TÁMOP INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162"

Átírás

1 TÁMOP INNOVÁCIÓ A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/ AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: A föld és az élő környezet Projekt ( A környezettudatos életmód kialakítása) Készítette: Vargáné Gyenis Barbara Középső csoport Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézménye 6346 Sükösd, Dózsa Gy u. Műfaja: Oktatási-nevelési módszer

2 Nem hiszem, hogy a kövek érdekesek lennének Isten számára - mondtam - Azok csak fekszenek a földön, és erodálódnak. - Csak azért gondolod így, mert nem látod azt a hatalmas mozgolódást, ami a molekulák szintjén, vagy az alatt játszódik. És korlátoz a saját időfelfogásod is. Ha az egész életed során egy követ nézel, akkor se látsz rajta változást. De ha Isten lennél, és 15 millió év olyan lenne számodra, akár egy másodperc, a kő bizony rengeteg aktivitást mutatna. Csökkenne, növekedne, anyagot cserélne a környezetével. A molekulái körbeutaznák az Univerzumot, és olyan folyamatokban vennének részt, amiket el sem tudsz képzelni. Ezzel szemben az Univerzum szemszögéből egy szempillantásnál is kevesebb ideig maradnak sajátos elrendezésükben az embereket alkotó molekulák. Scott Adams - 2 -

3 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés- helyzetkép.4.o. I.1 Óvodánk szociokultúrális környezete.4.o. I.2 Óvodánk sajátosságai, szerkezete.4.o. I.3 A projekt módszer 5.o. II. A Föld és az élő környezet 7.o. II. 1 A Föld keletkezése, rövid története 7.o. II.2. Őselemek az ősmagyarok és a magyar kultúra jelképrendszerében.8.o. II.3 A föld és az élő környezet kapcsolata témaválasztás indoklása...8.o. III. Havi terv, projektterv részletezése.. 9.o. IV. Befejezés-zárás o. V. Bibliográfia..38.o

4 I. Bevezetés - helyzetkép I.1 Óvodánk szociokultúrális környezete Sükösd kb főt számláló nagyközség, a dél-alföldi régióban található. A helyi adottságokból fakadóan a falu lakói főleg mezőgazdasági munkát végeznek, ami sok lehetőséget teremt a gyerekek munkára való nevelésére. A falusi környezet másik előnye a közösségi nevelés területén mutatkozik meg. Itt szinte mindenki ismeri egymást, a gyerekek sokszor óvodán kívül is találkoznak, ismerik egymás családját. Sajnos sok a munkanélküli szülő is. Aki nem igazán fogadja el ezt a helyzetet, az alkalmi munkából próbálja családját fenntartani, egy másik réteg segélyekből, családi pótlékból tengeti életét, gyakran veszélyeztetve a gyerekek egészségét. I.2 Óvodánk sajátosságai, szerkezete Sükösd és Érsekcsanád 2008-ban Társulást hozott létre. Így a 2008/2009-es tanévet Sükösd Érsekcsanád ÁMK Sükösdi Tagóvodája néven kezdtük el, egy intézményként, de két telephelyen, melyek munkáját egy óvodavezető irányítja. Mindkét helyszínen 3 3 homogén (kor szerint) csoporttal dolgozunk, csoportonként egy óvónővel. Az óvónők munkáját csoportonként egy dajka és óvodánként egy délutános óvónő segíti. Óvodánk (Dózsa GY. Utcai telephely) a falu centrumában helyezkedik el, ezáltal sok minden könnyen megközelíthetővé válik az ilyen korú gyermekekkel is. Sétákat szervezünk, hetente kétszer, a természet szépségeit figyeljük, és annak tiszteletére neveljük őket. A tagóvodában cigány kisebbségi óvodai nevelés is folyik. A cigány gyermekek megoszlása a két telephely között változó. Mivel viszonylag sok a cigány gyermek, akik közül sokan rosszabb szociális körülmények közül kerülnek óvodába, az óvodai szokások bevezetését fokozatosan, utánzásos helyzetekben is végezzük (kézmosás, fogmosás). A cigány gyermekek nehezebben és lassabban sajátítják el az étkezési szokásokat (pl. kezdetben gondjaik vannak az evőeszközök használatával - otthon gyakran tányér nélkül esznek), mert ezek eltérőek otthon, a családi környezetben. Különös hangsúlyt fektetünk a fejlesztésre, a hiányosságok pótlására úgy, hogy kihasználjuk az óvodai életben felkínálkozó lehetőségeket, szituációkat (játékidőben, pl. szerepjáték: evőeszközök helyes használata, terítés, környezetismeret foglalkozás). A cigány családoknál semmilyen tevékenység sincs időhöz kötve (nem olyan szigorú a - 4 -

5 napszak ritmusa, az életciklushoz igazodó idő perspektíva), ezért óvodánk fontos feladatának tekinti, hogy elősegítse a helyes napirend kialakítását. Óvodai nevelésük integráltan, a többi gyermekkel együtt történik. Óvodánk második éve részt vesz az IPR megvalósításában. Intézményünk a kompetencia alapú programcsomag megismerése után szeptember 1.-től aktívan alkalmazza a mindennapok során a módszertani segédleteket, témajavaslatokat. Ezeket beépítve terveinkbe egy új tartalmi, módszertani egység létrehozására törekszünk. A programcsomag bevezetéséhez nagyon sok önképzésre, írásbeli munkára volt és van szükség, ami elég időigényes. Persze megéri, mert így talán még többet tehetünk a gyerekekért. Legelőször a kompetencia fogalmával kellett megismerkednünk, ami az ismeret, képesség, attitűd egymástól el nem választható egységét jelenti. A kompetencia fejlesztés célja, hogy az ismeretközpontú oktatásról a kompetenciára, az ismeret, képesség, attitűd hármas egységére helyezi a hangsúlyt. Ez a felfogás az óvodai neveléstől nem áll távol, hiszen idáig sem csak az ismeretnyújtás volt a cél, hanem a teljes személyiség fejlesztése. Kicsit "át kellett állítanunk a gondolkodásunkat" tervezésnél, mert a programcsomag a témákat a négy őselem köré csoportosítja (tűz, víz, levegő, Föld), és több tapasztalatszerzés lehetőségét rejti a kísérletezéssel, közvetlen megfigyelésekkel. Mi pedig idáig évszakokban gondolkodtunk, s bár tapasztaltatás volt eddig is a célunk, a négy őselemmel ilyenféle módon nem ismertettük meg a gyermekeket.. Én jelenleg a Dózsa Gy. utcai tagintézményben dolgozom, középső csoportos korú homogén csoportban, ahová 8 fiú és 8 lány jár. I.3 A projekt módszer Az óvodában a tanulás nemcsak ismeretszerzés, hanem folyamatos tevékenység, amely áthatja az egész napot. Fontos feltétele a gyermek cselekedtetése, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás lehetőségének biztosítása. A mai társadalmi elvárások megkövetelik, hogy a jövő felnőttei olyan ismeretekkel és készségekkel rendelkezzenek, melyekkel a konkrét élethelyzetekben felmerülő problémákat meg tudják oldani. Megismerkedtünk egy olyan módszerrel, amely elősegíti az ehhez szükséges kompetenciák kialakításának megalapozását, ez pedig a projekt módszer. Milyen jellemzőkkel bír egy projekt módszer? A TÉMA a projekt lehet: - egy gyakorlati feladat, mint például egy hasznos tárgy / dolog megtervezése és kivitelezése (például: mézeskalácssütés, gyümölcssaláta készítése) - 5 -

6 - egy esztétikai élmény átélése (például: Betlehemezés, Szüreti mulatság, Anyák napja) - egy probléma megoldása (például: A csoportszoba átrendezése, mert nem elég a hely a fiúknak az építő szőnyegen, tél van, hogyan öltözzünk?) - valamilyen tevékenység elsajátítása (például: Varrás, Bábkészítés papírmasé technikával) - valamilyen tudás elsajátítása(például: A tél, A homok-ról, Az egészségről, A növények-ről, A költöző madarak-ról, Az óvoda környéké-ről, Családom-ról ). Ez a téma a projekt - olyan jellemzőkkel bír, ami a gyermekek érdeklődésre, kíváncsiságra, felfedező kedvére, vállalkozó kedvére épít, és a sokféle érdekes megkínált téma közül a leginkább vonzó választására ad alkalmat. Ez összhangban van az óvodai tanulás sajátosságaival is. A téma, a projekt feldolgozása, tevékenységek sorozatából áll, s a tevékenységek folyamatában közvetlen, konkrét tapasztalást biztosít. Ezek a tevékenységek önként vállalt cselekvésben történnek, nem pedig a felnőtt által kreált feladathelyzetekben. Ez az óvodai nevelés kritériumainak teljes mértékig megfelel. Legjobban a következő idézet fogalmazza meg számomra, mihez is kell ragaszkodnunk óvodapedagógusként: A gyermek abból okul leginkább, amit maga lát és figyel, nem pedig attól lesz értelmes, ha elhiszi nevelője magyarázatát. 1 Milyen előnyei is lehetnek a projekt módszernek az óvodai nevelésben és hogyan kapcsolódik az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak a kialakításához? Egyrészt meghagyja a világ egy és osztatlan voltát, és a teljesség élményével ajándékozza meg az óvodás gyermeket. Másrészt alkalmas élethelyzetekben adódó tevékenységek általi tapasztalatszerzésre. A tevékenységekben integrálódik a képességfejlesztés, rendeződnek a műveltségtartalmak, ismeretek. A problémafelvetés és a megoldási lehetőségek maximálisan a gyermeki kezdeményezésre épülnek, ezáltal hatékonyabban segítik a személyiség fejlődését, mintha a felnőttől származnának a feladathelyzetek. 2 Tehát az a fontos, hogy a gyermek hogyan éli meg a tevékenységet: ha játékként, akkor minden rendben van, ha kötelezően elvégezendő feladatként, akkor el kell gondolkoznunk azon, hogy óvónőként hol is hibáztunk. 1 Körmöczi Katalin személyes weboldala,

7 II. A Föld és az élő környezet II. 1 A Föld keletkezése, rövid története A Föld a Naprendszer bioszférával rendelkező, ún. lakható bolygója. Az emberiség évezredek óta kutatja a Föld keletkezésének a titkát. A Föld nyolc másik bolygótársával, a körülöttük keringő holdakkal, kisbolygókkal, üstökösökkel és meteorokkal, valamint csillagunkkal a Nappal együtt a naprendszert alkotja. Az ókori és középkori tudósok Istennek tulajdonították a Föld keletkezését, ezt a teóriát a keresztény vallás ma is hordozza. Az 1700-as években a természettudományok fejlődése rohamosan felgyorsult, ennek következtében egyre több elmélet született a Föld keletkezésére vonatkozólag. A mai modern teóriák a régebbi elméletek részleteit is tartalmazzák, miszerint: a Nap és bolygói por- és gázfelhőből alakultak ki. Ez az anyag kb. 4.6 milliárd éve kezdett összehúzódni, forgása felgyorsult. A forgás közben leszakadtak a bolygók anyagai, melyek később bolygókká sűrűsödtek. A középen lévő legsűrűbb felhőből alakult ki a Nap. A többi nagyrészéből a bolygók, köztük a Föld is. A Föld 4,6 milliárd évvel ezelőtt alakult ki. Ez alatt az idő alatt a földi környezet jelentős változásokon ment keresztül. Így mintegy 4 milliárd évvel ezelőtt létrejöttek az óceánok és a szárazföldek, 3,8 milliárd éve az első egysejtű élőlények, baktériumok. Az egysejtűek az óceánokban több mint 2,5 milliárd éven keresztül az egyedüli élőlények voltak. Az első puhatestű többsejtűek az óceánokban 1 milliárd ezelőtt keletkeztek. Mintegy 600 millió évvel ezelőtt az óceánokban forradalmi változások kezdődtek: kialakultak az első szilárd vázas élőlények. A fotószintetizáló élőlények anyagcseréje következtében a légkörben egyre több oxigén gyűlt össze, majd mintegy 400 millió éve az oxigénből keletkező ózon kiszűrte a Nap sugaraiból a halálos, nagy energiájú sávokat. Ez megnyitotta az utat a szárazföldi élet számára. Az első szárazföldi élőlények a növények (mohák, harasztok) voltak, majd rövidesen a rovarok is megjelentek. A hüllők első kétéltű gerincesből származtak. A Földet több százmillió éven keresztül a hüllők uralták, amelyek minden bizonnyal az emlősök és a madarak ősei voltak. 65 millió évvel ezelőtt a hüllők nagy része (pl. dinoszauruszok) kihalt, és fejlődésnek indultak az emlősök. Ezzel párhuzamosan a növényvilágban uralkodó váltak a virágos növények, amelyek szaporodásában a rovarok fontos szerepet játszanak. A fejlődés kb. 5 millió éve az emberszabásúak kialakulásához vezetett, majd megjelentek az előemberek, és mintegy százezer éve a mai, gondolkodó ember, a Homo sapiens

8 II.2. Őselemek az ősmagyarok és a magyar kultúra jelképrendszerében Az emberek ősi idők óta felismerték a négy természeti Őselem létezését - a Földét, a Levegőét, a Tűzét és a Vízét. Úgy hitték, minden ezekből épül fel, mindegyikük megtalálható mindenben, különböző arányokban. Őseink szemében a levegő az élet jelképévé vált, a tűz a legnagyobb tisztelet tárgya volt, a víz is az életet, a tisztaságot, a megtisztulást szimbolizálta. Mit jelképezett/jelképez maga a föld? A levegő ellentétpárjává vált. A magyar néphitben a négyszögletes föld képzete ismert. Hétköznapjainkban mit is jelent számunkra, ha azt mondjuk, hogy Föld? A válasz nem is olyan egyszerű, kisbetű vagy nagybetű, ahogy régen az iskolában különbséget tettünk a két fogalom között; számomra először is magát a bolygót, mint égitestet jelenti, de egyben a talajra is asszociálok e szó hallatán, nehezen tudok elvonatkoztatni ettől a jelentésétől is. Majdnem egybeivódik számomra e két fogalom: a föld, amin járunk, amit művelünk, ami életet ad minden élőlénynek, maga a bolygónk. II.3 A föld és az élő környezet kapcsolata témaválasztás indoklása A Föld rétegekből áll, ebből csak egy réteggel találkozunk, egy rétegről szerzünk ismereteket, tapasztalatokat, s ez maga a talaj. A talaj a szárazföldi növények alapvető éltető közege. Ebből következik, hogy biztosítja a szárazföldi növényevő állatok (ezen keresztül a ragadozók) létezését, valamint az ember egyik legfontosabb tevékenységét, a mezőgazdasági termelést. Számunkra a talaj a legfontosabb erőforrások egyike, amely feltételesen megújuló és megújítható. A talaj a Föld bolygó szilárd felszínének legkülső része, a föld élő bőre. Ez a vékony, élő lepedő gyakran csak pár cm vastag és nagyon ritkán haladja meg a 2-3 méteres vastagságot. Szerepe mégis meghatározó a Föld felszínén zajló folyamatokban. A talaj a földi élet legfontosabb közege, támogatója. Életteret ad a növényi gyökereknek: visszatartja és tárolja a vizet a növények számára, tápanyagot tárol és szolgáltat az élőlényeknek. A talaj milliónyi apró élőlény, mikroorganizmus otthona, amelyek sok életfontosságú folyamat megvalósítói. Életünkben nap, mint nap találkozunk vele közvetve és közvetlenül. Innovációmban ezekre a találkozásokra szeretném építeni a gyermekek tapasztalatszerzéseit. A téma nagyon széleskörű, rengeteg ötletet rejt magába, csupán az adott környezeti feltételek valamint a gyermekek életkori sajátosságai szabhatnak határokat

9 III. Havi terv, projektterv részletezése Projektem középpontjában a föld és az élő környezet kapcsolata áll. A terveket napi lebontással készítettem el, de mindig figyelembe veszem a projekt megvalósítása közben, ha saját ötletük támad az adott témáról esetleg más irányba kalandoznának el, mint amit én elterveztem. A tervek középsős korú gyermekek fejlesztésére készültek. A tervezés során figyelembe vettem, hogy olyan projektet készítsek, ami a helyi adottságokat kihasználva megvalósítható, és egyben beépíthető a Helyi Óvodai Nevelési Programba. Mi is a célom a projekt megvalósításával? - a földről történő ismeretátadás; - konkrét gyermeki tapasztalatszerzés kivitelezése; - a föld és az ember kapcsolatának bemutatása, érzékeltetése; - a föld és a növények kapcsolatának megfigyelése; - a föld és az állatok kapcsolatának megfigyelése; - környezettudatos életmód, természethez való pozitív hozzáállás alakítása; - egymás feltétel nélkül történő elfogadása természetessé váljon számukra; Az innováció elkészítése előtt a tervezésnél az évszakok köré csoportosítottam a foglalkozások témáját, a tavasz megfigyelése, a kezdődő kerti munkák, növénygondozás, az aktuális ünnep (húsvét) határozta meg a feldolgozásra kerülő anyagot. Ezeket megtartva ugyan, de új megközelítéseket is beleszőve gondoltam át a mindennapi tevékenységeinket. Az alább olvasható tervek tudatos átgondolással készültek, újdonságnak számít, hogy a kompetencia alapú programcsomagból ismert Föld témakör megjelenik bennük, és hosszabb időn át, egy egész hónapra lebontva dolgozom fel a témát, vagyis a projekt módszert alkalmazom: ugyanazt a témát több oldalról világítjuk meg, fedezzük fel, tapasztaljuk. A projekt tervezésének lépései: - előkészítés, a kívánt ismeretek, tapasztalatszerzések átgondolása; - feltételek, szükséges eszközök biztosítása; - megvalósítás; - zárás, a projekt alatt átélt élmények felelevenítése

10 A föld és az élő környezet projekt Szervezési feladatok, a projekt előkészítése: 1. Képek gyűjtése internetről, melyek témája: - föld, emberek, állatok, tájak, növények - szép tájak, tiszta víz - szennyezet föld, szennyezett víz - különböző földrészen élő emberek, állatok, növények Az összegyűjtött képekből prezentáció készítése. 2. Cédulák készítése, melyben a szülőket tájékoztatom a projektről, s hogy a segítségüket kérem a gyűjtőmunkában: - gyűjtünk képeket az előbb felsorolt témákban újságokból; - talajminták gyűjtése befőttes üvegekben (homok, humusz, kavicsos talaj, agyagos talaj, termőföld); - gyűjtünk üres ablaktisztítós flakonokat; 3. Plakát készítése a földgömbről csomagoló papírra 4. Kövek, faágak, gyökerek gyűjtögetése séták során 5. Március utolsó hetében magok csíráztatásának elkezdése A magokat balkon ládákba tesszük, különféle körülményeket biztosítunk a fejlődésükhöz. Talajok nem egyformák. 6. Kirakó készítése a földről 7. A Csillagvizsgálóval időpont-egyeztetés a projekt kezdete előtt egy héttel

11 1. hét (2010. ápr. 6-9) A föld, mint bolygó 1. nap (2010. április 6. kedd) Ismerkedés a földgömbbel, bolygónkkal Szervezési feladatok: - földgömb beszerzése; - képek gyűjtése internetről és prezentáció készítése; - plakát készítése a földrészekről; - újságból képek gyűjtése a projekt alatt folyamatosan a Földön élő,egy-egy földrészen jellegzetes emberekről, állatokról, növényekről szülők bevonásával; Fejlesztési területek: - beszédkészség fejlesztése a képekről való beszélgetés közben; - ismerkedés a földgömbbel, a világ tájaival, embereivel, élővilágával, szokásaival; - szókincs bővítése: földgömb, földrész; - emlékezet és összehasonlító-képesség fejlesztése a képek megbeszélésével; - következtetések levonása, ítéletalkotás: elhanyagoljuk a környezetet, nekünk sem jó, ha vigyázunk rá, magunknak is jót teszünk; - az emberi cselekvés környezetre való hatásának érzékeltetése, környezetgondozás fontosságára való nevelés; - ismerkedés a gömb fogalmával; - logikai műveletek fejlesztése gömb azonosításával, körbenézéssel, összehasonlítással; Gyülekezési időben beviszek egy földgömböt, amit szabadon nézegethetnek, beszélgetést kezdeményezek, mellyel a célom, hogy megismerhessem: milyen ismeretekkel rendelkeznek magáról a Földről. Földrészeket is megnevezzük, és megmutatom mi hol is lakunk és milyen pirinyó a hely, ahol élünk, ha a bolygónkhoz viszonyítjuk magunkat. Megbeszéljük, hogy szárazföldből és vízből, levegőből áll a bolygónk, amit a földgömb színekkel jelöl

12 A formája a nevében is benne van: gömb alakú. Keressünk hasonló formájú tárgyakat a csoportban. Kis matricával megjelöljük az országot, ahol élünk. Képeket nézegetünk a földrészeken élő jellegzetes emberekről, állatokról, növényekről. Internetről gyűjtött képek levetítése projektorral, beszélgetés mit is látunk rajtuk: - szép tájak, miért szépek? (vigyáznak rájuk az emberek, gondozzák, óvják a környezetüket); - szennyezett földről, vízről képek, szemetes tájról: miért ilyenek? Mit tehetnénk, hogy ez ne forduljon elő, hogyan vigyázhatnánk környezetünk tisztaságára? - Megbeszéljük, miért veszélyes a környezet szennyezése, megfogalmazzuk, hogy minden embernek feladata vigyázni a környezetére, mert csak egészséges környezetben lehet egészséges az ember is. Ez után elmondom, hogy otthon is gyűjtsenek képeket, a hozott képeket mindenki felteheti a plakátra, amit nekik készítettem a földünkről. Ezeket a projekt időtartama alatt bármikor hozhatják, feltesszük a plakátunkra, és mindig megbeszéljük miért és hova kerül. Hol vagyunk? című játék (Elmúlt a nyár -Lukács Józsefné - Ferencz Éva gyűjteménye, ősz, 142. o) Beszélni kezdek arról, hogy képzeletben én hol járok, és éppen mit látok, a gyerekeknek ki kell találnia, hogy hol vagyunk. Pl.: Ahol én most járok, rengeteg fa van, liánok, kicsi tó, kis majmok -őserdő Hold, hold fényes lánc c. dal megtanulása, egyenletes lüktetés érzékeltetése tapssal, játékszabály megtanulása. 1. ábra Ismerkedés a Földgömbbel

13 2. ábra Szennyezett tengerpart és tiszta, gondozott tengerpart összehasonlítása (prezentációból részlet) 2. nap (2010. április 7. szerda) Kirándulás a csillagvizsgálóba Szervezési feladatok: - a bajai csillagvizsgálóval időpont egyeztetése legalább egy héttel korábban; - közlekedés megszervezése; - szülők értesítése; - a tízórait korábbi időben kérni; Fejlesztési területek: - udvariassági szokások gyakorlásával társas kapcsolatok, társas magatartás fejlesztése; - közlekedési szabályok betartásának gyakorlásával érzelmek, motivációk fejlesztése; - egyéni utazási élmények felidézésével emlékezet fejlesztése; - kreatív gondolkodás fejlesztése a földrészekre való képzeletbeli utazással; - útlevél készítése közben testséma fejlesztése; - beszédkészség fejlesztése a játék közben: kivel, mivel utazik, mit visz magával stb. Vázlat: Reggel, gyülekezési időben: Kiegészítő segédlet, Föld, 95. o Utazás a Föld körül Forgatható Földgömb, utazáshoz szükséges eszközök (bőrönd, táska, távcső, nagyító, gyerekek által épített járművek, útlevél)

14 Mindenki készít magának egy útlevelet, ahová lerajzolja önmagát, a jelét, megbeszéljük a lakcímeket és hogy miért is van szükség útlevélre, ha más országokba szeretnénk utazni. Tetszés szerint díszíthetik. Építőkockákból, székekből saját jármű készítése, képzeletbeli utazások. 3. ábra Útlvelek készítése és az épített járművekkel utazás Tízórai közben elmondom a közlekedésre, az utazásra vonatkozó szabályokat. A csillagvizsgálóban adódó lehetőségekkel tapasztalatszerzések az égitestekről. A Föld űrfelvételeken, holdak, bolygók, keletkezésük, űrhajók munka közben. 4. ábra Kirándulás a Csillagvizsgálóba, majd képzeletbeli űrutazás

15 3. nap (2010. április 8. csütörtök) Föld téma 1. A föld és az élő környezet (emberek élőhelyei) 71.o Szervezési feladatok: - Séták alkalmával a csoportba járó gyermekek lakhelyeinek megtekintése, megfigyelni milyen épületben lakik, lefényképezni, kinyomtatni; - Családtagokról bekérni fényképeket, jellel ellátott borítékban; - Gyűrött papírok, pillepalackok, nejlon zacskók kikészítése; Fejlesztési területek: - gondolkodás, emlékezet fejlesztése a családtagok összehasonlításával, kor, nem, feladat alapján; - Logikai műveletek, számfogalom fejlesztése relációk megállapításával (magasság, számosság); - a környezet tisztasága iránti igény alakításával érzelmek fejlesztése; - beszédértés, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése a szelektív hulladékgyűjtésről kezdeményezett beszélgetéssel; - nagymozgások, mozgáskoordinációs képességek fejlesztése a tér bejárásával, szemétgyűjtéssel; Vázlat: -az asztal közepén két tálcán elhelyezzük a családtagokról begyűjtött képeket, és a lakóházakról készült fotókat, beszélgetünk, hogyan telik el otthon az este, a hétvége; -otthonnak nevezzük a házakat, mindenki a sajátját, amiben él, keressétek meg a képek között a saját otthonotokat, tegyétek magatok elé; -akinek gurítom a labdát, mesélje el, hogyan zajlik egy nap a családban, mi történik, miután felkeltél, hová mennek a szüleitek, testvéreitek; -szeretném, ha megkeresnétek a képek között a családotok tagjait, és a házatok képe mellé helyeznétek őket, számoljuk meg kinek hány tagú a családja, rakjuk sorba úgy, hogy a legkisebb legyen legelöl, a legnagyobb a sor végén; - most rendezzétek el ti a fényképeket két csoportba, úgy ahogyan ti szeretnétek, majd elpakoljuk a képeket; -szemetes terület a csoportban, mit látunk, hasonlítsuk össze a rendezett környezettel, melyikre jobb ránézni? Tegyünk rendet itt is, nejlon zacskót húzunk a kezünkre, megbeszéljük, hogy csak a nejlon zacskós kezünkkel szabad a szemetet megfogni, s tegyük a szemetet oda, ahová való, kikészítünk egy zsákot a pillepalackoknak, egyet a papírnak, majd ellenőrizzük az önálló szétválogatást: helyére került-e a játék, a papír, a pillepalack;

16 5. ábra Családról, házainkról képek válogatása 4. nap (2010. április 9. péntek) Föld, téma 6. A nap, a hold és a csillagok, a nappalok és éjszakák váltakozása 87.o Szervezési feladatok: - Nap és Hold fejdísz készítése; - Színes papírok, rajzlapok, ragasztó előkészítése; Fejlesztési területek: - emlékezet, gondolkodás fejlesztése a csillagvizsgálóban megélt élmények felidézésével, a mese visszaidézésével; - figyelem fejlesztése a mese meghallgatásával; - szókincs bővítése: égitestek, eurázsiai ember; - nagyságbeli viszonyításokkal, gömbforma azonosításával logikai műveletek fejlesztése; - Vizuális, taktilis percepció, gondolkodás fejlesztése mozaikragasztással, rész-egész viszonyának megvilágításával; - Akarati tényezők fejlesztése a mozaik ragasztás során a forma, háttér kitöltésével; - Finommotorikus mozgások fejlesztése kisebb darabok letépésével, ragsztásával;

17 Vázlat: Figyelem felkeltése a Hold, hold fényes lánc c. dallal (ÉNO.83) A Nap és a Hold története c. mese bemutatása (Óvodai Nevelés, okt o) -beszélgetés az emberek sokféleségéről, internetről leszedett prezentációba rendezetett képek bemutatása a világon mindenfelé élő emberekről, megnevezésük, milyen emberekkel találkozhatunk Magyaro.-on? A különbözőség természetes mivoltaként kezelése. - Miről szólt a mese? Milyen égitestek szerepeltek benne? Beszélgetés a csillagvizsgálóban látottakról, az égi testekről, ki emlékszik, mit beszéltünk, milyen alakja van a Földnek? A csillagvizsgálóban mit láttunk? Melyiket mikor láthatjuk az égbolton? Milyen alakja van a Holdnak és a napnak szerintetek? Keressünk hasonló formájú játékokat, tárgyakat a teremben. Rendezzük őket nagyság szerint kupacokba, hozzátok ide a szőnyegre. -Szeretném, ha kört alakítanátok, ti lesztek a Föld, dadus néni a Hold, én pedig a Napocska. Eljátsszuk, ahogy föld (kör) forog, gyerekek járjatok menetirányba körbe, így forog a földünk. A forgás miatt váltakoznak a nappalok és az éjszakák. Ki van a naphoz közelebb, tegye fel a kezét. Képzeljétek el, most ti vagytok azok az emberek, akiknél nappal van, ki van a Holdhoz közelebb? Nálatok pedig éjszaka van. Föld Téma 6. Nap az égen - Mozaikragasztás Most szeretném, ha mindenki készítene magának egy képet a Napról. Kiosztom a rajzlapokat. Akkora napot rajzoljatok, amekkora csak elfér ezen a lapon. Milyen alakja van a napnak? Ezután mindenkinek adok sárga és kék színű színes papírt, megmutatom mekkora darabokat tépjenek belőlük, és ezekkel a darabokkal ragasszák be a napot sárgára, az eget kékre. 6. ábra Hol is van nappal, illetve Mozaikragasztás

18 2. hét (2010. ápr ) A Föld és a növények kapcsolata 1. nap (2010. ápr. 11. hétfő) A talaj és a növények kapcsolata (Föld téma 5.) Szervezési feladatok: - balkonládákba magok vetése március végén, és folyamatos gondozásuk; Fejlesztés területei: - szókincs bővítése: termékeny talaj, gyökér, - talajok összehasonlításával logikai műveletek fejlesztése; - vizuális percepció, gondolkodás fejlesztése a növények részeinek megfigyelésével, azok funkcióinak megbeszélésével; - logikai műveletek fejlesztése a magok alakjának összehasonlításával; - érzelmek, motivációk fejlesztése a növényekről való gondoskodás szükségességéről való beszélgetéssel, gondoskodással; - finommotorikus mozgások, mozgáskoordinációs képességek fejlesztése a magvak elszórásával Vázlat: Március utolsó hetében magokat vetünk különböző feltételeket biztosítva számukra a fejlődéshez. Búzamag, tökmag, bab és retek, amelyiket be tudjuk szerezni. Megbeszéljük a magok formáját, nagyságát. Különböző feltételeket biztosítunk számukra. 1. magok vizes vattában 2. magok homokban 3. magok földben Felidézzük, hogy a napfény nagyon fontos a növényeknek. A különböző talajokba ültetett növényeket elővesszük, vajon a talaj is számít? Következőnek a különböző talajokba elültetett növényeinket hasonlítjuk össze, vajon miért fejlődtek eltérően? Ok-okozati összefüggésként megállapítjuk, hogy nem csak a napfény nagyon fontos, hanem a megfelelő talaj. Megnézzük, hogy mi lett a magokkal: a magokból növények fejlődtek. Megbeszéljük, vajon miért fejlődtek így, ahogy fejlődtek. Megfigyeljük, hogy melyik talaj a termékenyebb. Mindegyik fajtából kihúzunk egyet, gyökerestől, megfigyeljük a részeit nagyítóval, mikroszkóppal. Megbeszéljük, hogy ami a föld alatti része, az a gyökér, ezzel kapaszkodik, táplálékot, vizet vesz magához a földből, ezért kell földben nevelni őket

19 7. ábra Növények különböző körülmények között 8. ábra A növények kezdenek fejlődni, megfigyeljük őket 9. ábra Megnőttek, játsszuk el, mi vagyunk a magocskák, egy valaki a gondoskodó kertész

20 2. nap (2010. ápr. 12 kedd) Talajmúzeum készítése Szervezési feladatok: -előzetesen a szülők segítségét kérni talajminták gyűjtéséhez; -séták során faágak, kövek, gyökerek gyűjtése, piaclátogatás; Fejlesztési terültek: - érzékelés fejlesztése tapintás kézzel-lábbal; - szókincsbővítés: természetes anyag, ember által készített anyag; - hallási észlelés fejlesztése a talajminták hangjával; - megkülönböztető-képesség fejlesztése a különböző hangok felismerésével; Vázlat: Ismeretszerzés a talaj sokféleségéről -Egy tornazsákba köveket, faágakat, gyökeret (zöldséget, répát, krumplit) stb. élettelen tárgyakat teszek, ami a talajban megtalálható. Feladatuk lesz, hogy tapintás után megmondják mi került a kezük ügyébe. -Ezután üres konzerves dobozokat veszek elő, különböző talajokat teszünk bele-homokos, kavicsos stb. és megfigyeljük, hogy mindnek más hangja van. -Az eddig gyűjtött talajokból Talajmúzeum készítése. Megfogalmazni, hogy sokféle talaj létezik. Befőttesüvegekbe egymás mellé tesszük az általuk gyűjtött talajmintákat. Közösen is gyűjtünk séták során az óvoda és közvetlen környezetéből, hogy megtapasztaljuk: különböző talajok vannak a kertekben, folyók mellett, építkezéseken stb. -A föld bőre a talaj. A talaj fontos a növényeknek, és ezen járunk mi is. Ezután cipőinket levesszük, hol járunk még, a talaj sokféleségének megfigyelése. Talajon, szőnyegen, PVC-n, füvön, betonon, köveken. Kipróbáljuk milyen a szőnyegen, a talajon, a homokban, a füvön, a betonon sétálni. Melyik természetes anyag és melyiket készíti az ember, nőhetnek-e rajta növények? Kieg segédlet Föld 98.o Labirintus tervezés Legyünk a növények gyökerei, akik a talajban különböző akadályokkal találkoznak, építsünk labirintust, hogy a növény meg tudjon kapaszkodni a talajban. Labirintus megalkotása, kipróbálása, eszközök, amiket felhasználhatnak: különböző méretű dobozok, szívószál, fonal, lego, leporello, székek, kréta

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01.

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. 2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. Március a tavasz ébredésének hónapja. A tavaszvárás,

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22)

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Bulátko-Lupkovics Erika (Kanada) Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Iskolánk minden tanévben 30 szombaton át oktatja a gyerekeket. A foglalkozások 9-től 12:30-ig zajlanak 4 14 éves

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Sugár u. 7. - székhely intézmény IDŐPONT 2012. 08. 31. A pályázatban résztvevő óvodai csoport ebben a nevelési évben is beépítette

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben 4. állomás Környezetismeret- környezetvédelem Békésen Békésben 1 BÉKÉSEN BÉKÉSBEN 1. feladat Mottó: Ha majd mindnyájan összefogunk, S küzdünk a környezetszennyezés ellen, Senki sem fog majd szemetelni,

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22.

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban 3.1.4-08/2-2008-0046 VÍZ TÉMAHÉT VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. A témahét

Részletesebben

Vizsgálódás mikroszkóppal.

Vizsgálódás mikroszkóppal. Időtartam: 1,5 2,5 óra Melyik korcsoportnak ajánljuk? Kiscsoporttól nagycsoportos korosztályig, és 1. osztályosoknak ( A programcsomagot egészben ajánljuk, de egy-egy része külön is megvalósítható) Vizsgálódás

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Címe: Kanyarog a dallam zenei nevelés

Címe: Kanyarog a dallam zenei nevelés B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Önálló Innováció Címe: Kanyarog a dallam

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Őskori barlangrajzok

Őskori barlangrajzok Őskori barlangrajzok Időpont: 2009. szeptember 29. 13.00 h-tól 16.00 h-ig Tanulócsoport: 3. évfolyam (9-10 éves) Téma: Őskor művészete. Az őskori barlangfestmények Vizuális feladat: Ismerkedés az őskori

Részletesebben

ANGOL 1. óra ( 20 perces órarész) 2. óra ( 25p) Az EU országai. Az Európai Unió, mint egy nagy család (a család témakörben dolgozunk éppen)

ANGOL 1. óra ( 20 perces órarész) 2. óra ( 25p) Az EU országai. Az Európai Unió, mint egy nagy család (a család témakörben dolgozunk éppen) ANGOL 1. óra ( 20 perces órarész) Az Európai Unió, mint egy nagy család (a család témakörben dolgozunk éppen) A) A családról beszélgettünk már. Hogyan tudnánk kibővíteni a család fogalmát? Milyen nagyobb

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Szelektív hulladékgyűjtés

Szelektív hulladékgyűjtés Szelektív hulladékgyűjtés Iskolai bemutató foglalkozás tervezete Készítette: Surányi Tekla PR ügyintéző, ÖKOVÍZ Kft. Osztály: 1-8. osztály Foglalkozás témája: szelektív hulladékgyűjtés gyakorlati tudnivalói

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások

TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások Az idő múlása Interaktív tábla az óvodában Szerkesztette: Tóth Ágnes 1

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A témahét célja: - Ismerjék meg a víz alapvető tulajdonságait - Ismerjék fel a víz szerepét életünkben, tudjanak példát mondani a víz hasznosítására a mindennapi élet, a

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk.

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Óravázlat 2. osztályos matematika Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Oktatási cél: Pénzhasználat, pénzváltás. Játék a játékpénzzel párokban. Megismerési képességek

Részletesebben

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV MB 306029 Tapintós sétány 3 különböző mintával 6 négyzetet lehet összerakni, akár egymás után, akár egymás mellé. A gyerekek séta közben a talpukkal érzékelik a különböző mintázatot. Ezzel serkentik a

Részletesebben

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika Orosz, mint élő idegen nyelv Szakköri tematika I. Az orosz nyelv, mint idegen nyelv tanításának létjogosultsága: Ismerve történelmünket, tudjuk, hogy a felszabadulástól kezdve a rendszerváltásig az általános-

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó!

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó! 1 Magunkról Óvodánk Budapest IV. kerületében, Káposztásmegyer 1-en található. Büszkén mondhatjuk, hogy jól felszerelt, pályázat útján kívül, belül megszépült. Programunkban kiemelt helyet kap a mozgás,

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SÁRKÖZINÉ LÁZÓK KATALIN óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a Stuart

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24.

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. Családi vetélkedő JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. A projekt feladatterve Projekt témája: Családi vetélkedő Időkeret: 3 óra Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés

Részletesebben

TAVASZI SÉTA A TERMÉSZETBEN - TAVASZ AZ EMBERI KÖRNYEZETBEN

TAVASZI SÉTA A TERMÉSZETBEN - TAVASZ AZ EMBERI KÖRNYEZETBEN Fejezetek a Szabadon játékosan örömmel című kiadványunkból (9. rész) TAVASZI SÉTA A TERMÉSZETBEN - TAVASZ AZ EMBERI KÖRNYEZETBEN Ismét látogassunk el egy általunk már ismert helyre, itt is figyeljük meg

Részletesebben

Hagyományőrzés a óvodánkban

Hagyományőrzés a óvodánkban Önálló intézményi innováció Hagyományőrzés a óvodánkban A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. 2. Ismerkedés az óvoda más csoportjaival, az ott dolgozókkal 3. Őszi termések gyűjtögetése

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22.

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Hétfő 07. 18. 9.15-10.00 Bemutatkozás-ismerkedés. 10.00-12.00 Zeneiskola - Fúvószenekar bemutatója, hangszerek kipróbálása

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22) Pályázó neve Gárdonyi Óvoda

Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22) Pályázó neve Gárdonyi Óvoda Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22)

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Témahét a Százszorszép Óvoda Süni csoportjában (6-7 éves) 2010. május 10-14.

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

Óratervezet 2007/2008-as tanév

Óratervezet 2007/2008-as tanév Szelektív hulladékgyőjtés és környezetvédelem népszerősítése a gyerekek körében, az ÖKO-Pack Kht. mőködési területén Óratervezet 2007/2008-as tanév - Osztály: 3-4. osztály - Tantárgy: Környezetismeret

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Számcirkusz matek a cirkuszban

Számcirkusz matek a cirkuszban Számcirkusz matek a cirkuszban Lóczi Tünde Óvodai foglalkozás tervezet Számcirkusz matek a cirkuszban című drámajátékra épülő foglalkozás, amelyben cél az elemi számolási készség fejlesztése komplex mozgásos

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés Hó 1. 1. Tanmenet 1. osztály Óvodából iskolába Ismerkedés a tankönyv jelrendszerével. Gyûjtõfüzet bevezetése. Az óvoda és az iskola összehasonlítása (berendezés, életmódváltás). Mkt. 4. Iskolai taneszközök

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012.

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012. Dátum Időpont 14. 1. nap A nyírbátori, tákosi, csarodai református templomok meglátogatása. Annak rögzítése, hogy mi jellemzi ezt a vallást, mi a templomaikat. Megfogalmazzuk, miért ez a vallás az uralkodó

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban

Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban Körös vizinek napkeleti partján Barangolás a régi Kunszentmártonban A KUNSZENTMÁRTONI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMCSOMAGJA 2010. augusztus 20. 2011. augusztus 31. 1 Múzeumok és iskolák

Részletesebben

Rajnai Virág Éva A Belső-somogyi erdők élővilágának megismerése

Rajnai Virág Éva A Belső-somogyi erdők élővilágának megismerése Rajnai Virág Éva A Belső-somogyi erdők élővilágának megismerése Cím: A Belső- somogyi erdők élővilága Választható projektek száma: 4 Projekttémák: Az erdő fái közt Erdőismeret Védd az erdőt - Környezetvédelem

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fontos Az óvodai ének, zene, énekes játék,

Részletesebben

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Táncok világa-társastánc alapjai 2.D

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

4.b. Egészség- és környezeti nevelés

4.b. Egészség- és környezeti nevelés 34. Osztályfőnökeink ebben a tanévben nagy hangsúlyt fektettek az egészség- és környezeti nevelésre illetve a bűnmegelőzésre. Több interaktív program kapcsolódott ezekhez: pl. TEGY-előadás, Danone-program,

Részletesebben

Mérés-értékelés az óvodában? Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése Csak azt a gyereket tudom tanítani, akit megismertem.

Mérés-értékelés az óvodában? Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése Csak azt a gyereket tudom tanítani, akit megismertem. Mérés-értékelés az óvodában? Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése Csak azt a gyereket tudom tanítani, akit megismertem. (Montessori) Dr. Bakonyi Anna Budapesti Korai Fejlesztő Központ Apor Vilmos

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló. A program címe: 3-7 éves gyermekek nevelésének alternatív lehetőségei

Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló. A program címe: 3-7 éves gyermekek nevelésének alternatív lehetőségei Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. Ideje : 2013. szeptember 20. A megvalósításban részt vevő

Részletesebben