Ritka és Telepesen fészkelő madarak Monitoringja ( R T M ) Általános RTM felmérések. Programismertető és útmutató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ritka és Telepesen fészkelő madarak Monitoringja ( R T M ) Általános RTM felmérések. Programismertető és útmutató"

Átírás

1 Ritka és Telepesen fészkelő madarak Monitoringja ( R T M ) Általános RTM felmérések Programismertető és útmutató március Budapest - Nyíregyháza Verziószám: 2.1 Összeállította: Nagy Károly, Szép Tibor, Halmos Gergő

2 1. Bevezető 1.1. A program célkitűzése Elsődleges cél a Magyarországon fészkelő ritka, veszélyeztetett és a telepesen fészkelő madárfajok állományának becslése és a létszámukban bekövetkező változások nyomon követése évről-évre. Mivel ezen fajok állományának jelentős része az IBA-területeken (Fontos Madárélőhelyek) vagy az azokkal jelentős területi átfedésben lévő Különleges Madárvédelmi Területeken (a Natura 2000 hálózat részeként, az Európai Unió Madárvédelmi Irányelve alapján kijelölt területek) fordul elő, ezért a program elsősorban ezekre a területekre koncentrál. Ezek az állományadatok nélkülözhetetlenek a természetvédelem számára, a veszélyeztetett fajok- és élőhelyeik védelme pedig nemzetközi kötelezettség is, amelyhez ugyancsak a lehető legpontosabb adatokra van szükség. Mindezeket a követelményeket csak egy jól szervezett, egységes módszerekkel, minél nagyobb számú mintaterületen végzett madárszámlálási program elégítheti ki. Természetesen feladatunk nem lehet minden fajra az ország egész területére kiterjedő állományadatok gyűjtése, mert ez a jelenlegi anyagi és személyi feltételek mellett teljesíthetetlen. Ezért koncentráljuk erőfeszítéseinket az IBA-területekre és a KMT-kre, azokon belül is elsősorban a ritka és telepesen költő fajokra. A lehetőség azonban adott, ha valakinek kedve és ideje engedi, vagy éppen olyan helyen lakik, ahol kisebb jelentőségű területek vannak, akkor az IBA területeken kívül is elvégezhető más, kevésbé ritka fajok állománybecslése is. Célok: Az érintett fajok hazai fészkelő állományának és változásainak nyomon követése a Fontos Madárélőhelyeken (IBA) és a Különleges Madárvédelmi Területeken (KMT) és azokon kívül. A vizsgált fajok előfordulásairól gyűjtött alapadatok integrálása a Természetvédelmi Információs Rendszer adatbázisába. Olyan program kidolgozása és működtetése, amely elősegíti: az IBA-területek madár-állományainak és a veszélyeztető tényezőinek meghatározását, a bekövetkező változások nyomon követését, és a rendszeres időközönként szükséges IBA jelentések elkészítését; a Madárvédelmi Irányelv szempontjából érintett fajok és területek védelmét és az Európai Unió számára a Natura 2000 területekről készítendő monitoring jelentések elkészítését Mely fajokat mérjük fel? Mint már a célkitűzésekben említettük, a program elsődlegesen a ritka és a telepesen fészkelő fajok költőállományának felmérésére irányul. Természetesen az a jelző, hogy ritka, mindenkinek mást jelenthet, sőt, országrészenként is eltérhet. Ezért erre a listára elsősorban azokat a fajokat vettük fel, amelyeket világszerte vagy Európában is veszélyeztetettek és/vagy hazánkban kis létszámban költenek. A telepesen fészkelő fajok esetében a választás egyértelmű, bár ezek között is előfordulhat telepen kívüli, egyedi fészkelés. A felméréseket minden mintaterületen elsősorban fajok esetében kell elvégezni! Lehetséges azonban, hogy valaki nem az összes kiválasztott fajt, hanem csak egyes madárcsoportok (pl. csak a parti madarak, vagy csak a ragadozó madarak stb.) állományait méri fel, ezt azonban az adatlapokon jelezni kell. Fakultatív jelleggel bevontuk a programba a közepesen gyakori fészkelő fajokat is, de a gyakori és alkalmi fészkelő fajok előfordulásait is megadhatják a felmérők. Abban az esetben, ha az RTM programban résztvevő felmérő a gyakori fajok állományát is fel szeretné mérni, ajánljuk az MMM (Mindennapi Madaraink Monitoringja) program módszereivel annak elvégzését!

3 2. Módszerek 2.1. Mintavételi területek Amint azt korábban említettük, az RTM általános felméréseket elsősorban az IBA-területekre (Fontos Madárélőhelyek) vagy a Különleges Madárvédelmi Területekre koncentráljuk. A felmérés egységei a 2,5 * 2,5 km-es UTM négyzetek. Egy-egy felmérő több négyzetet is elvállalhat, lényeges, hogy lehetőleg ugyanazokon a négyzeteken, lehetőleg ugyanaz a megfigyelő végezzen állományfelméréseket több éven át, lehetőleg ugyanazzal a módszerrel. Az RTM felmérések során előfordul, hogy idő hiányában nincs mód minden egyes UTM négyzet teljes területének felvételezéseire. Ilyen esetekben a fészkelési adatok összesítésekor minden egyes UTM négyzetnél jelezni kell, hogy mely részek vagy mekkora hányada lett felmérve egy-egy vizsgált fajra vonatkozóan Terepi munkamódszerek A vállalt négyzetekről a felmérők UTM rácsozattal ellátott térképeket kapnak (1: és 1: méretarány között). Ezekről kell megfelelő számú másolatot készíteni úgy, hogy minden egyes terepnapon a megfigyeléseit külön térképlapra rögzíthesse. Minden faj esetében megállapítottuk azt az időszakot, amikor a felmérést a legjobb elvégezni, vagyis amikor az illető faj fészkelési aktivitása (éneklés, nász, territoriális viselkedés) a legintenzívebb (ezt a terepnapló fajok táblázatában fel is tüntettük). Azt is feltüntettük, hogy ebben az időszakban legalább hány megfigyelés szükséges egy territórium elkülönítéséhez vagy a fészkek számlálásához. Próbáljuk meg elérni, hogy minden fajra a számára legjobb időszakon belül legalább kétszer, de inkább háromszor járjuk be a négyzetben az alkalmas fészkelő-helyeket. A következőkben minden egyes madárcsoportra a fészkelő párok felmérésére alkalmas módszereket ismertetjük Territórium-tartó fajok Ezeknél a fajoknál az ún. territórium-térképezés klasszikus módszerét alkalmazzuk. Ennek lényege, hogy minden egyes terepnapon külön térképvázlatra rögzítjük a fajok adatait és pontos helyét, majd ezeket a fészkelési időszak végén összesítjük. A területet lehetőleg minden alkalommal teljes egészében járja be, az útvonalat változtatva, és az egyes fajok megfigyeléseit a térképvázlatra rögzítse. Célszerű minden egyes megfigyelésnél külön jelölni minden egyes fészkelésre utaló viselkedést (pl. éneklő hím, nászrepülő pár, territórium-harc, etető tojó, fészek fiókákkal, stb.). Az egyedek vagy fészkek észlelési helyét a térképen a lehető legpontosabban rögzítse. Ebből a célból igyekezzen mindig tereptárgyakhoz, jól azonosítható pontokhoz, vagy mesterséges jelölésekhez bemérni a saját helyzetét és az észlelt madarak helyzetét. Így minden egyes megfigyelési napról lesz egy térképvázlata, az egyes fajokra vonatkozó információkkal együtt, melyeket a terepnaplóban rögzít. Egy-egy területet a fészkelési időszak alatt legalább 5-8 alkalommal járjon be. Ez a szám a felmérendő fajok fészkelési ideje és a minimálisan megkövetelt megfigyelési adatszám függvényében változhat. Az egyes megfigyelési napok között legalább 1 hét különbség legyen, az ennél gyakoribb észlelések csak kiegészítő jellegűek lehetnek. Ez azért is fontos, mert számos vonuló madár a fészkelésre utaló viselkedést mutat vonulás közben is, akár 1-2 hétig, így ha ebben az időszakban túl sűrű megfigyelései vannak, akkor megeshet, hogy fészkelő párként különíti el a vonuló egyedeket is. A terepi munka végén az egyes territóriumokat a költésre utaló viselkedést mutató egyedek térbeli és időbeli tömörülése alapján különíti el Telepesen fészkelő fajok Egy rendkívül fontos megjegyzés: elsődleges mindig a madarak zavartalanságának biztosítása, költésük sikeressége. Emlékeztetőül jegyezzük meg, hogy nagyon sok KMT vagy IBA-terület

4 természetvédelmi oltalom alatt áll és a legtöbb telepesen fészkelő faj veszélyeztetett, ezért próbálja a fészkelő párok számát megbecsülni. Csak akkor menjen be közvetlenül a telepre a lakott fészkeket leszámolni, ha okvetlenül szükséges (pl. tudományos célú gyűrűzés, kutatás), és ehhez minden esetben a természetvédelmi kezelő hozzájárulása és felügyelete szükséges! Ilyen estekben a legkisebb számú (2-3) tapasztalt megfigyelő végezze gyorsan és hatékonyan a lakott fészkek számolását, és a fészkelési időszakban csak egyszer! Összehangolatlan többször, többek által végzett számolás rendkívüli károkat okozhat a költési sikerben, fészekelhagyás, fiókák szétmászkálása, ragadozók stb. miatt. A legtöbb esetben közvetett módszerekkel is meg lehet becsülni a fészkelő állományt. Sirály-, csér- és szerkőtelepeken többféle módszert is használhatunk. Az egyik a direkt számolás, amikor egy jó kilátást nyújtó pontról leszámoljuk a biztosan elfoglalt fészekhelyeket, vagyis a láthatóan lakott fészkeket és a kotló madarakat. Ezt a fészkelési időszak elején (amikor a legtöbb pár tojásokon kotlik), napközben lehet a legnagyobb hatékonysággal elvégezni. Mivel nem okoz közvetlen zavarást, ez a legkedvezőbb módszer, de csak kisebb, jól áttekinthető telepeken alkalmazható. A számolást a költési időben legalább háromszor el kell végezni. Ha a fészektelep túl nagy, és közvetlenül akarja leszámolni a fészkeket, jobb, ha az öszes fészek leszámolása helyett a kolónia méretétől függő számú vonalas vagy négyzetes felvételt végez, és ezekből számítja ki a teljes telep méretét. Ez úgy történik, hogy kiválasztott útvonal mentén 0,5-1 m távolságon belül (vonal), ill. 5x5 m és 20x20 m nagyságú négyzeteken belül számolja meg az összes lakott fészket, majd ezekből következtet a telep méretére. Csérek esetében 20, sirályok esetében 30 percen túl semmiképpen se maradjunk a telepen! Egy viszonylag megbízható módszer a fészektelepen tartózkodó összes madár egyszeri felriasztása, és a levegőben levő madarak többszöri megszámlálása. A számlálások eredményeit kell átlagolni, és ezt kettővel osztva kapjuk meg a párok közelítő számát. A sűrű nádban vagy megközelíthetetlen, iszapos talajú erdőben lévő gémtelepeken a fészkelő párok számára a fészkelő helyekre alkonyatkor behúzó vagy azt hajnalban elhagyó madarak száma alapján következtethetünk. A megközelíthető erdőkben nemcsak a lakott fészkek leszámolása hozhat eredményt, ami sokszor nehezen kivitelezhető. Kisebb részterületeken a lakott fészkek leszámolása és a fészkelő fajok arányának megállapítása után az eredményeket a telep teljes területére kivetíthetjük. Nagyméretű telepeken megjelölt 5 m-es sávokon belül számolhatják le a fészkeket, és ezeket összegezhetik. Természetesen egyedi módszerekkel is jó eredményeket érhetünk el, azonban fontos ezen módszerek leírása és jelzése a Területi Koordinátor felé, illetve a megjegyzés rovatban ennek leírása. A sűrű nádban, laza telepekben költő fajok; pl. vörösgém esetén, még nem rendelkezünk megbízható módszerekkel. Bölömbikára a legaktívabb időszakban (kora reggel vagy alkonyatkor) a buffogó hímek számlálása adhat jó eredményt. Ezt is legalább háromszor kell elvégezni a költési idő alatt. A partfalban költő fajok telepeinek felmérése viszonylag egyszerű: leszámolja egyesével az összes (lakott és lakatlan) üreget. A fészkelő párok számának megállapításához a partifecske esetében a számlálás évében ásott üregek számát be kell szorozni 0.6-al, míg a gyurgyalag és jégmadár esetében az üregek lakottságának közvetlen megfigyelése (etető madarak) vagy az üreg használtságának közvetett megfigyelése (pl. nem pókhálós bejárat) alapján adja meg. Ez megközelítőleg pontos eredményt ad Vizeken fészkelő fajok Egyes nem szigorúan territórium-tartó vízimadárfajok (vöcskök, nyári lúd, récefajok, szárcsa), amelyek általában sűrű növényzetben költenek, külön problémát jelentenek, mert a hagyományos territórium-térképezéssel nem nyerhető pontos kép az állományukról. Ezen fajok esetében kielégítő eredményt nyújt a fiókavezetési periódusban a nyílt vízfelületeken kora reggel vagy késő délután a fiókákat vezető családok leszámolása. Ezt az adott fajra jellemző időszakban legalább kétszer végezze el. Vörösnyakú- és feketenyakú vöcsök felmérésekor a legjobb, ha a vízen észlelt adult madarak mennyiségét vesszük alapul, s ez alapján állapítsa meg a fészkelő párok számát. A számlálásukat közvetlenül az első fészeképítésük előtt végezze el. Búbos vöcsök esetén a fészeképítés előtt, a násztevékenység idején (márciusban) lehet a legbiztosabban leszámolni a párokat, mert ekkor még a növényzet nem eléggé fejlett, és a madarak jól láthatók. Kis vöcsöknél a territórium-térképezés ad eredményt, itt jellegzetes hangjukat kell elsősorban figyelni. Récék esetében ellenőrző számolásokat végezhet a kotlási időszak alatt a fészkelő-

5 helyek közelében gyülekező gácsérok megszámolásával. Természetesen a legalkalmasabb időszak erre fajonként eltérő. Figyeljen arra, hogy a nem fészkelő, vagy késői vonuló csapatok előfordulásait elkülönítse a fészkelő állománytól! Partimadarak A partimadarak (limicolák) többsége csak a fészek közvetlen környékén tart territóriumot, így laza telepekben költő fajoknak tekinthetők. Ezeknél szintén a természetvédelmi megfontolások az irányadók, tehát kerüljük a fészkek közvetlen leszámolását, hacsak erre nincs egyéb ok. Nyílt terepen, vaksziken, rövidfüvű legelőn költő fajok (gulipán, székilile, bíbic) esetében a fészken ülő vagy annak közelében szedegető párok távolabbról is jól elkülöníthetőek, távcsővel vagy teleszkóppal megszámolhatóak. Az egyes párok hozzávetőleges helyét is rögzítheti a térképen, de egyszerűbb egy-egy laza telep vagy kisebb állomány számát és helyzetét megadni. Magasabb növényzetben költő fajok esetén (piroslábú cankó, nagy goda) kisebb zavarás esetén a fészkelőhely felett keringő madarak számlálása (elosztva kettővel) adhat eredményt a fészkek megkeresése nélkül. Bizonyos fajokra (nagy póling, sárszalonka) a territórium-tartó fajoknál leírtak az irányadók (a territóriumot tartó hímek hangja). Javasoljuk még a vonalas felvételek (transzektek) és a territóriumtérképezés kombinációját, tehát egymástól m-re levő útvonalak mentén, térképen rögzítse az egyes madarak helyzetét. Ugyanazon a területen ezt a felvételt legalább 4-5 esetben kell megismételni és a párok számát a territórium-tartó fajoknál ismertetett módszer alapján lehet megállapítani Éjszakai aktivitású fajok Néhány madárfaj (elsősorban a baglyok, lappantyú, vízicsibék, haris stb.) territórium-tartó aktivitásának a csúcsa a késő esti-éjszakai órákra esik. Az érintett fajoknak a felmérését ezért éjszaka kell elvégezni, a territórium-tartó egyedek hangja alapján. Ezeknél a fajoknál csak akkor lehet a fészkelést egy adott négyzetben kizárni, ha a fenti módszer alkalmazásával győződtünk meg erről! (A vizsgált fajok hangjának magnetofonról vagy egyéb eszközről való lejátszása az állományfelméréskor kerülendő! Amennyiben megfelelő időszakban és időjárási körülmények között végzi a felméréseket, akkor a fajok többségének territórium-tartó egyedei észlelhetőek lesznek.) 2.3. Tippek a terepi munkához Munkánkat sikeresebbé tehetjük, ha a következő szempontokat szem előtt tartjuk: - szenteljünk külön figyelmet az élőhely igényre, - használjuk az előző években gyűjtött tapasztalatainkat Élőhely igény Ha egy adott faj élőhely igényét figyelembe vesszük, akkor elhanyagolhatjuk a négyzet nagy részének részletesebb vizsgálatát. Nagyméretű szántóföldeken valószínűtlen gémtelepet találni, ugyanígy hegyvidéki erdőkben sem gyakran fordul elő partimadár. Elsődlegesen azokra az élőhelyekre fordítsa a figyelmét, amely az adott faj(ok)nak a legmegfelelőbbek. Természetesen néhány faj (túzok, hamvas rétihéja) gabonaföldeken is gyakran költenek, és néha váratlan helyeken is bukkanhat felmérendő fajokra. Ezért mindig győződjön meg róla, hogy az adott faj számára szóba jöhető minden területet átvizsgált a négyzeten belül! A korábbi tapasztalat felhasználása A megelőző években szerzett hely- és fajismeret döntő fontosságú lehet egy-egy pár vagy fészkelőtelep megtalálásában. A madarak jó része, ha nem éri zavarás és a költőhely paraméterei sem változnak, évről-évre ugyanazt a területet foglalja el. A telepekkel is ugyanez a helyzet, azoknak helyét is többnyire csak kényszerűségből változtatják a madarak. Ha a kérdéses madarat mégsem találja az előző évi költőhelyén, közeli hasonló élőhelyek alaposabb átvizsgálása gyakran sikert hozhat.

6 Saját UTM négyzeten kívüli megfigyelések A ritka és telepesen költő fajok minden fészkelésre utaló megfigyelését továbbítsa a Központ felé a saját négyzetein kívül is! Ezeket a pontos idő, hely (négyzet kódja, ha ismert), faj és fészkelésre utaló viselkedés (nászrepülés, fészek, lakott telep stb.) megjelölésével minél előbb adja le, hogy az adott évi felmérések adatainak elemzései során rendelkezésre álljanak. Ez még akkor is segítség lehet, ha azon a négyzeten dolgozik valaki más és így juthatunk kiegészítő információhoz Az adatok értelmezése A fészkelési időszak végén minden megfigyelésünket rendszerezzük. A legnehezebb annak megállapítása, hogy tulajdonképpen hány fészkelő pár is van a területen az egyes fajokból. Döntő szempont, hogy minden megfigyelő azonos szempontok szerint értékelje az adatait, hogy az eredmények összehasonlíthatók legyenek egymással. Ezért olyan pontosan kövesse a megadott ajánlásokat, amennyire csak lehet. Természetesen az egyes fajcsoportokra más követelmények vonatkoznak Territoriális fajok Ezeknél a fajoknál az egyes terepi napokra vonatkozó térképvázlatokon és a terepnaplóban szereplő adatokat a fészkelési időszak végén a következőképpen összesíti: minden egyes fajra, ahol egynél több egyedről vannak megfigyelései, fajtérképet készíthet. Egy térképvázlatra pontosan átmásolja az illető faj összes megfigyelését az egyes terepnapokon készült térképvázlatokról, úgy, hogy az első terepnapon levő megfigyeléseket pl. A-val jelöli, a második napon levőket B-vel és így tovább. Fontos, hogy az egyes megfigyeléseket egymástól legalább egy hét válassza el! Az egymáshoz legközelebb eső; különböző jelölésű pontok alkotnak ideális esetben egy-egy territóriumot. Ezeket összeszámolva kapja meg a területen feltehetően költő madarak számát. Azt, hogy legalább hány elkülönült megfigyelés kell egy-egy territórium meghatározásához, a terepnapló fajlistájában találhatja meg. Partimadarak esetén egyedek helyett az egyes laza kolóniákban költő egyedek számát adhata meg, és ezeket különítheti el territóriumként. Az egyes ilyen territóriumokban maximálisan észlelt egyedek számát osztva kettővel kaphatja meg a fészkelő párok számát. Egyes fajoknál egyetlen, fészkelésre alkalmas élőhelyen történt megfigyelés is elegendő lehet (pl. réti fülesbagoly). Ezeket a fajokat szintén a fajlistában találhatja meg. Néhány fajnál különös figyelmet kell fordítani a késői vonulókra (pl. sirályok, récék) vagy az átnyaralókra (egyes partimadarak, mint a pajzsoscankó, erdei cankó, nagypóling stb.), ezeknél különös gonddal ügyeljen arra, hogy csak a ténylegesen költő egyedeket vegye számba. Ehhez segítséget nyújthatnak saját tapasztalatai vagy mások korábbi tapasztalatai Telepesen fészkelők Amennyiben nem volt lehetősége közvetlenül leszámolni a lakott fészkeket és valamelyik indirekt módszert választotta (pl. madarak számolása), akkor a következőt tartsa szem előtt: többszöri számlálás esetén (ami fontos követelmény) mindig a magasabb szám az irányadó, és ezt a számot kettővel osztva és lefelé kerekítve kapja meg a telepen költő párok számát. Ugyanez vonatkozik a laza telepekben költő partimadarakra és a nyílt vizeken költő fajokra (szárcsa, récefélék, vöcskök) is: mindig a nagyobb számolási adat az irányadó! Néhány dologra még külön felhívnánk a figyelmet: Hasznos lehet, ha sűrűn használja a fajlistát, a terepi időszakban csakúgy mint utána. Ez egyrészt azért fontos, hogy tudja, mely fajokra mi a legjobb időszak, másrészt, hogy az eddig gyűjtött megfigyelései elegendőek-e a fészkelő párok számának pontos megállapításához. Ha nem, akkor esetleg további terepnapokat célszerű kint tölteni az adatok pontosítására. Néhány faj (elsősorban a ragadozók) hosszú táplálékkereső repülést végezhetnek a fészkelési időszakban. Így megtörténhet, hogy többször is látja ezen egyedeket a négyzetében, holott esetleg csak azon kívül költenek. Annak ellenére, hogy ezek a megfigyelések megfelelhetnek a megadott feltételeknek, természetesen nem számíthatók be. Ha ilyen gyanú merül fel, próbálja megállapítani

7 a fészek pontos helyét, vagy kérje ki a helyi ragadozómadár-felmérést végző kolléga tanácsát. Ugyanez a probléma úgy is felvetődhet, hogy egy szomszédos négyzetben költő pár az Ön négyzetében jelenik meg a kirepült fiókákkal, holott költésről addig nem volt tudomása. Gondosan vizsgálja meg ebben az esetben annak a lehetőségét, hogy esetleg elnézte a fajt, vagy ténylegesen kívül fészkelt. Poligámia is előfordulhat egyes fajoknál, amikor egy hím több territóriumot (és tojót) tart egyidejűleg. Ilyenkor a megtalált fészkek vagy a tojók (fiókás családok) száma a döntő Tippek a feldolgozáshoz Felvetődhet az a kérdés, hogy mi a teendő akkor, ha egy jól elhatárolható élőhely (pl. tó vagy erdő) két vagy több négyzet területére is átnyúlik. Ekkor a következő ajánlások az irányadók: ha az élőhely viszonylag nagyméretű, és nagyjából egyenlő arányban oszlik meg a négyzetek között, akkor célszerű a fészkelő állományokat is ugyanilyen arányban megosztani a négyzeteken; ha az élőhely nagyméretű, és a területének kevesebb, mint a fele esik az egyik négyzetre, akkor - ha a fészkelő állományok elkülönítése területenként nehézségekbe ütközik - a teljes élőhelyre vonatkozó állománybecsléseket annál a négyzetnél tüntesse fel, amelyikre a nagyobb terület esik (jelzés a megjegyzésnél); ha az élőhely, vagy fészektelep kisméretű (szikes tó, erdőfolt, homokbánya stb.) és két, vagy több négyzet határára esik, akkor: a., két négyzet esetén mindig a bal oldali (nyugati), b., több négyzet esetén mindig a bal alsó (délnyugati) négyzethez írja be. Mindez természetesen csak akkor jelentős, ha a terepen nem tudja pontosan beazonosítani a párok helyét. Amennyiben a fenti megosztásokat alkalmazza, ezt minden esetben tüntesse fel a Megjegyzések rovatban! 3. Mintavételi gyakoriság, ütemezés Minden egyes UTM négyzetben minimum 5-8 mintavételt (teljes bejárás) kell elvégezni a meghatározott időszakokban, általában március július között. Lehetőség szerint az egyes mintaterületeken a mintavételek a meghatározott időszakokon belül egyenletesen legyenek elosztva, de az egyes területeken a felmérések napjait az adott terület élőhely típusainak és a várhatóan előforduló fajok költési időszakának megfelelően határozzuk meg, azokra az időszakokra koncentrálva, amelyekben az adott fajok költésre utaló viselkedése a leginkább detektálható (revírek foglalása, territórium-harcok, territóriumok jelzése (éneklés), fiókanevelési időszak stb.). Fontos, hogy egy adott területen a felmérési napok között legalább egy hét teljen el! Minden RTM faj esetében megadtuk azt az időszakot, amikor a felmérést a legjobb elvégezni, vagyis amikor az illető faj fészkelési aktivitása (éneklés, nász, territoriális viselkedés) a legintenzívebb (ezt a terepnapló fajok táblázatában fel is tüntettük). Azt is feltüntettük, hogy ebben az időszakban legalább hány megfigyelés szükséges egy territórium elkülönítéséhez vagy a fészkek számlálásához.

8 4. Elvégzendő feladatok 4.1. A megkapott térképek alapján el kell végezni az adott UTM négyzetben a terepi felméréseket, s minden terepnapon ill. a terepmunka után a következők szerint kell eljárni Az egyes fajoknak megfelelő időszakokban kell bejárnia a vizsgált mintaterületeket. A bejárások útvonalát érdemes előre megtervezni a térkép és a korábbi bejárások tapasztalatai alapján Az útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy minden potenciális, az adott fajok fészkelésére alkalmas élőhelyket érintsenek. (Ezt teheti úgy, hogy kijelöl egy útvonalat, amely mentén a terület összes potenciális fészkelő-helyére (a vizsgált fajokra vonatkozóan) rálátása (vagy ráhallása ) van, így az előforduló madarak nagy valószínűséggel észlelhetőek lesznek. A területbejárást az egyes napokon végezheti más-más útvonalon is, a lényeg, hogy a teljes területre vonatkozóan lehetősége legyen a madarak észlelésére.) A megfigyeléseket mindig abban a napszakban végezze, amikor a vizsgálandó fajok a legaktívabban jelzik territóriumukat, vagy a legnagyobb eséllyel észlelhetőek A megfigyeléseket lehetőség szerint szélcsendes (3-as Beaufort érték alatti szélerősség), csapadékmentes napokon végezze, mert ilyenkor sokkal jobb a madarak észlelésének valószínűsége is A terepi munka során a terepnaplóban és minden egyes napon külön térképen kell feljegyezni a megfigyelések adatait. Ennek részletei a A megfigyelések során rögzítendő adatok fejezetben olvashatóak Minden olyan észlelést jegyezzen fel (egyedek, viselkedés stb.), ami a terepmunka után segítheti a fészkelő párok számának meghatározását. Pl. éneklő hím, territórium-harc, párzás, lakott fészek, fészekanyagot vagy táplálékot hordó hím vagy tojó egyed, fiókák, frissen kirepült fiatal madarak stb Minden bejárt útvonalat térképre kell rajzolni vagy GPS-el kell rögzíteni (tracklog) Az egyes terepnapok után, a megadott időszakokban meg kell küldeni a Monitoring Központ részére a felmérések során bejárt útvonalak térképeit vagy GPS használata esetén a számítógépre letöltött útvonal megfelelő állományát (tracklog-ot). Ennek részletei a Beküldendő adatok és határidők című fejezetben olvashatóak A terepi felmérések végeztével összesíteni kell az UTM négyzetekben fészkelésbe kezdett párok számát, minden vizsgált faj esetében, az egyes terepi napok megfigyelési adatai és a térképeken rögzített megfigyelések helyei alapján Meg kell adni, hogy az egyes fajok milyen valószínűséggel fészkelhettek a felmérések megfigyelési adatai alapján. Mindig az adott mintaterület felmérései során megfigyelt legerősebb fészkelési valószínűség kódját kérjük megadni, a felsorolt lehetőségek közül, minden vizsgált faj esetében A párok számát az egyes terepi bejárások megfigyelési adatai, és a térképeken rögzített megfigyelések helyei alapján lehet megadni. Ez egy összesítés az egyes négyzetekben előfordult madarakról, melyek fészkelésbe kezdtek az adott költési időszakban (vagy költésük feltételezhető). A minimum értéket minden esetben kérjük megadni!

9 5. A megfigyelések során rögzítendő adatok 5.1. A bejárt útvonalak nyilvántartása A felmérések során bejárt útvonalak nyilvántartása több szempontból is fontos: a. Ez alapján a felmérő maga is egyszerűbben tudja megállapítani, hogy a vizsgálandó területek mely részeit mérte fel kellő alapossággal, s egy-egy bejárás alkalmával könnyebben megtervezheti munkáját. b. A megfigyelések helyeinek pontosabb rögzítését is elősegíti az útvonalak ismerete. c. A felmérések végeztével szintén hasznos háttér információkat nyújt az eredményeket összegző számára legyen az maga a felmérő vagy a Monitoring Központ a territóriumok számának meghatározásakor. Az útvonalak nyilvántartására több lehetőség is adott, melyek közül minden felmérőnek a neki leginkább megfelelőt ill. kivitelezhetőt kell alkalmaznia: a. Az esetek többségében a Monitoring Központ által megküldött, UTM rácsozattal ellátott topográfiai térképen kell felrajzolni egy-egy felmérési napon bejárt útvonalat. Ebben az esetben az adott terepnap során a felmérés kezdeti és végpontjait is jelölni kell, K ill. V betűkkel, az Útmutató a térképek használatához fejezetben látható példának megfelelően. Az útvonalat pedig a lehető legnagyobb pontossággal kell a térképre rajzolni. Minden egyes terepnapon külön térképmásolatot használjon! b. Amennyiben a felmérő rendelkezik kézi GPS készülékkel, akkor a megtett útvonalat (track) abban is rögzítheti. Fontos kiemelni, hogy un. aktív track-et kell menteni a kézi GPS készülékkel, lehetőség szerint 5-10 másodperces időintervallumokat beállítva, s így megfelelően részletes útvonal fájl áll majd rendelkezésünkre. Fontos az is, hogy csak a felmérés során megtett útvonalakat küldjék meg a Monitoring Központnak. Amennyiben a számítógépre letöltött útvonalak más területek bejárásait is tartalmazzák, akkor a felesleges útvonal részeket le kell vágni, melyre számos ingyenesen is hozzáférhető GPS adatkezelő szoftver áll rendelkezésre. c. A harmadik lehetőség az un. útvonal adatrögzítő (data logger) GPS készülékek használata, melyek a hagyományos kézi GPS eszközöktől eltérően nem rendelkeznek képernyővel, s nem lehetséges velük pontok és koordináták mentése (a legtöbb esetben), viszont a bejárt útvonalakat folyamatosan rögzítik és a tárolt adataik egyszerű módon számítógépre másolhatóak. Ezek az eszközök számítógépen futtatott szoftverek segítségével egyszerűen beállíthatóak, használatuk nem igényel különösebb informatikai ismereteket. Kérjük, hogy ilyen készülék használata esetén legalább 5-10 másodpercenként vagy 5-10 méter elmozdulásra állítsák be az adatrögzítést, így megfelelően részletes útvonalakat kapunk eredményül. A beállítások során ügyelni kell arra, hogy a koordináták és az időpontok mellett (ezeket automatikusan mentik) a pillanatnyi sebességet is mentse a készülék. Fontos megjegyezni, hogy minden terepnapon kizárólag a felmérés útvonalára van szükségünk, de ezt a mentett útvonal pontok és a terepnaplóban lejegyzett időpontok segítségével a Monitoring Központ munkatársai is meg tudják állapítani, ezért nem szükséges megvágni a letöltött útvonalakat. Az ilyen eszközök (ez igaz a kézi GPS vevőkre is) a bekapcsolás után néhány perccel képesek elkezdeni az útvonalak adatainak rögzítését, ezért fontos, hogy a bejárások megkezdése előtt ellenőrizzük, hogy az eszköz készen áll-e az útvonal rögzítésére. A bekapcsoláskor lehetőség szerint megfelelő rálátása legyen az égboltra, mert így hamarabb megkezdhető a munka. Érdemes tehát a mintaterület megközelítése előtt néhány perccel bekapcsolni a GPS-t. d. Ha a legnagyobb biztonsággal szeretné útvonalait nyilvántartani, akkor a papír térképen is megrajzolhatja útvonalát, s mellette GPS-el is rögzítheti azt. e. A felmérések során bejárt útvonalakat térképen (szkennelve, -ben ill. papíron, postai úton) és/vagy útvonal fájlként (tracklog), meghatározott időpontokban meg kell küldeni a Monitoring Központ részére.

10 5.2. A megfigyelési adatok rögzítése a. Az egyes terepi napok alkalmával a bejárt útvonal mentén kell a megfigyelések adatait a Monitoring Központ által megküldött terepnaplóba rögzíteni, s a megfigyelt madarak előfordulási helyeit a papír térképmásolatokon megjelölni. b. Az útvonalakon kívül vizsgált fajok megfigyeléseinek helyeit kell a térképre rögzíteni. Mást nem kell felrajzolni a térképre, csak az észlelt (látott és/vagy hallott) egyedek helyét. Az egyes fajok észleléseit ajánlott más-más nagybetűvel jelölni. Egy-egy faj adott napon történt megfigyelésének helyeit a nagy betű melletti sorszámmal kell jelölni, az útvonal mentén haladva, növekvő sorszámokkal. Pl. B1, B2, B3 stb. A terepnaplóban lejegyzett részletes megfigyelési adatok helyeit ezek a térképi jelölések fogják azonosítani. A térképi jelölések használatával kapcsolatban az Útmutató a térképek használatához fejezetben példák is láthatóak. c. A terepnapló belső oldalain kell a megfigyelések részletes adatait rögzíteni, az Útmutató a terepnapló kitöltéséhez fejezetben leírtak és az ott bemutatott példák szerint Más madárfajok megfigyelései Jelen felmérések esetében mindig tartsuk szem előtt, hogy célunk az RTM fajok előfordulásai adatainak gyűjtése, s a fészkelő állományaik és hosszú távon azok változásainak nyomon követése! A terepi munka ideje alatt azonban óhatatlanul észlelünk más fajokat is. További fajok, melyek esetleges előfordulásait mindenképpen kérjük feljegyezni a terepnaplóban: a. Magyarországon újonnan vagy ritkán előforduló madárfajok, alfajok és fészkelők, melyeket az adott területen megfigyelt. Ezek az MME Nomenclator Bizottság által hitelesítendő fajok. (A fajlista letölthető: címről.) b. Minden az adott területen ritka vagy gyakori fajok időben szokatlan előfordulásai.

11 6. A megfigyelési adatok feldolgozása, összesítése 6.1. Ha a térképeket és a terepnaplókat megfelelően használta a felmérések során, akkor a terepmunka végeztével nincs más feladata, mint az RTM - Általános adatlap kitöltése, azaz a vizsgált fajok költésével kapcsolatos észlelések összegzése Fajonként meg kell adnia, hogy milyen valószínűséggel költött az adott UTM négyzetekben (a felmérés évében). Mindig az adott területek felmérései során megfigyelt legerősebb fészkelési valószínűség kódját kérjük megadni, a felsorolt lehetőségek közül, minden vizsgált faj esetében A párok számát az egyes terepi bejárások megfigyelési adatai, és a térképeken rögzített megfigyelések helyei alapján lehet megadni. Ez egy összesítés az egyes négyzetekben előfordult madarakról, melyek fészkelésbe kezdtek az adott költési időszakban (vagy költésük feltételezhető). A minimum értéket minden esetben kérjük megadni! 6.4. A terepi munka után a fajonként egy térképre rajzolhatja az egyes napok észleléseinek helyeit, lehetőség szerint az egyes napok észleléseit más-más jelöléssel vagy színnel. Az összetartozó pontokat (költésre utaló viselkedést mutató egyedek megfigyelései) körülhatárolva kapja meg az egyes territóriumokat. A territóriumok vagy párok elkülönítésében segíthet a szimultán megfigyelések megléte vagy hiánya. Például egy pontsűrűsödést különálló territóriumokra bonthat, ha azonos időpontból származó pontok találhatóak a ponthalmazban. A biztosan elkülöníthető territóriumok, párok alapján adja meg a minimum értéket, a további megfigyelési adatok alapján feltételezhető párok száma alapján pedig a maximum értéket Az adatok számítógépes feldolgozását, kiértékelését és elemzéseit az MME Monitoring Központjában végzik, az felmérők által beküldött térképek, terepnaplók és adatlapok alapadatainak felhasználásával A feldolgozott adatok meghatározott formátumban átadásra kerülnek a Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) részére. 7. Veszélyeztető tényezők a mintaterületeken Egy-egy terület madártani felmérésekor az alapvető adatgyűjtés az ott található fészkelő, telelő vagy átvonuló madárállományokra irányul. Esetünkben az RTM madárfajok fészkelő állományát vizsgáljuk, de a terepmunka során óhatatlanul is szembesülnünk kell a vizsgált területeket veszélyeztető tényezőkkel. A madárközösségek összetételében, egyes fajok állományaiban észlelt változások okainak felderítéséhez elengedhetetlen, hogy a madártani adatokon kívül az egyedekre, populációkra, azok élőhelyeire közvetlenül vagy közvetve hatást gyakorló, sokszor azokat veszélyeztető tényezőkről is információhoz jussunk. Mivel a vizsgált UTM négyzetekben 5-8 alkalommal végzünk felméréseket a költési időszakban, ezért arra kérjük felmérőinket, hogy a bejárások során észlelt, az élőhelyeket és az ott vizsgált fajokat veszélyeztető tényezőket jegyezzék fel, s a terepmunka végeztével összegezzék tapasztalataikat a Veszélyeztető tényezők felmérése madárélőhelyeken megnevezésű adatlapon. A terepi munka során szerzett megfigyelései alapján bárki kitöltheti, az adatlap kitöltési útmutatója megfelelő segítséget nyújt hozzá. Ha előfordultak olyan veszélyeztető tényezők, melyek nem a teljes mintaterületet jellemzik, hanem kisebb-nagyobb részeit, akkor azokat lehetőség szerint egy térképmásolatra is rajzolja fel! (Pl. 15 hektár területen felszántottak egy gyepfoltot, vagy tarra vágtak egy erdőrészletet stb. Ezeket egy külön térképen is berajzolhatja.)

12 8. Beküldendő adatok és határidők 1. Május A felmérések kezdete óta elvégzett terepi bejárások során bejárt útvonalak és megfigyelési helyek térképei (szkennelve, -ben és/vagy papíron, postai úton) vagy útvonal fájlként (tracklog). Az útvonal fájlokat minden esetben a következő szabály szerint kell elnevezni: a fájl címének elején a felmérő azonosítójának, a végén pedig az adott nap dátumának kell szerepelnie, közöttük pedig a _ jelnek. Pl. a 101-es azonosítóval rendelkező felmérő május 14-ei útvonalának fájlcíme: 101_ Július Az előző beküldés óta elvégzett terepi bejárások során bejárt útvonalak térképei (szkennelve, -ben és/vagy papíron, postai úton) vagy útvonal fájlként (tracklog). 3. Augusztus Az előző beküldés óta elvégzett terepi bejárások során bejárt útvonalak és megfigyelési helyek térképei (szkennelve, -ben és/vagy papíron, postai úton) vagy útvonal fájlként (tracklog). - A kitöltött RTM Általános terepnaplók, a napi megfigyelési adatokkal. - A kitöltött RTM Általános adatlapok, a fészkelési adatok összesítésével. - A kitöltött Veszélyeztető tényezők felmérése madárélőhelyeken megnevezésű adatlapok, valamint a lokalizálható veszélyeztető tényezők térképmelléklete (a térkép nem kötelező). - A kitöltött Fajfelismerési adatlap. 9. Szabályok és tanácsok a terepi munkához A felmérések során betartandó szabályok 1. Mivel a mintaterületek jelentős része védett természeti területeken található, ezért minden felmérőnek az adott területen betartandó szabályok szerint kell munkáját elvégezni. 2. A KvVM és a Nemzeti Park Igazgatóságok minden egyes területen tájékoztatva vannak arról, hogy a felmérések időszakában mely területeken kik végzik a felméréseket. 3. Az MME Monitoring Központ által megküldött Felmérő igazolvány kizárólag azt a célt szolgálja, hogy felmerülő kérdések vagy problémák esetén valamivel igazolhassák, hogy madarak monitorozásában vesznek részt. Nem jogosít engedélyköteles tevékenységek végzésére! 4. Ha a mintaterülete magánszemély vagy valamely cég tulajdonában van, s pl. tilos az átjárás és/vagy az elzárt területen a felméréseket nem lehet elvégezni, akkor jelezze mielőbb a Monitoring Központnak! 5. Ha a felmérendő területeinek bejárása során tudomására jut, hogy a mintaterületének valamely részén fokozottan védett, veszélyeztetett madár költ (pl. túzok), melynek költését megzavarná a terepi munka, akkor jelezze ezt a Monitoring Központnak vagy vegye fel a kapcsolatot az adott Nemzeti Park Igazgatóság illetékes természetvédelmi őrével. Használandó és használható eszközök Kötelezően használandó eszközök 1. megfelelő számú térképmásolat, minden egyes terepnapra a Monitoring Központ által biztosított eredeti térkép alapján 2. RTM Általános terepnapló a Monitoring Központ biztosítja

13 3. kézitávcső (lehetőleg 8x - 10x nagyítással) és/vagy teleszkóp (elsősorban a nyílt- és a vizes élőhelyeken) másodperc pontossággal beállított időt mutató óra (az egyszerűbb leolvasás miatt digitális kijelzővel ajánlott) 5. megfelelő minőségű íróeszköz (golyóstoll vagy más olyan íróeszköz, amellyel a térképmásolatokon is megfelelően látható és tartós írás ill. útvonalrajz készíthető) Opcionálisan használható eszközök 6. kézi GPS készülék egyes MME Helyi Csoportoknak is rendelkezésre áll 7. útvonal adatrögzítő GPS készülék (datalogger) a Monitoring Központ által biztosított, korlátozott számban 8. fényképezőgép (elsősorban a mintaterületek élőhelyeinek fotózásához, állapotuk dokumentálásához vagy jellegzetes, a vizsgált fajok szempontjából érdekesebb dolgok megörökítéséhez; elsősorban digitális gépek ajánlottak) Fajismeret Ebben a felmérésben mind az érintett fajok terepi felismerése fontos kritériuma annak, hogy valaki részt vehessen a munkában. Ehhez nem elegendő a fajok határozó bélyegeit és habitusát ismerni, az életmódjuk, jellegzetes viselkedési szokásaik és a fészkelő hellyel kapcsolatos igényeik ismerete is nélkülözhetetlen. Az egyes fajok határozásával és életmódjával kapcsolatos részletes információkkal programismertetőnkben nem foglalkozunk. Ezekről mindenki maga kell, hogy ismereteket szerezzen a rendelkezésére álló határozókönyvek, könyvek, CD-k, DVD-k és az interneten megtalálható számtalan más forrás felhasználásával. Különösen fontos kiemelni a hangok szerepét a fajok felmérésekor, hiszen a fajokat gyakran először hangjuk alapján észleljük, és sokszor a terepi munka alatt a látás alapján történő azonosításhoz nincs is elegendő időnk.

14 10. Útmutató a térképek használatához Példák a térképek használatára, a bejárt útvonalak és a megfigyelési helyek dokumentálására. A felmérő azonosítót és a dátumot minden esetben fel kell írni a térképre! A felmérés végső pontja V betűvel jelölendő. Bizonyos esetekben nem X-el jelölik a megfigyelt madarak helyét. Körülhatárolható egy élőhelyfolt, melyen belül a megfigyelt madarakat észlelték. Ezt elsősorban olyan esetekben érdemes használni a hely megadására, ha egy élőhelyfoltban sok vizsgálandó faj egyedét látták (így túl zsúfolt lenne minden egyes faj, minden egyedének helyét megadni) vagy az élőhelyfolton belül nehéz meghatározni a megfigyelt madarak helyét (pl. éjszakai haris felméréskor egy-egy gyepfolton belül, vagy egy nádasban buffogó bölömbika észlelése esetén.). Természetesen az adott helynek ilyen esetekben is kell azonosítót adni. Az adott napi felmérés útvonalát jelen esetben sötétzöld filctollal jelölték. A Monitoring Központ által megküldött UTM munkatérképen jelen esetben a KMT-k határai is fel vannak tüntetve. Példánkban Gipsz Jakab, az ABC betűit a megfigyelés sorrendjében adta az egyes fajoknak. Lehetőség szerint ilyen esetben, az adott napon ugyananak a fajnak a jelölésére ugyanazt a betűt kell használni. A megfigyelt madár helyét helyesen egy X-el kell jelölni, mellé írva a megfelelő kódot. (Egy nagybetű jelöl egy-egy fajt, mellette a szám az adott fajból, az adott napon megfigyelt hely sorszámát jelenti.) A felmérés kezdetének pontja K betűvel jelölendő. 1. ábra: Példa egy terepi napról, a bejárt útvonalak és helyek felrajzolására. (Nem valós adatokkal, a térkép csak illusztráció!)

15 A felmérés végső pontja V betűvel jelölendő. Példánkban Gipsz Jakab, az éjszakai felmérés során, a hallott fajok magyar nevének kezdőbetűit használta a madarak helyének jelölésére (H: haris, L: lappantyú). A betű melletti sorszám jelöli, hogy az adott bejárás során az adott fajból hányadik helyszinen észlelt madarat. A felmérés kezdetének pontja K betűvel jelölendő. Itt egy területet határolt körül a felmérő, melynek a T1 kódot adta. A terepnaplóban az adott napon a T1 kódhoz tartozó megfigyelési adatok ezen a területen belül észlelt madarakat jelölik. 2. ábra: Példa egy terepi napról, a bejárt útvonalak és helyek felrajzolására. (Nem valós adatokkal, a térkép csak illusztráció!)

16 3. ábra: Példánk felmérője külön térképeken megrajzolta az általa látott felszántott gyep és egy tarra vágott erdőrész területét. Ezzel is segíti a területről rendelkezésünkre álló adatok későbbi kiértékelését.

17 4. ábra: Adatrögzítő GPS használata esetén, a terepmunka végén akár az összes terepnap útvonalait is megjelenítheti a Google Earth térképen, pl. különböző színekkel jelölve az egyes napok útvonalait. Ez fontos segítséget jelenthet az adatok összesítése során is ill. megmutatja, hogy megfelelő sűrűségben lefedték-e útvonalai a vizsgált területet. 5. ábra: A Google Earth szoftverrel minden egyes útpont esetében pontosan megtudható, hogy az adott pillanatban hol voltunk és milyen sebességgel haladtunk. A GPS beállításaitól függően, akár 5 másodpercenként is menthetjük az útpont adatokat. A fenti két példa, erdős területek felméréseinek útvonalait mutatja.

18 11. Útmutató a terepnapló kitöltéséhez Az RTM Általános terepnaplót kell használni a napi megfigyelések rögzítéséhez. Az ezekben leírt adatok és a terepi UTM munkatérképek felhasználásával kell majd elvégezni az egyes UTM négyzetekre vagy azok felmért részeire (pl. KMT-k vagy IBA-területek felmérése esetén) vonatkozóan a fészkelési adatok összesítését (az RTM - Általános adatlapon). Ha a terepnapló lapjai beteltek, akkor kezdjen egy új terepnaplót használni! A terepnapló első fedőlapjának kitöltése Az első fedőlap kitöltése nem igényel különösebb magyarázatot. Fontos, hogy minden mezőt ki kell tölteni! A felmérő azonosítót az MME Monitoring Központ által megküldött Felmérő igazolvány -on lehet megtalálni. A felméréssel kapcsolatos általános megjegyzések írhatóak ebbe a mezőbe. Itt leírható, ha pl. egyedi felmérési módszert is alkalmazott a terepmunka során vagy valamelyik területen különösen jelentős természetkárosító beavatkozást tapasztalt stb. Példánk felmérője sajnálatos módon nem írta be, hogy a felmérések során milyen típusú GPS-t használt. Kérjük, Ön ezt ne felejtse el, ha használ GPS-t! 6. ábra: Példa a terepnapló első fedőlapjának kitöltésére. (Nem valós adatokkal, csak illusztráció!)

19 A terepnapló belső oldalainak kitöltése A belső oldalakon kell a terepi megfigyelések adatait rögzíteni. Dátum: Az adott terepnap dátumát kell megadni. Amennyiben az oldal betelt, a következő oldalon kell folytatni az adott napi megfigyelések rögzítését. Felmérés ideje (óra:perc) kezdete: Az adott napi felmérés kezdetét kell itt megadni. vége: A napi felmérés végén kell kitölteni ezt a mezőt. Útvonal nyilvántartása Az adott napon bejárt útvonalat térképen és/vagy GPS alapján rögzíthetjük. A megfelelőt X-el jelölje! Természetesen mindkettőt együtt is választhatja. Minden egyes megfigyelést egy külön sorba kell írni! UTM négyzet: A terület bejárása során ebbe a mezőbe kell beírni, hogy az adott egyed(ek) megfigyelése melyik UTM négyzetben történt. Időpont (óra:perc): A megfigyelés idejét kérjük megadni, óra:perc pontossággal. Nagyon fontos, hogy az időpont pontos legyen, különösen, ha az útvonalát GPS készülékkel is nyilvántartja, mert ebben az esetben a feldolgozás során a megfigyelések helyeit a letöltött útvonal fájl (tracklog), a megfigyelés időpontja és helyre vonatkozó adatok (távolság, irány) alapján határozzuk meg. Ez csak akkor lehetséges, ha az óra:perc adatok megfelelően nagy pontossággal lettek megadva. Faj: Az észlelt faj nevét kérjük megadni, lehetőség szerint HURING kóddal. Elsősorban az un. RTM madárfajok megfigyeléseit kell rögzíteni, de más madárfajok adatai is megadhatóak. Koordináták (szélesség, hosszúság): Ha kézi GPS készülékkel rendelkezik, akkor megadhatja, hogy az adott megfigyelés során hol tartózkodott. A koordinátákat megadhatja WGS84 és EOV rendszerben is. Távolság (m): Az adott észlelés során a felmérő és a madár közötti távolságot kell megbecsülni. Irány: A látott és/vagy hallott madár irányát a megfigyelőhöz képest a fő égtájak és másodrendű égtájak szerint kell megadni. Lehetséges verziók: É - észak, ÉK - északkelet, K - kelet, DK - délkelet, D - dél, DNy - délnyugat, Ny - nyugat, ÉNy - északnyugat Térképi jelölés: A megfigyelt madár helyét a térképen egy X-el kell jelölni, mellé írva a megfelelő kódot. Egy nagybetű jelölhet egy-egy fajt, mellette a szám az adott fajból, az adott napon megfigyelt hely sorszámát jelenti. Ezt a térképi jelölést kell itt megadni, s így a térképen megadott hely és a megfigyelés adatai a terepnaplóban összekapcsolhatóak lesznek a feldolgozás során. Szélerősség: A szél fontos meghatározója a felméréseknek, mert egyrészt a madarak viselkedésére van nagy hatással, másrészt a fajok azonosításának biztosságát is befolyásolja. A szélerősséget a széles körben használt Beaufort skála értékeinek megadásával rögzítjük. Lehetőség szerint, tartósan 3-as érték fölötti szélben már ne végezzen felmérést! A Beaufort skála értékeinek meghatározása: 0 - teljes szélcsend (a füst egyenesen száll fel, tükörsima vízfelület, 0,0-0,5 m/sec.) 1 - alig érezhető szellő (a füst gyengén ingadozik, a víz felületén apró fodrok látszanak, 0,6-1,7 m/sec.) 2 - könnyű szellő (a fák leveleit mozgatja, a víz felületén lapos hullámok vannak, 1,8-3,3 m/sec.) 3 - gyenge szél (a fák leveleit erősen rázza, állóvizek tükrét felborzolja, zászlót lobogtatja, 3,4-5,2 m/sec.) 4 - mérsékelt szél (a fák könnyű gallyai mozognak, 5,3-7,4 m/sec.) 5 - élénk szél (a fák kisebb ágait mozgatja, állóvizeket hullámzásba hoz, 7,5-9,8 m/sec.) 6 - erős szél (nagyobb ágakat mozgat, zúg, 9,9-12,4 m/sec.) A Beaufort skála további kategóriákat is tartalmaz (12-ig), ezek ismertetésétől viszont eltekintünk.

20 Egyedszám: Az adott helyen, az adott fajból észlelt egyedek számát kérjük megadni. Kor, ivar: Amennyiben lehetséges, akkor itt kell beírni az adott megfigyeléskor az egyedek korát és/vagy ivarát. Csak akkor kell kitölteni ezt a mezőt, ha biztosan észlelte a kort és/vagy az ivart. Megfigyelt viselkedés vagy paraméter Ebben a mezőben kell megadni, hogy a megfigyelt madarak milyen viselkedést mutattak vagy milyen egyéb paramétert észlelt a felmérő. Amennyiben ezek közül egyik sem volt jellemző, akkor üresen hagyható a mező. Ha az észlelés során a megfigyelt egyed vagy egyedek több viselkedése is megfigyelhető volt, akkor természetesen több kód is beírható. Viselkedés és egyéb paraméterek kódjai: EN énekel v. territoriális hangot ad TH territórium-harc DO dobol NR nászrepülés MA magasan átrepül OA odút ácsol (harkályok) UA üreget ás (gyurgyalag, jégmadár, partifecske) FH fészekanyagot hord FE fészket épít IV izgatott viselkedés v. adultok vészjelzése PM párban mozog UP udvarlás és pózolás PA párzás LF lakott fészek LO lakott odú LU lakott üreg TF tojásos fészekalj KO kotlik FL fészekről le vagy elrepül ET etet (fiókákat) UR ürüléket szállít a fészekből EL elterelő v. sérülést tettető viselkedés FF a fészekben fiókák PF pelyhes fiókák megfigyelve (fészekhagyóknál) KF kirepült fiatalok (fészeklakóknál) HF használt fészek találva (a felmérési időszakból származó) TT tojáshéj találva TA táplálkozik VA vadászik Megjegyzések: Az adott megfigyeléssel kapcsolatos minden egyéb és fontosnak tartott információ leírható ebben a mezőben.

AZ ADATOK ÉRTELMEZÉSE

AZ ADATOK ÉRTELMEZÉSE Territóriumtartó fajok Ezeknél a fajoknál az ún. territóriumtérképezés klasszikus módszerét alkalmazzuk. Ez abból áll, hogy a mintaterületünkről részletes, 1:10.000 vagy 1:25.000 méretarányú térképet kell

Részletesebben

A Kedvenc Madarászhelyem program ismertetője

A Kedvenc Madarászhelyem program ismertetője A Kedvenc Madarászhelyem program ismertetője 1. Bevezetés Új programunk keretében mindenki a szívéhez legközelebb álló területeken végezhet teljes, vagy akár csak néhány, könnyen felismerhető fajra irányuló

Részletesebben

Madáratlasz Program

Madáratlasz Program Madáratlasz Program 2014-2017 Programismertető és útmutató Összeállította: Nagy Károly és Dr. Szép Tibor v.1.2 2014.03.31. - 1 - Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Célok 3. Bekapcsolódás a felmérésekbe 3 4

Részletesebben

Ragadozómadár-monitoring (RMM) Módszertani útmutató

Ragadozómadár-monitoring (RMM) Módszertani útmutató Ragadozómadár-monitoring (RMM) Módszertani útmutató 2014 Háttér A hazai ragadozómadár-felmérési programok hosszú múltra tekintenek vissza, amelyek a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesült (MME)

Részletesebben

Előzmények. Tömegszerű megjelenés Nagy távolságot érintő migrációs tevékenység Állategészségügyi és humán egészségügyi problémák

Előzmények. Tömegszerű megjelenés Nagy távolságot érintő migrációs tevékenység Állategészségügyi és humán egészségügyi problémák Implementation of nature conservation rescue center and animal health monitoring system with cross-border cooperation c. projekt Animal Health - HU-SRB/0901/122/169 Vízimadár monitoring a Kiskunsági Nemzeti

Részletesebben

Gyakorlati madárvédelem a ház körül 1. Természetes élőhelyek és mesterséges odúk

Gyakorlati madárvédelem a ház körül 1. Természetes élőhelyek és mesterséges odúk Gyakorlati madárvédelem a ház körül 1. Természetes élőhelyek és mesterséges odúk Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011. Természetes élőhelyek A változatos növényzetű környezet egész

Részletesebben

A Fokozottan védett és Telepesen Költő Madárfajok Állományának Monitorozása

A Fokozottan védett és Telepesen Költő Madárfajok Állományának Monitorozása 2008. 1. 9. III. PROJEKT Magyarország élőhelyei Cél: Az élővilág állapotváltozásának táj szintű monitorozása. A Fokozottan védett és Telepesen Költő Madárfajok Állományának Monitorozása Kalotás Zsolt 3,

Részletesebben

E-mail cím létrehozása

E-mail cím létrehozása E-mail cím létrehozása A Moodle-rendszerben Ön akkor tudja regisztrálni magát, ha rendelkezik e-mail címmel. A Moodle ugyanis az Ön e-mail címére küld egy elektronikus levelet, amelyben a regisztráció

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás benyújtása

Pénzügyi elszámolás benyújtása Felhasználói kézikönyv ESZA Nonprofit Kft. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer ESZA Nonprofit Kft. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Pénzügyi

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 1 8 2 8 0 5 5 1 1 0 6 adószáma cégjegyzék száma ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE: Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET CÍME: 6800 Hódmezővásárhely Kölcsey u 1 A KETTŐS KÖNYVVITELT

Részletesebben

Tanulók szóértésének felmérése a tankönyvekben előforduló szövegek alapján

Tanulók szóértésének felmérése a tankönyvekben előforduló szövegek alapján Tanulók szóértésének felmérése a tankönyvekben előforduló szövegek alapján Szervezi a Magyar Pedagógiai Társaság Szókincsháló Szakosztálya (bővebb információ a www.szokincshalo.hu honlapon) Ez a felmérés

Részletesebben

Csortos Csaba Hámori Dániel

Csortos Csaba Hámori Dániel a Magyarországi Kuvik Oltalmi Egyesület 11 éve tartó Kiskunsági Kuvikvédelmi Programjának adatai, tapasztalatai, valamint a hazai állomány becslése országos adatgyűjtés alapján Csortos Csaba Hámori Dániel

Részletesebben

Parlagfű Bejelentő Rendszer

Parlagfű Bejelentő Rendszer Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www.govcenter.hu/pbr Felhasználói funkciók: 1. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához

Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához A pályázatokat a kategóriának megfelelő pályázati kiírásban és pályázati útmutatóban szereplő módon kell a www.masport.hu oldalon

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

Regisztrálási útmutató

Regisztrálási útmutató Regisztrálási útmutató Az első feladat a FONIO szolgáltatás igénybevételéhez, hogy adatait megadva beregisztrál a weboldalunkon: www.fonio.hu. a. A weboldalunk ( www.fonio.hu ) elindítása után válassza

Részletesebben

2012 év madara - az egerészölyv

2012 év madara - az egerészölyv 2012 év madara - az egerészölyv Az egerészölyv a leggyakoribb ragadozó madarunk, sík- és hegyvidéken egyaránt előfordul, így a laikusok által úton-útfélen látott sasok általában ennek a fajnak a képviselői.

Részletesebben

Területi szervezetek pénzkezelése

Területi szervezetek pénzkezelése Területi szervezetek pénzkezelése Bizonylatok A pénztárbizonylatok szigorú számadásúak, azaz kötelező nyilvántartani őket. Mk központ veszi meg a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokat és azokat nyilvántartja.

Részletesebben

LIFE- utáni védelmi terv. Akció megnevezése Terület Leírás ütemezés Felelős szervezetek A1 A mezőgazdasági támogatási Minden

LIFE- utáni védelmi terv. Akció megnevezése Terület Leírás ütemezés Felelős szervezetek A1 A mezőgazdasági támogatási Minden LIFE- utáni védelmi terv A1 A mezőgazdasági támogatási Minden Mostantól amíg meg rendszer és az ahhoz kapcsolódó projekt terület nem valósul 2013- élőhely kezelési gyakorlat ban hatásának vizsgálata kerecsen

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

Ez a telepítési dokumentum segítséget nyújt abban, hogy szabályosan telepítse az Áfa átállító szoftvert Szerviz 7 programhoz.

Ez a telepítési dokumentum segítséget nyújt abban, hogy szabályosan telepítse az Áfa átállító szoftvert Szerviz 7 programhoz. 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 e-mail: zk@3szs.hu / web: www.3szs.hu Tisztelt Felhasználó! Ez a telepítési dokumentum segítséget nyújt abban, hogy

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

2017. Kitöltési útmutató

2017. Kitöltési útmutató Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere (KIFIR) JELENTKEZÉSI LAP a 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. TESTNEVELÉSI EGYETEM GYAKORLÓ SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Regisztráció...

Részletesebben

és Természetv Baranya Megyei Csoportja (MME) térinformatikai nyilvántart A Magyar Madártani ntartó rendszerének nek fejlesztése

és Természetv Baranya Megyei Csoportja (MME) térinformatikai nyilvántart A Magyar Madártani ntartó rendszerének nek fejlesztése Tanner Tibor A Magyar Madártani és Természetv szetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja (MME) térinformatikai nyilvántart ntartó rendszerének nek fejlesztése se Nyugat-Magyarorsz Magyarországi gi

Részletesebben

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket:

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Tantárgyfelosztás I. Ellenőrzés Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Alkalmazott képes menü > alkalmazottak alapadatai - Alkalmazottak

Részletesebben

H N S A d a t K a p c s o l a t

H N S A d a t K a p c s o l a t HNS AdatKapcsolat HNS AdatKapcsolat 2009 március 31 HNS SPC Statisztikai folyamatszabályozó és minőségellenőrző program Copyright 1995-2009 HNS Műszaki Fejlesztő Kft. 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. Tel.:

Részletesebben

Tavaszlesen 2015. TEREPI ADATLAP fészekmegfigyeléshez. A két fészek elhelyezkedését bemutató térképvázlatunk:

Tavaszlesen 2015. TEREPI ADATLAP fészekmegfigyeléshez. A két fészek elhelyezkedését bemutató térképvázlatunk: Tavaszlesen 2015 TEREPI ADATLAP fészekmegfigyeléshez Csapatunk neve: Tanárunk aláírása: A két fészek elhelyezkedését bemutató térképvázlatunk: 1 Az 1-es számú fészek adatai Melyik településen található

Részletesebben

Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat.

Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat. Súgó Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat. A lekérdező rendszer a Hírközlési Szolgáltatások és Interfész bejelentések, valamint az

Részletesebben

Terepi adatgyűjtés mobil eszközökkel a természetvédelemben

Terepi adatgyűjtés mobil eszközökkel a természetvédelemben T E R M É S Z E T V É D E L E M Terepi adatgyűjtés mobil eszközökkel a természetvédelemben Dr. Takács András Attila Takács Gábor Biró Csaba Tartalom Bevezetés háttér információk GPS Természetvédelmi feladatok

Részletesebben

A 2013/2014 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló javítási-értékelési útmutató. INFORMATIKA II. (programozás) kategória

A 2013/2014 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló javítási-értékelési útmutató. INFORMATIKA II. (programozás) kategória Oktatási Hivatal A 2013/2014 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló javítási-értékelési útmutató INFORMATIKA II. (programozás) kategória Kérjük a tisztelt kollégákat, hogy az egységes

Részletesebben

Élőhelyvédelem. Kutatások

Élőhelyvédelem. Kutatások Élőhelyvédelem Kutatások Célkitűzések A hazai természetközeli növényzet mai állapotának pontos megismerése, teljes körű felmérése, természetes növényzeti örökségünk tudományos értékelése. Az ország nagy

Részletesebben

http://www.vadonleso.hu/ A Vadonleső csapata köszönt Téged

http://www.vadonleso.hu/ A Vadonleső csapata köszönt Téged http://www.vadonleso.hu/ A Vadonleső csapata köszönt Téged A Vadonleső csapata A Vadonleső programot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hozta létre és tartja fent. A program része a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó

Részletesebben

Esri Arcpad 7.0.1. Utó- feldolgozás. Oktatási anyag - utókorrekció

Esri Arcpad 7.0.1. Utó- feldolgozás. Oktatási anyag - utókorrekció Esri Arcpad 7.0.1 & MobileMapper CE Utó- feldolgozás Oktatási anyag - utókorrekció Tartalomjegyzék GPS- MÉRÉSEK UTÓ- FELDOLGOZÁSA... 3 1.1 MŰHOLD ADATOK GYŰJTÉSÉNEK ELINDÍTÁSA, A ESRI ArcPad PROGRAMMAL

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK Az alábbi információkkal és a mellékelt dokumentumokkal szeretnénk megkönnyíteni a diákok jelentkezését

Részletesebben

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés 1. Magyarországi INCA rendszer kimenetei. A meteorológiai paraméterek gyakorlati felhasználása, sa, értelmezése Simon André Országos Meteorológiai Szolgálat lat Siófok, 2011. szeptember 26. INCA kimenetek

Részletesebben

Fakitermelések ütemezése és dokumentálása

Fakitermelések ütemezése és dokumentálása Fakitermelések ütemezése és dokumentálása ERDŐGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI BEJELENTÉSEK/FAKITERMELÉSEK ÜTEMEZÉSE ÉS DOKUMENTÁLÁSA A Fakitermelések ütemezése és dokumentálása menüpont három terület kezelésére

Részletesebben

openbve járműkészítés Leírás az openbve-hez kapcsolódó extensions.cfg fájl elkészítéséhez

openbve járműkészítés Leírás az openbve-hez kapcsolódó extensions.cfg fájl elkészítéséhez Leírás az openbve-hez kapcsolódó extensions.cfg fájl elkészítéséhez 1. oldal openbve járműkészítés Leírás az openbve-hez kapcsolódó extensions.cfg fájl elkészítéséhez A leírás az openbve-hez készített

Részletesebben

start 2.0 szoftverismertető 081214

start 2.0 szoftverismertető 081214 alma mátrix start 2.0 szoftverismertető 081214 Az alma mátrix START program segítségével egyéni fejlesztési terveket készíthetünk integrált nevelésben résztvevő, hátrányos helyzetű, vagy más gyermek részére.

Részletesebben

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató Az alkalmazás elindítása után a következő képernyőről kétféleképpen tud továbblépni. 1. A szinkronizációs adatok beállítása Amennyiben Ön még nem használta

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal Kísérleti kályha tesztelése A tesztsorozat célja egy járatos, egy kitöltött harang és egy üres harang hőtároló összehasonlítása. A lehető legkisebb méretű, élére állított téglából épített héjba hagyományos,

Részletesebben

Memeo Instant Backup Rövid útmutató. 1. lépés: Hozza létre ingyenes Memeo fiókját. 2. lépés: Csatlakoztassa a tárolóeszközt a számítógéphez

Memeo Instant Backup Rövid útmutató. 1. lépés: Hozza létre ingyenes Memeo fiókját. 2. lépés: Csatlakoztassa a tárolóeszközt a számítógéphez Bevezetés A Memeo Instant Backup egyszerű biztonsági másolási megoldás, mely nagy segítséget nyújt a bonyolult digitális világban. A Memeo Instant Backup automatikus módon, folyamatosan biztonsági másolatot

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatásban résztvevő állattartók által vezetendő telepi munkanapló és legeltetési napló módosításáról

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Ökoiskola információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Az Egységes Pályázati Keretrendszer használata (akadémiai könyv- és folyóiratkiadási támogatás elnyerésére a 2014.

Az Egységes Pályázati Keretrendszer használata (akadémiai könyv- és folyóiratkiadási támogatás elnyerésére a 2014. 2. Az Egységes Pályázati Keretrendszer használata (akadémiai könyv- és folyóiratkiadási támogatás elnyerésére a 2014. évre vonatkozóan) Bejelentkezés az EPK rendszerébe: 1) Az Akadémiai Adattárban rögzített

Részletesebben

Tervezet. Erdei szalonka - monitoring tervezése és végrehajtási lehetőségei Magyarországon

Tervezet. Erdei szalonka - monitoring tervezése és végrehajtási lehetőségei Magyarországon Tervezet Erdei szalonka - monitoring tervezése és végrehajtási lehetőségei Magyarországon Készítették: Dr. Szemethy László Dr. Csányi Sándor Dr. Katona Krisztián Lehoczki Róbert Gödöllő 2008 ERDEI SZALONKA

Részletesebben

LIFE- utáni védelmi terv

LIFE- utáni védelmi terv LIFE- utáni védelmi terv Akció megnevezése Terület Leírás Ütemezés Felelős szervezetek A1. A mezőgazdasági támogatási rendszer és az Minden Tanácsadás a gazdálkodóknak, hogy SBPB ahhoz kapcsolódó élőhely

Részletesebben

A program telepítése

A program telepítése program telepítése Töltse le a telepítőt a www.kocheskochkft.hu internetes oldalról. Programjaink menü alatt válassza a Egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos nyilvántartás programot, kattintson

Részletesebben

A SZÉL ENERGIÁJÁNAK HASZNOSÍTÁSA Háztartási Méretű Kiserőművek (HMKE)

A SZÉL ENERGIÁJÁNAK HASZNOSÍTÁSA Háztartási Méretű Kiserőművek (HMKE) A SZÉL ENERGIÁJÁNAK HASZNOSÍTÁSA Háztartási Méretű Kiserőművek (HMKE) A szél mechanikai energiáját szélgenerátorok segítségével tudjuk elektromos energiává alakítani. Természetesen a szél energiáját mechanikus

Részletesebben

Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal

Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal Aromo Iskolaadminisztrációs Szoftver Felhasználói kézikönyv -- Szöveges értékelés 1 Tartalomjegyzék Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal 1 Bevezetés 3

Részletesebben

Megoldások IV. osztály

Megoldások IV. osztály Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely, 2015. március 20-22. Megoldások IV. osztály 1. Számkeresztrejtvény: Az alábbi keresztrejtvény ábra abban különbözik a hagyományos keresztrejtvényektől, hogy

Részletesebben

Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban

Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban 1/5. Intézményi oldal Ezen az oldalon adhatók meg a regisztráló intézmény adatai. Úgy kell kitölteni, hogy ezzel

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus

Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus 1 1. Bevezetés Az adatbekérő felület célja, hogy a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a víziközműszolgáltatásról szóló

Részletesebben

Téli SAS szinkron. Programismertető

Téli SAS szinkron. Programismertető Téli SAS szinkron Programismertető Összeállította: Horváth Márton és Nagy Károly 2012. január 10. Verziószám: 2.0.4 - egyszerűsített változat Kérjük, jelezze a szerzők felé észrevételeit, módosítási javaslatait!

Részletesebben

Jelentkezési lap képző szervek részére

Jelentkezési lap képző szervek részére Jelentkezési lap képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegzék Belépés Jelentkezési lap felület Kézi kitöltés menete Alapadatok megadása Korábban megszerzett vezetői engedély adatai Személyes

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre:

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre: Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre: Főkönyv Pénzügy Pénztárkönyv Eszköz (Letölthető még frissítés a Készlet, EVA modulokra,

Részletesebben

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI, KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY 2009/2010. TANÉV Az I. FORDULÓ FELADATAI 1. feladat:

Részletesebben

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Bevezető Tisztelt engedélyes! Üdvözöljük Önt a Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár - Adatgyűjtő alrendszerének felhasználói

Részletesebben

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre. Építész tervezők és tervezői művezetők részére

Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre. Építész tervezők és tervezői művezetők részére Egyszerű bejelentés az e-építési naplóban - lépésről lépésre Építész tervezők és tervezői művezetők részére készítette Lechner Nonprofit Kft. Infokommunikációs Igazgatóság Budapest, 2016. június Tartalom

Részletesebben

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 3.1 ELSŐ FUTTATÁS 5 3.2 TULAJDONOSI ADATLAP 6 3.3 REGISZTRÁLÁS 6 3.4 AKTIVÁLÁS 6 3.5 MÉRÉS 7 3.5.1 ÜGYFÉL

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. GPS* SOLAR óra. A világ mind a 39 időzónáját felismeri.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. GPS* SOLAR óra. A világ mind a 39 időzónáját felismeri. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. Jellemzők: GPS* SOLAR óra. Egyetlen gomb megnyomásával beállíthatjuk a pontos helyi időt bárhol a világon. Az óra a GPS műholdak jeleit fogadva gyorsan beáll a pontos időre. A világ

Részletesebben

Partner. kezelési útmutató

Partner. kezelési útmutató Partner kezelési útmutató A P&T Partner mobil alkalmazás minden Android operációsrendszerrel mûködô mobileszközön ingyenesen elérhetô a Google Play áruházból. Keresd: P&T Partner. Az alkalmazást a telepítés

Részletesebben

TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása

TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása A TvNetTel Kft internetes szolgáltatásának igénybevételéhez szükséges a hálózati csatlakozás beállítása a számítógépen vagy routeren. A beállításhoz szükség van a

Részletesebben

Közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok monitorozása Magyarországon

Közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok monitorozása Magyarországon T E R M É S Z E T V É D E L E M Közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok monitorozása Magyarországon Dr. Varga Ildikó Vidékfejlesztési Minisztérium Az Ipoly-vízgyűjtő vizes élőhelyeinek komplex felmérése.

Részletesebben

Rövid leírás a Make Your Mark szoftver használatához

Rövid leírás a Make Your Mark szoftver használatához Rövid leírás a Make Your Mark szoftver használatához Ahhoz, hogy egy gyors példán keresztül bemutassunk, a program működését, egy Plytex címkét hozunk létre. Először létre kell hozni egy címkét, majd kinyomtatni

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Gyakorlati madárvédelem a ház körül 3. Fecskevédelmi eszközök és módszerek

Gyakorlati madárvédelem a ház körül 3. Fecskevédelmi eszközök és módszerek Gyakorlati madárvédelem a ház körül 3. Fecskevédelmi eszközök és módszerek Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011. Miért kell kiemelten foglalkozni a fecskékkel? A füsti és a molnárfecske

Részletesebben

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése Telepítő fájl letöltése honlapunkról A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése A honlapunkon (www.novitax.hu) található telepítő fájlt (novitax2007-setup.exe) le kell tölteni a számítógép egy

Részletesebben

Aromo Szöveges értékelés kódolt tantárggyal

Aromo Szöveges értékelés kódolt tantárggyal Aromo Szöveges értékelés kódolt tantárggyal AROMO Iskolaadminisztrációs Szoftver - Felhasználói kézikönyv - Szöveges értékelés 1 Tartalomjegyzék Aromo Szöveges értékelés kódolt tantárggyal 1 Bevezetés

Részletesebben

Táblázatkezelés 5. - Függvények

Táblázatkezelés 5. - Függvények Táblázatkezelés 5. - Függvények Eddig mi magunk készítettünk képleteket (számolási utasításokat). A bonyolultabb, programozók által készített, Excelbe beépített képleteket függvényeknek nevezik. Táblázatkezelőnk

Részletesebben

A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése

A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése SZAKDOLGOZATVÉDÉS 2008.11.21. A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése Havasi Bálint Geoinformatika szak A felmérés okai. 1. KÖH kezdeményezte a 2001. évi LXIV. törvény alapján a Zalaszántó-Vár

Részletesebben

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER Felhasználói Kézikönyv Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER 1. Belépés A rendszer indulásakor egy ideiglenes jelszót kapott emailben. Az ennek segítségével történt bejelentkezés után tudja jelszavát

Részletesebben

Gyakorlati tapasztalatok:

Gyakorlati tapasztalatok: Tisztelt Kedvezményezett! A Pályázati e-ügyintézés felületén található új funkciók segítségével internetes úton, on-line kitöltő program alkalmazásával teljesíthetők 2014. június 07-től a jelentéstételi,

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola A versenyző kódja:... VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Budapest, Thököly út 48-54. XV. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI

Részletesebben

Digitális Szabadidő Térkép mobil és web alkalmazás Útmutató

Digitális Szabadidő Térkép mobil és web alkalmazás Útmutató Digitális Szabadidő Térkép mobil és web alkalmazás Útmutató A Digitális Szabadidő Térkép mobilalkalmazás a lovas illetve vízi túrázóknak fejlesztett alkalmazás, amely jelentősen megkönnyíti és a közösséghez

Részletesebben

Verziószám 2.2 Objektum azonosító (OID) Hatálybalépés dátuma szeptember 2.

Verziószám 2.2 Objektum azonosító (OID) Hatálybalépés dátuma szeptember 2. PDF dokumentum aláírása és időbélyegzése: Adobe Reader XI és Adobe Acrobat Reader DC Verziószám 2.2 Objektum azonosító (OID) Hatálybalépés dátuma 2016. szeptember 2. Tartalom 1. Bevezető...3 2. Aláíró

Részletesebben

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS Kurzus meghirdetése adott félévre Adott félév kurzusainak a meghirdetése a TÁRGYAK 46800 felületen történik. Elérési útvonal a jobboldali

Részletesebben

Útmutató a középfeszültségű vezetékszakaszok oszlopainak felméréshez

Útmutató a középfeszültségű vezetékszakaszok oszlopainak felméréshez Nyomatékosan felhívjuk minden felmérő figyelmét, hogy az oszlopokról vagy vezetékről lelógó madártetemeket semmilyen módon ne próbálja meg lepiszkálni, és senki ne próbáljon meg oszlopra mászni, mert az

Részletesebben

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Tisztelt Ügyfelünk! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az elektronikus

Részletesebben

Tisztelt Felhasználó!

Tisztelt Felhasználó! Tisztelt Felhasználó! A csoportos beszedési megbízáson, a Szerződő fél azonosítója a kedvezményezetnél rovatban a számlán szereplő, szerződéses folyószámla számot kell megadnia. Az azonosító 12 számjegyből

Részletesebben

Navigációs GPS adatok kezelése QGIS programmal (1.4 verzió) Összeállította dr. Siki Zoltán

Navigációs GPS adatok kezelése QGIS programmal (1.4 verzió) Összeállította dr. Siki Zoltán Navigációs GPS adatok kezelése QGIS programmal (1.4 verzió) Összeállította dr. Siki Zoltán A QGIS program GPS eszközök modulja segítségével kétirányú kommunikációt folytathatunk a navigációs GPS vevőnkkel.

Részletesebben

Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken

Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken Budapest, 2015. február 11. Balczó Bertalan Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály A Magas Természeti

Részletesebben

Libra6i Mérleg A/B Napló

Libra6i Mérleg A/B Napló Libra6i Mérleg A/B Napló Tartalom jegyzék Tartalom jegyzék... 1 Copyright (c) 2016 Libra Szoftver Zrt. 1/6 Készült a LibraWiki tudástárból A menü általános leírása Ez a menüpont biztosítja a bevitt tételek

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet A Normál nézet egy egyszerűsített oldalképet mutat. Ez a nézet a legalkalmasabb a szöveg beírására, szerkesztésére és az egyszerűbb formázásokra. Ebben a nézetben

Részletesebben

IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI

IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI FREKVENCIAGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁG IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI URH FM RÁDIÓADÓ Budapest 2008 március I. A frekvenciaterv követelményei és kötelező tartalma 1. Tervezési feladat A

Részletesebben

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások A dokumentum a TÁMOP 5.4.1. számú kiemelt projekt keretében, a Magyar Addiktológiai Társaság megbízásából készült. Készítette:

Részletesebben

Statisztika I. 8. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 8. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 8. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Minták alapján történő értékelések A statisztika foglalkozik. a tömegjelenségek vizsgálatával Bizonyos esetekben lehetetlen illetve célszerűtlen a teljes

Részletesebben

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben