Szabványok, ajánlások, modellek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabványok, ajánlások, modellek"

Átírás

1 Szabványok, ajánlások, modellek Krasznay Csaba HP Magyarország Kft Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Jogszabályok a teljesség igénye nélkül évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól évi C. törvény a számvitelről 34/2004. (XI. 19.) IM rendelet az elektronikus dokumentumok közjegyzői archiválásának szabályairól és az elektronikus levéltárról 3/2005. (III. 18.) IHM rendelet az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről évi CLV. Törvény a minősített adat védelméről évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól 2

2 Jogszabályok a teljesség igénye nélkül évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról évi LX. törvény az elektronikus közszolgáltatásról 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatás biztonságáról 78/2010. (III. 25.) Korm. Rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról 3 A való élet Ahhoz, hogy teljesítsük a jogszabályi kötelezettségeket, nem kell mást tenni, mint használni az ipari szabványokat. Ezek: ISO es család COBIT Common Criteria Bónuszként pedig a PCI DSS 4

3 Mi az IBIR? Az átfogó irányítási rendszernek az a része, amely egy, a működési kockázatokat figyelembe vevő megközelítésen alapulva kialakítja, bevezeti, működteti, figyeli, átvizsgálja, fenntartja és fejleszti az információvédelmet. Az irányítási rendszer magában foglalja a szervezeti felépítést, a szabályzatot, a tervezési tevékenységeket, a felelősségi köröket, a gyakorlatot, az eljárásokat, a folyamatokat és az erőforrásokat. 5 Mi az IBIR? Az IBIR létrehozásának számos oka lehet: Törvénynek vagy szabályozásnak való megfelelés Az információ értéke olyan nagy, hogy nem lehet védtelenül hagyni Külső nyomás (tulajdonosok, partnerek, vásárlók) Ennél kevésbé nyilvánvaló okok is vannak: Az információs rendszerek egyszerűbb kezelése Csökkenő költségek (bár ez elsőre nehezen hihető) 6

4 Mi az IBIR? IBIR-t bevezetni nem egyszerű, mert viszonylag sok idő kell ahhoz, hogy gördülékenyen működjön (ld. ISO 9000) a bevezetés megakadhat a vállalaton belül szervezeti változások miatt a támogatás, az anyagiak vagy az emberek kiesése miatt A tapasztalat azt mutatja, hogy a nagyobb szervezeteknél szokott lenni IBIR-szerű szabályozás, ami viszont nem alkot összefüggő rendszert, hiányos lehet nem lehet tanúsítványt szerezni rá, ami bizonyos esetekben fontos lehet. 7 A szabványról Két részre bontható 1. rész : A Code of Practice for Information Security Managementet (magyarul: Az informatikai biztonság menedzsmentjének gyakorlati kódexe) 2. rész: Specification for Information Security Management Systems. (Az informatikai biztonsági menedzsment rendszerének specifikációja) Nemzetközileg elfogadott és széles körben elismert biztonsági szabvány Definíció szerint a legszéleskörűbb eljárások, melyek az információs biztonság legjobb gyakorlati megvalósítását szolgálják. 8

5 A szabvány rövid története Útmutató Követelmény BS :1995 BS :1998 BS :1999 BS :1999 ISO/IEC 17799:2000 BS :2002 ISO/IEC 17799:2005 ISO/IEC 27001:2005 ISO/IEC 27002:2005 MSZ ISO/IEC 17799:2006 MSZ ISO/IEC 27001: ISO Nagyon rövid, mindössze 8 oldal a szabvány, a többi melléklet és szómagyarázat. Leír egy olyan modellt az IBIR-re, amivel azt elő lehet készíteni, meg lehet valósítani, működtetni lehet, ellenőrizni lehet, át lehet tekinteni, karban lehet tartani, és fejleszteni lehet. Ez alapján tanúsítják az IBIR rendszereket. 10

6 ISO A Plan-Do-Check-Act modellt használja 11 ISO Tervezés (az ISMS kialakítása) Olyan IBIR-politika, -célok, -folyamatok és -eljárások kialakítása, amelyek lényegesek annak érdekében, hogy a kockázat kezelése és az információbiztonság fejlesztése a szervezet általános politikájával és céljaival összhangban lévő eredményeket tudjon felmutatni. Végrehajtás (az ISMS bevezetése és működtetése) Az IBIR-politika, -intézkedések, -folyamatok és - eljárások bevezetése és működtetése. Ellenőrzés (az ISMS figyelemmel kísérése és átvizsgálása) Beavatkozás (az ISMS fenntartása és fejlesztése) A folyamatok teljesítményének értékelése, és ahol lehetséges, mérése az IBIR-politikával, -célokkal és a gyakorlati tapasztalatokkal összevetve, továbbá az eredmények jelentése a vezetésnek átvizsgálás céljából. Helyesbítő és megelőző tevékenységek végrehajtása a belső IBIR-átvizsgálás (audit) és vezetőségi átvizsgálás eredményei, illetve egyéb lényeges információk alapján az ISMS folyamatos fejlesztése érdekében. 12

7 ISO Jelentős változások történtek a szabvány megközelítésében Korábban a CIA követelmények biztosítása volt a fókuszban Az új szabvány az üzleti igényeket helyezi előtérbe Az információbiztonság az információ védelme a széleskörű fenyegetésektől, hogy biztosítsák az üzleti folyamatok működésének folytonosságát, a lehető legkisebbre csökkentsék a kockázatot, és legnagyobbra növeljék a befektetési megtérülést és a működési lehetőségeket. 13 A védelem területei (ISO szerint) Az IBIR kialakítása kockázatelemzéssel kezdődik!!! Szabályzati rendszer Biztonsági szervezet Vagyontárgyak kezelése Személyi biztonság Fizikai és környezeti biztonság Kommunikáció és üzemeltetés biztonsága Hozzáférés-ellenőrzés Információs rendszerek beszerzése, fejlesztése és karbantartása Incidenskezelés Üzletmenet-folytonosság Megfelelőség 14

8 Az ISO es család további szabványai A tervek szerint rövid időn belül kialakítják a szabvány teljes rendszerét Ennek elemei a következők: 27000: IBIR alapok és szótár 27003: IBIR megvalósítási útmutató 27004: Az információbiztonság irányításának mérése 27005: IBIR kockázatmenedzsment 27006: Az IBIR tanúsítást végző szervezetre vonatkozó követelmények 27007: Útmutató az IBIR auditáláshoz (készül) 27008: Útmutató auditoroknak az IBIR kontrollokhoz (készül) 15 Magyar vonatkozású hírek Az ISO es család és a Common Criteria alapján készült a közigazgatás számára a Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlás. Ez a közigazgatás bizonyos részein kötelező. Tartalmazza az ISO 27001, ISO és ISO követelményeit is. A készítők szándéka szerint sokkal gyakorlatiasabb, mint a szabványszöveg. 16

9 Mi a COBIT? "Információra és a kapcsolatos technológiára vonatkozó kontroll célkitűzések Egy szakterületre és folyamat keretrendszerre vonatkozóan bevált gyakorlatokat ad, és a tevékenységeket egy kezelhető és logikus struktúrában jeleníti meg Annak érdekében, hogy az informatika az üzleti követelményeknek megfelelően szolgáltasson, a vezetőségnek egy belső irányítási és ellenőrzési rendszert, vagy keretrendszert kell üzemeltetnie. A COBIT kontroll keretrendszer ezen igények teljesítéséhez az alábbiakkal járul hozzá: Kapcsolatot teremt az üzleti követelményekkel, Általánosan elfogadott folyamat modellbe szervezi az informatikai tevékenységeket, Beazonosítja a kiaknázandó jelentősebb informatikai erőforrásokat, Meghatározza a figyelembe veendő vezetési kontroll célkitűzéseket. 17 Az informatikai irányítás központi területei 18

10 COBIT tartalom diagram 19 COBIT elemek összefüggései 20

11 Példa a célok kapcsolatára 21 A COBIT információ kritériumai Eredményesség azzal foglalkozik, hogy az információk az üzleti folyamat szempontjából jelentőséggel bírnak, és hogy az információkat időben, helyes, ellentmondásmentes és használható módon biztosítják. Hatékonyság arra vonatkozik, hogy az információk az erőforrások optimális (legtermelékenyebb és leggazdaságosabb) felhasználásán keresztül kerüljenek biztosításra. Bizalmasság arra vonatkozik, hogy megakadályozza, a bizalmas információk engedély nélküli nyilvánosságra hozatalát. Sértetlenség az információknak a vállalati értékek és elvárások szerinti pontosságára, és teljességére, valamint az információk érvényességére vonatkozik. Rendelkezésre állás azzal foglalkozik, hogy az információk akkor álljanak rendelkezésre, amikor azokra az üzleti folyamatnak szüksége van most, és a jövőben. A szükséges erőforrások, és az erőforrások szolgáltatási képességeinek védelmére is vonatkozik. Megfelelőség azon törvények, jogszabályok, szabályozások és szerződéses megállapodások - azaz kívülről előírt üzleti követelmények és belső irányelvek betartásával kapcsolatos, amelyeknek az üzleti folyamat a tárgyát képezi. Megbízhatóság a szükséges információk vezetés számára történő biztosítására vonatkozik, a vállalkozás működtetése és a pénzügyi megbízhatósági, és irányítási kötelezettségek teljesítése érdekében. 22

12 Informatikai erőforrások Az alkalmazások automatizált felhasználói rendszerek és manuális eljárások, amelyek feldolgozzák az információkat. Az információk azok az adatok, összes formájukban, amelyeket az információrendszerek, mint bemeneti, feldolgozott és kimeneti adatot kezelnek, bármilyen formában használja is azt fel az üzleti tevékenység. Az infrastruktúra az a technológia és azok az eszközök (azaz hardver, operációs rendszerek, adatbázis-kezelő rendszerek, hálózatok, multimédia, és az azokat befogadó és támogatást biztosító környezet), amelyek lehetővé teszik az alkalmazások működését. Az emberek az információrendszerek és szolgáltatások tervezéséhez, szervezéséhez, beszerzéséhez, megvalósításához, szolgáltatásához, támogatásához, figyelemmel kíséréséhez és értékeléséhez szükséges munkatársak. Lehetnek belső, kiszervezet, illetve szerződéses személyek, az igényeknek megfelelően. 23 COBIT kocka 24

13 A COBIT folyamatai 4 alapfolyamat határozza meg az informatika irányítását: Tervezés és Szervezés (PO) A megoldásszállításra (AI) és a szolgáltatásnyújtásra (DS) vonatkozóan megadja az irányvonalat Beszerzés és megvalósítás (AI) Gondoskodik a megoldásokról és továbbadja azokat, hogy szolgáltatások váljanak belőlük Szolgáltatás és támogatás (DS) Megkapja a megoldásokat, és használhatóvá teszi azokat a végfelhasználók számára Figyelemmel kísérés és értékelés (ME) Figyelemmel kíséri az összes folyamatot, hogy gondoskodjon a kijelölt irány követéséről. 25 Tervezés és szervezés PO1 Az informatikai stratégiai terv meghatározása PO2 Az információ-architektúra meghatározása PO3 A technológiai irány kijelölése PO4 Az informatikai folyamatok, szervezet és a kapcsolatok meghatározása PO5 Az informatikai beruházások irányítása PO6 Tájékoztatás a vezetői célokról es irányról PO7 Az informatikai humán erőforrások kezelése PO8 Minőségirányítás PO9 Az informatikai kockázatok felmérése és kezelése PO10 A projektek irányítása 26

14 Beszerzés és megvalósítás AI1 Az automatizált megoldások meghatározása AI2 Az alkalmazási szoftverek beszerzése és karbantartása AI3 A technológiai infrastruktúra beszerzése és karbantartása AI4 Az üzemeltetés és a használat támogatása AI5 Az informatikai erőforrások beszerzése AI6 A változtatások kezelése AI7 A megoldások és változtatások üzembe helyezése és bevizsgálása 27 Szolgáltatás és támogatás DS1 A szolgáltatási szintek meghatározása és betartása DS2 Külső szolgáltatások igénybevételének irányítása DS3 Teljesítmény- és kapacitáskezelés DS4 A szolgáltatás folyamatosságának biztosítása DS5 A rendszerek biztonságának megvalósítása DS6 A költségek azonosítása és felosztása DS7 A felhasználók oktatása és képzése DS8 A rendkívüli események kezelése és a felhasználói támogatás működtetése DS9 Konfigurációkezelés DS10 Problémakezelés DS11 Az adatok kezelése DS12 A fizikai környezet biztosítása DS13 Az üzemeltetés irányítása 28

15 Figyelemmel kísérés és értékelés ME1 Az informatika teljesítményének figyelemmel kísérése és értékelése ME2 A belső irányítási és ellenőrzési rendszer figyelemmel kísérése és értékelése ME3 Külső követelményeknek való megfelelőség biztosítása ME4 Az informatikai irányítás megteremtése 29 Példa egy folyamatra DS5 A rendszerek biztonságának megvalósítása Az információk sértetlenségének megőrzésének és az informatikai eszközök védelmének igénye biztonságirányítás folyamat megvalósítását követeli meg. E folyamat kiterjed az informatikai biztonsági szerepkörök és felelősségek, irányelvek, szabványok és eljárások bevezetésére és karbantartására. A biztonságirányítás kiterjed a biztonsági kérdések figyelemmel kísérésére, valamint a rendszeres tesztelésre és a beazonosított biztonsági gyengeségek, illetve rendkívüli helyzetekre vonatkozó helyesbítő intézkedések megvalósítására is. Az eredményes biztonságirányítás megvéd minden informatikai eszközt azért, hogy a biztonsági sebezhetőségek és rendkívüli helyzetek üzleti hatásait minimalizálja. 30

16 Példa egy folyamatra 31 Példa egy folyamatra 32

17 Példa egy folyamatra 33 Példa egy folyamatra 34

18 Példa egy folyamatra 35 Példa egy folyamatra 36

19 Példa egy folyamatra 37 Példa egy folyamatra 38

20 Napjaink kihívásai A vásárlók egyre több, IT biztonsághoz szükséges eszközhöz férnek hozzá, melyek különböző képességekkel rendelkeznek. A vásárlóknak dönteniük kell, hogy milyen eszközök alkalmasak informatikai rendszerük kielégítő védelmére. Hatás: a termékek kiválasztása befolyásolja az egész informatikai rendszer biztonságát. 39 Alapok A biztonságos rendszerek építése tehát függ a következőktől: Jól meghatározott IT biztonsági követelmények és specifikációk Tulajdonképpen milyen biztonsági funkciókat is akarunk? Minőségi biztonsági mérőszámot és megfelelő tesztelést, értékelést, felmérést kell alkalmazni Biztosítékot akarunk arra, hogy amit kapunk, az tényleg az, amit kértünk. 40

21 Miért kell a Common Criteria? Nemzetközi IT piaci trendek Közös nemzetközi biztonsági követelmények Főbb tényezt nyezők Biztonsági követelmény rendszer & Felülvizsg lvizsgálatilati módszertan Számtalan már létező módszertan felülvizsgálata IT biztonsági kihívások fokozódása 41 Mi a Common Criteria? Nemzetközileg elfogadott keretrendszer az IT biztonság területén Közös struktúra és nyelv a termékek/rendszerek IT biztonsági követelményeinek kifejezésére Szabványos IT biztonsági követelmény összetevők és csomagok gyűjteménye a fejlesztési folyamatokra Nemzetközileg elfogadott értékelési módszertan, besorolási rendszer ISO szabvány (ISO/IEC 15408) A szoftverfejlesztés biztonságának elfogadott módszertana (annak minden kritikájával együtt) 42

22 Története US TCSEC 83, 85 Canadian Initiatives NIST s MSFR 90 Federal Criteria 92 CTCPEC 3 93 Common Criteria Project 93-- Common Criteria Common Criteria 2.3 Common Criteria Common Criteria European National & Regional Initiatives ITSEC ISO Initiatives 92-- ISO IS ISO/IEC 15408: 2005 ISO/IEC 15408: Common Criteria Aktuális állapot Jelenlegi verzió: CC version 3.1, szeptemberétől (R júliustól) ISO/IEC 15408:2008, augusztus óta. Jövő: májusban 1251 tanúsított termék volt, csak 2009-ben 200 termék kapott tanúsítást egyre nagyobb a vásárlói igény a biztonságos termékekre, ezért egyre több termék pályázik a CC minősítésre 44

23 Tanúsítványok száma 45 Mit fed le a Common Criteria Olyan IT rendszerek és termékek biztonsági tulajdonságainak a specifikációja, melyek a következőket valósítják meg: confidentiality: bizalmasság, integrity: sértetlenség, availability: rendelkezésre állás. Független értékelések eredményeinek az összehasonlíthatósága Hardverben, szoftverben és förmverben implementált védelmi intézkedésekre vonatkoztatható technológia-független a fejlesztő által kívánt kombinációk határozhatók meg Értékelés módszertan ezt a Common Evaluation Methodology for Information Technology Security Evaluation (CEM) tartalmazza (ISO/IEC 18045) 46

24 Mit nem fed le a Common Criteria A személyi és fizikai biztonsági intézkedések implementációjának vizsgálatát A CC felhasználását adminisztratív, jogi, eljárásbeli szabályok tanúsítási és akkreditálási eljárások kölcsönös elfogadási megállapodások Kriptográfiai algoritmusok leírása 47 Common Evaluation Methodology (CEM) CEM elválaszthatatlan része a CC-nek. CEM határozza meg azt a folyamatot, amit az auditornak végre kell hajtani a biztonsági kritériumok ellenőrzése során. CEM felülvizsgálati sémákat ad a CC konzisztens alkalmazásához az ismétlődő auditok során. Így tehát, CEM a legfontosabb komponens a kölcsönös nemzetközi elfogadáshoz. 48

25 Szól a felhasználóknak El tudják dönteni, hogy az adott termék biztonsági szintje megfelel-e számukra. Össze tudják hasonlítani a különböző termékeket az értékelések alapján. Megvalósítástól független struktúra, a Védelmi Profil (PP) alapján láthatják az adott fajta termékkel szemben támasztott általános biztonsági követelményeket. 49 Szól a fejlesztőknek Segítséget nyújt az értékelésre való felkészítéshez. Megmutatja a fejlesztőknek, hogy a termék megfelelően biztonságose. Akár több, különböző követelményeket tartalmazó Védelmi Profilból (PP) egy megvalósítástól függő, az adott termékre vonatkozó Biztonsági Előirányzatot (ST) lehet létrehozni. 50

26 Szól a értékelőknek Megmondja, hogy milyen vizsgálatokat és melyik biztonsági elemeken kell végrehajtaniuk az értékelőknek. Nem mondja meg, hogy ezeket milyen módon kell végrehajtaniuk. 51 Mi előzi meg a fejlesztést? A biztonsági célok kialakítása TOE Fizikai környezet Feltételezések Védendő vagyontárgyak A biztonsági környezet kialakítása Fenyege -tések Szervezetbiztonsági Szabályok Biztonsági célok TOE célja Biztonsági cél: Szándéknyilatkozat azonosított fenyegetések elleni fellépésről és/vagy meghatározott szervezeti biztonsági szabályzatoknak és feltételezéseknek való megfelelésről. 52

27 Mi előzi meg a fejlesztést? Biztonsági célok A biztonsági követelményeken keresztül a TOE specifikációja Funkcionális követelmények CC Követelmény katalógus A biztonsági követelmények kialakítása Garanciális követelmények Környezeti követelménye k TOE összefoglaló specifikáció TOE összefoglaló specifikáció: A TOE ST-ben adott összefoglaló specifikációja meghatározza a TOE biztonsági követelményeinek megjelenését. Felsőszintű leírást ad azokról a biztonsági funkciókról, amelyekről kijelentik, hogy teljesítik a funkcionális követelményeket, és azokról a garanciális intézkedésekről, amelyeket a garanciális követelmények teljesítéséhez meg kell hozni.. 53 CC funkcionális követelmény-osztályok Class FAU: Biztonsági átvilágítás Class FCO: Kommunikáció Class FCS: Kriptográfiai támogatás Class FDP: Felhasználói adatvédelem Class FIA: Azonosítás és hitelesítés Class FMT: Biztonságirányítás Class FPR: Titoktartás Class FPT: A TSF védelme Class FRU: Erőforrás-felhasználás Class FTA: TOE-hozzáférés Class FTP: Bizalmi útvonal/csatornák 54

28 CC garanciális követelmény-osztályok Class ADV: Fejlesztés Class AGD: Útmutató dokumentumok Class ALC: Az életciklus támogatása Class ATE: Vizsgálatok (tesztek) Class AVA: A sebezhetőség felmérése Class ACO: Kompozíció 55 Mik is a garanciális követelmények? Betartandó fejlesztési eljárásrend (ami fejlesztői tevékenységelemek néven szerepel a szabványban) A termékhez elkészítendő számtalan dokumentáció (ami bizonyítéka annak, hogy a fejlesztői tevékenységelemek rendben végre lettek hajtva) Értékelői tevékenységelemek (mit kell az értékelőnek vizsgálni, és nem hogyan [ez a CEM-ben található]) 56

29 Értékelési garanciaszintek Az egyre magasabb Értékelési Garanciaszinteken (EAL) egyre több osztály és család által megfogalmazott követelmény jelenik meg, illetve az adott családokon belül az összetevők egyre magasabb szintű feltételeket szabnak. 57 Értékelési garanciaszintek 58

30 Mi az a PCI DSS szabvány? A Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS) szabványt a Visa és a Mastercard alkotta meg. Hozzájuk csatlakozott később az American Express, a Discover Financial Services és a JCB. Elsődleges céljuk a bankkártyákkal való nagyarányú visszaélések csökkentése az elektronikus kereskedelemben, a kártyaelfogadóknál és a kereskedőknél. Mindenkire vonatkozik, aki bankkártya adatokat tárol, dolgozol fel, vagy továbbít. 59 Mi az a PCI DSS szabvány? Tulajdonképpen egy olyan szabvány, ami a bankkártya adatokat feldolgozó cégek biztonsági menedzsmentjével, szabályzati rendszerével, hálózati architektúrájával, szoftvereivel és más védelmi megoldásaival kapcsolatos követelményeket támaszt. Más szabványokkal szemben a követelményeket nem egy bizottság, hanem az élet alkotta. 60

31 Előzmények Elsőként (2001-ben) a VISA jelentetett meg követelményeket, melyek a bankkártyákkal dolgozó e-boltokra vonatkoztak. Ezt Cardholder Information Security Programnak (CISP) hívták. A MasterCard ez idő alatt egy Site Data Protection (SDP) nevű programot dolgozott ki. A két cég 2004-ben kezdett együttműködni, és végére együtt dolgozták ki a PCI DSS szabványt, amihez más gyártók is csatlakoztak. 61 A PCI DSS tartalma Biztonságos hálózat építése és üzemeltetése: 1. követelmény: A kártyabirtokos adatainak védelméért tűzfalat kell telepíteni és üzemeltetni. 2. követelmény: Nem szabad a gyártók által használt alapbeállítású rendszerjelszavakat és biztonsági paramétereket használni. A kártyabirtokos adatainak védelme: 3. követelmény: Védeni kell a kártyabirtokosok tárolt adatait. 4. követelmény: A nyílt hálózatokon történő adatátvitel során titkosítani kell a kártyabirtokos adatait. 62

32 A PCI DSS tartalma Sérülékenység-kezelési program fenntartása: 5. követelmény: Vírusvédelmi megoldásokat kell használni, és rendszeresen frissíteni. 6. követelmény: Biztonságos rendszereket és alkalmazásokat kell fejleszteni és üzemeltetni. Erős hozzáférés-védelmi megoldások alkalmazása: 7. követelmény: A kártyabirtokos adataihoz csak az férhessen hozzá, akire az tartozik. 8. követelmény: Minden olyan ember, aki hozzáférhet a rendszerhez, rendelkezzen egyedi azonosítóval. 9. követelmény: A kártyabirtokos adataihoz való fizikai hozzáférést meg kell akadályozni. 63 A PCI DSS tartalma A hálózatok rendszeres monitorozása és tesztelése: 10. követelmény: A hálózati erőforrásokhoz és a kártyabirtokos adataihoz való minden hozzáférést követni és monitorozni kell. 11. követelmény: A biztonsági rendszereket és folyamatokat rendszeresen tesztelni kell. Információbiztonsági szabályzat fenntartása: 12. követelmény: Információbiztonsági szabályzatot kell fenntartani. 64

33 A PCI DSS tartalma A követelménylista nagyon konkrét. Példának álljon itt a 6.5-ös pont, ami a webes alkalmazásokra vonatkozik. Minden webes alkalmazást olyan biztonságos kódolási útmutatók alapján kell fejleszteni, mint az Open Web Application Security Project (OWASP) útmutatói. A kész kódot ellenőrizni kell a sérülékenységek megtalálása érdekében. Az általános kódolási sérülékenységeket el kell kerülni a szoftverfejlesztési folyamatban, figyelembe véve a következőket: Nem validált input, Feltört hozzáférés-vezérlés (pl. visszaélés az azonosítókkal), 65 A PCI DSS tartalma Feltört hitelesítés és session kezelés (visszaélés a cookie-kal), Cross-site scripting támadás, Puffer túlcsordulás, Injektálásos támadások (pl. SQL injection), Nem megfelelő hibakezelés, Nem biztonságos tárolás, Túlterheléses támadás, Nem biztonságos konfigurációmenedzsment. 66

34 A kártyabirtokos adatai 67 Kire vonatkozik az előírás? A kereskedőkre: E-boltok, Hagyományos boltok, Az elfogadókra: Bankok, Kártyafeldolgozók, akik kapcsolatban állnak a kibocsátókkal A szolgáltatókra: Akik több e-boltot üzemeltetnek, Bankkártya adatokat gyűjtenek a kibocsátók nevében. 68

35 Kire nem vonatkozik az előírás? A bankkártya kibocsátó bankokra A tranzakciók jóváhagyóira, akik nem befogadói a tranzakcióknak Azokra a kereskedőkre, akik nem kezelnek bankkártya adatokat. A kereskedők és más entitások megfelelőségéről az elfogadónak kell gondoskodnia! 69 Köszönöm a figyelmet! 70

Szabványok, ajánlások

Szabványok, ajánlások Szabványok, ajánlások Dr. Krasznay Csaba Néhány szó a compliance-ről 1 A való élet Ahhoz, hogy teljesítsük a jogszabályi kötelezettségeket, nem kell mást tenni, mint használni az ipari szabványokat. Néhány

Részletesebben

Szabványok, ajánlások

Szabványok, ajánlások Szabványok, ajánlások ISO 27000 szabványcsalád COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) Common Criteria (ISO/IEC 15408) ITIL és ISO/IEC 20000 (IT Infrastructure Library) KIB 25.

Részletesebben

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1 Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) célja Szerződéses és leendő partnereink tájékoztatása a DFL Systems Kft.

Részletesebben

Az ISO 27001-es tanúsításunk tapasztalatai

Az ISO 27001-es tanúsításunk tapasztalatai Az ISO 27001-es tanúsításunk tapasztalatai Bartek Lehel Zalaszám Informatika Kft. 2012. május 11. Az ISO 27000-es szabványsorozat az adatbiztonság a védelmi rendszer olyan, a védekező számára kielégítő

Részletesebben

COBIT Keretrendszer I. Szikora Zsolt, DE 2008

COBIT Keretrendszer I. Szikora Zsolt, DE 2008 COBIT Keretrendszer I Szikora Zsolt, DE 2008 Tartalom 1. Bevezetés 2. Alap kérdések (Miért? Ki? Mit? ) + Hogyan? 3. Információ-kritériumok 4. Üzleti és Informatikai célok, EF mngmnt 5. Szakterületek(PO,

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium e-közigazgatásért Felelős Helyettes Államtitkárság e-közigazgatási Főosztály által üzemeltetett

TANÚSÍTVÁNY. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium e-közigazgatásért Felelős Helyettes Államtitkárság e-közigazgatási Főosztály által üzemeltetett TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft, mint a NAT által NAT-6-0048/2011 számon akkreditált terméktanúsító szervezet tanúsítja, hogy a Közigazgatási

Részletesebben

Mi köze a minőséghez?

Mi köze a minőséghez? Dr. Kondorosi Károly egyetemi docens A COBIT szabványról Bemutatkozik az SQI A szoftverminőség komplex kérdésköre 2005. április 15. Mi köze a minőséghez? Mennyire biztonságos egy informatikai rendszer?

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY (E-MS06T-TAN-01.ST) MELLÉKLETE

TANÚSÍTVÁNY (E-MS06T-TAN-01.ST) MELLÉKLETE TANÚSÍTVÁNY (E-MS06T-TAN-01.ST) MELLÉKLETE Dokumentumazonosító: TAN-01.ST.ME-01 Projektazonosító: E-MS06T Microsec Kft. tan. 2006 MATRIX tanúsítási igazgató: Dr. Szőke Sándor Kelt: Budapest, 2006. október

Részletesebben

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Rendszerszemlélet let az informáci cióbiztonsági rendszer bevezetésekor Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Informáci cióbiztonsági irány nyítási rendszer (IBIR) részeir Információs vagyon fenyegetettségeinek

Részletesebben

BIZTONSÁGI AUDIT. 13. óra

BIZTONSÁGI AUDIT. 13. óra 13. óra BIZTONSÁGI AUDIT Tárgy: Szolgáltatás menedzsment Kód: NIRSM1MMEM Kredit: 5 Szak: Mérnök Informatikus MSc (esti) Óraszám: Előadás: 2/hét Laborgyakorlat: 2/hét Számonkérés: Vizsga, (félévi 1db ZH)

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy az. InfoScope Kft. által kifejlesztett. Attribútum tanúsítványok érvényességét ellenőrző SDK InfoSigno AC SDK v1.0.0.

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy az. InfoScope Kft. által kifejlesztett. Attribútum tanúsítványok érvényességét ellenőrző SDK InfoSigno AC SDK v1.0.0. TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 9/2005. (VII.21.) IHM rendelet alapján, mint a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatalt Vezető

Részletesebben

AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG

AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG 9. INFORMATIKAI BIZTONSÁG Muha Lajos lmuha@fixx.hu AerusDPG Bt. SZABVÁNYOK ÉS AJÁNLÁSOK AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG TERÜLETÉN Elõadás-összefoglaló Az informatikai biztonság területén számtalan szabványra

Részletesebben

Az alkalmazás minőségbiztosítás folyamata Fókuszban a teszt-automatizálás

Az alkalmazás minőségbiztosítás folyamata Fókuszban a teszt-automatizálás Az alkalmazás minőségbiztosítás folyamata Fókuszban a teszt-automatizálás Alvicom HP szeminárium 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Tóth Béla 2015.

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Tóth Béla 2015. Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Tóth Béla 2015. Név: Tóth Béla Tanulmányok: 2010 - Óbudai Egyetem / NIK Informatikai Biztonság szak Mérnök Diploma Főállásban: Pénzügyi szektor IT Infrastruktúra

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI AUDIT. Common Criteria 1

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI AUDIT. Common Criteria 1 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI AUDIT Common Criteria 1 Mi a biztonság? Általában: védettség fenyegetések ellen $ODSYHW HPEHULV] NVpJOHW Mik a fenyegetések? Mit tehetünk ellenük? Mennyire bízhatunk az eredményben? Specifikusan:

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Verziószám: 1.0 Hivatkozási szám: K1314-0102-150608-01-E Dátum: 2015. június 08. TARTALOM 1. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

77/2013 - Követelmények és a gyakorlat. Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT

77/2013 - Követelmények és a gyakorlat. Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT 77/2013 - Követelmények és a gyakorlat Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT Bevezetés Lassan egy éve fogadták el az Ibtv.-t Lassan 3 hónapos a 77/2013 NFM rendelet Lassan itt a következő

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett. megfelel

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett. megfelel TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 9/2005. (VII.21.) IHM rendelet alapján, mint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium IKF/19519-2/2012/NFM

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Elektronikus Aláírási Szabályzat. Elektronikus aláírással ellátott küldemények fogadása és elektronikus aláírással ellátott iratok kiadmányozása

Elektronikus Aláírási Szabályzat. Elektronikus aláírással ellátott küldemények fogadása és elektronikus aláírással ellátott iratok kiadmányozása Elektronikus Aláírási Szabályzat Elektronikus aláírással ellátott küldemények fogadása és elektronikus aláírással ellátott iratok kiadmányozása v.1.8 OID azonosító: 1.3.6.1.4.1.26851.0.0.0.8 2012. március

Részletesebben

Az adatvédelmi irányítási rendszer bevezetésének és auditálásának tapasztalatai. Dr. Szádeczky Tamás

Az adatvédelmi irányítási rendszer bevezetésének és auditálásának tapasztalatai. Dr. Szádeczky Tamás Az adatvédelmi irányítási rendszer bevezetésének és auditálásának tapasztalatai Dr. Szádeczky Tamás Irányítási rendszerek ISO megközelítés Irányítási rendszer - Rendszer politika és célok megfogalmazásához,

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Dr. Dedinszky Ferenc kormány-főtanácsadó Informatikai biztonsági felügyelő Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációs Államtitkárság

Részletesebben

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata 2009.11.19. TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános rendelkezések... 3 1.1 A SZABÁLYOZÁS CÉLJA... 3 1.2 A DOKUMENTUM BESOROLÁSA... 3 1.3 KAPCSOLAT AZ ELECTOOL

Részletesebben

Krasznay Csaba Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Krasznay Csaba Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Krasznay Csaba Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Korábban soha nem látott mennyiségű közigazgatási rendszer- és szoftverfejlesztés történik Magyarországon A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség adatai szerint

Részletesebben

ROBOTHADVISELÉS S 2010

ROBOTHADVISELÉS S 2010 ROBOTHADVISELÉS S 2010 ADATBÁZISOK BIZTONSÁGÁNAK KEZELÉSE A KÖZIGAZGATÁSBAN Fleiner Rita ZMNE KMDI doktorandusz hallgató Muha Lajos PhD, CISM tanszékvezet kvezető főiskolai tanár ZMNE BJKMK IHI Informatikai

Részletesebben

Az informáci alapjai. Bevezetés az információbiztonság és információbiztonsági irányítási rendszer alapfogalmaiba és szükségességébe

Az informáci alapjai. Bevezetés az információbiztonság és információbiztonsági irányítási rendszer alapfogalmaiba és szükségességébe Az informáci cióbiztonság alapjai Bevezetés az információbiztonság és információbiztonsági irányítási rendszer alapfogalmaiba és szükségességébe Tartalom Az információbiztonság fogalma Az információbiztonsági

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a E-Group Magyarország Rt. által kifejlesztett és forgalmazott. Signed Document expert (SDX) Professional 1.

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a E-Group Magyarország Rt. által kifejlesztett és forgalmazott. Signed Document expert (SDX) Professional 1. TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 15/2001.(VIII. 27.) MeHVM rendelet alapján, mint a Magyar Köztársaság Informatikai és Hírközlési

Részletesebben

Információbiztonság az Ibtv. tükrében Dr. Krasznay Csaba

Információbiztonság az Ibtv. tükrében Dr. Krasznay Csaba Információbiztonság az Ibtv. tükrében Dr. Krasznay Csaba 1 Nemzetközi biztonsági trendek és hatásaik Kiberfenyegetések 56% azon szervezetek aránya, akik kibertámadás áldozatai voltak 2 Kiterjedt ellátási

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere. dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó

Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere. dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó 1 Az előadás célja A jogi alapok áttekintése és rendszerezése Az ELO Iratkezelő Modul - magyarországi jogszabályi

Részletesebben

Elektronikus Aláírási Szabályzat. Elektronikus aláírással ellátott küldemények fogadása és elektronikus aláírással ellátott iratok kiadmányozása

Elektronikus Aláírási Szabályzat. Elektronikus aláírással ellátott küldemények fogadása és elektronikus aláírással ellátott iratok kiadmányozása Elektronikus Aláírási Szabályzat Elektronikus aláírással ellátott küldemények fogadása és elektronikus aláírással ellátott iratok kiadmányozása v.2.0 2013. október 01. MNB EASZ 2/7 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Naplózás e- közigazgatási rendszerekben

Naplózás e- közigazgatási rendszerekben Naplózás e- közigazgatási rendszerekben Krasznay Csaba IT Biztonsági tanácsadó HP Magyarország 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without

Részletesebben

Út az ITIL-e00n át az ISO/IEC 20000-ig Fujitsu Siemens Computers Kft.

Út az ITIL-e00n át az ISO/IEC 20000-ig Fujitsu Siemens Computers Kft. Út az ITIL-e00n át az ISO/IEC 20000-ig Fujitsu Siemens Computers Kft. Nádas Bence - Menedzselt szolgáltatások vezető, Fujitsu Siemens Computers Kft. 2009. március 18. Vállalatunk A Fujitsu Siemens Computers

Részletesebben

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma Debrıdy István Németh Ákos 2013. évi L. törvény Az e törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek teljes életciklusában

Részletesebben

2013. évi L. törvény ismertetése. Péter Szabolcs

2013. évi L. törvény ismertetése. Péter Szabolcs 2013. évi L. törvény ismertetése Péter Szabolcs Szudán Csád Nigéria Szomália Krím - Ukrajna Irak Szíria Kiber hadviselés Társadalmi, gazdasági, jogi folyamatok információs hálózatokon mennek végbe, ez

Részletesebben

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég.

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég. A vállalat mint rendszer Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek erőforrások Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Valóságos Működő Gazdasági

Részletesebben

TANÚSÍTÁSI JELENTÉS HUNG-TJ-223-01/2011

TANÚSÍTÁSI JELENTÉS HUNG-TJ-223-01/2011 TANÚSÍTÁSI JELENTÉS az ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ RENDSZER elektronikus közszolgáltatás biztonságáról szóló 223/2009 (X. 14.) Korm. Rendeletnek megfelelőségi vizsgálatáról HUNG-TJ-223-01/2011 Verzió: 1.0 Fájl:

Részletesebben

Adat és információvédelem Informatikai biztonság Dr. Beinschróth József

Adat és információvédelem Informatikai biztonság Dr. Beinschróth József Adat és információvédelem Informatikai biztonság CISA Technológia: az informatikai rendszer Az informatikai rendszer főbb elemei: A környezeti infrastruktúra elemei Hardver elemek Adathordozók Dokumentumok

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Fábián Zoltán Dr. Horváth Zsolt, 2011 Kiindulás SZTE SZAKK információ információ adatvédelmi szabályozás napi gyakorlat információ Milyen az összhang? belső

Részletesebben

Változások folyamata

Változások folyamata ISO 9001:2008 Változások az új szabványban Változások folyamata A változtatások nem csak a rendszer dokumentumait előállítókra vonatkozik, hanem: az ellenőrzéseket végzőkre, a belső auditot végzőkre, és

Részletesebben

Informatikai adatvédelem a. Dr. Kőrös Zsolt ügyvezető igazgató

Informatikai adatvédelem a. Dr. Kőrös Zsolt ügyvezető igazgató Informatikai adatvédelem a gyakorlatban Dr. Kőrös Zsolt ügyvezető igazgató Az informatika térhódításának következményei Megnőtt az informatikától való függőség Az informatikai kockázat üzleti kockázattá

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

A tanúsítás és auditálási gyakorlat változása nemzetközi tükörben

A tanúsítás és auditálási gyakorlat változása nemzetközi tükörben A tanúsítás és auditálási gyakorlat változása nemzetközi tükörben Tarján Gábor 2014. április 10. Tartalom és tematika Rövid bemutatkozás Pár fontos mondat Az átmenet szabályai nemzetközi (IAF, UKAS, DAKKS)

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. által kifejlesztetett. IngridSigno Feldolgozó Modul aláíró alkalmazás

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. által kifejlesztetett. IngridSigno Feldolgozó Modul aláíró alkalmazás TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 15/2001. (VIII. 27.) MeHVM rendelet alapján, mint a Magyar Köztársaság Informatikai és Hírközlési

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG MÉRÉSE

AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG MÉRÉSE AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG MÉRÉSE Muha Lajos tanszékvezető főiskolai tanár ZMNE Bolyai János Katonai Műszaki Kar Informatikai Tanszék E-mail: muha.lajos@zmne.hu Összefoglalás: A biztonság mérése az informatikai

Részletesebben

A Bankok Bázel II megfelelésének informatikai validációja

A Bankok Bázel II megfelelésének informatikai validációja A Bankok Bázel II megfelelésének informatikai validációja 2010. november 30. Informatika felügyeleti főosztály: Gajdosné Sági Katalin Gajdos.Katalin@PSZAF.hu Kofrán László - Kofran.Laszlo@PSZAF.hu Bázel

Részletesebben

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban Gombás László Krasznay Csaba Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company HP Informatikai Kft. 2011. november 23. Témafelvetés 2 HP Confidential Cloud

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY (E-MS08T_TAN-ST-01) MELLÉKLETE

TANÚSÍTVÁNY (E-MS08T_TAN-ST-01) MELLÉKLETE TANÚSÍTVÁNY (E-MS08T_TAN-ST-01) MELLÉKLETE Dokumentumazonosító TAN-ST-01.ME-01 Projektazonosító E-MS08T Microsec Kft. tan. MATRIX tanúsítási igazgató Dr. Szőke Sándor MATRIX tanúsító Hornyák Gábor Kelt

Részletesebben

QSA assessment tapasztalatok az auditor szemszögéből Tassi Miklós Tátrai Péter

QSA assessment tapasztalatok az auditor szemszögéből Tassi Miklós Tátrai Péter QSA assessment tapasztalatok az auditor szemszögéből Tassi Miklós Tátrai Péter 2011. december 7. Napirend A PCI DSS megfelelés motivációi Audit kötelezettség háttere A QSA assessment szolgáltatás Az audit

Részletesebben

Muha Lajos. Az információbiztonsági törvény értelmezése

Muha Lajos. Az információbiztonsági törvény értelmezése Muha Lajos Az információbiztonsági törvény értelmezése kibervédelem? KIBERVÉDELEM KRITIKUS INFORMÁCIÓS INFRASTRUKTÚRÁK VÉDELME ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK VÉDELME Az információvédelem igénye Magyarország

Részletesebben

BIZTONSÁGI VÁLTOZÁSOK A COBIT 4-BEN

BIZTONSÁGI VÁLTOZÁSOK A COBIT 4-BEN M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék BIZTONSÁG MENEDZSMENT KUTATÓ CSOPORT és az Dr. Nyiry

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

PCI DSS trendek külföldön és Magyarországon Tátrai Péter Gáspár Csaba

PCI DSS trendek külföldön és Magyarországon Tátrai Péter Gáspár Csaba PCI DSS trendek külföldön és Magyarországon Tátrai Péter Gáspár Csaba 2011. december 7. Napirend A PCI DSS-ről röviden Nemzetközi trendek QSA cégek tapasztalatai - felmérés Magyarországi helyzet Hogy érint

Részletesebben

Muha Lajos CISM főiskolai docens Gábor Dénes Főiskola. Informatikai biztonsági szabványok és irányelvek (a nemzetközi és a hazai szabályozás helyzete)

Muha Lajos CISM főiskolai docens Gábor Dénes Főiskola. Informatikai biztonsági szabványok és irányelvek (a nemzetközi és a hazai szabályozás helyzete) Muha Lajos CISM főiskolai docens Gábor Dénes Főiskola Informatikai biztonsági szabványok és irányelvek (a nemzetközi és a hazai szabályozás helyzete) 1. Bevezető Az egyes országokban, illetve a nemzetközi

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Giesecke & Devrient GmbH, Germany által előállított és forgalmazott

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Giesecke & Devrient GmbH, Germany által előállított és forgalmazott TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 15/2001.(VIII. 27.) MeHVM rendelet alapján, mint a Magyar Köztársaság Informatikai és Hírközlési

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft, mint tanúsító szervezet.

TANÚSÍTVÁNY. A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft, mint tanúsító szervezet. TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft, mint tanúsító szervezet tanúsítja, hogy a NETI Informatikai Tanácsadó Kft. által kifejlesztetett OneWayer

Részletesebben

A szoftverszolgáltatások kockázatai üzleti szemmel - DRAFT. Horváth Csaba PwC Magyarország

A szoftverszolgáltatások kockázatai üzleti szemmel - DRAFT. Horváth Csaba PwC Magyarország A szoftverszolgáltatások kockázatai üzleti szemmel - Horváth Csaba PwC Magyarország A szoftverszolgáltatások növekvő kockázatai 2011. április adatvesztés az AWS EC2 szolgáltatásban A kibertámadások folyamatosan

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

Az informatikai biztonság alapjai. 5. Előadás (Jogi szabályozás)

Az informatikai biztonság alapjai. 5. Előadás (Jogi szabályozás) Az informatikai biztonság alapjai 5. Előadás (Jogi szabályozás) Ügyviteli védelem (Ismétlés) Szabályok rögzítése Szóban Írásban Ügyviteli védelem szintjei Stratégiai (Informatikai Biztonsági Koncepció)

Részletesebben

Informatikai Biztonsági szabályzata

Informatikai Biztonsági szabályzata A NIIF Intézet Informatikai Biztonsági szabályzata Készítette: Springer Ferenc Információbiztonsági vezető Ellenőrizte: Jóváhagyta: Császár Péter Minőségirányítási vezető Nagy Miklós Igazgató Dátum: 2008.05.09.

Részletesebben

Biztonsági osztályba és szintbe sorolás, IBF feladatköre

Biztonsági osztályba és szintbe sorolás, IBF feladatköre Biztonsági osztályba és szintbe sorolás, IBF feladatköre Angyal Adrián vezető szakértő 2013. évi L. törvény: az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról IBTv. vagy 50-es törvény

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

1. számú melléklet. A TCA v2.0 legfontosabb tulajdonságainak összefoglalása

1. számú melléklet. A TCA v2.0 legfontosabb tulajdonságainak összefoglalása 1. számú melléklet A TCA v2.0 legfontosabb tulajdonságainak összefoglalása A TRUST&CA megbízható rendszer hitelesítés-szolgáltatáshoz v2.0 (a továbbiakban TCA rendszer) egy olyan speciális elektronikus

Részletesebben

IT biztonsági törvény hatása

IT biztonsági törvény hatása IT biztonsági törvény hatása IT biztonság a modern államigazgatás szolgálatában Tim Zoltán CISA, CISM, CRISC, CCSK, IPMA B Budapest, 2014. Október 16. 1 Informatikai biztonság jogszabályai Today 1 2 3

Részletesebben

Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?)

Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?) Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?) Év indító IT szakmai nap - PSZÁF Budapest, 2007.01.18 Honnan indultunk? - Architektúra EBH IT

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

Üzletmenet folytonosság Üzletmenet? folytonosság?

Üzletmenet folytonosság Üzletmenet? folytonosság? Üzletmenet folytonosság Üzletmenet? folytonosság? avagy "mit is ér a hogyishívják" Léstyán Ákos vezető auditor ISO 9001, 27001, 22000, 22301 BCP - Hétpecsét 1 Hétfőn sok ügyfelet érintett egyszerűen nem

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Szabó Katalin Csilla felügyelő Tőkepiaci felügyeleti főosztály Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság 2015. november 27. 1 A

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli)

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli) Elõre gyártott építészeti hõ(hang)szigetelõ anyagok I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás

Részletesebben

ISO Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez

ISO Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez 2 a folyamatszemléletű megközelítés alkalmazását segíti elő az érdekelt felek megelégedettségének növelése céljából kiemeli a következő szempontok

Részletesebben

Magyarországi kis és közepes IT vállalkozások költséghatékony lehetőségei ISO 20000 szabványcsaládnak megfelelő szolgáltatásirányítási rendszerek

Magyarországi kis és közepes IT vállalkozások költséghatékony lehetőségei ISO 20000 szabványcsaládnak megfelelő szolgáltatásirányítási rendszerek Magyarországi kis és közepes IT vállalkozások költséghatékony lehetőségei ISO 20000 szabványcsaládnak megfelelő szolgáltatásirányítási rendszerek tervezésére, bevezetésére és tanúsítvány megszerzésére

Részletesebben

Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Információ Biztonsági Politika (IBP)

Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Információ Biztonsági Politika (IBP) Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Információ Biztonsági Politika (IBP) Verzió 11 Jóváhagyom: Beliczay András, ügyvezető 2015 március 16 Tartalomjegyzék 1 DOKUMENTUM KARBANTARTÁS 4 2 BEVEZETÉS,

Részletesebben

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között

A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve 2015. Október 08-09. Készítette: Bodrogi Sándorné minőségfejlesztési vezető 1 Újraélesztés

Részletesebben

Dr. Muha Lajos. Az L. törvény és következményei

Dr. Muha Lajos. Az L. törvény és következményei Dr. Muha Lajos Az L. törvény és következményei a törvény hatálya A 2. (1) bekezdésben felsorolt (állami és önkormányzati) szervek és ezen szervek számára adatkezelést végzők A nemzeti adatvagyon körébe

Részletesebben

Hitelesség az üzleti életben

Hitelesség az üzleti életben Hitelesség az üzleti életben Velünk együtt működik Üzleti igény a hitelesség megítélésére (a versenyszféra) Keleti Arthur üzletág igazgató IT biztonsági üzletág keleti.arthur@icon.hu S Z Á M Í T Á S T

Részletesebben

Hosszú távú hiteles archiválás elektronikus aláírás segítségével. Krasznay Csaba BME Informatikai Központ

Hosszú távú hiteles archiválás elektronikus aláírás segítségével. Krasznay Csaba BME Informatikai Központ Hosszú távú hiteles archiválás elektronikus aláírás segítségével Krasznay Csaba BME Informatikai Központ Tartalom Szabályok, szabályzatok Érvényességi kritériumok Szabványos formátumok XAdES aláírási formátumok

Részletesebben

Technológia az adatszivárgás ellen

Technológia az adatszivárgás ellen 2008.12.15. Technológia az adatszivárgás ellen 2008. november 17. Fazekas Éva, Processorg Software 82 Kft. Áttekintés 1 A probléma 1. blé 2. Az elvárt eredmény 3. Megoldási lehetőségek 4. A technológia

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29.

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29. AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL 2013. Október 29. MENNYIRE KÖZPONTI KÉRDÉS HAZÁNKBAN AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG? (az import aránya a teljes energiafogyasztáson belül - nukleáris fűtőanyaggal

Részletesebben

Követelmény alapú minőségbiztosítás az államigazgatásban

Követelmény alapú minőségbiztosítás az államigazgatásban Követelmény alapú minőségbiztosítás az államigazgatásban László István 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Témák Követelmény

Részletesebben

IBM Rational AppScan. IBM Software Group. Preisinger Balázs Rational termékmenedzser. balazs.preisinger@hu.ibm.com +36 20 823-5698

IBM Rational AppScan. IBM Software Group. Preisinger Balázs Rational termékmenedzser. balazs.preisinger@hu.ibm.com +36 20 823-5698 IBM Software Group IBM Rational AppScan Preisinger Balázs Rational termékmenedzser balazs.preisinger@hu.ibm.com +36 20 823-5698 2009 IBM Corporation A valóság IBM Software Group Rational software Security

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Krasznay Csaba ZMNE doktorandusz

Krasznay Csaba ZMNE doktorandusz Krasznay Csaba ZMNE doktorandusz Adódik a kérdés, hogy miért kell kiemelten foglalkozni egy funkcionálisan jól működő rendszer esetén a biztonsággal? Válasz: mert e-közigazgatási rendszerek esetén nemzeti

Részletesebben

2011 PCI Community Meeting Újdonságok Tassi Miklós Gáspár Csaba

2011 PCI Community Meeting Újdonságok Tassi Miklós Gáspár Csaba 2011 PCI Community Meeting Újdonságok Tassi Miklós Gáspár Csaba 2011. december 7. Napirend Mi az a PCI Community Meeting? Fontosabb események Új ajánlások o P2PE o EMV o Virtualizáció o Tokenizálás o Vezeték

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Infrastruktúra-menedzsment Informatikai szolgáltatások menedzsmentje Konfigurációkezelés Gyorssegélyszolgálat

Részletesebben

IT biztonsági keretek és követelmények. Budapesti Műszaki és. Informatikai Központ. Szigeti Szabolcs. Networkshop 2009

IT biztonsági keretek és követelmények. Budapesti Műszaki és. Informatikai Központ. Szigeti Szabolcs. Networkshop 2009 IT biztonsági keretek és követelmények Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Informatikai Központ Szigeti Szabolcs Networkshop 2009 Tartalom Az EK3 projektről Problémafelvetés l é Célkitűzések

Részletesebben

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt Követelmény felmérés DW séma tervezése Betöltési modul tervezése Fizikai DW tervezése OLAP felület tervezése Hardver kiépítése Implementáció Tesztelés, bevezetés

Részletesebben

Cloud Akkreditációs Szolgáltatás indítása CLAKK projekt. Kozlovszky Miklós, Németh Zsolt, Lovas Róbert 9. LPDS MTA SZTAKI Tudományos nap

Cloud Akkreditációs Szolgáltatás indítása CLAKK projekt. Kozlovszky Miklós, Németh Zsolt, Lovas Róbert 9. LPDS MTA SZTAKI Tudományos nap Cloud Akkreditációs Szolgáltatás indítása CLAKK projekt Kozlovszky Miklós, Németh Zsolt, Lovas Róbert 9. LPDS MTA SZTAKI Tudományos nap Projekt alapadatok Projekt név: Cloud akkreditációs szolgáltatás

Részletesebben

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Tirián Attila NÉBIH Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság 2016. November 15. Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Időtáv 2013. október 8-tól hatályos

Részletesebben