Duna-Adony. Ára: 100 Ft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Duna-Adony. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu"

Átírás

1 Ára: 100 Ft Június HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 6. szám 25 éve van jelen az Angus szarvasmarha fajta Magyarországon A Március 21. Mg. Szövetkezetben május 24-én szakmai nap keretében emlékeztek meg az Angus szarvasmarha fajta Magyarországra, és egyben Adonyba kerüléséről. A program során Marczinka Tamás elnök köszöntötte a minisztériumból, szakhatóságoktól, valamint az ország különböző településein marhatartással foglalkozó telepekről érkezett képviselőket, majd ezt követően Balázs Ferenc, az Angus Kft. ma már nyugdíjas vezetője emlékezett vissza a kezdetekre. Beszámolójából körvonalazódtak a 70 évek központi elképzelései, melyek szerint az állami irányítás szándéka volt a termelőszövetkezetek, állami gazdaságok, magántulajdonosok egyesítésével egy hosszában Pentelétől Százhalombattáig, széltében a Duna vonalától Velencéig terjedő terület gazdálkodását egyetlen nagy állami irányítású mezőgazdasági egységbe szervezni. Az elképzelés szerint Pusztaszabolcson lett volna a terület tehenészete közel 2000 darabos állománnyal, ahova a környező gazdaságok teheneit hajtották be. Ebből a tervből végül nem lett semmi, de az adonyi tehenek Pusztaszabolcsról már nem érkeztek vissza. A marhatartási kötelezettséget viszont továbbra is előírták a Szövetkezetnek, így tenni kellett valamit. Ekkor született meg a sebtében összevásárolt állománnyal a húsmarha ágazat, amit később az angus fajtára alapozva fejlesztettek tovább. Az elsőként beérkezett állomány 52 üszőből, és 5 tenyészbikából állt. A Kft. jelenéről, jövőjéről már a jelenlegi ügyvezető, Szakács Attila adott tájékoztatást. A fejlődésről szólóan impozáns számok hangzottak el, és kiderült, hogy jelentős a telep tenyésztési szerepe is, hiszen Magyarország mintegy 70 telephelyére az adonyi Kft-től került növendékállat, vagy tenyészbika. A hazai jelenléten túl 22 európai országba is indítanak vágómarhát, tenyészállatot, legnagyobb felvevőpiacuk pedig Oroszország, Fehér-Oroszország. A következő előadás során Madarász István, a Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárgazdálkodási Főosztályának képviseletében az ágazat helyzetéről nyújtott tájékoztatást. Végezetül az angus tenyésztőket összefogó nemzetközi szervezet képviselője is köszöntötte a jelenlévőket, szólt arról, hogy szervezetük immár túlmutat az angus tartásának nemzetközi koordinálásán, egyfajta komplex állattartási programmá nőtte ki magát. A vendégeket stílszerűen angus marhából készült pörkölttel, illetve steakkal kínálták meg az előadásokat követően, majd közösen látogattak ki a Szentmihály tanya mentén lévő telephelyre. Percsi Felhívás árkok tisztítására, porták rendbetételére Tisztelt Ingatlantulajdonosok tájékoztatom Önöket, hogy az 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet melléklete és ezzel összhangban az önkormányzat 8/2010. (V. 28.) rendelete kimondja, hogy az ingatlan előtti, melletti nyílt árok, áteresz és ennek műtárgyai tisztántartása, gyommentesítése, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása az ingatlantulajdonos kötelezettsége. Kérem, hogy az összegyűlt csapadékvíz okozta károk elkerülése érdekében a fenti jogszabályoknak megfelelően járjanak el, és az ingatlanjuk előtti árkokat folyamatosan tartsák tisztán. Felhívom továbbá figyelmüket, hogy közeledik a parlagfűszezon, melynek káros hatásai ellen a gyomnövények írásával, a gyomfertőzés megszüntetésével gondoskodhatunk. A Polgármesteri Hivatal az idei évben is elsőként figyelmeztetést küld az ingatlan tulajdonosnak a fenti feladatok elvégzésére, majd a törvény adta lehetőségekkel élve szabálysértési eljárást kezdeményez, pénzbírsággal sújt. Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy figyeljenek a házuk előtti területre, annak rendbetartására, mert a büntetés, akár a több tízezer forintot is elérheti. Sárközyné dr. Szabó Piroska jegyző

2 Május 24-én a képviselők a testületi ülés első napirendi pontja keretében tárgyalták és dicsérő szavak mellett fogadták el a Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár évi tevékenységéről szóló beszámolót. Ezt követően törvényi változások miatt került sor a szabálysértési tényállást tartalmazó rendelkezések hatályon kívül helyezésére. A következőkben az Adony Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének évi ellenőrzéséről és a feltárt hiányosságok feltárásáról készült számvevőszéki jelentéshez kapcsolódó, hiányosságok megszüntetését célzó intézkedési tervet fogadták el a képviselők. Szintén magasabb szintű jogszabályok változása miatt vált szükségessé a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata, melynek eredményeként új megállapodás megkötésére kerül sor az önkormányzat, valamint a német és a szerb nemzetiségi önkormányzat között. Sárközyné dr. Szabó Piroska jegyzőasszony terjedelmes, adatokkal alátámasztott jelentésben számolt be a testületnek a hivatal munkatársai által évben végzett munkájáról. A képviselők részéről elhangzott, hogy újszerű a tájékoztató, ilyen előterjesztés a képviselő-testület elé még nem került tárgyalásra. A tájékoztatót a testület elfogadta, azzal hogy a lakosság részére is kerüljön bemutatásra a polgármesteri hivatal széleskörű munkájáról képet adó anyag. (A tájékoztatót jelen és következő számunkban közöljük.) januárjától hatályát veszti az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulást létrehozó törvény, ezért bizonytalanná vált a társulás léte, melynek keretei között működik jelenleg a központi orvosi ügyelet. Az ellátás folytatása érdekében a részt vevő önkormányzatok testületei elvi döntést hoztak arra vonatkozóan, hogy a jövőben Adony város önkormányzata lássa el a feladatot. Mindezek ismeretében a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, az alpolgármestert és a jegyzőt a megállapodás-tervezet elkészítésével, a szükséges egyeztetések lebonyolításával. A következő napirend során a képviselő-testület döntött arról, amennyiben a nyári gyermekétkeztetésre benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesül, úgy az étkeztetés biztosítására vonatkozó szerződést a Rácmenza Kft.-vel köti meg. Szintén a gyermekeket, illetve az óvodát érintő következő döntés során a testület úgy ÖNKORMÁNYZATI HÍREK döntött, hogy részt vesz az Új Széchenyi Terv keretében kiírt Óvodafejlesztés -i önrész nélküli pályázaton. Nyertes pályázat esetén a támogatásból az óvónők képzése, valamint eszközbeszerzés valósulhatna meg. A következőkben a képviselő-testület döntött a Polgármesteri Hivatal és a Szent István Általános Iskola és AMI jelenleg egységes helyrajzi számon lévő telek megosztásáról. Ezt követően a Gyöngyvirág Női Kar korábban működési támogatásra kapott összeg eltérő felhasználásához járult hozzá a testület, majd a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztató tudomásulvétele után, a Koller téri két híd fa szerkezetének elkészítésére beérkezett ajánlatok közül választotta ki a testület az olcsóbb ajánlatot. Az Adonyi Kábeltévé Kft. egyik tulajdonosa üzletrészét vételre ajánlotta fel, mellyel kapcsolatban az önkormányzatnak elővásárlási joga van. A testület nem kíván élni az elővásárlási jogával, sőt az önkormányzat tulajdonában lévő 10 %-i üzletrészt is el kívánja adni. Az ülés hátralévő részében a testület jóváhagyta a korábban céltartalékba helyezett, sportegyesület, polgárőrség, rendőrség, Adonyért Alapítvány támogatására szolgáló összegeket, majd hozzájárult az Agárdi Pop Strand évente megismétlődő támogatásához, ahol elhangzott, hogy az elmúlt évben 400 adonyi lakos vett részt a támogatás fejében 50 %-os kedvezménnyel a koncerteken. A képviselők elfogadták az Adonyért Alapítvány alapító okiratának módosítását, mely döntések meghozatalát a Székesfehérvári Törvényszék írt elő, végül bejelentésekkel zárult az ülés. E napirendi pont keretében Ronyecz Péter polgármester 38 e Ft-ot ajánlott fel a Pendelyes tánccsoport részére, melyből az idei minősítőre történő utaztatást fizetik ki. Orthné Horváth Marianna képviselő asszony tájékoztatta a testületet, hogy az iskolában lezajlott Rózsafi János szervezésében az I. világháborúval kapcsolatos verseny, melynek fődíjaként egy Doberdói út lett meghirdetve. Sajnálatos módon azonban a szervező nem talált szponzorokat az út megfinanszírozására, ezért a képviselő asszony kérte a testület segítségét. A versenyt az adonyi iskola tanulói nyerték meg, a 3 gyerek és kísérő tanáruk költsége 200 ezer forintba kerülne. A képviselő-testület tagjai a következők szerint felajánlott összegben biztosították a kirándulás költségét: Orthné Horváth Marianna, Leicht Ferenc, Friedrich Istvánné, Neichl Mihály eft, Ronyecz Péter polgármester és dr. Glaszhütter Csaba alpolgármester eft. Ronyecz Péter polgármester 200 eft-ot ajánlott fel a néptánc tábor étkeztetési költségeire. A képviselők 8 gyermek nyári táboroztatásának költségét is biztosították az alábbi felajánlás szerint: Leicht Ferenc, Friedrich Istvánné, Neichl Mihály eft, Ronyecz Péter polgármester, dr. Glaszhütter Csaba alpolgármester és Orthné Horváth Marianna képviselő eft. Németh Dorottya az oktatási bizottság külsős tagja 25 eft-ot ajánlott fel az iskola részére angol nyelvi verses könyvek vásárlására, Paulusz Bálint az oktatási bizottság külsős tagja 25 eft-ot ajánlott fel a Borászbálra a zenészek tiszteletdíjának fedezetére. Kenyér Ildikó a pénzügyi bizottság tanácsadója 25 eft-ot a néptánc tábor költségeire, 25 eft-ot pedig a Borrendnek az Orbán napi költségekre ajánlott fel. Pletser József a gazdasági bizottság tanácsadója szintén a Borrend részére ajánlott fel 50 eft-ot működési költségekre. Dr. Glaszhütter Csaba alpolgármester 150 eftot az Adonyért Alapítvány részére, 30 eft-ot a Salina tánccsoport részére ajánlott fel működési költségekre. A Bejelentések napirend során elhangzott még, hogy felül kell vizsgálni az 1991-ben alkotott kitüntetési rendeletet, továbbá Leicht Ferenc felvetette, hogy a kutyaoltás alkalmával a féreghajtó tablettáért fizetni kellett, többen rejtett ebadót véltek felfedezni. Ez utóbbira Ronyecz Péter polgármester elmondta, hogy a évi költségvetés elfogadásakor döntött úgy a testület, hogy a féreghajtásra nem tervez összeget, tekintettel az önkormányzat szűkös anyagi helyzetére. Tudomása szerint más településen ezt a költséget az oltási díjjal együtt megfizeti a lakosság. A testület döntése alapján ebadó bevezetésére nem került sor, a két dolgot nem szabad összemosni. Úgy gondolja a kétszeres kedvezmény nyújtása féreghajtó nem fizetése, ebadó nem bevezetése az önkormányzat jelenlegi helyzetében nem megengedhető. Június 12-én között VÉRADÁST szervezünk az Idősek Napközi Otthonában. Várjuk a véradókat, hogy mi is segíthessünk! A háziorvosok 2

3 A Hivatal 2011-ben végzett munkájáról, az ügyintézés helyzetéről A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 38. (1) bekezdése szerint a Polgármesteri Hivatal az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrehozott egységes hivatal. A Polgármesteri Hivatal ellátja továbbá a nemzetiségi önkormányzat működésével és gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat is. A Polgármesteri Hivatalt a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében a polgármester irányítja, a jegyző vezeti. I. Személyi feltételek A Polgármesteri Hivatal létszáma: - polgármester 1 fő - jegyző 1 fő - aljegyző 1 fő - pénzügyi vezető 1 fő - ügyintéző 14 fő - ügyiratkezelő 2 fő Összesen: 20 fő Nemek megoszlása szerint 18 fő nő, 2 fő férfi dolgozik a Hivatalban. A dolgozók iskolai végzettség szerinti megoszlása, aránya: középfokú végzettséggel rendelkezik 11 fő, felsőfokú végzettséggel rendelkezik 9 fő (55 % - 45 %). Kor szerinti megoszlás szerint a dolgozók: 25 % 30 év alatti 40 % 40 év alatti 35 % 50 év alatti 20 % 50 év feletti korosztályba tartozik. A Hivatal személyi állományát illetően elmondható, hogy az elmúlt években jelentős személyi változások történtek. Ezek: jegyző, aljegyző, okmányiroda 1 álláshelyén 3 fő, építéshatóság 1 álláshelyén 2 fő, költségvetési csoport 2 fő, adó 1 fő, igazgatási csoport 2 fő, ügykezelő 1 fő és évben 1-1 fő létszám leépítésére került sor, az érintett kollégák prémiumévek programban vesznek részt. A létszámelvonást az apparátus most is érzi évben már jelentkezett többletfeladatként, hogy 2 személy évben gyermeke születése miatt időlegesen az apparátusból távozott. A fentiekben leírtak miatt fokozott figyelem, betanítás hárult a vezetőkre, többszöri átszervezést követően állt fel szeptember 1-től a jelenlegi Hivatali felépítés. A Hivatali apparátusba kerülő új személyek igyekeztek az új vezetés elvárásainak megfelelően beilleszkedni, feladataikat a felállított követelmények szerint végezni. Ez utóbbinak a korábbi szakember gárdának is meg kell/ kellett felelni. Nem kis erőfeszítés árán, de úgy ítélem meg, változott az apparátus szemlélete akár az ügyfelekkel való bánásmód, akár az ügyek intézését illetően. A kollégák igyekeznek a jogszabályokban jobban elmélyülni, a gyorsan változó joganyagot követni, egyre önállóbb munkát végezni. A hivatali apparátus szakmai munkáját jónak ítélem meg. Sajnálatos, hogy mostanra öszszekovácsolódott kollektíva jövője a járások létrehozása miatt nem látható, de a változás alól mi sem vonhatjuk ki magunkat. Az ügyek pontos, naprakész intézése megkívánja a köztisztviselők állandó képzését, továbbképzéseken, konferenciákon való részvételét, a köztisztviselők részére előírt alapvizsga, szakvizsga letételét. Az ezekhez szükséges anyagi eszközök szerény mértékben rendelkezésre állnak. Közlönyök, szakkiadványok, jogszabálytárak előfizetésével, megrendelésével igyekszünk a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani. Jövőre mutató javaslat, hogy a Képviselő-testület teremtse meg annak a lehetőségét, hogy a köztisztviselők munkájának erkölcsi elismerése mellett a hivatal vezetője anyagi juttatásban is részesíthesse az arra érdemeseket. II. Tárgyi feltételek A tárgyi feltételeket illetően a képviselő-testület a döntésével az ügyfelek fogadására, ügyeik intézésére, a Hivatal dolgozói számára kulturált körülményeket teremtett az új városháza kialakításával. Az Okmányiroda elhelyezésére szolgáló helyiségek légkondicionálása azonban nem megoldott. Több alkalommal felmerült a bővítés gondolata, azonban anyagi lehetőségek hiányában az elmaradt, csak kisebb átalakításra került sor. A munkavégzéshez szükséges berendezések, technikai eszközök alapvetően rendelkezésre állnak. A tárgyi feltételek biztosítása folyamatos, a technikai fejlődéssel az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten lépést tartunk. III. Ügyiratforgalom Iktatott ügyiratok száma: Főszámra: 7858 db Alszámra: db Összesen: db IV. Testületi munka Képviselő-testület évben a Képviselő-testület 19 alkalommal nyílt, 6 alkalommal zárt ülést tartott, 163 napirendet tárgyalt, 191 határozatot hozott, és 21 rendeletet alkotott. Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi-, Vagyonnyilatkozatok és Összeférhetetlenségi ügyek vizsgálatát végző Bizottság évben a két bizottság együttes ülést tartott 13 alkalommal, és 95 napirendet tárgyalt. Gazdasági-, Városfejlesztési-, Vállalkozási-, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság évben a bizottság 13 alkalommal ülésezett és 60 napirendet tárgyalt. Egészségügyi-, Szociálpolitikai Bizottság évben a bizottság 15 alkalommal ülésezett és 22 napirendet tárgyalt. Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági és Sportbizottság évben a bizottság 11 alkalommal ülésezett és 37 napirendet tárgyalt. Önkormányzat Képviselő-testülete: évben 11 alkalommal ülésezett, 20 napirendet tárgyalt, 21 határozatot hozott. Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete: évben 8 alkalommal ülésezett, 18 napirendet tárgyalt, 21 határozatot hozott. A testületi és bizottsági ülések előkészítését a Hivatal apparátusa végezte, a napirendekhez tartozó írásos anyagokat a külső előadók napirendjei kivételével a Hivatal dolgozói készítették. V. Általános igazgatás Anyakönyvi igazgatás: Házasságkötés: 15 Névadó: 4 Halotti alapbejegyzés: 24 Utólagos bejegyzés: 96, ezen belül haláleset: 81, válás: 15, Anyakönyvi bejegyzés javítása: 9 Anyakönyvi kivonat kiadása: 72, ezen belül születési: 14, házassági: 31, halotti: 27 Anyakönyvi másolat kiadása: 11 Névváltoztatás: 9 Állampolgársági ügyek: 4 Hazai anyakönyvezés: 6 Házasságkötés előtti 30 napos várakozási idő alóli felmentést 2 esetben kértek. Hagyatéki eljárás: január 1. óta a hagyatéki eljárásról szóló évi XXXVIII. tv. szerint a hagyatéki lel- 3

4 tár kitöltése elektronikus úton történik, a minisztérium honlapján megadott formanyomtatvány szerint évben a hagyatéki eljárások száma 44 volt. Birtokvitás ügyek: évben 5 esetben kellett eljárni. Szabálysértési ügyek: évben 39 feljelentési ügyben kellett eljárni. Állategészségügyi ügyek: A Hivatal 3 fővel részt vett az ebek évente kötelező veszettség elleni oltás lebonyolítási munkáiban. Vezetjük a vándor méhészek nyilvántartását, mely szerint évben 8 fő vándor méhész jelentkezett be településünk területére. Állattartással kapcsolatban 5 lakossági bejelentés érkezett. Növényvédelmi ügyek: A tavalyi évben is fokozott figyelem irányult a növényvédelem területén a parlagfű irtási feladatok végzésére. A porták rendbetételére, gazmentesítésére vonatkozóan 15 db felszólítás történt. Parlagfű irtással kapcsolatban eljárásra nem került sor. Kommunális igazgatás: A települési szilárd hulladék közszolgáltatási díját a lakosság a Polgármesteri Hivatal részére az évente két alkalommal kibocsátott számla alapján fizeti meg, ez mintegy 2820 db számla készítését jelenti. 755 esetben került sor fizetési felszólítás kibocsátására a ezer forint összegű hátralék rendezése érdekében, ebből önkéntes teljesítésre ezer forint összegben került sor. A kintlévőség 363 fő esetében, ezer forint volt december 31-én. Az önkormányzat hatályos 20/2009. (IX. 25.) rendelete alapján 50 %-os közszolgáltatási díj kedvezményben 402 fő egyedül élő személy részesül. Közterület használat: Az elmúlt évben 7 db közterület-használati kérelem érkezett. VI. Építéshatósági ügyek Építési ügyek: évben 17 db építési engedélyezési ügyben kellett eljárni. Ezen belül építési engedély kiadására: 8 esetben, építési bejelentésre: 5 esetben, építési engedély módosítására: 2 esetben, építési engedély meghosszabbítására: 2 esetben érkezett kérelem. Használatbavételi ügyek: évben 8 db használatbavételi ügyben 4 kellett eljárni. Ezen belül használatbavételi bejelentés 2 esetben, használatbavételi engedély kérelem 6 esetben érkezett. További 4 esetben került sor fennmaradási engedély megadására a használatbavételi engedélytől való eltérés miatt. Ezen esetekben a bírság kiszabása kötelező, összesen ,- forint bírság kiszabása történt. Bontási ügyek: évben 5 alkalommal jelentettek be bontást. Szakhatósági állásfoglalások: évben szakhatósági állásfoglalás kiadására 40 esetben került sor, ebből 30 db környezetvédelmi, építési ügyben, 9 db működési engedélyezési ügyben, 1 db zenés-táncos rendezvényhez történt. Egyéb ügyek: - 1 db kút vízjogi létesítési engedély, - 1 db kút vízjogi üzemeltetési engedély, - 26 db közútkezelői hozzájárulás, - 24 db tulajdonosi hozzájárulás, - 6 db egyéb helyszíni szemle, - 1 db házszámozási ügy, - 3 db járdaépítési támogatás, - 2 db rossz állapotú épületnél felszólítás jó karbantartási kötelezettség teljesítésére, - 1 db rendeltetésmód változás bejelentés, - 2 db mederkezelői nyilatkozat. VII. Szociális igazgatási ügyek Aktív korúak ellátása: évben 23 kérelem érkezett, ebből megállapításra 20 esetben elutasításra 3 esetben került sor. Továbbá 2 esetben kellett dönteni az ellátás megszüntetéséről, 11 esetben a szüneteltetésről, 18 esetben a továbbfolyósításról. Ápolási díj: Ápolási díj ügyben a tavalyi évben 6 kérelem érkezett, ebből megállapításra 5 esetben (4 fő alanyi jogon, 1 fő méltányossági alapon), elutasításra 1 esetben került sor. Továbbá 9 esetben (6 fő alanyi jogú, 3 fő méltányossági alapú) kellett dönteni az ápolási díj megszüntetéséről. Mozgáskorlátozottak támogatása: évben a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása iránt 16 kérelem, gépkocsi szerzési támogatás iránt 3 kérelem érkezett, melyek kedvező elbírálásban részesültek. Közgyógyellátás: évben 109 kérelem érkezett, melyből 84 esetben megállapításra, 25 esetben elutasításra került sor. Alanyi jogon megállapított 43 fő Normatív jogon megállapított 10 fő Méltányossági alapon megállapított 25 fő Lakásfenntartási támogatás: évben 81 kérelem érkezett, melyből 64 esetben megállapításra, 15 esetben elutasításra, 1 esetben a kérelem visszavonására, 1 esetben eljárás megszüntetésére került sor december 31-én folyósított támogatások cél szerinti megoszlása: áramdíj támogatásra: 19 fő gáztámogatásra: 40 fő, pénzbeli támogatásra: 5 fő. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság: évben 41 kérelem érkezett, ebből megállapításra 32 esetben, elutasításra 8 esetben, eljárás megszüntetésére 1 esetben került sor. Első lakáshoz jutók támogatása: évben 3 kérelem érkezett, melyek kedvező elbírálásban részesültek. Átmeneti segély: Átmeneti eseti segély iránt 156 kérelem érkezett, melyből megállapításra 118 esetben, elutasításra 35 esetben, eljárás megszüntetésére 3 esetben került sor. Krízis segély iránt 15 kérelem érkezett, melyek kedvező elbírálásban részesültek. Temetési segély: A évben beérkezett 13 kérelem közül 12 esetben megállapító határozat, 1 esetben eljárást megszüntető határozat meghozatalára került sor. A nyújtott segély összege 240 ezer forint volt. Köztemetés: évben 5 kérelem érkezett köztemetés iránt. Környezettanulmány készítés megkeresés alapján: Bursa Hungarica támogatás: évben 14 db A típusú és 2 db B típusú pályázat érkezett, melyek kedvező elbírálásban részesültek. VIII. Gyámügyi igazgatási ügyek Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: évben a rendszeres gyermekvédelmi kérelem megállapítására 65 kérelem érkezett, melyből 58 kérelem esetében megállapításra, 6 kérelem esetében elutasításra, 1 esetben az eljárás megszüntetésre került sor. Az 58 kérelem alapján 125 fő gyermek részesült a kedvezményben. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: évben 63 kérelem érkezett, ebből 56 esetben megállapításra, 1 esetben elutasításra, 6 esetben pedig az eljárás megszüntetésére került sor. Sajátos nevelési igényű gyermekek utazási

5 támogatása: évben 3 kérelem érkezett, melyek az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeknek megfeleltek, így részükre a támogatás megállapításra került. Méhnyakrák és nemi szemölcsök elleni védőoltás támogatása: évben a támogatásra jogosult 18 fő közül 12 kérelem került benyújtásra, melyek részére a támogatás megállapításra került. Védelembe vétel: évben 4 család esetében 4 gyermek védelembe vételére került sor. A évben végzett felülvizsgálat eredményeként megállapításra került, hogy a évben védelembe vett 1 gyermek védelembe vételének okai továbbra is fennállnak. Lakóhelyváltozás miatt egy védelembe vett gyermek elköltözött településünkről, így december 31-én 4 gyermeket tartottunk nyilván, akik gondozását a családgondozó végzi. Iskoláztatási támogatás felfüggesztése: évben egy gyermek esetében került sor az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére. Apai elismerő nyilatkozatok: évben 16 esetben került sor apai elismerő nyilatkozat megtételére. (folytatás a következő számban) Műveli is, tanítja is szakmáját ALLIANZ Hungária Biztosító Zrt. Hungária Nyugdíjpénztár és az FHB Bank Zrt. 1. Teljes körű biztosítási ügyintézés, tanácsadás. 2. Teljes körű hitel ügyintézés (személyi hitelek, építési hitelek, jelzálog alapú hitelek, lakásvásárlás, bankszámlák, hitelkártyák, adósságrendezés) 3. Lakáshitelek a legkorszerűbb feltételekkel. Régebbi hiteleinek átcsoportosítása kedvezőbb konstrukcióra - akár több bank kínálatából is. CSITI HUNGARY KFT. Csikós Tibor Adony, Rákóczi u allianz.hu Tel.: Tuboly Tamás kacskaringós úton tért vissza Adonyba. Szakmája révén többször is költözött, külföldet is megjárta, de a szíve mindig hazahúzta. Kérlek, Tamás, avass be minket e misztikusnak tűnő szakma rejtelmeibe. Mivel foglalkozik konkrétan egy mikrobiológus? - A mikrobiológián belül az állatokban fellelhető, különböző betegségeket okozó vírusokat vizsgáljuk. A kutatás során pedig törekszünk az új vírusok felismerésére, beazonosítására, emellett az ismert vírusok változásait, módosulásait is igyekszünk nyomon követni. A globalizáció, a hihetetlen méretű és nagy távolságokat összekötő turizmus kihat mind a meglévő, mind az újonnan keletkező vírusok szaporodásának, ezért a szakmának is fel kellett gyorsulnia ahhoz, hogy viszonylag naprakészen kövesse az eseményeket, és tudjon ezekről megfelelő információt továbbítani a társtudományok felé. A fentiekből következtetni lehet arra, hogy nem elszigetelten dolgoznak, hanem nemzetközi összefogás keretében osztjátok meg egymással tapasztalataikat. Hol tart a szakma a nemzetközi szinthez képest? - Az én szűkebb területemen, az állatorvosi területen belül a virológián belül nagyon jók vagyunk. Bátran kijelenthetem, hogy szakmai elismertségünk alapján a világszínvonalhoz tartozunk. Számtalan esetben fordult már elő, hogy mi fedeztünk fel új vírust, vagy vírusok átalakulására hívtuk fel a szakma figyelmét. Végül is ezek nem tekinthetők eget rengető tudományos felfedezéseknek, viszont úgy gondoljuk, a tudomány egészéhez fontos hozzájárulás, fontos adalék. Vírusokról, vírusok terjedéséről lévén szó, gondolom elengedhetetlen az eredményes munkához a nemzetközi szervezetek közötti gyors információcsere. E téren mennyire megnyugtató a helyzet? - Az internet korában azt mondhatom, hogy ezen javítani sokat már nem lehet és nem is szükséges. Ha a világ bármely táján születik egy fontos új eredmény, az szinte órák alatt bejárja az egész világot. A rangos szakfolyóiratokban történt publikálás, a nemzetközi kon ferenciák jelentősége továbbra sem csökkent, de az információ továbbítás, az információs bázis elérhetősége áttevődött az internetre. Az interneten elérhető friss eredmények pedig nagy segítséget jelenthetnek nemcsak a kutató, hanem az oktató számára is, hiszen kutatásaid mellett tanítasz is. - Valóban a kezdetkor az MTA Állatorvos-tudományi Kutató Intézetében dolgoztam, majd innen mentem át az egyetem állatorvos-tudományi karára. Azóta tanítok is a kutatás mellett docensként, közel egy éve pedig profeszszorként. A beszélgetés elején szóltunk arról, hogy kacskaringós úton érkeztél vissza Adonyba, többek között Kanadát, több magyar település is megjárva. Mi vonz téged Adonyhoz? - A külföldön töltött évek csupán a szakmai pályafutás részeként értelmezhetőek. Itthon Budapesten, Gödöllőn laktunk, de a szívem mindig Adonyba húzott vissza. Amikor átadták az M6-os autópályát, akkor döntöttünk úgy, hogy visszaköltözünk ide, ahol a gyökereim éltek, élnek. Itt vannak a gyermekkori barátok, itt a Duna, a Szőlőhegy, itt vannak a gyermekkori élmények helyszínei én most már itt szeretném életem hátralévő részét a családommal, feleségemmel, fiammal leélni. -ti- 5

6 Iskolai hírek Április 21. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny - Székesfehérvár Megkaptuk az áprilisban megrendezésre került helyesírási verseny megyei fordulójának eredményeit. A versenyt az István Király Általános Iskola rendezte. Az ötödikesek versenyében Simon Karola 5.a osztályos tanuló az 1. helyen végzett, így bejutott az országos döntőbe. Büszkék vagyunk az eredményére és további sok sikert kívánunk! Április 23. Német- és angol fordítóverseny - Székesfehérvár A Zentai Úti Általános Iskola a Zentais 7 keretein belül megyei fordítóversenyt szervezett 7-8. osztályosok számára. A versenyen 15 iskola tanulói indultak. Iskolánkat Glashütter Nóra 8.a és Bálinth Bence 8.a képviselték. A nagyon szoros pontversenyben, 1 ponttal lemaradva csúszott le a dobogó harmadik fokáról Bálinth Bence, aki így a 4. helyen végzett. Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőjüknek! Április Megyei kézilabda diákolimpia - Mór A III. korcsoportos fiú kézilabda csapatunk Móron a megyei elődöntőben a 2. helyen végzett, gratulálunk az eredményükhöz! 2. Gréta Virág Class 3: 1. Zsombor Viczai Class 4: 1. Dorka Battyányi, 2. Máté Oroszi, 3. Erika Kovács Gratulálunk a versenyzőknek és angol tanáraiknak, köszönjük a zsűri munkáját: Meisitzné Ács Nóra, Fenlon Éva, Fenlon Robert, Tóth Mónika! Május Megyei olimpiai vetélkedő - Ercsi A megyei szintű olimpiatörténeti vetélkedőre 158 csapat nevezett be. Az első három írásbeli fordulók eredményeinek függvényében a szóbeli döntőbe 14 csapat jutott be a megyéből. A szóbeli döntőt Ercsiben a Művelődési házban rendezték, ahol hét iskola csapataiból kettő adonyi volt. Gratulálunk a 6.b osztály Egerszegi Krisztina csapatának, akik az 5. helyen végeztek és a 7.b osztály Hajós Alfréd csapatának, akik 3. hellyel zárták a versenyt. A csapat tagjai: Müller Kamilla, Fábián Patrik, Kolonics Alex, Vukajlovics Péter. Gratulálunk minden résztvevőnek! Május Hadtörténeti vetélkedő a Nagy háború -ról - Adony Őseink nyomában címmel rendezett műveltségi vetélkedőt a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány az adonyi kistérség általános iskolásainak. A vetélkedő három írásbeli fordulóból állt, a szóbeli döntőbe a legjobb hat csapat jutott be, melynek iskolánk adott otthont. A nagyon komoly felkészültséget igénylő versenyen szoros eredmények születtek, ahol az adonyi nyolcadikosak megszerezték az első helyezést. A csapat tagjai: Stanczel Balázs, Bálinth Bence és Szűrös Kristóf 8.a osztályosok voltak. Jutalmuk, Adony Város Képviselőtestületének anyagi hozzájárulásával, egy olaszországi utazás, amelynek során az I. világháborús helyszínnel és a Nagy Háború emlékeivel ismerkedhetnek meg a gyerekek június végén. Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőiknek! Május Adony kupa kézilabdatorna - Adony Lejátszották kézilabdásaink az idei szezon utolsó mérkőzéseit. Az adonyi kézilabdapályán az időjárás nem volt túl kegyes a sportolókhoz, de még így is sikerült hazai pályán szép eredményeket elérnie a csapatoknak. Leány kézilabda csapatunk I. helyen végzett, gólkirálynő Mester Regina 8.b tanuló lett. A IV. korcsoportos fiú csapatunk szintén az I.helyen végzett, legjobb kapus Vukajlovics Péter 7.b, gólkirály Bálinth Bence 8.a osztályosok lettek. Gratulálunk minden játékosnak a szép eredményhez! Bálinthné Sándor Andrea igazgatóhelyettes Május Józsefes Kupa - Pusztaszabolcs Kézilabdásaink ismét remekeltek a szomszéd településünkön. A leány kézilabda csapatunk 1. helyen végzett. Gólkirálynő Müller Kamilla 7.b, legjobb mezőnyjátékos Szabó Szeréna 7.b osztályosok voltak. Fiú kézilabda csapatunk is egy nagyon szoros küzdelem után szintén az 1. helyen végzett. Legjobb kapus Vukajlovics Péter 7.b, gólkirály Bálinth Bence 8.a és legjobb átlövő Juhász Ákos 8.a tanulók voltak. Gratulálunk az eredményekhez! Május Területi angol versmondó verseny - Adony Iskolánk a Művelődési ház közreműködésével rendezte meg az idei angol versenyét, melyen az adonyi gyerekeken kívül Velencéről a Zöldliget Kéttannyelvű Általános Iskolából is érkeztek tanulók. A 28 versmondóból iskolánk tanulói nagyon szép eredményeket értek el: Class 1: 1. Ágnes Stanczel, 2. Melinda Ágoston, 3. Bori Ármai Class 2: 6 NYÁRI TÁBOR GYERMEKEKNEK A Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár megfelelő számú érdeklődés esetén az alábbi táborokat indítja. Napközis tábor Július 2-27-ig. Felvétel a jelentkezés sorrendjében történik, egy/két hetes turnusokban, maximum 20 fő alsó tagozatos gyermek részére turnusonként. Ellátás: félnapos (1200 Ft/fő/nap) vagy egész napos (2.000 Ft/fő/nap). A tábort a KKKK munkatársai vezetik. Angol és/vagy német nyelvű tábor Július ig. A felvétel a jelentkezések sorrendjében történik, egyhetes turnusban, maximum 12 fő 2-8 osztályos gyermek részére. A tábor díja egész napos ellátással Ft/fő/nap. A tábort fiatal nyelvtanárok vezetik. Mindkét táborra a Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtárban lehet jelentkezni június 20-ig. (Tel.: , )

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők.

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők. 1 J E GY Z Ő K Ö NY V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00 Titkársági osztály A titkársági osztály munkatársai az I. emeleten végzik munkájukat. Paks, Dózsa György u. 55-61; Központ: 75/500-500; jegyzői titkárság: 75/500-533 E-mail: jegyzo@paks.hu Polgármesteri

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól Községi Önkormányzat Lövő 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 57/2014.(VIII.11.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 58/2014.(VIII.11.) KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz 1. számú előterjesztés Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők:

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 12-én 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április márciusáig végzett munkájáról Szociális és Fgészségügyi Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Véleményező Pénzügyi- és Gazdasági 13 zottság Bizottság: ligyrendi, Jogi, és Közbiztonsági Bizottság Készítette:

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. április 04-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Lengyeltóti Város Polgármestere 8693. Lengyeltóti, Zrinyi u.2. Szám: 261/2015. Előterjesztés a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Napirend: A Képviselő-testület

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JELENLÉTI ÍV. Csönge Márta elnök. Rettegi Attila tag. Eck-Varga Zsuzsanna tag

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JELENLÉTI ÍV. Csönge Márta elnök. Rettegi Attila tag. Eck-Varga Zsuzsanna tag FELJEGYZÉS Tárgy: Ügyrendi Bizottság nyilvános ülése Helyszín: Városháza I. emelet 118. számú helyisége -án 17 00 óra Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS Csönge Márta elnök Rettegi Attila

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben