A VÁLLALAT KAPCSOLATA. 1. A vállalati környezet változásai és szabályai. Az előad GTAN VÁLLALATI GAZDASÁGTAN GTAN GTAN GTAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÁLLALAT KAPCSOLATA. 1. A vállalati környezet változásai és szabályai. Az előad GTAN VÁLLALATI GAZDASÁGTAN GTAN GTAN GTAN"

Átírás

1 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ Az előad adás s témakt makörei A VÁLLALAT V ÉS S A KÖRNYEZET K KAPCSOLATA Ha az ember már minden földet, minden csepp vizet és levegőt megmérgezett, rájön, hogy a pénz nem ehető. 1. A vállalati környezet változásai és szabályai 2. A környezeti erőforrások igénybevételének ökológiai hatásai 3. A gazdasági fejlődés környezeti igénybevételének szakaszai 4. Környezetvédelem fontosabb eseményei 5. Nemzetközi egyezmények, mozgalmak 6. Jogi és gazdasági szabályozások országos szinten 7. Vállalkozások környezeti konfliktus kezelése ELŐAD ADÓ: : Kelemen Tamás október VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ A hulladék k keletkezés s alapvető okai AZ ANYAG ÉS S ENERGIA KÖRFORGK RFORGÁSA ANYAG ÉS ENERGIA ÁTALAKÍTÁSOK 1. A vállalati környezet változásai és szabályai TERMELÉS KERES- KEDELEM FOGYASZTÁS Ha az ember már minden földet, minden csepp vizet és levegőt megmérgezett, rájön, hogy a pénz nem ehető. NYESANYA- GOK ÉS ENERGIA- HORDOZÓK NYESANYAG ÉS ENERGIA FORRÁS HASZNOSÍTÁS HULLADÉKOK AZ EMBER ÉLETTERE KÖRNYEZET, MINT ÖKOLÓGIAI RENDSZER ÁRTALMATLANÍTÁS HULLADÉK BEFOGADÓ 3 4

2 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ A hulladék k keletkezés s alapvető okai A beavatkozási lehetőségek A társadalmi szinten determinált fogyasztási igény, amely a társadalom gazdasági, technikai és kulturális helyzetétől függ Az alapanyag és energia kihasználás hatékonyságának növelése Hatékony hulladék gazdálkodás megvalósítása pl. csomagolás A HULLADÉK K ELVEK A szükségletek kielégítését szolgáló folyamatok technológiai színvonala pl. Verespatak A HULLADÉK nem haszontalan anyag. A HULLADÉKot előállítani drágább, mint kezelni. A HULLADÉK keletkezését kell megelőzni és nem pedig a keletkezett hulladék sorsáról gondoskodni. 5 6 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ Az anyag jellegű erőforrások felhasználásának következményei Az anyag jellegű erőforrások felhasználásának befolyásolása Környezeti javak elsajátítása Környezet terhelése Termék fejlesztés Technológia fejlesztés A FUNKCIONÁLIS SZEMLÉLET ERŐSÍTÉSE: A KÖRNYEZET MEGVÁLTOZTATÁSA A FOGYASZTÁSI és FELHALMOZÁSI IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN AZ INNOVÁCIÓ TUDATOS ALKALMAZÁSA 7 8

3 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ TERMÉKHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK K Ö R N Y E Z E T B A R Á T T E R M É K z a termék, amely alkalmazása és elhasználódása során valamint elhasználása után a természeti folyamatok működését legkisebb mértékben negatívan befolyásoló anyagokat és energiákat juttat a környezetbe. TERMÉKHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK T I S Z T A T E R M É K az a termék, amely alkalmazása és elhasználódása során valamint elhasználása után a természeti folyamatok működését negatívan befolyásoló anyagokat és energiákat nem juttat a környezetbe VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ TERMÉKHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK TERMÉKHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK R E C Y C L I N G z a tevékenység, amely a termelésből, elosztásból és fogyasztásból kikerülő, ott hasznosnak nem minősülő anyagokat és energiákat technológiák alkalmazásával vagy anélkül visszavezeti a termelésbe, elosztásba és fogyasztásba újrafelhasználás érdekében. Recycling csökkenti a környezeti erőforrások felhasználását és a hulladékok okozta környezetterhelést, Recycling növeli az anyagok termelésben, elosztásban és fogyasztásban tartózkodási idejét

4 VÁLLALATI GAZDASÁ TECHNOLÓGIÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK VÁLLALATI GAZDASÁ TECHNOLÓGIÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK K Ö R N Y E Z E T B A R Á T T E C H N O L Ó G I A T I S Z T A T E C H N O L Ó G I A az a technológia, amely alkalmazása, működése és eszközeinek, berendezéseinek elhasználódása során valamint azok elhasználása után a természeti folyamatok működését lehető legkisebb mértékben negatívan befolyásoló anyagokat és energiákat juttat a környezetbe. az a technológia, amely alkalmazása, működése és eszközeinek, berendezéseinek elhasználódása során valamint azok elhasználása után a természeti folyamatok működését negatívan befolyásoló anyagokat és energiákat nem juttat a környezetbe VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ TECHNOLÓGIÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK TECHNOLÓGIÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK H U L L A D É K S Z E G É N Y T E C H N O L Ó G I A az a technológia, amely alkalmazása, működése és eszközeinek, berendezéseinek elhasználódása során a természeti folyamatok működését másik, de azonos célú technológiához képest lehető legkisebb mértékben negatívan befolyásoló anyagokat és energiákat juttat a környezetbe. H U L L A D É K M E N T E S T E C H N O L Ó G I A az a technológia, amely alkalmazása, működése és eszközeinek, berendezéseinek elhasználódása során anyagokat és energiákat nem juttat a környezetbe

5 VÁLLALATI GAZDASÁ A vállalkozás, mint konvertáló rendszer VÁLLALATI GAZDASÁ A konvertáló folyamat elemzése P Árú P < P' Információ P' Az INPUT oldal A felhasználások Anyag Piac: beszállítók anyagok energiák munkaerő gépek, berendzések szerszámok Technológiák termékek mellék termékek hulladékok elhasznált berendezések Piac: vevők Energia Munka Mérőszámok Abszolút mennyiségek Relatív mennyiségek VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ A konvertáló folyamat elemzése Az OUTPUT oldal A keletkezések Termék Melléktermék Hulladékok Technológiai hulladékok Selejt Veszteségek Mérőszámok Abszolút mennyiségek Relatív mennyiségek A konvertáló folyamat elemzése Az OUTPUT oldal Hulladék elemzések Mennyiségre Minőségre Költségre 19 20

6 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ A konvertáló folyamat elemzése A konvertáló folyamat elemzése A technológia A technológia A vizsgált területek Módszerek Berendezések, gépek Szerszámok Segédanyagok Mérőszámok Abszolút mennyiségek Relatív mennyiségek: egységnyi termékre történő ráfordítások Elemzési módszerek Anyagmérleg és anyagforgalmi diagram Energiamérleg és energiaforgalmi diagram Költségmérleg és költségforgalmi diagram VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ A konvertáló folyamat elemzése Innováció megvalósításának eszközei A technológia Időkihasználások elemzése A munkanap elemzése Technológiai idők elemzése Főidők Mellékidők Újítás Bechmarking Licenc Know-How Kutatás + Fejlesztés: K + F 23 24

7 VÁLLALATI GAZDASÁ KÖRNYEZETVÉDELEM 2. A környezeti erőforrások igénybevételének ökológiai hatásai Ha az ember már minden földet, minden csepp vizet és levegőt megmérgezett, rájön, hogy a pénz nem ehető. 25 VÁLLALATI GAZDASÁ Ö K O L Ó G I A I A L A P O K Ökológia: Az élőlény és környezete közötti kölcsönhatásokat rendszer elméleti alapon elemző Tudomány, amely interdiszciplináris, és felhasználja a fizika-, kémia- és biológiatudományokat. Görög szóösszetételből származik: oikos: ház logos: tan Az ökológia az ökoszisztéma struktúráját, funkcióit és ezekben lejátszódó változásokat írja le. Ökoszisztéma: a legbonyolultabb rendszerek egyike. 26 VÁLLALATI GAZDASÁ Ö K O L Ó G I A I A L A P O K Az ökológia rendszer: összetett rendszer, nyílt, disszipativ (hőenergiát veszítő), lágy, szabályozott rendszer, időben változó azaz öntanuló rendszer 27 VÁLLALATI GAZDASÁ Ö K O L Ó G I A I A L A P O K Ökológia fogalmak: Ökológiai egyensúly: az ökológiai rendszer képes az egyes külső vagy belső zavarait kiegyensúlyozni. Ezt dinamikus stabilitásnak nevezzük. Ökológiai válság: az ökológiai rendszer azon helyzete, amikor nem képes a külsőzavart a rendszer kiegyensúlyozni: a rendszer elemeinek egy jelentős része elpusztul, új egyensúly alakul ki. Öntanuló rendszerek: azok a rendszerek, amelyek képesek a külső hatásokra értelmesen BME válaszolni! MVT 28

8 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ Az erőforr források Természeti erőforrás, Termelési erőforrás Jellemzők: A természeti erőforrások többségénél szűkös rendelkezésre állás 3. A gazdasági fejlődés környezeti igénybevételének szakaszai A termelési erőforrásoknál szoros fegyelmezett nyilvántartás előírás szerinti felhasználás Ha az ember már minden földet, minden csepp vizet és levegőt megmérgezett, rájön, hogy a pénz nem ehető VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ A KÖRNYEZETMENEDZSMENT a hatékony KÖRNYEZETVÉDELEM eszköze, módszere. KÖRNYEZETVÉDELEM azon tevékenységek összessége, amely a környezet állapotának megóvására illetve a környezet állapotának javítására irányul. 31 KÖRNYEZETVÉDELEM Részletesen: A környezetvédelem olyan céltudatos, szervezett intézményesített emberi tevékenység, amelynek célja az ember ipari, mezőgazdasági és szolgáltatási tevékenységéből fakadó káros következmények megelőzése és felszámolása az élővilág és az ember károsodás nélküli fennmaradásának érdekében. Másképpen: Az ökológiai rendszer egyensúlyának megőrzése és eredeti állapotának BME visszaállítása. MVT 32

9 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ KÖRNYEZETVÉDELEM FOGALMA tudományterületei: Történeti szakaszok: biológia, orvostudomány, ökológia, ökonómia, meteorológia, informatika, matematika, kémia, gépészet, akusztika, elektrotechnika, pedagógia, Őskortól az első ipari forradalomig: as évekig Az első ipari forradalomtól az as évekig Az as évektől napjainkig VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ Őskor A hordákban élő gyűjtögető életmódot folytató ember: az ökológiai rendszer a helyi sebeket képes többnyire korrigálni Ókor társadalmi munkamegosztás fejlődésével megvalósult: a növénytermesztés-szántóföldi művelésre való áttérés, az ércek bányászata és a fémkohászat, a közlekedés fejlődése valamint, a növekvő népesség városokban történő koncentrálódása

10 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ Az ősi civilizációk környezetkárosító hatása már tartós, máig ható változásokat okozott a környezetben regionális szinten jelentkeztek és még nem okoztak globális méretű elváltozásokat, de súlyosabb környezetterhelést indított el: Már az ókorban megjelentek az urbanizációval járó környezeti problémák: először változtatta meg az ember az élővilág élőhelyét megkezdődött az erdők irtása a védtelenné váló talajt a szél és a víz elhordta, az szemétkezelés, vízellátás, szennyvíz-elvezetés, higiéniai kérdések. alapkőzetig BME lepusztította MVT VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ Az első ipari forradalomtól az as évekig újkor társadalmi munkamegosztás növekedése következtében az ember: rendszeres sérüléseket okozott az ökológiai rendszerben, az ökológiai rendszer a helyi sebeket már nem mindig képes korrigálni, de a globális hatások kezdenek megjelenni, mértékük kezd számottevővé válni: megindul a globalizáció folyamata. 39 II. világháborúig Az ipari termelés gyors ütemű fejlődése (gőzgép, széntüzelésű kazánok) eredményezte, hogy a városok levegőjét kéntartalmú füst és por szennyezte, csökkent a napfényes órák száma (szmog), káros egészségügyi következményei voltak (pl. angolkór), hatalmas mennyiségű ipari és kommunális szennyvíz került a városokon átfolyó folyókba. 40

11 VÁLLALATI GAZDASÁ Példa a hatásokra: Walesben az átlagéletkor 43 év volt, de a városokban csupán 28 év! 1870-ben végezték az első levegő-szennyezettség vizsgálatokat VÁLLALATI GAZDASÁ II. világháború után Az olaj olcsó és bőséges energiaforrássá vált. Hihetetlen meggyorsult az iparfejlesztés: vegyipar, atomenergia ipar, híradástechnika, stb. A TT forradalom hatására a környezeti károk rendkívül rövid idő alatt globálissá váltak: a levegő és a vizek szinte mindenütt elszennyeződtek 41 új betegségek megjelenését (allergia) vonta maga után. 42 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ II. világháború után Példa a hatásokra: Minamatában az 1950-es években létesült egy műanyagokat előállító vegyi gyár, mely a gyártáshoz katalizátorként higany tartalmú vegyületet használt. A tisztítatlan szennyvizet a közeli tengeröbölbe vezették. A halhúsban felhalmozódott a higany és még 15 év múlva is mérgezést BME okozott. MVT 43 A II. világháború után Példa a hatásokra: Toyama városhoz közeli bánya kadmium tartalmú szennyvizével öntözték a rizsföldeket. Mindkét esetben a táplálékláncban halmozódott fel a méreg, és a lánc csúcsán emberhalált okozott. 44

12 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ Az as évektől napjainkig A lakosság ezeket a jelenségeket sokáig a jólét kísérő kellemetlenségeinek tekintette, és nem figyelt oda a vészharangot kongató ökológusok jelzéseire. 45 A helyzetkép A társadalmi munkamegosztás további növekedése révén az ember: rendszeres mély sérüléseket okozott az ökológiai rendszerben, az ökológiai rendszer a sebeket már nem képes korrigálni, a globális hatások kezdenek kifejlődni, mértékük kezd számottevővé válni: megindul és megvalósul a globalizáció folyamata. 46 VÁLLALATI GAZDASÁ Az as évektől napjainkig A helyzetkép VÁLLALATI GAZDASÁ XX. század jelentős folyamatai: a népesség exponenciális növekedése Kevésbé fejlettors zág ok ( m illiá rd ) F e jle tt o rs z á g o k (m illiá rd ) A mai értelemben vett környezetvédelemről csak a 60-as évektől beszélhetünk. 47 A fentiekben leírt jelenségek olyan mértékű környezetszennyezést okoznak, amelyek nemcsak az élő rendszereket, hanem közvetlenül magát az embert is veszélyeztetik. Ma már nincs a Földnek olyan része, ahol ne lenne kimutatható a környezetbe jutott szennyeződés. 48

13 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ Megnövekszik a városok száma és átlagos mérete. A mezőgazdaságban nő a vegyszerek alkalmazása: A meg nem újuló energia- és nyersanyagforrások legtöbbjét exponenciális ütemű kiaknázása. 49 Nagy ütemben folyik az esőerdők irtása. A műanyagok tömeges méretű gyártása és elterjedése minden területen. Mesterséges elektromágneses hullámok terjednek a környezetünkben a természetes mértéket sokszorosan meghaladó mennyiségben. A közlekedés kapacitása megnövekszik. Új közlekedési ágazat a légi közlekedés. Új energiaforrás jelenik meg: a nukleáris energia. 50 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ Az as évektől napjainkig A rádöbbenés korszaka A lakosság környezeti érzékenysége megváltozott (rovarirtó szerek, a klórozott szénhidrogének DDT, HCH ) A környezeti károk nagy gyakorisága és méretének növekedése a környezetvédelem ügyét belpolitikai kérdéssé tette. Felismerték, hogy szennyezés nem ismer határokat és azt, hogy a megoldást csak nemzetközi összefogással lehet megtalálni, akkor a környezetvédelem ügye már külpolitikai kérdéssé vált. 51 Medows jóslat 52

14 VÁLLALATI GAZDASÁ A népesség számának várható változása a Világbank becslései szerint M I L L I Á R D optimista reális túlzó VÁLLALATI GAZDASÁ NOX, SOX (MtN, MtS/év) NOx SOx CO CO2 (GtC/év) Az NO x, SO x és CO 2 kibocsátások változása 54 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ 4. Környezetvédelem fontosabb eseményei Most kimarad Ha az ember már minden földet, minden csepp vizet és levegőt megmérgezett, rájön, hogy a pénz nem ehető. F O L Y T A T Á S A K Ö V E T K E Z I K 55 56

15 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ 5. Nemzetközi egyezmények, mozgalmak Most kimarad 6. Jogi és gazdasági szabályozások országos szinten Az állami beavatkozás eszközei Ha az ember már minden földet, minden csepp vizet és levegőt megmérgezett, rájön, hogy a pénz nem ehető. Ha az ember már minden földet, minden csepp vizet és levegőt megmérgezett, rájön, hogy a pénz nem ehető VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ Környezetvédelem szabályozási rendszere Környezetvédelem szabályozási feladatai: Környezetvédelem eszközei zei Gazdasági Jogi eszközök környezet és gazdálkodás összehangolása takarékosság a természeti javakkal a környezet elszennyezésének csökkentése a szennyezés megelőzése ELV: A környezetvédelem feladatát a gazdálkodó belső és az egyén - állampolgár - feladatává kell tenni

16 VÁLLALATI GAZDASÁ Környezetvédelem szabályozási rendszere Környezetvédelem szabályozási feladatai: Eszközrendszer: indirekt szabályozások: a vállalkozó, az egyén érdekeltségére hat; feltételezi a racionális gazdasági magatartást direkt szabályozások: a vállalkozó, az egyén részére jogi korlátokat és előírásokat ad és ezekhez szankciókat rendel; feltételezi a jogkövető és a jogtisztelő magatartást VÁLLALATI GAZDASÁ Környezetvédelem szabályozási rendszere A környezetvédelem szabályozás módszerei: A kibocsátások szennyezőanyag szintjének (S) szabályozása A kibocsátások szennyezőanyag szintje (S) függ: az anyag féleségtől a vizsgált helytől: terület, régió, táj, ország, földrész A kibocsátások szennyezőanyag mennyiségének szabályozása VÁLLALATI GAZDASÁ Környezetvédelem szabályozási rendszere VÁLLALATI GAZDASÁ A kibocsátások szennyezőanyag szintjének (S) szabályozása A környezetvédelem szabályozási rendszerei: környezeti kár ökológiailag kritikus szint ökológiai egyensúly szabályozási küszöb ökológiai egyensúly tényleges szabályozási szint 1. Közvetlen törvényi szabályozás 2. Közvetett gazdasági szabályzók Adó jellegű Szennyezési jogok piaca 3. Vegyes szabályzó rendszer 4. Környezeti marketing 5. Önkéntes etikai szabályozás az ökológiai egyensúly alap szintje 63 64

17 VÁLLALATI GAZDASÁ A környezetvédelem szabályozási rendszerei: VÁLLALATI GAZDASÁ A környezetvédelem szabályozási rendszerei: 1. Közvetlen törvényi szabályozás A dolgokat szabályozzák és nem a dolgok körülményeit. 2. Közvetett gazdasági szabályzók A dolgok körülményeit szabályozzák és nem a dolgokat. Előnyök: egyértelmű szabályok a reagálás kiszámítható könnyen, egyszerű eszközökkel ellenőrizhető viszonylag gyorsan hoz eredményt az ökológiai szempontok kielégíthetők a határértékekkel Hátrányok: mindenki számára azonos feladatokat jelent (nagy vállalat - kis vállalkozó) a határérték alatti szennyezés megengedett, ezzel lehet élni 65 Adó jellegű Fiskális jellegű: nincs ok - okozati összefüggés Szabályzó jellegű: Környezet használati díj: KHD Környezet terhelési díj: KTD Termékdíj: használatért: pl.: benzin elhasználódásért: pl.: gumiabroncs Letéti és betéti díjak Szennyezési jogok piaca regionálisan értelmezhetők mindenszennyező megveszi a szennyezés jogát a régión belül létrejön a költségminimum 66 VÁLLALATI GAZDASÁ VÁLLALATI GAZDASÁ A környezetvédelem szabályozási rendszerei: 3. Vegyes szabályzó rendszer 4. Környezeti marketing Eszközei: Környezetmenedzsment Rendszer Környezetmenedzsment Rendszer Auditálása Környezeti hatásvizsgálat: KHV Ökoaudit Megkülönböztető jelek és emblémák Reklám Környezetvédelmi céginformációk: PR 5. Önkéntes etikai szabályozás Önkéntes etikai felelősség vállalás Jogi és gazdasági szabályozások országos szinten A környezetvédelem hazai jogi szabályozásának elemei Most nem kell Ha az ember már minden földet, minden csepp vizet és levegőt megmérgezett, rájön, hogy a pénz nem ehető. Nézzük meg a jegyzetet! 68

A KÖRNYEZETI TUDATOSSÁG FOGALOMKÖRE ÉS VIZSGÁLATA ALFÖLDI PÉLDÁKON. Doktori (PhD) értekezés. Kovács András Donát

A KÖRNYEZETI TUDATOSSÁG FOGALOMKÖRE ÉS VIZSGÁLATA ALFÖLDI PÉLDÁKON. Doktori (PhD) értekezés. Kovács András Donát Természettudományi és Technológiai Kar A KÖRNYEZETI TUDATOSSÁG FOGALOMKÖRE ÉS VIZSGÁLATA ALFÖLDI PÉLDÁKON Doktori (PhD) értekezés Kovács András Donát Debreceni Egyetem Természettudományi Doktori Tanács

Részletesebben

És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője?

És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője? Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője? Antal László Gazdálkodási szak Témavezető: Dr. Krafcsik István Technológiai igazgató Szekszárd,

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI

A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI Tudományos konferencia Budapest, ZMNE, 2007. november 9. 2008 2 A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI

Részletesebben

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Bevezetés. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Bevezetés. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai i docens Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék E-mail: hcsafor@ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Kerekes Sándor Fogarassy Csaba BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Távoktatási tankönyv Gödöllő, 2007 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT. A környezeti adók hatása és a környezeti számvitel kiemelt kérdései

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT. A környezeti adók hatása és a környezeti számvitel kiemelt kérdései Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek Tanszék Műszaki menedzsment PhD Program TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT A környezeti adók hatása és a környezeti

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Magyarország helyzete a fenntarthatóság szempontjából Tananyag döntéshozók számára V. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Magyarország helyzete

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGED 55/2008 mottó a környezet változásáról: Azok számára alakulnak jól

Részletesebben

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára Globális világproblémák Dr. Hajnal Klára 1. A problémarendszer megjelenése Történelmi fejlődésünk a XX. század utolsó évtizedeire létrehozta a termelőerők fejlettségének olyan szintjét, amely a munkamegosztás

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Kvóták egy jobb világért

Kvóták egy jobb világért Budapest Corvinus Egyetem Gazdálkodás Tudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Kvóták egy jobb világért Megoldást tud nyújtani a fosszilis energia-kvótarendszer az ökológiai közgazdaságtan

Részletesebben

Zöld gazdaságpolitika

Zöld gazdaságpolitika Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezetgazdaságtani és technológiai tanszék Kiss Károly Zöld gazdaságpolitika egyetemi jegyzet közgazdász hallgatóknak Budapest, 2005 január

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet tudományos igazgató Az EU környezetpolitikája a nemzeti politikáktól független sajátságokkal rendelkezik.

Részletesebben

Herczeg MártonM. herczegm@rec.org. gtudományi Egyetem. Budapesti Műszaki M. H 1111 Budapest, Stoczek u. 2.

Herczeg MártonM. herczegm@rec.org. gtudományi Egyetem. Budapesti Műszaki M. H 1111 Budapest, Stoczek u. 2. KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK 2006. őszi félévf Herczeg MártonM herczegm@rec.org St. épület 420. Budapesti Műszaki M és s Gazdaságtudom gtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan gtan Tanszék H 1111 Budapest,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

A regionális együttműködés és formái

A regionális együttműködés és formái NKFP 2/021/2001 Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei Regionális, jogi-közigazgatási részprojektek kutatási anyaga Projektkoordinátor: Dr. Chikán Attila Részprojekt

Részletesebben

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

Fotó: Martin harvey WWF Canon. Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag. WWF Magyarország Alapítvány

Fotó: Martin harvey WWF Canon. Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag. WWF Magyarország Alapítvány 2013 Fotó: Martin harvey WWF Canon Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag WWF Magyarország Alapítvány Tartalom Bevezető Fogyasztás óra vázlat Fogyasztás tanári segédanyag - A bioszféra

Részletesebben

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu A füzet az alábbi szervezetek közös kiadványa: Energia Klub 1059 Budapest, Szerb utca 17-19. Tel: 411-3520, Fax: 411-3515 level@energiaklub.hu www.energiaklub.hu ETK (Egyetemes Létezés Természetvédelmi

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola Földtudományok Doktori Program Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Bevezető A vállalkozási ismeretek című jegyzet a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán tanuló mérnök hallgatók részére készült. A jegyzet felépítése, az egyes témakörök megválasztása és azok súlya

Részletesebben

Biztonság, Védelem, Tudomány

Biztonság, Védelem, Tudomány MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY az NKE online folyóirata, 2013. július, 2. Különszám Biztonság, Védelem, Tudomány Védelmi tanulmányokat folytató hallgatók és a témában oktatók tudományos fóruma Teknős László teknos.laszlo@gmail.com

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Dr. Villányi László Dr. Vasa László AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1

Részletesebben