A mediáció a társadalom választása Konferencia Aix-en-Provence-ban ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mediáció a társadalom választása Konferencia Aix-en-Provence-ban (2013.07.02.-2013.07.06.)"

Átírás

1 A mediáció a társadalom választása Konferencia Aix-en-Provence-ban ( ) Az Európai Bírák Mediációs Egyesülete (GEMME) az idén negyedik alkalommal rendezte meg a bírósági mediációról szóló nemzetközi konferenciáját most A mediáció a társadalom választása címmel. A konferenciára az előző évhez hasonlóan a Marseille-től 30 km-re fekvő Aix-en-Provence-ben, a festői szépségű (Cézanne-t, Van Gogh-ot, Gauguin-t, Renoir-t egyaránt megihlető) délfranciaországi kisvárosban került sor július 2-tól 6-ig. Az idén három nagy témát dolgozott fel az ülés, elsődlegesen átfogó képet kaptak a résztvevők a közvetítői eljárás helyzetéről Európában és a világ más tájain (pl. Kína, Ausztrália, Kanada, az Afrikai kontinens, Szingapúr, Malajzia), az előadók beszámoltak az elmúlt évben bekövetkezett változásokról is. A második nagyobb témakört a cégek társadalmi felelőssége címmel a belföldi és a nemzetközi kereskedelmi mediáció alkotta. Végül a konfliktusos helyzetből kikerülés címmel elnevezett tárgyban hallhattunk előadásokat és vehettünk részt az ezzel összefüggő szituációs gyakorlatokon. A konferencia első két napján mediátorképzés zajlott, az ülés tényleges megnyitójára július 4. napján került sor M. Eric Maitrepierre, az Európai és Nemzetközi Ügyek Hivatalának vezetője, Mme Chaterine Husson-Trochain, az Aix-en Provence-i Fellebbviteli Bíróság elnöke, M. Jamie Cardona Ferreira, a portugál Legfelsőbb Bíróság korábbi és a GEMME jelenlegi elnöke, valamint Mme Béatrice Blohorn-Brenneur, a GEMME francia szekciója és a CIMJ-ICOME elnöke, tiszteletbeli tanácselnök részvételével. Az első témakörben Jean Mirimanoff svájci tiszteletbeli bíró, hivatásos mediátor a közvetítői eljárás és az ifjúság című előadásában kifejtette, hogy a svájci nemzeti hatóságok felelőssége is a közvetítői eljárás igénybevételének elősegítése, a mediációt az előadó szerint nem lehet kizárólag a magánszektorra hagyni. Ha ez a következtetés egy ilyen fejlett gazdasággal és jogi kultúrával rendelkező ország kapcsán is igaz, akkor valószínűleg nem légből kapottak a kelet-közép-európai ezzel összhangban lévő törekvések sem. Ahhoz, hogy a törvényhozás az állampolgárok mindennapi életét hatékonyan rendezni tudja, egész Európában változtatni kell a konfliktuskezelés módszerein. Ezen szándéktól vezérelve az Igazságszolgáltatás Hatékonyságáért Küzdő Európai Bizottság, a CEPEJ 2007-ben új az Európa Tanács büntetőügyi, a családügyi és a közigazgatási mediációs

2 ajánlásainak hatékonyabb alkalmazásáról szóló CEPEJ irányelveket adott ki (Cepej (2007)13, Cepej2007(14) és a Cepej2007(15)-ös sz. irányelvei). Ezen irányelvek (https://wcd.coe.int/viewdoc.jsp?id= &site=coe és %20guidelines%20family%20mediation%20and%20mediation%20in%20civil%20matters.pdf és n.2007.pdf ) három területen szólítják fel cselekvésre a tagállamokat: 1.) a társadalom tájékoztatása a közvetítői eljárás lehetőségéről, annak mibenlétéről, 2.) a konfliktuskezelés mint önálló tantárgy bevezetése a jogászképzésben, 3.) a mediáció és más alternatív konfliktuskezelési módszerek inkorporációja a nemzeti oktatásba. Az előadó rámutatott arra, hogy a kérdés két nézőpontból ragadható meg: a mediáció a fiatalokért és a mediáció a fiatalok által címszavakkal. Az előbbit a fiatalkorúak eljárásbeli jogairól szóló belföldi jogszabályi rendelkezések mint az ENSZ Gyermekek Jogairól Szóló Egyezményével együtt egyben természetesen az utóbbinak alárendelten - alkalmazandó normák jó színvonalon szabályozzák. Aláhúzandó a meghallgatáshoz való jog bármilyen típusú családjogi mediációban, az iskolai élet konfliktusaiban, vagy a fiatalkorú által elkövetett bűncselekmények esetén is. A mediáció a fiatalok által pedig nem jelent kevesebbet, mint a gyermekek hajlandóságának növelése az iskolai konfliktusok kezelésére a gyermekkortól a nagykorúságig. Az előadó szerint az iskolai mediáció bevezetése három síkon is jótékony hatást eredményez: az érintett fiatalok részére nagyobb magabiztosságot ad, az ifjak képesek lesznek megkülönböztetni a konfliktust és az erőszakot, és megtanulnak ítéletek és előítéletek nélkül meghallgatni másokat, az iskolai közeg és a fiatalok környezetét érő pozitív hatás, hogy javul az együttműködési képesség, megerősödnek a társadalmi kapcsolatok, enyhülnek a kulturális feszültségek, a tágabb társadalom szempontjából keletkező előnyök: a mediáció az erőszakkal szemben megtanítja a konfliktuskezelés nem erőszakos, hatékonyabb formáját, a toleranciát a mássággal, a felelősség és szabadság kultúráját a konfliktusokkal szemben. A Kínai Népköztársaság-beli mediáció és a bíróságok kapcsolatát Xiao-Lin Fu Bourgne ügyvéd, mediátor mutatta be. Tavaly ugyanő a közvetítés 2009 óta létező kínai szervezetrendszerét ismertette, most vázlatos áttekintést adott a közvetítés fejlődési folyamatáról és a közvetítés igazságügyi intézményekkel (pl.: a pekingi Mediációs Központ) fennálló kapcsolatáról. Kínában sem más az ADR bevezetésével összefüggő lépések fő céljai, mint a bíróhiánnyal küzdő bíróságok ügyterhének csökkentése, az ugrásszerű gazdasági fejlődés okozta különbségek növekedése ellenére a társadalmi béke megőrzése a kínai filozófiai-vallási hagyományoktól nem idegen mediációs hagyományok felélesztésével. A reformok első szakaszában létrejött egy megállapodás egy bíróság és egy mediációs központ között, miszerint a bíróság helyiségeiben elhelyezésre kerül egy mediációs hivatal. A folyamat első lépcsőjén a bíró utasítja a feleket mediációra, ez előzetes kötelezés, az ügy a mediációs hivatalhoz kerül. Ha a feleknek a közvetítői eljárás során sikerül megállapodást kötniük, ezt a megállapodást a felek vagy önként végrehajtják, vagy kérésükre a bíróság jóváhagyja azt. Ha a mediáció eredménytelen marad, az ügy visszakerül a bírósághoz. Még ezt követően is lehet esély mediációra, mert létezik a bírósági eljárást megelőző mediáción kívül a bírósági eljárás során alkalmazott mediáció is, ha a bíró vagy az ügyvédek az eljárás folyamán szükségét látják, ilyenkor a bíró a felek közös kérelmére a mediációs hivatalhoz küldi vissza az ügyet. A mediációs hivatal sikerekről, eredményekről számolt be, az ügyfelek hatékonynak, rugalmasnak találják a közvetítést. Egy esetben a Chaoyang-i Bíróság 2013 júniusában a CCPPIT Mediációs Központhoz

3 utalt egy 46 fél részvételével zajló, személyi kölcsön iránti bírósági ügyet. Két kijelölt mediátor folytatta le az eljárást. A közvetítői eljárás előtt a mediátorok észlelték, hogy egyes döntő tényállási elemek feltáratlanok, mert ezen részleteket a felek a bíróság előtt rejtve akarták tartani. A mediátorok felhívására a felek a meghallgatásukon kiegészítették a tényállást, s a konfliktus mibenléte teljes körű megértése lehetővé tette, hogy egyetlen nap alatt megegyezésre jussanak. Még ugyanezen a napon a bíróság jóváhagyta az egyezséget. A példátlan siker aztán a két intézmény közötti kapcsolat véglegesítéséhez vezetett. A mediáció Kanadában egészen sajátos, a miénktől, de az európai gyakorlatok többségétől is jelentős eltérést mutat. L'Honorable Suzanne Handman, aki jelenleg Montréal-ban a Québec-i bíróság bírája és bírósági mediátora, s mediátorképzést is folytat Kanadában és Európában, korábban pedig a Montréal-i Munkaügyi Bíróság bírója és mediátora volt, interaktív előadásában hangsúlyozta, hogy Kanadában nem létezik egységes mediációs rendszer. Kanada 10 közigazgatási tartományra oszlik és az alkalmazott közvetítői eljárás minden tartományban eltér egymástól. Egyes tartományokban a közvetítői eljárást bíró folytatja le, ugyanakkor másokban magánmediátorok végzik e tevékenységet. Egyes tartományokban a mediáció kötelező, míg másokban önkéntes. Bizonyos helyeken a bíró facilitátorként (facilitateur) jár el, míg máshol az eljárás végén a bíró döntést hoz. Az eltéréseknek köszönhetően Mme Handman nem vállalkozott egy bizonyos helyes, abszolút érvényű modell bemutatására, hanem saját gyakorlatából merített példákon keresztül mutatta be az általa alkalmazott eljárásbeli technikákat, melyek mindegyike nélkülözi a felek mediátor által történő enyhébb befolyásolását is. A mediátor nem saját bírói elképzelését, akaratát vetíti a felekre, hanem feltárja azok tényleges érdekeit, és hagyja, hogy a felek maguk jussanak el a megoldáshoz. Handman kiemelte, hogy a mediáció alapelvei értelmében a mediátor nem avatkozhat be sem a döntés meghozatalába, sem annak tartalmába, ugyanis mindkettő a felekre tartozik. A mediátor feladata, hogy elősegítse a felek közötti egyetértést, javaslatokat, ötleteket ad, esetleg biztosítja a felek fizikai jelenlétét. Különös figyelmet szentelt a konferencia az önkéntes, kötelező, illetve a kötelezően választható mediáció témájának. A kötelező mediáció bevezetése elősegíti annak társadalmi elterjedését, a peres ügyek számának (nem ismert, de feltételezhetően kis mértékű) csökkenését. Ugyanakkor kötelező jellegénél fogva veszít is hatékonyságából, a felek részéről elvész az egyezségkötési hajlandóság, a nyitottság. Az ülés ezen dilemmák feloldására kereste a választ. Európában sajátos álláspontot képvisel az olaszországi modell, a jogszabályi változásokat Chiarra Giovannucci Orlandi, a Bologna-i Egyetem Professzora mutatta be. Olaszországban először bevezették, majd eltörölték, aztán módosult tartalommal újból elfogadták a kötelező mediációt. Az olasz kormány 2010-ben 28 4/3/2010 számú, mediációs eljárást szabályozó jogszabályt mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civil e commerciali címmel szavazta meg. Ez a jogszabály előírta a bizonyos területeken kötelező és minden bírósági eljárást megelőző

4 mediációt. Múlt év decemberében azonban az Alkotmánybíróság a jogszabály előzetes, kötelező mediációval összefüggő rendelkezéseit alkotmányellenesnek nyilvánította, mert az olasz kormány túlterjeszkedett hatáskörén, a kérdésben ugyanis a parlament volt jogosult dönteni. Az ennek megfelelően újraindult törvényalkotási folyamatban az olasz kormány június 15-én ismételten kinyilvánította a pert megelőző kötelező mediáció általános alapelvét az olasz polgári jogi igazságszolgáltatás hatékonyabbá tétele érdekében. A parlament által az ezen előterjesztésben foglalt cél tiszteletben tartásával kialakított új törvény szövege alapján ezen alapelvek jelenleg is hatályban vannak. Az olasz modell nem meglepő módon kételyeket keltett a témában elismert francia szaktekintélyben, Stephen Bensimonban, aki veszélyesnek tartotta a mediáció kényszerű, kötelező jellegű alkalmazását, álláspontja szerint a kötelező mediáció a módszer halálához vezet. Ugyanakkor a kanadai példa (az elismerésre méltó statisztikai eredmények) mégis azt igazolja, hogy a közvetítés egyaránt működőképes azon tartományokban ahol önkéntes, és ott is ahol az kötelező jellegű. A magyar önkéntes, kötelezően választható és kötelező mediációról én tartottam előadást. A nemzeti szabályozás az Európai Parlament és Európai Tanács 2008/52/CE Irányelvének (2008. május 21.) egyre inkább megfelel, az év folyamán számos területen jelentős változásnak lehetünk tanúi. A polgári és kereskedelmi ügyekben alkalmazandó közvetítői eljárásról szóló évi LV. törvény amely március 17. napján lépett hatályba, meghatározza a közvetítői eljárás általános szabályait, körülírja a szolgáltatásokat, a feltételeket, a polgári és kereskedelmi mediációs eljárásokat, melyek megelőzhetik, vagy felválthatják a peres eljárást. Ez a törvény kizárólag az önkéntes mediáció fogalmát ismeri. Az eljárások többségében (polgári jog, munkaügyi viták) kizárólag önkéntes mediációról beszélhetünk. A gazdasági ügyekben azonban megjelenik a kötelezően választható mediáció, ez esetben ugyanis a peres eljárás kezdeményezése előtt a gazdasági társaságoknak meg kell kísérelniük a konfliktus alternatív vitarendezési eszközzel (ADR) történő rendezését, közvetítői eljárást, választott bírósági eljárást, etc. vehetnek igénybe. A szabályt azonban jelentősen felhigítja, hogy lehetőségük van arra is, hogy a vita rendezésének megkísérlését a felek által felvett jegyzőkönyvvel igazolják. Sajnálatos módon mind a bírók, mind a felek figyelmen kívül hagyják a Pp. 121/A. (2) bekezdését, ami egyébként a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának oka lenne, e körben azonban a bírók mégsem élnek a törvény által teremtett lehetőségükkel, pedig ezzel elősegítenék a mediáció elterjesztését és a bírósági ügyek számának csökkentését ban a parlament megszavazta az új Polgári Törvénykönyvet, a kódex március 15. napján lép majd hatályba. A családjog területén következik be jelentős változás, mert a házasság felbontása iránti perben a bíró javasolhatja a feleknek a mediációt (önkéntes mediáció), a szülői felügyelet gyakorlása és a kapcsolattartás iránti perekben pedig kötelezővé teheti a feleknek a mediációban való részvételt a felek gyermekkel (pl. szülői felügyeleti jog gyakorlásával) összefüggő együttműködése érdekében. Az új Polgári Törvénykönyv tehát bevezette a kötelező mediációt. A mediációs eljárás kötelezővé tétele esetén a bíró felfüggeszti a peres eljárást, és a feleknek 2 hónapon belül igazolniuk kell, hogy a mediátor előtt megjelentek, és a közvetítői eljárást megkísérelték. A Polgári Perrendtartás ugyanakkor jelenleg még nem alkalmazkodik az anyagi jogi szabályok változásaihoz, nem tartalmaz szankciót arra nézve, ha a felek nem teljesítik a bíró által előírt kötelezettségüket, a jogalkotás e vonatkozásban is folyamatban van. Szankció nélküli kötelezettség esetén aligha beszélhetünk kötelező mediációról. Érdemes lenne megfontolni az ügyvédek ösztönzését is e kérdésben, erre számos eszköz állhat a bíróság rendelkezésére, az ügyvédi költségek megítélésétől a pénzbírságig.

5 Romániában kizárólag önkéntes mediáció létezik, Dragos Calin, a Bukarest-i Fellebbviteli Bíróság bírója elmondta, hogy a december 12. napján kelt 90/2012 rendelet rendelkezik arról, hogy a felperesnek bizonyos esetekben - kötelező részt venni olyan ülésen, melyen tájékoztatást kapnak a közvetítői eljárásról, de ez nem több mint tájékoztatás. A mediáció soha nem kötelező, ahhoz ma is a felek beleegyezésére van szükség. A rendelet előírja, hogy amennyiben a bíró által javasolt közvetítői eljáráson való részvételt a kérelmező (felperes) elutasítja, akkor részt kell vennie egy közvetítői eljárásról szóló tájékoztató ülésen. A román törvényhozás tervei között szerepel, hogy sikeres mediációs vitarendezés esetén a teljes peres eljárás költsége visszatérítésre kerül a felek részére. A hazai illetékbeszámításos rendszerhez hasonló logikájú eljárás magyarországi adaptációja vizsgálandó lehet. A kiemelkedő eredmények Románia-szerte bebizonyították, hogy a mediáció lehetővé tesz egy gazdaságilag előnyös, és gyors, bíróságon kívüli vitarendezést, ami annak is köszönhető, hogy a szabályozott mediációs eljárások a felek szükségleteihez illeszkednek. A fenti rendelet csak polgári ügyekben alkalmazandó, augusztus 1. napján lépett hatályba. Az bíróság, az igazságszolgáltatási rendszer költségeinek csökkentése érdekében egy ún. Mediációs Tanács is felállításra került Romániában, melynek feladata a mediációs eljárás népszerűsítése, elterjesztése, a mediátorképzés szabályainak kidolgozása, az oktatók felkészítése, a hivatásos mediátor képzettségét tanúsító dokumentumok kiadása, etikai kódex elfogadása, a törvényhozás számára javaslatok kidolgozása. A nap végén levezetésként mediátorok és ügyvédek részvételével felejthetetlen szín előadás keretében ismerhettük meg a közvetítői eljárás menetét, a közvetítő eszközeit, az eljárás etikai szabályait, a konfliktuskezelés módszereit. Az előadást kísérő irónia így pl. a a mediátor nyitottságát szimbolizáló hatalmas műanyag fül, vagy a mediátor feladatát jelző (kép)keret, amivel keretet ad az eljárásnak - a lényeglátást, a szemléletességet szolgálta (lásd fotók).

6 2013. július 5. napján a nemzetközi kereskedelmi mediációról hallgattunk meg beszámolókat. Simon Wesley ügyvéd az angolszász rendszert mutatta be, a mediáció fejlődését és a polgári eljárásjogi törvény ( Woolf ) reformját ismertette. Megtudtuk, hogy 40 évre visszamenőleg állnak rendelkezésre statisztikai adatok az Egyesült Királyságban folytatott közvetítéssel kapcsolatosan. A kereskedelmi ügyekben a peres eljárást minden esetben megelőzi a felek közötti egyeztetés, protokoll-csere. A mediáció fejlődésének egyik indoka gyors, könnyen hozzáférhető, a gazdasági élet ilyen tendenciáihoz alkalmazkodó sajátossága, a kisebb jelentőségű ügyekben lehetőség van telefonos közvetítésre is. Rámutatott arra, hogy a hagyományos értelemben vett igazságszolgáltatás súlya jelentős mértékben csökkent, a bírósági költségvetést és az igazságszolgáltatási támogatásokat megnyirbálták, és a Minisztérium a mediációnak adott prioritást, az igazságszolgáltatásból elvont anyagi eszközöket a mediáció előnyeit bemutató tájékoztatásra, a mediátorok, valamint a jogi hivatást végző személyek képzésére csoportosítják át. Wesley megemlített néhány terelési technikát, melynek köszönhetően a mediáció alkalmazása elsődleges szerephez jut a bírósági igazságszolgáltatással szemben. Elmondta, hogy Ausztráliában személyesen az ügyvédet bünteti a törvény, ha visszautasítja a mediációt, Szingapúrban pedig az az ügyvéd, amelyik nem tájékoztatja a közvetítői eljárás előnyeiről, és nem ajánlja fel számukra annak igénybevételét, pénzbírsággal sújtandó. Az angolszász országokban mindenhol alkalmazandó az a rendelkezés, mely szerint ha a fél visszautasítja a mediációt, akkor is viseli a teljes peres eljárás költségét, ha egyébként pernyertes lett. A sikeres mediációs eljárás költségeit egyébként a felek közösen viselik. Az Európa Tanácson belüli mediációról tartott rövid beszámolót Béatrice Blohorn-Brenneur, tiszteletbeli tanácselnök, az Európa Tanács mediátora. Elmondta, hogy az Európai Tanács keretén belül két mediátort választanak (egy anglofont és egy frankofont ) 2 éves időszakra, a megbízás két alkalommal megújítható. Az Európa Tanács nevezi ki ugyan őket, de eljárásuk során függetlenek. A mediátorok küldetése, hogy a hierarchia csúcsán lévők és a többi ügyvivő (tisztviselő) közötti, valamint az ügyvivők egymás közötti esetleges nézeteltéréseket rendezzék, és ezzel megfelelő légkört teremtsenek az ET hivatali szervezetén belül. Az előadó gondolatai alapján felvetődött bennem, hogy ilyen célból talán minden nagyobb szervezet esetében indokolt lenne mediátorok alkalmazása.

7 A mediáció a kereskedelmi igazságszolgáltatás előtt: A Párizsi Kereskedelmi Bíróság mediációs és egyeztetési (conciliation) gyakorlatát mutatta be Xavier Peyrou, a Párizsi Kereskedelmi Bíróság bírája. A Párizsi Kereskedelmi Bíróságon 172 bíróra ügy jutott 2012-ben. A kereskedelmi bíróságon minden egyes ügyben minden alkalommal, amikor a mediáció sikere valószínűnek mutatkozik, tájékoztatják a feleket a közvetítés igénybevételének lehetőségéről, és minden egyes egyszerűbb ügyben tájékoztatják a feleket az egyeztetés, a conciliation lehetőségéről. Elmondta, hogy erőszakos eszközökkel nem lehet az alternatív vitarendezési eszközöket terjeszteni. A bíró igazságszolgáltatási gyakorlatának átalakítása - a mediáció erőszakos alkalmazása kényes feladat, ami magában hordozza annak veszélyét, hogy szinte minden ügy a mediáció vagy a conciliation próbababájává váljon. Érdekesség, hogy a kereskedelmi bíróságon vannak olyan valóságos, hétköznapi, gyakorlati megfontolások, melyre tekintettel a bírók előnyben részesítik az egyeztetést (conciliation) a mediációval szemben. Éles vita alakult ki az előadó és a Pau-i Fellebbviteli Bíróság bírája, Philippe-Roland Bertrand között, aki szerint a mediáció pontosan azért hatékonyabb, mert nem ingyenes, így magasabb színvonalon gyakorolható, és a felek belső pszichológiai kényszertől indítottan is biztosabban jutnak el a konfliktus megoldásához. A kereskedelmi bírósági bíró szemben a nem bírói hivatást gyakorló mediátorral eredendően sokkal érzékenyebb a gazdasági társaságok közötti kapcsolatok védelme iránt, mert a kereskedelmi bíróság bírái cégek alkalmazásában álló szakemberek, esetleg cégvezetők soraiból kerülnek ki, akik különös szakértelemmel rendelkeznek a társaságok működése tekintetében. A conciliation a kisebb cégek konfliktusainak megoldására szolgál, olyanokénak akik nem képesek megfizetni a mediációs eljárást, vagy azt a megoldandó vita súlyához képest túl drágának tartják. A conciliation figyelemmel arra, hogy ez a szolgáltatás ingyenes megfelelő eszközül szolgál ahhoz, hogy a kisebb társaságok is érvényesíteni tudják jogaikat. A Pau-i Fellebbviteli Bíróság Kereskedelmi Tanácsának elnöke, Philippe-Roland Bertrand, a kereskedelmi ügyekkel kapcsolatos mediáció Pau-i Fellebbviteli Bíróságon folytatott kísérleti

8 program vezetésével szerzett tapasztalatait osztotta meg a hallgatókkal. A program 2011 óta zajlik, a tanács a mindennapi működése során mérleget készít a mediációval érintett ügyeket illetően. Az eljárás hatékonyságának és tartósságának feltétele a program támogatása és következetes működtetése, a választható ügyek válogatási szempontjainak meghatározása, gyakorlott és képzett mediátorokat magába foglaló intézmény közreműködése. A kísérleti program során a bíró meghatározott szempontok alapján kiválogatja a mediációra alkalmas ügyeket, ezekben felajánlja a felek számára a közvetítői eljárást. A kiválogatott ügyek alakulását aztán a későbbiekben is figyelemmel kísérik, statisztikai nyilvántartást vezetnek róluk. A kísérleti program szükséges kelléke a mediációs kultúra terjesztése, tájékoztatás nyújtása. Álláspontja szerint ha a bíró nem ajánlja fel a felek számára a mediációt, a mediáció nem működne, tehát e kérdésben a bírónak jelentős szerepe van. Kiemelte, hogy az eljárás minél korábbi szakaszában meg kell kezdeni a mediációt, ugyanis az eljárás pozitív hatásai (gyorsaság, költségkímélés, stb.) ekkor tudnak a leginkább érvényesülni. A nehézségekkel küzdő vállalatok új garanciális védelméről beszélt Gabrielle Planes, mediátor, a Frankofon Térség Mediációs Intézetének (IMEF) alelnöke és a Mediátorok Nemzeti Egyesületének (ANM) elnöke. A mediáció egyaránt fontos eszköze a bírói szervezetnek és a cégvezetőknek. Az eljárás bizalmi jellege, gyorsasága, és kevésbé költséges mivolta mellett fontos az a körülmény is, hogy az ügyekre egyéniesítve, esetspecifikusan jól alkalmazható. Akkor igazán eredményes, ha a társaság legfőbb nehézségeit emberi problémák okozzák. Ha a cég életében pusztán technikai probléma merült fel, nincs szükség mediációra. A valóságos kockázatok áttekintésével a mediáció feltárja a rejtett, vagy fel nem ismert érdekeket is. Francois Colonna d'istria, egyetemi tanár (Franche-Comté Egyetem) a mediációs egyezség kötelező erejéről az aláírt egyezség végre nem hajtható mivoltának gyakorlati következményéről beszélt. Arra a kérdésre kereste a választ, hogy vajon milyen jogilag kötelező ereje van egy jóvá nem hagyott mediációs megállapodásnak, ha a jóváhagyás az egyik fél akaratából hiúsul meg. A kérdésre két válasz adható, de egyik sem kielégítő. Az egyik szerint a nem jóváhagyott egyezségnek annyi a kötelező ereje, mint egy sima peren kívüli

9 szerződésnek. A jóváhagyás iránti kérelem hiánya, a jóváhagyás ellenzése nem más mint annak elutasítása, hogy az egyezség a végrehajthatóság erejét megszerezze, ami pedig a szerződés kellékhiányának is tekinthető. Mivel a polgári eljárásjogi törvény a jóváhagyáshoz mindkét fél egyhangú kérelmét írja elő, ezáltal lehetővé teszi az egyik fél számára, hogy akadályt gördítsen a bírói jóváhagyás elé. A másik elmélet szerint a nem jóváhagyott egyezségnek semmiféle kötelező ereje nincs, hiszen a polgári eljárásjogi törvény lehetővé teszi a fél számára, hogy visszautasítsa a bírói jóváhagyást. Jogosan vetődhet fel azonban az a kérdés, hogy miért is fosztanánk meg ezen egyezséget a kötelező erejétől, ha a jogtudósok is elismerik az egyszerű (nem mediációs peren kívüli) megállapodások érvényességét. A konferencia zárásaként Jacques Salzer és Steve Goldberg lebilincselő (és mulatságos) összefoglalója után olyan szituációs játékokon vehettünk részt, melyek során feldolgozásra került néhány a mediátor számára is megoldhatatlannak tűnő élethelyzet. A rendezvény megerősítette bennem, hogy a közvetítői eljárás szerte a világon sikerrel működik vagy legalábbis működhet, és szempontokat adott ahhoz is, hogy a mindennapi ítélkezés során a peres ügyeket olyan szemmel is megnézzem, hogy a felek közötti jogvita valóban alkalmas-e bírósági keretek közötti tényleges rendezésre, vagy a jogi nyelvre lefordított per mögött olyan személyes konfliktusok állnak, melyek megoldását amennyiben azt a felek vállalják célszerűbb más, alternatív vitarendezés útjára terelni, különben az ítélethozatalt csak újabb peres eljárás kezdeményezése követné.

10 Dr. Tóth Katalin budapesti IV. és XV. kerületi bírósági bíró, a GEMME Magyarországi Szekciója, a Bírók a Mediációért Egyesület tagja

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja.

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja. MEDIÁCIÓ A viták békés rendezésének útja. Ha megtanulunk a szívünkből beszélni, az asztalra tenni a különbségeinket, és kölcsönös tisztelettel és méltósággal párbeszédet folytatni, annak a konfliktus megoldása

Részletesebben

A hatékony kintlévőség kezelés eszközei - a gazdasági mediáció lehetőségei. 2010. november 11.

A hatékony kintlévőség kezelés eszközei - a gazdasági mediáció lehetőségei. 2010. november 11. A hatékony kintlévőség kezelés eszközei - a gazdasági mediáció lehetőségei. 2010. november 11. Faktoring Magyarországon, ezen belül Global Faktor Zrt (Felhasznált forrás: dr. Molnár Tamás) 100% 90% 80%

Részletesebben

3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében?

3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében? Olaszország 1. Van-e lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által? Ha igen, melyek a vonatkozó

Részletesebben

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története 1 A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma 2 Eljárásfajták a közigazgatásban Az eljárás és az eljárásjog definiálása Magyary Zoltán:

Részletesebben

Konferencia a Bírók a mediációért Egyesület és a GEMME Magyarországi Szekció szervezésében

Konferencia a Bírók a mediációért Egyesület és a GEMME Magyarországi Szekció szervezésében MEDIÁCIÓS PANORÁMA Körkép a bírósági mediációról Közép-Európában és azon túl 2013. június 14-15. (Kőszeg Szombathely) Konferencia a Bírók a mediációért Egyesület és a GEMME Magyarországi Szekció szervezésében

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese Budapest, 2015. augusztus 5. I. Előszó Arról, hogy a pártfogó ügyvédi díjat ki viseli, a bíróság dönt az elsőfokú,

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési problémái a közösségi jogban 2010. január 11-én került megrendezésre a A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési

Részletesebben

Online alternatív vitarendezés

Online alternatív vitarendezés Online alternatív vitarendezés Szőke Gergely László XI. Infokommunikációs Szakmai Nap - Elektronikus eljárások 2010. április 16. Az online vitarendezésről Fogalma Alternatív vitarendezési megoldások részben

Részletesebben

MEDIÁCIÓ EGYEZSÉGTEREMTÉS FELSŐFOKON

MEDIÁCIÓ EGYEZSÉGTEREMTÉS FELSŐFOKON MEDIÁCIÓ EGYEZSÉGTEREMTÉS FELSŐFOKON Betegjogi képviselők képzése 2013 Popovics Edit előadása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 A konfliktus olyan, egyének vagy csoportok közötti eszkalálódott versengés, ahol mindenki

Részletesebben

Munkavédelmi és munkaügyi jogviták, a jogérvényesítés módszere és gyakorlata

Munkavédelmi és munkaügyi jogviták, a jogérvényesítés módszere és gyakorlata Munkavédelmi és munkaügyi jogviták, a jogérvényesítés módszere és gyakorlata A munkaügyi jogvitáról általában Munkaügyi jogvitának tekinthető minden olyan vita, amely a munkaviszonyból eredő jogokkal és

Részletesebben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Európa és a világ országaiban egyre több iskolában alkalmazzák a mediációt - nem keverendő a meditáció (elmélkedés) szóval - mint

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Címzett: Kérelmező részére E-mail útján Másolatban: Valamennyi ajánlattevő részére E-mail útján Küldi: dr. Szterényi

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Mediálás a VÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE keretein belül

Mediálás a VÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE keretein belül Mediálás a VÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE keretein belül Mediációra a Vállalkozók Szövetsége együttműködésével lehet. Lentebb olvashat részleteket a mediációról. Mi a mediálás? A mediálás az USA-ban és az Egyesült

Részletesebben

Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben

Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben Milyen esélyei vannak a közösségépítésnek egy olyan településen, ahol a konfliktusok forrása a lakosság szerint a roma lakosság? dr. Fellegi Borbála Foresee

Részletesebben

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE HU HU HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE E magatartási kódex számos olyan alapelvet határoz meg, amelyek mellett az egyes közvetítők saját felelősségükre önkéntes alapon elkötelezhetik magukat. A

Részletesebben

A pénzügyi-biztosítási jogviták hazai és határon átnyúló alternatív vitarendezése

A pénzügyi-biztosítási jogviták hazai és határon átnyúló alternatív vitarendezése A pénzügyi-biztosítási jogviták hazai és határon átnyúló alternatív vitarendezése Budapesti Békéltető Testület 2010. november 19. Budapest A pénzügyi-biztosítási jogviták alternatív rendezésének jogi alapja

Részletesebben

Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról

Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról pénzügyekben hitelesen Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról INFORMÁCIÓS ANYAGOK Tanácsadásra bejelentkezés: email: info@hitelszovetseg.hu telefon: +36(30) 7091269 S Z É C H E N Y

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 1. Bevezetés...3 2. Az államigazgatás átalakulása...4 2.1. A központi közigazgatás és annak átalakulása...4 2.2. A területi-helyi államigazgatás átalakulása

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi Békéltető Testület!

Tisztelt Pénzügyi Békéltető Testület! Amennyiben a kérelem kitöltése során kérdése lenne, a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján (www.felugyelet.mnb.hu/pbt) általános tájékoztatást talál a nyomtatvány kitöltésére. Kérdésére szívesen válaszolunk,

Részletesebben

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 1 / 5 2014.10.20. 14:36 A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve 2012.08.10. A Tanács 2004/80/EK irányelve Nyomtatás: A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve a bűncselekmények áldozatainak

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Kihívások és újdonságok a pénzügyigazdasági szakértők munkájában. Ügyvédi szemmel

Kihívások és újdonságok a pénzügyigazdasági szakértők munkájában. Ügyvédi szemmel Kihívások és újdonságok a pénzügyigazdasági szakértők munkájában Budapest 2015. április 1. Ügyvédi szemmel dr. Réti László Magyar Ügyvédi Kamara: elnökhelyettes és a Törvényelőkészítő és elvi Bizottság

Részletesebben

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg.

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg. 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól A büntetőeljárásról

Részletesebben

T/13860. számú. törvényjavaslat

T/13860. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13860. számú törvényjavaslat a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Cég/szervezet neve: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Képviselők: Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva, Dr. Bándi Gyula Székhely: Budapest, 1026 Verseghy F.u.9.

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

A közvetítői szakmai képzések listája

A közvetítői szakmai képzések listája A közvetítői szakmai képzések listája Az alábbi lista azokat a képzéseket tartalmazza, amelyeknek a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendeletnek (a továbbiakban:

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

JOGSZABÁLYSÉRTÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA

JOGSZABÁLYSÉRTÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA F1 JOGSZABÁLYSÉRTÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25. (2) BEK. A) PONT, 2014. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY 16. ) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen X-el

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Az Európa Tanács szerve is kifogásolja a romániai magyarok helyzetét

Az Európa Tanács szerve is kifogásolja a romániai magyarok helyzetét Az Európa Tanács szerve is kifogásolja a romániai magyarok helyzetét Az Alapjogokért Központ üdvözli az Európa Tanács szaktestületének, a Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottságnak (ECRI) Romániával

Részletesebben

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA-BoS-12/069 HU A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások 1/7 1. Iránymutatások Bevezetés 1. Az EBFH-rendelet 1 16. cikkének értelmében és figyelembe véve a biztosítási és viszontbiztosítási

Részletesebben

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA ÉS

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA ÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA ÉS HOZZÁFÉRHETŐSÉG MUNKACSOPORT JELENTÉSE 2009-2010 (KIVONAT) A Jelentés célja, hogy feltárja a különböző akadályokat az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/2173(INI) 5.12.2008 MÓDOSÍTÁS 1-28 (PE415.189v01-00) a fogyasztóknak különösen a kiskorúaknak a videojátékok használata

Részletesebben

A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL

A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (Jst.) új alapokra helyezte a magyar állami jogi segítségnyújtás rendszerét. A peren kívüli jogi segítségnyújtás új szolgáltatásként

Részletesebben

A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok

A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok Kóta Tünde (igazgató, KIMISZ Pártfogó Felügyeleti Igazgatóság) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt KIMISZ nyitókonferencia

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT EGYÜTTMŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT EGYÜTTMŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT EGYÜTTMŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ Előadó: Prekopa Adrienn Erna Tevékenység koordinátor

Részletesebben

T/3018. számú. törvényjavaslat. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

T/3018. számú. törvényjavaslat. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3018. számú törvényjavaslat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. február 1 2015.

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

Az erkölcsi gondolkodás fejlődése

Az erkölcsi gondolkodás fejlődése Az erkölcsi gondolkodás fejlődése Integrál Pszichológia képzés 2007. Október 14. Ferenczi Szilvia Az erkölcsi gondolkodás Gyerekeknek el kell sajátítaniuk a társadalom erkölcsi normáit, a helyes viselkedés

Részletesebben

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE A SZUBSZIDIARITÁS ELVE Az Unió nem kizárólagos hatáskörei vonatkozásában a szubszidiaritás Európai Unióról szóló szerződésben foglalt elve meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az Unió rendelkezik

Részletesebben

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s Bírósági nemperes eljárások Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Nemperes eljárás fogalma 1. A magánjogi jogviszonyokat érintı, az igazságszolgáltatás megvalósítása vagy a tények,

Részletesebben

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv Dr. Hegedűs Annamária A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv A Magyar Közlöny 57. számában hirdették ki az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről,

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

52 343 01 - Közbeszerzési referens - 2012.

52 343 01 - Közbeszerzési referens - 2012. Modulszám Modulnév Kompetencia típus Kompetencia tartalom 10848-12 A közbeszerzés alapjai Megállapítja az ajánlatkérői minőség fennálló voltát 10848-12 A közbeszerzés alapjai Azonosítja a közbeszerzés

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 48/2015. (III. 25.) számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 48/2015. (III. 25.) számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt V. Z. T. szervezőnek, a dr. Pálffy Ilona elnök által képviselt Nemzeti Választási Bizottság ellen, aláírásgyűjtő ív mintapéldánya hitelesítése kapcsán

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége

A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége 1 A hatósági döntés és az eljárás fogalmának kapcsolata A közigazgatási hatósági eljárás lényegét a hatósági egyedi aktusok kiadásának rendje

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 6/1998./IV.27./ÖR. MÓDOSÍTÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben a 6/2003./VI.25./Ö.r.,

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv.

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv. SZAKIRODALOM BÜNTETŐJOGI MEDIÁCIÓ BARABÁS A. Tünde WINDT Szandra (2004): Elterelés vagy elzárás? In. Irk Ferenc (szerk.) Kriminológiai Tanulmányok, 41. kötet. Budapest. Országos Kriminológiai Intézet.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

A viták békés rendezése. Az erőszak tilalma. Komanovics Adrienne, 2011

A viták békés rendezése. Az erőszak tilalma. Komanovics Adrienne, 2011 A viták békés rendezése Az erőszak tilalma Komanovics Adrienne, 2011 1 I. A viták békés rendezése Komanovics Adrienne, 2011 2 Áttekintés (1) A nemzetközi vita fogalma (2) Jogforrások (3) A viták békés

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 29.9.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Marianne van Eck holland állampolgár által benyújtott 0564/2012. számú petíció egy holland gyermek nevelőszülői

Részletesebben

A szokásos tartózkodási hely és a Hágai Gyermekelviteli Egyezmény végrehajtása. dr. Kozák Henriett

A szokásos tartózkodási hely és a Hágai Gyermekelviteli Egyezmény végrehajtása. dr. Kozák Henriett A szokásos tartózkodási hely és a Hágai Gyermekelviteli Egyezmény végrehajtása dr. Kozák Henriett Hágai Gyermekelviteli Egyezmény célja és alapelve A megsértett szülői felügyelet visszaállítása, a gyermekek

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

A MUNKAFELÜGYELET. Szervezet, jogok és kötelezettségek. www.arbeitsinspektion.gv.at

A MUNKAFELÜGYELET. Szervezet, jogok és kötelezettségek. www.arbeitsinspektion.gv.at A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MU NKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNK AFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Igazságügyi Hivatal

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Igazságügyi Hivatal EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Igazságügyi Hivatal 2 0 0 7.1 2. 1 8. Regionális szinten több tekintetben is meghatározó, a miskolci Állam- és Jogtudományi Kar

Részletesebben

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ BUDAPEST VASKAPU UTCA 33-35 2014.02.17 Nagy Zsolt BTE Elnök BTE MEGALAKULÁSA - CÉLOK 2 2006.07.17.

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai

Részletesebben

ELSZÁMOLÁS HELYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI

ELSZÁMOLÁS HELYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI P1 ELSZÁMOLÁS HELYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 26. (2) BEK. A) PONT) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni, ha jelen

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata 1. A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere felhasználási szabályzatának jogszabályi alapja, közzététele

Részletesebben

Kedves Országos Mediációs Egyesület -i Tagtársunk!

Kedves Országos Mediációs Egyesület -i Tagtársunk! Országos Mediációs Egyesület 2012 július HÍRLEVÉL Kedves Országos Mediációs Egyesület -i Tagtársunk! Az Egyesület, visszatérve hagyományaihoz, újra indítja a Hírlevelét, amelyet szeretnénk negyedévente

Részletesebben

ETIKAI BIZOTTSÁG ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV 2014. november 3. 14 óra Helyszín: NIOK Alapítvány irodája

ETIKAI BIZOTTSÁG ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV 2014. november 3. 14 óra Helyszín: NIOK Alapítvány irodája ETIKAI BIZOTTSÁG ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV 2014. november 3. 14 óra Helyszín: NIOK Alapítvány irodája JELENLÉVŐK Gerencsér Balázs bizottsági tag dr. Jójárt Bíborka bizottsági tag dr. Lajtai György bizottsági tag

Részletesebben

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez NYOMTATVÁNY A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI,

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A mediáció és a helyreállító szemlélet az iskolában

A mediáció és a helyreállító szemlélet az iskolában A mediáció és a helyreállító szemlélet az iskolában IKF konferencia 2008. november 28. Esztergom 1 Stratégiai irányaink Roma integráció Mediáció Társadalmi nemek esélyegyenlsége CSR Társadalmi felelsségvállalás

Részletesebben

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A korábbi (2011. július 1-jét) megelőző helyzet Kettősség: 1. A kamarák mellett működő békéltető testületek jellemzői - jó szándék - speciális

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS

SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBEFOGLALT EGYSÉGES SZERKEZETŰ SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ BRÜSSZELI KÉPVISELETÉNEK LÉTREHOZÁSÁRA ÉS MŰKÖDTETÉSÉRE PREAMBULUM A jelen okiratban a szerződő felek a közöttük

Részletesebben

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Bevezetés Az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlődés Konferenciája, Bezárva találkozóját, amelyet 1992. június 3-14. között Rio de Janeiróban tartott, Megerősítve

Részletesebben

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe Budapest 2013. október I. A Kódex célja 1. Az Országos

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben