Duna-Adony. Ára: 100 Ft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Duna-Adony. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu"

Átírás

1 Ára: 100 Ft Június HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 6. szám 25 éve van jelen az Angus szarvasmarha fajta Magyarországon A Március 21. Mg. Szövetkezetben május 24-én szakmai nap keretében emlékeztek meg az Angus szarvasmarha fajta Magyarországra, és egyben Adonyba kerüléséről. A program során Marczinka Tamás elnök köszöntötte a minisztériumból, szakhatóságoktól, valamint az ország különböző településein marhatartással foglalkozó telepekről érkezett képviselőket, majd ezt követően Balázs Ferenc, az Angus Kft. ma már nyugdíjas vezetője emlékezett vissza a kezdetekre. Beszámolójából körvonalazódtak a 70 évek központi elképzelései, melyek szerint az állami irányítás szándéka volt a termelőszövetkezetek, állami gazdaságok, magántulajdonosok egyesítésével egy hosszában Pentelétől Százhalombattáig, széltében a Duna vonalától Velencéig terjedő terület gazdálkodását egyetlen nagy állami irányítású mezőgazdasági egységbe szervezni. Az elképzelés szerint Pusztaszabolcson lett volna a terület tehenészete közel 2000 darabos állománnyal, ahova a környező gazdaságok teheneit hajtották be. Ebből a tervből végül nem lett semmi, de az adonyi tehenek Pusztaszabolcsról már nem érkeztek vissza. A marhatartási kötelezettséget viszont továbbra is előírták a Szövetkezetnek, így tenni kellett valamit. Ekkor született meg a sebtében összevásárolt állománnyal a húsmarha ágazat, amit később az angus fajtára alapozva fejlesztettek tovább. Az elsőként beérkezett állomány 52 üszőből, és 5 tenyészbikából állt. A Kft. jelenéről, jövőjéről már a jelenlegi ügyvezető, Szakács Attila adott tájékoztatást. A fejlődésről szólóan impozáns számok hangzottak el, és kiderült, hogy jelentős a telep tenyésztési szerepe is, hiszen Magyarország mintegy 70 telephelyére az adonyi Kft-től került növendékállat, vagy tenyészbika. A hazai jelenléten túl 22 európai országba is indítanak vágómarhát, tenyészállatot, legnagyobb felvevőpiacuk pedig Oroszország, Fehér-Oroszország. A következő előadás során Madarász István, a Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárgazdálkodási Főosztályának képviseletében az ágazat helyzetéről nyújtott tájékoztatást. Végezetül az angus tenyésztőket összefogó nemzetközi szervezet képviselője is köszöntötte a jelenlévőket, szólt arról, hogy szervezetük immár túlmutat az angus tartásának nemzetközi koordinálásán, egyfajta komplex állattartási programmá nőtte ki magát. A vendégeket stílszerűen angus marhából készült pörkölttel, illetve steakkal kínálták meg az előadásokat követően, majd közösen látogattak ki a Szentmihály tanya mentén lévő telephelyre. Percsi Felhívás árkok tisztítására, porták rendbetételére Tisztelt Ingatlantulajdonosok tájékoztatom Önöket, hogy az 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet melléklete és ezzel összhangban az önkormányzat 8/2010. (V. 28.) rendelete kimondja, hogy az ingatlan előtti, melletti nyílt árok, áteresz és ennek műtárgyai tisztántartása, gyommentesítése, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása az ingatlantulajdonos kötelezettsége. Kérem, hogy az összegyűlt csapadékvíz okozta károk elkerülése érdekében a fenti jogszabályoknak megfelelően járjanak el, és az ingatlanjuk előtti árkokat folyamatosan tartsák tisztán. Felhívom továbbá figyelmüket, hogy közeledik a parlagfűszezon, melynek káros hatásai ellen a gyomnövények írásával, a gyomfertőzés megszüntetésével gondoskodhatunk. A Polgármesteri Hivatal az idei évben is elsőként figyelmeztetést küld az ingatlan tulajdonosnak a fenti feladatok elvégzésére, majd a törvény adta lehetőségekkel élve szabálysértési eljárást kezdeményez, pénzbírsággal sújt. Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy figyeljenek a házuk előtti területre, annak rendbetartására, mert a büntetés, akár a több tízezer forintot is elérheti. Sárközyné dr. Szabó Piroska jegyző

2 Május 24-én a képviselők a testületi ülés első napirendi pontja keretében tárgyalták és dicsérő szavak mellett fogadták el a Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár évi tevékenységéről szóló beszámolót. Ezt követően törvényi változások miatt került sor a szabálysértési tényállást tartalmazó rendelkezések hatályon kívül helyezésére. A következőkben az Adony Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének évi ellenőrzéséről és a feltárt hiányosságok feltárásáról készült számvevőszéki jelentéshez kapcsolódó, hiányosságok megszüntetését célzó intézkedési tervet fogadták el a képviselők. Szintén magasabb szintű jogszabályok változása miatt vált szükségessé a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata, melynek eredményeként új megállapodás megkötésére kerül sor az önkormányzat, valamint a német és a szerb nemzetiségi önkormányzat között. Sárközyné dr. Szabó Piroska jegyzőasszony terjedelmes, adatokkal alátámasztott jelentésben számolt be a testületnek a hivatal munkatársai által évben végzett munkájáról. A képviselők részéről elhangzott, hogy újszerű a tájékoztató, ilyen előterjesztés a képviselő-testület elé még nem került tárgyalásra. A tájékoztatót a testület elfogadta, azzal hogy a lakosság részére is kerüljön bemutatásra a polgármesteri hivatal széleskörű munkájáról képet adó anyag. (A tájékoztatót jelen és következő számunkban közöljük.) januárjától hatályát veszti az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulást létrehozó törvény, ezért bizonytalanná vált a társulás léte, melynek keretei között működik jelenleg a központi orvosi ügyelet. Az ellátás folytatása érdekében a részt vevő önkormányzatok testületei elvi döntést hoztak arra vonatkozóan, hogy a jövőben Adony város önkormányzata lássa el a feladatot. Mindezek ismeretében a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, az alpolgármestert és a jegyzőt a megállapodás-tervezet elkészítésével, a szükséges egyeztetések lebonyolításával. A következő napirend során a képviselő-testület döntött arról, amennyiben a nyári gyermekétkeztetésre benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesül, úgy az étkeztetés biztosítására vonatkozó szerződést a Rácmenza Kft.-vel köti meg. Szintén a gyermekeket, illetve az óvodát érintő következő döntés során a testület úgy ÖNKORMÁNYZATI HÍREK döntött, hogy részt vesz az Új Széchenyi Terv keretében kiírt Óvodafejlesztés -i önrész nélküli pályázaton. Nyertes pályázat esetén a támogatásból az óvónők képzése, valamint eszközbeszerzés valósulhatna meg. A következőkben a képviselő-testület döntött a Polgármesteri Hivatal és a Szent István Általános Iskola és AMI jelenleg egységes helyrajzi számon lévő telek megosztásáról. Ezt követően a Gyöngyvirág Női Kar korábban működési támogatásra kapott összeg eltérő felhasználásához járult hozzá a testület, majd a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztató tudomásulvétele után, a Koller téri két híd fa szerkezetének elkészítésére beérkezett ajánlatok közül választotta ki a testület az olcsóbb ajánlatot. Az Adonyi Kábeltévé Kft. egyik tulajdonosa üzletrészét vételre ajánlotta fel, mellyel kapcsolatban az önkormányzatnak elővásárlási joga van. A testület nem kíván élni az elővásárlási jogával, sőt az önkormányzat tulajdonában lévő 10 %-i üzletrészt is el kívánja adni. Az ülés hátralévő részében a testület jóváhagyta a korábban céltartalékba helyezett, sportegyesület, polgárőrség, rendőrség, Adonyért Alapítvány támogatására szolgáló összegeket, majd hozzájárult az Agárdi Pop Strand évente megismétlődő támogatásához, ahol elhangzott, hogy az elmúlt évben 400 adonyi lakos vett részt a támogatás fejében 50 %-os kedvezménnyel a koncerteken. A képviselők elfogadták az Adonyért Alapítvány alapító okiratának módosítását, mely döntések meghozatalát a Székesfehérvári Törvényszék írt elő, végül bejelentésekkel zárult az ülés. E napirendi pont keretében Ronyecz Péter polgármester 38 e Ft-ot ajánlott fel a Pendelyes tánccsoport részére, melyből az idei minősítőre történő utaztatást fizetik ki. Orthné Horváth Marianna képviselő asszony tájékoztatta a testületet, hogy az iskolában lezajlott Rózsafi János szervezésében az I. világháborúval kapcsolatos verseny, melynek fődíjaként egy Doberdói út lett meghirdetve. Sajnálatos módon azonban a szervező nem talált szponzorokat az út megfinanszírozására, ezért a képviselő asszony kérte a testület segítségét. A versenyt az adonyi iskola tanulói nyerték meg, a 3 gyerek és kísérő tanáruk költsége 200 ezer forintba kerülne. A képviselő-testület tagjai a következők szerint felajánlott összegben biztosították a kirándulás költségét: Orthné Horváth Marianna, Leicht Ferenc, Friedrich Istvánné, Neichl Mihály eft, Ronyecz Péter polgármester és dr. Glaszhütter Csaba alpolgármester eft. Ronyecz Péter polgármester 200 eft-ot ajánlott fel a néptánc tábor étkeztetési költségeire. A képviselők 8 gyermek nyári táboroztatásának költségét is biztosították az alábbi felajánlás szerint: Leicht Ferenc, Friedrich Istvánné, Neichl Mihály eft, Ronyecz Péter polgármester, dr. Glaszhütter Csaba alpolgármester és Orthné Horváth Marianna képviselő eft. Németh Dorottya az oktatási bizottság külsős tagja 25 eft-ot ajánlott fel az iskola részére angol nyelvi verses könyvek vásárlására, Paulusz Bálint az oktatási bizottság külsős tagja 25 eft-ot ajánlott fel a Borászbálra a zenészek tiszteletdíjának fedezetére. Kenyér Ildikó a pénzügyi bizottság tanácsadója 25 eft-ot a néptánc tábor költségeire, 25 eft-ot pedig a Borrendnek az Orbán napi költségekre ajánlott fel. Pletser József a gazdasági bizottság tanácsadója szintén a Borrend részére ajánlott fel 50 eft-ot működési költségekre. Dr. Glaszhütter Csaba alpolgármester 150 eftot az Adonyért Alapítvány részére, 30 eft-ot a Salina tánccsoport részére ajánlott fel működési költségekre. A Bejelentések napirend során elhangzott még, hogy felül kell vizsgálni az 1991-ben alkotott kitüntetési rendeletet, továbbá Leicht Ferenc felvetette, hogy a kutyaoltás alkalmával a féreghajtó tablettáért fizetni kellett, többen rejtett ebadót véltek felfedezni. Ez utóbbira Ronyecz Péter polgármester elmondta, hogy a évi költségvetés elfogadásakor döntött úgy a testület, hogy a féreghajtásra nem tervez összeget, tekintettel az önkormányzat szűkös anyagi helyzetére. Tudomása szerint más településen ezt a költséget az oltási díjjal együtt megfizeti a lakosság. A testület döntése alapján ebadó bevezetésére nem került sor, a két dolgot nem szabad összemosni. Úgy gondolja a kétszeres kedvezmény nyújtása féreghajtó nem fizetése, ebadó nem bevezetése az önkormányzat jelenlegi helyzetében nem megengedhető. Június 12-én között VÉRADÁST szervezünk az Idősek Napközi Otthonában. Várjuk a véradókat, hogy mi is segíthessünk! A háziorvosok 2

3 A Hivatal 2011-ben végzett munkájáról, az ügyintézés helyzetéről A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 38. (1) bekezdése szerint a Polgármesteri Hivatal az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrehozott egységes hivatal. A Polgármesteri Hivatal ellátja továbbá a nemzetiségi önkormányzat működésével és gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat is. A Polgármesteri Hivatalt a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében a polgármester irányítja, a jegyző vezeti. I. Személyi feltételek A Polgármesteri Hivatal létszáma: - polgármester 1 fő - jegyző 1 fő - aljegyző 1 fő - pénzügyi vezető 1 fő - ügyintéző 14 fő - ügyiratkezelő 2 fő Összesen: 20 fő Nemek megoszlása szerint 18 fő nő, 2 fő férfi dolgozik a Hivatalban. A dolgozók iskolai végzettség szerinti megoszlása, aránya: középfokú végzettséggel rendelkezik 11 fő, felsőfokú végzettséggel rendelkezik 9 fő (55 % - 45 %). Kor szerinti megoszlás szerint a dolgozók: 25 % 30 év alatti 40 % 40 év alatti 35 % 50 év alatti 20 % 50 év feletti korosztályba tartozik. A Hivatal személyi állományát illetően elmondható, hogy az elmúlt években jelentős személyi változások történtek. Ezek: jegyző, aljegyző, okmányiroda 1 álláshelyén 3 fő, építéshatóság 1 álláshelyén 2 fő, költségvetési csoport 2 fő, adó 1 fő, igazgatási csoport 2 fő, ügykezelő 1 fő és évben 1-1 fő létszám leépítésére került sor, az érintett kollégák prémiumévek programban vesznek részt. A létszámelvonást az apparátus most is érzi évben már jelentkezett többletfeladatként, hogy 2 személy évben gyermeke születése miatt időlegesen az apparátusból távozott. A fentiekben leírtak miatt fokozott figyelem, betanítás hárult a vezetőkre, többszöri átszervezést követően állt fel szeptember 1-től a jelenlegi Hivatali felépítés. A Hivatali apparátusba kerülő új személyek igyekeztek az új vezetés elvárásainak megfelelően beilleszkedni, feladataikat a felállított követelmények szerint végezni. Ez utóbbinak a korábbi szakember gárdának is meg kell/ kellett felelni. Nem kis erőfeszítés árán, de úgy ítélem meg, változott az apparátus szemlélete akár az ügyfelekkel való bánásmód, akár az ügyek intézését illetően. A kollégák igyekeznek a jogszabályokban jobban elmélyülni, a gyorsan változó joganyagot követni, egyre önállóbb munkát végezni. A hivatali apparátus szakmai munkáját jónak ítélem meg. Sajnálatos, hogy mostanra öszszekovácsolódott kollektíva jövője a járások létrehozása miatt nem látható, de a változás alól mi sem vonhatjuk ki magunkat. Az ügyek pontos, naprakész intézése megkívánja a köztisztviselők állandó képzését, továbbképzéseken, konferenciákon való részvételét, a köztisztviselők részére előírt alapvizsga, szakvizsga letételét. Az ezekhez szükséges anyagi eszközök szerény mértékben rendelkezésre állnak. Közlönyök, szakkiadványok, jogszabálytárak előfizetésével, megrendelésével igyekszünk a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani. Jövőre mutató javaslat, hogy a Képviselő-testület teremtse meg annak a lehetőségét, hogy a köztisztviselők munkájának erkölcsi elismerése mellett a hivatal vezetője anyagi juttatásban is részesíthesse az arra érdemeseket. II. Tárgyi feltételek A tárgyi feltételeket illetően a képviselő-testület a döntésével az ügyfelek fogadására, ügyeik intézésére, a Hivatal dolgozói számára kulturált körülményeket teremtett az új városháza kialakításával. Az Okmányiroda elhelyezésére szolgáló helyiségek légkondicionálása azonban nem megoldott. Több alkalommal felmerült a bővítés gondolata, azonban anyagi lehetőségek hiányában az elmaradt, csak kisebb átalakításra került sor. A munkavégzéshez szükséges berendezések, technikai eszközök alapvetően rendelkezésre állnak. A tárgyi feltételek biztosítása folyamatos, a technikai fejlődéssel az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten lépést tartunk. III. Ügyiratforgalom Iktatott ügyiratok száma: Főszámra: 7858 db Alszámra: db Összesen: db IV. Testületi munka Képviselő-testület évben a Képviselő-testület 19 alkalommal nyílt, 6 alkalommal zárt ülést tartott, 163 napirendet tárgyalt, 191 határozatot hozott, és 21 rendeletet alkotott. Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi-, Vagyonnyilatkozatok és Összeférhetetlenségi ügyek vizsgálatát végző Bizottság évben a két bizottság együttes ülést tartott 13 alkalommal, és 95 napirendet tárgyalt. Gazdasági-, Városfejlesztési-, Vállalkozási-, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság évben a bizottság 13 alkalommal ülésezett és 60 napirendet tárgyalt. Egészségügyi-, Szociálpolitikai Bizottság évben a bizottság 15 alkalommal ülésezett és 22 napirendet tárgyalt. Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági és Sportbizottság évben a bizottság 11 alkalommal ülésezett és 37 napirendet tárgyalt. Önkormányzat Képviselő-testülete: évben 11 alkalommal ülésezett, 20 napirendet tárgyalt, 21 határozatot hozott. Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete: évben 8 alkalommal ülésezett, 18 napirendet tárgyalt, 21 határozatot hozott. A testületi és bizottsági ülések előkészítését a Hivatal apparátusa végezte, a napirendekhez tartozó írásos anyagokat a külső előadók napirendjei kivételével a Hivatal dolgozói készítették. V. Általános igazgatás Anyakönyvi igazgatás: Házasságkötés: 15 Névadó: 4 Halotti alapbejegyzés: 24 Utólagos bejegyzés: 96, ezen belül haláleset: 81, válás: 15, Anyakönyvi bejegyzés javítása: 9 Anyakönyvi kivonat kiadása: 72, ezen belül születési: 14, házassági: 31, halotti: 27 Anyakönyvi másolat kiadása: 11 Névváltoztatás: 9 Állampolgársági ügyek: 4 Hazai anyakönyvezés: 6 Házasságkötés előtti 30 napos várakozási idő alóli felmentést 2 esetben kértek. Hagyatéki eljárás: január 1. óta a hagyatéki eljárásról szóló évi XXXVIII. tv. szerint a hagyatéki lel- 3

4 tár kitöltése elektronikus úton történik, a minisztérium honlapján megadott formanyomtatvány szerint évben a hagyatéki eljárások száma 44 volt. Birtokvitás ügyek: évben 5 esetben kellett eljárni. Szabálysértési ügyek: évben 39 feljelentési ügyben kellett eljárni. Állategészségügyi ügyek: A Hivatal 3 fővel részt vett az ebek évente kötelező veszettség elleni oltás lebonyolítási munkáiban. Vezetjük a vándor méhészek nyilvántartását, mely szerint évben 8 fő vándor méhész jelentkezett be településünk területére. Állattartással kapcsolatban 5 lakossági bejelentés érkezett. Növényvédelmi ügyek: A tavalyi évben is fokozott figyelem irányult a növényvédelem területén a parlagfű irtási feladatok végzésére. A porták rendbetételére, gazmentesítésére vonatkozóan 15 db felszólítás történt. Parlagfű irtással kapcsolatban eljárásra nem került sor. Kommunális igazgatás: A települési szilárd hulladék közszolgáltatási díját a lakosság a Polgármesteri Hivatal részére az évente két alkalommal kibocsátott számla alapján fizeti meg, ez mintegy 2820 db számla készítését jelenti. 755 esetben került sor fizetési felszólítás kibocsátására a ezer forint összegű hátralék rendezése érdekében, ebből önkéntes teljesítésre ezer forint összegben került sor. A kintlévőség 363 fő esetében, ezer forint volt december 31-én. Az önkormányzat hatályos 20/2009. (IX. 25.) rendelete alapján 50 %-os közszolgáltatási díj kedvezményben 402 fő egyedül élő személy részesül. Közterület használat: Az elmúlt évben 7 db közterület-használati kérelem érkezett. VI. Építéshatósági ügyek Építési ügyek: évben 17 db építési engedélyezési ügyben kellett eljárni. Ezen belül építési engedély kiadására: 8 esetben, építési bejelentésre: 5 esetben, építési engedély módosítására: 2 esetben, építési engedély meghosszabbítására: 2 esetben érkezett kérelem. Használatbavételi ügyek: évben 8 db használatbavételi ügyben 4 kellett eljárni. Ezen belül használatbavételi bejelentés 2 esetben, használatbavételi engedély kérelem 6 esetben érkezett. További 4 esetben került sor fennmaradási engedély megadására a használatbavételi engedélytől való eltérés miatt. Ezen esetekben a bírság kiszabása kötelező, összesen ,- forint bírság kiszabása történt. Bontási ügyek: évben 5 alkalommal jelentettek be bontást. Szakhatósági állásfoglalások: évben szakhatósági állásfoglalás kiadására 40 esetben került sor, ebből 30 db környezetvédelmi, építési ügyben, 9 db működési engedélyezési ügyben, 1 db zenés-táncos rendezvényhez történt. Egyéb ügyek: - 1 db kút vízjogi létesítési engedély, - 1 db kút vízjogi üzemeltetési engedély, - 26 db közútkezelői hozzájárulás, - 24 db tulajdonosi hozzájárulás, - 6 db egyéb helyszíni szemle, - 1 db házszámozási ügy, - 3 db járdaépítési támogatás, - 2 db rossz állapotú épületnél felszólítás jó karbantartási kötelezettség teljesítésére, - 1 db rendeltetésmód változás bejelentés, - 2 db mederkezelői nyilatkozat. VII. Szociális igazgatási ügyek Aktív korúak ellátása: évben 23 kérelem érkezett, ebből megállapításra 20 esetben elutasításra 3 esetben került sor. Továbbá 2 esetben kellett dönteni az ellátás megszüntetéséről, 11 esetben a szüneteltetésről, 18 esetben a továbbfolyósításról. Ápolási díj: Ápolási díj ügyben a tavalyi évben 6 kérelem érkezett, ebből megállapításra 5 esetben (4 fő alanyi jogon, 1 fő méltányossági alapon), elutasításra 1 esetben került sor. Továbbá 9 esetben (6 fő alanyi jogú, 3 fő méltányossági alapú) kellett dönteni az ápolási díj megszüntetéséről. Mozgáskorlátozottak támogatása: évben a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása iránt 16 kérelem, gépkocsi szerzési támogatás iránt 3 kérelem érkezett, melyek kedvező elbírálásban részesültek. Közgyógyellátás: évben 109 kérelem érkezett, melyből 84 esetben megállapításra, 25 esetben elutasításra került sor. Alanyi jogon megállapított 43 fő Normatív jogon megállapított 10 fő Méltányossági alapon megállapított 25 fő Lakásfenntartási támogatás: évben 81 kérelem érkezett, melyből 64 esetben megállapításra, 15 esetben elutasításra, 1 esetben a kérelem visszavonására, 1 esetben eljárás megszüntetésére került sor december 31-én folyósított támogatások cél szerinti megoszlása: áramdíj támogatásra: 19 fő gáztámogatásra: 40 fő, pénzbeli támogatásra: 5 fő. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság: évben 41 kérelem érkezett, ebből megállapításra 32 esetben, elutasításra 8 esetben, eljárás megszüntetésére 1 esetben került sor. Első lakáshoz jutók támogatása: évben 3 kérelem érkezett, melyek kedvező elbírálásban részesültek. Átmeneti segély: Átmeneti eseti segély iránt 156 kérelem érkezett, melyből megállapításra 118 esetben, elutasításra 35 esetben, eljárás megszüntetésére 3 esetben került sor. Krízis segély iránt 15 kérelem érkezett, melyek kedvező elbírálásban részesültek. Temetési segély: A évben beérkezett 13 kérelem közül 12 esetben megállapító határozat, 1 esetben eljárást megszüntető határozat meghozatalára került sor. A nyújtott segély összege 240 ezer forint volt. Köztemetés: évben 5 kérelem érkezett köztemetés iránt. Környezettanulmány készítés megkeresés alapján: Bursa Hungarica támogatás: évben 14 db A típusú és 2 db B típusú pályázat érkezett, melyek kedvező elbírálásban részesültek. VIII. Gyámügyi igazgatási ügyek Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: évben a rendszeres gyermekvédelmi kérelem megállapítására 65 kérelem érkezett, melyből 58 kérelem esetében megállapításra, 6 kérelem esetében elutasításra, 1 esetben az eljárás megszüntetésre került sor. Az 58 kérelem alapján 125 fő gyermek részesült a kedvezményben. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: évben 63 kérelem érkezett, ebből 56 esetben megállapításra, 1 esetben elutasításra, 6 esetben pedig az eljárás megszüntetésére került sor. Sajátos nevelési igényű gyermekek utazási

5 támogatása: évben 3 kérelem érkezett, melyek az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeknek megfeleltek, így részükre a támogatás megállapításra került. Méhnyakrák és nemi szemölcsök elleni védőoltás támogatása: évben a támogatásra jogosult 18 fő közül 12 kérelem került benyújtásra, melyek részére a támogatás megállapításra került. Védelembe vétel: évben 4 család esetében 4 gyermek védelembe vételére került sor. A évben végzett felülvizsgálat eredményeként megállapításra került, hogy a évben védelembe vett 1 gyermek védelembe vételének okai továbbra is fennállnak. Lakóhelyváltozás miatt egy védelembe vett gyermek elköltözött településünkről, így december 31-én 4 gyermeket tartottunk nyilván, akik gondozását a családgondozó végzi. Iskoláztatási támogatás felfüggesztése: évben egy gyermek esetében került sor az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére. Apai elismerő nyilatkozatok: évben 16 esetben került sor apai elismerő nyilatkozat megtételére. (folytatás a következő számban) Műveli is, tanítja is szakmáját ALLIANZ Hungária Biztosító Zrt. Hungária Nyugdíjpénztár és az FHB Bank Zrt. 1. Teljes körű biztosítási ügyintézés, tanácsadás. 2. Teljes körű hitel ügyintézés (személyi hitelek, építési hitelek, jelzálog alapú hitelek, lakásvásárlás, bankszámlák, hitelkártyák, adósságrendezés) 3. Lakáshitelek a legkorszerűbb feltételekkel. Régebbi hiteleinek átcsoportosítása kedvezőbb konstrukcióra - akár több bank kínálatából is. CSITI HUNGARY KFT. Csikós Tibor Adony, Rákóczi u allianz.hu Tel.: Tuboly Tamás kacskaringós úton tért vissza Adonyba. Szakmája révén többször is költözött, külföldet is megjárta, de a szíve mindig hazahúzta. Kérlek, Tamás, avass be minket e misztikusnak tűnő szakma rejtelmeibe. Mivel foglalkozik konkrétan egy mikrobiológus? - A mikrobiológián belül az állatokban fellelhető, különböző betegségeket okozó vírusokat vizsgáljuk. A kutatás során pedig törekszünk az új vírusok felismerésére, beazonosítására, emellett az ismert vírusok változásait, módosulásait is igyekszünk nyomon követni. A globalizáció, a hihetetlen méretű és nagy távolságokat összekötő turizmus kihat mind a meglévő, mind az újonnan keletkező vírusok szaporodásának, ezért a szakmának is fel kellett gyorsulnia ahhoz, hogy viszonylag naprakészen kövesse az eseményeket, és tudjon ezekről megfelelő információt továbbítani a társtudományok felé. A fentiekből következtetni lehet arra, hogy nem elszigetelten dolgoznak, hanem nemzetközi összefogás keretében osztjátok meg egymással tapasztalataikat. Hol tart a szakma a nemzetközi szinthez képest? - Az én szűkebb területemen, az állatorvosi területen belül a virológián belül nagyon jók vagyunk. Bátran kijelenthetem, hogy szakmai elismertségünk alapján a világszínvonalhoz tartozunk. Számtalan esetben fordult már elő, hogy mi fedeztünk fel új vírust, vagy vírusok átalakulására hívtuk fel a szakma figyelmét. Végül is ezek nem tekinthetők eget rengető tudományos felfedezéseknek, viszont úgy gondoljuk, a tudomány egészéhez fontos hozzájárulás, fontos adalék. Vírusokról, vírusok terjedéséről lévén szó, gondolom elengedhetetlen az eredményes munkához a nemzetközi szervezetek közötti gyors információcsere. E téren mennyire megnyugtató a helyzet? - Az internet korában azt mondhatom, hogy ezen javítani sokat már nem lehet és nem is szükséges. Ha a világ bármely táján születik egy fontos új eredmény, az szinte órák alatt bejárja az egész világot. A rangos szakfolyóiratokban történt publikálás, a nemzetközi kon ferenciák jelentősége továbbra sem csökkent, de az információ továbbítás, az információs bázis elérhetősége áttevődött az internetre. Az interneten elérhető friss eredmények pedig nagy segítséget jelenthetnek nemcsak a kutató, hanem az oktató számára is, hiszen kutatásaid mellett tanítasz is. - Valóban a kezdetkor az MTA Állatorvos-tudományi Kutató Intézetében dolgoztam, majd innen mentem át az egyetem állatorvos-tudományi karára. Azóta tanítok is a kutatás mellett docensként, közel egy éve pedig profeszszorként. A beszélgetés elején szóltunk arról, hogy kacskaringós úton érkeztél vissza Adonyba, többek között Kanadát, több magyar település is megjárva. Mi vonz téged Adonyhoz? - A külföldön töltött évek csupán a szakmai pályafutás részeként értelmezhetőek. Itthon Budapesten, Gödöllőn laktunk, de a szívem mindig Adonyba húzott vissza. Amikor átadták az M6-os autópályát, akkor döntöttünk úgy, hogy visszaköltözünk ide, ahol a gyökereim éltek, élnek. Itt vannak a gyermekkori barátok, itt a Duna, a Szőlőhegy, itt vannak a gyermekkori élmények helyszínei én most már itt szeretném életem hátralévő részét a családommal, feleségemmel, fiammal leélni. -ti- 5

6 Iskolai hírek Április 21. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny - Székesfehérvár Megkaptuk az áprilisban megrendezésre került helyesírási verseny megyei fordulójának eredményeit. A versenyt az István Király Általános Iskola rendezte. Az ötödikesek versenyében Simon Karola 5.a osztályos tanuló az 1. helyen végzett, így bejutott az országos döntőbe. Büszkék vagyunk az eredményére és további sok sikert kívánunk! Április 23. Német- és angol fordítóverseny - Székesfehérvár A Zentai Úti Általános Iskola a Zentais 7 keretein belül megyei fordítóversenyt szervezett 7-8. osztályosok számára. A versenyen 15 iskola tanulói indultak. Iskolánkat Glashütter Nóra 8.a és Bálinth Bence 8.a képviselték. A nagyon szoros pontversenyben, 1 ponttal lemaradva csúszott le a dobogó harmadik fokáról Bálinth Bence, aki így a 4. helyen végzett. Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőjüknek! Április Megyei kézilabda diákolimpia - Mór A III. korcsoportos fiú kézilabda csapatunk Móron a megyei elődöntőben a 2. helyen végzett, gratulálunk az eredményükhöz! 2. Gréta Virág Class 3: 1. Zsombor Viczai Class 4: 1. Dorka Battyányi, 2. Máté Oroszi, 3. Erika Kovács Gratulálunk a versenyzőknek és angol tanáraiknak, köszönjük a zsűri munkáját: Meisitzné Ács Nóra, Fenlon Éva, Fenlon Robert, Tóth Mónika! Május Megyei olimpiai vetélkedő - Ercsi A megyei szintű olimpiatörténeti vetélkedőre 158 csapat nevezett be. Az első három írásbeli fordulók eredményeinek függvényében a szóbeli döntőbe 14 csapat jutott be a megyéből. A szóbeli döntőt Ercsiben a Művelődési házban rendezték, ahol hét iskola csapataiból kettő adonyi volt. Gratulálunk a 6.b osztály Egerszegi Krisztina csapatának, akik az 5. helyen végeztek és a 7.b osztály Hajós Alfréd csapatának, akik 3. hellyel zárták a versenyt. A csapat tagjai: Müller Kamilla, Fábián Patrik, Kolonics Alex, Vukajlovics Péter. Gratulálunk minden résztvevőnek! Május Hadtörténeti vetélkedő a Nagy háború -ról - Adony Őseink nyomában címmel rendezett műveltségi vetélkedőt a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány az adonyi kistérség általános iskolásainak. A vetélkedő három írásbeli fordulóból állt, a szóbeli döntőbe a legjobb hat csapat jutott be, melynek iskolánk adott otthont. A nagyon komoly felkészültséget igénylő versenyen szoros eredmények születtek, ahol az adonyi nyolcadikosak megszerezték az első helyezést. A csapat tagjai: Stanczel Balázs, Bálinth Bence és Szűrös Kristóf 8.a osztályosok voltak. Jutalmuk, Adony Város Képviselőtestületének anyagi hozzájárulásával, egy olaszországi utazás, amelynek során az I. világháborús helyszínnel és a Nagy Háború emlékeivel ismerkedhetnek meg a gyerekek június végén. Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőiknek! Május Adony kupa kézilabdatorna - Adony Lejátszották kézilabdásaink az idei szezon utolsó mérkőzéseit. Az adonyi kézilabdapályán az időjárás nem volt túl kegyes a sportolókhoz, de még így is sikerült hazai pályán szép eredményeket elérnie a csapatoknak. Leány kézilabda csapatunk I. helyen végzett, gólkirálynő Mester Regina 8.b tanuló lett. A IV. korcsoportos fiú csapatunk szintén az I.helyen végzett, legjobb kapus Vukajlovics Péter 7.b, gólkirály Bálinth Bence 8.a osztályosok lettek. Gratulálunk minden játékosnak a szép eredményhez! Bálinthné Sándor Andrea igazgatóhelyettes Május Józsefes Kupa - Pusztaszabolcs Kézilabdásaink ismét remekeltek a szomszéd településünkön. A leány kézilabda csapatunk 1. helyen végzett. Gólkirálynő Müller Kamilla 7.b, legjobb mezőnyjátékos Szabó Szeréna 7.b osztályosok voltak. Fiú kézilabda csapatunk is egy nagyon szoros küzdelem után szintén az 1. helyen végzett. Legjobb kapus Vukajlovics Péter 7.b, gólkirály Bálinth Bence 8.a és legjobb átlövő Juhász Ákos 8.a tanulók voltak. Gratulálunk az eredményekhez! Május Területi angol versmondó verseny - Adony Iskolánk a Művelődési ház közreműködésével rendezte meg az idei angol versenyét, melyen az adonyi gyerekeken kívül Velencéről a Zöldliget Kéttannyelvű Általános Iskolából is érkeztek tanulók. A 28 versmondóból iskolánk tanulói nagyon szép eredményeket értek el: Class 1: 1. Ágnes Stanczel, 2. Melinda Ágoston, 3. Bori Ármai Class 2: 6 NYÁRI TÁBOR GYERMEKEKNEK A Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár megfelelő számú érdeklődés esetén az alábbi táborokat indítja. Napközis tábor Július 2-27-ig. Felvétel a jelentkezés sorrendjében történik, egy/két hetes turnusokban, maximum 20 fő alsó tagozatos gyermek részére turnusonként. Ellátás: félnapos (1200 Ft/fő/nap) vagy egész napos (2.000 Ft/fő/nap). A tábort a KKKK munkatársai vezetik. Angol és/vagy német nyelvű tábor Július ig. A felvétel a jelentkezések sorrendjében történik, egyhetes turnusban, maximum 12 fő 2-8 osztályos gyermek részére. A tábor díja egész napos ellátással Ft/fő/nap. A tábort fiatal nyelvtanárok vezetik. Mindkét táborra a Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtárban lehet jelentkezni június 20-ig. (Tel.: , )

Ára: 100 Ft. 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám

Ára: 100 Ft. 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám Lassan végeznek a gazdák a szürettel Többnyire két részletben szüretelnek a gazdák az adonyi Szőlőhegyen.

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 24.2.2011 0:09 Page 2 ZSUZSKA Etyeki V I R Á G ZÓ L O T T Ó Z Ó JA Élôvirág, koszorúk, alkalmi csokrok, virágföld, ajándék Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül

Részletesebben

Csegei Napok 2010. Tartalomból: - Önkormányzati hírek - Közoktatás hírei - Új Óvoda és Bölcsőde. - Menetrend - Kirándulások - Jótékonysági est

Csegei Napok 2010. Tartalomból: - Önkormányzati hírek - Közoktatás hírei - Új Óvoda és Bölcsőde. - Menetrend - Kirándulások - Jótékonysági est CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 8. szám 2010. augusztus 23. Csegei Napok 2010 Tartalomból: - Önkormányzati hírek - Közoktatás hírei - Új Óvoda és Bölcsőde - Menetrend - Kirándulások - Jótékonysági est 2 CSEGEI

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T.

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T. 2013. OKTÓBER 23. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja SZÜRETI F E LV O N U L Á S ZÁNKA, 2013.10.12. Fotó: T. Horváth Lajos 23. évfolyam

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

VELENCEI SZEZONNYITÓ RETRO PARTY

VELENCEI SZEZONNYITÓ RETRO PARTY VELENCEI HÍRADÓ A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Virágos Velence Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki részt kíván venni városunk virágosításában május -én, szombaton 9 órára! (Cikk a 0. oldalon.) 8.

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2 2009. augusztus Öt éve ment el Dr. Olasz Imre Õ elment, de emléke eleven marad, alakja úgy él tovább családja, községünk lakossága emlékében, mint amilyen

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 8. szám Már az idei költségvetés előkészítése során tudtuk, hogy bizonytalan, nehéz esztendő áll előttünk. Ennek ellenére olyan költségvetést

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben Új Gyáli 2012 április Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Önkormányzati támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek 4. oldal Lesz gyáli adóslista Az évfordulók városa 5. oldal

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség! Saj (t) ó~szögedről 2013. március XVII. évfolyam 1. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Zártkertek bejelentése........ 5 Megadom a szót 6 Anyakönyvi hírek... 6 Beruházások~fejlesztések..

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen 2013. AUGUSZTUS Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen Öregiskola nyugati szárnyának munkálatai Napelemek az iskolatetôn Fotó: Böngészô Nincs nyári szünet a beruházásokban Fotók: Jakab

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sümeg versenyelőnye Történt pedig, hogy hősünk a maga és felesége személyi jövedelemadó bevallását és néhány más fontos hivatalos iratot volt

Részletesebben

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2007. AUGUSZTUS A tartalomból Megkérdeztük a polgármestert Beszámoló a testületi ülésekrõl Visszapillantó az iskolaévre Nagy siker volt: Három

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza XX. évfolyam 1. szám 2010. január 14. Nemzetiségek napja Anemzetiségek napja alkalmából decemberben a városháza dísztermében adták át a kisebbségekért díjakat. Békéscsaba Megyei Jogú Város nevében Kutyej

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben