Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei"

Átírás

1 Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP /2F támogatásával Összeállította: Namesnyik Ödön Árpád Szakképző Iskola és Kollégium - TISZK Székesfehérvár 2009

2 TARTALOMJEGYZÉK A MODULFÜZET ALAPADATAI... 6 BEVEZETÉS... 9 I. Munkavédelem az élelmiszeriparban HOGYAN HASZNÁLja A MODULFÜZETET? Lecke: Ismerkedés Lecke: A munkavédelem fogalma, célja, feladata, az eszközök és az ártalmak csoportosítása Lecke: A munkavédelem területei, szervezete, szabályozása, a munkavédelmi, higiéniai ellenőrző szervek, büntetési eszközök Lecke: A Munkavédelmi törvény felépítése: célja, hatálya, baleset, üzemi baleset, a baleset okai és megelőzése Lecke: A Munkavédelmi törvény ismertetése: a munkába állás feltételei Lecke: Munkavédelmi törvény ismertetése: a dolgozó munkavédelmi feladatai Lecke: Munkavédelmi törvény ismertetése: a munkáltató munkavédelmi feladatai, munkaruha, védőruha, védőeszköz, védőital biztosítása Lecke: Munkavédelmi törvény ismertetése: közfogyasztásra szánt élelmiszer termelésének feltételei, telephely létesítése Lecke: Gyakorlás, ismétlés Lecke: Ellenőrzés és Értékelés Lecke: Munkavédelmi törvény ismertetése: higiéniai feltételek, HACCP LECKE: Munkavédelmi törvény ismertetése: Az üzem világítása Lecke: Munkavédelmi törvény ismertetése: az üzem kondicionálása Lecke: Munkavédelmi törvény ismertetése: szociális létesítmények, tisztító fertőtlenítő szerek csoportosítása, felhasználása Lecke: Raktározás anyagmozgatás Lecke: Sugárzás, rezgés Lecke: A Zajártalom Lecke: Légszennyeződés, porártalom Lecke: Hőártalom (munkavégzés meleg és hideg munkahelyeken)

3 20. Lecke: Az elektromosság alkalmazásához szükséges biztonságtechnika Lecke: Gyakorlás, ismétlés Lecke: Ellenőrzés és értékelés II. Környezetvédelem Bevezetés a környezetvédelembe Lecke: A környezetvédelem fogalma, jelentősége Lecke: Az élelmiszeriparban alkalmazott környezetvédelmi berendezések működési elvei Lecke: A Víz, a levegő, a környezet tisztaságának védelme, A jövő korszerű berendezéseinek jellemzői Lecke: Az élelmiszerbiztonság szabályozása, az EU élelmiszer szabályozás elvei Lecke: Gyakorlás, ismétlés Lecke: Ellenőrzés és értékelés III. Tűzvédelem Bevezetés a tűzvédelembe Lecke: A tűzvédelemi alapfogalmak, a tűz bejelentése Lecke: Tűzveszélyes anyagok, tűzveszélyességi osztályba sorolás, tűzoltó anyagok, eszközök IV. Elsősegélynyújtás Bevezetés az elsősegélynyújtásba Lecke: Elsősegélynyújtás: a seb, a sebellátás, a törés, a rándulás Lecke: Elsősegélynyújtás: égési sérülés, fagyás lecke: Elsősegélynyújtás: Mérgezés, mérgező anyagok, maró anyagok Lecke: Gyakorlás, ismétlés Lecke: Felkészülés az osztályozó vizsgára Lecke: Lehetséges vizsgakérdések A Képekhez tartozó feladatok lehetséges megoldásai Melléklet: A munkavédelemre vonatkozó szabályok rendszere

4 Előszó Tisztelt Olvasó! A TV-ben egy fej torzó chipset eszik, a fejnélküli torzó pedig kiugrik az ablakon. Ez egy chips reklám. Esténként krimik, horror filmek mennek a TV-ben tele erőszakkal. Ezekhez a virtuális szörnyűségekhez képest milyen a valóság szörnyűsége? A virtuális szörnyűségek ellen nem lehet védekezni, a valóság szörnyűségei ellen lehet védekezni! Hogy hogyan? Erre ad választ ez a modulfüzet. Ön ebben a modulfüzetben megtalálja a munka- tűz- környezet- és baleset védelem, valamint az elsősegélynyújtás legszükségesebb ismereteit. Ezeket az ismereteket különféle módon sajátíthatja el. 1. Egyrészt a képekhez kapcsolódó kérdésekkel, azok megválaszolásával alakíthatja munkavédelmi szemléletét. Kreatív képességeit fejleszti így, mely a tanuláshoz elengedhetetlen.. 2. Ha minden fontos információra rákérdez (ezeket a kérdéseket is tartalmazza a modulfüzet), és felelni is tud rájuk, akkor tájékozottnak mondható ezen a területen. 3. A modulfüzetben olvasható feladatok a megértést, a tudás gyakorlati oldalát erősítik. 4. Információkereső munkával tágíthatja ismereteit, kutatásai a megértést segíthetik. 5. A módszertárban játékos ismeretszerzési módszereket talál, amely még tovább könnyíti az ismeretek elsajátítását. Mindenki egyéniségéhez választhat metodikát. Ezért ajánlom a módszertár figyelmes áttekintését tanárnak, diáknak egyaránt. Örülök, ha felkeltettem érdeklődését, hiszen egyre veszélyesebben élünk. Nézze át a statisztikákat! Azért irányítottam figyelmét napjainkban egyre fontosabbá váló életveszélyes területére, hogy jelezzem, odafigyeléssel meg tudjuk magunkat és társainkat védeni ezek többségétől. Akár otthon, akár az utcán, akár a munkahelyen a munkavédelem=életvédelem! Ha észrevételük van, tegyék azt meg a következő címen: Használják egészséggel a modulfüzetet! A szerző

5 1. kép: Alvás Manhattan fölött. Anno Feladat: Hogyan tenné biztonságosabbá a dolgozók pihenését? 5

6 A MODULFÜZET ALAPADATAI SZAKMACSOPORT: Élelmiszeripar Modul megnevezése: Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz-, és környezet- védelem elméleti ismeretei. Szakma megnevezése Szakma azonosító száma Tananyagelem azonosítója Húsfeldolgozó /1.1/ Édesipari termékgyártó /1.1/ Molnár szakmunkás /1.1/ Pék szakmunkás /1.1/ Pék-cukrász szakmunkás /1.1/ Tejtermék gyártó /1.1/ A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A munkavédelem célja, feladata, területei, szervezete, fontosabb jogszabályai. A biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételei. Foglalkozási ártalom fogalma. Az ártalmak csoportosítása, okai, következményei és megelőzési lehetőségek. A tűzvédelem célja, feladatai. Az égés feltételei. Tűzveszélyes anyagok tűzveszélyességi osztályba-sorolás. Tűzoltó anyagok és eszközök. Tennivalók tűz esetén. Baleset fogalma, csoportosítása, megelőzése. Tennivalók baleset esetében. Az elsősegélynyújtás alapvető szabályai. A környezetvédelem fogalma, jelentősége. A víz, a levegő, a környezet tisztaságának védelme. Szennyvízkezelés, hulladékkezelés, az élelmiszeriparban alkalmazott környezetvédelmi berendezések szerepe és fontossága. [b2] A modul célja: A modul elvégzése után Ön sajátítsa el a munkavédelmi törvényeket, a környezetvédelemi alapismereteket, és ismerje fel a munka során felmerülő veszélyes tényezőket! Legyen képes betartani a munka-, a tűz-, a környezetvédelmi,a higiéniai, és a minőségbiztosítási törvényeket, ill. előírásokat! Legyen képes munkavégzés közben vigyázni saját és munkatársai épségére, egészségi állapotára! Modul időtartama: 36 óra/tanév; 1 óra/hét Bemeneti követelmény: 10. osztály elvégzése

7 A modul során elsajátítandó kompetenciák: Rendeltetésszerűen használja a tevékenységéhez előírt munkaruhát, védőruhát, védőfelszerelést. Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi-, higiéniai-, minőségbiztosítási előírásokat a munkavégzés során. Szakszerűen használja a tűzoltó eszközöket. Elsősegélyt nyújt, és elvégzi a hatáskörébe tartozó teendőket baleset esetén. Értesíti a mentőket, tűzoltókat, rendőrséget, katasztrófavédelmet szükség esetén. Elvégzi az előírt tisztítási, fertőtlenítési munkákat. Hatályos környezetvédelmi jogszabályok alapján kezeli a képződő hulladékot, ügyelve a környezetre, a környezetben lévő föld, víz, levegő tisztaságára. Biztonságosan üzemelteti a rá bízott, munkakörébe tartozó technológiai gépeket. Építő munkás az Empire State Buildingen (Charles C. Ebbets művészfotója) (forrás: 7

8 A modulban alkalmazott értékelési módszerek: Számonkérés formája Szóbeli, írásbeli értékelés Számonkérések rendszeressége Modul végén, modul folyamán kompetenciánként Számonkérés tartalma Az adott kompetencia ismeret, készség és magatartásforma összetevői A tanulók tudásszintjének A tananyagban való előrehaladást mérő írásbeli tesztek, ellenőrzésére szolgáló esettanulmányok értékelése, helyzetgyakorlatok, szituációk, módszerek szóbeli feleletek, egyéni és csoportos formában. Megszerezhető minősítések felnőtt oktatásban: nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt nappali oktatásban: 1= elégtelen, 2= elégséges, 3= közepes, 4=jó, 5= kitűnő A minősítéshez tartozó felnőtt oktatásban: követelmények 50% alatt nem felelt meg % megfelelt 81 % % jól megfelelt nappali oktatásban: 0-49,99% 1 elégtelen 50-63% 2 elégséges 63,1-76% 3 közepes 76,1-88% 4 jó 88,1-100% 5 kitűnő A sikertelen teljesítés záró vizsga pótlása következménye 8

9 BEVEZETÉS Kedves Tanuló! A modulfüzet tananyagát leckékre bontottuk. Tudja-e, hogy 2008-ban 116-an munkabalesetben, 996-an közúti balesetben, 1825-an otthoni balesetben haltak meg? Képzelje el, hogy legkedvesebb ismerőse nem megy haza, mert oktalanul meghalt! A 2937 embernek, dolgozónak is volt családja, hiányoznak otthon. A világban összesen ember hal meg munkabalesetben évente. A leckék arról szólnak, hogy milyen körülmények között tudnak biztonságosan dolgozni (1-10 lecke), hogyan tudjuk megóvni saját, munkatársaink, fogyasztók (11-22 lecke), környezetünk (23-28 lecke) egészségét. Ezen kívül tűzrendészeti, elsősegélynyújtó alapismereteket szerezhetünk. (29-35 lecke). Nincs véletlen baleset, mindnek oka van! Mivel oka van, így megelőzhető minden baleset! Munkavédelmi tanulmányai során olyan ismeretekkel gazdagodik majd, amely felhasználásával ön képes lesz aktívan részt venni a balesetek megelőzésében! Ebből a modulfüzetből az elméleti alapokat sajátíthatja el. A modulfüzet felépítése: Minden fejezet végén önellenőrző kérdések, gondolkodtató feladatok találhatók, melyek a legfontosabb részletekre irányulnak. Ezek segítségével ellenőrizhető, hogy milyen mértékben sajátította el az elméleti ismereteket, azaz mennyire tudott felkészülni a balesetek megelőzésére, a biztonságos munkavégzésre. Minden fejezet végén javasoljuk, hogy az eredményes tanulás és vizsga érdekében készítsen vázlatot, kivonatot az adott lecke tananyagából, és tegyen fel kérdéseket. Hasonlítsa össze az ezeket az általunk feltett kérdésekkel. A képekhez gondolkodtató feladatok kapcsolódnak, melyek segítik a helyes munkavédelmi szemlélet kialakulását. Saját tanulási stílusának megfelelő módszerrel tanuljon! Teremtse meg a tanulás feltételeit: csendet, rendet, lelki nyugalmat! Megszokott helyen tanuljon! Jelölje ki a tananyag mennyiségét, és a hozzá tartozó tanulási időt! Tanulását akkor hagyja abba, ha leellenőrizte tudását, felmondta - esetleg leírta - saját magának, vagy segítőjének a leckét! Ha a hangos olvasás segíti, olvassa hangosan az anyagot. Ha vizuális típus, készítsen rajzot, vázlatot! Mindig párosítsa az olvasottakat a gyakorlattal! Mindig gondolja át, mi a jelentősége a tanultaknak a valóságban! Legyen egy munkafüzete, amibe jegyzetel! Ne felejtse, ha mindenki tisztában lenne a munkavédelem jelentőségével, a statisztika úgy kezdődne: 2009-ben senki sem vesztette életét munkahelyi balesetben! 9

10 A modul tananyagának eredményes elsajátítását, célkitűzéseinek megvalósulását tanára fogja mérni tesztekkel, elméleti feladatokkal. A modulfüzetben szereplő képeken gondolkodjon el! Kérdéseket, ill. feladatokat fog alattuk találni, amelyek megválaszolása, ill. megoldása kreativitást, képzelőerőt és logikai gondolkodást igényel. 2. kép: Veszélyes munkakör (Charles C. Ebbets fotóművész a magasban munka közben) (Forrás: 2. feladat: Milyen veszély leselkedik a fotósra? A veszély hogyan védhető ki? Írja le munkafüzetébe! 3. kép: Ebéd a felhőkarcoló tetején (Charles C. Ebbets, 1932) 3. feladat: Milyen étkezési körülményeket kell biztosítani a dolgozóknak? Írja le munkafüzetébe! 10

11 Bevezetés I. MUNKAVÉDELEM AZ ÉLELMISZERIPARBAN Valószínűleg minden nézőn végigfut a hideg ezeket a new york-i építőmunkásokat nézve. A kép 1932-ben készült, amint 200 m magasban szerény ebédjüket költik a munkahelyükön, mivel órákba telne le-fel közlekedni. Az 1. képen pihenni látja őket, hasonló magasban alszanak. Azóta a munkavédelem jelentős változásokon ment keresztül. Az első fejezetben a munkavédelemmel kapcsolatos nélkülözhetetlen tudást fogja megszerezni, mely a biztonságos, egészségre nem ártalmas munkavégzés feltételeit ismerteti. Ne felejtse el, sosem tudhatjuk, mikor lesz rá szükségünk! Ha szerencsések vagyunk, sosem kell alkalmaznunk az ismereteinket éles helyzetben, de ha a szükség úgy hozza, életet ment, ha gyorsan tudunk dönteni és biztos kézzel cselekedni.. A tanulási feladatok elvégzése után képes lesz: 1. a munkakörében balesetmentesen dolgozni, megvédeni saját és munkatársa testi épségét. 2. a munkavégzés során ható veszélyes tényezőket felismerni, védekezni károsító hatásuk ellen. 3. tevékenyen részt venni a balesetek megelőzésében, kivizsgálásában. 4. a munkavédelemmel kapcsolatos törvényeket ismerni, betartani. Rész célkitűzések 1. Saját szavaival ismertesse a munkavédelem tantárgy követelményeit. 2. Határozza meg a munkavédelem fogalmait, feladatát. 3. Saját szavaival ismertesse a munkavédelem területeit, szabályozását. 4. Saját szavaival ismertesse az OMMF feladatát 5. Saját szavaival ismertesse a munkavédelmi törvényt. 6. Saját szavaival ismertesse a munkabalesetet, teendőit, következményeit. 7. Saját szavaival ismertesse a munkába állás feltételeit. 8. Saját szavaival ismertesse a dolgozó munkavédelmi feladatai melyek? 9. Saját szavaival ismertesse a munkáltató munkavédelmi feladatai melyek? 11

12 4. kép: Ne játssz az életeddel! (1-4. képek Charles C. Ebbets művészfotói) 4. feladat: Milyen pihenési körülményeket kell biztosítani a dolgozónak? Írja le munkafüzetébe! 12

13 HOGYAN HASZNÁLJA A MODULFÜZETET? A tanulás során a modulfüzetben az alábbi ikonokkal fog találkozni, amelyek jelentése a következő: Feladat: Végezze el a kapott utasítás alapján a feladatot! A legjobban akkor tudunk tanulni, ha azt egy tevékenység végzése során tesszük. Ilyenkor jegyezzük meg az információkat a legjobban, és ilyenkor emlékezünk rájuk a leghosszabban. (A feladatokat mindig dőlten szedve találja meg.) Önállóan igyekezzen megoldani a feladatot, ha ezt a szöveget látja: Önállóan feldolgozandó feladat Elmélet: A tanuláshoz legfontosabb elméleti tudnivalókat a lehető legrövidebb formában foglaltuk össze. Mivel ez a modulfüzet kiegészítheti tankönyv, ezért ha további részletesebb magyarázatra van szüksége, akkor azt a tankönyvben megtalálja. Önellenőrzés: A ceruza jelnél ellenőrizze tudását! Ha elvégezte az Önellenőrzés feladatait, megtudhatja, hogy milyen szintű a tudása.. Az eredményeket megnézheti a modulfüzet... oldalától kezdve. (A feladatokat mindig dőlten szedve találja meg.) Nézzen utána! Ez a jel arra buzdít, hogy önállóan, otthon, vagy akár az iskolában utánanézzen valaminek az interneten, újságokban, TV-ben, könyvekben, könyvtárakban, az ÉLETBEN,, stb.., ott, ahol a legjobb eredménnyel tud keresni. Csoportosan: A tanár útmutatásai alapján alakítsanak tanulócsoportokat! Ezeket a feladatokat a csoport tagjainak közösen kell elvégezniük! 13

14 1. LECKE: ISMERKEDÉS Van valamilyen családi kötődése a szakmához? Beszélje meg a társával, hogy miért ezt a szakmát választotta! Mit vár az iskolától? Milyen célt tűzött ki maga elé? Beszélgessünk a munkavédelemről és annak szükségességéről! Vázlat: 1. Fontos tisztázni, hogy mennyire véletlenszerű a baleset. Amennyiben nem véletlen, akkor pedig oka van. Vizsgáljuk meg példákon keresztül, hogy lehetséges e véletlen baleset! Keressünk véletlen balesetre példát! Nem találunk. 2. Bizonyított, hogy a balesetnek oka van, tehát megelőzhető, azaz a baleset nem véletlen, nem szükségszerű. 3. A munkavédelem azt vizsgálja, hogyan előzhető meg a baleset. Mondjon példát saját tapasztalatából, amikor megelőzhető lett volna a baleset, vagy esetleg sikerült megelőzni! 4. Bemenő ismeret felmérése: Mivel foglalkozik a munkavédelem? Mivel foglalkozik a környezetvédelem? Mivel foglalkozik a tűzoltóság? Miért van szükség elsősegélynyújtó ismeretekre? A balesetnek van oka, vagy nincs? Lehet a baleset véletlenszerű? Környezetünk, napi élelmiszerünk befolyásolja egészségünket? Írjon példát! Önállóan feldolgozandó feladat! Írja le munkafüzetébe a válaszokat! 1.1. Fogalmazza meg röviden és mondja el a társainak, miért ezt a szakmát választotta? Írja le munkafüzetébe! 1.2. Figyelje meg tanárja ismertetését a javasolt tanulási módszerekről, a modulfüzet használatáról. Készítsen vázlatot az elhangzottak alapján. Írja le munkafüzetébe! 1.3. Alakítsanak 4 fős csoportokat, és a csomagolópapír Önre eső részére (ha nincs a saját füzetébe) írja le megvalósítandó céljait. Beszéljék meg egymással céljaikat. Az év folyamán dolgozza át céljait! Írja le, hogy a munkavédelem, környezetvédelem, tűzvédelem, elsősegélynyújtás ismerete hogyan segíti Önt céljai megvalósításában! 14

15 5. kép: Lovat is érhet baleset! 5. képhez tartozó feladat: Hogyan kerülhetett a ló szorult, életveszélyes helyzetbe? Képzelje el, és írja le 1 oldal terjedelemben a füzetébe! 2. LECKE: A MUNKAVÉDELEM FOGALMA, CÉLJA, FELADATA, AZ ESZKÖZÖK ÉS AZ ÁRTALMAK CSOPORTOSÍTÁSA[s10] 2.1. A munkavédelem fogalma: Mindazon eszközök, törvények intézmények rendszere, amelyek feladata a dolgozók testi épségének, egészségének, munkaképességének fenntartása, valamint megóvása a munka folyamán fellépő veszélyektől, ártalmaktól. Önállóan feldolgozandó feladat! Írja le munkafüzetébe a válaszokat! Fogalmazza meg saját szavaival, mi a munkavédelem lényege, és írja le munkafüzetébe! Pl.: A munkavédelem lényege: 2.2. Eszközeinek csoportosítása: 1. Szervezési eszközrendszer: a veszélyt okozó hatást időben szervezéssel korlátozzuk. 2. Műszaki eszközrendszer: a mindenkori műszaki színvonal 15

16 3. Egészségügyi eszközrendszer: Pl.: üzemorvosi hálózat, pályaalkalmassági szűrővizsgálat 4. Jogi eszközrendszer: törvény, rendelet, végrehajtási utasítás, vállalati munkavédelmi szabályzat, szabványok,, stb.. 5. Oktatási, nevelési, agitációs propaganda eszközök iskolában, munkahelyen Önállóan feldolgozandó feladat! Írja le munkafüzetébe a válaszokat! Mely eszközrendszer alkalmazását mutatják be az alábbi példák? Írja a munkafüzetébe a feladat megoldását, az eszközrendszer megnevezését! Évente kötelező orvosi vizsgálat Kötelező munkavédelmi előadáson való részvétel Új munkavégzési szabályok bevezetése Új vészleállító beszerzése A Waldorf (Charles C. Ebbets, 1930) (Híres étterem volt annak idején a Waldorf) (Forrás: vagy A munkavégzés folyamán ható veszélyes tényezők 1. Fizikai tényezők Pl.: elektromosság, hőhatás, forgó mozgó alkatrészek,, stb.. 2. Kémiai tényezők Pl.: mérgező porok, gázok, folyadékok,, stb.. 3. Biológiai tényezők Pl.: betegséget okozó mikroorganizmusok. (A légkondicionálóban is tenyészhetnek!) 4. Fiziológiai tényezők. Pl.: elfáradás okai, idegsejtek anyagcseréje, melyet az izomsejtek elfáradása, anyagcseréje is befolyásol. Önállóan feldolgozandó feladat! Írja le munkafüzetébe a válaszokat! Feladat: Sorolja fel, hogy az Ön által választott szakmában melyek a munkavégzés során ható veszélyes tényezők? Írja le saját munkavédelmi füzetébe! (Tartsa meg a fenti csoportosítást!) 16

17 2.4. Önellenőrző kérdések: Ezek a kérdések az otthoni felkészülését segítik. Figyelmébe ajánlom a 11. oldalon található tanácsokat, melyek segítik Önt a tanulásban. 1./2 Mondja el, írja le egy füzetlapra a munkavédelem fogalmát! 2./2 Mondja el, írja le egy füzetlapra, hogy melyek a munkavédelem eszközei! 3./2 Mondja el, írja le egy füzetlapra, hogy melyek a munkavégzés során ható veszélyes tényezők! 2.5. Nézzen utána! 1. A munkavédelem eszközei hogyan védik a dolgozót, Önt a balesetektől? 2. Mondjon példát, hogy a környezetében milyen típusú veszélyes tényező van! 3. Biztonságos-e az Ön környezete munkavédelmi szempontból? Keressen veszélyes pontokat azon a munkahelyen, ahol Ön dolgozik! 3. LECKE: A MUNKAVÉDELEM TERÜLETEI, SZERVEZETE, SZABÁLYOZÁSA, A MUNKAVÉDELMI, HIGIÉNIAI ELLENŐRZŐ SZERVEK, BÜNTETÉSI ESZKÖZÖK 3.1. Munkavédelem főbb területei: 1. Baleset elhárítás (baleset megelőzés, veszélyes termelési tényezők kiküszöbölése) 2. Munkahigiéne és foglalkozás-egészségügy (ergonómia, alkalmassági vizsgálat) Önállóan feldolgozandó feladat! Írja le munkafüzetébe! Hogyan tudja a balesetet megelőzni? (Pl.: A balesetet megelőzhetem, ha ) Hogyan tudja a veszélyes termelési tényezőket kiküszöbölni? Emlékezzen a veszélyes tényezők csoportosítására! (Pl.: A veszélyes tényezőt kiküszöbölhetem, ha...) Milyen foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást vett igénybe eddig? Mondja el, írja le! Mire kötelezi munkaadója munkába álláskor, majd rendszeresen? A munkáltató előírta, hogy Mit tapasztalt a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás alkalmával? Mondja el, írja le! 17

18 3.2. A munkavédelem szabályozása Magyarországon: A munkavédelmi tevékenység irányítása állami feladat Magyarországon. Az operatív feladatok (munkavédelem irányítása, tervezése, ellenőrzése,, stb..) ellátására létrehozta az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséget (OMMF), illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot (ÁNTSZ), az Országos Munkahigiéniás és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (OMFI), és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal is ellát munkavédelmi hatósági feladatokat speciális területén. A higiéniás állapotok, a biztonságos élelmiszer forgalmazás ellenőrzését a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal végzi. Ezen szervek hatósági feladatokat látnak el. A foglalkozáspolitikai és munkaügyi miniszter nevezi ki az OMMF elnökét, elnökhelyettesét, valamint meghatározza szakmai irányítási feladatait. Az OMMF felépítése területi, régiók szerint (pl.: Közép Magyarországi OMMF, központja Székesfehérváron van, stb..), ezen belül a felügyelők szakmailag osztják szét a feladatokat (pl.: kereskedelem, oktatás, mezőgazdaság, építkezések, stb. munkavédelmi felügyelete). 6. kép: Erős stabil létra 6. képhez tartozó feladat: Sorolja fel érveit, írja le munkafüzetébe, hogy miért veszélyes a képen látható létrahasználat! Ön szerint hogyan szabad biztonságosan használni az egyágú támasztólétrát? Írja le saját munkafüzetébe! 18

19 Önállóan feldolgozandó feladat! Írja le munkafüzetébe a válaszokat! Mint élelmiszeripari szakmunkásnak miért kell ismernie a munkavédelmet és az élelmiszerbiztonságot felügyelő szervezeteket? Keressen mellette érveket és gondoljon a kockázatokra! Mi történhet, ha hiányzik a szervezetekről szóló információja? 3.3. A munkavédelmi felügyelő jogosult: 1. Az illetékessége alá tartozó gazdasági szervezetnél külön engedély nélkül ellenőrzést tartani, az üzemi balesetet, foglalkozási megbetegedést kivizsgálni. 2. A gazdálkodó szervezet vezetőjét utasítani az észlelt hiányosságok meghatározott időn belül történő megszüntetésére. 3. A munkavédelmi előírások megszegőit megbírságolni, további foglalkoztatását megtiltani, szabálysértési, büntető fegyelmi eljárást kezdeményezni, lefolytatni. 4. A dolgozót közvetlenül fenyegető veszély esetén annak elhárításáig az üzem, üzemrész, gép működését felfüggeszteni. Önállóan feldolgozandó feladat! Írja le munkafüzetébe a válaszokat! Indokolja meg, hogy a munkavédelmi felügyelő tevékenysége kinek jó, és miért?mennyiben szolgálja a munkáltató és a munkavállaló érdekeit? 7. kép: Szédülős nem dolgozhat itt! 7. képhez tartozó feladat: Sorolja fel, hogy miért veszélyes így végezni a munkát! Hogyan képzeli el a biztonságos munkavégzést ezen az építkezésen? 3.4. Munkavédelmi szabályok megsértésének következményei: 1. Fegyelmi eljárás: megrovás, szigorú megrovás, kedvezmény, juttatás csökkentése, elbocsátás 19

20 2.Szabálysértés: társadalomra veszélyes (pl.: orvosi vizsgálat elmulasztása) 3. Büntető eljárás: saját vagy mások testi épségének veszélyeztetése, segítségnyújtás elmulasztása Minimum: orvos, tűzoltó, rendőr értesítése szükséges az eseménynek megfelelően. 4. Bírság Ft-tól Ft-ig; kapja: egyén, cég Önállóan feldolgozandó feladat! Írja le munkafüzetébe a válaszokat! Szükség van-e pénzbüntetésre? Miért? Indokolja meg! 8. kép: Jó szakma, nagy lemorzsolódás Képhez tartozó feladat: Írja le a válaszait a munkafüzetébe! 8/1. Képzelje el, hogy munkahelye ez az építkezés! Tudja, hogy munkatársa ezen a létrán dolgozik, de nem látja. Mi lehet az oka? Mit tesz Ön? 8/2. Ön egy munkavédelmi felügyelő. Milyen intézkedést tesz, ha a képen látható munkakörülményeket veszi észre a munkahelyen? 3.5 Élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos rövidítések: FAO: ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete. OÉTI: Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points (veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok). Magyar megfelelője a Magyar Élelmiszerkönyv /1993. számú előírása. WHO: ENSZ Egészségügyi Világszervezete MÉT: Magyar Élelmiszertörvény, évi XC. törvény. (2003. évi LXXXII. törvény az élelmiszerekről váltotta fel, majd a évi XLVI. Törvény.) 20

21 MÉK: Magyar Élelmiszerkönyv Önállóan feldolgozandó feladat! Írja le munkafüzetébe a válaszokat! Egy élelmiszeripari dolgozónak szükséges-e ismerni a fenti rövidítéseket, szervezeteket? Miért? 3.6. Önellenőrző kérdések: Írja le, ill. mondja el a kérdésekre a válaszokat! Ezek a kérdések az otthoni felkészülését segítik. Figyelmébe ajánlom a 11. oldalon található tanácsokat, mely segíti Önt a tanulásban. 4./3 Melyek a munkavédelem főbb területei? 5./3 Magyarországon hogyan van szabályozva a munkavédelem? 6./3 Magyarországon melyek a munkavédelemért felelős végrehajtó szervek? 7./3 Mire jogosult a munkavédelmi felügyelő? 8./3 Milyen következményei lehetnek a munkavédelmi szabályok megsértésének? 9./3 Mekkora lehet a munkavédelmi bírság összege? 10./3 Mit jelentenek a következő rövidítések? FAO: OÉTI:. HACCP: VHO: MÉT:. MÉK: 3.7. Nézzen utána! Gyűjtsön példákat a médiából az OMMF ellenőrzésekről! A közfogyasztásra szánt élelmiszertermelést, forgalmazást az OMMF-en kívül milyen szervek ellenőrzik? Írja le, ill. mondja el! 21

22 4. LECKE: A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY FELÉPÍTÉSE: CÉLJA, HATÁLYA, BALESET, ÜZEMI BALESET, A BALESET OKAI ÉS MEGELŐZÉSE 4.1. Munkavédelmi törvények felépítése: 1992.évi XXII.tv. a Munka Törvénykönyvéről 1993.évi XCIII.tv. a munkavédelemről 1996.évi XXI.tv. a tűzvédelemről 1996.évi LXXV. tv. a munkaügyi ellenőrzésről 2004.évi XI.tv. a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény módosításáról 2006.évi CXXIX.tv. a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény módosításáról 1993.évi XCIII.tv. a munkavédelemről (vázlat) CÉLJA: Az alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. I. fejezet: Általános rendelkezések (Pl.::Jog a biztonságos munka) Hatálya: minden szervezett munkavégzés, munkavégzés hatókörében tartózkodóra, magyarországi munkavégzésre. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is. II. fejezet: Az állam munkavédelmi feladatai és a végrehajtásáért felelős szervek A munkavédelem ágazati feladatait a tevékenység szerint illetékes miniszter látja el. Az állam a feladatait a munkavállalók és munkáltatók érdekképviseleti szerveivel együttműködve valósítja meg. A nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás területén az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározása található benne. III. fejezet: Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni védőeszköz előállítása, gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása, üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történhet. 22

23 Munkaeszközt forgalomba hozni, importálni, üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha kielégíti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit, és ezt a gyártó, külföldről behozott termék esetében az importáló, importáló hiányában az üzemeltető az általános minőségtanúsítás keretében tanúsítja (tanúsíttatja). IV. fejezet: A munkáltatók és a munkavállalók kötelességei és jogai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításában Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles a biztonságos munkavégzésre alkalmas körülményeket megteremteni. A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka végzésére vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát. V. fejezet: A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések kivizsgálása és nyilvántartása A munkabaleset és a foglalkozási megbetegedés kivizsgálása során fel kell tárni a kiváltó és közreható tárgyi, szervezési és személyi okokat, és ennek alapján intézkedéseket kell tenni a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzésére. VI. fejezet: A munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő) választani, amennyiben a munkáltatónál foglalkoztatottak létszáma a 10 főt, illetőleg a kizárólag vagy döntően nem fizikai jellegű tevékenységet folytató munkáltatónál a 20 főt meghaladja. A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről. VII. fejezet: A munkavédelem hatósági felügyelete. A munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítését, valamint ellenőrzését e törvényben és külön jogszabályban megállapított hatáskörrel rendelkező OMMF, ÁNTSZ általános jelleggel látja el. A felügyeletek munkavédelmi bírságot alkalmaznak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállalók életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben. A munkavédelmi bírság összege Ft-tól Ft-ig terjedhet. 23

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 20/2001. (III. 30.) OGY határozat

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

Környezet,- tűz- és munkavédelem

Környezet,- tűz- és munkavédelem Környezet,- tűz- és munkavédelem 1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. 2 KÖRNYEZET-, TŰZ- ÉS MUNKAVÉDELEM TISZA LÁSZLÓ

Részletesebben

JELENTÉS. a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről. 1111 2011. augusztus

JELENTÉS. a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről. 1111 2011. augusztus JELENTÉS a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről 1111 2011. augusztus. 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Az Állam és az Állami Vagyon Működését Ellenőrző

Részletesebben

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg.

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betős szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szövege, a normál

Részletesebben

Tájékoztató. az állatgyógyászati tevékenység végzése során előírt munkabiztonsági követelményekről.

Tájékoztató. az állatgyógyászati tevékenység végzése során előírt munkabiztonsági követelményekről. Kedves Kollégáim! Ma Magyarországon egy állategészségügyi szolgáltató intézmény működését (de figyelem!, akár egy táskás állatorvosét is) igen számos szervezet, hatóság jogosult ellenőrizni. A teljesség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS. a nemzetgazdaság 2008. évi munkavédelmi helyzetéről

TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS. a nemzetgazdaság 2008. évi munkavédelmi helyzetéről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS a nemzetgazdaság 2008. évi munkavédelmi helyzetéről Budapest, 2009. június TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS a nemzetgazdaság 2008. évi munkavédelmi helyzetéről

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

Közfoglalkoztatás biztonságosan Zöldterületek, burkolt közterületek gondozása

Közfoglalkoztatás biztonságosan Zöldterületek, burkolt közterületek gondozása Közfoglalkoztatás biztonságosan Zöldterületek, burkolt közterületek gondozása Szakmai segédlet közfoglalkoztatóknak Miben segít Önnek ez a füzet? Ki a felelős? A közmunka szervezése sokféle kihívással

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 1. oldal 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Fülöp Viktorné mb. intézményvezető A szabályzat hatályos: 2013. április 1.

Részletesebben

munkavállaló az egészséges munkahelyeken

munkavállaló az egészséges munkahelyeken E g é s z s é g e s munkavállaló az egészséges munkahelyeken A munkahelyi egészségfejlesztés jelene és jövõje Országos Egészségfejlesztési Intézet Beköszöntõ Az elsõ Európai Környezet és Egészség Konferencián,

Részletesebben

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján...

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján... Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A tanulók jogai... 3 A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések... 5 Az osztályozó vizsgák követelményei évfolyamonként,

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet. l szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet. l szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemrő l szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról Módosítások: 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet 2010.03.17-től törölve 5/2010. (III.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat 17. szám Tar ta lom je gyzék I. Utasítások 15/2012. (IV. 21.) BM utasítás a munkavédelem egyes ágazati feladatainak

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben