Tisztelt Nátrán Roland helyettes államtitkár úr! Nemzetgazdasági Minisztérium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Nátrán Roland helyettes államtitkár úr! Nemzetgazdasági Minisztérium"

Átírás

1 Tisztelt Nátrán Roland helyettes államtitkár úr! Nemzetgazdasági Minisztérium Köszönjük válaszát, melyet a Parlament Fogyasztóvédelmi bizottságában feltett illetve az írásban elküldött kérdéseinkre adott. Szeretnénk néhány kiegészítést fűzni a válaszához, sajnos pontosításra szorul még néhány felvetésünk. Az észrevételeinket, kérdéseinket sorszámozzuk, hogy könnyebb legyen rá Önnek válaszolni. A THM célja és meghatározása A THM elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson a különböző hiteltermékek költségeinek összehasonlításához Egyetértünk abban, hogy ez a THM elsődleges célja. Véleményünk szerint van egy másodlagos cél is, mely szerint a futamidő alatt is ennek ismeretében lehet összehasonlítani az élő szerződést a konkurens pénzintézetek ajánlatával. Több ezer, de valószínűbb, hogy több tízezer élő szerződés tartalmazza az alábbi szerződési pontot: A második kamatperiódustól meghatározott THM értékét a Hirdetmény tartalmazza Az 1997-es és a 2010-es rendelet meghatározza, hogy a THM kiszámítása során a kereskedelmi kommunikációban a tárgynegyedévet megelőző hónap 1. munkanapján érvényes devizaárfolyammal kell számolni (11/B. illetve 6. ). Annak a banknak a honlapján, melynek a szerződéséből idéztünk, az alábbi adatokat találjuk: 2008 második negyedévében a kamat 5% volt, ugyan annyi, mint most, 2012 első negyedévében. A THM mindkét esetben, 2008-ban és most, 2012-ben is, a Hirdetmény szerint azonos, 7,71%.

2 Az árfolyam jelentősen változott. Matematikai képtelenség, hogy ha egy képletbe egyszer 150-et, majd 250-t írunk be, akkor ugyanakkora számot kapjunk. 1. kérdés: azonos kamat mellett lehet-e azonos a THM értéke, ha az árfolyam közben 66%-kal emelkedett? A legtöbb deviza elszámolású kölcsönszerződés akkor jött létre, amikor a 41/1997. (III. 5.) Kormány Rendelet (a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről) volt érvényben. Ez alapján: 8. (2) A THM számításánál nem vehető figyelembe: a) a prolongálási költség, b) a késedelmi kamat, c) az egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, d) a biztosítási és garanciadíjak, valamint e) az átutalási díjak. 8. (3) A pénzügyi intézmény a 12. szerint adott tájékoztatásban meghatározott díjakon és költségeken túlmenően az ügylet szerződés szerinti teljesítése esetén az ügyféllel szemben további jogcímen költséget, díjat nem számíthat fel. A pénzintézetek jelentős része különböző vételi és eladási árfolyammal számol. A két árfolyam közti árrés a pénzintézeteknek jelentős bevétel, a kölcsönnel rendelkezőknek jelentős költség. 2. kérdés: tartalmazza-e a vételi-eladási árfolyam közti különbségből adódó költséget a THM képlete? A THM-mel kapcsolatban a Parlamenti vizsgáló bizottság is komoly megállapításokat tesz. A teljes hiteldíj mutatót azzal a fogyasztóvédelmi szándékkal tették kötelezővé, hogy a különböző bankok azonos osztályba sorolt hiteltermékeinek valós költségviszonyait (árazását) összehasonlíthatóvá tegyék. E mutató valóban jelentős segítséget nyújthat a rögzített kamatozású (pl. fogyasztási vagy személyi) hitelek járulékos költségeinek világossá tételében. Tejességgel alkalmatlan ugyanakkor a THM arra, hogy változó kamatozású, devizaalapú hitelek ármását hasonlítsuk össze vele, és meg kevésbé arra, hogy azok tejes futamidőre előrevetített fajlagos költségét megjelenítse. A bankok és hitelközvetítők ugyanakkor a termékértékesítés során kifejezetten építettek arra, hogy a forint-, ill. a deviza alapú hitelek (utóbbiakra nézvést kedvezőbb) teljes hiteldíj-mutatóit összevetették. Teljesen érthetetlen, hogy a felügyelő hatóságok miért tolerálták hosszú éveken keresztül, hogy egy fogyasztóvédelmi eszközből a fogyasztók tudatos megtévesztésének eszköze lett. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának közötti lakossági deviza-eladósodás okainak feltárását, valamint az esetleges kormányzati felelősséget vizsgáló albizottság összefoglaló jelentése (49. oldal)

3 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a teljes vizsgált időszakban képtelennek bizonyult arra, hogy megfelelő súllyal jelenítse meg a fogyasztóvédelmi érdekeket a devizahitelezés folyamatában. Még olyan eklatáns jelenségek esetében sem lépett közbe, mint amilyen a hitelközvetítők tömeges megjelenése a devizahitelek terítésénél, vagy a THM félrevezető alkalmazása, nem is beszélve a manipulatív reklámok kérdésköréről. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának közötti lakossági deviza-eladósodás okainak feltárását, valamint az esetleges kormányzati felelősséget vizsgáló albizottság összefoglaló jelentése (64. oldal) 3. kérdés: Tervezi-e a Minisztérium az alkalmatlan THM rendelet módosítását? 4. kérdés: Tervezi-e a Minisztérium, hogy deviza elszámolású hitelek esetén kötelezően előírja a THM kiszámítását és nyilvánosságra hozását a pénzintézeteknek, egyrészt a Hirdetményben, másrészt az Ügyfeleknek évente küldendő elszámolásban? Az általunk átvizsgált szerződésekben nincs meghatározva a vételi-eladási árfolyam közti különbség mértéke sem %-os, sem egyéb formában. 5. kérdés: Felszámolhat-e a pénzintézet árfolyamkülönbséget, ha annak mértékét a kölcsönszerződésben nem határozta meg? Tájékoztatásra vonatkozó előírások, PSZÁF fogyasztóvédelmi eljárása A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló évi CLXIII törvény részletesen szabályozza a fogyasztók tájékoztatásának szabályait. A legtöbb deviza elszámolású kölcsönszerződés akkor jött létre ( ), amikor az Ön által idézett törvény még nem létezett. Az akkor hatályos jogszabályok szerint a pénzintézeteknek kockázatfeltáró nyilatkozatot kellett aláírni. A PSZÁF honlapja szerint:

4 6. kérdés: értelmezhető-e úgy a törvény, hogy a pénzintézeteknek nem kellett számításokkal bemutatni a kockázatok hatását a törlesztő részletre? A Felügyeletnek nincs hatásköre eljárni a fogyasztó és a pénzügyi szervezetek közötti szerződés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak és megszűnésének, továbbá a szerződésszegés és joghatásai megállapításának eseteiben, polgári jogvita esetén ugyanis a PSZÁF mellett működő alternatív vitarendezési fórum, a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a bírósági út vehető igénybe. Szeretnénk ismertetni Kovács Levente főtitkár úrnak, ezáltal a Bankszövetségnek az álláspontját ezzel kapcsolatban: A magyar banki szektor arra mindig nagy hangsúlyt helyezett, hogy az összes szerződése mindenkor a mindenkori jogszabálynak megfeleljen. Ezt egyébként a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete folyamatosan ellenőrzi, tehát ha valamelyik bank hibát követett volna el, akkor a PSZÁF ezt már régesrég kiszúrta volna és már régesrég megbírságolta volna. Magyarországon bank nem vezetett be olyan terméket, nem csinált olyan szerződésmódosítás,t amit PSZÁF kifogás után életben hagyott volna. A PSZÁF ezeket nagyon gyorsan megteszi. Tehát alapvetően jogszerűtlenség nincsen. Ütköző Délben Kossuth Rádió : kérdés: Miként ellenőrzi a PSZÁF a banki szektor szerződéseit, a banki szektor szerződés szegéseit, ha erre nincs jogosultsága a PSZÁF-nek? 8. kérdés: Tekinthetjük-e igaznak Kovács Levente főtitkár úr megállapítását, miszerint a PSZÁF már régesrég kiszúrta volna a bankok hibáját?

5 Obersovszky Péter riporter kérdése a szerződések szövegével kapcsolatban: Ha egész egyszerűen egy ügyfél nem érti meg akkor ez a Bankszövetség álláspontja szerint úgy kell neki? Kovács Levente a Bankszövetség Főtitkárárának válasza: Nem, de hát más a jogszerűsége és más az érthetősége. Ütköző Délben Kossuth Rádió : kérdés: Egyetért-e Minisztérium azzal, hogy egy kölcsönszerződés akkor is jogszerű, ha annak pontjai nem érthetőek? 10. kérdés: Miért nincs olyan Hatóság, mely vizsgálhatná a pénzintézetek kamat- és költségemelésének jogosságát és indokoltságát 2006 és 2010 között? A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló évi LXXV. Törvény módosításáról szóló T/5842. számú törvényjavaslattal kapcsolatos észrevételek A évi LXXV. Törvény nem kívánja összemosni a devizahitelt és a deviza alapú hitelt. A PSZÁF honlapja alapján:

6 11. kérdés: Egyetért-e Minisztérium azzal, hogy az a deviza alapú hitel (deviza elszámolású hitel), ahol a deviza csak egy elszámolási mód, a teljesítés és a törlesztés forintban történik? 12. kérdés: Igaz-e az a megállapítás, hogy az a deviza alapú hitel (deviza elszámolású hitel) esetén nincs szükség a forint átváltására sem a törlesztésekkor, sem a kölcsön felvételekor, mivel ez az átváltás csak devizahitel esetén jelentkezik? 13. kérdés: Egyetértünk-e abban, hogy zavaró az érintetteknek az, ha a két eltérő hitelterméket egy néven nevezi a pénzügyi szakma? Javasoljuk, hogy a devizahitelt hívjuk ezen túl devizahitelnek. A deviza alapú hitelt és a deviza elszámolású hitelt pedig hívjuk ezen túl deviza alapú hitelnek. Köszönjük a pontosító válaszokat a Kormány terveivel kapcsolatban. A devizahitelesek megsegítése Látjuk és érzékeljük, hogy a Kormány sokat foglalkozik az adósságcsapdában lévő devizahitelesek problémáival. Szerintünk még nem sikerült átfogó megoldást találni. Szükségesnek tartjuk, hogy a Minisztérium ne csak a Bankszövetséggel egyeztessen, hanem az érintett civilekkel is. Ismételten utalnánk azokra a korábban ismertetett nem valós állításokra, melyeket a Bankszövetség hónapok óta hangsúlyoz. Sajnos az említetteken kívül sok ilyen valótlan állítás van a bankszektor részéről. Az egyoldalú szerződésmódosítások megszüntetése érdekében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló CXII. Törvény módosításáról szóló T/5236. számú önálló indítvány. A hatályos szabályok korlátot szabnak a hitelintézetek egyoldalú szerződésmódosításainak, védik ezáltal az ügyfelek érdekeit. Nem tartjuk elégségesnek a megtett jogszabály korlátozásokat, további fogyasztóvédelmi intézkedéseket tartunk szükségesnek. Nincs rendezve a kényszerértékesítések, árverések menete, korlátozni szükséges a végrehajtók hatalmát A pénzintézetek egymillió embert becsaptak az elmúlt 6-8 évben, nem történt meg sem a károkozás mértékének a meghatározása, sem a kártalanítás módja. Szeretnénk a Minisztérium figyelmébe ajánlani a melléklet összeállításunkat, melyet elküldtünk a Parlamenti képviselőknek és több Parlamenti bizottságnak. Üdvözlettel: Szabó József a Hiteles Mozgalom egyik alapítója április 1.

A betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről szóló 41/1997 (III.5.

A betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről szóló 41/1997 (III.5. Igen Tisztelt Kúria! Folyamatosan figyelemmel kísérjük a Kúria munkáját a banki hitelezéssel és ezen belül is a devizahitelezésnek elnevezett kölcsöntermékkel kapcsolatban. A Pénzügyi Szervezetek Lakossági

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI ELEMZÉS A HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK DEVIZAHITELEZÉSI GYAKORLATÁRÓL

FOGYASZTÓVÉDELMI ELEMZÉS A HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK DEVIZAHITELEZÉSI GYAKORLATÁRÓL FOGYASZTÓVÉDELMI ELEMZÉS A HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK DEVIZAHITELEZÉSI GYAKORLATÁRÓL 2000 2009 2011. november 11. TARTALOMJEGYZÉK OLDAL A. ELŐSZÓ 5 B. FELHÍVÁS 6 C. ÖSSZEFOGLALÓ 7 1. Saját

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt

Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt Hitelfelvétel előtt gondosan mérlegelje anyagi helyzetét, teherviselő képességét és jövedelme esetleges csökkenésének lehetőségét! Alaposan nézzen körül a Gádoros Takarék

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

129/2007. VJ. Raiffeisen Bank Zrt. - fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása

129/2007. VJ. Raiffeisen Bank Zrt. - fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása 129/2007. VJ Raiffeisen Bank Zrt. - fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) ellen fogyasztói döntések

Részletesebben

1. Mi a deviza alapú kölcsön tartalma, deviza alapú kölcsön-e vagy forint kölcsön?

1. Mi a deviza alapú kölcsön tartalma, deviza alapú kölcsön-e vagy forint kölcsön? T. Kúria! 1055 Budapest, Markó u. 16. Elnok@kuria.birosag.hu Dr. Darák Péter Úr! Elnök Tisztelt Elnök Úr! Rendkívüli jelentőségű a fogyasztói kölcsönszerződések devizában történt elszámolásának és az egyoldalú

Részletesebben

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL JELENTÉSE

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL JELENTÉSE A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL JELENTÉSE A TISZTESSÉGTELEN PIACI MAGATARTÁS ÉS VERSENYKORLÁTOZÁS TILALMÁRÓL SZÓLÓ, TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1996. ÉVI LVII. TÖRVÉNY 36/A. -A ALAPJÁN A JELZÁLOGHITELEZÉS TÁRGYÁBAN

Részletesebben

Hitelintézeti fogalomtár

Hitelintézeti fogalomtár Hitelintézeti fogalomtár 2012. A fogalomtár megjelent a Magyar Bankszövetség által, a 25 éves kétszintű bankrendszer évfordulója alkalmából. Szerkesztette Kovács Levente Lektorálta Csillik Péter, Vass

Részletesebben

Devizahitelek. Tényleg értem? A PSZÁF fogyasztóvédelmi tájékoztatója

Devizahitelek. Tényleg értem? A PSZÁF fogyasztóvédelmi tájékoztatója Devizahitelek Tényleg értem? A PSZÁF fogyasztóvédelmi tájékoztatója A devizahitelekrõl további információkat talál fogyasztóvédelmi honlapunkon www.pszaf.hu PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE PSZÁF

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 5 4. A kölcsönszerződés létrejötte, a felek kötelezettségei...

Részletesebben

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Jelen Magatartási Kódex célja, hogy megerősítse a lakossági hitelfelvevők

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés:

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Szóljatok, ha szólni kell... most a hitelkárosultakért!!! 309. szám A TARTALOMBÓL Lesz-e még a nemzet olyan, hogy halált nem érdemel?... 4 az öntudatos magyar polgár lapja Kormányt buktathat a devizahitel...

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. március 24. 2014. 8. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 8/2014. (III. 20.) AB határozat az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdésének, valamint ezzel összefüggésben

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

Pénzügyi jogi projekt

Pénzügyi jogi projekt Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Pénzügyi jogi projekt 2 0 1 1 / 3 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának pénzügyi jogi projektjét 2010-ben a Magyar Bankszövetség, a Magyar Fejlesztési Bank

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t V E R S E N Y T A N Á C S Vj-182/2007/41. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. B. V. jogi főelőadó által képviselt Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest), valamint a dr.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tájékoztató füzet a pénzügyi szolgáltatásokról Szerkesztette: Dr. Kispál Edit Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (1012 Budapest, Logodi

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó

Részletesebben

Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának joga (elemzés a német és az osztrák jog alapján) 1

Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának joga (elemzés a német és az osztrák jog alapján) 1 24 BODZÁSI BALÁZS Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának joga (elemzés a német és az osztrák jog alapján) 1 A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA SM.3.sz. melléklet HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Hitelezés Üzletszabályzata /továbbiakban: Üzletszabályzat / a Bácska Takarékszövetkezet, - 6430 Bácsalmás Gr Teleki u. 2.; Cégjegyzék szám: 03 02 000174;

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Bankszövetség 2011. II. negyedévi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ a Bankszövetség 2011. II. negyedévi tevékenységéről 1 MAGYAR BANKSZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ a Bankszövetség 2011. II. negyedévi tevékenységéről Budapest, 2011. július 2 Tartalomjegyzék I. SZABÁLYOZÁSI, ÖNSZABÁLYOZÁLYOZÁSI KÉRDÉSEK... 4 1 A lakáshitelezéssel kapcsolatos

Részletesebben

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Tartalom 1.Azonosító adatok:... 4 2. Általános rendelkezések... 4 Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

5. Összefoglaló javaslatok... 46

5. Összefoglaló javaslatok... 46 Bevezetés... 2 1. Hitelek és devizahitelek szabályozása hazánkban... 4 2. A hazai lakossági devizahitelek piacának bemutatása... 11 2.1. A devizapiac meghatározása... 11 2.1.1. A devizapiac, mint a világ

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Fogyasztó Adóstárs Annuitás Banki munkanap Biztosíték Devizahitel Deviza kockázat Devizabelföldi Devizakülföldi Dologi adós Előtörlesztés Esedékesség Eltartottak Az a természetes személy ügyfél, akivel

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak

A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

Megkérdeztük, hogy mennyi lesz a lakás- takarékpénztári megtakarításunk és erre mennyi kamatot kapunk. Nem kaptunk érdemi választ.

Megkérdeztük, hogy mennyi lesz a lakás- takarékpénztári megtakarításunk és erre mennyi kamatot kapunk. Nem kaptunk érdemi választ. Rövid beszámoló a 2012.02.02-i tárgyalásról hitelesmozgalom.euoldal.hu 2012.02.03 Az Erste Banktól kértünk információkat, adatokat, melyeket nem adott meg. Ezért Pesti Központi Kerületi Bírósághoz fordultunk

Részletesebben