A VÁLLALAT KAPCSOLATA. 1. A vállalati környezet változásai és szabályai. Az előad GTAN VÁLLALATI GAZDASÁGTAN GTAN GTAN GTAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÁLLALAT KAPCSOLATA. 1. A vállalati környezet változásai és szabályai. Az előad GTAN VÁLLALATI GAZDASÁGTAN GTAN GTAN GTAN"

Átírás

1 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ Az előad adás s témakt makörei A VÁLLALAT V ÉS S A KÖRNYEZET K KAPCSOLATA Ha az ember már minden földet, minden csepp vizet és levegőt megmérgezett, rájön, hogy a pénz nem ehető. 1. A vállalati környezet változásai és szabályai 2. A környezeti erőforrások igénybevételének ökológiai hatásai 3. A gazdasági fejlődés környezeti igénybevételének szakaszai 4. Környezetvédelem fontosabb eseményei 5. Nemzetközi egyezmények, mozgalmak 6. Jogi és gazdasági szabályozások országos szinten 7. Vállalkozások környezeti konfliktus kezelése ELŐAD ADÓ: : Kelemen Tamás október VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ A hulladék k keletkezés s alapvető okai AZ ANYAG ÉS S ENERGIA KÖRFORGK RFORGÁSA ANYAG ÉS ENERGIA ÁTALAKÍTÁSOK 1. A vállalati környezet változásai és szabályai TERMELÉS KERES- KEDELEM FOGYASZTÁS Ha az ember már minden földet, minden csepp vizet és levegőt megmérgezett, rájön, hogy a pénz nem ehető. NYESANYA- GOK ÉS ENERGIA- HORDOZÓK NYESANYAG ÉS ENERGIA FORRÁS HASZNOSÍTÁS HULLADÉKOK AZ EMBER ÉLETTERE KÖRNYEZET, MINT ÖKOLÓGIAI RENDSZER ÁRTALMATLANÍTÁS HULLADÉK BEFOGADÓ 3 4

2 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ A hulladék k keletkezés s alapvető okai A beavatkozási lehetőségek A társadalmi szinten determinált fogyasztási igény, amely a társadalom gazdasági, technikai és kulturális helyzetétől függ Az alapanyag és energia kihasználás hatékonyságának növelése Hatékony hulladék gazdálkodás megvalósítása pl. csomagolás A HULLADÉK K ELVEK A szükségletek kielégítését szolgáló folyamatok technológiai színvonala pl. Verespatak A HULLADÉK nem haszontalan anyag. A HULLADÉKot előállítani drágább, mint kezelni. A HULLADÉK keletkezését kell megelőzni és nem pedig a keletkezett hulladék sorsáról gondoskodni. 5 6 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ Az anyag jellegű erőforrások felhasználásának következményei Az anyag jellegű erőforrások felhasználásának befolyásolása Környezeti javak elsajátítása Környezet terhelése Termék fejlesztés Technológia fejlesztés A FUNKCIONÁLIS SZEMLÉLET ERŐSÍTÉSE: A KÖRNYEZET MEGVÁLTOZTATÁSA A FOGYASZTÁSI és FELHALMOZÁSI IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN AZ INNOVÁCIÓ TUDATOS ALKALMAZÁSA 7 8

3 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ TERMÉKHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK K Ö R N Y E Z E T B A R Á T T E R M É K z a termék, amely alkalmazása és elhasználódása során valamint elhasználása után a természeti folyamatok működését legkisebb mértékben negatívan befolyásoló anyagokat és energiákat juttat a környezetbe. TERMÉKHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK T I S Z T A T E R M É K az a termék, amely alkalmazása és elhasználódása során valamint elhasználása után a természeti folyamatok működését negatívan befolyásoló anyagokat és energiákat nem juttat a környezetbe VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ TERMÉKHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK TERMÉKHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK R E C Y C L I N G z a tevékenység, amely a termelésből, elosztásból és fogyasztásból kikerülő, ott hasznosnak nem minősülő anyagokat és energiákat technológiák alkalmazásával vagy anélkül visszavezeti a termelésbe, elosztásba és fogyasztásba újrafelhasználás érdekében. Recycling csökkenti a környezeti erőforrások felhasználását és a hulladékok okozta környezetterhelést, Recycling növeli az anyagok termelésben, elosztásban és fogyasztásban tartózkodási idejét

4 VÁLLALATI GAZDASÁ TECHNOLÓGIÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK VÁLLALATI GAZDASÁ TECHNOLÓGIÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK K Ö R N Y E Z E T B A R Á T T E C H N O L Ó G I A T I S Z T A T E C H N O L Ó G I A az a technológia, amely alkalmazása, működése és eszközeinek, berendezéseinek elhasználódása során valamint azok elhasználása után a természeti folyamatok működését lehető legkisebb mértékben negatívan befolyásoló anyagokat és energiákat juttat a környezetbe. az a technológia, amely alkalmazása, működése és eszközeinek, berendezéseinek elhasználódása során valamint azok elhasználása után a természeti folyamatok működését negatívan befolyásoló anyagokat és energiákat nem juttat a környezetbe VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ TECHNOLÓGIÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK TECHNOLÓGIÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK H U L L A D É K S Z E G É N Y T E C H N O L Ó G I A az a technológia, amely alkalmazása, működése és eszközeinek, berendezéseinek elhasználódása során a természeti folyamatok működését másik, de azonos célú technológiához képest lehető legkisebb mértékben negatívan befolyásoló anyagokat és energiákat juttat a környezetbe. H U L L A D É K M E N T E S T E C H N O L Ó G I A az a technológia, amely alkalmazása, működése és eszközeinek, berendezéseinek elhasználódása során anyagokat és energiákat nem juttat a környezetbe

5 VÁLLALATI GAZDASÁ A vállalkozás, mint konvertáló rendszer VÁLLALATI GAZDASÁ A konvertáló folyamat elemzése P Árú P < P' Információ P' Az INPUT oldal A felhasználások Anyag Piac: beszállítók anyagok energiák munkaerő gépek, berendzések szerszámok Technológiák termékek mellék termékek hulladékok elhasznált berendezések Piac: vevők Energia Munka Mérőszámok Abszolút mennyiségek Relatív mennyiségek VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ A konvertáló folyamat elemzése Az OUTPUT oldal A keletkezések Termék Melléktermék Hulladékok Technológiai hulladékok Selejt Veszteségek Mérőszámok Abszolút mennyiségek Relatív mennyiségek A konvertáló folyamat elemzése Az OUTPUT oldal Hulladék elemzések Mennyiségre Minőségre Költségre 19 20

6 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ A konvertáló folyamat elemzése A konvertáló folyamat elemzése A technológia A technológia A vizsgált területek Módszerek Berendezések, gépek Szerszámok Segédanyagok Mérőszámok Abszolút mennyiségek Relatív mennyiségek: egységnyi termékre történő ráfordítások Elemzési módszerek Anyagmérleg és anyagforgalmi diagram Energiamérleg és energiaforgalmi diagram Költségmérleg és költségforgalmi diagram VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ A konvertáló folyamat elemzése Innováció megvalósításának eszközei A technológia Időkihasználások elemzése A munkanap elemzése Technológiai idők elemzése Főidők Mellékidők Újítás Bechmarking Licenc Know-How Kutatás + Fejlesztés: K + F 23 24

7 VÁLLALATI GAZDASÁ KÖRNYEZETVÉDELEM 2. A környezeti erőforrások igénybevételének ökológiai hatásai Ha az ember már minden földet, minden csepp vizet és levegőt megmérgezett, rájön, hogy a pénz nem ehető. 25 VÁLLALATI GAZDASÁ Ö K O L Ó G I A I A L A P O K Ökológia: Az élőlény és környezete közötti kölcsönhatásokat rendszer elméleti alapon elemző Tudomány, amely interdiszciplináris, és felhasználja a fizika-, kémia- és biológiatudományokat. Görög szóösszetételből származik: oikos: ház logos: tan Az ökológia az ökoszisztéma struktúráját, funkcióit és ezekben lejátszódó változásokat írja le. Ökoszisztéma: a legbonyolultabb rendszerek egyike. 26 VÁLLALATI GAZDASÁ Ö K O L Ó G I A I A L A P O K Az ökológia rendszer: összetett rendszer, nyílt, disszipativ (hőenergiát veszítő), lágy, szabályozott rendszer, időben változó azaz öntanuló rendszer 27 VÁLLALATI GAZDASÁ Ö K O L Ó G I A I A L A P O K Ökológia fogalmak: Ökológiai egyensúly: az ökológiai rendszer képes az egyes külső vagy belső zavarait kiegyensúlyozni. Ezt dinamikus stabilitásnak nevezzük. Ökológiai válság: az ökológiai rendszer azon helyzete, amikor nem képes a külsőzavart a rendszer kiegyensúlyozni: a rendszer elemeinek egy jelentős része elpusztul, új egyensúly alakul ki. Öntanuló rendszerek: azok a rendszerek, amelyek képesek a külső hatásokra értelmesen BME válaszolni! MVT 28

8 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ Az erőforr források Természeti erőforrás, Termelési erőforrás Jellemzők: A természeti erőforrások többségénél szűkös rendelkezésre állás 3. A gazdasági fejlődés környezeti igénybevételének szakaszai A termelési erőforrásoknál szoros fegyelmezett nyilvántartás előírás szerinti felhasználás Ha az ember már minden földet, minden csepp vizet és levegőt megmérgezett, rájön, hogy a pénz nem ehető VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ A KÖRNYEZETMENEDZSMENT a hatékony KÖRNYEZETVÉDELEM eszköze, módszere. KÖRNYEZETVÉDELEM azon tevékenységek összessége, amely a környezet állapotának megóvására illetve a környezet állapotának javítására irányul. 31 KÖRNYEZETVÉDELEM Részletesen: A környezetvédelem olyan céltudatos, szervezett intézményesített emberi tevékenység, amelynek célja az ember ipari, mezőgazdasági és szolgáltatási tevékenységéből fakadó káros következmények megelőzése és felszámolása az élővilág és az ember károsodás nélküli fennmaradásának érdekében. Másképpen: Az ökológiai rendszer egyensúlyának megőrzése és eredeti állapotának BME visszaállítása. MVT 32

9 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ KÖRNYEZETVÉDELEM FOGALMA tudományterületei: Történeti szakaszok: biológia, orvostudomány, ökológia, ökonómia, meteorológia, informatika, matematika, kémia, gépészet, akusztika, elektrotechnika, pedagógia, Őskortól az első ipari forradalomig: as évekig Az első ipari forradalomtól az as évekig Az as évektől napjainkig VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ Őskor A hordákban élő gyűjtögető életmódot folytató ember: az ökológiai rendszer a helyi sebeket képes többnyire korrigálni Ókor társadalmi munkamegosztás fejlődésével megvalósult: a növénytermesztés-szántóföldi művelésre való áttérés, az ércek bányászata és a fémkohászat, a közlekedés fejlődése valamint, a növekvő népesség városokban történő koncentrálódása

10 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ Az ősi civilizációk környezetkárosító hatása már tartós, máig ható változásokat okozott a környezetben regionális szinten jelentkeztek és még nem okoztak globális méretű elváltozásokat, de súlyosabb környezetterhelést indított el: Már az ókorban megjelentek az urbanizációval járó környezeti problémák: először változtatta meg az ember az élővilág élőhelyét megkezdődött az erdők irtása a védtelenné váló talajt a szél és a víz elhordta, az szemétkezelés, vízellátás, szennyvíz-elvezetés, higiéniai kérdések. alapkőzetig BME lepusztította MVT VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ Az első ipari forradalomtól az as évekig újkor társadalmi munkamegosztás növekedése következtében az ember: rendszeres sérüléseket okozott az ökológiai rendszerben, az ökológiai rendszer a helyi sebeket már nem mindig képes korrigálni, de a globális hatások kezdenek megjelenni, mértékük kezd számottevővé válni: megindul a globalizáció folyamata. 39 II. világháborúig Az ipari termelés gyors ütemű fejlődése (gőzgép, széntüzelésű kazánok) eredményezte, hogy a városok levegőjét kéntartalmú füst és por szennyezte, csökkent a napfényes órák száma (szmog), káros egészségügyi következményei voltak (pl. angolkór), hatalmas mennyiségű ipari és kommunális szennyvíz került a városokon átfolyó folyókba. 40

11 VÁLLALATI GAZDASÁ Példa a hatásokra: Walesben az átlagéletkor 43 év volt, de a városokban csupán 28 év! 1870-ben végezték az első levegő-szennyezettség vizsgálatokat VÁLLALATI GAZDASÁ II. világháború után Az olaj olcsó és bőséges energiaforrássá vált. Hihetetlen meggyorsult az iparfejlesztés: vegyipar, atomenergia ipar, híradástechnika, stb. A TT forradalom hatására a környezeti károk rendkívül rövid idő alatt globálissá váltak: a levegő és a vizek szinte mindenütt elszennyeződtek 41 új betegségek megjelenését (allergia) vonta maga után. 42 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ II. világháború után Példa a hatásokra: Minamatában az 1950-es években létesült egy műanyagokat előállító vegyi gyár, mely a gyártáshoz katalizátorként higany tartalmú vegyületet használt. A tisztítatlan szennyvizet a közeli tengeröbölbe vezették. A halhúsban felhalmozódott a higany és még 15 év múlva is mérgezést BME okozott. MVT 43 A II. világháború után Példa a hatásokra: Toyama városhoz közeli bánya kadmium tartalmú szennyvizével öntözték a rizsföldeket. Mindkét esetben a táplálékláncban halmozódott fel a méreg, és a lánc csúcsán emberhalált okozott. 44

12 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ Az as évektől napjainkig A lakosság ezeket a jelenségeket sokáig a jólét kísérő kellemetlenségeinek tekintette, és nem figyelt oda a vészharangot kongató ökológusok jelzéseire. 45 A helyzetkép A társadalmi munkamegosztás további növekedése révén az ember: rendszeres mély sérüléseket okozott az ökológiai rendszerben, az ökológiai rendszer a sebeket már nem képes korrigálni, a globális hatások kezdenek kifejlődni, mértékük kezd számottevővé válni: megindul és megvalósul a globalizáció folyamata. 46 VÁLLALATI GAZDASÁ Az as évektől napjainkig A helyzetkép VÁLLALATI GAZDASÁ XX. század jelentős folyamatai: a népesség exponenciális növekedése Kevésbé fejlettors zág ok ( m illiá rd ) F e jle tt o rs z á g o k (m illiá rd ) A mai értelemben vett környezetvédelemről csak a 60-as évektől beszélhetünk. 47 A fentiekben leírt jelenségek olyan mértékű környezetszennyezést okoznak, amelyek nemcsak az élő rendszereket, hanem közvetlenül magát az embert is veszélyeztetik. Ma már nincs a Földnek olyan része, ahol ne lenne kimutatható a környezetbe jutott szennyeződés. 48

13 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ Megnövekszik a városok száma és átlagos mérete. A mezőgazdaságban nő a vegyszerek alkalmazása: A meg nem újuló energia- és nyersanyagforrások legtöbbjét exponenciális ütemű kiaknázása. 49 Nagy ütemben folyik az esőerdők irtása. A műanyagok tömeges méretű gyártása és elterjedése minden területen. Mesterséges elektromágneses hullámok terjednek a környezetünkben a természetes mértéket sokszorosan meghaladó mennyiségben. A közlekedés kapacitása megnövekszik. Új közlekedési ágazat a légi közlekedés. Új energiaforrás jelenik meg: a nukleáris energia. 50 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ Az as évektől napjainkig A rádöbbenés korszaka A lakosság környezeti érzékenysége megváltozott (rovarirtó szerek, a klórozott szénhidrogének DDT, HCH ) A környezeti károk nagy gyakorisága és méretének növekedése a környezetvédelem ügyét belpolitikai kérdéssé tette. Felismerték, hogy szennyezés nem ismer határokat és azt, hogy a megoldást csak nemzetközi összefogással lehet megtalálni, akkor a környezetvédelem ügye már külpolitikai kérdéssé vált. 51 Medows jóslat 52

14 VÁLLALATI GAZDASÁ A népesség számának várható változása a Világbank becslései szerint M I L L I Á R D optimista reális túlzó VÁLLALATI GAZDASÁ NOX, SOX (MtN, MtS/év) NOx SOx CO CO2 (GtC/év) Az NO x, SO x és CO 2 kibocsátások változása 54 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ 4. Környezetvédelem fontosabb eseményei Most kimarad Ha az ember már minden földet, minden csepp vizet és levegőt megmérgezett, rájön, hogy a pénz nem ehető. F O L Y T A T Á S A K Ö V E T K E Z I K 55 56

15 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ 5. Nemzetközi egyezmények, mozgalmak Most kimarad 6. Jogi és gazdasági szabályozások országos szinten Az állami beavatkozás eszközei Ha az ember már minden földet, minden csepp vizet és levegőt megmérgezett, rájön, hogy a pénz nem ehető. Ha az ember már minden földet, minden csepp vizet és levegőt megmérgezett, rájön, hogy a pénz nem ehető VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ Környezetvédelem szabályozási rendszere Környezetvédelem szabályozási feladatai: Környezetvédelem eszközei zei Gazdasági Jogi eszközök környezet és gazdálkodás összehangolása takarékosság a természeti javakkal a környezet elszennyezésének csökkentése a szennyezés megelőzése ELV: A környezetvédelem feladatát a gazdálkodó belső és az egyén - állampolgár - feladatává kell tenni

16 VÁLLALATI GAZDASÁ Környezetvédelem szabályozási rendszere Környezetvédelem szabályozási feladatai: Eszközrendszer: indirekt szabályozások: a vállalkozó, az egyén érdekeltségére hat; feltételezi a racionális gazdasági magatartást direkt szabályozások: a vállalkozó, az egyén részére jogi korlátokat és előírásokat ad és ezekhez szankciókat rendel; feltételezi a jogkövető és a jogtisztelő magatartást VÁLLALATI GAZDASÁ Környezetvédelem szabályozási rendszere A környezetvédelem szabályozás módszerei: A kibocsátások szennyezőanyag szintjének (S) szabályozása A kibocsátások szennyezőanyag szintje (S) függ: az anyag féleségtől a vizsgált helytől: terület, régió, táj, ország, földrész A kibocsátások szennyezőanyag mennyiségének szabályozása VÁLLALATI GAZDASÁ Környezetvédelem szabályozási rendszere VÁLLALATI GAZDASÁ A kibocsátások szennyezőanyag szintjének (S) szabályozása A környezetvédelem szabályozási rendszerei: környezeti kár ökológiailag kritikus szint ökológiai egyensúly szabályozási küszöb ökológiai egyensúly tényleges szabályozási szint 1. Közvetlen törvényi szabályozás 2. Közvetett gazdasági szabályzók Adó jellegű Szennyezési jogok piaca 3. Vegyes szabályzó rendszer 4. Környezeti marketing 5. Önkéntes etikai szabályozás az ökológiai egyensúly alap szintje 63 64

17 VÁLLALATI GAZDASÁ A környezetvédelem szabályozási rendszerei: VÁLLALATI GAZDASÁ A környezetvédelem szabályozási rendszerei: 1. Közvetlen törvényi szabályozás A dolgokat szabályozzák és nem a dolgok körülményeit. 2. Közvetett gazdasági szabályzók A dolgok körülményeit szabályozzák és nem a dolgokat. Előnyök: egyértelmű szabályok a reagálás kiszámítható könnyen, egyszerű eszközökkel ellenőrizhető viszonylag gyorsan hoz eredményt az ökológiai szempontok kielégíthetők a határértékekkel Hátrányok: mindenki számára azonos feladatokat jelent (nagy vállalat - kis vállalkozó) a határérték alatti szennyezés megengedett, ezzel lehet élni 65 Adó jellegű Fiskális jellegű: nincs ok - okozati összefüggés Szabályzó jellegű: Környezet használati díj: KHD Környezet terhelési díj: KTD Termékdíj: használatért: pl.: benzin elhasználódásért: pl.: gumiabroncs Letéti és betéti díjak Szennyezési jogok piaca regionálisan értelmezhetők mindenszennyező megveszi a szennyezés jogát a régión belül létrejön a költségminimum 66 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ A környezetvédelem szabályozási rendszerei: 3. Vegyes szabályzó rendszer 4. Környezeti marketing Eszközei: Környezetmenedzsment Rendszer Környezetmenedzsment Rendszer Auditálása Környezeti hatásvizsgálat: KHV Ökoaudit Megkülönböztető jelek és emblémák Reklám Környezetvédelmi céginformációk: PR 5. Önkéntes etikai szabályozás Önkéntes etikai felelősség vállalás Jogi és gazdasági szabályozások országos szinten A környezetvédelem hazai jogi szabályozásának elemei Most nem kell Ha az ember már minden földet, minden csepp vizet és levegőt megmérgezett, rájön, hogy a pénz nem ehető. Nézzük meg a jegyzetet! 68

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezeti szabályozás, környezetvédelmi stratégiák A környezeti szabályozás célja, feladatai Közvetett vagy gazdasági szabályozás A környezetvédelem térnyerése a vállalati gyakorlatban

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. dr. Torma András 2011.09.13. Tartalom 1. Technológiák anyagáramai, ábrázolásuk 2. Folyamatábrák 3. Technológiai mérőszámok 4. Technológia telepítésének feltételei 5. Technológia

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest A fenntartható fejlődés mítosza A jelen szükségleteinek kielégítése a jövő sérelme nélkül. A jelen szükségleteinek

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tematika Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2» Termelési hulladékok jelentősége» Programok, policyk a

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

Fenntarthatóság és természetvédelem

Fenntarthatóság és természetvédelem Fenntarthatóság és természetvédelem A társadalmi jóllét megőrzése, anélkül, hogy a környezet eltartóképességét veszélyeztetnénk Azt kell vizsgálni, hogy a környezet és természetvédelem képes-e elérni az

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Európai víz Charta. 3. lecke A víz jelentőségét az ember és környezete számára az

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 22/2012. (X.24.) rendelete Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól.

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI CÍMEK II. ÉVFOLYAM 4. FÉLÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE

SZAKDOLGOZATI CÍMEK II. ÉVFOLYAM 4. FÉLÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE SZAKDOLGOZATI CÍMEK II. ÉVFOLYAM 4. FÉLÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE Környezetbiztonsági menedzser szakirány Bakos Bettina 1. Az éghajlatváltozás ökológiai vonatkozásai és a lehetséges intézkedések (ezen belül

Részletesebben

Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék. Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4.

Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék. Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4. Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4. Miről lesz szó avagy a bogarak Honnan jöttem? a JNOI Földi gondok EU megoldások felvillantás A jó kommunikáció

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

A közvetlen előírások típusai (1) A tevékenységek környezeti hatásainak azonosítása

A közvetlen előírások típusai (1) A tevékenységek környezeti hatásainak azonosítása Környezetgazdaságtan A környezeti szabályozás hatása a vállalati gyakorlatra 2014. BME Környezetgazdaságtan Tanszék A közvetlen előírások típusai (1) Idézzük fel a kurzus előadásainak megállapításait!

Részletesebben

Zöld technológiák a modern vegyiparban

Zöld technológiák a modern vegyiparban Zöld technológiák a modern vegyiparban Szépvölgyi János MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Motto A Földet nem szüleinktől örököltük, hanem gyermekeinktől kaptuk kölcsön

Részletesebben

Globális klímaváltozás

Globális klímaváltozás Három hetet meghaladó iskolai projekt Globális klímaváltozás Okok - következmények - megoldások Készítette: H. Fazekas Erika, Kaszt Erika, Lakatos Ferenc, Zalai Edina A három hetet meghaladó iskolai projekt

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

A természeti erőforrás kvóta

A természeti erőforrás kvóta A természeti erőforrás kvóta Gyulai Iván Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány 2011. május 17. A környezetet három módon terheljük Kibocsátásokkal terheljük Erőforrásokat veszünk el Teret,

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Az ipari ökológia: a fenntarthatóság tudománya a mérnöklés kihívása

Az ipari ökológia: a fenntarthatóság tudománya a mérnöklés kihívása Az ipari ökológia: a fenntarthatóság tudománya a mérnöklés kihívása Magyar Ipari Ökológiai Társaság, Budapest Az ipari ökológia évszázadokra nyúlik az alapgondolat utánozzuk a Természetet! újra felfedezték

Részletesebben

KÉNYSZER VAGY LEHETŐSÉG?

KÉNYSZER VAGY LEHETŐSÉG? KÉNYSZER VAGY LEHETŐSÉG? Energiatudatos építészet, megvalósult projektek. Kormos Gyula Építész, épületenergetikai szakértő A globális átlaghőmérséklet alakulása 1860 és 2000 között Forrás: Harnos Zs; Gaál

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

A turizmus rendszere 6. p-marketing

A turizmus rendszere 6. p-marketing A turizmus rendszere 6. A turizmus hatásai Dr. Piskóti István Marketing Intézet 1 p-marketing 2. 1. 3. 4. 5. Tata Szeged Sopron Debrecen Gyula 6. 7. 8. 9. 10. Esztergom Hollókő Székesfehérvár Visegrád

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

A fenntartható fejlődés globális kihívásai

A fenntartható fejlődés globális kihívásai A fenntartható fejlődés globális kihívásai Társadalmi igazságtalanság, növekvő konfliktusok, fokozódó szegénység Erkölcsi hanyatlás A környezet degradációja, az erőforrások szűkössége a növekedés fenntartásához

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció?

Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? Az EU esete a ciánnal: hatékony megelőzés vagy hosszadalmas reparáció? A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának irodája Baranyai Gáborbaranyai@ baranyai@obh.hu I. A nagybányai balesetre adott uniós válaszok

Részletesebben

A szelíd turizmus kritériumai

A szelíd turizmus kritériumai A szelíd turizmus kritériumai Történet röviden 60-as évektől fokozódó kritikák Stockholm, 1972: Környezet és fejlődés Brundtland-jelentés, 1974 Rio de Janeiro, 1992: Föld Csúcs Ökoturizmus fogalmának megjelenése

Részletesebben

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek Hő felszabadítás katalitikus izzótéren, (ULE) ultra alacsony káros anyag kibocsátáson és alacsony széndioxid kibocsátással. XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIÁT

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Kormányzati elképzelések az alternatív energia források hasznosítására

Kormányzati elképzelések az alternatív energia források hasznosítására Kormányzati elképzelések az alternatív energia források hasznosítására Olajos Péter Zöldgazdaság-fejlesztésért és Klímapolitikáért felelős Helyettes Államtitkár 2011. május 10. Griff Hotel 1. Állami szerepvállalás

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Az innováció fejlesztéspolitikai jelentősége

Az innováció fejlesztéspolitikai jelentősége Az innováció fejlesztéspolitikai jelentősége A regionális innováció Magyarországon Dr. Lippényi Tivadar Pécs - 2010 március 3. Tartalom Fenntarthatóság Erőforrás gazdálkodás Tudástársadalom hálózati társadalom

Részletesebben

Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése

Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése Bodnárné Sándor Renáta Tudományos munkatárs Bay-Logi Életciklus-elemzés Az életciklus-elemzés keretrendszere Cél és tárgy meghatározás Adatleltár,

Részletesebben

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva Az ökoszisztémát érintő károk Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva A fajeloszlás változása A fajeloszlás a változó klíma, vagy a környezetszennyezés következtében változik, az ellenálló fajok

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben

Közbeszerzés zöldebben Közbeszerzés zöldebben Budapest, 2015. február 12. Baumgartner Ida idab@t-online.hu HAB-749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Zöld közbeszerzés Zöld közbeszerzésnek nevezzük az olyan közbeszerzést, amely során az

Részletesebben

E témában gyakran előforduló helyzet, hogy a környezettudatos szervezetirányítást azonosítják az ISO 14001 vagy EMAS dokumentumok által leírt

E témában gyakran előforduló helyzet, hogy a környezettudatos szervezetirányítást azonosítják az ISO 14001 vagy EMAS dokumentumok által leírt Környezettudatos menedzsment és eszközei a döntési kompetenciák fejlődésével összhangban ÖSSZEFOGLALÁS E témában gyakran előforduló helyzet, hogy a környezettudatos szervezetirányítást azonosítják az ISO

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. Zöldenergia Konferencia Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. június 14 A zöldenergia szerepe a hazai energiatermelés és felhasználás

Részletesebben

Dr. Horváth Amanda emlékére

Dr. Horváth Amanda emlékére Ez az előadás 1999. szeptemberében ugyanebben a formában hangzott el az OKI Pro Hygiene tudományos ülésén Hangozzék el most újra mentorom Dr. Horváth Amanda emlékére aki inspirálta és segítette azt a munkát,

Részletesebben

Megújuló energiaforrások

Megújuló energiaforrások Megújuló energiaforrások Mika János Bevezető előadás, 2012. szeptember 10. Miről lesz szó Megújuló energiaforrások és fenntarthatóság Megújuló energiaforrások országban, világban Klímaváltozás, hatások

Részletesebben

Az EU agrárpolitikája bevezető előadás Előadó: Dr. Weisz Miklós

Az EU agrárpolitikája bevezető előadás Előadó: Dr. Weisz Miklós Az EU agrárpolitikája bevezető előadás Előadó: Dr. Weisz Miklós A mezőgazdaság nemzetgazdasági szerepe Feladat: összeszedni A mezőgazdaság funkciói Élelmiszertermelés Alapanyag, frisstermék Takarmánytermelés

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)?

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)? Magyar Mérnök Akadémia MIÉRT ATOMENERGIA (IS)? Dr. EMHŐ LÁSZLÓ Magyar Mérnök Akadémia BME Mérnöktovábbképző Intézet emho@mti.bme.hu ATOMENERGETIKAI KÖRKÉP MET ENERGIA MŰHELY M 7. RENDEZVÉNY NY 2012. december

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés?

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? - Szelektív hulladékgyűjtési kommunikációs szakmai nap 2010.február 4. Simányi Zsuzsanna Hulladéksors szakmai folyóirat

Részletesebben

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser Cementgyártás ki- és bemenet Bocskay Balázs alternatív energia menedzser A Duna-Dráva Cement Kft építőanyag gyártó cégcsoport jelentős hulladékhasznosítási kapacitással Beremendi Gyár 1,2mio t cement/év

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

A folytatás tartalma. Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS

A folytatás tartalma. Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS Előző óra tartalmából HULLADÉKFELDOLGOZÁS 2.óra Hulladékgazdálkodás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék A félév tananyagáról Környezetvédelem célja, tárgya, területei Fenntartható fejlődés Hulladék

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért A környezetvédelem minden területén

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

A környezetjog szabályozása

A környezetjog szabályozása Környezetjogi szabályozás elemei, EU környezetjoga A környezetjog szabályozása másodlagos: nem önálló jogszabályban nincs egységes szabályozási szemlélet; a szabályozás tárgya nem a védelem. elsődleges:

Részletesebben

dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.

dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. KÖRNYEZETVÉDELEM 3. Előadás 2011.09.22. dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, Környezetmérnöki Tanszék, Dr. Torma A. Készült: 13.09.2008.

Részletesebben

FÚRÁS. Varga Károly RAG Hungary Kft

FÚRÁS. Varga Károly RAG Hungary Kft FÚRÁS Varga Károly RAG Hungary Kft Miről lesz szó Mi is az a fúróberendezés A fúrás célja a kút Amiről sosem feledkezünk meg Biztonság Környezetvédelem Mi is az a fúró berendezés Alapokból az egész Mi

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

TUDÁSALAP, TECHNOLÓGIA, FENNTARTHATÓSÁG KROÓ NORBERT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

TUDÁSALAP, TECHNOLÓGIA, FENNTARTHATÓSÁG KROÓ NORBERT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TUDÁSALAP, TECHNOLÓGIA, FENNTARTHATÓSÁG KROÓ NORBERT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VISEGRÁD 2012.05.10 TUDÁS ALAPÚ GAZDASÁG TUDÁS ALAPÚ TÁRSADALOM TUDÁS GENERÁLÁS TUDÁS MEGŐRZÉS TUDÁS TERJESZTÉS TUDÁS HASZNOSÍTÁS

Részletesebben

EEA Grants Norway Grants

EEA Grants Norway Grants Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása EEA Grants Norway Grants 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program (HU-09) Szőllősi Nikolett, Debreceni Egyetem 2015.01.14.

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK.

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. Repülőgép segítségével néhány óra alatt a Föld bármely pontjára eljuthatunk. A nemzetközi pénzügyi tranzakciók a számítógépek segítségével egy-két másodpercet vesznek igénybe.

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

Norvég Alap Zöld ipari innováció

Norvég Alap Zöld ipari innováció Norvég Alap Zöld ipari innováció Célok Zöld ipari innováció Zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő iparágak zöldebbé tétele, zöld innovációk hulladék mennyiségének és a levegő, víz,

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével. Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG

Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével. Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG Munkahelyteremtés a zöld gazdaság fejlesztésével Kohlheb Norbert SZIE-MKK-KTI ESSRG Témakörök Zöld gazdaság és munkahelyteremtés Közgazdasági megközelítések Megújuló energiaforrások Energiatervezés Foglakoztatási

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Tantárgy követelmény

Tantárgy követelmény Tantárgy követelmény Félév elfogadása (aláírás megszerzése): elıadások látogatása ajánlott gyakorlatokon való részvétel kötelezı. ZH eredménye legalább 15 pont. egyéni feladat elkészítése (leadási határidı:

Részletesebben

Üzemanyag gyártás szerves hulladékból

Üzemanyag gyártás szerves hulladékból (Cg. 08-09-022029, adóazonosító: 23400449-2-08) tel. 003696525617,-18, fax. 003696527748 Üzemanyag gyártás szerves hulladékból DI. Imre Sárközi, Mag. Edit Cervenova, DI. Eduard Buzetzki, Doc. DI. Ján Cvengroš,

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. MAGYAR TALÁLMÁNYOK NAPJA - Dunaharaszti - 2011.09.29. HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. 1 BEMUTATKOZÁS Vegyipari töltő- és lefejtő

Részletesebben

a nemzeti vagyon jelentıs

a nemzeti vagyon jelentıs A hazai geotermális kultúra a nemzeti vagyon jelentıs eleme VI. Nemzetközi Geotermikus Konferencia Bencsik János Korszakváltás küszöbén állunk A globális és helyi szinten jelentkezı pénzügyi és gazdasági

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK Kump Edina ÖKO-Pack Nonprofit Kft. E-mail: edina@okopack.hu Web: www.okopack.hu Dunaújváros, 2015. február 6. KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A Föld több, mint 7 milliárd lakosának

Részletesebben

A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatások helyzete vidéken és a városokban

A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatások helyzete vidéken és a városokban Mintacím szerkesztése A hulladékgazdálkodás új rendszere A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatások helyzete vidéken és a városokban Vámosi Oszkár ügyvezető Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Projekt első hete Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Napjaink környezeti kihívásai arra hívják fel a figyelmet, hogy ha nem változtatunk a szemléletünkön, ha nem valósítjuk meg cselekedeteinkben

Részletesebben

Osztatlan képzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok. Képz. Idő (félév) Kapacitás min < max 10 1 < 15 1 < 15 10 1 < 15 10 1 < 15

Osztatlan képzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok. Képz. Idő (félév) Kapacitás min < max 10 1 < 15 1 < 15 10 1 < 15 10 1 < 15 Osztatlan képzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok Képz. szint Munkarend Fin. forma Meghirdetett képzések Önköltség (félév) Képz. Idő (félév) Kapacitás min < max Érettségi vizsgakövetelmények

Részletesebben