Dendroclimatologiam facere, necesse est! Dendrokronológia és/vagy dendroklimatológia? 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dendroclimatologiam facere, necesse est! Dendrokronológia és/vagy dendroklimatológia? 1"

Átírás

1 KÁZMÉR MIKLÓS (szerk.): Környezettörténet 2 Hantken Kiadó Környezeti események a honfoglalástól napjainking történeti és természettudományi források tükrében Budapest, 2011 Dendroclimatologiam facere, necesse est! Dendrokronológia és/vagy dendroklimatológia? 1 GRYNAEUS András Magyar Dendrokronológiai Laboratórium 1021 Budapest, Széher út 76/a A szisztematikus dendrokronológia kutatások megkezdése óta, lassan két évtizede, rendszeresen megfogalmazott igény a téma kutatóival szemben, hogy készítsenek végre egy olyan évgyűrűvastagság-adatsort, mely felhasználható a klímavizsgálatokhoz tavaszán elkészült az 1370 és 1994 között, az ország központi területén élő tölgyfák adatbázisa. Ez közel 120 adatsor felhasználásával készült el, folyamatosan bővül, és a keltezési munkában napi használatban alkalmazásra kerül. Ám klimatológiai alkalmazásának komoly korlátai vannak. Tanulmányomban ezeket a korlátokat szeretném bemutatni. 1. probléma: a fedettség mintaszám Amikor Boa Krisztina bejelentkezett a kötet alapját jelentő konferenciára az as aszályról készített előadásával, 2 azonnal felmerült a kérdés, ez az időjárási/klimatikus esemény hogyan jelentkezik az évgyűrűkben. Ha jobban megnézzük ezt esetet, akkor a klimatikai kutatások forrásának kívánt kronológia egyik fontos gondjával szembesülünk: Az adott esztendőből összesen 6 adattal rendelkezik a görbe. És ez még szerencsés évnek tekinthető, mert a környező évek adatoltsága még mostohább 3 : 1 A tanulmány megjelenését az OTKA K67583 sz projektje támogatta. 2 Boa Krisztina: Az évi aszály Magyarországon. In: Kázmér, M. (szerk): Környezettörténet 2010 Konferencia. Ált. Földtani Szemle Könyvtára, pp A kutatók egy része 5 minta átlagát tekinti a minimumnak bármilyen következtetés levonásához, vagy átlag számításához, mert ilyen alacsony mintaszámnál nem stabil a (folytatás a következő oldalon)

2 186 Környezettörténet 2 év mintaszám év mintaszám Az ok egyértelmű: ez az időszak a kronológiai célú kutatás számára közömbös, mert emlékei már nem tekintődnek sem régészeti emlékeknek, sem műemléknek fiatal koruk miatt Így előkerülésük, vizsgálatuk teljesen esetleges. Ezek az évek a kronológia készítésekor csak addig és annyira kerültek a figyelem középpontjába, amíg a megelőző, műemlékek által reprezentált, és így kutatható korszakot összekapcsolja a recens, frissen kivágott fák adataival. Amint ez a kapcsolat létrejött, nem volt több érdemi motiváció a kutatására. Így az említett kérdésre adott válasz ( semennyire ) erőteljesen megkérdőjelezhető megbízhatóság, reprezentativitás szempontjából 4. Ha megnézzük az egész 600 éves adatsor fedettségét több ilyen megbízhatatlan szakaszt találhatunk rajta. Az első nagy lyuk az említett késő-újkori időszak. Az ezt megelőző, és barokkklasszicista stílusú műemlékekkel reprezentált kb. 150 éves korszak rendelkezik kellő számú adattal, és az adatok célzott kutatásokkal bővíthetők, csak a kronológus motivációja hiányzik hozzá. Ugyanis e korszak értékes (mű)emlékeinek története általában jól ismert, adatolt, így nincs szükség a dendrokronológiára. Ugyanakkor Kern Zoltán Balaton-felvidéki kutatásai 5 ékesen bizonyítják, hogy aki keres az talál, és kronológia. Bővebben lásd: Jan Esper, Edward R. Cook, Paul J. Krusic, Kennerth Peters: Tests of the RCS method for preserving low-frequency variability in long tree-ring chronologies. Tree-Ring Research, 59 (2), 2003, Természetesen vannak matematikai megoldások, e probléma kiküszöbölésére is, de egyértelmű, hogy az ideális megoldás a magas mintaszám lenne. Az éghajlati rekonstrukció készítése estén alkalmazott korrekcióhoz lásd: Frank, D., Esper, J. and Cook, E.R., 2007: Adjustment for proxy number and coherence in a large-scale temperature reconstruction. Geophys Res Lett 34, L16709 doi: /2007gl és Osborn, T. J., Briffa, K.R. and Jones, P.D., 1997: Adjusting variance for sample-size in tree-ring chronologies and other regional-mean time-series. Dendrochronologia 15, Az ezzel kapcsolatos legfontosabb közlemények: Zoltán Kern András Grynaeus András Morgós: Reconstructed precipitation for southern Bakony Mountains (Transdanubia, Hungary) back to 1746 AD based on ring widths of oak trees. Időjárás 113/4 (2009) ; Kern, Z. (2009) Balaton-felvidéki tölgyek évgyűrűszélességének kapcsolata a Balaton (folytatás a következő oldalon)

3 GRYNAEUS A.: Dendrokronológia és/vagy dendroklimatológia 187 lehet bőven kutatási anyagra bukkanni. Sőt ezek okozhatnak meglepetéseket is, mert a vigántpetendi templom egységes tetőszerkezetéről kiderült, hogy egységesen másodlagos felhasználású anyagból készült, az örvényesi vízimalom esetében pedig két építési és ráadásul eltérő fabeszerzési helyű periódussal találkoztunk. A recens tölgykronológia fedettsége április adatszám évek A második nagy lyuk az éghajlattörténet kutatói számára leginkább izgalmas as évekre esik. Régész szemmel e sajátosság érthető: a középkori építmények ekkor az ország három része szakadt állapota miatt inkább pusztultak mint épültek. Az új dolgok főleg katonai célúak, így kőből vagy földből álltak. Bár vannak üdítő kivételek is, mint pl. a zalaegerszegi palánkvár cölöpei. A hazánkban ideiglenesen állomásozó török csapatok által épített, nem túl nagy számú épület pedig legtöbbször hevenyészve, trehány fafelhasználással épült. Belépve a középkor időszakába és a klasszikus régészeti korszakokba feltárástechnikai problémákkal szembesül az ember: tervszerű kutatás helyett néhány kivételtől eltekintve lényegében csak leletmentés folyik hazánkban, így a famaradványok előkerülése is esetleges. Az esetlegességen túli nagy gond a régész és a mögötte álló intézményrendszer meggyőzése a teljes körű vizsgálat szükségszerűségéről, mert sokan egy-egy leletegyüttes reprezentatív elemzését igénylik csak ezzel az éghajlattörténeti kutatásokat fosztva meg adatoktól. Friss példa: a Hévizet elkerülő útépítés kapcsán 3 avar kori kút került elő, 70 vízszintingadozásával. In: Kázmér M. (szerk.): Környezettörténet, Hantken kiadó, Budapest, pp ; Kern Z. (2007) Évgyűrűvizsgálatok a Balaton-felvidéken és a Déli-Bakonyban. In: Gömöri J. (szerk.): Az erdő és a fa régészete és néprajza, Sopron, pp

4 188 Környezettörténet 2 famaradvánnyal. A régész rábeszélhető volt a teljes körű elemzésre. Az intézményi hátteret jelentő szolgálat csupán 30-at engedélyezett A szerződésbe pedig végül csak 27-et írt bele Ez esetben sikerült kompromisszumot kiharcolni. A váci mélygarázs építése révén megtalált középkori faház és újkori kutak esetében a tudomány vesztett, és a felesleges fák, a klímaadatbázis, szemétre kerültek Röviden: végiggondolandó, hogy mekkora az a mintaszám, ami szükséges ahhoz, hogy reprezentatívnak tekintsük az évgyűrűkben megőrződött adatokat? És ezt az elvi döntésünket összhangba kell hoznunk a realitásokkal, ami jelentheti azt, hogy az adatok ellenére nem végezhető érdemi klimatológiai vizsgálat. 2. probléma: honnan származik a fa? A kronológiaépítés alapkérdése, hogy mekkora területet próbálunk lefedni egy adatsorral? Nem kívánok most kitérni arra a sokat emlegetett kérdésre, hogy a Kárpátmedence jelenleg észlelt és mérhető zónázottsága, dendrokronológiai szempontból is mozaikosnak tekinthető jellege mennyire vetíthető vissza a múltba 6. Csupán azt vetem fel, hogy egy, a datálási kutatás esetén használt átlagolás, mennyire használható egy klimatológiai kérdésfeltevés során? Ugyanis azt a távolságot, amelyen belül álló fák adatait egybevetjük, átlagoljuk, a gyakorlatban befolyásolhatja a problémafeltevés, illetve kérdés-megfogalmazás. Ha most kivágunk 10 tölgyfát körben az ország határán, és átlagoljuk az évgyűrűvastagságaikat, akkor egy olyan adatsort kapunk, ami gyönyörűen őrzi a globális éghajlati folyamatok hatását és nagyszerűen összevethető a hasonló európai adatokkal (lényegében ezt tette nem olyan régen Morgós András és Burckhard Schmidt kolléga közös munkájukban 7 ). Viszont a helyi sajátságok, kis különbségek ezzel teljesen elmosódnak. Holott a régészeti célú kutatás számára ezek fontosak, sőt ezek a lényegesebbek. Mert egy régészt, történészt érdekli az a különbség, hogy az örvényesi vízimalom szerkezetének elemei a térségből valók, míg a pár év különbséggel épült épület gerendái távolabbi területen nőttek Azaz, ha kronológiai célból nyert adatokat akarunk klimatológiai kutatásokra felhasználni, akkor oda kell 6 A kérdésről bővebben lásd: Grynaeus, András: A magyarországi dendrokronológiai kutatás eredményei és új kérdései. In: F. Romhányi Beatrix - Grynaeus András - Magyar Károly - Végh András szerk.: "Es tu scholaris". Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára. Budapest 2004, ; Grynaeus András: Dendrokronológiai kutatások Magyarországon a Magyar Dendrokronológiai Laboratórium tevékenysége. In: Kázmér Miklós szerk.: Környezettörténet. Az elmúlt 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében. Budapest, 2009, Morgós András: Faanyagok kormeghatározása a dendrokronológia magyarországi helyzete. In: Gömöri János szerk: Az erdő és a fa régészete és néprajza (kézművesipar-történeti megközelítésben) Sopron

5 GRYNAEUS A.: Dendrokronológia és/vagy dendroklimatológia 189 figyelnünk, hogy kérdésfeltevésünk globális vagy lokális vizsgálatot kíván-e, és ezt a szemléleti különbséget, sajátosságot kezelni kell, amihez létezik megfelelő matematika, technikai apparátus. A módszerek a klasszikus külföldi szakirodalmon túl részletesen megismerhetők hazai tanulmányokból is 8. Ugyanakkor az általam megvizsgált, régészeti környezetből előkerült anyagban van két olyan lelőhely, amely egy helyről nagyszámú adattal rendelkezik. Ráadásul éppen a nagy izgalmat kiváltó időszakból: az évre pontosan 1732-re keltezhető szihalmi újkori kútból közel 20 minta adatával rendelkezünk, a szintén évre pontosan 1572-re keltezett Rudas-fürdő esetében 13 adatsort építettünk be a kronológiába, de a 328 megtalált cölöp közül közel 150-ből sikerült egy-egy szeletet megmenteni és eltenni a későbbi kutatások számára. 3. probléma: milyen hosszú az adatsor? És ezzel már el is érkeztünk a harmadik problémához: mekkora, azaz milyen hosszú adatsorra van szükségünk érdemi klimatológiai kutatásokhoz? A Rudas fürdő esetében 70 lokalizált mintát fűrészeltünk ki 9. De ezek közel fele kevesebb mint 50 évgyűrűt tartalmazott, mert anno a török építők válogatás nélkül felhasználták egy adott erdőrész összes fáját Ez a régészeti célú kutatásban sajnálatos, és sok felesleges munkát eredményezett, de a maradék, szerencsés eset lévén, sőt sok esetben a csupán 40 éves adatsorok is keltezhetők voltak, így a régészeti célt elértük. A 13 tisztességes hosszúsággal rendelkező adatsort a kronológiába is be lehetett építeni. Viszont ha ezeket a mintákat egy klimatológiai vizsgálat céljára akarjuk igénybe venni, akkor ez első kb. 20 év adatát, az ún. juvenilis fát figyelmen kívül kell hagynunk, mert ekkor a fa, ugyanúgy mint egy kamasz gyerek nem a nagykönyvben megírtak szerint viselkedik. Így viszont alig marad vizsgálható adatunk 10 8 Kern Zoltán: Évgyűrűvizsgálatok a Déli-Bakonyban és a Balaton-felvidéken. In: Gömöri János szerk: Az erdő és a fa régészete és néprajza (kézművesipar-történeti megközelítésben) Sopron , Zoltán Kern András Grynaeus András Morgós: Reconstructed precipitation for southern Bakony Mountains (Transdanubia, Hungary) back to 1746 AD based on ring widths of oak trees. Időjárás 113/4 (2009) , Schweingruber, Fritz Hans: Der Jahrring. (Standort, Methodik, Zeit und Klima in der Dendrochronologie) Bern-Stuttgart, 1983., Schweingruber, F. H.: Tree Rings and Environment Dendroecology. Berne, Erről részletesen lásd: Papp Adrienn Grynaeus András: Budapest török fürdőinek kormeghatározása. Budapest Régiségei (megjelenés alatt) 10 Természetesen nem okvetlenül kell elhagyni ezeket a korai éveket. Megfelelő matematikai eljárás alkalmazásával (standardizációval) ezt a szakaszt is lehet használni. De ha rövid a minta akkor az a baj, hogy a hagyományos standardizációval kb. az átlagos mintahossz 1/3-ának megfelelő hosszúságú ingadozásokat, rendellenes szakaszokat lehet megőrizni. Így ha az átlagos mintahossz 300 év akkor még 100 éves ingadozásokat is meg lehet őrizni, de ha csak 60 év az átlagos mintahossz, akkor csak kb. 20 éves ingadozások maradnak meg. Erről lásd Cook, (folytatás a következő oldalon)

6 190 Környezettörténet 2 Ez a példa jelzi, hogy lényeges szemléleti különbség is van a két kutatási irány között: a dendrokronológus számára a legkülső évgyűrűk a fontosak igazán, mert ezek segítségével tud évre pontosan (vagy akár ennél részletesebben is) keltezni. A fákból ezen felül kiolvasható információk (a felhasznált faanyag átlagos kora, a faállomány minősége, életkörülményei, esetleges extrémitásai) csupán habot jelentenek a tortán, és a keltezéshez adott ráadást képezik. Ezzel szemben egy klimatológiai célú elemzéskor az egész adatsor egyaránt érdekes, hisz mindegyik év és adat szem a láncban. Ezen felül szembe kell néznünk azzal a ténnyel is, hogy eleink sokszor nem válogatták meg a faanyagot és sérült, szabálytalan növekedésű, gagyi faanyagot is cölöppé alakítottak. Ez az, amitől a klimatológus sírógörcsöt kap, a kronológus pedig a könnyei letörlése után megpróbálja keltezni a sérülést Sajnos az egykor építkezők saját szempontjaik vagy lehetőségeik alapján válogatták ki a felhasznált fákat, és nem gondoltak a mi tudományos igényeinkre. Magyarul az elmúlt két évtized során megvizsgált 300 lelőhely faanyagának töredéke alkalmas klimatológiai elemzésre, és tegyük hozzá, sok esetben a kronológiába való beépítésre sem jók (ezért került be a kronológiába csak 120 adatsor a közel 900-ból) További befolyásoló tényező a kérdésfeltevés maga: mire is vagyunk kíváncsiak? Egy időjárási esemény fákra környezetre gyakorolt hatását kívánjuk elemezni, vagy klimatikai kérdéseket? Ugyanis, ha egy időjárási jelenségre fókuszálunk, rövid adatsor is elég az eredményhez. Ha azt kérdezzük, Boa Krisztina kutatását megint állatorvosi lóként használva, hogy az 1862-es aszályra hogyan reagáltak a fák, a növényzet, a környezet, akkor rövid adatsorokat is használhatunk, ha azok tartalmazzák a kérdéses periódust. Sőt a juvenális fát tartalmazó évgyűrűszakaszok is fontosak lehetnek, mert van értelme úgy kérdezni, hogy erre az extrém időjárásra hogyan reagálnak a fiatal és az öreg fák? Tanulságos lehet, hogy van-e különbség a reakciójuk között. Ha viszont azt kérdezzük, hogy ez az extrém év hogyan illeszkedik bele a korszak éghajlatváltozási folyamataiba, akkor hosszú, minimálisan éves szakaszt kell vizsgálnunk. Az olyan tanulmányok, melyek klimatörténeti kérdéseket próbálnak megválaszolni év adatai alapján, jogosan csalnak mosolyt a szakemberek ajkára. E.R., Briffa, K.R., Meko, D.M., Graybill, D.A. and Funkhouser, G., 1995: The segment length curse in long tree-ring chronology development for paleoclimatic studies. Holocene 5, Születtek újabb standardizációs megközelítések is, amelyek alkalmazásával elvileg kb. 50 évet lefedő adatsorok használatával is meg lehet őrizni az évszázados ingadozásokat is (lásd Wilson, R.J.S., Esper, J. and Luckman, B.H., 2004: Utilising historical tree-ring data for dendroclimatology: a case study from the Bavarian Forest, Germany. Dendrochronologia 21, ) de ezeknek az eljárásoknak egy nagyságrenddel nagyobb a mintaigénye, azaz legalább 100 minta kell az alkalmazásukhoz!

7 GRYNAEUS A.: Dendrokronológia és/vagy dendroklimatológia probléma az általánosítás A negyedik probléma kapcsolódik a lokalitás kérdéséhez. Egyes területek adatai, megfigyelései mennyire általánosíthatók? Az említett alföldi aszály mennyire kell, hogy kimutatható legyen a Balaton vidékén, vagy az Északi-középhegységben? Erre a kérdésre akkor tudunk majd érdemi és megalapozott választ adni, ha egy időpontra fókuszálva, az ország több területén végzünk érdemi vizsgálatot. De ettől jelenleg igencsak messze vagyunk, mert Kern Zoltán szisztematikus kutatásai, Horváth Emil 11 és Morgós András 12 eseti vizsgálatai és az általam végzett szintén szisztematikus elemzések még első közelítésnek is csak nagy adag jóindulattal tekinthetőek. Érdemes lenne viszont ilyen jellegű célzott kutatásokat csinálni Egy elgondolkoztató adalékkal szolgálnék ehhez a problémához: sokszor felmerült kérdésként a külföldi adatsorok datálási célú használhatósága hazai mintaanyag elemzésekor. Kísérletként összehasonlítottam a Magyarország központi területére érvényes adatsort a Bécsi-medence adatsorával, illetve a máramarosi terület adataival 13. Az eredmény elgondolkoztató: csak néhány olyan periódus van, ahol az adatsorok érdemben egyeznek, annak ellenére, hogy az egészük, a sok százéves periódus jól összehasonlítható egymással. A magyar tölgykronológia és vele átfedésben a bécsi-medencére érvényes kronológiával 11 Horváth Emil: Az évgyűrűs kormeghatározás hidrológiai vonatkozásai. Hidrológiai Közlöny 84/2 (2004) Morgós idézett műve. 13 Grynaeus András: Recent Results of Dendrochronology in Hungary. Poszter az Eurodendro 2008 (Hallstadt, május 28 - június 1.) konferencián

8 192 Környezettörténet 2 A magyar tölgykronológia és vele átfedésben a máramarosi kornológiűval Nyilván szerepet játszik ebben az adott periódus mintaszáma mindegyik adatsor esetében, de ez csak egy tényező a sok közül. E miatt is én sokkal inkább a lokális kutatásokat helyezném előtérbe, amelyre a korábban említett Balaton környéki kutatások jelentenek igen szemléletes példát. 5. Mitől függ egy fa növekedése? És ezen a ponton térnék rá az utolsó problémára, amelyhez kronológusként a legkevesebb a közöm: mitől is függ egy fa növekedése? Mely tényező határozza meg leginkább a fák növekedését? Az elmúlt másfél évtizedben hihetetlenül kiterebélyesedett dendroklimatológiai kutatást szemlélve az ember több lényeges megfigyelést tehet, ami óva inti a hazai kutatókat: a fafaj megválasztása döntő kérdés. És ezen a téren sajátos hazánk helyzete: az újkor előtt épületfaként szinte kizárólag tölgyeket használtak, így ez a faanyag áll nagy számban a rendelkezésünkre. Az újkorban viszont jelentős váltás következett be: eleink áttértek az olcsóbb és könnyebb fenyőfélék alkalmazására. A két faanyag klimatikus érzékenysége eltérő, így nagyon nehéz feladat ugyanazt a klímaszignált kimutatni bennük. Ráadásul eleink anyagváltása épp azt a éves periódust töri derékba, amit érdemes lenne elsőként elemeznünk: a kis jégkorszak időszakát Ha megnézzük a sikeres éghajlattörténeti kutatásokat, akkor ezek jelentős része magashegyi forrásanyagra támaszkodik. Nem véletlenül. A magashegyi környezetben általában egy és csakis egy tényezőtől függ szélsőségesen a fák növekedése, így könnyű,

9 GRYNAEUS A.: Dendrokronológia és/vagy dendroklimatológia 193 könnyebb, megtalálni ezt a tényezőt, és ezt klímaszignállá konvertálni 14. Hazánk területén jelenleg nincs magashegység A középhegységi, vagy ennél alacsonyabb környezetben élő fák növekedése és ennek befolyásolása soktényezős folyamat. A lassan egy évtizede elhunyt, és a hazai dendrokronológiai kutatásban úttörő munkát végző Babos Károly kutatásaiból tudjuk, hogy a csapadék és a hőmérséklet csak 20-20%-ban befolyásolja az adott, általa vizsgált, faállomány növekedését 15. Hogyan tudjuk ezeket a 20%-os hatásokat egymástól szétválasztani? Dunántúliközéphegység tölgy állományain végzett összahasonlító vizsgálatok kimutatták, hogy egy szűk régión belül is jelentős eltérések lehetnek a hatások erőssége között 16 És ez azért is súlyos probléma, mert a kis-jégkorszak időszakát kutató szakemberek szerint csak pár foknyi volt a hőmérsékletváltozás, és ez nem elegendő ahhoz, hogy a hőmérséklet minden más tényezőt elnyomva, meghatározó tényezővé váljon! * * * A régi latin mondás szerint navigare necesse est. Ezt kissé átalakítva azt mondhatnánk, hogy dendroclimatologiam facere, necesse est, de igen nagy fába vágják a fejszéjüket a téma hazai kutatói. Míg ők kivágják ezt a nagy fát, addig én dendrokronológusként továbbra is kifűrészelgetem a mintácskáimat a régi gerendákból, cölöpökből. De ezek között néha akadnak majd olyanok is, amelyeket közösen is tudunk használni 14 Hazai vonatkozású kutatásokat kiragadva: Kern Z.; Popa, I. (2007) Kései fagyok nyomai cirbolyafenyők évgyűrűiben a Kelemen-havasok erdőhatár övezetében, 1750 és 2004 között. Erdő és Klíma V. pp , Popa, I.; Kern, Z. (2007) Efectul extremelor climatice asupra proceselor de creştere în pădurea de limită din Munţii Călimani. Revista Padurilor 122/2 pp Kern Z.; Popa, I. (2008) Changes of frost damage and treeline advance for Swiss stone pine in the Calimani Mts. (Eastern Carpathians, Romania). Acta Silvatica & Lignaria Hungarica 4. pp , Popa, I; Kern, Z. (2009) Long-term summer temperature reconstruction inferred from tree-ring records from the Eastern Carpathians. Climate Dynamics 32. pp Babos Károly: A csertölgy és néhány más fafaj évgyűrűszélessége és az éves csapadék összefüggésvizsgálata. Botanikai Közlemények 1984 (71) E témakör legfrissebb eredményeit Szabados Ildikó foglalta össze: Szabados I. 2007: Időjárási fluktuáció hatása a produkcióra dendrokronológiai kutatások alapján. In: Mátyás Cs. Vig P. (szerk.): Erdő és Klíma 5. - Sopron, pp Dávid Szilvia Kern Zoltán: Keleti-bakonyi és gerecsei tölgyek dendrokronológiai és dendroökológiai vizsgálata. In: Gömöri János szerk: Az erdő és a fa régészete és néprajza (kézművesipar-történeti megközelítésben) Sopron

Klíma és társadalom kapcsolata a Kárpát-medencében az elmúlt 5000 évben Demény Attila 1, Bondár Mária 2, Sümegi Pál 3

Klíma és társadalom kapcsolata a Kárpát-medencében az elmúlt 5000 évben Demény Attila 1, Bondár Mária 2, Sümegi Pál 3 Klíma és társadalom kapcsolata a Kárpát-medencében az elmúlt 5000 évben Demény Attila 1, Bondár Mária 2, Sümegi Pál 3 valamint Cserny Tibor 4, Fábián Szilvia 2, Fórizs István 1, Schöll- Barna Gabriella

Részletesebben

DENDROCHRONOLOGICAL STUDY OF A WOODEN BELFRY FROM SZOKOLYA-KIRÁLYRÉT, HUNGARY

DENDROCHRONOLOGICAL STUDY OF A WOODEN BELFRY FROM SZOKOLYA-KIRÁLYRÉT, HUNGARY 71 DENDROCHRONOLOGICAL STUDY OF A WOODEN BELFRY FROM SZOKOLYA-KIRÁLYRÉT, HUNGARY DENDROKRONOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A SZOKOLYA-KIRÁLYRÉTI FA HARANGLÁB ANYAGÁN ZOLTÁN KERN 1 ; MÁTYÁS ÁRVAI 1,2 ; ANDRÁS GRYNAEUS

Részletesebben

FA (DENDROKRONOLÓGIAI) ÉS FASZÉN MINTAGYŰJTÉSI PROTOKOLL, FASZÉN VIZSGÁLATI PROTOKOLL

FA (DENDROKRONOLÓGIAI) ÉS FASZÉN MINTAGYŰJTÉSI PROTOKOLL, FASZÉN VIZSGÁLATI PROTOKOLL FA (DENDROKRONOLÓGIAI) ÉS FASZÉN MINTAGYŰJTÉSI PROTOKOLL, FASZÉN VIZSGÁLATI PROTOKOLL 1. A dendrokronológiai kormeghatározás elve A dendrokronológia szűkebb értelmezés szerint fa évgyűrű kormeghatározást

Részletesebben

Dr. Csornay Boldizsár Örökségvédelmi főigazgató-helyettes

Dr. Csornay Boldizsár Örökségvédelmi főigazgató-helyettes Dr. Csornay Boldizsár Örökségvédelmi főigazgató-helyettes A 2013-mas jogszabályváltozások több szakterületen is kijelölik a Magyar Nemzeti Múzeum és azon belül a Nemzeti Örökségvédelmi Központ helyét a

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat. Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban

Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat. Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban Magyar Regionális Tudományos Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. november 27-27 Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0064

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN Sulyok Judit (vezető kutató, Magyar Turizmus Zrt. / doktorjelölt, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) Turizmus

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE

A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE MÓDSZEREK KÖZVETLEN Régészet Térképészet Térképészet 1526 előtt 1526 után ELŐTTE KEZDETLEGES TÉRKÉPEK Lázár deák Térképezési munkálatok Mikoviny Sámuel (1700-1750) legelső

Részletesebben

Előzetes programterv

Előzetes programterv Előzetes programterv Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XX. konferenciája Budapest Szigethalom, 2010. október 28-30. 2010. október 28. Csütörtök Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2013 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Agronomica Óváriensis X 157 ISSN: 1416-647X Acta Alimentaria

Részletesebben

Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát

Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát Egynapos sebészeti ellátás: kinek is jó? Csináljunk kasszát Dr. Tóth Gábor Siófok 2014 április 2. Definíció Az egynapos sebészeti ellátás olyan speciális, a kórházi kezelést kiváltó ellátás, amely speciális

Részletesebben

ÉGHAJLAT. Északi oldal

ÉGHAJLAT. Északi oldal ÉGHAJLAT A Balaton területe a mérsékelten meleg éghajlati típushoz tartozik. Felszínét évente 195-2 órán, nyáron 82-83 órán keresztül süti a nap. Télen kevéssel 2 óra fölötti a napsütéses órák száma. A

Részletesebben

kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport

kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport A klímaváltozás várható hatása az agrárágazatra Harnos Zsolt MHAS kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport IV. ALFÖLD Kongresszus Békéscsaba 2008. november 27. 1 A klímaváltozás

Részletesebben

ENERGIA ENERGIAHATÉKONYSÁG. Mi az energiahatékonyság célja? Mit gondolsz, mit tehetünk mi a hatékony energiafelhasználás

ENERGIA ENERGIAHATÉKONYSÁG. Mi az energiahatékonyság célja? Mit gondolsz, mit tehetünk mi a hatékony energiafelhasználás GLOBÁLIS NEVELÉS ENERGIA ENERGIAHATÉKONYSÁG Az energiahatékonyság azt jelenti, hogy az energiatermelés hatásfokát növeljük, a fogyasztást pedig csökkentjük. Energiahatékonyság lehet pl.: a házak hőszigetelése,

Részletesebben

Agrometeorológiai összefoglaló

Agrometeorológiai összefoglaló Agrometeorológiai összefoglaló A 2008. szeptember és 2009. március között lehullott csapadék mennyiség területi eloszlását az 1. ábra szemlélteti. Az ország egyes tájai között jelentős különbségek adódtak.

Részletesebben

Szakál Ernő, a budai gótikus szobrok restaurátora

Szakál Ernő, a budai gótikus szobrok restaurátora A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Végh András Szakál Ernő, a budai gótikus szobrok restaurátora 2013 Marosi Ernő és Szakál Ernő egy újonnan

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők Képzési program Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők A képzés a Múzeumok Oktatási és Képzési Központja (Szentendre) és a Megyei Múzeumi Igazgatóság közös szervezése. Önkéntes tárlatvezető képzés 5 helyszínen:

Részletesebben

Könyvrészlet: Monográfiák, jegyzetek: Tanulmányok: Lektorált tudományos közlemények: (IF: 0,333) (IF: 0,178)

Könyvrészlet: Monográfiák, jegyzetek: Tanulmányok: Lektorált tudományos közlemények: (IF: 0,333) (IF: 0,178) Könyvrészlet: 1. VARGA Z. (2010): Az agrometeorológiai információk hasznosításának alapjai. In: Anda A. Kocsis T. (szerk.): Agrometeorológii és klimatológiai alapismeretek. Mezıgazda Kiadó, Budapest. 291-314.

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

A rózsadombi megcsapolódási terület vizeinek komplex idősoros vizsgálata

A rózsadombi megcsapolódási terület vizeinek komplex idősoros vizsgálata XXII. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok, 2015. április 8-9. A rózsadombi megcsapolódási terület vizeinek komplex idősoros vizsgálata Bodor Petra 1, Erőss Anita 1, Mádlné Szőnyi Judit 1, Kovács

Részletesebben

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala 2009. május júniusában régészeti feltárást végeztünk Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti

Részletesebben

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásai a klímatudatos önkormányzatok számára

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásai a klímatudatos önkormányzatok számára Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásai a klímatudatos önkormányzatok számára Wantuchné Dobi Ildikó OMSZ dobi.i@met.hu A klíma és energiatudatos városfejlesztés, mint a városi hősziget csökkentésének

Részletesebben

tükörkép beszámoló Térszemlélet-fejlesztés 10-14 éves tanulóknak

tükörkép beszámoló Térszemlélet-fejlesztés 10-14 éves tanulóknak tükörkép beszámoló Térszemlélet-fejlesztés 10-14 éves tanulóknak Témakörök 1. Játék a síkidomokkal 2. Tovább játszunk a síkon Játék a tükörrel, fénnyel, élekkel, lapokkal 3. Testek építése csúcsok, élek,

Részletesebben

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Egyházaskesző település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Korreláció, regresszió Két változó mennyiség közötti kapcsolatot vizsgálunk. Kérdés: van-e kapcsolat két, ugyanabban az egyénben, állatban, kísérleti mintában,

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

Nap és szélenergia kutatás és oktatás konferencia

Nap és szélenergia kutatás és oktatás konferencia Nap és szélenergia kutatás és oktatás konferencia Támogatók: Szervezők és közreműködők: MTA MTB Légköri Erőforrás Albizottság MMT Légkördinamikai Szakosztály MMT Éghajlati Szakosztály MMT Nap- és Szélenergia

Részletesebben

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Bogyoszló település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai

Részletesebben

ALKALMAZOTT ELEMZÉSI MÓDSZEREK A KÖRNYEZETI TÉNYEZÔK FÁK NÖVEKEDÉSÉRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATÁBAN

ALKALMAZOTT ELEMZÉSI MÓDSZEREK A KÖRNYEZETI TÉNYEZÔK FÁK NÖVEKEDÉSÉRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATÁBAN 1. évfolyam 1. szám 2 011 59 70 oldal ALKALMAZOTT ELEMZÉSI MÓDSZEREK A KÖRNYEZETI TÉNYEZÔK FÁK NÖVEKEDÉSÉRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATÁBAN Manninger Miklós 1, Edelényi Márton 2, Pödör Zoltán 3 és Jereb

Részletesebben

II. AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETE

II. AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETE II. AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETE Környezetrégészet egy új tudományág születése 39 KÖRNYEZETRÉGÉSZET EGY ÚJ TUDOMÁNYÁG SZÜLETÉSE Jerem Erzsébet Napjainkban a régészet egyik leggyorsabban fejlõdõ ága a paleoökológia

Részletesebben

Másodlagos idősorokat származtató módszer kifejlesztése és bemutatása erdészeti adatokon

Másodlagos idősorokat származtató módszer kifejlesztése és bemutatása erdészeti adatokon Acta Agraria Kaposváriensis (2011) Vol 15 No 3, 39-49 Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, Kaposvár Kaposvár University, Faculty of Animal Science, Kaposvár Másodlagos idősorokat származtató módszer

Részletesebben

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor Archeometria - Régészeti bevezető 3. - Ami elmaradt: régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) Régészeti bevezető 3: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Az körlapnövekedés és az idıjárás közötti összefüggés egy idıs bükkösben

Az körlapnövekedés és az idıjárás közötti összefüggés egy idıs bükkösben Az körlapnövekedés és az idıjárás közötti összefüggés egy idıs bükkösben Führer Ernı 1 - Edelényi Márton 2 - Jagodics Anikó 1 - Jereb László 2 - Horváth László 3 - Móring Andrea 3 - Pödör Zoltán 4 - Szabados

Részletesebben

Az UHI projekt bemutatása, célkitűzései és főbb jellemzői. Dr. Ba ra n ka Györgyi

Az UHI projekt bemutatása, célkitűzései és főbb jellemzői. Dr. Ba ra n ka Györgyi Az UHI projekt bemutatása, célkitűzései és főbb jellemzői Dr. Ba ra n ka Györgyi Országos Meteorológiai Szolgálat baranka.gy@met.hu Vázlat 1. Az UHI projekt bemutatás 2. A Projekt fő célkitűzései 3. Csatlakozott

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig

Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig www.meetthescientist.hu 1 26 ? ÚTKERESÉS?? Merre menjek? bankár fröccsöntő?? politikus? bogarász?? jogász? tudományos kutató

Részletesebben

Akusztika hanggátlás. Dr. Reis Frigyes elıadásának felhasználásával

Akusztika hanggátlás. Dr. Reis Frigyes elıadásának felhasználásával Akusztika hanggátlás Dr. Reis Frigyes elıadásának felhasználásával Mirıl van szó? A szerkezetet egyik oldalán valamilyen hatás éri - a levegıben terjedı hang (longitudinális hullámok), amelyek rezgésbe

Részletesebben

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.)

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Felvehető szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2012. 01. 04.) 1. Vezérlés, számolás és képfeldolgozás FPGA-n és/vagy GPU-val (BsC,

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

MAGYAR REG ESZET AZ EZREDFORDULÓN

MAGYAR REG ESZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR REG ESZET AZ EZREDFORDULÓN Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Teleki László Alapítvány Budapest 2003 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 5 A szerkesztők előszava 7 Lectori salutem 9 I. RÉGÉSZETI KUTATÁSOK

Részletesebben

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés A MAGATARTÁSTUDOMÁNYOK ALAPJAI Tisljár Roland, Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Tanulás Viszonylag állandó, a tapasztalatok következtében kialakuló

Részletesebben

halálozás férfiak körében, 2002, halálozás nők körében, 2002 Ukrajna Szlovakia Orosz Federáció Romania Lengyelország Halálozás Incidencia Moldava

halálozás férfiak körében, 2002, halálozás nők körében, 2002 Ukrajna Szlovakia Orosz Federáció Romania Lengyelország Halálozás Incidencia Moldava Az 1990-es évek elején még kevéssé volt a figyelem előterében a klímaváltozás egészségkárosító hatása. Ezt tükrözte a UN/IPCC (Éghajlatváltozással Foglalkozó Kormányközti Testület) első jelentése 1991-

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2010 10. évfolyam :: Szakközépiskola Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye 6724 Szeged, Kálvária tér 7. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől

Részletesebben

Éghajlati tendenciák és idıjárási

Éghajlati tendenciák és idıjárási Éghajlati tendenciák és idıjárási szélsıségek a Kárpát-medencében Bozó László, Szalai Sándor, Bihari Zita Országos Meteorológiai Szolgálat Európai Meteorológiai Infrastruktúra (EMI) Nemzeti (Hidro-)Meteorológiai

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

ismertetem, hogy milyen probléma vizsgálatában jelent meg ez az eredmény. A kérdés a következő: Mikor mondhatjuk azt, hogy bizonyos események közül

ismertetem, hogy milyen probléma vizsgálatában jelent meg ez az eredmény. A kérdés a következő: Mikor mondhatjuk azt, hogy bizonyos események közül A Borel Cantelli lemma és annak általánosítása. A valószínűségszámítás egyik fontos eredménye a Borel Cantelli lemma. Először informálisan ismertetem, hogy milyen probléma vizsgálatában jelent meg ez az

Részletesebben

Tartalom. Ember, növény, állat. Elõszó / 15. Flóra, fauna, vegetáció a Kárpát-medencében. Történet, elterjedés, egyediség / 19.

Tartalom. Ember, növény, állat. Elõszó / 15. Flóra, fauna, vegetáció a Kárpát-medencében. Történet, elterjedés, egyediség / 19. Tartalom Ember, növény, állat. Elõszó / 15 Flóra, fauna, vegetáció a Kárpát-medencében. Történet, elterjedés, egyediség / 19 Bevezetés / 19 Vegetációnk története az utolsó jégkorszaktól / 23 Magyarország

Részletesebben

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz Országos Meteorológiai Szolgálat Magyar Meteorológiai Társaság Éghajlati Szakosztály Magyar Hidrológiai Társaság Hidraulikai Műszaki Hidrológiai Szakosztály 2010 ÉGHAJLATA, IDŐJÁRÁSA ÉS VÍZJÁRÁSA A TÉNYADATOK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Turisztikai klimatológia: Az időjárás és az éghajlat, mint a turizmus kulcstényezője?

Turisztikai klimatológia: Az időjárás és az éghajlat, mint a turizmus kulcstényezője? Turisztikai klimatológia: Az időjárás és az éghajlat, mint a turizmus kulcstényezője? NÉMETH Ákos Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály MMT Nyíregyházi Csoport előadóülése Nyíregyháza, 2012.

Részletesebben

Daniel H. Pink. Motiváció 3.0. Ösztönzés másképp

Daniel H. Pink. Motiváció 3.0. Ösztönzés másképp Daniel H. Pink Motiváció 3.0 Ösztönzés másképp A könyv megjelenését a Develor Tanácsadó Zrt. támogatta. Tartalom Előszó a magyar kiadáshoz 11 BEVEZETÉS: Harry Harlow és Edward Deci rejtélyes rejtvényei

Részletesebben

Az Ön kezében van a döntés, milyen zuhanyélményt szeretne: ha feljebb állítja be a zuhanypanelt, a vízcseppek lágyan gyöngyöznek a bőrén, ha

Az Ön kezében van a döntés, milyen zuhanyélményt szeretne: ha feljebb állítja be a zuhanypanelt, a vízcseppek lágyan gyöngyöznek a bőrén, ha Zuhanypanel Lift 2 Az Ön kezében van a döntés, milyen zuhanyélményt szeretne: ha feljebb állítja be a zuhanypanelt, a vízcseppek lágyan gyöngyöznek a bőrén, ha közelebb, akkor érezni fogja, amint a víz

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

TAPASZTALATAI SZÁRAZ HOMOKI TERMŐHELYEKEN

TAPASZTALATAI SZÁRAZ HOMOKI TERMŐHELYEKEN GYÖKÉRFELT RFELTÁRÁSOK TAPASZTALATAI SZÁRAZ HOMOKI TERMŐHELYEKEN Csiha Imre Keserű Zsolt Kamandiné Végh Ágnes Rásó János Erdészeti Tudományos Intézet Püspökladányi i Kísérleti K Állomás Homoki erdőssztyepp-tölgyesek

Részletesebben

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet JUBILEUMI KÖTET Életük a régészet A ságvári őskőkori telep ásatói 1932-ben: Csalogovits József, Gaál István, Hillebrand Jenő, Laczkó Dezső és Gönczi Ferenc Dr. Draveczky Balázs (1938-2003) A múzeumban

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A ZÖLDTERÜLETI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Zöld Óvoda címpályázat

Zöld Óvoda címpályázat Zöld Óvoda címpályázat Miért jó zöld óvodának lenni? Müllerné Nagy Krisztina Miért jó Zöld Óvodának lenni?» Komoly szakmai rangot jelent, mit csak egy önként vállalt megmérettetéssel lehet elérni, hiszen

Részletesebben

TECHNOLÓGIÁK A GYAKORLATBAN. Projektmenedzsment. Konstantinusz Kft.

TECHNOLÓGIÁK A GYAKORLATBAN. Projektmenedzsment. Konstantinusz Kft. TECHNOLÓGIÁK A GYAKORLATBAN Projektmenedzsment Konstantinusz Kft. 2010 Esettanulmányomban egy új termék projektmenedzsmentjét szeretném elemezni. A projekt egy konkrét, a kontextustól függő cél vagy célok

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Mag. a Istvanits Kerstin (Ausztria) SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Az alábbi feladatokat úgy építettem fel, hogy a diákoknak egy adott szöveg alapján kell kérdésekre válaszolniuk.

Részletesebben

2012 év madara - az egerészölyv

2012 év madara - az egerészölyv 2012 év madara - az egerészölyv Az egerészölyv a leggyakoribb ragadozó madarunk, sík- és hegyvidéken egyaránt előfordul, így a laikusok által úton-útfélen látott sasok általában ennek a fajnak a képviselői.

Részletesebben

Fö ldrajzi anal ó gia alkalmazása kl ímaszcen. ári. és ért. és ében. ékel. KR KÉPZÉS 2008. november 27 28

Fö ldrajzi anal ó gia alkalmazása kl ímaszcen. ári. és ért. és ében. ékel. KR KÉPZÉS 2008. november 27 28 Fö ldrajzi anal ó gia alkalmazása kl ímaszcen ári ó k elemzés ében és ért ékel és ében KR KÉPZÉS 2008. november 27 28 Horváth Levente levente.horvath@uni corvinus.hu Klímav maváltoz ltozás John Tyndall

Részletesebben

iko zsindely, a tetőre vetett okosabb pillantás

iko zsindely, a tetőre vetett okosabb pillantás iko zsindely, a tetőre vetett okosabb pillantás A vezető szaktekintély világsz minőségű tetőfedések Szókratész (i.e. 469-399) az antik kor leghíresebb görög filozófusa, Gondolatai a filozófia tudomány

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. OM azonosító: 037320 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. OM azonosító: 037320 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 8. évfolyam :: Általános iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a

Részletesebben

Globális klímaváltozás

Globális klímaváltozás Három hetet meghaladó iskolai projekt Globális klímaváltozás Okok - következmények - megoldások Készítette: H. Fazekas Erika, Kaszt Erika, Lakatos Ferenc, Zalai Edina A három hetet meghaladó iskolai projekt

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

NÉHÁNY ÓRÁS MARKETING TERV

NÉHÁNY ÓRÁS MARKETING TERV NÉHÁNY ÓRÁS MARKETING TERV Copyright Odrovics János 2008 www.dmgyar.hu - 0 - MARKETING TERV NÉHÁNY ÓRA ALATT Tudom, hogy meglepő, de a marketing terved alapja a matek. Megmagyarázom... A legfőbb célod

Részletesebben

képe. Kutatási területe: a Kárpát-medence skori H, Science in Archaeology m, m y ü-

képe. Kutatási területe: a Kárpát-medence skori H, Science in Archaeology m, m y ü- K K A mb y u b M M y v bb u m - y b Nyu ( u F b ) y m y b m v j yü, m j v um u m y - bó u m y, m u m y x- u b ü. S v m y, m v ó yv y u m y ü, v m y, v m m ü -. A u m y u j m 19. b m, m mó m v y ó. E v

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese EGT Támogatási Alap Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program és Nemzeti

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Tudományos folyóiratban megjelent vagy megjelenés alatt álló publikációk

Tudományos folyóiratban megjelent vagy megjelenés alatt álló publikációk Publikációs lista Tudományos folyóiratban megjelent vagy megjelenés alatt álló publikációk Czúcz, B., L. Gálhidy and C. Mátyás. (2011) Present and forecasted xeric climatic limits of beech and sessile

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál Nagy Zoltán, Tóth Zoltán, Morvai Krisztián, Szintai Balázs Országos Meteorológiai Szolgálat A globálsugárzás

Részletesebben

Fenntartható fejlődés vs. nemnövekedés. Tóth Gergely

Fenntartható fejlődés vs. nemnövekedés. Tóth Gergely Fenntartható fejlődés vs. nemnövekedés Tóth Gergely Témák 1. Nemnövekedés? 2. Történelmi ökolábnyom 3. Paradigmaváltók Forduljatok vissza fiúk. Ez csapda! Nemnöveked és Témák 1. Nemnövekedés? 2. Történelmi

Részletesebben

A helyi építészeti értékek fogalma 1.

A helyi építészeti értékek fogalma 1. Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről (Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2014. (V.28.) számú önkormányzati

Részletesebben

BEVEZETÉS. erdő. működésében összetételében a prognosztizált folyamatok.

BEVEZETÉS. erdő. működésében összetételében a prognosztizált folyamatok. SZIKI KOCSÁNYOS TÖLGY ÁLLOMÁNYOK TERMÉSZETKÖZELI FELÚJÍTÁSI KÍSÉRLETEI A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAI MELLETT Kamandiné Végh Á. Csiha I. Keserű Zs. Erdészeti Tudományos Intézet E-mail: erti@erti.hu Debrecen;

Részletesebben

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma 2013 A probléma fontossága és hatása a hétköznapi életre A prímszámok

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2009

Magyar Tudomány Ünnepe 2009 Magyar Tudomány Ünnepe 2009 E-VILÁGI TRENDEK Az internet hatása a társadalomra, a gazdaságra és a politikára tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán A konferencia védnöke: Prof. Dr.

Részletesebben

A PISA-ról közhelyek nélkül ami az újságcikkekből kimaradt

A PISA-ról közhelyek nélkül ami az újságcikkekből kimaradt A PISA-ról közhelyek nélkül ami az újságcikkekből kimaradt Balázsi Ildikó sulinova Kht., Értékelési Központ ÉRTÉKEK ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZOKTATÁSBAN VIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia HAJDÚSZOBOSZLÓ

Részletesebben

Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében

Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében historic roof structures BOTÁR István GRYNAEUS András TÓTH Boglárka 1 Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében Dendrochronological

Részletesebben

Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei

Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei AKTUALITÁSOK A FARAGASZTÁSBAN Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei Dr. habil Csiha Csilla tanszékvezető, egyetemi docens Sopron 2014 szeptember 11. Faanyagok ragasztása a faipari

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht.

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht. A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései Zöldi Irma VITUKI Kht. Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat-alapú Környezetmenedzsment megalapozásához MOKKA Nemzeti Kutatási Fejlesztési Programok

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

mona segítség a gluténmentes életben kiss móni tippek tanácsok receptek TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER

mona segítség a gluténmentes életben kiss móni tippek tanácsok receptek TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER kiss móni mona TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER segítség a gluténmentes életben tippek tanácsok receptek KISS MÓNI Segítség a gluténmentes életben Megjelent 2015-ben, a szerző magánkiadásában. A

Részletesebben

AZ ELMÚLT ÉVEZRED KLIMATIKUS INGADOZÁSAINAK RÉSZLETES VIZSGÁLATA A BIHAR-HEGYSÉGI ESZKIMÓ-JÉGBARLANG KÖRNYEZETÉBEN

AZ ELMÚLT ÉVEZRED KLIMATIKUS INGADOZÁSAINAK RÉSZLETES VIZSGÁLATA A BIHAR-HEGYSÉGI ESZKIMÓ-JÉGBARLANG KÖRNYEZETÉBEN AZ ELMÚLT ÉVEZRED KLIMATIKUS INGADOZÁSAINAK RÉSZLETES VIZSGÁLATA A BIHAR-HEGYSÉGI ESZKIMÓ-JÉGBARLANG KÖRNYEZETÉBEN Detailed analysis of climate fluctuation from the Last Millennium at the Focul Viu Ice

Részletesebben

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés 1. Erdészet, erdőgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdőgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termőhely, fafajok 2.3. Erdőtársulások 2.4. Erdődinamika 3.) Erdőgazdálkodás

Részletesebben