmi struktúrában való helyének a meghatározása. A korábbi hazai és nemzetközi vizsgálatok is

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest Dichter: 1962

Részletesebben

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll Kultúra és szubkultúra A KULTÚRA FOGALMA A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll A kultúra magába

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma

Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma Minden jog fenntartva www.onlinesikertitkok.hu 1 Ez a tanulmány olyan ideális lehetőségek felkutatásában fog segítséget adni, amelyek jó alapot adhatnak egy online

Részletesebben

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés,

Részletesebben

KUTATÁS CÉLCSOPORTJA: 18-59 ÉV KÖZÖTTI NETEZŐ LAKOSSÁG 800 FŐS ORSZÁGOS REPREZENTATÍV MINTA ONLINE KÉRDEZÉS: 20 PERCES KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL

KUTATÁS CÉLCSOPORTJA: 18-59 ÉV KÖZÖTTI NETEZŐ LAKOSSÁG 800 FŐS ORSZÁGOS REPREZENTATÍV MINTA ONLINE KÉRDEZÉS: 20 PERCES KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL 11 12 1 2 10 3 9 4 8 5 7 6 KUTATÁS CÉLCSOPORTJA: 18-59 ÉV KÖZÖTTI NETEZŐ LAKOSSÁG 800 FŐS ORSZÁGOS REPREZENTATÍV MINTA ONLINE KÉRDEZÉS: 20 PERCES KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL LAKOSSÁGI SZEGMENTÁCIÓ EÜ. ATTITŰDÖK

Részletesebben

EURACADEMY OBSERVATORY

EURACADEMY OBSERVATORY EURACADEMY OBSERVATORY AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÁLTAL TÁMOGATOTT ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS EURÓPAI OBSZERVATÓRIUMA A VIDÉKI EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK, MIKRO KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA WP2: Az

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban Budapest, 2014. március 17. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2013-ban 2013-ban a magyar

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES

CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES Készítette: dr. Tamás Gábor, a projekt szakmai vezetője EGÉSZSÉG (WHO DEFINÍCIÓ) Az ember testi, lelki és szociális jólétét jelenti és nem csupán a betegség

Részletesebben

TÁJ-BB-11 KR-2 Tom 2005.05. 30.

TÁJ-BB-11 KR-2 Tom 2005.05. 30. A professzionális haderõbe katonai szolgálatra jelentkezõk alkalmasságának vizsgálata humánbiológiai módszerekkel, a monitorozás lehetõségének kidolgozása PROF. DR. GYENIS GYULA ELTE Embertani Tanszék

Részletesebben

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu Szemkamera kutatás szolgáltatás ismertető Mi is az a szemkamera? A szemkamera egy vizuális eszköz, amely képes rögzíteni az emberi szem mozgását, miközben az hirdetéseket, prospektusokat, DM levelet, reklámújságot,

Részletesebben

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12 LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Médiafogyasztási szokások

Médiafogyasztási szokások What do we see? Médiafogyasztási szokások Egészség és Kommunikáció - 27 Nobody s Unpredictable Az adatok forrása Nemzeti Médiaanalízis: - 1992 óta folyamatosan (1995-tıl GfK Hungáriával közösen) - Évente

Részletesebben

Az Olimpiai Csapat. Megítélés a lakosság és a támogatók körében. GfK Hungária 2012. szeptember - október

Az Olimpiai Csapat. Megítélés a lakosság és a támogatók körében. GfK Hungária 2012. szeptember - október Az Olimpiai Csapat Megítélés a lakosság és a támogatók körében GfK Hungária 2012. szeptember - október GfK 2012 Közvélemény-kutatás és szponzori megkérdezés 2012. október 1 A Magyar Olimpiai bizottság

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

Jogok Világnapja. Kutatás az Emberi. alkalmából. Tartalomjegyzék

Jogok Világnapja. Kutatás az Emberi. alkalmából. Tartalomjegyzék Kutatás az Emberi Jogok Világnapja alkalmából Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 2 Előzmény... 2 A kutatás célja és módszertana... 3 Közvélemény-kutatás eredményei... 3 Közvélemény-kutatás ábrái...

Részletesebben

Vaskovics László (Univesität Bamberg) Újabb tendenciák Európában a családi együttélésben

Vaskovics László (Univesität Bamberg) Újabb tendenciák Európában a családi együttélésben Vaskovics László (Univesität Bamberg) Újabb tendenciák Európában a családi együttélésben Az előadás vázlata 1. A családfejlődési tendenciák iránya: konvergencia vagy divergencia? 2. Új tendenciák 1. Elhalasztott

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló Tájékozódás és a magyar internetezők körében Összefoglaló Tájékozódás és online és offline Termékenként és termékkategóriánként Tájékozódás és termékenként (1./2) Online tájékozódás Online tájékozódás

Részletesebben

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Felnttkori kóros állapotok megelzése gyermekkorban Elhízás Hypertonia Szív-

Részletesebben

Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését

Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését A fővárosiak többsége nem ért egyet a Fidesz szimbolikus intézkedéseivel. Az ingatlanadó több kerületben történt bevezetése a legnépszerűtlenebb, a dohányzási

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET 1024 Budapest, Buday László u. 1 3 Telefon: (36 1) 345 6320, FAX: (36 1) 345 1115 e-mail: nki@demografia.hu ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI Ezt a címet

Részletesebben

A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai. - statisztikai adatok másodelemzése -

A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai. - statisztikai adatok másodelemzése - TÁMOP-1.4.-1/1.-1-000 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai - statisztikai adatok másodelemzése - 14. február 7. Készítette:

Részletesebben

A pénzbolt vásárlói Budapest, 2007. június 19. Dr. Orosz András

A pénzbolt vásárlói Budapest, 2007. június 19. Dr. Orosz András A pénzbolt vásárlói Budapest, 2007. június 19. Dr. Orosz András 1 Mit is gondolnak rólunk Legyél mindig kedves a bankárokkal. Legyél mindig kedves az alapkezelőkkel. Legyél mindig kedves a médiával. Ebben

Részletesebben