econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló üzleti évrol

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló üzleti évrol Kelt: Budapest, 2002.március 14. A vállalkozás vezetoje

2 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. Vállalkozás megnevezése Eszközök (Aktívák) M É R L E G "A" változat adatok ezer Forintban Megnevezés Elozo év Elozo év(ek) módosításai Tárgyév A. I. II III. Befektetett eszközök Immaterális javak Alapítás-átszervezés aktívált értéke 0 Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 0 Vagyoni értéku jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 0 Immaterális javakra adott elolegek 0 Immaterális javak értékhelyesbítése 0 Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéku jogok Muszaki berendezések, gépek, jármuvek Egyéb berendezések, felszerelések, jármuvek Tenyészállatok 0 Beruházások, felújitások 0 Beruházásokra adott elölegek 0 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt 2. vállalkozásban 0 3. Egyéb tartós részesedés 0 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban 4. álló vállalkozásban 0 5. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesito értékpapir 0 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 Kelt: Budapest, 2002.március 14. A vállalkozás vezetoje

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. Vállalkozás megnevezése Eszközök (Aktívák) M É R L E G "A" változat adatok ezer Forintban Megnevezés Elozo év Elozo év(ek) módosításai Tárgyév B. I. II. Forgóeszközök KÉSZLETEK Anyagok 0 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok 0 4. Késztermékek 0 5. Állatok 0 6. Készletre adott elölegek 0 KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és 1. szolgáltatásokból (vevök) III IV C Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben 0 Váltókövetelések 0 Egyéb követelések ÉRTÉKPAPIROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés 0 Saját részvények, üzletrészek, eladásra vásárolt részvények 0 Forgatási célu hitelviszonyt megtestesito értékpapirok 0 PÉNZESZKÖZÖK Pénztár,csekkek Bankbetétek AKTIV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktiv idobeli elhatárolása 379 Költségek, ráforditások aktiv idobeli elhatárolása 757 Halasztott ráforditások 0 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN Kelt: Budapest, 2002.március 14. A vállalkozás vezetoje

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. Vállalkozás megnevezése Források (Passzívák) M É R L E G "A" változat adatok ezer Forintban Megnevezés Elozo év Elozo év(ek) módosításai Tárgyév D. I. II. III. IV. V. VI. VII. E. F. I II Saját töke JEGYZETT TÖKE ebbol: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TÖKE 0 TÖKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Céltartalékok 0 0 Céltartalék a várható veszteségekre 0 Céltartalék a jövöbeni kötelezettségekre 0 Egyéb céltartalék 0 KÖTELEZETTSÉGEK HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalakozással szemben 0 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévo vállalakozásban 0 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 0 HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 Átváltoztatható kötvények 0 Tartozások kötvénykibocsátásból 0 Beruházási és fejlesztési hitelek 0 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévo vállalakozással szemben 0 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 Kelt: Budapest, 2002.március 14. A vállalkozás vezetoje

5 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. Vállalkozás megnevezése Források (Passzívák) M É R L E G "A" változat adatok ezer Forintban Megnevezés Elozo év Elozo év(ek) módosításai Tárgyév G. III RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebbol: az átváltoztatható kölcsönök Rövid lejáratú hitelek 0 Vevöktöl kapott elölegek 0 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállitók) Váltótartozások 0 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozásban 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idöbeli elhatárolások Bevételek passziv idobeli elhatárolása Költségek, ráforditások passziv idobeli elhatárolása Halasztott bevételek 0 FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN Kelt: Budapest, 2002.március 14. A vállalkozás vezetoje

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. Vállalkozás megnevezése Eredménykimutatás (Összköltség-eljárással) "A" változat adatok ezer Forintban Megnevezés Elozo év Elozo év(ek) módosításai Tárgyév 01. Belföldi értékesités nettó árbevétele Export értékesités nettó árbevétele I. Értékesités nettó árbevétele Saját termelésu készletek állományváltozása 04. Saját eloállítású eszközök aktívált értéke II. Aktívált saját teljesitmények értéke III. Egyéb bevételek ebbol: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetitett) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegu ráfordítások Bérköltség Személyi jellegu egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegu ráforditások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráforditások ebbol: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Kelt: Budapest, 2002.március 14. A vállalkozás vezetoje

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. Vállalkozás megnevezése Eredménykimutatás (Összköltség-eljárással) "A" változat adatok ezer Forintban Megnevezés Elozo év Elozo év(ek) módosításai Tárgyév 13. Kapott (járó) osztelék és részesedés ebbol: kapcsolt vállalakozástól kapott 14. Részesedések értékesitésének árfolyamnyeresége ebbol: kapcsolt vállalakozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 15. árfolyamnyeresége ebbol: kapcsolt vállalakozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegu 16. bevételek ebbol: kapcsolt vállalakozástól kapott Pénzügyi muveletek egyéb bevételei ebbol: kapcsolt vállalakozástól kapott VIII.Pénzügyi muveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök 18. árfolyamvesztesége ebbol: kapcsolt vállalakozásnak adott 19. Fizetendo kamatok és kamatjellegu ráfordítások ebbol: kapcsolt vállalakozásnak adott 237 Részesedések, értékpapirok, bankbetétek 20. értékvesztése 0 ebbol: kapcsolt vállalakozásnak adott Pénzügyi muveletek egyéb ráforditásai 249 ebbol: kapcsolt vállalakozásnak adott 0 IX. Pénzügyi muveletek ráforditásai B. Pénzügyi muveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkivüli bevételek XI. Rendkivüli ráforditások D. Rendkivüli eredmény E. Adózás elötti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott erdmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, 22. részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény Kelt: Budapest, 2002.március 14. A vállalkozás vezetoje

8 I. Szokásos tevékenységbol származó pénzeszköz változás ( Muködési cash flow sorok ) adatok eft-ban Adózás elotti eredmény-osztalék Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív idobeli elhatárolások változása Vevokövetelés változása Forgóeszközök (vevo és pénzeszköz nélkül) változ Aktív idobeli elhatárolások változása Fizetett adó ( nyereség után ) Fizetett osztalék, részesedés 0 Összesen II. Befektetési tevékenységbol származó pénzeszköz-változás ( sorok ) -14. Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása ( eladási áron ) Kapott osztalék Összesen III. Pénzügyi muveletekbol származó pénzeszköz változás ( sorok ) +17. Részvénykibocsátás bevétele +18. Kötvénykibocsátás bevétele +19. Hitelfelvétel, kölcsönfelvétel Véglegesen kapott pénzeszköz -21. Részvénybevonás( tokeleszállítás ) Kötvény visszafizetés -23. Hiteltörlesztés,-visszafizetés Véglegesen átadott pénzeszköz 252 Összesen IV. Pénzeszközök változása ( +- I. +- II. +-III. sorok ) ellenorzo szám diff 0

9 Kiegészíto melléklet az econet.hu Informatikai Rt évi Éves beszámolójához Budapest, március 14. A vállalkozás

10 vezetoje I. Általános jellemzok Cégadatok Cégjellemzok...12 II. Alkalmazott számviteli politika...14 III. Az év legfontosabb eseményei...16 IV. Magyarázatok az egyes mérlegtételekhez Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív idobeli elhatárolások Saját toke Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettség Passzív idobeli elhatárolás...23 V. Magyarázatok az egyes eredmény-kimutatás tételekhez Üzemi bevételek Üzemi ráfordítások Pénzügyi eredmények Rendkívüli eredmények Eredmény-elszámolások...28 VI. Kiegészíto adatok...29

11 ADÓMÉRLEG...30 Cash Flow kimutatás...31

12 I. Általános jellemzok 1. Cégadatok Név: econet.hu Informatikai Rt. Forma: Részvénytársaság Adószáma: Statisztikai számjele: Cégjegyzékszáma: Alakulás ideje: I. 4. Alaptokéje: I e Ft V. 29. tokeleszállítás 6.370e Ft XII e Ft Tevékenysége: Fotevékenysége: Szoftverkészítés, -szaktanácsadás Egyéb tevékenységi körök: Adatbanki tevékenység Hirdetés Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segíto szolgáltatás Tulajdonosi szerkezet: Gráf István 19,70% Bencsik Attila 26,57% Szenes Gábor 11,38% Gábor Lajos 13,70% Belföldi magánszemélyek tulajdonában 12,73% be nem cserélt részvények 15,92% Összesen: 100,00% 2. Cégjellemzok Könyvvizsgáló: BDO Kontroll Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. Baumgartner Ferenc

13 Számlavezeto bank: BNP Paribas Hungaria Bank Rt.

14 II. Alkalmazott számviteli politika Könyvvezetés pénzneme: Forint Könyvelési rend: Kettos könyvvitel Alkalmazott mérleg séma: A jelu Eredménykimutatás formája: Összköltség eljárás Zárás cégi idopontja: Tárgyévet követo év január 31. A beszámoló formája: éves beszámoló A könyvvezetés és beszámoló készítés során hatályos nemzeti számviteli elveket alkalmazza. A mérlegtételeknél alkalmazott értékelési elvek: Befektetett tárgyi eszközök beszerzési, eloállítási illetve apport érték. Befektetett pénzügyi eszközök az azonos típusú, különbözo idopontú beszerzésbol származó befektetett pénzügyi eszközöket átlagos beszerzési áron tartja nyilván a cég. A beszámoló készítése során a befektetéseket egyedileg kell értékelni. A befektetett eszközök között kimutatott kamatozó értékpapírok beszerzési ára a vételárban lévo kamat összegét nem tartalmazhatja. A Számviteli törvénynek megfeleloen a befektetett pénzügyi eszközöket le kell értékelni, ha mérleg készítés napját megelozoen legalább egy éven keresztül a piaci megítélése alacsonyabb volt a könyvszerinti értéknél. Követelések Az év végi állomány leltározása az analitikus nyilvántartással való egyeztetés, a vevo állomány esetén az adós által visszaigazolt és értékben elfogadott folyószámla-egyezteto illetve a mérlegkészítésig megtörtént pénzügyi rendezés figyelembevételével kell történjen. Értékpapírok A Számviteli törvény szerinti óvatosság elvének következetes alkalmazása azt jelenti, hogy az értékpapírok csak

15 leértékelheto, illetve egyedileg le kell azokat értékelni, értékvesztést elszámolni, ha a mérleg készítés napját megelozoen legalább egy éven keresztül a piaci megítélése alacsonyabb a könyvszerinti értéknél. Kötelezettségek A mérlegben könyvszerinti érékben kell szerepeltetni a kötelezettségeket. A cég által elfogadott szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénzmozgáshoz kapcsolódó fizetések, amelyeknél a szállító, szolgáltató, hitelezo már teljesített. Alapja az analitikus nyilvántartás. Értékcsökkenés - A tárgyi eszközök leírása lineáris módon, a várható hasznos élettartam alatt történik. Az 50 eft egyedi beszerzési érték alatti eszközök leírása egyösszegben, beszerzéskor történik.

16 III. Az év legfontosabb eseményei A Társaság évben kezdte meg informatikai tevékenységét. Tekintettel a Társaság (illetoleg annak elodje a Virgínia Kárpótlási Jegy Hasznosító Rt.) évi muködésének jellemzoire, a évi portfoliókezelo tevékenység és a évi informatikai tevékenység eltéro jellegére, szükségesnek tartjuk kiemelni, hogy a két idopont számszaki adatai csak nagyon korlátozottan alkalmasak az üzletmenet megítélése tekintetében összehasonlító elemzések elvégzésére. A társaság integrált szolgáltatási modellje a stratégia kialakításától a teljes köru megvalósításon, a folyamatosan frissülo tartalmak beszerzésén, az adatbázisok megtervezésén és létrehozásán, illetve az alkalmazások fejlesztésén át a nagy biztonságú üzemeltetésig és hostingig a korszeru webes jelenléthez szükséges valamennyi részterületet tartalmazza. Az econet.hu Rt. termék- és szolgáltatásportfoliója a dinamikus internetes jelenlétet biztosító, modulos felépítésu webgyár alkalmazáscsomag köré épül. A webgyár alkalmazás és a termék által biztosított rendkívül gyors és bovülo számú moduláris elemet felvonultató munkatechnológia az econet.hu Rt. üzletpolitikájának és értékesítési stratégiájának meghatározó elemévé vált tokeleszállítás: 6.370eFt Eco.Net Hungary Kft-ben 100%-os tulajdon

17 IV. Magyarázatok az egyes mérlegtételekhez 1. Immateriális javak a.) Tartalma: vagyoni értéku jogok, szellemi termékek b.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Az állomány az egyedi kartonokkal egyeztetett. c.) Szerkezete: adatok e Ftban Megnevezés Bruttó érték Elszámolt écs Nettó érték Vagyoni értéku jogok Szellemi termékek Összesen Bruttó érték alakulása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Vagyoni értéku jogok Szellemi termékek Összesen Értékcsökkenés alakulása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Vagyoni értéku jogok Szellemi termékek Összesen Nettó érték alakulása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Vagyoni értéku jogok Szellemi termékek Összesen Tárgyi eszközök a.) Tartalma: számítástechnikai berendezések, jármuvek, irodai berendezések. b.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Az állomány az egyedi kartonokkal egyeztetett.

18 c.) Szerkezete: adatok e Ft-ban Megnevezés Bruttó érték Elszámolt écs Nettó érték Számítástech. berend Idegen ing. végz. beruh Jármuvek Irodai berendezések Összesen Bruttó érték alakulása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Számítástech. berend Idegen ing. végz. beruh Jármuvek Irodai berendezések Összesen Értékcsökkenés alakulása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Számítástech. berend Idegen ing. végz. beruh Jármuvek Irodai berendezések Összesen Nettó érték alakulása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Számítástech. berend Idegen ing. végz. beruh Jármuvek Irodai berendezések Összesen Befektetett pénzügyi eszközök a.) Tartalma: befektetett pénzügyi eszközök b.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya egyeztetéssel igazolt.

19 adatok e Ft- c.) Szerkezete: ban Befektetés n.é. nyilv. érték piaci érték Értékvesztés Eco.Net Hungary Kft Összesen adatok e Ft-ban Befektetés Székhely Jegyzett toke Szavazati arány (%) Eco.Net Hungary Kft. Bp. Hauszmann A. u ,00 4. Készletek Készletekkel a cég nem rendelkezik. 5. Követelések a.) Tartalma: vevok; követelések kapcsolt vállalakozással szemben; egyéb nem kiemelt b.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya egyeztetéssel igazolt. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben adott kölcsön - 50%-os értékvesztés elszámolását a ST/JT arányának romlása tette szükségessé.

20 c.) Szerkezete: adatok e Ft-ban Megnevezés Vevok Követelések kapcsolt váll. szemben adott kölcsön Követelések kapcsolt váll. szemben adott kölcsön értékvesztésnek elszámolása egyéb követelések munkavállalóktól késedelmi kamat túlfizetés óvadék Összesen Értékpapírok 6.1. Részesedések kapcsolt vállalkozásban a.) Tartalma: részesedés kapcsolt vállalkozásban b.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya egyeztetéssel igazolt. Az 50%-os értékvesztés elszámolását a ST/JT arányának romlása tette szükségessé, eft értékben. c.) Szerkezete: Befektetés n.é. bekerülési érték adatok e Ft-ban nyilv. Értékvesztés érték Film.hu Kft Összesen

21 adatok e Ft-ban Befektetés Székhely Jegyzett toke Szavazati arány (%) Film.hu Kft Budapest, Margit krt ,5 7. Pénzeszközök a.) Tartalma: bankszámla, pénztár b.) Értékelése - elszámolás: A nyilvántartás alapja a könyvi érték Állománya egyeztetéssel igazolt. c.) Szerkezete: Bankszámla e Ft Pénztár 71 e Ft Összesen: e Ft 8. Aktív idobeli elhatárolások a.) Tartalma: kamat költségek b.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya egyeztetéssel igazolt. c.) Szerkezete: adatok e Ft-ban Megnevezés Bevételek elhatárolása Adott kölcsön kamata 379 Költségek elhatárolása Szaklap elofizetés 188 Biztosítási díjak 569 Összesen

22 9. Saját toke a.) Tartalma: jegyzett toke, tartalékok, eredmények b.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya egyeztetéssel igazolt. c.) Szerkezete: adatok e Ft-ban Megnevezés Jegyzett toke Toketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen Jegyzett toke csökkenése: A Társaság jegyzett tokéje e Ft-tal csökkent a tárgyév folyamán. A csökkenés azon 1998-ban névre szólóvá alakított B sorozatú részvényeket érintette, amelyek a hivatalos határido sem kerültek benyújtásra. Ezen részvényeket a Társaság közgyulése érvénytelenítette. 10. Céltartalékok Céltartalékot a cég nem képzett. 11. Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek a cégnél nincsenek. 12. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek a cégnél nincsenek.

23 13. Rövid lejáratú kötelezettség a.) Tartalma: szállító, kapott kölcsön, egyéb nem kiemelt kötelezettségek b.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya egyeztetéssel igazolt. c.) Szerkezete: adatok e Ft-ban Megnevezés Rövid lejáratú kölcsönök Szállítók Ebbol: lízingszállító Kapott kölcsönök kapcsolt váll. szemben Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Ebbol: átsorolásból 95 Részvényesek elkülönített összeg SZJA Elszámolások a költségvetéssel ÁFA Iparuzési adó Bérrel kapcsolatos adók Egyebek 261 Összesen Passzív idobeli elhatárolás a.) Tartalma: költségek b.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya egyeztetéssel igazolt.

24 c.) Szerkezete: adatok e Ft-ban Megnevezés Bevételek Értékpapír értékesítés Költségek Könyvvizsgálat Applikációk használati díja Egyéb költségek 260 Összesen:

25 V. Magyarázatok az egyes eredmény-kimutatás tételekhez 1. Üzemi bevételek a.) Tartalma: belföldi árbevételek b.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Típusa összköltségi, bontásában. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt. c.) Szerkezete: adatok e Ft-ban Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Ebbol: - Szoftver fejlesztés ASP, tartalomszolgáltatás, hosting Hirdetési bevételek Bérleti díj Tovább értékesített eszközök Egyéb árbevételek Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek összesen Üzemi ráfordítások a.) Tartalma: költségnemi ráfordítások b.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Típusa összköltségi, bontásában. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

26 c.) Szerkezete: adatok e Ft-ban Megnevezés Anyagjellegu ráfordítások Ebbol: - anyagköltség igénybevett szolgáltatások értéke ebbol: = bérleti díjak = posta, bérelt vonal, telefon = tozsdei jelenléttel kapcsolatos = könyvvizsgálat, jogi és egyéb szakértés = egyéb szolgáltatás egyéb szolgáltatások értéke eladott áruk beszerzési értéke közvetített szolgáltatások értéke Személyi jellegu ráfordítások Ebbol: - bérköltség személyi jellegu egyéb kifizetések bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Ebbol: - késedelmi kamatok értékvesztés Iparuzési adó Gépjármuadó 10 - Nemzeti kulturális járulék Eredményt terhelo SzJA Összesen

27 3. Pénzügyi eredmények a.) Tartalma: pénzügyi bevételek; pénzügyi kiadások b.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt. c.) Szerkezete: adatok e Ft-ban Pénzügyi bevételek Kamat ebbol: kapcsolt vállalkozástól 396 Egyéb bevételek Pénzügyi kiadások Kamat ebbol: kapcsolt vállalkozásnak 237 Egyéb ráfordítások 249 Pénzügyi muveletek eredménye Rendkívüli eredmények a.) Tartalma: rendkívüli kiadások b.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt. c.) Szerkezete: adatok e Ft-ban Megnevezés Rendkívüli bevételek Rendkívüli kiadások Alapítványi támogatás 252 Rendkívüli eredmény

28 5. Eredmény -elszámolások a.) Értékelése - elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyvi érték. A nyereséget terhelo kötelezettségeket az adómérleg részletezi. b.) Szerkezete: adatok e Ft-ban Megnevezés Üzemi eredmény Pénzügyi eredmény Szokásos eredmény Rendkívüli eredmény Adózás elotti eredmény TÁNYA kötelezettség 0 0 Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény

29 VI. Kiegészíto adatok Az éves beszámoló teljesebb értékeléséhez az alábbi kiegészítést adjuk: 1. Létszám- és bérgazdálkodás Átlagos statisztikai létszám alakulása: Fo Nem fizikai létszám 1,25 40 Összesen 1,25 40 Az átlagos bérek, jövedelmek, kiadások alakulása: Ft/fo/hó Nem fizikai bér Összesen Személyi jellegu kifizetések Megnevezés (eft/év) Személyi jellegu egyéb kifizetések Bérjárulékok Felügyelo Bizottság járandóságai: évben IT és FB részére kifizetett tiszteletdíj: eft évben IT és FB részére kifizetett tiszteletdíj nem volt. 2. Képviseletre jogosult adatai: képviseletre jogosult neve: Both Vilmos képviseletre jogosult lakcíme: 1145 Bp., Bácskai u Kutatás-kísérleti fejlesztés: Az Eco.Net Kft.-tol használatra átvett programok és site -k fejlesztésére fordított költségeket számolja el itt a vállalkozás, amelyet év végén a szellemi termékek közé aktivál. Az átvett programok és site-k fejlesztése a megrendelok folyamatos igényéhez való igazítást, fejlesztést jelent.

30 4. Üzleti jelentési kötelezettség: van. 5. Konszolidációs kötelezettség: nincs (kötelezettség alól felmentést ad, hogy a pénzügyi befektetés egy évnél nem régebbi) ADÓMÉRLEG Év Adózás elotti eredmény: Adóalapot csökkento tételek: (-) Számv. tv. szerint elszámolható amortizáció Közhasznú szervezetnek nyújtott támogatás 40 Elozo évi céltartalék felhasználás Adóalapot növelo tételek: (+) TaO tv. szerint elszámolható amortizáció Nem váll. tev. kapcs. ktg (Tao.tv. 8. (1)c) 252 Adóalap: Számított adó: Adókedvezmények: (-) Fizetendo adó: Adózott eredmény: Mérleg szerinti eredmény:

31 Cash Flow kimutatás Megnevezés I. Szokásos tevékenységbol származó pénzeszköz változás Adózás elotti tárgyévi eredmény* Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltartalék felhsználás és képzés különbözete 05. Befektetett eszközök értékesitésének eredménye Szállitói kötelezettség változás Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása Passziv idobeli elhatárolások változása Vevo követelés változása Forgóeszközök változása (vevo és pénzeszköz nélkül) Aktiv idobeli elhatárolások változása Fizetett társasági adó Fizetett osztalék részesedés 0 0 II. Befektetési tevékenységbol származó pénzeszköz-változás Befektett eszközök beszerzése Befektett eszközök eladása Kapott osztalék 210 III. Pénzügyi müveletekbol származó pénzeszköz-változás Részvénykibocsátás bevétele (tökebevonás)** 18. Kötvénykibocsátás bevétele 19. Hitelfelvétel Véglegesen kapott pénzeszköz 21. Részvénybevonás (tökeleszállitás) Kötvényvisszafizetés 23. Hiteltörlesztés, - visszafizetés Véglegesen átadott pénzeszköz 252 IV. Pénzeszközök változása *A 3, 5, 16, 20, 24 sorok egyenlegeivel az adózás elotti eredmény korrigált **Beleértve a saját toke egyéb növekedéseit is.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31.

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 2 7 5 7 Cégjegyzék száma EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés 10EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2010. 01.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/c a vállalkozás címe 2009 ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: 2010.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Vállalati pénzügyek tantárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Vállalati pénzügyek tantárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból Az Intézetbe történő beérkezés legkésőbbi határideje 2009.02.26.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.12.31. évi beszámolóhoz

A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.12.31. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. 1022 Budapest Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.12.31. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

Műhely Produkció Közhasznú Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. év. Budapest, 2014. május 27. ügyvezető

Műhely Produkció Közhasznú Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. év. Budapest, 2014. május 27. ügyvezető Műhely Produkció Közhasznú Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. év Budapest, 2014. május 27. ügyvezető A társaság teljes cégneve: Műhely Produkció Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Szent István Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

Szent István Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL GYAKORLÓ FELADATOK ELŐADÁSHOZ Készítette: Véghné Dr. Bálint Katalin TEL: 203887440 2012 1 B Költségtan 1. Téma: A költségek

Részletesebben

A vállalat pénzügyi tevékenysége

A vállalat pénzügyi tevékenysége Vállalati pénzügyek Pénzügyek A vállalat működésének egészét átfogja A vállalati pénzügyi stratégia alapvető feladata: a) az eredményes működéshez szükséges források biztosítása b) a rendelkezésre álló

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

11342319-5510-114-20. 1/6. oldal. T.S.Apartman Club NyRt. Statisztikai számjel. 20-10-040053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

11342319-5510-114-20. 1/6. oldal. T.S.Apartman Club NyRt. Statisztikai számjel. 20-10-040053 Cégjegyzék száma A MÉRLEG Eszközök (aktívák) T.S.Apartman Club NyRt. 11342319-5510-114-20 Statisztikai számjel 1/6. oldal 20-10-040053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 A tétel megnevezése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1 CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Féléves jelentés A 2015. I. félév pénzügyi helyzetéről és teljesítményéről Társaság neve: Csepel Holding Nyrt Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21.

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Féléves beszámoló 2013 I. félév ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Az első negyedéves beszámoló szöveges értékelése Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. ismét nyereséget tudott felmutatni

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése

A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése 1.3. Cash flow-kimutatás /1. dia A cash flow fogalma Olyan pénzbevételeket előidéző hozamok és pénzkiadást jelentő ráfordítások

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz Budapest, 2011. április 6. Kulcsár Tibor

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10.

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelı NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetıség: 061

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV Dr. Zombory László a Hungarnet Egyesület elnöke P.H. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 9. AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? 1 EREDMÉNYKATEGÓRIÁK 2 EREDMÉNYKIMUTATÁS MÓDSZEREI 3 GYAKORLÁS 2 1 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS AZ ÉVES MŰKDÉS HATÓTÉNYEZŐIT RÉSZLETEZI 3 PÉNZÜGYI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül Pénzügyi terv EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül PÉNZÜGYI TERV Az egyik legfontosabb része az üzleti tervnek Legyen összhangban a szöveges üzleti tervvel - termelt termék menny. értékesített

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 10. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

ÍRÁSOS DOKUMENTUMAI. 2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2004. évi gazdálkodásról 17

ÍRÁSOS DOKUMENTUMAI. 2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2004. évi gazdálkodásról 17 A Matáv Rt. 2005. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK ÍRÁSOS DOKUMENTUMAI Oldalszám 1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Matáv Csoport üzletpolitikájáról, a Számviteli törvényben előírt beszámoló a Matáv

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. 1. félévi gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. 1. félévi gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. 1. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2003. június 30. 2004. június 30. Változás /elõzõ év = 100%/ A. Befektetett eszközök 1 551 299 1 589 435 2,46% I. IMMATERIÁLIS JAVAK 83 65-21,69%

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet ... (társaság neve)... (adószám) Kiegészítő Melléklet Kelt:... Vállalkozás képviseltére jogosult személy aláírása:... Tartalomjegyzék 1. A Kiegészítő Melléklet célja...4 2. Általános rész...5 Társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz Budapest, 2010. április 13. Kulcsár Tibor

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999.

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. 54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. december 31-én 3 000 eft jegyzett tőkével alakult, amely összeget

Részletesebben