A TEKNO POINT KERESKEDELMI VÁLLALAT LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TEKNO POINT KERESKEDELMI VÁLLALAT LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALA"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A TEKNO POINT KERESKEDELMI VÁLLALAT LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALA Készítette: Budai Ágnes Budapest, 2011.

2 BEVEZETÉS... 5 ANYAGÁRAMLÁSI FOLYAMATOK... 7 A logisztika és a folyamatorientáltság... 7 A Tekno Point tevékenységi köre... 8 A logisztikai kiszolgálási színvonal... 9 Beszerzés Beszerzés a Tekno Point esetében Raktárgazdálkodás Tekno Point raktározási folyamatai Rendelés-feldolgozás és előkészítés A Tekno Point rendelés-feldolgozási és előkészítési folyamatai Értékesítési rendszer Tekno Point értékesítési rendszere Tekno Point üzletpolitikája Készletgazdálkodás Tekno Point készletgazdálkodása Szállítás Tekno Point szállítási folyamatai FOLYAMATOK IDŐTÉNYEZŐ SZERINTI VIZSGÁLATA Rendelés-átfutási idő Raktározási folyamatok A Tekno Point raktár-kiszolgálási mutatója Tekno Point raktár-kiszolgálási színvonala az éves készletfeltöltési időszakban Beszerzési folyamatok A Tekno Point időszakos készletutánpótlása Tényleges szállítási idő HALSZÁLKA DIAGRAM Anyag halszálka A Tekno Point készletezési hiányosságai A Tekno Point klímabeszerzéseinek költségvonzatai Eszköz halszálka A Tekno Point készletnyilvántartó rendszere Problémák a készletnyilvántartó rendszerrel

3 Megoldások a készlet-nyilvántartási problémákra A Gamma Sprint bevezetésének költségvonzatai Új kódrendszer bevezetése Ember halszálka Kis- és középvállalatok Olaszországban Kisvállalatok általános jellemzői Tekno Point vállalat belső felépítése Megoldás a vállalat szervezeti felépítésére Módszer halszálka Menedzsment-csoport BEFEJEZÉS FELHASZNÁLT IRODALOM FELHASZNÁLT HIVATKOZÁSOK ÁBRAJEGYZÉK TÁBLÁZATOK

4 Bevezetés Napjainkra a logisztikai kiszolgálási színvonal fontossága egyre nagyobb hangsúlyt kap az üzleti életben. A logisztikai folyamatok elsődleges célja a rendszer logisztikai költségeinek optimalizálása mellett, a minél magasabb vevő-kiszolgálási színvonal megteremtése. A magas szintű logisztikai kiszolgálási színvonal, már nemcsak a nagyvállalatok, hanem a kis-és középvállalatok logisztikai célkitűzései közt is megtalálható. Dolgozatom témája a logisztikai kiszolgálási folyamatok bemutatása és vizsgálata egy olasz kisvállalat esetében. Szakmai gyakorlatomat Olaszországban, a Tekno Point, klímaberendezések forgalmazásával foglalkozó kisvállalatnál töltöttem. A vállalat kis méretéből adódóan több logisztikai folyamatba is betekintést nyerhettem. Az itt töltött hónapok során megtapasztalhattam, milyen logisztikai kiszolgálási eszközöket alkalmaz a cég a vevőkiszolgálás eléréséhez, és milyen problémákkal kell megküzdenie a piacon maradásért. A vállalat logisztikai kiszolgálási színvonalát, a rendelés-átfutási idő vizsgálatán keresztül elemzem. A vizsgálathoz a Tekno Point adatbázis rendszeréből kinyert adatok és információkat használom fel. A dolgozat első részében a Tekno Point anyag-és információáramlási folyamatait mutatom be. A vállalat fő eladási termékére, a klímaberendezésekre koncentrálva, a vállalat beszerzési, raktározási, készletezési és értékesítési folyamatait jellemzem. Mivel a rendelés-átfutási időt rengeteg logisztikai tényező befolyásolja, fontosnak tartom a vállalat részletesebb és átfogó jellemzését. Nem elégséges egyetlen elem kiemelése a vizsgált probléma megértéséhez, hisz a kis részek alkotják a nagy egészet. A dolgozat második részében a vállalat rendelés-átfutási idejét, az egyes logisztikai kiszolgálási folyamatok időtényező szerinti vizsgálata alapján elemzem. A már eddig, a dolgozatban felvázolt a részfolyamatok helytelen működésére és a kritikus pontokra koncentrálok. A raktározási, beszerzés folyamatok és a termék tényleges kiszállításának átfutási idejét vizsgálom. A dolgozat harmadik részében, az Ishikawa problémaelemző módszer segítségével keresem az okokat és egyben a megoldást a vállalat számára a rövidebb rendelés-átfutási idő eléréséhez. A módszer célja, a fő problémát kiváltó okok, hatások és feltételek 5

5 vizsgálata. Nem csak a fő problémát kiváltó okokat tárja fel, hanem megmutatja a köztük lévő kölcsönhatást is, miképp befolyásolja egyik hatás a másikat. A dolgozat záró részében a vizsgálat tapasztalatait és következtetéseit összegzem. A Tekno Point milyen szintű logisztikai kiszolgálási színvonalat nyújt vevőkörének. A logisztikai folyamatok mely elemeinek helytelen működése okozza a rendelés-átfutási idő növekedését. Illetve milyen eszközök alkalmazásával lehetne javítani a Tekno Point magasabb logisztikai kiszolgálási színvonalának megteremtését. 6

6 Anyagáramlási folyamatok A logisztika és a folyamatorientáltság Ahhoz, hogy lássuk milyen tényezők befolyásolják a vizsgált problémát, folyamatában kell látnunk a vállalat működését. Ha a logisztikai kiszolgálási színvonal bármelyik elemét vizsgáljuk (rendelés-átfutási idő, időbeli pontosság, készletrendelkezésre állás, mennyiségi pontosság stb.) elengedhetetlen átlátnunk az egész logisztikai folyamatot. Természetesen a dolgozat nem tér ki az összes logisztikai elemre, de nagyvonalakban betekintést kell nyernünk, hogyan is működik a vizsgált cég. A logisztika menedzsmentszemlélet, amely áramlási folyamatok- alapvetően anyagok (alapanyagok, félkész- és késztermékek), energia, információk és személyek egyes rendszereken belüli és/vagy rendszerek közötti áramlásának tervezésére, szabályozására, megvalósítására irányul, és amelynek célja a teljes áramlási folyamathoz járuló optimális összköltség és a vevőkiszolgálás színvonal elérése. 1 A vállalatok alapvető célja,- mint ahogy a logisztika definíciójából is láthatjuk-, a rendszer logisztikai költségeinek optimalizálása mellett, a minél magasabb vevő-kiszolgálási színvonal megteremtése. A kiszolgálási színvonal megteremtése során keletkezik a vevői érték. (A vevői érték, a vásárló szubjektív véleménye egy termékről és/vagy szolgáltatásról, hogy az milyen mértékben felel meg előzetes elvárásainak.) Amikor a vállalat a vevői értékre koncentrálva végzi a logisztikai folyamatainak működtetését, ún. értékteremtő folyamatot végez. Az értékteremtő folyamat megvalósulása során a logisztika folyamatorientáltság jellemzője érvényesül. A folyamatorientáltság az egyedi folyamatok logikus egymásutániságát feltételezi, amelyek összessége egy teljes folyamatba fogható össze, a meghatározott vevői érték megteremtéséért. 2 Tehát, ha az egyik részfolyamat nem működik, akkor hatással van az egész folyamat zavartalan működésére. 1 Halászné Sipos Erzsébet: Logisztika, Szolgáltatások, versenyképesség, Logisztikai Fejlesztési Központ, Magyar Világ Kiadó, p 2 Halászné Sipos Erzsébet [1998] 25 p. 7

7 A fő áramlási folyamatok a következők: 1. anyag- és termékáramlás 2. információáramlás 3. okmányáramlás 4. pénzáramlás A következőkben a Tekno Point logisztikai folyamatait csak a termék- és az információáramlás oldaláról, azaz a beszerzési, rendelés-feldolgozási, raktározási, készletezési, áruszállítási vállalati folyamatokon keresztül fogom bemutatni. Az anyagáramlási folyamatok tárgya a klímaberendezések, és a hozzájuk kapcsolódó információáramlás. Tekno Point A dolgozatomban vizsgált cég, vagyis a Tekno Point olasz tapasztalatokat hasznosítva 1992-ben először Magyarországon, majd 2000-ben Olaszországban és Romániában kezdte meg működését. Székhelye Olaszországban található, de Magyarországon és Romániában is rendelkezik raktárépülettel és irodával. Annak ellenére, hogy több országban is jelen van, a kisvállalat kategóriába sorolhatjuk. Az állandó alkalmazásban lévők száma mindössze 46 fő (Magyarországon 29, Olaszországban 11, Romániában 6), éves forgalma kb. 5-6 millió euró. A Tekno Point tevékenységi köre A Tekno Point cég klímaberendezések, ipari- és háztartási ventilátorok, légtisztító berendezések, fan-coilok (klímakonvektorokok), központi porszívók, kül- és beltéri világítási armatúrák, audio- és video kaputelefonok vállalkozói/szerelői és viszonteladói értékesítésével foglakozik. A vállalat főtermékének a klímaberendezések mondhatók, hiszen ez 2010 évi eladásának 67%-át jelentette. A tavalyi évben az eladások második helyén a fűtőberendezések állnak 23%-kal. A maradék 10% a központi porszívók, távirányítós garázsnyitók, ventillátorok és különböző alkatrészek eladásából származott. A készletek mintegy 80%-át a klímaberendezések alkotják, ami átlag éves szinten 3650 darab klímaberendezést jelent. 8

8 A cég logisztikai folyamatait a dolgozat vizsgált termékének beszerzésén, készletezésén, raktározásán, szállításán, felmerülő vevői igényen keresztül mutatom be. A logisztikai kiszolgálási színvonal Kiszolgálási színvonal a logisztikai tevékenységek összességének megnyilvánulási formája, az a szolgáltatás-csomag, amellyel a vevő találkozik. Tehát a kiszolgálási színvonalon keresztül lehet eljuttatni a vevőhöz azt az értéket, amelyet a logisztika előállít. A logisztika által nyújtott kiszolgálási színvonal ez által értéket hozhat létre (pl. rendelkezésre állással, időbeliséggel, szállítási konzisztenciával), amely ezen keresztül a vevői elégedettséghez vezethet. 3 Akár kisvállalatról akár nagyvállalatról van szó, a vállalat alapvető célja a vevői igények kielégítése a logisztikai költségek optimalizálása mellett. A vállalat a logisztikai folyamatok összehangolásával, optimalizálásával törekszik a jobb logisztikai kiszolgálási színvonal, ezáltal magasabb vevői megelégedettség elérésére. A kis- és középvállalatok nem rendelkeznek olyan kiterjedt vevőkörrel, mint a nagyobb vállalatok, ezért vevőköre nagyobb hatással van működésére, döntéshozatalára. Ez egyfajta kiszolgáltatottságot jelent a számára. Ebből következik, hogy a kisebb vállalatoknak a magasabb logisztikai kiszolgálásra kell törekedniük, hogy a meglévő vevőkörüket megtartsák, illetve bővíteni tudják. 4 A kiszolgálás színvonalának vizsgálatához szükséges ismerni azokat az elemeket, amelyek a logisztikai kiszolgálási színvonalat alkotják. Ezek az elemek egymással szoros kapcsolatban állnak, s alkotják a logisztikai folyamatokat. A logisztikai kiszolgálás többféle csoportosításával találkozhatunk a hazai és a külföldi szakirodalomban. Bowersox és Closs szerint a kiszolgálási elemek meghatározása során a kiszolgálási színvonal dimenzióiból indulnak ki és ez alapján három csoportot alkotnak: a rendelkezésre állás (készlethiány gyakoriság, teljesítési arány, teljes rendelési kiszállítás); 3 Horváth Annamária: A logisztika és a vevői elégedettség kapcsolata- A logisztikai kiszolgálási színvonal vizsgálata, Ph.D. értekezés, 2001,Budapest 31.p. 4 Halászné Sipos Erzsébet [1998] p. 9

9 a működési teljesítmény (gyorsaság, konzisztencia, rugalmasság, hiba/helyreállítás); megbízhatóság (logisztikai minőség). LaLonde és Zinszer a kiszolgálás színvonalát a tranzakció során betöltött szerep alapján három csoportra osztották. Tranzakció előtti elemek, olyan tényezők, amelyet a vevő közvetlenül nem érzékel, viszont jelentős hatást gyakorolnak a már észlelt és ezért a vevői értéket közvetlenül befolyásoló tényezőkre. Ezek a tevékenységek, bár nem tartoznak szorosan a logisztikához, jelentős hatással vannak a termékértékesítésre. A tranzakció előtti elemek, mint például a vállalat szervezeti felépítése, a rendszer rugalmassága, a vevőkiszolgálás politikája, a vállalat elérhetősége, hozzáférhetősége stb. mind a vásárlás előtti folyamatok részét képezik. Tranzakció alatti elemek, amelyek hagyományosan kapcsolódnak a kiszolgálási színvonalhoz. Pl. a készlethiányos állapot gyakorisága, rendelés-feldolgozás minősége, rendelés-átfutási idő, rendelési kényelem, szállítási rugalmasság, szállítási gyakoriság és pontosság, termékhelyettesítés stb. Tranzakció utáni elemek, amelyek terméktámogatást és a magasabb vevőielégedettségi színvonal elérését segítik elő. pl. installáció, garancia, javítás, módosítás, alkatrészek pótlása, fogyasztói reklamáció, termék ideiglenes cseréje. 5 Dolgozatomban nem veszem górcső alá a fent említett összes kiszolgálási elemet. Csak azon elemekre terjed ki vizsgálatom, amelyek közvetlen hatással vannak a munkám fő vizsgálati elemére, a rendelés-átfutási idő hosszúságának alakulására. (Pl. a rendelésfeldolgozás folyamatai, készletgazdálkodás, szállítási pontosság és rugalmasság, raktárgazdálkodás stb.) 5 Horvát Annamária [2001] p. 10

10 Beszerzés A logisztikai kiszolgálás elengedhetetlen folyamata a beszerzés. Ha nem fektetünk kellő figyelmet a megfelelő beszerzési stratégiára, akkor hiány áru lép fel, amely a vevő elégedetlenségéhez, illetve a rendelés-átfutási idő növekedéséhez vezet. A beszerzési folyamat a szükségletek megismerésével kezdődik. Pontosan kell tudnunk, hogy mennyi áru van készleten, mekkora a raktárkapacitás, milyen rendszerességgel és milyen mennyiségben merül fel az adott áru iránt a vevői igény. (A készletgazdálkodás és a beszerzés szoros kapcsolatban állnak egymással.) Miután tisztában vagyunk a rendelési mennyiséggel, a megfelelő szállítót kell kiválasztanunk. A megfelelő szállító kiválasztása nem egyszerű feladat, hiszen sok szempontot figyelembe kell vennünk. Mint pl. földrajzi elhelyezkedése; vevőköre; milyen árakkal dolgozik; milyen fizetési feltételekkel rendelkezik; milyen a szállítás gyorsasága és megbízhatósága stb. A beszerzésnél a cégek nem csak egy szállítóval dolgoznak együtt. Akik tehetik, igyekeznek a több lábon állás érdekében, több beszállítói kapcsolattal is rendelkezni, elkerülve a kiszolgáltatottságból fakadó költségeket. Miután kiválasztottuk a megfelelő beszállítót/kat, megállapodtunk az árban is, következik a szerződéskötés és az áru megrendelése. Majd az áru útnak indítása után, különböző technikai eszközökkel nyomon követhetjük a megrendelt árunkat. 6 Mint, ahogy majd látni fogjuk a további folyamatok áttekintésénél is, a beszerzés részfolyamatainak zökkenőmentes működéséhez elengedhetetlen a vállalat megfelelő, belső kommunikációja. Nagyon fontos a megfelelő beszerzéshez a többi vállalati alosztállyal történő együttműködés. A készletekkel foglalkozó munkatársak szolgáltatnak információt a termékmennyiség alakulásáról. A beérkező áru raktárba szállítása, a raktárban való elrendezés, nyilvántartás, már a raktár-gazdálkodási kollégák felelőssége. A sort még folytathatnánk tovább, mivel a logisztika az egész vállalati működést átszövi. 6 Dr. Majoros Pál, Dr. Barta Péter, Dr. Zimler Tamás (1999): Iparvállalatok beszerzés-gazdaságtana, Partnerek és alvállalkozók kezelése, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, p. 11

11 Beszerzés a Tekno Point esetében A Tekno Point egy kiskereskedelmi vállalat, amely termékek vásárlásával és üzletkötői hálózaton keresztüli viszonteladással foglalkozik. Azért fontos ezt megemlíteni, mert a klasszikus beszerzés nem tartozik a Tekno Point tevékenységébe, mivel nem végez termelést. Készterméket, átalakítás nélkül értékesít. (A vállalat disztribúciós folyamatait a későbbiekben elemzem.) Annak ellenére, hogy a dolgozatban vizsgált fő termékcsoport a klímaberendezés, mindenképpen fontosnak tartom a cég termékskálájának az ismertetését. A fő termék profil, azaz a klímaberendezések szezonalításából fakadóan a Tekno Point igyekszik olyan termékekkel pótolni a kieső bevételt, amelyek eladási gyakorisága egyenletesebb. Ilyenek például a szellőzőrendszerek, a napkollektorok, a központi porszívók és a kapumozgató-berendezések, amelyek értékesítése független a szezonalítástól. A téli időszakban a hűtőberendezések helyét teljes mértékben a fűtőberendezések veszik át, mint pl. gázkazánok, pallet kazánok, padlófűtés, hordozható fűtőelemek. A fő termék, a klímaberendezések, valamint a fűtő konvektorok beszerzése két kínai cégtől, a Greetől 7 és a Mideától 8 történik. Miért pont a kínai cégektől vásárol a Tekno Point? globális vállalat mindkettő, ezért alacsonyabb áron tudják értékesíteni a termékeiket nagyságából és a dolgozók szakértelméből adódóan folyamatos innováció jellemzi őket jó és megbízható áruval látják el a klímapiacot jól kiépített vevőszolgálattal rendelkeznek. (Ha bármi probléma merül fel a beszerelés vagy a működés során, azonnal tudnak reagálni a felmerülő kérdésekre.) Mideától nagyobb berendezések érkeznek, amelyek főképp ipari használatra szolgálnak. Greetől lakossági, kisebb klímákat rendelnek. A lakossági berendezések megbízhatóbbak, kevesebb probléma merül fel a beszerelés után, kevesebb utómunkálatot igényel. A kínai cégeknek történő megrendelés leadása előtt, a cég vezetői felmérik a szükségleteket. Az elmúlt évek eladási tendenciájából következtetnek a vásárolandó 7 Gree Electric Appliances (Letöltés: , 19:52) 8 Midea Group (Letöltés: , 20:02) 12

12 mennyiségre. Viszont gyakorta szemben találják magukat azzal a problémával, hogy a légkondicionáló berendezések, mint a számítógépes technika is, rohamosan fejlődnek, és mindig lépést kell tartaniuk az újításokkal. Ezért évente egyszer, a megrendelés előtt, a cég tulajdonosa és a műszaki osztály vezetője, mindkét cégnél gyárlátogatást tesznek. Itt megismerkednek az új modellekkel. Mérlegelik, hogy a cégnek van-e lehetősége az újabb modellek megvételére; a vállalat dolgozóinak ezzel kapcsolatos szakmai továbbképzésére. Megegyeznek a termékek vételi árában, a szállítási feltételekben és a fizetési kondíciókban. Raktárgazdálkodás A következő folyamatelem, a raktárgazdálkodás. Az áru- és információáramlást tekintve, miután a beszállítónktól megrendelt árumennyiség leszállításra került, a raktár gazdálkodási funkció lesz a következő lépés. Az ellátási lánc áramlási folyamatai nem mindig folytonosak, és megesik, hogy nem zökkenőmentesen áramlik az áru és az információ. Ezt az időbeli eltérés és földrajzi távolság is okozhatja. Némon Zoltán az áruáramlás időbeni lebonyolítása szempontjából 3 alapesetet különböztet meg. Amikor egy adott időszakban a termék-kibocsátás üteme megegyezik a termékfelhasználás mértékével. Tehát, nincsen szükség készletre, így raktározásra sem. A másik eset, amikor az adott időszakban vizsgált termék-kibocsátás üteme nagyobb, mint a termék-felhasználásé. Tehát, felesleg termelődik. Kereskedelmi vállalat esetén ilyen eset akkor áll elő, amikor az előző évi készletből nem sikerült minden terméket értékesíteni. Árufelesleg maradt, amelyet a következő időszakig meg kell őrizni, vagyis raktározni kell. A harmadik eset, amikor az adott időszak termék-kibocsátása alacsonyabb, mint a termék-felhasználás. Tehát, a felmerülő többletigényt kell raktározni. A kereskedelmi vállalatok esetében egy esetleges többletigény felmerülése miatt tudatosan tartanak készletet. Az első esetben a vállalat pontosan tudja, hogy mennyi megrendelést kell az adott időszakban lebonyolítania, s a felmerülő vevői igényt azonnal ki is tudja elégíteni. Nem 13

13 jelent plusz költséget, hogy nincs készleten az áru. Ez csak akkor valósulhat meg, ha a vállalat megbízható beszállítói közel vannak. Készletet tartunk akkor ha, a vevői igény nem kiszámítható, ha szezonális termékről beszélünk, vagy ha a beszállító partnerek távol vannak, ez által a szállítási költség magas és a tényleges szállítási idő hosszabb lenne, mint a vevő azt megköveteli. Ekkor a vállalat ellátási láncába beépül a raktározás eleme is. A fenti felsorolásból következően két esetben raktározhatunk. Egyik, amikor az előző évi készletből nem sikerült minden terméket értékesíteni, a termék iránti kereslet alacsonyabb volt, mint azt előrejelzéseink alapján vártuk. Árufelesleg maradt, amelyet a következő időszakig meg kell őrizni. A másik esetben, azért tartunk készletet, hogy a vevői igényeket azonnal, maradéktalanul ki tudjuk elégíteni (szezonális termékek esetében). A vállalat vezetése a piac előzetes felmérése alapján következtet a következő időszak várható keresletalakulására. A raktárat az ellátási láncban való elhelyezkedés szempontjából kétféleképpen lehet vizsgálni: o funkcionális, vagyis milyen pozíciót tölt be az ellátási láncban o térbeli elhelyezkedés. közvetett ellátás: központi és regionális raktárakból látják el a vevői igényeket közvetlen ellátás: központi raktárakból az áru átrakó állomásokra kerül, ahol csak addig van, amíg a rakományokat tovább nem rakják a megrendelőhöz irányzott járatokra. A raktározás összefoglalóan, a raktározás ellátási és tárolási folyamatait foglalja magában. A beérkező megrendeléseket a leggyorsabb átfutási idő alatt, de mindemellett minimális készlettárolással valósítja meg. Ehhez külső és belső feltételeket is meg kell teremteni. A külső feltétel közé tartozik a megrendelőkkel való kommunikáció. A belső feltételek megvalósulását a különböző raktári folyamatok gyors és pontos lebonyolítása alkotja. A fő raktározási folyamatok az alábbiak: ÁRUBESZÁLLÍTÁS TÁROLÁS KOMISSIÓZÁS EXPEDIÁLÁS Tekno Point raktározási folyamatai A Tekno Point vállalat raktára térbeli elhelyezkedése alapján az ellátási láncban közvetett ellátást biztosít, ami központi és regionális raktárakat jelent. Ez az alábbiakat jelenti: 14

14 rendelkezik az olaszországi, velencei székhelyen egy kb m m 3 nagyságú raktárral, ami 1000 darab paletta befogadására alkalmas. A központi raktáron kívül Lombardia (2db), Campania, Lazio, Puglia, Szicília tartományban 6 kisebb regionális raktárat működtet. Ezek a raktározási pontok a szállítási és megrendelési idők lerövidítését hivatottak szolgálni. Az időszakos vevői igények alakulása szerint töltik fel, amelyet a tulajdonos bírál el. A regionális raktárakban lévő klímaberendezések is Tekno Point tulajdonát képezik. A cég folyamatos készletjelentést kér, ezzel felügyelve az eladásokat. Általában az év végére, a raktárban lévő termékek elfogynak. Ami pedig nem, azt a Tekno Point központi raktárába szállítják vissza. Az északon lévő raktárakban kb darab klímaberendezést tárolnak, a feltöltés havonta történik. A déli raktárakban ennek a száma az éghajlati adottságokból fakadóan nagyobb, mintegy légkondicionáló berendezéssel rendelkeznek ben az összes készlet 37%-át alkották a regionális készletek. A következő kép a Tekno Point raktárainak elhelyezkedését mutatja. A legnagyobb fekete pont a központi raktárat, míg a kisebbek a regionális raktárakat jelölik. 1. ábra A Tekno Point üzletkötői hálózata és raktár-rendszere 1. Forrás: (Letöltés: , 21:31) A központi raktár raktározási folyamatai A beérkező áru fogadása, illetve az expediálás során áru kiszállítási egységekbe történő berakodása a raktár központi, fogadó részében történik, ami a beérkező szállítmányok 15

15 dokumentumainak átvételezésének is a helye. Miután a cég átvette a megrendelt árut, a betárolás folyamata következik. Tárolás A Tekno Point darabárut fogad és szállít is ki, hiszen klímaberendezésekről beszélünk. A tárolási egység megegyezik a kiszállítási egységgel, vagyis a raktárból bontatlan egységrakományokat szállítanak ki a megrendelőknek. 9 A tárolási rendszer állványos, statikus. 11 sor 4 szintes és 8 oszlopos statikus állványból áll a raktár. Az áruk elrendezése cikkelyenként történik. Soros tárolási módot alkalmaznak, vagyis a termékek a közlekedő utak mentén jobbra és balra egy-egy sorban helyezkednek el. Áruelhelyezés A raktár első hat sorát az új klímaberendezésekkel töltik fel. Az árusúly alapján helyezik alulról felfelé. Vagyis, a nehezebben mozgatható, nehezebb termékek az alsóbb szinten helyezkednek el, míg a könnyebb áruk, a felsőbb szinteken. A raktár további részeiben a fűtőberendezések, illetve az egyéb termékek (amelyek bemutatására a dolgozatomban nem térek ki) helyezkednek el. A raktár utolsó két sorában pedig a készleten maradt klímaberendezések találhatók, amiket vagy visszaküldenek a gyártónak, vagy kedvezményes áron próbálják eladni. Anyagmozgatás Az áruk mozgatása gépi és manuális módon történik. A magasabban lévő árukat targoncával veszik le, majd a hidraulikus raklapmozgató segítségével továbbítják a raktár egyik pontjából a másikba. Sajnos, ez a módszer sok időt vesz igénybe. Egyszerre csak 1-2 ember tudja végezni a komissiózási feladatokat, ami lassabb raktárkiszolgálást eredményez. Komissiózás 10 : 9 Tevékenységmenedzsment, Aula Kiadó, 2008, o. 16

16 Az áruelőkészítés, ahogy az előbbiekben említettem, statikus módon, manuális és targoncás eszközzel történik. A vállalat dolgozói a beérkező megrendelések során készített lista alapján saját maguk mennek az áruhoz, megkeresik, kiválasztják. Egylépcsős komissiózást alkalmaznak, mivel egyenként válogatják ki a termékeket a megrendelések szerint. Vagyis nem párhuzamosan, csoportosan történik a kiválogatás. Expediálás 11 : A komissiózási folyamatok után az árut a csomagolótérbe viszik, ahol előkészítik a kiszállításra. Szabványméretű palettákra (80x120 cm) helyezik és védelemmel (fólia, hungarocell, rögzítő huzalok, kisebb ékek) látják el, hogy a szállítás során ne sérüljön. Majd gépesített módon felrakják a megrendelt fuvareszközre, kitöltik a szállítóleveleket, s az árut elküldik a megrendelőhöz. 10 A komissiózás az áruk konkrét megrendelés szerinti kigyűjtését és összeválogatását megvalósító folyamat (Prezinszky, 2002) (Tevékenységmenedzsment, [2008], 206.p.) 11 A raktározási folyamat utolsó részfolyamata, amely az előzetes komissiózási munkálatok során kiválasztott árut szállításra készíti elő. (pl. csomagolás, kiszállítási egység képzése, az áru járművekre történő rakodása stb.) (Uo. [2008], 209.p.) 17

17 Rendelés-feldolgozás és előkészítés A rendelés-feldolgozás a vállalat logisztikai folyamatainak a kulcseleme, hiszen a felmerülő vevői igény egy sor logisztikai folyamatot indít el. A legfőbb cél, olyan logisztikai kiszolgálási színvonal megteremtése, amely a felmerülő vevői igényeket maradéktalanul kielégíti. 12 A jobb logisztikai kiszolgálási színvonal eléréséhez, s ez által magasabb vevői megelégedettség biztosításához rövid és állandó nagyságú rendelésátfutási időre van szükség. A rendelés-feldolgozás és előkészítés folyamatai Rendelés elkészítése, továbbítása (vevő részéről) Rendelés beérkezése, és annak vállalati feldolgozása (eladó részéről) Rendelés előkészítése Rendelési állapotjelentés Az előzetes ajánlatkérés elfogadása után, a vevő közvetíti rendelési igényét a vállalatnak. Többféle módja van annak, hogy a vevői megrendelés eljusson a vállalat rendelésfeldolgozás folyamatába. Hagyományosan papír formában juttatja el a vevő a rendelési igényeit. Ezzel szemben a telefonon történő rendelés már egy személyesebb rendelésfelvételt és visszaigazolást tesz lehetővé. Ennél még fejlettebb módszer a számítógép és a hozzátartozó információ- és kommunikációtechnológia használata. Ez a megoldás nemcsak gyors és pontos, hanem a vevőszolgálatban dolgozóknak azonnal lehetőségük nyílik ellenőrizni, hogy a kívánt termék kiszolgálható-e a raktárkészletből vagy sem. Ezen kívül azonnali adminisztrációs lehetőségeket is nyújt a számítógépes rendeléskezelés. A beérkező megrendelés tartalmazza: - a termék pontos megnevezését, - a mennyiségét, - a pontos árat, - a szállítási és fizetési feltételeket - és a megrendelő adatait. 12 Tevékenységmenedzsment, [2008], 145. p. 18

18 Ez után a vállalat beilleszti a beérkező megrendeléseket az erre kiépített vállalati információs rendszerébe, majd utasításokat küld a raktározási és szállítási folyamatokat végző és felügyelő dolgozóknak. Ez után következhetnek a komissiózás, expediálás, kiszállítás, dokumentum-kezelés részfolyamatai. Az áru raktárból való kiállítása és a vevőhöz történő leszállítása közt a rendelés nyomon követése történik. Manapság, már a kisebb vállalatok is megtehetik, hogy nyomkövető programokat alkalmaznak. A vevői igény kielégítését követően, vagyis amikor a megrendelt áru megérkezik a vásárlóhoz, a vevőszolgálatnak még fogadni és kezelni kell a teljesítésigazolásokat. Csak e dokumentum birtokában számlázható ki a termék és a hozzá kapcsolódó logisztikai szolgáltatás költsége. 13 A Tekno Point rendelés-feldolgozási és előkészítési folyamatai A későbbikben ismertetett üzletpolitikájából is kitűnik a Tekno Point beérkező megrendeléseinek 80%-a üzletkötőkön, a nevéből is adódóan, egy közvetítő személyen keresztül érkezik. A maradék 20% kisebb szerelővállalatok egyéni rendelésfeladásából származik, ami többnyire telefonos, illetve elektronikus úton érkezik be a céghez. A vevői megrendelés folyamatát két részre bonthatjuk, attól függően, hogy milyen termék iránt merül fel a vevői igény. Ha az adott üzletkötő rendelkezik a kívánt termékkel a regionális raktárában, akkor a megrendelés csak közvetve, egy visszaigazolás formájában jut el a Tekno Point központjához. Viszont, ha olyan termék iránt merül fel a vevői igény, ami csak a központi raktárban található meg, akkor közvetlen rendelésről beszélhetünk. Az üzletkötők közvetítik a felmerült vevői igényeket a cég felé. Majd a fentiekben röviden bemutatott rendelési folyamatokat a Tekno Point látja el, s az árut a központi raktárból szolgáltatja ki. 13 Tevékenységmenedzsment, [2008], 147. p. 19

19 Értékesítési rendszer 14 Egy vállalat értékesítési rendszer struktúráját két főbb szempont alapján vizsgálhatjuk. Az egyik a csatornapolitika, a másik nagy csoport pedig a készletezési pontok meghatározása. Értékesítési csatorna Megmutatja, hogy milyen közvetítőkön keresztül jut el a termék és/vagy szolgáltatás a vevőhöz. Elsődleges csatorna tagok közé tartoznak az olyan termelők, nagykereskedők és a kiskereskedők, akik rendelkeznek a konkrét áruval. A szakosodott csatorna tagok olyan szervezetek, amelyek a konkrét áruval nem rendelkeznek, hanem azzal kapcsolatos szolgáltatást nyújtanak díj ellenében. Készletezési pontok A vállalati értékesítési struktúra másik szempontja a készletezési pontok feltárása. Vagyis milyen készletezési pontok közbeiktatásával (vagy a nélkül) jut el a termék és/vagy szolgáltatás a végső felhasználóhoz. Ez lehet közvetett, lépcsős rendszer; közvetlen, direkt rendszer vagy rugalmas rendszer. A közvetett rendszer esetében, a vállalat legalább egy készletezési pontot közbeiktat. Ilyen készletezési pont lehet egy központi vagy regionális raktár. A rendszer lényege, hogy készlet keletkezik. Pozitív hozadéka, - ami a készlettartás pozitívuma mellett szól -, hogy rugalmasabban tud a vállalat reagálni a vevői igényekre. Viszont a készlet mindig lekötött tőkét, illetve plusz költségeket jelent a vállalatnak. A közvetlen (direkt) rendszer alkalmazása esetében a termék, készletezési pont nélkül jut el a fogyasztóhoz. Ez a módszer többnyire akkor alkalmazható, ha nincsenek nagy távolságok az eladó és a fogyasztó közt, illetve kisszámú vevőkört elégít ki az adott cég. A rugalmas rendszer a közvetett és közvetlen elosztás előnyeit egyesíti. Vagy szükségállapotban, vagy előre meghatározott vállalati stratégia alapján alkalmazzák ezt a fajta elosztási rendszert. Bizonyos helyzetekben vagy nem tudja a vállalat a raktárból 14 Némon Zoltán, Sebestyén László, Vörösmarty Gyöngyi: Logisztika: Folyamatok az ellátásban, KIT 2005, Budapest, p. 20

20 kielégíteni a vevői igényeket, vagy nem is úgy alakítja a készletezési politikáját, hogy ez megvalósuljon. Ebben az esetben közvetlenül a gyártótól érkezik az a kívánt áru a vevőhöz. Viszont a rendszerben megtalálható a közvetett elosztás is, mivel rendelkezik a vállalat raktárral. Tekno Point értékesítési rendszere A cég értékesítési politikája a cég alkalmazásában lévő közvetítőkön keresztül a nagykereskedelmi szintet kihagyva egy erős viszonteladói hálózat kiépítése a nagyobb hozam elérése érdekében. Szinte egész Olaszországot lefedő közvetítő hálózattal rendelkezik, akik a kiskereskedőknek, s általuk magánszemélyeknek értékesítik a termékeket. A cég alkalmazásában 16 üzletkötő áll, akik igyekeznek egyre ismertebbé tenni az amúgy kevésbé elterjedt márkát, s ez által növelni a cég imázsát. Az üzletkötők ellenőrzése és továbbképzése a velencei irodában történik. Évente négyszer megrendezésre kerülő szakmai találkozásokkal és képzésekkel segíti a vállalat a munkájukat. Ahogy a rendelési folyamatok fejezetben olvashattuk már, a vevői megrendelések 80%-át az üzletkötői hálózaton keresztül bonyolítja le a Tekno Point. A vásárlók ritkán fordulnak közvetlenül a céghez termékvásárlás ügyében. Ezt közvetetten az üzletkötőkön keresztül teszik meg. A Tekno Point csatornapolitikájában elsődleges csatorna tagok nem különíthetők el ilyen egyszerűen. A gyártó cégek a kínai Midea és Gree, ahonnan az éves készleteiket töltik fel, illetve szükség esetén időszakos megrendeléseket adnak le. A folyamatot vizsgálva klasszikus nagykereskedelmi csoporttaggal nem találkozunk, hiszen a Tekno Point üzletpolitikája pont ezen szint kihagyásából ered. A nagykereskedelmi szint kimarad, és a gyártótól közvetlenül vásárolt termékeket üzletkötői hálózaton keresztül közvetve értékesíti a vásárlóknak. Szakosodott csatorna tagok azok a fuvarozók, akikkel a cég kapcsolatban áll. A disztribúciós folyamatok vizsgálatának másik szempontja készletezési pontok elemzése. A Tekno Point esetében közvetett rendszerről beszélhetünk, mivel Velencében, a cég székhelye mellett található a vállalat központi raktára. Illetve hat regionális raktár segítségével gyorsítja meg a szállítási időt, - ahogy azt már a raktározás fejezetben is olvashattuk-, ezáltal növelve a vevői elégedettségi szintet. 21

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 3. A logisztikai szemlélet jellemzői 1 A logisztika új menedzsment szemléletet jelent a gazdaságban. Kialakulásának oka: élesedő versenyhelyzet a piacon A termék minőség mellett a kapcsolódó szolgáltatás

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Készletezés. A készletezés hosszú távú döntései (a készletek nagysága és összetétele)

Készletezés. A készletezés hosszú távú döntései (a készletek nagysága és összetétele) Készletezés Árukészlet: a forgalom lebonyolítását biztosító áruállomány, árumennyiség. Készletezés: a készletekkel kapcsolatos döntések és gyakorlati teendők összessége. A készletezés hosszú távú döntései

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

Ellátási Lánc Menedzsment

Ellátási Lánc Menedzsment Ellátási Lánc Menedzsment A 21. század első évtizedeire a nemzetközi verseny erősödése a termék-életciklusok rövidülése a magasabb minőségi szinten és alacsonyabb fogyasztói árakon történő fogyasztói igény

Részletesebben

Szállítási rendszerek. Áruszállítás

Szállítási rendszerek. Áruszállítás Szállítási rendszerek Áruszállítás Áruszállítási rendszerek jellemzése 1)Az áruszállítási rendszerek feladatai 1)Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtő lánc

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens LOGISZTIKAI MÓDSZEREK 3. Raktározás,

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 6. TÉTEL

A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 6. TÉTEL A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZEREPE ÉS MÓDJAI 6. TÉTEL Készletezés I. Az árukészlet az az árumennyiség, mely a forgalom lebonyolításához nélkülözhetetlen. A készletgazdálkodásra azért van szükség,

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

1.) A beszerzés és az áruátvétel helye, szerepe az áruforgalomban

1.) A beszerzés és az áruátvétel helye, szerepe az áruforgalomban Tartalom 1.) A beszerzés és az áruátvétel helye, szerepe az áruforgalomban... 2 2.) Az áruátvétel lebonyolítása, a hibás teljesítés korrigálása.... 6 3.) Az árukhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok...

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN GOBÁIZÁT BESZERZÉS ÉS EOSZTÁS A OGISZTIKÁBAN A globalizációjának, a késleltetett következménye, hogy két kapcsolódó láncszem a beszerzés és elosztás is globalizálódik. A globalizált beszerzésnek és elosztásnak

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

Anyagmozgatás gépei. Raktározás

Anyagmozgatás gépei. Raktározás Anyagmozgatás gépei Raktározás Raktározási rendszer értelmezése Raktározás: Raktár Integrálja a tárolást közvetlenül megelızı és követı raktáron belüli fizikai folyamatokat(mozgatás,egységrakomány- képzés,stb.)továbbá

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában Kertész Csaba, Horváth Gergő 2015 október 16. Agenda Az NI bemutatása Ellátási lánc, ellátási lánc menedzsment Az NI egységei, kapcsolatai

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Ügyfelünk a mall.cz A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Rugalmas B2C logisztikai megoldás Egy nagy online webáruházban mint mint például a Mall.cz esetében minden megtalálható, amire

Részletesebben

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők Az értékesítési rendszer szereplői Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Tóth É. - Kereskedelmi ismeretek 2 Az értékesítési rendszer

Részletesebben

A beszerzés-ellátás logisztikája

A beszerzés-ellátás logisztikája A beszerzés-ellátás logisztikája beszerzés -készletezés http://vili.pmmf.hu/portal/hu/web/hlatky/home Az ellátási (beszerzési) logisztika a beszerzéssel együttműködve azért felelős, hogy a vállalatnál

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Logisztika a gazdaságban 99. lecke Logisztika jelentése, történelmi

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 4. Előadás Beszerzési logisztikai stratégiák Beszerzési logisztikai stratégiák BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI 12. ELŐADÁS NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI Nemzetközi vonatkozásban a logisztikai rendszerek kialakítása annyiban különbözik a belföldi gyakorlattól, hogy bővül a figyelembe veendő

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása

A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása Partner in Change A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása www.integratedconsulting.hu 1 Supply Chain Management Purchase Production Distribution Service Strategic Planning Supply Chain Optimization

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

A kereskedelem helye, szerepe

A kereskedelem helye, szerepe A kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: Egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz. Másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek fő

Részletesebben

Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból. Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula

Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból. Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Logisztikai alapok Logisztika A termelési és szolgáltatási folyamatok elemeinek megvalósításához

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A termelési és nagykereskedelmi raktárirányítás szoftverei Tárolási módok és alkalmazásuk feltételei Kötött helyes

Részletesebben

A BUBU-t kell választani!!!!!!!!!!!!!!!

A BUBU-t kell választani!!!!!!!!!!!!!!! Gyakorlási mix Szállító értékelés TATU KFT. 400 BÓL 12 ROSSZ MINŐSÉG, 6 KÉSVE KSZÁLLÍTOTT, ÁR A 35 $, AZ ADOTT TERMÉK LEGOLCSÓBB ÁRA A PIACON 25 $. BUBU KFT. 350 DB TERMÉKBŐL 30 DB-OT KÉSVE SZÁLLÍTOTT,2

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére Az előadás címe Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére 2007.05.07. 2 A vállalatunk Tevékenységi kör: Spedíció Fuvarozás Disztribúció Szerződéses logisztika Komplex logisztikai szolgáltató:

Részletesebben

A logisztikai információs hálózat felépülése

A logisztikai információs hálózat felépülése Bank Vám Termelővállalat Kereskedelmi vállalat Fuvarozó vállalat Szállítmányozó vállalat Felhasználó vállalat Biztosító Hálózati szintű információs kapcsolat Hálózati szintű logisztikai irányítás információs

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Értékáram elemzés szoftveres támogatással. Gergely Judit 2013. 03. 01. Lean-klub

Értékáram elemzés szoftveres támogatással. Gergely Judit 2013. 03. 01. Lean-klub Értékáram elemzés szoftveres támogatással Gergely Judit 2013. 03. 01. Lean-klub Tartalom Az Értékáram és elemzésének szerepe a Leanben Értékáram modellezés és elemzés Esetpélda: termelő folyamat Képzeletbeli

Részletesebben

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az 12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az alábbi gondolatok kidolgozását tartotta szükségesnek:

Részletesebben

A vállalati K+F regionális ösztönzése Itáliában

A vállalati K+F regionális ösztönzése Itáliában A vállalati K+F regionális ösztönzése Itáliában K+F+I szakpolitikai szekció Dr. Pánczél Mária TéT attasé Róma K+F regionális ösztönzése Az olasz K+F+I szakpolitikák jellemzıi:

Részletesebben

Az e-logisztika kihívásai és megoldásai

Az e-logisztika kihívásai és megoldásai Az e-logisztika kihívásai és megoldásai Dr. Duma László ügyvezető, Adversum Kft egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem Az ellátási lánc és a B2B e- kereskedelem modellje Termék Termék Termék Termék

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Alapfogalmak, alapszámítások

Alapfogalmak, alapszámítások Alapfogalmak, alapszámítások Fazekas Tamás Vállalatgazdaságtan szeminárium 1. Vállalati gazdálkodás Gazdálkodás - Gazdaságosság. A gazdálkodás a vállalat számára szűkösen rendelkezésre álló és adott időszakon

Részletesebben

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói 9., ELŐADÁS LOGISZTIKA A TERMELÉSIRÁNYÍTÁSBAN Hagyományos termelésirányítási módszerek A termelésirányítás feladata az egyes gyártási műveletek sorrendjének és eszközökhöz történő hozzárendelésének meghatározása.

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens LOGISZTIKAI MÓDSZEREK 3. Raktározás,

Részletesebben

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban.

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. Szabványos megoldások Horizontális páternoszter rendszerek Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. 20 21 Kardex Remstar Horizontal Kardex Remstar Horizontal:

Részletesebben

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői:

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Bányai Kornél k.banyai@chello.hu Logisztikai menedzsment A logisztika humán aspektusai Katonai és polgári logisztika kapcsolatai Déri András deria@chello.hu

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban Újrahasznosítási logisztika 2. Logisztika az újrahasznosításban A logisztika szerepe Az újrahasznosítás folyamatában a tevékenységek jelentős része anyagáramlással kapcsolatos (pl. az elhasznált berendezések

Részletesebben

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK A logisztikai stratégiákat egyrészt a teljes vállalati logisztikai rendszer egészének kialakításánál, működtetésénél kell figyelembe venni, másrészt az alrendszereknél.

Részletesebben

A logisztika kihívásai a 21. században

A logisztika kihívásai a 21. században A logisztika kihívásai a 21. században fókuszban a forradalmian új, innovatív technológiák megjelenése és alkalmazása a logisztikai megoldásokban Dr. Karmazin György, Ph.D. Szolnoki Főiskola, főiskolai

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

Integrált Direkt Expressz Biztonságos, hatékony

Integrált Direkt Expressz Biztonságos, hatékony Integrált Direkt Expressz Biztonságos, hatékony Biztonságos, hatékony elosztási megoldás a TNT-től Az Integrált Direkt Expressz ténylegesen az ügyfelek igényei alapján létrehozott megoldás, amely egyszerűbb

Részletesebben

Minőségbiztosítás az internetes áruházaknál

Minőségbiztosítás az internetes áruházaknál Minőségbiztosítás az internetes áruházaknál Mecséri Ildikó kereskedelmi és minőségirányítási vezető ebolt Kft Minőségirányítás Kinek hasznos a minőségirányítás? Egy bizonyos méret felett fontos A nagy

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

MLBKT XIII. kongresszusa

MLBKT XIII. kongresszusa MLBKT XIII. kongresszusa 2005. november 16-18. Werle Zoltán Beszerzési Igazgató, Magyar Telekom Rt. 2005.11.16-18., page 1 Szabályozott környezet Tulajdonosi szabályozások Vezérigazgatói szabályozások

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire Gábor Dénes Főiskola 2010. november 8. Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Dr. Gubán Miklós

Részletesebben

Raktározás számítási feladatok. Raktárüzemtani mutatók

Raktározás számítási feladatok. Raktárüzemtani mutatók Raktározás számítási feladatok Raktárüzemtani mutatók 1 1. Feladat Egy raktár havi záró készletszintje az alábbi táblázat szerint alakul. Az éves értékesítés: 1200ezer Ft. Számítsa ki a forgási sebességet

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

LOGISZTIKA ÉS GLOBALIZÁCIÓ

LOGISZTIKA ÉS GLOBALIZÁCIÓ LOGISZTIA ÉS GLOBALIZÁCIÓ A piacok globalizálódásának következménye: - nemzeti piacok szükségletét lényegesen meghaladó termelési volumenek valósíthatók meg, - termékek és termékjellemzők változatának

Részletesebben

Elmer Kft. Cégbemutató

Elmer Kft. Cégbemutató Elmer Kft. Cégbemutató 2012 Elmer Kft. Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 98. Tel: +36-1-445-1951 Fax: +36-1-445-1968 E-mail: elmer@ciklo-group.com Web: www.elmer.hu Küldetésünk: Magyarország egyik vezető

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY Gördülékeny ügymenet Microsoft Dynamics NAV-val Átfogó vállalatirányítási rendszert vezetett be a K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft.-nél az XAPT. A szállítmányozási

Részletesebben

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem Dr. Piskóti István Marketing Intézet Disztribúciós mix A marketing (értékesítési, disztribúciós) csatorna kialakítására, működtetésére

Részletesebben

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég.

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég. A vállalat mint rendszer Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek erőforrások Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Valóságos Működő Gazdasági

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató EKÁER workshop trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László logisztikai igazgató 1 TARTALOM Az EKÁER rendszerről általánosságban Jogszabályi háttér Az EKÁER szám igénylésével kapcsolatos

Részletesebben

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása Kommunikációs célú keretszerződések terhére történő beszerzések (rendezvényszervezés, nyomda-grafika, médiavásárlás, PR-kreatív) lebonyolításának eljárásrendje A kommunikációs célú keretszerződések terhére

Részletesebben

1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban!

1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban! III. GYAKORLÓ FELADATOK 1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban! T 1. Beruházások K T 1. Műszaki berend. K T 2. Áruk K 1a 500 1b 500 Ny 2.000

Részletesebben

Webes felületi lehetoség. Ügyfélkapu. Beépített CRM

Webes felületi lehetoség. Ügyfélkapu. Beépített CRM Webes felületi lehetoség Ne engedje hogy teendői helyhez kössék! Szoftverünk táblagépen is fut, így üzletkötői akár a helyszínen, elektronikusan vehetnek fel új partnert vagy új rendelést, amellyel nem

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március Átfutási idı Ciklusidı Kapacitás Képesítı kritérium Rendeléselnyerési kritérium Tanulási görbe Alapkészlet Biztonsági készlet

Részletesebben

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Műszaki Menedzsment Intézet 2011. szeptember TANTÁRGYI ISMERTETŐ A tantárgy címe és kódja (magyarul, angolul): Logisztika I. / Logistics I. Tárgyfelelős: Dr. BenkőJános,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Komplex szakmai vizsga A ) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

VBKTO logisztikai modell bemutatása

VBKTO logisztikai modell bemutatása VBKTO logisztikai modell bemutatása Logisztikai rendszerek információs technológiája: Szakmai nyílt nap Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 2007. június 6. Tartalom Vagyontárgy nyilvántartó központ

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás)

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás) 12.) Definiálja az áruk fogalmát, fajtáit, a nyilvántartásukra szolgáló főkönyvi számlákat és lje az árukat! Ismertesse a kiskereskedelmi és nagykerereskedelmi árukkal és a göngyölegekkel kapcsolatos elszámolások

Részletesebben

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR 3. ELŐADÁS TERMELÉSI FOLYAMATOK STRUKTURÁLÓDÁSA 1. Megszakítás nélküli folyamatos gyártás A folyamatos gyártás lényege, hogy a termelési folyamat az első művelettől az utolsóig közvetlenül összekapcsolt,

Részletesebben

LogControl Raktármenedzsment

LogControl Raktármenedzsment LogControl Raktármenedzsment A rendszer kialakítása korszerű rendszertervezési módszertanok alkalmazása a hibalehetőségek minimálissá tétele (a lehető legtöbb helyen vonalkódok használata tárolóhely, cikk,

Részletesebben

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban A FLUID-WIN projekt Nyertes projekt az EU 6. Kutatás fejlesztési és demonstrációs keretprogramjában Prioritás: Információs Társadalom Technológiák

Részletesebben