Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei"

Átírás

1 Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP /2F támogatásával Összeállította: Namesnyik Ödön Árpád Szakképző Iskola és Kollégium - TISZK Székesfehérvár 2009

2 TARTALOMJEGYZÉK A MODULFÜZET ALAPADATAI... 6 BEVEZETÉS... 9 I. Munkavédelem az élelmiszeriparban HOGYAN HASZNÁLja A MODULFÜZETET? Lecke: Ismerkedés Lecke: A munkavédelem fogalma, célja, feladata, az eszközök és az ártalmak csoportosítása Lecke: A munkavédelem területei, szervezete, szabályozása, a munkavédelmi, higiéniai ellenőrző szervek, büntetési eszközök Lecke: A Munkavédelmi törvény felépítése: célja, hatálya, baleset, üzemi baleset, a baleset okai és megelőzése Lecke: A Munkavédelmi törvény ismertetése: a munkába állás feltételei Lecke: Munkavédelmi törvény ismertetése: a dolgozó munkavédelmi feladatai Lecke: Munkavédelmi törvény ismertetése: a munkáltató munkavédelmi feladatai, munkaruha, védőruha, védőeszköz, védőital biztosítása Lecke: Munkavédelmi törvény ismertetése: közfogyasztásra szánt élelmiszer termelésének feltételei, telephely létesítése Lecke: Gyakorlás, ismétlés Lecke: Ellenőrzés és Értékelés Lecke: Munkavédelmi törvény ismertetése: higiéniai feltételek, HACCP LECKE: Munkavédelmi törvény ismertetése: Az üzem világítása Lecke: Munkavédelmi törvény ismertetése: az üzem kondicionálása Lecke: Munkavédelmi törvény ismertetése: szociális létesítmények, tisztító fertőtlenítő szerek csoportosítása, felhasználása Lecke: Raktározás anyagmozgatás Lecke: Sugárzás, rezgés Lecke: A Zajártalom Lecke: Légszennyeződés, porártalom Lecke: Hőártalom (munkavégzés meleg és hideg munkahelyeken)

3 20. Lecke: Az elektromosság alkalmazásához szükséges biztonságtechnika Lecke: Gyakorlás, ismétlés Lecke: Ellenőrzés és értékelés II. Környezetvédelem Bevezetés a környezetvédelembe Lecke: A környezetvédelem fogalma, jelentősége Lecke: Az élelmiszeriparban alkalmazott környezetvédelmi berendezések működési elvei Lecke: A Víz, a levegő, a környezet tisztaságának védelme, A jövő korszerű berendezéseinek jellemzői Lecke: Az élelmiszerbiztonság szabályozása, az EU élelmiszer szabályozás elvei Lecke: Gyakorlás, ismétlés Lecke: Ellenőrzés és értékelés III. Tűzvédelem Bevezetés a tűzvédelembe Lecke: A tűzvédelemi alapfogalmak, a tűz bejelentése Lecke: Tűzveszélyes anyagok, tűzveszélyességi osztályba sorolás, tűzoltó anyagok, eszközök IV. Elsősegélynyújtás Bevezetés az elsősegélynyújtásba Lecke: Elsősegélynyújtás: a seb, a sebellátás, a törés, a rándulás Lecke: Elsősegélynyújtás: égési sérülés, fagyás lecke: Elsősegélynyújtás: Mérgezés, mérgező anyagok, maró anyagok Lecke: Gyakorlás, ismétlés Lecke: Felkészülés az osztályozó vizsgára Lecke: Lehetséges vizsgakérdések A Képekhez tartozó feladatok lehetséges megoldásai Melléklet: A munkavédelemre vonatkozó szabályok rendszere

4 Előszó Tisztelt Olvasó! A TV-ben egy fej torzó chipset eszik, a fejnélküli torzó pedig kiugrik az ablakon. Ez egy chips reklám. Esténként krimik, horror filmek mennek a TV-ben tele erőszakkal. Ezekhez a virtuális szörnyűségekhez képest milyen a valóság szörnyűsége? A virtuális szörnyűségek ellen nem lehet védekezni, a valóság szörnyűségei ellen lehet védekezni! Hogy hogyan? Erre ad választ ez a modulfüzet. Ön ebben a modulfüzetben megtalálja a munka- tűz- környezet- és baleset védelem, valamint az elsősegélynyújtás legszükségesebb ismereteit. Ezeket az ismereteket különféle módon sajátíthatja el. 1. Egyrészt a képekhez kapcsolódó kérdésekkel, azok megválaszolásával alakíthatja munkavédelmi szemléletét. Kreatív képességeit fejleszti így, mely a tanuláshoz elengedhetetlen.. 2. Ha minden fontos információra rákérdez (ezeket a kérdéseket is tartalmazza a modulfüzet), és felelni is tud rájuk, akkor tájékozottnak mondható ezen a területen. 3. A modulfüzetben olvasható feladatok a megértést, a tudás gyakorlati oldalát erősítik. 4. Információkereső munkával tágíthatja ismereteit, kutatásai a megértést segíthetik. 5. A módszertárban játékos ismeretszerzési módszereket talál, amely még tovább könnyíti az ismeretek elsajátítását. Mindenki egyéniségéhez választhat metodikát. Ezért ajánlom a módszertár figyelmes áttekintését tanárnak, diáknak egyaránt. Örülök, ha felkeltettem érdeklődését, hiszen egyre veszélyesebben élünk. Nézze át a statisztikákat! Azért irányítottam figyelmét napjainkban egyre fontosabbá váló életveszélyes területére, hogy jelezzem, odafigyeléssel meg tudjuk magunkat és társainkat védeni ezek többségétől. Akár otthon, akár az utcán, akár a munkahelyen a munkavédelem=életvédelem! Ha észrevételük van, tegyék azt meg a következő címen: Használják egészséggel a modulfüzetet! A szerző

5 1. kép: Alvás Manhattan fölött. Anno Feladat: Hogyan tenné biztonságosabbá a dolgozók pihenését? 5

6 A MODULFÜZET ALAPADATAI SZAKMACSOPORT: Élelmiszeripar Modul megnevezése: Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz-, és környezet- védelem elméleti ismeretei. Szakma megnevezése Szakma azonosító száma Tananyagelem azonosítója Húsfeldolgozó /1.1/ Édesipari termékgyártó /1.1/ Molnár szakmunkás /1.1/ Pék szakmunkás /1.1/ Pék-cukrász szakmunkás /1.1/ Tejtermék gyártó /1.1/ A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A munkavédelem célja, feladata, területei, szervezete, fontosabb jogszabályai. A biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételei. Foglalkozási ártalom fogalma. Az ártalmak csoportosítása, okai, következményei és megelőzési lehetőségek. A tűzvédelem célja, feladatai. Az égés feltételei. Tűzveszélyes anyagok tűzveszélyességi osztályba-sorolás. Tűzoltó anyagok és eszközök. Tennivalók tűz esetén. Baleset fogalma, csoportosítása, megelőzése. Tennivalók baleset esetében. Az elsősegélynyújtás alapvető szabályai. A környezetvédelem fogalma, jelentősége. A víz, a levegő, a környezet tisztaságának védelme. Szennyvízkezelés, hulladékkezelés, az élelmiszeriparban alkalmazott környezetvédelmi berendezések szerepe és fontossága. [b2] A modul célja: A modul elvégzése után Ön sajátítsa el a munkavédelmi törvényeket, a környezetvédelemi alapismereteket, és ismerje fel a munka során felmerülő veszélyes tényezőket! Legyen képes betartani a munka-, a tűz-, a környezetvédelmi,a higiéniai, és a minőségbiztosítási törvényeket, ill. előírásokat! Legyen képes munkavégzés közben vigyázni saját és munkatársai épségére, egészségi állapotára! Modul időtartama: 36 óra/tanév; 1 óra/hét Bemeneti követelmény: 10. osztály elvégzése

7 A modul során elsajátítandó kompetenciák: Rendeltetésszerűen használja a tevékenységéhez előírt munkaruhát, védőruhát, védőfelszerelést. Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi-, higiéniai-, minőségbiztosítási előírásokat a munkavégzés során. Szakszerűen használja a tűzoltó eszközöket. Elsősegélyt nyújt, és elvégzi a hatáskörébe tartozó teendőket baleset esetén. Értesíti a mentőket, tűzoltókat, rendőrséget, katasztrófavédelmet szükség esetén. Elvégzi az előírt tisztítási, fertőtlenítési munkákat. Hatályos környezetvédelmi jogszabályok alapján kezeli a képződő hulladékot, ügyelve a környezetre, a környezetben lévő föld, víz, levegő tisztaságára. Biztonságosan üzemelteti a rá bízott, munkakörébe tartozó technológiai gépeket. Építő munkás az Empire State Buildingen (Charles C. Ebbets művészfotója) (forrás: 7

8 A modulban alkalmazott értékelési módszerek: Számonkérés formája Szóbeli, írásbeli értékelés Számonkérések rendszeressége Modul végén, modul folyamán kompetenciánként Számonkérés tartalma Az adott kompetencia ismeret, készség és magatartásforma összetevői A tanulók tudásszintjének A tananyagban való előrehaladást mérő írásbeli tesztek, ellenőrzésére szolgáló esettanulmányok értékelése, helyzetgyakorlatok, szituációk, módszerek szóbeli feleletek, egyéni és csoportos formában. Megszerezhető minősítések felnőtt oktatásban: nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt nappali oktatásban: 1= elégtelen, 2= elégséges, 3= közepes, 4=jó, 5= kitűnő A minősítéshez tartozó felnőtt oktatásban: követelmények 50% alatt nem felelt meg % megfelelt 81 % % jól megfelelt nappali oktatásban: 0-49,99% 1 elégtelen 50-63% 2 elégséges 63,1-76% 3 közepes 76,1-88% 4 jó 88,1-100% 5 kitűnő A sikertelen teljesítés záró vizsga pótlása következménye 8

9 BEVEZETÉS Kedves Tanuló! A modulfüzet tananyagát leckékre bontottuk. Tudja-e, hogy 2008-ban 116-an munkabalesetben, 996-an közúti balesetben, 1825-an otthoni balesetben haltak meg? Képzelje el, hogy legkedvesebb ismerőse nem megy haza, mert oktalanul meghalt! A 2937 embernek, dolgozónak is volt családja, hiányoznak otthon. A világban összesen ember hal meg munkabalesetben évente. A leckék arról szólnak, hogy milyen körülmények között tudnak biztonságosan dolgozni (1-10 lecke), hogyan tudjuk megóvni saját, munkatársaink, fogyasztók (11-22 lecke), környezetünk (23-28 lecke) egészségét. Ezen kívül tűzrendészeti, elsősegélynyújtó alapismereteket szerezhetünk. (29-35 lecke). Nincs véletlen baleset, mindnek oka van! Mivel oka van, így megelőzhető minden baleset! Munkavédelmi tanulmányai során olyan ismeretekkel gazdagodik majd, amely felhasználásával ön képes lesz aktívan részt venni a balesetek megelőzésében! Ebből a modulfüzetből az elméleti alapokat sajátíthatja el. A modulfüzet felépítése: Minden fejezet végén önellenőrző kérdések, gondolkodtató feladatok találhatók, melyek a legfontosabb részletekre irányulnak. Ezek segítségével ellenőrizhető, hogy milyen mértékben sajátította el az elméleti ismereteket, azaz mennyire tudott felkészülni a balesetek megelőzésére, a biztonságos munkavégzésre. Minden fejezet végén javasoljuk, hogy az eredményes tanulás és vizsga érdekében készítsen vázlatot, kivonatot az adott lecke tananyagából, és tegyen fel kérdéseket. Hasonlítsa össze az ezeket az általunk feltett kérdésekkel. A képekhez gondolkodtató feladatok kapcsolódnak, melyek segítik a helyes munkavédelmi szemlélet kialakulását. Saját tanulási stílusának megfelelő módszerrel tanuljon! Teremtse meg a tanulás feltételeit: csendet, rendet, lelki nyugalmat! Megszokott helyen tanuljon! Jelölje ki a tananyag mennyiségét, és a hozzá tartozó tanulási időt! Tanulását akkor hagyja abba, ha leellenőrizte tudását, felmondta - esetleg leírta - saját magának, vagy segítőjének a leckét! Ha a hangos olvasás segíti, olvassa hangosan az anyagot. Ha vizuális típus, készítsen rajzot, vázlatot! Mindig párosítsa az olvasottakat a gyakorlattal! Mindig gondolja át, mi a jelentősége a tanultaknak a valóságban! Legyen egy munkafüzete, amibe jegyzetel! Ne felejtse, ha mindenki tisztában lenne a munkavédelem jelentőségével, a statisztika úgy kezdődne: 2009-ben senki sem vesztette életét munkahelyi balesetben! 9

10 A modul tananyagának eredményes elsajátítását, célkitűzéseinek megvalósulását tanára fogja mérni tesztekkel, elméleti feladatokkal. A modulfüzetben szereplő képeken gondolkodjon el! Kérdéseket, ill. feladatokat fog alattuk találni, amelyek megválaszolása, ill. megoldása kreativitást, képzelőerőt és logikai gondolkodást igényel. 2. kép: Veszélyes munkakör (Charles C. Ebbets fotóművész a magasban munka közben) (Forrás: 2. feladat: Milyen veszély leselkedik a fotósra? A veszély hogyan védhető ki? Írja le munkafüzetébe! 3. kép: Ebéd a felhőkarcoló tetején (Charles C. Ebbets, 1932) 3. feladat: Milyen étkezési körülményeket kell biztosítani a dolgozóknak? Írja le munkafüzetébe! 10

11 Bevezetés I. MUNKAVÉDELEM AZ ÉLELMISZERIPARBAN Valószínűleg minden nézőn végigfut a hideg ezeket a new york-i építőmunkásokat nézve. A kép 1932-ben készült, amint 200 m magasban szerény ebédjüket költik a munkahelyükön, mivel órákba telne le-fel közlekedni. Az 1. képen pihenni látja őket, hasonló magasban alszanak. Azóta a munkavédelem jelentős változásokon ment keresztül. Az első fejezetben a munkavédelemmel kapcsolatos nélkülözhetetlen tudást fogja megszerezni, mely a biztonságos, egészségre nem ártalmas munkavégzés feltételeit ismerteti. Ne felejtse el, sosem tudhatjuk, mikor lesz rá szükségünk! Ha szerencsések vagyunk, sosem kell alkalmaznunk az ismereteinket éles helyzetben, de ha a szükség úgy hozza, életet ment, ha gyorsan tudunk dönteni és biztos kézzel cselekedni.. A tanulási feladatok elvégzése után képes lesz: 1. a munkakörében balesetmentesen dolgozni, megvédeni saját és munkatársa testi épségét. 2. a munkavégzés során ható veszélyes tényezőket felismerni, védekezni károsító hatásuk ellen. 3. tevékenyen részt venni a balesetek megelőzésében, kivizsgálásában. 4. a munkavédelemmel kapcsolatos törvényeket ismerni, betartani. Rész célkitűzések 1. Saját szavaival ismertesse a munkavédelem tantárgy követelményeit. 2. Határozza meg a munkavédelem fogalmait, feladatát. 3. Saját szavaival ismertesse a munkavédelem területeit, szabályozását. 4. Saját szavaival ismertesse az OMMF feladatát 5. Saját szavaival ismertesse a munkavédelmi törvényt. 6. Saját szavaival ismertesse a munkabalesetet, teendőit, következményeit. 7. Saját szavaival ismertesse a munkába állás feltételeit. 8. Saját szavaival ismertesse a dolgozó munkavédelmi feladatai melyek? 9. Saját szavaival ismertesse a munkáltató munkavédelmi feladatai melyek? 11

12 4. kép: Ne játssz az életeddel! (1-4. képek Charles C. Ebbets művészfotói) 4. feladat: Milyen pihenési körülményeket kell biztosítani a dolgozónak? Írja le munkafüzetébe! 12

13 HOGYAN HASZNÁLJA A MODULFÜZETET? A tanulás során a modulfüzetben az alábbi ikonokkal fog találkozni, amelyek jelentése a következő: Feladat: Végezze el a kapott utasítás alapján a feladatot! A legjobban akkor tudunk tanulni, ha azt egy tevékenység végzése során tesszük. Ilyenkor jegyezzük meg az információkat a legjobban, és ilyenkor emlékezünk rájuk a leghosszabban. (A feladatokat mindig dőlten szedve találja meg.) Önállóan igyekezzen megoldani a feladatot, ha ezt a szöveget látja: Önállóan feldolgozandó feladat Elmélet: A tanuláshoz legfontosabb elméleti tudnivalókat a lehető legrövidebb formában foglaltuk össze. Mivel ez a modulfüzet kiegészítheti tankönyv, ezért ha további részletesebb magyarázatra van szüksége, akkor azt a tankönyvben megtalálja. Önellenőrzés: A ceruza jelnél ellenőrizze tudását! Ha elvégezte az Önellenőrzés feladatait, megtudhatja, hogy milyen szintű a tudása.. Az eredményeket megnézheti a modulfüzet... oldalától kezdve. (A feladatokat mindig dőlten szedve találja meg.) Nézzen utána! Ez a jel arra buzdít, hogy önállóan, otthon, vagy akár az iskolában utánanézzen valaminek az interneten, újságokban, TV-ben, könyvekben, könyvtárakban, az ÉLETBEN,, stb.., ott, ahol a legjobb eredménnyel tud keresni. Csoportosan: A tanár útmutatásai alapján alakítsanak tanulócsoportokat! Ezeket a feladatokat a csoport tagjainak közösen kell elvégezniük! 13

14 1. LECKE: ISMERKEDÉS Van valamilyen családi kötődése a szakmához? Beszélje meg a társával, hogy miért ezt a szakmát választotta! Mit vár az iskolától? Milyen célt tűzött ki maga elé? Beszélgessünk a munkavédelemről és annak szükségességéről! Vázlat: 1. Fontos tisztázni, hogy mennyire véletlenszerű a baleset. Amennyiben nem véletlen, akkor pedig oka van. Vizsgáljuk meg példákon keresztül, hogy lehetséges e véletlen baleset! Keressünk véletlen balesetre példát! Nem találunk. 2. Bizonyított, hogy a balesetnek oka van, tehát megelőzhető, azaz a baleset nem véletlen, nem szükségszerű. 3. A munkavédelem azt vizsgálja, hogyan előzhető meg a baleset. Mondjon példát saját tapasztalatából, amikor megelőzhető lett volna a baleset, vagy esetleg sikerült megelőzni! 4. Bemenő ismeret felmérése: Mivel foglalkozik a munkavédelem? Mivel foglalkozik a környezetvédelem? Mivel foglalkozik a tűzoltóság? Miért van szükség elsősegélynyújtó ismeretekre? A balesetnek van oka, vagy nincs? Lehet a baleset véletlenszerű? Környezetünk, napi élelmiszerünk befolyásolja egészségünket? Írjon példát! Önállóan feldolgozandó feladat! Írja le munkafüzetébe a válaszokat! 1.1. Fogalmazza meg röviden és mondja el a társainak, miért ezt a szakmát választotta? Írja le munkafüzetébe! 1.2. Figyelje meg tanárja ismertetését a javasolt tanulási módszerekről, a modulfüzet használatáról. Készítsen vázlatot az elhangzottak alapján. Írja le munkafüzetébe! 1.3. Alakítsanak 4 fős csoportokat, és a csomagolópapír Önre eső részére (ha nincs a saját füzetébe) írja le megvalósítandó céljait. Beszéljék meg egymással céljaikat. Az év folyamán dolgozza át céljait! Írja le, hogy a munkavédelem, környezetvédelem, tűzvédelem, elsősegélynyújtás ismerete hogyan segíti Önt céljai megvalósításában! 14

15 5. kép: Lovat is érhet baleset! 5. képhez tartozó feladat: Hogyan kerülhetett a ló szorult, életveszélyes helyzetbe? Képzelje el, és írja le 1 oldal terjedelemben a füzetébe! 2. LECKE: A MUNKAVÉDELEM FOGALMA, CÉLJA, FELADATA, AZ ESZKÖZÖK ÉS AZ ÁRTALMAK CSOPORTOSÍTÁSA[s10] 2.1. A munkavédelem fogalma: Mindazon eszközök, törvények intézmények rendszere, amelyek feladata a dolgozók testi épségének, egészségének, munkaképességének fenntartása, valamint megóvása a munka folyamán fellépő veszélyektől, ártalmaktól. Önállóan feldolgozandó feladat! Írja le munkafüzetébe a válaszokat! Fogalmazza meg saját szavaival, mi a munkavédelem lényege, és írja le munkafüzetébe! Pl.: A munkavédelem lényege: 2.2. Eszközeinek csoportosítása: 1. Szervezési eszközrendszer: a veszélyt okozó hatást időben szervezéssel korlátozzuk. 2. Műszaki eszközrendszer: a mindenkori műszaki színvonal 15

16 3. Egészségügyi eszközrendszer: Pl.: üzemorvosi hálózat, pályaalkalmassági szűrővizsgálat 4. Jogi eszközrendszer: törvény, rendelet, végrehajtási utasítás, vállalati munkavédelmi szabályzat, szabványok,, stb.. 5. Oktatási, nevelési, agitációs propaganda eszközök iskolában, munkahelyen Önállóan feldolgozandó feladat! Írja le munkafüzetébe a válaszokat! Mely eszközrendszer alkalmazását mutatják be az alábbi példák? Írja a munkafüzetébe a feladat megoldását, az eszközrendszer megnevezését! Évente kötelező orvosi vizsgálat Kötelező munkavédelmi előadáson való részvétel Új munkavégzési szabályok bevezetése Új vészleállító beszerzése A Waldorf (Charles C. Ebbets, 1930) (Híres étterem volt annak idején a Waldorf) (Forrás: vagy A munkavégzés folyamán ható veszélyes tényezők 1. Fizikai tényezők Pl.: elektromosság, hőhatás, forgó mozgó alkatrészek,, stb.. 2. Kémiai tényezők Pl.: mérgező porok, gázok, folyadékok,, stb.. 3. Biológiai tényezők Pl.: betegséget okozó mikroorganizmusok. (A légkondicionálóban is tenyészhetnek!) 4. Fiziológiai tényezők. Pl.: elfáradás okai, idegsejtek anyagcseréje, melyet az izomsejtek elfáradása, anyagcseréje is befolyásol. Önállóan feldolgozandó feladat! Írja le munkafüzetébe a válaszokat! Feladat: Sorolja fel, hogy az Ön által választott szakmában melyek a munkavégzés során ható veszélyes tényezők? Írja le saját munkavédelmi füzetébe! (Tartsa meg a fenti csoportosítást!) 16

17 2.4. Önellenőrző kérdések: Ezek a kérdések az otthoni felkészülését segítik. Figyelmébe ajánlom a 11. oldalon található tanácsokat, melyek segítik Önt a tanulásban. 1./2 Mondja el, írja le egy füzetlapra a munkavédelem fogalmát! 2./2 Mondja el, írja le egy füzetlapra, hogy melyek a munkavédelem eszközei! 3./2 Mondja el, írja le egy füzetlapra, hogy melyek a munkavégzés során ható veszélyes tényezők! 2.5. Nézzen utána! 1. A munkavédelem eszközei hogyan védik a dolgozót, Önt a balesetektől? 2. Mondjon példát, hogy a környezetében milyen típusú veszélyes tényező van! 3. Biztonságos-e az Ön környezete munkavédelmi szempontból? Keressen veszélyes pontokat azon a munkahelyen, ahol Ön dolgozik! 3. LECKE: A MUNKAVÉDELEM TERÜLETEI, SZERVEZETE, SZABÁLYOZÁSA, A MUNKAVÉDELMI, HIGIÉNIAI ELLENŐRZŐ SZERVEK, BÜNTETÉSI ESZKÖZÖK 3.1. Munkavédelem főbb területei: 1. Baleset elhárítás (baleset megelőzés, veszélyes termelési tényezők kiküszöbölése) 2. Munkahigiéne és foglalkozás-egészségügy (ergonómia, alkalmassági vizsgálat) Önállóan feldolgozandó feladat! Írja le munkafüzetébe! Hogyan tudja a balesetet megelőzni? (Pl.: A balesetet megelőzhetem, ha ) Hogyan tudja a veszélyes termelési tényezőket kiküszöbölni? Emlékezzen a veszélyes tényezők csoportosítására! (Pl.: A veszélyes tényezőt kiküszöbölhetem, ha...) Milyen foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást vett igénybe eddig? Mondja el, írja le! Mire kötelezi munkaadója munkába álláskor, majd rendszeresen? A munkáltató előírta, hogy Mit tapasztalt a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás alkalmával? Mondja el, írja le! 17

18 3.2. A munkavédelem szabályozása Magyarországon: A munkavédelmi tevékenység irányítása állami feladat Magyarországon. Az operatív feladatok (munkavédelem irányítása, tervezése, ellenőrzése,, stb..) ellátására létrehozta az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséget (OMMF), illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot (ÁNTSZ), az Országos Munkahigiéniás és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (OMFI), és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal is ellát munkavédelmi hatósági feladatokat speciális területén. A higiéniás állapotok, a biztonságos élelmiszer forgalmazás ellenőrzését a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal végzi. Ezen szervek hatósági feladatokat látnak el. A foglalkozáspolitikai és munkaügyi miniszter nevezi ki az OMMF elnökét, elnökhelyettesét, valamint meghatározza szakmai irányítási feladatait. Az OMMF felépítése területi, régiók szerint (pl.: Közép Magyarországi OMMF, központja Székesfehérváron van, stb..), ezen belül a felügyelők szakmailag osztják szét a feladatokat (pl.: kereskedelem, oktatás, mezőgazdaság, építkezések, stb. munkavédelmi felügyelete). 6. kép: Erős stabil létra 6. képhez tartozó feladat: Sorolja fel érveit, írja le munkafüzetébe, hogy miért veszélyes a képen látható létrahasználat! Ön szerint hogyan szabad biztonságosan használni az egyágú támasztólétrát? Írja le saját munkafüzetébe! 18

19 Önállóan feldolgozandó feladat! Írja le munkafüzetébe a válaszokat! Mint élelmiszeripari szakmunkásnak miért kell ismernie a munkavédelmet és az élelmiszerbiztonságot felügyelő szervezeteket? Keressen mellette érveket és gondoljon a kockázatokra! Mi történhet, ha hiányzik a szervezetekről szóló információja? 3.3. A munkavédelmi felügyelő jogosult: 1. Az illetékessége alá tartozó gazdasági szervezetnél külön engedély nélkül ellenőrzést tartani, az üzemi balesetet, foglalkozási megbetegedést kivizsgálni. 2. A gazdálkodó szervezet vezetőjét utasítani az észlelt hiányosságok meghatározott időn belül történő megszüntetésére. 3. A munkavédelmi előírások megszegőit megbírságolni, további foglalkoztatását megtiltani, szabálysértési, büntető fegyelmi eljárást kezdeményezni, lefolytatni. 4. A dolgozót közvetlenül fenyegető veszély esetén annak elhárításáig az üzem, üzemrész, gép működését felfüggeszteni. Önállóan feldolgozandó feladat! Írja le munkafüzetébe a válaszokat! Indokolja meg, hogy a munkavédelmi felügyelő tevékenysége kinek jó, és miért?mennyiben szolgálja a munkáltató és a munkavállaló érdekeit? 7. kép: Szédülős nem dolgozhat itt! 7. képhez tartozó feladat: Sorolja fel, hogy miért veszélyes így végezni a munkát! Hogyan képzeli el a biztonságos munkavégzést ezen az építkezésen? 3.4. Munkavédelmi szabályok megsértésének következményei: 1. Fegyelmi eljárás: megrovás, szigorú megrovás, kedvezmény, juttatás csökkentése, elbocsátás 19

20 2.Szabálysértés: társadalomra veszélyes (pl.: orvosi vizsgálat elmulasztása) 3. Büntető eljárás: saját vagy mások testi épségének veszélyeztetése, segítségnyújtás elmulasztása Minimum: orvos, tűzoltó, rendőr értesítése szükséges az eseménynek megfelelően. 4. Bírság Ft-tól Ft-ig; kapja: egyén, cég Önállóan feldolgozandó feladat! Írja le munkafüzetébe a válaszokat! Szükség van-e pénzbüntetésre? Miért? Indokolja meg! 8. kép: Jó szakma, nagy lemorzsolódás Képhez tartozó feladat: Írja le a válaszait a munkafüzetébe! 8/1. Képzelje el, hogy munkahelye ez az építkezés! Tudja, hogy munkatársa ezen a létrán dolgozik, de nem látja. Mi lehet az oka? Mit tesz Ön? 8/2. Ön egy munkavédelmi felügyelő. Milyen intézkedést tesz, ha a képen látható munkakörülményeket veszi észre a munkahelyen? 3.5 Élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos rövidítések: FAO: ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete. OÉTI: Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points (veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok). Magyar megfelelője a Magyar Élelmiszerkönyv /1993. számú előírása. WHO: ENSZ Egészségügyi Világszervezete MÉT: Magyar Élelmiszertörvény, évi XC. törvény. (2003. évi LXXXII. törvény az élelmiszerekről váltotta fel, majd a évi XLVI. Törvény.) 20

21 MÉK: Magyar Élelmiszerkönyv Önállóan feldolgozandó feladat! Írja le munkafüzetébe a válaszokat! Egy élelmiszeripari dolgozónak szükséges-e ismerni a fenti rövidítéseket, szervezeteket? Miért? 3.6. Önellenőrző kérdések: Írja le, ill. mondja el a kérdésekre a válaszokat! Ezek a kérdések az otthoni felkészülését segítik. Figyelmébe ajánlom a 11. oldalon található tanácsokat, mely segíti Önt a tanulásban. 4./3 Melyek a munkavédelem főbb területei? 5./3 Magyarországon hogyan van szabályozva a munkavédelem? 6./3 Magyarországon melyek a munkavédelemért felelős végrehajtó szervek? 7./3 Mire jogosult a munkavédelmi felügyelő? 8./3 Milyen következményei lehetnek a munkavédelmi szabályok megsértésének? 9./3 Mekkora lehet a munkavédelmi bírság összege? 10./3 Mit jelentenek a következő rövidítések? FAO: OÉTI:. HACCP: VHO: MÉT:. MÉK: 3.7. Nézzen utána! Gyűjtsön példákat a médiából az OMMF ellenőrzésekről! A közfogyasztásra szánt élelmiszertermelést, forgalmazást az OMMF-en kívül milyen szervek ellenőrzik? Írja le, ill. mondja el! 21

22 4. LECKE: A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY FELÉPÍTÉSE: CÉLJA, HATÁLYA, BALESET, ÜZEMI BALESET, A BALESET OKAI ÉS MEGELŐZÉSE 4.1. Munkavédelmi törvények felépítése: 1992.évi XXII.tv. a Munka Törvénykönyvéről 1993.évi XCIII.tv. a munkavédelemről 1996.évi XXI.tv. a tűzvédelemről 1996.évi LXXV. tv. a munkaügyi ellenőrzésről 2004.évi XI.tv. a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény módosításáról 2006.évi CXXIX.tv. a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény módosításáról 1993.évi XCIII.tv. a munkavédelemről (vázlat) CÉLJA: Az alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. I. fejezet: Általános rendelkezések (Pl.::Jog a biztonságos munka) Hatálya: minden szervezett munkavégzés, munkavégzés hatókörében tartózkodóra, magyarországi munkavégzésre. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is. II. fejezet: Az állam munkavédelmi feladatai és a végrehajtásáért felelős szervek A munkavédelem ágazati feladatait a tevékenység szerint illetékes miniszter látja el. Az állam a feladatait a munkavállalók és munkáltatók érdekképviseleti szerveivel együttműködve valósítja meg. A nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás területén az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározása található benne. III. fejezet: Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni védőeszköz előállítása, gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása, üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történhet. 22

23 Munkaeszközt forgalomba hozni, importálni, üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha kielégíti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit, és ezt a gyártó, külföldről behozott termék esetében az importáló, importáló hiányában az üzemeltető az általános minőségtanúsítás keretében tanúsítja (tanúsíttatja). IV. fejezet: A munkáltatók és a munkavállalók kötelességei és jogai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításában Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles a biztonságos munkavégzésre alkalmas körülményeket megteremteni. A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka végzésére vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát. V. fejezet: A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések kivizsgálása és nyilvántartása A munkabaleset és a foglalkozási megbetegedés kivizsgálása során fel kell tárni a kiváltó és közreható tárgyi, szervezési és személyi okokat, és ennek alapján intézkedéseket kell tenni a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzésére. VI. fejezet: A munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő) választani, amennyiben a munkáltatónál foglalkoztatottak létszáma a 10 főt, illetőleg a kizárólag vagy döntően nem fizikai jellegű tevékenységet folytató munkáltatónál a 20 főt meghaladja. A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről. VII. fejezet: A munkavédelem hatósági felügyelete. A munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítését, valamint ellenőrzését e törvényben és külön jogszabályban megállapított hatáskörrel rendelkező OMMF, ÁNTSZ általános jelleggel látja el. A felügyeletek munkavédelmi bírságot alkalmaznak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállalók életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben. A munkavédelmi bírság összege Ft-tól Ft-ig terjedhet. 23

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Készítette: Galla Gyula

Készítette: Galla Gyula I. A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása. II. A munkáltatók kötelezettségei és feladatai az új munkabaleseti jegyzőkönyv. III. A munkavédelmi képviselők jogai és kötelezettségei a munkabalesetek kivizsgálásának

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D.

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. 1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Fürdőüzemi ügyfélkapcsolati tevékenység, a Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem és a Szuggesztív kommunikáció

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma

Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Tájékoztató a Villamosenergia-iparági munkabalesetek alakulásáról a beérkezett munkabaleseti statisztikai adatlapok alapján 2013-2015. A Tájékoztató

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Jogszabályok alkalmazása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/G. melléklete HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Magyarországon a versenyszféra

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

A munkavédelem fogalma, célja

A munkavédelem fogalma, célja 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, célját, alapkérdéseit! A munkavédelem célja, feladatai és területei A munkavédelem szabályozási rendszere A munkavédelmi hatósági felügyeleti szervek (felsorolás)

Részletesebben

A HACCP rendszer bevezetésének célja

A HACCP rendszer bevezetésének célja HACCP 4.tétel HACCP Lényege: - Nemzetközileg elfogadott módszer arra, hogy lehetséges veszélyeket azonosítsunk, értékeljünk, kezeljük a biztonságos élelmiszerek forgalmazása érdekében, - valamint rendszer

Részletesebben

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április Év Szeletelő Csont-fűrész Késsel vágás Anyagmozgatás rossz mozdulat Rolli kocsi, hűtőkonténer Rossz lépés Törött áru Ajtónak nekiment, ajtóhoz csukta Polc éle megvágta Egyéb Össz. Munkavédelem és képviselet

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli 3140-10 Általános műszaki és munkavédelemi feladatok Szóbeli 10. november 1. Ön egy cég alkalmazásában áll. A munkavédelmi törvény egyértelműen meghatározza a munkáltató és a munkavállaló munkavédelemmel

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Dunaújvárosi Egyetem hallgatóinak oktatása 1 Munkavédelem szabályozása Munkavédelmi Törvény Végrehajtó rendeletek Munkabiztonsági Munkaegészségügyi Biztonsági Szabályzatok Munkáltató

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4.2.4. Táblázat / 1. Érintett vegyi 1. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 2. 199. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

munkabaleseti jegyzőkönyv.

munkabaleseti jegyzőkönyv. MUNKAVÉDELEM Új munkabaleseti jegyzőkönyv A tavalyi évben kiadott módosítás után 2005. január 1-jétől ismét változott a munkabalesetek kivizsgálását és bejelentését szolgáló Munkabaleseti jegyzőkönyv.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. munkavégzés személyi feltételei I. A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha annak ellátásához megfelelő élettani

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.Biztosítási esemény (káresemény) Jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben]

A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben] A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben] A munkavédelmi jogszabályok célja, hogy szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkvégzés

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

Munkaruha juttatás szabályzata

Munkaruha juttatás szabályzata ... egyházi gazdálkodó szervezet neve, címe Munkaruha juttatás szabályzata Hatályos:.. Készítette:. gazdasági feladatokkal megbízott Jóváhagyta:..... A törvény által előírtak szerint 1 Jelen szabályzat

Részletesebben

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A bíróság jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi.

A bíróság jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. Közigazgatási határozatok felülvizsgálata A munkaügyi jogvitákon kívül a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik a munkaügyi ellenőrzés, a munkavédelem keretében hozott közigazgatási határozat, a munkaügyi

Részletesebben

A MUNKAVÉDELEM SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE. 1949. XX.tv. 66.. (3), 70/D.. 1993. XCIII. tv. a munkavédelemről (Mvt.) Kötelező alkalmazású nemzeti szabványok

A MUNKAVÉDELEM SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE. 1949. XX.tv. 66.. (3), 70/D.. 1993. XCIII. tv. a munkavédelemről (Mvt.) Kötelező alkalmazású nemzeti szabványok A MUNKAVÉDELEM SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE TÖRVÉNYI SZINT ALKOTMÁNY 1949. XX.tv. 66.. (3), 70/D.. 1993. XCIII. tv. a munkavédelemről (Mvt.) KORMÁNYRENDELETI SZINT MINISZTERI RENDELETI Munkaügyi Népjóléti (eü.-i)

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás, Mentőápoló szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás, Mentőápoló szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

Minimumkérdések 9. évfolyam

Minimumkérdések 9. évfolyam AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 341 01 Eladó szakképesítés Minimumkérdések 9. évfolyam Munkahelyi Egészség és Biztonság 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, célját,

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens, Fogtechnikus, Mentőápoló, Betegkísérő szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens, Fogtechnikus, Mentőápoló, Betegkísérő szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Targoncavezető tanfolyam. Segédanyag

Targoncavezető tanfolyam. Segédanyag Targoncavezető tanfolyam Segédanyag 1 Tétel Fogalmazza meg a munkavédelem célját, fogalmát és feladatát! Sorolja fel területeit! Kulcsszavak, fogalmak: 1, A munkavédelem célja A balesetek, foglalkozási

Részletesebben

Balesetek előfordulási adatai (gyakoriság tényállás) bejelentése, nyilvántartása, kivizsgálása, dokumentációk

Balesetek előfordulási adatai (gyakoriság tényállás) bejelentése, nyilvántartása, kivizsgálása, dokumentációk Balesetek előfordulási adatai (gyakoriság tényállás) bejelentése, nyilvántartása, kivizsgálása, dokumentációk Társadalmi oldal Korszerűbb jogi szabályozás Multinacionális cégek biztonsági politikája Biztonságosabb

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal

Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály Zalaegerszeg Iparkamara 2017. február 27. Munkavédelmi

Részletesebben

Gyakorlati munkavédelem, a kivitelezés gyakorlati munkavédelmi ismeretei

Gyakorlati munkavédelem, a kivitelezés gyakorlati munkavédelmi ismeretei Gyakorlati munkavédelem, a kivitelezés gyakorlati munkavédelmi ismeretei Órabeosztás 13,30 óra Regisztráció 14,00 óra Jogi alapfogalmak, a témakörhöz tartozó jogszabályok A munkavédelmi jogszabályok rendszere

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6200-11 Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6200-11/2 Munka-, környezet-

Részletesebben

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége Jogszabályok betartásának ellenőrzése Szervezett munkavégzés Helyszíni ellenőrzés Előzetes értesítést nem alkalmazunk A közigazgatási hatósági eljárás és

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása.

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása. Jelen utasítás elkészítéséért és aktualizálásáért a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság vezetője, a szabályozási dokumentumban foglaltak működtetéséért a főigazgató a felelős. A szabályozási dokumentum

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGRENDSZERE MUNKÁÉRT PROJEKT 2014. 09.29. VESZPRÉM

A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGRENDSZERE MUNKÁÉRT PROJEKT 2014. 09.29. VESZPRÉM A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGRENDSZERE MUNKÁÉRT PROJEKT 2014. 09.29. VESZPRÉM Vonatkozik rám? Szervezett munkavégzések köre: Munkavállaló: a szervezett munkavégzés keretében munkát végző személy.

Részletesebben

Kockázatértékelés a fakitermelésben

Kockázatértékelés a fakitermelésben Kockázatértékelés a fakitermelésben Az erdőgazdaságban előfordult munkabalesetek száma a sérülések súlyossága szerint, Magyarországon 2002 2006 között: év 3 napon túl gyógyuló nem súlyos csonkolás súlyos

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Azokon a munkahelyeken,

Részletesebben

Amiről tudni kell a. Melyek a munkáltató munkavédelemmel összefüggő kötelezettségei?

Amiről tudni kell a. Melyek a munkáltató munkavédelemmel összefüggő kötelezettségei? Amiről tudni kell a MUNKÁLTATÓKNAK Melyek a munkáltató munkavédelemmel összefüggő kötelezettségei? Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása alapvetően a

Részletesebben

4. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben

4. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Szervezeti és Működési Szabályzat 4. sz. melléklet Munkavédelmi szabályzat 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben 1 1.1. Területi hatálya 1.1.1. Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban:

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Építőipari Fórum

Építőipari Fórum Építőipar; Feldolgozóipar (leginkább fa- és fémfeldolgozás); Mezőgazdaság (benne fakitermelés is); Egészségügyi, szociális ellátás; Bányászat (csak munkaegészségügy); 2 Munkavédelmi oktatások; Porképződéssel

Részletesebben

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Törvények 2007. évi a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. CLXI. módosításáról 2007. évi CXXVI. egyes adóek módosításáról 2007. évi LXXXIV. a rehabilitációs járadékról 2006. évi XCVII. az egészségügyben

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

192. sz. Ajánlás. a mezőgazdaság munkavédelméről

192. sz. Ajánlás. a mezőgazdaság munkavédelméről 192. sz. Ajánlás a mezőgazdaság munkavédelméről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2001. június

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 2. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAÜGGYEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 5 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

Ellensége - e a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő? Gyakorlati tudnivalók a munkavédelmi érdekképviselet működésével kapcsolatosan.

Ellensége - e a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő? Gyakorlati tudnivalók a munkavédelmi érdekképviselet működésével kapcsolatosan. ÉRDEKEGYEZTETÉS ÉRDEKKÉPVISELET Ellensége - e a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő? Gyakorlati tudnivalók a munkavédelmi érdekképviselet működésével kapcsolatosan. BUDAPEST 2015. március 4. BORHIDI

Részletesebben

Építési kisgépkezelő Kőműves 4 2/44

Építési kisgépkezelő Kőműves 4 2/44 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt

Részletesebben

KECSKEMÉTI FŐISKOLA. Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére

KECSKEMÉTI FŐISKOLA. Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére KECSKEMÉTI FŐISKOLA Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére A MUNKAVÉDELEM MINDENKI FELADATA! A munkavédelem feladata a tanuló, dolgozó embert megvédeni veszélyektől és ártalmaktól! MUNKAVÉDELEM

Részletesebben