SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013."

Átírás

1 A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Készítette: Aros Andrea Sárospatak, augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: november 24.

2 "Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet." (Bethlen Gábor ) 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás bemutatása 4 oldal I.1. Jogi háttér 4 oldal I.2. Megalakulása 4 oldal I.3. A Társulási Megállapodásban foglalt feladatok 4 oldal II. Helyzetelemzés 6 oldal II.1. A Sárospataki Kistérség földrajzi elhelyezkedése II.2. A Sárospataki Kistérség demográfiai adatai II.3. A Sárospataki Kistérség településszerkezete és közlekedési viszonyai II.4. A közoktatási feladatellátás biztosítása a kistérségben II.4.1. Az óvodai feladatellátás II.4.2. Az általános iskolai feladatellátás II.4.3. Alapfokú művészeti oktatás II.4.4. A középiskolai oktatás II.4.5. Családsegítő és pedagógiai szakszolgálat 6 oldal 7 oldal 9 oldal 9 oldal 10 oldal 19 oldal 31 oldal 32 oldal 35 oldal III. Változások a közoktatási feladatellátásban III.1. Kenézlői Intézményfenntartó társulás III.2. Bodrogolaszi Intézményfenntartó társulás III.3. Várható létszámadatok 36 oldal 36 oldal 36 oldal 38 oldal IV. Célok, feladatok IV.1. Óvodai nevelés IV.2. Általános iskolai nevelés, oktatás 39 oldal 40 oldal 41 oldal V. Esélyegyenlőségi program 43 oldal VI. Az Intézkedési Terv érvényessége 51 oldal 3

4 I. A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás bemutatása I.1. Jogi háttér A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 9.. (4), az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv (1), 88.. (3) és 96.. (1-2), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 10.., 14.., 15.., 17.., a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló többször módosított évi CXXXV. törvény, valamint a területfejlesztésről ás területrendezésről szóló többször módosított évi XXI. törvény alapján a sárospataki kistérséget alkotó települések önkormányzatai határozatlan időre Többcélú Kistérségi Társulást alapítanak. I.2. Megalakulása A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás június 1-jén jött létre, önálló jogi személyként. A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás tagjai: Bodrogolaszi Község Önkormányzata Erdőhorváti Község Önkormányzata Györgytarló Község Önkormányzata Háromhuta Község Önkormányzata Hercegkút Község Önkormányzata Kenézlő Község Önkormányzata Komlóska Község Önkormányzata Makkoshotyka Község Önkormányzata Olaszliszka Község Önkormányzata Sárazsadány Község Önkormányzata Sárospatak Község Önkormányzata Tolcsva Község Önkormányzata Vajdácska Község Önkormányzata Vámosújfalu Község Önkormányzata Viss Község Önkormányzata Zalkod Község Önkormányzata. I.3. A Társulási Megállapodásban foglalt feladatok A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás működésének alapjául szolgál a Társulási Megállapodás. A Megállapodást a 2/2005. (01.14.) számú határozattal hagyta jóvá a Társulási Tanács. 4

5 Az egységes szerkezetbe foglalt Megállapodásban az alábbi célokat határozata meg: - szervezeti keretet biztosítson a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszerének, - az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi rendszerének kialakítása, szervezése, összehangolása, működtetése, fejlesztése ( térségi feladatellátás ), - egyes ágazati feladatok közös szervezése, összehangolása, ellátása ( ágazati feladatellátás ), - a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálása. A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás feladatköre: - Közoktatási feladatellátás - Szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatellátás - Egészségügyi feladatellátás - Belső ellenőrzési feladatellátás - Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszer - Természet- és környezetvédelmi feladatellátás - Területfejlesztési feladatellátás. A Közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatok ellátása vonatkozásában a többcélú kistérségi társulás intézményfenntartóként, vagy szervező tevékenységével biztosítja, hogy a közoktatási feladatellátásban résztvevő önkormányzatok saját, vagy társulásaik fenntartásában működő közoktatási intézményei megfeleljenek a jogszabályban előírt feltételeknek. A Közoktatási, pedagógiai szakszolgálatok kistérségi szintű működtetése az alábbi területeken működik: 1., Nevelési tanácsadás 2., Logopédiai ellátás 3., Gyógytestnevelés 4., Pályaválasztási tanácsadás A feladatok ellátására a Társulás szerződést kötött Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselőtestületével, hogy a feladatot az intézménye lássa el külön megállapodás szerint. 5

6 II. Helyzetelemzés II. 1. A Sárospataki Kistérség földrajzi elhelyezkedése A Sárospataki Kistérség Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti részén, a hajdani történelmi Zemplén vármegyében helyezkedik el. A kistérség területe 478 km 2, a 16 településen fő él, székhelye Sárospatak. Sárospatak távolsága Budapesttől 251 km, Miskolctól 69 km, Nyíregyházától 65 km. A kistérség területe az Alföld és az Északi-középhegység nagytájak találkozásánál helyezkedik el közel a magyar-szlovák határhoz -, melyet a Bodrog folyó köt össze. A kistérség keleti része a Bodrogközi kistájhoz tartozik, míg a nyugati része a Hegyaljai kistáj részét képezi. Sárospatak egy ősrégi település, Imre királytól kapott városi rangot 1201-ben. A térség települései között is van néhány, amelyet már az 1300-as években is laktak. 6

7 II. 2. A Sárospataki Kistérség demográfiai adatai* január X Összesen Sárospatak Bodrogolaszi Erdőhorváti Györgytarló Háromhuta Hercegkút Kenézlő Komlóska Makkoshotyka Olaszliszka Sárazsadány Tolcsva Vajdácska Vámosújfalu Viss Zalkod Összesen *MÁK adatai szerint A demográfiai adatok vizsgálata alapján kiderül, hogy a születések száma még mindig csökkenő tendenciát mutat. Ez fokozatosan érezhető az oktatási intézmények létszámánál. Ennek oka lehet, hogy a fiatal korosztály elvándorlása a térségből az utóbbi időben növekedett. A végzett diákok kevés hányada telepszik le a régióban. A vidéki lakosság nagy része az ország fejlettebb, központi területeire költözik. A lakosság korösszetétele kedvezőtlen, az 55 év felettiek száma eléri a 27 %-ot, míg a 18 év alattiak száma csak a 20%-ot. A Sárospataki Kistérségben a roma lakosok aránya magas, jelentős részük szegregáltan, külterületi részeken él, mivel nem képesek, illetve nem hajlandóak a társadalmi normák szerinti alkalmazkodásra, együttélésre. 7

8 Regisztrált munkanélküliek száma a kistérségben ( szeptember 15. ) Település Reg. Iskolai végzettség Nem Életkor Nincs Alap Szakm. Közép Felső Férfi Nő Bodrogolaszi Erdőhorváti Györgytarló Háromhuta Hercegkút Kenézlő Komlóska Makkoshotyka Olaszliszka Sárazsadány Sárospatak Tolcsva Vajdácska Vámosújfalu Viss Zalkod Összesen:

9 II. 3. A Sárospataki Kistérség településszerkezete és közlekedési viszonyai A kistérség települései két földrajzi tájegységbe sorolhatók, természeti, elsősorban talaji és domborzati viszonyait tekintve. A Zemplén hegység délkeleti 3-5 km-es peremlépcsőjét nevezzük Hegyaljának, a Bodrog és a Tisza által határolt területet Bodrogköznek. A 16 településből a hegyaljai kistájhoz 6 ( Erdőhorváti, Háromhuta, Hercegkút, Komlóska, Makkoshotyka, Tolcsva ), a bodrogközi területhez 6 ( Györgytarló, Kenézlő, Sárospatak, Vajdácska, Viss, Zalkod ) település tartozik. Öt Bodrog parti település a két kistáj határán fekszik, így mindkettő jellegét magán viseli ( Bodrogolaszi, Olaszliszka, Sárazsadány, Sárospatak, Vámosújfalu ). Közlekedésének fő tengelye a 37. számú főközlekedési út, amelyen keresztül a megyeszékhellyel, a miskolci, a szerencsi és a sátoraljaújhelyi térséggel teremthet kapcsolatot. A közlekedési viszonyokat tekintve a térség központja Sárospatak, amely egyben kistérségi autóbusz-közlekedési csomópont is. A vasúti fővonal a 37. számú főközlekedési úttal párhuzamosan fut érintve néhány hegyaljai települést. A bodrogközi vasutat megszüntették, a közlekedés csak közúton megoldott személyautóval, illetve menetrendszerinti autóbuszjáratokkal. II. 4. A közoktatási feladatellátás biztosítása a kistérségben Az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. -a, valamint a közoktatásról szóló törvény 86. -a határozza meg. Ezek szerint a községi, a városi önkormányzat köteles gondoskodni: - az óvodai nevelésről, - az általános iskolai oktatásról, valamint - a nemzeti és etnikai kisebbség által lakott településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai neveléséről, általános iskolai neveléséről és oktatásáról. Ez a kötelezettség magában foglalja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását is. Mindkét törvény a feladatellátásról rendelkezik, és nem intézmény létesítéséről és fenntartásáról. Így az önkormányzat eldöntheti, hogy a helyi igényeket és érdekeket figyelembe véve a kötelező feladatokat milyen módon és formában látják el. A települési önkormányzatok a kötelező közoktatási feladataikat önálló intézmény fenntartásával, társulásban való részvétellel, illetve más önkormányzattal kötött megállapodás útján láthatják el. 9

10 II Az óvodai feladatellátás A közoktatási törvény 86.. (l) bekezdése alapján a községi, a városi, a fővárosi kerületi és a megyei jogú városi önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbség által lakott településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai neveléséről és az általános iskolai neveléséről és oktatásáról. Az óvodai ellátás tehát az önkormányzatoknak törvény által előírt kötelező szolgáltatása. Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló, a családi nevelést kiegészítő nevelési intézménye. Az óvodai nevelés célja az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Az óvodai nevelés általános feladata az óvodás korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása, az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. Az óvodák szeptember 1-jétől kezdődően az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának figyelembevételével készített helyi nevelési program alapján végzik a nevelőmunkát. Az alapprogram az érvényesítendő elveket tartalmazza, miközben tág teret biztosít a nevelési programok sokféleségének, a programok egymás melletti létezésének. Az óvodák önállóan határoznak nevelési programjukról, melyet a fenntartó hagy jóvá. A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás területén lévő települések közül Háromhuta, Sárazsadány és Zalkod településeken nincs közoktatási intézmény. A többi településen fenntartástól függetlenül helyben maradt az óvodai intézmény. Így az óvodáskorú gyermekeket nem kell utaztatni. Az óvodai feladatellátást többféle szervezeti formában látják el a települések. Önálló óvodai intézmény van Makkoshotykán, Tolcsván és Vissen. Többcélú intézmény közös igazgatású közoktatási intézményeként működik az óvoda Bodrogolasziban, Hercegkúton, Sárospatakon és Vajdácskán. Többcélú intézmény általános művelődési központ ( ÁMK ) keretein belül működik az óvoda Komlóskán és Vámosújfalun. Társulásban működik az óvoda Bodrogolasziban, Kenézlőn, Olaszliszkán és Vajdácskán. Az Olaszliszkai székhellyel működő intézményfenntartó társulás tagjaként Erdőhorvátiban tagóvoda van. A Vajdácskai székhellyel működő társulás tagóvodája Györgytarlón üzemel. 10

11 Többcélú intézmények: Település Intézmény neve Bodrogolaszi Bodrogolaszi és Óvoda, Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi és Napköziotthonos Óvoda, Sárospatak Mese Óvoda és Bölcsőde, Vajdácska Komlóska Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Vámosújfalu Általános Művelődési Központ Társult intézmények: Székhely település Társult település Intézmény neve Bodrogolaszi Bodrogolaszi és Óvoda Sárazsadány Kenézlő Napköziotthonos Óvoda Zalkod Olaszliszka Kerekerdő Óvoda Erdőhorváti Háromhuta Vajdácska Györgytarló Szervezeti formák szerinti csoportosítás: Szervezeti forma Intézmények száma Önálló intézmény 5 Közös igazgatású ( nem ÁMK ) 4 Közös igazgatású ( ÁMK ) 2 Összesen: 11 Fenntartók szerinti csoportosítás: Fenntartó Intézmények száma Települési önkormányzat 7 Társult önkormányzatok 4 Összesen: 11 Az óvodai feladatellátásra még mindig a kizárólagos önkormányzati fenntartás a jellemző, legyen az önállóan, vagy társulásban ellátva. A kistérségben ez idáig még nem jelentkeztek a fenntartás más formái ( egyházi, alapítványi, stb. ). 11

12 Azok a települések, amelyek már nem tartanak fenn óvodát, társulás útján látják el ezt a kötelező feladatot. Ahol létrejött a társulás, ott lehetőség van a plusz normatívák igénybevételére. A sárospataki Mese Óvodának van 2 tagintézménye, mely egységek szintén Sárospatakon működnek augusztus 1-jével került sor a három intézmény összevonására úgy, hogy saját szakmai önállóságukat megtarthatták. A kistérség óvodáinak nevelési programja széles palettát kínál. Helyet kap benne a német, a ruszin, a szlovák nemzetiségi és a cigány kulturális nevelés is. Minden óvoda igyekszik sajátos arculatot kialakítani, melyben az egyéni képességfejlesztés és fejlesztőpedagógia, valamint a környezeti nevelés kerül előtérbe. Az óvodai férőhelyek kihasználtsága - kistérségi szinten - településenkénti bontásban Település A maximálisan felvehető gyermeklétszám Gyermekek száma * Csoportszobák száma * Kihasználtság %-ban Bodrogolaszi Erdőhorváti Györgytarló Hercegkút Kenézlő Komlóska Makkoshotyka Olaszliszka Sárospatak Tolcsva Vajdácska Vámosújfalu Viss Összesen * október 1-jei statisztika szerint A fenti táblázatból kiderül, hogy az óvodák kihasználtsága mennyire alacsony. Hét településen a 80 %-ot sem éri el. Kivételes helyzetben van Kenézlő, ahol viszont magasabb a gyermeklétszám a maximális férőhelynél. Sajnos a demográfiai adatok alapján nem várható, hogy az óvodák kihasználtságában növekedés állna be. A gyermeklétszám csökkenése miatt az utóbbi években több településen is történt csoport megszüntetés, ennek vonzataként pedagógus elbocsátás. Ezek már az átszervezés első lépései voltak. 12

13 Óvodai csoportok Intézmény neve Első nevelési évbe tartozó csoportok száma Első nevelési évbe tartozó óvodások száma Második nevelési évbe tartozó csoportok száma Második nevelési évbe tartozó óvodások száma Harmadik nevelési évbe tartozó csoportok száma Harmadik nevelési évbe tartozó óvodások száma Vegyes életkorú csoportok száma Vegyes életkorú csoportokba tartozó óvodások száma Átlagos csoportlétszám és Óvoda Bodrogolaszi Gyöngyszem Német Nemzetiségi és Napköziotthonos Óvoda Napköziotthonos Óvoda (Kenézlő) Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Makkoshotykai Napköziotthonos Óvoda Kerekerdő Óvoda (Olaszliszka) Mese Óvoda és Bölcsőde (Sárospatak) Tolcsvai Napköziotthonos Óvoda Óvoda Tagintézménye ( Vajdácska ) Általános Művelődési Központ ( Vámosújfalu ) Óvoda (Viss) Összesen

14 Az óvodai ellátás összesítő táblázata kistérségi szinten Óvodai csoportok Első nevelési évbe tartozó csoportok száma 4 óvodások száma 84 Második nevelési évbe tartozó csoportok száma 1 óvodások száma 25 Harmadik nevelési évbe tartozó csoportok száma 1 óvodások száma 28 Vegyes csoportba tartozó csoportok száma 33 óvodások száma 736 csoportok száma 39 Összes óvodások száma 873 átlagos csoportlétszám 22 A fenti két táblázat jól mutatja, hogy az alacsony gyermeklétszám miatt szinte minden településen csak vegyes életkorú csoport indítására volt lehetőség. Sárospatak az egyedüli, ahol mindhárom nevelési évbe tartozó csoport indításához elegendő a gyermeklétszám. A kistérségben működő óvodák feladatellátása Település Intézmény neve Feladatellátás Bodrogolaszi és Óvoda Bodrogolaszi - óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés, - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése, - alapfokú nevelésben részesülők étkeztetése, - szociális étkeztetés, egyéb munkahelyi Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda étkeztetés. - óvodai nevelés, - nemzeti, etnikai kisebbség nevelése ( német ) - óvodai intézményi étkeztetés.

15 Kenézlő Napköziotthonos Óvoda - óvodai nevelés, - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, - óvodai intézményi étkeztetés. Komlóska Makkoshotyka Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Makkoshotykai Napköziotthonos Óvoda - óvodai nevelés, - iskolai életmódra való felkészítés, - ruszin nemzetiségi kisebbségi nyelv oktatása, - tehetséggondozás, képességfejlesztés, - erdei óvodáztatás, - sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése, - óvodai, bölcsődei intézményi étkeztetés, - nappali gyermekjóléti és szociális ellátás. - óvodai nevelés, - cigány kulturális nevelés, - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, - óvodai intézményi közétkeztetés. Olaszliszka Kerekerdő Óvoda - óvodai nevelés, - szlovák, cigány kulturális nevelés, - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, - óvodai intézményi közétkeztetés. Sárospatak Mese Óvoda és Bölcsőde - óvodai nevelés, - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, - óvodai intézményi közétkeztetés, - bölcsődei ellátás. Tolcsva Vajdácska Vámosújfalu Tolcsvai Napköziotthonos Óvoda Óvoda Tagintézménye Általános Művelődési Központ - óvodai nevelés, - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, - óvodai intézményi étkeztetés. - óvodai nevelés, - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, - fejlesztő felzárkóztató oktatás kis létszámú csoportban, - óvodai intézményi étkeztetés. - óvodai nevelés, - sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése. Viss Óvoda - óvodai nevelés, - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, - óvodai intézményi étkeztetés. 15

16 Az óvodás gyermekek megoszlása sajátos nevelési igényeik és szociális helyzetük szerint Minden településen, ahol még működik intézmény, ellátott az óvodai nevelés feladata. Ahol a gyermekösszetétel megkövetelte, ott a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését is biztosították. Ez a térségben 5 főt jelent. Sajnos nagyon magas a hátrányos helyzetű gyermekek létszáma ( 407 fő ). Ez az összlétszám 46,6 %-a. Ennek oka a nem megfelelő szociális háttér, amelyben ezek a gyermekek élnek. További negatívumként jelentkezik a szülők iskolázatlansága, ami a halmozottan hátrányos helyzethez vezet. Az ilyen körülmények között élő gyermekek létszáma 151 fő, ami az összlétszám 17,3 %- a. Ezeket a tényeket az alábbi táblázat adatai mutatják. Intézmény Sajátos nevelést igénylő Ebből Integráltan nevelt Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos helyzetű Nemzeti, etnikai nevelésben résztvevő óvodás gyermekek száma és Óvoda Bodrogolaszi Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Napköziotthonos Óvoda (Kenézlő) Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Makkoshotykai Napköziotthonos Óvoda Kerekerdő Óvoda (Olaszliszka) Mese Óvoda és Bölcsőde (Sárospatak) Óvoda (Tolcsva) Óvoda Tagintézménye (Vajdácska) Általános Művelődési Központ (Vámosújfalu) Viss Összesen

17 A bejáró óvodás gyermekek A 2007/2008-as nevelési évben a kistérség óvodáiban összesen 78 gyermek volt bejáró. Ez az összlétszám 9 %-a. 64 %-ukat a szülők szállítják saját gépjárművel, a fennmaradó 36 %-ot szervezetten iskolabusszal szállítják az intézményekbe. A bejárás oka nagy részben szülői döntés, hisz három kivétellel minden településen működik az óvoda. Létszámadatok a bejáró gyermekekre vonatkozóan Intézmény Bejáró gyermekek száma A bejáró gyermekek közül iskolabusszal más megoldással utazó gyermek száma és Óvoda Bodrogolaszi Gyöngyszem Német Nemzetiségi és Napköziotthonos Óvoda Napköziotthonos Óvoda ( Kenézlő ) Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Makkoshotykai Napköziotthonos Óvoda Kerekerdő Óvoda (Olaszliszka) Mese Óvoda és Bölcsőde (Sárospatak) Tolcsvai Napköziotthonos Óvoda Óvoda Tagintézménye (Vajdácska) Általános Művelődési Központ (Vámosújfalu) Viss Összesen

18 Az óvodákban alkalmazottak adatai a 2007/2008-as nevelési évben Települések Vezető állásúak Óvodapedagógusok Felsőfokú végzettségűek Középfokú végzettségűek Dajkák Más munkakörben foglalkoztatottak Összesen Bodrogolaszi Erdőhorváti Györgytarló Hercegkút Kenézlő Komlóska Makkoshotyka Olaszliszka Sárospatak Tolcsva Vajdácska Vámosújfalu Viss Összesen Az alkalmazotti adatokat tekintve látható, hogy az óvodapedagógusok 1 fő kivételével felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Az ellátás biztosítása szakmailag megfelelő színvonalon történik. Intézmény székhelye Pedagógus létszám Óvodások létszáma Egy pedagógusra jutó gyermek Bodrogolaszi ,75 Hercegkút ,6 Kenézlő Komlóska Makkoshotyka ,25 Olaszliszka ,75 Sárospatak ,3 Tolcsva ,3 Vajdácska ,85 Vámosújfalu ,25 Viss ,5 Összesen ,5 Az egy pedagógusra jutó gyermekek aránya Kenézlő esetében a legmagasabb. A településen a férőhely kihasználtsága is túllépte a 100 %-ot. A többi adatnál szembetűnő, hogy mennyire alacsony gyermeklétszámmal működik egy-egy intézmény. 18

19 II Az általános iskolai feladatellátás A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás területén a 2007/2008-as tanévet tekintve 14 általános iskola kezdte meg működését, a tanulói létszám 1860 fő, az indított osztályok száma 105. Sárospatakon egy önkormányzati, egy egyházi, egy megyei fenntartású, valamint egy a Miskolci Egyetem által fenntartott intézmény van. A sárospataki II. Rákóczi Ferenc működik önkormányzati fenntartásban. Egyházi fenntartásban a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona jelenleg 1-4. évfolyammal látja el az általános iskolai nevelést, oktatást. Az intézmény keretein belül az általános iskolai oktatás szeptember 1-jétől indult, felmenő rendszerben. Az Erdélyi János és Kollégium feladatellátását Sárospatak 2007-ben átadta megyei fenntartásba. Ez az intézmény biztosítja az enyhe és középsúlyos értelmi, testi fogyatékos gyermekek nevelését, oktatását. A Miskolci Egyetem a fenntartója az Árvay József Gyakorló Általános Iskolának, mely szervesen kapcsolódik a tanítóképző főiskolához. Ez a kínálat a szülőknek választási lehetőséget biztosít, viszont a fenntartók helyzetét megnehezíti. Előfordulhat, hogy a keresettebb intézmény osztálylétszáma jóval magasabb, mint egy másik iskola azonos osztálylétszáma. Az egyik fenntartónak ez kedvező, a másiknak viszont nem. Intézményfenntartó társulás által fenntartott intézmény működik Olaszliszkán. Olaszliszka a székhely, tagintézménye az erdőhorváti általános iskola. Ez a társulás látja el Háromhuta község gyermekeinek nevelését, oktatását is, ugyanis a településen nincs iskola. ( Az Olaszliszkai Óvoda és Iskolafenntartó Társulás július 27-én jött létre. ) Szintén intézményfenntartó társulás keretein belül működik a kenézlői iskola. Az iskolába járnak a vissi 5-8. osztályos tanulók, valamint a zalkodi gyermekek, ahol nincs intézmény. A vissi 1-4. osztály önálló maradt. ( A Társulási Megállapodás szeptember 1-jétől hatályos. ) Intézményfenntartó társulás keretein belül működik az iskola vajdácskai székhellyel, melynek tagintézménye a györgytarlói iskola. ( A Vajdácska és Györgytarló Közoktatási Intézményfenntartó Társulás augusztus 16-án jött létre. ) A fent említett intézmények 1-8. évfolyammal működnek, kivétel a vissi 1-4. osztályos iskola. Társulási megállapodás alapján Bodrogolaszi község látja el a közoktatási feladatokat Sárazsadány vonatkozásában, ahol szintén nincs oktatási intézmény. ( A Bodrogolaszi Óvodafenntartó-Iskolafenntartó Társulás augusztus 1- jén jött létre. ) 19

20 Hercegkúton az oktatás 1-4. évfolyamon történik önkormányzati fenntartásban, a felső tagozatos tanulók általános iskolai nevelését, oktatását a sárospataki II. Rákóczi Ferenc látja el. Komlóska iskolája 1-6. évfolyammal, összevont tanulócsoportokkal látja el a feladatot, önkormányzati fenntartásban. Makkoshotykán szintén önkormányzati fenntartásban 1-8. évfolyammal, összevont osztályokkal működik az iskola. A tolcsvai intézmény önálló fenntartású, 1-8. évfolyammal működő intézmény. Vámosújfalu iskolája önálló fenntartású, az ÁMK keretein belül 1-8. évfolyammal működő intézmény. A kistérséghez tartozó iskolák fenntartó szerinti bontásban Intézmény neve Önálló és Óvoda (Bodrogolaszi) Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Hercegkút ( 1-4. ) Körzeti Általános Iskola (Kenézlő) Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Komlóska ( 1-6. ) Makkoshotykai Makkoshotyka ( 1-8. ) Hegyalja Általános Iskola (Olaszliszka) II. Rákóczi Ferenc (Sárospatak) Sárospatak ( 1-8. ) Tolcsvai Általános Iskola Tolcsva ( 1-8. ) Vajdácska Általános Művelődési Központ (Vámosújfalu) Vámosújfalu ( 1-8. ) (Viss) Viss ( 1-4. ) Fenntartás Intézményi társulás Székhely Tagintézmény Bodrogolaszi ( 1-8.) Kenézlő ( 1-8. ) Olaszliszka ( 1-8. ) Erdőhorváti (1-8.) Vajdácska ( 1-8. ) Györgytarló (1-8.) Társulásban résztvevő település Sárazsadány Viss ( 5-8. ) Zalkod Háromhuta 20

21 Az intézmények létszámadatai * Intézmény Maximálisan felvehető gyermeklétszám Gyermeklétszám Tantermek száma Osztályok száma Kihasználtság %-ban és Óvoda Bodrogolaszi Gyöngyszem Német Nemzetiségi és Napköziotthonos Óvoda Körzeti (Kenézlő) Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Makkoshotykai Hegyalja (Olaszliszka) II. Rákóczi Ferenc ( Sárospatak ) (Tolcsva) Vajdácska Általános Művelődési Központ (Vámosújfalu) (Viss) Összesen *2007. október 1-jei állapot szerint A kihasználtság mutató alapján egyértelmű, hogy az intézmények a meglévő létszámnál sokkal több gyermek nevelését, oktatását lennének képesek ellátni. A gyermeklétszám folyamatos csökkenése a térségben nagyon érezhető. Ennek eredményeképpen három településen nincs iskolai intézmény. Több olyan település is van, ahol az oktatást összevont osztályokkal végzik. Ilyen Bodrogolaszi, Komlóska, Makkoshotyka, Viss. Makkoshotykán nemcsak az alsó tagozatban, hanem a felső tagozatban is osztályösszevonásokra kényszerültek. 21

22 Osztályokra vonatkozó létszámadatok intézményenkénti bontásban Intézmény Gyermeklétszám Alsó összesen Felső összesen Mindösszesen és Óvoda Bodrogolaszi Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Körzeti (Kenézlő) Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Makkoshotykai Általános Iskola Hegyalja (Olaszliszka) II. Rákóczi Ferenc (Sárospatak) (Tolcsva) (Vajdácska) Általános Művelődési Központ (Vámosújfalu) (Viss) Összesen A kistérségben működő iskolák feladatellátása Település Intézmény neve Feladatellátás Bodrogolaszi és Óvoda - nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, - sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása, - képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés, - napköziotthonos és tanulószobai ellátás, - diáksport, - teleház működtetése, - alapfokú oktatásban részesülők étkeztetése, 22

23 Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda - szociális étkeztetés. - iskolai intézményi étkeztetés, - munkahelyi étkeztetés, - iskolás korúak általános iskolai oktatása, - nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó általános iskolai oktatás 1-4. évfolyamon, - nyelvoktató kisebbségi oktatás (német), - sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, - napköziotthoni ellátás. Kenézlő Körzeti - nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, - sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása, - iskolai intézményi étkeztetés, - diáksport. Komlóska Makkoshotyka Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Makkoshotykai Általános Iskola - általános iskolai műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás 1-6. évfolyammal, összevont tanulócsoportokkal, - ruszin nemzetiségi kisebbségi nyelv oktatása, - integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés, - fejlesztő felzárkóztató oktatás, - erdei iskoláztatás. - általános iskolai nappali rendszerű nevelés, - cigány és szlovák kisebbségi oktatás, - integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés, - fejlesztő, felzárkóztató oktatás, - sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása, - napköziotthon és tanulószobai foglalkozás, - diáksport, Olaszliszka Hegyalja - általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, - cigány és szlovák kisebbségi oktatás, - integrációs és képesség-kibontakoztató fejlesztés, - fejlesztő, felzárkóztató oktatás, - sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása integráltan, - napköziotthon és tanulószobai 23

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A L A P Í T Ó O K I R A T Egységes szerkezetben a 97/009. (V. 5.) sz. kt. határozattal elfogadott, a 48/009. (VI. 9.), 5/00. (II..), 67/00. (XII. 6.), /0. (I. 0.), /0. (VII. 7.), 86/0. (IX. 6.) sz. kt.

Részletesebben

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I.

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. A helyi önkormányzatok közoktatási feladat-ellátási kötelezettségüket az alábbiak szerint láthatják

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30.

Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30. ALAPÍTÓ OKIRAT módosító Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008.

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. 21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Oktatási és Közművelődési Főosztály

Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat JV / Q 4$ f'hk-j QO0$ Polgármesteri Hivatala r +- 1 -?r«n Q s.inv 7 n Oktatási

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú Fajlagos ö Összesen lakos 54 463 Kistérség adatai település 29 Jogcím M.e. Tény Becsült mutató Sorszám elnevezése a b c 24. 2.2.1. a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2.1. Többcélú általános

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

KIR-STAT2009. Statisztika. OM azonosító: 36338 Lapszám: 3 Nyomtatás dátuma: 2009.10.19 12:21.52

KIR-STAT2009. Statisztika. OM azonosító: 36338 Lapszám: 3 Nyomtatás dátuma: 2009.10.19 12:21.52 KIR-STAT2009 Statisztika OM azonosító: 36338 Lapszám: 3 Nyomtatás dátuma: 2009.10.19 12:21.52 OSA2FELH 2. oldal Oktatási és Kulturális Minisztérium OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Dr. Buzás Péter polgármester polgármesterek tanácsának elnöke

Dr. Buzás Péter polgármester polgármesterek tanácsának elnöke MAKÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MAKÓI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2007-2011 ÉVRE Dr. Buzás Péter polgármester polgármesterek tanácsának elnöke TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 Az intézkedési

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14201/2008. Előterjesztés a képviselő-testületnek általános iskolai és

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő : Tóth

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

APÁCZAI OKTATÁSI KÖZPONT

APÁCZAI OKTATÁSI KÖZPONT Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium www.apok.hu Kelt: Dombóvár, 2013. 6. 17. Iktatószám: Ügyintéző: Tárgy: Dombóvár Város, Attala,

Részletesebben

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai

Részletesebben

3. Megyei köznevelés-fejlesztési terv

3. Megyei köznevelés-fejlesztési terv 3. Megyei köznevelés-fejlesztési terv Óvodai feladatellátás (380. oldal) A megyében Papkeszi, Litér, Felsőőrs, Alsóörs, Balatonfüred (2 feladat ellátási helyen), Nyírád, Berhida, Ősi, Balatonalmádi, Csopak,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben A költségvetési szerv neve: NEMES JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési szerv rövidített neve: NEMES JÁNOS ÁMK ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési

Részletesebben

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december13-i

Részletesebben

Társulási Megállapodás. közoktatási intézmények közös fenntartására és irányítására

Társulási Megállapodás. közoktatási intézmények közös fenntartására és irányítására Társulási Megállapodás közoktatási intézmények közös fenntartására és irányítására Kartal agyközség ( 2173. Kartal, Baross u. 103. ) és Verseg Község (2174. Verseg, Templom tér 12.) Önkormányzatainak Képviselő-testületei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Ikt. sz.: 7462/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna Menti Közoktatási Intézménye (Dunavecse) alapító okiratának módosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító okirat száma: C/247/24/2010. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2./ A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Azonosító: 19610 Kitöltő: Pdf készítés: 2010-07-20/13:44. Fő űrlap Egyéb támogatások

Azonosító: 19610 Kitöltő: Pdf készítés: 2010-07-20/13:44. Fő űrlap Egyéb támogatások Fő űrlap Egyéb támogatások mennyisé Régi mutató Lemondás Pótigénylés Új mutató gi egyéb A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2010. évi költségvetési törvény 8. számú melléklete

Részletesebben

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ 1. Az intézmény neve: Dankó Pista Egységes Óvoda Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. Alapító neve: Közös Kincs Oktatási

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/21-28/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének 5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Doborjáni Ferenc Egységes

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

5.1~ számú előterjesztés

5.1~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 5.1~ számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

K I V O N A T NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 25/2012. (V.3.) h a t á r o z a t a. a település közbiztonsági helyzetéről. Kmft.

K I V O N A T NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 25/2012. (V.3.) h a t á r o z a t a. a település közbiztonsági helyzetéről. Kmft. 25/2012. (V.3.) a település közbiztonsági helyzetéről a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt e l f o g a d j a. Felelős: őrsparancsnok, Határidő: azonnal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bozsányi Ferenc megkérdezte, hogy a Földi iskolát nem érinti a módosítás?

JEGYZŐKÖNYV. Bozsányi Ferenc megkérdezte, hogy a Földi iskolát nem érinti a módosítás? JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én du. 15 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007.... tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2007. (...) KGY. sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta az Oktatási, Kulturális

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap I. Pályázati adatlap 1. melléklet a 7/ (III. 9.) BM rendelethez a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására Pályázó Önkormányzat/Társulás

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény A költségvetési

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK. 2015. szeptember 2-i állapotok szerint

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK. 2015. szeptember 2-i állapotok szerint EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK 2015. szeptember 2-i állapotok szerint INTÉZMÉNY A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös u. 6. Aranygombos Többcélú Közhasznú Egyesület 3896 Telkibánya, Rákóczi

Részletesebben

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODÁJA ALAPITÓ OKIRATA Sásdi Többcélú Kistérségi Társulást, mint alapító a Kistérségi Iroda elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben