HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás"

Átírás

1 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) zeti Fejlesztési Ügynökség Wesselényi u Kapcsolattartó: NFÜ Jogi Főosztály, II. emelet, 210. szoba Figyelmébe: dr. Újszászy Zsófia 1077 Budapest MAGYARORSZÁG Tel Fax További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/ pontokkal A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: zeti Fejlesztési Ügynökség Wesselényi u Kapcsolattartó: Jogi Főosztály II. emelet 210. szoba Figyelmébe: Kenderesi Pálné asszisztens 1077 Budapest MAGYARORSZÁG Tel Fax Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: zeti Fejlesztési Ügynökség Wesselényi u Kapcsolattartó: Jogi Főosztály II. emelet 210. szoba Figyelmébe: Kenderesi Pálné asszisztens 1077 Budapest MAGYARORSZÁG Tel Fax I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI zeti vagy szövetségi iroda/hivatal Gazdasági és pénzügyek Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést 1/12

2 2/12 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Komplex oktatási és oktatásszervezési feladatok ellátása. A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye Szolgáltatás Szolgáltatási kategória száma 24 A teljesítés helye Magyarország. NUTS-kód HU1 A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés meghatározása/tárgya Komplex oktatási és oktatásszervezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) , A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? Igen Részekre történő ajánlattétel Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR Teljes mennyiség Vállalkozási szerződés a zeti Fejlesztési Ügynökség munkatársainak a feladatuk ellátásához szükséges készségek, képességek fejlesztése területén: a) Informatikai képzések Word, 1 nap, 17 fő, Excel (alapképzés), 2x1 nap, 36 fő, Excel (haladó), 2x1 nap, 75 fő, Power point, 2x1 nap, 17 fő, MS projekt: 2x1 nap, 39 fő, Egyéb, 3 fő SPSS 5 nap, 3 fő Oracle 10+5 nap. b) Projektmenedzsment ismeretek Projektmenedzsment (alapszintű), 2 nap, 31 fő, Projektmenedzsment (haladó), 2 nap, 22 fő, Projektmenedzsment (vezetők számára), 1 nap, 113 fő. c) Készségfejlesztések Kommunikációs képzés, 2 nap, 30 fő, Tárgyalástechnika, 2 nap, 33 fő, Prezentációs technika, 1 nap, 14 fő, Stressz és konfliktuskezelő képzés, 2 nap, 38 fő, Időgazdálkodás, 2x1 nap, 59 fő. 2/12

3 3/12 II.2.2) II.3) d) Együttműködést elősegítő tréning, 550 fő 22 csoport, 2 nap e) Vezető képzések Vezetői készségfejlesztő képzések (HR és szervezetmenedzsment), 2 nap, 113 fő, Tárgyalástechnika vezetők részére, 1 nap, 25 fő, Prezentációs technika vezetők számára, 1 nap, 17 fő, Vezetői coaching, 7 vezető, vezetőnként 30 óra. f) Szakmai képzés Értékelemzés, 40 óra/5nap, 32 fő. A képzések helyszíne Budapest, kivéve a vezetőképzések helyszíne (a feladatleírásban meghatározottaknak megfelelően). A képzéseket munkanapokon (munkaidőben, óra között) kell megtartani, kivéve a csapatépítéseket, amelyek egy hétvégi napot is igénybe vehetnek. Fent meghatározottak alapján elvégzendő feladatok részletesen az ajánlati dokumentációban kerülnek meghatározásra. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a megadott mennyiségektől + 10 %-kal eltérjen változatlan szerződéses feltételek mellett. Vételi jog (opció) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Meghiúsulási kötbér: a meghiúsult képzés nettó értékére vetített min. 5 % - max. 20 %-a, az ajánlattevők fenti határok között tett kedvezőbb megajánlásai szerint. Késedelmi kötbér: a késedelmesen teljesített rész nettó ellenértékének napi 1 %-a. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérő számára a forrás rendelkezésre áll. A szerződés teljesítése során a Megrendelő az eseti igényeknek megfelelően Megrendelést fog küldeni a Vállalkozónak és az adott teljesítést követően kerül sor a teljesítés igazolására, és negyedévente a számla kiállítására. Az ellenszolgáltatás összegének átutalása a Kbt (1), (3), (5) és (6) bekezdései alapján történik, a negyedévente kiállított számlák alapján. Előleg megfizetésére nincs lehetőség. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. A vonatkozó jogszabályok: A Magyar Köztársaság évre vonatkozó költségvetési törvénye, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet. 281/2006 (XII.23.) Korm. rendelet; 255/2006 (XII.8.) Korm. rendelet; 4/2011 (I.18.) Korm. rendelet; 16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy követelmény, de amennyiben gazdasági társaság, illetve jogi személy jön létre, akkor a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról, valamint a képviseleti jogról rendelkező megállapodást tartalmazó dokumentumot (konzorciumi megállapodás) az ajánlathoz csatolni kell. Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? 3/12

4 4/12 III.2) III.2.1) III.2.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 60. (1) bekezdésében, a 61. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban, valamint a 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okokat alkalmazza. Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. (2)-(9) bekezdés alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének, valamint a 61. (1) bekezdés a-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá (Kbt. 63. (1) bekezdés). A Kbt. 63. (3) bekezdése alapján a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlatkérő a Kbt. 20. (3) bekezdésére tekintettel előírja, hogy a kizáró okok hiányának igazolásaként a nyilatkozatok eredeti, az igazolások eredeti vagy egyszerű másolati példányban is benyújthatók. Azokban az esetekben, amikor a Kbt. 14. szerinti jegyzék bizonyítja, hogy az ajánlattevő (alvállalkozó) nem tartozik a 60. (1) és a 61. (1) bekezdés a-d) pont valamely esetének hatálya alá, a minősített ajánlattevők a Kbt. 13. (2) szerinti jegyzéken való szereplés tényét, és a jegyzék szerinti igazolás eredeti vagy egyszerű másolatát kötelesek benyújtani. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevők), illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó: Ad P.1 a Kbt. 66. (1) bek. a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzintézetének valamennyi vezetett számlájára vonatkozó az ajánlati felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű nyilatkozata az alábbi kötelező tartalommal: mióta vezeti a bankszámláját, bankszámla(ák) száma, a pénzintézeti nyilatkozat kiállításának időpontját megelőző 24 hónapban volt-e sorban állás a bankszámláján. (Amennyiben a számlavezető pénzintézet(ek) 24 hónapnál rövidebb ideje vezetik számláját, úgy csatolni kell a korábbi számlavezető pénzintézet nyilatkozatát is a jelzett időszakra vonatkozóan.). Ad P.2 és P.3 a Kbt. 66. (1) bek. b) pontja alapján saját vagy jogelődje előző három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ad P.4 a Kbt. 66. (1) bek. c) pontja alapján a vizsgált évek (2008., és 2010.) általános forgalmi adó nélkül számított teljes és közbeszerzés tárgyából (képzések szervezése és/vagy lebonyolítása) származó árbevételi adataira vonatkozó nyilatkozatát. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. (3) bekezdése szerint más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolásán túl csatolandó az érintett szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának eredeti vagy hiteles másolati példánya. A Kbt. 65. (4) bekezdés alapján az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 4/12

5 5/12 III.2.3) Ajánlattevő az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira úgy is támaszkodhat, hogy az alkalmassági minimum követelményeknek való saját részbeni megfelelést az erőforrást nyújtó szervezet csak kiegészíteni kívánja. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 4. 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a Kbt. 66. (1) bek. a)-c) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő (a közös ajánlattevők), ill. a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha: P.1. számlájával szemben az ajánlati felhívás feladását megelőző 24 hónapban egy alkalomnál többször sorban állás volt. P.2 a megelőző három lezárt üzleti év közül bármelyik évben a saját tőke kisebb, mint a jegyzett tőke, P.3 a megelőző három lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye egynél több alkalommal volt negatív. P.4 a vizsgált években (2008., és 2010.) a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három évből legalább egy évben nem érte el a nettó HUF és a közbeszerzés tárgyából (képzések szervezése és/vagy lebonyolítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a 3 évből legalább 1 évben nem érte el a nettó HUF értéket. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) és 10 % feletti alvállalkozójának az 1-3. feltételeknek külön-külön, a 4. feltételnek együttesen kell megfelelniük. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevők), illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó: Ad M.1 a Kbt. 67. (3) bek. a) pontja alapján az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 36 hónapban teljesített, az alkalmasság minimumkövetelményeinek megfelelően részletezett munkáinak ismertetését a Kbt. 68. (1) bek. szerint. A referencia meglétéről szóló iratnak tartalmaznia kell legalább a megbízó megnevezését és címét, a megbízás tárgyának rövid, műszaki mennyiségeket (hány főt érint, érték) is tartalmazó ismertetését a teljesítés időtartamát (dátumtól-dátumig), továbbá azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, valamint a megbízó nevében referenciát adó személy nevét, beosztását, telefonszámát. Ad M.2 a Kbt. 67. (3) bek. f) pontja alapján a FAT intézményi akkreditáció valamint az érvényben lévő a zeti Közigazgatási Intézet (a volt Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ) által akkreditált programok meglétét, tanúsító okiratok egyszerű másolati példányát. Ad M.3 a Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontja alapján ajánlattevőnek a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek ismertetését az alábbiak szerint: a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat, a szakember eredeti, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, vagy a dokumentációban kiadott minta szerint, vagy olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen, a végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok (egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló dokumentum) másolatának benyújtása. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. (3) bekezdése alapján más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolásán túl csatolandó az érintett szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának eredeti vagy hiteles másolati példánya. A Kbt. 65. (4) bekezdés alapján az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles 5/12

6 6/12 nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevő az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira úgy is támaszkodhat, hogy az alkalmassági minimum követelményeknek való saját részbeni megfelelést az erőforrást nyújtó szervezet csak kiegészíteni kívánja. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 4. 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a Kbt. 67. (3) bek. a), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ill. a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha nem rendelkezik: M.1 az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 36 hónapban teljesített, befejezett (azaz szerződésszerűen teljesített) közszférában nyújtott (államigazgatási, közigazgatási szervezet, köztestület vagy nonprofit Kft. számára végzett) készség és/vagy kompetencia fejlesztés lebonyolítására vonatkozó, M.1a) legalább összesen 500 főt érintő, És. M.1b) legalább, összesen bruttó HUF összegű referenciával(kkal) a közbeszerzés tárgyát képező felnőttképzési témakörökben, amelyek együttesen lefedik az alábbi témaköröket: informatikai képzés (word és/vagy excel és/vagy power point és/vagy MS projekt), projektmenedzsment képzés, készségfejlesztés (kommunikációs képzés, és/vagy tárgyalástechnika és/vagy prezentációs technika és/vagy konfliktuskezelés és/vagy időgazdálkodás), vezetői képzések (HR és/vagy szervezetmenedzsment). M.2 a FAT által kibocsátott érvényes intézményi akkreditációval, valamint legalább 1 db, a köztisztviselők képzésére feljogosító akkreditált (KSZK) programmal a közbeszerzés tárgyához illeszkedő képzési témakörök valamelyikében. M.3 legalábbi az alábbi szakemberekkel: 3.1. legalább egy fő projektvezető, aki felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, legalább 5 éves tapasztalattal rendelkezik, és legalább 1 alkalommal legalább 100 fős képzés lebonyolítását koordinálta továbbá az alábbi szakemberekkel: 3.2.a) legalább 4 fő oktatóval, akik egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, és, minimum 5 év kompetenciafejlesztési területre vonatkozó oktatói/ tréneri gyakorlattal rendelkeznek. 3.2.b) legalább 3 fő oktatóval, akik informatikai szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, és minimum 5 év informatikai területre vonatkozó oktatói/tréneri gyakorlattal rendelkeznek. 3.2.c.) legalább 3 fő oktatóval, akik, egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, minimum 5 év projektmenedzsment területre vonatkozó oktatói/tréneri gyakorlattal rendelkeznek. 3.2.d) legalább 2 fő oktatóval, akik egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, és minimum 5 év vezető készségfejlesztésre és/vagy coaching területen szerzett oktatói/tréneri gyakorlattal rendelkeznek. 6/12

7 7/12 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) 3.2.e) ezen belül legalább 3 fő oktatóval/szakemberrrel, akik egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, és minimum 2 év tapasztalattal rendelkeznek együttműködést elősegítő képzés szervezése területén. 3.2.f) legalább 2 fő szakemberrel, akik legalább középfokú végzettséggel, legalább 2 év tapasztalattal rendelkeznek képzések szervezése és/vagy lebonyolítása területén. Egy szakember több feltételt is teljesíthet, de ajánlattevőnek akkor is meg kell ajánlania legalább 14 szakembert. A szolgáltatás teljesítésébe bevont szakemberek között szerepeljen legalább 2 fő a zeti Közigazgatási Intézet (a volt Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ) által kibocsátott a köztisztviselők továbbképzésében, vezetőképzésében közreműködő oktatók névjegyzékén. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) és 10 % feletti alvállalkozójának az előírt feltételeknek együtt is megfelelhet. Fenntartott szerződések SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? Igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) Az eljárás fajtája Nyílt Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során BÍRÁLATI SZEMPONTOK Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. Képzési tevékenység ellenértéke (nettó Ft). Súlyszám Szervezési, adminisztrációs tevékenység ellenértéke (nettó Ft). Súlyszám Meghiúsulási kötbér (meghiúsult képzés nettó ellenértékének %-a). Súlyszám 5 4. Az ajánlott képzések szakmai színvonala. Súlyszám A lebonyolítás tervezett ütemezése. Súlyszám Szervezési háttér bemutatása. Súlyszám A tervezett budapesti helyszínek és az ellátás színvonala. Súlyszám 20 Elektronikus árverést alkalmaznak-e? ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? 7/12

8 8/12 IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) A dokumentáció és egyéb iratok A dokumentáció beszerzésének határideje :00 Kell-e fizetni a dokumentációért? Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Időtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely MAGYARORSZÁG, 1077, Budapest, Wesselényi utca II. emelet 216. tárgyaló. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen A Kbt. 80. (2) bek. szerint. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? VI.2) VI.3) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Igen kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: Végrehajtási Operatív Program. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: (10:00) 3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: (10:00) 3.3) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton közzéteszi az ajánlatkérő honlapján "Az Ügynökség" menüpont alatt lévő "Üvegzseb" oldalon. Elérési útvonal: A dokumentáció a fenti honlapról letölthető és onnan érhető el, az nem vehető át nyomtatott példányban az ajánlatkérő székhelyén. A dokumentáció letöltésének visszaigazolása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak kell letöltenie és ezt a dokumentáció mellékletét képező kitöltött és cégszerűen aláírt visszaigazoló adatlap ajánlatkérőnek történő megküldésével (faxon, en) kell igazolnia. A dokumentáció letöltése az érvényes ajánlattétel feltétele. A dokumentáció letöltéséről szóló nyilatkozatot legkésőbb az ajánlattétellel egyidőben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, de javasoljuk annak korábbi időpontban történő megküldését, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az dokumentációt letöltő ajánlatevőnek faxon megküldhesse! 3.4) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont 8/12

9 9/12 3.5) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az VI.3.4) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: részszempont: relatív értékelés, fordított arányosítás módszere (A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról III.A.1.ba) (KÉ évi 152. szám; ) 3. részszempont: relatív értékelés, egyenes arányosítás módszere (A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról III.A.1.bb) (KÉ évi 152. szám; ) részszempont: relatív értékelés, sorbarendezéssel vegyes arányosítás módszerrel (A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról III.A.2., a sorbarendezést követően a III.A.1.ba alkalmazásával) (KÉ évi 152. szám; ) Az értékelés résszempontonként külön-külön történik. Az értékelési pontszám részszempontjának esetében fordított, míg a 3. részszempont esetén egyenes arányosítással kerül kiszámításra. A legkedvezőbb árajánlat a legmagasabb pontot (10) kapja, a többi ajánlatra adható pontszám ehhez képest kerül meghatározásra. A részszempont esetében a részszempont értékelése egy háromtagú szakértői bizottság bevonásával történik. A bírálati lapok összesítése úgy történik, hogy a szakértői bizottság tagjai által kiosztott, a bírálati lapon szereplő értékelési sorrend sorszámának számtani átlagolására kerül sor. A számtani átlag alapján a legkisebb "átlagú" ajánlattevő kapja a maximális pontszámot (10,00), a többi ajánlattevő ajánlata a legkisebb átlagtól való eltérés arányában kap kevesebbet. Az ajánlatkérő a pontszámokat - törtek esetén - két tizedesjegyre kerekíti. Az értékeléskor elért pontszámok a bírálati részszempontokhoz tartozó súlyszámmal való szorzás után ajánlattevőnként kerülnek összegzésre. A legmagasabb összesített súlyozott pontszámot elérő ajánlattevő lesz az eljárás nyertese. A bírálat részletezését a dokumentáció tartalmazza. 3.6) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden tag), a 10 % feletti alvállalkozó valamint az erőforrást nyújtó szervezet esetében a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányainak (ügyvéd által készített aláírás minta) egyszerű másolati példányát. 3.7) Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbírósághoz történő benyújtásának igazolását. 3.8) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, más ajánlattevő (10 %-át meghaladó mértékben) igénybe venni kívánt alvállalkozójaként nem vehet részt és más ajánlattevő számára erőforrást nem biztosíthat. Az ilyen ajánlatokat az ajánlatkérő a Kbt. 88. (1) bekezdése f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 3.9) Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő a Kbt. 70/A. (1) bekezdéséhez képest egyszerűbb formai követelményeket ír elő az alábbiak szerint: a) az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni, d) az ajánlatot egy eredeti és négy másolati példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti. 9/12

10 10/12 Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes terjedelmében (beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf formátumba beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is nyújtsák be az ajánlatukkal közös csomagolásban. A jelen pont szerinti elektronikus adathordozó benyújtása nem kötelező (azaz ennek elmaradása nem eredményezheti az ajánlat érvénytelenségét), az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe. Az ajánlattevőnek a borítékra (csomagra) rá kell írni a következő szöveget: Komplex oktatási és oktatásszervezési feladatok ellátása - közbeszerzés, ajánlat. A csomagoláson fel kell továbbá tüntetni: A bontás időpontját: azaz , 1.. óra 00 perc, továbbá "Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel". 3.10) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 71. (1) bekezdés, a Kbt. 70. (2) bekezdés és a Kbt. 63. (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, továbbá az ajánlati dokumentáció szerinti egyéb nyilatkozatokat. 3.11) Ajánlattevő a Kbt. 73. (1)-(3) bekezdésének megfelelő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, azonban azokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 73. (2)-(3) szerinti elemeket. 3.12) Az ajánlatkérő a Kbt. 83. (1) bekezdés alapján a hiánypótlásra teljes körben lehetőséget biztosít. 3.13) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági követelményeket határozott meg. (Kbt. 13. (4) bek.) 3.14) Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezetet meghatározta és őt a 93. (2) szerinti bekezdés szerinti összegezésben megjelölte az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerződést. (Kbt. 91. (2) bek.) 3.15) Az ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtania, amelyben kitér a feladatleírásban határozott feladatok teljesítésére, különös tekintettel a felhívásban és a dokumentációban meghatározott bírálati szempontokra. 3.16) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt a Kbt a alapján ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek összegszerű mértéke: HUF Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő által megadott bankszámlára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel az alábbiak szerint (részenként): az átutalást az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett sz. számlájára kell teljesíteni. Az ajánlati biztosíték teljes összegének jóváírásra kell kerülnie az ajánlatkérő bankszámláján az ajánlati határidő lejártáig. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről, valamint az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a Kbt. 59. (5) és (6) bekezdései szerinti esetekben milyen bankszámlaszámra kell a biztosíték összegét visszautalni: a bankgaranciának az ajánlati határidő lejártát követő 60 napig kell érvényben lennie. Az ajánlati biztosíték nyújtásának igazolására az ajánlathoz csatolni kell a bank által kibocsátott eredeti, a Kbt. 59. (4) bekezdésében foglalt esetekre vonatkozó bankgaranciát, az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő által választott biztosító kötelezvényét, amely tartalmazza, hogy a Kbt. 59. (4) bekezdésében foglalt esetekben a biztosító a fenti összeg erejéig készfizető kezességet vállal az ajánlati határidő lejártát követő 60 napig terjedő időszakig. Ajánlattevőnek a Kbt. 59. (1) bekezdése alapján a fenti módok egyike szerint az ajánlati biztosítékot (annak teljes értékét) az ajánlati határidő lejártáig rendelkezésre kell bocsátania, és a benyújtott ajánlatban, az ajánlat benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell ennek megtörténtét. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 88. (1) bekezdése b) pontja alapján érvénytelen az az ajánlat, amelyben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot nem nyújtotta be - pl. a biztosíték az ajánlatkérő 10/12

11 11/12 számláján nem került jóváírásra - az ajánlati határidőre, vagy pedig a jelen pontban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátották rendelkezésre! (ilyen esetekben hiánypótlásra sincs lehetőség!). 3.18) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a későbbiekben, adott esetben alkalmazhatja a Kbt (3) bekezdésének b) pontja szerinti törvényi lehetőséget az ott meghatározott feltételek szerint. 3.19) Ajánlatkérő a III.1.1. és a IV.2.1 pontokkal összefüggésben a képzésre vonatkozó meghiúsulási kötbérre tehető ajánlatok kapcsán a Kbt. 57. (7) és (8) bek-ire tekintettel felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az adható megajánlások mértéke: min. 5 %, max. 20 % lehet. Ajánlatkérő azoknak az ajánlatoknak, amelyek a maximális 20 %/nap vagy annál magasabb megajánlást tartalmaznak, egységesen a maximum pontszámot adja. Ajánlatkérő azokat az ajánlatokat, amelyek a minimális 5 %/nap megajánlásnál alacsonyabbat ajánlanak meg, érvénytelennek minősíti a Kbt (1) bekezdés f) pontja alapján. 3.20) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, az okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet, valamint 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordítását az ajánlathoz csatolni kell. 3.21) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot tevő ajánlattevők által kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről. A közös ajánlatot tevőknek nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. 3.22) Ajánlattevőnek a Kbt. 55. alapján tájékozódnia kell az adózásra, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A Kbt a alapján az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e az, adózásra, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 3.23) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást papír alapon (faxon) adja meg azon ajánlattevőknek, akik ajánlatkérőt tájékoztatták a dokumentáció letöltéséről, illetve elhelyezi a VI.3.3. pontban meghatározott helyen is. 3.24) Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 20. (3) bekezdésére, az igazolások benyújtásával kapcsolatosan. 3.25) Ajánlatkérő a Kbt. 48. (3) - (4) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a fedezet egy része tekintetében ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt fog benyújtani. 3.26) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) és a 10 % feletti alvállalkozónak az ajánlatban nyilatkozniuk kell arról, hogy mely pénzügyi intézményeknél vezetnek számlát, és valamennyi pénzügyi intézménytől nyilatkozatot kell benyújtaniuk az ajánlati felhívás III.2.2) P.1 pontjában rögzített tartalommal. 3.27) Az ajánlati felhívás III.2.2) és III.2.3) pontjában meghatározott - forintban megadott - összeget a Magyar zeti Banknak a tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának a Közbeszerzési Értesítőben történő megjelenésének napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán számítva kell meghatározni. 3.28) Az eljárás során megadott időpontok helyi idő szerint értendők, kétség esetén ajánlatkérő a 180-as telefonszám Pontos idő felhívásával ellenőrzi azt. 3.29) A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőknek, a nem magyarországi letelepedésű, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak és a nem magyarországi letelepedésű, a Kbt. 4. 3/D-E. pontja szerinti erőforrást nyújtó szervezet(ek)nek a Kbt ára figyelemmel nyilatkoznia kell arról is, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 60. (1) bekezdésében és a Kbt. 61. (1) bekezdésének a-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki. 3.30) A jelen felhívásban és kapcsolódó dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. szabályai az irányadóak. 11/12

12 12/12 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest MAGYARORSZÁG Tel Fax Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest MAGYARORSZÁG Tel Fax E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: /12

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115180-2010:text:hu:html HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327233-2012:text:hu:html HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171623-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Országos Sportegészségügyi Intézet

Országos Sportegészségügyi Intézet 1 D O K U M E N T Á C I Ó az Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Budapest Alkotás u. 48. Általános egyszerű eljárás keretében meghirdetett ajánlati felhívásához K.É. 4415/2011. - az ajánlatkérő intézmény

Részletesebben