Polónyi István A FELSŐOKTATÁS GAZDASÁGI JELLEMZŐI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polónyi István A FELSŐOKTATÁS GAZDASÁGI JELLEMZŐI"

Átírás

1 Polónyi István A FELSŐOKTATÁS GAZDASÁGI JELLEMZŐI

2 A FELSŐOKTATÁS GAZDASÁGI JELLEMZŐI Polónyi István Oktatáskutató Intézet Budapest 1996

3 Kutatás közben 213 Az Oktatáskutató Intézet sorozata Sorozatszerkesztő Tót Éva A tanulmány "A felsőoktatás modernizálása" c project keretében készült. Megrendelte: Benko and Associates, Inc. Az Oktatáskutató Intézetben rendezett szakmai vitán a kézirat bírálói voltak: Kutas János, Setényi János Oktatáskutató Intézet ISSN ISBN Felelős kiadó: az Oktatáskutató Intézet főigazgatója Műszaki vezető: Orosz Józsefné Műszaki szerkesztő: Híves Tamás Terjedelem: 3,5 ív Készült az Oktatáskutató Intézet sokszorosítójában

4 Tartalom 1. A FELSŐOKTATÁS GAZDASÁGI KÖRNYEZETE A közkiadás-politika változása a jóléti államokban A hazai közkiadás-politika az államháztartási reform Az államháztartási reform célkitűzései a felsőoktatási szférában A hazai nemzetgazdaság teljesítőképességének várható alakulása A privát iskolák és vállalkozási alapú képzés tendenciái A felsőoktatás képzési szerkezete A felsőoktatási fejlesztésre vonatkozó országgyűlési határozat A FELSŐOKTATÁS GAZDASÁGI JELLEMZŐINEK NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSA A felsőoktatás néhány gazdasági mutatója nemzetközi összehasonlításban Az alacsony költséghatékonyság okai A HAZAI FELSŐOKTATÁS NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK ALAKULÁSA A KILENCVENES ÉVEKBEN A hallgatólétszám A költségvetési ráfordítások A FELSŐOKTATÁSI KUTATÁS NÉHÁNY JELLEMZŐJE A K+F ráfordítások nemzetközi összehasonlításban A hazai K+F ráfordítások alakulása a kilencvenes években A felsőoktatási kutatóhelyek K+F ráfordításai A felsőoktatási kutatóhelyek néhány jellemzője HALLGATÓ TANDÍJAK, TÉRÍTÉSI DÍJAK ÉS A HALLGATÓK TÁMOGATÁSA A tandíj A hallgatói térítési díjak A hallgatók támogatás A meg nem valósult hallgatói hitel 60 OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET 3

5 A FELSŐOKTATÁS GAZDASÁGI KÖRNYEZETE 1. A FELSŐOKTATÁS GAZDASÁGI KÖRNYEZETE A felsőoktatás gazdasági elemzésének ki kell terjednie mind a felsőoktatás finanszírozásának nemzetközi tendenciáira, mind pedig a befoglaló nemzetgazdaság valamint a felsőoktatásra közvetlenül ható szereplők sajátosságainak, pillanatnyi és várható helyzetének elemzésére A közkiadás-politika változása a jóléti államokban A jóléti államok, amelyekben a második világháború után általános tendencia volt a közkiadások növekvő aránya a nemzeti össztermékből, a hetvenes évek közepétől olyan gazdasági kihívás elé kerültek, amely a közösségi szféra finanszírozásának gyökeres újra gondolását és átformálását eredményezte. E gazdasági kihívást több tényező okozta: Az egyik egy rövid távú sokk, a hetvenes évek közepének olajár-robbanása és a nyomában járó gazdasági recesszió volt, amelyet követően a gazdasági növekedés mindenhol lelassult, a munkanélküliség megnövekedett, majd magas szinten stabilizálódott, és a munkanélküliek ellátásából adódó kiadások növekedtek. A másik hosszú távú tényező a népesség öregedése és a nyugdíjbiztosítási rendszerek felfutása, amelynek következtében a nyugdíjkiadások, az egészségügyi ellátás költségei rendkívül jelentős mértékben növekednek. Egy további tényező, részint a helyi önkormányzatok (infrastruktúra fejlesztésből és működtetésből adódó) kiadásainak növekedése, az oktatás kiterjedéséből adódó támogatási igény-növekedés részint pedig a központi kormányzati (védelmi, kutatási stb.) kiadások emelkedése volt. A gazdasági depresszió következtében szűkös költségvetési kondíciók, s a fenti tényezők következtében növekvő közösségi támogatási igények a nyolcvanas évek elejétől új közösségi finanszírozás-politika dominánssá válását eredményezték. Ennek következtében lelassult, majd megállt a közkiadások arányának növekedése. 1 Ez a tanulmány része a felsőoktatás fejlesztésére szolgáló világbanki hitelfelvétel előkészítésének. OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET 5

6 A FELSŐOKTATÁS GAZDASÁGI KÖRNYEZETE Lényegében valamennyi fejlett európai országban csökkentették az állam újraelosztó szerepét, növelve a helyi és az intézményi szintű gazdálkodási önállóságot és felelősséget. Az önkormányzatok, az oktatás és az egészségügy finanszírozásában is a normatív alapon vagy a teljesítményelven történő pénzfolyósítás terjedt el. A normatív finanszírozás és a gazdálkodási autonómia az oktatás finanszírozási válságára adott kormányzati válasz 2, amely gyakorlatilag a hatékonyság növelésének és a költségvetési támogatás csökkentésének eszközeként funkcionált. Azt is hozzá kell tenni, hogy ugyanakkor a normatív finanszírozás a legtöbb elosztási rendszerben csak egy csatorna, amely mellett más kiegészítő finanszírozási csatornák is léteznek. A normatív finanszírozásnak ugyanis ugyanaz a hátránya mint az előnye: mind az állam befolyásoló szerepét, mind az adott szféra szakmapolitikiai törekvéseit beszűkíti. Így szükség van olyan finanszírozási csatornákra, amely alkalmas a preferenciák, kormányzati stratégiák, szakmai politikák érvényre juttatására. Ezen kiegészítő finanszírozási csatornák működtetésére általános megoldás a fejlett világban a "köztes szervezetek" létrehozása és működtetése 3. 2 Több nyugat-európai ország közelmúltbeli és mai fejlődésének áttekintése azt is jól szemlélteti, hogy a közkiadás-politika ezen új elvei az évek során erodálódnak is, s így bizonyos időnként újabb korrekciókra, megszorításokra kényszerülnek a kormányok természetesen nem függetlenül politikai beállítottságuktól. 3 Ezen köztes szervezetek egy-egy nagyobb társadalmi szféra, ill. nagyobb elosztási rendszer olyan testületei és az azokat kiszolgáló professzionális apparátusok amelyek a kormányzati politika és az adott szféra hosszú távú fejlesztési elképzeléseinek, rövid távú érdekeinek és céljainak összehangolását szolgálják. Tevékenységük a szféra hosszú távú tendenciáinak nálunk rossz emlékű tervezése, e tervek alapján a kormányzati elképzeléseket szem előtt tartó, de a szféra érdekeire is tekintettel lévő rövid távú célok, feladatok azonosítása, s ezeknek a rendelkezésükre álló (normatív finanszírozáson felüli) kiegészítő források segítségével történő megvalósítása. 6 OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET

7 A FELSŐOKTATÁS GAZDASÁGI KÖRNYEZETE 1.2 A hazai közkiadás-politika az államháztartási reform A hazai jóléti és közkiadások a nyolcvanas évek elejétől folyamatosan növekedtek, gyakorlatilag egészen 1994-ig. Az államháztartás kiadásai a GDP-hez viszonyítva 1993-ban 57%-ot, 1994-ben több mint 58 %-ot tettek ki. 4 Eközben Magyarország gazdasági növekedése 1977 óta megrekedt. A GDP 1980 és 1990 között átlagosan évi 1,1 %-kal nőtt, között évi 5,4 %-kal csökkent, majd között 1,9 %-kal emelkedik. Így 1996-ban az ország GDP-je a saját évi szintjén van 5. A magyar állam tehát jóval szélesebb, átfogóbb kritériumok alapján ad juttatásokat az adófizetők pénzéből, mint a világ legtöbb más állama. Magyarország az államszocializmus idején "koraszülött jóléti állammá vált", s ez a tendencia a rendszerváltást követő első időszakban sem változott. 6 Az államháztartás kiadásainak ez a szintje, amely nemzetközi összehasonlításokban is rendkívül magas, gyakorlatilag fenntarthatatlan. 7 A jóléti szférában mindenképpen vissza kell szorítani az állami, központi adókból finanszírozott részvételt, s ösztönözni az önkéntes munkaadói, munkavállalói hozzájárulásokat, az önkormányzati, a non-profit szervezetek és a közvetlen fogyasztók hozzájárulását. A társadalmi, gazdasági rendszerváltást követően de lényegében már az azt közvetlenül megelőző időszakban is, a nyolcvanas évek végétől a magyar kormányok gazdasági programjainak különböző hangsúllyal meghirdetett és végrehajtott de leginkább halogatott eleme a nagy elosztó rendszerek reformja, az államháztartási reform, a stabilizáció. 4 Az államháztartás kiadásai a GDP %-ában 1993-ban: Kiadások összesen a GDP %-ában 1993-ban 57 % ebből általános igazgatás 5 % honvédelem 2% oktatás és egészségügy 11% gazdasági támogatás és beruházás 9% szociális transzfer 17% (ebből: nyugdíj) (10%) kamat 5% egyéb 8% (Forrás: Hetényi István: Az államháztartás reformjának helyzete PM, 1995) 5 Stark Antal: A Művelődési és Közoktatási Minisztérium ágazatai az államháztartásban kézirat Budapest, Március. 6 Kornai János: A legfontosabb a tartós növekedés, Népszabadság aug. 29.,30.,31., szept. 1.,2. 7 "A jóléti állam kialakulása a modern civilizáció egyik nagy vívmánya, amelyet meg kell őrizni de amelynek hatókörét célszerű szűkebbre szorítani, s más elosztó mechanizmusokkal kiegészíteni." írja Kornai János A magyar gazdaságpolitika dilemmái c. cikkében, Közgazdasági Szemle sz. OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET 7

8 A FELSŐOKTATÁS GAZDASÁGI KÖRNYEZETE Az államháztartás legjelentősebb problémái a következőkben foglalhatók öszsze 8 : Az államháztartási kiadások terjedelme rendkívül nagy; A bevételek mértéke magas, mégsem képes fedezni a kiadásokat; A kiadásokban magas az igazgatás, a nyugdíj, a családtámogatási kiadások, valamint az adósságszolgálat aránya. Az adóbevételek között: magas a vám, rendkívül magas a társadalombiztosítási járulék magas a vállalkozásokat terhelő társasági adó, és magas az egyéneket terhelő személyi jövedelemadó. Az államháztartás reform legfontosabb területei és elemei a következők 9 : a./ Az államháztartási reform egyik fő területe a költségvetési gazdálkodás reformja. Elsődleges célja a közpénzekkel történő hatékonyabb gazdálkodás. Legfontosabb elemei: a közbeszerzések szabályozása, a közpénzekből történő beszerzés versenyszabályainak előírása, a közpénzekkel történő tervszerű, takarékos, pénzkímélő gazdálkodás: a Kincstár felállítása b./ Az államháztartási reform másik fő területe a költségvetési intézmények körének valamint gazdálkodási, ösztönzési rendszerüknek a reformja: a költségvetési szervek által ellátott feladatok mélyreható racionalizálása, üzemi, tulajdoni szerkezetének átépítése, a költségvetési szférában maradó kör hatékonyságának növelése. (Az államháztartás feladatait több mint költségvetési szerv, és kb közalkalmazott ezen belül köztisztviselő látja el.) A reform legfontosabb elemei ezen a területen: a költségvetési intézmények körének felülvizsgálata, a feladatok s velük az intézmények egy részének más, nem költségvetési intézményi formában történő megoldása, takarékos és teljesítményre ösztönző létszám- és bérgazdálkodás, ésszerű beszerzési és beruházási tevékenység kialakítása, szabályozása, 8 Hetényi István: Az államháztartás reformjának helyzete Pénzügyminisztérium Hetényi István Az államháztartás reformjának helyzete Pénzügyminisztérium 1995 alapján. (Fontos hozzáfűzni, hogy Hetényi István a Pénzügyminisztériumban működő államháztartási reformbizottság vezetője). 8 OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET

9 A FELSŐOKTATÁS GAZDASÁGI KÖRNYEZETE a költségvetési gazdálkodás hatékony ellenőrzése, a tényleges társadalmi ráfordításokat szem előtt tartó díjpolitika kialakítása. c./ Az államháztartási reform további fontos területe az államnak a gazdasági életbe történő túlzott és túldifferenciált, direkt beavatkozások csökkentése (Az államszocialista gazdaságpolitika jellemzője volt az igen nagy mértékű elvonások és ugyancsak nagy mértékű állami támogatások. A költségvetés gazdasági célú kiadásai a nyolcvanas években elérték a GDP 15 %-át ez 1993-ra 8 %-ra csökkent.) A reform célja e területen a direkt beavatkozások (támogatások, adókedvezmények) mértékének csökkentése, s egy szűken megállapított preferenciarenszer alapján történő leszorítása, illetve az igazolható piaci tökéletlenségek által igazolt körre (pl. környezetvédelem) történő leszűkítése. Ennek eszközei: a normatív adórendszer, a korszerű vámtörvények, a fogyasztói támogatások mérséklése, a mezőgazdasági támogatások összhangba hozása a nemzetközi megállapodásokkal, normákkal, a meghatározott preferenciákat közvetítő Állami Fejlesztési Bank kialakítása, az export közvetett segítése (exporthitelezés, garancia) d./ Az államháztartási reform további fontos területe az adórendszer és az adóigazgatás fejlesztése. (A magyar adóteher nemzetközi összehasonlításban igen magas, ami az államháztartás nagy méretéből, s így nagy forrásigényéből származik. Az adóteher a GDP-hez képest 40 %-os nagyságú, míg egy hasonló fejlettségű országban % körüli. Az adórendszer másik problémája, hogy nagy az adómegkerülés aránya, a szürke gazdaság szélesebb mint a fejlett országokban.) Az adóbevétel szerkezetének elemzése azt mutatja, hogy nemzetközi összehasonlításban elsősorban a vám, vámpótlék és a társadalombiztosítási járulék a magas. A következő években elkerülhetetlen a társadalombiztosítási járulék és a vámok, vámpótlékok csökkentése. Ebből adódóan: az egyik legsürgetőbb államháztartási reform-feladat a (már megkezdett) társadalombiztosítási reform OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET 9

10 A FELSŐOKTATÁS GAZDASÁGI KÖRNYEZETE a társadalombiztosítási járulék és a vám, vámpótlék bevétel csökkenése miatt nélkülözhetetlen az államháztartás kiadásainak csökkentése, viszont rövidebb távon aligha lehet más adóterhek csökkentésére számítani (ugyanis ez még radikálisabb kiadás visszafogást igényelne az államháztartásban) így az adópolitikában meghatározó fontosságú az adókivetés és beszedés teljes körűsége ami részint az adókedvezmények szűkítését igényli, részint az adóigazgatás, adóbehajtás fejlesztését. e./ Az államháztartási reform meghatározó eleme a jóléti rendszerek reformja. Az elmúlt 40 évben kialakított jóléti rendszert az egyenlősített jövedelemelosztás, a széles körű, de szerény ellátás jellemezte. Az örökölt jóléti rendszer társadalmilag és gazdaságilag ellentétbe került a piacgazdaság alapvonásaival és anyagi lehetőségeivel. A reform célja: a jelenleginél társadalmilag méltányosabb, a gazdaság fejlettségével, teherviselő-képességével összhangban álló, az egyéni felelősségnek, döntési lehetőségnek teret adó, rászorultsági elven alapuló, a munkavállalási hajlamot nem csökkentő, célzottabb jóléti rendszer kialakítása, amelynek során át kell alakítani a nyugdíjrendszert, az egészségügyi ellátást, a jövedelempótló támogatások rendszerét. Az államháztartási reform célkitűzéseit az alábbi táblázat szemlélteti 10 : 10 Hetényi (1995) idézett munkájának adatai alapján. 10 OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET

11 A FELSŐOKTATÁS GAZDASÁGI KÖRNYEZETE Az államháztartás kiadásainak a reform eredményeként tervezett alakulása A GDP %-ában körül Hosszú távon Kiadások összes 57 % 50 % 45 % ebből általános igazgatás 5 % 4% 4% honvédelem 2% 2% 2% oktatás és egészségügy 11% 11% 11% gazdasági támogatás és beruházás 9% 7% 6% szociális transzfer 17% 14% 12% (ebből: nyugdíj) (10%) (9%) (8%) kamat 5% 6% 4% egyéb 8% 6% 6% Az államháztartás adóbevételeinek a reformja nyomán tervezett alakulása A GDP %-ában körül Hosszú távon Adóbevételek 41 % 36 % 33 % ebből vám jellegű 4% 3% 1% tb-járulék 13% 10% 8% Az államháztartási reform néhány eleme a rendszerváltást közvetlenül megelőzően, számos eleme pedig a rendszerváltást követően megvalósult. Kialakultak a normatív adórendszer és a vámtörvények legfontosabb elemei, lényegében megszűntek a fogyasztói támogatások, megkezdődött a mezőgazdasági támogatások összhangba hozása a nemzetközi megállapodásokkal és nemzetközi normákkal, az államnak a gazdasági életbe történő beavatkozása radikálisan visszaszorult. Megszületett az államháztartási törvény, a közbeszerzési törvény, majd 1995-ben megtörtént a kincstár felállítása. Az 1994-es választások után hatalomra került kormány halaszthatatlan feladatként szembesült a gazdasági stabilizáció és az államháztartási reform felgyorsításának szükségességével, mindeekelőtt az adórendszer és az adóigazgatás fejlesztésének, a (már megkezdett) társadalombiztosítási és egészségügyi reform folytatásának, a nyugdíjrendszer, a jövedelempótló támogatási rendszer átalakításának szükségességével. Sürgetően került előtérbe a társadalombiztosítási járulék és a vám, vámpótlék bevétel csökkenése miatt az államháztartási kiadások csökkentésiének igénye, a OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET 11

12 A FELSŐOKTATÁS GAZDASÁGI KÖRNYEZETE költségvetési intézmények körének valamint gazdálkodási, ösztönzési rendszerük reformjának felgyorsítása. 1.3 Az államháztartási reform célkitűzései a felsőoktatási szférában 11 A felsőoktatással foglalkozó államháztartási reformanyagok megállapítása szerint a felsőoktatás működése súlyos zavarokkal küzd. Nem rendezett a kormányzatnak a felsőoktatással kapcsolatos feladatvállalása, a teljesítmény- követelmények nem megfelelőek, alacsony a költséghatékonyság. A közalkalmazotti törvény nem alkalmas a hatékony oktatás szolgálatára. A felsőoktatás területén komoly problémák vannak a képzési szerkezetben. Az intézmények működését alacsony hatékonyságú foglalkoztatás-politika jellemzi. Az intézményhálózat és a belső intézményi szervezet is elaprózott. Nélkülözhetetlen a felsőoktatásra vonatkozó törvények olyan irányú módosítása, amely a teljesítmény-követelmények erősítését, az állami feladatvállalás egyértelművé tételét, valamint a hatékonyság javítását eredményezi. A felsőoktatási törvény államháztartási reformmal összhangban álló módosításának legfontosabb céljai a következők: az intézményrendszer elaprózottságát megszüntető intézményi integrációs forma kialakítása, a képzési struktúra társadalmi, gazdasági szükségletekkel összhangban álló alakítását elősegítő tervezési, irányítási rendszer kialakítása (a Felsőoktatási és Tudományos Tanács által meghatározott felsőoktatási keretszám) a teljesítménnyel arányos, a költséghatékonyság javítását ösztönző normatív állami finanszírozás bevezetése, rövid idejű, felsőfokú szakképzés bevezetése a felsőoktatásban részint a gazdaság szakemberigényének kielégítése, részint a minőségi belső szelekció elősegítése céljából. A felsőoktatásban az egyik legaktuálisabb, legsürgetőbb feladat a felsőoktatási intézményhálózat racionalizálása. Ennek egyik meghatározó útja az egy-egy városban, esetleg szűkebb régióban található intézmények egy intézményben, egy felső- 11 Jelen dolgozat készítésével párhuzamosan zajlik a felsőoktatási törvény módosításának előkészítése. Az írás ezért adatait és helyzetelemzését tekintve e törvénymódosítást megelőző állapotokat tükrözi. 12 OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET

13 A FELSŐOKTATÁS GAZDASÁGI KÖRNYEZETE oktatási szövetségben történő egyesülése. Az integrációkhoz nem kapcsolódó kis intézmények esetében elképzelhető alternatíva a költségvetési intézményi körből történő kikerülés, más fenntartóhoz, vagy más működési formába történő átkerülés. A normatív állami finanszírozás bevezetése mellett a felsőoktatás finanszírozási reformjának és gazdasági racionalizálásának több más eleme is előtérbe kerül: az állami feladatként finanszírozott hallgatólétszám mellett nagyobb teret kap a költségtérítéses képzés, a hallgatók természetbeni támogatásainak (diákotthoni ellátás) pénzbeli támogatássá alakítása, s párhuzamosan az ellátás önköltségessé tétele, a hallgatók támogatási rendszerének a tandíjrendszerrel együtt történő továbbfejlesztése, az intézmények profiltisztítása, a kollégiumok, tangazdaságok, gyakorló iskolák, klinikák, munkahelyi óvodák, üdülők, vállalkozások stb. racionálisabb szervezeti, működési keretek közé helyezése. A felsőoktatás ráfordításai az ország gazdasági színvonalához viszonyítva igen jónak mondhatók. A ráfordítások reálértékének csökkentése azonban legfeljebb átmenetileg, a válságkezelés keretében képzelhető el, tartósan azonban nem. 1.4 A hazai nemzetgazdaság teljesítőképességének várható alakulása A magyar gazdaságnak az elkövetkező évtizedbeli teljesítmény-alakulásáról igen óvatos becslések léteznek csupán. Mára általában elfogadottá vált az a vélemény, hogy a hazai gazdaság valószínűleg rendkívül lassan, de egy mérsékelt ütemű növekedési pályára léphet. 12 Ennek kezdetét 1995-re jósolták, újabban 1997-re, 12 A társadalmi-gazdasági rendszerváltást követően általános szakmai és politikai várakozásként lehetett elkönyvelni egy közeli jövőben remélt jelentősebb fellendülést. Ehrlich Éva és Révész Gábor 1992-es tanulmányában (Ehrlich-Révész: Optimista jövőkép Magyarországra 2005-ig. MTA Közgazdaságtudományi Intézet Világgazdasági Kutató Intézet) olyan optimista szcenáriót vázolt fel, mely szerint megfelelő politikai és gazdaságpolitikai feltételek mellett a gazdaság a depreszszióból viszonylag gyorsan évi 3,0 3,5 %-os növekedési pályára áll, s ennek eredményeként Magyarország visszatér a Nyugat-Európához viszonyított történelmi gazdasági pozíciójába. Ez azt jelentené, hogy az egy főre jutó magyar GDP az Ausztriaihoz viszonyított jelenlegi kb. 50 %-ról, 2005-re kb. 67 %-ra növekedne. Mára ezek a várakozások lényegesen visszafogottabbá váltak. Ugyanis az ország gazdasági növekedése elmaradt. OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET 13

14 A FELSŐOKTATÁS GAZDASÁGI KÖRNYEZETE ill ra teszik. Ugyanakkor a várható növekedés néhány fontosabb jellemzőjét előre lehet vetíteni: "Nagy határozottsággal állítható..., hogy nem várható fellendülés, és hogy a fejlődés nem lesz egyenletes. A növekedést elég gyakran restriktív intézkedések, kisebb visszaesések fogják félbeszakítani." 13 A növekedés átlagos évi üteme aligha lesz nagyobb 2-3 %-nál. 14 A 2-3 %-os várható átlagos növekedési ütem azonban csak a beruházási ráta emelkedésével valósulhat meg 15, a beruházási ráta 25 % körüli nagyságúra Év GDP (előző évi %) 1,000 1,041 0,999 1,007 0,965 0,881 0,970 0,992 1,031 1,011 GDP (1986- hoz) 1,000 1,041 1,040 1,047 1,011 0,890 0,864 0,857 0,883 0,893 Forrás: Magyar Statisztikai zsebkönyv KSH. Bp Mint Ehrlich és Révész újabb, 1994-es tanulmányában megállapítja a szakközvélemény tehát belföldön és külföldön egyaránt két-három recessziós évre... számított. Az volt a várakozás, hogy kéthárom évet követően új tartalommal, a terjedő magántulajdon alapján a fejlett Európához való folyamatos politikai és gazdasági integrálódással megindul, majd felgyorsul a fejlődés. Nem ez történt. Az átmenet kezdetét mély és hosszantartó válság jellemzi. Egyelőre (1993 utolsó harmadában) a fellendülés jelei és kiváltói még nem látszanak. (Kiemelések Ehrlich Révész) Ehrlich Éva Révész Gábor: Várakozások és valóság, Közgazdasági Szemle február. 13 Erdős Tibor: A tartós gazdasági növekedés realitásai és akadályai, Közgazdasági Szemle, Erdős szerint a várható gazdasági fejlődési folyamat külsőleg hasonlítani fog az 1950-es évek Angliájának stop-go ciklusaira. Véleménye szerint nálunk csak igen szerényen vannak meg a fellendülés feltételei (versenyképes termelői tartalék kapacitások, versenyképes munkaerő-állomány). Így a teljesítménynövekedés alapja döntően a szerkezetváltást segítő beruházások növekedése lehet. 14 Erdős (id.m.) szerint évi 2-3 %-os növekedési ütem mellett finanszírozható a nemzetközi pénzpiacon évi 1-1,5 milliárd dolláros nettó adósságnövekmény, ami kb. 1,5 milliárd dolláros működőtőkeimport mellett 2,5-3 milliárd dollár összegű folyó fizetésimérleg-hiányt enged meg. Hozzá kell tenni, hogy Andorka tanulmányában két kevésbé kedvező szcenáriót is feltételez: 1. a gazdasági stagnálás folytatódik, 2. az egy főre jutó GDP tovább csökken, bár feltételezi, hogy a stagnálási és a katasztrófaszcenáriók elkerülésének nagyobb, sőt remélhetőleg sokkal nagyobb az esélye, mint 50 %... (Andorka Rudolf: A magyar társadalom: a múlt öröksége, a rendszerváltozás problémái és a lehetséges jövőbeli fejlődés 2005-ig, in: Valóság és 3. szám). 15 Mind Erdős (i.m.), mind Kornai János (A legfontosabb: a tartós növekedés Népszabadság, aug. 29., 30., 31., szept. 1., 2.) a felhalmozás növekedésének előmozdítását szorgalmazza a fogyasz- 14 OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET

15 A FELSŐOKTATÁS GAZDASÁGI KÖRNYEZETE növelése viszont a fogyasztásbővülést nem, vagy csupán rendkívül szerény mértékben teszi lehetővé. 16 A várható növekedés ellenére a jövedelemelosztásban elkerülhetetlen a feszültségek keletkezése, a szociális viszonyokból eredő társadalmi-politikai ellentétek megjelenése. Nélkülözhetetlen a nagy elosztási rendszerek reformja, amelynek célja a takarékosság és a rászorultsági elv érvényesítése. 17 Összességében tehát megállapítható, hogy optimális egy szerény, évi 2-3 %- os növekedéssel számoló esetben mind a közoktatási stratégia, mind a felsőoktatás fejlesztése során azzal kell számolni, hogy az elkövetkező évtizedben a gazdaság teljesítőképessége nem teszi lehetővé a köz- és felsőoktatásra fordítható források bővülését. Egy ennél nagyobb gazdasági növekedés esetében képzelhető csak el a ráfordítások növelhetősége, azonban ez sem jelenti majd a GDP-hez mért arány növekedését. 1.5 A privát iskolák és vállalkozási alapú képzés tendenciái A privát iskolafenntartók az oktatás teljes vertikumában megjelentek, megjelenésük ellenére azonban ma a közoktatás domináns intézményfenntartói az önkormányzatok, a felsőoktatás meghatározó intézményfenntartója pedig az állam. A közoktatás területén gyakorlatilag valamennyi oktatási szinten több mint 95 % az önkormányzatok és a központi költségvetési szervek 18 által fenntartott intézmény. Ettől eltérő arány egyedül a ("tiszta" ti. nem szakközépiskolával közös) gimnáziumok esetében található, ahol a nem állami, nem önkormányzati fenntartók aránya megközelíti a 20 %-ot. tás terhére. Mint Kornai írja:... a gazdaság növekedését ássák alá azok az arányok, amelyek hosszú idő óta érvényesülnek a felhalmozás és a fogyasztás között. (...) Ezeket az arányokat következetesen és tartósan meg kell változtatni: a felhalmozási hányad csökkenésének tendenciája helyébe a hányad növekedésének tendenciájának kellene lépnie. (Im.) 16 Erdős (i. m.) szerint 2 %-os gazdasági növekedés mellett a beruházási ráta szükséges növelése nem tesz lehetővé fogyasztásbővülést, 3 % esetében pedig legfeljebb 1 % fordítható erre. 17 Erdős i.m. 18 A központi költségvetési szervek által fenntartott oktatási intézmények túlnyomó többsége felsőoktatási intézmény által fenntartott gyakorló óvoda és iskola, kisebbik része minisztériumok által fenntartott ún. központi közoktatási intézmény (HM és BM gyermekintézmények, FM szakoktatás, regionális oktatási és átképző központok, aknászképző és tanbánya stb.) E központi intézmények részaránya 1-3% között van. OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET 15

16 A FELSŐOKTATÁS GAZDASÁGI KÖRNYEZETE A tanulók számát illetően még nagyobb az állami és az önkormányzati intézmények aránya. 19 A privát intézmények tanulóinak száma az oktatás minden szintjén 5 % alatt maradt 1993-ban. Az adatok mögött azonban oktatási szintenként igen eltérő dinamika tapasztalható. A nem állami, nem önkormányzati intézmények száma elsősorban az általános és a középiskolai oktatás területén mutat igen jelentős növekedést, s ez utóbbin belül a gimnáziumi képzés esetében találunk rendkívül erős dinamikát. Az általános iskolák esetében az évi 2 %-ról 1994-re több mint 3 %-ra nőtt a magán intézményfenntartók aránya. A középfokú oktatás területén 1994-re a privát intézmények száma meghaladta a 6 %-os arányt, a középfokú oktatáson belül pedig a "tiszta" (tehát szakközépiskolával nem közös) gimnáziumok esetében a magán intézményfenntartók aránya 1994-re megközelítette a 20 %-ot. Mind az általános, mind a középiskolák esetében a magán oktatási intézmények számán belül az egyházi és egyéb magán intézmények aránya nagyjából 2/3-1/3. A privát iskolafenntartók szerepe a hazai közoktatási rendszerben valószínűleg tovább erősödök. Az egyház által visszaigényelt és működtetni kívánt oktatási ingatlanok alapján éves időtávon az egyházi fenntartású közoktatási intézmények aránya 15 %-ot meghaladóra prognosztizálható ezen belül a klasszikus gimnáziumok esetében arányuk elérheti a 25 %- 35 %-ot is. Az egyéb privát alap és középfokú közoktatási intézmények számának alakulását "elsősorban a városi lakosság tehetősebb szülői csoportjainak fizetőképes kereslete határozza meg, akik hajlandók lesznek fizetni az egyébként ingyen vagy csekély összegért hozzáférhető oktatási szolgáltatásért, hogy gyermekeiknek jobb vagy sajátos igényeket megvalósító iskolát biztosítsanak." 20 Aránynövekedésük különösen a középiskolai képzés területén várható, amelynek eredményeként ezen a területen 15 éven belül 6-8 %-os részesedésük prognosztizálható. A szakképzésben a magánképzés arányának erőteljesebb növekedése várható a szakképzés öszszeomlóban lévő állami oktatási rendszere helyébe lépő oktatási vállalkozások és a jól prosperáló magánvállalatok saját céljaikra kiépülő magániskolái révén. Összességében a jelenlegi tendenciák alapján a következő évben arra lehet számítani, hogy a közoktatás és szakoktatás területén a magán fenntartású intézmények részaránya átlagosan legkevesebb %-os lesz a közoktatás teljes vertikumában. Egyes területeken pl. a klasszikus gimnáziumi képzés esetében pedig elérheti az egyharmados arányt. A privát fenntartókon belül várhatóan elsősorban az egyházak dominálnak mintegy 2/3-os arányban ettől a szakképzés területén várható eltérő arány, ahol a privát fenntartók között a magán vállalkozói oktatási intézmények aránya lesz meghatározó. 19 Ennek többek között az az oka, hogy a nem állami, nem önkormányzati intézmények létszáma alacsonyabb, részint sajátosságaiknál fogva, részint mert még nem futott fel minden évfolyamra. 20 Várhegyi György: Magániskolák Educatio 1992 Tél. 16 OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET

17 A FELSŐOKTATÁS GAZDASÁGI KÖRNYEZETE A magyar felsőoktatási intézményhálózatot 56 állami, 28 egyházi és 5 alapítványi felsőoktatási intézmény alkotja. A nem állami felsőoktatási intézmények aránya egy harmadnyi, az ezekbe járó hallgatók száma azonban jelentősen alatta marad ennek az aránynak. 21 Ugyanakkor a nem állami felsőoktatás hallgatólétszáma igen dinamikusan növekszik. A nappali tagozatos létszám 1995-re meghaladta a 10 ezer főt, ami a teljes hallgatólétszám közel 9 %-a. Az összes felsőoktatási hallgatólétszám tekintetében pedig 10 % felett van a nem állami intézmények hallgatóinak aránya. A nem állami felsőoktatási hallgatók létszámának alakulása Intézmény 1992/ / /95 o 1995/96 o Nappali, esti, levelező és egyéb képzési forma együtt Egyházi Alapítványi és magán Összes hallgató Nem állami arány 3,5 % 5,5 % 8,4 % 10,1% 1992/ / / /96 Nappali tagozat Egyházi Alapítványi és magán Összes hallgató Nem állami arány 2,6 % 3,8 % 7,1 % 8,7% + Adatok forrása: Statisztikai Tájékoztató Felsőoktatás 1992/93 MKM Budapest Adatok forrása: Statisztikai Tájékoztató Felsőoktatás 1993/94 MKM Budapest o Előzetes MKM adatok a Statisztikai Tájékoztató Felsőoktatás 1994/95 kiadványból 21 Az egyházi felsőoktatási intézmények számban nagyobbik része, elsősorban a kis egyházak intézményei ugyanis viszonylag alacsony létszámú hitéleti, hitoktatói képzést folytatnak. OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET 17

18 A FELSŐOKTATÁS GAZDASÁGI KÖRNYEZETE Nappali tagozatos hallgatók Összes hallgató Alapítványi és magán Egyházi / / / / / /96 Állami 98% Állami 91% Egyházi 2% Alapítványi 0,2% Alapítványi 4% Egyházi 5% E mellett azonban azt is meg kell említeni, hogy összes felsőoktatási intézményben a zömében önköltséges, részidős, alap- és továbbképzésben résztvevők száma több mint 30 ezer fő 22, s a felsőoktatási intézmények által szervezett iskolarendszeren kívüli tanfolyamokon pedig mintegy ezer fő 23. vesz részt. A felsőoktatásban tehát a magán felsőoktatás képzésén felül mintegy 50 ezer fő vesz részt vállalkozási, vagy teljes költségtérítéses alapon szervezett képzési formában. Ez a felsőoktatásban valamennyi képzési formában résztvevő tanuló és hallgató kb. 22 Adatok forrása: Statisztikai tájékoztató Felsőoktatás 1993/94 MKM Budapest valamint MKM adatgyűjtés. 23 Adatok forrása: Tárcaközi Posztszekundér Szakértői Bizottság: Felsőoktatás és szakképzés, egy lehetséges jövőkép Jelentés a posztszekundér képzésekről Budapest, március május, valamint MKM adatgyűjtés. 18 OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET

19 A FELSŐOKTATÁS GAZDASÁGI KÖRNYEZETE %-a. Hosszabb távon ennek a létszámnak a jelentős növekedése várható részint a felsőoktatásban egyre jobban terjedő posztszekudér szakképzés térnyerése, részint a térítéses részidős alap és továbbképzéseknek az egész felsőoktatásban történő növekedése miatt. A felsőoktatás területén a jelenlegi tendenciák alapján ugyancsak a magánfelsőoktatás és az állami felsőoktatás vállalkozási alapú képzéseinek további kiterjedésével lehet számolni. Az elkövetkező évben a felsőoktatásban folyó valamennyi képzési formáját figyelembe véve a magánintézményekben és az állami intézmények vállalkozási alapú képzéseiben résztvevő tanulók és hallgatók aránya elérheti a %-os arányt. 1.6 A felsőoktatás képzési szerkezete A felsőoktatás szerkezete összehasonlításokban A hazai felsőoktatás képzési és kibocsátási szerkezetének elemzését igen sok szempontból el lehet végezni. A legutóbbi elemzések 24 azt mutatják, hogy a foglalkozási struktúra nemzetközi összehasonlítása alapján elég egyértelműen látszik, hogy az egyetemi szintű képzés tekintetében az agrár és a műszaki területeken, a főiskolai képzés tekintetében pedig az agrár képzés területen jelentősen meghaladja a hazai felsőoktatás kibocsátása a nemzetközi összehasonlításból adódó arányokat. Ugyanakkor az állam és jogtudományi továbbá a természettudományi egyetemi képzés, valamint elsősorban az egészségügyi, de kisebb mértékben a műszaki, államigazgatási, gazdasági és művészeti főiskolai képzések területén a nemzetközi összehasonlításból adódó arányoktól elmarad képzésünk. Nagyjából hasonló megállapítások tehetők akkor is, ha a diplomás-kibocsátás arányait vetjük össze más országokéval, annyi különbséggel, hogy nálunk egyetemi szinten a pedagógiai és a közgazdasági képzés arányai is alacsonyabbak, mint a nemzetközi átlag, viszont a főiskolai szintű pedagógus képzés jelentősen magasabb. A hazai gazdaság ágazati átalakulását alapul véve a felsőoktatás kibocsátásának értékeléséhez azt találjuk, hogy az egyetemi szintű képzés területén az agrár és műszaki képzések kibocsátása jelentősen meghaladja a munkaerőpiac igényeit, de az állatorvos és a pedagógus képzés is némileg magasabb mint a várható piaci igé- 24 Révész András: Ajánlás a magyar felsőoktatás évi kibocsátási adataira egy előrejelzésszámítási kísérlet, Kézirat, Budapest, OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET 19

20 A FELSŐOKTATÁS GAZDASÁGI KÖRNYEZETE nyek. Főiskolai szinten ugyancsak az agrár, műszaki és pedagógus képzés látszik meghaladni a munkaerő-piaci keresletet. Viszont elmarad a gazdaság ágazati szerkezetváltása miatti várható munkaerő-piaci igényektől az egyetemi közgazdasági, jogi, és bölcsészképzés, valamint a főiskolai közgazdasági, egészségügyi, és rendőr, katona képzés. Az egyes szakiránycsoportok több szempontból végzett összehasonlítását 25 egyetlen mutató számban összefoglalva az alábbiak szerint értékelhető a hazai felsőoktatás képzési, kibocsátási struktúrája 26 : A mutatószám jelentése: -3 erőteljesen csökkentendő +3 erőteljesen növelendő -2 csökkentendő +2 növelendő -1 kis mértékben csökkentendő +1 kis mértékben növelendő 0 változatlan A képzési szakcsoportok megoszlása Képzési szakcsoport Egyetemi szint Főiskolai szint Természettudományi Műszaki -2-1 Agrár -3-3 Állatorvos -1 Orvos, egészségügyi 0 +3 Pedagógiai 0 0 Állam- és jogtudományi Közgazdasági, kereskedelmi Bölcsész +1 Hittudományi +1 Művészeti +1 Katona, rendőr +1 A felsőoktatás iránti egyéni keresletet vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a tanulók továbbtanulási törekvései gyakorlatilag a kibocsátási struktúra vizsgálatánál megállapítottakat követik. Az évtizedek óta legnépszerűbb művészképzés mellett a legintenzívebb pontosabban a felsőoktatás képzési kínálatát leginkább meghaladó 25 Az összehasonlítás, elemzés az alábbi szempontok alapján történt: a gazdasági ágazati struktúra változásának hatása, az ágazati szakember-ellátottság várható változásának hatása, a fogyás-pótlás szerinti gazdasági igény, a diploma-kibocsátás nemzetközi összehasonlítása alapján, a foglalkozási struktúra nemzetközi összehasonlítása alapján. 26 Révész András (1995) alapján. 20 OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Bancsók József, Kiss Ibolya A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

Felnôttképzés, vállalati képzés

Felnôttképzés, vállalati képzés COMPETITIO KÖNYVEK Felnôttképzés, vállalati képzés Szerkesztette: Barizsné Hadházi Edit Polónyi István Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 2004 1 COMPETITIO Könyvek Sorozatszerkesztô: Polónyi István

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS MODERNIZÁLÁSÁNAK. Lénárd Sándor és Rapos Nóra Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet

A FELSŐOKTATÁS MODERNIZÁLÁSÁNAK. Lénárd Sándor és Rapos Nóra Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet MAGYAR PEDAGÓGIA 100. évf. 1. szám 33 51. (2000.) A FELSŐOKTATÁS MODERNIZÁLÁSÁNAK NÉHÁNY TENDENCIÁJA Lénárd Sándor és Rapos Nóra Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet Az évtized eleje

Részletesebben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben Harsányi Gergely Vincze Szilvia A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben az egyetemnek át kell hatva lennie az igazságok szeretetétõl, s falai között meg kell õriznie a teljes szellemi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése Tanulmány 2008. október Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása Melléklet az NGM/21664 /2013. kormány-előterjesztéshez A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása - szakpolitikai stratégia - 2013. szeptember 1 Tartalom Vezetői

Részletesebben

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC):

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): MUNKAFÜZET 13 BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS EURÓPAI MODELLJEI:A MEDITERRÁN, A SKANDINÁV, AZ ANGOLSZÁSZ, VALAMINT A NÉMET- FRANCIA KONTINENTÁLIS MODELL TANULSÁGOK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS EXPANZIÓJA: PROBLÉMÁK ÉS PERSPEKTÍVÁK HALÁSZ GÁBOR. Írta

A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS EXPANZIÓJA: PROBLÉMÁK ÉS PERSPEKTÍVÁK HALÁSZ GÁBOR. Írta A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS EXPANZIÓJA: PROBLÉMÁK ÉS PERSPEKTÍVÁK Írta HALÁSZ GÁBOR KIHÍVÁSOK: EXPANZIÓ, OKTATÁSI EGYENLŐTLENSÉG, ELKÜLÖNÍTÉS Halász Gábor főigazgató Országos Közoktatási Intézet 92 A középfokú

Részletesebben

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai Báger Gusztáv Pulay Gyula Vigvári András A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) 2007 áprilisában nyújtotta be az Országgyûlés részére a

Részletesebben

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban...

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 3 Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 7 A világgazdaság hatásai... 7 Az Európai Unió építőipara... 8 A tagjelölt

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETÉS A kis és középvállalkozások a rendszerváltás két évtizede alatt az átmeneti gazdaságok magánszektorainak jellemző útját járták. A KGST összeomlása

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE 348 képzés és munkaerőpiac A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE A szakképzés a képzési rendszeren belül elméletileg viszonylag jól elhatárolható terület, mert nagyon erősen kötődik a munkaerőpiachoz.

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól*

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Berde Éva, a Budapesti Corvinus Egyetem docense E-mail: eva.berde@uni-corvinus.hu Morvay Endre a Budapesti Corvinus Egyetem PhD-hallgatója

Részletesebben

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ:

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ: MUNKAFÜZET 2. LEPP-GAZDAG ANIKÓ: NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ 2004. ÁPRILIS a legjobb, amit valamiről emberileg elmondani lehet, hogy meg kell azt reformálni, mert ez azt jelenti, hogy

Részletesebben

trendek és statisztikák elemzése az OECD országokban valamint a

trendek és statisztikák elemzése az OECD országokban valamint a BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás SZAK Levelező tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FINANSZÍROZÁSA: trendek és statisztikák

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon

a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon Fejlesztési és Módszertani Intézet Kutatástól az innovációig a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon 2005. október Szerkesztette és a kutatást irányította:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben

A változások tükrében KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

A változások tükrében KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁGARORSZÁG RSZÁG 1989 2009 A változások tükrében KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Magyarország 1989 2009 A változások tükrében Budapest, 2010 Központi Statisztikai Hivatal Magyarország 1989 2009

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Adalékok Kecskemét gazdasági programjához. I. Helyzetértékelés

MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Adalékok Kecskemét gazdasági programjához. I. Helyzetértékelés MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Adalékok Kecskemét gazdasági programjához I. Helyzetértékelés Kecskemét 2005 Készült a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben