SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013."

Átírás

1 A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Készítette: Aros Andrea Sárospatak, augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: november 24.

2 "Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet." (Bethlen Gábor ) 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás bemutatása 4 oldal I.1. Jogi háttér 4 oldal I.2. Megalakulása 4 oldal I.3. A Társulási Megállapodásban foglalt feladatok 4 oldal II. Helyzetelemzés 6 oldal II.1. A Sárospataki Kistérség földrajzi elhelyezkedése II.2. A Sárospataki Kistérség demográfiai adatai II.3. A Sárospataki Kistérség településszerkezete és közlekedési viszonyai II.4. A közoktatási feladatellátás biztosítása a kistérségben II.4.1. Az óvodai feladatellátás II.4.2. Az általános iskolai feladatellátás II.4.3. Alapfokú művészeti oktatás II.4.4. A középiskolai oktatás II.4.5. Családsegítő és pedagógiai szakszolgálat 6 oldal 7 oldal 9 oldal 9 oldal 10 oldal 19 oldal 31 oldal 32 oldal 35 oldal III. Változások a közoktatási feladatellátásban III.1. Kenézlői Intézményfenntartó társulás III.2. Bodrogolaszi Intézményfenntartó társulás III.3. Várható létszámadatok 36 oldal 36 oldal 36 oldal 38 oldal IV. Célok, feladatok IV.1. Óvodai nevelés IV.2. Általános iskolai nevelés, oktatás 39 oldal 40 oldal 41 oldal V. Esélyegyenlőségi program 43 oldal VI. Az Intézkedési Terv érvényessége 51 oldal 3

4 I. A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás bemutatása I.1. Jogi háttér A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 9.. (4), az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv (1), 88.. (3) és 96.. (1-2), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 10.., 14.., 15.., 17.., a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló többször módosított évi CXXXV. törvény, valamint a területfejlesztésről ás területrendezésről szóló többször módosított évi XXI. törvény alapján a sárospataki kistérséget alkotó települések önkormányzatai határozatlan időre Többcélú Kistérségi Társulást alapítanak. I.2. Megalakulása A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás június 1-jén jött létre, önálló jogi személyként. A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás tagjai: Bodrogolaszi Község Önkormányzata Erdőhorváti Község Önkormányzata Györgytarló Község Önkormányzata Háromhuta Község Önkormányzata Hercegkút Község Önkormányzata Kenézlő Község Önkormányzata Komlóska Község Önkormányzata Makkoshotyka Község Önkormányzata Olaszliszka Község Önkormányzata Sárazsadány Község Önkormányzata Sárospatak Község Önkormányzata Tolcsva Község Önkormányzata Vajdácska Község Önkormányzata Vámosújfalu Község Önkormányzata Viss Község Önkormányzata Zalkod Község Önkormányzata. I.3. A Társulási Megállapodásban foglalt feladatok A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás működésének alapjául szolgál a Társulási Megállapodás. A Megállapodást a 2/2005. (01.14.) számú határozattal hagyta jóvá a Társulási Tanács. 4

5 Az egységes szerkezetbe foglalt Megállapodásban az alábbi célokat határozata meg: - szervezeti keretet biztosítson a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszerének, - az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi rendszerének kialakítása, szervezése, összehangolása, működtetése, fejlesztése ( térségi feladatellátás ), - egyes ágazati feladatok közös szervezése, összehangolása, ellátása ( ágazati feladatellátás ), - a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálása. A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás feladatköre: - Közoktatási feladatellátás - Szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatellátás - Egészségügyi feladatellátás - Belső ellenőrzési feladatellátás - Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszer - Természet- és környezetvédelmi feladatellátás - Területfejlesztési feladatellátás. A Közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatok ellátása vonatkozásában a többcélú kistérségi társulás intézményfenntartóként, vagy szervező tevékenységével biztosítja, hogy a közoktatási feladatellátásban résztvevő önkormányzatok saját, vagy társulásaik fenntartásában működő közoktatási intézményei megfeleljenek a jogszabályban előírt feltételeknek. A Közoktatási, pedagógiai szakszolgálatok kistérségi szintű működtetése az alábbi területeken működik: 1., Nevelési tanácsadás 2., Logopédiai ellátás 3., Gyógytestnevelés 4., Pályaválasztási tanácsadás A feladatok ellátására a Társulás szerződést kötött Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselőtestületével, hogy a feladatot az intézménye lássa el külön megállapodás szerint. 5

6 II. Helyzetelemzés II. 1. A Sárospataki Kistérség földrajzi elhelyezkedése A Sárospataki Kistérség Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti részén, a hajdani történelmi Zemplén vármegyében helyezkedik el. A kistérség területe 478 km 2, a 16 településen fő él, székhelye Sárospatak. Sárospatak távolsága Budapesttől 251 km, Miskolctól 69 km, Nyíregyházától 65 km. A kistérség területe az Alföld és az Északi-középhegység nagytájak találkozásánál helyezkedik el közel a magyar-szlovák határhoz -, melyet a Bodrog folyó köt össze. A kistérség keleti része a Bodrogközi kistájhoz tartozik, míg a nyugati része a Hegyaljai kistáj részét képezi. Sárospatak egy ősrégi település, Imre királytól kapott városi rangot 1201-ben. A térség települései között is van néhány, amelyet már az 1300-as években is laktak. 6

7 II. 2. A Sárospataki Kistérség demográfiai adatai* január X Összesen Sárospatak Bodrogolaszi Erdőhorváti Györgytarló Háromhuta Hercegkút Kenézlő Komlóska Makkoshotyka Olaszliszka Sárazsadány Tolcsva Vajdácska Vámosújfalu Viss Zalkod Összesen *MÁK adatai szerint A demográfiai adatok vizsgálata alapján kiderül, hogy a születések száma még mindig csökkenő tendenciát mutat. Ez fokozatosan érezhető az oktatási intézmények létszámánál. Ennek oka lehet, hogy a fiatal korosztály elvándorlása a térségből az utóbbi időben növekedett. A végzett diákok kevés hányada telepszik le a régióban. A vidéki lakosság nagy része az ország fejlettebb, központi területeire költözik. A lakosság korösszetétele kedvezőtlen, az 55 év felettiek száma eléri a 27 %-ot, míg a 18 év alattiak száma csak a 20%-ot. A Sárospataki Kistérségben a roma lakosok aránya magas, jelentős részük szegregáltan, külterületi részeken él, mivel nem képesek, illetve nem hajlandóak a társadalmi normák szerinti alkalmazkodásra, együttélésre. 7

8 Regisztrált munkanélküliek száma a kistérségben ( szeptember 15. ) Település Reg. Iskolai végzettség Nem Életkor Nincs Alap Szakm. Közép Felső Férfi Nő Bodrogolaszi Erdőhorváti Györgytarló Háromhuta Hercegkút Kenézlő Komlóska Makkoshotyka Olaszliszka Sárazsadány Sárospatak Tolcsva Vajdácska Vámosújfalu Viss Zalkod Összesen:

9 II. 3. A Sárospataki Kistérség településszerkezete és közlekedési viszonyai A kistérség települései két földrajzi tájegységbe sorolhatók, természeti, elsősorban talaji és domborzati viszonyait tekintve. A Zemplén hegység délkeleti 3-5 km-es peremlépcsőjét nevezzük Hegyaljának, a Bodrog és a Tisza által határolt területet Bodrogköznek. A 16 településből a hegyaljai kistájhoz 6 ( Erdőhorváti, Háromhuta, Hercegkút, Komlóska, Makkoshotyka, Tolcsva ), a bodrogközi területhez 6 ( Györgytarló, Kenézlő, Sárospatak, Vajdácska, Viss, Zalkod ) település tartozik. Öt Bodrog parti település a két kistáj határán fekszik, így mindkettő jellegét magán viseli ( Bodrogolaszi, Olaszliszka, Sárazsadány, Sárospatak, Vámosújfalu ). Közlekedésének fő tengelye a 37. számú főközlekedési út, amelyen keresztül a megyeszékhellyel, a miskolci, a szerencsi és a sátoraljaújhelyi térséggel teremthet kapcsolatot. A közlekedési viszonyokat tekintve a térség központja Sárospatak, amely egyben kistérségi autóbusz-közlekedési csomópont is. A vasúti fővonal a 37. számú főközlekedési úttal párhuzamosan fut érintve néhány hegyaljai települést. A bodrogközi vasutat megszüntették, a közlekedés csak közúton megoldott személyautóval, illetve menetrendszerinti autóbuszjáratokkal. II. 4. A közoktatási feladatellátás biztosítása a kistérségben Az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. -a, valamint a közoktatásról szóló törvény 86. -a határozza meg. Ezek szerint a községi, a városi önkormányzat köteles gondoskodni: - az óvodai nevelésről, - az általános iskolai oktatásról, valamint - a nemzeti és etnikai kisebbség által lakott településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai neveléséről, általános iskolai neveléséről és oktatásáról. Ez a kötelezettség magában foglalja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását is. Mindkét törvény a feladatellátásról rendelkezik, és nem intézmény létesítéséről és fenntartásáról. Így az önkormányzat eldöntheti, hogy a helyi igényeket és érdekeket figyelembe véve a kötelező feladatokat milyen módon és formában látják el. A települési önkormányzatok a kötelező közoktatási feladataikat önálló intézmény fenntartásával, társulásban való részvétellel, illetve más önkormányzattal kötött megállapodás útján láthatják el. 9

10 II Az óvodai feladatellátás A közoktatási törvény 86.. (l) bekezdése alapján a községi, a városi, a fővárosi kerületi és a megyei jogú városi önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbség által lakott településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai neveléséről és az általános iskolai neveléséről és oktatásáról. Az óvodai ellátás tehát az önkormányzatoknak törvény által előírt kötelező szolgáltatása. Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló, a családi nevelést kiegészítő nevelési intézménye. Az óvodai nevelés célja az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Az óvodai nevelés általános feladata az óvodás korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása, az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. Az óvodák szeptember 1-jétől kezdődően az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának figyelembevételével készített helyi nevelési program alapján végzik a nevelőmunkát. Az alapprogram az érvényesítendő elveket tartalmazza, miközben tág teret biztosít a nevelési programok sokféleségének, a programok egymás melletti létezésének. Az óvodák önállóan határoznak nevelési programjukról, melyet a fenntartó hagy jóvá. A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás területén lévő települések közül Háromhuta, Sárazsadány és Zalkod településeken nincs közoktatási intézmény. A többi településen fenntartástól függetlenül helyben maradt az óvodai intézmény. Így az óvodáskorú gyermekeket nem kell utaztatni. Az óvodai feladatellátást többféle szervezeti formában látják el a települések. Önálló óvodai intézmény van Makkoshotykán, Tolcsván és Vissen. Többcélú intézmény közös igazgatású közoktatási intézményeként működik az óvoda Bodrogolasziban, Hercegkúton, Sárospatakon és Vajdácskán. Többcélú intézmény általános művelődési központ ( ÁMK ) keretein belül működik az óvoda Komlóskán és Vámosújfalun. Társulásban működik az óvoda Bodrogolasziban, Kenézlőn, Olaszliszkán és Vajdácskán. Az Olaszliszkai székhellyel működő intézményfenntartó társulás tagjaként Erdőhorvátiban tagóvoda van. A Vajdácskai székhellyel működő társulás tagóvodája Györgytarlón üzemel. 10

11 Többcélú intézmények: Település Intézmény neve Bodrogolaszi Bodrogolaszi és Óvoda, Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi és Napköziotthonos Óvoda, Sárospatak Mese Óvoda és Bölcsőde, Vajdácska Komlóska Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Vámosújfalu Általános Művelődési Központ Társult intézmények: Székhely település Társult település Intézmény neve Bodrogolaszi Bodrogolaszi és Óvoda Sárazsadány Kenézlő Napköziotthonos Óvoda Zalkod Olaszliszka Kerekerdő Óvoda Erdőhorváti Háromhuta Vajdácska Györgytarló Szervezeti formák szerinti csoportosítás: Szervezeti forma Intézmények száma Önálló intézmény 5 Közös igazgatású ( nem ÁMK ) 4 Közös igazgatású ( ÁMK ) 2 Összesen: 11 Fenntartók szerinti csoportosítás: Fenntartó Intézmények száma Települési önkormányzat 7 Társult önkormányzatok 4 Összesen: 11 Az óvodai feladatellátásra még mindig a kizárólagos önkormányzati fenntartás a jellemző, legyen az önállóan, vagy társulásban ellátva. A kistérségben ez idáig még nem jelentkeztek a fenntartás más formái ( egyházi, alapítványi, stb. ). 11

12 Azok a települések, amelyek már nem tartanak fenn óvodát, társulás útján látják el ezt a kötelező feladatot. Ahol létrejött a társulás, ott lehetőség van a plusz normatívák igénybevételére. A sárospataki Mese Óvodának van 2 tagintézménye, mely egységek szintén Sárospatakon működnek augusztus 1-jével került sor a három intézmény összevonására úgy, hogy saját szakmai önállóságukat megtarthatták. A kistérség óvodáinak nevelési programja széles palettát kínál. Helyet kap benne a német, a ruszin, a szlovák nemzetiségi és a cigány kulturális nevelés is. Minden óvoda igyekszik sajátos arculatot kialakítani, melyben az egyéni képességfejlesztés és fejlesztőpedagógia, valamint a környezeti nevelés kerül előtérbe. Az óvodai férőhelyek kihasználtsága - kistérségi szinten - településenkénti bontásban Település A maximálisan felvehető gyermeklétszám Gyermekek száma * Csoportszobák száma * Kihasználtság %-ban Bodrogolaszi Erdőhorváti Györgytarló Hercegkút Kenézlő Komlóska Makkoshotyka Olaszliszka Sárospatak Tolcsva Vajdácska Vámosújfalu Viss Összesen * október 1-jei statisztika szerint A fenti táblázatból kiderül, hogy az óvodák kihasználtsága mennyire alacsony. Hét településen a 80 %-ot sem éri el. Kivételes helyzetben van Kenézlő, ahol viszont magasabb a gyermeklétszám a maximális férőhelynél. Sajnos a demográfiai adatok alapján nem várható, hogy az óvodák kihasználtságában növekedés állna be. A gyermeklétszám csökkenése miatt az utóbbi években több településen is történt csoport megszüntetés, ennek vonzataként pedagógus elbocsátás. Ezek már az átszervezés első lépései voltak. 12

13 Óvodai csoportok Intézmény neve Első nevelési évbe tartozó csoportok száma Első nevelési évbe tartozó óvodások száma Második nevelési évbe tartozó csoportok száma Második nevelési évbe tartozó óvodások száma Harmadik nevelési évbe tartozó csoportok száma Harmadik nevelési évbe tartozó óvodások száma Vegyes életkorú csoportok száma Vegyes életkorú csoportokba tartozó óvodások száma Átlagos csoportlétszám és Óvoda Bodrogolaszi Gyöngyszem Német Nemzetiségi és Napköziotthonos Óvoda Napköziotthonos Óvoda (Kenézlő) Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Makkoshotykai Napköziotthonos Óvoda Kerekerdő Óvoda (Olaszliszka) Mese Óvoda és Bölcsőde (Sárospatak) Tolcsvai Napköziotthonos Óvoda Óvoda Tagintézménye ( Vajdácska ) Általános Művelődési Központ ( Vámosújfalu ) Óvoda (Viss) Összesen

14 Az óvodai ellátás összesítő táblázata kistérségi szinten Óvodai csoportok Első nevelési évbe tartozó csoportok száma 4 óvodások száma 84 Második nevelési évbe tartozó csoportok száma 1 óvodások száma 25 Harmadik nevelési évbe tartozó csoportok száma 1 óvodások száma 28 Vegyes csoportba tartozó csoportok száma 33 óvodások száma 736 csoportok száma 39 Összes óvodások száma 873 átlagos csoportlétszám 22 A fenti két táblázat jól mutatja, hogy az alacsony gyermeklétszám miatt szinte minden településen csak vegyes életkorú csoport indítására volt lehetőség. Sárospatak az egyedüli, ahol mindhárom nevelési évbe tartozó csoport indításához elegendő a gyermeklétszám. A kistérségben működő óvodák feladatellátása Település Intézmény neve Feladatellátás Bodrogolaszi és Óvoda Bodrogolaszi - óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés, - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése, - alapfokú nevelésben részesülők étkeztetése, - szociális étkeztetés, egyéb munkahelyi Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda étkeztetés. - óvodai nevelés, - nemzeti, etnikai kisebbség nevelése ( német ) - óvodai intézményi étkeztetés.

15 Kenézlő Napköziotthonos Óvoda - óvodai nevelés, - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, - óvodai intézményi étkeztetés. Komlóska Makkoshotyka Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Makkoshotykai Napköziotthonos Óvoda - óvodai nevelés, - iskolai életmódra való felkészítés, - ruszin nemzetiségi kisebbségi nyelv oktatása, - tehetséggondozás, képességfejlesztés, - erdei óvodáztatás, - sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése, - óvodai, bölcsődei intézményi étkeztetés, - nappali gyermekjóléti és szociális ellátás. - óvodai nevelés, - cigány kulturális nevelés, - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, - óvodai intézményi közétkeztetés. Olaszliszka Kerekerdő Óvoda - óvodai nevelés, - szlovák, cigány kulturális nevelés, - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, - óvodai intézményi közétkeztetés. Sárospatak Mese Óvoda és Bölcsőde - óvodai nevelés, - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, - óvodai intézményi közétkeztetés, - bölcsődei ellátás. Tolcsva Vajdácska Vámosújfalu Tolcsvai Napköziotthonos Óvoda Óvoda Tagintézménye Általános Művelődési Központ - óvodai nevelés, - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, - óvodai intézményi étkeztetés. - óvodai nevelés, - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, - fejlesztő felzárkóztató oktatás kis létszámú csoportban, - óvodai intézményi étkeztetés. - óvodai nevelés, - sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése. Viss Óvoda - óvodai nevelés, - sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, - óvodai intézményi étkeztetés. 15

16 Az óvodás gyermekek megoszlása sajátos nevelési igényeik és szociális helyzetük szerint Minden településen, ahol még működik intézmény, ellátott az óvodai nevelés feladata. Ahol a gyermekösszetétel megkövetelte, ott a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését is biztosították. Ez a térségben 5 főt jelent. Sajnos nagyon magas a hátrányos helyzetű gyermekek létszáma ( 407 fő ). Ez az összlétszám 46,6 %-a. Ennek oka a nem megfelelő szociális háttér, amelyben ezek a gyermekek élnek. További negatívumként jelentkezik a szülők iskolázatlansága, ami a halmozottan hátrányos helyzethez vezet. Az ilyen körülmények között élő gyermekek létszáma 151 fő, ami az összlétszám 17,3 %- a. Ezeket a tényeket az alábbi táblázat adatai mutatják. Intézmény Sajátos nevelést igénylő Ebből Integráltan nevelt Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos helyzetű Nemzeti, etnikai nevelésben résztvevő óvodás gyermekek száma és Óvoda Bodrogolaszi Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Napköziotthonos Óvoda (Kenézlő) Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Makkoshotykai Napköziotthonos Óvoda Kerekerdő Óvoda (Olaszliszka) Mese Óvoda és Bölcsőde (Sárospatak) Óvoda (Tolcsva) Óvoda Tagintézménye (Vajdácska) Általános Művelődési Központ (Vámosújfalu) Viss Összesen

17 A bejáró óvodás gyermekek A 2007/2008-as nevelési évben a kistérség óvodáiban összesen 78 gyermek volt bejáró. Ez az összlétszám 9 %-a. 64 %-ukat a szülők szállítják saját gépjárművel, a fennmaradó 36 %-ot szervezetten iskolabusszal szállítják az intézményekbe. A bejárás oka nagy részben szülői döntés, hisz három kivétellel minden településen működik az óvoda. Létszámadatok a bejáró gyermekekre vonatkozóan Intézmény Bejáró gyermekek száma A bejáró gyermekek közül iskolabusszal más megoldással utazó gyermek száma és Óvoda Bodrogolaszi Gyöngyszem Német Nemzetiségi és Napköziotthonos Óvoda Napköziotthonos Óvoda ( Kenézlő ) Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Makkoshotykai Napköziotthonos Óvoda Kerekerdő Óvoda (Olaszliszka) Mese Óvoda és Bölcsőde (Sárospatak) Tolcsvai Napköziotthonos Óvoda Óvoda Tagintézménye (Vajdácska) Általános Művelődési Központ (Vámosújfalu) Viss Összesen

18 Az óvodákban alkalmazottak adatai a 2007/2008-as nevelési évben Települések Vezető állásúak Óvodapedagógusok Felsőfokú végzettségűek Középfokú végzettségűek Dajkák Más munkakörben foglalkoztatottak Összesen Bodrogolaszi Erdőhorváti Györgytarló Hercegkút Kenézlő Komlóska Makkoshotyka Olaszliszka Sárospatak Tolcsva Vajdácska Vámosújfalu Viss Összesen Az alkalmazotti adatokat tekintve látható, hogy az óvodapedagógusok 1 fő kivételével felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Az ellátás biztosítása szakmailag megfelelő színvonalon történik. Intézmény székhelye Pedagógus létszám Óvodások létszáma Egy pedagógusra jutó gyermek Bodrogolaszi ,75 Hercegkút ,6 Kenézlő Komlóska Makkoshotyka ,25 Olaszliszka ,75 Sárospatak ,3 Tolcsva ,3 Vajdácska ,85 Vámosújfalu ,25 Viss ,5 Összesen ,5 Az egy pedagógusra jutó gyermekek aránya Kenézlő esetében a legmagasabb. A településen a férőhely kihasználtsága is túllépte a 100 %-ot. A többi adatnál szembetűnő, hogy mennyire alacsony gyermeklétszámmal működik egy-egy intézmény. 18

19 II Az általános iskolai feladatellátás A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás területén a 2007/2008-as tanévet tekintve 14 általános iskola kezdte meg működését, a tanulói létszám 1860 fő, az indított osztályok száma 105. Sárospatakon egy önkormányzati, egy egyházi, egy megyei fenntartású, valamint egy a Miskolci Egyetem által fenntartott intézmény van. A sárospataki II. Rákóczi Ferenc működik önkormányzati fenntartásban. Egyházi fenntartásban a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona jelenleg 1-4. évfolyammal látja el az általános iskolai nevelést, oktatást. Az intézmény keretein belül az általános iskolai oktatás szeptember 1-jétől indult, felmenő rendszerben. Az Erdélyi János és Kollégium feladatellátását Sárospatak 2007-ben átadta megyei fenntartásba. Ez az intézmény biztosítja az enyhe és középsúlyos értelmi, testi fogyatékos gyermekek nevelését, oktatását. A Miskolci Egyetem a fenntartója az Árvay József Gyakorló Általános Iskolának, mely szervesen kapcsolódik a tanítóképző főiskolához. Ez a kínálat a szülőknek választási lehetőséget biztosít, viszont a fenntartók helyzetét megnehezíti. Előfordulhat, hogy a keresettebb intézmény osztálylétszáma jóval magasabb, mint egy másik iskola azonos osztálylétszáma. Az egyik fenntartónak ez kedvező, a másiknak viszont nem. Intézményfenntartó társulás által fenntartott intézmény működik Olaszliszkán. Olaszliszka a székhely, tagintézménye az erdőhorváti általános iskola. Ez a társulás látja el Háromhuta község gyermekeinek nevelését, oktatását is, ugyanis a településen nincs iskola. ( Az Olaszliszkai Óvoda és Iskolafenntartó Társulás július 27-én jött létre. ) Szintén intézményfenntartó társulás keretein belül működik a kenézlői iskola. Az iskolába járnak a vissi 5-8. osztályos tanulók, valamint a zalkodi gyermekek, ahol nincs intézmény. A vissi 1-4. osztály önálló maradt. ( A Társulási Megállapodás szeptember 1-jétől hatályos. ) Intézményfenntartó társulás keretein belül működik az iskola vajdácskai székhellyel, melynek tagintézménye a györgytarlói iskola. ( A Vajdácska és Györgytarló Közoktatási Intézményfenntartó Társulás augusztus 16-án jött létre. ) A fent említett intézmények 1-8. évfolyammal működnek, kivétel a vissi 1-4. osztályos iskola. Társulási megállapodás alapján Bodrogolaszi község látja el a közoktatási feladatokat Sárazsadány vonatkozásában, ahol szintén nincs oktatási intézmény. ( A Bodrogolaszi Óvodafenntartó-Iskolafenntartó Társulás augusztus 1- jén jött létre. ) 19

20 Hercegkúton az oktatás 1-4. évfolyamon történik önkormányzati fenntartásban, a felső tagozatos tanulók általános iskolai nevelését, oktatását a sárospataki II. Rákóczi Ferenc látja el. Komlóska iskolája 1-6. évfolyammal, összevont tanulócsoportokkal látja el a feladatot, önkormányzati fenntartásban. Makkoshotykán szintén önkormányzati fenntartásban 1-8. évfolyammal, összevont osztályokkal működik az iskola. A tolcsvai intézmény önálló fenntartású, 1-8. évfolyammal működő intézmény. Vámosújfalu iskolája önálló fenntartású, az ÁMK keretein belül 1-8. évfolyammal működő intézmény. A kistérséghez tartozó iskolák fenntartó szerinti bontásban Intézmény neve Önálló és Óvoda (Bodrogolaszi) Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Hercegkút ( 1-4. ) Körzeti Általános Iskola (Kenézlő) Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Komlóska ( 1-6. ) Makkoshotykai Makkoshotyka ( 1-8. ) Hegyalja Általános Iskola (Olaszliszka) II. Rákóczi Ferenc (Sárospatak) Sárospatak ( 1-8. ) Tolcsvai Általános Iskola Tolcsva ( 1-8. ) Vajdácska Általános Művelődési Központ (Vámosújfalu) Vámosújfalu ( 1-8. ) (Viss) Viss ( 1-4. ) Fenntartás Intézményi társulás Székhely Tagintézmény Bodrogolaszi ( 1-8.) Kenézlő ( 1-8. ) Olaszliszka ( 1-8. ) Erdőhorváti (1-8.) Vajdácska ( 1-8. ) Györgytarló (1-8.) Társulásban résztvevő település Sárazsadány Viss ( 5-8. ) Zalkod Háromhuta 20

21 Az intézmények létszámadatai * Intézmény Maximálisan felvehető gyermeklétszám Gyermeklétszám Tantermek száma Osztályok száma Kihasználtság %-ban és Óvoda Bodrogolaszi Gyöngyszem Német Nemzetiségi és Napköziotthonos Óvoda Körzeti (Kenézlő) Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Makkoshotykai Hegyalja (Olaszliszka) II. Rákóczi Ferenc ( Sárospatak ) (Tolcsva) Vajdácska Általános Művelődési Központ (Vámosújfalu) (Viss) Összesen *2007. október 1-jei állapot szerint A kihasználtság mutató alapján egyértelmű, hogy az intézmények a meglévő létszámnál sokkal több gyermek nevelését, oktatását lennének képesek ellátni. A gyermeklétszám folyamatos csökkenése a térségben nagyon érezhető. Ennek eredményeképpen három településen nincs iskolai intézmény. Több olyan település is van, ahol az oktatást összevont osztályokkal végzik. Ilyen Bodrogolaszi, Komlóska, Makkoshotyka, Viss. Makkoshotykán nemcsak az alsó tagozatban, hanem a felső tagozatban is osztályösszevonásokra kényszerültek. 21

22 Osztályokra vonatkozó létszámadatok intézményenkénti bontásban Intézmény Gyermeklétszám Alsó összesen Felső összesen Mindösszesen és Óvoda Bodrogolaszi Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Körzeti (Kenézlő) Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Makkoshotykai Általános Iskola Hegyalja (Olaszliszka) II. Rákóczi Ferenc (Sárospatak) (Tolcsva) (Vajdácska) Általános Művelődési Központ (Vámosújfalu) (Viss) Összesen A kistérségben működő iskolák feladatellátása Település Intézmény neve Feladatellátás Bodrogolaszi és Óvoda - nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, - sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása, - képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés, - napköziotthonos és tanulószobai ellátás, - diáksport, - teleház működtetése, - alapfokú oktatásban részesülők étkeztetése, 22

23 Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda - szociális étkeztetés. - iskolai intézményi étkeztetés, - munkahelyi étkeztetés, - iskolás korúak általános iskolai oktatása, - nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó általános iskolai oktatás 1-4. évfolyamon, - nyelvoktató kisebbségi oktatás (német), - sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, - napköziotthoni ellátás. Kenézlő Körzeti - nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, - sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása, - iskolai intézményi étkeztetés, - diáksport. Komlóska Makkoshotyka Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Makkoshotykai Általános Iskola - általános iskolai műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás 1-6. évfolyammal, összevont tanulócsoportokkal, - ruszin nemzetiségi kisebbségi nyelv oktatása, - integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés, - fejlesztő felzárkóztató oktatás, - erdei iskoláztatás. - általános iskolai nappali rendszerű nevelés, - cigány és szlovák kisebbségi oktatás, - integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés, - fejlesztő, felzárkóztató oktatás, - sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása, - napköziotthon és tanulószobai foglalkozás, - diáksport, Olaszliszka Hegyalja - általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, - cigány és szlovák kisebbségi oktatás, - integrációs és képesség-kibontakoztató fejlesztés, - fejlesztő, felzárkóztató oktatás, - sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása integráltan, - napköziotthon és tanulószobai 23

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A L A P Í T Ó O K I R A T Egységes szerkezetben a 97/009. (V. 5.) sz. kt. határozattal elfogadott, a 48/009. (VI. 9.), 5/00. (II..), 67/00. (XII. 6.), /0. (I. 0.), /0. (VII. 7.), 86/0. (IX. 6.) sz. kt.

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49.., valamint a költségvetési

Részletesebben

Közoktatási intézmények személyi feltételei (2010/2011) Pedagógus álláshely Pedagógusok száma Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma

Közoktatási intézmények személyi feltételei (2010/2011) Pedagógus álláshely Pedagógusok száma Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma Közoktatási intézmények személyi feltételei (2010/2011) 1. sz. melléklet Ssz. Intézmény Össz. eng. Pedagógus álláshely Pedagógusok száma Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma Munk. köz. állh. Eng.

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2004. (I.28.) számú h a t á r o z a t a a Bencs László Szakiskola és Általános iskola, valamint a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Rövid név: Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény

1. Az intézmény neve: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Rövid név: Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény I. 8. Alapító okirat 1. Az intézmény neve: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Rövid név: Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény 2. Székhely: 6300 Kalocsa, Asztrik tér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú Fajlagos ö Összesen lakos 54 463 Kistérség adatai település 29 Jogcím M.e. Tény Becsült mutató Sorszám elnevezése a b c 24. 2.2.1. a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2.1. Többcélú általános

Részletesebben

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I.

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. A helyi önkormányzatok közoktatási feladat-ellátási kötelezettségüket az alábbiak szerint láthatják

Részletesebben

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30.

Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30. ALAPÍTÓ OKIRAT módosító Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. Tel.: 78/414-014 e-mail: kistersegkkoros@emitelnet.hu

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. Tel.: 78/414-014 e-mail: kistersegkkoros@emitelnet.hu Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. Tel.: 78/414-014 e-mail: kistersegkkoros@emitelnet.hu 152-4./2007. Kivonat A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 2007. december 5-én

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás Az előterjesztést készítette: Verosztáné Csorba Mónika Előterjesztő:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008.

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. 21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat A Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban részt vevő Önkormányzatok:

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat A Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban részt vevő Önkormányzatok: Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat A Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban részt vevő Önkormányzatok: - Kisszékely Község Önkormányzata Képviselő-testülete (2009.07.01-ig),

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. június30-i ülésének jegyzőkönyvéből 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Hunyadi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Székhelye: 1086 Budapest, Bauer Sándor utca 6-8. Bauer Sándor utca 4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Székhelye: 1086 Budapest, Bauer Sándor utca 6-8. Bauer Sándor utca 4. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1899. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító okirat száma: C/247/24/2010. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2./ A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap I. Pályázati adatlap 1. melléklet a 7/ (III. 9.) BM rendelethez a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására Pályázó Önkormányzat/Társulás

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 20. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben