econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló üzleti évrol

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló üzleti évrol Kelt: Budapest, 2002.március 14. A vállalkozás vezetoje

2 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. Vállalkozás megnevezése Eszközök (Aktívák) M É R L E G "A" változat adatok ezer Forintban Megnevezés Elozo év Elozo év(ek) módosításai Tárgyév A. I. II III. Befektetett eszközök Immaterális javak Alapítás-átszervezés aktívált értéke 0 Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 0 Vagyoni értéku jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 0 Immaterális javakra adott elolegek 0 Immaterális javak értékhelyesbítése 0 Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéku jogok Muszaki berendezések, gépek, jármuvek Egyéb berendezések, felszerelések, jármuvek Tenyészállatok 0 Beruházások, felújitások 0 Beruházásokra adott elölegek 0 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt 2. vállalkozásban 0 3. Egyéb tartós részesedés 0 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban 4. álló vállalkozásban 0 5. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesito értékpapir 0 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 Kelt: Budapest, 2002.március 14. A vállalkozás vezetoje

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. Vállalkozás megnevezése Eszközök (Aktívák) M É R L E G "A" változat adatok ezer Forintban Megnevezés Elozo év Elozo év(ek) módosításai Tárgyév B. I. II. Forgóeszközök KÉSZLETEK Anyagok 0 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok 0 4. Késztermékek 0 5. Állatok 0 6. Készletre adott elölegek 0 KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és 1. szolgáltatásokból (vevök) III IV C Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben 0 Váltókövetelések 0 Egyéb követelések ÉRTÉKPAPIROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés 0 Saját részvények, üzletrészek, eladásra vásárolt részvények 0 Forgatási célu hitelviszonyt megtestesito értékpapirok 0 PÉNZESZKÖZÖK Pénztár,csekkek Bankbetétek AKTIV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktiv idobeli elhatárolása 379 Költségek, ráforditások aktiv idobeli elhatárolása 757 Halasztott ráforditások 0 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN Kelt: Budapest, 2002.március 14. A vállalkozás vezetoje

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. Vállalkozás megnevezése Források (Passzívák) M É R L E G "A" változat adatok ezer Forintban Megnevezés Elozo év Elozo év(ek) módosításai Tárgyév D. I. II. III. IV. V. VI. VII. E. F. I II Saját töke JEGYZETT TÖKE ebbol: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TÖKE 0 TÖKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Céltartalékok 0 0 Céltartalék a várható veszteségekre 0 Céltartalék a jövöbeni kötelezettségekre 0 Egyéb céltartalék 0 KÖTELEZETTSÉGEK HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalakozással szemben 0 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévo vállalakozásban 0 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 0 HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 Átváltoztatható kötvények 0 Tartozások kötvénykibocsátásból 0 Beruházási és fejlesztési hitelek 0 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévo vállalakozással szemben 0 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 Kelt: Budapest, 2002.március 14. A vállalkozás vezetoje

5 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. Vállalkozás megnevezése Források (Passzívák) M É R L E G "A" változat adatok ezer Forintban Megnevezés Elozo év Elozo év(ek) módosításai Tárgyév G. III RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebbol: az átváltoztatható kölcsönök Rövid lejáratú hitelek 0 Vevöktöl kapott elölegek 0 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállitók) Váltótartozások 0 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozásban 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idöbeli elhatárolások Bevételek passziv idobeli elhatárolása Költségek, ráforditások passziv idobeli elhatárolása Halasztott bevételek 0 FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN Kelt: Budapest, 2002.március 14. A vállalkozás vezetoje

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. Vállalkozás megnevezése Eredménykimutatás (Összköltség-eljárással) "A" változat adatok ezer Forintban Megnevezés Elozo év Elozo év(ek) módosításai Tárgyév 01. Belföldi értékesités nettó árbevétele Export értékesités nettó árbevétele I. Értékesités nettó árbevétele Saját termelésu készletek állományváltozása 04. Saját eloállítású eszközök aktívált értéke II. Aktívált saját teljesitmények értéke III. Egyéb bevételek ebbol: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetitett) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegu ráfordítások Bérköltség Személyi jellegu egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegu ráforditások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráforditások ebbol: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Kelt: Budapest, 2002.március 14. A vállalkozás vezetoje

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. Vállalkozás megnevezése Eredménykimutatás (Összköltség-eljárással) "A" változat adatok ezer Forintban Megnevezés Elozo év Elozo év(ek) módosításai Tárgyév 13. Kapott (járó) osztelék és részesedés ebbol: kapcsolt vállalakozástól kapott 14. Részesedések értékesitésének árfolyamnyeresége ebbol: kapcsolt vállalakozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 15. árfolyamnyeresége ebbol: kapcsolt vállalakozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegu 16. bevételek ebbol: kapcsolt vállalakozástól kapott Pénzügyi muveletek egyéb bevételei ebbol: kapcsolt vállalakozástól kapott VIII.Pénzügyi muveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök 18. árfolyamvesztesége ebbol: kapcsolt vállalakozásnak adott 19. Fizetendo kamatok és kamatjellegu ráfordítások ebbol: kapcsolt vállalakozásnak adott 237 Részesedések, értékpapirok, bankbetétek 20. értékvesztése 0 ebbol: kapcsolt vállalakozásnak adott Pénzügyi muveletek egyéb ráforditásai 249 ebbol: kapcsolt vállalakozásnak adott 0 IX. Pénzügyi muveletek ráforditásai B. Pénzügyi muveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkivüli bevételek XI. Rendkivüli ráforditások D. Rendkivüli eredmény E. Adózás elötti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott erdmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, 22. részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény Kelt: Budapest, 2002.március 14. A vállalkozás vezetoje

8 I. Szokásos tevékenységbol származó pénzeszköz változás ( Muködési cash flow sorok ) adatok eft-ban Adózás elotti eredmény-osztalék Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív idobeli elhatárolások változása Vevokövetelés változása Forgóeszközök (vevo és pénzeszköz nélkül) változ Aktív idobeli elhatárolások változása Fizetett adó ( nyereség után ) Fizetett osztalék, részesedés 0 Összesen II. Befektetési tevékenységbol származó pénzeszköz-változás ( sorok ) -14. Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása ( eladási áron ) Kapott osztalék Összesen III. Pénzügyi muveletekbol származó pénzeszköz változás ( sorok ) +17. Részvénykibocsátás bevétele +18. Kötvénykibocsátás bevétele +19. Hitelfelvétel, kölcsönfelvétel Véglegesen kapott pénzeszköz -21. Részvénybevonás( tokeleszállítás ) Kötvény visszafizetés -23. Hiteltörlesztés,-visszafizetés Véglegesen átadott pénzeszköz 252 Összesen IV. Pénzeszközök változása ( +- I. +- II. +-III. sorok ) ellenorzo szám diff 0

9 Kiegészíto melléklet az econet.hu Informatikai Rt évi Éves beszámolójához Budapest, március 14. A vállalkozás

10 vezetoje I. Általános jellemzok Cégadatok Cégjellemzok...12 II. Alkalmazott számviteli politika...14 III. Az év legfontosabb eseményei...16 IV. Magyarázatok az egyes mérlegtételekhez Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív idobeli elhatárolások Saját toke Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettség Passzív idobeli elhatárolás...23 V. Magyarázatok az egyes eredmény-kimutatás tételekhez Üzemi bevételek Üzemi ráfordítások Pénzügyi eredmények Rendkívüli eredmények Eredmény-elszámolások...28 VI. Kiegészíto adatok...29

11 ADÓMÉRLEG...30 Cash Flow kimutatás...31

12 I. Általános jellemzok 1. Cégadatok Név: econet.hu Informatikai Rt. Forma: Részvénytársaság Adószáma: Statisztikai számjele: Cégjegyzékszáma: Alakulás ideje: I. 4. Alaptokéje: I e Ft V. 29. tokeleszállítás 6.370e Ft XII e Ft Tevékenysége: Fotevékenysége: Szoftverkészítés, -szaktanácsadás Egyéb tevékenységi körök: Adatbanki tevékenység Hirdetés Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segíto szolgáltatás Tulajdonosi szerkezet: Gráf István 19,70% Bencsik Attila 26,57% Szenes Gábor 11,38% Gábor Lajos 13,70% Belföldi magánszemélyek tulajdonában 12,73% be nem cserélt részvények 15,92% Összesen: 100,00% 2. Cégjellemzok Könyvvizsgáló: BDO Kontroll Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. Baumgartner Ferenc

13 Számlavezeto bank: BNP Paribas Hungaria Bank Rt.

14 II. Alkalmazott számviteli politika Könyvvezetés pénzneme: Forint Könyvelési rend: Kettos könyvvitel Alkalmazott mérleg séma: A jelu Eredménykimutatás formája: Összköltség eljárás Zárás cégi idopontja: Tárgyévet követo év január 31. A beszámoló formája: éves beszámoló A könyvvezetés és beszámoló készítés során hatályos nemzeti számviteli elveket alkalmazza. A mérlegtételeknél alkalmazott értékelési elvek: Befektetett tárgyi eszközök beszerzési, eloállítási illetve apport érték. Befektetett pénzügyi eszközök az azonos típusú, különbözo idopontú beszerzésbol származó befektetett pénzügyi eszközöket átlagos beszerzési áron tartja nyilván a cég. A beszámoló készítése során a befektetéseket egyedileg kell értékelni. A befektetett eszközök között kimutatott kamatozó értékpapírok beszerzési ára a vételárban lévo kamat összegét nem tartalmazhatja. A Számviteli törvénynek megfeleloen a befektetett pénzügyi eszközöket le kell értékelni, ha mérleg készítés napját megelozoen legalább egy éven keresztül a piaci megítélése alacsonyabb volt a könyvszerinti értéknél. Követelések Az év végi állomány leltározása az analitikus nyilvántartással való egyeztetés, a vevo állomány esetén az adós által visszaigazolt és értékben elfogadott folyószámla-egyezteto illetve a mérlegkészítésig megtörtént pénzügyi rendezés figyelembevételével kell történjen. Értékpapírok A Számviteli törvény szerinti óvatosság elvének következetes alkalmazása azt jelenti, hogy az értékpapírok csak

15 leértékelheto, illetve egyedileg le kell azokat értékelni, értékvesztést elszámolni, ha a mérleg készítés napját megelozoen legalább egy éven keresztül a piaci megítélése alacsonyabb a könyvszerinti értéknél. Kötelezettségek A mérlegben könyvszerinti érékben kell szerepeltetni a kötelezettségeket. A cég által elfogadott szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénzmozgáshoz kapcsolódó fizetések, amelyeknél a szállító, szolgáltató, hitelezo már teljesített. Alapja az analitikus nyilvántartás. Értékcsökkenés - A tárgyi eszközök leírása lineáris módon, a várható hasznos élettartam alatt történik. Az 50 eft egyedi beszerzési érték alatti eszközök leírása egyösszegben, beszerzéskor történik.

16 III. Az év legfontosabb eseményei A Társaság évben kezdte meg informatikai tevékenységét. Tekintettel a Társaság (illetoleg annak elodje a Virgínia Kárpótlási Jegy Hasznosító Rt.) évi muködésének jellemzoire, a évi portfoliókezelo tevékenység és a évi informatikai tevékenység eltéro jellegére, szükségesnek tartjuk kiemelni, hogy a két idopont számszaki adatai csak nagyon korlátozottan alkalmasak az üzletmenet megítélése tekintetében összehasonlító elemzések elvégzésére. A társaság integrált szolgáltatási modellje a stratégia kialakításától a teljes köru megvalósításon, a folyamatosan frissülo tartalmak beszerzésén, az adatbázisok megtervezésén és létrehozásán, illetve az alkalmazások fejlesztésén át a nagy biztonságú üzemeltetésig és hostingig a korszeru webes jelenléthez szükséges valamennyi részterületet tartalmazza. Az econet.hu Rt. termék- és szolgáltatásportfoliója a dinamikus internetes jelenlétet biztosító, modulos felépítésu webgyár alkalmazáscsomag köré épül. A webgyár alkalmazás és a termék által biztosított rendkívül gyors és bovülo számú moduláris elemet felvonultató munkatechnológia az econet.hu Rt. üzletpolitikájának és értékesítési stratégiájának meghatározó elemévé vált tokeleszállítás: 6.370eFt Eco.Net Hungary Kft-ben 100%-os tulajdon

17 IV. Magyarázatok az egyes mérlegtételekhez 1. Immateriális javak a.) Tartalma: vagyoni értéku jogok, szellemi termékek b.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Az állomány az egyedi kartonokkal egyeztetett. c.) Szerkezete: adatok e Ftban Megnevezés Bruttó érték Elszámolt écs Nettó érték Vagyoni értéku jogok Szellemi termékek Összesen Bruttó érték alakulása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Vagyoni értéku jogok Szellemi termékek Összesen Értékcsökkenés alakulása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Vagyoni értéku jogok Szellemi termékek Összesen Nettó érték alakulása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Vagyoni értéku jogok Szellemi termékek Összesen Tárgyi eszközök a.) Tartalma: számítástechnikai berendezések, jármuvek, irodai berendezések. b.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Az állomány az egyedi kartonokkal egyeztetett.

18 c.) Szerkezete: adatok e Ft-ban Megnevezés Bruttó érték Elszámolt écs Nettó érték Számítástech. berend Idegen ing. végz. beruh Jármuvek Irodai berendezések Összesen Bruttó érték alakulása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Számítástech. berend Idegen ing. végz. beruh Jármuvek Irodai berendezések Összesen Értékcsökkenés alakulása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Számítástech. berend Idegen ing. végz. beruh Jármuvek Irodai berendezések Összesen Nettó érték alakulása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Számítástech. berend Idegen ing. végz. beruh Jármuvek Irodai berendezések Összesen Befektetett pénzügyi eszközök a.) Tartalma: befektetett pénzügyi eszközök b.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya egyeztetéssel igazolt.

19 adatok e Ft- c.) Szerkezete: ban Befektetés n.é. nyilv. érték piaci érték Értékvesztés Eco.Net Hungary Kft Összesen adatok e Ft-ban Befektetés Székhely Jegyzett toke Szavazati arány (%) Eco.Net Hungary Kft. Bp. Hauszmann A. u ,00 4. Készletek Készletekkel a cég nem rendelkezik. 5. Követelések a.) Tartalma: vevok; követelések kapcsolt vállalakozással szemben; egyéb nem kiemelt b.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya egyeztetéssel igazolt. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben adott kölcsön - 50%-os értékvesztés elszámolását a ST/JT arányának romlása tette szükségessé.

20 c.) Szerkezete: adatok e Ft-ban Megnevezés Vevok Követelések kapcsolt váll. szemben adott kölcsön Követelések kapcsolt váll. szemben adott kölcsön értékvesztésnek elszámolása egyéb követelések munkavállalóktól késedelmi kamat túlfizetés óvadék Összesen Értékpapírok 6.1. Részesedések kapcsolt vállalkozásban a.) Tartalma: részesedés kapcsolt vállalkozásban b.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya egyeztetéssel igazolt. Az 50%-os értékvesztés elszámolását a ST/JT arányának romlása tette szükségessé, eft értékben. c.) Szerkezete: Befektetés n.é. bekerülési érték adatok e Ft-ban nyilv. Értékvesztés érték Film.hu Kft Összesen

21 adatok e Ft-ban Befektetés Székhely Jegyzett toke Szavazati arány (%) Film.hu Kft Budapest, Margit krt ,5 7. Pénzeszközök a.) Tartalma: bankszámla, pénztár b.) Értékelése - elszámolás: A nyilvántartás alapja a könyvi érték Állománya egyeztetéssel igazolt. c.) Szerkezete: Bankszámla e Ft Pénztár 71 e Ft Összesen: e Ft 8. Aktív idobeli elhatárolások a.) Tartalma: kamat költségek b.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya egyeztetéssel igazolt. c.) Szerkezete: adatok e Ft-ban Megnevezés Bevételek elhatárolása Adott kölcsön kamata 379 Költségek elhatárolása Szaklap elofizetés 188 Biztosítási díjak 569 Összesen

22 9. Saját toke a.) Tartalma: jegyzett toke, tartalékok, eredmények b.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya egyeztetéssel igazolt. c.) Szerkezete: adatok e Ft-ban Megnevezés Jegyzett toke Toketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen Jegyzett toke csökkenése: A Társaság jegyzett tokéje e Ft-tal csökkent a tárgyév folyamán. A csökkenés azon 1998-ban névre szólóvá alakított B sorozatú részvényeket érintette, amelyek a hivatalos határido sem kerültek benyújtásra. Ezen részvényeket a Társaság közgyulése érvénytelenítette. 10. Céltartalékok Céltartalékot a cég nem képzett. 11. Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek a cégnél nincsenek. 12. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek a cégnél nincsenek.

23 13. Rövid lejáratú kötelezettség a.) Tartalma: szállító, kapott kölcsön, egyéb nem kiemelt kötelezettségek b.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya egyeztetéssel igazolt. c.) Szerkezete: adatok e Ft-ban Megnevezés Rövid lejáratú kölcsönök Szállítók Ebbol: lízingszállító Kapott kölcsönök kapcsolt váll. szemben Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Ebbol: átsorolásból 95 Részvényesek elkülönített összeg SZJA Elszámolások a költségvetéssel ÁFA Iparuzési adó Bérrel kapcsolatos adók Egyebek 261 Összesen Passzív idobeli elhatárolás a.) Tartalma: költségek b.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya egyeztetéssel igazolt.

24 c.) Szerkezete: adatok e Ft-ban Megnevezés Bevételek Értékpapír értékesítés Költségek Könyvvizsgálat Applikációk használati díja Egyéb költségek 260 Összesen:

25 V. Magyarázatok az egyes eredmény-kimutatás tételekhez 1. Üzemi bevételek a.) Tartalma: belföldi árbevételek b.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Típusa összköltségi, bontásában. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt. c.) Szerkezete: adatok e Ft-ban Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Ebbol: - Szoftver fejlesztés ASP, tartalomszolgáltatás, hosting Hirdetési bevételek Bérleti díj Tovább értékesített eszközök Egyéb árbevételek Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek összesen Üzemi ráfordítások a.) Tartalma: költségnemi ráfordítások b.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Típusa összköltségi, bontásában. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

26 c.) Szerkezete: adatok e Ft-ban Megnevezés Anyagjellegu ráfordítások Ebbol: - anyagköltség igénybevett szolgáltatások értéke ebbol: = bérleti díjak = posta, bérelt vonal, telefon = tozsdei jelenléttel kapcsolatos = könyvvizsgálat, jogi és egyéb szakértés = egyéb szolgáltatás egyéb szolgáltatások értéke eladott áruk beszerzési értéke közvetített szolgáltatások értéke Személyi jellegu ráfordítások Ebbol: - bérköltség személyi jellegu egyéb kifizetések bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Ebbol: - késedelmi kamatok értékvesztés Iparuzési adó Gépjármuadó 10 - Nemzeti kulturális járulék Eredményt terhelo SzJA Összesen

27 3. Pénzügyi eredmények a.) Tartalma: pénzügyi bevételek; pénzügyi kiadások b.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt. c.) Szerkezete: adatok e Ft-ban Pénzügyi bevételek Kamat ebbol: kapcsolt vállalkozástól 396 Egyéb bevételek Pénzügyi kiadások Kamat ebbol: kapcsolt vállalkozásnak 237 Egyéb ráfordítások 249 Pénzügyi muveletek eredménye Rendkívüli eredmények a.) Tartalma: rendkívüli kiadások b.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt. c.) Szerkezete: adatok e Ft-ban Megnevezés Rendkívüli bevételek Rendkívüli kiadások Alapítványi támogatás 252 Rendkívüli eredmény

28 5. Eredmény -elszámolások a.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. A nyereséget terhelo kötelezettségeket az adómérleg részletezi. b.) Szerkezete: adatok e Ft-ban Megnevezés Üzemi eredmény Pénzügyi eredmény Szokásos eredmény Rendkívüli eredmény Adózás elotti eredmény TÁNYA kötelezettség 0 0 Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény

29 VI. Kiegészíto adatok Az éves beszámoló teljesebb értékeléséhez az alábbi kiegészítést adjuk: 1. Létszám- és bérgazdálkodás Átlagos statisztikai létszám alakulása: Fo Nem fizikai létszám 1,25 40 Összesen 1,25 40 Az átlagos bérek, jövedelmek, kiadások alakulása: Ft/fo/hó Nem fizikai bér Összesen Személyi jellegu kifizetések Megnevezés (eft/év) Személyi jellegu egyéb kifizetések Bérjárulékok Felügyelo Bizottság járandóságai: évben IT és FB részére kifizetett tiszteletdíj: eft évben IT és FB részére kifizetett tiszteletdíj nem volt. 2. Képviseletre jogosult adatai: képviseletre jogosult neve: Both Vilmos képviseletre jogosult lakcíme: 1145 Bp., Bácskai u Kutatás-kísérleti fejlesztés: Az Eco.Net Kft.-tol használatra átvett programok és site -k fejlesztésére fordított költségeket számolja el itt a vállalkozás, amelyet év végén a szellemi termékek közé aktivál. Az átvett programok és site-k fejlesztése a megrendelok folyamatos igényéhez való igazítást, fejlesztést jelent.

30 4. Üzleti jelentési kötelezettség: van. 5. Konszolidációs kötelezettség: nincs (kötelezettség alól felmentést ad, hogy a pénzügyi befektetés egy évnél nem régebbi) ADÓMÉRLEG Év Adózás elotti eredmény: Adóalapot csökkento tételek: (-) Számv. tv. szerint elszámolható amortizáció Közhasznú szervezetnek nyújtott támogatás 40 Elozo évi céltartalék felhasználás Adóalapot növelo tételek: (+) TaO tv. szerint elszámolható amortizáció Nem váll. tev. kapcs. ktg (Tao.tv. 8. (1)c) 252 Adóalap: Számított adó: Adókedvezmények: (-) Fizetendo adó: Adózott eredmény: Mérleg szerinti eredmény:

31 Cash Flow kimutatás Megnevezés I. Szokásos tevékenységbol származó pénzeszköz változás Adózás elotti tárgyévi eredmény* Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltartalék felhsználás és képzés különbözete 05. Befektetett eszközök értékesitésének eredménye Szállitói kötelezettség változás Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása Passziv idobeli elhatárolások változása Vevo követelés változása Forgóeszközök változása (vevo és pénzeszköz nélkül) Aktiv idobeli elhatárolások változása Fizetett társasági adó Fizetett osztalék részesedés 0 0 II. Befektetési tevékenységbol származó pénzeszköz-változás Befektett eszközök beszerzése Befektett eszközök eladása Kapott osztalék 210 III. Pénzügyi müveletekbol származó pénzeszköz-változás Részvénykibocsátás bevétele (tökebevonás)** 18. Kötvénykibocsátás bevétele 19. Hitelfelvétel Véglegesen kapott pénzeszköz 21. Részvénybevonás (tökeleszállitás) Kötvényvisszafizetés 23. Hiteltörlesztés, - visszafizetés Véglegesen átadott pénzeszköz 252 IV. Pénzeszközök változása *A 3, 5, 16, 20, 24 sorok egyenlegeivel az adózás elotti eredmény korrigált **Beleértve a saját toke egyéb növekedéseit is.

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez 1. Általános rész A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság (továbbiakban: társaság) 1996. április 30-án a HORIZON-MULTIPLAN

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2005. december 31-én végzodo gazdasági évrol A társaság szervezetéhez, muködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2014. Keltezés: Balassagyarmat, 2015. március 17.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben