KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31."

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Dátum: Mezőkeresztes, január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1

2 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Székhely: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 37 Honlap címe: Levelezési cím: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 37 Telefonszám: 49/ Cégjegyzékszám: Adószám: KSH statisztikai számjel: Alakulás éve: 1957 Felügyelőbizottság elnöke: Dr. Juhász Ibolya Igazgatóság elnöke: a beszámolási időszakban : Kuzmi István Első számú vezető: a beszámolási időszakban : Kuzmi István től az elnök-igazgató nyugdíjba vonult. A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. számú törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján az MNB (Magyar Nemzeti Bank) által engedélyezett következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása, hitel- és pénzkölcsön nyújtása, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, kezesség és bankgarancia vállalás pénzügyi/befektetési szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) A szövetkezet a Takarékbank függő ügynökeként őszén kezdte meg befektetési szolgáltatási tevékenységét. Kirendeltségek, fiókok, egységek felsorolása: Kirendeltségek: Mezőkeresztes, Dózsa György u. 37. Szentistván, Széchenyi u. 10. Bükkábrány, Mátyás király u. 15. Borsodivánka, Szabadság u. 4. Mezőnyárád, Szent István király u. 84. Sály, Tél u. 2/b. Mezőkövesd, Mátyás király u. 70. Tibolddaróc, Széchenyi u. 1/a. Miskolc, Gutenberg u. 1. Miskolc, Szolártsik tér 23. Tiszaújváros, Széchenyi u. 25. Mezőcsát, Hősök tere 17/a Mályi, Fő u. 18. Miskolc, Vörösmarty u

3 Betétgyűjtő pénztárak: Mezőnagymihály, Kossuth u. 39. Vatta, Szemere u. 20/a. Kács, Fő u. 60. Saját jogú zálogházat üzemeltetünk az alábbi helységben: Szerencs, Rákóczi u. 84. A szövetkezeti hitelintézeti integráció (a továbbiakban: Integráció) több mint 100 önálló, magántulajdonban lévő szövetkezeti hitelintézet takarékszövetkezet, hitelszövetkezet, illetve kisebb bank együttműködése. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a szövetkezeti hitelintézetek integrációjának versenyképes és prudens működését biztosító központi bankja, amelynek legfontosabb ügyfelei a bankot alapító szövetkezeti hitelintézetek. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (továbbiakban: MTB, Takarékbank) az Integráció központi bankjaként egyfelől szabályozza és biztosítja az integrációban részt vevő hitelintézetek egységes banki működését és koordinálja üzleti fejlődésüket, másfelől korszerű termékeket és szolgáltatásokat nyújt a szövetkezeti hitelintézetek számára. A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvényben foglaltak szerint a Takarékbankkal és az Integrációhoz tartozó többi szövetkezeti hitelintézettel összevont felügyelet alá tartozik. A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet a Takarékbank által készített összevont, konszolidált éves beszámolóban teljes körűen bevont leányvállalkozásként szerepel. 3

4 2. Jegyzett tőke, tulajdonosi struktúra A Takarékszövetkezet jegyzett tőkéjében és tulajdonosi struktúrájában 2014-ben jelentősebb változások nem történtek. A szövetkezet jegyzett tőkéje bázis időszaki adathoz ( e Ft) viszonyítva e Ft-tal csökkent, mely részjegy kifizetésből adódott. A tulajdonosok kezében lévő részjegyek össznévértéke 2014-ben 11,89 %-kal csökkent a bázisidőszakhoz képest elsősorban az elhunyt tulajdonosok örököseivel való elszámolások miatt. A Takarékszövetkezetnél Ft/ db névértékű részjegyek testesítik meg a tulajdonosok követelését. A részjegyek összetétele a következő: Részjegy/ részvénytípus Darabszám Névérték (eft/db) Össznévérték (eft) Részjegy Összesen A különböző szektorba tartozó tulajdonosok tulajdoni hányadának alakulását mutatja be a következő táblázat. Tulajdonosi szektorok Tagok / tulajdonosok száma db / fő Tagok / Részvények / Részvények / tulajdonosok Részjegyek Tulajdoni Részjegyek névérték hányad (%) névérték száma (eft) (eft) db / fő Jogi személyek , ,05 Természetes személyek , ,95 Összesen Tulajdoni hányad (%) 2013-ban és 2014-ben is a részjegyek 99,95 %-át a magánszemélyek birtokolják december 31-én a szövetkezetnek 1 fő 10 % feletti részaránnyal rendelkező tulajdonosa (tulajdoni hányada: 14,82 %), illetve 3 fő 5 % feletti részaránnyal rendelkező tulajdonosa (20,08 %) volt december 31-én a részjegytőke csökkenése miatt a szövetkezetnek 2 fő 10 % feletti részaránnyal rendelkező tulajdonosa (tulajdoni hányada: 28,62 %), illetve 1 fő 5 % feletti részaránnyal rendelkező tulajdonosa (5,81 %) volt. 4

5 3. A számviteli politika főbb elemei, értékelési elvek A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet éves beszámolóját a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (Hpt.), a tőkepiacról szóló törvényben (Tpt.), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvényben (Bszt.), valamint a számviteli törvényben megfogalmazott alapelveknek és a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló, 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet előírásainak megfelelően készítette el, összhangban a társaság számviteli politikájával. A Takarékszövetkezet a számviteli törvény előírásai szerint kettős könyvviteli rendszerben vezeti nyilvántartásait és könyvvizsgálati kötelezettség alá tartozik. A Takarékszövetkezet könyvvizsgálója a 2014-es üzleti évben a Fujkó Anna Bejegyzett Könyvvizsgáló Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 18), az aláíró személyében felelős könyvvizsgáló Fujkó Anna (kamarai tagsági száma: ). A könyvvizsgálati szolgáltatás szerződés szerinti díja (havi) nettó 250 ezer forint, amely tartalmazza a magyar számviteli szabályok szerinti egyedi éves beszámoló vizsgálatát. Az éves beszámoló aláírására a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Igazgatóságának belső tagja jogosult: Tóth Zoltánné. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Gárdonyi István. A hitelintézeti éves beszámoló összeállításáért felelős személy: Kreszadló Istvánné, regisztrációs száma: A mérleg fordulónapja december 31, a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év január 31. Az éves beszámolóban a számszerű adatok ezer forintban szerepelnek. A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet nem rendelkezik leányvállalattal. A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet éves beszámolójának részei: Mérleg (250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti szerkezetben) Eredménykimutatás (250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 2. sz. melléklete szerinti szerkezetben függőleges tagolásban) Kiegészítő melléklet (mely magában foglalja a cash flow kimutatást a 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 3. sz. mellékletének A változata szerint) Bár az éves beszámolónak nem része az üzleti jelentés, azt a Takarékszövetkezet minden évben elkészíti és gondoskodik arról, hogy székhelyén és honlapján az érdeklődők számára rendelkezésre álljon. A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet rendelkezik mindazon a Takarékszövetkezet sajátosságait figyelembevevő szabályzattal, amelyet a évi CCXXXVII. törvény (a hitelintézetekről, és a pénzügyi vállalkozásokról), valamint a számviteli törvény és a 250/2000 (XII.24.) Kormányrendelet a számviteli politika keretében előír: 5

6 Számviteli politika keretébe tartozó szabályzatok A hatályba helyezésről szóló határozat száma IG-6/13/2013.MTB hat. Utolsó módosítás dátuma Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelés szabályzata Fedezetértékelési szabályzat 2/6/8/ Monitoring-, Eszközértékelési-, Értékvesztés-elszámolási-, és 2/3/6/ Céltartalékképzési Szabályzat Számlarend és számlatükör 26/2013.SZHISZ hat. Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek leltárkészítési és 1/5/13/ leltározási szabályzata Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat - - Pénz- és értékkezelési szabályzat 1/2/ Szigorú számadású nyomtatványok kezelésének szabályzata 3/7/ Kockázatvállalási szabályzat Ig.4/10/9/ Befektetési szabályzat 6/1/ Ügyfél- és partnerminősítési szabályzat 2/4/8/ Ügyletminősítési és értékelési szabályzat 2/4/8/ Betétgyűjtésre vonatkozó szabályzat 7/6/ Számlavezetésre vonatkozó szabályzat 5/3/ A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet nem alkalmazza a valós értékelési eljárásokat, az éves beszámoló készítésénél alkalmazott értékelési elvek az alábbiakban összegezhetők: 3.1. Pénzeszközök A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet a devizaállományt és a valutakészletet az MNB által közzétett, az év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon értékelte. A forint készpénzkészlet, a jegybanknál vezetett forint pénzforgalmi és lekötött számlák, valamint az ezekhez kapcsolódó átvezetési számlák állományát a mérleg könyv szerinti értéken tartalmazza Állampapírok, hitelviszonyt megtestesítő és más, változó hozamú értékpapírok A forgatási célú értékpapírok között a rövid távú árfolyamnyereség vagy kamatbevétel elérése céljából vásárolt, valamint a befektetési célú értékpapírok közül a mérleg fordulónapját követő egy éven belül lejáró értékpapírok szerepelnek. A befektetési célú értékpapírok között mutatja ki a Takarékszövetkezet a hosszú távú kamatjövedelem elérése érdekében vásárolt értékpapírokat. Az értékpapírok értékelése az elszámolt értékvesztéssel csökkentett beszerzési értéken FIFO elv szerinti értékelési eljárással történt, az értékpapírok után a Takarékszövetkezet a minősítési és értékvesztési szabályzataiban foglaltak szerint értékvesztést számol el. Az értékpapírok vételárában, illetve eladási árában elismert kamatot a Takarékszövetkezet kamatbevételt csökkentő tételként, illetve kamatbevételként számolja el. A devizában kibocsátott értékpapírok az év utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon szerepelnek a mérlegben. A befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok névértéke és nettó bekerülési értéke közötti különbözetet a Takarékszövetkezet időarányosan elhatárolja. 6

7 3.3. Részvények és részesedések A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet a részvények és részesedések között mutatja ki a tartós befektetéseket, a forgatási célú részvényeket, valamint a hitel-tőke konverzió során a tulajdonába került részesedéseket. A részvények értékelése a FIFO elv alapján, a részesedések értékelése kibocsátónként számított átlagos beszerzési áron (csúsztatott átlagáron) történt, a részesedések után a Takarékszövetkezet a minősítési és értékvesztési szabályzataiban foglaltak szerint értékvesztést számol el. A devizában fennálló részvények és részesedések az év utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon szerepelnek a mérlegben Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni, valamint egyéb követelések A követelések (hitelek, bankközi kihelyezések, egyéb követelések) értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek a mérlegben. A Takarékszövetkezet a hitelintézeti tevékenységhez kapcsolódó külföldi pénznemben fennálló követeléseket az MNB által közzétett, az év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon értékelte. A hitelintézetekkel és az ügyfelekkel szembeni követelések után elszámolt értékvesztés meghatározása a vonatkozó jogszabályok és a Takarékszövetkezet minősítési és értékvesztési szabályzataiban foglaltak szerint történt. A menedzsment megítélése szerint az elszámolt értékvesztés mértéke megfelelő. A Szövetkezeti Hitelintézetben a felmért kockázatok minősítése alapján a Kockázati Stratégiában meghatározott összeghatárra tekintettel a Szövetkezeti Hitelintézet a minősítési kategóriákhoz rendelt értékvesztés (vagy visszaírás) elszámolását, illetve a céltartalék-képzést alapvetően kétféle módon végzi. A kétféle módszer a következő: Az egyedi elszámolás, illetve képzés: az összeghatárt meghaladó kitettség, befektetés, követelések fejében kapott készlet vagy mérlegen kívüli vállalt kötelezettség esetében (beleértve az ezen összeghatárt meghaladó lakossági, fogyasztási hiteleket) az értékvesztés vagy annak visszaírása, illetve a céltartalék mértékének meghatározása minden esetben a minősítéshez kapcsolódó, a későbbiekben ismertetett súlysávokon belüli egyedi hozzárendeléssel történik. A hitelintézet által vállalt garancia, mint függő kötelezettség esetében értékhatártól függetlenül az értékvesztés elszámolása vagy annak visszaírása, illetve a céltartalék mértékének meghatározása minden esetben a minősítéshez kapcsolódó, súlysávokon belüli egyedi hozzárendeléssel történik. A csoportos egyszerűsített elszámolás, illetve képzés: a csoportos egyszerűsített értékelés keretében egyszerűsített minősítési eljárással minősített összeghatár alatti kitettség, befektetés, követelések fejében kapott készlet vagy mérlegen kívüli vállalt kötelezettség az egyes minősítési kategóriákhoz tételesen hozzárendelt százalékos mutató alapján történik. A csoportos egyszerűsített minősítés keretében egyszerűsített minősítési eljárással (fedezettséggel kombinált) a késedelmek alakulásának figyelembe vételével minősített kitettségek - a szabályzatban rögzített összeghatár alatti és azt elérő tételek - esetében a 7

8 Szövetkezeti Hitelintézet az értékvesztés elszámolását, illetve a képzendő céltartalék (illetve a minősítés) meghatározását az alábbiak szerint végzi. Értékvesztés kulcsok a csoportos minősítés keretében - a lejárt napok száma mellett a biztosítékot (fedezettséget) is figyelembe vevő egyszerűsített minősítési eljárás esetére Lejárt napok száma Fedezettség* Lakosság Egyéb 150 % felett % között 75 % alatt ÉV kulcs Nagyobb, mint 730 Nagyobb, mint *Fedezettség: A kitettségre eső (allokált) korrigált hitelfedezeti érték A minősítési kategóriába sorolás az alábbiak szerint történik: Értékvesztés kulcs Hitkr. szerinti minősítési kategóriák 0 % Problémamentes (1) 1-10 % Külön figyelendő (2) % Átlag alatti (3) % Kétes (4) 71% % Rossz (5) Az elszámolt értékvesztés és a megképzett céltartalék szintjét a Szövetkezeti Hitelintézet az ügyletminősítéssel együtt legalább negyedévente felülvizsgálja. Az éven túli lejáratú követelések évben esedékes törlesztő részlete átsorolásra került az éven belüli lejáratú követelések közé. A kamat függővé tételt, illetve a kamatok és kamatjellegű bevételek időbeli elhatárolását a Takarékszövetkezet a 250/2000. (XII.24.) kormányrendeletben előírtaknak megfelelően hajtotta végre Immateriális javak Az immateriális javak között vagyoni értékű jogok és szellemi termékek (szoftverek) szerepelnek. Az immateriális javakat a Takarékszövetkezet az ide vonatkozó előírásoknak megfelelően a le nem vonható általános forgalmi adót tartalmazó beszerzési értéken aktiválja. A Takarékszövetkezet immateriális javainak leírási ideje: 8

9 Eszközcsoport Hasznos élettartam (év) Leírási kulcs (%) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 5 év 20% Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 év 20% Vagyoni értékű jogok gyorsan elavulók 3 év 33% Vagyoni értékű jogok középtávon elavulók 5 év 20% Vagyoni értékű jogok lassan elavulók 6 év 16% Szellemi termékek (pl. szoftverek) gyorsan elavulók 2 év 50% Szellemi termékek (pl. szoftverek) középtávon elavulók 3 év 33% Szellemi termékek (pl. szoftverek) lassan elavulók 5 év 20% Egyéb szellemi alkotások gyorsan elavulók 3 év 33% Egyéb szellemi alkotások gyorsan elavulók 5 év 20% Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel, havi gyakorisággal történik. A Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó vagyoni értékű jogok és szellemi termékek értékcsökkenését egy összegben, beszerzéskor számolta el a Takarékszövetkezet. A Takarékszövetkezet immateriális javainál értékhelyesbítést nem alkalmaz. A vonatkozó értékadatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza Tárgyi eszközök A tárgyi eszközöket nettó értéken (a beszerzési, előállítási költségek és az értékcsökkenés különbözeteként), a beruházásokat a tárgyi eszközök beszerzési, előállítási költségein, a beruházásokra adott előlegeket a fizetett összegben szerepelteti a Takarékszövetkezet a mérlegben. A tárgyi eszközök esetében a beszerzési érték részét képezi a tárgyi eszközök le nem vonható általános forgalmi adója is. A terv szerinti értékcsökkenés bruttó érték és a lineáris elszámolás módszerével kerül havonta megállapításra, vagyis a várható élettartam alatt évenként azonos összegű az elszámolt amortizáció. Az alkalmazott leírási kulcsok megegyeznek a társasági adótörvényben meghatározott mértékkel. A vonatkozó értékadatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. Eszközcsoport Hasznos élettartam (év) Leírási kulcs (%) Ingatlanok 50 év 2% Egyéb építmények 30 év 3% Bérelt ingatlanon végzett beruházások 16 év 6% Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok konkrét lejárattal a jog fennállásának időszaka Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb esetben 5 év 20% Műszaki berendezések, egyéb felszerelési tárgyak 7 év 14,5% Szállító és hírközlő eszközök 7 év 14,5% Ügyvitel-technikai eszközök 3 év 33% Számítástechnikai eszközök gyorsan elavuló 2 év 50% Számítástechnikai eszközök középtávon elavuló 3 év 33% Számítástechnikai eszközök lassan elavuló 5 év 20% Járművek 5 év 20% Irodai bútorok, berendezések 7 év 14,5% Egyéb berendezések, felszerelések (nem banküzemi) 7 év 14,5% az időszaknak megfelelő érték 9

10 A számviteli politikában foglaltaknak megfelelően a Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszközök értékcsökkenését egy összegben, beszerzéskor számolja el a Takarékszövetkezet. Értékhelyesbítést a tárgyi eszközök esetében alkalmaz a Takarékszövetkezet. Az értékhelyesbítés Az Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelés szabályzatában leírtak szerint történik Készletek A készleteket a mérlegben az elszámolt értékvesztéssel csökkentett beszerzési áron, illetve előállítási költségen mutatja ki a Takarékszövetkezet. A követelések fejében megszerzett eszközök bekerülési értéke az eszköz megállapodás, csereszerződés, vagyonfelosztási javaslat szerinti (számlázott, bizonylatolt) értéke. A követelések fejében átvett eszközökkel kapcsolatos értékvesztés elszámolása a várható értékesítési veszteség figyelembevételével történik Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások tartalmazzák a pénzügyileg 2014-ben rendezett, következő év(ek)et érintő költségeket, ráfordításokat, a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés napja között járó, esedékes és befolyt kamatokat, valamint a tárgyévre időarányosan járó, de nem esedékes (megszolgált) bevételeket. Halasztott ráfordítással a Takarékszövetkezet 2014-ben nem rendelkezett Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni kötelezettségek A kötelezettségek a mérlegben a visszafizetendő értéken szerepelnek. A hitelintézeti tevékenységhez kapcsolódó külföldi pénznemben fennálló kötelezettségek értékelése az év utolsó napján érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon történt. A hosszú lejáratú kötelezettségek 2015-ben esedékes törlesztése az éven belüli kötelezettségek közé került átsorolásra. A kötelezettségek között mutatja ki a Takarékszövetkezet a tárgyév végén a mérlegkészítésig esedékes a jogszabály alapján tőkésített, ki nem fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások összegét is Kibocsátott értékpapírok A kibocsátott értékpapírokat a Takarékszövetkezet a lejáratkor visszafizetendő névértéken mutatja ki Céltartalékok A Takarékszövetkezet a nyugdíjra és végkielégítésre, a kockázatvállalásnak minősülő függő kötelezettségekre képzett kockázati céltartalékot, a várható kötelezettségekre és költségekre képzett céltartalékokat, valamint az egyéb céltartalékokat szerepelteti a beszámolóban Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolásként kerültek kimutatásra a banküzemi költségekkel kapcsolatos elhatárolásokon kívül a mérleg fordulónapján esedékes, mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett, valamint a mérleg fordulónapján járó, de nem esedékes (megszolgált) ráfordítások, illetve a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg rendezett, de nem a tárgyévet illető bevételek. Halasztott bevétellel a Takarékszövetkezet 2014-ben rendelkezett. 10

11 3.13. Saját tőke A saját tőke elemei a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek Határidős ügyletek értékelése Határidős ügylettel a Takarékszövetkezet nem rendelkezik Nyilvántartási rendszerek változása A nyilvántartási rendszerek körében 2014-ben nem történt változás Besorolások módosítása A jelen beszámolót érintően az egyes állományok besorolásai 2014-ben nem módosultak Jelentős összegű hiba A Takarékszövetkezet háromoszlopos mérleget és eredménykimutatást készít arról az üzleti évről, amelyben az ellenőrzés vagy önellenőrzés során jelentős összegű hiba került feltárásra. A lényegesség elvével összhangban jelentős összegűnek minősül a hiba, ha a feltárás évében, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, és/vagy saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegétől függően az alábbiak alakul: Az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszege Hibák eredményt, saját tőkét módosító értéke mérlegfőösszeg > 25 MrdHUF Jelentős összegű hiba > 500 MHUF 25 MrdHUF > mérlegfőösszeg > 50 Jelentős összegű hiba > mérlegfőösszeg 2%-a MHUF 50 MHUF > mérlegfőösszeg Jelentős összegű hiba > 1 MHUF Leltározási szabályok A hatályos leltárkészítésre vonatkozó előírásokat az Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek leltárkészítési és leltározási szabályzata tartalmazza A számviteli politika évi változásai A számviteli politika központilag karbantartott szabályai 2014-ben lényeges módon nem változtak. A számviteli politikának a Takarékszövetkezet által karbantartott szabályrendszerében sem volt jelentős változás. 11

12 4. A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete 4.1. Eszközök A Takarékszövetkezet eszközállományának előző és tárgyévi összetételét a következő táblázatok mutatják: Forint Deviza* Összesen Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények, részesedések és más változó hozamú értékpapírok Immateriális javak és tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen * i MNB devizaárfolyamon Forint Deviza* Összesen Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények, részesedések és más változó hozamú értékpapírok Immateriális javak és tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen * i MNB devizaárfolyamon A Takarékszövetkezet mérlegében szereplő, sajátos értékelés alá vont eszközök minősítési kategóriánkénti bemutatása a 8. sz. mellékletben szerepel Pénzeszközök Készpénz (pénztár és ATM) MTB-nél vezetett pénzforgalmi számla Pénzeszközökkel kapcsolatos átvezetési számlák Egyéb 0 0 Összesen Készpénzből az ATM egyenleg december 31-én: eft, december 31-én: eft. A valutapénztárak egyenlege december 31-én: eft, 2014.december 31-én: 598 eft (jelentős része EUR). Az MTB-nél vezetett deviza számla (CHF) egyenlege december 31-én: 17 eft, december 31-én: 14 eft. 12

13 A készpénzkészlet jelentős növekedését az indokolja, hogy a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggő jogszabályi rendelkezések értelmében a lakossági ügyfelek havonta Ft-ig díjmentesen juthatnak készpénzhez. Az ügyfelek zökkenőmentes készpénzzel történő ellátása érdekében szükségszerűen növekedtek 2014-ben a pénztár és ATM készletek Állampapírok Névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Diszkont- és kamatozó kincstárjegyek Államkötvények Összesen Névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Jegybanki kötvények Diszkont- és kamatozó kincstárjegyek Államkötvények Összesen Az állampapírok állománya jelentősen csökkent 2014-ben 2013 üzleti évhez képest. A változás oka, hogy a Takarékszövetkezet a szabad forrásának hasznosítása során jellemzően Takarékbanki rövid lejáratú (max. 91 nap) betéteket helyezett el, mert ezek hozama rövid távon mérhetően magasabb, mint a diszkont kincstárjegyeké Követelések A követelésállomány szerkezetét a következő táblázat szemlélteti: Hitelintézetekkel szembeni követelések (bruttó) Hitelintézetekkel szembeni követelések értékvesztése (-) 0 0 Ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatási követelések éven belül (bruttó) Ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatási éven belüli követelések értékvesztése (-) Ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatási követelések éven túl (bruttó) Ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatási éven túli követelések értékvesztése (-) Befektetési szolgáltatásból származó követelések (bruttó) 0 0 Befektetési szolgáltatásból származó követelések értékvesztése (-) 0 0 Összesen A követelésállomány 2014 üzleti évben 5,91 %-kal nőtt. Ezen állományon belül a hitelintézetekkel szembeni bruttó követelések 22,83%-kal nőttek, míg az ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatási követelések éven belül 18,58 %-kal, az éven túliak 1,01 %- kal csökkentek. A bruttó követelésekre 2013-ban e Ft, míg 2014-ben e Ft értékvesztés került megképzésre, mely az ügyfelekkel szembeni követelésekre rávetítve 2013-ban 7,72 %-os, míg 2014-ben 8,33 %-os átlagos értékvesztés szintet jelent. A hitelintézetekkel szembeni követelések jellege betétkihelyezés én 1.497ezer Ft volt az ún. I betét, a többi max. 91 napra elhelyezett lekötött betét. 13

14 4.1.4 Hitelportfólió, ügyfelekkel szembeni követelések A hitelportfólió minősítés szerinti összetételét a következő táblázat szemlélteti: Bruttó érték % Bruttó érték % Nettó érték % Nettó érték % Problémamentes , , , ,2 Külön figyelendő , , , ,7 Átlag alatti , , , ,8 Kétes , , , ,6 Rossz , , , ,7 Összesen A hitelportfólió minőség adatait tekintve megállapítható, hogy 2014-ben az Átlag alatti, Kétes és Rossz bruttó állományok aránya összesen 11,70 % volt, míg 2013-ban 11,50 %. Ez a kép a nettó oldalon pozitív irányba fordul, köszönhetően a Takarékszövetkezet konzekvens értékvesztés képzési gyakorlatának. Az Átlag alatti, Kétes és Rossz nettó állományok aránya 2014-ben 4,10 %-ra csökkent a 2013-as 4,40 %-os arányhoz képest. Az átstrukturált hiteleket a következő táblázat mutatja: Hitel típusa Bruttó követelés Nettó könyv szerinti érték Bruttó követelés Nettó könyv szerinti érték Lakossági jelzálog fedezetű, devizás ingatlan hitel Lakossági jelzálog fedezetű, forintos ingatlan hitel Lakossági személyi hitelek Egyéb/vállalkozások Összesen Az átstrukturált hitelek állománya 2014-ben 12,62 %-kal csökkent 2013-hoz képest. A csökkenést döntő részt a lakossági jelzálog fedezetű forintos ingatlan hitelek állományi csökkenése (-16,69 %) indukálta, de csökkent a lakossági személyi átstrukturált hitelek állománya is (-1,23 %). A lakossági jelzálog fedezetű devizás ingatlan átstrukturált hitelek állományi növekedésére hatással volt a svájci frank árfolyam emelkedése is. Általánosságban megállapítható, hogy az átstrukturált hitelekre 2014 üzleti év végén átlagosan 32,17 %-os értékvesztés került megképzésre, míg ez az arány 2013-ben 29,66 % volt Befektetési célú részesedések A Takarékszövetkezet a következő gazdasági társaságokban rendelkezik részesedéssel: MTB Zrt., Garantiqa Hitelgarancia Zrt., Banküzlet Zrt., Tak-Invest Zrt. és az Orient+ Zrt. A részesedések részletes adatai a 2. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra. Az adatok alapján megállapítható, hogy az ötből négy részesedés esetében a minősítés problémamentes, míg az Orient+ Zrt. esetében rossz. A minősítéssel összhangban az érintett részesedésre vonatkozóan 100 % értékvesztés került megképzésre. 14

15 4.1.6 Értékpapírok A Takarékszövetkezet a magyar állampapírokon kívül az alábbi értékpapírokat tartotta a könyveiben és december 31-én: Névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Belföldi önkormányzati kötvények Belföldi vállalati kötvények Belföldi befektetési jegyek Forgatási célú belföldi tőzsdei részvények forintban Összesen Névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Belföldi önkormányzati kötvények Belföldi vállalati kötvények Belföldi befektetési jegyek Forgatási célú belföldi tőzsdei részvények forintban Összesen A szövetkezet értékpapír állománya 2014-ben jelentősen csökkent, melynek elsődleges oka az, hogy az integrációs törvény előírásai szerint a szabad forrásait a Takarékbank Zrt-n keresztül köteles hasznosítani, mely azt jelenti, hogy a nyílt bankközi értékpapír piacon korlátozottan vásárolhat december 31-én a Takarékszövetkezet belföldi vállalati kötvény állománya ezer Ft névértékű FHB kötvényből és e Ft névértékű MFB kötvényből állt. A belföldi befektetési jegyek állománya a Takarék Invest Hazai Kötvény alap befektetési jegyeiből tevődik össze Immateriális javak, tárgyi eszközök Az immateriális javak állományának megbontása: Nettó érték Nettó érték Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 Vagyoni értékű jogok 0 0 Szoftverek Egyéb szellemi termékek 0 0 Immateriális javak beruházásai 0 0 Összesen A tárgyi eszközök megbontása az 1. számú mellékletben látható. Az immateriális javakon belül kizárólag szoftverekkel rendelkezünk, melyek nettó értéke folyamatos csökkenést mutat köszönhetően annak, hogy az elmúlt években a Takarékszövetkezet új szoftvert nem szerzett be. A Takarékszövetkezet a tárgyi eszközeire 2014-ben összesen e Ft értékcsökkenést számolt el, a tárgyi eszközök nettó értéke december 31-én e Ft, melynek 66,90 %-a ingatlan, 2,19 % műszaki és egy berendezések, gépek, felszerelések, járművek, valamint 30,91 % az ingatlanokkal kapcsolatban elszámolt értékhelyesbítés. 15

16 4.1.8 Egyéb eszközök A készletek állományát a következő táblázat tartalmazza: Nettó érték Nettó érték Követelés fejében átvett ingatlanok és készletek Egyéb készletek 0 20 Összesen ben a követelés fejében átvett ingatlanok állománya mérhetően nőtt. A szövetkezet által átvett ingatlanok elsősorban családi házak és beépítetlen telkek, melyek a Takarékszövetkezet működési területén helyezkednek el. Az átvett ingatlanok hasznosítására vonatkozóan folyamatosak az intézkedések. A készletek tartalma követelés fejében átvett arany készlet. Az egyéb követelések részletezése én: Főkönyvi számlaszám 334 Bankkártya elszám.számla Megelőlegezett kedv.kamat visszafiz.szla Postabélyeg elszámolás Volt dolg. kártérítés (Kács) Volt dolg. kártérítés (Kács) értékvesztés Volt dolg. kártérítés Utalványok (étkezési) Belföldi vevők Egyéb köv. Sába-duo Egyéb köv. Sába-duo értékvesztés Hit.int.szemb.egyéb követelés Hit.int.szemb.egyéb köv. ért.veszt Lakáscélú támogatás elszámolás Egyéb támogatások (Széch.kártya kam.tám.) Garancia kapcs. elszámolás Zálogházakkal szemb. elszámolás MTB-vel szemb. elszámolás Hitelintézeti járadék Pü-i szerv. különadója Társasági adó ÖSSZESEN A legnagyobb összegű követelések a Bankkártya elszám. számla e Ft, a Társasági adó e Ft és Zálogházakkal szemb. elszámolás e Ft. 16

17 4.1.9 Aktív időbeli elhatárolások Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek aktív időbeli elhatárolása ebből ügyfelekkel szembeni kamatelhatárolás ebből hitelintézetekkel szembeni kamatelhatárolás ebből értékpapírokból eredő kamatelhatárolás Egyéb bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Összesen Források A forrásállomány előző és tárgyévi szerkezetét a következő táblázat szemlélteti: Forint Deviza* Összesen Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott kötvények Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Jegyzett tőke Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen Források összesen * i MNB devizaárfolyamon Forint Deviza* Összesen Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott kötvények Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Jegyzett tőke Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen Források összesen * i MNB devizaárfolyamon 17

18 Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek A Takarékszövetkezet hitelintézetekkel szembeni forrásainak összetétele a következők szerint alakult: adatok ezer forintban Állomány (eft) Állomány (eft) Hitelintézetektől származó betétek (forint és deviza) 0 0 MFB által nyújtott hitel 0 0 Eximbank által nyújtott hitel 0 0 MTB által nyújtott hitel Egyéb hitelintézetekkel szembeni források 0 0 Összesen A Takarékbankkal szembeni kötelezettségből az MNB-NHP hitelállomány december 31-én ezer Ft, december 31-én ezer Ft volt. A devizában (CHF) fennálló kötelezettség december 31-én ezer Ft, december 31-én ezer Ft volt Ügyfelekkel szembeni éven túli valamint éven belüli kötelezettségek Az ügyfelekkel szembeni éven belüli valamint éven túli kötelezettségek lejárat szerinti bontása a 3.sz. mellékletben látható Befektetési szolgáltatásból származó ügyfelekkel, és más befektetési szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek Ilyen jogcímen a beszámoló adatot nem tartalmaz Hátrasorolt kötelezettségek (alárendelt kölcsöntőke) december 31-én Takarékszövetkezetünk nem rendelkezett alárendelt kölcsöntőkével Egyéb kötelezettségek én: Főkönyvi számlaszám 3191 Bankszámlák átvez.számla Értékpapír elszám.szla Kliring számla Munkáltatói hitelek elszám.szla Biztosítókkal kapcs.elszám Hitelint.szemb.röv.lej.köt Költségvet.szemb.egyéb köt Belföldi szállítók Felügyelettel szembeni köt Alaprészjegyek osztaléka Kilépett tagok töredék részjegy elszám

19 Tagok részjegy befizetése Kilépett tagok ki nem fiz. részjegy Adóstúlfizetés Tranzakciós illeték SZJA elszámolási szla Szakképzési hj.elsz Rehab. hj.elsz Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbizt.és munkaerő p.jár EHO elsz.számla Helyi adók elszám ÁFA elszámolás 36 ÖSSZESEN Az egyéb kötelezettségek közül az öt legnagyobb tétel adja a kötelezettségek 80,34 %-át e Ft SZJA elszámolási számla, e Ft Kilépett tagok ki nem fiz.részjegy, e Ft Kilépett tagok töredék részjegy elszámolás, e Ft tranzakciós illeték, valamint a belföldi szállítók e Ft Passzív időbeli elhatárolások Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Egyéb költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 Halasztott bevételek Összesen A passzív időbeli elhatárolások értéke december 31-én e Ft, melynek 92,06 %-a a fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások passzív időbeli elhatárolása. A bázishoz viszonyított nagy arányú eltérését a kamatszint csökkenése eredményezte Saját tőke összetétele Tárgyévi Tárgyévi növekedés csökkenés Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Általános tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény a tárgyévben Saját tőke összesen A Takarékszövetkezet augusztusában kapott a Takarékbank Zrt-től engedélyt jegyzett tőkéjének e Ft-tal történő leszállításhoz, amit az MNB is engedélyezett szeptember 11-én. A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló évi XXXVIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint Takarékszövetkezetünk december 31. fordulónappal az érintett aktív és megszűnt hitelekre vonatkozóan a várható kötelezettségekre 19

20 Takarékbanki szakmai egyeztetéseket és jóváhagyást követően - összesen e Ft céltartalékot képzett meg. Annak ellenére, hogy a szövetkezet 2014-ben is eredményesen gazdálkodott a jelentős összegű céltartalék-képzési kötelezettség miatt a mérleg szerinti eredmény negatívba fordult, melynek következtében a saját tőke 2013 üzleti évhez viszonyítva jelentősen csökkent. Az értékhelyesbítés alakulását a következő táblázat szemlélteti: KSZÉ** ÉH* Piaci érték KSZÉ** ÉH* Piaci érték Értékhelyesbítés * Értékhelyesbítés ** Könyv szerinti érték A Takarékszövetkezet értékhelyesbítést kizárólag az ingatlanjaira vonatkozóan számolt el. Az ingatlanok piaci értékének meghatározását 2014-ben is a KERIP 94 Kft. képviseletében Kósa Bertalanné ingatlan-értékbecslés igazságügyi szakértő végezte el. A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet szavatoló tőkéje és tőkemegfelelése az év során folyamatosan meghaladta a jogszabályi minimumkövetelményt, az adatok az alábbiak szerint alakultak: Összes alapvető tőke Összes járulékos tőke Levonások az alapvető és a járulékos tőkéből Kockázatok fedezetére figyelembe vehető szavatoló tőke Hitelezési és partnerkockázat tőkekövetelménye Piaci kockázat tőkekövetelménye 0 0 Működési kockázat tőkekövetelménye Összes tőkekövetelmény Tőkemegfelelési mutató, I.Pillér 19,92% 15,85% Tőkemegfelelési mutató, SREP 12,45% 13,21% Tőkemegfelelési mutató, II.Pillér 16,60% 13,21% 20

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31.

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31. INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2004. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről Budapest, 2015. március 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.12.31 2014.09.30 2014.12.31 2014.12.31/ 2014.09.30 2014.12.31/

Részletesebben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31 ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált pénzügyi kimutatás ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben