Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem"

Átírás

1 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám: AK b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá ideértve a Kbt. 6. (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is: Kbt. 6. (1) bek. c) pont c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza: Harmadik Rész 121. (1) bekezdés b) pontja d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke szükség szerint utalva a Kbt ára: teljes becsült érték: rész: rész: rész: rész: e) annak megjelölése hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező ez a körülmény: Kötelező g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja: h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező annak közlése hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését: i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult ennek közlése: igen nem jogosult Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Postai cím: Attila út 13/a Város/Község Budapest Kapcsolattartási pont(ok): Gazdasági Igazgatóság Címzett: Józsa Anett Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Postai irányítószám: 1013 Ország: Magyarország Telefon: Fax: I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Központi szintű Közszolgáltató file:///c:/users/ajozsa/appdata/local/temp/hird_17341_2014.html 1/15

2 Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet [x] Egyéb I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek [x] Egyéb (nevezze meg): vagyonkezelés vagyongazdálkodás Egészségügy I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK Gáz- és hőenergia termelése szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti villamos- trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen [x] nem (Igen válasz esetén ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁRO ZÁS II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés(ek) rendszeres karbantartási munkák elvégzésére. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés bármilyen eszközzel módon az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma 1 Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Budapest Bálna épületegyüttes Budapest IX. kerület Fővám tér (Budapesti 1. számú Földhivatalnál a budapesti IX. kerület belterület 37061/7 helyrajzi számon felvéve). NUTS-kód: HU101 II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) file:///c:/users/ajozsa/appdata/local/temp/hird_17341_2014.html 2/15

3 II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya mennyisége: A közbeszerzés tárgya a megrendelőként szerződő ajánlatkérő által üzemeltetett Budapest Bálna épületegyüttes (1) elektromos (2) gépészeti berendezéseinek (3) liftjeinek és mozgólépcsőinek valamint (4) egyéb berendezéseinek ingatlan- és épületrészeinek rendszeres karbantartása. 1. rész Elektromos berendezések karbantartása Erősáramú 04 kv-s fő- és al-elosztó berendezések karbantartása évi 1 alkalommal Elosztó berendezések pormentesítése Csavarok sorkapcsok kábelbekötések nyomatékellenőrzése Feszültségszintek áramfelvételek ellenőrzése Védelmek ellenőrzése beállítása FI relék működésének ellenőrzése Vezérlések szimulálása Tűzvédelmi lekapcsolások ellenőrzése Készülékek (megszakítók kismegszakítók mágneskapcsolók) működési próbája Fázisjavító berendezés karbantartása évi 1 alkalommal (2db 400 kvar) Fázisjavító pormentesítése Csavarok sorkapcsok kábelbekötések nyomatékellenőrzése Vezérlő automatika ellenőrzése beállítása Szünetmentes berendezés karbantartása évi 1 alkalommal (EATON 20 kva) Általános pormentesítés Csavarok sorkapcsok kábelbekötések nyomatékellenőrzése Feszültségszintek áramfelvételek ellenőrzése Védelmek ellenőrzése Akkumulátorok ellenőrzése Áthidalási idő ellenőrzése Bypass funkció ellenőrzése Működési próba Vészvilágítási rendszer 2db CEAG EURO ZB 1/52 és 3db CEAG EURO ZB 1/20K típusú központjainak karbantartása évi 1 alkalommal a berendezés tisztítása portalanítása kötőelemek után húzása a készülék hálózati/akku üzem átkapcsolása az elektromos részek és az akkumulátorok a berendezés mechanikai vizsgálata a töltőáram és a töltésszabályozás ellenőrzése akkufeszültség mérése a terhelés kezdetén ill. a cellafeszültségek mérése. az egész elektronika működőképességének vizsgálata üzemidőtartam ellenőrzése (kapacitás ellenőrzés) a VDE 0108 szerint RWA füstelvezető rendszer karbantartása évi 2 alkalommal 4 db frisslevegő utánpótló nyílászáró működtetését biztosító rendszer berendezéseinek tisztítása portalanítása kötőelemek után húzása ablakok mechanikai vizsgálata működés vizsgálatok Épületfelügyeleti rendszer (BMS) karbantartása évi 2 alkalommal Központ Adatnaplók elemzése A telepített szoftverek és adatállományok ellenőrzése Felhasználói észrevételek ellenőrzése Riport készítés alarm és esemény naplók alapján Szabályozási és vezérlő funkciók működésének ellenőrzése grafikus ábrák alapján Grafikus ábrák módosítása az üzemeltetés jelzése és jóváhagyása alapján amennyiben ezen módosítások nem haladják meg a meglévő grafikus állomány 5%-át Kommunikációs és egyéb kábelek rögzítéseinek ellenőrzése Diagnosztikai programok lefuttatása Kommunikáció ellenőrzése Távfelügyelet ellenőrzése Automatikus szabályozókészülékek és tartozékaik DDC alállomások ki- és bemeneti kártyák ki- és bemeneti modulok Alállomás alapvető funkcióinak ellenőrzése Alállomás adatállományainak ellenőrzése Az alkalmazási program a szabályozó- és vezérlőkörök paramétereinek ellenőrzése beállítása Kézi-0-automata kapcsolók működésének ellenőrzése Kapcsolási feszültségszintek ellenőrzése Működtető relék működésének ellenőrzése Tűztabló(k) és más kezelő-berendezések kijelzők A kijelzők szoftver-adatpontjainak ellenőrzése Működés (kapcsolás beállítás kommunikáció) ellenőrzése Rendszerek funkciótesztjei tűztablóról felügyeleti központba való visszajelzések tesztjei Automatika műszerezés (érzékelők kapcsoló típusú érzékelők szelepek szelep- és zsalumozgató hajtóművek) A fedelek tokozatok épségének és rögzítéseinek ellenőrzése file:///c:/users/ajozsa/appdata/local/temp/hird_17341_2014.html 3/15

4 A fix beállítást igénylő eszközök beállításainak ellenőrzése Nyomásérzékelők és nyomáskapcsolók nyomáskivezető csonkjainak ellenőrzése Érzékelők sértetlenségének ellenőrzése a mért érték ellenőrzése Kapcsoló típusú érzékelők működésének kapcsolási pontjának ellenőrzése Hajtóművek működésének ellenőrzése Szelephajtóművek illetve szelepszárak kenése Eszközök elektromos csatlakozásainak ellenőrzése Eszközök tisztítása portalanítása Erőátviteli és automatika kapcsolószekrények Erőátviteli biztonsági reteszelések működésének ellenőrzése Motorindítások ellenőrzése Fogyasztók üzemi áramának mérése Vezetékcsatlakozások ellenőrzése és szükség szerinti utánhúzása Relék mágneskapcsolók működésének ellenőrzése mérése Biztosítókészülékek kioldási paramétereinek ellenőrzése Relék mágneskapcsolók működésének ellenőrzése mérése Kapcsolók működésének ellenőrzése mérése Kábelezés és bekötések Kábelek és kábeljelölések épségének ellenőrzése Kábelek és kábeltartó-szerkezetek rögzítésének ellenőrzése Tűzjelző rendszer karbantartása évi 2 alkalommal Tűzjelző napló ellenőrzése a karbantartás során tapasztaltak jegyzőkönyvezése Perifériák ellenőrzése A füstérzékelők elektronikus tesztelése próbája ellenőrzése a címek helyességének A hőmaximum és hősebesség érzékelők próbája a hőmérséklet növelésével a címek helyességének ellenőrzése Kézi jelzésadók próbája a címek helyességének ellenőrzése A szirénák működőképességének próbája A fényjelzők működőképességének próbája Központ ellenőrzése Az érzékelők elszennyeződésének várható időpontjának megállapítása Táp és referencia feszültségek ellenőrzése szükség szerinti beállítása Akkumulátoros üzemmód tesztelése a hálózati feszültség kikapcsolásával Huroktesztelések. Vonali feszültség ellenőrzése méréssel Funkcionális tesztelés. Minden vezérlés bemenet csoport ellenőrzése ki-be kapcsolása aktiválása illetve riasztás szimulációjának elvégzése. A kijelző egység működésének ellenőrzése A belső menü rendszer lekérdezése: Pontos idő projekt és szöveg program Távvezérlés próbája a vezérelt berendezések működtetésének ellenőrzése A bemeneteket próbája a jelzőkontaktusok működtetésével A nyomtató tesztelése. Szükség szerint papír és nyomtatószalag csere A riasztás hiba kikapcsolás vezérlési funkciók megjelenítése lekérdezése Tűz és hibaátjelzés próbája Végellenőrzés jegyzőkönyvezés CO gázveszély jelző rendszer karbantartása évi 2 alkalommal Épület felügyeleti naplóban rögzített esetek vizsgálata a karbantartás során tapasztaltak jegyzőkönyvezése Perifériák ellenőrzése A CO érzékelők elektronikus tesztelése próbája ellenőrzése a címek helyességének Kézi jelzésadók próbája a címek helyességének ellenőrzése A fényjelzők működőképességének próbája Központ ellenőrzése Az érzékelők elszennyeződésének várható időpontjának megállapítása Táp és referencia feszültségek ellenőrzése szükség szerinti beállítása Huroktesztelések. Vonali feszültség ellenőrzése méréssel Funkcionális tesztelés. Minden vezérlés bemenet csoport ellenőrzése ki-be kapcsolása aktiválása illetve riasztás szimulációjának elvégzése. A kijelző egység működésének ellenőrzése A belső menü rendszer lekérdezése: Pontos idő projekt és szöveg program A bemeneteket próbája a jelzőkontaktusok működtetésével Végellenőrzés jegyzőkönyvezés Beléptető rendszer : évi 1 alkalommala beléptető terminál ellenőrzése központ portalanítása tisztítása. Beléptetési pontok olvasóinak mechanikai tisztítása kötések ellenőrzése olvasók próbája Tartó mágnesek tisztítása beállítása ellenőrzése Végellenőrzés jegyzőkönyvezés Videó megfigyelő rendszer : évi 1 alkalommal Videó megfigyelő központ ellenőrzése portalanítása bekötések ellenőrzése Kamerák tisztítása beállítása tápegységek ellenőrzése Monitorok tisztítása ellenőrzése Kamera Rackek tisztítása ellenőrzése Végellenőrzés jegyzőkönyvezés Behatolásjelző rendszer : évi 1 alkalommal file:///c:/users/ajozsa/appdata/local/temp/hird_17341_2014.html 4/15

5 Riasztó központ tisztítása ellenőrzése Hibajelzések kiolvasása. Érzékelők tisztítása beállítása ellenőrzése Végellenőrzés jegyzőkönyvezés Hangosítás:évi 1 alkalommal Hangközpont ellenőrzése tisztítása csatlakozások vizsgálata Bemondó egységek tisztítása ellenőrzése Hangszórók tisztítása ellenőrzése Végellenőrzés jegyzőkönyvezés 2. rész Liftek és mozgólépcsők karbantartása OTIS gyártmányú liftek és mozgólépcsők karbantartása az OTIS karbantartási és a gyártóművi ajánlásainak figyelembe vételével a B&S karbantartási utasításban szereplő összes tevékenység főbb munkafázis tekintetében: berendezés funkció és menet ellenőrzése biztonsági berendezések elektromos és mechanikus működésének ellenőrzése berendezések kenést igénylő mozgó alkatrészeinek szükséges kenése valamint az aknasüllyeszték évenkénti tisztítása. A karbantartáshoz szükséges alapvető segédanyagokat kenő és tisztító anyagokat normál jelzőizzókat térítésmentesen kell biztosítani. Karbantartandó berendezések: 3 db 1000 kg-os 1 db 3850 kg-os 1 db 900 kg-os 2 db 100 kg-os OTIS gyártmányú felvonó és 6 db OTIS gyártmányú mozgólépcső. 3. rész - Gépészeti berendezések karbantartása Parkoló szintek füstterelő ventilátorai Az ajánlatkérő üzemeltetésében lévő épületben a mélygarázs szintek (-P1 és P2) füstterelő mennyezeti ventilátorainak és vezérlő központjának évente két alkalommal történő karbantartása az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011.(IX.6.). BM rendeletben foglaltaknak megfelelően a létesítmény hő- és füstelvezető rendszerének átadás-átvételi dokumentációjának megfelelően: Ssz Karbantartási műveletek (OTSZ által előírtan félévenkénti gyakorisággal) 1 Mennyezeti Cyclone50 ventilátorok (2 db) működési ellenőrzése felülvizsgálata 2 Mennyezeti Cyclone100 ventilátorok (13db) működési ellenőrzése felülvizsgálata 3 Mennyezeti JET415 ventilátorok (2db) működési ellenőrzése felülvizsgálata 4 Elosztó vezérlő központ (a villamos elosztó helyiségben) működésének ellenőrzése 5 Kézi jelzésadók (7 db) ellenőrzése felülvizsgálata Automatikus tűzoltó (sprinkler) berendezés A karbantartás tárgya az alábbi táblázatban meghatározott műszaki tartalomnak megfelelően az építmény területén telepített beépített automatikus tűzoltó berendezések időszakos ellenőrzése és karbantartása a hazai jogszabályoknak és szabványoknak valamint a vonatkozó előírásoknak és a berendezések gyártói előírásainak megfelelően (( 28/2011 (IX.6.) BM rendelet) évi XXXI. tv. továbbá különösen MSZ EN 12845:2004+A2:2009) 1 Tűzivíz szivattyú félévenkénti időszakos ellenőrzése 2 db 2 Tűzivíz szivattyú évenkénti időszakos karbantartása 1 db 3 Tűzivíz szivattyú ötévenkénti időszakos karbantartása 1 db 4 Nyomástartó szivattyú és nyomáskapcsolók félévenkénti időszakos ellenőrzése beállítása 1 db 5 Zóna riasztószelep félévenkénti időszakos ellenőrzése 8 db 6 Tűzivíz tároló tartály félévenkénti időszakos ellenőrzése 2 db 7 Tűzivíz tároló tartály háromévenkénti karbantartása 1 db Hőszivattyúk klímaberendezések Az alább felsorolt és rendeltetésszerűen használt REGALE Energy Zrt. által szállított és beüzemelt berendezések karbantartása ellenőrzése évente két alkalommal. Megjegyzés: a berendezések december 10-ig szóló gyártóművi (szállítói) garanciával rendelkeznek. Folyadékhűtő berendezés 1 Blue Box Omega V Echos 62.2 típus 2 egység 2 Mammoth J270 CWHC hőszívattyú 10 egység 3 Mammoth WHV D-! oldalfali hőszivattyú 11 egység Kazánberendezések Az alább felsorolt és rendeltetésszerűen használt MARKETBAU REMEHA Kft által szállított és beüzemelt berendezések karbantartása ellenőrzése évente két alkalommal. Megjegyzés: a berendezések december 10-ig szóló gyártóművi (szállítói) garanciával rendelkeznek. Quinta 85 eco típusú gy.számú Quinta 85 eco típusú gy.számú Quinta 115 eco gy.számú Quinta 115 eco gy.számú Quinta 115 eco gy.számú Quinta 115 eco gy.számú Quinta 115 eco gy.számú Quinta 115 eco gy.számú Quinta 115 eco gy.számú Quinta 115 eco gy.számú file:///c:/users/ajozsa/appdata/local/temp/hird_17341_2014.html 5/15

6 Quinta 115 eco gy.számú Quinta 115 eco gy.számú 4. rész Egyéb berendezések ingatlan- és épületrészek karbantartása Tűzgátló és füstgátló ajtók karbantartása: A létesítmény területén beépített tűzgátló és füstgátló ajtók rendszeres féléves karbantartása az alábbiak szerint: tűzgátló / füstgátló egyszárnyú ajtó 65 db tűzgátló / füstgátló kétszárnyú ajtó 31 db mobil füstkötényfal 1 db kétszárnyú tűzgátló kapu 2 db kétszárnyú tűzgátló kapu benne 2-2db egyszárnyú tűzgátló ajtóval 2 db Karbantartási fázisok: az ajtólap tok és rögzítések ellenőrzése mechanikai sérülések szempontjából a zár működésének ellenőrzése (szükség szerint kenőanyag használata) zárnyelv felületének bevonása kenőanyaggal kiegészítő alkatrészek rögzítettségének ellenőrzése (pl.: kilincs ajtócsukó pántok) beállítások (pl. tengelykapcsolók rögzítő elemek utánhúzása (pl. csavarok) pántcsapok és csapágygyűrűk zsírozása hézagok ellenőrzése hőre duzzadó tömítés sértetlenségének ellenőrzése javításhoz vagy az alkatrészek cseréjéhez a gyártó eredeti alkatrészeinek felhasználása szennyeződések durva takarítása valamennyi meghibásodás felderítése és a szükséges javítások megállapítása a karbantartást igazoló matrica elhelyezése A karbantartásokat a jogszabályi előírások betartásával valamint a gyártók működési és karbantartási leírásainak figyelembevételével a jogszabályban előírt a karbantartás elvégzéséhez szükséges szakképesítést igazoló szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező a technológiában járatos szakemberekkel kell elvégezni. Bálna Budapest parkolójában telepített jegy alapú fizető parkoló rendszer átalánydíjas karbantartása havi 1 alkalommal Kártyakiadó és olvasó egységek kártyavezető pálya tisztítása helyzetértékelők tisztítása kártyaadagoló egység tisztítása a kijelző nyomógombok tisztítása a belső kábelezés és a csatlakozók állapotának ellenőrzése a burkolat tisztítása. Sorompók a véghelyzet kapcsolók tisztítása a kar rögzítő csavarjainak ellenőrzése a hajtókar a feszítő rugó és a rúd csapágyainak ellenőrzése a kar megfelelő mozgásának ellenőrzése a szükséges utánállítások elvégzése a burkolat és a kar tisztítása. Vezérlő elektronikák (jegykiadók jegyellenőrzők sorompók vezérlő egységei) a vezérlő egységek burkolatának a saját kezelőszerveinek kijelzőjének tisztítása a vezérlő kábelek és csatlakozók állapotának ellenőrzése a beállítható paraméterek ellenőrzése és szükség esetén pontosítása a járműérzékelők ellenőrzése. Számítógépes munkaállomás a beállítható műszaki jellemzők ellenőrzése a kábelek és csatlakozók ellenőrzése mechanikák ellenőrzése burkolatok tisztítása szünetmentes tápegységek ellenőrzése tápegység és processzorhűtő ventillátor csapágyainak ellenőrzése szükség esetén cseréje pormentesítés. Kábelhálózat a kábelek burkolatának ellenőrzése a kötőszekrényben a kábeltoldások állapotának ellenőrzése a sorkapcsok állapotának ellenőrzése tisztítása az észlelt hibák elhárítása. Fizető automata kártyavezető pálya tisztítása helyzetérzékelők tisztítása a kijelző a nyomógombok tisztítása a belső kábelezés és a csatlakozók állapotának ellenőrzése a burkolat tisztítása érmevezetők érmeszelektor tisztítása ellenőrzése bizonylat nyomtató beállítása tisztítása file:///c:/users/ajozsa/appdata/local/temp/hird_17341_2014.html 6/15

7 mechanikai alkatrészek zárak ellenőrzése kopások vizsgálata bankjegyolvasó tisztítása kijelző kábeleinek ellenőrzése kontraszt esetleges utánállítása bankjegyolvasó tesztelése Kertápolás kertészeti karbantartás: A létesítmény kertjének rendszeres ápolása gondozása heti rendszerességgel az évszaktól függő kertgondozási feladatok ellátásával az alábbiak szerint: tavaszi gyepszellőztetés műtrágyázás sövénynyírás a nyesedék összegyűjtésével és elszállításával növénymetszés a nyesedék összegyűjtésével és elszállításával díszfák tányérozása növények tápanyag utánpótlása fűnyírás gyűjtéssel és elszállítással mechanikus és vegyszeres gyomirtás talajlazítás porhanyítás kártevők és kórokozók elleni kezelések (permetezés) öntözőrendszer karbantartása ellenőrzése szükség szerinti beállítása esetleges meghibásodások javítása öntözőrendszer téliesítése fenyőkéreg szükség szerinti pótlása zöldfelület takarítása őszi lomb gyűjtése elszállítása pázsit felület téli műtrágyázása évelők visszavágása Valamint a zöldfelület szakmai előírások szerinti 1. osztályú minőségben történő karbantartáshoz szükséges egyéb feladatok. A karbantartási feladatok részletes leírását minden részre vonatkozóan a dokumentáció tartalmazza. II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő tárgy További tárgy(ak) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) II.2) A SZERZŐDÉS(EK) VÉGLEGES ÖSSZÉRTÉKE II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal az összes szerződést részt meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni) Áfa nélkül Áfával Áfa (%) II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása: II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása: III. SZAKASZ: ELJÁRÁS III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA III.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt a szerinti szabadon kialakított eljárás A Kbt a szerinti szabadon kialakított eljárás A Kbt (1) b) pontja szerinti a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: A Kbt (1) b) pontja szerinti a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: file:///c:/users/ajozsa/appdata/local/temp/hird_17341_2014.html 7/15

8 [x] Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás III ) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) : III.2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) [x] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY (adott esetben a Kbt a szerinti eljárásban) Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján VAGY Egyéb: III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést alkalmaztak igen [x] nem III.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben igen [x] nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben [x] igen nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) file:///c:/users/ajozsa/appdata/local/temp/hird_17341_2014.html 8/15

9 Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) [x] Eljárást megindító illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4491 / 2014 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/04/04 (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV. SZAKASZ : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE A SZERZŐDÉS SZÁMA: 1 RÉSZ SZÁMA: 1 ELNEVEZÉS: 1. RÉSZ ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt: igen [x] nem IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen illetve szerződéskötésre nem került sor ennek indoka: A közbeszerzési eljárás az 1. rész esetében a Kbt. 76. (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelen mert egyik ajánlattevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot. IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 4 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 IV.4) A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap) IV.5) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Postai cím: Város/Község Postai irányítószám: Ország: Telefon: Internetcím (URL): Fax: IV.6) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (csak számokkal) A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) A szerződés végleges összértéke és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól igen nem IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen nem (Igen válasz esetén csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy file:///c:/users/ajozsa/appdata/local/temp/hird_17341_2014.html 9/15

10 arányát (részét): Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész): (%) Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert) Nem ismert IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése mikro vállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás egyéb IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben) Név: Cím: Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben) Unirent Kft. - Hunép Zrt. (név) 4025 Debrecen Simonffy u (cím) Thermik-Plussz Kft. (név) 2225 Üllő Pesti út (cím) PQS International Hungary Kft. (név) 1117 Budapest Sopron út 19. (cím) Opus Ingatlanszolgáltató és Kivitelező Kft. (név) 1139 Budapest Váci út 99. (cím) (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg aki többváltozatú ajánlatot tett igen [x] nem IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen [x] nem (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében külön-külön töltendő ki.) IV. SZAKASZ : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE A SZERZŐDÉS SZÁMA: 2 RÉSZ SZÁMA: 2 ELNEVEZÉS: 2. RÉSZ LIFTEK ÉS MOZGÓLÉPCSŐK KARBANTARTÁSA IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt: igen [x] nem IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen illetve szerződéskötésre nem került sor ennek indoka: A közbeszerzési eljárás a 2. rész esetében a Kbt. 76. (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen mert kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be. IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 2 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 IV.4) A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap) IV.5) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Postai cím: Város/Község Postai irányítószám: Ország: Internetcím (URL): Telefon: Fax: IV.6) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (csak számokkal) file:///c:/users/ajozsa/appdata/local/temp/hird_17341_2014.html 10/15

11 A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) A szerződés végleges összértéke és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól igen nem IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen nem (Igen válasz esetén csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Arány (rész): (%) Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem: Nem ismert Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert) IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése mikro vállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás egyéb IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben) Név: Cím: Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben) ThyssenKrupp Lift Kft. (név) 1158 Budapest Körvasút sor 110. (cím) Thermik Plus Kft. (név) 2225 Üllő Pesti út (cím) (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg aki többváltozatú ajánlatot tett igen [x] nem IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen [x] nem (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében külön-külön töltendő ki.) IV. SZAKASZ : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE A SZERZŐDÉS SZÁMA: 3 RÉSZ SZÁMA: 3 ELNEVEZÉS: 3. RÉSZ - GÉPÉSZETI BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt: igen [x] nem IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen illetve szerződéskötésre nem került sor ennek indoka: A közbeszerzési eljárás a 3. rész esetében a Kbt. 76. (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen mert kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be. IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 5 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 file:///c:/users/ajozsa/appdata/local/temp/hird_17341_2014.html 11/15

http://ehr.kozbeszerzes.hu/hkm/viewform.jsp?id=13777/2013

http://ehr.kozbeszerzes.hu/hkm/viewform.jsp?id=13777/2013 1 / 10 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Postai irányítószám: 7300

Postai irányítószám: 7300 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szintetikus földgáz előállító (SNG-ellátó) rendszer és propángáz ellátó rendszer kiépítése

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szintetikus földgáz előállító (SNG-ellátó) rendszer és propángáz ellátó rendszer kiépítése Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szintetikus földgáz előállító (SNG-ellátó) rendszer és propángáz ellátó rendszer kiépítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalban fűtési hálózat és gázkazánok kiépítése

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalban fűtési hálózat és gázkazánok kiépítése Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalban fűtési hálózat és gázkazánok kiépítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2014.10.29. Iktatószám: 22595/2014 CPV Kód: 45210000-2;45315000-8;45315100-9

Közzététel dátuma: 2014.10.29. Iktatószám: 22595/2014 CPV Kód: 45210000-2;45315000-8;45315100-9 Tájékoztató az Onga Város Önkormányzata intézményeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Mérnök KÉ táj. (Mezőhegyes)

Mérnök KÉ táj. (Mezőhegyes) Mérnök KÉ táj. (Mezőhegyes) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata. Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső tér 1., hrsz.:2361

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata. Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső tér 1., hrsz.:2361 Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/138. lapszám

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001...

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001... A jogszabály mai napon hatályos állapota 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről

Részletesebben

6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ tájékoztatója a szerződés teljesítéséről (15553/2011) 6. melléklet az 5/2009. (III.31.

Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ tájékoztatója a szerződés teljesítéséről (15553/2011) 6. melléklet az 5/2009. (III.31. Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ tájékoztatója a szerződés teljesítéséről (15553/2011) 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések

Részletesebben

A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése.

A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése. A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

Elektronikus Indítvány-szerkesztő Rendszer alkalmazás kibővítése és tovább-fejlesztése (516/2013)

Elektronikus Indítvány-szerkesztő Rendszer alkalmazás kibővítése és tovább-fejlesztése (516/2013) Elektronikus Indítvány-szerkesztő Rendszer alkalmazás kibővítése és tovább-fejlesztése (516/2013) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/31 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben