KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31."

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Dátum: Fülöpszállás, április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1

2 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági Takarékszövetkezet Székhely: 6085.Fülöpszállás Kiskunság tér 1. Honlap címe: Levelezési cím: Fülöpszállás Kiskunság tér 1. Telefonszám: 78/ , 78/ Cégjegyzékszám: /90 Adószám: KSH statisztikai számjel: Alakulás éve: 1958 Felügyelőbizottság elnöke: Takács Jánosné Igazgatóság elnöke (első számú vezető): Losonczy Gáborné A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. számú törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján az MNB (Magyar Nemzeti Bank) által engedélyezett 862/1997/F, valamint az E-I343/2007 számú határozat alapján a forintban és devizában a következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása, hitel- és pénzkölcsön nyújtása,- ideértve a faktorálást forintban és devizában pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása devizában és valutában kezesség és bankgarancia vállalás pénzügyi/befektetési szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) kiegészítő pénzügyi szolgáltatások biztosítási ügynöki tevékenység címletváltási tevékenység Kecskemét Horváth Cirill tér l. kirendeltségen Kecskemét Kőhíd utcai kirendeltségen ügynökön keresztül, a Horváth Cirill téri fiókban, és a kiskőrösi kirendeltségen saját jogon zálogházi szolgáltatás A tevékenység központja Fülöpszállás, Kiskunság tér l. szám alatt van. Kirendeltségek: Fülöpszállás, Kiskunság tér l. Soltszentimre, Szent Imre u. 40. Csengőd, Dózsa Gy. U. 69. Akasztó, Fő u. 29. Tabdi, Vasút u. 3. Páhi, Rákóczi u. 46/a. Kiskőrös, Petőfi tér Kecel, Fő tér 8. Imrehegy, Kossuth L. u. 11. Kecskemét, Kőhíd u. 6. Kecskemét, Horváth Cirill tér l. Császártöltés, Bajai u. 1. Izsák Szabadság tér 10. Ágasegyháza Rákóczi u

3 A szövetkezeti hitelintézeti integráció (a továbbiakban: Integráció) több mint 100 önálló, magántulajdonban lévő szövetkezeti hitelintézet takarékszövetkezet, hitelszövetkezet, illetve kisebb bank együttműködése. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a szövetkezeti hitelintézetek integrációjának versenyképes és prudens működését biztosító központi bankja, amelynek legfontosabb ügyfelei a bankot alapító szövetkezeti hitelintézetek. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (továbbiakban: MTB, Takarékbank) az Integráció központi bankjaként egyfelől szabályozza és biztosítja az integrációban részt vevő hitelintézetek egységes banki működését és koordinálja üzleti fejlődésüket, másfelől korszerű termékeket és szolgáltatásokat nyújt a szövetkezeti hitelintézetek számára. A Rónasági Takarékszövetkezet a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvényben foglaltak szerint a Takarékbankkal és az Integrációhoz tartozó többi szövetkezeti hitelintézettel összevont felügyelet alá tartozik. A Rónasági Takarékszövetkezet a Takarékbank által készített összevont, konszolidált éves beszámolóban teljes körűen bevont leányvállalkozásként szerepel. 2. Jegyzett tőke, tulajdonosi struktúra A Rónasági Takarékszövetkezet jegyzett tőkéje e Ft, a szövetkezeti tagok száma 286 fő volt december 31-én. A takarékszövetkezetet hét fős igazgatóság és négy fős felügyelő-bizottság irányítja. A Takarékszövetkezet jegyzett tőkéjében és tulajdonosi struktúrájában 2014-ben jelentősebb változások nem történtek. Jegyzett tőke, tulajdonosi struktúra bemutatása, részletezése A részjegyek összetétele a következő: Névérték Össznévérték Darabszám Részjegy/ részvénytípus (eft/db) (eft) Részjegy Összesen A különböző szektorba tartozó tulajdonosok tulajdoni hányadának alakulását mutatja be a következő táblázat Tulajdonosi szektorok db / fő Részvények / Részjegyek névérték (eft) Tulajdoni hányad (%) db / fő Részvény / Részjegy névérték (eft) Tulajdoni hányad (%) Jogi személyek , ,26 Természetes személyek , ,48 Jogi személyiség nélküli váll , ,26 Összesen

4 A Szövetkezeti Hitelintézet tagja lehet minden természetes személy, továbbá bármely belföldi és külföldi jogi személy, aki megfelel az Alapszabályban meghatározott feltételeknek. A 14. életévet betöltött kiskorú személy belépéséhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A Szövetkezeti hitelintézet jegyzett tőkéjében 1 tulajdonosnak a közvetett, és közvetlen tulajdoni hányada a Magyar Állam, a Magyar Fejlesztési Bank, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete, valamint az Országos Betétbiztosítási Alap kivételével nem lehet több 15 %-nál. A szövetkezeti Hitelintézetnél a jogi személy tagjainak száma nem haladhatja mega tagok számának egyharmadát. A részjegy másra a Szövetkezeti Hitelintézet tagja, valamint a Szövetkezeti hitelintézetbe tagként belépő személy kivételével, ha a tag részjegyét vásárolja meg nem ruházható át, és a Szövetkezeti Hitelintézeti tagnak harmadik személlyel szemben álló kötelezettsége miatt bírósági végrehajtás alá nem vonható. A tag a belépéskor legalább egy részjegyet köteles jegyezni, és befizetni, melynek névértéke tízezer forint. Takarékszövetkezetünknél két magányszemély haladja meg a közvetlen és közvetett tulajdoni arányt is figyelembe véve az 5 %-os tulajdoni arányt. A tagok közül senki nem rendelkezik 10 %, illetve ezt meghaladó részaránnyal beleértve itt a közvetett tulajdoni hányadot is. 3. A számviteli politika főbb elemei, értékelési elvek A Rónasági Takarékszövetkezet éves beszámolóját a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (Hpt.), a tőkepiacról szóló törvényben (Tpt.), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvényben (Bszt.), valamint a számviteli törvényben megfogalmazott alapelveknek és a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló, 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet előírásainak megfelelően készítette el, összhangban a társaság számviteli politikájával. A Rónasági Takarékszövetkezet a számviteli törvény előírásai szerint kettős könyvviteli rendszerben vezeti nyilvántartásait és könyvvizsgálati kötelezettség alá tartozik. A Rónasági Takarékszövetkezet könyvvizsgálója a 2014-as üzleti évben a Consultatió Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft Budapest Zugligeti u. 6. (címe), az aláíró személyében felelős könyvvizsgáló Bata Zsuzsanna (kamarai tagsági száma: ). A könyvvizsgálati szolgáltatás szerződés szerinti díja nettó ezer forint, amely tartalmazza a magyar számviteli szabályok szerinti egyedi éves beszámoló vizsgálatát. Az éves beszámoló aláírására a Rónasági Takarékszövetkezet Igazgatóságának belső tagjai jogosultak: Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Fülöpszállás Mártírok u. 8/a. és Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő Fülöpszállás Bartók B. u. 12. szám alkatti lakosok. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő, PM-regisztrációs száma: A mérleg fordulónapja december 31. a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év január 31. Az éves beszámolóban a számszerű adatok ezer forintban szerepelnek. A Rónasági Takarékszövetkezet éves beszámolójának részei: Mérleg (250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti szerkezetben) Eredménykimutatás (250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 2. sz. melléklete szerinti szerkezetben függőleges tagolásban) 4

5 Kiegészítő melléklet (mely magában foglalja a cash flow kimutatást a 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 3. sz. mellékletének A változata szerint) Bár az éves beszámolónak nem része az üzleti jelentés, azt a Rónasági Takarékszövetkezet minden évben elkészíti és gondoskodik arról, hogy székhelyén és honlapján az érdeklődők számára rendelkezésre álljon. A Rónasági Takarékszövetkezet rendelkezik mindazon a Rónasági Takarékszövetkezet sajátosságait figyelembevevő szabályzattal, amelyet a évi CCXXXVII. törvény (a hitelintézetekről, és a pénzügyi vállalkozásokról), valamint a számviteli törvény és a 250/2000 (XII.24.) Kormányrendelet a számviteli politika keretében előír: Számviteli politika keretébe tartozó szabályzatok A hatályba helyezésről szóló határozat száma, utolsó módosítás dátuma Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelés szabályzata VIII/55/2013.IG Fedezetértékelési szabályzat VIII/55/2013.IG Monitoring-, Eszközértékelési-, Értékvesztés-elszámolási-, és Céltartalékképzési Szabályzat VIII/55/2013.IG Számlarend és számlatükör VIII/35/2013.E-FB Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek leltárkészítési és leltározási szabályzata VIII/36/2013.E-FB Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat - Pénz- és értékkezelési szabályzat VI/38/2011.IG Szigorú számadású nyomtatványok kezelésének szabályzata VIII/37/2013.E-FB Kockázatvállalási szabályzat VI/47/2012.IG Befektetési szabályzat I/11/2009.IG Ügyfél- és partnerminősítési szabályzat VI/47/2012.IG Ügyletminősítési és értékelési szabályzat VI/47/2012.IG Betétgyűjtésre vonatkozó szabályzat II/9/2013.E-FB Számlavezetésre vonatkozó szabályzat II/14/2013.E-FB {Határidős, opciós és swap ügyletek szabályzatai} - {Fedezeti ügyletek meghatározásáról és elkülönített kezeléséről szóló szabályzat} - A Rónasági Takarékszövetkezet nem alkalmazza a valós értékelési eljárásokat, az éves beszámoló készítésénél alkalmazott értékelési elvek az alábbiakban összegezhetők: 3.1. Pénzeszközök A Rónasági Takarékszövetkezet a devizaállományt és a valutakészletet az MNB által közzétett, az év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon értékelte. A forint készpénzkészlet, a jegybanknál vezetett forint pénzforgalmi és lekötött számlák, valamint az ezekhez kapcsolódó átvezetési számlák állományát a mérleg könyv szerinti értéken tartalmazza Állampapírok, hitelviszonyt megtestesítő és más, változó hozamú értékpapírok A forgatási célú értékpapírok között a rövid távú árfolyamnyereség vagy kamatbevétel elérése céljából vásárolt, valamint a befektetési célú értékpapírok közül a mérleg fordulónapját követő egy éven belül lejáró értékpapírok szerepelnek. A befektetési célú értékpapírok között mutatja ki a Rónasági Takarékszövetkezet a hosszú távú kamatjövedelem elérése érdekében vásárolt értékpapírokat. 5

6 Az értékpapírok értékelése az elszámolt értékvesztéssel csökkentett beszerzési értéken FIFO elv szerinti értékelési eljárással történt, az értékpapírok után a Rónasági Takarékszövetkezet a minősítési és értékvesztési szabályzataiban foglaltak szerint értékvesztést nem számolt el. Az értékpapírok vételárában, illetve eladási árában elismert kamatot a Rónasági Takarékszövetkezet kamatbevételt csökkentő tételként, illetve kamatbevételként számolja el. A befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok névértéke és nettó bekerülési értéke közötti különbözetet a Rónasági Takarékszövetkezet időarányosan elhatárolja Részvények és részesedések A Rónasági Takarékszövetkezet a részvények és részesedések között mutatja ki a tartós befektetéseket, a forgatási célú részvényeket, valamint a hitel-tőke konverzió során a tulajdonába került részesedéseket. A részvények értékelése a FIFO elv alapján, a részesedések értékelése kibocsátónként számított átlagos beszerzési áron (csúsztatott átlagáron) történt, a részesedések után a Rónasági Takarékszövetkezet a minősítési és értékvesztési szabályzataiban foglaltak szerint értékvesztést nem számolt el Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni, valamint egyéb követelések A követelések (hitelek, bankközi kihelyezések, egyéb követelések) értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek a mérlegben. A Takarékszövetkezet a hitelintézeti tevékenységhez kapcsolódó külföldi pénznemben fennálló követeléseket az MNB által közzétett, az év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon értékelte. A hitelintézetekkel és az ügyfelekkel szembeni követelések után elszámolt értékvesztés meghatározása a vonatkozó jogszabályok és a Rónasági Takarékszövetkezet minősítési és értékvesztési szabályzataiban foglaltak szerint történt. A menedzsment megítélése szerint az elszámolt értékvesztés mértéke megfelelő. A Rónasági Takarékszövetkezet az eszközök minősítését havonta alapvetően két módon végzi: - egyedi értékelés - csoportos egyszerűsített értékelés A csoportos egyszerűsített értékelés szempontjából a Hitkr.7. számú melléklete II. fejezetének (11), és V. fejezetének (3) bekezdésében hivatkozott, kisösszegűnek minősülő követelésekre vonatkozó összeghatár a hitelintézet évi auditált szavatoló tőkéje 1 %-ában határozta meg, mely összeg hitelintézetünknél Ft. Az ezen összeghatárral egyenlő, vagy annál kisebb összegű kintlévőség, vagy mérlegen kívüli kötelezettség esetében az értékvesztés, illetve céltartalék mértékének meghatározása egyszerűsített módon, az egyes minősítési kategóiákhoz tételesen hozzárendelt százalékos mutató alapján történik. Külön figyelendő 5 %, átlag alatti 20 %, kétes 50 %, rossz 100 %. Az összeghatárt meghaladó kintlévőség, befektetés, követelés fejében átvett készletek, vagy mérlegen kívül vállalt kötelezettségek esetében a kockázatok egyedi vizsgálatával, egyedi teljes körű minősítést alkalmazunk. Kivételt képez az ezen összeghatárt meghaladó lakossági ügyféllel szembeni fogyasztási hitelekből, jelzáloghitelből eredő követelés, melyek esetében egyedi egyszerűsített minősítési eljárást alkalmazunk. A befektetési célú állampapíroknál a Hitelintézet kockázati minősítésen alapuló értékvesztést nem számol el a hatályos jogszabályok előírásaival összhangban. A befektetési célú 6

7 állampapírok esetében, mivel azokat a Hitelintézet hosszú távon tartja, nem kerül sor a piaci árak alapján számítandó értékvesztés elszámolására sem. A forgatási célú állampírok piaci árváltozásának függvényében értékvesztés elszámolására kerülhet sor, amennyiben a piaci ár jelentősen és tartósan alacsonyabb, mint a bekerülési érték. Az állampapírok értékelésének szempontjából jelentősnek minősül a Szövetkezeti Hitelintézeteknél az egyes értékpapír ajtákra vonatkozóan egyedileg megállapított legalább 1 millió Ft összegű veszteség jellegű különbözet. Az állampapírok értékelésének szempontjából tartósnak minősül az értékelési időponttól visszafelé számított legalább 3 hónapig folyamatosan fennálló veszteség jellegű különbözet. Az éven túli lejáratú követelések évben esedékes törlesztő részlete átsorolásra került az éven belüli lejáratú követelések közé. A kamat függővé tételt, illetve a kamatok és kamatjellegű bevételek időbeli elhatárolását a Rónasági Takarékszövetkezet a 250/2000. (XII.24.) kormányrendeletben előírtaknak megfelelően hajtotta végre Immateriális javak Az immateriális javak között vagyoni értékű jogok és szellemi termékek (szoftverek és egyéb szellemi alkotások), kísérleti fejlesztés aktivált értéke, valamint az átszervezés aktivált értéke szerepel. Az immateriális javakat a Takarékszövetkezet az ide vonatkozó előírásoknak megfelelően a le nem vonható általános forgalmi adót tartalmazó beszerzési értéken aktiválja. A Rónasági Takarékszövetkezet immateriális javainak leírási ideje: Eszközcsoport Hasznos élettartam (év) Leírási kulcs (%) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 5 év 20% Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 év 20% Vagyoni értékű jogok gyorsan elavulók 3 év 33% Vagyoni értékű jogok középtávon elavulók 5 év 20% Vagyoni értékű jogok lassan elavulók 6 év 16% Szellemi termékek (pl. szoftverek) gyorsan elavulók 2 év 50% Szellemi termékek (pl. szoftverek) középtávon elavulók 3 év 33% Szellemi termékek (pl. szoftverek) lassan elavulók 5 év 20% Egyéb szellemi alkotások gyorsan elavulók 3 év 33% Egyéb szellemi alkotások gyorsan elavulók 5 év 20% Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel, havi gyakorisággal történik. A Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó vagyoni értékű jogok és szellemi termékek értékcsökkenését egy összegben, beszerzéskor számolta el a Takarékszövetkezet. A Rónasági Takarékszövetkezet immateriális javainál értékhelyesbítést nem alkalmaz. A vonatkozó értékadatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza Tárgyi eszközök A tárgyi eszközöket nettó értéken (a beszerzési, előállítási költségek és az értékcsökkenés különbözeteként), a beruházásokat a tárgyi eszközök beszerzési, előállítási költségein, a beruházásokra adott előlegeket a folyósított összegben szerepelteti a Takarékszövetkezet} a 7

8 mérlegben. A tárgyi eszközök esetében a beszerzési érték részét képezi a tárgyi eszközök le nem vonható általános forgalmi adója is. A terv szerinti értékcsökkenés bruttó érték és a lineáris elszámolás módszerével kerül havonta megállapításra, vagyis a várható élettartam alatt évenként azonos összegű az elszámolt amortizáció. Az alkalmazott leírási kulcsok megegyeznek a társasági adótörvényben meghatározott mértékkel. A vonatkozó értékadatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. Eszközcsoport Hasznos élettartam (év) Leírási kulcs (%) Ingatlanok 50 év 2% Egyéb építmények 30 év 3% Bérelt ingatlanon végzett beruházások 16 év 6% Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok konkrét lejárattal a jog fennállásának időszaka Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb esetben 5 év 20% Műszaki berendezések, egyéb felszerelési tárgyak 7 év 14,5% Szállító és hírközlő eszközök 7 év 14,5% Ügyvitel-technikai eszközök 3 év 33% Számítástechnikai eszközök gyorsan elavuló 2 év 50% Számítástechnikai eszközök középtávon elavuló 3 év 33% Számítástechnikai eszközök lassan elavuló 5 év 20% Járművek 5 év 20% Irodai bútorok, berendezések 7 év 14,5% Egyéb berendezések, felszerelések (nem banküzemi) 7 év 14,5% az időszaknak megfelelő érték A számviteli politikában foglaltaknak megfelelően a Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszközök értékcsökkenését egy összegben, beszerzéskor számolja el a Takarékszövetkezet. A Rónasági Takarékszövetkezet élt a Sztv. 59/A szerinti értékhelyesbítés lehetőségével, így az érvényben lévő Eszközök és források értékelési szabályzatában foglaltak szerint azon eszközök vonatkozásában, amelyek után december 31-én volt fennálló értékelési tartaléka a további években is alkalmazhatja az értékhelyesbítést. Jelentősnek kell tekinteni a piaci érték és a könyv szerinti érték különbözetét, ha 10 millió forint alatti bekerülési érték esetén az 1 millió forintot, 10 millió forintnál nagyobb bekerülési értékű eszköz esetén a bekerülési érték 10 %-át meghaladja Készletek A készleteket a mérlegben az elszámolt értékvesztéssel csökkentett beszerzési áron, illetve előállítási költségen mutatja ki a Rónasági Takarékszövetkezet. A követelések fejében megszerzett eszközök bekerülési értéke az eszköz megállapodás, csereszerződés, vagyonfelosztási javaslat szerinti (számlázott, bizonylatolt) értéke. A követelések fejében átvett eszközökkel kapcsolatos értékvesztés elszámolása a várható értékesítési veszteség figyelembevételével történik Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások tartalmazzák a pénzügyileg 2014-ben rendezett, következő év(ek)et érintő költségeket, ráfordításokat, valamint a tárgyévre időarányosan járó, de nem esedékes (megszolgált) bevételeket. Halasztott ráfordítással a Takarékszövetkezet 2014-ben 8

9 nem rendelkezett. Mérlegkészítésig nem esedékes kamatokat, csak a problémamentes és külön figyelendő kintlévőségekkel kapcsolatban határolunk el. Aktív időbeli elhatárolásként számolja el a Takarékszövetkezet a névérték alatt vásárolt befektetési célú értékpapíroknál a névérték és beszerzési érték közötti árfolyam különbözetet Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni kötelezettségek A kötelezettségek a mérlegben a visszafizetendő értéken szerepelnek. A hitelintézeti tevékenységhez kapcsolódó külföldi pénznemben fennálló kötelezettségek értékelése az év utolsó napján érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon történt. A hosszú lejáratú kötelezettségek 2015-ben esedékes törlesztése az éven belüli kötelezettségek közé került átsorolásra. A kötelezettségek között mutatja ki a Takarékszövetkezet a tárgyév végén a mérlegkészítésig esedékes, ki nem fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások összegét is Kibocsátott értékpapírok A kibocsátott értékpapírokat a Takarékszövetkezet a lejáratkor visszafizetendő névértéken mutatja ki, a kibocsátási érték és a névérték különbözete időarányosan elhatárolásra kerül a kamatok között Céltartalékok A Takarékszövetkezet a kockázatvállalásnak minősülő függő kötelezettségekre képzett kockázati céltartalékot, a várható kötelezettségekre a Fogyasztóvédelmi Vizsgálat határozatában előírt fogyasztók részére történő visszafizetési kötelezettségekre képzett céltartalékokat, valamint az árfolyamrés semmissége miatti Kúria döntéshez kapcsolódó túlfizetések visszatérítési kötelezettségéből adódó egyéb céltartalékokat szerepelteti a beszámolóban Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolásként kerültek kimutatásra a banküzemi költségekkel kapcsolatos elhatárolásokon kívül a mérleg fordulónapján esedékes, mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett, valamint a mérleg fordulónapján járó, de nem esedékes (megszolgált) ráfordítások, illetve a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg rendezett, de nem a tárgyévet illető bevételek. A befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott névérték felett vásárolt értékpapírok beszerzési és névérték közötti veszteség jellegű különbözet arányos részét is passzív időbeli elhatárolások között mutatjuk ki. Halasztott bevételként a évben OTSZ-től ingyenesen kapott Takarékbanki részvényeket értékét mutatjuk ki Saját tőke A saját tőke elemei a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek Határidős ügyletek értékelése Határidős ügylettel a Takarékszövetkezet nem rendelkezik Nyilvántartási rendszerek változása A nyilvántartási rendszerek körében 2014-ben nem történt változás Besorolások módosítása A jelen beszámolót érintően az egyes állományok besorolásai 2014-ben nem módosultak. 9

10 3.17. Jelentős összegű hiba A Takarékszövetkezet háromoszlopos mérleget és eredménykimutatást készít arról az üzleti évről, amelyben az ellenőrzés vagy önellenőrzés során jelentős összegű hiba került feltárásra. A lényegesség elvével összhangban jelentős összegűnek minősül a hiba, ha a feltárás évében, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, és/vagy saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegétől függően az alábbiak alakul: Az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszege Hibák eredményt, saját tőkét módosító értéke mérlegfőösszeg > 25 MrdHUF Jelentős összegű hiba > 500 MHUF 25 MrdHUF > mérlegfőösszeg > 50 MHUF Jelentős összegű hiba > mérlegfőösszeg 2%-a 50 MHUF > mérlegfőösszeg Jelentős összegű hiba > 1 MHUF Leltározási szabályok A hatályos leltárkészítésre vonatkozó előírásokat az Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek leltárkészítési és leltározási szabályzata tartalmazza A számviteli politika évi változásai A számviteli politika központilag karbantartott szabályai 2014-ben lényeges módon nem változtak. A számviteli politikának a Takarékszövetkezet által karbantartott szabályrendszerében sem volt jelentős változás 2014-ben. 10

11 4. A Rónasági Takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete 4.1. Eszközök A Takarékszövetkezet eszközállományának tárgyévi és előző évi összetételét a következő táblázatok mutatják: Könyv szerinti érték Devizális bontás HUF EUR CHF Egyéb Összesen Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények, részesedések és más változó hozamú értékpapírok Immateriális javak és tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen * i MNB devizaárfolyamon Könyv szerinti érték Devizális bontás HUF EUR CHF Egyéb Összesen Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények, részesedések és más változó hozamú értékpapírok Immateriális javak és tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen * 20XX i MNB devizaárfolyamon A Rónasági Takarékszövetkezet mérlegében szereplő, sajátos értékelés alá vont eszközök minősítési kategóriánkénti bemutatása a 8. sz. mellékletben szerepel. Az eszközállomány összetételének változását vizsgálva megállapítható, hogy 10,5 % ponttal csökkent az ügyfelekkel szembeni követelések, ugyanakkor 14,4 % ponttal emelkedett a hitelintézetekkel szembeni követelések aránya. Az ügyfelekkel szembeni követelés 2014.év végén eft volt, melyet a mérlegben csökkentett a eft-os értékvesztés állomány. Ez az eszközcsoport az előző évihez viszonyítva eft-al csökkent nettó értéken, s így is aránya a mérleg-főösszeghez viszonyítva 38,8 százalékról, 28,2 százalékra csökkent. 11

12 4.1.1 Pénzeszközök Összeg Összeg Megnevezés Készpénz (Pénztár és ATM) MTB-nél vezetett pénzforgalmi számlák Pénzeszközökkel kapcsolatos átvezetési számla (Ft.) 2 Egyéb Összesen Pénzeszközök részletezése (valuta és devizanemenként, pénztáranként): adatok Ft-ban Pénzeszközök devizabontásban Készpénz devizában Ft-ban devizában Ft-ban HUF , , EUR , , USD 968, , CHF 10, ,00 Összesen MTB-nél vezetett pénzforgalmi számla HUF , , EUR , , USD 7 888, , CHF , , GBP 1 552, , CZK 1 215, , NOK , , SEK 2 851, CAD 197, Összesen Állampapírok Névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Jegybanki kötvények Diszkont- és kamatozó kincstárjegyek Államkötvények Összesen Névérték Könyv szerinti érték Piaci érték Diszkont- és kamatozó kincstárjegyek Államkötvények Összesen Az államkötvényeket tartós jövedelemszerzés céljából vásároltuk, a befektetett pénzügyi eszközök között tartjuk nyilván. A mérlegben évi lejárat miatt eft átsorolásra került a forgatási célú állampapírok közé. A Sztv ának (8) bekezdése szerinti befektetési célú, lejáratig tartott, hitelkockázati szempontból kockázatmentesnek minősített értékpapírok állomány könyv szerinti értéke eft december 31-én 12

13 4.1.3 Követelések A követelésállomány szerkezetét a következő táblázat szemlélteti: Megnevezés Összeg Összeg Hitelintézetekkel szembeni követelések (bruttó) Hitelintézetekkel szembeni követelések értékvesztése (-) Ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatási követelések éven belül (bruttó) Ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatási éven belüli követelések értékvesztése (-) Ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatási követelések éven túl (bruttó) Ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatási éven túli követelések értékvesztése (-) Befektetési szolgáltatásból származó követelések (bruttó) Befektetési szolgáltatásból származó követelések értékvesztése (-) Összesen A tábla a követelések két fő csoportját mutatja be. A hitelintézetekkel szembeni követelések 21,9 % ponttal nőttek. A lejárati idő alapján csoportosítva követeléseket megállapítható, hogy az éven belüli követelések aránya összességében 49,2 %-ról 47,3 %-ra mérséklődött Hitelportfólió, ügyfelekkel szembeni követelések A hitelportfólió minősítés szerinti összetételét a következő táblázat szemlélteti: Bruttó Bruttó érték Nettó érték Nettó érték Megnevezés % érték % % % Problémamentes ,89% ,59% ,18% ,10% Külön figyelendő ,75% ,53% ,62% ,04% Átlag alatti ,05% ,98% ,31% ,36% Kétes ,71% ,62% ,83% ,34% Rossz ,60% ,28% ,06% ,16% Összesen ,00% ,00% ,00% ,00% A táblázatból is megállapítható, hogy a legnagyobb arányban a rossz követelések értékvesztését képeztük meg 2014-ben. Az előző évhez viszonyítva 1,5 százalék ponttal csökkent a problémamentes és külön figyelendő kategóriába tartozó hitelek aránya, ami némi minőség romlást mutat. 13

14 Az átstrukturált hiteleket a következő táblázat mutatja: Hitel típusa Bruttó követelés Nettó könyv szerinti érték Bruttó követelés Nettó könyv szerinti érték Lakossági jelzálog fedezetű, devizás ingatlan hitel Lakossági jelzálog fedezetű, forintos ingatlan hitel Nem pü. vállalatok forintos Önálló vállalkozók forintos Összesen Az előző évhez viszonyítva 94.9 százalékról 92,6 százalékra mérséklődött az átstrukturált hiteleken belül a vállalkozói hitelek aránya, négy követelés megtérült. Egy vállalkozói ügyfélnél a mérlegkészítés időpontjában minőségjavulás miatt értékvesztés visszaírásra volt lehetőség. Lakossági jelzálog típusú hitelek száma nem változott, a bruttó követelés állomány 5,1 százalékról 7,4 százalékra emelkedett, mely az árfolyam emelkedésével magyarázható Befektetési célú részesedések Takarékszövetkezetünk nem rendelkezik többségi, vagy befolyásoló részesedéssel egyetlen gazdasági társaságban sem. Részvényesei vagyunk a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nek eft-tal, az Orient + Bankinformatikai Zrt-nek eft-al, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt-nek 200 eft-tal, a Banküzemi Vagyonkezelő és Hasznosító Zrt-nek 100 eft-tal, a Bács-Metak Kft-ben 15 eft törzsbetéttel rendelkezünk. A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezetnél öt millió részjeggyel rendelkezünk. Az Orient + Bankinformatikai Zrt végelszámolás alatt van, az eft részvényre száz százalék értékvesztés van elszámolva. (2. sz. melléklet) Értékpapírok A Takarékszövetkezet a magyar állampapírokon kívül az alábbi értékpapírokat tartja a könyveiben december 31-én: Megnevezés Névérték Könyv Piaci érték Névérték Könyv szerinti szerinti érték érték Piaci érték MFB kötvény Diákhitel kötvény Takarékbank B típusú átváltható kötvény Összesen A fent részletezett értékpapírok az átváltható kötvény kivételével államilag garantáltak. A kötvények a befektetési célú értékpapírok között szerepeltek, mérlegkészítéskor a forgatási célú értékpapírok közé átsorolásra került eft, mert évben lejárnak. 14

15 4.1.7 Immateriális javak, tárgyi eszközök Az immateriális javak állományának megbontása év végén: Megnevezés Nettó érték Nettó érték Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke - - Vagyoni értékű jogok 0 0 Szoftverek 0 0 Egyéb szellemi termékek Immateriális javak beruházásai Összesen A tárgyi eszközök megbontása az 1. számú mellékletben látható Egyéb eszközök A készletek állományát a következő táblázat tartalmazza: Megnevezés Nettó érték Nettó érték Követelés fejében átvett ingatlanok, készletek Egyéb készletek Összesen Mérleg eszköz 12.b. Egyéb követelések adatok ezet Ft-ban Főkönyvi Megnevezés Összeg számlaszám Iparűzési adó költségvetési kiutalási igények Széchenyi kártyahitel tám. Elszámolási szla Egyéb kamat tám.elszámolási szla Belföldi vevők Egyéb vevők Munkabér előleg Részjegytőke évközi változása Egyéb követelések értékvesztése Zálogház pénztár elszámolási számla II Bankkártya elszám.számla Hitelgarancia Zrt elsz. Számla Rendezetlen tételek Bérlethez kapcsolódó letéti díjak Összesen

16 4.1.9 Aktív időbeli elhatárolások Megnevezés Összeg Összeg Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek aktív időbeli elhatárolása ebből ügyfelekkel szembeni kamatelhatárolás ebből hitelintézetekkel szembeni kamatelhatárolás ebből értékpapírokból eredő kamatelhatárolás Egyéb bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Összesen Aktív időbeli elhatárolások részletezése, bemutatása: Hiv. Megnevezés Eltérés +,- Államkötvények MTB zártkörű kötvény Diszkont kincstárjegyek Jegybanki kötvény kamata Diákhitel kötvény kamata MFB kötvények kamata Kötelező tartalékolás kamata Hitelek kamata Deviza hitelek kamata Egyéb bevételek elhatárolása Alárendelt kölcsöntőke kamata Hitelintézeti lekötött betét kamata Állampapír névérték-vételár különbözet Hitelint. Szembeni egyéb deviza bevétel a. Összesen bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek elhatt.kormányzattal szemben Költségek elhat.jogi személy.szemben b. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása C. Halasztott ráfordítások

17 4.2. Források A forrásállomány tárgyévi és előző évi szerkezetét a következő táblázat szemlélteti: HUF EUR CHF Egyéb Összesen Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott kötvények Egyéb kötelezettségek Egyéb költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Saját tőke összesen Források összesen * 20XX i MNB devizaárfolyamon HUF EUR CHF Egyéb Összesen Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott kötvények Egyéb kötelezettségek Egyéb költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Saját tőke összesen Források összesen * 20XX i MNB devizaárfolyamon A források két nagy csoportjának alakulása Megnevezés 2013.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt. Saját források ,9% ,1% -0,8% Idegen források ,1% ,9% 0,8% F O R R Á S O K Az idegen források (94,9%) között meghatározó az ügyfelekkel szembeni kötelezettség. Ez összességében e Ft-al nőtt. A betétállomány megoszlását vizsgálva megállapítható, a látra szóló és folyószámla betétek aránya 22,2 %-ról 26,58 %-ra nőtt. Az előző évhez viszonyítva a rövid lejáratú lakossági betétek aránya 2 %-kal csökkent, a hosszú lejáratú betétek aránya lényegében változatlan. Tehát továbbra is a rövid lejáratú, illetve a látra szóló megtakarítás volt a népszerű, mely a betétek 98,8 %-a. Szektor szerinti megoszlás: lakossági 83,1; nem pénzügyi vállalatok 9,7; önkormányzatok 1,3; egyéni vállalkozók 4,9; egyéb 1 %. Lakossági megtakarítások aránya majdnem 1 % ponttal nőtt. 17

18 Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek A Rónasági Takarékszövetkezet hitelintézetekkel szembeni forrásainak összetétele a következők szerint alakult: Megnevezés Állomány (mft) adatok ezer forintban Állomány (mft) Hitelintézetektől származó betétek (forint és deviza) MFB által nyújtott hitel Eximbank által nyújtott hitel MTB által nyújtott hitel Egyéb hitelintézetekkel szembeni források Összesen Az MTB által nyújtott hitelállományból eft CHF alapú devizahitel, eft pedig az MNB által meghirdetett Növekedési Hitel Program lebonyolításának refinanszírozásához kapcsolódik, az ebből eredő kötelezettség állományunk 96,3 %-os emelkedést mutat Ügyfelekkel szembeni éven túli valamint éven belüli kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni éven túli valamint éven belüli kötelezettségek részletezése, bemutatása: Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek % % Éven belüli kötelezettségek ,78% ,96% Éven túli kötelezettségek ,22% ,04% Összesen ,00% ,00% Befektetési szolgáltatásból származó ügyfelekkel, és más befektetési szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek Nem releváns Hátrasorolt kötelezettségek (alárendelt kölcsöntőke) Hitelnyújtó Hitelösszeg (eft) Kamatláb Lejárat Regionális Fejlsztési és , Finanszírizási Zrt 18

19 4.2.5 Egyéb kötelezettségek Főkönyvi számlaszám Megnevezés Összeg Tárgyévi társasági adó Tranzakciós illeték Munkaviszonyból származó szja Egyéb összevoanandó jöv. Szja Lakossági betétek forrásadója Munkáltatót terhelő szja Osztalék forrásadó Rehabilitációs hozájárulási kötelezettség Szakképzési hozájárulás Hitelintézeti járadék Cégautó adó Késedelmi pótlék Illeték Fizetendő ÁFA ÁFA pénzügyi teljesítése Soaciális hozzájárulási adó elszámolása Szociális hozzájárulási adó pénzügyi telj Belföldi szállitók Vevőktől kapott előleg Egyéb kötelezettség lakossággal szemben Munkáltatói hit. Elsz. Technikai szla Társadalombizt.köt. Nyugdíjbizt.osítás TB köt. Egyészségbizt. (pénzbeni) TB köt. Egyészségbizt. (természetbeni) Munkaerőpiaci járulék TB kötelezettségek teljesítése Százalékos EHO osztalék után Százalékos EHO kamatjöv.után Százalékos EHO egyéb kifiz.után Érdekképviseleti kötelezettség Alaprészjegy kifizetendő osztaléka Hitelelszámolás technikai számla Biztosító elszámolási számla Indított deviza átutalások elszámolási szla Rendezetlen tételek Megelőlegezett lakásépítési kedvezmény ös eredményből osztalék Összesen

20 4.2.6 Passzív időbeli elhatárolások Megnevezés Állomány (eft) Állomány (eft) Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Egyéb költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Összesen Passzív időbeli elhatárolások részletezése, bemutatása: 5a. Bevételek passzív időbeli elhatárolása Betétek kamat elhatárolása Deviza betétek kamat elhatárolása Takaréklevél kamat MTB felvett hitel kamata Értékpapír névérték-vételár különbözet elhat Alárendelt kölcsöntőke kamata Egyéb költségek elhatárolása Egyéb ráf.elhat. Hitelintézetekkel szemb b. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása c. Halasztott bevételek Saját tőke összetétele Megnevezés Növekedés Csökkenés Jegyzett tőke Tőketartalék 0 Általános tartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény a tárgyévben Saját tőke összesen A Takarékszövetkezet saját tőkéjének alakulására kedvezően hatott az üzleti év mérlegszerinti eredménye, az adózott eredményből képzett általános tartalék, ez együttesen eft. A csökkenést okozott azonban, hogy 2013-ban a jegyzett tőkében szereplő eft részjegy tőke felmondásra, majd a évi küldöttgyűlés után kifizetésre került. A szükséges engedélyt Takarékszövetkezetünk a Takarékbanktól megkapta. A küldöttgyűlési határozat értelmében hitelintézetünk a részjegy tőke kivonás miatt a jegyzett tőkét eredménytartalékból egészítette ki. Az értékelési tartalék eft-os csökkenése szintén negatívan befolyásolta a tőke alakulását. Összességében saját tőkénk eft-tal emelkedett. 20

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31.

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31. INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2004. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről Budapest, 2015. március 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.12.31 2014.09.30 2014.12.31 2014.12.31/ 2014.09.30 2014.12.31/

Részletesebben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31 ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált pénzügyi kimutatás ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben