A TEKNO POINT KERESKEDELMI VÁLLALAT LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TEKNO POINT KERESKEDELMI VÁLLALAT LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALA"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A TEKNO POINT KERESKEDELMI VÁLLALAT LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALA Készítette: Budai Ágnes Budapest, 2011.

2 BEVEZETÉS... 5 ANYAGÁRAMLÁSI FOLYAMATOK... 7 A logisztika és a folyamatorientáltság... 7 A Tekno Point tevékenységi köre... 8 A logisztikai kiszolgálási színvonal... 9 Beszerzés Beszerzés a Tekno Point esetében Raktárgazdálkodás Tekno Point raktározási folyamatai Rendelés-feldolgozás és előkészítés A Tekno Point rendelés-feldolgozási és előkészítési folyamatai Értékesítési rendszer Tekno Point értékesítési rendszere Tekno Point üzletpolitikája Készletgazdálkodás Tekno Point készletgazdálkodása Szállítás Tekno Point szállítási folyamatai FOLYAMATOK IDŐTÉNYEZŐ SZERINTI VIZSGÁLATA Rendelés-átfutási idő Raktározási folyamatok A Tekno Point raktár-kiszolgálási mutatója Tekno Point raktár-kiszolgálási színvonala az éves készletfeltöltési időszakban Beszerzési folyamatok A Tekno Point időszakos készletutánpótlása Tényleges szállítási idő HALSZÁLKA DIAGRAM Anyag halszálka A Tekno Point készletezési hiányosságai A Tekno Point klímabeszerzéseinek költségvonzatai Eszköz halszálka A Tekno Point készletnyilvántartó rendszere Problémák a készletnyilvántartó rendszerrel

3 Megoldások a készlet-nyilvántartási problémákra A Gamma Sprint bevezetésének költségvonzatai Új kódrendszer bevezetése Ember halszálka Kis- és középvállalatok Olaszországban Kisvállalatok általános jellemzői Tekno Point vállalat belső felépítése Megoldás a vállalat szervezeti felépítésére Módszer halszálka Menedzsment-csoport BEFEJEZÉS FELHASZNÁLT IRODALOM FELHASZNÁLT HIVATKOZÁSOK ÁBRAJEGYZÉK TÁBLÁZATOK

4 Bevezetés Napjainkra a logisztikai kiszolgálási színvonal fontossága egyre nagyobb hangsúlyt kap az üzleti életben. A logisztikai folyamatok elsődleges célja a rendszer logisztikai költségeinek optimalizálása mellett, a minél magasabb vevő-kiszolgálási színvonal megteremtése. A magas szintű logisztikai kiszolgálási színvonal, már nemcsak a nagyvállalatok, hanem a kis-és középvállalatok logisztikai célkitűzései közt is megtalálható. Dolgozatom témája a logisztikai kiszolgálási folyamatok bemutatása és vizsgálata egy olasz kisvállalat esetében. Szakmai gyakorlatomat Olaszországban, a Tekno Point, klímaberendezések forgalmazásával foglalkozó kisvállalatnál töltöttem. A vállalat kis méretéből adódóan több logisztikai folyamatba is betekintést nyerhettem. Az itt töltött hónapok során megtapasztalhattam, milyen logisztikai kiszolgálási eszközöket alkalmaz a cég a vevőkiszolgálás eléréséhez, és milyen problémákkal kell megküzdenie a piacon maradásért. A vállalat logisztikai kiszolgálási színvonalát, a rendelés-átfutási idő vizsgálatán keresztül elemzem. A vizsgálathoz a Tekno Point adatbázis rendszeréből kinyert adatok és információkat használom fel. A dolgozat első részében a Tekno Point anyag-és információáramlási folyamatait mutatom be. A vállalat fő eladási termékére, a klímaberendezésekre koncentrálva, a vállalat beszerzési, raktározási, készletezési és értékesítési folyamatait jellemzem. Mivel a rendelés-átfutási időt rengeteg logisztikai tényező befolyásolja, fontosnak tartom a vállalat részletesebb és átfogó jellemzését. Nem elégséges egyetlen elem kiemelése a vizsgált probléma megértéséhez, hisz a kis részek alkotják a nagy egészet. A dolgozat második részében a vállalat rendelés-átfutási idejét, az egyes logisztikai kiszolgálási folyamatok időtényező szerinti vizsgálata alapján elemzem. A már eddig, a dolgozatban felvázolt a részfolyamatok helytelen működésére és a kritikus pontokra koncentrálok. A raktározási, beszerzés folyamatok és a termék tényleges kiszállításának átfutási idejét vizsgálom. A dolgozat harmadik részében, az Ishikawa problémaelemző módszer segítségével keresem az okokat és egyben a megoldást a vállalat számára a rövidebb rendelés-átfutási idő eléréséhez. A módszer célja, a fő problémát kiváltó okok, hatások és feltételek 5

5 vizsgálata. Nem csak a fő problémát kiváltó okokat tárja fel, hanem megmutatja a köztük lévő kölcsönhatást is, miképp befolyásolja egyik hatás a másikat. A dolgozat záró részében a vizsgálat tapasztalatait és következtetéseit összegzem. A Tekno Point milyen szintű logisztikai kiszolgálási színvonalat nyújt vevőkörének. A logisztikai folyamatok mely elemeinek helytelen működése okozza a rendelés-átfutási idő növekedését. Illetve milyen eszközök alkalmazásával lehetne javítani a Tekno Point magasabb logisztikai kiszolgálási színvonalának megteremtését. 6

6 Anyagáramlási folyamatok A logisztika és a folyamatorientáltság Ahhoz, hogy lássuk milyen tényezők befolyásolják a vizsgált problémát, folyamatában kell látnunk a vállalat működését. Ha a logisztikai kiszolgálási színvonal bármelyik elemét vizsgáljuk (rendelés-átfutási idő, időbeli pontosság, készletrendelkezésre állás, mennyiségi pontosság stb.) elengedhetetlen átlátnunk az egész logisztikai folyamatot. Természetesen a dolgozat nem tér ki az összes logisztikai elemre, de nagyvonalakban betekintést kell nyernünk, hogyan is működik a vizsgált cég. A logisztika menedzsmentszemlélet, amely áramlási folyamatok- alapvetően anyagok (alapanyagok, félkész- és késztermékek), energia, információk és személyek egyes rendszereken belüli és/vagy rendszerek közötti áramlásának tervezésére, szabályozására, megvalósítására irányul, és amelynek célja a teljes áramlási folyamathoz járuló optimális összköltség és a vevőkiszolgálás színvonal elérése. 1 A vállalatok alapvető célja,- mint ahogy a logisztika definíciójából is láthatjuk-, a rendszer logisztikai költségeinek optimalizálása mellett, a minél magasabb vevő-kiszolgálási színvonal megteremtése. A kiszolgálási színvonal megteremtése során keletkezik a vevői érték. (A vevői érték, a vásárló szubjektív véleménye egy termékről és/vagy szolgáltatásról, hogy az milyen mértékben felel meg előzetes elvárásainak.) Amikor a vállalat a vevői értékre koncentrálva végzi a logisztikai folyamatainak működtetését, ún. értékteremtő folyamatot végez. Az értékteremtő folyamat megvalósulása során a logisztika folyamatorientáltság jellemzője érvényesül. A folyamatorientáltság az egyedi folyamatok logikus egymásutániságát feltételezi, amelyek összessége egy teljes folyamatba fogható össze, a meghatározott vevői érték megteremtéséért. 2 Tehát, ha az egyik részfolyamat nem működik, akkor hatással van az egész folyamat zavartalan működésére. 1 Halászné Sipos Erzsébet: Logisztika, Szolgáltatások, versenyképesség, Logisztikai Fejlesztési Központ, Magyar Világ Kiadó, p 2 Halászné Sipos Erzsébet [1998] 25 p. 7

7 A fő áramlási folyamatok a következők: 1. anyag- és termékáramlás 2. információáramlás 3. okmányáramlás 4. pénzáramlás A következőkben a Tekno Point logisztikai folyamatait csak a termék- és az információáramlás oldaláról, azaz a beszerzési, rendelés-feldolgozási, raktározási, készletezési, áruszállítási vállalati folyamatokon keresztül fogom bemutatni. Az anyagáramlási folyamatok tárgya a klímaberendezések, és a hozzájuk kapcsolódó információáramlás. Tekno Point A dolgozatomban vizsgált cég, vagyis a Tekno Point olasz tapasztalatokat hasznosítva 1992-ben először Magyarországon, majd 2000-ben Olaszországban és Romániában kezdte meg működését. Székhelye Olaszországban található, de Magyarországon és Romániában is rendelkezik raktárépülettel és irodával. Annak ellenére, hogy több országban is jelen van, a kisvállalat kategóriába sorolhatjuk. Az állandó alkalmazásban lévők száma mindössze 46 fő (Magyarországon 29, Olaszországban 11, Romániában 6), éves forgalma kb. 5-6 millió euró. A Tekno Point tevékenységi köre A Tekno Point cég klímaberendezések, ipari- és háztartási ventilátorok, légtisztító berendezések, fan-coilok (klímakonvektorokok), központi porszívók, kül- és beltéri világítási armatúrák, audio- és video kaputelefonok vállalkozói/szerelői és viszonteladói értékesítésével foglakozik. A vállalat főtermékének a klímaberendezések mondhatók, hiszen ez 2010 évi eladásának 67%-át jelentette. A tavalyi évben az eladások második helyén a fűtőberendezések állnak 23%-kal. A maradék 10% a központi porszívók, távirányítós garázsnyitók, ventillátorok és különböző alkatrészek eladásából származott. A készletek mintegy 80%-át a klímaberendezések alkotják, ami átlag éves szinten 3650 darab klímaberendezést jelent. 8

8 A cég logisztikai folyamatait a dolgozat vizsgált termékének beszerzésén, készletezésén, raktározásán, szállításán, felmerülő vevői igényen keresztül mutatom be. A logisztikai kiszolgálási színvonal Kiszolgálási színvonal a logisztikai tevékenységek összességének megnyilvánulási formája, az a szolgáltatás-csomag, amellyel a vevő találkozik. Tehát a kiszolgálási színvonalon keresztül lehet eljuttatni a vevőhöz azt az értéket, amelyet a logisztika előállít. A logisztika által nyújtott kiszolgálási színvonal ez által értéket hozhat létre (pl. rendelkezésre állással, időbeliséggel, szállítási konzisztenciával), amely ezen keresztül a vevői elégedettséghez vezethet. 3 Akár kisvállalatról akár nagyvállalatról van szó, a vállalat alapvető célja a vevői igények kielégítése a logisztikai költségek optimalizálása mellett. A vállalat a logisztikai folyamatok összehangolásával, optimalizálásával törekszik a jobb logisztikai kiszolgálási színvonal, ezáltal magasabb vevői megelégedettség elérésére. A kis- és középvállalatok nem rendelkeznek olyan kiterjedt vevőkörrel, mint a nagyobb vállalatok, ezért vevőköre nagyobb hatással van működésére, döntéshozatalára. Ez egyfajta kiszolgáltatottságot jelent a számára. Ebből következik, hogy a kisebb vállalatoknak a magasabb logisztikai kiszolgálásra kell törekedniük, hogy a meglévő vevőkörüket megtartsák, illetve bővíteni tudják. 4 A kiszolgálás színvonalának vizsgálatához szükséges ismerni azokat az elemeket, amelyek a logisztikai kiszolgálási színvonalat alkotják. Ezek az elemek egymással szoros kapcsolatban állnak, s alkotják a logisztikai folyamatokat. A logisztikai kiszolgálás többféle csoportosításával találkozhatunk a hazai és a külföldi szakirodalomban. Bowersox és Closs szerint a kiszolgálási elemek meghatározása során a kiszolgálási színvonal dimenzióiból indulnak ki és ez alapján három csoportot alkotnak: a rendelkezésre állás (készlethiány gyakoriság, teljesítési arány, teljes rendelési kiszállítás); 3 Horváth Annamária: A logisztika és a vevői elégedettség kapcsolata- A logisztikai kiszolgálási színvonal vizsgálata, Ph.D. értekezés, 2001,Budapest 31.p. 4 Halászné Sipos Erzsébet [1998] p. 9

9 a működési teljesítmény (gyorsaság, konzisztencia, rugalmasság, hiba/helyreállítás); megbízhatóság (logisztikai minőség). LaLonde és Zinszer a kiszolgálás színvonalát a tranzakció során betöltött szerep alapján három csoportra osztották. Tranzakció előtti elemek, olyan tényezők, amelyet a vevő közvetlenül nem érzékel, viszont jelentős hatást gyakorolnak a már észlelt és ezért a vevői értéket közvetlenül befolyásoló tényezőkre. Ezek a tevékenységek, bár nem tartoznak szorosan a logisztikához, jelentős hatással vannak a termékértékesítésre. A tranzakció előtti elemek, mint például a vállalat szervezeti felépítése, a rendszer rugalmassága, a vevőkiszolgálás politikája, a vállalat elérhetősége, hozzáférhetősége stb. mind a vásárlás előtti folyamatok részét képezik. Tranzakció alatti elemek, amelyek hagyományosan kapcsolódnak a kiszolgálási színvonalhoz. Pl. a készlethiányos állapot gyakorisága, rendelés-feldolgozás minősége, rendelés-átfutási idő, rendelési kényelem, szállítási rugalmasság, szállítási gyakoriság és pontosság, termékhelyettesítés stb. Tranzakció utáni elemek, amelyek terméktámogatást és a magasabb vevőielégedettségi színvonal elérését segítik elő. pl. installáció, garancia, javítás, módosítás, alkatrészek pótlása, fogyasztói reklamáció, termék ideiglenes cseréje. 5 Dolgozatomban nem veszem górcső alá a fent említett összes kiszolgálási elemet. Csak azon elemekre terjed ki vizsgálatom, amelyek közvetlen hatással vannak a munkám fő vizsgálati elemére, a rendelés-átfutási idő hosszúságának alakulására. (Pl. a rendelésfeldolgozás folyamatai, készletgazdálkodás, szállítási pontosság és rugalmasság, raktárgazdálkodás stb.) 5 Horvát Annamária [2001] p. 10

10 Beszerzés A logisztikai kiszolgálás elengedhetetlen folyamata a beszerzés. Ha nem fektetünk kellő figyelmet a megfelelő beszerzési stratégiára, akkor hiány áru lép fel, amely a vevő elégedetlenségéhez, illetve a rendelés-átfutási idő növekedéséhez vezet. A beszerzési folyamat a szükségletek megismerésével kezdődik. Pontosan kell tudnunk, hogy mennyi áru van készleten, mekkora a raktárkapacitás, milyen rendszerességgel és milyen mennyiségben merül fel az adott áru iránt a vevői igény. (A készletgazdálkodás és a beszerzés szoros kapcsolatban állnak egymással.) Miután tisztában vagyunk a rendelési mennyiséggel, a megfelelő szállítót kell kiválasztanunk. A megfelelő szállító kiválasztása nem egyszerű feladat, hiszen sok szempontot figyelembe kell vennünk. Mint pl. földrajzi elhelyezkedése; vevőköre; milyen árakkal dolgozik; milyen fizetési feltételekkel rendelkezik; milyen a szállítás gyorsasága és megbízhatósága stb. A beszerzésnél a cégek nem csak egy szállítóval dolgoznak együtt. Akik tehetik, igyekeznek a több lábon állás érdekében, több beszállítói kapcsolattal is rendelkezni, elkerülve a kiszolgáltatottságból fakadó költségeket. Miután kiválasztottuk a megfelelő beszállítót/kat, megállapodtunk az árban is, következik a szerződéskötés és az áru megrendelése. Majd az áru útnak indítása után, különböző technikai eszközökkel nyomon követhetjük a megrendelt árunkat. 6 Mint, ahogy majd látni fogjuk a további folyamatok áttekintésénél is, a beszerzés részfolyamatainak zökkenőmentes működéséhez elengedhetetlen a vállalat megfelelő, belső kommunikációja. Nagyon fontos a megfelelő beszerzéshez a többi vállalati alosztállyal történő együttműködés. A készletekkel foglalkozó munkatársak szolgáltatnak információt a termékmennyiség alakulásáról. A beérkező áru raktárba szállítása, a raktárban való elrendezés, nyilvántartás, már a raktár-gazdálkodási kollégák felelőssége. A sort még folytathatnánk tovább, mivel a logisztika az egész vállalati működést átszövi. 6 Dr. Majoros Pál, Dr. Barta Péter, Dr. Zimler Tamás (1999): Iparvállalatok beszerzés-gazdaságtana, Partnerek és alvállalkozók kezelése, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, p. 11

11 Beszerzés a Tekno Point esetében A Tekno Point egy kiskereskedelmi vállalat, amely termékek vásárlásával és üzletkötői hálózaton keresztüli viszonteladással foglalkozik. Azért fontos ezt megemlíteni, mert a klasszikus beszerzés nem tartozik a Tekno Point tevékenységébe, mivel nem végez termelést. Készterméket, átalakítás nélkül értékesít. (A vállalat disztribúciós folyamatait a későbbiekben elemzem.) Annak ellenére, hogy a dolgozatban vizsgált fő termékcsoport a klímaberendezés, mindenképpen fontosnak tartom a cég termékskálájának az ismertetését. A fő termék profil, azaz a klímaberendezések szezonalításából fakadóan a Tekno Point igyekszik olyan termékekkel pótolni a kieső bevételt, amelyek eladási gyakorisága egyenletesebb. Ilyenek például a szellőzőrendszerek, a napkollektorok, a központi porszívók és a kapumozgató-berendezések, amelyek értékesítése független a szezonalítástól. A téli időszakban a hűtőberendezések helyét teljes mértékben a fűtőberendezések veszik át, mint pl. gázkazánok, pallet kazánok, padlófűtés, hordozható fűtőelemek. A fő termék, a klímaberendezések, valamint a fűtő konvektorok beszerzése két kínai cégtől, a Greetől 7 és a Mideától 8 történik. Miért pont a kínai cégektől vásárol a Tekno Point? globális vállalat mindkettő, ezért alacsonyabb áron tudják értékesíteni a termékeiket nagyságából és a dolgozók szakértelméből adódóan folyamatos innováció jellemzi őket jó és megbízható áruval látják el a klímapiacot jól kiépített vevőszolgálattal rendelkeznek. (Ha bármi probléma merül fel a beszerelés vagy a működés során, azonnal tudnak reagálni a felmerülő kérdésekre.) Mideától nagyobb berendezések érkeznek, amelyek főképp ipari használatra szolgálnak. Greetől lakossági, kisebb klímákat rendelnek. A lakossági berendezések megbízhatóbbak, kevesebb probléma merül fel a beszerelés után, kevesebb utómunkálatot igényel. A kínai cégeknek történő megrendelés leadása előtt, a cég vezetői felmérik a szükségleteket. Az elmúlt évek eladási tendenciájából következtetnek a vásárolandó 7 Gree Electric Appliances (Letöltés: , 19:52) 8 Midea Group (Letöltés: , 20:02) 12

12 mennyiségre. Viszont gyakorta szemben találják magukat azzal a problémával, hogy a légkondicionáló berendezések, mint a számítógépes technika is, rohamosan fejlődnek, és mindig lépést kell tartaniuk az újításokkal. Ezért évente egyszer, a megrendelés előtt, a cég tulajdonosa és a műszaki osztály vezetője, mindkét cégnél gyárlátogatást tesznek. Itt megismerkednek az új modellekkel. Mérlegelik, hogy a cégnek van-e lehetősége az újabb modellek megvételére; a vállalat dolgozóinak ezzel kapcsolatos szakmai továbbképzésére. Megegyeznek a termékek vételi árában, a szállítási feltételekben és a fizetési kondíciókban. Raktárgazdálkodás A következő folyamatelem, a raktárgazdálkodás. Az áru- és információáramlást tekintve, miután a beszállítónktól megrendelt árumennyiség leszállításra került, a raktár gazdálkodási funkció lesz a következő lépés. Az ellátási lánc áramlási folyamatai nem mindig folytonosak, és megesik, hogy nem zökkenőmentesen áramlik az áru és az információ. Ezt az időbeli eltérés és földrajzi távolság is okozhatja. Némon Zoltán az áruáramlás időbeni lebonyolítása szempontjából 3 alapesetet különböztet meg. Amikor egy adott időszakban a termék-kibocsátás üteme megegyezik a termékfelhasználás mértékével. Tehát, nincsen szükség készletre, így raktározásra sem. A másik eset, amikor az adott időszakban vizsgált termék-kibocsátás üteme nagyobb, mint a termék-felhasználásé. Tehát, felesleg termelődik. Kereskedelmi vállalat esetén ilyen eset akkor áll elő, amikor az előző évi készletből nem sikerült minden terméket értékesíteni. Árufelesleg maradt, amelyet a következő időszakig meg kell őrizni, vagyis raktározni kell. A harmadik eset, amikor az adott időszak termék-kibocsátása alacsonyabb, mint a termék-felhasználás. Tehát, a felmerülő többletigényt kell raktározni. A kereskedelmi vállalatok esetében egy esetleges többletigény felmerülése miatt tudatosan tartanak készletet. Az első esetben a vállalat pontosan tudja, hogy mennyi megrendelést kell az adott időszakban lebonyolítania, s a felmerülő vevői igényt azonnal ki is tudja elégíteni. Nem 13

13 jelent plusz költséget, hogy nincs készleten az áru. Ez csak akkor valósulhat meg, ha a vállalat megbízható beszállítói közel vannak. Készletet tartunk akkor ha, a vevői igény nem kiszámítható, ha szezonális termékről beszélünk, vagy ha a beszállító partnerek távol vannak, ez által a szállítási költség magas és a tényleges szállítási idő hosszabb lenne, mint a vevő azt megköveteli. Ekkor a vállalat ellátási láncába beépül a raktározás eleme is. A fenti felsorolásból következően két esetben raktározhatunk. Egyik, amikor az előző évi készletből nem sikerült minden terméket értékesíteni, a termék iránti kereslet alacsonyabb volt, mint azt előrejelzéseink alapján vártuk. Árufelesleg maradt, amelyet a következő időszakig meg kell őrizni. A másik esetben, azért tartunk készletet, hogy a vevői igényeket azonnal, maradéktalanul ki tudjuk elégíteni (szezonális termékek esetében). A vállalat vezetése a piac előzetes felmérése alapján következtet a következő időszak várható keresletalakulására. A raktárat az ellátási láncban való elhelyezkedés szempontjából kétféleképpen lehet vizsgálni: o funkcionális, vagyis milyen pozíciót tölt be az ellátási láncban o térbeli elhelyezkedés. közvetett ellátás: központi és regionális raktárakból látják el a vevői igényeket közvetlen ellátás: központi raktárakból az áru átrakó állomásokra kerül, ahol csak addig van, amíg a rakományokat tovább nem rakják a megrendelőhöz irányzott járatokra. A raktározás összefoglalóan, a raktározás ellátási és tárolási folyamatait foglalja magában. A beérkező megrendeléseket a leggyorsabb átfutási idő alatt, de mindemellett minimális készlettárolással valósítja meg. Ehhez külső és belső feltételeket is meg kell teremteni. A külső feltétel közé tartozik a megrendelőkkel való kommunikáció. A belső feltételek megvalósulását a különböző raktári folyamatok gyors és pontos lebonyolítása alkotja. A fő raktározási folyamatok az alábbiak: ÁRUBESZÁLLÍTÁS TÁROLÁS KOMISSIÓZÁS EXPEDIÁLÁS Tekno Point raktározási folyamatai A Tekno Point vállalat raktára térbeli elhelyezkedése alapján az ellátási láncban közvetett ellátást biztosít, ami központi és regionális raktárakat jelent. Ez az alábbiakat jelenti: 14

14 rendelkezik az olaszországi, velencei székhelyen egy kb m m 3 nagyságú raktárral, ami 1000 darab paletta befogadására alkalmas. A központi raktáron kívül Lombardia (2db), Campania, Lazio, Puglia, Szicília tartományban 6 kisebb regionális raktárat működtet. Ezek a raktározási pontok a szállítási és megrendelési idők lerövidítését hivatottak szolgálni. Az időszakos vevői igények alakulása szerint töltik fel, amelyet a tulajdonos bírál el. A regionális raktárakban lévő klímaberendezések is Tekno Point tulajdonát képezik. A cég folyamatos készletjelentést kér, ezzel felügyelve az eladásokat. Általában az év végére, a raktárban lévő termékek elfogynak. Ami pedig nem, azt a Tekno Point központi raktárába szállítják vissza. Az északon lévő raktárakban kb darab klímaberendezést tárolnak, a feltöltés havonta történik. A déli raktárakban ennek a száma az éghajlati adottságokból fakadóan nagyobb, mintegy légkondicionáló berendezéssel rendelkeznek ben az összes készlet 37%-át alkották a regionális készletek. A következő kép a Tekno Point raktárainak elhelyezkedését mutatja. A legnagyobb fekete pont a központi raktárat, míg a kisebbek a regionális raktárakat jelölik. 1. ábra A Tekno Point üzletkötői hálózata és raktár-rendszere 1. Forrás: (Letöltés: , 21:31) A központi raktár raktározási folyamatai A beérkező áru fogadása, illetve az expediálás során áru kiszállítási egységekbe történő berakodása a raktár központi, fogadó részében történik, ami a beérkező szállítmányok 15

15 dokumentumainak átvételezésének is a helye. Miután a cég átvette a megrendelt árut, a betárolás folyamata következik. Tárolás A Tekno Point darabárut fogad és szállít is ki, hiszen klímaberendezésekről beszélünk. A tárolási egység megegyezik a kiszállítási egységgel, vagyis a raktárból bontatlan egységrakományokat szállítanak ki a megrendelőknek. 9 A tárolási rendszer állványos, statikus. 11 sor 4 szintes és 8 oszlopos statikus állványból áll a raktár. Az áruk elrendezése cikkelyenként történik. Soros tárolási módot alkalmaznak, vagyis a termékek a közlekedő utak mentén jobbra és balra egy-egy sorban helyezkednek el. Áruelhelyezés A raktár első hat sorát az új klímaberendezésekkel töltik fel. Az árusúly alapján helyezik alulról felfelé. Vagyis, a nehezebben mozgatható, nehezebb termékek az alsóbb szinten helyezkednek el, míg a könnyebb áruk, a felsőbb szinteken. A raktár további részeiben a fűtőberendezések, illetve az egyéb termékek (amelyek bemutatására a dolgozatomban nem térek ki) helyezkednek el. A raktár utolsó két sorában pedig a készleten maradt klímaberendezések találhatók, amiket vagy visszaküldenek a gyártónak, vagy kedvezményes áron próbálják eladni. Anyagmozgatás Az áruk mozgatása gépi és manuális módon történik. A magasabban lévő árukat targoncával veszik le, majd a hidraulikus raklapmozgató segítségével továbbítják a raktár egyik pontjából a másikba. Sajnos, ez a módszer sok időt vesz igénybe. Egyszerre csak 1-2 ember tudja végezni a komissiózási feladatokat, ami lassabb raktárkiszolgálást eredményez. Komissiózás 10 : 9 Tevékenységmenedzsment, Aula Kiadó, 2008, o. 16

16 Az áruelőkészítés, ahogy az előbbiekben említettem, statikus módon, manuális és targoncás eszközzel történik. A vállalat dolgozói a beérkező megrendelések során készített lista alapján saját maguk mennek az áruhoz, megkeresik, kiválasztják. Egylépcsős komissiózást alkalmaznak, mivel egyenként válogatják ki a termékeket a megrendelések szerint. Vagyis nem párhuzamosan, csoportosan történik a kiválogatás. Expediálás 11 : A komissiózási folyamatok után az árut a csomagolótérbe viszik, ahol előkészítik a kiszállításra. Szabványméretű palettákra (80x120 cm) helyezik és védelemmel (fólia, hungarocell, rögzítő huzalok, kisebb ékek) látják el, hogy a szállítás során ne sérüljön. Majd gépesített módon felrakják a megrendelt fuvareszközre, kitöltik a szállítóleveleket, s az árut elküldik a megrendelőhöz. 10 A komissiózás az áruk konkrét megrendelés szerinti kigyűjtését és összeválogatását megvalósító folyamat (Prezinszky, 2002) (Tevékenységmenedzsment, [2008], 206.p.) 11 A raktározási folyamat utolsó részfolyamata, amely az előzetes komissiózási munkálatok során kiválasztott árut szállításra készíti elő. (pl. csomagolás, kiszállítási egység képzése, az áru járművekre történő rakodása stb.) (Uo. [2008], 209.p.) 17

17 Rendelés-feldolgozás és előkészítés A rendelés-feldolgozás a vállalat logisztikai folyamatainak a kulcseleme, hiszen a felmerülő vevői igény egy sor logisztikai folyamatot indít el. A legfőbb cél, olyan logisztikai kiszolgálási színvonal megteremtése, amely a felmerülő vevői igényeket maradéktalanul kielégíti. 12 A jobb logisztikai kiszolgálási színvonal eléréséhez, s ez által magasabb vevői megelégedettség biztosításához rövid és állandó nagyságú rendelésátfutási időre van szükség. A rendelés-feldolgozás és előkészítés folyamatai Rendelés elkészítése, továbbítása (vevő részéről) Rendelés beérkezése, és annak vállalati feldolgozása (eladó részéről) Rendelés előkészítése Rendelési állapotjelentés Az előzetes ajánlatkérés elfogadása után, a vevő közvetíti rendelési igényét a vállalatnak. Többféle módja van annak, hogy a vevői megrendelés eljusson a vállalat rendelésfeldolgozás folyamatába. Hagyományosan papír formában juttatja el a vevő a rendelési igényeit. Ezzel szemben a telefonon történő rendelés már egy személyesebb rendelésfelvételt és visszaigazolást tesz lehetővé. Ennél még fejlettebb módszer a számítógép és a hozzátartozó információ- és kommunikációtechnológia használata. Ez a megoldás nemcsak gyors és pontos, hanem a vevőszolgálatban dolgozóknak azonnal lehetőségük nyílik ellenőrizni, hogy a kívánt termék kiszolgálható-e a raktárkészletből vagy sem. Ezen kívül azonnali adminisztrációs lehetőségeket is nyújt a számítógépes rendeléskezelés. A beérkező megrendelés tartalmazza: - a termék pontos megnevezését, - a mennyiségét, - a pontos árat, - a szállítási és fizetési feltételeket - és a megrendelő adatait. 12 Tevékenységmenedzsment, [2008], 145. p. 18

18 Ez után a vállalat beilleszti a beérkező megrendeléseket az erre kiépített vállalati információs rendszerébe, majd utasításokat küld a raktározási és szállítási folyamatokat végző és felügyelő dolgozóknak. Ez után következhetnek a komissiózás, expediálás, kiszállítás, dokumentum-kezelés részfolyamatai. Az áru raktárból való kiállítása és a vevőhöz történő leszállítása közt a rendelés nyomon követése történik. Manapság, már a kisebb vállalatok is megtehetik, hogy nyomkövető programokat alkalmaznak. A vevői igény kielégítését követően, vagyis amikor a megrendelt áru megérkezik a vásárlóhoz, a vevőszolgálatnak még fogadni és kezelni kell a teljesítésigazolásokat. Csak e dokumentum birtokában számlázható ki a termék és a hozzá kapcsolódó logisztikai szolgáltatás költsége. 13 A Tekno Point rendelés-feldolgozási és előkészítési folyamatai A későbbikben ismertetett üzletpolitikájából is kitűnik a Tekno Point beérkező megrendeléseinek 80%-a üzletkötőkön, a nevéből is adódóan, egy közvetítő személyen keresztül érkezik. A maradék 20% kisebb szerelővállalatok egyéni rendelésfeladásából származik, ami többnyire telefonos, illetve elektronikus úton érkezik be a céghez. A vevői megrendelés folyamatát két részre bonthatjuk, attól függően, hogy milyen termék iránt merül fel a vevői igény. Ha az adott üzletkötő rendelkezik a kívánt termékkel a regionális raktárában, akkor a megrendelés csak közvetve, egy visszaigazolás formájában jut el a Tekno Point központjához. Viszont, ha olyan termék iránt merül fel a vevői igény, ami csak a központi raktárban található meg, akkor közvetlen rendelésről beszélhetünk. Az üzletkötők közvetítik a felmerült vevői igényeket a cég felé. Majd a fentiekben röviden bemutatott rendelési folyamatokat a Tekno Point látja el, s az árut a központi raktárból szolgáltatja ki. 13 Tevékenységmenedzsment, [2008], 147. p. 19

19 Értékesítési rendszer 14 Egy vállalat értékesítési rendszer struktúráját két főbb szempont alapján vizsgálhatjuk. Az egyik a csatornapolitika, a másik nagy csoport pedig a készletezési pontok meghatározása. Értékesítési csatorna Megmutatja, hogy milyen közvetítőkön keresztül jut el a termék és/vagy szolgáltatás a vevőhöz. Elsődleges csatorna tagok közé tartoznak az olyan termelők, nagykereskedők és a kiskereskedők, akik rendelkeznek a konkrét áruval. A szakosodott csatorna tagok olyan szervezetek, amelyek a konkrét áruval nem rendelkeznek, hanem azzal kapcsolatos szolgáltatást nyújtanak díj ellenében. Készletezési pontok A vállalati értékesítési struktúra másik szempontja a készletezési pontok feltárása. Vagyis milyen készletezési pontok közbeiktatásával (vagy a nélkül) jut el a termék és/vagy szolgáltatás a végső felhasználóhoz. Ez lehet közvetett, lépcsős rendszer; közvetlen, direkt rendszer vagy rugalmas rendszer. A közvetett rendszer esetében, a vállalat legalább egy készletezési pontot közbeiktat. Ilyen készletezési pont lehet egy központi vagy regionális raktár. A rendszer lényege, hogy készlet keletkezik. Pozitív hozadéka, - ami a készlettartás pozitívuma mellett szól -, hogy rugalmasabban tud a vállalat reagálni a vevői igényekre. Viszont a készlet mindig lekötött tőkét, illetve plusz költségeket jelent a vállalatnak. A közvetlen (direkt) rendszer alkalmazása esetében a termék, készletezési pont nélkül jut el a fogyasztóhoz. Ez a módszer többnyire akkor alkalmazható, ha nincsenek nagy távolságok az eladó és a fogyasztó közt, illetve kisszámú vevőkört elégít ki az adott cég. A rugalmas rendszer a közvetett és közvetlen elosztás előnyeit egyesíti. Vagy szükségállapotban, vagy előre meghatározott vállalati stratégia alapján alkalmazzák ezt a fajta elosztási rendszert. Bizonyos helyzetekben vagy nem tudja a vállalat a raktárból 14 Némon Zoltán, Sebestyén László, Vörösmarty Gyöngyi: Logisztika: Folyamatok az ellátásban, KIT 2005, Budapest, p. 20

20 kielégíteni a vevői igényeket, vagy nem is úgy alakítja a készletezési politikáját, hogy ez megvalósuljon. Ebben az esetben közvetlenül a gyártótól érkezik az a kívánt áru a vevőhöz. Viszont a rendszerben megtalálható a közvetett elosztás is, mivel rendelkezik a vállalat raktárral. Tekno Point értékesítési rendszere A cég értékesítési politikája a cég alkalmazásában lévő közvetítőkön keresztül a nagykereskedelmi szintet kihagyva egy erős viszonteladói hálózat kiépítése a nagyobb hozam elérése érdekében. Szinte egész Olaszországot lefedő közvetítő hálózattal rendelkezik, akik a kiskereskedőknek, s általuk magánszemélyeknek értékesítik a termékeket. A cég alkalmazásában 16 üzletkötő áll, akik igyekeznek egyre ismertebbé tenni az amúgy kevésbé elterjedt márkát, s ez által növelni a cég imázsát. Az üzletkötők ellenőrzése és továbbképzése a velencei irodában történik. Évente négyszer megrendezésre kerülő szakmai találkozásokkal és képzésekkel segíti a vállalat a munkájukat. Ahogy a rendelési folyamatok fejezetben olvashattuk már, a vevői megrendelések 80%-át az üzletkötői hálózaton keresztül bonyolítja le a Tekno Point. A vásárlók ritkán fordulnak közvetlenül a céghez termékvásárlás ügyében. Ezt közvetetten az üzletkötőkön keresztül teszik meg. A Tekno Point csatornapolitikájában elsődleges csatorna tagok nem különíthetők el ilyen egyszerűen. A gyártó cégek a kínai Midea és Gree, ahonnan az éves készleteiket töltik fel, illetve szükség esetén időszakos megrendeléseket adnak le. A folyamatot vizsgálva klasszikus nagykereskedelmi csoporttaggal nem találkozunk, hiszen a Tekno Point üzletpolitikája pont ezen szint kihagyásából ered. A nagykereskedelmi szint kimarad, és a gyártótól közvetlenül vásárolt termékeket üzletkötői hálózaton keresztül közvetve értékesíti a vásárlóknak. Szakosodott csatorna tagok azok a fuvarozók, akikkel a cég kapcsolatban áll. A disztribúciós folyamatok vizsgálatának másik szempontja készletezési pontok elemzése. A Tekno Point esetében közvetett rendszerről beszélhetünk, mivel Velencében, a cég székhelye mellett található a vállalat központi raktára. Illetve hat regionális raktár segítségével gyorsítja meg a szállítási időt, - ahogy azt már a raktározás fejezetben is olvashattuk-, ezáltal növelve a vevői elégedettségi szintet. 21

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

1.) A beszerzés és az áruátvétel helye, szerepe az áruforgalomban

1.) A beszerzés és az áruátvétel helye, szerepe az áruforgalomban Tartalom 1.) A beszerzés és az áruátvétel helye, szerepe az áruforgalomban... 2 2.) Az áruátvétel lebonyolítása, a hibás teljesítés korrigálása.... 6 3.) Az árukhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok...

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI 12. ELŐADÁS NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI Nemzetközi vonatkozásban a logisztikai rendszerek kialakítása annyiban különbözik a belföldi gyakorlattól, hogy bővül a figyelembe veendő

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

A kereskedelem helye, szerepe

A kereskedelem helye, szerepe A kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: Egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz. Másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek fő

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A termelési és nagykereskedelmi raktárirányítás szoftverei Tárolási módok és alkalmazásuk feltételei Kötött helyes

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére Az előadás címe Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére 2007.05.07. 2 A vállalatunk Tevékenységi kör: Spedíció Fuvarozás Disztribúció Szerződéses logisztika Komplex logisztikai szolgáltató:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK A logisztikai stratégiákat egyrészt a teljes vállalati logisztikai rendszer egészének kialakításánál, működtetésénél kell figyelembe venni, másrészt az alrendszereknél.

Részletesebben

Az e-logisztika kihívásai és megoldásai

Az e-logisztika kihívásai és megoldásai Az e-logisztika kihívásai és megoldásai Dr. Duma László ügyvezető, Adversum Kft egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem Az ellátási lánc és a B2B e- kereskedelem modellje Termék Termék Termék Termék

Részletesebben

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők Az értékesítési rendszer szereplői Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Tóth É. - Kereskedelmi ismeretek 2 Az értékesítési rendszer

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Műszaki Menedzsment Intézet 2011. szeptember TANTÁRGYI ISMERTETŐ A tantárgy címe és kódja (magyarul, angolul): Logisztika I. / Logistics I. Tárgyfelelős: Dr. BenkőJános,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Komplex szakmai vizsga A ) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási

Részletesebben

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Ügyfelünk a mall.cz A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Rugalmas B2C logisztikai megoldás Egy nagy online webáruházban mint mint például a Mall.cz esetében minden megtalálható, amire

Részletesebben

Tekno Point Hungary Kft. CÉGBEMUTATÓ

Tekno Point Hungary Kft. CÉGBEMUTATÓ Tekno Point Hungary Kft. CÉGBEMUTATÓ "Komforttechnika az Adriától a Kárpátokig" Tevékenységünk: A Tekno Point Hungary Kft főként lakossági és részben ipari komforttechnológiai termékeket gyárt, árusít

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése. 1. A logisztika kialakulásának története

Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése. 1. A logisztika kialakulásának története Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése 1. A logisztika kialakulásának története A logisztika fogalma először a haditudományokban jelent meg, a római hadseregben az úgynevezett

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

Webes felületi lehetoség. Ügyfélkapu. Beépített CRM

Webes felületi lehetoség. Ügyfélkapu. Beépített CRM Webes felületi lehetoség Ne engedje hogy teendői helyhez kössék! Szoftverünk táblagépen is fut, így üzletkötői akár a helyszínen, elektronikusan vehetnek fel új partnert vagy új rendelést, amellyel nem

Részletesebben

A fuvarozás, a szállítmányozás és a logisztika összefüggései

A fuvarozás, a szállítmányozás és a logisztika összefüggései BME OMIKK LOGISZTIKA 9. k. 5. sz. 2004. szeptember október. p. 59 63. Tanulmánytár * Szállítási logisztika A fuvarozás, a szállítmányozás és a logisztika összefüggései Dr. Tátrai Anna tanszékvezető főiskolai

Részletesebben

Készletgazdálkodási módszerek ÚTMUTATÓ 1

Készletgazdálkodási módszerek ÚTMUTATÓ 1 Készletgazdálkodási módszerek ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti Corvinus Egyetem, Logisztika

Részletesebben

Elmer Kft. Cégbemutató

Elmer Kft. Cégbemutató Elmer Kft. Cégbemutató 2012 Elmer Kft. Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 98. Tel: +36-1-445-1951 Fax: +36-1-445-1968 E-mail: elmer@ciklo-group.com Web: www.elmer.hu Küldetésünk: Magyarország egyik vezető

Részletesebben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben Nemzetközi marketing Tóth Éva tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. A NEMZETKÖZI MARKETING témakörei I. A nemzetközi marketing fogalma, stratégiái és koncepciói II. A nemzetközi piacra

Részletesebben

LOGISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK MUTATÓSZÁM RENDSZERE. A beszerzési logisztika mutatószámai

LOGISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK MUTATÓSZÁM RENDSZERE. A beszerzési logisztika mutatószámai LOGISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK MUTATÓSZÁM RENDSZERE A beszerzési logisztika mutatószámai Az elosztási láncba épülő raktárak helyzetüknél fogva mind beszerzési, mind értékesítési tevékenységet folytat(hat)nak.

Részletesebben

Infor ERP LN6.1 - Logisztika

Infor ERP LN6.1 - Logisztika Infor ERP LN6.1 - Logisztika Hogyan fejlődik a vállalatirányítási szoftver a kihívások mezején? Jándy Géza geza.jandy@snt.hu 2009.11.04. www.snt.hu 1 INFOR ERP LN verziók életciklusának áttekintése Triton

Részletesebben

Értékesítési csatornák

Értékesítési csatornák 9. A marketingcsatorna definíciója Értékesítési csatornák A marketingcsatornák önálló szervezetek olyan csoportjai, amelyek abban a folyamatban vesznek részt, amelynek eredményeképpen a termék vagy a szolgáltatás

Részletesebben

Logisztika alapjai 2. Beszerzési (ellátási) logisztika

Logisztika alapjai 2. Beszerzési (ellátási) logisztika BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 2. Beszerzési (ellátási) logisztika dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 2.

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban Újrahasznosítási logisztika 2. Logisztika az újrahasznosításban A logisztika szerepe Az újrahasznosítás folyamatában a tevékenységek jelentős része anyagáramlással kapcsolatos (pl. az elhasznált berendezések

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

Make or Buy döntés filozófiája

Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés lehet: - egy konkét megrendelés esetére, - egy meghatározott időszakra, amíg a feltételek, adottságok nem változnak. A vásárlást kizáró esetek - A kívánt

Részletesebben

A könyv segítségével megismerhetitek

A könyv segítségével megismerhetitek A könyv segítségével megismerhetitek az egyes vállalkozási formákat, a működés kereteit, a vállalatok különösen a kereskedelmi vállalatok tevékenységéhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket Az első

Részletesebben

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői:

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Bányai Kornél k.banyai@chello.hu Logisztikai menedzsment A logisztika humán aspektusai Katonai és polgári logisztika kapcsolatai Déri András deria@chello.hu

Részletesebben

A szállítást a Magyar Posta és a Magyar Posta Logisztikai Üzletága (MPL) futárszolgálata végzi.

A szállítást a Magyar Posta és a Magyar Posta Logisztikai Üzletága (MPL) futárszolgálata végzi. BELFÖLDI szállítási díjak: A szállítást a Magyar Posta és a Magyar Posta Logisztikai Üzletága (MPL) futárszolgálata végzi. A webáruház rendszere kiszámolja a kosárba tett termékek súlya alapján a szállítási

Részletesebben

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr.

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Gubán Ákos SCM Hatóság Kiskereskedő Fogyasztó Vevő 2 Logisztikai központ Beszálító

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március Átfutási idı Ciklusidı Kapacitás Képesítı kritérium Rendeléselnyerési kritérium Tanulási görbe Alapkészlet Biztonsági készlet

Részletesebben

Menedzsment kihívások a kkv-k körében Kérdőív a hazai kkv-k képzési igényének felmérésére fókuszban a logisztika

Menedzsment kihívások a kkv-k körében Kérdőív a hazai kkv-k képzési igényének felmérésére fókuszban a logisztika Menedzsment kihívások a kkv-k körében Kérdőív a hazai kkv-k képzési igényének felmérésére fókuszban a logisztika A hazai kis- és középvállalati (kkv) kör versenyképességének növelése a rendszerváltás pillanata

Részletesebben

Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek

Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek Osztálya István Zsolt, zsolt.istvan@bayzoltan.hu CAL-Transnational

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybevehető)

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. ERP integrált online vonalkódos raktár-irányítási rendszer bevezetési tapasztalatai

ESETTANULMÁNY. ERP integrált online vonalkódos raktár-irányítási rendszer bevezetési tapasztalatai ESETTANULMÁNY NY ERP integrált online vonalkódos raktár-irányítási rendszer bevezetési tapasztalatai Szaniszló Zsolt ICO Hungary Zrt. Sasfi Imre XAPT Hungary Kft. Várható erőforrás allokációs igények /

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

Ügyfelünk a Hilti. Testreszabott szolgáltatások egy kézből

Ügyfelünk a Hilti. Testreszabott szolgáltatások egy kézből Ügyfelünk a Hilti Testreszabott szolgáltatások egy kézből Áruszállítás rövid határidővel Kiindulópont: két raktár Ausztriában és Németországban. Cél: vevők ezrei Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában,

Részletesebben

1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban!

1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban! III. GYAKORLÓ FELADATOK 1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban! T 1. Beruházások K T 1. Műszaki berend. K T 2. Áruk K 1a 500 1b 500 Ny 2.000

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapest 2013. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Gazdálkodás Menedzsment szak

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

TÁROLÁSI SZABÁLYOK ÉS RAKTÁROZÁSI MÓDOK

TÁROLÁSI SZABÁLYOK ÉS RAKTÁROZÁSI MÓDOK TÁROLÁSI SZABÁLYOK ÉS RAKTÁROZÁSI MÓDOK 1 Az áruk tárolása és raktározása A termelés és fogyasztás időben és térben eltérnek egymástól, emiatt szükséges az árukat rövidebb, vagy hosszabb ideig tárolni.

Részletesebben

Logisztika: Néhány definíció a szakirodalomból

Logisztika: Néhány definíció a szakirodalomból 13. A logisztika szerepe a vállalkozás hatékony működésének megteremtésében. A forgótőke menedzsment tartalma: a forgóeszközök és a rövidlejáratú források összevont és egyedi menedzselésének fő döntései

Részletesebben

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT! INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER.

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT! INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. KÜLÖNLEGES AJÁNLAT! INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. a program a raktár-irányítási tapasztalatokat ötvözi a korszerű rendszerfelépítéssel, ezért

Részletesebben

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem Dr. Piskóti István Marketing Intézet Disztribúciós mix A marketing (értékesítési, disztribúciós) csatorna kialakítására, működtetésére

Részletesebben

Optimális rendelési tételnagyság

Optimális rendelési tételnagyság Készletgazdálkodás Optimális rendelési tételnagyság A készletek mennyiségének OPTIMÁLIS szinten tartása fontos gazdálkodási feladat HIÁNY: a fogyasztó :(értékesítési lehetőség ) elvesztése A MAGAS KÉSZLET

Részletesebben

Novák Nándor. Disztribúció. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai

Novák Nándor. Disztribúció. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai Novák Nándor Disztribúció A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai A követelménymodul száma: 0391-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-004-50 DISZTRIBÚCIÓ-ELOSZTÁSI

Részletesebben

Online megrendelés: www.momacc.com. MM Basic Számítógép vásárlás 24/7 szerver felügyelet. Teljesítmény 56 000 Kh/s

Online megrendelés: www.momacc.com. MM Basic Számítógép vásárlás 24/7 szerver felügyelet. Teljesítmény 56 000 Kh/s a kiszámítható jövő a vállalat A vállalatot 2013 szeptemberében hoztuk létre azzal a céllal, hogy egy innovatív felhő technológián alapuló grafikai szolgáltatást nyújtsunk a világ bármely pontján működő

Részletesebben

VBKTO logisztikai modell bemutatása

VBKTO logisztikai modell bemutatása VBKTO logisztikai modell bemutatása Logisztikai rendszerek információs technológiája: Szakmai nyílt nap Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 2007. június 6. Tartalom Vagyontárgy nyilvántartó központ

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

Energiafű ellátási logisztika modellezése a Pannon Hőerőmű Zrt-nél

Energiafű ellátási logisztika modellezése a Pannon Hőerőmű Zrt-nél GreenSky Modeling Energiafű ellátási logisztika modellezése a Pannon Hőerőmű Zrt-nél A kutatást az NKFP 3A 061-04 számú Biomassza projekt keretében végeztük. Torjai László torjai@ktk.pte.hu Az erőmű és

Részletesebben

TECHNOLÓGIÁK A GYAKORLATBAN. Projektmenedzsment. Konstantinusz Kft.

TECHNOLÓGIÁK A GYAKORLATBAN. Projektmenedzsment. Konstantinusz Kft. TECHNOLÓGIÁK A GYAKORLATBAN Projektmenedzsment Konstantinusz Kft. 2010 Esettanulmányomban egy új termék projektmenedzsmentjét szeretném elemezni. A projekt egy konkrét, a kontextustól függő cél vagy célok

Részletesebben

GHS kérdések és válaszok

GHS kérdések és válaszok Gyakori kérdések és válaszok Az alább összegyűjtött kérdések és válaszok segítenek Önnek a Castrol 2014-re és 2015- re tervezett GHS-hez kapcsolódó lépéseire vonatkozó vevői kérdések megválaszolásában.

Részletesebben

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR 3. ELŐADÁS TERMELÉSI FOLYAMATOK STRUKTURÁLÓDÁSA 1. Megszakítás nélküli folyamatos gyártás A folyamatos gyártás lényege, hogy a termelési folyamat az első művelettől az utolsóig közvetlenül összekapcsolt,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

Alapfogalmak, alapszámítások

Alapfogalmak, alapszámítások Alapfogalmak, alapszámítások Fazekas Tamás Vállalatgazdaságtan szeminárium 1. Vállalati gazdálkodás Gazdálkodás - Gazdaságosság. A gazdálkodás a vállalat számára szűkösen rendelkezésre álló és adott időszakon

Részletesebben

TARTALOM A MEGVALÓSÍTANDÓ ÜZLETI FUNKCIÓK LEÍRÁSA...3 KERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGEK...4 PÉNZÜGYEK...5 SZÁMLAEGYENLEGEK KEZELÉSE... 6

TARTALOM A MEGVALÓSÍTANDÓ ÜZLETI FUNKCIÓK LEÍRÁSA...3 KERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGEK...4 PÉNZÜGYEK...5 SZÁMLAEGYENLEGEK KEZELÉSE... 6 by TARTALOM A MEGVALÓSÍTANDÓ ÜZLETI FUNKCIÓK LEÍRÁSA...3 KERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGEK...4 KERESKEDELMI AJÁNLAT...4 VEVŐI MEGRENDELÉS...4 BESZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS...5 PÉNZÜGYEK...5 SZÁMLAEGYENLEGEK KEZELÉSE...

Részletesebben

Az üzleti terv lehetséges céljai

Az üzleti terv lehetséges céljai Az üzleti terv minden vállalkozás legfontosabb dokumentuma. Fő kritériuma, hogy legyen szakszerű és egyben közérthető. Lehetőleg optimista lelkesedést tükrözzön, derüljön ki belőle az ügy iránti elkötelezettség.

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET 22/2009. (X. 16.) PM RENDELET A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL HATÁLYOS: 2010.01.01 2011.12.31 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai:

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai: Rólunk A TRANSEMEX Kft 1989-ben azzal a céllal alakult, hogy a hagyományos európai közúti szállítmányozási tevékenység mellett, megbízható szakmai hátteret biztosítson partnereinek a Törökország és Magyarország

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Az üzleti tevékenység

Részletesebben

Szabó Zoltán MKT Logisztikai Szakosztály elnöke, Ghibli Kft ügyvezet 2014.09.05. Nyíregyháza

Szabó Zoltán MKT Logisztikai Szakosztály elnöke, Ghibli Kft ügyvezet 2014.09.05. Nyíregyháza Szabó Zoltán MKT Logisztikai Szakosztály elnöke, Ghibli Kft ügyvezet 2014.09.05. Nyíregyháza Felkészülés EU csatlakozás 2004. május 1 szombat ( április 30 péntek ) Milyen el nyöket láttunk? ( vám, határ

Részletesebben

A beszerzésre vonatkozó hosszú távú döntések

A beszerzésre vonatkozó hosszú távú döntések A beszerzésre vonatkozó hosszú távú döntések A beszerzési tevékenység célja: a vevőkör keresletét mennyiségben és választékban a legteljesebben kielégítő árualap biztosítása. Beszerzési stratégia: alkalmazott

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

Láthatóság, vezetés és kontroll az üzleti lehetőségtől a nyereségig

Láthatóság, vezetés és kontroll az üzleti lehetőségtől a nyereségig Láthatóság, vezetés és kontroll az üzleti lehetőségtől a nyereségig Kinek ajánljuk? Az SAP Business One-t ajánljuk azon kis- és közepes méretű vállalkozások számára, amelyek mindennapi működését olyan

Részletesebben

Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Genetips Kft. Székhely: 1146. Budapest, Dózsa György út 11. fszt.2. Postázási cím: 2600 Vác Pf.188. Cégjegyzékszám: 01-09-190638 Adószám: 24940962-2-42

Részletesebben

A Mórakert TÉSZ információs rendszere

A Mórakert TÉSZ információs rendszere A Mórakert TÉSZ információs rendszere Berecz Patrícia DE AMTC GVK SU 2009-2009.08.27 Tartalom A Mórakert TÉSZ bemutatás Informatikai ellátottság Kommunikáció Egyéb informatikai rendszerek A Mórakert TÉSZ

Részletesebben

Ügyfelünk a Daikin. Áruelosztás könnyedén

Ügyfelünk a Daikin. Áruelosztás könnyedén Ügyfelünk a Daikin Áruelosztás könnyedén 20 000 küldemény, 15 ország, egyetlen globális logisztikai partner Hogyan juttathatunk el évente 20 000 küldeményt a 15 különböző országban található ügyfeleinkhez?

Részletesebben

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató EKÁER workshop trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László logisztikai igazgató 1 TARTALOM Az EKÁER rendszerről általánosságban Jogszabályi háttér Az EKÁER szám igénylésével kapcsolatos

Részletesebben

A SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETŐJE. Tantervi előírás

A SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETŐJE. Tantervi előírás A SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETŐJE Tantervi előírás Az intézményen kívüli 4 hetes szakmai gyakorlatot a Műszaki menedzser alapszak képzési programja kritérium-feltételként rögzíti. A gyakorlat időtartama

Részletesebben

Az út legalább olyan fontos mint az eredmény Mayer Zoltán dm Kft. 2015.05.14

Az út legalább olyan fontos mint az eredmény Mayer Zoltán dm Kft. 2015.05.14 Az út legalább olyan fontos mint az eredmény Mayer Zoltán dm Kft. 2015.05.14 A dm (logisztikai) története 1993.07.08. dm001 nyitás 1997. DEPO raktár indítás (7.500m2) 2000. 100. dm üzlet 2003. DEPO raktár

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó Magyarországon Gyártott Rozsdamenetes Kéményajtó FORGALMAZÁS és BEÉPÍTÉS Keressük Viszonteladó partnereinket! HANS PÉTER Kéményajtó TEAM Tel: 06.70.200.5757 Web: www.kemenyajto.eu E-Mail: info@kemenyajto.eu

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4.

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4. EKAER rendszer 2015. március 1-től Pétfürdő, 2015. március 4. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2363-06 Jogi-, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2363-06 Jogi-, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok 1. feladat Barátja megkéri, adjon segítséget egyéni vállalkozása beindításához. Tájékoztassa barátját az egyéni vállalkozás beindításával kapcsolatos tudnivalókról! - az egyéni vállalkozásokra vonatkozó

Részletesebben

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI Érvényes: 2015.01.15-től visszavonásig 1. Általános feltételek: Az árajánlat elfogadására vonatkozó feltételek: Ajánlatunk áttekintése, majd

Részletesebben