SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013."

Átírás

1 A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Készítette: Aros Andrea Sárospatak, augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: november 24.

2 "Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet." (Bethlen Gábor ) 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás bemutatása 4 oldal I.1. Jogi háttér 4 oldal I.2. Megalakulása 4 oldal I.3. A Társulási Megállapodásban foglalt feladatok 4 oldal II. Helyzetelemzés 6 oldal II.1. A Sárospataki Kistérség földrajzi elhelyezkedése II.2. A Sárospataki Kistérség demográfiai adatai II.3. A Sárospataki Kistérség településszerkezete és közlekedési viszonyai II.4. A közoktatási feladatellátás biztosítása a kistérségben II.4.1. Az óvodai feladatellátás II.4.2. Az általános iskolai feladatellátás II.4.3. Alapfokú művészeti oktatás II.4.4. A középiskolai oktatás II.4.5. Családsegítő és pedagógiai szakszolgálat 6 oldal 7 oldal 9 oldal 9 oldal 10 oldal 19 oldal 31 oldal 32 oldal 35 oldal III. Változások a közoktatási feladatellátásban III.1. Kenézlői Intézményfenntartó társulás III.2. Bodrogolaszi Intézményfenntartó társulás III.3. Várható létszámadatok 36 oldal 36 oldal 36 oldal 38 oldal IV. Célok, feladatok IV.1. Óvodai nevelés IV.2. Általános iskolai nevelés, oktatás 39 oldal 40 oldal 41 oldal V. Esélyegyenlőségi program 43 oldal VI. Az Intézkedési Terv érvényessége 51 oldal 3

4 I. A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás bemutatása I.1. Jogi háttér A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 9.. (4), az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv (1), 88.. (3) és 96.. (1-2), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 10.., 14.., 15.., 17.., a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló többször módosított évi CXXXV. törvény, valamint a területfejlesztésről ás területrendezésről szóló többször módosított évi XXI. törvény alapján a sárospataki kistérséget alkotó települések önkormányzatai határozatlan időre Többcélú Kistérségi Társulást alapítanak. I.2. Megalakulása A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás június 1-jén jött létre, önálló jogi személyként. A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás tagjai: Bodrogolaszi Község Önkormányzata Erdőhorváti Község Önkormányzata Györgytarló Község Önkormányzata Háromhuta Község Önkormányzata Hercegkút Község Önkormányzata Kenézlő Község Önkormányzata Komlóska Község Önkormányzata Makkoshotyka Község Önkormányzata Olaszliszka Község Önkormányzata Sárazsadány Község Önkormányzata Sárospatak Község Önkormányzata Tolcsva Község Önkormányzata Vajdácska Község Önkormányzata Vámosújfalu Község Önkormányzata Viss Község Önkormányzata Zalkod Község Önkormányzata. I.3. A Társulási Megállapodásban foglalt feladatok A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás működésének alapjául szolgál a Társulási Megállapodás. A Megállapodást a 2/2005. (01.14.) számú határozattal hagyta jóvá a Társulási Tanács. 4

5 Az egységes szerkezetbe foglalt Megállapodásban az alábbi célokat határozata meg: - szervezeti keretet biztosítson a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszerének, - az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi rendszerének kialakítása, szervezése, összehangolása, működtetése, fejlesztése ( térségi feladatellátás ), - egyes ágazati feladatok közös szervezése, összehangolása, ellátása ( ágazati feladatellátás ), - a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálása. A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás feladatköre: - Közoktatási feladatellátás - Szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatellátás - Egészségügyi feladatellátás - Belső ellenőrzési feladatellátás - Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszer - Természet- és környezetvédelmi feladatellátás - Területfejlesztési feladatellátás. A Közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatok ellátása vonatkozásában a többcélú kistérségi társulás intézményfenntartóként, vagy szervező tevékenységével biztosítja, hogy a közoktatási feladatellátásban résztvevő önkormányzatok saját, vagy társulásaik fenntartásában működő közoktatási intézményei megfeleljenek a jogszabályban előírt feltételeknek. A Közoktatási, pedagógiai szakszolgálatok kistérségi szintű működtetése az alábbi területeken működik: 1., Nevelési tanácsadás 2., Logopédiai ellátás 3., Gyógytestnevelés 4., Pályaválasztási tanácsadás A feladatok ellátására a Társulás szerződést kötött Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselőtestületével, hogy a feladatot az intézménye lássa el külön megállapodás szerint. 5

6 II. Helyzetelemzés II. 1. A Sárospataki Kistérség földrajzi elhelyezkedése A Sárospataki Kistérség Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti részén, a hajdani történelmi Zemplén vármegyében helyezkedik el. A kistérség területe 478 km 2, a 16 településen fő él, székhelye Sárospatak. Sárospatak távolsága Budapesttől 251 km, Miskolctól 69 km, Nyíregyházától 65 km. A kistérség területe az Alföld és az Északi-középhegység nagytájak találkozásánál helyezkedik el közel a magyar-szlovák határhoz -, melyet a Bodrog folyó köt össze. A kistérség keleti része a Bodrogközi kistájhoz tartozik, míg a nyugati része a Hegyaljai kistáj részét képezi. Sárospatak egy ősrégi település, Imre királytól kapott városi rangot 1201-ben. A térség települései között is van néhány, amelyet már az 1300-as években is laktak. 6

7 II. 2. A Sárospataki Kistérség demográfiai adatai* január X Összesen Sárospatak Bodrogolaszi Erdőhorváti Györgytarló Háromhuta Hercegkút Kenézlő Komlóska Makkoshotyka Olaszliszka Sárazsadány Tolcsva Vajdácska Vámosújfalu Viss Zalkod Összesen *MÁK adatai szerint A demográfiai adatok vizsgálata alapján kiderül, hogy a születések száma még mindig csökkenő tendenciát mutat. Ez fokozatosan érezhető az oktatási intézmények létszámánál. Ennek oka lehet, hogy a fiatal korosztály elvándorlása a térségből az utóbbi időben növekedett. A végzett diákok kevés hányada telepszik le a régióban. A vidéki lakosság nagy része az ország fejlettebb, központi területeire költözik. A lakosság korösszetétele kedvezőtlen, az 55 év felettiek száma eléri a 27 %-ot, míg a 18 év alattiak száma csak a 20%-ot. A Sárospataki Kistérségben a roma lakosok aránya magas, jelentős részük szegregáltan, külterületi részeken él, mivel nem képesek, illetve nem hajlandóak a társadalmi normák szerinti alkalmazkodásra, együttélésre. 7

8 Regisztrált munkanélküliek száma a kistérségben ( szeptember 15. ) Település Reg. Iskolai végzettség Nem Életkor Nincs Alap Szakm. Közép Felső Férfi Nő Bodrogolaszi Erdőhorváti Györgytarló Háromhuta Hercegkút Kenézlő Komlóska Makkoshotyka Olaszliszka Sárazsadány Sárospatak Tolcsva Vajdácska Vámosújfalu Viss Zalkod Összesen:

9 II. 3. A Sárospataki Kistérség településszerkezete és közlekedési viszonyai A kistérség települései két földrajzi tájegységbe sorolhatók, természeti, elsősorban talaji és domborzati viszonyait tekintve. A Zemplén hegység délkeleti 3-5 km-es peremlépcsőjét nevezzük Hegyaljának, a Bodrog és a Tisza által határolt területet Bodrogköznek. A 16 településből a hegyaljai kistájhoz 6 ( Erdőhorváti, Háromhuta, Hercegkút, Komlóska, Makkoshotyka, Tolcsva ), a bodrogközi területhez 6 ( Györgytarló, Kenézlő, Sárospatak, Vajdácska, Viss, Zalkod ) település tartozik. Öt Bodrog parti település a két kistáj határán fekszik, így mindkettő jellegét magán viseli ( Bodrogolaszi, Olaszliszka, Sárazsadány, Sárospatak, Vámosújfalu ). Közlekedésének fő tengelye a 37. számú főközlekedési út, amelyen keresztül a megyeszékhellyel, a miskolci, a szerencsi és a sátoraljaújhelyi térséggel teremthet kapcsolatot. A közlekedési viszonyokat tekintve a térség központja Sárospatak, amely egyben kistérségi autóbusz-közlekedési csomópont is. A vasúti fővonal a 37. számú főközlekedési úttal párhuzamosan fut érintve néhány hegyaljai települést. A bodrogközi vasutat megszüntették, a közlekedés csak közúton megoldott személyautóval, illetve menetrendszerinti autóbuszjáratokkal. II. 4. A közoktatási feladatellátás biztosítása a kistérségben Az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. -a, valamint a közoktatásról szóló törvény 86. -a határozza meg. Ezek szerint a községi, a városi önkormányzat köteles gondoskodni: - az óvodai nevelésről, - az általános iskolai oktatásról, valamint - a nemzeti és etnikai kisebbség által lakott településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai neveléséről, általános iskolai neveléséről és oktatásáról. Ez a kötelezettség magában foglalja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását is. Mindkét törvény a feladatellátásról rendelkezik, és nem intézmény létesítéséről és fenntartásáról. Így az önkormányzat eldöntheti, hogy a helyi igényeket és érdekeket figyelembe véve a kötelező feladatokat milyen módon és formában látják el. A települési önkormányzatok a kötelező közoktatási feladataikat önálló intézmény fenntartásával, társulásban való részvétellel, illetve más önkormányzattal kötött megállapodás útján láthatják el. 9

10 II Az óvodai feladatellátás A közoktatási törvény 86.. (l) bekezdése alapján a községi, a városi, a fővárosi kerületi és a megyei jogú városi önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbség által lakott településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai neveléséről és az általános iskolai neveléséről és oktatásáról. Az óvodai ellátás tehát az önkormányzatoknak törvény által előírt kötelező szolgáltatása. Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló, a családi nevelést kiegészítő nevelési intézménye. Az óvodai nevelés célja az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Az óvodai nevelés általános feladata az óvodás korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása, az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. Az óvodák szeptember 1-jétől kezdődően az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának figyelembevételével készített helyi nevelési program alapján végzik a nevelőmunkát. Az alapprogram az érvényesítendő elveket tartalmazza, miközben tág teret biztosít a nevelési programok sokféleségének, a programok egymás melletti létezésének. Az óvodák önállóan határoznak nevelési programjukról, melyet a fenntartó hagy jóvá. A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás területén lévő települések közül Háromhuta, Sárazsadány és Zalkod településeken nincs közoktatási intézmény. A többi településen fenntartástól függetlenül helyben maradt az óvodai intézmény. Így az óvodáskorú gyermekeket nem kell utaztatni. Az óvodai feladatellátást többféle szervezeti formában látják el a települések. Önálló óvodai intézmény van Makkoshotykán, Tolcsván és Vissen. Többcélú intézmény közös igazgatású közoktatási intézményeként működik az óvoda Bodrogolasziban, Hercegkúton, Sárospatakon és Vajdácskán. Többcélú intézmény általános művelődési központ ( ÁMK ) keretein belül működik az óvoda Komlóskán és Vámosújfalun. Társulásban működik az óvoda Bodrogolasziban, Kenézlőn, Olaszliszkán és Vajdácskán. Az Olaszliszkai székhellyel működő intézményfenntartó társulás tagjaként Erdőhorvátiban tagóvoda van. A Vajdácskai székhellyel működő társulás tagóvodája Györgytarlón üzemel. 10

11 Többcélú intézmények: Település Intézmény neve Bodrogolaszi Bodrogolaszi és Óvoda, Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi és Napköziotthonos Óvoda, Sárospatak Mese Óvoda és Bölcsőde, Vajdácska Komlóska Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Vámosújfalu Általános Művelődési Központ Társult intézmények: Székhely település Társult település Intézmény neve Bodrogolaszi Bodrogolaszi és Óvoda Sárazsadány Kenézlő Napköziotthonos Óvoda Zalkod Olaszliszka Kerekerdő Óvoda Erdőhorváti Háromhuta Vajdácska Györgytarló Szervezeti formák szerinti csoportosítás: Szervezeti forma Intézmények száma Önálló intézmény 5 Közös igazgatású ( nem ÁMK ) 4 Közös igazgatású ( ÁMK ) 2 Összesen: 11 Fenntartók szerinti csoportosítás: Fenntartó Intézmények száma Települési önkormányzat 7 Társult önkormányzatok 4 Összesen: 11 Az óvodai feladatellátásra még mindig a kizárólagos önkormányzati fenntartás a jellemző, legyen az önállóan, vagy társulásban ellátva. A kistérségben ez idáig még nem jelentkeztek a fenntartás más formái ( egyházi, alapítványi, stb. ). 11

12 Azok a települések, amelyek már nem tartanak fenn óvodát, társulás útján látják el ezt a kötelező feladatot. Ahol létrejött a társulás, ott lehetőség van a plusz normatívák igénybevételére. A sárospataki Mese Óvodának van 2 tagintézménye, mely egységek szintén Sárospatakon működnek augusztus 1-jével került sor a három intézmény összevonására úgy, hogy saját szakmai önállóságukat megtarthatták. A kistérség óvodáinak nevelési programja széles palettát kínál. Helyet kap benne a német, a ruszin, a szlovák nemzetiségi és a cigány kulturális nevelés is. Minden óvoda igyekszik sajátos arculatot kialakítani, melyben az egyéni képességfejlesztés és fejlesztőpedagógia, valamint a környezeti nevelés kerül előtérbe. Az óvodai férőhelyek kihasználtsága - kistérségi szinten - településenkénti bontásban Település A maximálisan felvehető gyermeklétszám Gyermekek száma * Csoportszobák száma * Kihasználtság %-ban Bodrogolaszi Erdőhorváti Györgytarló Hercegkút Kenézlő Komlóska Makkoshotyka Olaszliszka Sárospatak Tolcsva Vajdácska Vámosújfalu Viss Összesen * október 1-jei statisztika szerint A fenti táblázatból kiderül, hogy az óvodák kihasználtsága mennyire alacsony. Hét településen a 80 %-ot sem éri el. Kivételes helyzetben van Kenézlő, ahol viszont magasabb a gyermeklétszám a maximális férőhelynél. Sajnos a demográfiai adatok alapján nem várható, hogy az óvodák kihasználtságában növekedés állna be. A gyermeklétszám csökkenése miatt az utóbbi években több településen is történt csoport megszüntetés, ennek vonzataként pedagógus elbocsátás. Ezek már az átszervezés első lépései voltak. 12

13 Óvodai csoportok Intézmény neve Első nevelési évbe tartozó csoportok száma Első nevelési évbe tartozó óvodások száma Második nevelési évbe tartozó csoportok száma Második nevelési évbe tartozó óvodások száma Harmadik nevelési évbe tartozó csoportok száma Harmadik nevelési évbe tartozó óvodások száma Vegyes életkorú csoportok száma Vegyes életkorú csoportokba tartozó óvodások száma Átlagos csoportlétszám és Óvoda Bodrogolaszi Gyöngyszem Német Nemzetiségi és Napköziotthonos Óvoda Napköziotthonos Óvoda (Kenézlő) Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Makkoshotykai Napköziotthonos Óvoda Kerekerdő Óvoda (Olaszliszka) Mese Óvoda és Bölcsőde (Sárospatak) Tolcsvai Napköziotthonos Óvoda Óvoda Tagintézménye ( Vajdácska ) Általános Művelődési Központ ( Vámosújfalu ) Óvoda (Viss) Összesen

14 Az óvodai ellátás összesítő táblázata kistérségi szinten Óvodai csoportok Első nevelési évbe tartozó csoportok száma 4 óvodások száma 84 Második nevelési évbe tartozó csoportok száma 1 óvodások száma 25 Harmadik nevelési évbe tartozó csoportok száma 1 óvodások száma 28 Vegyes csoportba tartozó csoportok száma 33 óvodások száma 736 csoportok száma 39 Összes óvodások száma 873 átlagos csoportlétszám 22 A fenti két táblázat jól mutatja, hogy az alacsony gyermeklétszám miatt szinte minden településen csak vegyes életkorú csoport indítására volt lehetőség. Sárospatak az egyedüli, ahol mindhárom nevelési évbe tartozó csoport indításához elegendő a gyermeklétszám. A kistérségben működő óvodák feladatellátása Település Intézmény neve Feladatellátás Bodrogolaszi és Óvoda Bodrogolaszi - óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés, - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése, - alapfokú nevelésben részesülők étkeztetése, - szociális étkeztetés, egyéb munkahelyi Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda étkeztetés. - óvodai nevelés, - nemzeti, etnikai kisebbség nevelése ( német ) - óvodai intézményi étkeztetés.

15 Kenézlő Napköziotthonos Óvoda - óvodai nevelés, - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, - óvodai intézményi étkeztetés. Komlóska Makkoshotyka Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Makkoshotykai Napköziotthonos Óvoda - óvodai nevelés, - iskolai életmódra való felkészítés, - ruszin nemzetiségi kisebbségi nyelv oktatása, - tehetséggondozás, képességfejlesztés, - erdei óvodáztatás, - sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése, - óvodai, bölcsődei intézményi étkeztetés, - nappali gyermekjóléti és szociális ellátás. - óvodai nevelés, - cigány kulturális nevelés, - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, - óvodai intézményi közétkeztetés. Olaszliszka Kerekerdő Óvoda - óvodai nevelés, - szlovák, cigány kulturális nevelés, - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, - óvodai intézményi közétkeztetés. Sárospatak Mese Óvoda és Bölcsőde - óvodai nevelés, - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, - óvodai intézményi közétkeztetés, - bölcsődei ellátás. Tolcsva Vajdácska Vámosújfalu Tolcsvai Napköziotthonos Óvoda Óvoda Tagintézménye Általános Művelődési Központ - óvodai nevelés, - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, - óvodai intézményi étkeztetés. - óvodai nevelés, - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, - fejlesztő felzárkóztató oktatás kis létszámú csoportban, - óvodai intézményi étkeztetés. - óvodai nevelés, - sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése. Viss Óvoda - óvodai nevelés, - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, - óvodai intézményi étkeztetés. 15

16 Az óvodás gyermekek megoszlása sajátos nevelési igényeik és szociális helyzetük szerint Minden településen, ahol még működik intézmény, ellátott az óvodai nevelés feladata. Ahol a gyermekösszetétel megkövetelte, ott a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését is biztosították. Ez a térségben 5 főt jelent. Sajnos nagyon magas a hátrányos helyzetű gyermekek létszáma ( 407 fő ). Ez az összlétszám 46,6 %-a. Ennek oka a nem megfelelő szociális háttér, amelyben ezek a gyermekek élnek. További negatívumként jelentkezik a szülők iskolázatlansága, ami a halmozottan hátrányos helyzethez vezet. Az ilyen körülmények között élő gyermekek létszáma 151 fő, ami az összlétszám 17,3 %- a. Ezeket a tényeket az alábbi táblázat adatai mutatják. Intézmény Sajátos nevelést igénylő Ebből Integráltan nevelt Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos helyzetű Nemzeti, etnikai nevelésben résztvevő óvodás gyermekek száma és Óvoda Bodrogolaszi Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Napköziotthonos Óvoda (Kenézlő) Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Makkoshotykai Napköziotthonos Óvoda Kerekerdő Óvoda (Olaszliszka) Mese Óvoda és Bölcsőde (Sárospatak) Óvoda (Tolcsva) Óvoda Tagintézménye (Vajdácska) Általános Művelődési Központ (Vámosújfalu) Viss Összesen

17 A bejáró óvodás gyermekek A 2007/2008-as nevelési évben a kistérség óvodáiban összesen 78 gyermek volt bejáró. Ez az összlétszám 9 %-a. 64 %-ukat a szülők szállítják saját gépjárművel, a fennmaradó 36 %-ot szervezetten iskolabusszal szállítják az intézményekbe. A bejárás oka nagy részben szülői döntés, hisz három kivétellel minden településen működik az óvoda. Létszámadatok a bejáró gyermekekre vonatkozóan Intézmény Bejáró gyermekek száma A bejáró gyermekek közül iskolabusszal más megoldással utazó gyermek száma és Óvoda Bodrogolaszi Gyöngyszem Német Nemzetiségi és Napköziotthonos Óvoda Napköziotthonos Óvoda ( Kenézlő ) Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Makkoshotykai Napköziotthonos Óvoda Kerekerdő Óvoda (Olaszliszka) Mese Óvoda és Bölcsőde (Sárospatak) Tolcsvai Napköziotthonos Óvoda Óvoda Tagintézménye (Vajdácska) Általános Művelődési Központ (Vámosújfalu) Viss Összesen

18 Az óvodákban alkalmazottak adatai a 2007/2008-as nevelési évben Települések Vezető állásúak Óvodapedagógusok Felsőfokú végzettségűek Középfokú végzettségűek Dajkák Más munkakörben foglalkoztatottak Összesen Bodrogolaszi Erdőhorváti Györgytarló Hercegkút Kenézlő Komlóska Makkoshotyka Olaszliszka Sárospatak Tolcsva Vajdácska Vámosújfalu Viss Összesen Az alkalmazotti adatokat tekintve látható, hogy az óvodapedagógusok 1 fő kivételével felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Az ellátás biztosítása szakmailag megfelelő színvonalon történik. Intézmény székhelye Pedagógus létszám Óvodások létszáma Egy pedagógusra jutó gyermek Bodrogolaszi ,75 Hercegkút ,6 Kenézlő Komlóska Makkoshotyka ,25 Olaszliszka ,75 Sárospatak ,3 Tolcsva ,3 Vajdácska ,85 Vámosújfalu ,25 Viss ,5 Összesen ,5 Az egy pedagógusra jutó gyermekek aránya Kenézlő esetében a legmagasabb. A településen a férőhely kihasználtsága is túllépte a 100 %-ot. A többi adatnál szembetűnő, hogy mennyire alacsony gyermeklétszámmal működik egy-egy intézmény. 18

19 II Az általános iskolai feladatellátás A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás területén a 2007/2008-as tanévet tekintve 14 általános iskola kezdte meg működését, a tanulói létszám 1860 fő, az indított osztályok száma 105. Sárospatakon egy önkormányzati, egy egyházi, egy megyei fenntartású, valamint egy a Miskolci Egyetem által fenntartott intézmény van. A sárospataki II. Rákóczi Ferenc működik önkormányzati fenntartásban. Egyházi fenntartásban a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona jelenleg 1-4. évfolyammal látja el az általános iskolai nevelést, oktatást. Az intézmény keretein belül az általános iskolai oktatás szeptember 1-jétől indult, felmenő rendszerben. Az Erdélyi János és Kollégium feladatellátását Sárospatak 2007-ben átadta megyei fenntartásba. Ez az intézmény biztosítja az enyhe és középsúlyos értelmi, testi fogyatékos gyermekek nevelését, oktatását. A Miskolci Egyetem a fenntartója az Árvay József Gyakorló Általános Iskolának, mely szervesen kapcsolódik a tanítóképző főiskolához. Ez a kínálat a szülőknek választási lehetőséget biztosít, viszont a fenntartók helyzetét megnehezíti. Előfordulhat, hogy a keresettebb intézmény osztálylétszáma jóval magasabb, mint egy másik iskola azonos osztálylétszáma. Az egyik fenntartónak ez kedvező, a másiknak viszont nem. Intézményfenntartó társulás által fenntartott intézmény működik Olaszliszkán. Olaszliszka a székhely, tagintézménye az erdőhorváti általános iskola. Ez a társulás látja el Háromhuta község gyermekeinek nevelését, oktatását is, ugyanis a településen nincs iskola. ( Az Olaszliszkai Óvoda és Iskolafenntartó Társulás július 27-én jött létre. ) Szintén intézményfenntartó társulás keretein belül működik a kenézlői iskola. Az iskolába járnak a vissi 5-8. osztályos tanulók, valamint a zalkodi gyermekek, ahol nincs intézmény. A vissi 1-4. osztály önálló maradt. ( A Társulási Megállapodás szeptember 1-jétől hatályos. ) Intézményfenntartó társulás keretein belül működik az iskola vajdácskai székhellyel, melynek tagintézménye a györgytarlói iskola. ( A Vajdácska és Györgytarló Közoktatási Intézményfenntartó Társulás augusztus 16-án jött létre. ) A fent említett intézmények 1-8. évfolyammal működnek, kivétel a vissi 1-4. osztályos iskola. Társulási megállapodás alapján Bodrogolaszi község látja el a közoktatási feladatokat Sárazsadány vonatkozásában, ahol szintén nincs oktatási intézmény. ( A Bodrogolaszi Óvodafenntartó-Iskolafenntartó Társulás augusztus 1- jén jött létre. ) 19

20 Hercegkúton az oktatás 1-4. évfolyamon történik önkormányzati fenntartásban, a felső tagozatos tanulók általános iskolai nevelését, oktatását a sárospataki II. Rákóczi Ferenc látja el. Komlóska iskolája 1-6. évfolyammal, összevont tanulócsoportokkal látja el a feladatot, önkormányzati fenntartásban. Makkoshotykán szintén önkormányzati fenntartásban 1-8. évfolyammal, összevont osztályokkal működik az iskola. A tolcsvai intézmény önálló fenntartású, 1-8. évfolyammal működő intézmény. Vámosújfalu iskolája önálló fenntartású, az ÁMK keretein belül 1-8. évfolyammal működő intézmény. A kistérséghez tartozó iskolák fenntartó szerinti bontásban Intézmény neve Önálló és Óvoda (Bodrogolaszi) Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Hercegkút ( 1-4. ) Körzeti Általános Iskola (Kenézlő) Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Komlóska ( 1-6. ) Makkoshotykai Makkoshotyka ( 1-8. ) Hegyalja Általános Iskola (Olaszliszka) II. Rákóczi Ferenc (Sárospatak) Sárospatak ( 1-8. ) Tolcsvai Általános Iskola Tolcsva ( 1-8. ) Vajdácska Általános Művelődési Központ (Vámosújfalu) Vámosújfalu ( 1-8. ) (Viss) Viss ( 1-4. ) Fenntartás Intézményi társulás Székhely Tagintézmény Bodrogolaszi ( 1-8.) Kenézlő ( 1-8. ) Olaszliszka ( 1-8. ) Erdőhorváti (1-8.) Vajdácska ( 1-8. ) Györgytarló (1-8.) Társulásban résztvevő település Sárazsadány Viss ( 5-8. ) Zalkod Háromhuta 20

21 Az intézmények létszámadatai * Intézmény Maximálisan felvehető gyermeklétszám Gyermeklétszám Tantermek száma Osztályok száma Kihasználtság %-ban és Óvoda Bodrogolaszi Gyöngyszem Német Nemzetiségi és Napköziotthonos Óvoda Körzeti (Kenézlő) Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Makkoshotykai Hegyalja (Olaszliszka) II. Rákóczi Ferenc ( Sárospatak ) (Tolcsva) Vajdácska Általános Művelődési Központ (Vámosújfalu) (Viss) Összesen *2007. október 1-jei állapot szerint A kihasználtság mutató alapján egyértelmű, hogy az intézmények a meglévő létszámnál sokkal több gyermek nevelését, oktatását lennének képesek ellátni. A gyermeklétszám folyamatos csökkenése a térségben nagyon érezhető. Ennek eredményeképpen három településen nincs iskolai intézmény. Több olyan település is van, ahol az oktatást összevont osztályokkal végzik. Ilyen Bodrogolaszi, Komlóska, Makkoshotyka, Viss. Makkoshotykán nemcsak az alsó tagozatban, hanem a felső tagozatban is osztályösszevonásokra kényszerültek. 21

22 Osztályokra vonatkozó létszámadatok intézményenkénti bontásban Intézmény Gyermeklétszám Alsó összesen Felső összesen Mindösszesen és Óvoda Bodrogolaszi Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Körzeti (Kenézlő) Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Makkoshotykai Általános Iskola Hegyalja (Olaszliszka) II. Rákóczi Ferenc (Sárospatak) (Tolcsva) (Vajdácska) Általános Művelődési Központ (Vámosújfalu) (Viss) Összesen A kistérségben működő iskolák feladatellátása Település Intézmény neve Feladatellátás Bodrogolaszi és Óvoda - nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, - sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása, - képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés, - napköziotthonos és tanulószobai ellátás, - diáksport, - teleház működtetése, - alapfokú oktatásban részesülők étkeztetése, 22

23 Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda - szociális étkeztetés. - iskolai intézményi étkeztetés, - munkahelyi étkeztetés, - iskolás korúak általános iskolai oktatása, - nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó általános iskolai oktatás 1-4. évfolyamon, - nyelvoktató kisebbségi oktatás (német), - sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, - napköziotthoni ellátás. Kenézlő Körzeti - nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, - sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása, - iskolai intézményi étkeztetés, - diáksport. Komlóska Makkoshotyka Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Makkoshotykai Általános Iskola - általános iskolai műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás 1-6. évfolyammal, összevont tanulócsoportokkal, - ruszin nemzetiségi kisebbségi nyelv oktatása, - integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés, - fejlesztő felzárkóztató oktatás, - erdei iskoláztatás. - általános iskolai nappali rendszerű nevelés, - cigány és szlovák kisebbségi oktatás, - integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés, - fejlesztő, felzárkóztató oktatás, - sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása, - napköziotthon és tanulószobai foglalkozás, - diáksport, Olaszliszka Hegyalja - általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, - cigány és szlovák kisebbségi oktatás, - integrációs és képesség-kibontakoztató fejlesztés, - fejlesztő, felzárkóztató oktatás, - sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása integráltan, - napköziotthon és tanulószobai 23

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Palotás Zoltán Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2. A

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyiségre támaszkodik,

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG "A múltat végleg eltörölni" Rendszerváltás az oktatásban A kezdő lépések Néhány nap van hátra addig az időpontig, 2012. szeptember 1-jéig, amikor megkezdődik

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Iskolanyitogató 2013-2014

Iskolanyitogató 2013-2014 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri köszöntő 1113 Budapest XI. ker. Bocskai út 39/41. Telefon: 372-45-00 Tisztelt Szülők, Nagyszülők! Az Iskolanyitogató egy minden évben megjelenő,

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. július Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Készítették az ÉVOSZ munkacsoport tagjai: Menyhért Anikó André Lászlóné

Részletesebben

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

A köznevelési törvény aktuális változásai

A köznevelési törvény aktuális változásai 2015. A köznevelési törvény aktuális változásai Kozák András köznevelési szakértő A 2014/2015. tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) több alkalommal módosult.

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

SZIKSZÓI KISTÉRSÉG BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

SZIKSZÓI KISTÉRSÉG BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ SZIKSZÓI KISTÉRSÉG BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Kistérségi helyzetelemzés MTA-WSA 2012 SZIKSZÓI KISTÉRSÉG BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Kistérségi helyzetelemzés

Részletesebben