Dendroclimatologiam facere, necesse est! Dendrokronológia és/vagy dendroklimatológia? 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dendroclimatologiam facere, necesse est! Dendrokronológia és/vagy dendroklimatológia? 1"

Átírás

1 KÁZMÉR MIKLÓS (szerk.): Környezettörténet 2 Hantken Kiadó Környezeti események a honfoglalástól napjainking történeti és természettudományi források tükrében Budapest, 2011 Dendroclimatologiam facere, necesse est! Dendrokronológia és/vagy dendroklimatológia? 1 GRYNAEUS András Magyar Dendrokronológiai Laboratórium 1021 Budapest, Széher út 76/a A szisztematikus dendrokronológia kutatások megkezdése óta, lassan két évtizede, rendszeresen megfogalmazott igény a téma kutatóival szemben, hogy készítsenek végre egy olyan évgyűrűvastagság-adatsort, mely felhasználható a klímavizsgálatokhoz tavaszán elkészült az 1370 és 1994 között, az ország központi területén élő tölgyfák adatbázisa. Ez közel 120 adatsor felhasználásával készült el, folyamatosan bővül, és a keltezési munkában napi használatban alkalmazásra kerül. Ám klimatológiai alkalmazásának komoly korlátai vannak. Tanulmányomban ezeket a korlátokat szeretném bemutatni. 1. probléma: a fedettség mintaszám Amikor Boa Krisztina bejelentkezett a kötet alapját jelentő konferenciára az as aszályról készített előadásával, 2 azonnal felmerült a kérdés, ez az időjárási/klimatikus esemény hogyan jelentkezik az évgyűrűkben. Ha jobban megnézzük ezt esetet, akkor a klimatikai kutatások forrásának kívánt kronológia egyik fontos gondjával szembesülünk: Az adott esztendőből összesen 6 adattal rendelkezik a görbe. És ez még szerencsés évnek tekinthető, mert a környező évek adatoltsága még mostohább 3 : 1 A tanulmány megjelenését az OTKA K67583 sz projektje támogatta. 2 Boa Krisztina: Az évi aszály Magyarországon. In: Kázmér, M. (szerk): Környezettörténet 2010 Konferencia. Ált. Földtani Szemle Könyvtára, pp A kutatók egy része 5 minta átlagát tekinti a minimumnak bármilyen következtetés levonásához, vagy átlag számításához, mert ilyen alacsony mintaszámnál nem stabil a (folytatás a következő oldalon)

2 186 Környezettörténet 2 év mintaszám év mintaszám Az ok egyértelmű: ez az időszak a kronológiai célú kutatás számára közömbös, mert emlékei már nem tekintődnek sem régészeti emlékeknek, sem műemléknek fiatal koruk miatt Így előkerülésük, vizsgálatuk teljesen esetleges. Ezek az évek a kronológia készítésekor csak addig és annyira kerültek a figyelem középpontjába, amíg a megelőző, műemlékek által reprezentált, és így kutatható korszakot összekapcsolja a recens, frissen kivágott fák adataival. Amint ez a kapcsolat létrejött, nem volt több érdemi motiváció a kutatására. Így az említett kérdésre adott válasz ( semennyire ) erőteljesen megkérdőjelezhető megbízhatóság, reprezentativitás szempontjából 4. Ha megnézzük az egész 600 éves adatsor fedettségét több ilyen megbízhatatlan szakaszt találhatunk rajta. Az első nagy lyuk az említett késő-újkori időszak. Az ezt megelőző, és barokkklasszicista stílusú műemlékekkel reprezentált kb. 150 éves korszak rendelkezik kellő számú adattal, és az adatok célzott kutatásokkal bővíthetők, csak a kronológus motivációja hiányzik hozzá. Ugyanis e korszak értékes (mű)emlékeinek története általában jól ismert, adatolt, így nincs szükség a dendrokronológiára. Ugyanakkor Kern Zoltán Balaton-felvidéki kutatásai 5 ékesen bizonyítják, hogy aki keres az talál, és kronológia. Bővebben lásd: Jan Esper, Edward R. Cook, Paul J. Krusic, Kennerth Peters: Tests of the RCS method for preserving low-frequency variability in long tree-ring chronologies. Tree-Ring Research, 59 (2), 2003, Természetesen vannak matematikai megoldások, e probléma kiküszöbölésére is, de egyértelmű, hogy az ideális megoldás a magas mintaszám lenne. Az éghajlati rekonstrukció készítése estén alkalmazott korrekcióhoz lásd: Frank, D., Esper, J. and Cook, E.R., 2007: Adjustment for proxy number and coherence in a large-scale temperature reconstruction. Geophys Res Lett 34, L16709 doi: /2007gl és Osborn, T. J., Briffa, K.R. and Jones, P.D., 1997: Adjusting variance for sample-size in tree-ring chronologies and other regional-mean time-series. Dendrochronologia 15, Az ezzel kapcsolatos legfontosabb közlemények: Zoltán Kern András Grynaeus András Morgós: Reconstructed precipitation for southern Bakony Mountains (Transdanubia, Hungary) back to 1746 AD based on ring widths of oak trees. Időjárás 113/4 (2009) ; Kern, Z. (2009) Balaton-felvidéki tölgyek évgyűrűszélességének kapcsolata a Balaton (folytatás a következő oldalon)

3 GRYNAEUS A.: Dendrokronológia és/vagy dendroklimatológia 187 lehet bőven kutatási anyagra bukkanni. Sőt ezek okozhatnak meglepetéseket is, mert a vigántpetendi templom egységes tetőszerkezetéről kiderült, hogy egységesen másodlagos felhasználású anyagból készült, az örvényesi vízimalom esetében pedig két építési és ráadásul eltérő fabeszerzési helyű periódussal találkoztunk. A recens tölgykronológia fedettsége április adatszám évek A második nagy lyuk az éghajlattörténet kutatói számára leginkább izgalmas as évekre esik. Régész szemmel e sajátosság érthető: a középkori építmények ekkor az ország három része szakadt állapota miatt inkább pusztultak mint épültek. Az új dolgok főleg katonai célúak, így kőből vagy földből álltak. Bár vannak üdítő kivételek is, mint pl. a zalaegerszegi palánkvár cölöpei. A hazánkban ideiglenesen állomásozó török csapatok által épített, nem túl nagy számú épület pedig legtöbbször hevenyészve, trehány fafelhasználással épült. Belépve a középkor időszakába és a klasszikus régészeti korszakokba feltárástechnikai problémákkal szembesül az ember: tervszerű kutatás helyett néhány kivételtől eltekintve lényegében csak leletmentés folyik hazánkban, így a famaradványok előkerülése is esetleges. Az esetlegességen túli nagy gond a régész és a mögötte álló intézményrendszer meggyőzése a teljes körű vizsgálat szükségszerűségéről, mert sokan egy-egy leletegyüttes reprezentatív elemzését igénylik csak ezzel az éghajlattörténeti kutatásokat fosztva meg adatoktól. Friss példa: a Hévizet elkerülő útépítés kapcsán 3 avar kori kút került elő, 70 vízszintingadozásával. In: Kázmér M. (szerk.): Környezettörténet, Hantken kiadó, Budapest, pp ; Kern Z. (2007) Évgyűrűvizsgálatok a Balaton-felvidéken és a Déli-Bakonyban. In: Gömöri J. (szerk.): Az erdő és a fa régészete és néprajza, Sopron, pp

4 188 Környezettörténet 2 famaradvánnyal. A régész rábeszélhető volt a teljes körű elemzésre. Az intézményi hátteret jelentő szolgálat csupán 30-at engedélyezett A szerződésbe pedig végül csak 27-et írt bele Ez esetben sikerült kompromisszumot kiharcolni. A váci mélygarázs építése révén megtalált középkori faház és újkori kutak esetében a tudomány vesztett, és a felesleges fák, a klímaadatbázis, szemétre kerültek Röviden: végiggondolandó, hogy mekkora az a mintaszám, ami szükséges ahhoz, hogy reprezentatívnak tekintsük az évgyűrűkben megőrződött adatokat? És ezt az elvi döntésünket összhangba kell hoznunk a realitásokkal, ami jelentheti azt, hogy az adatok ellenére nem végezhető érdemi klimatológiai vizsgálat. 2. probléma: honnan származik a fa? A kronológiaépítés alapkérdése, hogy mekkora területet próbálunk lefedni egy adatsorral? Nem kívánok most kitérni arra a sokat emlegetett kérdésre, hogy a Kárpátmedence jelenleg észlelt és mérhető zónázottsága, dendrokronológiai szempontból is mozaikosnak tekinthető jellege mennyire vetíthető vissza a múltba 6. Csupán azt vetem fel, hogy egy, a datálási kutatás esetén használt átlagolás, mennyire használható egy klimatológiai kérdésfeltevés során? Ugyanis azt a távolságot, amelyen belül álló fák adatait egybevetjük, átlagoljuk, a gyakorlatban befolyásolhatja a problémafeltevés, illetve kérdés-megfogalmazás. Ha most kivágunk 10 tölgyfát körben az ország határán, és átlagoljuk az évgyűrűvastagságaikat, akkor egy olyan adatsort kapunk, ami gyönyörűen őrzi a globális éghajlati folyamatok hatását és nagyszerűen összevethető a hasonló európai adatokkal (lényegében ezt tette nem olyan régen Morgós András és Burckhard Schmidt kolléga közös munkájukban 7 ). Viszont a helyi sajátságok, kis különbségek ezzel teljesen elmosódnak. Holott a régészeti célú kutatás számára ezek fontosak, sőt ezek a lényegesebbek. Mert egy régészt, történészt érdekli az a különbség, hogy az örvényesi vízimalom szerkezetének elemei a térségből valók, míg a pár év különbséggel épült épület gerendái távolabbi területen nőttek Azaz, ha kronológiai célból nyert adatokat akarunk klimatológiai kutatásokra felhasználni, akkor oda kell 6 A kérdésről bővebben lásd: Grynaeus, András: A magyarországi dendrokronológiai kutatás eredményei és új kérdései. In: F. Romhányi Beatrix - Grynaeus András - Magyar Károly - Végh András szerk.: "Es tu scholaris". Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára. Budapest 2004, ; Grynaeus András: Dendrokronológiai kutatások Magyarországon a Magyar Dendrokronológiai Laboratórium tevékenysége. In: Kázmér Miklós szerk.: Környezettörténet. Az elmúlt 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében. Budapest, 2009, Morgós András: Faanyagok kormeghatározása a dendrokronológia magyarországi helyzete. In: Gömöri János szerk: Az erdő és a fa régészete és néprajza (kézművesipar-történeti megközelítésben) Sopron

5 GRYNAEUS A.: Dendrokronológia és/vagy dendroklimatológia 189 figyelnünk, hogy kérdésfeltevésünk globális vagy lokális vizsgálatot kíván-e, és ezt a szemléleti különbséget, sajátosságot kezelni kell, amihez létezik megfelelő matematika, technikai apparátus. A módszerek a klasszikus külföldi szakirodalmon túl részletesen megismerhetők hazai tanulmányokból is 8. Ugyanakkor az általam megvizsgált, régészeti környezetből előkerült anyagban van két olyan lelőhely, amely egy helyről nagyszámú adattal rendelkezik. Ráadásul éppen a nagy izgalmat kiváltó időszakból: az évre pontosan 1732-re keltezhető szihalmi újkori kútból közel 20 minta adatával rendelkezünk, a szintén évre pontosan 1572-re keltezett Rudas-fürdő esetében 13 adatsort építettünk be a kronológiába, de a 328 megtalált cölöp közül közel 150-ből sikerült egy-egy szeletet megmenteni és eltenni a későbbi kutatások számára. 3. probléma: milyen hosszú az adatsor? És ezzel már el is érkeztünk a harmadik problémához: mekkora, azaz milyen hosszú adatsorra van szükségünk érdemi klimatológiai kutatásokhoz? A Rudas fürdő esetében 70 lokalizált mintát fűrészeltünk ki 9. De ezek közel fele kevesebb mint 50 évgyűrűt tartalmazott, mert anno a török építők válogatás nélkül felhasználták egy adott erdőrész összes fáját Ez a régészeti célú kutatásban sajnálatos, és sok felesleges munkát eredményezett, de a maradék, szerencsés eset lévén, sőt sok esetben a csupán 40 éves adatsorok is keltezhetők voltak, így a régészeti célt elértük. A 13 tisztességes hosszúsággal rendelkező adatsort a kronológiába is be lehetett építeni. Viszont ha ezeket a mintákat egy klimatológiai vizsgálat céljára akarjuk igénybe venni, akkor ez első kb. 20 év adatát, az ún. juvenilis fát figyelmen kívül kell hagynunk, mert ekkor a fa, ugyanúgy mint egy kamasz gyerek nem a nagykönyvben megírtak szerint viselkedik. Így viszont alig marad vizsgálható adatunk 10 8 Kern Zoltán: Évgyűrűvizsgálatok a Déli-Bakonyban és a Balaton-felvidéken. In: Gömöri János szerk: Az erdő és a fa régészete és néprajza (kézművesipar-történeti megközelítésben) Sopron , Zoltán Kern András Grynaeus András Morgós: Reconstructed precipitation for southern Bakony Mountains (Transdanubia, Hungary) back to 1746 AD based on ring widths of oak trees. Időjárás 113/4 (2009) , Schweingruber, Fritz Hans: Der Jahrring. (Standort, Methodik, Zeit und Klima in der Dendrochronologie) Bern-Stuttgart, 1983., Schweingruber, F. H.: Tree Rings and Environment Dendroecology. Berne, Erről részletesen lásd: Papp Adrienn Grynaeus András: Budapest török fürdőinek kormeghatározása. Budapest Régiségei (megjelenés alatt) 10 Természetesen nem okvetlenül kell elhagyni ezeket a korai éveket. Megfelelő matematikai eljárás alkalmazásával (standardizációval) ezt a szakaszt is lehet használni. De ha rövid a minta akkor az a baj, hogy a hagyományos standardizációval kb. az átlagos mintahossz 1/3-ának megfelelő hosszúságú ingadozásokat, rendellenes szakaszokat lehet megőrizni. Így ha az átlagos mintahossz 300 év akkor még 100 éves ingadozásokat is meg lehet őrizni, de ha csak 60 év az átlagos mintahossz, akkor csak kb. 20 éves ingadozások maradnak meg. Erről lásd Cook, (folytatás a következő oldalon)

6 190 Környezettörténet 2 Ez a példa jelzi, hogy lényeges szemléleti különbség is van a két kutatási irány között: a dendrokronológus számára a legkülső évgyűrűk a fontosak igazán, mert ezek segítségével tud évre pontosan (vagy akár ennél részletesebben is) keltezni. A fákból ezen felül kiolvasható információk (a felhasznált faanyag átlagos kora, a faállomány minősége, életkörülményei, esetleges extrémitásai) csupán habot jelentenek a tortán, és a keltezéshez adott ráadást képezik. Ezzel szemben egy klimatológiai célú elemzéskor az egész adatsor egyaránt érdekes, hisz mindegyik év és adat szem a láncban. Ezen felül szembe kell néznünk azzal a ténnyel is, hogy eleink sokszor nem válogatták meg a faanyagot és sérült, szabálytalan növekedésű, gagyi faanyagot is cölöppé alakítottak. Ez az, amitől a klimatológus sírógörcsöt kap, a kronológus pedig a könnyei letörlése után megpróbálja keltezni a sérülést Sajnos az egykor építkezők saját szempontjaik vagy lehetőségeik alapján válogatták ki a felhasznált fákat, és nem gondoltak a mi tudományos igényeinkre. Magyarul az elmúlt két évtized során megvizsgált 300 lelőhely faanyagának töredéke alkalmas klimatológiai elemzésre, és tegyük hozzá, sok esetben a kronológiába való beépítésre sem jók (ezért került be a kronológiába csak 120 adatsor a közel 900-ból) További befolyásoló tényező a kérdésfeltevés maga: mire is vagyunk kíváncsiak? Egy időjárási esemény fákra környezetre gyakorolt hatását kívánjuk elemezni, vagy klimatikai kérdéseket? Ugyanis, ha egy időjárási jelenségre fókuszálunk, rövid adatsor is elég az eredményhez. Ha azt kérdezzük, Boa Krisztina kutatását megint állatorvosi lóként használva, hogy az 1862-es aszályra hogyan reagáltak a fák, a növényzet, a környezet, akkor rövid adatsorokat is használhatunk, ha azok tartalmazzák a kérdéses periódust. Sőt a juvenális fát tartalmazó évgyűrűszakaszok is fontosak lehetnek, mert van értelme úgy kérdezni, hogy erre az extrém időjárásra hogyan reagálnak a fiatal és az öreg fák? Tanulságos lehet, hogy van-e különbség a reakciójuk között. Ha viszont azt kérdezzük, hogy ez az extrém év hogyan illeszkedik bele a korszak éghajlatváltozási folyamataiba, akkor hosszú, minimálisan éves szakaszt kell vizsgálnunk. Az olyan tanulmányok, melyek klimatörténeti kérdéseket próbálnak megválaszolni év adatai alapján, jogosan csalnak mosolyt a szakemberek ajkára. E.R., Briffa, K.R., Meko, D.M., Graybill, D.A. and Funkhouser, G., 1995: The segment length curse in long tree-ring chronology development for paleoclimatic studies. Holocene 5, Születtek újabb standardizációs megközelítések is, amelyek alkalmazásával elvileg kb. 50 évet lefedő adatsorok használatával is meg lehet őrizni az évszázados ingadozásokat is (lásd Wilson, R.J.S., Esper, J. and Luckman, B.H., 2004: Utilising historical tree-ring data for dendroclimatology: a case study from the Bavarian Forest, Germany. Dendrochronologia 21, ) de ezeknek az eljárásoknak egy nagyságrenddel nagyobb a mintaigénye, azaz legalább 100 minta kell az alkalmazásukhoz!

7 GRYNAEUS A.: Dendrokronológia és/vagy dendroklimatológia probléma az általánosítás A negyedik probléma kapcsolódik a lokalitás kérdéséhez. Egyes területek adatai, megfigyelései mennyire általánosíthatók? Az említett alföldi aszály mennyire kell, hogy kimutatható legyen a Balaton vidékén, vagy az Északi-középhegységben? Erre a kérdésre akkor tudunk majd érdemi és megalapozott választ adni, ha egy időpontra fókuszálva, az ország több területén végzünk érdemi vizsgálatot. De ettől jelenleg igencsak messze vagyunk, mert Kern Zoltán szisztematikus kutatásai, Horváth Emil 11 és Morgós András 12 eseti vizsgálatai és az általam végzett szintén szisztematikus elemzések még első közelítésnek is csak nagy adag jóindulattal tekinthetőek. Érdemes lenne viszont ilyen jellegű célzott kutatásokat csinálni Egy elgondolkoztató adalékkal szolgálnék ehhez a problémához: sokszor felmerült kérdésként a külföldi adatsorok datálási célú használhatósága hazai mintaanyag elemzésekor. Kísérletként összehasonlítottam a Magyarország központi területére érvényes adatsort a Bécsi-medence adatsorával, illetve a máramarosi terület adataival 13. Az eredmény elgondolkoztató: csak néhány olyan periódus van, ahol az adatsorok érdemben egyeznek, annak ellenére, hogy az egészük, a sok százéves periódus jól összehasonlítható egymással. A magyar tölgykronológia és vele átfedésben a bécsi-medencére érvényes kronológiával 11 Horváth Emil: Az évgyűrűs kormeghatározás hidrológiai vonatkozásai. Hidrológiai Közlöny 84/2 (2004) Morgós idézett műve. 13 Grynaeus András: Recent Results of Dendrochronology in Hungary. Poszter az Eurodendro 2008 (Hallstadt, május 28 - június 1.) konferencián

8 192 Környezettörténet 2 A magyar tölgykronológia és vele átfedésben a máramarosi kornológiűval Nyilván szerepet játszik ebben az adott periódus mintaszáma mindegyik adatsor esetében, de ez csak egy tényező a sok közül. E miatt is én sokkal inkább a lokális kutatásokat helyezném előtérbe, amelyre a korábban említett Balaton környéki kutatások jelentenek igen szemléletes példát. 5. Mitől függ egy fa növekedése? És ezen a ponton térnék rá az utolsó problémára, amelyhez kronológusként a legkevesebb a közöm: mitől is függ egy fa növekedése? Mely tényező határozza meg leginkább a fák növekedését? Az elmúlt másfél évtizedben hihetetlenül kiterebélyesedett dendroklimatológiai kutatást szemlélve az ember több lényeges megfigyelést tehet, ami óva inti a hazai kutatókat: a fafaj megválasztása döntő kérdés. És ezen a téren sajátos hazánk helyzete: az újkor előtt épületfaként szinte kizárólag tölgyeket használtak, így ez a faanyag áll nagy számban a rendelkezésünkre. Az újkorban viszont jelentős váltás következett be: eleink áttértek az olcsóbb és könnyebb fenyőfélék alkalmazására. A két faanyag klimatikus érzékenysége eltérő, így nagyon nehéz feladat ugyanazt a klímaszignált kimutatni bennük. Ráadásul eleink anyagváltása épp azt a éves periódust töri derékba, amit érdemes lenne elsőként elemeznünk: a kis jégkorszak időszakát Ha megnézzük a sikeres éghajlattörténeti kutatásokat, akkor ezek jelentős része magashegyi forrásanyagra támaszkodik. Nem véletlenül. A magashegyi környezetben általában egy és csakis egy tényezőtől függ szélsőségesen a fák növekedése, így könnyű,

9 GRYNAEUS A.: Dendrokronológia és/vagy dendroklimatológia 193 könnyebb, megtalálni ezt a tényezőt, és ezt klímaszignállá konvertálni 14. Hazánk területén jelenleg nincs magashegység A középhegységi, vagy ennél alacsonyabb környezetben élő fák növekedése és ennek befolyásolása soktényezős folyamat. A lassan egy évtizede elhunyt, és a hazai dendrokronológiai kutatásban úttörő munkát végző Babos Károly kutatásaiból tudjuk, hogy a csapadék és a hőmérséklet csak 20-20%-ban befolyásolja az adott, általa vizsgált, faállomány növekedését 15. Hogyan tudjuk ezeket a 20%-os hatásokat egymástól szétválasztani? Dunántúliközéphegység tölgy állományain végzett összahasonlító vizsgálatok kimutatták, hogy egy szűk régión belül is jelentős eltérések lehetnek a hatások erőssége között 16 És ez azért is súlyos probléma, mert a kis-jégkorszak időszakát kutató szakemberek szerint csak pár foknyi volt a hőmérsékletváltozás, és ez nem elegendő ahhoz, hogy a hőmérséklet minden más tényezőt elnyomva, meghatározó tényezővé váljon! * * * A régi latin mondás szerint navigare necesse est. Ezt kissé átalakítva azt mondhatnánk, hogy dendroclimatologiam facere, necesse est, de igen nagy fába vágják a fejszéjüket a téma hazai kutatói. Míg ők kivágják ezt a nagy fát, addig én dendrokronológusként továbbra is kifűrészelgetem a mintácskáimat a régi gerendákból, cölöpökből. De ezek között néha akadnak majd olyanok is, amelyeket közösen is tudunk használni 14 Hazai vonatkozású kutatásokat kiragadva: Kern Z.; Popa, I. (2007) Kései fagyok nyomai cirbolyafenyők évgyűrűiben a Kelemen-havasok erdőhatár övezetében, 1750 és 2004 között. Erdő és Klíma V. pp , Popa, I.; Kern, Z. (2007) Efectul extremelor climatice asupra proceselor de creştere în pădurea de limită din Munţii Călimani. Revista Padurilor 122/2 pp Kern Z.; Popa, I. (2008) Changes of frost damage and treeline advance for Swiss stone pine in the Calimani Mts. (Eastern Carpathians, Romania). Acta Silvatica & Lignaria Hungarica 4. pp , Popa, I; Kern, Z. (2009) Long-term summer temperature reconstruction inferred from tree-ring records from the Eastern Carpathians. Climate Dynamics 32. pp Babos Károly: A csertölgy és néhány más fafaj évgyűrűszélessége és az éves csapadék összefüggésvizsgálata. Botanikai Közlemények 1984 (71) E témakör legfrissebb eredményeit Szabados Ildikó foglalta össze: Szabados I. 2007: Időjárási fluktuáció hatása a produkcióra dendrokronológiai kutatások alapján. In: Mátyás Cs. Vig P. (szerk.): Erdő és Klíma 5. - Sopron, pp Dávid Szilvia Kern Zoltán: Keleti-bakonyi és gerecsei tölgyek dendrokronológiai és dendroökológiai vizsgálata. In: Gömöri János szerk: Az erdő és a fa régészete és néprajza (kézművesipar-történeti megközelítésben) Sopron

Dendrokronológiai vizsgálat három dunántúli (kora)újkori emléken

Dendrokronológiai vizsgálat három dunántúli (kora)újkori emléken S TUDIA C AROLIENSIA 2006. 3-4. Dendrokronológiai vizsgálat három dunántúli (kora)újkori emléken G RYNAEUS A NDRÁS A dendrokronológiai kormeghatározás alkalmazása az utóbbi években lassan polgárjogot nyert

Részletesebben

Papp Adrienn Grynaeus András

Papp Adrienn Grynaeus András Budapest Régiségei XLIV. 2011. Papp Adrienn Grynaeus András Budapest török fürdőinek kormeghatározása A Főváros területén lévő fürdők utóbbi években lezajlott rekonstrukciója lehetővé és szükségessé tette

Részletesebben

Évgyűrűvizsgálatok a Déli-Bakonyban és a Balaton-felvidéken

Évgyűrűvizsgálatok a Déli-Bakonyban és a Balaton-felvidéken Archaeology and Ethnography of Forest and Wood Az erdő és a fa régészete és néprajza. Sopron, 2007 Évgyűrűvizsgálatok a Déli-Bakonyban és a Balaton-felvidéken KERN ZOLTÁN ELTE, Természetföldrajzi Tanszék;

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

A légkördinamikai modellek klimatológiai adatigénye Szentimrey Tamás

A légkördinamikai modellek klimatológiai adatigénye Szentimrey Tamás A légkördinamikai modellek klimatológiai adatigénye Szentimrey Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat Az adatigény teljesítének alapvető eszköze: Statisztikai klimatológia! (dicsérni jöttem, nem temetni)

Részletesebben

az ELTE BTK-n. Munkahelye 2003 óta az MTA Régészeti Intézete. kés rézkori, badeni kultúra

az ELTE BTK-n. Munkahelye 2003 óta az MTA Régészeti Intézete. kés rézkori, badeni kultúra F b S v S G b E y Emb j B R - y y vv b m F Ku ó A Fó um m j Mi végre a tudomány? m v -. 1 A y u m y v m ó um - m v. A v bó u ó m v m m m v - m. A y y m u v ju u m - m j, m y ü b u m y v v yu v, m y v ü

Részletesebben

Térinformatikai elemzések. A Klimatológusok csoport beszámolója

Térinformatikai elemzések. A Klimatológusok csoport beszámolója Térinformatikai elemzések A Klimatológusok csoport beszámolója A klimatológusok: Fatér Gábor Péntek Tamás Szűcs Eszter Ultmann Zita Júlia Zumkó Tamás Sávos ütemterv tevékenység hét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Részletesebben

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán Kiss Gábor BMF, Mechatronikai és Autótechnikai Intézet kiss.gabor@bgk.bmf.hu

Részletesebben

Izotóphidrológiai módszerek alkalmazása a Kútfő projektben

Izotóphidrológiai módszerek alkalmazása a Kútfő projektben Izotóphidrológiai módszerek alkalmazása a Kútfő projektben Deák József 1, Szűcs Péter 2, Lénárt László 2, Székely Ferenc 3, Kompár László 2, Palcsu László 4, Fejes Zoltán 2 1 GWIS Kft., 8200. Veszprém,

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Klíma és társadalom kapcsolata a Kárpát-medencében az elmúlt 5000 évben Demény Attila 1, Bondár Mária 2, Sümegi Pál 3

Klíma és társadalom kapcsolata a Kárpát-medencében az elmúlt 5000 évben Demény Attila 1, Bondár Mária 2, Sümegi Pál 3 Klíma és társadalom kapcsolata a Kárpát-medencében az elmúlt 5000 évben Demény Attila 1, Bondár Mária 2, Sümegi Pál 3 valamint Cserny Tibor 4, Fábián Szilvia 2, Fórizs István 1, Schöll- Barna Gabriella

Részletesebben

OTKA NN Szabó András és Balog Kitti

OTKA NN Szabó András és Balog Kitti Alföldön telepített erdők hatása a talaj sótartalmára és a talajvízre OTKA NN 79835 Szabó András és Balog Kitti 2013. 12. 03. Hipotézis EC max: a sófelhalmozódás maximuma GYz: gyökérzóna Tv: talajvízszint

Részletesebben

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Cserhalmi Dóra (környezettudomány szak) Témavezető: Balogh János (MTA-SZIE, Növényökológiai Kutatócsoport) Külső konzulens: Prof.

Részletesebben

ÉGHAJLAT. Északi oldal

ÉGHAJLAT. Északi oldal ÉGHAJLAT A Balaton területe a mérsékelten meleg éghajlati típushoz tartozik. Felszínét évente 195-2 órán, nyáron 82-83 órán keresztül süti a nap. Télen kevéssel 2 óra fölötti a napsütéses órák száma. A

Részletesebben

Dr. Csornay Boldizsár Örökségvédelmi főigazgató-helyettes

Dr. Csornay Boldizsár Örökségvédelmi főigazgató-helyettes Dr. Csornay Boldizsár Örökségvédelmi főigazgató-helyettes A 2013-mas jogszabályváltozások több szakterületen is kijelölik a Magyar Nemzeti Múzeum és azon belül a Nemzeti Örökségvédelmi Központ helyét a

Részletesebben

A Balaton vízforgalmának a klímaváltozás hatására becsült változása

A Balaton vízforgalmának a klímaváltozás hatására becsült változása A Balaton vízforgalmának a klímaváltozás hatására becsült változása Varga György varga.gyorgy@ovf.hu VITUKI Hungary Kft. Országos Meteorológiai Szolgálat Az előadás tartalma adatok és információk a Balaton

Részletesebben

Földi lézeres letapogatás feldolgozása a Mexikópusztai Pro Silva bemutató területen

Földi lézeres letapogatás feldolgozása a Mexikópusztai Pro Silva bemutató területen Földi lézeres letapogatás feldolgozása a Mexikópusztai Pro Silva bemutató területen Király Géza Brolly Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet

Részletesebben

Az éghajlatváltozás hatásai, az alkalmazkodás és mitigáció lehetőségei, energetikai kérdések

Az éghajlatváltozás hatásai, az alkalmazkodás és mitigáció lehetőségei, energetikai kérdések Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület, Tervezést Koordináló Csoport ülése Berhida, 2015. október 29. Az éghajlatváltozás hatásai, az alkalmazkodás és mitigáció lehetőségei, energetikai kérdések

Részletesebben

Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat. Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban

Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat. Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban Magyar Regionális Tudományos Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. november 27-27 Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0064

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

Talajaink klímaérzékenysége, talajföldrajzi vonatkozások. Összefoglaló. Summary. Bevezetés

Talajaink klímaérzékenysége, talajföldrajzi vonatkozások. Összefoglaló. Summary. Bevezetés Talajaink klímaérzékenysége, talajföldrajzi vonatkozások Máté Ferenc 1 Makó András 1 Sisák István 1 Szász Gábor 2 1 Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar 2 Debreceni Egyetem, Agrártudományi

Részletesebben

Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére

Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére Führer Ernı 1, Horváth László 2, Jagodics Anikó 1, Juhász István 1, Machon Attila 2, Marosi György

Részletesebben

FA (DENDROKRONOLÓGIAI) ÉS FASZÉN MINTAGYŰJTÉSI PROTOKOLL, FASZÉN VIZSGÁLATI PROTOKOLL

FA (DENDROKRONOLÓGIAI) ÉS FASZÉN MINTAGYŰJTÉSI PROTOKOLL, FASZÉN VIZSGÁLATI PROTOKOLL FA (DENDROKRONOLÓGIAI) ÉS FASZÉN MINTAGYŰJTÉSI PROTOKOLL, FASZÉN VIZSGÁLATI PROTOKOLL 1. A dendrokronológiai kormeghatározás elve A dendrokronológia szűkebb értelmezés szerint fa évgyűrű kormeghatározást

Részletesebben

DENDROCHRONOLOGICAL STUDY OF A WOODEN BELFRY FROM SZOKOLYA-KIRÁLYRÉT, HUNGARY

DENDROCHRONOLOGICAL STUDY OF A WOODEN BELFRY FROM SZOKOLYA-KIRÁLYRÉT, HUNGARY 71 DENDROCHRONOLOGICAL STUDY OF A WOODEN BELFRY FROM SZOKOLYA-KIRÁLYRÉT, HUNGARY DENDROKRONOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A SZOKOLYA-KIRÁLYRÉTI FA HARANGLÁB ANYAGÁN ZOLTÁN KERN 1 ; MÁTYÁS ÁRVAI 1,2 ; ANDRÁS GRYNAEUS

Részletesebben

Fiáth Attila Nagy Balázs Tóth Péter Dóczi Szilvia Dinya Mariann

Fiáth Attila Nagy Balázs Tóth Péter Dóczi Szilvia Dinya Mariann Fiáth Attila Nagy Balázs Tóth Péter Dóczi Szilvia Dinya Mariann Egységes kockázatkezelési módszertan kialakítása a villamosenergia-ipari átviteli rendszerirányító társaságnál A felelős vállalatirányítás

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés, célkitőzés 2. Elvégzett munka CO2FIX modell programozása Vár-hegy esettanulmány Szakirodalmi adatgyőjtés Más modellek alkalmazá

Tartalom 1. Bevezetés, célkitőzés 2. Elvégzett munka CO2FIX modell programozása Vár-hegy esettanulmány Szakirodalmi adatgyőjtés Más modellek alkalmazá Természetközeli erdık szénforgalmának becslése modell-adat szintézis segítségével Balázs Borbála Márta KDI I. éves témavezetı: Dr. Barcza Zoltán külsı konzulens: Dr. Mázsa Katalin Tartalom 1. Bevezetés,

Részletesebben

Klímaváltozások: Adatok, nagyságrendek, modellek Horváth Zalán és Rácz Zoltán

Klímaváltozások: Adatok, nagyságrendek, modellek Horváth Zalán és Rácz Zoltán Klímaváltozások: Adatok, nagyságrendek, modellek Horváth Zalán és Rácz Zoltán Institute for heoretical Physics ötvös University -mail: racz@general.elte.hu Homepage: general.elte.hu/~racz Problémakör:

Részletesebben

A holocén felszínfejlődési folyamatok rekonstrukciója Magyarországon 1

A holocén felszínfejlődési folyamatok rekonstrukciója Magyarországon 1 Földrajzi Értesítő 2002. LI. évf. 1-2. füzet, pp. 31-39. A holocén felszínfejlődési folyamatok rekonstrukciója Magyarországon 1 LOVÁSZ GYÖRGY 2 The reconstruction of holocene géomorphologie processes in

Részletesebben

Az értékelés a Móricz Zsigmond Gimnázium 3 gimnáziumi osztályának eredményei alapján készült, 102 tanuló adatai kerültek feldolgozásra.

Az értékelés a Móricz Zsigmond Gimnázium 3 gimnáziumi osztályának eredményei alapján készült, 102 tanuló adatai kerültek feldolgozásra. I. A Gimnáziumi ágazat Az értékelés a Móricz Zsigmond Gimnázium 3 gimnáziumi osztályának eredményei alapján készült, 102 tanuló adatai kerültek feldolgozásra. matematika Az eredmények szerint a 4 évfolyamos

Részletesebben

A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella

A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Hungarian Meteorological Service KRITéR

Részletesebben

Az erdők rekreációs értékmeghatározásának módszertana és az erdei turizmus jellemzése

Az erdők rekreációs értékmeghatározásának módszertana és az erdei turizmus jellemzése Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Az erdők rekreációs értékmeghatározásának módszertana és az erdei turizmus jellemzése Írta: Puskás Lajos Sopron 2008. Doktori

Részletesebben

Keleti-bakonyi és gerecsei tölgyek dendrokronológiai és dendroökológiai vizsgálata

Keleti-bakonyi és gerecsei tölgyek dendrokronológiai és dendroökológiai vizsgálata Archaeology and Ethnography of Forest and Wood Az erdő és a fa régészete és néprajza. Sopron, 2007 Keleti-bakonyi és gerecsei tölgyek dendrokronológiai és dendroökológiai vizsgálata DÁVID SZILVIA KERN

Részletesebben

LIFE Technikai Segítségnyújtás Pályázati útmutató 2016

LIFE Technikai Segítségnyújtás Pályázati útmutató 2016 LIFE Technikai Segítségnyújtás Pályázati útmutató 2016 Ez az útmutatás a Technikai Segítsénynyújtás területénbenyújtandó,az ajánlatkérő által a LIFE Rendelet 2. cikkelyében meghatározott tartalommal bíró

Részletesebben

FAIPARI SZÁRÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉN TAMÁSYNÉ BÁNÓ MARGIT

FAIPARI SZÁRÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉN TAMÁSYNÉ BÁNÓ MARGIT Összefoglaló FAIPARI SZÁRÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉN TAMÁSYNÉ BÁNÓ MARGIT Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar, Fa- és Papírtechnológiai Intézet 9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4.

Részletesebben

A KLÍMAVÁLTOZÁS EGY LEHETSÉGES HATÁSA AZ ERDÔGAZDÁLKODÁSBAN

A KLÍMAVÁLTOZÁS EGY LEHETSÉGES HATÁSA AZ ERDÔGAZDÁLKODÁSBAN 1. évfolyam 1. szám 2011 17 28 oldal A KLÍMAVÁLTOZÁS EGY LEHETSÉGES HATÁSA AZ ERDÔGAZDÁLKODÁSAN Führer Ernô, Marosi György, Jagodics Anikó és Juhász István Erdészeti Tudományos Intézet Kivonat Az elôre

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát

Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát Dr. Tóth Gábor Siófok 2014 április 2. Definíció Az egynapos sebészeti ellátás olyan speciális, a kórházi kezelést kiváltó ellátás, amely speciális

Részletesebben

Az Acta Silvatica & Lignaria Hungarica 9. kötetében megjelent tanulmányok címei és kivonatai

Az Acta Silvatica & Lignaria Hungarica 9. kötetében megjelent tanulmányok címei és kivonatai 207 Az Acta Silvatica & Lignaria Hungarica 9. kötetében megjelent tanulmányok címei és kivonatai Az Erdészettudományi Közlemények és az Acta Silvatica & Lignaria Hungaria (ASLH) kölcsönösen közlik a másik

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. A minőség- és eredettanúsítás lehetősége és alkalmazása a magyar erdőgazdálkodásban. Bodnár Sándor okl.

Doktori (PhD) értekezés tézisei. A minőség- és eredettanúsítás lehetősége és alkalmazása a magyar erdőgazdálkodásban. Bodnár Sándor okl. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Doktori (PhD) értekezés tézisei A minőség- és eredettanúsítás lehetősége és alkalmazása a magyar erdőgazdálkodásban Bodnár Sándor okl. erdőmérnök Sopron 2005 Roth Gyula Erdészeti

Részletesebben

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN Sulyok Judit (vezető kutató, Magyar Turizmus Zrt. / doktorjelölt, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) Turizmus

Részletesebben

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA)

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date:

Részletesebben

Talajvízszint idősorok vizsgálata statisztikai módszerekkel a 4-es metró építésének pesti területén A D J U N K T U S

Talajvízszint idősorok vizsgálata statisztikai módszerekkel a 4-es metró építésének pesti területén A D J U N K T U S Talajvízszint idősorok vizsgálata statisztikai módszerekkel a 4-es metró építésének pesti területén S Z E R Z Ő : B Ó T A M Á R T O N T É M A V E Z E T Ő : K O V Á C S J Ó Z S E F A D J U N K T U S A szakdolgozat

Részletesebben

reactable interaktív zeneasztal

reactable interaktív zeneasztal reactable interaktív zeneasztal 2(6) - reactable Interaktív zeneasztal reactable Interaktív zeneasztal A reactable interakív asztal egy modern, többfelhasználós elektroakusztikus hangszer. A hangszer kezeléséhez

Részletesebben

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai

Részletesebben

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN 4. évfolyam 2. szám 2 0 1 4 101 107. oldal FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN Veperdi Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdômérnöki Kar Kivonat A fatermési fok meghatározása

Részletesebben

A PAKSI ATOMERŐMŰ C-14 KIBOCSÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KÖZELI FÁK ÉVGYŰRŰIBEN

A PAKSI ATOMERŐMŰ C-14 KIBOCSÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KÖZELI FÁK ÉVGYŰRŰIBEN A PAKSI ATOMERŐMŰ C-14 KIBOCSÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KÖZELI FÁK ÉVGYŰRŰIBEN Janovics R. 1, Kern Z. 2, L. Wacker 3, Barnabás I. 4, Molnár M. 1 1 MTA-ATOMKI HEKAL, Debrecen janovics@atomki.hu 2 MTA GKI Budapest,

Részletesebben

Az Alföld rétegvíz áramlási rendszerének izotóphidrológiai vizsgálata. Deák József GWIS Kft Albert Kornél Micro Map BT

Az Alföld rétegvíz áramlási rendszerének izotóphidrológiai vizsgálata. Deák József GWIS Kft Albert Kornél Micro Map BT Az Alföld rétegvíz áramlási rendszerének izotóphidrológiai vizsgálata Deák József GWIS Kft Albert Kornél Micro Map BT Koncepcionális modellek az alföldi rétegvíz áramlási rendszerek működésére gravitációs

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. OM azonosító: 038726 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. OM azonosító: 038726 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon Tanulók száma

Részletesebben

LOSZ. Magyarország Kormánya Dr. Orbán Viktor úrnak, Miniszterelnök. 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 4. Tisztelt Miniszterelnök Úr!

LOSZ. Magyarország Kormánya Dr. Orbán Viktor úrnak, Miniszterelnök. 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 4. Tisztelt Miniszterelnök Úr! LOSZ LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Hermina út 57. Tel: 06-1 331 1313; Fax: 06-1 331 1396; e-mail: losz@losz.hu; www.losz.hu 21/2014. Magyarország Kormánya Dr. Orbán

Részletesebben

DR. FAZEKAS SÁNDOR VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER BESZÉDE A BUDAPESTI VÍZ VILÁGTALÁLKOZÓ NYITÓ PLENÁRIS ÜLÉSÉN

DR. FAZEKAS SÁNDOR VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER BESZÉDE A BUDAPESTI VÍZ VILÁGTALÁLKOZÓ NYITÓ PLENÁRIS ÜLÉSÉN DR. FAZEKAS SÁNDOR VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER BESZÉDE A BUDAPESTI VÍZ VILÁGTALÁLKOZÓ NYITÓ PLENÁRIS ÜLÉSÉN Tisztelt Királyi Felségek, Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Főtitkár Úr, Excellenciás Hölgyek és Urak!

Részletesebben

Kamatos kamat II. Írta: dr. Majoros Mária

Kamatos kamat II. Írta: dr. Majoros Mária Oktassunk vagy buktassunk Majoros Mária 28. április Írta: dr. Majoros Mária A számítógépek tömeges elterjedése és az internet megváltoztatták az ismeretszerzés formáit. Az iskolai oktatás mindig rendelkezett

Részletesebben

A sportrepülés és a repülésmeteorológia

A sportrepülés és a repülésmeteorológia A repülésmeteorológia jövője, a jövő repülésmeteorológiája A sportrepülés és a repülésmeteorológia repülésmeteorológiai szimpózium 2016. október 27. A Repülés egyik lehetséges felosztása: - Katonai (állami)

Részletesebben

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz Országos Meteorológiai Szolgálat Magyar Meteorológiai Társaság Éghajlati Szakosztály Magyar Hidrológiai Társaság Hidraulikai Műszaki Hidrológiai Szakosztály 2010 ÉGHAJLATA, IDŐJÁRÁSA ÉS VÍZJÁRÁSA A TÉNYADATOK

Részletesebben

Széladatok homogenizálása és korrekciója

Széladatok homogenizálása és korrekciója Széladatok homogenizálása és korrekciója Péliné Németh Csilla 1 Prof. Dr. Bartholy Judit 2 Dr. Pongrácz Rita 2 Dr. Radics Kornélia 3 1 MH Geoinformációs Szolgálat pelinenemeth.csilla@mhtehi.gov.hu 2 Eötvös

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2010 10. évfolyam :: Szakközépiskola Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye 6724 Szeged, Kálvária tér 7. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 147-154. Darabos Enikı 1 Lénárt László

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 147-154. Darabos Enikı 1 Lénárt László Darabos Enikı 1 Lénárt László A 2006-OS ÉS A 2010-ES BÜKKI KARSZTÁRVIZET OKOZÓ KARSZTVÍZSZINT VÁLTOZÁSOK A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELİ RENDSZER (BKÉR) MÉRİHELYEIN 2 BEVEZETÉS A Bükki Karsztvízszint Észlelı

Részletesebben

Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről

Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről ZALAI MÚZEUM 14 2005 Költő László Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről 1987. május 21.-én a pusztaszemesi Új Kalász Tsz homokbányájában Kerekiben (1. kép 1-2), homokkitermelés

Részletesebben

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a CEEwebaBiológiai Sokféleségért, az Éghajlatvédelmi Szövetség, a Klímabarát Települések Szövetsége, a Magyar

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a CEEwebaBiológiai Sokféleségért, az Éghajlatvédelmi Szövetség, a Klímabarát Települések Szövetsége, a Magyar Az elkerülhetetlen fokú éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás stratégiai keretrendszere Dr. Pálvölgyi Tamás igazgatóhelyettes Magyar Földtani és Geofizikai intézet Nemzeti Alkalmazkodási Központ Magyarország

Részletesebben

Adatok Veszprém város meteorológiai viszonyaihoz

Adatok Veszprém város meteorológiai viszonyaihoz Adatok Veszprém város meteorológiai viszonyaihoz TÓTH LÁSZLÓ Munkám első részében (megjelent: A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 7. kötetében 1968- ban) a szélviszonyok, a léghőmérséklet, valamint

Részletesebben

Épített lakások száma (forrás: KSH)

Épített lakások száma (forrás: KSH) 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 A bűvös negyvenezer szerzők: Farkas Miklós Horváth Áron, ELTINGA kutatóközpont (eltinga.hu) Jó pár éve forog már a magyar lakáspolitikai

Részletesebben

Akusztika hanggátlás. Dr. Reis Frigyes elıadásának felhasználásával

Akusztika hanggátlás. Dr. Reis Frigyes elıadásának felhasználásával Akusztika hanggátlás Dr. Reis Frigyes elıadásának felhasználásával Mirıl van szó? A szerkezetet egyik oldalán valamilyen hatás éri - a levegıben terjedı hang (longitudinális hullámok), amelyek rezgésbe

Részletesebben

Elemzés a májusi kompetenciamérés iskolai eredményeiről (8. és 10. évfolyam)

Elemzés a májusi kompetenciamérés iskolai eredményeiről (8. és 10. évfolyam) Elemzés a 26. májusi kompetenciamérés iskolai eredményeiről (8. és 1. évfolyam) Bevezetés A kompetenciamérés keretei A 26 tavaszi kompetenciamérés eredményeit a nyolcadik évfolyamról teljes körűen, a tizedik

Részletesebben

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE Cél: A gyerekek ismerjék meg a mai és a korábbi generációk utazási szokásait, megvizsgálva, hogy milyen távolságokra utaztak, milyen közlekedési eszközt használtak és ezeknek

Részletesebben

A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése

A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése SZAKDOLGOZATVÉDÉS 2008.11.21. A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése Havasi Bálint Geoinformatika szak A felmérés okai. 1. KÖH kezdeményezte a 2001. évi LXIV. törvény alapján a Zalaszántó-Vár

Részletesebben

Látogatóink összetétele:

Látogatóink összetétele: Médiaajánlat Az ICI Interaktív Kommunikációs Zrt. hazánk legnagyobb független időjárási szolgáltatója büszkén mutatja be Önnek a több mint 8 éve működő Időjárás.hu portált. Célunk, hogy teljes Kárpát-medencére

Részletesebben

Miért kell az erdők természetességével foglalkozni?

Miért kell az erdők természetességével foglalkozni? Miért kell az erdők természetességével foglalkozni? Standovár Tibor Eötvös Loránd Tudományegyetem Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék Előadás tartalma I. Miért kell foglalkozni a természetesség mérésével?

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

Beszerzés 2016 Konferencia

Beszerzés 2016 Konferencia Beszerzés 2016 Konferencia Horváth Tamás Beszerzési Vezető 2016 Tartalom Bemutatkozás Bankok helyzete Beszerzés regionális szinten Beszerzés regionális szinten Miért van rá szükség? A beszerzés stratégiája,

Részletesebben

Módszertani útmutató a természet adta javak és szolgáltatások nem pénzbeli értékeléséhez

Módszertani útmutató a természet adta javak és szolgáltatások nem pénzbeli értékeléséhez Modszer_2_Layout 1 2010.10.25. 21:19 Page 1 ESSRG Füzetek 2/2010 Módszertani útmutató a természet adta javak és szolgáltatások nem pénzbeli értékeléséhez Kelemen Eszter, Bela Györgyi, Pataki György Környezeti

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. OM azonosító: 037320 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. OM azonosító: 037320 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 8. évfolyam :: Általános iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a

Részletesebben

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala 2009. május júniusában régészeti feltárást végeztünk Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti

Részletesebben

Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola

Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola FIT-jelentés :: 2010 10. évfolyam :: Szakiskola Corvin Mátyás Tagintézmény 6800 Hódmezővásárhely, Bartók B. u. 23. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a

Részletesebben

A NEMESNYÁR-TERMESZTÉS FEJLESZTÉSÉNEK

A NEMESNYÁR-TERMESZTÉS FEJLESZTÉSÉNEK Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Doktori (PhD) értekezés tézisei A NEMESNYÁR-TERMESZTÉS FEJLESZTÉSÉNEK ÚJABB EREDMÉNYEI Írta: Bárány Gábor Sopron 2011. Doktori Iskola: Roth Gyula Erdészeti

Részletesebben

ÉGHAJLATI VÁLTOZÁSOK AZ ALFÖLDÖN A HONFOGLALÁSTÓL A 19. SZÁZAD VÉGÉIG

ÉGHAJLATI VÁLTOZÁSOK AZ ALFÖLDÖN A HONFOGLALÁSTÓL A 19. SZÁZAD VÉGÉIG ÉGHAJLATI VÁLTOZÁSOK AZ ALFÖLDÖN A HONFOGLALÁSTÓL A 19. SZÁZAD VÉGÉIG Rácz Lajos * Az Alföld a magyar történelem földrajzi keretét jelentı Kárpát-medence legterjedelmesebb nagytája a maga százezer km 2

Részletesebben

Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján

Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján Bevezetés Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján Dr. Finta István A vidéki területek fejlesztésének sajátosságai (a területfejlesztéstől részben

Részletesebben

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása HIPOTÉZIS VIZSGÁLAT A hipotézis feltételezés egy vagy több populációról. (pl. egy gyógyszer az esetek 90%-ában hatásos; egy kezelés jelentősen megnöveli a rákos betegek túlélését). A hipotézis vizsgálat

Részletesebben

Az UHI projekt eredményei. Dr. Ba ra n ka Györgyi

Az UHI projekt eredményei. Dr. Ba ra n ka Györgyi Az UHI projekt eredményei Dr. Ba ra n ka Györgyi Országos Meteorológiai Szolgálat baranka.gy@met.hu Vázlat 1. Az UHI projekt bemutatás 2. Főbb eredmények 3. Döntéstámogató rendszer 4. A hősziget-hatás

Részletesebben

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation Iskolakultúra 2015/5 6 Konferencia a PISA 2012 mérés eredményeiről és azok értékeléséről Szegeden rendezték meg a Rendszerszintű Mérések az Oktatásban konferenciát, melynek alkalmával bemutatták a PISA

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

A magyaróvári és néhány térségbeli éghajlati idősor elemzése

A magyaróvári és néhány térségbeli éghajlati idősor elemzése A magyaróvári és néhány térségbeli éghajlati idősor elemzése Készítette: Perlai Katalin Környezettan alapszakos, Meteorológia szakirányos hallgató Témavezető: Dr. Weidinger Tamás 2012.06.20. Szakdolgozat

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Az iparjogvédelmi fórumrendszer mai problémái

Az iparjogvédelmi fórumrendszer mai problémái Az iparjogvédelmi fórumrendszer mai problémái Szerző: dr. Gedeon Sándor okl. villamosmérnök, okl. mérnök-közgazdász, jogász, szabadalmi ügyvivő 2014. augusztus A magyar szabadalmi rendszer hatékonyságát

Részletesebben

A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása

A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása Készítette: Ádám Dénes Okl. erdőmérnök Igazságügyi szakértő www.erdoszakerto.hu Tartalom Helyszín Domborzat Termőhely Erdőállomány

Részletesebben

FIT-jelentés :: Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája 6500 Baja, Bezerédj utca 15. OM azonosító: Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája 6500 Baja, Bezerédj utca 15. OM azonosító: Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2014 8. évfolyam :: Általános iskola Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája 6500 Baja, Bezerédj utca 15. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2009

Magyar Tudomány Ünnepe 2009 Magyar Tudomány Ünnepe 2009 E-VILÁGI TRENDEK Az internet hatása a társadalomra, a gazdaságra és a politikára tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán A konferencia védnöke: Prof. Dr.

Részletesebben

A fotovillamos (és napenergia ) rendszerek egyensúlyának (és potenciálbecslésének) kialakításakor figyelembe veendő klimatikus sajátosságok

A fotovillamos (és napenergia ) rendszerek egyensúlyának (és potenciálbecslésének) kialakításakor figyelembe veendő klimatikus sajátosságok A fotovillamos (és napenergia ) rendszerek egyensúlyának (és potenciálbecslésének) kialakításakor figyelembe veendő klimatikus sajátosságok Varjú Viktor (PhD) Tudományos munkatárs (MTA KRTK Regionális

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN A K I I Budapest 2003 Agrárgazdasági Tanulmányok 2003. 6. szám Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

AZ I990 - ES ÉVEK ELEJÉN AZ ÁLLAMI tankönyvkiadás monopóliumát gyors ütemben

AZ I990 - ES ÉVEK ELEJÉN AZ ÁLLAMI tankönyvkiadás monopóliumát gyors ütemben TANKÖNYVRENDELÉS AZ I990 - ES ÉVEK ELEJÉN AZ ÁLLAMI tankönyvkiadás monopóliumát gyors ütemben váltotta fel a "kvázi" piaci alapú kiadás és értékesítés (kvázi piac, hiszen nem pusztán az eladó és a fogyasztó,

Részletesebben

Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói

Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói A válságot követően a hazai bankrendszer hitelállománya jelentősen csökkent. A reálgazdaságra gyakorolt erőteljesebb és közvetlenebb hatása

Részletesebben

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt A NyDOP-2009-2.1.1./C.D.E pályázati program keretén belüli Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt címen lehetőség nyílik a soproni

Részletesebben

Akilencvenes évek elejétõl a magyar gazdaság és társadalom gyors átrendezõdésen. tanulmány

Akilencvenes évek elejétõl a magyar gazdaság és társadalom gyors átrendezõdésen. tanulmány Csapó Benõ Molnár Gyöngyvér Kinyó László SZTE, Neveléstudományi Intézet, MTA-SZTE Képességkutató Csoport SZTE, Neveléstudományi Doktori Iskola A magyar oktatási rendszer szelektivitása a nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

Az aszály, az éghajlati változékonyság és a növények vízellátottsága (Agroklimatológiai elemzés)

Az aszály, az éghajlati változékonyság és a növények vízellátottsága (Agroklimatológiai elemzés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudumányi Kar Környezettudományi Intézet Agrometeorológiai Intézeti Tanszék Az aszály, az éghajlati változékonyság és a növények vízellátottsága

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

FIT-jelentés :: Egri Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi István utca 19. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: Egri Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi István utca 19. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2014 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Egri Dobó István Gimnázium 3300 Eger, Széchenyi István utca 19. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola

Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola FIT-jelentés :: 2010 10. évfolyam :: Szakiskola FVM DASzK, Szakképző Iskola - Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Villány 7773 Villány, Mathiasz János u. 2. Figyelem! A 2010. évi

Részletesebben

Klímaváltozás az egyén felelőssége és lehetőségei egy magyarországi adatfelvétel tükrében

Klímaváltozás az egyén felelőssége és lehetőségei egy magyarországi adatfelvétel tükrében Klímaváltozás az egyén felelőssége és lehetőségei egy magyarországi adatfelvétel tükrében Baranyai Nóra (PhD) - Varjú Viktor (PhD) Tudományos munkatársak (MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete) E-mail:

Részletesebben