Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei"

Átírás

1 Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP /2F támogatásával Összeállította: Namesnyik Ödön Árpád Szakképző Iskola és Kollégium - TISZK Székesfehérvár 2009

2 TARTALOMJEGYZÉK A MODULFÜZET ALAPADATAI... 6 BEVEZETÉS... 9 I. Munkavédelem az élelmiszeriparban HOGYAN HASZNÁLja A MODULFÜZETET? Lecke: Ismerkedés Lecke: A munkavédelem fogalma, célja, feladata, az eszközök és az ártalmak csoportosítása Lecke: A munkavédelem területei, szervezete, szabályozása, a munkavédelmi, higiéniai ellenőrző szervek, büntetési eszközök Lecke: A Munkavédelmi törvény felépítése: célja, hatálya, baleset, üzemi baleset, a baleset okai és megelőzése Lecke: A Munkavédelmi törvény ismertetése: a munkába állás feltételei Lecke: Munkavédelmi törvény ismertetése: a dolgozó munkavédelmi feladatai Lecke: Munkavédelmi törvény ismertetése: a munkáltató munkavédelmi feladatai, munkaruha, védőruha, védőeszköz, védőital biztosítása Lecke: Munkavédelmi törvény ismertetése: közfogyasztásra szánt élelmiszer termelésének feltételei, telephely létesítése Lecke: Gyakorlás, ismétlés Lecke: Ellenőrzés és Értékelés Lecke: Munkavédelmi törvény ismertetése: higiéniai feltételek, HACCP LECKE: Munkavédelmi törvény ismertetése: Az üzem világítása Lecke: Munkavédelmi törvény ismertetése: az üzem kondicionálása Lecke: Munkavédelmi törvény ismertetése: szociális létesítmények, tisztító fertőtlenítő szerek csoportosítása, felhasználása Lecke: Raktározás anyagmozgatás Lecke: Sugárzás, rezgés Lecke: A Zajártalom Lecke: Légszennyeződés, porártalom Lecke: Hőártalom (munkavégzés meleg és hideg munkahelyeken)

3 20. Lecke: Az elektromosság alkalmazásához szükséges biztonságtechnika Lecke: Gyakorlás, ismétlés Lecke: Ellenőrzés és értékelés II. Környezetvédelem Bevezetés a környezetvédelembe Lecke: A környezetvédelem fogalma, jelentősége Lecke: Az élelmiszeriparban alkalmazott környezetvédelmi berendezések működési elvei Lecke: A Víz, a levegő, a környezet tisztaságának védelme, A jövő korszerű berendezéseinek jellemzői Lecke: Az élelmiszerbiztonság szabályozása, az EU élelmiszer szabályozás elvei Lecke: Gyakorlás, ismétlés Lecke: Ellenőrzés és értékelés III. Tűzvédelem Bevezetés a tűzvédelembe Lecke: A tűzvédelemi alapfogalmak, a tűz bejelentése Lecke: Tűzveszélyes anyagok, tűzveszélyességi osztályba sorolás, tűzoltó anyagok, eszközök IV. Elsősegélynyújtás Bevezetés az elsősegélynyújtásba Lecke: Elsősegélynyújtás: a seb, a sebellátás, a törés, a rándulás Lecke: Elsősegélynyújtás: égési sérülés, fagyás lecke: Elsősegélynyújtás: Mérgezés, mérgező anyagok, maró anyagok Lecke: Gyakorlás, ismétlés Lecke: Felkészülés az osztályozó vizsgára Lecke: Lehetséges vizsgakérdések A Képekhez tartozó feladatok lehetséges megoldásai Melléklet: A munkavédelemre vonatkozó szabályok rendszere

4 Előszó Tisztelt Olvasó! A TV-ben egy fej torzó chipset eszik, a fejnélküli torzó pedig kiugrik az ablakon. Ez egy chips reklám. Esténként krimik, horror filmek mennek a TV-ben tele erőszakkal. Ezekhez a virtuális szörnyűségekhez képest milyen a valóság szörnyűsége? A virtuális szörnyűségek ellen nem lehet védekezni, a valóság szörnyűségei ellen lehet védekezni! Hogy hogyan? Erre ad választ ez a modulfüzet. Ön ebben a modulfüzetben megtalálja a munka- tűz- környezet- és baleset védelem, valamint az elsősegélynyújtás legszükségesebb ismereteit. Ezeket az ismereteket különféle módon sajátíthatja el. 1. Egyrészt a képekhez kapcsolódó kérdésekkel, azok megválaszolásával alakíthatja munkavédelmi szemléletét. Kreatív képességeit fejleszti így, mely a tanuláshoz elengedhetetlen.. 2. Ha minden fontos információra rákérdez (ezeket a kérdéseket is tartalmazza a modulfüzet), és felelni is tud rájuk, akkor tájékozottnak mondható ezen a területen. 3. A modulfüzetben olvasható feladatok a megértést, a tudás gyakorlati oldalát erősítik. 4. Információkereső munkával tágíthatja ismereteit, kutatásai a megértést segíthetik. 5. A módszertárban játékos ismeretszerzési módszereket talál, amely még tovább könnyíti az ismeretek elsajátítását. Mindenki egyéniségéhez választhat metodikát. Ezért ajánlom a módszertár figyelmes áttekintését tanárnak, diáknak egyaránt. Örülök, ha felkeltettem érdeklődését, hiszen egyre veszélyesebben élünk. Nézze át a statisztikákat! Azért irányítottam figyelmét napjainkban egyre fontosabbá váló életveszélyes területére, hogy jelezzem, odafigyeléssel meg tudjuk magunkat és társainkat védeni ezek többségétől. Akár otthon, akár az utcán, akár a munkahelyen a munkavédelem=életvédelem! Ha észrevételük van, tegyék azt meg a következő címen: Használják egészséggel a modulfüzetet! A szerző

5 1. kép: Alvás Manhattan fölött. Anno Feladat: Hogyan tenné biztonságosabbá a dolgozók pihenését? 5

6 A MODULFÜZET ALAPADATAI SZAKMACSOPORT: Élelmiszeripar Modul megnevezése: Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz-, és környezet- védelem elméleti ismeretei. Szakma megnevezése Szakma azonosító száma Tananyagelem azonosítója Húsfeldolgozó /1.1/ Édesipari termékgyártó /1.1/ Molnár szakmunkás /1.1/ Pék szakmunkás /1.1/ Pék-cukrász szakmunkás /1.1/ Tejtermék gyártó /1.1/ A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása: A munkavédelem célja, feladata, területei, szervezete, fontosabb jogszabályai. A biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételei. Foglalkozási ártalom fogalma. Az ártalmak csoportosítása, okai, következményei és megelőzési lehetőségek. A tűzvédelem célja, feladatai. Az égés feltételei. Tűzveszélyes anyagok tűzveszélyességi osztályba-sorolás. Tűzoltó anyagok és eszközök. Tennivalók tűz esetén. Baleset fogalma, csoportosítása, megelőzése. Tennivalók baleset esetében. Az elsősegélynyújtás alapvető szabályai. A környezetvédelem fogalma, jelentősége. A víz, a levegő, a környezet tisztaságának védelme. Szennyvízkezelés, hulladékkezelés, az élelmiszeriparban alkalmazott környezetvédelmi berendezések szerepe és fontossága. [b2] A modul célja: A modul elvégzése után Ön sajátítsa el a munkavédelmi törvényeket, a környezetvédelemi alapismereteket, és ismerje fel a munka során felmerülő veszélyes tényezőket! Legyen képes betartani a munka-, a tűz-, a környezetvédelmi,a higiéniai, és a minőségbiztosítási törvényeket, ill. előírásokat! Legyen képes munkavégzés közben vigyázni saját és munkatársai épségére, egészségi állapotára! Modul időtartama: 36 óra/tanév; 1 óra/hét Bemeneti követelmény: 10. osztály elvégzése

7 A modul során elsajátítandó kompetenciák: Rendeltetésszerűen használja a tevékenységéhez előírt munkaruhát, védőruhát, védőfelszerelést. Betartja a munka-, tűz-, környezetvédelmi-, higiéniai-, minőségbiztosítási előírásokat a munkavégzés során. Szakszerűen használja a tűzoltó eszközöket. Elsősegélyt nyújt, és elvégzi a hatáskörébe tartozó teendőket baleset esetén. Értesíti a mentőket, tűzoltókat, rendőrséget, katasztrófavédelmet szükség esetén. Elvégzi az előírt tisztítási, fertőtlenítési munkákat. Hatályos környezetvédelmi jogszabályok alapján kezeli a képződő hulladékot, ügyelve a környezetre, a környezetben lévő föld, víz, levegő tisztaságára. Biztonságosan üzemelteti a rá bízott, munkakörébe tartozó technológiai gépeket. Építő munkás az Empire State Buildingen (Charles C. Ebbets művészfotója) (forrás: 7

8 A modulban alkalmazott értékelési módszerek: Számonkérés formája Szóbeli, írásbeli értékelés Számonkérések rendszeressége Modul végén, modul folyamán kompetenciánként Számonkérés tartalma Az adott kompetencia ismeret, készség és magatartásforma összetevői A tanulók tudásszintjének A tananyagban való előrehaladást mérő írásbeli tesztek, ellenőrzésére szolgáló esettanulmányok értékelése, helyzetgyakorlatok, szituációk, módszerek szóbeli feleletek, egyéni és csoportos formában. Megszerezhető minősítések felnőtt oktatásban: nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt nappali oktatásban: 1= elégtelen, 2= elégséges, 3= közepes, 4=jó, 5= kitűnő A minősítéshez tartozó felnőtt oktatásban: követelmények 50% alatt nem felelt meg % megfelelt 81 % % jól megfelelt nappali oktatásban: 0-49,99% 1 elégtelen 50-63% 2 elégséges 63,1-76% 3 közepes 76,1-88% 4 jó 88,1-100% 5 kitűnő A sikertelen teljesítés záró vizsga pótlása következménye 8

9 BEVEZETÉS Kedves Tanuló! A modulfüzet tananyagát leckékre bontottuk. Tudja-e, hogy 2008-ban 116-an munkabalesetben, 996-an közúti balesetben, 1825-an otthoni balesetben haltak meg? Képzelje el, hogy legkedvesebb ismerőse nem megy haza, mert oktalanul meghalt! A 2937 embernek, dolgozónak is volt családja, hiányoznak otthon. A világban összesen ember hal meg munkabalesetben évente. A leckék arról szólnak, hogy milyen körülmények között tudnak biztonságosan dolgozni (1-10 lecke), hogyan tudjuk megóvni saját, munkatársaink, fogyasztók (11-22 lecke), környezetünk (23-28 lecke) egészségét. Ezen kívül tűzrendészeti, elsősegélynyújtó alapismereteket szerezhetünk. (29-35 lecke). Nincs véletlen baleset, mindnek oka van! Mivel oka van, így megelőzhető minden baleset! Munkavédelmi tanulmányai során olyan ismeretekkel gazdagodik majd, amely felhasználásával ön képes lesz aktívan részt venni a balesetek megelőzésében! Ebből a modulfüzetből az elméleti alapokat sajátíthatja el. A modulfüzet felépítése: Minden fejezet végén önellenőrző kérdések, gondolkodtató feladatok találhatók, melyek a legfontosabb részletekre irányulnak. Ezek segítségével ellenőrizhető, hogy milyen mértékben sajátította el az elméleti ismereteket, azaz mennyire tudott felkészülni a balesetek megelőzésére, a biztonságos munkavégzésre. Minden fejezet végén javasoljuk, hogy az eredményes tanulás és vizsga érdekében készítsen vázlatot, kivonatot az adott lecke tananyagából, és tegyen fel kérdéseket. Hasonlítsa össze az ezeket az általunk feltett kérdésekkel. A képekhez gondolkodtató feladatok kapcsolódnak, melyek segítik a helyes munkavédelmi szemlélet kialakulását. Saját tanulási stílusának megfelelő módszerrel tanuljon! Teremtse meg a tanulás feltételeit: csendet, rendet, lelki nyugalmat! Megszokott helyen tanuljon! Jelölje ki a tananyag mennyiségét, és a hozzá tartozó tanulási időt! Tanulását akkor hagyja abba, ha leellenőrizte tudását, felmondta - esetleg leírta - saját magának, vagy segítőjének a leckét! Ha a hangos olvasás segíti, olvassa hangosan az anyagot. Ha vizuális típus, készítsen rajzot, vázlatot! Mindig párosítsa az olvasottakat a gyakorlattal! Mindig gondolja át, mi a jelentősége a tanultaknak a valóságban! Legyen egy munkafüzete, amibe jegyzetel! Ne felejtse, ha mindenki tisztában lenne a munkavédelem jelentőségével, a statisztika úgy kezdődne: 2009-ben senki sem vesztette életét munkahelyi balesetben! 9

10 A modul tananyagának eredményes elsajátítását, célkitűzéseinek megvalósulását tanára fogja mérni tesztekkel, elméleti feladatokkal. A modulfüzetben szereplő képeken gondolkodjon el! Kérdéseket, ill. feladatokat fog alattuk találni, amelyek megválaszolása, ill. megoldása kreativitást, képzelőerőt és logikai gondolkodást igényel. 2. kép: Veszélyes munkakör (Charles C. Ebbets fotóművész a magasban munka közben) (Forrás: 2. feladat: Milyen veszély leselkedik a fotósra? A veszély hogyan védhető ki? Írja le munkafüzetébe! 3. kép: Ebéd a felhőkarcoló tetején (Charles C. Ebbets, 1932) 3. feladat: Milyen étkezési körülményeket kell biztosítani a dolgozóknak? Írja le munkafüzetébe! 10

11 Bevezetés I. MUNKAVÉDELEM AZ ÉLELMISZERIPARBAN Valószínűleg minden nézőn végigfut a hideg ezeket a new york-i építőmunkásokat nézve. A kép 1932-ben készült, amint 200 m magasban szerény ebédjüket költik a munkahelyükön, mivel órákba telne le-fel közlekedni. Az 1. képen pihenni látja őket, hasonló magasban alszanak. Azóta a munkavédelem jelentős változásokon ment keresztül. Az első fejezetben a munkavédelemmel kapcsolatos nélkülözhetetlen tudást fogja megszerezni, mely a biztonságos, egészségre nem ártalmas munkavégzés feltételeit ismerteti. Ne felejtse el, sosem tudhatjuk, mikor lesz rá szükségünk! Ha szerencsések vagyunk, sosem kell alkalmaznunk az ismereteinket éles helyzetben, de ha a szükség úgy hozza, életet ment, ha gyorsan tudunk dönteni és biztos kézzel cselekedni.. A tanulási feladatok elvégzése után képes lesz: 1. a munkakörében balesetmentesen dolgozni, megvédeni saját és munkatársa testi épségét. 2. a munkavégzés során ható veszélyes tényezőket felismerni, védekezni károsító hatásuk ellen. 3. tevékenyen részt venni a balesetek megelőzésében, kivizsgálásában. 4. a munkavédelemmel kapcsolatos törvényeket ismerni, betartani. Rész célkitűzések 1. Saját szavaival ismertesse a munkavédelem tantárgy követelményeit. 2. Határozza meg a munkavédelem fogalmait, feladatát. 3. Saját szavaival ismertesse a munkavédelem területeit, szabályozását. 4. Saját szavaival ismertesse az OMMF feladatát 5. Saját szavaival ismertesse a munkavédelmi törvényt. 6. Saját szavaival ismertesse a munkabalesetet, teendőit, következményeit. 7. Saját szavaival ismertesse a munkába állás feltételeit. 8. Saját szavaival ismertesse a dolgozó munkavédelmi feladatai melyek? 9. Saját szavaival ismertesse a munkáltató munkavédelmi feladatai melyek? 11

12 4. kép: Ne játssz az életeddel! (1-4. képek Charles C. Ebbets művészfotói) 4. feladat: Milyen pihenési körülményeket kell biztosítani a dolgozónak? Írja le munkafüzetébe! 12

13 HOGYAN HASZNÁLJA A MODULFÜZETET? A tanulás során a modulfüzetben az alábbi ikonokkal fog találkozni, amelyek jelentése a következő: Feladat: Végezze el a kapott utasítás alapján a feladatot! A legjobban akkor tudunk tanulni, ha azt egy tevékenység végzése során tesszük. Ilyenkor jegyezzük meg az információkat a legjobban, és ilyenkor emlékezünk rájuk a leghosszabban. (A feladatokat mindig dőlten szedve találja meg.) Önállóan igyekezzen megoldani a feladatot, ha ezt a szöveget látja: Önállóan feldolgozandó feladat Elmélet: A tanuláshoz legfontosabb elméleti tudnivalókat a lehető legrövidebb formában foglaltuk össze. Mivel ez a modulfüzet kiegészítheti tankönyv, ezért ha további részletesebb magyarázatra van szüksége, akkor azt a tankönyvben megtalálja. Önellenőrzés: A ceruza jelnél ellenőrizze tudását! Ha elvégezte az Önellenőrzés feladatait, megtudhatja, hogy milyen szintű a tudása.. Az eredményeket megnézheti a modulfüzet... oldalától kezdve. (A feladatokat mindig dőlten szedve találja meg.) Nézzen utána! Ez a jel arra buzdít, hogy önállóan, otthon, vagy akár az iskolában utánanézzen valaminek az interneten, újságokban, TV-ben, könyvekben, könyvtárakban, az ÉLETBEN,, stb.., ott, ahol a legjobb eredménnyel tud keresni. Csoportosan: A tanár útmutatásai alapján alakítsanak tanulócsoportokat! Ezeket a feladatokat a csoport tagjainak közösen kell elvégezniük! 13

14 1. LECKE: ISMERKEDÉS Van valamilyen családi kötődése a szakmához? Beszélje meg a társával, hogy miért ezt a szakmát választotta! Mit vár az iskolától? Milyen célt tűzött ki maga elé? Beszélgessünk a munkavédelemről és annak szükségességéről! Vázlat: 1. Fontos tisztázni, hogy mennyire véletlenszerű a baleset. Amennyiben nem véletlen, akkor pedig oka van. Vizsgáljuk meg példákon keresztül, hogy lehetséges e véletlen baleset! Keressünk véletlen balesetre példát! Nem találunk. 2. Bizonyított, hogy a balesetnek oka van, tehát megelőzhető, azaz a baleset nem véletlen, nem szükségszerű. 3. A munkavédelem azt vizsgálja, hogyan előzhető meg a baleset. Mondjon példát saját tapasztalatából, amikor megelőzhető lett volna a baleset, vagy esetleg sikerült megelőzni! 4. Bemenő ismeret felmérése: Mivel foglalkozik a munkavédelem? Mivel foglalkozik a környezetvédelem? Mivel foglalkozik a tűzoltóság? Miért van szükség elsősegélynyújtó ismeretekre? A balesetnek van oka, vagy nincs? Lehet a baleset véletlenszerű? Környezetünk, napi élelmiszerünk befolyásolja egészségünket? Írjon példát! Önállóan feldolgozandó feladat! Írja le munkafüzetébe a válaszokat! 1.1. Fogalmazza meg röviden és mondja el a társainak, miért ezt a szakmát választotta? Írja le munkafüzetébe! 1.2. Figyelje meg tanárja ismertetését a javasolt tanulási módszerekről, a modulfüzet használatáról. Készítsen vázlatot az elhangzottak alapján. Írja le munkafüzetébe! 1.3. Alakítsanak 4 fős csoportokat, és a csomagolópapír Önre eső részére (ha nincs a saját füzetébe) írja le megvalósítandó céljait. Beszéljék meg egymással céljaikat. Az év folyamán dolgozza át céljait! Írja le, hogy a munkavédelem, környezetvédelem, tűzvédelem, elsősegélynyújtás ismerete hogyan segíti Önt céljai megvalósításában! 14

15 5. kép: Lovat is érhet baleset! 5. képhez tartozó feladat: Hogyan kerülhetett a ló szorult, életveszélyes helyzetbe? Képzelje el, és írja le 1 oldal terjedelemben a füzetébe! 2. LECKE: A MUNKAVÉDELEM FOGALMA, CÉLJA, FELADATA, AZ ESZKÖZÖK ÉS AZ ÁRTALMAK CSOPORTOSÍTÁSA[s10] 2.1. A munkavédelem fogalma: Mindazon eszközök, törvények intézmények rendszere, amelyek feladata a dolgozók testi épségének, egészségének, munkaképességének fenntartása, valamint megóvása a munka folyamán fellépő veszélyektől, ártalmaktól. Önállóan feldolgozandó feladat! Írja le munkafüzetébe a válaszokat! Fogalmazza meg saját szavaival, mi a munkavédelem lényege, és írja le munkafüzetébe! Pl.: A munkavédelem lényege: 2.2. Eszközeinek csoportosítása: 1. Szervezési eszközrendszer: a veszélyt okozó hatást időben szervezéssel korlátozzuk. 2. Műszaki eszközrendszer: a mindenkori műszaki színvonal 15

16 3. Egészségügyi eszközrendszer: Pl.: üzemorvosi hálózat, pályaalkalmassági szűrővizsgálat 4. Jogi eszközrendszer: törvény, rendelet, végrehajtási utasítás, vállalati munkavédelmi szabályzat, szabványok,, stb.. 5. Oktatási, nevelési, agitációs propaganda eszközök iskolában, munkahelyen Önállóan feldolgozandó feladat! Írja le munkafüzetébe a válaszokat! Mely eszközrendszer alkalmazását mutatják be az alábbi példák? Írja a munkafüzetébe a feladat megoldását, az eszközrendszer megnevezését! Évente kötelező orvosi vizsgálat Kötelező munkavédelmi előadáson való részvétel Új munkavégzési szabályok bevezetése Új vészleállító beszerzése A Waldorf (Charles C. Ebbets, 1930) (Híres étterem volt annak idején a Waldorf) (Forrás: vagy A munkavégzés folyamán ható veszélyes tényezők 1. Fizikai tényezők Pl.: elektromosság, hőhatás, forgó mozgó alkatrészek,, stb.. 2. Kémiai tényezők Pl.: mérgező porok, gázok, folyadékok,, stb.. 3. Biológiai tényezők Pl.: betegséget okozó mikroorganizmusok. (A légkondicionálóban is tenyészhetnek!) 4. Fiziológiai tényezők. Pl.: elfáradás okai, idegsejtek anyagcseréje, melyet az izomsejtek elfáradása, anyagcseréje is befolyásol. Önállóan feldolgozandó feladat! Írja le munkafüzetébe a válaszokat! Feladat: Sorolja fel, hogy az Ön által választott szakmában melyek a munkavégzés során ható veszélyes tényezők? Írja le saját munkavédelmi füzetébe! (Tartsa meg a fenti csoportosítást!) 16

17 2.4. Önellenőrző kérdések: Ezek a kérdések az otthoni felkészülését segítik. Figyelmébe ajánlom a 11. oldalon található tanácsokat, melyek segítik Önt a tanulásban. 1./2 Mondja el, írja le egy füzetlapra a munkavédelem fogalmát! 2./2 Mondja el, írja le egy füzetlapra, hogy melyek a munkavédelem eszközei! 3./2 Mondja el, írja le egy füzetlapra, hogy melyek a munkavégzés során ható veszélyes tényezők! 2.5. Nézzen utána! 1. A munkavédelem eszközei hogyan védik a dolgozót, Önt a balesetektől? 2. Mondjon példát, hogy a környezetében milyen típusú veszélyes tényező van! 3. Biztonságos-e az Ön környezete munkavédelmi szempontból? Keressen veszélyes pontokat azon a munkahelyen, ahol Ön dolgozik! 3. LECKE: A MUNKAVÉDELEM TERÜLETEI, SZERVEZETE, SZABÁLYOZÁSA, A MUNKAVÉDELMI, HIGIÉNIAI ELLENŐRZŐ SZERVEK, BÜNTETÉSI ESZKÖZÖK 3.1. Munkavédelem főbb területei: 1. Baleset elhárítás (baleset megelőzés, veszélyes termelési tényezők kiküszöbölése) 2. Munkahigiéne és foglalkozás-egészségügy (ergonómia, alkalmassági vizsgálat) Önállóan feldolgozandó feladat! Írja le munkafüzetébe! Hogyan tudja a balesetet megelőzni? (Pl.: A balesetet megelőzhetem, ha ) Hogyan tudja a veszélyes termelési tényezőket kiküszöbölni? Emlékezzen a veszélyes tényezők csoportosítására! (Pl.: A veszélyes tényezőt kiküszöbölhetem, ha...) Milyen foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást vett igénybe eddig? Mondja el, írja le! Mire kötelezi munkaadója munkába álláskor, majd rendszeresen? A munkáltató előírta, hogy Mit tapasztalt a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás alkalmával? Mondja el, írja le! 17

18 3.2. A munkavédelem szabályozása Magyarországon: A munkavédelmi tevékenység irányítása állami feladat Magyarországon. Az operatív feladatok (munkavédelem irányítása, tervezése, ellenőrzése,, stb..) ellátására létrehozta az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséget (OMMF), illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot (ÁNTSZ), az Országos Munkahigiéniás és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (OMFI), és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal is ellát munkavédelmi hatósági feladatokat speciális területén. A higiéniás állapotok, a biztonságos élelmiszer forgalmazás ellenőrzését a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal végzi. Ezen szervek hatósági feladatokat látnak el. A foglalkozáspolitikai és munkaügyi miniszter nevezi ki az OMMF elnökét, elnökhelyettesét, valamint meghatározza szakmai irányítási feladatait. Az OMMF felépítése területi, régiók szerint (pl.: Közép Magyarországi OMMF, központja Székesfehérváron van, stb..), ezen belül a felügyelők szakmailag osztják szét a feladatokat (pl.: kereskedelem, oktatás, mezőgazdaság, építkezések, stb. munkavédelmi felügyelete). 6. kép: Erős stabil létra 6. képhez tartozó feladat: Sorolja fel érveit, írja le munkafüzetébe, hogy miért veszélyes a képen látható létrahasználat! Ön szerint hogyan szabad biztonságosan használni az egyágú támasztólétrát? Írja le saját munkafüzetébe! 18

19 Önállóan feldolgozandó feladat! Írja le munkafüzetébe a válaszokat! Mint élelmiszeripari szakmunkásnak miért kell ismernie a munkavédelmet és az élelmiszerbiztonságot felügyelő szervezeteket? Keressen mellette érveket és gondoljon a kockázatokra! Mi történhet, ha hiányzik a szervezetekről szóló információja? 3.3. A munkavédelmi felügyelő jogosult: 1. Az illetékessége alá tartozó gazdasági szervezetnél külön engedély nélkül ellenőrzést tartani, az üzemi balesetet, foglalkozási megbetegedést kivizsgálni. 2. A gazdálkodó szervezet vezetőjét utasítani az észlelt hiányosságok meghatározott időn belül történő megszüntetésére. 3. A munkavédelmi előírások megszegőit megbírságolni, további foglalkoztatását megtiltani, szabálysértési, büntető fegyelmi eljárást kezdeményezni, lefolytatni. 4. A dolgozót közvetlenül fenyegető veszély esetén annak elhárításáig az üzem, üzemrész, gép működését felfüggeszteni. Önállóan feldolgozandó feladat! Írja le munkafüzetébe a válaszokat! Indokolja meg, hogy a munkavédelmi felügyelő tevékenysége kinek jó, és miért?mennyiben szolgálja a munkáltató és a munkavállaló érdekeit? 7. kép: Szédülős nem dolgozhat itt! 7. képhez tartozó feladat: Sorolja fel, hogy miért veszélyes így végezni a munkát! Hogyan képzeli el a biztonságos munkavégzést ezen az építkezésen? 3.4. Munkavédelmi szabályok megsértésének következményei: 1. Fegyelmi eljárás: megrovás, szigorú megrovás, kedvezmény, juttatás csökkentése, elbocsátás 19

20 2.Szabálysértés: társadalomra veszélyes (pl.: orvosi vizsgálat elmulasztása) 3. Büntető eljárás: saját vagy mások testi épségének veszélyeztetése, segítségnyújtás elmulasztása Minimum: orvos, tűzoltó, rendőr értesítése szükséges az eseménynek megfelelően. 4. Bírság Ft-tól Ft-ig; kapja: egyén, cég Önállóan feldolgozandó feladat! Írja le munkafüzetébe a válaszokat! Szükség van-e pénzbüntetésre? Miért? Indokolja meg! 8. kép: Jó szakma, nagy lemorzsolódás Képhez tartozó feladat: Írja le a válaszait a munkafüzetébe! 8/1. Képzelje el, hogy munkahelye ez az építkezés! Tudja, hogy munkatársa ezen a létrán dolgozik, de nem látja. Mi lehet az oka? Mit tesz Ön? 8/2. Ön egy munkavédelmi felügyelő. Milyen intézkedést tesz, ha a képen látható munkakörülményeket veszi észre a munkahelyen? 3.5 Élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos rövidítések: FAO: ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete. OÉTI: Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points (veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok). Magyar megfelelője a Magyar Élelmiszerkönyv /1993. számú előírása. WHO: ENSZ Egészségügyi Világszervezete MÉT: Magyar Élelmiszertörvény, évi XC. törvény. (2003. évi LXXXII. törvény az élelmiszerekről váltotta fel, majd a évi XLVI. Törvény.) 20

21 MÉK: Magyar Élelmiszerkönyv Önállóan feldolgozandó feladat! Írja le munkafüzetébe a válaszokat! Egy élelmiszeripari dolgozónak szükséges-e ismerni a fenti rövidítéseket, szervezeteket? Miért? 3.6. Önellenőrző kérdések: Írja le, ill. mondja el a kérdésekre a válaszokat! Ezek a kérdések az otthoni felkészülését segítik. Figyelmébe ajánlom a 11. oldalon található tanácsokat, mely segíti Önt a tanulásban. 4./3 Melyek a munkavédelem főbb területei? 5./3 Magyarországon hogyan van szabályozva a munkavédelem? 6./3 Magyarországon melyek a munkavédelemért felelős végrehajtó szervek? 7./3 Mire jogosult a munkavédelmi felügyelő? 8./3 Milyen következményei lehetnek a munkavédelmi szabályok megsértésének? 9./3 Mekkora lehet a munkavédelmi bírság összege? 10./3 Mit jelentenek a következő rövidítések? FAO: OÉTI:. HACCP: VHO: MÉT:. MÉK: 3.7. Nézzen utána! Gyűjtsön példákat a médiából az OMMF ellenőrzésekről! A közfogyasztásra szánt élelmiszertermelést, forgalmazást az OMMF-en kívül milyen szervek ellenőrzik? Írja le, ill. mondja el! 21

22 4. LECKE: A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY FELÉPÍTÉSE: CÉLJA, HATÁLYA, BALESET, ÜZEMI BALESET, A BALESET OKAI ÉS MEGELŐZÉSE 4.1. Munkavédelmi törvények felépítése: 1992.évi XXII.tv. a Munka Törvénykönyvéről 1993.évi XCIII.tv. a munkavédelemről 1996.évi XXI.tv. a tűzvédelemről 1996.évi LXXV. tv. a munkaügyi ellenőrzésről 2004.évi XI.tv. a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény módosításáról 2006.évi CXXIX.tv. a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény módosításáról 1993.évi XCIII.tv. a munkavédelemről (vázlat) CÉLJA: Az alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. I. fejezet: Általános rendelkezések (Pl.::Jog a biztonságos munka) Hatálya: minden szervezett munkavégzés, munkavégzés hatókörében tartózkodóra, magyarországi munkavégzésre. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is. II. fejezet: Az állam munkavédelmi feladatai és a végrehajtásáért felelős szervek A munkavédelem ágazati feladatait a tevékenység szerint illetékes miniszter látja el. Az állam a feladatait a munkavállalók és munkáltatók érdekképviseleti szerveivel együttműködve valósítja meg. A nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás területén az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározása található benne. III. fejezet: Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni védőeszköz előállítása, gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása, üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történhet. 22

23 Munkaeszközt forgalomba hozni, importálni, üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha kielégíti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit, és ezt a gyártó, külföldről behozott termék esetében az importáló, importáló hiányában az üzemeltető az általános minőségtanúsítás keretében tanúsítja (tanúsíttatja). IV. fejezet: A munkáltatók és a munkavállalók kötelességei és jogai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításában Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles a biztonságos munkavégzésre alkalmas körülményeket megteremteni. A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka végzésére vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát. V. fejezet: A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések kivizsgálása és nyilvántartása A munkabaleset és a foglalkozási megbetegedés kivizsgálása során fel kell tárni a kiváltó és közreható tárgyi, szervezési és személyi okokat, és ennek alapján intézkedéseket kell tenni a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzésére. VI. fejezet: A munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő) választani, amennyiben a munkáltatónál foglalkoztatottak létszáma a 10 főt, illetőleg a kizárólag vagy döntően nem fizikai jellegű tevékenységet folytató munkáltatónál a 20 főt meghaladja. A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről. VII. fejezet: A munkavédelem hatósági felügyelete. A munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítését, valamint ellenőrzését e törvényben és külön jogszabályban megállapított hatáskörrel rendelkező OMMF, ÁNTSZ általános jelleggel látja el. A felügyeletek munkavédelmi bírságot alkalmaznak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállalók életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben. A munkavédelmi bírság összege Ft-tól Ft-ig terjedhet. 23

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/G. melléklete HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április Év Szeletelő Csont-fűrész Késsel vágás Anyagmozgatás rossz mozdulat Rolli kocsi, hűtőkonténer Rossz lépés Törött áru Ajtónak nekiment, ajtóhoz csukta Polc éle megvágta Egyéb Össz. Munkavédelem és képviselet

Részletesebben

A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben]

A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben] A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben] A munkavédelmi jogszabályok célja, hogy szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkvégzés

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGRENDSZERE MUNKÁÉRT PROJEKT 2014. 09.29. VESZPRÉM

A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGRENDSZERE MUNKÁÉRT PROJEKT 2014. 09.29. VESZPRÉM A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGRENDSZERE MUNKÁÉRT PROJEKT 2014. 09.29. VESZPRÉM Vonatkozik rám? Szervezett munkavégzések köre: Munkavállaló: a szervezett munkavégzés keretében munkát végző személy.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

KECSKEMÉTI FŐISKOLA. Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére

KECSKEMÉTI FŐISKOLA. Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére KECSKEMÉTI FŐISKOLA Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére A MUNKAVÉDELEM MINDENKI FELADATA! A munkavédelem feladata a tanuló, dolgozó embert megvédeni veszélyektől és ártalmaktól! MUNKAVÉDELEM

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: I. 0673-06/1 Tűz, munka- és balesetvédelmi valamint környezetvédelmi előírások alkalmazása

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 0110-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

BALESET,ÜZEMI BALESET, MUNKABALESET ÖSSZEFÜGGÉSEI ÉS EZEKKEL KAPCSOLATOS DOKUMENTÁCIÓK

BALESET,ÜZEMI BALESET, MUNKABALESET ÖSSZEFÜGGÉSEI ÉS EZEKKEL KAPCSOLATOS DOKUMENTÁCIÓK BALESET,ÜZEMI BALESET, MUNKABALESET ÖSSZEFÜGGÉSEI ÉS EZEKKEL KAPCSOLATOS DOKUMENTÁCIÓK Hegedüs László Munkavédelmi szakmérnök Emelőgép szakértő Munkabiztonsági szakértő Tel.: 06/20/267-2704 Email:hmatetmoni@t-online.hu

Részletesebben

E Vizsgakérdések és válaszok a Paksi Atomerőmű Zrt. munkavédelmi szabályozásából vállalkozás beosztott munkavállalói részére

E Vizsgakérdések és válaszok a Paksi Atomerőmű Zrt. munkavédelmi szabályozásából vállalkozás beosztott munkavállalói részére E Vizsgakérdések és válaszok a Paksi Atomerőmű Zrt. munkavédelmi szabályozásából vállalkozás beosztott munkavállalói részére Kérdések 1. Kiknek kell betartani a Paksi Atomerőmű Zrt. munkavédelmi előírásait?

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Az egyéni védőeszközök kiválasztásának gyakorlata A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa

Részletesebben

A munkavédelmi szabályok megsértése, és azok jogkövetkezményei

A munkavédelmi szabályok megsértése, és azok jogkövetkezményei A munkavédelmi szabályok megsértése, és azok jogkövetkezményei A munkavédelem időszerű kérdései a bányászatban és a gáziparban Visegrád 2014. november 6-7. Dr. Káldi Zoltán bányakapitány Az előadással

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. munkavégzés személyi feltételei I. A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha annak ellátásához megfelelő élettani

Részletesebben

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei 1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak

Részletesebben

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN A MUNKAVÉDELEM SZEREPLŐI Állam Munkáltató Szerződés, Munkautasítás Munkavállaló MUNKAVÉDELMI HATÓSÁG Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága 2012.

Részletesebben

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1428-06/1 Az élelmezési üzemre vonatkozó munkavédelmi, érintésvédelmi, baleset- és tűzvédelmi, valamint

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 31 341 01 0010 31 03-2012 MAGYAR KERESKEDELM ÉS PARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBEL FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 31 341 01 0010 31 03 Modulok: 0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

A munkavédelmi képviselők feladata, jelenlegi szerepe

A munkavédelmi képviselők feladata, jelenlegi szerepe ÉRDEKEGYEZTETÉS, ÉRDEKKÉPVISELET A munkavédelmi képviselők feladata, jelenlegi szerepe BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL Kivonat az OMMF 2004 I. negyedévi munkabaleseti

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Szent István Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat 9. sz. melléklet, oldalszám: 1/9. Munkavédelmi szabályzat

Szent István Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat 9. sz. melléklet, oldalszám: 1/9. Munkavédelmi szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 9. sz. melléklet, oldalszám: 1/9 Munkavédelmi szabályzat 1. A munkavédelmi szabályzat hatálya. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, valamint annak egyes rendelkezései

Részletesebben

Információtartalom vázlata:

Információtartalom vázlata: 11-6, Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 1. Baleset történt a munkahelyén. A baleset kivizsgálása során vegye számba a munkahely tárgyi feltételeinek megfelelőségét

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

ívhegesztő 31 521 11 0100 31 02 Egyéb eljárás szerinti Hegesztő 31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás védőgázas Hegesztő

ívhegesztő 31 521 11 0100 31 02 Egyéb eljárás szerinti Hegesztő 31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás védőgázas Hegesztő 01-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata 1 A foglalkozás-egészségügy A foglalkozás-egészségügyi szolgálat A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata Foglalkozási ártalmak

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzata és intézményei MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA Munkavédelmi Szabályzat I. fejezet 1.0. A Medgyesegyházi Önkormányzatnál a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi EGYÉB HASZNOS ÚTMUTATÓ ÖSSZEFOGLALÓ FIGYELEMFELHÍVÁS Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

TÁROLÁSI SZABÁLYOK ÉS RAKTÁROZÁSI MÓDOK

TÁROLÁSI SZABÁLYOK ÉS RAKTÁROZÁSI MÓDOK TÁROLÁSI SZABÁLYOK ÉS RAKTÁROZÁSI MÓDOK 1 Az áruk tárolása és raktározása A termelés és fogyasztás időben és térben eltérnek egymástól, emiatt szükséges az árukat rövidebb, vagy hosszabb ideig tárolni.

Részletesebben

Veszélyes anyag/készítmény kockázatbecslése

Veszélyes anyag/készítmény kockázatbecslése CÉG NEVE CÍME 1 Veszélyes anyag/készítmény kockázatbecslése Kockázatbecslés (munkáltató) neve, helyszíne: Kockázatbecslés dátuma: 2007. január 00. Kockázatbecslést készítette: Követelmény jegyzék: Adatokat

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE Jegyzői értekezlet Tatabánya, 2011.04.12. 1. Bemutatkozás Tisztelt Munkavállaló, Munkáltató, Tisztelt Közigazgatási

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2443-06 Ortopédiai menedzsment követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2443-06 Ortopédiai menedzsment követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Kollégáival vállalkozást szeretne indítani. El kell dönteni, hogy a vállalkozási formák és a működési szabályok ismeretében, milyen cég alapítására van lehetőségük. A kérdés eldöntése érdekében

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó Érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálat szükségessége Kapcsolódó törvények, jogszabályok és jogkövetkezmények Egy céget vagy a vállalkozást tönkre tud tenni vagy

Részletesebben

144. sz. Ajánlás. a benzolártalmak elleni védekezésről

144. sz. Ajánlás. a benzolártalmak elleni védekezésről 144. sz. Ajánlás a benzolártalmak elleni védekezésről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 1971.

Részletesebben

Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni

Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni Vállalkozás mentési terve, címe: Tel.: Rendőrség 107 Baleset, tűzeset helyszínén a létesítmény vezető: Tűzoltóság 105 Mentők 104 Munka- és tűzbiztonsági

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM ÉS ÉRDEKVÉDELEM. A munkavédelmi képviselet (munkavédelmi bizottságok, paritásos munkavédelmi testületek) működésének tapasztalatai.

MUNKAVÉDELEM ÉS ÉRDEKVÉDELEM. A munkavédelmi képviselet (munkavédelmi bizottságok, paritásos munkavédelmi testületek) működésének tapasztalatai. MUNKAVÉDELEM ÉS ÉRDEKVÉDELEM Eredmények és aktuális feladatok a munkavédelemben A munkavédelmi képviselet (munkavédelmi bizottságok, paritásos munkavédelmi testületek) működésének tapasztalatai. A képviselet

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/G.

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/G. Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/G. melléklete A HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK

Részletesebben

2326-06 Aszepszis- antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2326-06 Aszepszis- antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Lakóhelyén nagy ellentéteket váltott ki a szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése. A polgármester felkéri mint egészségügyi dolgozót, hogy beszéljen az emberekkel a szelektív hulladékgyűjtésről,

Részletesebben

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. (2) bekezdés g)

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 31 341 01 0010 31 03-2012 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 31 341 01 0010 31 03 Modulok: 0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel A törvénynek (Mvt.) és a MüM rendeletnek az EU csatlakozáskor hatályos szövege.

Részletesebben

5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok

5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok 4 5.3 5 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók és munkáltatók a munkavédelemben 5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok A munkaköri alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon, szervezett munkavégzés

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Kérdések és érthető válaszok. Hogyan járjunk túl a hatóság eszén?

TŰZVÉDELEM. Kérdések és érthető válaszok. Hogyan járjunk túl a hatóság eszén? TŰZVÉDELEM Kérdések és érthető válaszok Hogyan járjunk túl a hatóság eszén? FIGYELMEZTETÉS Az itt olvasható anyagok célja nem a jogszabályok megkerülése, hanem a jogszabályok által nyújtott lehetséges

Részletesebben

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS FERTŐZÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK CÉLVIZSGÁLATÁHOZ I. Kockázatértékelés:

Részletesebben

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az új munkavédelmi törvény 4/3 1 4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az Mvt. új fogalmat vezetett be: Sérülékeny csoport: az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó munkavállalókat

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről Egészségbiztosító:. címe:..... Társadalombiztosítási kifizetőhely:..... címe:.... Hivatkozási szám:... Felhívjuk a figyelmét, hogy a év.. hó nap történt balesetével (sérülésével) kapcsolatban a 217/1997.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/10/50-19/013. 14/013. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Szabályzatáról 3 I.

Részletesebben

Johannita Segítő Szolgálat

Johannita Segítő Szolgálat Alapszintű elsősegély értékelő lap Neme: a) nő Életkora: b) férfi Csoportja: 1) Volt már elsősegélynyújtó képzésen? a) ha igen, milyen keretek közt és mikor:........ b) nem 2) Röviden indokolja meg, miért

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti

Részletesebben

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor AM Munkavédelem kihívásai i Gráfel Sándor A munkavédelem egyik fő kihívása a szabályozások, elvárások napi gyakorlatba történő bevezetése, azok betartatása Szabályozás 1993. Évi XCIII. Törvény a munkáltató

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 9. sz. melléklet Jálics Ernő Általános és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Diákotthon, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó 7530 Kadarkút, Fő u. 1. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzata

Munkavédelmi Szabályzata 1 NESZMÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Munkavédelmi Szabályzata 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal 2 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. június 1. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE

A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei tervezett

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó: Forgalmazó: Felelős személy: BRADOLIFE fertőtlenítő kendő fertőtlenítő kendő Florin Vegyipari és Kereskedelmi

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 03 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1) melléklete 9) függeléke CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL Faluház, Orvosi rendelőben működő Védőnői szolgálat MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013. Felülvizsgálat,

Részletesebben

Tantárgyi tematika. nincs előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e hozzá kéthetenként 2 óra gyakorlat

Tantárgyi tematika. nincs előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e hozzá kéthetenként 2 óra gyakorlat Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: J3:MUJ (2) Képzés- tagozat: osztatlan jogász képzés nappali tagozat Tantárgy kreditszáma: 6 kredit Tantárgyfelelős: Dr. Horváth István habilitált

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3145-10/2 Targonca szerkezeti felépítése, anyagmozgatásnál használt anyagok, szerkezetek

Részletesebben

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022. Budapest, Herman Ottó út 15. A helyiségek és berendezések használatának szabályzata Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán Főigazgató 0 A

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: BradoDerm Soft műtéti kézfertőtlenítő szer műtéti kézfertőtlenítő szer Florin

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes Zenés, táncos 23/2011 (III.8.) Kormány rendelet, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről (2011. június

Részletesebben

1 / 56 2013.07.02. 14:08

1 / 56 2013.07.02. 14:08 1 / 56 2013.07.02. 14:08 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 2013.07.01 44 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Pécs 2005 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... 3 2.1. AZ Informatikai Védelmi Szabályzat célja... 3 2.2.

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről 2012.VII.1. - 2013.VI.30. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről 2012.VII.1. - 2013.VI.30. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1. oldal 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 2012.VII.1. - 2013.VI.30. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit

Részletesebben

2006. évi CXXIX. törvény. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról

2006. évi CXXIX. törvény. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 2006. évi CXXIX. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 7. -ának második mondata helyébe a következő

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA T 121006/2/2 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítéselágazás,

Részletesebben

Partner a fogászatban

Partner a fogászatban Partner a fogászatban Eclipse, All Resins (Bázislemez, Setup és Contour Resin) Oldal: 1 1. Anyag és cég megnevezése 1.1 Termék adatai Kereskedelmi név Eclipse, All Resins (Bázislemez, Setup és Contour

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben