Logisztikai projektek finanszírozási megoldásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Logisztikai projektek finanszírozási megoldásai"

Átírás

1 Logisztikai projektek finanszírozási megoldásai

2 bb Bank 16 alkalommal választották az ország legjobb bankjává! 2009 ótaırizzük az Év Bankja címet! 2011-es CEBS stressz teszt eredménye a tıkeerı mértékére imális ilitás A válság éveiben Magyarország legstabilabb Bankja az OTP! A 2014-es stressz teszten az OTP, Európa legerısebb harma végzett ben elnyertük a válságot legjobban kezelı bank címet! zetközi enlét séggel egymásért Az OTP Bank fiókjai és automatái Európa 9 országában megtalálhatóak! Önkéntes programokkal segítünk ahol tudunk! adalmi vállalás Diákok ingyenes pénzügyi oktatása a Fáy program keretei közt! 2014-ben ismét elnyertük a pénzügyi kultúra fejlesztése terén legaktívabb bank díjat!

3 Bankcsoporton belüli fizetések 9 ország OTP Bankjából OTP Bankba ind átutalások OTP expressz átutalások Napon belüli teljesítés EUR, USD, HUF, BGN, HRK, RON, RSD Összegtıl független, fix díjtételek

4 zı vevı Vállalati hitelezés Cég vagy cégcsoport Projektfinanszírozás Projekt társaság ı l pcsolat alapja dı Jellemzıen egy bank Általános vállalat finanszírozás Múltbéli pénzügyi eredmények (mérleg, EK) + biztosítékok Rövid vagy közép távú A hitel nagysága és kockázata függvényében inkább több bank Szigorúan körülhatárolt cél Jövıbeli pénzáram (cash-flow) + a finanszírozás jogi struktúrája Közép vagy hosszú távú izetés forrása ték entáció gyság at megosztás A cég(csoport) általános mőködése A cég(csoport) meghatározott biztosítékai (teljes visszkereset) Sztenderdizált, egyszerő A cég(csoport) hitelképessége A cég(csoport) viseli a teljes kockázatot A projekttársaság cash-flow-ja A projekttársaság jogai, követelé és eszközei (korlátozott visszkereset vagy visszkereset nélküli) Egyedi, strukturált, projektre sza A projekt hitelképessége A hitelezık a kockátokból is több vállalnak

5 min. 30% saját erı az állami támogatás nem váltja ki a saját erıt! futamidı, folyósítás és törlesztés Max. 15 év (hosszú távú bérleti szerzıdések esetén) Annuitásos alapon éves egyenletes adósságszolgálat Elsı folyósítás feltétele: a teljes kiadható terület min. 50%-ra aláírt bérleti szerzıdés nánsok pénzügyi kovenáns: - Adósságszolgálati Mutató (DSCR) min. átlag éves 1,3 - Default DSCR 1,15 - Tulajdonosi pénzkivételi korlát: kivét elıtt DSCR 1,3 kivét után kumulált DSCR 1,2 ságszolgálati tartalékszámla elvárt egyenlege Min. 3 hónap adósságszolgálatnak megfelelı összeg e EUR alapon: 3,5-4,5% p.a. HUF alapon: 2,5-3,5% p.a. sítéki struktúra Elsı helyi jelzálogjog a Projektingatlanon a hitel és járulékai erejéig Elsı helyi vagyont terhelı zálogjog a Hitelfelvevıre vonatkozóan Ingó zálogjog a Hitelfelvevı meglévı és jövıbeni eszközein Zálogjog a Hitelfelvevı üzletrészén Inkasszó és zálogjog a Hitelfelvevı valamennyi bankszámláján

6 körő finanszírozási szolgáltatásokat kínál Rulírozó jellegő hitelek (Folyószámla-, Forgóeszköz hitel) Forgóeszköz hitel Beruházási hitel Refinanszírozott hitelek Faktoring / forfetírozás Bankgarancia Export elıfinanszírozás Igényeknek lehetıségekn megfelelı, támogatásokr kiterjedı finanszírozási fo

7 figyelmet fordítunk a vállalkozásokra, a szektor minden rezdülésére reagálva, ügyfe nek megfelelıen alakítjuk üzletpolitikánkat és termékpalettánkat. Ezen szemp alakítottuk a program paramétereit is, melyet a vállalkozói elvárásoknak megfel tuk ki: egyszerő rugalmas minimális P Business 250 testre szabott dokumentáció Hitelprogram dedikált innovatív kapcsolattartás kedvezı gyors igény szerinti fedezettség Hiteligény célja Likviditás finanszírozás: ma millió Ft-ig tárgyi fedezet nélkü Mőködı tıke finanszírozás 100 millió Ft-ig forgóeszkö készlet, követelés fedezet me Beruházás, fejlesztés, önr uniós források igénybevéte Önerı nélkül is, inté kezesség esetén A forgóeszköz és beruházási NHP-ban is elérhetık!

8 OTP Business Folyószámlahitel OTP Business Forgóeszközhitel OTP Business Beruházá zeg Min. 10 millió Ft max. 250 millió Ft Min. 10 millió Ft (MNB NHP: 3 millió Ft) max. 250 millió Ft Min. 10 millió Ft (MNB NHP: 3 max. 250 millió Ft rı nincs nincs dı 1 év 1 év (MNB NHP: 3 év) Fedezettségtıl és adósminı függıen %, uniós for megvalósuló beruházás esetén maximum 7 év (MNB NHP: s A hirdetményben közzétett kondíciókból egyedi kamatkedvezmény nyújtására is sor kerülhet. ség Max. 100 millió Ft-ig elegendı a számlaforgalom Max. 100 millió Ft-ig elegendı a készleten és követelésen alapított jelzálog A legjobb ügyfeleknél elege beruházás tárgya tek minden ügyletnél: a Bank által elıírt számlaforgalom továbbá választhatóan: a Garantiqa/AVHGA kezességvállalása és/vagy Óvadék és/vagy Ingatlan minden ügyletnél: a Bank által elıírt számlaforgalom követelésen/készleten alapított jelzálog továbbá választhatóan: a Garantiqa/AVHGA kezességvállalása és/vagy Óvadék és/vagy Ingatlan minden ügyletnél: zálogjog a hitel célját képezı eszközön a Bank által elıírt számlaforga továbbá választhatóan: zálogjog egyéb g ingatlanon a Garantiqa/AVHGA kezességvállalása

9 program keretében új hitelek tására (I. Pillér) illetve meglévı za- és forinthitelek kiváltására (II. r) is lehetıség van. Miért elınyös ez az Ön számára? Kedvezı kamatozás Meglévı hitel kiváltására is felhasználható inek ajánljuk? Bármely belföldi egyéni és társas vállalkozásnak, amely kedvezı kamatozású hitelt igényel Hitelcél Hitelprogram igénybevevıi köre Hitelösszeg Devizanem Futamidı Hitel díja Kamatfizetés idıpontja Kezelési költség Törlesztés Új beruházás Forgóeszköz finanszírozás EU támogatás elıfinanszírozás Termıföld vásárlás Kölcsön vagy pénzügyi lízing k Törvényben meghatározott KK (2004. évi XXXIV. Tv.) İstermelık, családi gazdálkod Min. 3 millió Ft, Max. 10 milliárd Ft (AZ NHP 1. és 2. szakasza együttesen) HUF Forgóeszközhitel esetén maxim év, beruházási hitel esetén maxim év, legfeljebb december Legfeljebb 2,5%/év, amely tart az intézményi kezességvállalá A negyedév utolsó banki munk Nincs Egyedi megállapodás szerint

10 Finanszírozás: a bruttó számlaösszeg akár %-os mértékéig. reskedelmi toringgal az alábbi lgáltatások rhetık el: Követelésbiztosítás: hitelbiztosítás nyújtása a vevıi követelé bruttó összegének 90%-áig az esetleges vevıi nemfizetés kockázatának kivédésére. Credit management: a kötelezettek piaci és pénzügyi értékelése, javaslat kockázati limitekre, kötelezettek fizetési sajátosságainak kockázati célú értékelése. Követelésbeszedés: segítséget nyújtunk Önnek abban, hog követelései ellenértékét beszedjük vevıitıl. Nyilvántartás: a megvásárolt követelésekrıl igényelt gyakorisággal naprakész nyilvántartás biztosítása. Mérlegtisztítás: bizonyos faktoring termékeink esetén Ön oly szolgáltatást kaphat, mellyel vevıi követeléseit számviteli értelemben is kivezetheti könyveibıl, ennek révén javul mérlegszerkezete, eladósodottsági mutatója.

11 P Bank által zetett forint zámlákhoz solódó betéti rtyák közötti nali, 0-24 órás vezetés, ha: alkalmazottjának kiküldetése során azonnali pénzre van szüksége. nem szeretne nagyobb összeget elıre elkülöníteni a nem várt helyzetekre. nem szeret igazodni a banki nyitvatartási idıhöz. azonnali átutalással szeretné intézni bankon belüli pénzügyeit az év bármely napján, bármely idıpontban. yafedezeti átutalás kizárólag az OTP által kibocsátott, meghatározott típusú forint k között használható szolgáltatás, mely a bank elektronikus csatornáin keresztül v e internetbankon, valamint telefonos ügyintézıi szolgáltatások keretein belül 7 x 24 ór kor, azonnali teljesítéssel.

12 t nyújtunk Önnek: jes körő szolgáltatás - Mindazokat a lehetıségeket biztosítjuk Önnek, amelyeket a világ legnagyob yományokkal rendelkezı bankjai kínálnak legfontosabb ügyfeleiknek. személyes, dedikált kiszolgálás - Pénzügyeinek teljes körét személyes tanácsadó intézi, akiv vetlen telefonszámon, faxon, vagy en bármikor érintkezésbe léphet. zkréció Az OTP Bank szigorú, a pénzügyi és banküzemi biztonsági elıírásoknak a legmagasabb szinte gfelelı követelmények alapján biztosítja az Ön vagyonának védelmét. kértelem Az optimális pénzügyi döntések meghozatalában a személyes szakmai tanácsad észültsége kiemelten fontos, ezért az OTP Private Banking folyamatosan a legmagasabb elvárások almazza meg munkatársai számára. tonság - A banki titoktartás legszigorúbb feltételei vonatkoznak tanácsadóinkra. yelem - A pénzügyeit Ön könnyen, kényelmesen, gyorsan intézheti. s költségkedvezmények: íjmentes MasterCard Privát Banki Limited Edition kártya, ngyenes OTPdirekt és Webkártya, edvezményes OTP Bank ATM hálózat használat bel- és külföldön, edvezményes bankon belüli és kívüli forint átutalások, íjmentes bankon belüli saját számlák közötti átutalás, íjmentes kártyás vásárlás, gyedi kamatozású lekötött betéti lehetıségek, edvezményes devizaszámla és konverzió, ill. értékpapírszámla,

13 dvezmények vetı feltétele Jövedelem-átutalás a szerzıdött munkáltatótól az OTP Banknál vez munkáltatói számlacsomagra. Akár díjmentes számlavezetés unkáltatói mag keretén ül nyújtott vezmények Elsı évben díjmentes bankkártya Kedvezményes díjú átutalás Kedvezményes díjú csoportos beszedési megbízás Havonta 2 alkalommal díjmentesen vehetı fel készpénz (az erre von nyilatkozat megléte esetén).* Személyi kölcsön: kamatkedvezmény a mindenkori standard kamatból Lakástakarék: kedvezményes számlanyitás OTP Travel: Ft-os utazási utalvány Lakáshitel: díjkedvezmények a szerzıdéskötéshez kapcsolódó költségekb Megtakarítás: mindenkori akciós és egyedi betétlekötési lehetıség Bankkártya: sajátkártya esetén a képelhelyezés díjmentes

14 nkáltatók január 1-tıl adó- és járulékmentesen 5 évente 5 millió Ft-ig vissza n ndı támogatást nyújthatnak munkavállalóiknak lakáscélú hitelük törlesztéséhez is. 014 (IV.3.) NGM rendelet alapján unkavállalónak kell beszerezni az igazolásokat az adómentesség megállapításához unkáltatónak kell megvizsgálni és megállapítani az adómentességet mentességi kritériumok: mogatás folyósítása hitelintézeten keresztül, annak évenkénti utólagos igazolása ala rténik mogatás összege nem több, mint az ingatlan vételárának vagy az építés, bıvítés orszerősítés esetén a költségvetés 30%-a lyósított támogatás összege 5 egymást követı évben nem több, mint 5 millió Ft akáscélú hitel (vásárlás, építés, bıvítés, korszerősítés) felújítási hitel nem kás amelyhez a munkavállaló hitelt igényelt saját tulajdon + méltányolható lakás ig folyósított támogatást hiteltörlesztésre kell fordítani nyújt mindehhez az OTP? lap szolgáltatás

15

16 etközi átutalások lis szolgáltatások valamennyi lentıs devizanemben nyos ügyletek: Akkreditív Okmányos inkasszó Deviza bankgarancia Tanácsadás kelszámolások Bankcsekk kibocsátás Csekk beszedés beváltás Euró expressz fizetések Igénybe vétel feltételei Euró pénznem Euró számla Sürgıs Sürg prioritás Elektronikus csatornán kezdeményezett Beérkezés idıpontja: id déli 12:00 Teljesítés a megbízás benyújtásának napján Jutaléka megegyezik a sürgıs sürg átutalások jutalékáv Bankcsoporton belüli fizetések 9 ország OTP Bankjából OTP Bankba indított átutalások OTP expressz átutalások Az OTP Bank csoporton belül, tárgynapi (T+0) teljesítéssel EUR, USD, HUF, BGN, HRK, RON RSD és RUB RON, Összegtıl Összegt független, fix díjtételek

17 melt konstrukciók: MNB Növekedési Hitelprogram: KKV-k részére, finanszírozási módozatok: zártvégő- és nyíltvégő pénzügyi lízi valamint kölcsön, fix forint kamatozású, maximum évi 2,5% kamat, minimum finanszírozási összeg 3 millió forint. EXIM lízingkonstrukció: elsısorban nemzetközi fuvarozók részére, finanszírozási módozatok: zártvégő pénzügyi lízing, devizanem EUR, törlesztés EUR-ban, fix kamatozású, maximum CIRR + 4%, minimum finanszírozási összeg 15 ezer EUR.

18 Értékpapírok adás-vétele: portfoliónkban kizárólag államilag garantált értékpapírok szerepelnek Repo ügyletek: az értékpapír azonnali eladása és az üzletkötés idıpont elıre meghatározott értéknapon történı visszavásárlása. z OTP Bank alati ügyfelei re a következı Treasury lgáltatásokat kínálja: Azonnali deviza adás-vételi ügylet: deviza konverzió egyedi (piac köze árfolyamon. Határidıs deviza/részvény/áru adás-vételi ügylet: devizák/részvények adás-vétele elıre meghatározott mennyiségben és árfolyamon, meghatá jövıbeni idıpontban. Deviza opció: az opciós ügylet során az opció vevıje, jogot szerez meg zott mennyiségő deviza forint, illetve deviza ellenében történı megvásárl vagy eladására, az opcióban meghatározott áron és idıpontban, meghat díj ellenében. Kamat swap: a jövıbeni kedvezıtlen kamatláb változás kockázatának c kentése érdekében lehetıvé teszi a változó kamatozású kamat ráfordítás vételek fix kamatozású kamat ráfordításokra/bevételekre való cserélését mindezt a kapcsolódó ügylet feltételeinek változtatása nélkül. Kamat opció: a kamat cap és floor ügyletek egyedi opciós megállapodá fél között a hitel/betét kamatokra vonatkozóan. Commodity Swap ügyletek: valamely pénz- vagy tıkepiaci referenciáva delkezı árura (commodity) vonatkozó csereügylet (swap), mint származé pénzügyi tranzakció két fél között az alaptermék leszállítása nélkül. Treasury line: az érvényes szabad hitellimit terhére a vállalat kölcsönt k

19 7. Beruházások adókedvezménye ételek ségek ott adóalap alap csökkentő tételek p ott adó csökkentő um 30 millió Ft-ig azásához kérje elıje, adótanácsadója égét! zs) az adóév utolsó napján kisközépvállalkozásnak minısülı adózónál - igénybe kívánja venni a kedvezményt - a korább még használatba nem vett ingatlan, valamint korábban még használatba nem vett, a mősz berendezések, gépek, jármővek közé sorolan tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekéb elszámolt adóévi beruházások értéke, továbbá ingatlan bekerülési értékét növelı adóévi felújít bıvítés, rendeltetés-változtatás, átalakítás érté valamint az immateriális javak között az adóévb állományba vett, korábban még használatba n vett szoftvertermékek felhasználási joga, szelle termék bekerülési értéke, figyelemmel a (11)-( bekezdésben foglaltakra

20 22/A. KKV-k adókedvezménye telek égek tt adóalap lap csökkentő tételek tt adó sökkentő um 6 millió Ft-ig azásához kérje elıje, adótanácsadója égét! (1) A hitelszerzıdés (ideértve a pénzügyi lízinget i megkötése adóévének utolsó napján kis- é középvállalkozásnak minısülı adózó hitelszerzıdés alapján tárgyi eszkö beszerzéséhez, elıállításához pénzüg intézménytıl igénybe vett, és kizárólag e célr felhasznált hitel (ideértve a felhasznált hit visszafizetésére igazoltan felvett más hite kamata után adókedvezményt vehet igénybe (2) Az adókedvezmény mértéke b) a december 31-ét követıen megkötö szerzıdés alapján igénybe vett (1) bekezdé szerinti hitelre az adóévben fizetett kamat 6 százaléka.

21 Mert hiszünk azokban, akik hisznek magukban!

Banki segítség a versenyképesség erősítéséhez OTP BANK NYRT.

Banki segítség a versenyképesség erősítéséhez OTP BANK NYRT. Banki segítség a versenyképesség erősítéséhez OTP BANK NYRT. 2014. december 4. ELŐADÓ: SZABÓ ZOLTÁN ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ-H. BUDAPESTI RÉGIÓ Mert hiszünk azokban, akik hisznek magukban! MINŐSÉG, VERSENYKÉPESSÉG,

Részletesebben

OTP Bank ajánlatai Mert hiszünk azokban, akik hisznek magukban!

OTP Bank ajánlatai Mert hiszünk azokban, akik hisznek magukban! OTP Bank ajánlatai Mert hiszünk azokban, akik hisznek magukban! A regisztrált vállalkozások száma változás 2012-2013%-ban Célunk Ügyfeleink igénye alapján a teljes körű kiszolgálás biztosítása Prémium

Részletesebben

EU-pályázatok 2014-2020

EU-pályázatok 2014-2020 EU-pályázatok 2014-2020 A gazdaság növekedés a bankoknak is érdeke, a kisvállalati, nagyvállalati szektort egyaránt kell segítenünk és finanszíroznunk Mi kell a növekedéshez? Fizikai tőke felhalmozás Technológiai

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes: 2010. június 01. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 6. Vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai 6.1. Hitelügyletek Mit jelent a vállalkozások finanszírozása? Válasz

Részletesebben

MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz

MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz A Sberbank Magyarország Zrt.-nél a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által meghirdetett Növekedési Hitel Program második szakasza is elérhető. A Sberbank Magyarország Zrt

Részletesebben

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata QUEAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap teljes kezelési szabályzata 1.1. Általános információk 1.2. Az Alap neve QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési A számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) 178. -a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Készítette: Amigo Pedro Roberto Konzulens: Lévai József Csizmadia Lászlóné Debrecen 2006. Tartalomjegyzék 1. Bevezetı...

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. az MKB Bank kisvállalati termékcsaládjához

Ügyféltájékoztató. az MKB Bank kisvállalati termékcsaládjához Ügyféltájékoztató az MKB Bank kisvállalati termékcsaládjához Jelen ügyféltájékoztató célja, hogy eligazítást nyújtson a kisvállalati termékcsalád egyes termékei között. Kérjük, figyelmesen olvassa végig

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Rövidített Tájékoztató* a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthetı az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának. A hivatalos

Részletesebben

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2014. október 1-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák... 3 Takarékszelvény...

Részletesebben

A kereskedelmi bankok mőveletei

A kereskedelmi bankok mőveletei A kereskedelmi bankok mőveletei Onyestyák Nikolett Sportszervezı II. évfolyam Kereskedelmi banki mőveletek csoportosítása passzív bankügyletek, aktív bankügyletek, fizetési forgalom lebonyolítása, egyéb

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes 2010. március 25. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

OTP Business 250 Hitelprogram

OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business Folyószámlahitel A Business 250 Hitelprogramcélja A Hitelprogram célja az OTP Bank Nyrt. meglévő és leendő ügyfeleinek gyors, rugalmas kiszolgálása beruházásiforgóeszköz-

Részletesebben

EXPORTFÓRUM sikeres export Németországba

EXPORTFÓRUM sikeres export Németországba EXPORTFÓRUM sikeres export Németországba Export-import finanszírozási lehetőségek az MKB Banknál Előadó: Dr. Suták Péter Vállalati Termékek MKB Bank Zrt. DUIHK, Budapest, 2014. február 27. MKB Bank múlt

Részletesebben

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom Tartalom I. A mikro-, kis- és középvállalati (MKKV) szektor finanszírozásának alapkérdései 4 1. A forrásszerzés két megközelítése 4 2. Mi a szerencsés kisebbség titka? 4 II. Vállalkozás-finanszírozás és

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: UniCredit Bank

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 17-től Elfogadta: a 7/1-2/2014. sz. Ig. határozat Módosította: a 29/1-9/2014. sz. Ig. határozat

Részletesebben

Finanszírozási döntések Befektetési döntések hosszú táv

Finanszírozási döntések Befektetési döntések hosszú táv 12. tétel A vállalatok pénzügyi döntéseinek fő típusai: a befektetési és a finanszírozási (tőkeszerkezeti) döntések kapcsolatrendszere. A vállalkozások finanszírozási forrásai. A vállalatok mérlegében

Részletesebben

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya A piacgazdaság mőködéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplıi számára hozzáférhetıen, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2015.április 15-től Forgalmi jutalék - Külső köri papíros alapú megbízás 0,43%, min. 299 Ft,

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI Terméktájékoztató a Növekedési Hitelprogram második szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM

Részletesebben

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HELYI MIKROHITEL KONSTRUKCIÓK TERMÉK ISMERTETİ () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig A kölcsönök pozitív hitelbírálat és megfelelı

Részletesebben