Megfelelni az új kihívásoknak * GISopen konferencia. Mobil térképező rendszer projekt tapasztalatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megfelelni az új kihívásoknak * GISopen konferencia. Mobil térképező rendszer projekt tapasztalatok"

Átírás

1 Mobil térképező rendszer projekt tapasztalatok Téti Imre ügyvezető igazgató Maros Olivér - projektvezető Konasoft Kft. BEVEZETÉS A mobil térk épező rendszerek fejlesztése k özel k ét évtizedes múltra tek int vissza. E rendszerek tervezésének célja az úthálózat feltérk épezése, az utak k örnyezetében elhelyezk edő tereptárgyak, műszak i létesítmények gyors és haték ony felmérése; valamint bejárt tér teljes k örű, georeferált k épi dok umentálása. Számos projek t és fejlesztés ellenére elmondható a mobil térk épező rendszerek (MTR) műszak i megvalósítása és színvonala elég nagy szórást mutat, illetve ezek k özül számos még minding fejlesztési fázisában tart vagy egyedi megoldásk ént van jelen a piacon. Az elmúlt években történt meg az az áttörés, amely eredményeképpen komplex, reproduk álható, termék esült megoldások jelentek meg a piacon; melyek már k épesek k ielégíteni az ilyen rendszerek k el szembeni igények et. A fejlett MTR technológiák egyesítik a hagyományos valósidejű helymeghatározást, a fotogrammetriai szemléletet és pontmeghatározási lehetőségek et, a lézer szk ennerek gyors, pontos, és tömeges pont meghatározásával. A mobil térk épezés jelentős mérték ben megváltoztatta és folyamatosan alak ítja a térk épi megjelenésről és helymeghatározásról alk otott szemléletet és felhasználói igények et; ezért, megfelelve az új k ihívások nak, a Konasoft Kft. magyarországon elsők ént bemutatja mobil térk épező rendszerét. MOBIL TÉRKÉPEZŐ BERENDEZÉS A mobil térképező megoldásokat vizsgálva megállapítottuk, hogy a TOPCON Positioning Systems megoldása nyújtja a helymeghatározó és képalkotó rendszerek tekintetében a komponensek legjobb kombinációját, valamint az utófeldolgozás, megjelenítés és felhasználhatóság szempontjából a legfejlettebb megoldásokat. A TOPCON a precíziós pozícionáló berendezések, GPS, lézer, optikai felmérő és gépvezérlő berendezések ismert fejlesztője és gyártója. A NAVSTAR és GLONASS GNSS vevő helymeghatározásból adódó bizonytalansági hatásokat a hordozó gépjárműre szerelt kerékelmozdulás mérő, illetve a hadászatban használt hatsugarú tehetetlenségi mérőegység (Ring Laser Gyro - IMU) semlegesíti.

2 A képalkotás a toronyban elhelyezett három darab SICK szkennerrel történik, melyek a másodpercenként georeferált pont adatot gyűjtenek. A szkennerek közül kettő menetirányra merőlegesen, függőlegesen pásztázza a teret 180 -os tartományban, egy pedig a gépjármű mögött az utat 90 -os tartományban. A konfigurációval a rendszer méteres környezetében valósítható meg teljes körű adatgyűjtés. Szférikus panoráma kamera rendszer rögzíti a tér több mint nyolcvan százalékát, hat darab két megapixeles professzionális CCD kamerával - öt oldalirányba egy pedig fölfelé nézve - melyek kalibrálása támogatja az egyedi képek hibamentes utófeldolgozás illesztését az során. A kamera rendszer másodpercenként legfeljebb 15 képsorozat készítésére alkalmas; az expozíciós idő beállítása az eltelt idő vagy a megtett távolság függvényében történhet. A rendszer összeállítása során a komponenseket fixen rögzítik, a végső kalibrálás az alrendszerek egymáshoz mért pozíciója alapján történik, ami a konfiguráció pontosságát biztosítja. 1. ábra. Mobil térképező rendszer A helymeghatározó és képalkotó rendszerek adatait egy központi egység látja el időbélyeggel, 15 ns (ezred milliomod másodperc) pontossággal. A keletkező - képsűrűségtől függően óránként kb GB nagyságú adatfolyam gyűjtése a gépjárműben elhelyezett szabványos laptopon történik. A gyűjtött adatok utófeldolgozásakor történik a pozicionálási adatok korrigálása a földi referenciaállomás adataival, ezt követően kontrolpontok bevitelével lehet tovább növelni a rendszer abszolút pontosságát. Az egyedi képek kiigazításos illesztésével készülnek el a megjelenítendő panorámaképek, amit a kitakart részek homogenizálása követ. Utolsó lépésként a korrigált koordináta pontfelhő adatok generálása és színezése, valamint a képi állományokkal történő integrációja történik.

3 2. ábra Panorámakép és koordináta pontfelhő nézet Az utófeldolgozás eredménye a gyártó szoftver alkalmazásával megjeleníthető állomány, amelyben egyedi koordináták alapján tereptárgyak elhelyezkedésének azonosítása, hosszúság és területmérés végezhető; valamint a mérési adatok exportálhatók. A gyártói alkalmazás - mint számos GIS megoldás - lefedi a felhasználói igények többségét, de közel sem mindegyikét ezért az utófeldolgozás lépéseként a szinkronizált adatok szabványos formátumban kiexportálhatók. Az adatok egyedi szoftver fejlesztés keretében vagy meglévő térinformatikai alkalmazás integrációjával jeleníthetők meg. Panorámaképek jpg formátumban exportálhatók - az utófeldolgozás során - többféle felbontás és tömörítés, illetve színkezelési algoritmus választásával. A panorámakép középpontok pozícióját és orientációját leíró állományok txt formátumban, a koordináta pontfelhő las, ascii és rel formátumban nyerhető ki, WGS84, ECEF vagy NED vetületi rendszerben. A széles körben elterjedt formátumok alkalmasak az adatok térinformatikai szoftverekben történő alkalmazására. TOPCON felmérési pontosság A 3. ábra mutatja be a mobil térképező rendszer abszolút pontosságát. A teszt keretében Total Station mérőállomással előre megmért és felismerhetően megjelölt, mm pontosságú referencia pontok helyzetét határozták meg a rendszerrel. A teszt során 2-3 cm szintű eltérés volt tapasztalható a referencia eredményekhez képest. A kombinált analízisnek az egész rendszerre - nem egyes komponensekre - vonatkozó hibahatár megállapítása volt a célja; aminek eredménye megfelelt az előzetes várakozásoknak.

4 3. ábra MTR pontossági mérések A TOPCON mobil térképezővel készült első magyarországi tesztmérésre szeptember 20-án került sor. Az adatgyűjtés a technológia jellegzetességeit felvonultató reprezentatív útvonal bejárásával történt, ami érintette a budai hegyvidéket, az Alagút és környékét, hidakat, felüljárókat, felüljárók alatti területeket és sűrűn beépített, fedett területeket. Az 4. ábra bal oldalán látható Budapest VI. kerületének Teréz körúttól kívülre eső része, a jobb oldalon pedig a IX. kerület Üllői út és Haller utca által határolt része. Az ábra jobb felső sarkában található színkép jelmagyarázat mutatja az adatgyűjtés idején, a bejárt útvonalakra jellemző RMS adatokat a térképi részek értelmezéséhez. 4. ábra MTR budapesti RMS adatok Az RMS adatok alapján megállapítható, hogy a főútvonalakon megfelelő minőségű szatelit jel állt rendelkezésre a korábban ismertetett és elvárt pontosság eléréséhez, a mellékutcákban azonban szükséges volt a kontrolpontok utólagos használata a rendszer abszolút pontossági szintjének eléréséhez.

5 5. ábra Kontrolpontok használata Kontrolpontokkal végzett javítás eredményességét a 5. ábra mutatja. A teszt folyamán a berendezés és adatgyűjtés indítása gyenge GNSS vétel mellett történt - egy magasan beépített irodaparkban -, ezért ugyanazon útvonal kétirányú bejárásának eredménye szellemképes pontfelhőt eredményezett (bal oldali kép). Egyetlen kontrolpontnak a - mindkét bejárási irányból látható legközelebbi - panorámaképen történő meghatározásával, majd az adatok újragenerálásával megszűnt az egyesített koordináta pontfelhő szellemképessége (jobb oldali kép). Az eljárás során egyetlen tetszőleges pont definiálásával a relatív pontos adatok abszolút pontossá váltak. A teszt bizonyította a rendszer kalibráció pontosságát, illetve a szoftveres eljárás kidolgozottságát. A kontrolpontok rögzítése a már leírtak szerint, a képi állományokon történik. Nagyszámú pont alkalmazása esetén elegendő ezek megjelölése, az azonosítóval ellátott koordináták fájlból importálhatók a rendszerbe; amit az adatok újragenerálása követ. A felmérési pontosság nagymértékben javítható jó GNSS rálátással rendelkező területen történő pár perces statikus inicializálással, illetve ennek a területnek az adatgyűjtés előtti és utáni többszöri, ismételt bejárásával; valamint városi területeken a fedett területek gyors bejárásával és nyílt tereken történő újra inicializálással. MOBIL TÉRKÉPEZŐ RENDSZER PROJEKT TAPASZTALATOK Mint minden projektben a mobil térképezés esetében is az induláskor kell egyértelműen meghatározni a projekt célját, az átadásra kerülő termékekkel szembeni mennyiségi és minőségi kritériumokat, el kell dönteni, hogy az adatgyűjtés termékeit milyen területen fogják felhasználni. A technológiára jellemzően általánosságban tisztázandó:

6 a rendszer pontosságával szembeni elvárások adott projektben; átadásra kerülő adatok referencia rendszere; a képi állományok átadása esetén a rögzítési távolság és felbontás az adatrögzítés és a későbbi felhasználás céljainak megfelelően; az átadandó termékek minőségi és mennyiségi kritériumai, az átadás-átvétel és ellenőrzés módszertana, határértékei. A képi állományokból történő adatrögzítés vagy azok dokumentációs célú felhasználása esetén tisztázandók a bejárási, útvonal tervezési szabályok, mellyel biztosítható többsávos utak, csomópontok, hidak és felüljárók esetén is a megfelelő minőségű képi anyag előállítása. Az útvonaltervezés figyelembe veszi a haladási és fordulási szabályokat, az út és forgalmi viszonyokat a teljes terület egyszeri és napi tervezésével az előző bejárások függvényében. A haladási sebesség és úttartás megválasztása egyaránt hatással van az adatfelvétel pontosságára. Egyes szakaszok többszöri bejárásából eredő redundanciák miatt végig kell gondolni a képek szükségszerű szűrését (amennyiben volt adatrögzítés, akkor csak azt követően), mivel az állományok kapacitás igénye akár TB nagyságrendű is lehet. Főbb felhasználási területek szempontjából a következő jellemző kérdéseket kell megválaszolni. Publikus, idegenforgalmi, üzleti célú virtuális túra esetén: tisztázandó a képek exponálási sűrűsége és felbontása, a megjelenítés módja, ki végzi a megjelenítéshez szükséges fejlesztéseket, lesznek-e további megjelenítendő adatrétegek, azokat ki biztosítja; ki végezze az átadott képek anonimizálását (arcok, rendszámok kitakarását). Szállító által, a képi állományok alapján készítendő tereptárgy adatbázis esetén: tisztázandó az átadásra kerülő adatok köre; a közlekedési tartók/lámpák/táblák, parkolás gátlók, közművek, vasúti műtárgyak, egyéb objektumok paraméter listája (elhelyezkedés, pozíció, méret, szín, műszaki állapot, stb.); adatbázis jellemzők, formátum és struktúra; léteznek-e az (ön)ellenőrzéshez referencia adatbázisok. Terület utcaszintű képi dokumentálása esetén: tisztázandó a többszöri bejárásokból eredő redundanciák kezelése, adattisztítási elvárások; a projekt termékek megjelenítését egyedi fejlesztéssel vagy GIS integráció keretében akarják-e megvalósítani; akarják/tudják-e használni a képi állomány nyújtotta mérési lehetőségeket; akarják/tudják-e használni a koordináta pontfelhő adatait vagy tisztán fotogrammetrikus eljárással tervezik a méréseket; ki végezze az átadott képek anonimizálását (arcok, rendszámok kitakarását). A felsorolt célok közül akár az összes vagy továbbiak is megvalósíthatók egyetlen projekt keretében, ebben az esetben érdemes ezeket külön, alprojektként kezelni.

7 6. ábra Mobil térképezés folyamata A fényképek személyes tartalmára és a nagyméretű képi állományokra tekintettel az adatok tárolása és kezelése csak szabályozott adatkezelési eljárásoknak megfelelően történhet. A résztvevők csak a munkavégzésükhöz feltétlenül szükséges mennyiségű adathoz férhetnek hozzá, továbbá biztosítani kell a személyi és központi számítógépeken, hogy az adatok ne legyenek jogosulatlanul másolhatók. Az adatkezelés célhoz kötöttségét előíró törvényi szabályozás miatt, a képekről történő adatrögzítést vagy a projekt zárását követően meg kell semmisíteni a képeket; vagy az átadásra kerülő panorámaképeken biztosítani kell a személyes adatok anominitását úgy, hogy azok semmilyen eljárással ne legyenek később visszaállíthatók.

8 A mobil térképező projekt jellegzetes kísérő jelensége az adatgyűjtést övező kiemelkedő figyelem és érdeklődés. A Google Streetview európai tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a projekt indításakor proaktív és minden kérdést megválaszoló kommunikációs tervvel kell rendelkezni és annak tartalmát minél több csatornán kell eljuttatni az adatgyűjtés területére. A kommunikációnak célszerű kiterjednie az adatgyűjtés céljára és várható előnyeire, valamint az adatkezelés szabályozottságára, törvényi és adatvédelmi szempontból történő megfelelésre. Megjelenítő felület szempontjából kézenfekvő az adatgyűjtő gépjármű használata, a helyi írott és elektronikus média, továbbá érdemes felkészülni a blogoszféra kommunikációs becsatornázására is. Adatok feldolgozása A TOPCON mobil térképező eljárása egy kiforrott műszaki megoldás; azonban meglehetősen magas bekerülési árú technológia a beépített komponensek beszerzési ára, a technológia újdonságára jellemző magas fejlesztési költségek szétterítése és nem utolsó sorban a gyártó árazási stratégiája miatt is hiszen a termék egyelőre nem rendelkezik direkt konkurenciával a piacon. A fenti gondolatmenet folyományaként megállapítható, hogy a technológiába történő invesztícióban csak abban az esetben érdemes gondolkodni, ha rendelkezünk mindazzal a szükséges tudással és erőforrással, amitől a felmérési adatok valamilyen termékként lesznek értékesíthetők a piacon. Ennek érdekében megvizsgáltuk, hogy milyen további fejlesztéseket kell elvégezni a kapcsolódó szolgáltatások értékesítése céljából. Az igények megfogalmazása céljából a forgalomtechnikai objektumok (közlekedési tartók/táblák/lámpák) felismerésére indult egy pilot projekt; ami a gyártótól bérelt berendezéssel, a korábban említett budapesti reprezentatív útvonal bejárásával történt. A feladat kapcsán felmerülő kérdés a képi állományok szoftveres felismertetése, ami véleményünk szerint széles irodalommal, de gyenge hatásfokkal megvalósítható körülményes eljárás. Hátránya, hogy 100 kilométeren készülő panorámakép (2,5 méterenként készített képek esetén) szkennelése olyan számítási kapacitást igényel, amivel a kkv szektorban valószínűleg kevesen rendelkeznek; továbbá adott tereptárgy több képen is azonosításra kerül, aminek eredményeit egy újabb számítási ciklus keretében szükséges validálni. A látás és észlelés talán az emberi agy legmagasabb szintű teljesítménye, aminek működését lehetetlen szimulálni, ezért automatizált felismerési folyamat eredményét végső soron emberi ellenőrzésnek kell jóváhagynia. Az automatikus felismerés fotogrammetriai eljárás, ami nem használja a koordináta pontfelhőt, így nem rendelkezik annak további előnyeivel. A pilot projekt keretében kellett meghatározni a szükséges szoftver fejlesztések irányát és erőforrás igényét; mivel a gyártó által biztosított kliens alkalmazás csak az igények kis részét fedi le, viszont nem rendelkezik SDK vagy API támogatással. A panorámaképek és leíró adataik, valamint a koordináta pontfelhő exportja révén megfelelő minőségű célalkalmazás fejleszthető, amely támogatja a kidolgozott felismerési és ellenőrzési eljárásokat. Ez utóbbiak kialakítása során cél a felismerés, rögzítés, ellenőrzés, javítás és kivétel kezelés folyamatának minél több elemi mozzanatra bontása. Az egyszerű, homogén

9 munkafolyamatok gyorsítják a feldolgozást és megkönnyítik bizonyos minőségbiztosítási eljárások beépítését, valamint lehetővé teszik különböző adottságú, képességű operátorok célszerű alkalmazását. 7. ábra Megjelölés képi állományon és táblaazonosító felület Az adatrögzítő felület kialakítása az ilyenkor szokásos szempontok figyelembe vételével történt úgy, hogy az minél kevesebb egér és minél több funkció gomb használattal legyen használható. Egyes útszakaszok többszöri bejárásával vagy akár érintésével is számos közlekedési objektum többször kerülhet rögzítésre az adatbázisban. A vélt redundanciák és további vélelmezett hibák adatbázis lekérdezéssel kivétel kezelési eljárás keretében kerülnek ellenőrzésre (pl.: azonos útszakaszon hasonló de nem azonos táblák, tábla/lámpa nélküli közlekedési tartók, túlságosan távolról végzett megjelölések, stb.). A rögzítési és ellenőrzési folyamat állandó fejlesztés tárgya, aminek célja a hibalehetőségek tipizálása és kiszűrése, előfordulásuk valószínűségének csökkentése, illetve a rögzítés egyéni hibahatárának leszorítása. Az adatrögzítés keretében érdemes minden egyes objektumról egyedi képet letárolni, amely egy linken keresztül kapcsolódik az adatbázis adatokhoz. Ez a folyamat érdemben nem növeli tárkapacitás igényt vagy az operátori tevékenység összetettségét, viszont az önellenőrzést és az átadás-átvételi eljárást számottevően segíti. A rendszer kompakt kialakítása révén a felépítmény más hordozójárművön is telepíthető, kalibrálható. Vasúti hajtányon, hajón, quadon vagy kerékpáron történő elhelyezéssel az MTR technológiára jellemző hatékonysággal mérhető fel és dokumentálható vasúti, folyami vagy egyéb pálya. ÖSSZEFOGLALÁS A mobil térképezés a gyártók és szolgáltatók erőfeszítéseinek fókuszában lévő terület, amely az elmúlt évek fejlesztéseinek és a formálódó igényeknek köszönhetően vált egyedi projektből reprodukálható termékké, arra épülő megoldássá. Az igények kialakításában fontos szerepet

10 játszottak a navigációs és internetes szolgáltatók; kiváltképp a Google Streetview és Microsoft Streetside alkalmazása. A leírtak összegzéseként - és a GISopen konferencia gondolatának is eleget téve - a mobil térképező rendszer megfelel az új kihívásoknak. Mai nappal Magyarországon is elérhetővé vált a technológia nyújtotta szolgáltatás, ami alkalmas közúti és vasúti infrastruktúrához kapcsolódó mérnöki tevékenység támogatására, utcaszintű képi és térképi dokumentálásra, valamint ezekhez kapcsolódó üzleti célú fejlesztésekre. Szerzők elérhetőségei: Téti Imre Tel Maros Olivér Tel Konasoft Project Tanácsadó Kft Budapest, Szépvölgyi út 43. Honlap:

Leica-Geosoft mobil térképező rendszer új trendek a digitális téradatgyűjtésben

Leica-Geosoft mobil térképező rendszer új trendek a digitális téradatgyűjtésben Leica-Geosoft mobil térképező rendszer új trendek a digitális téradatgyűjtésben BEVEZETŐ Talán közhelynek hangzik, de a világgazdasági válság, a hazai politikai és gazdasági fordulatok alapjaiban írták

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1

Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1 Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Az informatika felhasználásának lehetősége a felszámolási eljárásokban egy integrált ügyviteli rendszer alkalmazásával

Részletesebben

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással

Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással Technológiai javaslat a magyarországi gyorsforgalmú úthálózaton hosszú távon érvényesítendő - és részben az Európai Unióhoz való csatlakozással összefüggésben is szükségessé váló díjszedés megoldására

Részletesebben

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség Végh Gábor mérnök százados A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség 1. Távérzékelés fogalma, jellemzői, fizikai alapjai 1.1 A távérzékelés fogalma Azok a vizsgálati módszerek tartoznak

Részletesebben

INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT. Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből

INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT. Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT Szemelvények az Innovációmenedzsment

Részletesebben

A fejlesztés módszertana

A fejlesztés módszertana A fejlesztés módszertana (A térkép) 2003. május ago@intermail.hu http://www.ago.sw.hu 2003. május 1/58 1. BEVEZETÉS A MÓDSZERTANOK VILÁGÁBA...5 MI A MÓDSZERTAN ÉS MIÉRT VAN RÁ SZÜKSÉG?... 5 A PROGRAMOZÁSTÓL

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Készítsen mérésadatgyűjtő berendezést, mely alkalmas az egyetemen fejlesztett GSM alapú helymeghatározásban használt adatbázis gyors egyszerű

Részletesebben

GSM alapú helymeghatározó alkalmazás készítése Android környezetben. Maczák Balázs Mérnök Informatikus MSc

GSM alapú helymeghatározó alkalmazás készítése Android környezetben. Maczák Balázs Mérnök Informatikus MSc GSM alapú helymeghatározó alkalmazás készítése Android környezetben Maczák Balázs Mérnök Informatikus MSc Témavezető: Tihanyi Attila 2012 Nyilatkozat Alulírott Maczák Balázs, a Pázmány Péter Katolikus

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél. II kötet. Műszaki dokumentáció

Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél. II kötet. Műszaki dokumentáció Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél II kötet Műszaki dokumentáció Tartalomjegyzék 1 A projekt áttekintése... 6 1.1 A beruházás célja... 6 1.2 A társaság beruházással szembeni

Részletesebben

UTAZÁSI INFORMÁCIÓS (ELŐREJELZÉS ÉS VALÓS IDEJŰ SZOLGÁLTATÁSOK INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS)

UTAZÁSI INFORMÁCIÓS (ELŐREJELZÉS ÉS VALÓS IDEJŰ SZOLGÁLTATÁSOK INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS) UTAZÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (ELŐREJELZÉS ÉS VALÓS IDEJŰ INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS) Alkalmazási Útmutatók TIS DG02 01-02-00 változat 2012. január Koordinátor: Jan Bembennek 1 A szolgáltatás rövid áttekintése

Részletesebben

MUNKAANYAG. Novák Nándor. Információ és minőségmenedzsment. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai

MUNKAANYAG. Novák Nándor. Információ és minőségmenedzsment. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai Novák Nándor Információ és minőségmenedzsment A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai A követelménymodul száma: 0391-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Belső konzulens: Fejér Tamás Társadalomtudományi Intézet Önálló

Részletesebben

DIGITÁLIS VÁROS INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL

DIGITÁLIS VÁROS INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL DIGITÁLIS VÁROS INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 4 1.1 Digitális Város INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL 5 1.2 A MAGYAR TELEKOM CSOPORT Digitális Város MEGOLDÁSAi 6 1.3 T-CITY SZOLNOK A JÖVŐ

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

IT kontrolling. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

IT kontrolling. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar IT kontrolling Csuhai Bernadett KGKIEG I. évfolyam Levelező tagozat Tartalom Tartalom...2 1. Bevezetés...3 2. Az információk

Részletesebben

Vikman László (PTE ÁJK, konzulens: Dr. Balogh Zsolt György, Dr. Polyák László): Adatvédelem az üzleti információmenedzsmentben

Vikman László (PTE ÁJK, konzulens: Dr. Balogh Zsolt György, Dr. Polyák László): Adatvédelem az üzleti információmenedzsmentben Vikman László (PTE ÁJK, konzulens: Dr. Balogh Zsolt György, Dr. Polyák László): Adatvédelem az üzleti információmenedzsmentben Bevezetés A tanulmányban az üzleti információmenedzsmenttel, azaz informatikai

Részletesebben

Integrált elektronikus közösségi közlekedésirányítási platform kialakítása. Előzetes megvalósíthatósági tanulmány

Integrált elektronikus közösségi közlekedésirányítási platform kialakítása. Előzetes megvalósíthatósági tanulmány Integrált elektronikus közösségi közlekedésirányítási platform kialakítása Előzetes megvalósíthatósági tanulmány KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésszervezési és Hálózatfejlesztési

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola Michelberger Pál Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése Doktori (PhD) értekezés Témavezetõ: Dr. Munk

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

ALAPPONTMEGHATÁROZÁS RTK-VAL

ALAPPONTMEGHATÁROZÁS RTK-VAL ALAPPONTMEGHATÁROZÁS RTK-VAL Dr. Busics György Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar bgy@geo.info.hu Megjelenés alatt: Geomatikai Közlemények, VIII. kötet, Sopron, 2005. Bevezetés

Részletesebben

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Ábrák jegyzéke...6 Táblázatok jegyzéke...7 Előszó...8 1. Bevezető...10 1.1. A korszerű vállalatirányítás eszközei...10 1.2. A könyv felépítése...11 1.3. Az információs

Részletesebben

kliensalkalmazás fejlesztése Android platformon

kliensalkalmazás fejlesztése Android platformon Erdőökológiai terepi adatgyűjtő kliensalkalmazás fejlesztése Android platformon szakdolgozat Készítette: Kozák Csaba Mérnök informatikus BSc hallgató Konzulensek: Tornai Kálmán, Dr. Oláh András Pázmány

Részletesebben

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008)

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Készítették: Csibi-Kuti Eszter, Hajmer Ágnes, Mészáros Regina, Papp Dániel, Szabó Anita, Zajacz Krisztina, Zámbó Réka Csenge 2011.május 1 / 51.

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Szabó Bálint

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Szabó Bálint Szabó Bálint MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Szabó Bálint Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer

SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer SSADM Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer MTA Információtechnológiai Alapítvány 1993 Készült a brit kormány informatikai központja által megszerzett engedély alapján az "SSADM Version 4

Részletesebben

ÚJ TÁVLATOK MAGAZIN. az egészségügyi informatikában. 2014/2. szám. Negyedévente megjelenő ingyenes magazin

ÚJ TÁVLATOK MAGAZIN. az egészségügyi informatikában. 2014/2. szám. Negyedévente megjelenő ingyenes magazin emma 2014/2. szám MAGAZIN ÚJ TÁVLATOK az egészségügyi informatikában Az EMMA 2.0 már mobilon és tableten is támogatja az egészségügyi dolgozók munkáját A betegellátás modernizálása Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben